Szerző Téma: Beszélgessünk a sákramentológiáról  (Megtekintve 21996 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Magduska

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 1219
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2013. Január 30. - 07:08:34
Válasz #45 Dátum: 2012. Augusztus 05. - 14:05:49
Kedves Csaba ebben megint azonos a látásunk  :piroska:

Nem volt mindegy, hogy Káin mivel áldozott, ez biztos!

1Kor 5,7    
Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.


A legfontosabb pedig:

Zsid 10,14    
Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket
---
Zsid 13,10    
Van oltárunk, a melyről nincs joguk enni azoknak, a kik a sátornak szolgálnak.
...
(és a folytatás)


Új teremtés az Ő emlékezetére teszi!Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #46 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 12:41:25
"Minden szentségnek általános hatása,
hogy a "FELVEVŐT"Istenhez kapcsolja.
Az egyes sákramentomok speciális
hatása az a mód, ahogy ezt
megvalósítja. "
Talán az általános keresztyén Szentség-tan vonalán érdemes lenne átgondolni a Protestáns szentség-dogmatika nézeteit tanításait is. Ahogy a ''Biblia Parancsolatai''-című topicban egyszer már kifejtettem, most is el szeretném mondani, hogy nem kívánom semmissé tenni,vagy leértékelni a protestáns felekezetek által elismert két sákramentomot,csupán tágítani szeretném a testvérek látószögét a Sákramentomok fogalmával és mibenlétével kapcsolatban.
Legelőször azokat az ószövetségi eseményeket szeretném időrendi sorban áttekinteni, amelyek megfelelnek az általános-; és a protestáns  Szentség-tan (sákramentológia) defincióinak.
« Utoljára szerkesztve: 2012. Szeptember 08. - 12:53:32 írta Csaba »

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #47 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 13:26:12
Őszíntén megvallom, hogy nem néztem utánna, hogy született-e ezen a területen protestáns-,vagy egyéb felekezet által kutatómunka. Azt sem tudom megígérni a testvéreknek, hogy amit leteszek eléjük az teljeskörű és hiánytalan értekezés lesz ebben a témában. Csupán annyira tudok valamelyest rávilágítani ezen a terűleten Isten igéjére, amennyit a  Mindenható jónak látott megosztani velem. Lehet,hogy valakinek ez ''hiánypótlást'', másoknak talán hiányos ismeretet fog jelenteni,de bízom benne, hogy senki számára nem lesz botránykő! :szelid:
Nem tudom, hogy mennyi időt vesz majd ígénybe telefonról végig pötyögni a témát, de igyekszem nem hetekre elnyújtani! :)
« Utoljára szerkesztve: 2012. Szeptember 08. - 13:28:06 írta Csaba »

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #48 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 14:06:08
Az első,de picit rendhagyó ''Sákramentom-gyanús'' eseményt Mózes első könyvében lelhetjük meg:  1 Móz. 2,16
És parancsola az Úr Isten az embernek,
mondván: A kert minden fájáról bátran
egyél.

1 Móz. 2,17
De a jó és gonosz tudásának fájáról,
arról ne egyél; mert a mely napon
ejéndel arról, bizony meghalsz.
 Róm.5,12
 Az igeszakasz megfelel az általános keresztyén szentség-értelmezésnek, hiszen az embert Istenhez igyekszik kapcsólni, a kapcsolódás módjaként pedig az engedelmesség jelenik meg.
A protestáns szentség-tan elemei is megjelennek, hiszen
-maga a Mindenható az elrendelő
-van láthat6 jegye: a fa, ill. annak gyümölcse.
-van hozzáfűződő ígéret:élet, vagy halál
Rendhagyónak neveztem ezt a sákramentomot, mert nincs emberi (egyházi kiszolgáltatója),  de majd a későbbiekben láthatjuk, hogy nem egyedi eset ez a  Bibliában.
Érdekességként jegyezném meg, hogy a protestáns szentség-tan a sákramentomokhoz mindig hozzákapcsolja az Isten és az ember közötti szövetség fogalmát.
A  fenti eseményről a protestáns theológia úgy beszél, mint az ''életnek szövetségéről'',de számomra teljesen következetlenül nem tekinti szentségnek.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #49 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 14:39:28
1 Móz. 9,8
És szóla az Isten Noénak és vele az ő
fiainak, mondván:

1 Móz. 9,9
Én pedig ímé szövetséget szerzek ti
veletek és a ti magvatokkal ti
utánnatok.
 Ésa.54,9
1 Móz. 9,10
És minden élő állattal, mely veletek
van: madárral, barommal, minden
mezei vaddal, mely veletek van;
mindattól kezdve a mi a bárkából kijött,
a földnek minden vadjáig.

1 Móz. 9,11
Szövetséget kötök ti veletek, hogy
soha ezután el nem vész özönvíz miatt
minden test; és soha sem lesz többé
özönvíz a földnek elvesztésére.

1 Móz. 9,12
És monda az Isten: Ez a jele a
szövetségnek, melyet én örök időkre
szerzek közöttem és ti köztetek, és
minden élő állat között, mely ti veletek
van:

1 Móz. 9,13
Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s
ez lesz jele a szövetségnek közöttem
és a föld között.

1 Móz. 9,14
És lészen, hogy mikor felhővel borítom
be a földet, meglátszik az ív a
felhőben.

1 Móz. 9,15
És megemlékezem az én
szövetségemről, mely van én közöttem
és ti közöttetek, és minden testből való
élő állat között; és nem lesz többé a víz
özönné minden testnek elvesztésére.

1 Móz. 9,16
Azért legyen tehát az ív a felhőben,
hogy lássam azt és megemlékezzem az
örökkévaló szövetségről Isten között
és minden testből való élő állat között,
mely a földön van.

1 Móz. 9,17
És monda Isten Noénak: Ez ama
szövetségnek jele, melyet szerzettem
én közöttem és minden test között,
mely a földön van.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #50 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 16:39:40
A Noéval kötött szövetségnek is megvannak a sákramentumokra jellemző vonásai.
-Isten rendelte el
-Látható fizikai jegye a szivárvány
-Ígérete, hogy nem pusztítja el többé Isten az élőlényeket özönvíz által.
Érdekessége, hogy e szentségben és szövetségben a Mindenható Isten önmagára nézve vállal kötelezettséget minden, az emberre szabott feltétel nélkül.
« Utoljára szerkesztve: 2012. Szeptember 08. - 16:41:33 írta Csaba »

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #51 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 16:55:03
1 Móz. 17,1
Mikor Ábrám kilenczvenkilencz
esztendős vala, megjelenék az Úr
Ábrámnak, és monda néki: Én a
mindenható Isten vagyok, járj én
előttem, és légy tökéletes.
 1 Móz.6,9
1 Móz. 17,2
És megkötöm az én szövetségemet én
közöttem és te közötted: és felette
igen megsokasítlak téged.
 2 Móz.2,24 2 Móz.6,4
1 Móz. 17,3
És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig
szóla őnéki, mondván:

1 Móz. 17,4
A mi engem illet, imhol az én
szövetségem te veled, hogy népek
sokaságának atyjává leszesz.
 Róm.4,17
1 Móz. 17,5
És ne neveztessék ezután a te neved
Ábrámnak, hanem legyen a te neved
Ábrahám, mert népek sokaságának
atyjává teszlek téged.

1 Móz. 17,6
És felette igen megsokasítalak téged;
és népekké teszlek, és királyok is
származnak tőled.

1 Móz. 17,7
És megállapítom az én szövetségemet
én közöttem és te közötted, és te
utánad a te magod között annak
nemzedékei szerint örök szövetségűl,
hogy legyek tenéked Istened, és a te
magodnak te utánad.

1 Móz. 17,8
És adom tenéked és a te magodnak te
utánnad a te bujdosásod földét,
Kanaánnak egész földét, örök birtokul;
és Istenök lészek nékik.

1 Móz. 17,9
Annakfelette monda Isten Ábrahámnak:
Te pedig az én szövetségemet
megőrizzed, te és a te magod te utánad
az ő nemzedékei szerint.

1 Móz. 17,10
Ez pedig az én szövetségem, melyet
meg kell tartanotok én közöttem és ti
közöttetek, és a te utánnad való magod
között: minden férfi körűlmetéltessék
nálatok.
 3 Móz.12,3 Ján.7,22
1 Móz. 17,11
És metéljétek körűl a ti férfitestetek
bőrének elejét, és az lesz az én
közöttem és ti közöttetek való
szövetségnek jele.
 Csel.7,8 Róm.4,11
1 Móz. 17,12
Nyolcznapos korában körűlmetéltessék
nálatok minden férfigyermek
nemzedékeiteknél; akár háznál
született, akár pénzen vásároltatott
valamely idegentől, a ki nem a te
magodból való.
 3 Móz.12,3 Luk.2,21
1 Móz. 17,13
Körűlmetéltetvén körűlmetéltessék a
házadban született és a pénzeden vett;
és örökkévaló szövetségűl lesz az én
szövetségem a ti testeteken.

1 Móz. 17,14
A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl
nem metélteti az ő férfitestének bőrét,
az ilyen lélek kivágattatik az ő népe
közűl, mert felbontotta az én
szövetségemet.


'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #52 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 17:08:44
Az  Ábrahámmal kötött körülmetélkedési szövetség az első olyan esemény, amelyet a protestáns dogmatika ószövetségi sákramentomként ismer el, mint a vízkeresztség előképét.
Ábrahámot és Isten minden ószövetségi választottját kívánja a Mindenhatóhoz kapcsólni, a mód ahogy ezt teszi az maga a hit.
-Elrendelője az Isten.
-Látható fizikai jegye a körülmetélkedés.
-A hozzáfűződő ígéret ''a népeknek atyasága.''
(vö.1Móz.22:15-18) 

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #53 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 17:22:43
2 Móz. 12,1
Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és
Áronnak Égyiptom földén, mondván:

2 Móz. 12,2
Ez a hónap legyen néktek a hónapok
elseje; első legyen ez néktek az
esztendő hónapjai között.

2 Móz. 12,3
Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének,
mondván: E hónak tizedikén mindenki
vegyen magának egy bárányt az
atyáknak háza szerint, házanként egy
bárányt.

2 Móz. 12,4
Hogyha a háznép kevés a bárányhoz,
akkor a házához közel való
szomszédjával együtt vegyen a lelkek
száma szerint; kit-kit ételéhez képest
számítsatok a bárányhoz.

2 Móz. 12,5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen;
a juhok közűl vagy a kecskék közűl
vegyétek.

2 Móz. 12,6
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap
tizennegyedik napjáig, és ölje meg
Izráel községének egész gyülekezete
estennen.

2 Móz. 12,7
És vegyenek a vérből, és azokban a
házakban, a hol azt megeszik,
hintsenek a két ajtófélre és a
szemöldökfára.

2 Móz. 12,8
A húst pedig egyék meg azon éjjel,
tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és
keserű fűvekkel egyék meg azt.

2 Móz. 12,9
Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben
főtten, hanem tűzön sütve, a fejét,
lábszáraival és belsejével együtt.

2 Móz. 12,10
És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a
mi megmarad belőle reggelre, tűzzel
égessétek meg.

2 Móz. 12,11
És ilyen módon egyétek azt meg:
Derekaitokat felövezve, saruitok
lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és
nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr
páskhája az.

2 Móz. 12,12
Mert általmégyek Égyiptom földén
ezen éjszakán és megölök minden
elsőszülöttet Égyiptom földén, az
embertől kezdve a baromig, és
Égyiptom minden istene felett ítéletet
tartok, én, az Úr.

2 Móz. 12,13
És a vér jelül lesz néktek a házakon, a
melyekben ti lesztek, s meglátom a
vért és elmegyek mellettetek és nem
lesz rajtatok a csapás
veszedelmetekre, mikor megverem
Égyiptom földét.

2 Móz. 12,14
És legyen ez a nap néktek emlékezetül,
és innepnek szenteljétek azt az Úrnak
nemzetségről nemzetségre; örök
rendtartás szerint ünnepeljétek azt.

2 Móz. 12,15
Hét napig egyetek kovásztalan
kenyeret; még az első napon
takarítsátok el a kovászt házaitokból,
mert valaki kovászost ejéndik az első
naptól fogva a hetedik napig, az olyan
lélek irtassék ki Izráelből.

2 Móz. 12,16
Az első napon pedig szent gyűléstek
legyen és a hetedik napon is szent
gyűléstek legyen; azokon semmi
munkát ne tegyetek, egyedül csak a mi
eledelére való minden embernek, azt el
lehet készítenetek.

2 Móz. 12,17
Megtartsátok a kovásztalan kenyér
innepét; mert azon a napon hoztam ki a
ti seregeiteket Égyiptom földéről;
tartsátok meg hát e napot
nemzetségről nemzetségre, örök
rendtartás szerint.

2 Móz. 12,18
Az első hónapban, a hónapnak
tizennegyedik napján estve egyetek
kovásztalan kenyeret, a hónap
huszonegyedik napjának estvéjéig.
 3 Móz.23,5
2 Móz. 12,19
Hét napon át ne találtassék kovász a ti
házaitokban; mert valaki kovászost
ejéndik, az a lélek kiirtatik Izráel
gyülekezetéből, akár jövevény, akár az
ország szülöttje legyen.

2 Móz. 12,20
Semmi kovászost ne egyetek, minden
lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret
egyetek.

2 Móz. 12,21
Előhívá tehát Mózes Izráel minden
véneit és monda nékik: Fogjatok és
vegyetek magatoknak bárányt
családaitok szerint és öljétek meg a
páskhát.
 Zsid.11,28
2 Móz. 12,22
És vegyetek egy kötés izsópot és
mártsátok a vérbe, a mely az edényben
van, és hintsétek meg a szemöldökfát
és a két ajtófelet abból a vérből, a
mely az edényben van; ti közűletek
pedig senki se menjen ki az ő házának
ajtaján reggelig.

2 Móz. 12,23
Mikor általmegy az Úr, hogy megverje
az Égyiptombelieket és meglátja a vért
a szemöldökfán és a két ajtófélen:
elmegy az Úr az ajtó mellett és nem
engedi, hogy a pusztító bemenjen
öldökölni a ti házaitokba.

2 Móz. 12,24
Megtartsátok azért ezt a dolgot,
rendtartás gyanánt, magadnak és
fiaidnak mindörökre.

2 Móz. 12,25
És mikor bementek a földre, melyet az
Úr ád néktek, a mint megmondotta
vala: akkor tartsátok meg ezt a
szertartást.

2 Móz. 12,26
Mikor pedig a ti fiaitok mondandják
néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?

2 Móz. 12,27
Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az
Úrnak, a ki elment az Izráel fiainak
házai mellett Égyiptomban, mikor
megverte az Égyiptombelieket, a mi
házainkat pedig megoltalmazta. És a
nép meghajtá magát és leborula.

2 Móz. 12,28
És menének és úgy cselekedének az
Izráel fiai, a mint megparancsolta vala
az Úr Mózesnek és Áronnak; úgy
cselekedének.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #54 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 17:46:16
Furának találom,hogy a fenti igeszakaszban a protestáns dogmatika nem látja teljesülni a sákramentomok feltételeit, hiszen ezek az igék legalább annyira Krisztus Váltságáldozatára mutatnak előre, mint a későbbi állatáldozati törvények, melyeket a protestáns szentség-tan az Úrvacsora ószövetségi előképeként és sákramentomaként kezel.
Egyébként a húsvéti bárány (páshka bárány) elrendelése az első olyan ószövetségi sákramentom, melynek meghatározott időközönkénti kiszolgáltatását és az abból való részesedést rendelte el az Isten.
Jegyei a bárány és annak vére, a hozzáfűződő ígéret az elsőszülöttek életének megkímélése, s az egyiptomból (fogságból) való szabadulás.
Itt szeretném megemlíteni, hogy akár az Ádámnak a Megváltóra tett  isteni ígéret és  annak jegyei, vagy a Noé általi bárka építés ill.  magának az özönvíznek a körülményeire is reáilleszthetőek az általános és protestáns szentség-tan által meghatározott ismérvek, én azonban az  Ószövetséget lezáró és az Újszövetséget megnyító sákramentom-értelmezéssel szeretném az ószövetségi sákramentomok sorát lezárni.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #55 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 18:36:10
Ésa. 7,14
Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a
szűz fogan méhében, és szül fiat, s
nevezi azt Immánuelnek,
 Mát.1,23 Luk.1,31
A Szentlélek Isten  Ésaiás prófétán keresztül, az Újszövetség létrejötte előtt többszáz évvel lefektette annak szentségét.
Elrendelője a Mindenható.
Látható jegye a szűz fogantatása.
A  hozzáfűződő ígéret, a Krisztusnak személye.
Isten úgy helyezte  Krisztust a történelem színpadára, ahogy a szivárványt az égre, nem kellett az embernek semmit sem tennie érte!
A protestáns dogmatika azért nem tekint néhány ószövetségi eseményt sákramentomnak, mert azok nem mutatnak Krisztus Váltságművére. Természetesen tiszteletben tudom tartani ezt az álláspontot.
Az újszövetségi sákramentomok közé soroltam már előzőleg  a ''Biblia parancsolatai''-topicban a ''gyógyító egyház''-fogalmát, erről most itt  nem látom értelmét újra beszélni.
Megyőződésem, hogy a keresztyén egyháznak a  Vízkeresztséget, az  Úrvacsorát és a gyógyúlás szentségét kell kiszolgáltatnia.
Végezetül egy negyedik szentségről szeretnék még szólni, amelynek kiszolgáltatása nem az egyház feladata, s melyet a  Mindenható   szolgáltat ki minden gyermekének, az  Általa jónaklát6tt időben, gyakórisággal és módon.
Mindezt végzi azért, hogy gyermekeit magához kapcsolja e szentség által, az Őreá útaltság módján a fegyelmezés eszközeivel.
Gyengébb idegzetű ''karizmánikus'' testvéreinknek javaslom, hogy a sokk-hatás elkerűlésének érdekében  NE OLVASSÁK EZT A TOPICOT TOVÁBB! :)   

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #56 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 18:52:35
A szenvedés szentsége sokak számára elviselhetetlen fogalom.
Pedig elrendelője és kiszolgáltatója az Isten, s a hozzáfűződő ígéret sem jelentéktelen,de beszéljen helyettem a Szentlélek!
 
Zsid. 12,5
És elfeledkeztetek-é az intésről, a
mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne
vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg
ne lankadj, ha ő dorgál téged;
 Péld.3,11 Péld.3,12 Jób.5,17
Zsid. 12,6
Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja,
megostoroz pedig mindent, a kit fiává
fogad.
 Jel.3,19
Zsid. 12,7
Ha a fenyítést elszenveditek, akkor
veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival;
mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít
az apa?

Zsid. 12,8
Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok,
melyben mindenek részesültek,
korcsok vagytok és nem fiak.

Zsid. 12,9
Aztán, a mi testi apáink fenyítettek
minket és becsültük őket; avagy nem
sokkal inkább engedelmeskedünk-é a
lelkek Atyjának, és élünk!

Zsid. 12,10
Mert ám azok kevés ideig, tetszésök
szerint fenyítettek; ő pedig javunkra,
hogy szentségében részesüljünk.

Zsid. 12,11
Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem
látszik örvendetesnek, hanem
keservesnek, ámde utóbb az
igazságnak békességes gyümölcsével
fizet azoknak, a kik általa
gyakoroltatnak.

Zsid. 12,12
Annakokáért a lecsüggesztett kezeket
és az ellankadt térdeket
egyenesítsétek föl,

Zsid. 12,13
És lábaitokkal egyenesen járjatok,
hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább
meggyógyuljon.


'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #57 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 19:08:35
Zsid. 2,10
Mert illendő vala, hogy a kiért minden
és a ki által minden, sok fiakat
vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök
fejedelmét szenvedések által tegye
tökéletessé.
 Luk.24,26 Luk.24,46 Csel.3,15
A siker és a bővőlködés evangéliumához szokott füleknek idegen mégcsak a gondolata is annak, hogy  Isten szenvedést okozzon a gyermekeinek, pedig az egyszülöttével is megtette, velünk miért ne tenné, ha a javunkat szolgálja?!
Persze a szenvedés sákramentomát nem úgy kell elképzelni, mint néhány katolikus rendben, ahol a testvérek véresre korbácsolták önmagukat...
Bizzuk ezt a dolgot Istenre,de ismerjük is fel, ha nevelő szándékkal a karja reánk nehezedik! :2smitten:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Eca

 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 609
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2017. Augusztus 31. - 21:51:54
Válasz #58 Dátum: 2012. Szeptember 08. - 21:06:55
A sákramentumok beleépítik az embert az Egyházba. A Sákramentumok által kapja az ember a felvételt és ugyanezek elkísérik egész életét és annak minden fontosabb mozzanatát. Megszentelik az embert, hogy küldetését megvalósítsa nemcsak az Egyházban, hanem mindennapi életében is. A sákramentumok teszik lehetővé a kifejlődést, mint ember és hívő. Az ember léte sákramentumi értelmet kap.
A sákramentum nem egyszeri eseményt jelent, hanem egy állandó megtérési folyamatot. Hogy egyszer megkeresztelkedtem, nem befejezett tény. A keresztséget éljük egész életünkben. A sákramentumok az embert egész életében radikálisan Isten felé irányítják: ez Isten és az ember párbeszéde, találkozás Istennel. Isten felemeli őt és ez által megkönnyíti, hogy az Isten üdvözítő tervére válaszoljon. Ez a folyamat feltételezi az őszinteséget saját magával, a találkozást saját magával. Ugyanakkor az ember a megváltás eszköze lesz mások számára. Ez a találkozás másokkal.
 Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #59 Dátum: 2014. Május 11. - 08:33:39
Lenne egy kérdésem:

Mi a véleményetek az online Úrvacsoráról, ami egyre elterjedtebb??

Valóságos-e ez, ugyanúgy, mint ha élőben történne?
Ha nem, akkor miért nem?
Van-e veszélye?

Szóval.....  :szelid:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.