Szerző Téma: Elmélkedések az igéről  (Megtekintve 28880 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Dátum: 2012. Október 07. - 13:28:16
„Világosság támad fel az igazakra, és az
egyenes szívűekre öröm.”Zsoltár 97:11.
Ezek az igazságok szinte magától
értetődőnek tűnnek számunkra, ha az
emberek félik Istent minden rendben és
történnek a dolgok.
De valójában így van e ez?
Az eredeti szöveg így hangzik:
„Világosság van elvetve az igazaknak, s
az egyenes szívűeknek öröm.”...
Jesua szavai a jó föld példázatára
gondoljunk most, jusson eszünkbe a
példázat melyben Isten a magot veti, és
a földön múlik milyen is lesz a vetés, jól
felszántott föld? – vagy kemény szikár?
Netán tövises gazos? Szóval bizony nem
mindegy hol is van az a magocska.
Hiszen Istenünk kegyelme öntöz is, de
bizony az eső is csak akkor használ, ha
az a föld jól meg van munkálva, mert
vagy a föld szilajsága miatt nem tud
átázni és csak végig folyik rajta az eső
és nem tud növekedni a mag, vagy a gaz
és tövis szívja el az éltető táplálékot...
Testvérek azért van ma annyi szomorú
és keserű örömtelen ember a hívők
között, mert nem tudják, hogy bizony a
szívük már nem jó föld.
Megkeményedett, szikár szívűek, az eső
csak a szívük tetejét öntözi, nem tudja
átáztatni...
A ma hittársadalma szinte csak a sült
galamb szindrómát várja, tétlenül majd
csak jön az öröm és a világosság. János
arról tesz bizonyságot, hogy a
világosság eljött e világba, de az övéi
nem ismerték fel. Bizony sok esetben
ma is így van, a világosság el van vetve,
de nem tündökölhet életünkben, mert
nem is vesszük észre.
"Fény vetés" ez a szó szerinti fordítás,
fény, amely áttör minden sötétségen,
amely betölti az egész világmindensége
t, ahogy a kezdetekben lett fény
„világosság”, mikor a nap még nem is
volt mint világítótest.
Részletek Gersits Zsolt igei
elmélkedéséből.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #1 Dátum: 2012. Október 07. - 13:46:03
Az igéről való elmélkedés valóban áldásos tevékenység.
Azonban még ebben is kidomborodik a Kálvinista és az Arminiánus ember gondolatvilága közötti különbség és ellentét.
Amikor arminiánus testvérünk elmélkedik az igéről, beszorúl egy igeszakasz, vagy egyetlen bibliai könyv keretei közé.
Istenképének megfelelően a Mindenható csak úgy szórja a semmibe a ''magot'', lévén kiszolgáltatva a ''fogadó talaj mínőségének''. Ami az arminiánus ember szemléletében ''perdöntő'' és fontos, az a befogadó talaj, az ember. Mintha Isten lenne az emberért, s nem fordítva.
Isten magot vet, s öntöz testvérünk igeértése szerint, az ember pedig önmagát teszi alkalmassá a termésre, a mínőség beli változásra.
Amikor Isten igéjéről elmélkedünk, s állítunk fel valóban szép történeteket (tanmeséket) nem árt ha tágasabb bibliai összefüggések mentén próbálunk elmélkedni, így talán a szerepek sem cserélődnek fel!
Folyt.köv.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #2 Dátum: 2012. Október 07. - 14:07:00
Az Úr Jézus Krisztus a magvetés és a gondozás feladatát az egyházra bízta, tehát nem Isten az, aki a magot veti és nem Ő az, aki a szántóföldet műveli. Ebből az is kiderül, hogy nem a talaj teszi önmagát termékennyé.
''Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
AZÉRT SEM AKI PLÁNTÁL,NEM VALAMI, SEM AKI ÖNTÖZ; HANEM A NÖVEKEDÉST ADÓ ISTEN.''
1Kor.3:6-7
A talajnak meg még ennyi érdeme sincsen...
Felesleges úgy sopánkodni a látható egyház állapotán, mintha az nem lett volna előre megírva.
Az egyházra bízott feladatokat sem érdemes a talaj alkalmatlanságával mentegetni.
Nem az a keresztyén egyház feladata, hogy ''betonra'' szórja a magot és elszántan azt locsolgassa, majd felrójja a ''betonnak'', hogy kemény a felülete és nem hajlandó változtatni rajta.
Persze helye van az intésnek és figyelmeztetésnek, de az a keresztyén, aki nem mozdul erre, az tán nem is keresztyén...
Folyt.köv.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 08:20:52
Válasz #3 Dátum: 2012. Október 07. - 14:12:24
''... félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.''
Fil.2:12-13
Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy belássuk ha valakiről lepörög Isten igéje, s nincs benne akarás, akkor miért nincs...

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Flóra

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 1500
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2014. Október 02. - 19:57:15
Válasz #4 Dátum: 2012. Október 07. - 16:05:01
Dicsőség a Mindenhatónak! :)

Ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #5 Dátum: 2013. Október 13. - 17:39:36
 
Máté 3:13  Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa.
Máté 3:14  János azonban tiltakozott, és azt mondta: Nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám?
Máté 3:15  Jézus pedig így felelt: Hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk.
János erre engedett neki.
Máté 3:16  Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy galamb.
Máté 3:17  És íme, egy mennyei hang ezt mondta: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.


 Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.

Miért mondta ezt az Atya?
Azért, mert Jézus minden igazságot = az Atya igazságát jött betölteni, azaz engedelmes volt.
Ezért gyönyörködött benne az Atya.
Amint kilépett a vízből = engedelmeskedett, azonnal rászállt Isten Szelleme és megszólalt a mennyei hang.   vmosoly9

Zsid 10:1  Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat.
Zsid 10:2  Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna.
Zsid 10:3  De azok évről évre a bűnökre emlékeztetnek.
Zsid 10:4  Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
Zsid 10:5  Azért e világba jövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem,
Zsid 10:6  égő- és bűnért való áldozatot nem kedveltél.
Zsid 10:7  Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem.
Zsid 10:8  Előbb azt mondta, hogy áldozatot és ajándékot, égő- és bűnért való áldozatot nem akartál, nem is kedveltél, amelyeket a törvény szerint bemutatnak,
Zsid 10:9  azután így szólt: Íme, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat.
Zsid 10:10  Ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által.


Engedelmességéért feltámasztotta az Atya és méltóságba emelte.

Tehát akik Krisztuséinak vallják magukat, engedelmeskedniük kell Krisztus parancsolatainak azért, hogy bennük is gyönyörködjék az Atya és odaemelje őket, ahol Krisztus Jézus van.

Mindez pedig a nyílvánvaló Szeretet miatt - ami van az Atya és a Fiú között és Isten gyermekei között - történik, ez egyértelmű  :2smitten:
« Utoljára szerkesztve: 2013. Október 13. - 19:37:23 írta Kamilla »

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #6 Dátum: 2013. Október 14. - 15:17:50
Jób 28

1.  Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, a hol tisztítják.
2.  A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig érccé olvasztják.


  A kincseket bányászni, kutatni kell.
Ez nem könnyű, nem gyors, nem felületes, mert ha nem vagyunk körültekintőek, nem szabály szerint tesszük, akkor ránk omolhat a bánya!
Elő kell hozni a mélyből a vasat, a drágaköveket, meg is kell azokat tisztítani a földtől, salaktól = mindentől, ami nem szent!


3.  Határt vet az ember a sötétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét.
4.  Aknát tör távol a lakóktól: mintha lábukról is megfelejtkeznének, alámerülnek és lebegnek emberektől messze.


   Hogyan is történik ez?
Határt kell vetni a sötétségnek!
Kutatni!
Aknát törni!
Ez bizony sokszor „magányos” munka: csak én és az Ige; csak én és az Úr; csak én és Isten Szelleme!
Időbe telik és megfeszítése a testnek, kívánságoknak, mintha nem lenne lábunk, lebegünk az emberektől messze.

5.  Van föld, a melyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mintegy tűz által;
6.  Köveiben zafír található, göröngyeiben arany van.
7.  Van ösvény, a melyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt.
8.  Nem tudják azt büszke vadak, az oroszlán sem lépked azon
.
==
  A felszín és a mély összehasonlítása.
 Mt 4,4
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, a mely Istennek szájából származik.”

7-8. vsz.: Ha a felszín alatt vagyunk, nem érnek el a ragadozók, gyilkos indulatok = az ellenség!
Elrejtőzünk Krisztusban és ott teljes a biztonság!
1Pét 5: 8. 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.”
Az oroszlán nem megy le a bányába, a föld alá, a tárnákba, hanem a felszínen vadászik.

  9.  Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja.
10.  A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme.
11.  Elköti a folyók szivárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza.


   Ha szükséges, fel kell robbantani, fel kell forgatni a hegyeket: tradíciókat, teológiákat, hagyományokat, mindent, ami emberi, földi, démoni és Isten ismerete ellen emeltetett!
Mt 3,10
„A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.”

A gyökér is a föld alatt van, nem a felszínen!
Tövestől, gyökerestől felforgatni a dolgokat és leásni egészen az Alapig, és úgy építkezni Krisztusban, élő kövekből, szellemi házat!


12.  De a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye?
13.  Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található.
14.  A mélység azt mondja: Nincsen az bennem; a tenger azt mondja: én nálam sincsen.
15.  Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető.
16.  Nem mérhető össze Ofir aranyával, nem drága óniksszal, sem zafírral.
17.  Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető.
18.  Korall és kristály említni sem való; a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél.
19.  Nem ér fel vele Kúsnak topáza, színarannyal sem mérhető össze.

==
  A Bölcsesség és az Ára és az Értéke!


20.  A bölcsesség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek?
21.  Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van.
22.  A pokol és halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel!
23.  Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét.
24.  Mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt.
25.  Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette;
26.  Mikor az esőnek határt szabott, és mennydörgő villámoknak utat:
27.  Akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt.
28.  Az embernek pedig mondta: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.

==
  A Bölcsesség eredete = Maga Isten, Ő a Bölcsesség!
Csak Tőle, Őbenne, Általa nyerhető meg.

Teljes odaszánás, elkötelezettség, letett és vissza nem vett élet, semmi megalkuvás, csak a tiszta Ige!!!

Ez a sötétségtől való eltávozás!

Jn 14,30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;” !!!!

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #7 Dátum: 2013. Október 17. - 11:19:52
Krisztus Jézus eljöveteléről gondolkoztam, hogy vajon miről ismerhető fel, hogy már nagyon közel van Ő és ezek jutottak eszembe:

Láthatjuk a Bibliában, hogy Isten mindig várt a haragjának poharának kitöltésével, egészen addig, amíg az emberek gonoszsága be nem telt, el nem érte a tetőfokot, amikor is már nem volt visszakozás.
Ezt látjuk Szodoma, Gomora esetében, ezt olvassuk Isten Ábrahámnak adott próféciájában:
1Móz 15:13 
Ekkor az ÚR azt mondta neki: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
1Móz 15:14 
De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal.
1Móz 15:15 
Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó vénségben temetnek el.
1Móz 15:16 
Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide; mert az emóriak gonoszsága még nem telt be.

Ezt láthatjuk az özönvíz előtti időben is, amit Jézus hoz fel intő példának:
Máté 24:37 
Ahogyan Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetelekor is.
Máté 24:38 
Mert amint az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak, és férjhez mentek mind ama napig, amelyen Nóé bement a bárkába,
Máté 24:39 
és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.
Luk 17:28 
Ugyanígy volt Lót napjaiban is, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek,
Luk 17:29 
de amely napon Lót elhagyta Sodomát, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elpusztított.
Luk 17:30 
Éppen így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.
Luk 17:31 
Aki azon a napon a háztetőn lesz, és holmija a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza!
Luk 17:32 
Emlékezzetek Lót feleségére!


Tehát az utolsó időben, közvetlenül Krisztus Jézus visszajövetele előtt ilyen állapotok lesznek: teljességre jut a bűn, és végére ér Isten türelme.


Ámos prófétánál is erről olvashatunk: „három, sőt négy bűne miatt…
Érdemes megnézni, miféle bűnök miatt akarta Isten teljességgel elpusztítani őket, mitől lobbant fel ez a rettenetes harag?!

Ámós 1:11 
Így szól az ÚR: Edóm három, sőt négy bűne miatt nem változtatok szándékomon.
Mivel fegyverrel űzte saját testvérét, és elfojtotta szívében az irgalmasságot, szüntelen tombolt haragja, és mindvégig kitartott dühében
Ámós 1:13 
Így szól az ÚR: Ammón három, sőt négy bűne miatt nem változtatok szándékomon.
Mivel fölhasították Gileád várandós asszonyait, hogy kiszélesíthessék határukat

Ámós 2:4 
Így szól az ÚR: Júda három, sőt négy bűne miatt nem változtatok szándékomon.
Mivel megvetették az ÚR törvényét, és nem tartották meg rendelkezéseit, félrevezették őket hazug bálványaik, amelyeket atyáik követtek
Ámós 2:6 
Így szól az ÚR: Izráel három, sőt négy bűne miatt nem változtatok szándékomon.
Mivel eladják pénzért az igazat, a szegényt pedig egy pár saruért,
Ámós 2:7 
a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját eltérítik.
Apa és fia egy leányhoz jár, hogy beszennyezzék szent nevemet.
Ámós 2:8 
Zálogba vett ruhákon nyújtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák Istenük házában.

Ámós 2:11 
Prófétákat támasztottam fiaitok közül, és názírokat ifjaitok közül.
Vajon nem így van, Izráel fiai? – ezt mondja az ÚR.
Ámós 2:12 
De borral itattátok a názírokat, a prófétákra pedig ráparancsoltatok: Ne prófétáljatok!

Ámós 4:1 
Halljátok meg ezt a beszédet, ti básáni tehenek, akik Samária hegyén vagytok, akik nyomorgatjátok a szegényeket, megrontjátok a nyomorultakat, akik azt mondjátok férjeteknek: Hozzatok, hadd igyunk!

Ámós 5:10 
Gyűlölik azt, aki feddni mer a kapuban, és utálják azt, aki feddhetetlenül beszél.
Ámós 5:11 
Mivel eltiporjátok a szegényt, és gabonaadót szedtek tőle, ezért bár faragott kőből építetek házakat, nem laktok majd bennük; és bár gyönyörűséges szőlőket ültettek, de nem isztok annak a borából.
Ámós 5:12 
Mert tudom, hogy sok a bűnötök, és nagyok a vétkeitek!
Az igazak nyomorgatói és váltságdíjszedők vagytok, és elnyomjátok a szegényt a kapuban!

Ámós 6:1 
Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legelső nép előkelőinek, akikhez hódolva jön Izráel háza!
Ámós 6:2 
Menjetek át Kalnéba, és nézzetek szét, onnan pedig menjetek a nagy Hamátba, azután ereszkedjetek le a filiszteusok Gátjába!
Vajon jobbak vagytok-e, mint ezek az országok, és vajon nagyobb-e az ő határuk a ti határotoknál?
Ámós 6:3 
Ti távolinak gondoljátok a veszedelem napját, és közel hozzátok az erőszak trónját.
Ámós 6:4 
Elefántcsont ágyakon hevernek, elnyújtózkodnak pamlagukon, a nyáj legjavából lakmároznak és a hizlalt borjakból.
Ámós 6:5 
Hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszerük olyan, mint Dávidé.
Ámós 6:6 
Serlegekből isszák a bort, színolajjal kenegetik magukat, de nem bánkódnak József romlásán.

Valamennyi esetben tűzzel való ítéletet helyez kilátásba.
Ámós 1:7a 
tüzet küldök ….


Hogyan lehet ezt elkerülni?
Ámós 5:14 
A jót keressétek, ne pedig a rosszat, hogy éljetek!
Akkor veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene, amint mondjátok is.

Ámós 5:15 
Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót, állítsátok helyre az igazságot a kapuban: talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene!


     :2smitten:
« Utoljára szerkesztve: 2013. Október 17. - 11:21:39 írta Kamilla »

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13604
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Október 31. - 20:14:00
Válasz #8 Dátum: 2013. Október 17. - 11:29:46
 O0Nem elérhető Gábor

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 1457
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2020. Január 04. - 19:38:52
Válasz #9 Dátum: 2013. Október 18. - 14:27:17
ÉBREDÉS ÉS HANYATLÁS

2Kir 17:24 És más népet telepített be Asszíria királya Babilóniából, Kutából, Avából, Hámátból és Sefárvaimból, és beszállítá őket Samaria városaiba az Izrael fiai helyett, akik birtokba vették Samariát, és annak városaiban laktak.
2Kir 17:25 És történt ott lakásuk kezdetén, hogy nem az Urat félték, és az Úr oroszlánokat bocsátott reájuk, amelyek többet megöltek közülük.
2Kir 17:26 Mondának azért Asszíria királyának: A pogányok, akiket idehoztál és Samaria városaiba telepítettél, nem tudják e föld Istene tiszteletének módját, azért oroszlánokat bocsátott az rájuk, amelyek megölik őket, mert nem tudják e föld Istene tiszteletének módját.
2Kir 17:27 Parancsola azért Asszíria királya, mondván: Vigyetek oda egyet a papok közül, akiket onnét elhoztatok, aki menjen el és lakjék ott, és tanítsa meg őket ama föld Istene tiszteletének módjára.
2Kir 17:28 És elméne egy a papok közül, akiket Samariából elvittek, és lakék Bételben, és megtanította őket, hogy miképp tiszteljék az Urat.
2Kir 17:29 De azért mindegyik nép külön isteneket csinált magának, és behelyezték azokat a magaslatok házaiba, amelyeket a samaritánusok építettek, mindegyik nemzetség a maga városában, melyben lakott.
2Kir 17:30 A Babilonból való férfiak csinálták a Sukkót-Benótot, a Kutból való férfiak csinálták a Nérgelt, és a Hámátból való férfiak az Asimát csinálták;
2Kir 17:31 A háveusok pedig a Nibeházt és a Tartákot csinálták, míg a sefárvaimbeliek tűzzel égették meg az ő magzatjaikat az Adraméleknek és Anaméleknek, a sefárvaimbeliek isteneinek.
2Kir 17:32 De miután az Urat is tisztelték, a magaslatokra papokat állítottak a maguk tömegéből, akik őérettük áldoztak a magaslatok házaiban.
2Kir 17:33 Így tisztelték az Urat és szolgálták az ő isteneiket is, ama népek szokása szerint, akik közül elhozták őket.
2Kir 17:34 És mind e mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekszenek; nem tisztelik igazán az Urat, és nem cselekszenek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet az Úr parancsolt a Jákób fiainak, akiknek az Izrael nevet adta.
2Kir 17:35 És akikkel az Úr szövetséget kötött, és megparancsolta nékik, mondván: Ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok és ne áldozzatok nékik;
2Kir 17:36 Hanem csak az Urat tiszteljétek, Őt imádjátok és néki áldozzatok, aki titeket kihozott az Egyiptom földjéből nagy erővel és kinyújtott karral.
2Kir 17:37 És őrizzétek meg az Ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek;
2Kir 17:38 És el ne felejtkezzetek a kötésről, amelyet veletek tettem, és ne tiszteljetek idegen isteneket;
2Kir 17:39 Hanem az Urat tiszteljétek, a ti Isteneteket, és Ő megszabadít titeket minden ellenségetek kezéből.
2Kir 17:40 De ezek nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokásaik szerint cselekedtek.
2Kir 17:41 Így tisztelték ezek a pogányok az Urat és szolgálták az ő bálványaikat, és így cselekedtek az ő fiaik és unokáik is, amint az ő eleik cselekedtek, mind e mai napig.

24-25. vers.

Láthatjuk ezekből az Igékből, hogy miután Izraelt az Úr elvetette és fogságba hurcoltatta, egy idegen pogány nép telepedett le a helyére. Ők élvezték tovább mindazt amit Izrael hátrahagyott. Ingyen kegyelemből kapták meg az ország áldásait. Ez az Ige előképekben nagyon is utal az Eklézsia kiválasztására hiszen az Eklézsia is főleg a pogányok népei közül került ki és bizonyos értelemben Izrael áldásait élvezik a mai napig hiszen beoltattak a szelíd olajfába. Ez napjaink egyháztörténelmében is így működik. Ha egy látható gyülekezet vagy Egyház elbukik a helyét más veszi át és újult erővel folytatja örökségét, pl. a reformáció is ilyen volt, miután a bukott katolicizmus rémuralmát és bálványimádását az Úr megelégelte. Isten nem tűrheti a bálványimádást sehol. Így ha a valaha világossággal rendelkező gyülekezet megengedi a bűnt, előbb utóbb számíthat rá hogy Isten az áldást és ennek a gyülekezetnek a kiváltságait egy „másik népre” ruházza majd át.

26-33.vers
Azonban a letelepített új nép, akik Izrael népének városait és áldásait élvezték, hamar megmutatták, hogy bálványimádók és nem ismerik az Urat! Ekkor az asszír király egy papot küld közéjük hogy megismerjék az Örökkévalót. Miután belátták, hogy a katasztrófák és az átkok az Isten ismeretének hiánya miatt éri őket. Mert ez a bálványimádás alapja: Isten ismeretének a hiánya! Figyeljük meg hogy egyetlen Pap tér vissza! Ez utalhat a mi nagy Főpapunkra is aki mindig is ott van a Gyülekezetben. Ő újra és újra kijelenti magát és az értő fülek meghallják az Ő beszédét! De azt is megfigyelhetjük, hogy az egyháztörténelem nagy mozgalmai is mind egy ember körül szerveződtek. Luther egyedül tiltakozott, Kálvin egyedül hozta létre mozgalmát, Wesley egyedül alapította meg a metodista mozgalmat, John Nelson Darby szinte teljesen egymaga képviselte azt a világosságot amit az Úr a Gyülekezetről kijelentett és így tovább. Mindig az Örökkévaló egy kiválasztott szolgája próbálja közvetíteni az Úr világosságát. A Gyülekezet soha nem volt tömegmozgalom! Mindig a kevesek kapták az elhívást és a világosságot.
Sajnos ez az idegen nép, bár látszólag tisztelte az Örökkévalót, a valóságban azonban ugyanolyan bálványimádó maradt. Istennek csupán az áldását keresték de Őt magát kizárólagos Úrnak már nem akarták! Isten csupán mellékes volt nekik a többi bálványisten között! Ezek az emberek szívűkben nem szabadultak meg mindazoktól az idegen istenektől amik elválasztották őket az Igaztól! Ez a legsúlyosabb bűn amikor valaki mondja hogy Uram Uram de a szíve távol áll Tőle!

Láthatjuk azt is hogy az ébredések által létrejött  mozgalmakban is hamar megjelenik a bálványimádás. Az embert, az alapítót kezdik el tisztelni és a külső formákat! Ragaszkodnak a hitvallásukhoz de Istent nem ismerik! Beengedik a világot és szép lassan meg se lehet őket különböztetni a körülöttük élő „pogányoktól”! Megtűrik azokat a dolgokat amelyekben a világi korukban érvényesültek! A rockzenész most dicséretet énekel de ugyanolyan módon mint régebben megtéretlen állapotában! A parázna költő aki egykoron nőket csábított el piszkos verseivel most Jézushoz ír hasonló enyelgő stílusban. Aki törtető volt a világban és célja érdekében mindenkit eltaposott, az most a gyülekezeti ranglétrán akar felemelkedni, még komoly szellemi testvéreket is eltaposva akár! Aki régen társasági ember volt az most testvérszeretőnek mutatja magát, de csupán azért hogy ne legyen egyedül! „Nem kell feladnod ami a világban vagy, hanem csináld ugyanazt csak most Istennek címezve!” Ez a jelszavuk! Nincs világos elkülönülés, nincs régen az Úr előtt és most az Úrral! Hány meg hány gyülekezetben látni ehhez hasonló jelenséget, amely bizony a végidők egyik jele! Ez Laodícea, langymeleg büszke, a hitvallására de Istent nem ismeri csak szóban! Szomorú hogy a mai Eklézsia mennyire megosztott és mennyi „szamaritánus” gyülekezet alkotja! Hány meg hány ragyogó mozgalom bukott el és süllyedt puszta formalitásba, ahol mindössze a kevés igazán hű maradék őrzi tovább a hitet! A gyülekezet mindig elbukik ha azonosul a világgal, ha világi módszereket használ és világi örömöket vezet be. Nincs kompromisszum! Nincs hívő szórakozás! Isten nem tűri el a bálványimádásunkat! Ideje megtérnünk! Ne éljünk úgy akár a samaritánusok, akik nem engedelmeskedtek hanem úgy éltek ahogy régebben is szokásuk volt! Új életünk tényleg legyen új, ne pedig a réginek a kidíszített tatarozott változata!

34-41. vers

Ezekben a versekben pedig láthatjuk az élet útját. Isten ismerete és az Ő parancsolataiban való járás! Az Úr Jézus két fő parancsolatot tartott fontosnak: szeresd az Urat és Istenedet teljes szívedből  lelkedből és elmédből és szeresd felebarátodat! A Szeretet parancsolata az amelyben járnunk kell életünk folyamán. Krisztus azért jött el hogy gyermekei ebben járjanak, áldásul a világnak és a Gyülekezetnek! És azért hogy Őt szeressék megismerjék és imádják! Az engedelmesség: áldás! Jutalmunk igen bőséges, hiszen Ő megszabadított és megszabadít minden ellenségünktől, különösen a Nagy Csalótol, Sátántól! Ne kövessük tehát ennek fényében azok példáját akik a mai napig nem tisztelik az Örökkévalót, hanem a saját maguk Istentiszteletében járnak, ami bálványimádás! Legyünk engedelmesek és ismerjük meg Istent! És ha megismerjük Őt akkor kegyelmet kapunk az engedelmességre, hiszen mi nem tudunk semmit ismétlem semmit se tenni azért hogy üdvösségünk legyen! Ezt egyedül Krisztus végezte el számunkra! Ő volt az Aki mindent megtett értünk! Ezért Őt kell megismernünk és az Ő Atyját, hogy örök életünk legyen!

Összegzés:

Istenismeret+kegyelem=örök élet és üdvösség! Ha megismerjük Istent és azt a módot amit egyedül rendelt üdvösségünkre, erről gondolkodunk és ez válik életünk értelmévé, akkor Isten kijelenti magát nekünk! A hívő embernek egyetlen istentisztelete lehet: Krisztus áldozatát és uralmát elfogadni, ebben járni és élni! Vezessen bennünket el Isten gyengéd Szentlelke arra, hogy megismerjük Őt és az Ő nagy kegyelmét!

Ámen!Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #10 Dátum: 2013. Október 21. - 19:30:45
Luk 7:12  Mikor a város kapujához közel ért, egyszerre csak egy halottat hoztak ki, egy anyának egyszülött fiát.
Az anya özvegy volt. A városból jókora tömeg kísérte.
Luk 7:13  Mikor az Úr meglátta az özvegyet, szánalomra gerjedt iránta, s megszólította: „Ne sírj!”
Luk 7:14  Azután odament, megérintette a koporsót, mire azok, akik azt vitték, megálltak. „Ifjú - mondta -, hozzád szólok: Támadj fel!”
Luk 7:15  A halott felült, és beszélni kezdett.
Azután odaadta őt anyjának.Luk 8:49  Még szólott, amikor valaki jött a zsinagóga elöljárótól, és így szólt: „Halott már a leányod. Ne zaklasd tovább a Tanítót.”
Luk 8:50  Jézus azonban, ahogy ezt meghallotta, így szólt hozzá: „Ne félj! Higgy csak! Meg fog menekülni.”
Luk 8:51  Amikor megérkezett a házba, senkit sem engedett be magával, csak Pétert, Jánost, Jakabot és a leányka atyját és anyját.
Luk 8:52  Mindenki sírt, s gyászolta a leányt. De ő így szólt: „Ne sírjatok! Nem halt meg, hanem szunnyad.”
Luk 8:53  Kinevették, mert tudták, hogy meghalt.
Luk 8:54  Ő azonban megragadta a leány kezét, és felkiáltott: „Leányka, támadj fel!”
Luk 8:55  Erre visszatért annak szelleme és azonnal felkelt.
Jézus erre megparancsolta, hogy adjanak neki enni.Ján 11:38  Jézus most újra megtelt indulattal, és a sírhoz ment.
Ez egy üreg volt, és egy kő feküdt rajta.
Ján 11:39  „Vigyétek el a követ!” - mondotta Jézus. „Uram - szólalt meg Márta, a halott testvére -, már szaga van, hiszen négy napos.”
Ján 11:40  „Nem megmondtam neked - mondta neki Jézus -, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?”
Ján 11:41  Erre elemelték a követ, Jézus pedig az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.
Ján 11:42  De tudtam én, hogy mindenkor meghallgatsz!
Csak a körülálló tömegért szóltam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.”
Ján 11:43  Miután ezeket mondta, nagy hangon felkiáltott: „Lázár, jöjj ki!”
Ján 11:44  És kijött a halott, kezén, lábán pólyákkal átkötözve, arcát keszkenő takarta.
 „Oldjátok fel, hadd járjon!” - mondta nekik Jézus.Érdekes a történetek vége:

1. A halott felült, beszélni kezdett és Jézus visszaadta anyjának.
2. Azonnal felkelt, és Jézus utasította a szülőket, adjanak neki enni.
3. Kijött a sírból és Jézus parancsolt a többieknek, oldják fel hadd járjon.

Eszembe jut az Ige, hogy a hit halott cselekedetek nélkül.
Bár itt Isten hite működött, konkrétan Jézus hite az Atyában, hogy megcselekszi azt, de a feltámadottaknak is azonnal cselekedniük kellett, sőt azoknak is, akik a tanui voltak a feltámadásnak, amit nevezhetünk újjászületésnek is.
Ez érdekes lehet akkor is, amikor valaki újjászületik a környezetünkben, kinek mit kell tennie.


 Érdemes elgondolkozni a különbségeken:

1. Az ifjút az anyjának adta vissza Jézus, aki egyedüli támasza volt.
2. A gyermeknek enni kellett adni a szülőknek.
3. A felnőtt Lázárt fel kellett oldani, és hagyni, hogy egyedül járjon.... neki nem mondta, hogy adjanak enni, pedig 4 nap alatt megéhezhetett  vmosoly11 , de nem ez volt a fontos..... már az is látványos, hogy egyedül jött ki pólyázva és "vakon", arcán lepellel.

              :2smitten:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #11 Dátum: 2013. Október 30. - 20:59:27
Zsid 9:6 
Miután ezeket így elrendezték, a sátor első részébe mindig bejártak a papok az istentisztelet elvégzésére,
Zsid 9:7 
a másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért.

Mennyire fontos ismerni a bűnöket = Isten szerinti jó és gonosz ismerete az Írott Ige ismerete!

Az első sátorban szolgáltak a papok, bemutatták a bűnökért való áldozatokat: az ember tudta mi a bűne, ás azért milyen áldozatot kell bemutatni + bűnbánatot tartott, így az el lett fedezve.

A Főpap pedig a tudatlanságból elkövetett vétkekért mutatott be áldozatot a második sátorban = Szentek Szentjében.

Akkor most, Krisztus Jézus, a mi főpapunk is ezt teszi az Atya Trónjánál, közben jár értünk.
Minden bűnt elhozdozott testén, és minden bűnért váltság a Vére, de nekünk meg kell azokat bánni, meg kell vallani és el kell hagyni ahhoz, hogy érvényes legyen a váltságáldozat és eltöröltessenek ezek a bűnök.
De a tudatlanságból elkövetetteket nem tudjuk megbánni, megvallani és elhagyni, ezért Főpapunk könyörög az Atyánál ezek miatt, értünk, és ezért a tudatlanság idejét elnézi nekünk Atyánk.
De ha már tudjuk és mégis tesszük, akkor jajj nekünk, ha sürgősen be nem fejezzük, meg nem térünk belőle!! 

 hmmmm...

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #12 Dátum: 2013. November 04. - 21:17:29
Ján 8:41 
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek.
Azt mondták azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten.


Mit jelent ez?
Miért ezt válaszolták Jézusnak a zsidók?   roll

     

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #13 Dátum: 2013. November 04. - 22:36:23
Ján 8:41 
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek.
Azt mondták azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten.


Mit jelent ez?
Miért ezt válaszolták Jézusnak a zsidók?   roll

   

           nerd   :szelid:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2856
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 14:07:26
Válasz #14 Dátum: 2013. November 04. - 22:43:30
Hát nyílván való. Az anyja Mária miat. Elég nehéz volt elhinni a zsidóknak a szüzen fogantatást.
József is csak az Úr figyelmeztetésére maradt Máriával.

A zsidók, ezzel vágtak vissza Jézusnak. Anyád parázna, te meg azt se tudod ki az apád.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;