Szerző Téma: A biblikus egyházmodell és a felekezetmodellek  (Megtekintve 29243 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 306
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 10:04:31
Válasz #45 Dátum: 2018. Augusztus 13. - 12:54:43
"Apostoli Csoportok és Vének: A Test Két Lába

Ha az igaz Gyülekezetet kívánjuk építeni, keményen kell ásnunk... Feltételezgetések, hagyományok, téves tanítások rétegeit kell eltávolítanunk, hogy tiszta alapot fektethessünk le...

Meglátásom szerint a Gyülekezetben kétféle vezetési forma működik. Az egyik a mozgó vezetőség - az apostoli csoportok. A másik a helyi vezetés - a presbiterek vagy vének csoportjai, mely egy többszemélyes vezetés. A vén szó jelentése Nyugaton nem nagyon ismert, viszont a Közel-Keleten és Afrkában kúltúráik alappillérei. A vének tanácsa egy mindig is létező vezetési forma volt. Isten népének is már évszázadok óta ilyen vezetési formája volt. Igazából én azt gondolom, hogy a vének tanácsa, mint vezetési forma a teremtésnél kezdődött és egészen a Jelenések könyvéig tart.

Az apostoli csoportok... munkájának az Újszövetség több figyelmet szentel, mint a presbitériumokénak. Mind a négy evangélium középpontjában egy Jézus által vezetett apostoli csoport áll.

A vezetőség ezen két egységének (egy mozgó és egy helyhez kötött egység) helyreállításában találja meg a gyülekezet a valóságos erőt, és az igazi rendet. Sajnos a Gyülekezet ezen fő elemeit igen kevesek értik meg.

Az apostoli csoportok és a presbitériumok fő jellemzője, hogy általános értelmezésükben többes számúak. Hosszasan kellene kutatnod az Újszövetséget ahhoz, hogy egy önállóan szolgáló apostolt találj. Véleményem szerint a presbitérium is mindig több emberből áll...

(A vezetői csoportok) .. mindegyike önálló (szuverén) a saját területén, de nem független... kölcsönösen függünk egymástól....

A minta (a bibliából kiderül) világos: apostolok neveznek ki véneket:

Apcs14.23 "Miután választottak nekik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe, ajánlják őket az Úrnak, kiben hittek. "

..., Ennek a kapcsolatnak a másik oldala az, hogy a vének küldenek ki apostolokat:

Apcs. 13.1-3 "voltak pedig Anthiókiában... Barnabás és Simeon és ... Luczius.... Mikor azok szolgáltak az Úrnak, és böjtöltek, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre elhívtam őket.. Akkor.... kezeiket rájuk vetették és elbocsáták őket."

A fent említett emberek az Antiókhiai gyülekezet elsőszámú vezetői voltak. Vénekként feladatuk volt - a Szent szellem vezetésével - kiküldeni Sault (Pált) és Barnabást. Pál és Barnabás ettől a ponttól voltak apostolok. Érdekes, hogy Pál nem volt apostol mindaddig, amíg..., ki nem küldték őt. ...., Az apostolok kineveznek véneket, a vének kiküldenek apostolokat - egyik csoport sem független egymástól.... Isten nem akarja, hogy bárki is teljesen független legyen. ..., Az apostolok a helyi gyülekezet tekintélye alá tartoznak. Nem a gyülekezet uralkodói, hanem az őket kiküldő gyülekezet képviselői voltak. ... Ők teljesítették a feladatot, ... azután visszatértek a helyi gyülekezetbe, hogy beszámoljanak arról, amit tettek. ... A helyi gyülekezet kiküld egy apostolt, aki... minden tevékenységéért elszámoltatható azok felé, akik őt a legjobban ismerik. Messzi utakra megy, mégis van egy lelki otthona, egy bázisa, ahol hűséggel törődnek vele. Nagy tekintéllyel munkálkodik, de mindig többedmagával, így testvérei folyamatosan korrigálhatják és alakíthatják őt. Az ilyen emberben meg lehet bízni...,

Néhány fontos különbség van az apostoli csoportok és a presbitérium szolgálati feladataiban és hatáskörében. Először is a vének egy adott helyiségen belül működnek. Ha a korintusi vének közül valaki Rómába költözik, nem válik automatikusan a római vének tanácsának tagjává. Viszont ha valaki apostol, akkor mindenhol az. Ez hasonlóan igaz más mobil szolgálatokra, prófétákra, tanítókra és evangélistákra. Az apostoli csoportok az egész test szolgálatában állnak, és az egész világ az ő egyházközösségük..., A vének rendelkeznek, kormányoznak és vezetik a közösség tagjait. Az apostoli csoportok támogatják őket, de fő törekvésük  Isten királyságának a határait kibővíteni...

Valójában, amit a következőkben olvastok egy bizonyos mozgalom - melyhez magam is csatlakoztam egy időre - kiértékelésének az eredménye. Ez a mozgalom végül olyannyira elferdültté vált, hogy elhatároltam magam tőle. Néhány leckét... megtanultam... megosztom veletek, hogy gyülekezetként tanuljunk hibáinkból:

Mondanivalóm leglényegesebb igazsága az, hogy a tekintélyről szóló helyes biblikus tanítást szükséges ellensúlyoznunk azokkal a biztonsági megkötésekkel, amelyeket a Biblia az emberi tekintély köré helyez.

Az egyetlen korlátlan tekintély (hatalom) Istené; minden más tekintély Isten által adott korlátokkal rendelkezik. ..., A probléma az, hogy a bukott ember... testi természetéből adódóan rossz indítékokkal, vagy törvénytelen módon vezet vagy mindkettő. Az eredmény rendszerint manipuláció vagy egyeduralom... (valószínűleg ezért) az Újszövetség bizonyos megkötéseket helyez a tekintélygyakorlásra.
Ezek közül az első.. a több személyes vezetés. Egyetlen személy sem mondhatja a másiknak: "Én vagyok az, akinek engedelmeskedned kell". ... Egy apostoli csapatban, egy elismert vezető a többieknél nagyobb személyes tekintéllyel rendelkezhet. Láthatóan Pál is vezette az ő apostoli csoportját, valakinek vezetnie kell a csapatot... Ez a pozíció azonban elsődlegesen tiszteleten és elismerésen nyugszik és nem lehet törvényesíteni vagy intézményesíteni, mint ahogyan azt a kereszténység már megtette.

A második megkötés... egy apostol nem tévedhet be egy gyülekezetbe csak úgy, ahol aztán kijelenti: " Na figyeljetek, én egy apostol vagyok, és ti azt teszitek, amit mondok nektek!" A véneknek joguk van kiállni és elmondani: "Mi vagyunk a felelősek azért, ami itt történik. Ha minket meggyőzöl, számíthatsz ránk, de semmiképpen ne minket megkerülve menj a nyájhoz!"
..., Földi szinten nincs emberi tekintély az apostoli csoportok és a presbitériumok (vének tanácsa) fölött. Átkutathatod az egész Szentírást, ilyenfajta tekintélyi szint után, de nem fogsz ilyet találni. Jézus kormányozza őket közvetlenül a mennyből, a Szent Szellem által. Az évszázadok során az emberek szinte kivétel nélkül mindig egyetlen személyt, vagy csoportot helyeztek az apostoli csoportok és a presbitériumok fölé, meghiúsítva így Jézus kormányzását... Tudod, amikor nem fogadjuk el Isten láthatatlan kormányát, és egy embert kérünk helyébe, akkor magát Istent utasítjuk el. (1 Sámuel 8,4-7)

..., A következő tényező, amit fel kell ismernünk, hogy a helyi gyülekezet helyi vezetőit az Ige mindig többes számban említi. Egyetlen olyan esetet sem találunk az Újszövetségben, ahol egy helyi gyülekezetet egyetlen ember, a pásztor vezette volna. Ez az elképzelés nem az Újszövetségből származik... teljes mértékben eltér minden elképzeléstől, amit az Újszövetség tanít a helyi vezetésről. Ehelyett az Újszövetség egy szolgálói csoport képét vázolja fel nekünk. Nézzünk példákat: " Miután pedig választottak nekik gyülekezetenként véneket..." (Apcsel 14,23) Figyeljük meg, hogy a gyülekezet egyes számban szerepel, míg a vének többes számban. Minden gyülekezetben voltak vének. Nem EGY vén, EGY pásztor, hanem vének minden gyülekezetben. Apcs. 20,17: "Pál magához hívatá a gyülekezet véneit" Nem a vént, nem a pásztort, a püspököt, hanem a gyülekezet véneit. Leghalványabb árnyékát sem találni olyan utalásnak, hogy egyetlen ember irányítaná a helyi gyülekezetet. Teljesen világos, hogy minden említett helyen egy többszemélyes vezetésről, vagyis vezetői csoportról van szó. .... isten népének pásztorlása olyan felelősségteljes munka, amely egy egész csoportot igényel....
... az apostol a lakóhelye szerinti gyülekezetben egy vén szerepét tölti be. Nem áll a többi vén fölött, hiszen a vének fölött nem áll sem személy, sem csoport. Ez egy nagyon fontos alapelv, s ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A vének a vezetők (a helyi gyülekezetben), és senki nem állhat felettük. Ha a vének felé kerül valaki, szükségszerűen fölötte is állnia kell valakinek, aki fölé szintén szükség lenne valakire, s így a végén elkerülhetetlenül egy bürokratikus rendszert kapunk.

..., Évekkel ezelőtt felismertem, hogy ha kezünkben is van az újszövetségi Gyülekezet terve, felépítéséhez gyakran nem áll rendelkezésünkre megfelelő építőanyag: igazi újszövetségi hívők! Ennek ellenére bízom Istenben, hogy Ő kimozdítja Krisztus testét, hogy az egyre inkább az Újszövetség által vázolt gyülekezetre hasonlítson. Semmiképpen nem adom fel!"

Részletek Derek Prince könyvéből: " Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése " A könyv megvásárolható még az online könyvesboltokban.
Áldottak vagytok! Üdvözlettel: Lucius


Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #46 Dátum: 2018. Augusztus 13. - 19:20:11
Szia Lucius

Tudsz működő példát írni erre a modellre?


                 vint

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 306
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 10:04:31
Válasz #47 Dátum: 2018. Augusztus 14. - 14:42:20
Szia Kamilla!

Van ilyen az országban is, de igazi ritkaság.
Én is ilyen gyülekezet tagja szeretnék lenni, azonban napjainkban csak igen kevés hívő látja ennek a jelentőségét. Így itt a környezetemben, Szombathelyen nemigen találok ehhez elhivatott társakat. Ha valaki itt él, és szeretne egy ilyen gyülekezet tagja lenni, örömmel venném, ha kapcsolatba lépne velem, velünk. Egyelőre csak 3-5-en vagyunk itt, akik ilyen gyülekezetet szeretnénk, és tudunk egymásról.

Csatolom egy ilyen gyülekezetben élő hazai presbiter írását alább a tapasztalatairól:

"A házankénti gyülekezés kezdeti tapasztalatai – Abonyi Sándor

Egy „intézményes karizmatikus gyülekezetből” történt kiválás után egy új úton indultunk el összegyülekezve házaknál, amihez eleinte külföldiektől kértük a tapasztalataik elmondását. Egy év alatt menet közben tanultunk meg sok mindent és eljutottunk valahova, amit látunk, hogy még messze nem a teljesség. Folyamatos megtisztulásban vagyunk és vágyunk arra, hogy az Úr valóságosan ott legyen a közösségben és keressük a növekedés útját is. Igyekszünk kialakítani egy új kapcsolatrendszert a térségben, Mo-on és külföldiekkel is. Mára már valami kialakult ezen a téren is.
Az összejövetelekről egy rövid áttekintést adva a következőt lehet elmondani. Az összejövetelek előtt többnyire semmi, előre megbeszélt “forgatókönyv – menetrend, program nincs”. Minden alkalom menet közben alakul és más jellegű. Így kialakulnak: közösségi jellegű, imádó-prófétai és tanítói jellegű stb. alkalmak. Néhány jellegzetesség a gyakorlatunkból, ami mások számára is hasznos lehet.

Igei szolgálat
Azt a fajta rendszeres, egy órás igei szolgálatokat, amik korábban voltak a gyülekezetben itt nem látjuk helyénvalónak, mert itt „interaktív közösség” van és nem “hallgatóság”. Most a házankénti összegyülekezésnél vagyunk hárman, akik a korábbi gyülekezetben szolgáltunk igével és most ellátjuk a hívőket “házifeladatokkal” (elolvasandó és meghallgatandó tanításokkal, tanítás sorozatokkal, elolvasandó könyvekkel célirányosan, személy szerint). Előfordul, hogy egy DVD-s tanítást közösen is megnézünk. Egyéni tanítási képzés folyik és egy-egy alkalomra többen hoznak igét, vagy kérdéseket, amiket megbeszélünk, értelmezünk az ige alapján. Én, mint legidősebb hívő és korábbi előljáró hagyom, hogy ha vannak mások, akik megmagyarázzák az igét, akkor hadd tegyék, hadd fejlődjön ebben mindenki. Olyanfajta vendég igei szolgálóink, mint korábban, eddig nem voltak, de nyitottak vagyunk erre is. Már többen jelezték, hogy meglátogatnának bennünket. Persze ilyen körben egy vendégszolgálat is interaktív kell, hogy legyen és nem közlő jellegű, mint az általában szokás.

Dicséret 
Három ember van, akik felváltva egy szál gitárral “vezetik” a dicsőítést. Igyekszünk megélni az igét, hogy “mindenkinek van zsoltára, igéje, kijelentése…” és ebből adódóan ösztönözzük, hogy mindenki úgy jöjjön az alkalmakra, hogy “mindenki hozzon valamit”. Ez alapján most a dicsőítés úgy alakult, hogy nem egyetlen tesó készül fel dalokkal, hanem többen hoznak (5-6-an) dalokat és azokat elénekeljük gitár kísérettel. Helye van annak is, ha ott helyben kap valaki a Szent Szellem által egy dalt, akkor azt is elénekeljük. 

Ima, kijelentés, prófétálás 
Minden alkalommal van ima a dicsőítéssel “össze-vegyítve” egy közös blokkban és ilyenkor figyelünk az Úrra és kijelentéseket veszünk, amiket utána elmondunk. 2-3 látás, kijelentés majdnem minden alkalommal van.

„Egymás” felé való szolgálat 
Bátorítani, vigasztalni, örömöt megosztani….erre egy-egy alkalommal 1-1,5 óra jut, hogy mindenki elmondja örömét, bánatát, problémáját és tanácsoljunk valamit, imádkozzunk érte, bátorítsuk. Ebben mindenki részt vesz. Ezt nagyon igénylik a testvérek és ez nagyon fontos, mert korábban ez teljesen hiányzott. Emiatt és a rendszeres étkezések miatt így az alkalmak 4-5 órásak.

Szellemi vezetés  
Nincs külön elkülönült vezetéség, végső soron a “vének” ott vannak a többiek között (1 Péter 5.1), és többiekkel egyeztetve születnek döntések. A kapott kijelentések, próféciák határozzák meg a folyamatos előrehaladás irányát és esetenként a megteendő lépéseket.

Egymás segítése 
Ez az a terület, ami drasztikusan megváltozott a korábbihoz viszonyítva- „egy család” vagyunk és ismerjük egymás szükségeit. Én pl. szereltem villanyt egy idős testvérnőnél vagy vettünk tüzelőt télire, akinek ez probléma volt és van aki bevásárolt nagy tételben  rászorulónak (alapvető élelmiszereket) stb. Az autókat úgy használjuk, mint a család, mindenki szükségére, egymást segítve. Nem fizetünk terembért, vendégszolgálókat és nagy költségigényű programok sincsenek, ezért „minden pénzünk megmarad”, amit korábban tizedre fizettünk. Ezt most magunkra, egymásra, a rászorultakra költjük, de támogatunk nem rászorultakat is; ha valaki rendszeres szolgál az autójával, akkor hozzájárulunk a vizsgáztatáshoz, vagy autócseréhez.

Adakozás 
Nem gyűjtünk tizedet, hanem mindenki a feleslegéből használ fel a szolgálathoz és egyénileg is támogatunk másokat, de van „közös pénzünk” is, amiből az elmúlt évben 2-szer is kirándultunk. Minden felesleget (bőséget felhasználunk, akinek van). Nem tized van, hanem, aki szükségben van, az többnyire csak kap, de aki bőségben van az pedig a bőségével szolgál, ami jóval több is lehet, mint a tized.
Közös étkezések, Úrvacsora 
Azért kezeltem ezt a kettőt együtt, mert nem lehet teljesen szétválasztani. Minden alkalommal van közös étkezés, az alkalom végén. Ez lehet „csak” egy pizzázás vagy szendvicsek, hidegtál, zsíros kenyér hagymával, de sokszor van teljes értékű meleg vacsora is, amikor az egész közösség együtt étkezik.
Ebbe beleilleszteni a korábbi „kis kocka kenyérből” és „gyűszűnyi” borból álló régi Úrvacsora gyakorlatot komikus lenne. Hamar elhagytuk a régi gyakorlatot és kerestük az Úrvacsora megélésének helyes igei gyakorlatát. Több idevonatkozó irodalmat áttanulmányoztunk és az igéből, valamint mások tapasztalataiból a következő gyakorlat alakult ki:
az Úrvacsora teljesen egyszerű módon egy lehetőség arra, hogy együtt elfogyasztva az ételt egy teljes értékű étkezés keretében, megosszuk javainkat egymás között és ilyen módon is betöltsük egymás szükségeit. Pál is ezekről beszél az Úrvacsora kapcsán a korinthusiaknak. Ilyen módon rendszeresen azok is jól tudnak lakni, akik esetleg szükségben vannak és maguknak sokszor nem engedhetnek meg egy kiadós étkezést.
A normál vacsora esetében egyszerűen megáldjuk az ételt az étkezés elején. Ha azanban eldöntjük, hogy most Úrvacsorázunk, akkor a vacsora megkezdésekor valamelyik férfi vagy a házigazda szolgál a többiek felé. A szokásos poharakba kitölti mindenkinek a bort vagy szőlőlevet. Az étkezés elején valaki hálát ad és megemlékezik Jézus kereszthaláláról: megtört testéről és kifolyt véréről. Megtörjük a kenyeret (egy darab, vagy egész szeletet tálcán körbeadva mindenki tör belőle) és az étkezés végén megemlékezve imában a megerősítjük az Úrral és az egymással való szövetséget egy pohár bor megivása által.
A kenyérrel és a borral megemlékezünk az étkezés keretében Jézus kereszthaláláról és megerősítjük a szövetséget vele és egymással. Ez az eddig kialakult gyakorlatunk és látásunk.

Az összejövetelekről 
Szerdánként vannak házankénti összejöveteleink du. 5-9, gyakorlatilag 3 helyen és szombatonként du. 4-9-ig együttesen. Körforgó jelleggel jövünk össze 6 háznál, nyáron együttesen az udvarokban is. Vannak „átjárások” a kisebb közösségek között és kisebb (3-4 fős) egyéb összejövetelek is ezeken felül. Pl. mi 4-en férfiak – „vének” – össze szoktunk jönni látásokat egyeztetni és javaslatokat előkészíteni a közösség részére, de a közösség dönt a mi javaslatunk alapján.
Voltak már bemerítéseink és most tervezünk ismét (kádban, nyilvános fürdőben megszervezve, ahogy sikerül). Ketten korábbi gyülekezetekből csatlakoztak hozzánk és vannak új megtértek is, akiktől elvárjuk a tejes odaszánást, a teljes megtérést annak nyilvánvaló jeleivel együtt. Nem a növekedés a célunk, hanem a biblikus keresztyén norma szintjének (minőség) megtartása és azt várjuk, hogy az Úr legyen az, aki „szaporítja a közösséget üdvözülőkkel”, amit látunk, hogy be is teljesít. Az újonnan bemerített és más közösségből jött emberekkel együtt a létszám egy év alatt közel kétszeresére nőtt. Mások is arról számolnak be, hogy az évenkénti megduplázódás teljesen természetes a házankénti gyülekezések esetében.

Új hívők
Több újjászületett embert merítettünk be az első évben. Egy fiatalasszony bemerített egy másik fiatalasszonyt és egy idős asszony egy másik idős asszonyt. Másik alkalommal egy kiránduláson vettünk részt és a végén a közösség jelenlétében spontán módon bemerítettünk  egy fiatalembert. A bemerítést fürdőkádban végeztük el, de más lehetőségekre is nyitottak vagyunk. Két ember csatlakozott hozzánk egy másik karizmatikus gyülekezetből. A közösségünkben elvárjuk mindenkitől, hogy teljesen elkötelezze magát Krisztus felé és mindenben engedelmeskedjenek a Szentírásnak. Nem célunk a gyülekezet mennyiségi növelése, hanem megélni egy valódi – minőségi – keresztyén életet és közösséget. Az Úrtól várjuk, hogy Ő növelje a gyülekezetet üdvözülőkkel és bizonyossá tette számunkra, hogy Ő ilyen módon működik. Így a közösségünk egy év alatt megduplázódott. Más házi gyülekezetekről szóló beszámolók is igazolják, hogy az ilyen mértékű növekedés természetes.
Elsősorban a megtéretlen családtagokat próbáljuk elérni a családi ház adta természetes környezet kihasználásával. Minden lehetőséget megragadunk, hogy elérjük és építsük a kapcsolatot a megtéretlen családtagokkal, hogy azok ismerjék meg a gyülekezetet: fizikai segítés, gitártanítás, esküvőbe való besegítés, kérésükre imádkozva értük stb. Ilymódon Krisztus jelen van a közösség családjainak életében.

Szellemi harc
Az első év során több alkalommal is megtapasztaltunk szellemi támadásokat és nehézségeket. Két-három hónapon keresztül az intézményes karizmatikus gyülekezetből való kijövetelünket követően, nagyon erős szellemi támadásaink voltak. A városunkban és a térségünkben mindenki ellenünk fordult a szervezett gyülekezet elhagyása miatt. Azt gondolhatták, hogy a gyülekezeti életünk egyszerű, életszerű, természetes módon való megélése fenyegeti az ő megszokott gyakorlatukat. Próbáltuk megmagyarázni gyülekezetről alkotott látásunkat, de nem értették meg azt és nem is akartak közösséget ill. kapcsolatot tartani velünk. A kijövetelünket követő első félévben ezért teljesen magunkra maradtunk, ami nagyon hasznosnak bizonyult számunkra.  Volt időnk keresni az Úr akaratát és lerakni a közösségi élet alapjait, egy teljesen új rendszerben munkálkodva.  Felkutattunk más kis közösségeket is, akik hasonló úton jártak. El kellett felejtenünk sok korábbi gyakorlatot a szervezett gyülekezeti életünkből és új (régi, biblikus) utakat keresni. A korábbi gondolkozásmódunk nagy akadály volt, ezért félre kellett azt tenni. Ez a legtöbb hívő számára nem volt könnyű, mert automatikusan működtek bennük a régi reflexek.  Két-három hónap után képesek voltunk stabilizálni a közösséget és lerakni az alapokat. Ezen időszak alatt meglátogattak bennünket más keresztyének is, akik zavarokat okoztak közöttünk; néhányan közülük ismeretlenek voltak számunkra. Ráadásul egy nyilvánvalóan elkötelezett hívő, aki évek óta nem kötődött egyik gyülekezethez sem, megpróbálta lerombolni az új közösségünket már az indulásnál. El kellett küldeni. Ez idő alatt megpróbáltunk módot találni a többszöröződésre annak érdekében, hogy a hívő életünket több kisebb csoportban, földrajzilag elkülönülve, de hálózatszerűen összekapcsolódva folytassuk. Emiatt sokszor megtapasztaltunk szellemi támadásokat. A Sátán megpróbált zavarokat okozni közöttünk, ezért az egyetlen védekezési lehetőségünk az volt, hogy szellemi módon harcoljunk, és az Úr győzelmet fog adni nekünk"   Forrás: https://keskenyut.wordpress.com

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #48 Dátum: 2018. Augusztus 14. - 16:43:50
Köszönöm válaszod, Lucius.
Várjuk az Urat, hogy cselekedjen, mert fog, az biztos!  :)
Összegyűjti az Övéit, a jó Pásztor   :2smitten:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #49 Dátum: 2018. Szeptember 15. - 07:34:57
felekezetmodell:

44:20 "Hirdetjük az Igét szeretettel türelemmel továbbra is és az igazságokat. Nem szabad ezzel kapcsolatban megalkudni.
Nem az a cél hogy nagyon nagy legyen a gyülekezet elvtelenül, hanem fontosak a krisztusi elvek.
Látás nélkül megvadul a nép.
Ezért a látásokat, kijelentéseket követni kell, és hát fontos, vannak itt olyan szellemi dolgok mint szellemek megítélése, Szent Lélek vezetése.
Tehát itt olyan isteni dolgok vannak, amit egy hívő nem tud megítélni, és nincs benne abban a helyzetben, szellemi erkölcsi és egyéb más, Isten által felruházott kenetben, pozícióban, elhívásban, hogy lényegi dolgokban egy hívő megmondja a tutit.
Hanem Isten Igéjét el kell fogadni, az aktuális üzenetet, a rhémát kell mindig elfogadni, megérteni, befogadni. Az Igazság Szelleme elvezet minden igazságra, a hazugság szellemétől meg meg kell szabadulni, Isten meg tud szabadítani." (Kötő István a HITrádióban)


források:


https://youtu.be/Bxa6gxIVM2E

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Irma

 • Diakónus
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #50 Dátum: 2018. Szeptember 15. - 13:12:34
[valasz author=Lucius link=topic=26.msg87275#msg87275 date=1534250540]

[/valasz]

Lucius ha szombathelyi vagy, esetleg hallottál már az Immánuel gyülekezetről? Vagy a Golgota gyülekezetről? vagy a Keresztény gyülekezetről? Érdemes utánnuk nézni, hátha szellemi otthonoddá válna valamelyik.Elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 306
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 10:04:31
Válasz #51 Dátum: 2018. Október 08. - 13:16:17
[valasz author=Irma link=topic=26.msg87787#msg87787 date=1537009954]

[/valasz]

Ó, Kedves Irma, csak most olvasom hozzászólásodat!
Köszönöm a segítségedet, már sikerült találnom közösséget, úgy néz ki... :)
Most alakul...

Az Úr a mi igazságunk...


Elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 306
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 10:04:31
Válasz #52 Dátum: 2018. Október 08. - 13:25:43
Kedves Testvérek!

Amikor a korábbi gyülekezetünkben megértettük, hogy miért mennek rossz irányba a dolgok, az alábbi levelet írtuk a feleségemmel az akkori pásztorainkat a biblikus felekezetmodellről. A neveket és helyszíneket megváltoztattam. Az eredmény az lett, hogy azonnal kizártak. Erre fel voltunk készülve, csak a gyorsaság, és az igével meggyőzni akarás hiánya lepett meg. Alább küldöm, talán érdemes elolvasni.

"
Áldott Testvéreink!

Nem győzünk hálát adni Istennek, hogy nem botránkoztatok meg a tizedről írt gondolataink miatt.

Jézus visszajövetelére a Menyasszony szeplő nélküli lesz, hisszük, hogy ennek a folyamatában vagyunk. Gyülekezetünk, amely valóban Isten egyik csodálatos gyülekezete nagyon szépen fejlődik. Gyönyörű, van azonban néhány dolog, ami véleményünk szerint megakadályozza abban, hogy teljes szépségében tündökölhessen. Ezek egyike volt a tized kérdése. Van azonban a sok-sok gyönyörűséges dolog mellett, amit nap-mint nap tapasztalunk néhány egyéb hiba, vagy helyesebben szépíteni való, ami szerintünk szintén árt a Menyasszony szépségének.

Szeretnénk ezek közül a figyelmeteket a szerintünk legfontosabbra felhívni. Arra kérünk Benneteket, ne vegyétek bántásnak és kötelezőnek. Ha Isten Szelleme nem áll mellénk a szellemetekben ebben a kérdésben, ne foglalkozzatok vele. Ám ha mellénk áll, ne késlekedjünk, mert minél később reagálunk Isten Szellemére, annál fájóbb lehet. Ne gondoljátok azt sem, hogy a saját dicsőségünk keresése miatt írjuk le ezeket. Ha ezt keresnénk, sohasem írtuk volna meg ezt a levelet, ezt könnyen beláthatjátok, mert várhatóan ezzel elsőre nem leszünk túlzottan népszerűek előttetek. De egy igazi testvér felelősséggel tartozik a barátjáért, és szól neki, ha valamilyen veszélyforrást lát az életében, akkor is, ha tudja, hogy ezért esetleg a barátja megharagudhat. Nem bűn jelezni, ha látjuk a farkast jönni, inkább az a bűn, ha látjuk, és nem szólunk. Örülünk, hogy a testvéreink vagytok, szeretünk benneteket!


2Tim 4:2 Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

Kérdéseken keresztül mondom el talán amit akarok:


I. Kérdés: Tudtátok-e, hogy a korabeli gyülekezeteket a vének vezették, akik többen voltak, és sohasem egy személy önmagában?

A korabeli gyülekezeteket sohasem csak egyetlen személy vezette. (Ennek bizonyítékait, igei hátterét megadom alább majd). Nem volt olyan fogalom, hogy "gyülekezeti vezető". A gyakorlat az volt, hogy a frissen megtérteket egy városban először tanították, majd amikor elértek egy bizonyos érettséget, akkor maguk közül szavazással gyülekezeti véneket választottak. Megbízható, erkölcsös, tehetséges, ajándékokkal ellátott embereket. Nem egy vezetőt választottak maguk közül, hanem véneket választottak, akik ellátták a pásztorlással, tanítással, iránymutatással, védelemmel kapcsolatos feladatokat a gyülekezetben.

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy nincsen ennek nagy hordereje, viszont egyre inkább hisszük, hogy Isten a maga bölcsességében határozott így. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez nem demokrácia volt, hanem Isten kormányzásának a megvalósulása több vénen keresztül. Istennek a vezetését, iránymutatását, amely több emberen keresztül történik, az ajándékainkon keresztül már mindannyian megtapasztaltuk az életünkben bizonyos esetben. Egy testvérünk mond egy próféciát, a másikunk egy másikat, a harmadik látást lát.... és amikor ezeket a mozaikokat összerakjuk, kiadja az Isten szerinti útmutatást. Isten ebben az esetben az akaratát több testvérnek, egymást kiegészítve, komplementer módon  jelenti ki.

A kérdés, amit szeretnénk feltenni felétek: Hogyan akarja Isten kormányozni JELENLEG a gyülekezetünket?

A) Egy vezető pásztoron keresztül, (nem úgy, mint az apostolok korában.)

B) Több vezetőn (vénen) keresztül, (mint az apostolok korában.)

Szeretnénk elmondani, hogy szerintünk miért lehet indokolt a B válasz:

Sok-sok érv van, itt nem írok többet, (csatoltam az írásom végén néhány tanulmányt, amelyek jól kifejtik a fő érveket,) helyette azonban szeretném megmutatni az Igéből milyen volt a korabeli egyházi vezetés:

1. A gyülekezeteket mindig több vénre bízták, és sohasem egyre. A vének többes számban:

Apcs. 11.30; Apcs 14.23; Apcs 15.2; Apcs 20.17; Apcs 21.18; Jak 5.14; Tit 1.5;

2. Gyülekezeti kérdésekben a vének többen, egyenrangúan döntöttek, és nem egy "gyülekezetvezető".

Apcs 15.2;-15.6;  Apcs 20.17; Apcs 21.18

3. A vén a legnagyobb, legfelsőbb emberi vezetői kategória a Mennyben, (Jel 4,4) (és ezért a Földön is) ha lehet így mondani.
A "vén" és "püspök" vagy görögül vigyázó ugyanazt jelenti, ez Titus 1.5-11-ből derül ki, nem áll fölötte tekintély, csakis Jézus

Az apostolok maguk is elsősorban "vének" voltak

1 Pét 5.1; 2Ján 1,1; 3Ján 1.1

4. A pásztori teendőket is vének látták el, és nem a mai értelemben vett gyülekezetvezetők:

Apcs. 20.28 , 1Pét 5.2

5. Úgy tűnik, a véneket (bizonyos szempontok figyelembevételével - rátermettség, hitélet, családi élet ) kézfelemeléssel  választották ki egymás közül:

 (Csia)  Apcs 14:23 Kézfelemeléssel eklézsiánként véneket választattak nekik, majd böjtölés és imádkozás után rábízták őket az Úrra, akibe hitüket vetették.

Néhány lehetséges buktató az egyszemélyes vezetésnél:

1. Amennyiben egy ember (pásztor) vezeti a gyülekezetet egyedül, abban az esetben nincs semmilyen védelme a gyülekezetnek a visszaélések ellen. Pl. az a Torinó melletti pásztor (Jónás) amikor paráznaságba esett, vitte magával az egész gyülekezetet. Nem voltak mellette vének, akivel egyenrangú lett volna, így amikor bukott, vitt mindent magával. Egyébként, több vén vezetése esetén (abban a gyülekezetben) minden nagyszerűen működhetett volna tovább a megmaradtak vezetésével. Nem szakadt volna el az egész gyülekezet. Jónásnak ebben az esetben nem lett volna akkora hatalma, hogy megtegye, amit tett.

2. Több vezető (vén) tanácsa nélkül ki fogja megmondani, hogy mi legyen a gyülekezet iránya? A pásztor egyedül. Ez nagyszerű, amíg van látása, de mi történik akkor, ha elgyengül hitben, elesik egy kísértésben, elveszíti a látását és rossz úton vezeti a gyülekezetet? Ezt ti már átéltétek (mármint a pásztorotok elesését) egyszer, vagy többször, jól tudom. Világos, hogy vinné magával a bárányokat a nem megfelelő úton. A megmaradt "laikusoknak" nincs akkora hatalmuk, akkora tekintélyük a többiek előtt, hogy helyes útra tegyék a pásztort. Egyetlen választásuk marad: elhagyják a gyülekezetet, amikor nem bírják már tovább . "Á, nem így van, mert mi apostoli tekintély alatt vagyunk, és az apostol helyrerakná a dolgokat (mondhatjátok.)" Nyilván, szerencsés esetben így történne, azonban a legtöbb ilyen esetben az elvakult pásztor ilyenkor elszakítja a nyájat az apostoltól, és egy másik "szellemi atyát" keres a gyülekezet számára, valójában saját maga számára. Ilyen esetekkel találkozhatunk bőven. Arról nem is beszélek, hogyha az Apostol is elbukik a Pásztorral együtt, akkor ki lesz a nyáj védelme egyenrangú gyülekezeti vének hiányában???

Ezzel szemben, ha több egyenrangú vezető vén van, akkor amikor az egyik elesik, akkor a megmaradtaknak van elég hatalmuk hozzá, hogy helyretegyék az elkószált juhot, vagy a gyülekezetet akár a kieső helyett tovább vezessék.

3. A gyülekezetnek létfontosságú szüksége van az ajándékok működésére. A tanítói, és pásztori ajándék rendkívül hasznos ajándék. Ha egy ilyen ajándékkal megáldott pásztort hallgatunk minden héten, az nagyszerű, sokat épülünk belőle. Csak az a baj, hogy nem jut szóhoz a többiek ajándéka, és úgy gondoljuk ez nagy-nagy hiba, ami nemcsak a mi gyülekezetünkben áll fenn, és ennek orvoslására feltétlenül ki kellene találnunk valamit, mert a Gyülekezetünk sokkal jobban épülhetne. Ennek jó példája, hogy én személy szerint a legnagyobb szabadulást akkor kaptam, amikor Glória elkezdte használni az ajándékát, és kijelentett bizonyos érzéseket, amelyek megjelentek a prófétikus szellemében. Nem a tanításokból épültem a legtöbbet, bármilyen furcsa is, hanem Glória ajándékából, ami egyszer működni kezdett...  Az ajándékok építik a gyülekezetet, de ehhez teret kell biztosítanunk hozzá, hogy működhessenek és fejlődhessenek...

A magam részéről rendkívüli módon meg vagyok lepődve a volt adventista testvéreim hatalmas fejlődésén. Körbeülnek, és mindenki beszélhet arról, hogy mit kapott az Úrtól. Ezzel nem azt mondom, hogy nekünk is ezt kell tennünk, hanem azt, hogy a többszemélyes egyenlő jogú vezetés elméletileg nagyobb teret biztosít, hogy mások is szóhoz jussanak, és erre maximálisan törekednie kell a gyülekezetünknek.

Az írások a végén részletesen kifejtik ezt a témát.

Sokan rájöttek már erre a történelem folyamán. Ha tehetitek, olvassátok el Derek Prince „Isten gyülekezetének úrafelfedezése” c. könyvét. Ő élete vége felé megértette ezt az igazságot. Watchmann Nee ír erről a könyvében, a bizonyságtételeiben a 402. oldaltól, amit a hét levélről írt. Ő is ismerte és értette ezt az igazságot, egy nagyon mély szinten, olvassátok el.


Végezetül csupán egyetlen dolgot mondanék még, ezen kívül már más nem nyomja a szívünket. A gyülekezetünk csodálatos. Még nem befejezett, de ennek ellenére csodálatos. És higgyétek el, ha nem lennétek annyira nagyszerű pásztorok, vének, ezeket meg sem írtuk volna. Imádkozunk, hogy mindig legyen erőnk szívfájdalom nélkül elhagyni mindent, ami nem Istentől van. Úgyis megfog égni, és semmi haszna, Ti ezt nagyon jól tudjátok. Ámen.

II. KÉRDÉS: Tudtátok-e, hogy Jézus megtiltotta, hogy a keresztények különféle címeket használjanak, mert mi mindannyian testvérek vagyunk?

“Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.”    (Máté 23.8-12)
Jézus nagyon világosan megparancsolta a fenti igeszakaszban, hogy a tanítványok ne használjanak semmiféle címet. Egyszerűen „testvérnek” kell lenniük, éppen úgy, mint mindenki másnak a gyülekezetben. A felsorolásban nincs benne a "professzor" cím például. Ez azt jelentené, hogy akkor ezt használhatják??? Bizony nem. Az igeszakasz mondanivalója az, hogy hagyjuk a nevünk mellé ragasztott címeket, mert a mi címünk az, hogy "testvérek" vagyunk. Az emberek a világban azért használnak címeket a nevük mellett, hogy azzal maguknak elismerést szerezzenek, azzal magukat olyanok fölé emeljék, akik ilyen címmel nem rendelkeznek. A gyülekezetben azonban egyedül Jézusnak van joga, hogy mások fölé legyen emelve, mert Ő a Fej és Úr. Az önfelmagasztalás bármilyen formája – olyan címek használata által, mint tisztelendő, főtisztelendő, érsek, apostol, próféta, pápa, bíboros, püspök, pásztor stb. – Krisztussal kel versenyre a gyülekezetben való elismerésért. Egy gyülekezetvezető elhívatása az, hogy „szolga” legyen. (Máté 23.11)

Ezt megértve mi ezentúl lelkiismereti okokból, Jézusnak engedelmeskedve "csakis" "testvérnek" , vagy egyszerűbben csak a keresztnevén szólítva vagyunk hajlandóak nevezni bárkit is Krisztus testében. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Megértéseteket köszönjük. Az elöljárókat tisztelet illeti meg mindenképpen, de nem ez a fajta tisztelet. Remélem nem veszitek ezt lázadásnak. Meg akarjuk tisztítani az életünket minden olyan "hagyománytól", ami nincs összhangban Jézus tanácsaival. Nem kárhoztatunk senkit, aki esetleg másként tesz, mindenki cselekedjen a neki adott isteni vezetés szerint. Nekünk ebben van békességünk, és ezt nem erőltetjük másra, egyszerűen csak jelezzük felétek, hogy szerintünk nem helyes ez a gyakorlat.

Testvéreitek:
« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 08. - 18:15:19 írta Lucius »

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #53 Dátum: 2018. Október 08. - 19:23:27
Szép hosszú, tartalmas levél... nem is értem, miért nem örültek neki...   :nemtudom:    kuncog


Lucius, a feleséged próféta?   :szelid:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Gábor

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 1457
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2020. Január 04. - 19:38:52
Válasz #54 Dátum: 2018. Október 08. - 20:02:28
Luciussal ugy látom ugyanazon megyünk át :)Elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 306
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 10:04:31
Válasz #55 Dátum: 2018. Október 08. - 20:14:37
[valasz author=Kamilla link=topic=26.msg88009#msg88009 date=1539019407]

[/valasz]

A feleségemnek sok ajándéka van, nagyon sok intuitív igeértelmezést, és tudást kap az Úrtól, de a prófétaság ajándékát eddig még nem nagyon láttam nála megnyilvánulni.
Akiről írtam a levélben az nem a feleségem volt, hanem éppen a pásztor felesége...

Ajándéka által szabadultam meg egy addig számomra rejtett bűnömből, a saját magam vizsgálgatásából.
Erről prófétált. Elkezdett érzéseket, gondolatokat elmondani, nem tudta kiéit.
A gondolatok az én gondolataim voltak, ahogyan magamat szoktam vizsgálgatni. Ő nem tudta, kiknek a gondolatai, csak elmondta.
Ekkor vált a számomra tudatossá, hogy ez a gondolkodási séma nem az Úrtól van, és megszabadultam.

Az Úr a mi igazságunk...


Elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 306
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 10:04:31
Válasz #56 Dátum: 2018. Október 08. - 20:24:15
[valasz author=Gábor link=topic=26.msg88010#msg88010 date=1539021748]

[/valasz] O0

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #57 Dátum: 2018. Október 08. - 20:42:15
[valasz author=Lucius link=topic=26.msg88011#msg88011 date=1539022477]

[/valasz]

Már értem, köszi a választ. :)

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 306
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 10:04:31
Válasz #58 Dátum: 2018. Október 09. - 10:19:14
Arról, hogy miért akarnak az emberek "királyt", azaz pásztort, vagy papot maguk fölé, csatolom Fegyver Zoltán elgondolkodtató írását.
Zoltánnak nagyon jó meglátásai vannak.

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5783
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2020. Január 11. - 15:06:07
Válasz #59 Dátum: 2018. Október 09. - 10:27:42
Jó lesz, várom. :)

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.