Szerző Téma: Keresztyén versek  (Megtekintve 299536 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2370 Dátum: 2018. December 01. - 16:40:22
Pecznyik Pál versei

Miatyánk

Miatyánk, Ki vagy mennyekben,
a nagy világegyetemben.
Jelenléted mindent áthat,
azt is, mit a szem nem láthat.
Mikró világ, makró világ,
Téged dicsér, Téged imád.

Szenteltessék meg a Neved,
az ég alatt, az ég felett.
Dicső Neved hallatára
felujjong a menny világa.
Sötétség tábora retteg,
fényed előtt nem állhat meg!

Jöjjön el a Te országod,
Szentséged és igazságod!
Itt hazugság, bűn vesz körül,
mely lelkünkre ránehezül.
Ezért országodba vágyunk,
ott bűn nem szennyezi lábunk.

Legyen meg Szent akaratod,
Te mindig a jót akarod.
Megadod azt, mi jó nekünk,
elveszed, amin csüng szemünk.
Mert Téged csak egy cél vezet,
Hozzád jusson, ki elveszett!

Mint mennyben, úgy a földön is,
virág teremjen, ne tövis.
Népek közt egység, rend legyen,
Hozzád illő  Szent fegyelem!
Segíts minket Neved félnünk,
akaratod szerint élnünk.

Mindennapi kenyerünket
add naponként, hogy testünket,
míg csak élünk, táplálhassuk,
Szent ügyedet szolgálhassuk.
Kérésünkkel Hozzád menjünk,
erőt, áldást Tőled nyerjünk.

És bocsásd meg vétkeinket,
keserítik életünket.
Ha Tehozzád nem mehetnénk,
lépten-nyomon bűnbe esnénk.
Eléd hozzuk minden vétkünk,
Atyánk, bocsáss meg minékünk.

Miként mi is megbocsátunk,
minket bántókat nem bántunk.
Bántásokat elfeledjük,
bántóinkat is szeretjük.
Fiad tanít minket erre,
bántóiért ment keresztre!

Ne vígy minket kísértésbe,
bűntől óvjuk lelkünk, félve,
ha bűn csábít, Hozzád fussunk,
rabságába sose jussunk.
Kísértés útja bár ékes,
pokolba tart, nem kétséges..

Szabadíts meg a Gonosztól,
minden lelket rontó rossztól.
Ne árthasson többé nekünk,
hisz legyőzted ős ellenünk!
Hirdethessük Sátán felett
aratott, nagy Győzelmedet!

Mert Urunk, Tied az ország,
beragyogja azt Szent Orcád.
Benne nekünk is adsz helyet,
élhessünk örökké Veled.
Megváltottan, új élettel,
Téged imádó lélekkel.

A hatalom és dicsőség
Téged illet, örök Fenség!
Dicsőséged és hatalmad
mindenhová elér, elhat.
Országod örökké áll fenn,
abban dicsőítünk! Ámen.

Celldömölk 1988.


Övéi közé jött

Zajos életünkben Jézusnak nincs helye.
Az életet hozta, s nem törődünk vele.
Bár Úr égen-földön, csillag milliárdon,
de oly árva, mint Ő, nincs több a világon!
Ma is oly idegen, mint Betlehemben volt,
pedig szegény lelkünk segítségért sikolt!
Átmenő vendégnek olykor befogadjuk,
kit  -  három napon át, beszélni is hagyjuk.
De aztán sietve ajtót nyitunk neki,
menj Isten hírével, szegény Názáreti.
Próbálkozz meg máshol, tán akad oly lélek,
mely hosszabb időre befogad majd Téged!
Azután becsukjuk mögötte az ajtót,
szívünknek ajtaját, csábításra hajlót.
Jézus meg tovább lép, szemében könny ragyog,
így küldjük Őt tovább, szegények, gazdagok.
Pedig hogyha végleg betérhetne hozzánk,
ragyogna a szemünk, virulna az orcánk.
Atyját és a mennyet odahagyta értünk,
magára vállalta kárhozatos vétkünk!
Hogyan mutathatná még jobban, hogy szeret?
Végtelen életre hív téged s engemet!

Celldömölk 1989. XII. 27.


IDŐ

Éjjelre
nap virrad,
év után
év pereg,
az idő
elsuhan,
senki nem
fogja meg.

Celldömölk, 1989.Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2371 Dátum: 2018. December 19. - 01:44:23
Pecznyik Pál versei

MI AZ IMÁDSÁG?

Az imádság: hívő ember lélegzetvétele,
érte, szíve Isten iránt hálával van tele.
Az imádság: égbe szálló mélységes hódolat,
Istenünkkel a legbensőbb, szent, titkos kapcsolat.
Az imádság: beszélgetés, őszinte, gyermeki,
Atyjával, ki a gyermekét áldja és szereti.
Imádság a lélek szerve, amellyel lélegez,
imádság nélkül a lélek elsorvad, vége lesz.
Az imádság: lelkünk szárnya, mely felfelé emel,
Isten trónja elé suhan, s eléje térdepel.
Az imádság: csodás ének, lelkünk szép éneke,
miért nincs a szívünk mindig ily énekkel tele?
Az imádság: betegeknek esdő, mély sóhaja,
Isten a sóhajt is hallja, s nem veti el soha.
Az imádság: lelki fohász Istenhez, kit szeret,
Aki Fiát áldozta fel minden bűnös helyett!
Az imádság: földi kérés, válasz rá mennyben van,
Atyánknál, Kit válaszáért imádunk boldogan.
Az imádság: hálaadás a sok szépért, jóért,
mellyel Atyánk betölt minket, Fia váltságáért!
Az imádság: csodás oltár, melyen áldozhatunk,
hálaáldozattal azért, amit ad hű Urunk.
Az imádság: felelősség, mert felelős vagyok
azokért, kiket imámban szívemben hordozok.
Az imádság: emberekhez lehajló szeretet,
imádságban ölelhet át szívem, bús szíveket.
Az imádság: vallástétel, merjük hát vallani,
Megváltónknak Jézust, Aki meg is tud tartani!
Az imádság: lelki szemünk, amellyel láthatunk,
már láthatjuk égi hazánk, melyet ad hű Urunk!
Az imádság: felemelt kéz, s míg felemelve van,
bűnünk felett, világ felett győzhetünk boldogan.
Az imádság: mély hódolat hű Teremtőnk előtt,
alázatunk ha őszinte, Szentlelkével betölt.
Az imádság: bűnvallomás, ha bánt, kínoz a bűn,
ki őszintén bánja bűnét, azon megkönyörül!
Az imádság: alázatos bűnbocsánatkérés,
kinek Isten megbocsátott, nincs már abban félés.
Az imádság: megbékülés égi Teremtőnkkel,
Aki békére törekszik minden gyermekével.
Az imádság: már e testben drága benső élet,
hűséges imádkozókra vár az örök élet!

Celldömölk, 1989.

Éltető fényforrás

Forr, pezseg az élet,
nő a feladat
a kegyelmes Isten
kék ege alatt.
Ő irányít mindent,
amit alkotott,
irányítás nélkül
semmit nem hagyott.
Ám kevesen vannak,
kik ezt elhiszik,
akik az élő fényt
szívükben viszik.
Mint fényforrást, amely
éltet, melegít,
honkereső lelket
mennybe elsegít.
Jézus tégedet is
megtud menteni,
csak azt várja tőled,
nézz rá s higgy neki!

Celldömölk, 1991.

HAJÓ

Életed
kis hajó,
úgy evezz
hát vele,
hogy el ne
nyelje azt
a vészek
tengere!

Celldömölk,
1989.Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2372 Dátum: 2018. December 19. - 01:47:44
Pecznyik Pál versei

MI AZ IGE?

Isten Igéje a hívők hű arcképcsarnoka,
abban láthatja meg arcát az élet vándora.
Isten Igéje míg élünk, lelkünk hű tököre,
azért kaptuk, hogy naponta hittel nézzünk bele.
Isten Igéje, mint tűzláng, úgy lobog szüntelen,
megtisztít, de nem hamvaszt el, ne aggódj hát szívem.
Isten Igéje, mint mécses, utunkra fényt terít,
hogy e fénynél hazaérjen, akit honvágy hevít.
Isten Igéje teljesség, örök az, végtelen,
azt csak a hit foghatja fel, s nem véges értelem.
Isten Igéje tápláló, áldott lelki kenyér,
lelkünk táplálkozik vele, amíg a mennybe ér.
Isten Igéje intő bot, mellyel tanít, nevel,
hogy a drága lelki nyájból senki ne vesszen el!
Isten Igéje drága mag, amely szívünkbe hull,
gyümölcseit várja Urunk hálaáldozatul.
Isten Igéje példatár, sok példával tele,
példáiból merít erőt ma is sok gyermeke.
Isten Igéje csodás könyv, örök élet könyve,
örök életre vezérel, ha mi hiszünk benne.
Isten Igéje olvasmány, olvasd, amíg lehet,
megmutatja, lelki ruhád milyen, s milyen lehet.
Isten Igéje hűs forrás, lelket üdít vize,
aki e forrásból iszik, lelke mindig üde.
Isten Igéje iránytű, mely felfelé mutat,
soha nem téved el, kinek úti célt ez mutat.
Isten Igéje hajósnak világítótorony,
kis hajója szét ne essen szirten, zátonyokon.
Isten Igéje útjelző tábla az útfélen,
el ne tévedjen a vándor, égi célba érjen!
Isten Igéje mézédes, aki csak ízleli,
egyre jobban kívánja azt, más nem is kell neki.
Isten Igéje hatalmas sziklazúzó pöröly,
javunk munkálja akkor is, ha minket összetör.
Isten Igéje nem más, mint a Szent Isten maga,
gyermeke javát szolgáló, áldott Édesatya!
Isten Igéje éles kard, mely véd, de támad is,
boldog, ki azzal vív csatát, mert győzhet százszor is.
Isten Igéje magad vagy, Megváltónk, Jézusunk,
Te a Kezdet és Te a Vég, előtted hódolunk!

Celldömölk, 1989-


Égi fényjelek

Minden hívő élet
földön, égi fény,
mennyei fényt áraszt
bűn vak éjjelén.
Mert bűn éjjelében
bolyong annyi nép,
s nem talál haza, ha
nem lát parti fényt!
Ragyogjatok - parton -
égi fényjelek,
hogy hazataláljon
felnőtt, kisgyerek.
Aki fényeteknél
égi partot ér,
azért nem hiába
hullt a drága vér!
Megmentettek között
kap majd lakhelyet,
soha el nem múló
szebb, új életet!

Celldömölk, 1989.


HÁLA

Üdvömért
Tenéked,
mit adjak
Istenem?
Hisz érte
nem elég
hálám, sem
életem!

Celldömölk, 1989.Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2373 Dátum: 2018. December 26. - 15:42:16
Pecznyik Pál versei

Gyermekek karácsonyi hálája

Gyermekajkon zeng az ének,
karácsonyi ének,
csilingelő gyermekhangon
dicsőítünk Téged!

Megváltónkat, ki Atyádnak
jobbján ülsz a trónon,
Aki előtt angyalsereg,
gyermeksereg hódol!

Egykor dicső égi fénytől
rövid búcsút vettél,
és karácsony éjszakáján
közénk, földre jöttél!

Rólad zeng a hálaének,
karácsonyi ének,
kérünk, fogadd ajándékul,
szívből adjuk Néked!

Celldömölk, 1991.

Jobban kedvelt minket

Táruljon ki szívünk,
mint virágkehely,
Jézus felé, akit
sorsunk érdekel!
Nem közömbös néki
földi életünk,
hallgassunk rá, s örök
üdvöt ád nekünk!
Önerőnkre soha
ne bízzuk magunk!
Utunk szövevényes,
könnyen elbukunk.
Ám, ha Megváltónkra
bízzuk életünk,
száz veszélyen át is
célhoz érkezünk!
Nem volt és nem is lesz
olyan földi lény,
mint Jézus: ki értünk
lejött, mint szegény.
Csókoljuk meg  -  hitben  -
átszegzett kezét,
jobban kedvelt minket,
mint az életét!

Celldömölk, 1992.


Élni van jogod

Hogyha ezer nyelvem
volna, akkor is
hirdetném: Krisztus
meghalt érted is
Nagy kegyelme folytán
élni van jogod,
Jézus vérpecsétjét
te is hordozod!
Ó, ne engedd: ördög,
világ elvegye
hited drága kincsét,
hanem élj vele!
Hittel bízd Jézusra
lelked  -  életed,
s égi örökségből
jusst ád majd neked!

Celldömölk, 1992.Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2374 Dátum: 2019. Január 04. - 16:21:06
Pecznyik Pál versei

Hála anyai szeretetért

A napokban régi leveleim néztem,
s általuk a múltam kissé felidéztem,

Lelki szemmel idős özvegyasszonyt láttam,
haját hófehéren, arcát barázdáltan.

Amint papír fölé hajolva írt nékem,
sok dolga mellett is így törődött vélem.

Nem írt oldalakat, csak egy lapon pár sort,
Ez az özvegyasszony az édesanyám volt.

Kedves fiam! Mindig így indult az írás,
Rágondolva most is környékez a sírás.

Rég  eltávozott már, egy szép meleg őszön,
Jó anyám emlékét -  amíg élek  - őrzöm!

Celldömölk, 1992.


A legjobb barát

Jézus Betlehemben
mikor földre jött,
égi kincset hozott,
békét, örömöt.
Lehozta hozzánk a
mennynek kincseit,
melyekhez hasonló
nem volt, s nem is lesz itt.
Mind boldog, aki Őt
befogadta már,
mikor kopogtatott
szíve ajtaján.
Jézussal új élet
költözött oda,
s lelki fény, mit vihar
el nem olt soha!
Testvér! Itt a földön
nincsen jobb Barát,
tárd ki hát előtte
szíved ajtaját!
Ne félj! Nem bánod meg
soha tettedet,
hiszen ajándékul
hozza üdvödet.

Celldömölk, 1993.


Ó hozd el az égi békét!

Világszerte vihar tombol,
akármerre nézek,
romba dőlt sok falu, város,
sok millió fészek.
Úgy nevet, hogy majd megszakad,
háttérben a Sátán,
nem lágyul meg szikla-szíve
könnyes arcok láttán.
Úr Jézus, Te szánó szemmel
tekintesz le a földre,
drága szíved megindítja
sírók fájó könnye.
Ó hozd el az égi békét
gyűlölet helyébe,
s örömkönnyek csillognak majd
szenvedők szemébe.
Mily öröm lesz látni akkor
a sok boldog arcot,
nem lesz harag, testvér nem vív
testvér ellen harcot.
Öröm, béke és szeretet
tölt be szívet, földet,
bánat sem lesz, s nem ejt senki
többé bánatkönnyet!

Celldömölk, 1993.Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2375 Dátum: 2019. Január 11. - 15:19:53
Pecznyik Pál versei

Láthatatlan gyülekezet

Örökkévalóság Ura,
Ki teremtett földet, eget
látja, van a földünkön egy
láthatatlan gyülekezet.
S a rádió mellett ülve,
hallgathatja az Úr szavát.
S amíg hallja, a Szent Ige
bűnös szívét formálja át!
Urunké legyen a hála,
Aki maga a szeretet.
Megszánt minket, hisz jól tudja,
létünk itt árnyék, lehelet.
Láthatatlanul imádkozva
él itt a hívő csapat.
Ma szétszórtan áldja Urát.
S egykor együtt, új ég alatt!

Celldömölk, 1993.


Örömhír

Urunk: sokan nem hallhatják
anyanyelvükön szavad,
pedig a kegyelmi idő
már a vég felé halad!

A rádió hullámhosszán
nyúl feléjük szent kezed,
hirdetett örömhír által
találkozhatnak Veled.

Kérjük, hívj el szolgálatba
drága hívő lelkeket,
akik örömmel tanulnak
különböző nyelveket.

Ők hirdessék az örömhírt,
-  világ négy tája felé  –,
amely által vársz mindenkit
dicső trónusod elé!

Celldömölk, 1994.


Jézus érdeméért...

Jézus fény-honából
földre érkezett,
út volt számunkra, mely
Istenhez vezet.
Nem sajnálja  értünk
adni életét,
ölelésre tárta
keresztfán kezét!
Úgy szeretni, mint Ő,
nem tud senki sem,
fáradt megpihenhet
szívén édesen.
Pedig szögek voltunk
testén és tövis,
mégis imádkozott
érted, értem is!
Jézus érdeméért
van csak kegyelem,
Isten szebb sorsot szánt
neked és nekem.
Mennyei hajlékot
készített nekünk,
s abban mindörökké
vele lehetünk!

Celldömölk, 1994.Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2376 Dátum: 2019. Január 18. - 00:04:27
Pecznyik Pál versei

Van egy reménysugár

Köd lepi az őszi tájat,
évi termés begyűjtve már,
lassan kopárrá változik
körülöttünk a zöld határ.

Vetkőznek a lombos erdők,
téli nyugovóra térnek,
gyorsan tűnő évszakokkal
tűnnek el a napok, évek.

Ámde van egy csodálatos,
mennyből való reménysugár,
mely bennünket hazakísér
oda, ahol örök a nyár.

Ott már nem lesznek évszakok,
szél sem kerget lombot, havat.
Nap nem vonul át az égen,
nem lesz hajnal, sem alkonyat.

Dicsőséges korszak vár ott
Isten minden gyermekére,
ám nem ingyen: a váltságdíj
Jézus Krisztus drága vére!

Celldömölk, 1994.


Beszélő kereszt

Feszületre vésve láttam
imaházban azt az Igét,
melynek nem tudom feledni
hozzám szóló üzenetét.

Beszélni kezdtek a betűk,
visszhangozták fehér falak.
Drága biztatás volt bennük:
„Ne félj, mert megváltottalak!”

Golgotán a kereszt fája
kétezred éve hirdeti,
aki hittel borul alá,
üdvét nem veszítheti.

Jézust kereső, ha megállsz
bármikor a kereszt előtt,
imádd Jézust, aki ma is
szeret téged, a kétkedőt!

Celldömölk, 1994.


Add tovább az Igét!

Add tovább az Igét, Isten Szent szavát,
szóban és az éter hullámain át!
Diadalmas útján, halál s bűn felett,
támasszon életre halott lelkeket!

Add tovább az Igét, élet kenyerét,
táplálja gazdagon éhezők szívét!
Elkészítve vár rég mennyben otthonuk,
oda várja őket Megváltó Uruk.

Add tovább az Igét, lelkünk italát,
üdítse fel, élet szomjas vándorát!
Célba érjen, aki cél nélkül vonul,
mielőtt a halál éje ráborul.

Add tovább az Igét, ó siess, ne késs,
ahhoz, akit sújt a bánat, szenvedés!
Csak Ige ad békét, ott, hol dúl a harc,
Igétől szárad fel a sok könnyes arc.

Add tovább az Igét, fáklyát, lángolót,
ragyogja be e nagy, sötét földgolyót!
Pirkad már a hajnal életünk egén,
Krisztus menyasszonya jő a Vőlegény!

Celldömölk, 1995.II. 10.Nem elérhető dynamis

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 12
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Február 18. - 17:05:12
  • Személyes honlapom
Válasz #2377 Dátum: 2019. Január 18. - 15:47:26
Egyik első versem volt, még, valamikor 1998-99 táján...

Csend

 

Van egy fajta csend
Mely minden csendnél
Értékesebb;

Van egy fajta csend,
Hol megnyugszik mindig
Lelkem;

Van egy fajta csend,
Mely magában hordozza
Az Ő Jelenlétét;

Hol Békesség, Szeretet,
Bölcsesség, Értelem
Mely kibeszélhetetlen,
Ott honol.

Van egy fajta csend,
Hol Vele vagyok;
 
Van egy fajta csend,
Hol Ő hozzám szól;

Van egy fajta csend,
Hol Ő Kegyelmével
Átkarol…

Ez a fajta csend:
Az Ő Szent Jelenléte;

Ez a fajta csend:
A Mindenható érintése!
 

 
“Csendesedjetek el, és ismerjétek el,
Hogy Én vagyok
Az Isten!”
(Zsoltárok 46,11.)

ÁMEN!

"...dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. "(Jak.2,13/b.)


Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2378 Dátum: 2019. Január 26. - 01:16:28
Pecznyik Pál versei

A legjobb Pártfogó

Jézus kérdi tőled:
miért vagy oly szomorú?
Redős homlokodon miért van bánatború?
Szemeidből miért folynak bánat könnyek?
Szíved mély bánata ettől nem lesz könnyebb.
Fáj, hogy bánatoddal egyedül maradtál?
Hiányzik, akivel együtt imádkoztál?
De nem vagy egyedül!
Van, ki nagyon szeret!
Láthatatlan keze
ma is fogja kezed.
Veled jár az úton,
gondot visel rólad,
ugye, felismered benne Pártfogódat?
Bízd rá magad hittel,
mint zarándok-gyermek,
míg földi élted
napjai itt telnek.
Oly pártfogó, mint Ő,
a föld színén nincsen.
S hazáig elkísér
a Szentlélek Isten!

Celldömölk, 1995.


É N E K

Jöjj Jézushoz drága lélek,
oly régóta vár reád!
Itt a zúgó bűn-viharban
halld meg szelíd, halk szavát!
Nála lelhetsz üdvöt, békét,
ingyen adja Ő neked.
Üdvözültek fényhonába
elkísér majd tégedet.

Jöjjetek mind, drága lelkek,
Jézus ma is várva vár
Mert vészesen zúg a tenger,
ijeszt a bűn-tengerár.
Nem vész el a hullámsírban,
aki Hozzá menekül,
új nevet kap fenn a mennyben,
s üdv-koronát örökül.

Celldömölk, 1995.VI.20.


Isten tudja, látja

Minden tájáról a földnek
döbbenetes hírek jönnek!
Árvizek és földrengések,
erdőtüzek, jégverések.
Kegyetlen gyilkos háborúk,
megcsonkított apák, fiúk.
Járványok és betegségek,
fokozói szegénységnek.
Sokan: Istent szidják ezért,
mért nézi el, hogy a szegényt
sújtja ínség és más csapás,
szívet tépő a jajgatás!
Pedig Isten tudja, látja,
bűnszennyezett szép világa!
Millióknak nem jut kenyér,
mert kő van a szívek helyén.
Ha bennük szeretet volna,
éhség, nyomor nem tarolna..
Mindenkinek jutna kenyér,
s nem halna éhen sok szegény.
Bűnösöket szánó Urunk,
könnyek közt Hozzád fordulunk.
Áldj meg minket olyan szívvel,
mely törődik a szegénnyel!
Önzés szeretetté váljon,
s minden nép Néked szolgáljon!

Celldömölk, 1995.Nem elérhető Piros Tulipán

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 37
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Március 02. - 08:38:58
 • Törölt tag
Válasz #2379 Dátum: 2019. Január 30. - 16:40:10


Áprily Lajos: Bartimeus

Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz
megérintette fénytől szűz szemem,
világgá lett a bús világtalanság,
s öröm borzongott át a lelkemen.

Koldus-kövem felett, a tér derengett,
arcom felé egy arc világított,
s káprázva néztem hívó, mély szemébe
Annak, ki jött, megállt, meggyógyított.

Szép volt, anyám, szememmel símogatni
virág selymét, gyümölcsök bársonyát,
vagy messze-húzó út ívét követni
a dús vetésű Jordán-tájon át.

Ma is csodám a csillagsűrüs éjjel,
a nyári éj, mely csóvákat hajít,
a virradat, mely kútvízhez kicsalja
a város nőit és galambjait.

Jerikó minden színe birtokom lett.
Egész világ. De meddig lesz enyém?
Ha börtönömbe holnap visszahullnék,
tán elhullatnám s elfelejteném.

A pálma zöldjét, esti domb liláját,
barna leányrajt, bíbor rózsatőt.
De lelkem mélyén hordozom halálig,
hogy láttam Őt, anyám, hogy láttam Őt!

Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4356
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 12:13:07
Válasz #2380 Dátum: 2019. Február 01. - 10:02:20
Kedves Piros Tulipán! :int2:

Köszöntelek a fórumon, remélem, hogy jól fogod érezni magad közöttünk!

virag4

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2381 Dátum: 2019. Február 01. - 11:49:01
Pecznyik Pál versei


Porból vagy, ó ember!

Porból vagy, ó ember, el ne bízd magad,
erő, siker, hírnév, hogyha szárnyat ad.
Csillagok közé te úgysem juthatsz el,
bármily messze mennél, visszaérkezel.

Porból vagy, ó ember, véges életű,
életed elhervad, mint mezőn a fű.
Isten világának még sok titka van,
megfejteni őket ésszel, hasztalan.

Porból vagy, ó ember, átmenő utas,
mi üdvödre válik, az után kutass!
Élet eredetét nem leled te meg,
számodra zárt kapu, bárhogy döngeted!

Porból vagy, ó ember, soha ne feledd,
Isten ajándéka rövid életed.
Sáfárságra kaptad, vigyázz rá nagyon,
mert számot kér róla tőled egy napon!

Porból vagy, ó ember, de nem elhagyott,
van a földinél szebb, örök otthonod.
A por itt marad majd, lelked visszatér
ahhoz, Aki adta, s Vele, Nála élj!

Celldömölk, 1995.XI.14.


Ki nekünk Jézus?

Testet öltött, csodás
égi szeretet,
Ki a bűnösökért
halni született!
Ahogy megszülettünk,
már fölénk hajol,
s halálunk napjáig
velünk vándorol.
Ha veszély les reánk,
elhárítja azt,
ha bánkódunk, sírunk,
szava nyújt vigaszt.
Mankó, melyre mindig
támaszkodhatunk,
csónak, melyen még
partra juthatunk!
Élet kenyere, mely
soha nem fogy el,
élő víz, mely lelkünk
szomját oltja el.
Lelkünknek, testünknek
áldott orvosa,
bár úgy tűnik, késik,
nem késik soha!
Mért soroljuk tovább?
Jézus mindenünk!
S egykor királyságát
megosztja velünk!
Ennyi sok jó után
mit adhatna még?
Pironkodva mondjuk:
ó Uram, elég!


Celldömölk, 1995.

Jézus vérjegyével

Kételkedő bűnös ember,
Isten úgy szeretett téged,
mikor még te nem is éltél,
Fia: kínhalált halt érted!
Egy percig sem latolgatta,
megérsz-e ily áldozatot.
Mert tudta, ha bűnben maradsz,
arcát soha nem láthatod!
Isten megkönyörül rajtad,
ha bűnödet szívből bánod.
Hittel nézz a Golgotára,
néked már ott megbocsátott!
Ne kételkedj hát szavában,
fogadd hittel bocsánatát!
S Jézus drága vérjegyével
átlépheted üdv kapuját.

Celldömölk, 1995.Nem elérhető Piros Tulipán

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 37
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Március 02. - 08:38:58
 • Törölt tag
Válasz #2382 Dátum: 2019. Február 02. - 19:45:41
[valasz author=Virág link=topic=329.msg89224#msg89224 date=1549011740]

Kedves Virág!
Köszönöm a köszöntést. Örülök, hogy itt lehetek. Tanulni és épülni is szeretnék más hite által.
Isten áldását kérem Jézus Krisztus minden tanítványára és követőjére!  :2smitten:Nem elérhető Piros Tulipán

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 37
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Március 02. - 08:38:58
 • Törölt tag
Válasz #2383 Dátum: 2019. Február 03. - 19:26:32
Túrmezei Erzsébet: Lábnyomok

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Õ mindig ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
"Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?"
 
Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett:
"Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!"
Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Október 12. - 14:44:37
Válasz #2384 Dátum: 2019. Február 11. - 20:12:14
Pecznyik Pál versei

Örömszerzés napja

Karácsony az
örömszerzés napja.
Isten Fia
azon jött a földre,
kiszáradt fák
halott világába,
a mennyország
hervadatlan zöldje!

Ő ma sen jő
díszes otthonokba,
hanem szerény,
alázatos szívbe.
Nem rója fel,
ha nincs karácsonyfád,
szíved kicsiny
jászolába hívd be.

Benned, veled
akar ünnepelni.
A keresztfán
vérét adta érted!
Övé vagy és
egykor trónusánál,
árnyújtja majd
égi örökséged!

Celldömölk, 1995.


Igazság, kegyelem fája

Ó te – bűnt bűnre halmozó,
múló kincsre áhítozó -
ember, fordulj Jézus felé,
s hullj térdre a kereszt elé!
Nézd, nézd azt a szenvedő főt,
te juttattad keresztre Őt!
Az ártatlant, Isten Fiát,
érted függött órákon át
a legnagyobb kínok között,
hogy lehess üdvbe öltözött!
Drága testének öt sebe
mintha még ma is vérzene!
Hogy emlékezz minduntalan,
bűnödnek ilyen ára van!
Jézus helyetted állt oda,
hogy a bűnnel ne játssz soha!
Bár a bűn édes, mint a méz,
ám a következményre nézz!
Azon a feltűnő helyen,
hol vérnyom van a köveken,
a kereszt nem ok nélkül áll,
bűnöd zsoldja: örök halál!
Igazság, kegyelem fája,
élsz, ha hittel tekintsz rája!

Celldömölk, 1995.III.29.


Atyánk hívása hangzik felénk

Atyánk az Édent adta nekünk,
hogy közelében, Ővele legyünk.
Ám nekünk, jobban tetszett a bűn,
miatta járunk most keserűn.
Ó, Jeruzsálem, üdvünk hona,
lelkünk oly régtől vágyik oda!
Itt harci zaj van, bűn-szenny ömöl,
ott béke van és fény tündököl.

Atyánk hívása hangzik felénk,
a keskeny úton Ő jön mielénk.
Szívében fájó,  mély szánalom:
a koldus, gyermek volt egykoron.
Jöjj testvér, menjünk sietve hát,
díszjelet zengnek a harsonák!
Közel a város, elfogy az út,
angyalok tárják a gyöngykaput.

Celldömölk, 1995.III.30.


« Utoljára szerkesztve: 2019. Február 11. - 20:16:27 írta Margit »