Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 290064 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1665 Dátum: 2018. Július 05. - 07:16:59

2018. július 5. csütörtök

A karmesternek: "A szőlőtaposók" kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak zsoltára.
Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa!
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.
Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem!
Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.)
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.
Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával.
Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.
URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.)
Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére!
Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni.
Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek.
Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!

Zsolt 84.

DIADALMASKODUNK

De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Róm 8,37)

"Ez túl nehéz. Nem hiszem, hogy meg tudom csinálni" - mondta az egyik diákom, amikor arra kértem, válaszolja meg az egyik feltett matematikai kérdésemet. Aznap kezdett el tanulni egy új matematikai fejezetet. Tanáraként megtanítottam neki, hogyan jegyezze meg a képletet, és használja azt a feladatmegoldásban. Ellenőrzésképpen először könnyű kérdéseket tettem fel, majd jöttek a közepesek, végül rátértünk a nehezekre. Amikor a nehéz feladatokat próbálta megoldani, folyamatosan bátorítgattam: "Ne aggódj! Meg tudod csinálni. Itt vagyok, és majd segítek".
Ez az élményem emlékeztetett arra, milyen gyakran aggódom a felmerülő problémáim miatt. Ahogy a diák, én is így kiáltok fel: "Istenem, ez túl nehéz! Ezt nem bírom elviselni." Ilyenkor megfeledkezem arról, hogy a Mindenható Isten mindig velem van.
Isten képes megoldani a problémáinkat, de nem mindig úgy, hogy megszünteti azokat. Néha arra tanít, és abban erősít meg, hogy felülkerekedjünk azokon. Isten mindig mellettünk áll, és megmutatja, hogy általa "diadalmaskodhatunk".

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy segítesz elviselni az élet kihívásait. Nem félünk, mert tudjuk, te mindig velünk vagy. Ámen.

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róm 8,31)Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1666 Dátum: 2018. Július 06. - 09:40:13
2018. július 6. péntek

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

ÖSSZPONTOSÍTÁS

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Mt 6,33)

Az unokáimat látogattam meg, és egy kanapén ülve a fiúunokámat hallgattam, aki az éppen befejezett első főiskolai félévének élményeiről beszélt. Ekkor az ötéves lányunokám odahozott egy mesekönyvet, hogy olvassak neki. Néhány percig még a fiú főiskolai élménybeszámolójára figyeltem, amikor a kislány türelmetlenül rám szólt: "Nagyi, koncentrálj!" Mindnyájan jót nevettünk, majd elolvastam neki egy mesét.
Amikor másnap visszaemlékeztem az esetre, megállapítottam, hogy bár helyes volt a fiúunokámra figyelni, egy ponton egy másik dologgal kellett foglalkoznom. Vajon Isten hányszor ragad kézen, és mondja: "Ruth, koncentrálj!" Gyakran lefoglalnak értékes feladatok. Ilyen a családommal való törődés, csoportfoglalkozások vezetése a gyülekezetben, önkéntes munka. Néha még az áhítatot, az Istennel való csendességemet is elhagyom egy elfoglaltság miatt. Olyan napirendet állítok össze, amelyből Isten kimarad.
Azt hiszem, hogy a "keressük először Isten országát", azt jelenti, hogy az Istennel töltött időt helyezzük első helyre az életünkben. Ha az Istennel való közösséget helyezzük az első helyre, a lehető legjobb perspektívát állítjuk magunk elé.

Imádság: Drága Istenünk, segíts lecsendesednünk és időt biztosítanunk számodra. Ámen.

Ma mire szeretné Isten a figyelmemet összpontosítani?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1667 Dátum: 2018. Július 07. - 09:17:41
2018. július 7. szombat

A karmesternek: Dávidé, az ÚR szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az ÚRnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az ÚR.
Ezt mondta: Szeretlek, URam, erősségem!
Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!
Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.
A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám.
Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.

Zsolt 18,1-7.

ISTEN A MI ERŐSSÉGÜNK

Akkor ezt mondta nekik Jézus: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? (Mk 4,40)

Egyik nap szülőfalum felé utaztam, de a falu határában húzódó alacsony Pawagadh hegyet nem láttam a mindent elfedő sűrű köd miatt. Biztos voltam azonban abban, hogy a hegy még mindig ott van. Ugyanígy, amikor nehéz helyzetben vagyunk, és nem érezzük Isten jelenlétét, ő mégis ott van, egész közel hozzánk.
Amikor az orvos rákot diagnosztizált a feleségemnél, és azt mondta, hogy már csak egy-két hónapja van hátra, nagyon féltem a bizonytalan jövőtől. A baj és a küzdelem kapcsán azonban sokkal bensőségesebb kapcsolatba kerültem Istennel.
Most, amikor visszatekintek erre a megtapasztalásomra, látom, hogy bár a feleségem, Saroj eltávozott az Úrhoz, Isten végig velem volt azokban az időkben. Megerősített, megáldotta házasságomat és családi életemet. Bármikor segítségül hívhatjuk Isten nevét, mert ő mindig velünk van.

Imádság: Drága Urunk, kérünk, segíts, hogy a nehéz helyzetekben is mindig szilárdan ragaszkodjunk hozzád, és bízzunk benned! Ámen.

Isten mindig jelen van az élet viharai között.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1668 Dátum: 2018. Július 08. - 08:53:35

2018. július 8. vasárnap

Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Józs 1,1-9.

ISTEN VELÜNK VAN

...légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1,9)

A férjemmel együtt sokat imádkoztunk amiatt, hogy az ország másik végébe költözzünk-e, hogy ott egy új egyházi szolgálati ágat indítsunk. Magunk mögött hagyni a tágabb családot, baráti kört és a jó állást, ez bizony nehéz döntés, de úgy éreztük, Isten buzdít arra, hogy menjünk. Egyik este, amikor különösen nehéz szívvel gondoltam a költözésre, a fenti bibliai szakaszt olvastam Józsué könyvéből. Isten azt kérte Józsuétól, hogy ne csak a családját, de az egész népet vigye be az új, megígért földre. A szavak majdnem kiugrottak a lapokból. Éreztem, amint betölt Isten békessége. Tudtam, Isten kéri, hogy költözzünk, és ígéri, hogy velünk lesz.
Miután lefektettük a gyerekeket, elmondtam meglátásomat a férjemnek. Felugrott, előhalászott egy papír cetlit az ingzsebéből, amelyet egyik tanítványa adott neki. A diák éppen ugyanazt a verset írta rá. Hálát adtunk Istennek, hogy ilyen csodálatos módon adott bizonyosságot ebben a dologban.
Amikor Isten valami új vagy kihívást jelentő dolgot kér, akkor velünk is lesz, erőt ad, és bátorít az engedelmességre. Ha a Bibliát olvassuk, és kérjük Istent, hogy segítsen alkalmazni azt az életünkre, csak figyeljünk, és várjunk. Ő hűségesen segít minket utunkon.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy erőt és bátorságot adsz azt tennünk, amit vársz tőlünk. Ámen.

Ma Bibliát olvasva figyelni fogok Isten vezetésére.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚJ SZOLGÁLATOT KEZDENEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1669 Dátum: 2018. Július 09. - 08:16:49

2018. július 9. hétfő

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten.

Zsid 11,1-10.

SZIKLASZILÁRD HIT

Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre! (Ézs 26,4)

A közelmúltban nagy bátorítást és buzdítást jelentett két barátnőm sziklaszilárd hite is, akik nehéz körülmények közé kerültek. Muriel, aki a nyolcvanas éveiben jár, a 64 éves barátnőjét veszítette el rákbetegségben. Hozzám írott levelében teljes bizonyossággal állította, hogy "Betty ma reggel ötkor hazament az örök dicsőségbe".
Susan 27 éves lánya, Felicity mellrák ellen kapott kezelést tavaly, most azonban máj tumort állapítottak meg nála, és további kemoterápiára van szüksége. Susan minden szívfájdalma és szomorúsága ellenére rendíthetetlen hittel azt mondta nekem, hogy a lánya jövője Isten kezében van.
A Lk 6,47-48-ban Jézus egy példázatot mond a bölcs emberről, aki a házát sziklára építette. Hinni, amikor minden jól alakul, az egy dolog; amikor azonban baj ér, szükségünk van Isten jelenlétének vigasztaló erejére, hogy megbirkózzunk azzal, és továbbléphessünk.
Milyen nagy áldás, amikor erős hitű testvérek vannak mellettünk, akiknek hiteles bizonyságtétele bátorítást és megerősítést jelent mindenkinek, aki csak ismeri őket!

Imádság: Drága Istenünk, mélyítsd el hitünket, hogy megtanuljunk szeretetedre és hatalmadra hagyatkozni minden helyzetben! Ámen.

Isten az élet egyetlen biztos alapja.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1670 Dátum: 2018. Július 10. - 09:48:03
2018. július 10. kedd

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

Mt 5,14-16.

A LIVERMORE-I VILLANYÉGŐ

Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben. (2Kor 4,6)

A livermore-i 6. számú Tűzoltó Állomás Kaliforniában a világ minden részéből vonzza a látogatókat. Azért jönnek, hogy lássák a legnevezetesebb villanyégőt, egy 1901-ben becsavart 60 wattos égőt, amely több mint 115 éve világít. Ez az égő zavarba ejti a tudósokat, ugyanis nem tudják megmagyarázni, hogyan világíthat olyan hosszú ideje. A fizikusok észrevették, hogy az égő izzószála, a "lelke" nyolcszor olyan vastag, mint egy normál égőben, és ez adja rendkívüli tartósságát. Tehát, amíg egy szokványos égő, melyet ki-be kapcsolnak, sokkal rövidebb élettartamú, egyfajta rejtély, hogy ez az égő naponta 24 órán át világít.
Isten azt kéri, hogy - az égő izzószálához hasonlóan - mi is folyamatosan sugározzuk a fényt, évről-évre. Jézus azt mondta: "Ti vagytok a világ világossága... Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,14.16). Az a kiváltságunk, hogy dicsőíthetjük Istent, és megoszthatjuk az ő világosságát másokkal, hogy ők is dicsőítsék az Atyát.

Imádság: Jézus, Világ Világossága, segíts megosztanunk szereteted világosságát mindazokkal, akikkel életünk során találkozunk! Ámen.

Mivel fogom ma Istent dicsőíteni?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1671 Dátum: 2018. Július 11. - 10:07:58
2018. július 11. szerda

és ezt mondták Izráel fiai Sámuelnek: Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az ÚRhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből! Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égőáldozatul az ÚRnak. És Sámuel az ÚRhoz kiáltott Izráelért, az ÚR pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égőáldozatot mutatta be, előrenyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izráellel. Az ÚR azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől. Ekkor az izráeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat, és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az ÚR!

1Sám 7,8-12.

EBEN-HÁÉZER

Sámuel fogott egy követ, és elnevezte Eben-Háézernek: Az Úr segített el bennünket egészen idáig! (1Sám 7,12)

"Felemelem az Eben-Háézeremet, a te segítségeddel jutottam eddig"*- amikor először énekeltem ezeket a szavakat, fogalmam sem volt, hogy mit jelent az Eben-Háézer. Aztán elolvastam a mai igeszakaszt, és megtudtam belőle, hogy az Eben-Háézer egy emlékkő, amit Sámuel azért építtetett, hogy emlékeztesse az embereket, mennyire megsegítette őket Isten. A szó azt jelenti: "Segítség köve".
Amikor visszalapozok a naplómban, amit most "Eben-Háézer naplónak" tekintek, felismerem az Úr naponkénti segítségét. Minden nap leírom az előző napról azt a 10 dolgot, amiért hálás vagyok. Egy másik listát is készítek az imakéréseimmel. A "hálalista" gyakran válasz a könyörgéseimre. Évtől és dátumtól függetlenül bárhol fellapozom az oldalakat, mindig eláll a lélegzetem Isten hűségétől. Különösen hálás vagyok ezekért a feljegyzésekért azokon a napokon, amikor megkérdőjelezem Isten válaszát, vagy egyszerűen választ sem kapok.
Amikor visszaemlékezünk Isten segítségére, mely "eddig eljuttatott", akkor Sámuelhez hasonlóan mi is hálát adhatunk. És amikor felemeljük Eben-Háézerünket, nem fér hozzá kétség, hogy eljön a segítség.
*Szöveg: Robert Robinson (1758): "Jöjj, minden áldás forrása!"

Imádság: Szerető Atyánk, hálát adunk, hogy meghallgatod imádságainkat. Segíts bíznunk hűségedben! Ámen.

Mi emlékeztet engem Isten hűségére?


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET KÉTSÉGEK GYÖTÖRNEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1672 Dátum: 2018. Július 12. - 09:54:30
2018. július 12. csütörtök

Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.

Róm 8,18-27.

A MI KÖZBENJÁRÓNK

Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 121,2)

Általában izgalommal nézek elébe minden új évnek, az új kezdetek lehetőségeinek. Azonban a 2014-es év első hónapja nem sok reménnyel kecsegtetett. 4 éves kisfiam, Ben tehetetlenül feküdt a kórházi ágyon agysérülés miatt. Családunkban mindent áthatott a szomorúság és a reményvesztettség. Nem tudtuk, mit tartogat számunkra a jövő, vagy, hogy Ben egyáltalán megéli-e a következő 24 órát.
Képtelen voltam felülemelkedni kilátástalan helyzetünkön. Bár éreztem, hogy Isten ott van mellettünk a sötétségben, arra jöttem rá, hogy nem vagyok képes többre, mint egy kétségbeesett imát mormolni újra és újra: "Istenem, kérlek, segíts!" Nem sokkal ezután olvastam a Róm 8,27-t - "Aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért".
A Lélek ismeri legbensőbb gondolatainkat, érzéseinket, szívünk vágyait, és közvetíti mindazokat helyettünk az univerzum Teremtője felé. Amikor a leggyengébbek vagyunk, és már szavaink sincsenek, a Lélek közbenjár értünk. A Lélek, mint állandó segítőnk, mindig ott van. A legreménytelenebb pillanatokban ez a fajta szeretet békével és reménységgel tölt el.

Imádság: Urunk, hálát adunk Szentlelked áldásáért, aki közbenjár értünk a leggyengébb állapotunkban is. Ámen.

Amikor nem találom a szavakat, a Lélek közbenjár értem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1673 Dátum: 2018. Július 13. - 08:55:38

A tisztaság elkötelezettséggel kezdődik


    Hogyan maradhat meg  [valaki] a tisztaság útján?  Ha nem a te beszédednek megtartása által?  Zsolt. 119:9. (NIV-fordítás)


Lehetséges a 21. században szexuális területen tiszta életet élni? Nemet mondani a házasság előtti szexuális együttlétre és a házasságban ezen a területen hűségesnek maradni? Igen! De ehhez el kell köteleznünk magunkat.

A Biblia azt mondja, "Hogyan maradhat meg  [valaki] a tisztaság útján? Ha nem a te beszédednek megtartása által?”  Zsolt. 119:9. (NIV-fordítás). Ahhoz, hogy szexuális területen tisztaságban tudjunk élni a huszonegyedik században (vagy bármely más században, hogy úgy mondjam), szükségünk van egy irányelvre, melyhez igazodhatunk. Ezt az alapelvet te magad is kialakíthatod, de választhatod azt, amit Isten alakított ki. Döntsd el, hogy Isten ismeri-e jobban az életedet vagy te. Isten írott igéjében van néhány dolog, ami nem népszerű –– különösen azok, amik a szexuális élettel kapcsolatosak. Miért beszél erről a területről úgy ahogy beszél?  Azért, mert ő jobban ismeri a szexualitást, mint te, és sokkal jobban megérti ennek velejáró következményeit.  Döntened kell: "Isten, ha nem értem, ha nem tetszik, és ha nem népszerű, akkor is azt fogom tenni, amit a te beszéded mond, függetlenül attól, hogy mit gondolok, és függetlenül attól is, hogy a barátaim mit gondolnak erről."  Mindaddig, míg kitartasz az elkötelezettséged mellett, becsukhatod a Bibliádat, és Hogyan maradhat meg  [valaki] a tisztaság útján?  Ha nem a te beszédednek megtartása által?  Zsolt. 119:9. (NIV-fordítás) visszamehetsz aludni. Enélkül az elhatározás nélkül viszont, nem tudsz tisztán megmaradni egy tisztátalan világban. Csak úgy tudsz tisztán megállni, ha Isten irányelveihez igazodsz, Isten szexualitásra vonatozó gondolataihoz tartod magad. A szexualitást Isten találta ki, de néhány feltételt rendelt mellé, és Isten ezzel kapcsolatos álláspontja soha nem változik meg, és nagyon egyértelmű, függetlenül a közvélemény-kutatásoktól, vagy bármi mástól. A szexuális élet sokkal több, mint csak fizikai érintkezés. Ez egy spirituális cselekmény, amely fizikai, társadalmi, jogi és érzelmi következményekkel jár. Ha a szexuális élet csak fizikai érintkezés volna, akkor olyan lenne, mint egy kézfogás. Nem számítana, hogy kinek, kivel van szexuális kapcsolata. De egy szexuális kapcsolat sokkal több, mint egy fizikai kapcsolat. A Biblia világossá teszi, hogy a szexuális élet kizárólag a férj és feleség számára van fenntartva, azoknak, akik elkötelezték magukat egymásnak a házasságban.  Bármi, ami ezen kívül esik, mint a házasság előtti, és a házasságon kívüli szexuális élet, jelentős hatással rendelkezik az érzelmeinkre, a lelki életünkre, és akár károsodásokat is okozhat fizikai állapotunkban. Isten alapelvei olyan színvonalat képviselnek, melyek a te érdekeidet veszik leginkább figyelembe. Ha ezek szerint szeretnél élni - és elkerülni azokat a negatív következményeket, amelyek kívülről élnek – el kell kötelezned magad.

SNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1674 Dátum: 2018. Július 14. - 11:21:17

2018. július 14. szombat

Jézus szavai: "De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot."

Jn 16,32-33.

HALLGASD A FOLYÓT!

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. (Ézs 48,18)

Ahogy a part sima, fehér kavicsain álltam, a folyó hullámzóan áradt, és a reggeli fény megcsillant a vízen. A folyó csendes morajlása békével töltött el. Férjemmel együtt egy csodálatos hétvégét töltöttünk el más családokkal együtt, hogy jobban megismerjük egymást, gyönyörködjünk a folyó szépségeiben, és dicsőítsük Istent. Hazautazás előtt elmentünk egy utolsó sétára. Ha egy teherautó elrobogott a közeli úton, a zaj megzavarta elmélyült hangulatomat. Egy gondolat jutott eszembe: Hallgasd a folyót! Visszatérve az autóhoz, e szavakon gondolkodtam, és jelentésük egyértelművé vált számomra. Ha meg akarom tartani a békesség érzését, akkor a folyó szépségére kell összpontosítanom, nem pedig a zavaró zajokra.
Isten jelenléte, mint a folyó, árad a lelkünkben. Az élet, ahogy az út is, tele van zavaró tényezőkkel. Aggasztó hírek, betegség és más egyéni vívódások aggodalommal tölthetnek el. A napi rutin, a munka, iskola és a család, mind igényli a figyelmünket. De ha a "folyóra" figyelünk - bibliaolvasással, annak értelmén való gondolkodással, és rendszeres imádsággal - elfoglalt életünkben is meg tudjuk találni Isten békességét.

Imádság: Istenünk! Hálát adunk neked azért a békességért, amit csak te tudsz adni. Segíts, hogy képesek legyünk az élet zavaró tényezői között rád figyelni! Ámen.

Hogyan fogok ma Isten békességére figyelni?


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK BÉKÉT KERESNEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1675 Dátum: 2018. Július 15. - 11:46:45
2018. július 15. vasárnap

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.

Fil 1,3-11.

EGY IMÁDKOZÓ BARÁT

Hálát adok Istennek..., amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. (2Tim 1,3)

Kéthetes váltásokban négy gyermekem sorban bárányhimlős lett. Mindemellett édesanyám a kórházban feküdt az első rákműtétje után. Közben a férjem pedig üzleti úton volt. Két hónap után, amikor először újra eljutottam a gyülekezetbe, a barátnőm óriási öleléssel fogadott. "Mi történt veled?" - kiáltott fel. "Folyamatosan imádkoztam érted!"
Az egész idő alatt ez a barátnőm érezte, hogy imádkoznia kell értem. Tudtam, hogy ezek az imádságok segítettek a családunknak elviselni ezt a küzdelmes időszakot. Milyen kiváltság egy ilyen barát, aki törődik annyira velünk, hogy imádkozzon megállás nélkül értünk! Pál Timóteusnak szóló szavai jutottak eszembe, hogy nem feledkezett el róla, és állandóan imádkozott érte.
Mindannyian ismerünk valakit, akinek szüksége van imádságra. Lehet egy barát, aki betegséggel küzd, vagy akaratos gyerekkel bajlódik, vagy azért szenved, mert elvesztette az állását. Megemlékezhetünk mindazokról, akik kihívásokkal néznek szembe, és imádkozhatunk, hogy békét és erőt találjanak a kitartáshoz.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy egyre jobban szeressük egymást, és emlékeztess bennünket, hogy gyakran imádkozzunk egymásért! Ámen.

Ma imádkozom egy barátomért.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1676 Dátum: 2018. Július 17. - 10:55:32
2018. július 17. kedd

Júda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a kenizzi Káléb, Jefunne fia ezt mondta neki: Te tudod, hogy mit mondott az ÚR Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádés-Barneában. Negyven esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az ÚR szolgája Kádés-Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az URat. Azon a napon így esküdött meg Mózes: Bizony, a te örökséged lesz és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az URat. Mostanáig életben tartott engem az ÚR, ahogyan megígérte. Negyvenöt éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az ÚR Mózesnek, amikor a pusztában járt Izráel. Most, éppen ma vagyok nyolcvanöt esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is: harcba vonulok, és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az ÚR azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott és megerősített nagy városok. Talán velem lesz az ÚR, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az ÚR! Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebrónt Kálébnak, Jefunne fiának.

Józs 14,6-13.

MÉG MINDIG SZOLGÁLNI

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. (Gal 6,9)

Az étkezőnk ablaka egy szép parkban lévő rózsabokorra nyílik. A rózsa bimbói és fiatal hajtásai élénksárgák. Amikor kinyílnak, a szirmok halvány rózsaszínűek. Később ismét változik a rózsa színe: tiszta fehérre.
Amikor a természet eme csodáján ámulok, ráeszmélek a hasonlatosságra a rózsa és a saját életem közt. Fiatalon és életerősen minden energiámat az aktív szolgálatnak szenteltem. Középkorúan az erőm egy sokkal gazdagabb és mérsékeltebb mederben folyt. Most életem vége felé járva a hajam fehér, az energiám egyre fogy. Habár a szirmaim lehullnak, "életem rózsája" még mindig illatot és szépséget áraszt.
Csakúgy, mint ahogy a rózsa illatozik és gyönyörű, míg le nem hullajtja szirmait, az élet is tartogat szépséget. 82. évemben a fizikai erőm és energiám korlátozott. De Isten tudja használni életemet, hogy megáldjon másokat imáim által, akiknek komoly bajokkal kell szembenézniük, vagy a bátorító, tanácsadó és támogató szavaimra van szükségük, esetleg a kézimunkáim okoznak nekik örömet. Igen, még mindig sokféleképpen tudok áldást hozni másoknak és szolgálni Istennek.

Imádság: Drága Urunk, kegyelmed által segíts szeretni és szolgálni embertársainkat! Ámen.

Nem számít, hány éves vagyok, Isten tud használni, hogy áldást vigyek embertársaimnak.


IMÁDKOZZUNK, HOGY MEGTALÁLJUK ÉLETÜNK ÉRTELMÉT MINDEN ÉLETSZAKASZBAN!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1677 Dátum: 2018. Július 18. - 09:31:13

2018. július 18. szerda

Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, URam! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.

1Kir 19,1-14.

ILLÉS LECKÉJE

Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én élemet is el akarják venni. (1Kir 19,10)

Nagyra becsülöm Illés prófétát, de nem az általa véghezvitt csodákért, vagy a hamis próféták leleplezéséért, hanem mert őszintén beszélt Istennel a félelmeiről. Az 1Kir 18-ban Illés 450 Baal prófétát tett próbára, hogy kiderüljön, kinek istene képes az áldozatot lángba borítani. Baal elbukott, Isten győzedelmeskedett.
De Jezábel királynő megfenyegette Illést, hogy megöli őt. Ekkor Illés bátorsága hirtelen elillant. Elbujdokolt, és azt kérte Istentől, hogy engedje meghalni. De Isten ételt küldött, hogy megerősödjön. Egy barlangba vonult, és amikor Isten számon kérte, folytatta a siránkozást, pedig Isten biztosította őt hatalmáról és jelenlétéről. Ezután elküldte Illést, hogy kenjen fel embereket, akik majd megtisztítják a nemzetet.
Illés őszinteségén keresztül megláthatjuk, Isten miként válaszol a panaszainkra. Az Úr táplálékot, erőt, útmutatást és segítséget nyújtott - mindenféle rosszallás nélkül. Még amikor Illés kételkedett, akkor sem hagyta el őt.
Illés története bátorító számomra, mert megmutatja, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek bátorsága meginog. De őszinte lehetek Istennel lázadós és panaszkodós időszakaimban is. Talán Illés gyengébb pillanatai erősítenek meg leginkább.

Imádság: Istenünk, emlékeztess, hogy a leggyengébb pillanatainkban is képes vagy munkálkodni rajtunk keresztül. Ámen.

Isten ismeri a gyengeségeimet, és úgy is szeret.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK BÁTORTALANOK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1678 Dátum: 2018. Július 19. - 09:13:22

2018. július 19. csütörtök

Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.
Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.
Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.
Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.
Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.

Zsolt 34,1-11.

MUTASD MEG ISTEN SZERETETÉT!

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. (Zsolt 34,5)

Nemrég három komoly orvosi beavatkozáson estem át a prosztatám, a húgyhólyagom és a vastagbelem miatt. Először azért aggódtam, mert véletlenül meghallottam, hogy az orvos egy kör alakú foltot vélt felfedezni az egyik röntgenképemen. A barátaim azonban imáikkal bátorítottak, majd a következő vizsgálatok kiderítették, hogy minden rendben van.
Mikor megosztottam néhány részletet a vizsgálataimmal kapcsolatosan az "Út Emmausba" nevű imacsoportommal, egyik tagunk nagyon hálás volt ezért, aki maga is egy vizsgálat előtt állt. Azért is aggódott, mert senki sem tudta hazakísérni az orvostól, mivel a felesége elutazott, egyetlen fiukat pedig iskolai vizsgái foglalták le.
Azon a napon az imacsoport egy másik tagja egyszer csak megjelent a kórházban, hogy vele maradjon, majd hazavigye. A barátunknál sem talált semmi gondot az orvos. Istentől dupla adag békét kapott aznap: egy jó orvosi eredményt és egy barátot, aki gondoskodott róla.
Imáink és emberi kapcsolataink által az imacsoportunk megmutatta Isten szeretetét és törődését, emlékeztetve minket arra, hogy bármelyikünk közvetítheti Isten szeretetét.

Imádság: Urunk, köszönjük a lehetőségeket, amikor szeretetedet megmutathatjuk a szükségben lévő barátainknak. Ámen.

Hogyan mutathatom meg Isten hatalmas szeretetét másoknak?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4154
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:29:51
Válasz #1679 Dátum: 2018. Július 20. - 08:46:10
2018. július 20. péntek

Felőletek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvöséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.
Felőletek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvöséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.

Zsid 6,9-12.

SZÁMÍT?

Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok. (Zsid 6,10)

Miközben a nyári hőségben autóval haladtunk Romániában, a bibliatáborunk egyik tagja azt kérdezte egy másiktól: "Mit tanít neked Isten ezen a héten?"
Ez a kérdés foglalkoztatott jó néhány napon keresztül. Mit tanít nekem Isten? Egész biztosan azért vitt el Romániába, hogy néhány sorsfordító igazságot mutasson meg. Mégsem láttam semmi tanulságot a magam számára, és azt sem, hogy valami hatást elértem-e a bibliaiskolai foglalkozások vagy dicsőítések alatt, ahol sokan meg sem értettek.
Egészen szerdáig, amikor egy kicsi lány átnyújtott egy szál százszorszépet és egy nyuszis-pillangós képet. A tolmács lefordította anyukája szavait: "A kislányom ön miatt jön a bibliaiskolába. Azt gondolja, hogy szép a mosolya és a hangja."
Amikor missziós utakra járunk, ingyen konyhán segítünk, vasárnapi iskolában tanítunk éveken át, talán elgondolkodunk, hogy számít egyáltalán az, amit teszünk? Az a nyuszis kép és a kis virág rádöbbentett, hogy amikor Istennek engedelmeskedünk, ő kiterjeszti szolgálatának hatását oly módon, amit elképzelni sem tudunk. A mi elhívásunk elvégezni a feladatot.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts örömöt lelnünk abban a munkában, amit ránk bíztál! Hadd legyen áldás mások számára minden tettünk! Ámen.

Az Istennek végzett munka nem vész el.