Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289738 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1680 Dátum: 2018. Július 21. - 11:58:41

2018. július 21. szombat

Miután pedig elfogták Jézust, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: "Ez is vele volt." Ő azonban letagadta, ezt mondva: "Asszony, nem ismerem őt!" Röviddel ezután más látta meg, és rászólt: "Te is közülük való vagy!" De Péter így válaszolt: "Ember, nem vagyok!" Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: "De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való." Péter azonban ismét tagadta: "Ember, nem tudom, mit beszélsz." Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: "Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt.

Lk 22,54-62.

NEM TÖKÉLETES TANÍTVÁNY

Péter pedig távolról követte. (Lk 22,54)

Tudjuk, hogy Péter háromszor tagadta meg Jézust a korábbi fogadkozása ellenére. Mégis bátorsága volt arra, hogy távolról kövesse Urát.
Tudom, hogy Jézusnak sokszor olyan barátja vagyok, mint a "jó idő". Próbálok beolvadni hitetlen társaságokba, és félek kiállni az evangélium igazságáért. Nem akarom kockáztatni, hogy megbántsanak, vagy kellemetlen helyzetbe kerüljek. De azok az alkalmak, amikor kiálltam érte, mindig könnyebbek voltak, mint számítottam. Az Úr azt ígéri, hogy szavakat ad a szánkba (Lk 21,15), és a lelkünket megerősíti, amikor kiállunk a hitünkért.
Bátorító azt tudni, hogy Jézus ismeri a gyengeségeinket, szeretni akar minket és megújítani. Jézus előre megmondta, hogy Péter el fogja őt árulni, de biztosította arról, hogy munkát fog bízni rá a jövőben is.
Az elmúlt 50 évben, mióta Jézusnak adtam az életemet, sokat hibáztam és botladoztam. De Jézus mindig ott volt, hogy felemeljen, ahogy Péterrel is tette a Jn 21,15-17-ben. Még a gyengeségeinkben sem mond le rólunk Jézus.

Imádság: Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor habozunk megmutatni irántad érzett szeretetünket! Erősíts meg, hogy mások is megismerhessenek téged rajtunk keresztül! Ámen.

Hogyan erősít meg engem Jézus a szolgálatra, amire elhív?


IMÁDKOZZUNK A BÁTORTALANOKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1681 Dátum: 2018. Július 22. - 12:40:30
2018. július 22. vasárnap

Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: Hátha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk! Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: Ezt mondjátok Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vígasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákirnak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József. Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. Meg is eskette József Izráel fiait, és azt mondta: Bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen az én csontjaimat. Amikor József száztíz éves korában meghalt, bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomban.

1Móz 50,15-26.

ISTENI GONDVISELÉS

Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. (1Móz 50,20)

Az "isteni gondviselés" kifejezés Isten természetfeletti gondoskodásáról és életünk vezetéséről szól. Ez igaz József esetében is, akivel a bátyjai nagyon rosszul bántak (1Móz 37). De ahogy József visszanézett az életére, látta Isten megtartó gondoskodását.
Isten vezetésének megtapasztalása sosem volt világosabb számomra, mint amikor elfogadtam egy álláslehetőséget, s emiatt feleségemmel 13ezer km-re kerültünk otthonunktól, gyerekeinktől, unokáinktól. Nagyon kemény döntéshelyzet volt. Imádkoztam, böjtöltem és mások tanácsát is kértem; miközben Isten vezetésében bíztam. Bár nagy kihívás volt, mégis nagyon áldásos döntés lett.
Ahogy idősödöm, egyre inkább észreveszem Isten gondviselését az életemben, ami legjobban utólag visszatekintve látszik. Ez nem arra ösztönöz, hogy passzívan éljem az életem, és csak várjam, hogy Isten odatol majd a következő eseményhez. Inkább egy mély bizalmat ébreszt bennem a Teremtő felé, akinek nemcsak a mai napomra van gondja, hanem a jövőmet is igazgatja, mindent a javamra alakítva (Róm 8,28). Naponta tanulom Isten gondviselését. Remélem, jó tanítvány vagyok!

Imádság: Urunk, adj nekünk bölcsességet, erőt, és bátorságot, hogy a te akaratodat és vezetésedet keressük! Ámen.

A mai kihívásokban igyekszem a holnapi áldásokat látni.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1682 Dátum: 2018. Július 23. - 10:10:20

2018. július 23. hétfő

Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.
Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.
Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az ÚR sátrában, és éneket zengek az ÚRnak.
Halld meg, URam, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!
Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, URam!

Zsolt 27,4-8.

PERSPEKTÍVAVÁLTÁS

Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. (Zsolt 75,2)

Egyik évben rekordtermésünk volt a pitypangból. A férjem viccelődött, ha az összest kiirtanánk, nem maradna semmi a kertben. Ebben az időszakban sokszor megálltam a hálószobám ablakában, néztem a kertet, s közben arra gondoltam, rákbeteg vagyok. Míg elnéztem, hogy a természet hogyan teszi tönkre öt év kemény munkáját, sírás kerülgetett. Egy nap, mikor kinéztem az ablakon, négyéves kislányom, Gracie megállt mellettem. Hallottam a sóhaját. "Ó, Anya!" - mondta - "nézd, milyen gyönyörű sárga virágok! Kimehetünk szedni párat?"
Hűha - gondoltam. Nem csoda, hogy Jézus szereti a kisgyermekeket! Rájöttem, hogy annyira a negatív dolgokra koncentráltam, hogy észre sem vettem a szépséget. Megláttam, hogy az ágynyugalom a korábbinál több időt ad az imádságra és Isten igéjének olvasására. Hányszor kihagytam a lehetőségeket, vagy mellőztem embereket a negatív hozzáállásommal!
Hajlamosak vagyunk csak azt látni, amit akarunk. A Zsolt 19,1 mondja: "Az egek hirdetik Isten dicsőségét." Ha nem látom Isten dicsőségét mindenben, látásom változására van szükségem. Gracie segített. Mindegy, milyen körülmények között vagyok, milyen dolgok történnek, vagy mely emberek vesznek körül, mindenben megláthatom Isten dicsőségét.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts meglátnunk a természetben a te dicsőségedet és állandó jelenlétedet! Ámen.

Ma keresni fogom Isten dicsőségét ott, ahol nem várnám.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1683 Dátum: 2018. Július 24. - 08:38:23
2018. július 24. kedd

Jézus szavai: "Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek."

Jn 15,12-16.

KILÉPNI

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. (Jn 15,16)

Tavaly lehetőségem volt missziós útra menni New Yorkba. Klausztrofóbiával és tömegiszonnyal küzdő ember vagyok, úgyhogy el akartam kerülni a kaotikus nagyvárosi utcákat és metróállomásokat. Kételkedtem abban, hogy bármilyen kihatása lenne annak, ha elmegyek. Eldöntöttem, hogy nem megyek. De Istennek más terve volt. A barátaim körém gyűltek, és bátorítottak. Végül beadtam a derekamat, de féltem is.
Egyik nap, mikor New Yorkban egy élelmiszerraktárban dolgoztunk, megjelent egy férfi egy teherautóval, hogy töltsük föl a kiszállításhoz. Ideadta nekem a kulcsokat, adott egy listát, hogy mi mindent kell bepakolni, és azt mondta, egy óra múlva visszajön. Idegesen választottam ki a csapatomat, és elkezdtünk dolgozni. Később az egyik ifjúsági vezető elmondta, hogy a segítségünknek köszönhetően több ételt tudott kiszállítani ez az ember, mint általában. Büszkeség töltött el, hogy legyőztem a félelmemet, és képes voltam elvégezni a feladatot.
Ez az út volt életem legjobb tapasztalata. Változást tudtam elérni, bár legkevésbé voltam alkalmas a feladatra. Rájöttem, hogy Isten választott erre, és minden lépésnél velem volt.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy túllépjünk a megszokott dolgokon, és tegyük akaratodat. Ámen.

Miben bátorít ma Isten?Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1684 Dátum: 2018. Július 25. - 10:04:36

2018. július 25. szerda

Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.
Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja.
Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált.
Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz.
Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig.
Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja.
Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig.
Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond.
Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei.

Zsolt 37,23-31.

ÉRTELMES MUNKA

Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. (Zsolt 37,23)

Miután lediplomáztam, nehezen találtam munkát. Elmentem egy városba Észak-Szumátrába, de nem sikerült állást találnom, úgyhogy továbbmentem egy másik városba. Sokfelé kiküldtem a jelentkezésemet. Különösen reménykedtem egy bizonyos álláslehetőségben, de nem jött tőlük válasz.
Egy hónappal korábban a főiskola, ahol végeztem, többször is felhívott, hogy szeretnék-e ott dolgozni. Nem voltam túl lelkes az állást illetően, mert elég alacsony volt a fizetés. Ez alatt az időszak alatt végig imádkoztam, hogy Isten adjon egy tisztességes állást. De nem hallgattam arra, hova hív az Úr dolgozni. Elfelejtettem, hogy ha Isten után vágyódom, engedelmeskednem kell neki, és követni őt, ahová vezet.
Most a főiskola irodai csapatában segédkezem. Szilárdan hiszem, hogy az Úr adott nekem munkahelyet, és amit Isten választott számomra, az a legjobb. Néha csodálatos és fontos munkáról álmodunk, de azt mondja az ige: "Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg" (Péld 19,21). Ha Isten vezetésére hallgatunk, ő mások áldására fog használni minket, és ezáltal új utakon tapasztalhatjuk meg szeretetét.

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy utat mutatsz. Ámen.

Engedem, hogy Isten mások szolgálatára vezessen.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1685 Dátum: 2018. Július 26. - 09:32:02
2018. július 26. csütörtök

Az ÚR azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? - kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az ÚR ezt mondta: Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked! És úgy tett Sámuel, ahogyan az ÚR megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal - felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra! Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az ÚR felkentje, aki most itt van. De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.

1Sám 16,1-7.

NE HAGYD MAGAD ÁTVERNI

Az Úr mondta Sámuelnek: Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7)

Leraktam a vékonyhéjú, barna foltos narancsot és kiválasztottam egy tökéletes másikat. "A látszat néha csal" - fordult hozzám egy vásárlótársam. "A vékonyhéjú narancs sokkal édesebb és lédúsabb, mint ez a másik tetszetős." Hogy eleget tegyek botcsinálta vásárló kollégám kérésének, mindkét narancsból vettem egyet. Miután hazaértem, rájöttem, mégis jó, hogy hallgattam rá. A narancs, amit csúfnak és foltosnak tartottam, édesebbnek és lédúsabbnak bizonyult a másiknál.
Milyen sokszor megtéveszt a külcsín, és nem csak a szupermarketben, de egyéb esetekben is! Milyen gyakran kapom magam azon, hogy valamit vagy valakit érdemtelennek vagy értéktelennek tartok csupán csak külső megítélés alapján.
Jézus mondja: "Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!" (Jn 7,24) Azon a napon ez az igevers egy új és sokkal gyakorlatibb mondanivalóval gazdagodott. Bizonyossá vált számomra, hogy semmit és senkit sem ítélhetünk meg külső megjelenése alapján. Valóban csakis az számít, ami belül van.

Imádság: Drága Istenünk, segíts mindig emlékeznünk arra, hogy túllássunk a külső megjelenésen, és igyekezzünk minden teremtményedet a te szemeddel látni. Ámen.

Minden egyes ember Isten gyönyörű teremtménye.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1686 Dátum: 2018. Július 27. - 09:33:49
2018. július 27. péntek

Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött.

5Móz 11,18-21.

ISTEN IGÉJE A SZÍVEMBEN

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. (Zsolt 119,11)

Nem olyan régen tudomásomra jutott, hogy egyik szomszédom negatív dolgokat terjeszt rólam. Dühbe gurultam, és szerettem volna azonnal elégtételt venni rajta, sőt kész voltam veszekedni vele. Amint már úton voltam a szomszédom felé, egy nemrég olvasott igevers jutott eszembe. "Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat" (Zsid 12,14). Ezek a szavak megtorpanásra késztettek, elálltam eredeti szándékomtól, és rögvest visszafordultam. Úgy döntöttem, engedek Isten igéjének és lemondok a veszekedésről. Meghallottam Isten szavát, hogy mindenkivel békességben éljek.
Az ige olvasása, tanulmányozása és tanulása segít Istennek tetsző módon viselkednünk. Az ő igéit szívünkbe zárhatjuk, és mielőtt bármit is indulatból vagy haragból tennénk, előhívhatjuk ezeket az igéket. A Szentírás mindig segítségünkre lesz, hogy életünkkel Isten elvárásainak megfelelhessünk.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, segíts igéidet szívünkbe zárni, hogy ne vétkezzünk ellened! "Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe!" Ámen. (Lk 11,2-4)

Isten igéjének ismerete a helyes úton tarthat.


IMÁDKOZZUNK A LOBBANÉKONY TERMÉSZETŰ EMBEREKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1687 Dátum: 2018. Július 29. - 09:12:46
2018. július 29. vasárnap

Jézus mondja: "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok."

Jn 14,15-19.

SOSEM MAGÁNYOSAN

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. (Jn 14,18)

2014 év végére minden nap nagyon egyedül éreztem magam a házunkban. A férjem dolgozott. A lányunk férjhez ment, a fiunknak pedig az ezer kilométerre levő új állása miatt kellett elhagynia minket. Fájdalmasan hiányoztak az áldott és örömteli családi együttlétek, hiszen 32 éven keresztül mindannyian itt éltünk ebben a házban. Nehezen alkalmazkodtam a megváltozott körülményekhez. Persze a szokásos házimunka, a kedves szomszédok, meg a televízió nagyban kitöltötték az időmet, de a magány mégis súlyos teherként nehezedett rám. Minden új nap újabb aggodalomra adott okot.
Mindezek ellenére mégis dicsőítem élő Istenünket, hogy nem hagyott magamra. Isten minden nap beszélt hozzám az igéjén keresztül. Józsuénak tett ígérete vigasztalt és erősített: "Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el" (Józs 1,5). Aggódásaimat Isten kezébe tettem. Elkezdtem másokért imádkozni. Hitem növekedni kezdett, amint megtanultam egyre jobban bízni benne. Mindez felülmúlhatatlan békességgel töltötte el szívemet.
A körülményeim nem, de a hozzáállásom megváltozott. Vigaszt nyerek Krisztusban. Nincs olyan igaz barátunk, mint ő.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy minden nap, és segítesz, ha hozzád menekülünk. Ámen.

A magány esélyt ad a Jézussal való találkozásra.


IMÁDKOZZUNK A MAGÁNYOSOKÉRT!Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12661
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 13:52:49
Válasz #1688 Dátum: 2018. Július 29. - 11:22:55
[valasz author=Irma link=topic=360.msg86989#msg86989 date=1532848366]

[/valasz]

:like:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1689 Dátum: 2018. Július 30. - 08:41:48
2018. július 30. hétfő

De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.

Ézs 43,1-3.

NEM VAGYOK EGYEDÜL

Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. (Jer 29,12-13)

Amikor három pici fiam mosolygós arcát nézegettem még csecsemőkorukban, és parányi ujjacskáikat tartottam a kezemben, arról álmodoztam, hogy milyenek lesznek majd felnőttkorukban. Eszembe sem jutott, hogy évtizedekkel később egyikük drogfüggő lesz, és a börtönben fogom látogatni.
Lesújtva és kétségek között csatlakoztam egy imacsoporthoz. Szégyenkezve vettem részt a Nar-Anon segítőcsoport alkalmain, mely szenvedélybetegek barátaiból és családtagjaiból állt. Fokozatosan vigasztalódtam. Az egymásért való imádságban mi magunk is megerősödtünk. A szenvedélybetegség és hatásainak átértelmezése után a szégyen helyett együttérzés töltött be. Megújult reménységgel családunk jobban összetartott.
Időnként életünk válságba kerülhet, ilyenkor reménytelennek, magányosnak és rémültnek érezhetjük magunkat. Talán segélyhívásunkra senki sem reagál. De nem vagyunk egyedül. Isten szeret bennünket, és nem akarja, hogy egyedül nézzünk szembe rémálmainkkal. Isten szeretete másokon keresztül talál el hozzánk. A mai ige az Úr ígéretére emlékeztet: "ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam."

Imádság: Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy meghallod kiáltásunkat, figyelsz imáinkra, és segítségünkre sietsz mások szeretete által. Ámen.

Isten szeretetét a barátok jóságában és támogatásában mutatja meg.
)

IMÁDKOZZUNK SZENVEDÉLYBETEGSÉGGEL ÉRINTETT CSALÁDOKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1690 Dátum: 2018. Július 31. - 08:38:03

2018. július 31. kedd

Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.

Zsolt 103,1-14.

IRGALMAS APA

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. (Zsolt 103,13)

Amikor hétéves voltam, apám vett nekem egy kerékpárt, és elvitt a baseball pályára, hogy ott tanítson biciklizni. Eleinte, mikor elindultam, mindig eldőltem, és elestem. Így aztán apa futott mögöttem, fogva az ülést, és azt mondogatta: "Ne aggódj, tartalak! Te csak pedálozz!" Végül elengedett, de továbbra is bátorított.
Isten, a mennyei Atyánk még földi apánknál is jobban törődik velünk. Isten tudja, hogy sokszor mi is úgy vagyunk, mint a gyermekek, ha egy új feladatot igyekszünk a legjobban csinálni, mégis elbukunk. Akkor irgalmas Atyánk ott fut mögöttünk, és biztat: "Menj tovább, én megtartalak!"
Jézus mindenkinél jobban ismerte az Atyja természetét és tulajdonságait. Tudta, hogy Isten mindig vele van - a pusztában való megkísértéstől kezdve egészen a Gecsemánéig, ahol azért imádkozott, hogy a szenvedése enyhüljön. Jézus megmutatta nekünk, hogy mennyei Atyánk minden képzeletet meghaladóan szeret bennünket és törődik velünk.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük nagy irgalmadat, mely segít, hogy tovább haladjunk a hitben. Ámen.

Hogyan lehetek irgalmas Isten gyermekeihez?Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1691 Dátum: 2018. Augusztus 01. - 08:55:24
2018. augusztus 1. szerda

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan "ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?" Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Róm 11,33-12,2.

MEGÚJULT ÉRTELEM

Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! (Fil 4,8)

A férjem matematikusnak tanult, és ezért könnyebben tud műszaki jellegű feladatokat megoldani. Én gazdaságtant tanultam, ami teljesen másképpen fejlesztette a gondolkodásomat. Az, hogy mire használjuk az agyunkat, és milyen feladatok megoldásával foglalkozunk, formálják az elménket.
Ugyanígy működik ez a bibliatanulmányozásnál is. Ha foglalkozunk Isten igéjével, megváltozik a gondolkodásmódunk. A mai igében Pál még azt is megmondja, min gondolkodjunk. Figyelmesen elolvasva, rájöttem, hogy Pál tulajdonképpen Isten tulajdonságait sorolja fel. Isten az, aki igaz és nemes, ő az, aki tiszta és igazságos. Amikor arra gondolunk, hogy kicsoda és milyen Isten, átformálódik a gondolkodásunk. Ezért is mondja a Biblia, hogy Jézusra figyeljünk. (Zsid 3,1)
Az évszázadok során nagyon sok író biztatta a keresztényeket, hogy tanulmányozzák és memorizálják a Bibliát. Milyen elképesztő és izgalmas, hogy ez valóban megújítja az értelmünket, és átformálja a gondolkodásunkat! (Róm 12,2) Milyen csodálatos hír! A Fil 4,8 megtanulása nagyszerű kezdet lehet.

Imádság: Áldott Urunk, magasztalunk téged az írott igéért, aminek hatalma van, hogy megváltoztasson minket értelmünk megújításával. Ámen.

Ha Isten szerinti gondolatokra koncentrálok, Krisztus képére formálódom.


IMÁDKOZZUNK A KERESZTÉNY TANÍTÓKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1692 Dátum: 2018. Augusztus 02. - 09:33:41

2018. augusztus 2. csütörtök

Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.
Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké.
Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan.
Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet.
Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem.
Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet.
Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak.
Kegyelmes és irgalmas az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
Jó az ÚR mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez.
Magasztal, URam, minden teremtményed, és híveid áldanak téged.
Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról,
megismertetve az emberekkel az ÚR hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét.

Zsolt 145,1-12.

FOLYAMATOS DICSÉRET

Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. (Zsid 13,15)

Nem nehéz észrevenni, ha valaki szerelmes. Ilyenkor az ember tele van élettel, és egyfolytában a másikról beszél. Jól látszott ez azon a házaspáron is, akikkel az unokahúgom egy iskolai projekthez interjút készített. Amikor megkérte őket, hogy beszéljenek a másikról, Mary azt mondta a férjéről: "Eric óriási ajándék nekem." "Mary csodálatos nő" - hangzott Eric válasza. "Nem, drágám, te vagy csodálatos!" - reagált Mary, és egyikőjük sem akarta előbb abbahagyni a másik dicsérését.
Akik az Urat szeretik, tele vannak élettel és reménységgel. Az a szeretet, amire ők rátaláltak, felülmúl bármely emberi kapcsolatot a világon, és ezért egyfolytában Istent dicsőítik.
Minden kapcsolatban, még az Úrral való kapcsolatunkban is lehetnek próbák. Tudjuk-e Istent dicsőíteni, ha az imáinkat látszólag nem hallgatja meg, vagy az Istentől valónak gondolt elképzeléseink nem a várakozásunknak megfelelően alakulnak?
Az utolsó kérdés, amit az unokahúgom feltett: "Mitől működik még 30 év után is így a kapcsolatotok?" Erre mindketten azt válaszolták, hogy a kommunikáció tartja életben a kapcsolatot. A rendszeres imádkozás és bibliatanulmányozás segít fenntartani a kapcsolatot Istennel, és megtanít Istent dicsőíteni minden helyzetben.

Imádság: Atyánk, segíts, hogy szeressünk téged, és úgy tudjunk dicsőíteni, ahogyan méltó vagy rá! Ámen.

Az Isten iránti szeretetem folyamatos dicsőítésre késztet.


IMÁDKOZZUNK ISTENNEL VALÓ SZOROSABB KAPCSOLATÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1693 Dátum: 2018. Augusztus 04. - 10:39:07

2018. augusztus 4. szombat

Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.
Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.
Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,
hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst.
Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.
Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.
A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha.
A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét.
Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.
Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz.

Ézs 11,1-10.

ÚJ ÉLET

Vesszőszál hajt ki Isai törzsgyökéről, hajtás sarjad gyökereiről. (Ézs 11,1)

Egy hónap alatt két hurrikán is elért minket. A Hermina hurrikán közvetlenül csapott le ránk, kidőlt fákat, akadozó áramellátást és tönkretett életeket hagyva maga után. Egy hónapra rá a második, Matthew, épphogy súrolt, de a pusztítás, ami az útját kísérte, még így a távolból is félelmetes volt. És a családi gondok miatt bennem tomboló vihar is kapcsolódott ehhez.
A második hurrikán után, még mindig zaklatottan, elsétáltam a szomszéd fája mellett, amit szinte kettéhasított a Hermina. Azóta a letört ágakat eltávolították, és kezelték a mély sebet. Amikor közelebbről megnéztem, észrevettem, hogy új levelek nőnek a sebből. Még közelebbről megvizsgáltam, és láttam, hogy egy új ág nő ki a fa elhaltnak látszó részéből.
Ez lelkemet megvidámította, és reménytelivé tette a napomat és az egész életemet. Az Isai törzsgyökéről kihajtó új életre gondoltam, és hogy az új hajtás a reménységet hozta el Jézus Krisztusban. Mindegy, hogy a természet vagy emberi gyarlóság okozta vihar sújt-e le ránk, Isten kegyelme és békessége megóv minket.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy emlékeztetsz rá: az élet minden viharában velünk vagy. Ámen.

Isten újjá teheti azt, ami tönkrement az életemben.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1694 Dátum: 2018. Augusztus 05. - 09:50:11

2018. augusztus 5. vasárnap

Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt Jézus hozzájuk: "Menjünk át a túlsó partra." Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?" Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?"

Mk 4,35-41.

TALPRA ÁLLVA

Azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! (Mk 4,39)

Családommal végül sikerült kijutni a hajléktalanságból, és próbáltunk mindent elölről kezdeni. Nem maradt semmink - nem volt bútorunk, amit a kis albérletünkbe vihettünk volna. A földön ültünk, a földön aludtunk. Nem voltak tányérjaink, sem edényünk. Már mindenünket rég eladtuk, nehogy az utcára kerüljünk. És most munkát kellett találnunk, hogy ennivalót tudjunk venni. Rettegtem, hogy nem fog sikerülni, és újra autóban kell aludnunk. Nagyon el voltam keseredve, és minél inkább a problémára koncentráltam, az annál nagyobbnak tűnt.
Egyik nap, amikor a gyerekek ruháit mostam a fürdőkádban, és úgy éreztem, el vagyok veszve, nincs békességem, Istenhez kiáltottam segítségért. Miután kiterítettem a ruhákat a kerítésre száradni, felmentem a szobába, leültem a földre, és elkezdtem olvasni a Bibliát. Amikor a Mk 4-hez értem, ahol Jézus azt mondja a viharnak: "Hallgass el, némulj meg!", és a vihar lecsendesül, újra és újra ismételtem magamban a szavakat: "Hallgass el, némulj meg!" És akkor megértettem, hogy neki az én problémáim felett is hatalma van.
Kitartóan ragaszkodtam az Istentől kapott békességhez, és idővel sikerült talpra állni. Ha bízunk Istenben, megkapjuk a békességet, amire szükségünk van, hogy szembe tudjunk nézni a problémáinkkal.

Imádság: Szerető Istenünk, ajándékozz meg azzal a békességgel, amit egyedül te tudsz adni! Ámen.

Enyém Isten minden értelmet meghaladó békessége. (Fil 4,7)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NINCS HOL LAKNIUK!