Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289735 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1755 Dátum: 2018. Október 21. - 12:47:25
2018. október 21. vasárnap

Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

2Thessz 2,13-17.

VÁRATLAN LECKE

Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is. (5Móz 4,9)

A Keresztény Nevelés Vasárnapján (Christian Education Sunday) messze jártak gondolataim, miközben lelkészünk azokat a felnőtteket méltatta, akik a gyülekezeti gyermekek és fiatalok tanítását vállalták. Bevallom, semmire sem figyeltem, amíg a lelkész ezt nem mondta: "a tanítók sok életet érintenek meg."
Hirtelen egy szerető, ősz hajtincsekkel szegélyezett arc jelent meg előttem. Harmadikos vasárnapi iskolai tanítóm jutott eszembe, aki ezt mondta: "Fiúk! Lányok! Nagyon fontos, hogy Istenről és Jézusról tanuljatok. Soha nem lesztek egyedül, mert a barátotok, Jézus veletek megy mindenhová."
Szavai arra indítottak, hogy évekkel később én is a vasárnapi iskolában tanítsak. Amint lelkészünk köszöntötte az idei tanítókat, eszembe jutott egy üzenet, amit nemrég kaptam egy volt tanítványom édesanyjától: "Az olyan emberek, mint ti, változást hoztok." - írta, amikor megköszönte, hogy beszélgettem a fiával. Gyakran felteszem magamnak a kérdést: "Hol lennék, ha egy kedves asszony nem vállalkozott volna arra, hogy egy csapat harmadikos gyermeket tanítson Jézusról és az ő szeretetéről?" A Szentírás arra bátorít minket, hogy tanítsuk gyermekeinket a parancsolatokra és Jézus szavaira, hogy majd ők is továbbadhassák a következő nemzedéknek.

Imádság: Istenünk, hálát adunk mindenkiért, aki szóval vagy tettel megmutatta nekünk Jézus szeretetét. Ámen.

Hogyan adhatom tovább a hit ajándékát?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1756 Dátum: 2018. Október 22. - 08:04:57
2018. október 22. hétfő

Történt egyszer, hogy valahol Jézus imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait." Ő pedig ezt mondta nekik: "Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.
És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe."
Azután így szólt hozzájuk: "Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek; - és az így válaszolna belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van." "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik."

Lk 11,1-10.

PÁL IMÁJA

Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan. (Kol 1,9)

Legutóbbi atlantai látogatásomkor lányom, Tonya, megmutatta nekem azokat a kis kártyákat, amelyeket utazása során szokott idegenek kezébe adni. Ez áll rajtuk: "Ma imádkoztam önért." Teljesen le voltam nyűgözve! Adott nekem is néhányat, és elkezdtem ugyanazt gyakorolni. Nagyon megörvendeztetett az első reakció. Az orvosnál a recepciós ezt mondta: "Köszönöm, ma nehéz napom volt. Itt tartom ezt a kártyát magam mellett."
Ez a megtapasztalás segített, hogy átgondoljam, hogyan imádkozom másokért. Pál úgy imádkozott a kolossébeliekért, hogy soha nem találkozott velük. Vajon mit imádkozhatott? Elmondja, hogy azért imádkozott, hogy ezeket az idegeneket elsőként töltse be Isten akaratának ismerete, és hogy "élhessenek az Úrhoz méltóan."
Mindnyájunknak szüksége van imádságra. Persze, mindig kereshetjük, hogyan imádkozhatunk másokért különleges szükségeikben, például álláskeresésben, tévelygő gyermekeik miatt vagy egészségük javulásáért. Amikor bizonytalanok vagyunk, hogy mit imádkozzunk, emlékezzünk Pál imádságára.

Imádság: Atyánk! Köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat azokért, akik ma szenvednek. Kérjük, légy velük hatalmaddal. Ámen.

Kire szakítok ma időt, hogy imádságban hordozzam?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1757 Dátum: 2018. Október 23. - 12:30:28

2018. október 23. kedd

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.
Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.

1Jn 1,8-2,2.

MEGVOLT MINDENE

Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Zsolt 32,5)

Miközben figyeltem a bibliatanulmányozó csoport többi résztvevőjét, azon tűnődtem, vajon mi hozta őket a Dávid királyról szóló beszélgetésre. Néhányan Dávidhoz hasonlóan vezetők voltak, mások pedig nagyszerű zenészek. Vajon van-e közöttük, aki Dávidhoz hasonlóan költeményeket is ír?
Magamban csodáltam Dávidot, hogy milyen tehetséges volt, és azt kívántam, bárcsak Isten engem is olyan kiemelkedő tehetséggel és jellemvonásokkal áldott volna meg, mint őt. Biztos voltam abban, hogy semmi közös nincs bennünk. A 13 hetes tanulmányozás végére nézőpontom megváltozott. Megtanultam, hogy tehetsége és képességei ellenére Dávid rossz döntéseket is hozott. Mégis, Dávid király kellő alázattal rendelkezett ahhoz, hogy beismerje bűnét, vállalja felelősségét, és elfogadja a következményeket. A szörnyű veszteségek és próbatételek után ő az igaz istendicséret útját választotta, és Isten útmutatását kérte minden további lépésében.
Meglepetésemre a bibliatanulmányozás rávilágított arra, milyen sok közös vonásunk van Dáviddal. Hozzá hasonlóan az én életem is időnként egy fájdalmas utazás, amely végül mégis győzelmessé válik, amikor Isten hűséges ígéreteire támaszkodom, hogy azok vezéreljék és megmentsék az életemet.

Imádság: Urunk, segíts, hogy ne másokhoz hasonlítgassuk magunkat, hanem a veled való kapcsolatra figyeljünk! Ámen.

Hibáim ellenére Isten nagylelkűen szeret engem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1758 Dátum: 2018. Október 24. - 09:22:35
2018. október 24. szerda

Jézus szavai: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt." Fülöp így szólt hozzá: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!" Jézus erre ezt mondta: "Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek."
"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem."

Jn 14,1-14.

AZ ÚT

Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn 14,6)

Csupán hetekkel azután, hogy dolgozni érkeztünk Angliába, feleségemmel elindultunk, hogy keresztülhajtsunk Londonon. Nagy próbatétel volt a jó úton maradni. Egyszer csak egy hatalmas körforgalomban találtuk magunkat, amelyből számtalan sáv indult kifelé. A jelzések összezavartak minket, és nem ismertük fel azt az utat, ami a célunkhoz vezet. A sávváltás veszélyesnek tűnt. Elhatároztuk, hogy maradunk a sávunkban, és megteszünk egy teljes kört. Másodszorra a jelzések értelmet nyertek, és felismertük a kijáratunkat, ahogy a sávváltás módját is. Hamarosan már biztonságban folytattuk utunkat.
Gyakran szomorúság, kudarc vagy a körülmények gyökeres megváltozása bizonytalanságba sodornak és összezavarnak. Döntésképtelenségben, máskor pedig a hit válságában rójuk a köröket. Feltesszük a kérdést: "Melyik út vezet tovább és felfelé?" Az első döntő lépés hinni abban, hogy van egy út, ami hitben és imádságban meglátható.
A keresztények tudják, hogy Krisztus az út. Amikor rátekintünk, és azt látjuk, hogy ő a haragra szeretettel válaszolt, elfogadta azokat, akik őt elutasították, hűséget, erőt és szelídséget mutatott, és a mennyei Atyában való hit által élt, akkor, mint utat követhetjük őt valamennyien.

Imádság: Drága Úr Jézus, segíts, hogy minden napon a te utadat keressük! Ámen.

Jézus biztosít minket, hogy van továbbvivő út.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1759 Dátum: 2018. Október 25. - 10:07:30
2018. október 25. csütörtök

Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve! Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.

Jób 1,18-22.

A VIGASZTALÁS IGAZI FORRÁSA

Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal. (2Kor 1,4)

Kétéves unokám halála, amit 23 hónappal később egyetlen gyermekem halála követett, mély bánatba taszított, és a lelkem válaszokat keresett. Miért? Miért ők? Miért én? Hogyan élem ezt túl? Istenem, mit akarsz tőlem?
Életemnek e fájdalmas szakaszában ezekre a kérdésekre kerestem választ. Körülöttem minden és mindenki csak átmeneti enyhülést nyújtott bánatomra. Legnagyobb szenvedéseimben azonban rájöttem, hogy Isten a vigaszom egyetlen, igazi forrása. A Szentlélek vigasztalt, és minden értelmet meghaladó békességet adott. Ez a vigasz nem szüntette meg hirtelen a fájdalmat, és a gyász útját sem rövidítette meg. Helyette azonban a körülményekről a Megváltóra, Jézus Krisztusra helyezte a figyelmemet.
Mindannyian átélünk fájdalmas helyzeteket, melyek kétségbeesést okoznak. De Isten a legtragikusabb körülmények között is velünk van. Ő megvigasztal, és képessé tesz minket arra, hogy mi is megvigasztaljunk másokat azzal a vigasztalással, amit tőle kaptunk.

Imádság: Drága Édesatyánk, köszönjük, hogy velünk vagy legmélyebb bánatunkban. Segíts, hogy a fájdalmak idején is bízzunk benned! Ámen.

Isten még a legmélyebb bánatomban is jelen van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1760 Dátum: 2018. Október 27. - 10:02:05

2018. október 27. szombat

"Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"
"Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe."

Mt 25,13-15.

A MENEDÉK REMÉNYE

Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok. (Mt 25,35)

Sok menekült van ma a világban. Egyesek polgárháború vagy erőszak elől menekülnek. Mások házait természeti katasztrófa pusztította el, vagy a közösségük infrastruktúrája és ipara ment tönkre. A menekültek száma sokunkat elszomorít, különösen azért, mert nem mindig fogadják őket tárt karokkal.
A Bibliában olvasunk egy különleges menekült családról, Máriáról, Józsefről és a kis Jézusról. Ha nem szöknek el hazájukból menedéket keresni, a kisdedet megölték volna Heródes király parancsára. Sok mai menekültre is a biztos halál vár, ha a saját országában marad. Még ha el is indulnak, a veszély útközben sem múlik el.
Mária és József vissza tudott térni hazájába Heródes halála után, amikor a veszély elmúlt. A mai menekültek közül sokan ugyanebben reménykednek: arról álmodoznak, mikor térhetnek egyszer újra haza.
A menekültekkel együtt mi is, akiket nem költöztettek el, reménykedhetünk és imádkozhatunk a békéért, amely lehetővé teszi számukra, hogy visszatérjenek hazájukba. Míg imádkozunk, szem előtt tarthatjuk Krisztus hívását is, hogy a jövevényeket befogadjuk. Keresztényként az a küldetésünk, hogy mindent megtegyünk a körünkben megjelenő menekültekért.

Imádság: Istenünk, segíts Jézus tanításait megtartanunk azzal, hogy másokkal törődünk. Ámen.

Nyitottak-e karjaim Isten menedéket kereső népe számára?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1761 Dátum: 2018. Október 28. - 12:11:25

2018. október 28. vasárnap

És tanítani kezdte őket arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni; ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: "Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint."
Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?"

Mk 8,31-36.

IGAZ SZERETET

A szeretet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. (1Jn 3,16)

Házasságunk elején a férjem kijelentette, hogy ő hajlandó lenne meghalni értem. Jól hangzott ez a drámai nyilatkozat, de nem hittem el teljesen. Az ezt megelőző vacsoránál Michael rendelt egy vaníliaturmixot. Én nem akartam inni egy egész pohárral, ezért csak az övéből ittam néhány kortyot. Erre Michael megszólalt: "Miért nem rendelsz magadnak egy saját turmixot?" Így mikor azt mondta, meghalna értem, emlékeztettem: "Meghalnál értem, de a turmixodat nem akartad velem megosztani?"
Ma már nevetünk a turmix incidensen. Megtanultuk, hogy úgy szeretni egymást, ahogyan Krisztus szeret minket, nem azt jelenti, hogy nagy, drámai gesztusokat teszünk. Inkább azt, hogy számtalan kisebb áldozatot hozunk egymásért.
Michael úgy mutatja ki irántam a szeretetét, hogy kedvesen szól hozzám, amikor rossz hangulatban vagyok; keményen dolgozik a családért, és apró munkákat végez a ház körül, akkor is, ha inkább valami máshoz lenne kedve; masszírozza lábamat, ha fáj; még a turmixait is szívesen megosztja velem. Mindennapi tettei megmutatják, hogy odaáldozza magát értem.
Általában nem kell meghalnunk, hogy megmutassuk mások iránti szeretetünket. De lemondhatunk vágyainkról mások javára. Így visszatükrözhetjük, hogy Jézus életét adta értünk.

Imádság: Atyánk! Segíts, hogy Jézus önzetlen szeretete ösztönözzön bennünket a másokért való odaszánásra. Ámen.

Hogyan tükrözöm Krisztus áldozatos szeretetét másoknak?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1762 Dátum: 2018. Október 29. - 09:22:15

2018. október 29. hétfő

Mózes folytatta a beszédet egész Izráelhez e szavakkal. Ezt mondta nekik: Százhúsz esztendős vagyok már, nem tudok tovább veletek együtt járni-kelni. Az ÚR is megmondotta nekem: Nem kelhetsz át a Jordánon! Az ÚR, a te Istened maga kel át előtted, és kipusztítja azokat a népeket, és te meghódítod őket. Józsué kel majd át előttetek, ahogyan megmondotta az ÚR. Úgy bánik el azokkal az ÚR, ahogyan elbánt Szíhónnal és Óggal, az emóriak királyaival és országukkal, amikor elpusztította őket. Hatalmatokba adja őket az ÚR, ti pedig mindenben úgy bánjatok el velük, ahogyan megparancsoltam nektek! Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izráel előtt: Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az ÚR esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!

5Móz 31,1-8.

BÍZZ AZ ÚRBAN

Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. (Zsolt 22,5)

Szeretem a jól végződő történeteket, ahol minden probléma megoldódik, kibogozódnak a kusza szálak, és utána mindenki boldogan él. Az én életemben is voltak megoldódó helyzetek, de szomorúságot is átéltem, amikor elveszítettem munkámat, tulajdonomat és szeretteimet. Az évek során rájöttem, hogy az életet inkább kalandnak, mint tündérmesének tekinthetjük.
Mózes életében is voltak csúcsok és mélységek. Gazdagságban nőtt fel, bűntényt követett el, idegen országba menekült, feleséget talált, és családja lett. Később visszatért szülőföldjére, hogy átvezessen egy zúgolódó népet a pusztán, és meghalt, mielőtt bemehetett volna az ígéret földjére. Útja során átélt megbecsülést és nehézséget is. Istennek engedelmeskedett és benne bízott. A megpróbáltatásokkal bátran nézett szembe.
Az életben az út sokszor rögös, minden fordulónál kihívások várnak, és a vidám megoldások egyáltalán nem garantáltak. Jelenleg épp egészségügyi problémával küszködök, és fogalmam sincs, mi fog történni. De ha Mózes példáját követem, tudom, hogy Isten velem lesz. Ha megfogadjuk Mózes Józsuénak adott tanácsát, és bátorságot merítünk abból, hogy Isten velünk van, akkor lesz erőnk a nehézségek elviseléséhez. Ha úgy döntünk, hogy bízunk és engedelmeskedünk, megtapasztaljuk, hogy érdemes Isten hűségében hinni.

Imádság: Drága Atyánk, segíts bízni hűséges ígéretedben, hogy bármit hoz az élet, te velünk vagy. Ámen.

Bármit hoz az élet, bízhatok Isten hűségében.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ISTENBEN AKARNAK BÍZNI!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1763 Dátum: 2018. Október 31. - 10:41:47
2018. október 31. szerda

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

Lk 10,38-42.

KAPCSOLAT ISTENNEL

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. (Róm 12,2)

Néhány évvel ezelőtt annyira lefoglalt a ház körüli munka, az egyházi találkozókra járás, a szükségben lévők segítése és sok egyéb feladat, hogy a legfontosabbat hanyagoltam el: az Istennel való kapcsolatot. Nem azért volt ez, mintha elfeledkeztem volna Istenről. Ellenkezőleg, nélküle nem is tudtam egy napot sem végigcsinálni. Megállás nélkül imádkoztam sokakért, és megszokásból az Istennel való kapcsolatomért is. De szétforgácsolt a sok elvégzendő feladat. Nem tudtam elegendő időt Istennel tölteni, hogy érezzem közelségét, és feltöltődjek.
A mai olvasmányban Mártának sem volt ideje az Úrral lenni, mert sok mindenért aggódott és nyugtalankodott, és elfelejtette a "jó részt" (Lk 10,41-42). Elkeserített a gondolat, hogy Mártához hasonlóan cselekszem én is.
Bármikor elfoglalhatjuk magunkat sok mindennel, amiről úgy gondoljuk, hogy Isten tetszésére van. Azonban épp azt hanyagoljuk el, ami a legfontosabb ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és akaratát tegyük. Fontos, hogy miközben próbálunk Istennek szolgálni, az imádságra és bibliatanulmányozásra is odaszánjuk magunkat. Ez segít jobban megismerni őt és azt a szerepet, amit nekünk szán az ő országában.

Imádság: Istenünk, segíts a jobb részt választani, amit arra készítettél, hogy erősödjön a kapcsolatunk veled! Ámen.

Az Istennel töltött idő felkészít mások szolgálatára.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1764 Dátum: 2018. November 01. - 12:01:55
2018. november 1. csütörtök

Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat." Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz." Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?" Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."

Lk 10,25-37.

ÖNAZONOSSÁG

Levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul. (Kol 3,9-10)

"Vagyok, aki vagyok" (2Móz 3,14) - válaszolta az Úr, amikor Mózes a nevét kérdezte. Mit válaszolok, ha kérdik, ki vagyok? Mondhatnám a nevemet, vagy, hogy festőművész vagy író vagyok, de egyik sem érne semmit, ha nem lennék valóban az, akinek mondom magam. Értelmetlen lenne, ha azt mondanám, tanár vagyok, de nem tanítanék.
Hasonlóképpen, nem mondhatnám, hogy keresztény vagyok, ha nem igyekeznék a krisztusi vonások szerint élni, és nem mutatnék szeretetet felebarátaim iránt. A pap és a lévita mai olvasmányunkban Isten szolgái voltak, de a samaritánus - akit kitaszítottnak és bálványimádónak tekintettek - több együttérzést mutatott a sebesült idegen iránt. Ezáltal a samaritánus megmutatta, hogy ő nem az, aminek az előítéletek alapján gondoljuk; ő egyszerűen egy ember, aki képes részvétet és szeretetet tanúsítani egy teljesen idegen, egy felebarát iránt. Jézus válasza az írástudónak azt mutatja, hogy rangunk és címünk nem sokat ér. Tehát, nem arról van szó, hogy megmondjuk, kik vagyunk, lévita, pap, barát, anya vagy író. Az számít igazán, hogy felmutassuk, akik valóban vagyunk: Isten gyermekei, akik igyekeznek a Teremtő képmására formálódni.

Imádság: Urunk, segíts szeretnünk teljes szívünkből, lelkünkből és minden erőnkből téged és felebarátainkat! Ámen.

Ma az szeretnék lenni, aki igazán vagyok: Isten gyermeke.

IMÁDKOZZUNK A LELKIPÁSZTOROKÉRT!
Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1765 Dátum: 2018. November 03. - 11:04:05

2018. november 3. szombat

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!

Fil 4,4-9.

CSODÁT REMÉLVE

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4,7)

Harminchat órán keresztül néztem tehetetlenül, ahogy újszülött kislányom küzdött az életéért. Kómás állapotában Amee-nek gépekre volt szüksége, hogy lélegezni tudjon, ellenőrizzék szívműködését, ellássák táplálékkal és gyógyszerekkel. Túlélési esélye öt százalék volt. Aggodalmaskodó gondolataim rendezetlen imádsággá formálódtak. De vajon eljutnak-e imáim Istenhez? Pál fenti szavai töltötték be ekkor szívemet.
Kétségeimet, aggódó gondolataimat és félelmeimet Isten kezébe tettem. Miközben hálát adtam neki a kislányomban adott ajándékáért, rájöttem, hogy Isten jobban szereti őt, mint én valaha is tehetném. Amint őszintén ki tudtam mondani: "Bízom benned Istenem, hogy meggyógyítod a lányomat, úgy és akkor, ahogy jónak látod", olyan békességet éreztem, mintha egy meleg takarót terítettek volna rám. A kislányom helyzete nem változott meg, de az én hozzáállásom igen.
Amee életének eltelt 34 évében megtapasztaltam, hogy az orvosilag lehetetlen dolgok valósággá válhatnak, és mindig hálát adtam Isten benne megnyilvánuló csodájáért. Amikor Istenhez fordulunk életünk minden helyzetében, ő elfogadja rendezetlen imádságainkat. Talán a válaszai és csodái nem azok, amit várunk, de pontosan azok, amire szükségünk van.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts bíznunk benned életünk minden helyzetében! Ámen.

Isten pontosan tudja, mire van szükségemNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1766 Dátum: 2018. November 04. - 10:51:42

2018. november 4. vasárnap

Az ÚR pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izráel fiainak segélykiáltása; látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból! Mózes azt felelte erre az Istennek: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izráel fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek: Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izráel fiaihoz: Az ÚR, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre!

2Móz 3,7-15.

HIBÁINK ELLENÉRE

Mózes azt felelte Istennek: Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? (2Móz 3,11)

Egyik barátom vásárolt egy felújításra szoruló házat. Miután a falakra felhelyezte a szegélyléceket, elmentem, hogy kifessem a helyiségeket. Az első feladatom volt, hogy minden résbe, repedésbe tömítőanyagot helyezzek. Mivel Dan tudta, milyen sok rést hagyott maga után, örült ennek, különösen, amikor a már készre festett falakat is meglátta.
Amikor az egyik fal munkálataival félig készen lettem, szünetet tartottam, hogy egy kicsit pihentessen a hátam. Erősen reméltem, hogy Dan nem éppen most fog bejönni, mert biztosan elküldene, hiszen még sok munka volt hátra. Közben a saját életemre gondoltam: nemrég váltam el, a hitelkártyáim vásárlási kereteit sorra kimerítettem, átéltem a fizetésképtelenséget is. Istennek bizony már rég el kellett volna vetnie engem.
Aztán eszembe jutott, hogy Isten Mózest sem vetette el, amikor megölt egy embert. Sőt, eljött az idő, amikor kiválasztotta, hogy Izrael népét ő vezesse be az ígéret földjére. Isten Mózest, a gyilkost, szent feladat elvégzésével bízta meg, és minket is használni tud.
Múltbéli hibáink nem akadályoznak meg abban, hogy szolgáljunk Istennek. A jövő feladatai még előttünk állnak, és Isten bármelyikünket elhívhat a szent szolgálatra.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy szent feladatra hívsz el. Használj bennünket Jézus országának építésében! Ámen.

Isten ad egy második esélyt.

IMÁDKOZZUNK NYITOTTSÁGÉRT ISTEN SZOLGÁLATÁRA!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1767 Dátum: 2018. November 05. - 10:32:03
2018. november 5. hétfő

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Fil 4,10-13.

A TITOK

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. (Fil 4,11)

Néhány évvel ezelőtt a munkám azt kívánta, hogy otthonomtól messze költözzek. Az első néhány hónapban elégedett voltam. Jó munkahelyem volt, kellemes lakásom a tengerpart mellett, melyet egy jó barátommal osztottam meg. Ekkor egy otthoni házaspár látogatott meg, és kérdezték, hogy tudok itt boldog lenni. Arra céloztak, hogy sok száz kilométerre vagyok az otthonomtól, nincs sok barátom itt, nem építettem ki kapcsolatokat. "Nem érzed elszigetelve magad, és nem hiányzik az otthon?" - kérdezték. Ettől kezdve elszigeteltnek és magányosnak éreztem magam, és végül hazaköltöztem.
Később rájöttem, hogy a házaspár megjegyzései a figyelmemet arra irányították, ami hiányzik, nem arra, amim van. Most már értem, hogy sok helyzetben a megelégedettségünk attól függ, hogyan érzékeljük és formáljuk a körülményeinket.
Bizony, igaz ez annak fényében, amit Pál apostol ír a Fil 4-ben. Abban az időben Pál körülményei siralmasak voltak. Minden nehézség ellenére azonban megtanulta a megelégedettség titkát: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem". A megelégedettségünk titka Jézus Krisztusban rejlik. Tehát, irányíthatjuk a figyelmünket arra a sok áldásra, amivel Isten elhalmozott minket, nem pedig arra, ami hiányzik az életünkből.

Imádság: Istenünk, segíts a tőled kapott áldásokra figyelnünk, és felismernünk, hogy erőforrásunk Krisztusban van. Ámen.

Milyen Istentől jövő áldás kerülte el a figyelmemet?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1768 Dátum: 2018. November 06. - 08:09:05

2018. november 6. kedd

Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.
Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.
Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.
Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.

Zsolt 34,1-10.

MEGSZABADULVA

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. (Zsolt 34,5)

Hajnali két óra volt, leizzadva ültem az ágyam szélén, és azon járt az agyam, hogyan menekülhetnék meg. Éppen felriadtam egy újabb szörnyű rémálomból; ezúttal egy hatalmas kígyó kergetett, és akart elnyelni. Hozzászámoltam ezt is a félelmeim hosszú listájához, és azon tűnődtem, vajon én is megszabadulhatok-e minden félelmemtől úgy, ahogy Dávid király leírta a fenti igeversben. Azután imádkozni kezdtem, és néhány perc múlva már biztonságban éreztem magam, félelem nélkül, Jézus Krisztus által.
Az élet tele lehet félelemre okot adó várakozásokkal: félelem attól, hogy nem leszek képes fizetni a lakbéremet; félelem attól, hogy minden szétesik a kapcsolatban, aminek pedig úgy odaszántam magam; félelem, hogy rémálmok gyötörnek majd, valahányszor csak aludni térek. Ebben a zsoltárban azonban Dávid arra tanít, hogy ha Istenhez fordulunk, ő megszabadít minket minden félelmünktől.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy megszabadítasz minket minden félelemtől. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek... Ámen". (Mt 6, 9-13)

Félelmek idején emlékezni fogok, hogy Isten megnyugvást ad.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1769 Dátum: 2018. November 07. - 10:51:50
2018. november 7. szerda

Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Józs 1,1-9.

SENKI SEM JELENTÉKTELEN

Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józs, 1,9)

Nemrég érkeztem az Egyesült Államokba, és senkit sem ismertem. Egy évig egy telemarketinges cégnél dolgoztam, alacsony bérért, kezdő dolgozóként, és nehéz volt kijönni a keresetemből. Azt reméltem, csak ideiglenes lesz ez a munka, mert az, hogy naponta csak olyan ügyfelekkel beszélek, akik inzultálnak, egy jelentéktelen személy érzetét keltették bennem.
Egyik délután azután, ahogy egy szokásos hívást kezdeményeztem, a hölgy, aki felvette, sírva kérte, hogy hívjam neki a segélyhívó 911-es számot, mert családi erőszak áldozata lett. Azonnal tárcsáztam, és megadtam a kezelőnek az asszony elérhetőségét. Ezután felálltam a helyemről néhány percre, hogy rendezzem a gondolataimat és megnyugodjak. Isten segítségét kértem, és imádkoztam az asszonyért.
Ekkor ráeszméltem, hogy bárhol vagyunk, Isten mindnyájunkat tud használni. Mivel ott voltam a "jelentéktelen" helyemen, a szükségben lévő asszony megkaphatta a segítséget. Megtanultam, hogy senki sem jelentéktelen, amikor Istennek szolgál, és segít egy szomszédjának, vagy egy idegennek.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, ragyogtasd fel világosságodat rajtunk, amikor keressük akaratodat, és azt, hogyan segíthetünk a szükségben lévőknek! Ámen.

Isten szemében senki sem jelentéktelen.