Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 276229 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1770 Dátum: 2018. November 08. - 09:23:16

2018. november 8. csütörtök

Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa. De ti ezt kérdezitek: Miből térjünk meg? - Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? - A tizeddel és a felajánlásokkal! Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem! Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.

Mal 3,6-10.

ÖRÖMTELI ADAKOZÁS

Hozzátok be a raktárba az egész tizedet... és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. (Mal 3,10)

2008-ig a feleségemmel nem adtunk rendszeresen tizedet. Bevételeink éppen csak elegendőek voltak a szükségleteinkre. Attól tartottunk, hogyha rendszeresen adakoznánk, nem maradna a megélhetésünkre.
Egyik nap, amikor elgondolkodtunk a fenti igeversen, arra az elhatározásra jutottunk, hogy adakoznunk kell. Úgy éreztük, szükséges megújítanunk elkötelezettségünket helyi gyülekezetünkkel az anyagiak terén is. Később bevételeink növekedni kezdtek, és megértettük, hogy a tized felajánlása azon elismerésünk kifejeződése, hogy Isten a Teremtő, és mindenünk, amink van, az övé.
Az ApCsel 20,35 arra emlékeztet, hogy "Nagyobb boldogság adni, mint kapni". A tized, és a másfajta adakozás a szeretet örömteli cselekedete lehet. Az áldás pedig, amit Istentől kapunk, nagyobb, mint amennyivel hozzájárulunk az aratáshoz.

Imádság: Mindenható Istenünk, taníts felelősségteljesen és rendszeresen adakoznunk munkád végzésének a javára ebben a világban! Ámen.

Ma milyen adományt tudok felajánlani Istennek?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1771 Dátum: 2018. November 09. - 09:37:25

2018. november 9. péntek

Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé.
Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ézs 40,27-31.

A GONDOZÓK GONDOZÓJA

Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. (Ézs 40,29)

Hat éven keresztül ápoltam a férjemet, aki korai Alzheimer-kórban szenvedett. Nagyon sok kihívással kellett szembenéznem. Most már egy ápoló-gondozó intézményben van, de azok alatt az évek alatt sokszor úgy éreztem magam a saját otthonomban, mint egy börtönben, és fel akartam adni. Teljesen megzavarodva kérdezgettem magamtól, hogy miért nem tudja megcsinálni ezeket az egyszerű dolgokat, vagy miért izgatja fel ennyire egy televíziós program. De azután le kellett nyugtatni magam: ő nem tehet róla, a betegség okozza.
A dolgok megváltoztak; a férjem számára a feje tetejére állt a világ, és ez félelmet keltő volt számára. Ahogy állapota napról napra rosszabbodott, imádkoztam Istenhez, hogy adjon türelmet és erőt a szerető és méltó gondozásához. Néha nem tudtam, hogyan fogom megtenni, de Isten közbelépett, és megadta a szükséges erőt, türelmet és megértést ahhoz, hogy férjemre a betegségétől függetlenül tekintsek.
Amikor nem bírjuk már tovább, vagy nem tudunk kitartani egy kemény helyzetben, emlékezhetünk, hogy Isten mindig ott van, hogy segítsen. Amikor imádkozunk, és elmélkedünk Isten szava felett, egyre jobban érezzük jelenlétét. Talán nem szűnik meg a probléma, de Isten segít kezelnünk azt.

Imádság: Drága Urunk, adj erőt és türelmet, hogy problémáinkkal rád hagyatkozzunk! Ámen.

Isten ad erőt szeretni és gondját viselni a körülöttem élőknek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1772 Dátum: 2018. November 10. - 10:49:17

2018. november 10. szombat

Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt: Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá! Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el! Ők azt felelték: Tedd azt, amit mondtál! Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta: Siess, dagassz meg három mérték finomlisztet, és süss lángost! Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészíttetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle: Hol van Sára, a feleséged? Ő így felelt: Itt a sátorban. Egyikük azt mondta: Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz! Sára meg ott hallgatódzott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta: Miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem? Meg az uram is öreg! De az ÚR megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az ÚR azonban így szólt: De bizony nevettél!

1Móz 18,1-15.

ÁLMODJ NAGYOT!

Minden lehetséges annak, aki hisz. (Mt 9,23)

2015-ben, amikor egyszer elmeséltem Andrey barátomnak, hogy rendszeresen küldök áhítatokat a Csendes Percekbe, azt mondta: "Testvérem, már várom, mikor jelenik meg az első könyved". Azt gondoltam, bizonyára csak ugrat, de nem így volt. Szavain felbátorodva elkezdtem írni egy keresztény témájú könyvet. Amikor elkészültem vele, elküldtem egy kiadónak.
A kiadó elutasította a munkámat, én azonban elhatároztam, hogy nem adom fel. Elküldtem egy másik könyvkiadónak. Végül 2016 decemberében a könyvem megjelent.
A könyv megírása először túl nagy álomnak tűnt számomra. Mialatt vártam a választ a második könyvkiadótól, emlékszem, azt kérdezgettem magamtól, hogy elég tehetséges vagyok-e ehhez, és nem álmodtam-e túl nagyot.
Amikor Isten valami lehetetlennek tűnő dolgot mutat meg nekünk, Sárához hasonlóan talán mi is nevetünk, és azt mondjuk magunknak: "Hagyj fel a reménykedéssel! Nem tudsz valóra váltani egy ilyen álmot." Emlékezhetünk azonban arra, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen. Pál apostol azt írta a filippi gyülekezetnek: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem". Ez nekünk is lehetséges.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy veled beteljesíthetjük álmainkat, mert számodra semmi sem lehetetlen. Ámen.

Ami nekem lehetetlennek tűnik, az Istennek lehetséges.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1773 Dátum: 2018. November 11. - 10:09:20
2018. november 11. vasárnap

Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:
mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;

Fil 2,1-7.

A NYÁR EGY HETE

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. (Fil 2,3)

A nyári szünetre még néhány héttel előtte is úgy tekintettem, mint ami a szórakozás és pihenés nagy lehetősége. Készen álltam, hogy belevessem magam. Édesanyámnak azonban más terve volt. Megkérdezésem nélkül felírt segítőnek egy hetes gyermek bibliaiskolában. Az első reakcióm frusztráció és düh volt. Úgy éreztem, hogy tönkretették a csodálatos nyaramat és terveimet. Vitatkoztam egy ideig, de semmi sem változott.
Amikor elérkezett az a hét, korán felkeltem, és szomorúan mentem a gyülekezetbe. Arra gondoltam, hogy milyen sokáig aludhattam volna, és mi mindent csinálhattam volna. De megváltozott a hozzáállásom attól a pillanattól, hogy találkoztam a gyerekekkel. Rájöttem, hogy egy nagyobb cél érdekében vagyok itt. Látva őket Isten csodáiról énekelni és bibliai feladatokat megoldani, rájöttem, hogy Isten arra használ engem és ajándékaimat, hogy a gyerekek hitének megerősödését szolgáljam.
Pál szavai a Fil 2,1-7-ben segítettek meglátnom, hogyha önző módon cselekszem, semmilyen pozitív hatást nem gyakorolhattam volna a keresztény közösségre. Mivel vállaltam, hogy teljesítem feladatom, mint Isten szolgája, képes voltam hatást gyakorolni a körülöttem lévő gyerekek életére. Jobban nem is tölthettem volna ezt a hetet.

Imádság: Urunk, segíts, hogy hálásak legyünk áldásaidért és ajándékaidért, és másokért használjuk azokat. Ámen.

Használjuk mások szolgálatára, amit Istentől kaptunk!

IMÁDKOZZUNK SZOLGÁLATI LEHETŐSÉGÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1774 Dátum: 2018. November 12. - 13:05:04

2018. november 12. hétfő

Az ÚR azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? - kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az ÚR ezt mondta: Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked! És úgy tett Sámuel, ahogyan az ÚR megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal - felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra! Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az ÚR felkentje, aki most itt van. De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: Ezeket nem választotta az ÚR. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb - felelte ő -, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak: Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az! Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába.

1Sám 16,1-13.

NYISD MEG A SZEMEMET!

Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére... Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7)

Nemrég egy kempingtúrán a csillagokat kémleltem egy ideig. Először egy vékony felhőréteg eltakarta őket. A felhők azonban hamarosan eltűntek, tiszta panorámát hagyva maguk után ezernyi ragyogó csillaggal. Mivel városban élek, nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen rengeteg csillagot lássak az égen. Feltűnt, hogy minél tovább nézem az égboltot, annál több csillag lesz látható. Mintha a gyönyörűség megsokszorozódna a szemem előtt, felfedve a csillagokat, amiket eddig elhomályosítottak a város fényei.
Sajnos néha engedem, hogy a felszínes általánosítások vagy a világ forgataga eltakarják a körülöttem lévők szépségét. Nem szánok elég időt rá, hogy valóságos értéküket meglássam. A mai olvasmányban Sámuel feltételezte, hogy Isten Eliábot választja felkentjéül. Isten azonban emlékeztette, hogy ő nem azt nézni, amit az emberek. Mi azt nézzük, ami a felszínen van, de Isten az emberek szívét nézi, és látja valódi értéküket. Isten Dávidban olyan tulajdonságokat látott, amit a körülötte élők nem láttak.
Ahelyett, hogy csak a felszínre figyelek, szeretnék olyan ember lenni, aki látja mások szívének igazi értékeit.

Imádság: Urunk, segíts túllépni beidegződéseinken, és úgy látni másokat, ahogyan te látod őket! Ámen.

Minden nap úgy akarok látni másokat, ahogy Isten látja őket.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1775 Dátum: 2018. November 14. - 11:53:36
2018. november 14. szerda

Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.

2Pt 1,3-11.

TÜRELMESNEK LENNI

Legyetek türelmesek mindenkihez. (1Thessz 5,14)

Megint tele volt a mosdó a férjem borostájával. Próbáltam megnyugodni és emlékeztetni magam minden jó tulajdonságára. Biztos vagyok abban, hogy ő is felkapja a vizet az én apró-cseprő hibáim miatt. Lynn-nel több mint 47 éve vagyunk házasok. Ez hosszú idő az együttélés tekintetében.
Egy nap Pálnak a Thesszalonikiekhez írott utolsó szavait olvastam: "Legyetek türelmesek mindenkihez". Legközelebb ezt mondtam magamnak: "Minden alkalommal, amikor úgy ébredek, hogy a mosdókagyló tele van borostával, hálát adok Istennek valami apróságért, amit a férjem jól csinál. Mikor ezt átgondoltam, annyi hálára okot adó dolgot találtam, hogy most már áldom Istent a borostákért. Hálás vagyok Istennek, amiért Lynn-nel oszthatom meg az életem. Azt is észben tartom, hogy Lynn-nek se felejtsem elmondani, mennyire sokat jelent nekem.
Úgy döntöttem, hogy ugyanezt a módszert alkalmazom olyan emberekkel is, akik idegesítenek. Ahelyett, hogy a negatívumaikra figyelnék, valamely jó tulajdonságukra gondolok, és hálát adok Istennek azokért. Talán, ha mindnyájunkat ösztönözne, amit Pál írt, akkor a világunk is türelmesebb és szeretetteljesebb lenne.

Imádság: Drága szerető Istenünk, segíts, hogy mindenkivel türelmesek legyünk, akivel ma találkozunk! Ámen.

Ma idegeskedés helyett hálát adok Istennek.

IMÁDKOZZUNK TÜRELEMÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1776 Dátum: 2018. November 15. - 14:29:57
2018. november 15. csütörtök

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik." Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik.

Jn 10,1-6.

ISTEN SZAVÁT HALLANI

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)

A paraolimpikonok úszóedzőjeként abban a kiváltságban van részem, hogy különböző korú fogyatékkal élő úszókkal dolgozom. Nem kérdés, hogy az elmúlt 10 év alatt többet kaptam ebből a tapasztalatból, mint amennyit adtam. Úszóink területi, nemzeti és nemzetközi szinteken versenyeznek - gyakran megnyerve azokat.
Nemrég egy vak úszót készítettem fel a versenyre. Különféle megoldásokkal próbálkoztunk, hogyan segíthetnénk neki, de úgy tűnt, a legjobb, ha egy edző a medencében előtte halad, és beszél hozzá. A hangját hallva és abba az irányba úszva tudott felkészülni, és sikeresen részt venni a versenyen. A versenyen pedig egy hosszú rúdon teniszlabdát tartottunk elé a medence fala előtt, figyelmeztetve, hogy ha megérkezik, be ne üsse fejét.
Isten előttem is megy, és iránymutatást ad. Habár ennek nem vagyok mindig tudatában, biztos vagyok benn, hogy Isten mindig jelen van, és törődik velem. Amikor hallom Isten hangját, akkor gyorsabban fejlődöm, jobban érzem magam, és eredményesebb vagyok. Néha nem veszem észre a "teniszlabdát", és falakba ütközök. Ennek ellenére felemel a tudat, hogy Isten velem lesz, amikor ismét próbálkozom.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy akkor is velünk maradsz, amikor elbukunk, és újra próbálkozunk. Ámen.

Ma Isten vezetésére figyelek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1777 Dátum: 2018. November 16. - 09:55:30
2018. november 16. péntek

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

Jak 5,13-16.

KÉREM, IMÁDKOZZON ÉRTEM!

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

Miközben az igazolásra vártam a bankban, véletlenül hallottam az ügyintézőm szavait, amint egy munkatársának beszélt sérült lábáról. Ahogy visszajött az igazolással, elmesélte, mi történt, és milyen kínzó fájdalmakat él át. Kérte, hogy imádkozzam érte. Imádkozzunk most - feleltem. Megfogtuk egymás kezét, és halkan imádkoztunk Isten békéjéért és szabadításáért ebből a borzalmas fizikai fájdalomból.
Nem mindig reagáltam azonnal, ha imatámogatást kértek. Inkább megígértem, hogy később imádkozom. De mire sort kerítettem rá, többnyire elfelejtettem, mi is volt a kérés.
A Biblia sok példával mutatja be a közösségi imádságot. A tanítványok a felső szobában imádkoztak Jézus kereszthalála után. Péter és János barátaikkal együtt fohászkodtak bátorságért. Pál és Sílás a börtönben fordultak imában Istenhez.
Amikor testvéreink kérését teljesítve rögtön imádkozunk, ahogyan a fenti igeszakasz is mutatja, akkor elismerjük Isten jelenlétét, hatalmát és békéjét. A bibliai történetek együtt imádkozó hívői ösztönzést és iránymutatást adnak, hogy mi is bátran merjünk imádkozni másokkal.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük az ima kiváltságát. Add, hogy ne szalasszunk el egy lehetőséget sem, hogy imádkozhassunk másokért. Ámen.

Ma keresni fogom az alkalmat, hogy másokkal imádkozzak.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1778 Dátum: 2018. November 17. - 09:59:43
2018. november 17. szombat

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.

Ef 3,14-19.

A MINDIG JELENLÉVŐ FORRÁS

Az Atya adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által. (Ef 3,16)

Tehetetlenül figyeltem, ahogy egy kis kolibri 3 órán át kétségbeesetten igyekezett kiszabadulni, miután véletlenül berepült az irodaépületünkbe. Végül sikerült kijutnia egy ablakon keresztül, de úgy tűnt, a gyors szárnycsapások elvitték szinte minden erejét. A kis madár egyre erőtlenebbnek bizonyult, mivel a közelben nem volt olyan táplálék, ami pótolhatta volna a felhasznált energiáját.
Sokszor mi is hasonlítunk erre a kolibrire. Ha egy bonyolult helyzetben találjuk magunkat, csak kétségbeesetten csapkodunk körbe, hátha rátalálunk a kiútra. Az őrjöngő keresgélésünk kiszipolyozza a szellemi és érzelmi energiáinkat. Hála Istennek, nekünk van egy elérhető erőforrásunk, amiből meríthetünk, ha lemerül a lelkünk, így képesek vagyunk folytatni utunkat. Isten a forrásunk, ahogyan a mai igeszakaszban Pál is imádkozik, hogy Isten ereje töltse be az efézusi gyülekezetet.
Ha fogyatkozik az erőnk, Pálhoz hasonlóan mi is folyamatosan fordulhatunk Isten mindig jelenlévő és kifogyhatatlan forrásához, hogy életünket lelkileg felfrissítse.

Imádság: Drága Istenünk, segíts a te erődben bíznunk, ami megelevenít, ha kimerülünk. Ámen.

Isten erőforrása mindig elérhető.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK TÁVOL ÉRZIK MAGUKTÓL ISTENT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1779 Dátum: 2018. November 18. - 10:57:53

2018. november 18. vasárnap

József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz! Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még öt évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benjáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat! Ekkor testvérének, Benjáminnak a nyakába borult, és sírt. Benjámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei.

1Móz 45,4-15.

MEGBOCSÁTANI ÉS ELFELEJTENI?

Megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. (Jer 31,34)

A mai bibliai részben olvashatjuk, hogyan bocsátott meg József a testvéreinek. Ugyanakkor egyértelműen kiderül, hogy József nem felejtette el bátyjai vétkét. Habár a parancs ("Bocsáss meg és felejtsd el") nem hangzik el a Bibliában, én mégis azt kívánom, bárcsak el tudnék felejteni minden sérelmet. Meg tudok bocsátani kisebb vétkeket, még el is felejtem őket. Van azonban néhány fájdalmas emlékem, ami továbbra is nagyon bánt, és bizonytalanná tesz, vajon igazán megbocsátottam-e.
Egy pár évvel ezelőtt egy méhekről szóló előadás egészen új megvilágításba helyezte számomra ezt a kérdést. Amikor egy méhkast megtámad egy külső behatoló, akkor a méhek úgy védekeznek, hogy a behatolót halálra csipdesik. Ha pedig az olyan nagy, hogy nem tudják eltávolítani, akkor bevonják viasszal olyan vastagon, hogy az felismerhetetlenné válva ott marad. Itt jön a csodálatos rész: a behatoló a kas részévé válik!
Ez alapján új értelmet nyert számomra a megbocsátás. Nem tudom teljesen eltávolítani a bántó emlékek okozta sérüléseket. Azok a szívem és keresztény életem részei. Azonban folyamatosan elhelyezhetem őket az ima rétegeibe, míg idővel a sértések elhomályosulnak, annyira, hogy nincs hatalmuk felettem.

Imádság: Könyörületes Istenünk, köszönjük a megbocsátást, amit Fiadban nyertünk el. Ámen.

Bármilyen fájdalom segíthet növekedni KrisztusbanNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1780 Dátum: 2018. November 19. - 07:59:57
2018. november 19. hétfő

Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből:
Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől.
Azt gondoltam, hogy nem látom többé az URat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között.
Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem!
Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem!
Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak: Uram, szenvedek, segíts rajtam!
Mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében.
Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz.
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

Ézs 38,9-17.

SZEMEIM BÁGYADTAN NÉZTEK

Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, úgy nyögtem, mint a galamb. Szemeim bágyadtan néztek a magasba: Uram, szenvedek, segíts rajtam. (Ézs 38,14)

Jézussal való új életem hajnalán történt, ebéd után a munkahelyem felé. Egy sérült galambra leltünk, ami az úttest szélén vergődött nagy kínok között. Megdöbbenve, némán meredtünk a madárra. Szerettünk volna segíteni rajta, de sem merszünk, sem tudásunk nem volt hozzá.
Amíg mi tehetetlenül álltunk, egy másik galamb érkezett. Körüljárta társát, majd néhány ugrással elkezdte hintáztatni a hátán fekvő madarat. Pár nekilendülés után a galamb újra a talpán állt. A kis tollas doktor ezután sérült társa hátára ugrott, és erővel ütögetni, rángatni kezdte. A beteg madár szenvedett, mégis mozdulatlanul tűrte a tortúrát. Nem értettük, miért volt szükség erre a kínzásra, míg a kificamodott szárny ismét a helyére nem került. Istenről szóló bizonyságtétel volt ez számunkra. "Ti sok verébnél értékesebbek vagytok" (Mt 10,31)
Micsoda gondoskodó és hatalmas Istenünk van, aki még állatairól is így gondoskodik! Nekünk pedig milyen sokáig tart elhinni, hogy aki Fiát értünk adta, a mi életünkre is ügyel. A rendellenes élet helyrehozatala számunkra is sokszor fájdalmas, de bízhatunk Lelke enyhet adó erejében. Bízzunk benne, mert nem hagyja gyermekeit elveszni!

Imádság: Köszönjük Atyánk gondoskodásodat, és hogy az általad rendelt pillanatban megérkezik a segítség! Ámen.

Ahol az ember tehetetlen, ott megmutatkozik Isten kegyelme.

IMÁDKOZZUNK AZ ISTENBE VETETT BIZALMUNK ERŐSÖDÉSÉÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1781 Dátum: 2018. November 20. - 08:41:58
2018. november 20. kedd

Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. "Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.

Ef 1,15-23.

MINDIG ÖSSZEKÖTTETÉSBEN

Szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. (Ef 1,16)

Amikor rájöttem, hogy az új autónkban nincs CD lejátszó, csalódott lettem. Most hogy fogunk zenét hallgatni a hosszú utakon? Azután felfedeztem, hogy van viszont Bluetooth, egy olyan technológia, ami rádióhullámokat használ hang átvitelére két közeli szerkezet között. Amikor összehangoltam az autó Bluetooth-ját a tabletemmel, minden zenét le tudtam játszani, ami a tabletemen volt. Ámulatba ejtett, hogy a légkör körülöttem tele van hullámokkal, amiket sem látni, érezni, ízlelni és tapintani nem lehet. Mégis, ez a két szerkentyű képes kibocsátani, fogni, és lejátszani a láthatatlan hullámokat csodás dallamokban és szavakban.
Ezek a körülöttem lévő láthatatlan hullámok az imádságra emlékeztetnek. Fogalmunk sincs, ki imádkozik értünk, hány és hány ima öleli körül az életünket. De Isten tudja. Ahogyan a Bluetooth készülék ráhangolódik egy másik szerkezetre, Isten is ismeri szükségleteinket, mindig hallja és fogadja imáinkat.

Imádság: Drága Atyánk, segíts észben tartanunk, hogy mindig kapcsolatban állunk veled, és te mindig hallasz, ha hozzád imádkozunk. Ámen.

Isten csak egy imádságnyi távolságra van.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK EZT MEGÍGÉRTÜK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1782 Dátum: 2018. November 21. - 08:02:10

2018. november 21. szerda

Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

Mt 14,22-33.

KISZÁLLÁS A CSÓNAKBÓL

(Jézus) így szólt: Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. (Mt 14,29)

Egyik nyáron a főiskolai gyakorlatom közben egy családnál laktam egy tó mellett. Mikor megtudták, hogy nem tudok vízisíelni, elhatározták, hogy megtanítanak. Nem volt ez könnyű feladat, hisz nincs jó egyensúlyérzékem, de még a vízbe fulladástól is féltem. Még az is gondot okozott, hogy kiszálljak a csónakból. Egyszer eldöntöttem, hogy kimászok. Néhány próbálkozás után nagy nehezen sikerült felállnom a lécekre, bár csak pár másodpercig tudtam megtartani az egyensúlyomat.
A mai olvasmányban Jézus elment egyedül imádkozni. A tanítványok egy hajóban ültek, ami a széltől és a hullámoktól hányódott a tengeren. Jézus elindult feléjük a vízen. A tanítványok azt hitték, egy szellem az. Péter így szólt: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen. (Mt 14,28).
Az ifjúsági lelkészem szokta mondani: "Ki kell lépnetek a komfortzónátokból". Sokszor ezt jelenti a tanítványság - olyan dolgokat tenni, amik a komfortzónánkon kívül vannak. Lehet, hogy félünk, vagy bizonytalanok vagyunk, de Isten azt mondja: "Jöjj!". Mint a tanítványokat, Jézus mindnyájunkat kihív azokról a helyekről, ahol a legbiztonságosabban és a legkényelmesebben érezzük magunkat. Lehet, hogy hibázunk, de Jézus mindig ott van, hogy elkapjon minket.

Imádság: Urunk, adj lehetőséget, hogy téged kövessünk, és bátorságot, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. Ámen.

Jézus követése előtt ki kell lépnem a "csónakból".

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET ÚJ SZOLGÁLATRA HÍV AZ ÚR!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1783 Dátum: 2018. November 23. - 10:29:54
2018. november 23. péntek

Megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.
Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

Fil 3,10-14.

A CÉL FELÉ

Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

A japán Hokkaido híres a versenylovairól. Egyszer, mikor a családommal Hokkaido szigetére utaztunk, az idegenvezető elmondta nekünk, hogy néhány fiatalabb ló nem engedelmeskedik az idomárnak. Néha a csikót visszaküldik a farmra az anyjához. A csikó emlékszik az anyjára, de a kanca nem emlékszik őrá. Mikor a csikó közeledik felé, az anya sokszor elszalad. Az idomár távolról nézi ezt, és abban a pillanatban, mikor a csikó egyedül marad, az idomár erőteljes, kedves hangon hívja a csikót. Ekkortól a csikó úgy tekint az idomárra, mint védelmezőre, az anyja helyettesítőjére. Így megváltozik a csikó, és engedelmes lesz az idomárhoz.
Mikor ezt meghallottam, arra gondoltam, hasonlít a ló-idomár kapcsolat a mi kapcsolatunkra Jézussal. Mielőtt találkozunk vele, a saját önző kívánságaink szerint élünk. De mikor megértjük, hogy Krisztus megváltott minket, mély békességet érzünk a szívünk mélyén. Nem nézünk többé arra, ami mögöttünk van, helyette nekifeszülünk annak, ami előttünk van. Amint egy jó versenyló vágtat a pályán a cél felé, mi is reménységgel tekinthetünk hitünk beteljesedésére.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy elküldted Fiadat. Segíts növekednünk a hitben, míg befejezzük a versenyt. Ámen.

Igyekszem, mert engem is megragadott a Krisztus. (Fil 3,12)Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4035
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 09:02:29
Válasz #1784 Dátum: 2018. November 24. - 10:11:47
2018. november 24. szombat

Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az ÚRnak, amikor az ÚR kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Így mondta:
Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.

2Sám 22,1-7.

LEGJOBB ÉS LEGROSSZABB IDŐK

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. (2Sám 22,7)

Mikor a férjemet agydaganattal diagnosztizálták, szembenéztünk a halál gondolatával. Mégis, a szikék látványa és vizsgálatok sorozata, a betegségtől meggyötört test, az izomgyengeség, a súlyvesztés, állandó émelygés és kimerültség növelte bennünk a hálaadást az erőért és a szükségleteink betöltéséért.
Amit a Biblia ír Isten állandó jelenlétéről, az értelmünktől a szívünkbe hatolt, és elkezdtük a hitünket új módon megélni. A munkahely elvesztése a családdal töltött időt növelte. Megtanultuk értékelni a jelent, ahelyett, hogy hiú reményeket szövögettünk volna. Rájöttünk, hogy nem érdemes aggódni, és e helyett felismertük, milyen értékes dolog az öröm. Akár jó idők vagy rossz idők jöttek, megosztottuk egymással és a mi Istenünkkel, aki sohasem hagy magunkra. Félve attól, hogy nemsokára véget ér közös utunk, ragaszkodtunk Isten ígéretéhez, hogy velünk van, bármit is hozzon a jövő.
Bár a megpróbáltatás folytatódik, és a jövő ismeretlen, a próbákon keresztül leszünk "tökéletesek és hibátlanok", vagy éppen bölcsek (Jak 1,2-12). Mindentől függetlenül Isten a próbákon keresztül hozza ki belőlünk a jót (Róm 8,28).

Imádság: Istenünk, emlékeztess, hogy a fájdalom és a problémák nem zárják ki a békességet és a reményt. Ámen.

A megpróbáltatások által új fényben láthatom Isten szeretetét.