Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 278456 alkalommal)

Irma és 1 vendég van a témában

Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1785 Dátum: 2018. November 25. - 14:30:33

2018. november 25. vasárnap

Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki: Én vagyok az ÚR! Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy az ÚR, nem voltam ismert előttük. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam én Izráel fiainak a panaszkodását is amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítik őket, és emlékszem szövetségemre. Ezért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az ÚR, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától.

2Móz 6,1-7.

SZABADSÁG!

Krisztus szabadságra szabadított meg minket... ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gal 5,1)

Afroamerikaiként élek az USA-ban, és a szabadságot tartom az egyik legértékesebb áldásnak. Az őseim valaha rabszolgák voltak, úgy adták-vették őket, mint az árut, úgy dolgoztatták őket, mint az állatokat, és néha még halálra is verték őket. Az őseim csak álmodoztak a szabadságról, arról, amibe én beleszülettem. Elgondolkozom, ha 200 évvel ezelőtt születek, semmit sem tehetnék azokból, amiket ma teszek. Szabad ember vagyok, és nem számít, milyen elfoglalt vagy stresszes vagyok, mindig megállok, és hálát adok ezért az erőteljes igazságért.
Szabad*. Olyan könnyedén használjuk ezt a szót, sokszor olyan ételre, amiért nem fizettünk, vagy egyet fizet, kettőt kap akcióra, mikor olyasmit kapunk, amire igazán nincs szükségünk. De ennek a szónak az erejét sohase becsüljük alá! Szabadnak születtem. Talán ezért van az, hogy mikor Isten igéje azt mondja, minden ember mindenhol az önzőség és a bűn szolgaságába született, és Jézus meghalt azért, hogy megszabadítson minket, alig tudom visszatartani a könnyeimet. Mindannyian láncot viseltünk a nyakunk körül, erőtlenek voltunk a bűnnel és a halállal szemben. És mivel Krisztus meghalt értünk, a láncok eltűntek, és szabadok vagyunk.
*Az angolban a "szabad" és az "ingyen" kifejezés ugyanaz (free).

Imádság: Jézusunk, segíts megosztani megváltásod ajándékát mindazokkal, akik még fogságban vannak. Ámen.

A bűntől és a haláltól való szabadság igazi kincs Istentől.

IMÁDKOZZUNK AZ ELNYOMOTTAKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1786 Dátum: 2018. November 26. - 08:47:03
2018. november 26. hétfő

Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.

1Jn 5,11-15.

IMÁINK MEGHALLGATÁSA

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsolt 50,15)

Néhány évvel ezelőtt egyik fiammal, Bongue-val, egy hajnalon elindultunk Luandába, hogy ott egy lelkésztovábbképzésen vegyünk részt. Még sötét volt. Pár perccel később három rabló támadt ránk, és a pénztárcánkat követelték. Mikor nem voltunk hajlandóak átadni, fegyverrel fenyegettek, és ütlegelni kezdtek. Elvették a tárcáinkat és mindent, ami nálunk volt.
Hetekig gyűlöletet, bűntudatot és félelmet hordoztam magamban. De mindvégig azért imádkoztam, hogy érintse meg Isten ezeknek az embereknek a szívét, és ha lehetséges, valahogyan kerüljön elő a pénztárcám. Fél évvel később három férfi bukkant fel egy másik lelkész fiam, Ábrahám gyülekezetében. Átadták neki a tárcámat, és megbánták gonosz tettüket. Kérték, hogy imádkozzon értük, és fogadják be őket a gyülekezetbe.
Isten csodát tett! Ő meghallgatja imáinkat és válaszol rájuk. Sohase felejtsük el Jézus szavait: "Én veletek vagyok a világ végezetéig." (Mt 28,20)

Imádság: Istenünk, köszönjük védelmező szeretetedet nehézségeink közepette is. Taníts minket szüntelen imádkozni! Ámen.

Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. (Mt 5,44)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI IMAMEGHALLGATÁSRA VÁR!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1787 Dátum: 2018. November 27. - 10:58:43

2018. november 27. kedd

Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Zsolt 121.

GYERMEKI HIT

A papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. (2Krón 5,14)

Gyerekkoromban azt gondoltam, hogy Isten szó szerint azokban a fénysugarakban lakik, melyek néha áttörnek a felhők között az égbolton. Úgy tűnt számomra, hogy Isten így próbál lenyúlni a mennyből a földre, hogy vigaszt és biztonságot adjon azokon a felhős, borús napokon is. Azóta a gyermeki és naiv időszak óta megtanultam, hogy azok a fénynyalábok a nap felhőkön áthatoló sugarai.
Amint érettebb lettem hitemben, a gyermeki csoda néhány elemét újra felelevenítettem. El kellett jutnom annak a ténynek az elfogadására, hogy Isten mindenütt jelen van, még azokban a fénysugarakban is, melyek néha a felhők között törnek át. Isten sokféle módon szól hozzám. El tud érni a természetben, a jó és a rossz körülményeim között, barátaim és a gyülekezet tagjain át, de a legkézzelfoghatóbb módon, az ő igéjén keresztül. Különösen hálás vagyok, hogy Isten még most is meg tud győzni egy olyan embert, amilyen én vagyok.

Imádság: Kérünk, Istenünk, nyisd meg szemeinket, hogy mindenhol és mindenben megláthassunk téged! Ajándékozz meg minket utánad sóvárgó gyermeki hittel! Megváltónk, Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Istentől mindig valami újat tanulhatok.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ÉRZÉKELIK ISTEN JELENLÉTÉT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1788 Dátum: 2018. November 28. - 10:45:55
2018. november 28. szerda

Amikor korán reggel Jézus a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: "Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték: "Hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen?" Jézus így válaszolt nekik: "Bizony, mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! - az is meglesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok."

Mt 21,18-22.

KITARTÓAN IMÁDKOZNI

Otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. (Mt 26,44)

Már régóta hívogattam a barátomat a feleségével együtt a gyülekezetbe, de soha sem mutattak érdeklődést. Rajta voltak az imalistámon is, és azért könyörögtem, hogy Isten vezesse el őket a templomba. Sokszor beszélgettünk barátommal a vallásról, de a gyülekezet soha sem tűnt számára fontosnak.
Amikor szívműtétje volt, a barátokkal felváltva virrasztottunk az ágyánál. Érte való aggódásunkat szavak helyett így fejeztük ki. Nem sokkal a műtétet követően meglátogattam, és megemlítettem neki, hogy másnap a gyülekezetben lesz egy program. Azt mondta, hogy a feleségével már gondolkodtak rajta, hogy eljöjjenek a gyülekezetbe. Másnap nagy örömömre mindketten megjelentek az istentiszteleten. Most már évek óta rendszeres látogatók, és az önkéntes szolgálatba is bekapcsolódtak.
Eszembe jut, hogy a Gecsemáné-kertben Jézus is többször imádkozott. Pál apostol egyenesen arra biztat minket, hogy szüntelen imádkozzunk. Ha kitartóak maradunk imádságainkban, és soha fel nem adva hittel tovább imádkozunk, Isten válaszolni fog.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts hűségesen és kitartóan tovább imádkozni, azzal a meggyőződéssel, hogy te minden imára válaszolsz. Ámen.

Kitartó leszek imádságaimban.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1789 Dátum: 2018. November 30. - 10:44:34
2018. november 30. péntek

Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!
Ó URam, segíts meg! Ó URam, adj szerencsét!
Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából.
Az ÚR az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz!
Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged!
Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

Zsolt 118,24-29.

AZ ELEMEKET IS TARTALMAZZA

Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118,24)

Gyerekkoromban nagy izgalommal és örömmel ünnepeltem születésnapjaimat. Lelkesen nyitogattam az ajándékokat, feltéptem a doboztetőket és szétszaggattam a csomagolópapírokat. Különösen nagy örömöt leltem azokban az ajándékokban, melyek "az elemeket is tartalmazza" címkével voltak ellátva. Ezekkel ugyanis azonnal tudtam játszani.
A fenti igevers egy másik ajándékot említ, ez pedig a mai nap. Tele van mindenféle dologgal, és készen áll, hogy örömünket leljük benne. A zsoltáros az Úr által elkészített napról beszél, és arra biztatja a népet, hogy örömmel és vigadozva ünnepeljék. Amíg a zsoltáros Izrael történelmének egy bizonyos napját eleveníti fel, a mai nap megünneplése mindenkire vonatkozik. Az Úr minden napba elhelyezte a számunkra szükséges örömöt és a lelki fejlődésünk lehetőségeit. Elem és semmi más nem szükséges, hogy nagyra értékelhessük ezt az ajándékot.
Gyakran elmulasztjuk a mai nap örömét, mert előre lefoglalnak bennünket a terveink. Más lenne az életünk, ha gyermeki lelkesedéssel bontogatnánk a mai nap ajándékainak csomagjait! Miközben elkérjük az Úrtól a holnapot, hálásak lehetünk neki a mai napért és azért, amit benne tartogat a számunkra.

Imádság: Urunk, segíts megállnunk, és értékelnünk a mai nap ajándékait! Ámen.

Hálás vagyok Istennek minden egyes új napért.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1790 Dátum: 2018. December 01. - 09:55:34
2018. december 1. szombat

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.

Fil 1,3-11.

A MUNKA FOLYAMATBAN

Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

Mielőtt pár éve nyugdíjba mentem, egy nagy élelmiszergyártó cégnél dolgoztam. Sok különféle terméket állítottunk elő, de mindig ugyanazt a folyamatot alkalmaztuk. Nyersanyagból állítottuk elő a készterméket, a köztes állapotú terméket pedig -amikor elkezdődött, de még nem fejeződött be a gyártás - feldolgozás alatt állónak neveztük. Ezek voltak azok a termékek, melyek már bizonyos folyamatokon átmentek, de még nem voltak teljesen készen.
Ez a gyártási folyamat jó analógiája a keresztény ember fejlődésének. Hiszen mindannyian "nyersanyagként" indulunk. Amikor elfogadjuk Jézust Megváltónknak, elindul a feldolgozás fázisa, mert az újjászületéssel kezdetét veszi az egész életünkön át tartó folyamat, melynek során egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válunk. Egy napon pedig "késztermékek" leszünk a mennyben, ahol Jézus "az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket" (Fil 3,21).

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük az ajándékot, a te Fiadat, Jézus Krisztust. Add, hogy minden nap az ő példáját követve éljünk! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Minden nap egy lehetőség, hogy Krisztushoz hasonlóbbá váljuk.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1791 Dátum: 2018. December 02. - 12:21:06
2018. december 2. vasárnap

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Ézs 9,1-6.

CSAK EGYSZERŰEN

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. (Ézs 9,1)

Nemrég a bankban, sorban állás közben hallottam, hogy a pénztáros és egy ügyfél panaszkodnak egymásnak, milyen stresszes a karácsonyi időszak. Utána bementem egy boltba, ahol egy kedves ismerősöm kezdett el a karácsony miatt panaszkodni. "Annyi mindent kell elintézni, ajándékot venni, sütni-főzni, ünnepségeken részt venni. A karácsonnyal csak a baj van" - mondta. "Én szeretem a karácsonyt, főleg az adventi időszakot" - válaszoltam.
Ezalatt a négy hét alatt karácsonyi zene szól otthon és a kocsiban, az ennivalót és az ajándékokat pedig egyszerűen elintézzük. Eljárunk különböző alkalmakra, és igyekszünk másoknak segíteni, főleg azoknak, akik nehézségként élik meg ezt az időszakot. Az adventi időszakban és karácsonykor is számos lehetőséget találunk, hogy a Megváltót az otthonunkban és az életünkben köszöntsük.
Az intéznivalók mellett is örülhetünk ennek az időszaknak, ha nem bonyolítjuk túl a készülődést a legnagyobb ajándék, Jézus Krisztus születésének ünnepére.

Imádság: Úr Jézus, nyisd meg a szívünket és a szemünket, hogy átérezzük a te eljövetelednek örömét, és a karácsony valódi értelmére koncentráljunk. Ámen.

Idén adventkor a megszületett Krisztusra fogok gondolni.

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY AZ ADVENT VALÓDI ÉRTELMÉRE TUDJUNK FIGYELNI!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1792 Dátum: 2018. December 03. - 09:17:01

2018. december 3. hétfő

Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izráel fiaival együtt az ÚRnak: Énekelek az ÚRnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az ÚR vitéz harcos, az ÚR: ez a neve. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a Vörös-tengerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az örvénybe. Jobbod, URam, erőtől dicső, jobbod, URam, ellenséget zúz szét.

2Móz 15,1-6.

VAN ÚT

Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel visszafelé hajtotta a tengert, és szárazzá tette a tenger feneket. (2Móz 14,21)

Ma reggel a garázsajtó távirányítója elromlott. Mikor szóltam az ötéves kislányomnak, Ava-nak, hogy szálljon be a kocsiba, mert indulunk az iskolába, nagy nehezen elindult, de azonnal jött is vissza, mert hiába nyomta a gombot, az ajtó nem nyílt. Kétségbeesve, potyogó könnyel azt mondta: "Ha bemegyünk a garázsba, beragadunk, és nem tudunk kijönni!" Én bementem, kézzel kinyitottam az ajtót, és Ava beült a kocsiba. Miközben a könnyeit törölgette, megnyugtattam, hogy én soha nem küldöm őt olyan helyre, ahol csapdába kerülhet, eltévedhet vagy megsérülhet.
Miközben a kislányomat vigasztaltam, a zsidó nép jutott eszembe. Mit érezhettek a Vörös-tenger partján állva, mielőtt Isten kettéválasztotta a vizet! Ahogyan Ava-nak a garázsajtó miatt, úgy néha nekem is szükségem van bátorító szavakra, főleg, amikor az erőfeszítéseim nem bizonyulnak elegendőnek. Hallanom kell, hogy Isten tényleg soha nem hagy el, és még ha a "Vörös-tengerem" partján állok is, üldözőimmel a nyomomban, Isten utat vág nekem.

Imádság: Istenünk, ha úgy is tűnik, hogy nincs előttünk út, hadd bízzunk abban, hogy te készíteni fogsz! Ámen.

Isten azt ígéri, hogy nem marad el tőlünk, nem hagy el minket. (5Móz 31,6; Zsid 13,5)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM TUDNAK BÍZNI ISTENBEN!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1793 Dátum: 2018. December 04. - 08:59:56

2018. december 4. kedd

A karmesternek: Dávid zsoltára.
Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.
Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.
Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik,
mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak,
amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.
Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.

Zsolt 19,1-7.

KÉMIA ÓRA

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,31)

Mivel keresztény iskolába jártam, minden nap volt hittanóra, és évente legalább egyszer el kellett mondani, miben látjuk Istent munkálkodni. Mindig ugyanazt válaszoltam: látom Isten munkáját a családomban és a természetben. Soha nem vettem igazán komolyan a kérdést, ezért nem is gondolkodtam el komolyan azon, valójában miben veszem észre Isten jelenlétét.
Egyik kémiaórán az atomok bonyolult elektronszerkezetéről tanultunk. Miközben egy nehéz egyenletet próbáltam megoldani, arra gondoltam: Ki alkotta ezt ilyen bonyolultra? Aztán rájöttem, hogy az alkotta az egész világot, aki az atomokat is létrehozta. Isten teremtette a Földet és rajta az ivóvizet, az ehető növényeket, a levegőt, amit belélegzünk, és mindezt tökéletes távolságra a Naptól ahhoz, hogy élni tudjunk rajta.
Addig is csodáltam Istent, akit láttam a természetben, de többet kellett tanulnom róla, hogy igazán felismerjem, milyen bámulatos világot alkotott, melyben ezek az apró, bonyolult elemek tökéletes összhangban működnek.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük ezt a csodálatos világot, amit alkottál. Add, hogy mindenhol meglássuk a te szeretetedet és irgalmadat! Ámen.

Minél többet látok a világból, annál jobban észreveszem a hatalmas Istent benne.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1794 Dátum: 2018. December 08. - 10:26:51
2018. december 8. szombat

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.

Róm 12,9-13.

IMÁDKOZHATUNK

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. (Fil 4,6)

Keresztényként sok időt töltünk azzal, hogy megküzdjünk a bonyolult Szentírással, a vitás, ismeretlen területekkel, és próbáljuk megtalálni Isten útmutatását az életünkben. Míg ezek az erőfeszítések nagyon fontosak, időnként éppen a legkézenfekvőbb megoldásról feledkezünk meg: az imáról. Milyen gyakran tekintünk világunkra, bánkódunk magunkban a káosz miatt, szemrehányást teszünk, és elfelejtünk imádkozni! Talán teljesen reménytelennek érezzük magunkat, nem tudjuk, mit tegyünk. Időnként Isten cselekedetre hív, és félretéve mindent, a problémák megoldásán kell dolgoznunk. Máskor pedig nem tudunk mást, csak imádkozni. Gyakran mindkettőt megtehetjük.
Saját életünkben mindnyájunknak hoznunk kell döntéseket, olyanokat, amelyek bizonytalanságot vagy dühöt keltenek. Bárcsak Isten egyszerűen követhető instrukciókat adna nekünk! De hiszen a Szentírás ezt teszi. "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." (Fil 4,6-7) Az élet bizonytalan. De ha mindent elveszítünk is, imádkozni mindig tudunk.

Imádság: Istenünk, Urunk, erőnk és békességünk forrása, ne felejtsük el, hogy az ima közel visz hozzád! Ámen.

A zűrzavar közepette az imádság békét hoz.

IMÁDKOZZUNK A VILÁGUNKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1795 Dátum: 2018. December 09. - 11:07:50
2018. december 9. vasárnap

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.

Lk 2,8-20.

A KARÁCSONY EGY SZELETE

Amikor meglátták a pásztorok Jézust, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. (Lk 2,17)

Sok évvel ezelőtt, jóval az email és a skype világa előtt, a helyi távirati irodában dolgoztam. Sok éven át kézbesítettem a sürgönyöket szenteste a családoknak, ahol a férj és a fiúk távol voltak otthonuktól. Miután megkapták a táviratot, az emberek gyakran mondták: "Várjon! Nem engedhetjük csak így el, egy darabka karácsony nélkül!" Aztán kezembe nyomtak egy almát, narancsot, vagy egy kis édességet.
Abban az időben a karácsony személyes családi ünnep volt. Egy rövid templomlátogatás után zárt ajtók mögött ünnepeltek a családok. Azonban a karácsony nem privát ünnep. Jézus születésének örömhíre minden körülöttünk lévő embernek szól.
Jézus jelenléte a legnagyobb reménységünk. Jézusban van a reményünk, hogy a különböző hitű és nemzetiségű emberek is megérthetik és tisztelhetik egymást. Jézus ad reményt arra is, hogy azok a családok, amelyeket fájdalom ért, képesek lesznek megbékélni és közelebb kerülni egymáshoz. Benne van a reményünk, hogy a tévedéseinket, mulasztásainkat és bűneinket képesek leszünk hátrahagyni, és Istennel megbékélni. Tehát ne tétovázzunk a karácsony örömhíréből egy kis részt elhozni mindenkinek, akivel találkozunk ma és az egész újévben!

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük a karácsony örömét. Segíts, hogy ezt az örömöt megoszthassuk másokkal! Ámen.

Hogyan fogok ma az örömhírből másnak is juttatni?
)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KARÁCSONYKOR TÁVOL VANNAK AZ OTTHONUKTÓL!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1796 Dátum: 2018. December 11. - 10:12:11
2018. december 11. kedd

A karmesternek: Dávid zsoltára.
Meddig tart ez, URam? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem?
Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem?
Tekints rám, hallgass meg, URam, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom!
Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom!
Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az ÚRnak, mert jót tett velem.

Zsolt 13.

ISTEN JÓ

Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. (Zsolt 13,6)

A 60. születésnapomon az alábbi e-mailt küldtem el a nővéremnek: "Egészséges és boldog vagyok, egy nagyszerű férfi felesége, és saját vállalkozásban állatok gondozásával foglalkozom. Hála Istennek, az álmaim beteljesültek!"
A születésnapom nem mindig adott okot az ünneplésre. A 40. születésnapomon lehangolt voltam, egyedül éltem, két munkahelyen dolgoztam, és pénzügyi gondjaim voltak. Amikor a jövőmről gondolkodtam, félelem töltött el; úgy gondoltam, magány és reménytelenség vár rám. Így nem ünnepeltem azon a születésnapomon, mély szomorúságot éreztem csupán.
A félelmeim és szomorúságom reménységgé változott több hónappal később, amikor elkezdtem gyülekezetbe járni. Isten vigaszát kerestem, és elfogadtam irgalmát és kegyelmét is. Keresztény barátaim lettek. Egy missziós csapatban végzett szolgálat közben találkoztam a férjemmel. És elindítottam egy sikeres kisállat-gondozó vállalkozást.
Isten megszabadíthat bennünket attól a félelemtől, amely elfojtja reményünket, de az áldásokért nekünk is tennünk kell. A Zsolt 34,9 arra hív bennünket, hogy "érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr". Isten keresése megváltoztathatja az életünket.

Imádság: Jóság és kegyelem Istene, köszönjük, hogy megszabadítasz a félelmeinktől. Ámen.

Isten képes a szomorúságomat reménnyé változtatni.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1797 Dátum: 2018. December 12. - 10:08:01

2018. december 12. szerda

Így végezték el a hajléknak, a kijelentés sátrának összes munkálatait. Egészen úgy készítették el Izráel fiai, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek, úgy készítették el. És bemutatták Mózesnek a hajlékot, a sátrat és egész fölszerelését: a kapcsokat, deszkákat és reteszeket, az oszlopokat és talpakat, a vörösre festett kosbőrtakarót és
a delfinbőr takarót, a kárpitot és a függönyt, a bizonyság ládáját, annak rúdjait és fedelét, az asztalt, annak egész fölszerelését és a szent kenyereket, a színarany lámpatartót mécseseivel, a mécseseket sorjában, a teljes fölszerelést, meg a lámpaolajat, az aranyoltárt, a felkenéshez való olajat, a jó illatú füstölőszereket és a sátor bejáratának függönyét, a rézoltárt, annak rézrácsozatát, rúdjait és egész fölszerelését, a medencét és állványát, az udvar szőnyegfalait, oszlopait és talpait, az udvar kapujára való függönyt, annak köteleit és cövekeit, a hajléknak, vagyis a kijelentés sátrának egész istentiszteleti fölszerelését, a díszes ruhákat a szentélyben végzendő szolgálathoz, Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit. Úgy készítettek el minden munkálatot Izráel fiai, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek. Mózes megtekintette az egész munkálatot, és megállapította, hogy elkészült; egészen úgy készítették el, ahogyan az ÚR megparancsolta. És megáldotta őket Mózes.

2Móz 39,32-43.

AZ ALÁZATOSAK DICSŐSÉGE

Így végezték el a hajléknak, a kijelentés sátrának összes munkálatait. Mindent úgy készítettek el Izráel fiai, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. (2Móz 39,32)

Háziasszony lettem, amikor első gyermekünk megszületett. Ez volt az a munka, amire mindig is vágytam. Akkor miért gyötörtek folyamatosan az alacsony önbecsülés és hiábavalóság érzései? Részben azért, mert túl sok időt töltöttem azzal, hogy másokkal hasonlítsam össze magam. De azért is, mert az értékemet nem Isten mércéivel mértem.
A kijelentés sátrának építéséről szóló olvasmány az értékről tanít. Amikor az izraeliták minden munkálattal végeztek, ellenőrzésre Mózes bemutattatta velük a munkát. Nem arra kérte őket, hogy csak a szövetség ládáját és a színarany lámpatartókat mutassák meg, hanem az utolsó sarkát is látni akarta a fontos építménynek. Áron papi ruhájának tökéletesnek kellett lennie, de a sátorszögeknek is (2Móz 39,32-43). Isten szemében minden tárgy fontos volt, és mindennek jelentősége volt.
Néha úgy érzem, mintha csak egy cövek lennék az otthonom, a munkám, vagy az életem sátrában. De Isten szemében nem fontos, hogy bronzból vagy aranyból vagyunk. Istennek dicsőséget hozunk, ha elvégezzük azt a méltó és fontos célt, amelyre elhívott minket.

Imádság: Urunk! Segíts, hogy a megfelelő hozzáállásunkkal és cselekedeteinkkel dicsőséget szerezzünk neked! Ámen.

Ha Isten mércéjével mérem magam, mindig értékes vagyok.

IMÁDKOZZUNK, HOGY MEGTALÁLJUK ISTENTŐL KAPOTT KÜLDETÉSÜNKET!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1798 Dátum: 2018. December 13. - 09:52:41
2018. december 13. csütörtök

Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt.

Mt 4,18-22.

MEGÉRI

Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt. (Mt 4,22)

Amikor fiatalabb voltam, a barátaimmal ellentétben úgy éreztem, hogy elhívott Isten. Ha rá akartak venni a barátaim, hogy velük lógjak, és ne a bibliaórára menjek, akkor olyanokat mondtak, hogy inkább a következő héten menjek, vagy, hogy tényleg hiszek-e ebben a dologban. Ilyenkor azt válaszoltam nekik: "Tudom, hogy nem lenne annyi jó dolog az életemben, ha nem lenne Isten és az a kapcsolat, amit Istennel építettem a Biblia tanulmányozása során." Annak ellenére, hogy a barátaim kritizáltak, és kihagytak dolgokból a döntésem miatt, minden héten jártam bibliaórára. Tudtam, hogy helyesen cselekszem. Végül többet tudtam Istenről, mint a barátaim, és amikor tizenévesek lettünk, kérdéseket kezdtek feltenni a hitemről.
Nem mindenki dönt amellett, hogy Istent követi, talán azért, mert úgy tűnik, hogy ezáltal annyi mindenről le kell mondani. De azok a dolgok, amit a hitünkért feladunk, sokkal kevésbé elégítenek meg, mint amennyit nyerünk azzal, hogy hithűen élünk. A Krisztus követését választani eleinte nehézkesnek tűnhet, de végül megéri.

Imádság: Urunk, vezess minket, hogy azt tegyük, ami helyes, és segítsünk ebben másoknak is. "Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket..." Ámen. (Lk 11,2-4)

Isten megmutatja, hogy mi a fontos.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:09:37
Válasz #1799 Dátum: 2018. December 14. - 10:53:16
2018. december 14. péntek

"Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj."

Lk 6,43-45.

EGY ÚJ LEHETŐSÉG

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. (Mt 7,7-8)

Öt évtizedes varrónői múlttal rendelkeztem, amikor egy zöldfülű hibát vétettem, és emiatt a varrógépemet el kellett vinnem a varróközpontba megjavítani. Ott találkoztam egy csodálatos új szakmai közösséggel, akik azonnal egy kezdő foltvarróként fogadtak. Ezek a steppelt takarókészítők mindig lelkesen beszélnek a különböző varrási technikákról, vagy bemutatják, hogyan válasszuk a megfelelő színben harmonizáló anyagokat.
Az egyik új barátom még a steppelő cége szolgáltatásait is felajánlotta, hogy segítse azt a "Steppelő projekt ereje" egyházi szolgálatot, ahol önkénteskedtem. A program által színes, kézzel készített takarókat és plédeket osztottunk kemoterápiás kezelésben részesülőknek, abban az orvosi központban, ahol korábban engem is kezeltek. A kórházakban vagy otthonokban lévő fiatal gyerekek pedig kisméretű takarókat kapnak.
Ha életünk központjába Istent helyezzük, új lehetőségek nyílnak, hogy szeretettel és örömmel szolgáljunk másoknak. Ha nem hibásodik meg a varrógépem, talán soha nem találom meg a támogatásnak és a kreativitásnak ezt a világát. Végül valósággá vált a vágyam, hogy megtanuljak steppelni, és az ezzel együtt járó szolgálati lehetőség elégedettséggel töltött el.

Imádság: Istenünk! Taníts, hogy téged helyezzünk életünk középpontjába, majd bízzunk a vezetésedben! Ámen.

Mindent felülmúló áldásban részesülhetünk, ha Istent követjük.