Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289774 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1800 Dátum: 2018. December 15. - 15:14:59
2018. december 15. szombat

Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

Jer 29,10-14.

BIZALOM

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 29,11)

Bár csak 16 éves vagyok, szembesülök a valósággal, hogy a mai világ tele van rettegéssel és erőszakkal. Nem számít, mi történik az életemben, mert úgy tűnik, hogy ezek a tényezők a realitások. Nem emlékszem, mikor ébredtem utoljára úgy, hogy nem láttam egyetlen hírt sem lövöldözésről vagy valamilyen terrorcselekményről. Néha úgy érzem, hogy a sötétség elborít. Nehéz látni Isten világosságát, és bízni a jövő reménységében.
Első éves gimnazista vagyok, de már azt kérdezgetik tőlem, mit akarok csinálni a jövőben. Hezitálok mielőtt válaszolok, mert fogalmam sincs, hogy mit akarok. A mai ige emlékeztet, hogy az Úrnak mindenki számára van terve. Isten mindnyájunkat arra teremtett, hogy beteljesítsünk egy küldetést. Gyakran elgondolkodom azon, vajon mi az én rendeltetésem. Hogyan akarja Isten, hogy a világot megváltoztassam? Annak ellenére, hogy még nem ismerem azt az utat, amelyet Isten készített nekem, bizonyos örömöt jelent, hogy tudom, terve van velem.
Istennek terve van mindnyájunkkal a világon: a békéért, nem a háborúért; a szeretetért, nem a gyűlöletért. Mindannyian megtalálhatjuk a békét, ha megtanuljuk megnyitni a szívünket, és bízni tudunk Isten akaratában.

Imádság: Drága Urunk! Segíts, hogy felismerjük ajándékaidat az életünkben. Ámen.

Amikor bízom Isten tervében, békességre lelek.

IMÁDKOZZUNK A FEGYVERES ERŐSZAK ÁLDOZATAIÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1801 Dátum: 2018. December 16. - 11:11:54
2018. december 16. vasárnap

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek.
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze minden vétkéért.
Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!
Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!
Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt.

Ézs 40,1-5.

JÖNNI FOG!

Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! (Ézs 40,3)

A kis gyülekezetnek, ahol felnőttem, nem volt állandó lelkésze, így egy másik városból járt át a lelkész. A közlekedési körülmények gyakran bizonytalanok voltak, s ezért a vendéglelkészünk néha nem tudott jönni. Minden hónapban vártuk, remélve, hogy megérkezik, és vezeti az úrvacsorai istentiszteletet. A rossz utazási körülmények miatt néha három hónapig is lelkész nélkül voltunk. Máig emlékszem a testvérekre, ahogy előkészítik az úrvacsorát, nem tudva, vajon élhetünk-e vele, mert hagyományaink szerint csak lelkész oszthatja azt.
Ahogyan a gyülekezetünk készült a keresztény hit ünnepére, az advent emlékeztet bennünket az Isten Fiára való várakozásunkra. Advent az Úr útja készítésének ideje. A görbe utak kiegyenesednek, s a göröngyösek kisimulnak. Egy gyermek fog születni! Valami örökké fontos és különleges érkezik az emberek számára, s mindenki megismeri majd a bővelkedő élethez vezető utat.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, újra megnyitjuk magunkat áldott Fiad, Megváltónk és Szabadítónk fogadására. Az ő nevében imádkozunk. Ámen.

Ma mit tehetek az Úr útjának előkészítéséért?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1802 Dátum: 2018. December 17. - 12:16:49

2018. december 17. hétfő

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

ÖRÖMBEN ÉS BÁNATBAN

Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? A ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. (Mt 6,31-32)

2016 júniusában szeretett férjem életének 37. évében elhunyt. Hasnyálmirigyrákot állapítottak meg nála, és maximum 6 hónapot adtak neki. Pénteken haza küldték. Kedden meghalt, és az életem összeomlott. Rémület, fájdalom, könnyek, magány következett. Ráadásul ott volt a ház, a kocsi fenntartásának felelőssége, s az élet egyéb területei. Tudtam, hogy Isten velem van, de a gyász felemésztett.
Januárban szélvihar pusztított a városunkban, ablakokat tört ki, leveleket sodort, s nyugtalanító érzést keltett. Álltam és néztem a kavargást, s láttam, hogy a madáretetőmet dobálja a vihar. Azt gondoltam, Uram, így érzem magamat. Kapaszkodom, és életemet dobálja a káosz szele.
Hirtelen észrevettem két kismadarat az etető alján csipegetni. A himbálózás ellenére nyugodtak voltak. Aztán éreztem, ahogy Isten ezt mondja nekem: "Ahogy ezekkel a madárkákkal vagyok, úgy vagyok veled is, s megőrizlek a szörnyű viharban. Tápláltalak szeretettel, vigasszal, békességgel, a család és a barátok támogatásával, a Szentlélekkel vezetlek. Sosem hagylak el." Akár örömben, akár bánatban, de nem vagyunk egyedül. Isten velünk van.

Imádság: Kegyelmes és könyörületes Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy örömünkben és bánatunkban is. Ámen.

Isten a legmélyebb gyászunkban is velünk vanNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1803 Dátum: 2018. December 19. - 11:15:53
2018. december 19. szerda

Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra. Ő pedig megparancsolta neki: "Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik." De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.

Lk 5,12-16.

A LÁRMÁN TÚL

Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. (Lk 5,16)

Kimerülten, könnybe lábadt szemmel néztem le az aranyra festett virágcserepekre, melyekből angyalokat formáltam, ajándékul a lányom iskolájában tanító összes tanárnak. Van száz angyalom, de nincs béke a szívemben - gondoltam. Jó szándék vezérelt ebben a projektben, de a szokásos karácsonyi rutinfeladatok mellett ez már sok volt. Közel kerültem az összeroppanáshoz, de úgy gondoltam, ha én nem csinálom meg, ki fogja. Összekevertem a buzgalmat a szentséggel, az akaratot a szükséggel s a személyes büszkeséget a szolgálattal.
Ha elborít a sok feladat, eszembe jut, hogy Jézus is időt szánt rá, hogy a tömegtől távol Istennel legyen. Ezután felfrissülve, megerősödve és új odaszánással tért vissza a tanítványaihoz, hogy kihallhassa Isten hangját a mások igényeinek lármájából, és hatékony szolgálatot végezhessen.
Ha Jézusnak szüksége volt arra, hogy Istennel legyen, így van ez velünk is. Ha Jézus példáját követjük, s időt töltünk Istennel, mi is felfrissülünk, megerősödünk, s új szempontból látjuk szolgálatunkat.

Imádság: Drága Istenünk, hálásak vagyunk, hogy időt akarsz velünk tölteni. Hadd legyünk hűségesek abban, hogy elfoglalt életünkben téged teszünk az első helyre! Ámen.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1804 Dátum: 2018. December 20. - 09:03:17
2018. december 20. csütörtök

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek.
Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.

Jak 1,1-5.

AKADÁLY VAGY LEHETŐSÉG?

Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. (Zsolt 62,6)

Kemény munkám és hosszú tanulásom végül kifizetődött, mikor elkezdtem a legnagyobb kihívást jelentő programot az USA hadseregében. Aztán belevetettem magam a munkába, mely túl gyors volt és egészen más, mint ahogy addig tanultam. Keményen próbálkoztam helytállni egy stresszes környezetben.
Először nem értettem, Isten miért engedte, hogy eljussak arra a pontra, ami kudarchoz vezetett. Aztán olvastam egy könyvet Isten évszakairól, s arról, hogy nem mindegyik a növekedésről szól. Némelyik az előkészítésről szól, némelyik az ültetésről. Mindegyik fontos célt szolgál, s ha nem Isten szeretetére nézünk, kockáztatjuk, hogy szem elől tévesztjük a célt. Ez figyelmeztetett arra, hogy saját értékességemnek semmi köze az eredményességemhez, sokkal inkább ahhoz, amit Isten adott nekem. Szeretett és értékes vagyok, mindegy, melyik évszakot írjuk.
Ennek eredményeként elkezdtem másokat bátorítani és megosztani velük Isten szeretetét. Isten olyan ajtókat nyitott meg előttem, melyeket nem is hittem volna, s most azon az úton vagyok, melyet ő készített nekem.

Imádság: Urunk, hadd legyünk hálásak minden évszakért! Adj erőt, hogy mindig a te dicsőségedre legyünk! Ámen.

Ahol én nagy akadályt látok, Isten nagy lehetőségetNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1805 Dátum: 2018. December 21. - 10:44:31

2018. december 21. péntek

Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is - jót cselekedve - ajánlják lelküket a hű Teremtőnek.

1Pt 4,12-19.

BIZTOS LÁBAKON

Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű Teremtőnek, és cselekedjék a jót! (1Pt 4,19)

Remegő lábakkal és reszkető hangon tartottam beszédet egy szülőknek szervezett konferencián. Hatalmas hitbeli lépés volt részemről egy nagy tömeg előtt beszélni arról, amit Isten tanított nekem. Egy férfi a hallgatóságból azonban kikelt magából. Beadványt írt és telefonálgatott, hogy ne engedjenek engem tovább beszélni a konferencián. Mindezt csupán azért, mert nő vagyok. Sikerrel járt, én pedig összetörtem. Hónapokig nem beszéltem mások előtt. Önsajnálatom csendben tartott, és távol attól, hogy betöltsem feladatomat, amit Istentől kaptam.
Különös, hogyan válhat az önsajnálat egy kényelmes szokássá. Távol tarthat bennünket attól, hogy tanuljunk, növekedjünk és folytassuk a jó cselekvését. Hála Istennek azért, hogy felhasználja vereségeinket és győzelmeinket is (Róm 8,28)!
Isten lépésről lépésre segített visszanyerni önbizalmamat és újra beszélni kezdtem. Megtanultam, ha engedem, hogy az önsajnálat határozza meg tetteimet, az nem hitbeli válasz a kihívásokra. Amikor hitünket kihívások érik, - és ilyenek lesznek - a legjobb, ha folytatjuk a szolgálatunkat, és bízunk, hogy Isten megáld bennünket. Ő ígéri: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)

Imádság: Drága Istenünk, segíts bízni benned, akár győzelmet, akár vereséget élünk át. Ámen.

Lehet, hogy szenvedek, de Isten áldott gyermeke vagyok.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1806 Dátum: 2018. December 22. - 10:55:44
2018. december 22. szombat

Zarándokének. Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll.
Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az ÚR karolja át most és mindörökké.
Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek.
Tégy jót, URam, a jókkal, az igaz szívűekkel!
A görbe útra térőket pedig juttassa az ÚR a gonosztevők sorsára! Békesség legyen Izráelben!

Zsolt 125,1-4.

OLVASNI A SOROK KÖZÖTT

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. (Zsid 13,2)

Az egyik dolog, amire szolgálatom kezdetén rájöttem, hogy fontos megtanulni "olvasni a sorok között", azaz odafigyelni arra, hogy mi van a szavak mögött.
Ez azon a napon lett világos számomra, amikor egy gyülekezeti testvért látogattam meg a kórházban. Megkérdeztem, hogyan érzi magát, mire ezt válaszolta: "Köszönöm, jól vagyok." Azonban, mikor rápillantottam, észrevettem könnybe lábadt szemét. Így megkérdeztem: "Biztos, hogy tényleg jól van?" Akkor megnyílt előttem, és elmondta, hogy sokat aggódik, és kicsit fél is attól, hogy mit tartogat számára a jövő. Ahogy beszélgettünk és imádkoztunk, biztosítottam, hogy Isten vele lesz, bármit is hozzon a jövő.
Néhány nappal később újra meglátogattam, és széles mosollyal az arcán fogadott. Megköszönte, hogy meglátogattam, és elmondta, hogy most már érzi Isten békességét a szívében. Hálás voltam, hogy megtanultam "olvasni a sorok között", így megismerhettem igazi problémáit, és válaszolhattam azokra.

Imádság: Drága Urunk, hadd segítsünk azoknak, akik életük útján aggódnak és félnek. Jézus nevében kérünk, akinek szeretete kiűz minden félelmet. Ámen.

Bármit tartogasson is a jövő, Isten velem lesz.

IMÁDKOZZUNK A KÓRHÁZI BETEGEKÉRT, AKIKET KEVESEN LÁTOGATNAK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1807 Dátum: 2018. December 23. - 07:54:36
2018. december 23. vasárnap

Szétszór benneteket az ÚR a népek közé, és csak kevesen maradtok
meg azok közt a nemzetek közt, ahova elhajt benneteket az ÚR. Ott majd olyan isteneket kell szolgálnotok, amelyeket emberi kéz készített fából és kőből, amelyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak. De ha keresni fogod ott az URat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed. Ha nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez, az ÚRhoz, és hallgatsz a szavára, akkor mivel irgalmas Isten az ÚR, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik.

5Móz 4,27-31.

ISTENRE NÉZNI

Ha nyomorúságban leszel, mert egykor majd utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, és hallgatsz a szavára. (5Móz 4,30)

Az egyik évben felajánlottam az ifjúsági vezetőmnek, hogy segítek neki a karácsonyi műsor vezetésében. A tíz-tizenkét év közötti gyerekek nagyon izgultak, hogy hallgatóság előtt kell felolvasniuk. A két lány és a két fiú ünnepi ruhába öltözve nyugtalanul várakozott, miközben ilyen kérdéseket tettek fel: "Mikor kell a színpadra menni felolvasni? Az ének alatt vagy után?" Végül megértettem, nem számít, hogy hányszor magyarázom el nekik, hogy mit kell tenni, úgyis idegesek maradnak. Ezért ezt mondtam a négy bátor felolvasónak: "Ha nem vagytok biztosak, hogy mikor kell elkezdeni a felolvasást, akkor nézzetek rám, és én segítek, hogy ki következik". Mivel nem ismertek engem, voltak kétségeim, hogy megbíznak-e bennem, ha éppen elbizonytalanodnának. Ennek ellenére felajánlottam a segítségemet, akartam, hogy tudják: nincsenek egyedül. Ahogy várható volt, a program alatt mindannyian figyeltek rám.
Számomra ez az eset hasonlít az Istennel való kapcsolatunkra. A bajok között talán elfelejtjük, hogy Isten jelen van, és segít nekünk, bátorítva minket. Bízhatunk Isten vezetésében bármilyen helyzetben. Isten állandó és bölcs jelenléte soha el nem halványul.

Imádság: Istenünk, segíts rád tekintenünk vezetésért, rábízva magunkat szeretetedre! Ámen.

Nem akadályozhat meg a félelem abban, hogy Istenre figyeljek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1808 Dátum: 2018. December 25. - 13:35:46
2018. december 25. kedd

Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.

Jel 7,13-14.

FEHÉR KARÁCSONY

Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10-11)

Egy faluban nőttem fel, ahol karácsonyi szokás volt, hogy a gyermekek, fiatalok, felnőttek körbe járták a falut, és énekléssel köszöntötték egymást. Gyermekként kérdezgettük a felnőtteket, hogy fehér vagy fekete lesz-e a karácsony. Európában a fehér karácsony havat, jeget, hideget jelent; a fekete sarat, esőt, csúnya időt. Mi gyermekek mindig arra vágytunk, hogy fehér karácsonyunk legyen.
Most, felnőtt fejjel, hogy megismertem az Urat, már egészen mást jelent számomra a fehér és fekete karácsony. Nekem is mindig fekete volt a karácsonyom, amíg nem fogadtam be az életembe az Urat. Azóta van igazi fehér karácsonyom, mióta Jézus vére megtisztított, és megbocsáttattak a bűneim.
Attól, hogy értékes ajándékokat vásárolunk, vagy családi ünnepséget szervezünk, Jézus nélkül fekete marad a karácsonyunk. Kívánom, hogy tapasztaljuk meg mindannyian, hogy milyen jó Krisztussal ünnepelni karácsonykor, és az újév minden napján.

Imádság: Drága mennyei Atyánk, köszönjük az Úr Jézust, a te kimondhatatlan ajándékodat, aki által valódi "fehér karácsonyunk" lehet, bűntől tisztultan. Ámen.

Mit jelent számomra a karácsony üzenete?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1809 Dátum: 2018. December 26. - 13:25:10
 Nézz fel és a dolgok jobbra fordulnak!


    „Amikor felnézek éjjel az égre és látom a te kezeidnek munkáit – a holdat és a csillagokat, melyeket te helyeztél el – micsoda a halandó ember, hogy gondolsz vele, hogy törődsz vele?... Ó Uram, mi Urunk, milyen csodálatos a te neved széles e világon!” (Zsoltárok 8:3-4, 9.9 NLT-fordítás)

Mindannyian hallottuk már ezt a kifejezést: „A dolgok jobbra fordulnak!”

De mit is jelent ez?

Azt jelenti, hogy a dolgok előre haladnak, a problémáid csökkennek, a lehetőségeid viszont növekednek.

Idén karácsonykor emlékeztetni szeretnélek egy fontos igazságra: a dolgok akkor fognak jobbra fordulni, ha felnézel!

Másképp fogalmazva, a körülményeidben akkor lesz pozitív változás, ha nem a körülményeidre figyelsz, hanem elkezdesz Istenre figyelni.

A Biblia újra és újra ezt a kifejezést használja: „Emeljétek fel szemeiteket!”. Máképp fogalmazva, „Nézzetek fel! A tekinteteket fordítsátok magatokról Istenre!” Isten ezt mondta Mózesnek, ezt mondta Ábrahámnak, és Jézus is ezt mondta a tanítványainak.

Van egy régi anekdota, ami így hangzik: "Két férfi néz ki a börtönrácsokon. Az egyik a sáros földre néz, a másik föl a csillagokra." Más szóval az egyik fogvatartott csüggedten nézett le a rácsok mögül, míg a másik reménykedve nézett fel.

Neked is ez a választási lehetőséged és remélem, hogy te felnézel a csillagokra! Minden csillag Isten alkotása, és pontosan ugyanezek a csillagok fénylettek Jézus születésének éjszakáján 2000 évvel ezelőtt. Dávid király is ugyanezeket a csillagokat látta Jézus születése előtt 1000 évvel, amikor ezeket írta:

„Amikor felnézek éjjel az égre és látom a te kezednek munkáit – a holdat és a csillagokat, melyeket te helyeztél el – micsoda a halandó ember, hogy gondolsz vele, hogy törődsz vele? ... Ó Uram, mi Urunk, milyen csodálatos a te neved széles e világon!” (Zsoltárok 8:3-4, 9.9 NLT-fordítás)

Amikor felnézünk, és ráeszmélünk Isten nagyságára, ettől a fölismeréstől a problémáink összezsugorodnak. A mi problémáink soha sem látszanak olyan hatalmasnak, sem olyan súlyosnak hogy Isten nagyságához hasonlíthatóak legyenek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1810 Dátum: 2018. December 27. - 08:02:02
2018. december 27. csütörtök

A karmesternek: Dávid zsoltára.
Hallgasson meg téged az ÚR a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve!
Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról!
Gondoljon sok ételáldozatodra, égőáldozatodat fogadja szívesen. (Szela.)
Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet!
Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az ÚR minden kérésedet!
Jól tudom, hogy az ÚR győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel.
Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az ÚRnak a nevét.
Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk.
URam, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, ha hozzád kiáltunk!

Zsolt 20.

AZ ANYAI SZERETET

Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kot-lós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! (Mt 23,37)

Családunknak van egy kis baromfiudvara. Egyik tavasszal néztük, ahogyan a tyúkanyó kiköltött hat tojást. Amikor a csibék kicsik voltak, mindig azzal volt elfoglalva, hogy a fészekalját együtt tartsa. Egyik reggel a tyúk furcsán hangoskodni kezdett, amiből megállapíthattuk, hogy valami nincs rendben.
Amint a család kirohant az udvarra, a tyúkanyót egy kisebb bokor előtt láttuk meg, felborzolt tollakkal, szárnyait kitárva, miközben egy sólyom körözött fölötte. A kiscsibéit sehol sem lehetett látni. A fiaink kiabálni és integetni kezdtek, hogy elijesszék a sólymot, mi pedig a feleségemmel a csibéket próbáltuk megkeresni. Eleinte nem találtuk őket. Aztán lassanként előmerészkedtek a bokorból, ahová a tyúkanyó biztonságban elrejtette őket. Amikor szembesült a veszéllyel, a tyúk kirohant a sólyom elé, családja biztonságát a sajátja elé helyezve.
A mai igeversben Jézus magát a védelmet adó kotlóshoz hasonlítja. Amikor ezeket az igéket olvasom, gyakran felidézem azt a bizonyos napot az udvaron. Az anyák az egész világon ilyen szeretetet tanúsítanak. Jézus is bemutatta ezt az önfeláldozó szeretetet, amikor meghalt az egész világért a kereszten. Jézus példájából tudjuk, hogy Isten mindent feláldoz azért, hogy szeressen és megvédjen minket.

Imádság: Szerető Istenünk! Segíts úgy szeretni másokat, ahogy te szeretsz minket! Ámen.

Isten mindig szeretni és védeni fog.

IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESANYÁKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1811 Dátum: 2018. December 29. - 08:12:28

2018. december 29. szombat

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

MEGBOCSÁTANI A CSALÁDNAK

Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. (Lk 6,37)

A családom nagyon fontos nekem. Ezért lelkileg fájdalmasan éltem meg, amikor a bíróságon találtuk magunkat, hogy az igazságszolgáltatás oldja meg a nézeteltéréseinket. Sokat imádkoztam a megoldásért, végül átadtam az ügyet Istennek, mert rájöttem, hogy csak az ő vezetésére támaszkodhatom.
A keserves folyamaton keresztül Isten megmutatta, hogy meg kell bocsátanom magamnak, amiért nem vettem észre a komoly konfliktus jeleit, és a megoldást segítő értelmes párbeszéd lehetőségeit. Isten arra is rávezetett, hogy meg kell bocsátanom a családtagjaimnak. Amikor a fenti igeverset olvastam, világossá vált, hogy okkal kapcsolta össze Jézus e három parancsot. Én büszke voltam arra, hogy megbocsátottam, de vajon nem ítélkeztem, nem kárhoztattam? Nem úgy gondoltam ezekre a családtagokra, hogy ők nem érdemlik meg Isten kegyelmét? Igazán megbocsátottam nekik?
Ahogy elgondolkodtam, eszembe jutott a mai olvasmány, ami bátorít, hogy bocsássunk meg, ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk, és mindent Jézus nevében tegyünk. Tudtam, hogy kudarcot vallottam. Ha egyszer ráhagyjuk az ítélkezést és kárhoztatást Istenre, akkor igazán meg tudunk bocsátani.

Imádság: Urunk, áldunk a békességért, amit átélünk, ha útmutatásodat követve megbocsátunk egymásnak. Ámen.

Isten kinek akarja, hogy megbocsássak?

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK MEG KELL BOCSÁTANUNKNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1812 Dátum: 2018. December 31. - 12:39:39
2018. december 31. hétfő

Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

ApCsel 2,41-47.

ISTEN DICSŐÍTÉSE

Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. (ApCsel 2,46)

A mi kultúránkban az a szokás, hogy az év végét egy szilveszteri buliban ünnepeljük a barátainkkal. Mindig sok ételt készítünk, élvezzük a zenét, táncolunk és beszélgetünk.
Körülbelül három évvel ezelőtt csatlakoztam egy keresztény gyülekezethez. Most már másképp ünnepeljük az év végét. Változatlanul élvezzük a finom étkeket, de időt szentelünk az ünneplésre, és dicsérjük Istent énekekkel. A vendégség legjobb része az, amikor meghallgatjuk egymás beszámolóit Isten támogatásáról - a csodás dolgokról, amelyeket Isten véghezvitt az életünkben az elmúlt évben -, hálát adva mindenekért. A Szentlélek késztet bennünket, hogy megvalljuk, mit jelent a hit számunka, és milyen tartós reménnyel nézünk az újév elé. Ezért továbbra is tanulni akarunk, hogy jobban megismerhessük Istent. Hittel és bizonyossággal tekintünk a jövő elé, készen arra, hogy másokkal is megismertessük Isten szeretetét és védelmét.

Imádság: Reménység Istene, kérjük a te szerető vezetésedet és áldásodat azokra, akik - bárhol a világon - tanulmányozzák igédet, dicsőítenek és imádkoznak hozzád. Ámen.

Ma elmondom másoknak, milyen maradandó reménységem van Istenben.

IMÁDKOZZUNK A KIS IMAKÖZÖSSÉGEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1813 Dátum: 2019. Január 02. - 14:36:18
2019. január 2. szerda

Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

2Kor 5,16-21.

HOL VAN AZ ÚJ?

Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű..., azt vegyétek figyelembe! (Fil 4,8)

December 31-én a hároméves Julu boldog és izgatott volt. Játék közben folyton énekelgette: "Holnap újév! Minden új lesz!" Vacsora után nagy várakozással eltelve aludni tért.
Másnap korán reggel, amikor felkelt, Julu kiszaladt a házból, majd visszajött a nappaliba. Csalódottan kérdezte: "Hol van az új? Semmi új nincs odakint, de itt bent sincs semmi új! Hol van az új év?"
Elgondolkodtam, mert néha én sem látom az új dolgokat az életemben. Hirtelen eszembe jutottak az új dolgokról szóló igeversek. A 2Kor 5,17 arra emlékeztet: "ha valaki Krisztusban van, új teremtés az". Megkérdeztem magamtól: Krisztusban vagyok-e ma? Hol vannak annak a jelei, hogy új teremtés vagyok? A Fil 4,8 azután megadja a megoldást: "...ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe". Egy másik válasz a Gal 5,22-23-ban van: Ha új teremtés vagyok, a lélek gyümölcse - szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás - nyilvánvaló lesz az életemben. Hála legyen Istennek a lehetőségért, hogy új teremtés lehetek a Krisztusban!

Imádság: Urunk, adj bölcsességet, ami eligazít az élet útján, és kérünk, vezess minket az örök életre! Ámen.

Hogyan élhetek Krisztus-központú életet?

IMÁDKOZZUNK HŰSÉGES ÉLETÉRT AZ ÚJ ÉVBEN!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #1814 Dátum: 2019. Január 03. - 19:02:15
2019. január 3. csütörtök

Jézus ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg." Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

Lk 19,1-10.

KOCKÁZATOS FÁRA MÁSZÁS

Jézus így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. (Lk 19,5)

Zákeus gazdag vámszedő volt, és alacsony termettel volt megáldva. Gazdagságával sok mindent megvásárolhatott, de azt nem, hogy egy helyet szerezzen magának az első sorban, ahonnan Jézust jól láthatja. Ehelyett, ahhoz kellett folyamodnia, hogy felmásszon egy fára, ha egy pillantást akart vetni Jézusra.
Nekem még a fára mászás gondolata is borzalmas. Zákeus azonban kész volt kockáztatni akár egy hiábavaló mászást és a személyét érő szégyent, csak hogy láthassa Jézust.
Jézus azt kéri, hogy egy kisgyermek ártatlanságával menjünk hozzá (Mt 18,3). Nem csoda hát, hogy amikor meglátta Zákeust egy fán, azonnal felajánlotta, hogy betér a házába. Ennek az eredménye pedig az lett, hogy Zákeus élete megváltozott. Adakozott a szegényeknek, kárpótlást adott azoknak, akiket becsapott, és ami a legfontosabb, üdvösséget nyert.
Jézus azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. Mindegy, hogy egy fa tetején ülünk, vagy erdőben bolyongunk; vigaszunk lehet abban, hogy Jézus meg akar menteni. Ha bizonytalan vagyok, és nem látom a következő lépést, amelyre Isten hív, eszembe jut Zákeus. Ha ő kész volt kockázatot vállalni, hogy lássa Jézust, mennyivel inkább késznek kell lennem felvállalni a Mester követésének kockázatát.

Imádság: Atyánk, adj bátorságot és alázatot, hogy Fiadat keressük, akkor is, ha kockázatosnak tűnik. Ámen.

Jézushoz tartozni kockázatos, de a jutalom örökkévaló.