Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 295322 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1830 Dátum: 2019. Január 16. - 11:05:03

2019. január 16. szerda

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.
Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.

Kol 2,6-10.

DOLGOS NAPOK

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok. (Kol 2,6-7)

Egyik nap az iskolában két dolgozatot is írtunk, amikre nem tanultam. Egyik barátnőm elég rosszul érezte magát, és neki is dolgozatot kellett írnia. Sajnáltam őt, de azt mondtam magamban, hogy semmit sem tehetek érte. Nekem is tanulnom kell, hogy jó jegyeket szerezzek. Később rádöbbentem, mennyire helytelenül viselkedtem, amikor elhanyagoltam őt. Fontosak a jó jegyek, de az is, hogy jó barátja legyek valakinek, ha épp nehéz napja van.
A hétköznapok rohanása gyakran megnehezíti, hogy megéljük keresztény értékeinket, és elfelejtünk Jézus nyomdokaiban járni. Az élet nemcsak a tanulásról, anyagi javakról, vagy örömöt okozó tevékenységekről szól. Az élet azt is jelenti, hogy jót teszünk másokkal, és Krisztus fényét sugározzuk a körülöttünk lévők életére.
Azáltal, hogy Jézus nyomában járunk, segítünk jobbá és együtt érzővé tenni ezt a világot. Nem számít, milyen sok a dolgunk, keresztényként az a missziónk, hogy észrevegyük a sötétségben élőket, és Isten szeretetét továbbítsuk nekik.

Imádság: Drága Urunk, segíts nekünk, hogy ne emésszenek fel teljesen a dolgos hétköznapok, és mindig találjunk időt arra, hogy megosszuk másokkal a szeretetedet. Ámen.

A rohanó világban is Jézus nyomdokában fogok járni.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1831 Dátum: 2019. Január 17. - 09:31:44
2019. január 17. csütörtök

Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek". Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.

Ef 2,11-22.

ISTEN HÁZA

Maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által. (Ef 2,21-22)

Egy lebontásra ítélt hatalmas épület közelében álltam. Korábban sok iroda, üzlet és szervezet kapott itt helyet. A gyülekezetünk is ebben az épületben bérelt egy imatermet. Miközben a lebontásra váró házat néztem, eszembe jutott az első vasárnapi istentisztelet, amin részt vettem. Melegen fogadtak, és lelki otthonomra leltem. Egy életre szóló változás történt bennem.
Megismertem Jézust és Isten szavát. Sok csodálatos emberrel találkoztam, akik később hitbéli testvéreim lettek. Ők ma is hűséges és megbízható barátaim, akikre mindig számíthatok, ha szükségem van rájuk. Hálás vagyok ezekért az emberekért, és az épületért, ahol először találkoztam velük.
Az öreg épületet azért rombolták le, hogy egy szupermarketnek adjon helyet. Ma már egy olyan helyen tartunk istentiszteletet, ami az egyházunké. Az épület minden igényt kielégít, és nincs is messze a régitől.
Habár sok emlék fűz a régi helyhez, Pál efézusi levele arra emlékeztet, hogy az épület nem maga az egyház; a keresztények maguk alkotják az egyházat. Pál azt írja, hogy mi együtt épülünk Isten hajlékává. Milyen csodálatos, amikor a lelki otthonunkat a keresztény emberekkel való közösségben találjuk meg!

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük a keresztény közösség ajándékát. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

A gyülekezetem sokkal több, mint egy épület.

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETI OTTHONT KERESŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1832 Dátum: 2019. Január 18. - 10:30:41

2019. január 18. péntek

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az ÚR angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: "Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!" Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: "Legyetek üdvözölve!" Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: "Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem."
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Mt 28,1-10,16-20.

ISTEN BIZTOSÍT MINKET

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! (Ézs 41,10)

Villámok cikáztak, és mennydörgés rázta meg az eget, amikor Seattle-ből Duvallba, Washington államba tartottunk autónkkal. A hátsó ülésen sírva fakadt félelmében a kis unokahúgom. Amikor hátrafordultam, láttam a reszkető testét és az arcán legördülő könnycseppeket. Tehetetlennek éreztem magam, mivel nem értem őt el az első ülésről. Hirtelen kezdett alábbhagyni a sírása. Megint megfordultam, és láttam, ahogy Palmer, a kis unokám gyengéden simogatja unokahúgom karját, és ezt mondogatja: "Nincs semmi baj, Kayla. Gondolj valami viccesre. Emlékszel, hogy megvertük a versenyben a többi unokatesót?" Kayla felkuncogott és bólintott. A villámlás és dörgés csak erősödött ezután, és még egy órán át tartott, de Kayla nem sírt, mert Palmer átkarolta, és közben csitította.
Mosolyogtam, és büszke voltam Palmerra. Arra gondoltam, Isten milyen gyakran megnyugtat, amikor félek. Isten gyermekeként tudom, hogy a válság és nehézség idején ő átölel és megvigasztal. Ez arra emlékeztet, ahogy Isten biztosította az izraelitákat: "Ne félj, mert én veled vagyok." Jézus újra megerősítette ezt az ígéretet: "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Jézus védelmének és vigasztalásának ígérete biztosít arról, hogy minden rendben lesz.

Imádság: Istenünk, köszönjük állandó jelenlétedet és szavadat, mellyel védelmet és vigaszt adsz. Ámen.

Félelem és kétség idején Isten ígéretére támaszkodhatok.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1833 Dátum: 2019. Január 19. - 09:23:31

2019. január 19. szombat

Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: "Nézz ránk!" Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!" És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.

ApCsel 3,1-10.

ISTEN KÉPES RÁ

Jézus mondja: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Lk 11,9)

Amikor a gyerekeim még óvodások voltak, gyakran kértem őket, hogy pakolják el a játékaikat, vagy ágyazzanak be. Időnként azt válaszolták, hogy még túl kicsik ehhez, pedig már elég nagyok voltak elvégezni a feladatot. Még nem álltak készen elfogadni a felelősséget, ami a képességeikkel jár.
Gyermekként talán mi is mondtuk, hogy túl kicsik vagyunk valamit megtenni. Felnőttként ezt már úgy fogalmazzuk meg, hogy képtelenek vagyunk valamire. De ha azt állítjuk, hogy nem tudunk valamit elvégezni, akkor sokfajta lehetőséget ki is zárunk az életünkből azáltal, hogy még csak nem is próbálkozunk. És túl gyakran mondjuk azt, hogy nem tudjuk megcsinálni a feladatot, amikor valójában azt kellene őszintén bevallanunk, hogy nem akarjuk elvégezni különböző okok miatt.
Amikor Péter azt kérte a béna embertől, hogy álljon fel és járjon, ő - hála Istennek - nem úgy válaszolt, hogy nem tud. Hitte, hogy Isten hatalma meggyógyította őt; felállt, ugrándozott, és Istent dicsőítette. Nem akarom korlátozni azokat a lehetőségeket, amiket Isten nekem szán, vagy kizárni az áldásokat, és minden próbálkozás nélkül azt mondani, hogy képtelen vagyok rá. Istennek minden lehetséges (Mt 19,26).

Imádság: Urunk, nyisd meg szemünket azokra, amik számunkra lehetetlennek tűnnek, de általad megtörténhetnek. Ámen.

Milyen lehetőséget készít Isten ma számomra?

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKBŐL HIÁNYZIK AZ ÖNBIZALOM!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1834 Dátum: 2019. Január 20. - 12:40:52
2019. január 20. vasárnap

Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

Lk 12,22-31.

EGYSZERRE CSAK EGY NAP

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. (Mt 11,29)

Az özvegység fájdalmával küzdve sok olyan napot éltem meg, amikor még a ruháim érintését is kényelmetlennek találtam, és azon gondolkodtam, hogyan mehet tovább az élet egyedül. Amikor így érzek, Jézus szavaira emlékezem: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28). Emlékszem, azt gondoltam, hogy csak erőltetni kell mindezt, úgy, hogy hagyom, vezessen Isten. Túl könnyűnek tűnt, hogy csak magamra gondoljak, és a jövőm miatt aggódjak. Azon is morfondíroztam, hogyan leszek képes fenntartani a házamat, és a napokat egyedül túlélni.
Egy idő után felfedeztem a boldogulásom titkát, mégpedig abban, hogy időnként percről percre, óráról órára, vagy napról napra kell élni. Ezek a napok összeadódtak immáron két és fél évre, és bár még mindig küzdök, tudom, hogy erősebb vagyok, és további gyógyulás következik. Tudom, hogy ha továbbra is Istenben bízom, és engedelmes maradok, Isten vezetni fog - napról napra.

Imádság: Atyánk, szabadíts fel bennünket a jövő miatti aggódásból, és segíts minden nap benned bíznunk! Ámen.

Isten napról napra vezet tovább minket a jövőbeNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1835 Dátum: 2019. Január 21. - 09:07:37

2019. január 21. hétfő

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

Mt 11,28-30.

TEHER NÉLKÜL

Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz! (Zsolt 55,23)

Az ifjúsági csoportunk tagjait súlyos terhek és aggodalmak feszítették. Mikor elmentünk az aktuális havi túránkra, a vezetők jó lehetőséget láttak arra, hogy segítsenek a tiniknek az Úrra bízni aggodalmaikat. Minden fiatal kapott egy hátizsákot és egy üveg vizet a rövid túrára. Sokan azon tanakodtak, vajon mit rejtenek a hátizsákok, mert olyan nehezek voltak.
Félúton a fiatalok kinyithatták a hátizsákokat, amiben néhány téglát találtak. Többen panaszkodtak, hogy miért kellett felesleges terheket cipelni, de mások egyből rájöttek a tanulságra. Megkértük őket, hogy vegyék ki a téglákat, és írják rá a terheiket, aggodalmaikat, gondjaikat. "Iskolai stressz", "anyagi kérdés", "szülők válása", "megtört barátságok", és a "jövőm" - ezek szerepeltek a téglákon. Mikor felértünk a hegytetőre, a fiatalok letérdeltek, hogy a hatalmas kereszt elé tegyék a téglákat, és elmondják azokról személyes imádságukat Istennek.
Végül mindenki felállt, és együtt imádkoztunk a kereszt körül - azokra a terhekre ráállva, amiket előbb a hátunkon vittünk. Hazafelé a kirándulás sokkal könnyedebb és örömtelibb volt, miközben mindenki felidézte Isten gondoskodását.

Imádság: Könyörületes Istenünk, köszönjük, hogy felemelsz minket, és erőt adsz nekünk. Ámen.

Az aggodalmaskodástól megszabadulhatok, mikor a kereszt elé teszem a terheket.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1836 Dátum: 2019. Január 22. - 10:10:03
2019. január 22. kedd

Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Róm 8,12-17.

ÖRÖKBE FOGADVA

Akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. (Jn 1,12)

A szüleim három hónaposan fogadtak az otthonukba. Örökbefogadás előtt az életük minden apró kis részletét kivizsgálták. A bíróságon a barátaik tanúskodtak a megbízhatóságukról. Szociális munkások bejelentés nélkül jöttek hozzánk, hogy lássák, milyen gondoskodásban van részem. Végül a szüleim 11 hónapos koromban törvényesen örökbe fogadhattak.
Tudva, hogy min mentek keresztül a szüleim, igazán értékelem igyekezetüket, hogy a családjuk része legyek. A gyerekek az iskolában csúfoltak amiatt, hogy örökbe fogadtak, de semmi olyat nem tudtak mondani, ami meggyőzött volna arról, hogy nem vagyok különleges a szüleimnek. Tudom, hogy különleges vagyok, hiszen a szüleim kiválasztottak, hogy a családjuk része legyek. Bizonyítaniuk kellett, hogy akarnak engem, és hogy jól fognak gondoskodni rólam.
Isten számára még ennél is különlegesebbek vagyunk. Hiszen ő emberré lett Jézus Krisztusban, aki meghalt értünk, hogy Isten örökbe fogadott gyermekei lehessünk. Isten kiválasztott minket, és elhívott mindnyájunkat, hogy Jézus Krisztusban bízva csatlakozzunk az ő családjához.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy értünk adtad Fiadat, hogy családod tagjai legyünk. Segíts kimutatnunk a szeretetünket azzal, hogy követünk téged! Ámen.

Minden ember különleges Isten számára.

IMÁDKOZZUNK AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRA VÁRÓ GYERMEKEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1837 Dátum: 2019. Január 23. - 09:00:52

2019. január 23. szerda

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim.

Jak 1,12-16.

HITBEN GAZDAG

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)

A feleségemmel sokszor küszködünk, hogy kijöjjünk a kis jövedelmünkből. Ki kell fizetnünk az albérletet, a rezsit, gyógyszert, élelmiszert és minden mást, ami a mindennapi élethez szükséges. Próbálunk előre tervezni, hogy csak olyan dolgokat vegyünk, amelyekre tényleg szükségünk van. Bevásárló listát készítünk, és ahhoz tartjuk magunkat. Így elég lesz a keret, hogy megéljünk, és még a váratlan kiadásokra is maradjon. Ez a rendszer jól működik egy nagy kivétellel. Nehéz ragaszkodni a listához, mikor annyi dolog van a listán kívül is, ami jól néz ki; dolgok, amiket igazán szeretnénk, de nem engedhetünk meg magunknak. Sohase könnyű leküzdeni a kísértést, hogy az ösztöneink szerint vásároljunk; ehhez fegyelmezettségre van szükség.
Keresztényként is próbálunk fegyelmezetten élni. Minden nap olvassuk a Bibliát, arra koncentrálunk, amire tényleg szükségünk van, és hálát adunk azért, amink van, ahelyett hogy azon aggódnánk, amink nincs. A havi költségvetéshez hasonlóan a hitéletet is könnyebb fegyelmezetten gyakorolni. Megtanultuk, hogy nem az számít, hogy mit akarunk, hanem, hogy mink van. A hitbeli gazdagság értéke felbecsülhetetlen.

Imádság: Drága Urunk, segíts elkerülni az evilági kívánságokat, és e helyett kincseket gyűjteni benned. Ámen.

Az anyagi dolgok múlandók, de a lelki gazdagság örökké tart.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1838 Dátum: 2019. Január 24. - 09:13:00

2019. január 24. csütörtök

Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.)
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.

Zsolt 62,5-8.

MEGTART

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak..." (Zsolt 50,15)

"Szóval most a mesterhármas következik!" - mondta a sebészorvos mosolyogva. A szavai sokkoltak a korábbi betegségeim tudatában. Az onkológusom észrevett egy csomót az MRI vizsgálaton, és kijelentette, hogy meg kell műteni. Ez három éven belül a harmadik műtétem volt. A klinikán ültem a férjemmel és a nővéremmel, és nem találtam szavakat. A hangom elgyengült, mintha minden erő és élet elszállt volna belőlem. Összeszedtem magamat, és ennyit tudtam csak mondani: "Doktor úr, a fiam csak öt éves." Aztán keservesen sírni kezdtem.
Nem sokkal ezután imádkoztam, és ekkor egy hang ezt mondta nekem: "Nem hagytalak el korábban sem; most sem hagylak el. Veled vagyok." A harmadik műtétem sikeres volt, és a biopszia is negatív lett. Isten megtartott az öt hónap kemoterápia alatt, ahogy megtartott a három fájdalmas műtét során is.
Hálát adtam Istennek a csodálatos kegyelméért és hűségéért. Sok csodán keresztülmentem, és egy hiteles tanúja vagyok Krisztus Urunk és Megváltónk erejének. Sok bizonyságtételt meg tudok osztani másokkal. Dicsőség Istennek!

Imádság: Köszönjük, kegyelmes Istenünk szeretetedet és irgalmadat. Segíts bízni benned, és erősíts minket, hogy hiteles tanúid lehessünk. Jézus nevében. Ámen.

Isten az én oltalmam.

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY KRISZTUS TANÚI LEHESSÜNK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1839 Dátum: 2019. Január 26. - 10:47:51
2019. január 26. szombat

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.

Jn 7,37-39.

AHOL VÍZ FAKAD

Az Úr vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. (Ézs 58,11)

Nagyon szeretem elnézni a hátsó udvarunkon keresztülfolyó kis csermelyt. Néha szárazság idején lassabban ugyan, de tovább folydogál. Csermelyek, patakok és folyók folyamatosan és mindig láthatóak a környékünkön. Gyakran elidőzöm egy gyors folyású patak mellett, és azon merengek, honnan jön ez a rengeteg víz? Mi tartja ezt állandóan mozgásban? Vajon honnan ered?
Mikor a patak fodrozódó vízét bámulom, fogalmam sincs róla, hol ered. Azonban azt jól tudom, hogy a lelkem számára hol fakad az éltető forrás. Ézsaiás arról beszél, hogy Isten olyan forrássá tesz minket, melynek vize sohasem apad el. A bennünk munkálkodó Isten azt ígéri, hogy szükségeinkről gondoskodik, és megerősít bennünket folyamatos áldásaival. Kegyelme és szeretete állandóan árad felénk, hasonlóan a sziklákon lezúduló végtelen mozgásban lévő vízhez.

Imádság: Élet forrása, köszönjük kiapadhatatlan kegyelmedet és szeretetedet. Mindezek hadd áradjanak belőlünk is, amikor másokat igyekszünk elérni és szolgálni! Ámen.

Isten szeretete olyan folyó, ami sohasem szárad ki.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1840 Dátum: 2019. Január 27. - 13:54:23
2019. január 27. vasárnap

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.

Jak 1,2-5.

LÁTÁS - BELSŐ LÁTÁS

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. (1Thessz 5,11)

Egyik reggel felmentem a szószékre, hogy elkezdjem a prédikációt, de hirtelen elvesztettem a látásomat a bal szememre. Nem láttam a padsorokban ülők arcát, és nem tudtam elolvasni a jegyzeteimet sem. Két műtét után és hetenkénti szemészeti kezeléseket követően a látásom majdnem teljesen visszatért.
Elgondolkodtam, milyen a lelki vakság. Mivel az olvasás a látásom elvesztését követő hónapokban nagyon kényelmetlen volt, mindennek a lelki életem látta kárát. Sokkal kevesebb időt töltöttem az Úrral. Gyönge hitem csupán csak ennyire lenne elég, és ilyen könnyen vakvágányra kerülök? Ezen a mélyponton Isten megengedte, hogy másként lássak.
Megláttam az emberekben a jóságot, a gondoskodást, az imádságos aggódást és támogatást, különösen a feleségem, Joan, a családom és a gyülekezet tagjai részéről. Imádkoztak értem, telefonon és mailben is bátorítottak. A tőlük nyert támogatás a mai igeszakaszt juttatta eszembe. Ez az időszak megpróbálta hitemet, de Isten felhasználta, hogy önvizsgálatra indítson, és hogy jobban magamba nézhessek. Azt gondoltam, hogy én irányítom az életemet, de rá kellett jönnöm, hogy mindvégig ő gondoskodott rólam. Isten ettől kezdve, és azóta is, rendszeresen alázatra és türelemre tanít.

Imádság: Istenünk, köszönjük ránk árasztott áldásodat. Segíts közelebb kerülnünk hozzád! Ámen.

Hogyan tudom edzésben tartani lelki életemet a mai napon?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1841 Dátum: 2019. Január 28. - 07:03:03

2019. január 28. hétfő

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.

Ef 6,10-20.

MI AZ ÉN ÜZENETEM?

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. (Kol 3,16)

Athénba tett látogatásom alkalmával belekeveredtem egy utcai vásári forgatagba. Az egyik bódénál egy asszony ingyen inget, kalapot és kitűzőt kínált. Hátizsákos utazóként boldogan elfogadtam őket. Másnap az ajándék pólót vettem föl, és már éppen elindultam volna a várost fölfedezni, mikor hirtelen zavarba jöttem. Fogalmam sem volt a szöveg jelentéséről, ami görög nyelven a pólóm elején virított. A helyiek viszont jól értették. Mi van, ha a szöveg üzenetével egyáltalán nem tudok azonosulni? A nap vége felé, szóba elegyedtem egy bolti eladóval és egy pénztárossal. Az egyikük azt mondta: "Tetszik a pólód!" Gyorsan rávágtam, de hát nem is tudom, hogy mit jelentenek ezek a görög szavak.
Lefordította: "Számos kalandot át kell élned az életedben, de a kábítószer ne legyen közöttük!" Végre megbizonyosodtam, hogy azonosulni tudok a szöveg jelentésével, így magabiztosan tölthettem el a nap hátralévő részét a pólóban.
Elgondolkodtatott, hogy milyen gyakran hordozok üzeneteket anélkül, hogy tudatában lennék valódi jelentésüknek. Lehet, hogy nem olyan nyilvánvaló módon, mint egy pólófelirat, de ahogyan másokkal bánok, a szavak, melyeket kimondok, sőt még az arckifejezésem is üzenettel bír mások számára. Jó lenne, ha ez az üzenet mindig a bennem élő Krisztust tükrözné.

Imádság: Urunk, segíts megválogatni szavainkat és tetteinket, hogy azok a te dicsőséget szolgálják! Ámen.

Tetteimmel és viselkedésemmel hogyan tükrözhetem Krisztust?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1842 Dátum: 2019. Január 29. - 11:19:22

2019. január 29. kedd

Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről: a témáni Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma.

Jób 2,11-13.

IGAZI BARÁTOK

Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. (Jn 11,19)

Soha sem fogom elfelejteni, amit öt barátom tett értem feleségem halálakor. Lisa, a sclerosis multiplexszel folytatott 18 éves küzdelme után álmában halt meg egy februári vasárnap reggelen. Halála váratlanul és hirtelen jött. A rákövetkező napokban négy helyen is gyászistentiszteletet terveztünk tartani Kelet-Texas 400 kilométeres körzetében. Phylis és Keith eljöttek hozzám, és leültek velem beszélgetni a temetés előtti estén. Glen a temetésre érkezett, és velem maradt az azt követő toron is. Másnap Bobbal találkoztunk a temetőben Lisa sír melletti megemlékezésén. Aztán vasárnap délután Steve jött el a saját gyülekezetünkben tartott emlékező istentiszteletre.
Jób utolsó fejezeteit olvasva, könnyű elfelejteni a könyv elejét. Hét nap és hét éjjel három barátja meglátogatta Jóbot, leültek mellé és együtt sírtak vele. Szavakkal nem tudom kifejezni azt a hálát, amit a barátaim iránt érzek, akik jelenlétükkel támogattak életem legnehezebb hetében. Azt is tudom, hogy mi késztette őket, hogy közel 400 kilométert vezessenek csak azért, hogy egy-két órára velem lehessenek. Szavakkal nem tudták volna kifejezni azt, amit közölni szerettek volna velem. Hasonlóképpen, Isten is kimondhatatlanul szeret bennünket. Ezért jött el személyesen, hogy szeretetét megmutassa.

Imádság: Istenünk, köszönjük egymás jelenlétének ajándékát, ami által képessé teszel minket adni és elfogadni. Ámen.

Ki felé szolgálhatok ma Isten küldötteként?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1843 Dátum: 2019. Január 30. - 08:52:30
2019. január 30. szerda

A karmesternek: Húros hangszerre. Dávidé.
Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra!
A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem!
Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen.
Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! (Szela.)
Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget.
Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjednek!
Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt!
Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.

Zsolt 61.

DERENGŐ HEGYEK

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 121,1-2)

Amikor az elsős tanítónk segítségével memorizáltuk a Zsolt 121-et, fogalmam sem volt róla, hogy mekkorák is lehetnek a hegyek. Kanada középső részén, ahol felnőttem, nincsenek hegyek, és felnőtt koromig nem is nagyon utazgattam. A zsoltáros szavai egész más jelentést nyertek, mikor első alkalommal megláttam a kanadai Sziklás-hegységet.
A csupasz fekete sziklák tövében állva semmi mást nem láttam, csak a hegyet. Nem tudtam eldönteni, hogy a távoli csipkézett hegygerinc az egész hatalmas sziklatömbnek a csúcsa-e. Túl közel voltam a hegyhez, hogy ezt megállapíthassam.
Hasonló módon, néha egy problémát is túl közelről szemlélek, és nem látom a lehetséges megoldásokat. Ilyenkor egyedül csak segítségért tudok kiáltani. Jó lenne tudni, hogy vajon a zsoltáros is hasonlóképpen érzett-e, mikor ezt írta: "Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?"
Mikor leküzdhetetlennek tűnő problémával kerülök szembe, mindig eszembe jut a Zsolt 121. A hegyekre nézve megértem, hogy a hegyek alkotója sokkal hatalmasabb, mint az alkotása. Az én problémám nem jelent problémát neki.

Imádság: Teremtőnk, segíts mindig bíznunk a te erődben! Segítségeddel minden nehézséget legyőzhetünk. Ámen.

Nincs olyan probléma, ami túl nagy Isten számára.

IMÁDKOZZUNK A TERHEK ALATT ROSKADOZÓKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1844 Dátum: 2019. Január 31. - 10:55:05
2019. január 31. csütörtök

Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.

Jak 2,14-17.

KEZEK ÉS LÁBAK

A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. (Lk 9,58)

Kivételesen hideg és esős volt az időjárás, amikor szokásos téli látogatásunkat tettük Kaliforniába. A sok vihar eredményeként több helyen is áradások és sárcsuszamlások voltak. A gyülekezetben, ahová időszakosan minden télen járunk, hallottunk a melegedő központról, amely jan. 1. és márc. 31. között éjszakánként nyitva áll, ha a hőmérséklet 2 fok alá süllyed vagy esik az eső. A hajléktalanok meleg ételt kapnak, fedett helyen alhatnak, és csomagolt ebéddel távozhatnak másnap reggel.
Az otthoni gyülekezetünkben férjemmel mi is szoktunk ételt és pénzt adományozni a helyi ételraktárnak és menedékhelyeknek, de itt most lehetőségünk volt, hogy "Jézus keze és lába" legyünk. A közösségi csarnok berendezése, az ételosztás, a vendégekkel való ismerkedés és a konyhai mosogatás segített olyan emberekkel kapcsolatot építeni, akikkel talán soha nem találkoztunk volna. Így ha az utcán találkozunk, már név szerint üdvözölhetjük őket és imádkozhatunk értük. Jézus azt a feladatot adta nekünk, hogy felruházzuk, tápláljuk, látogassuk testvéreinket és gondoskodjunk róluk: "Bizony, mondom néktek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg." (Mt 25,40)

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy a körülöttünk élők szükségeit enyhíteni tudjuk. Emlékeztess, hogy amit másokért teszünk, érted tesszük. Ámen.

Ha ma jót teszek valakivel, azt Istenért teszem.

IMÁDKOZZUNK VÁROSUNK SEGÉLYSZOLGÁLATAIÉRT!