Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 291320 alkalommal)

0 Felhasználó és 4 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1920 Dátum: 2019. Április 24. - 08:56:23

2019. április 24. szerda

Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön!
Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 100.

ZENGEDEZZÜNK ÖRÖMMEL!

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! (Zsolt 100,1)

Lányunk, Amee, gyerekkorában nagyon szeretett énekelni a gyülekezetben. Élvezettel énekelt, nem törődve azzal, tisztán-e vagy hamisan. Egyszerűen csak dicsérte Istent teljes szívével és hangjával. Senki sem kételkedett abban, hogy Amee szereti Istent dicsérni. Évekkel később a gyülekezet egy oszlopos tagja meg is jegyezte, hogy az imádatnak ez a bájos megnyilvánulása még sokáig hatással volt rá.
A Zsoltárokban Dávid magasztalta Istent, még akkor is, amikor ellenségei üldözték. A Zsid 13,15 így fogalmaz: "Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét". A Kol 3,16 is arra emlékeztet, hogy engedjük Krisztus szavát bennünk lakozni, énekekkel és hálaadással dicsérve őt.
Kíváncsi vagyok, hogy bizonytalanságaink milyen gyakran akadályozzák az imádatunkat. Halkabban énekelünk, mert aggódunk, hogy hamis a hangunk? Meg kellene tanulnunk Isten elé jönni, és úgy imádni őt, mint egy kisgyermek: nem törődve azzal, hogyan szól a hangunk, hanem egyszerűen dicséretet énekelni neki irgalmasságáért és szeretetéért.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjünk áldásaidat, melyeket adtál nekünk. Segíts, hogy örömmel, bizonytalanság nélkül dicsérhessünk téged! Ámen.

Ma dicsérni fogom IstentNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1921 Dátum: 2019. Április 26. - 08:39:59
2019. április 26. péntek

Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Zsolt 23.

UTAZÁS A BUSZON

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti... (Zsolt 23,2-3)

Egy nap a Metro Mobility buszon (mozgáskorlátozottak részére működtetett menetrendszerinti járaton) utaztam, amikor fölszállt egy idősebb férfi, és viccelődni kezdett a magasságomon. A megbántottságom kiült az arcomra is. Ezt látva a férfi ezt mondta: "Nagyon sajnálom, hogy viccelődtem. Azt gondoltam, különös egy ilyen kis termetű ifjú hölgyet a Metro Mobility buszon látni."
Erre így válaszoltam: "Alacsonyabb vagyok a kemoterápiától és egyéb komplikációktól, amelyek az öt-hét éves koromban jelentkező agydaganat miatt jelentkeztek." Ahogy a bocsánatkérés elhangzott, a jármű minden utasa nekünk tapsolt. A férfival egészen a leszállásig mosolyogva néztünk egymásra. Mielőtt leszállt a buszról, megfordult, és azt mondta: "Remélem, a napja hátralevő része már jó lesz!"
Amikor hasonló sértő szavakat hallok, vagy éppen a fogyatékosságommal küzdök, a 23. zsoltárra szoktam gondolni. Szavai felemelnek, és bátorságot adnak a nehéz helyzetekben. Aznap abban segített, hogy beszéljek ezzel az emberrel, és a közös utazásunk jobb legyen. A 23. zsoltár megnyugtató szavai segítenek a fogyatékosságommal is együtt élni.

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy mindnyájunkat megteremtettél és szeretsz. Segíts, hogy elfogadjuk a tőlünk különböző embereket. Ámen.

A Biblia szavai megnyugtatják a lelkemet.

IMÁDKOZZUNK A FOGYATÉKKAL ÉLŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1922 Dátum: 2019. Május 02. - 09:26:44

2019. május 2. csütörtök

Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az ÚR?! De az ÚR erre azt mondta neki: Mi van a kezedben? Egy bot - felelte ő. Dobd a földre! - mondta az ÚR. Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott előle. Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál! Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az ÚR, atyáik Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Majd pedig ezt mondta neki az ÚR: Dugd be a kezedet a kebledbe! Bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta: Dugd vissza a kezedet a kebledbe! Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Akkor ezt mondta Mózes az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az ÚR ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az ÚR?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!

2Móz 4,1-12.

MEG TUDOM TENNI!

Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. (2Kor12,9)

Jóllehet csatlakoztam egy keresztény közösséghez mintegy két évvel ezelőtt, soha nem vállaltam semmilyen nyilvános szerepet a szolgálatban. Egyik nap a vezetőnktől üzenetet kaptam: "Meli, neked sok különös tapasztalatod van, ezért a hónap utolsó hetén rád bíznám a szolgálatot." Alkalmatlannak éreztem magam, ezért visszautasítottam, mert félek a közönség előtt beszélni. A vezetőnk azt válaszolta, hogy csak el kell kezdenem, aztán egyre könnyebb lesz.
Eszembe jutott, amikor Isten először bízta meg Mózest, hogy kivezesse népét Egyiptomból. Többször is visszautasította, arra hivatkozva, hogy nem a szavak embere (2Móz 4,10). De Mózest gyengesége ellenére is használhatta Isten, hogy a zsidókat kivezesse Egyiptomból az ígéret földjére.
Mindnyájunknak vannak gyengeségeink, de nem engedhetjük, hogy ezek érvek legyenek Isten hívásának visszautasítására. Isten nem a gyengeségeinkre tekint, hanem arra, hogy az ő erejére és hatalmára hagyatkozunk. Ez teljes biztonságot adhat ahhoz, hogy Isten dicsőségére nagy dolgokat vigyünk végbe.

Imádság: Istenünk, sok gyengeségünk van, de tudjuk, hogy mindent megtehetünk, hiszen te vagy a mi erősségünk. Ámen.

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1923 Dátum: 2019. Május 05. - 10:54:30
2019. május 5. vasárnap

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názereti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak." Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton.

Mk 10,46-52.

MINT A KISGYERMEK

Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. (Mt 18,4)

Lelkész barátom önkéntes színjátszókat toborzott a kerületi konfirmációs táborba. Tudta, hogy szeretek szerepeket játszani. Megkért, hogy én legyek a vak koldus, Bartimeus, aki Jézus után kiáltozott, hogy felhívja magára a figyelmét. A gyerekek négy-öt fős csoportokban egymás után felkeresték a bibliai jelenetek helyszínét. Én keresztbe tett lábbal, a szememet erősen becsukva ültem, és folyamatosan kiáltoztam: "Jézus, könyörülj rajtam!" Mindegyik csoport vezetője elolvasta a történetet a Bibliából, majd tovább mentek a következő jelenethez. Amikor az egyik csoport végzett, meglepetésemre egy gyerek visszafordult. Éppen ki akartam nyitni a szememet, amikor meghallottam a lépteit, és éreztem kis kezének érintését a fejemen. "Jézus szeret téged" - mondta, "és visszaadta a látásodat".
Mélyen megérintett, ahogy ez a gyermek nem elégedett meg azzal, hogy csak úgy egyedül hagyjon egy vak koldust, aki szerette volna látni Jézust. Megkérdeztem magamtól: Vajon én milyen gyakran mulasztom el, hogy közeledjek egy szenvedő emberhez? Mikor tudtam megosztani a reménység szavait egy szükségben lévővel? Ez a gyermeki hit arra ösztönzött, hogy másoknak is beszéljek Isten szeretetéről.

Imádság: Szeretet és irgalom Istene, adj gyermeki hitet, és segíts, hogy hatással legyünk másokra! Ámen.

Gyermeki hittel bízni fogok Jézusban, amikor közeledem a szükségben lévőkhöz.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1924 Dátum: 2019. Május 06. - 14:58:56

2019. május 6. hétfő

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.
Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

1Kor 12,4-13.

TANULNI LEHET A MÉHEKTŐL

Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. (1Kor 12,14)

2017 februárjában a helyi önkormányzat kitelepítette családunkat, szomszédainkat és barátainkat, vagyis a La Barquita lakóközösség tagjait Santo Domingóban, a Dominikai Köztársaságban. Mindnyájunkat egy új helyre költöztettek, ahol jobbak voltak a lakhatási körülmények. Egy héttel az új házba való beköltözésem után egy méhraj is megérkezett. Elbizonytalanodtam, hogy mi is a teendő ilyenkor. Nem akartam ártani a méheknek, de a lakóteret sem akartam velük megosztani.
Azt reméltem, hogy az imádság révén meg fogom tudni ítélni, mit akar Isten tanítani nekem a méheken keresztül, úgyhogy megkértem a gyülekezetem tagjait, imádkozzanak velem. Azután a Bibliát hívtam segítségül. Amikor az 1Kor 12,12-13-at olvastam, eszembe jutott, hogy a méhcsaládok összehangolódnak munkájuk végzése közben a méztermelés és a kolónia gond nélküli fenntartása érdekében.
Követhetjük ezt a mintát, miközben harmóniában végezzük munkánkat családként, gyülekezetként, közösségként. Amikor együtt munkálkodunk Isten országa előmozdításának nagy célja érdekében, lehetünk olyan egységesek és hatékonyak, mint a méhek.

Imádság: Mindenható Istenünk, segíts Jézus Krisztusban egyesülve munkálkodni országod építésén! Ámen.

Én is egy vagyok Krisztus testének sok tagja közül.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1925 Dátum: 2019. Május 07. - 12:33:54

2019. május 7. kedd

A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Mt 28,16-20.

LELKI TÁPLÁLÉK

Meg van írva: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik." (Mt 4,4)

Gyerekkoromban, az 1950-es években a családunk gyakran meglátogatta édesanyám szüleit Ohióban. A házuk néhány forgalmas vasúti vágány közelében feküdt. A hátsó bejárat előtt egy veranda volt, ahol az unokatestvéreimmel való játék után mindig ott találtunk egy hajléktalant (mi csak hobónak hívtuk), amint szendvicset evett és tejet ivott, amit nagymama adott neki.
Megkérdeztem nagyapát, miért mindig hozzájuk jönnek ezek az emberek, mikor a vágány mellett más házak is vannak. Elvezetett a vágányokhoz, és megmutatta, hogy néhány, közvetlenül a házuk közelében egymásba futó vágánypáron van egy jelölés festékkel vagy krétával. "A hajléktalanok így tudatják egymással, hol található élelem." Bármi kezük ügyébe kerülő eszközt felhasználtak, amivel megjelölték a vasúti talpfákat.
Nagyszüleim példája vezetett arra, hogy részt vegyek a börtönmissziós szolgálatban. Segíteni akarok másoknak, hogy táplálékot találjanak lelkük számára. Krisztus követőiként el kell mondanunk az embereknek, hol található az igazi táplálék az életre: Isten igéjében. Jézus nem mondta, hogy építsünk templomokat, ahová meghívhatjuk barátainkat és embertársainkat. Azt mondta, menjünk, és mondjuk el, hol található a "lélek tápláléka".

Imádság: Drága Urunk, vezess minket, amikor beszélünk az embereknek életet adó igédről! Ámen.

Mondjuk el másoknak, hogy találhatják meg az élet kenyerét!

IMÁDKOZZUNK A BÖRTÖNMISSZIÓ MUNKATÁRSAIÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1926 Dátum: 2019. Május 08. - 10:51:17
2019. május 8. szerda

A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében! A hamis ügytől maradj távol, az ártatlant és igazat ne öld meg, mert én nem adok igazat a bűnösnek! Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és az igaz beszédet is elcsavarja. Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban.

2Móz 23,6-9.

MEGOSZTHATÓ TALENTUM

Ne zsákmányold ki a nincstelen és szegény napszámost, akár a testvéred, akár olyan jövevény, aki országodban, a te lakóhelyeiden él. (5Móz 24,14)

Menekültek között dolgozom önkéntesként. A szívem szakad meg, amikor történeteket mesélnek gátlástalan emberekről, akik hasznot húznak belőlük. Azt keresem, hogyan segíthetnék rajtuk, jóllehet energiám és időm véges. A múlt ősszel találkoztam Aung Linnel és leányaival, majd karácsonykor is meglátogattam őket. Aung Lin Thaiföldön egy menekülttáborban rálépett egy taposóaknára, és elvesztette egyik lábát, mindkét kezét és szeme világát. Ezt követően meghalt a felesége. Amikor Nebraskába érkezett négy lányával, egy burmai házaspár befogadta őket. Reméltem, hogy szerény módon én is tudok segíteni a családnak. Amikor meglátogatom Aung Lint, remélem, hogy nemcsak a nekik vitt rizzsel, gyümölccsel és pénzzel, hanem Isten szeretetével is megvidámíthatom a napját.
Isten mindnyájunknak adott képességet és eszközöket mások megsegítésére. Akik szeretnek varrni, segítenek a menekülteknek elsajátítani ezt a tudást. Vállalkozók egy kis csapata segít nekik pénzt keresni. Egy nyugdíjas tanár a diákoknak segít a tanulásban. 81 éves Sunny barátom megismerteti velük országunk szokásait és kultúráját. Mindnyájunknak van talentumunk, melyeket megoszthatunk másokkal Isten dicsőségére.

Imádság: Istenünk, nyisd meg szívünket és szemünket, hogy mások segítségére és bátorítására lehessünk. Ámen.

Isten minden nap megmutatja, kin segíthetek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1927 Dátum: 2019. Május 09. - 10:01:06

2019. május 9. csütörtök

Azután így szólt hozzájuk Jézus: "Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek; - és az így válaszolna belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van." "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?"

Lk 11,5-13.

ÖRÖMTELI IMÁDSÁG

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. (Fil 4,6)

Amikor hazaértem a piaccsarnokból az élelmiszerekkel, hároméves fiam, Alan rögtön kiszúrta a kekszet. Hangosan felkiáltott: "Apa, sütemény!". Majd hirtelen elkezdett sírni, miközben folyamatosan követelőzött. Alan viselkedése elszomorított egy kicsit. Arra gondoltam: "Miért nem mosolyogva kér? Nem bízik bennem?"
Elgondolkoztam azon, vajon én hogyan kérek valamit Istentől. Gyakran én is, Alanhoz hasonlóan, ahelyett, hogy bizalommal fordulnék Istenhez, könnyekben török ki, és sírva ismételgetem kérésem újra meg újra. Isten örül, amikor hallja kéréseinket, de Pál apostol azt mondja, ne aggodalmaskodjunk, amikor imádkozunk. Tudom, hogy néha megfeledkezem Jézus ígéretéről: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Mt 7,7)
Isten tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk, de azt akarja, hogy hittel és hálaadással kérjünk. Meg akarja tölteni életünket szeretettel és örömmel, és így is tesz. Isten azért küldte Jézust, hogy bővelkedő életet hozzon számunkra. (Jn 10,10)

Imádság: Szerető Istenünk, adj nekünk hittel teli szívet, hogy bővelkedő életünk legyen! Ámen.

Bizalommal és hálaadással fogok ma Isten elé járulni.

IMÁDKOZZUNK AZ APÁKÉRT ÉS A FIAKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1928 Dátum: 2019. Május 10. - 09:32:08
2019. május 10. péntek

Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya!
Elveszi rólad az ÚR az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől félned.
Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el!
Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük.
Elbánok majd elnyomóiddal abban az időben. A sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm, dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket.
Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony, hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat! - mondja az ÚR.

Zof 3,14-20.

KÉTSÉGBEESÉSBŐL REMÉNY

Veled van Istened, az ÚR... Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. (Zof 3,17)

Másodéves főiskolás koromban összezavarodtam, depressziós lettem, és teljesen bizonytalannak éreztem magam. Valójában nem volt semmilyen nagyobb kiváltó ok, én sem tudtam megmagyarázni, miért érzem olyan magányosnak magam. Továbbra is hittem ugyan Istenben, de kételkedni kezdtem, hogy az életem ér-e valamit neki. Már az ágyból való felkelés és a megszokott dolgok elvégzése is küzdelem volt minden reggel.
Bár nagyon fájdalmas év volt, egy lényeges dolgot megtanultam: Isten akkor van a legközelebb hozzám, amikor szenvedek. Tudtam, hogy a szenvedés nem a büntetése, hanem a késztetése volt, hogy hagyjak fel a saját erőmre és képességeimre való hagyatkozással. Megtanultam Istenre és a Biblia hatalmas igazságaira támaszkodni a saját érzéseim helyett. Isten szeretett engem. Jó terve volt életemmel. Nem vetette szememre bűneimet. Ezek az igazságok megerősítették gyötrődő lelkemet.
Miközben a depresszió szégyene és szomorúsága között vergődtem, imaéletem erősödött és mélyült. A szívem a Biblia igazságaiba kapaszkodott. Azután lassan megtaláltam a kétségbeesésből kivezető utat, hála sok ember segítségének, akik felkaroltak, imádkoztak velem, bátorítottak és tanácsokat adtak. Megértettem, hogy nem vagyok magamra hagyva.

Imádság: Istenünk, amikor a kétségbeesés kísértése ránk tör, taníts minket beléd vetnünk reménységünket! Ámen.

Amikor szenvedek, Isten közel van hozzám.

IMÁDKOZZUNK A DEPRESSZIÓBAN SZENVEDŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1929 Dátum: 2019. Május 11. - 12:03:32
2019. május 11. szombat

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.

Róm 12,1-3.

ÁTFORMÁLVA

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)

Nyugdíjas éveimhez közeledtem, amikor Isten egyértelműen tudtomra adta, hogy a sok évnyi mértéktelen alkoholizálás és szerencsejáték miatti tékozló-fiúságom véget kell érjen. Egy alkalommal, mikor ittasan egy fának mentem, és összetörtem a kocsimat, el kellett döntenem: vagy megengedem Istennek, hogy ezután ő irányítsa az életemet, vagy a magam feje után megyek. Meghoztam a döntést: engedem, hogy Isten szeretete, kegyelme és megbocsátása gyümölcsöző kereszténnyé formáljon. Ez bűnvallással kezdődött, és azzal folytatódott, hogy felhagytam az elmúlt 55 évnyi hiábavaló életemmel.
A nemtörődöm életmóddal való szakítás olyan életre változott, melyet érdemes élni: a világias élettől tartózkodom azért, hogy az Isten szavában örvendezzek. Most másokat próbálok szolgálni, és hálával továbbadni, amit Isten adott nekem. Keresztényként folyamatosan formálódok. Próbálok rossz szokásaimtól tartózkodni, melyek éveken keresztül gyötörtek. Most van egy Megváltóm, aki bölcsebb, szeretőbb és törődőbb emberré formált.

Imádság: Istenünk, vezess minket minden nap, hogy egyre jobban szeressünk téged, és tegyük akaratodat. Ámen.

Másoknak szolgálva Istent szolgálom.

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI MEGSZABADULT A FÜGGŐSÉGTŐL!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1930 Dátum: 2019. Május 12. - 14:09:03
2019. május 12. vasárnap

"Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják."

Mt 7,13-14.

EGY ÉDESANYA HITE

Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. (Lk 13,24)

Jézus Krisztus istenfélő követőjeként édesanyám több mint öt éven keresztül küldött e-mailben "Heti bátorítást" gyerekeinek, barátainak és munkatársainak. Ezekben a levelekben lényegre törő és megerősítő üzenetek voltak, melyek útmutatást adtak, hogyan éljem meg az előttem álló hetet Istenbe vetett hittel. Édesanyám Istennel való kapcsolata mindig példaként szolgált számomra, hogy mit értett Jézus az alatt, amikor azt mondta: "Igyekezzetek bemenni a szoros kapun!"
Édesanyám mindig megtette, ami rajta állt az üdvösség útján, és mindig talált újabb módokat Krisztus szavainak átadására, hogy másokat is hozzá vezessen. Heti bátorításaival, a Csendes Percek terjesztésével, az aktív gyülekezeti tagságával édesanyám arra ösztönöz, hogy jobb ember legyek, és a lehető legtöbbet megtegyem azért, hogy bejussak Isten országába.

Imádság: Drága Istenünk adj nekünk bátorítást és erőt minden nap, hogy életünket a te akaratod szerint éljük! Ámen.

Ma új utakat keresek mások ösztönzésére és bátorítására.

IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESANYÁKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1931 Dátum: 2019. Május 14. - 11:54:59
2019. május 14. kedd

Ők tehát, miután útnak indították őket, le is mentek Antiókhiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. (De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon.) Pál és Barnabás pedig Antiókhiában tartózkodott többekkel együtt, tanítva és hirdetve az Úr igéjét.

ApCsel 15,30-35.

BIZTATÁS

Júdás és Szilász, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. (ApCsel 15,32)

Az első századi keresztények élete nehéz volt, mert a kultúra, amiben éltek nem volt összhangban Krisztus üzenetével. Amikor megkínozták őket a hitükért, elbizonytalanodtak. Júdás és Szilász két olyan ember volt, akiket Isten azért küldött, hogy a többi hívőt bátorítsák, és segítsék őket hitük megerősödésében. Valójában a biztat és a biztatás szavak megszámlálhatatlanul sokszor szerepelnek az Újszövetségben. Évszázadokon át a bátorítás a keresztények számára mindig is fontos volt a hitben való növekedés érdekében.
Egyik reggel egy konferencián azért imádkoztam, hogy valami különlegeset tehessek aznap. Isten arra ösztönzött, hogy mások bátorítására koncentráljak. Aznap Isten sokakat küldött elém, akiknek bátorításra volt szükségük. Amennyire én tudom, senki életében nem történt óriási változás. Megtörténhet, hogy valaki élete megváltozott, csak én nem tudok róla. De aznap megtanultam, hogy az emberek hálásak és megerősödnek, ha biztatjuk őket. Azt is megtanultam, hogy mások biztatása bennünket is bátorsággal tölt el.

Imádság: Istenünk, vezess bennünket olyan emberekhez, akiknek biztatásra van szükségük, és adj nekünk szavakat hitük megerősítéséhez! Ámen.

Isten fel tud használni mások bátorítására.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1932 Dátum: 2019. Május 15. - 10:45:59
2019. május 15. szerda

Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz.
Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban.
Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire.

Zsolt 112,6-8.

NEM FÉLÜNK!

Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. (Zsolt 112,7)

Nemrég az orvos azt mondta, hogy egy ritka, rosszindulatú bőrdaganatom van. Amikor meghallottam a hírt, kétféle válasz jutott az eszembe. Megadhatom magam a félelemnek, vagy hiszek Jézusban, az én Uramban. Amikor megtaláltam a fenti csodálatos verset, segített, hogy ne essek pánikba, és ne aggódjak az orvostól hallott rossz hírek miatt.
Az Úr megnyugtatott, hogy nem kell félnem a rossz hírektől. Ahogy a Zsolt 112-ben az igazak, én is rendíthetetlenül és bátran állhatok, magabiztosan hagyatkozva az Úrra. Igen, a hír rossz. A családom napi szükségletének biztosítása tőlem függ, és aggódom értük. De bízom Istenben, aki megígérte, hogy nagy segítség lesz a nyomorúság idején, és mindig velünk lesz (Zsolt 46).
Mindnyájunknak szembe kell néznie nehézségekkel, de az Úrba vetett bizalom megszabadíthat az aggódás terhétől. Könnyű átengedni magunkat a félelemnek, hogy uralja a gondolatainkat, amikor rossz híreket hallunk; de ha az Úrba vetjük bizodalmunkat, a félelem nem győz le bennünket.

Imádság: Drága Urunk, a nyomorúság idején adj bátorságot szembenézni a nehézségekkel, tudva, hogy te nagyobb vagy aggodalmainknál és félelmeinknél. Ámen.

Isten hűsége nagyobb a gondjainknál.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK RITKA BETEGSÉGBEN SZENVEDNEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1933 Dátum: 2019. Május 16. - 10:01:53

2019. május 16. csütörtök

De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.
Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek.
Ezt mondom északnak: Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről,
mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.

Ézs 43,1-7.

KIVEZETŐ ÚT

Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. (1Kor 10,13)

Sok ember azzal próbálja vigasztalni a tragédiát elszenvedőket, hogy "Isten soha sem ad nagyobb terhet, mint amit elbírunk". Sajnos, ez visszafelé sülhet el, és a bajban lévő még rosszabbul érzi magát. Gondolhatja azt is, hogy ha Isten azért vitte a szörnyű helyzetbe, mert erős, akkor nem akar erős lenni.
Ez az újkori mondás az 1Kor 10,13 újrafogalmazása, de az eredeti vers egészen mást jelent, és sokkal mélyebb értelmű. A teljes igevers arra utal, hogy az élet - és nem Isten - mindnyájunkat megpróbáltatások elé állít. Ez egy általános tapasztalat, és már ez a tudat maga is biztató. Az együttérzés és a terhek megosztása csodákra képes. A szöveg arra is utal, hogy időnként erőnkön és tartalékainkon felül ér megpróbáltatás. Néha az élet terhei összenyomnak, sőt, időnként nehezebbek, mint amit elbírunk.
Ha megértjük mindezt, Isten ad valamit, amivel képesek leszünk kitartani. Pál apostol megerősít minket, hogy amikor erőnkön felül kísértetünk meg, Isten elkészíti nekünk a szabadulás útját, mely átvezet egy új nap fényébe.

Imádság: Istenünk, adj szemet, hogy lássuk a kivezető utat a megpróbáltatások idején, és adj hitet, hogy bízzunk ígéretedben, mielőtt megkapnánk a szabadulást. Ámen.

Amikor az élet túl kemény, Isten elkészíti a szabadulás útját.

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI VIGASZTALÁSRA SZORUL!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1934 Dátum: 2019. Május 17. - 11:50:04
2019. május 17. péntek

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.

Róm 8,14-21.

ISTEN SZERELMES ÉNEKE

Mily szépen lépkedsz saruidban, te fejedelmi lány! (Énekek 7,2)

Amikor férjemmel misszionáriusként Nicaraguában éltünk, a rettenetes hőség folyton kínozott. Csupán arra voltam képes, hogy végigszenvedjem a napot és elvégezzek néhány feltétlenül szükséges házimunkát. Migrén gyötört, és gyakran azon gondolkodtam, mit is keresek ott. Egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy valaha képes leszek hozzászokni a körülményekhez, hogy bármi hasznosat tudjak ott csinálni.
A mai bibliai idézetet akkor írtam a naplómba, amikor Nicaraguába érkeztünk. Eszembe jutott egy reggel ez a vers, amint a lábamra néztem. "Mily szépen lépkedsz saruidban, te fejedelmi lány!" Elöntöttek az érzelmek, amikor ráébredtem, hogy a Király leánya vagyok, aki által drága, szeretett és megbecsült lettem. Tudom, hogy Isten gyönyörködik bennem és szeret. Akármikor elbizonytalanodtam Nicaraguában, hogy miért vagyok ott, csak a sarus lábaimra kellett tekintenem, és máris emlékeztem, ki is vagyok. Nem számított, hogy tudok-e hatalmas tetteket végrehajtani, Istennek akkor is értékes voltam.
Mindnyájan csodálatosak vagyunk, nem azért, amit csinálunk vagy elérünk, hanem mert Istenhez tartozunk. Vigasztaljon és bátorítson minket ez a tudat, és emlékeztessen a célra, függetlenül attól, mit sikerül elérnünk!

Imádság: Urunk, segíts a mai napot szereteted tudatában megélnünk, hiszen életünk célja benned rejlik! Ámen.

Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét.