Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 291638 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1950 Dátum: 2019. Június 02. - 08:55:01
2019. június 2. vasárnap

Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

1Kor 3,5-9.

EVANGÉLIUM TETTEK ÁLTAL

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)

Amikor az Emberi Jogok Intézetében tanultam Strasbourgban, összebarátkoztam néhány algériai és tunéziai diákkal. Mivel a program középpontjában a vallási jogok álltak, beszélgettünk a vallásszabadságról saját hazánkban, és személyes hitünkről is. Én kihasználtam az alkalmat, és bizonyságot tettem: ateistaként nőttem fel a Szovjetunióban, de a peresztrojka után elfogadtam Jézust személyes megváltómnak.
Igyekeztem hitemet cselekedetekkel megmutatni. A Biblia azt tanítja, hogy "a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában" (Jak 2,17). Segítettem új barátaimnak a tanulásban, megosztottam velük a jegyzeteimet, és még vacsorát is főztem nekik. Tisztelettel bántam velük, és őszinte barátság alakult ki közöttünk. Imádkoztam, hogy Jézus világossága beragyogja őket.
Pál apostol azt írja: "Én ültettem, Apollós öntözte, de Isten adta a növekedést" (1Kor 3,6). Mindannyian megtehetjük saját részünket az evangélium hirdetésében, és a többit az Úrra bízhatjuk.

Imádság: Urunk, add, hogy az igének ne csak hallgatói, de cselekvői is legyünk! (Jak 1,22) Jézus nevében kérünk. Ámen.

Cselekedeteim megmutatják a hitemet.


IMÁDKOZZUNK A VALLÁSKÖZI BARÁTSÁGOKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1951 Dátum: 2019. Június 03. - 10:28:07
2019. június 3. hétfő

Amikor Jézus beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: "Uram, ments meg minket, elveszünk!" De ő így szólt hozzájuk: "Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: "Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?"

Mt 8,23-27.

"NEM TÖRŐDSZ VELE?"

Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? (Mt 8,27)

A 2017-es kenyai választások előtt számtalanszor felszólították az embereket békés szavazásra. Mindezek ellenére ott bujkált az erőszaktól való félelem a szavazópolgárokban, hiszen az ország alig tíz évvel korábban addig soha nem tapasztalt erőszakkal szembesült a választásokon.
Ahogy ezekre a szörnyűségekre gondoltam, eszembe jutottak Jézus tanítványai a csónakban, akiken úrrá lett a félelem, hogy elsüllyednek a tengerben. A viharban a tanítványok felébresztették Jézust, és azt mondták: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Jézus ekkor ráparancsolt a szélre, a tenger megnyugodott, és az visszaadta a tanítványok békességét. Jézus tette emlékeztette őket és minket is arra, hogyha bízunk Jézusban, ő velünk lesz minden körülmények között. Nekünk, mint a mindenható Isten gyermekeinek, csak annyit kell tennünk, hogy bízunk benne és az ő igéjében, és engedelmeskedünk neki, "mert Istennek semmi sem lehetetlen." (Lk 1,37)

Imádság: Drága Urunk, köszönjük a békességet, amivel ma megajándékozol. Mindig tőled várjuk a segítséget. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Krisztus minden békesség forrása.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1952 Dátum: 2019. Június 04. - 08:22:42

2019. június 4. kedd

Ha az ÚR nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknám.
Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, URam, támogatott engem.
Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.

Zsolt 94,17-19.

KEGYETLEN HOLLÓK

Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. (Zsolt 94,19)

A Yellowstone Nemzeti Parkban kempingeztünk, a Raven\'s Roost (Hollók szállása) nevű táborban. Mikor hajnalban irgalmatlanul felébresztett egy csapat veszettül károgó holló, megértettük, miért nevezik az angol nyelvben a hollók egy csapatát "kegyetlennek".
A fenti igevers ezeket a hollókat juttatja eszembe. Az aggodalom úgy tör ránk, mint megannyi holló, rekedt hangon azt károgva: "Nincs remény." És a kétségbeesés e nyugtalanító zajától az elménkben szinte lehetetlen szabadulni.
A zsoltáríró szerint Isten az, aki békét és csendet tud teremteni bennünk. "Vigasztalásod felüdíti lelkemet." Isten igéje számtalan olyan ígéretet hordoz, amin gondolkodva vigasztalást és békességet talál az elménk. Nagyon szeretem például a Zof 3,17-et: "Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked." Én az egyes szám második személyű névmás helyére a saját nevemet vagy annak a nevét szoktam behelyettesíteni, akiért imádkozom. Előre örvendezek Isten győzelmének az életünkben, akkor is, ha a körülmények mást jeleznek. Ha gyönyörködünk Isten ígéreteiben, ő lelki békével ajándékoz meg.

Imádság: Békesség Istene, köszönjük vigasztaló ígéreteidet, melyek elűzik az aggodalom hollóit. Ámen.

Bízom Istenben - ez a válaszom az aggodalomra.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKEN ÚRRÁ LETT AZ AGGODALOM!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1953 Dátum: 2019. Június 05. - 09:18:28

2019. június 5. szerda

De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.

1Pt 3,13-17.

KÉT LÁBON JÁRÓ BIZONYSÁG

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. (1Tim 4,12)

Miközben figyeltem, ahogy Lainie, a 15 éves unokám kijön a Central Középiskolából, észrevettem, hogy egy kereszt van a nyakában, és a Jn 3,16 van a pólójára írva. Mikor a barátnőjét, Jeannie-t hazavittük, a kocsiban a lányok egy délutáni iskolai keresztény rendezvényről és Lainie gyülekezeti ifjúsági csoportjáról beszélgettek. Majd Lainie emlékeztette Jeannie-t, hogy a vasárnapi istentisztelet előtt érte megyünk.
Összehasonlítottam Lainie viselkedését a sajátommal ugyanebben a korban. Bár én is keresztény voltam, nem mertem beszélni másoknak a hitemről. És sajnos később sem tettem. De elhatároztam, hogy követem Lainie példáját. Imádkoztam, hogy le tudjam küzdeni a félelmeimet. Hamarosan egyszerű dolgokkal sikerült beszélgetést kezdeményeznem Isten szeretetéről. Biztatni tudtam az új hívőket, embereket hívtam a gyülekezetbe, és részt vettem különböző missziós munkákban.
Minél többet kockáztattam, annál több lehetőségem adódott a bizonyságtételre. Isten mindnyájunkat hív, hogy hirdessük az evangéliumot, akkor is, ha visszautasítanak vagy bántanak érte. Korunktól és körülményeinktől függetlenül Isten vezetni fog a szolgálatban, hogy másokat Krisztushoz vezethessünk.

Imádság: Urunk, adj bátorságot és vezetést, hogy meg tudjuk mutatni másoknak szeretetedet és kegyelmedet! Ámen.

Ma keresni fogok alkalmat a bizonyságtételre.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN BESZÉLNEK HITÜKRŐL!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1954 Dátum: 2019. Június 06. - 16:41:42
2019. június 6. csütörtök

Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség! Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom. Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.

Fil 1,20-24.

MINDIG NYERTES

Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,8)

A barátom, Charles, nagy békességgel várta a komoly szívműtétet. Így magyarázta: "Bármi is történjék, nyertes vagyok." Néhány évvel később újra szívműtét előtt állt, amit ugyanezzel a békességgel és ugyanezen szavakkal várt.
Amikor Pál apostol a római keresztényeknek írt, azt hirdette nekik, mindegy, élnek-e vagy meghalnak, mert mindig Jézussal lesznek, és Jézus mindig velük lesz. Végül Charles itt hagyta a földi világot, és az Úrhoz költözött. Charles szavainak igazsága megnyugvást ad nekem, és példát ad a hitről. Ha valaha valaki közülünk megpróbáltatás elé néz, Krisztusba vetett hitünk alapján ezt mondhatjuk: "Bármi is történjék velem, én nyertes leszek."

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy akár az életben, akár a halálban te mindig velünk vagy. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól..." (Mt 6,9-13) Ámen.

Nem számít, mivel kell ma szembenéznem, mert Jézus mindig velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1955 Dátum: 2019. Június 07. - 08:33:47
2019. június 7. péntek

Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

Mt 14,22-33.

A FÓKUSZ ELVESZTÉSE

Péter kiszállva a hajóról, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! (Mt 14,29-30)

Egy délután éppen szörföztem, és közben néztem a mély, tiszta vizet. Hirtelen egy hatalmas, baljós árny közeledett. Kiegyenesedtem, hogy jobban lássam, mi az, és elkezdtem lassan felé fordulni. Miközben aggódtam a rémisztő ismeretlen miatt, nem figyeltem oda a szörftechnikámra, a víz alá merültem, a deszkám felfordult. Még rosszabb volt, hogy hirtelen nem tudtam, merre lehet az árnyék. Cápatámadástól féltem. Szorosan a deszkámba kapaszkodva éreztem, ahogy a pánik elhatalmasodik rajtam. Imádkoztam: "Segíts, Istenem!" Eldöntöttem, bízom az ő védelmében, és végül sértetlenül partot értem.
Amikor átsiklom deszkámmal az öblön, eszembe jut, vajon milyen lehetett Péternek a viharos tenger vizén járni. Amíg Jézusra figyelt, "siklott" a vízen, ahogy én szoktam a szörffel. De amikor a veszélyre figyelt, elvesztette Jézust a szeme elől.
Sok kihívással kell megbirkóznunk életünk során: halál, betegség, munkanélküliség. Ezek ijesztők lehetnek, különösen ha egyedül kell megküzdenünk velük. A rémület helyett jobb, ha szembenézünk velük imádkozással, bibliaolvasással, vagy segítséget kérve keresztény testvéreinktől. Mindig meghat az a békesség, amit Isten az ilyen próbatételek során ad nekünk.

Imádság: Istenünk, segíts nekünk, hogy figyelmünket folyton rád irányítsuk. Köszönjük, hogy velünk vagy. Ámen.

Isten hallja a segítségkérésem, és általa kerülök biztonságba.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1956 Dátum: 2019. Június 09. - 11:06:44

2019. június 9. vasárnap

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól."

ApCsel 2,1-11.

EGYSÉG ÉS HARMÓNIA

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (Zsolt 133,1)

Börtönünkben két kórus működik. Az egyik angolul, a másik spanyolul énekel. Én az angol énekkarban vagyok. Azokban a hónapokban, amikor ötödik vasárnap is van, ünnepet tartunk, amit szuper-vasárnapnak hívunk. Ilyenkor a két kórus együtt énekel, minden dalt előadunk mind a két nyelven.
Az első szuper-vasárnapunk nagyon emlékezetes megtapasztalás volt, ahogy mindannyian együtt énekeltünk. Az oltárhoz híváskor mindkét kórus körülvette a gyülekezetet, énekelve, hogy "We Give You All" vagy azt, hogy "Recibe". Akik késztetést éreztek, imádkoztak. Térdre ereszkedtem, és éreztem, a Szentlélek körülvesz ima közben. Ezután felálltam, és végigtekintettem a gyülekezeten. Meglepődtem azon, amit láttam. Úgy éreztem, Jézus mosolyog és szereti a gyülekezetet.
A fenti zsoltár azt mondja, jó és örömteli, amikor Isten gyermekei egyetértésben élnek. Amikor a hívők szeretetben összegyűlnek istentiszteletre, szoros kapcsolatban és egységben vannak. Jézus szeretete egyesíti a híveket, és harmóniát teremt. Legyünk bár templomban, munkában, otthon, vagy akár börtönben, az istentisztelet ereje egyként biztathat bennünket.

Imádság: Drága Urunk, segíts összhangban együtt élnünk és tisztelnünk téged ma és minden napon! Ámen.

A Szentlélek összhangba hoz minket.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1957 Dátum: 2019. Június 11. - 08:54:39
2019. június 11. kedd

Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.
Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.
Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.
Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.
Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.

Zsolt 127.

ÚJ TEREMTÉS

A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent! (Jel 21,5)

A két túravezetőm és tolmácsom, Kaarel és Taavet kényelmessé és kellemessé tették a tallinni utamat Észtországban. Az egyik napi túránk állomása volt egy nagy szabadtéri színpad, ahol egy zenei fesztivál került megrendezésre, majd út az elnöki rezidencia mellett és egy múzeumi látogatás. Ahogy befejeztük a körutat, Kaarel azt mondta: "Egy 1930-as évek elején épült épület közelében vagyunk, amelyet a bátyám újít fel. Mi lenne, ha odamennénk és megnéznénk, hogy haladnak a munkálatok?"
Ahogy mentünk lefelé a fákkal szegélyezett sugárúton, egy nagyon érdekes házra lettem figyelmes. Valójában ez volt az a ház, ahová igyekeztünk. Meglepett az állapota, mert olyan erős és jó építésű volt. Eszembe jutottak Jézus szavai: "Íme, újjáteremtek mindent!" A tulajdonos mindent eltávolított, ami használhatatlan volt, és elkezdett megtervezni egy teljesen új házat új nyílászárókkal és új fűtési rendszerrel. Megjegyeztem, hogy milyen izgalmas lesz látni a befejezett projektet.
Aztán arra gondoltam, hogyan változtatta meg az életemet Jézus Krisztus. Még nem vagyok az, ami lehetnék, de Krisztus folyamatosan új teremtéssé formál.

Imádság: Drága Úr Jézus! Segíts tudatosítani, hogy jelenleg is formálódunk! Adj türelmet és bátorságot, hogy elfogadjuk az általad ajánlott új életet! Ámen.

A Teremtőm folyamatos formálása alatt vagyok.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1958 Dátum: 2019. Június 12. - 07:35:58

2019. június 12. szerda

Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!
Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.
Jó csendben várni az ÚR szabadítására.

JSir 3,22-26.

EGY KÍGYÓ, EGY BIBLIA ÉS ÉN

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

Azon a nyáron minden reggel csak én voltam, a Bibliám és egy kígyó. 1200 km-t repültem, keresztül az országon, hogy egy nyári táborban dolgozhassak. Bár felejthetetlen hely volt, mégis magányosnak éreztem magam. Kívülről én voltam a tipikus táborvezető: a hajam klórszagú volt, a lábam csillogott a 40 C fokos hőségben, mosolyogtam napkeltétől napnyugtáig. De az igazság az, hogy soha nem akartam még ennyire hazamenni.
Mégis, a legüresebb napon Isten megáldott egy darab papír által, amit valakitől kaptam érkezésem előtt. Egy 100 igeversből álló lista volt, a Szentírásból, amit érdemes megjegyezni.
Minden hajnalban a táborozók előtt keltem, óvatosan kikerültem a tatut, majd leugrottam a tornácról, megkeresve az ismert helyet a tó partján. Átnéztem a listát, üdvözöltem a kígyót a velem szemközti sziklán, és kinyitottam a Bibliámat. Soha nem töltöttem ilyen békés, lélekemelő időt Istennel.
Azóta gyakran beugranak az emlékezetembe ezek a versek: enyhítenek a szorongásaimon, visszatartanak a kísértésektől, irányítanak egy megoldás felé, emlékeztetnek arra, hogy imádkozzam. Emlékszem azokra az Istennel töltött órákra, amelyek állandóan azt a békességet idézik, amelyet csak Isten nyújthat.

Imádság: Istenünk! Köszönjük, hogy ma és minden nap találkozol velünk. Jobban szükségünk van rád, mint a kenyérre, amit eszünk, és a levegőre, amit beszívunk. Ámen.

Isten jó hozzám - minden időben.


IMÁDKOZZUNK AZ OTTHONUKTÓL TÁVOL LÉVŐ FIATALOKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1959 Dátum: 2019. Június 13. - 07:26:25
2019. június 13. csütörtök

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták."

Mt 7,7-12.

ISTEN TÖRŐDIK VELÜNK

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. (Mt 6,11)

Menyünk és négyéves unokánk Mexikóból Tokióba utazott a Harvey hurrikán közeledtekor. Tervezetten Houstonban (Texas) kellett volna átszállniuk, de a rossz időjárás miatt röviddel azután lezárták a repülőteret, hogy oda érkeztek. Így leintettek egy taxit, és egy szállodában kerestek menedéket.
Szerencsére a szálloda nem szenvedett akkora kárt, mint a többi épület a környéken, de a vészhelyzet miatt nehéz volt élelmiszert szerezni. A feleségemmel nagyon aggódtunk a menyünk és unokánk miatt. Étkezéskor minden alkalommal azért imádkoztunk Istenhez, hogy biztosítson élelmet nekik is. Isten segítségükre volt, jó emberek gondoskodtak élelmezésükről. Végül 10 nappal később egészségesen és biztonságban folytathatták az útjukat.
Amikor Istent kérjük, hogy a mindennapi kenyerünket adja meg nekünk, felismerjük, hogy ő az, aki gondoskodik rólunk. Bízhatunk benne, hogy megadja, amire szükségünk van. Különösen, amikor reménytelen helyzetbe kerülünk, hittel fordulhatunk Istenhez.

Imádság: Szerető Atyánk, köszönetet mondunk áldásodért, hogy törődsz velünk. Gondviselésedben bízva imádkozunk a nehézségek között élő embertársainkért. Ámen.

Bízni fogok Istenben, hogy gondoskodik rólam minden nap.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1960 Dátum: 2019. Június 14. - 08:44:58

2019. június 14. péntek

Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

2Kor 5,15-21.

HELYREÁLLÍTÁSI PONT

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Számítógépem ma nem működött jól. Türelmes vagyok régi gépemmel, de a képernyővédővel történt valami, és eltűntek az e-maileim. Emlékeztem, hogy a fiam mutatott egy módszert, amivel a gép előző állapotát vissza lehet állítani. Ezt tettem, és a képernyővédelmem visszaállt, majd újra megjelentek a leveleim.
Néha arra vágyom, bárcsak lenne egy ilyen "helyreállítási módszer" az életben is. A jól működő kapcsolatok egyetlen negatív megjegyzés miatt megromolhatnak, és keserűséghez, ellenálláshoz, szétváláshoz vezethetnek. Milyen jó lenne visszamenni az időben, amikor a kapcsolat még jó és pozitív volt.
Isten ismeri ezt a "módszert". Krisztus halála és feltámadása által megbékéltetett, és Istennel való közösségbe vezetett bennünket. Amikor a dolgokat összekuszálom egy negatív szóval, cselekedettel vagy gondolattal, rossz dolog jön létre, akárcsak a sötét égbolt egy viharos napon. De Isten kegyelme mindig ott van, és képes helyreállítani a lelkemet a béke, remény és szeretet helyévé. Megvallhatom helytelen cselekedetemet a másik embernek és Istennek, aztán kérhetem bocsánatát és segítségét, hogy meglássam a jót másokban. Szinte naponta kell helyreállítanom a kapcsolatot Istennel és embertársaimmal. Hála Istennek, választhatom ezt a lehetőséget.

Imádság: Urunk add, hogy tiszta szívvel tudjunk viszonyulni hozzád és másokhoz! Ámen.

Isten kegyelme mindig segít újrakezdeni.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1961 Dátum: 2019. Június 15. - 08:44:44
2019. június 15. szombat

Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Józs 1,1-9.

BIZALOM ISTENBEN

Az Úr, az én Uram ad nekem erőt; olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. (Hab 3,19)

Néhány évvel ezelőtt önkéntesnek jelentkeztem egy katasztrófavédelmi szervezetnél. Habár szociális munkában volt tapasztalatom, a feladatom egy része az volt, hogy vasboltokban építkezési kellékeket vásároljak. A felkészítés alatt egyszer kiraktak egy vasáruháznál egy kétoldalas listával, amiket be kellett szereznem. Némelyikről fogalmam se volt, hogy néz ki, ezért az első reakcióm a félelem volt. Három lehetőséget láttam magam előtt. Az egyik, engedni, hogy elöntsön az önsajnálat és a kétség. Soha nem lett volna szabad elvállalnom ezt a feladatot. Azt sem tudom, mit csinálok. Bolondnak fognak nézni. A második lehetőség a düh lehetett volna: Miért végezteti ezt velem a szervezet? Tudniuk kell, hogy nem ismerem ezeket az eszközöket. Harmadszor pedig reagálhattam magabiztosan, nem magamban, hanem Istenben bízva. Fogalmam se volt, mit csinálok, de Isten tudta. Hiszen Isten ezt mondta: "A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket." (Ézs 42,16)
Bármikor kihívásokkal találkozunk, bízhatunk Istenben. Egymagunkban elveszhetünk, de az Úrral minden problémát kezelni tudunk. Tehát, a harmadik megoldást választottam. Isten mindig hűséges.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük bölcsességedet és vezetésedet. Ámen.

Magabiztos lehetek, mert Isten velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1962 Dátum: 2019. Június 16. - 07:53:02
 Az akadályoktól sem siklik ki Isten terve

    „Ne félj, Pál, te biztosan kihallgatásra kerülsz Cézár elé! Sőt, Isten, az Ő jóságában, biztonságot adományozott mindazoknak, akik veled vannak a hajón." (ApCsel 27,24 NLT fordítás)

Sokszor a csapások, amiket elszenvedünk, saját tetteink vagy döntéseink következményei. Elkövettél egy hibát. Olyasmit tettél, ami megbántott egy másik embert. Engedetlen voltál Istennel szemben.

Aztán pedig szembe kell nézz emiatt egy következmény-viharral.

Azonban, gyakran, a viharok, amelyekbe belesodródunk, nem azért vannak, mert mi tettünk valamit. Időnként mások hibás döntései vagy éppen bűnei miatt szenvedünk.

Az ApCsel 27.-ben drámai példát látunk arra, hogyan szenvedhetünk el sorscsapást mások ostoba döntései miatt.  Pált igazságtalanul vádoltak olyan bűnökkel, amelyeket nem követett el. Mivel római polgár volt, joga volt a császártól kihallgatást kérni.

A Róma felé haladó börtönhajón Pál figyelmeztette a többieket, hogy ha elindulnak, akkor katasztrófába kerülnek. De senki sem hallgatott rá, és igencsak rövid idő alatt, hatalmas viharba kerültek.

Ez nem jelentette azonban azt, hogy a vihar megváltoztatta volna Isten célját Pállal – és ugyanígy, egy vihar a te életedben sem akadályozza Isten célját veled!

Isten célja életedre vonatkozóan sokkal nagyobb, mint bármilyen akadály amivel valaha is találkozni fogsz. Egy angyal ezt mondta Pálnak az ApCsel 27,24-ben: „Ne félj, Pál, te biztosan kihallgatásra kerülsz Cézár elé! Sőt, Isten, az Ő jóságában, biztonságot adományozott mindazoknak, akik veled vannak a hajón." (NLT fordítás).

A hátráltatások és akadályok ellenére, az angyal elmondta Pálnak, hogy egy nap a császár elé fog állni és elmondhatja bizonyságtételét. Isten célját nem lehetett meghiúsítani.

Istennek nincs szüksége B tervekre a te életedben sem. Ha akadályokba ütközöl, – függetlenül attól, hogy ez saját hibád, vagy mások hibája -, nem jelenti azt, hogy Isten nem tudná befejezni életedben elkezdett munkáját. Amikor beüt egy katasztrófa, Isten azt is beilleszti terveibe.

Amikor valaki más döntései feje tetejére állítják életed, Isten felhasználja azokat az Ő dicsőségére. Amikor valaki más hibája nehéz helyzetbe sodor, Isten továbbra is munkálkodik!

Amikor úgy érzed, hogy mindent elveszítettél, Isten megteszi a hihetetlent, azért, hogy te is megtedd a lehetetlent!

Nem tudod kisiklatni Isten célját! Senki más sem tudja!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1963 Dátum: 2019. Június 17. - 07:37:59
2019. június 17. hétfő

Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem." "Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."

Jn 14,23-27.

LEHETŐSÉG

Jézus mondta: Békességet hagyok nektek. (Jn 14,27)

"Nagyi, van egy probléma!" Ez az unokám, Cesare kedvenc mondása. Ezen a ponton mindig emlékeztetni szoktam, hogy lehetőségünk van, hogy Istenre bízzuk a megoldás megtalálását. Problémák láthatóan minden nap adódnak. De mi dönthetjük el, hogyan kezeljük őket. Vagy engedjük, hogy a félelem összegyűljön bennünk, vagy az Úrhoz visszük a problémáinkat. Minél hamarabb átadjuk őket Istennek, annál hamarabb érezni fogjuk az ő békességét.
A Jn 14-ben Jézus azt mondja, azért jött, hogy békességet adjon nekünk. Ő ismerte a világunkban rejlő tökéletlenségeket, és azt is, hogy mi magunktól soha nem leszünk képesek ezeket kezelni. Azt is tudta, hogy naponta szembesülünk olyan gondokkal, amelyek leküzdéséhez az ő segítségére van szükségünk. Ezért mondta Jézus, hogy az a békesség, amit ő ad, nem olyan, mint amit a világ próbál adni. A világ békessége felszínes. Az adott pillanatban elnyomhatja a problémánkat, de ez a békesség nem maradandó.
Tehát ma miénk a választás, mit fogunk tenni legközelebb, ha felmerül egy probléma. Rágódni fogunk rajta, vagy egy tudatos döntést hozunk, és átadjuk azt Istennek?

Imádság: Istenünk, segíts, hogy téged hívjunk, ha problémákkal vagy félelmekkel nézünk szembe. A Békesség Fejedelme, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Isten segítségével a kihívásokat lehetőségnek tekinthetem.IMÁDKOZZUNK, HOGY LEGYEN BÉKE A VILÁGON!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4180
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:27:42
Válasz #1964 Dátum: 2019. Június 18. - 07:27:02
2019. június 18. kedd

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan "ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?" Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Róm 11,33-36.

AZ IGE MAGVÁT VETNI

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! (Róm 11,33)

Nyugdíjas éveim alatt elhatároztam, hogy az Újszövetség egy-egy könyvét ajándékozom azoknak az embereknek, akikkel találkozom. Egyik nap egy barátomat látogattam meg, aki megkért, hogy olvassak fel neki a Bibliából. Miután elindultam, három tinédzser fiúval találkoztam. Egyiküknek felajánlottam egy Újszövetséget, de ő visszautasította: "Nincs szükségem erre a cuccra!" Ez volt az első alkalom, hogy megpróbáltam egy nálam levő Újszövetséget elajándékozni, ezért csalódott voltam. Néhány perc múlva egy vele egykorú fiúval találkoztam. Ő széles mosoly kíséretében fogadta el az ajándékot, és ezt mondta: "Köszönöm!" Még meg is ölelt.
A délután folyamán találkoztam még két fiatal litván lánnyal, akik értettek norvégul. Mindketten örömmel fogadták az Újszövetség egy-egy példányát.
Ezek a tapasztalatok elgondolkodtattak a Prédikátor könyvének szavain: "Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül: ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz." (Préd 11,6)
Mindig van időnk és lehetőségünk arra, hogy az evangélium magjait hintsük. Lehet, hogy lesznek csalódásaink, de áldásokban is bőven lesz részünk.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy különböző utakat készítesz számunkra, hogy téged szolgáljunk. Ámen.

Nem adhatunk nagyobb ajándékot Isten igéjénél.