Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289731 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1995 Dátum: 2019. Július 23. - 08:55:40
2019. július 23. kedd

Jézus mondja: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt."

Jn 14,1-7.

AZ ÚT

Jézus mondta Tamásnak: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (Jn 14,6)

Az elmúlt pár évben sokat utaztam. Általában nem habozok egy új helyet idegenvezető nélkül felfedezni. Viszont gyakran bizonytalankodom, hogy jó címet kaptam-e, és az útbaigazítás megfelelő-e. Néha ott keresek utcaneveket, ahol egyáltalán nincsenek. Máskor az útbaigazítás, amit kapok, olyan referenciapontokhoz irányít, amelyeket nem ismerek.
Még ha néhány utazásom frusztráló is, arra emlékeztetnek, hogy mi az, ami fontos a hit útján. Tudom, hogy mind utazók vagyunk, de nem mind a jó irányba megyünk. Jó, ha van egy irányunk, vagy ha olyan útbaigazítást kapunk, és adunk, ami az örök élethez vezet. Biztosak lehetünk abban a vezetésben, amit a Szentírásból kapunk, mert Jézus világosan kimondja, hogy ő az örök élethez vezető út.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, vezess minket továbbra is az örök élet ösvényén. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké." Ámen. (Mt 6,9-13)

Biztos lehetek Isten vezetésében.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1996 Dátum: 2019. Július 24. - 13:26:20

2019. július 24. szerda

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.

Ézs 55,10-12.

BÁRHOL IS VAGYOK

Ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ézs 55,11)

Több mint tíz évig voltam lelkész, majd egy nap gyülekezet nélkül maradtam. Az identitásomat leginkább az fejezte ki, hogy lelkész voltam. Milyen önazonosságom legyen munkanélküli lelkészként? Volt egy lányom, akiről gondoskodni kellett, úgyhogy gyorsan munkára volt szükségem. Aztán különös események sorozata után kaptam egy taxisofőri állásajánlatot. Kifogytam a lehetőségekből, úgyhogy elfogadtam.
Nem én voltam a leglelkesebb taxisofőr, legalábbis az elején. Talán arrogáns voltam, és méltóságon alulinak éreztem ezt a munkát. Isten azonban nem hagyta ezt ennyiben.
Egyik nap egy kábítószerfüggő asszonyt szállítottam haza a kórházból, akinek egy hajszálon múlott az élete. Egy őszinte beszélgetést folytattunk. Mikor kiszállt, azt mondta: "Köszönöm ezeket a nyugodt pillanatokat, és hogy meghallgatott!" Később azon az estén egy nagyon különleges aranyló rózsaszín naplementét láttam a taxiból, és betöltött a békesség a hivatásommal kapcsolatban. Hirtelen rájöttem, hogy Isten használni fog a szolgálatban, bárhol legyen is az.
Istennek hatalma van sátrat készíteni a napnak (Zsolt 19,5). Ő naponta új kijelentést ad nekünk is, csak figyeljünk!

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy ne mulasszuk el észrevenni a szolgálat új lehetőségeit! Ámen.

Bárhol végezhetek szolgálatot.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1997 Dátum: 2019. Július 26. - 10:32:24

2019. július 26. péntek

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Ef 1,3-14.

NAGYAPAI SZERETET

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok. (Ef 4,1)

Nem tudom elképzelni biológiai nagyapám mély fájdalmát, amit akkor érzett, amikor az új adoptáló családom magához vett. Tudta jól, hogy ez az utolsó alkalom, amikor még láthat engem. Hat évesen én voltam "nagypapa kislánya", az, aki a karján szokott egyensúlyozni, aki levette a nagy cowboykalapját, és saját fejére tette. Hogy más családnak kellett odaadnia, ez teljesen összetörte a szívét. De az irántam érzett nagy szeretete arra ösztönözte, hogy egy jobb életet biztosítson számomra annál, mint amit ő tudott volna nyújtani.
Amikor arra gondolok, hogy nagyapám mi mindent adott fel értem, mindig eszembe jut Isten Jézus odaadásában megnyilvánuló szívet facsaró áldozata. Nagyapámhoz hasonlóan Isten is valami jobbat szeretett volna számunkra nyújtani, olyan életet, ami nincs elszakítva tőle a bűn miatt. Így feláldozta egyetlen Fiát, mint engesztelő áldozatot a mi bűneinkért, hogy örökbe fogadhasson, és országa örökösévé tehessen minket.
Minden nap igyekszem olyan életet élni, amire a nagyapám büszke lenne. De még ennél is inkább törekszem arra, hogy olyan életet éljek, mely méltó az elhívásomhoz.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy gyermekeidnek fogadtál bennünket. Adj bátorságot, hogy megvalljuk bűneinket, és azokat átadva, megszabadulhassunk tőlük. Ámen.

Olyan életet szeretnék, mely méltó Isten áldozatos szeretetéhez.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1998 Dátum: 2019. Július 27. - 10:52:48
2019. július 27. szombat

Hatalmatokba adja őket az ÚR, ti pedig mindenben úgy bánjatok el velük, ahogyan megparancsoltam nektek! Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izráel előtt: Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az ÚR esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!

5Móz 31,5-8.

SOSEM HAGY CSERBEN

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. (Zsolt 23,4)

Egy pár évvel ezelőtt prosztata megnagyobbodást diagnosztizáltak nálam. Ezt a stresszel teli időszakot egy sor kórházi vizsgálat és kezelés követte. A családommal együtt mindennap imádkoztunk gyógyulásért. Mikor az eredmények később prosztatarákot mutattak, a családom nagyon elkeseredett. Azonban a rákos sejtek eltávolítását célzó műtét alatt - ennek minden mellékhatásával, egészségügyi kihívásaival és testi korlátaival együtt - biztosak voltunk a sikeres kimenetelben. A zsoltárossal mondhattam, "Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy".
A mai igeszakaszunkban Józsuét is aggodalom és félelem tölthette el, mikor Isten őt bízta meg, hogy Isten népét az ígéret földjére vezesse. Neki is szüksége volt Istentől jövő biztatásra, amit Mózesen keresztül kapott meg: "Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged."
Isten gyermekeként mi is biztosak lehetünk ebben az ígéretben. Bár helyzetünk és körülményeink nehézséget okozhatnak, vagy az egészségünk megromolhat, Isten mégis jelen van, hogy átvigyen ezeken minket. Egy évvel később én is elmondhattam: "Jó és igaz az Úr!" (Zsolt 25,8)

Imádság: Uram, köszönjük vigasztalásodat és az életünkben megtapasztalt gyógyító erődet. Jézus nevében. Ámen.

Isten hűséges marad minden körülmények között.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #1999 Dátum: 2019. Július 29. - 09:48:04

2019. július 29. hétfő

Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.

2Kor 5,1-10.

ÖRÖKKÉVALÓ SZERETET

Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel! (1Thessz 4,17-18)

Ted fiam autóbalesetben halt meg 1978 márciusában. Sok idő telt el azóta, és bár néhányak szerint túl lehet lépni rajta, ez nem olyan egyszerű; maximum megtanulsz együtt élni a veszteséggel. Jól emlékszem arra az éjszakára, mikor meghalt. Azt mondtam akkor a feleségemnek, hogy tudni akarom, hova került. Keresésbe kezdtem, és ez az utazás egészen a főiskoláig, majd a szemináriumig vitt el engem, végül teljes állású gyülekezeti szolgálatba álltam. Megtudtam, hogy fiam Isten jelenlétébe került. Hitt abban a Jézus Krisztusban, aki annyira szerette őt, hogy meghalt érte a kereszten kétezer évvel ezelőtt. Hite miatt Ted az Úr jelenlétében van, életerősen és boldogan.
Soha nem léphetsz túl valakinek a halálán, akit annyira szerettél, mint én a fiamat. Tulajdonképpen, nem is lehet túllépni rajta. Ez olyan szeretet, ami a szívünk mélyéről fakad. Isten szívében is ez a szeretet él, amiről Jézus így szól: "Megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek" (Jn 14,20). Hiányzik a fiam, de békességben élek, mert Isten jelenlétében tudhatom őt.

Imádság: Istenünk, segíts megtanulnunk, hogy semmi sem választhat el minket szeretetedtől, a mi Urunk, Jézus Krisztusunk jóvoltából. Ámen.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2000 Dátum: 2019. Július 30. - 13:37:52

2019. július 30. kedd

Dicsérjétek az URat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!
Felépíti Jeruzsálemet az ÚR, összegyűjti a szétszóródott Izráelt.
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek.
Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége határtalan.
Támogatja az ÚR az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket.
Zengjetek hálaéneket az ÚRnak, énekeljetek hárfakísérettel Istenünknek!
Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken.
Eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is.
Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik.
Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.

Zsolt 147,1-11.

CSODÁLATOS VILÁG

Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken. (Zsolt 147,8)

Elbűvölnek a természet csodái: egy levél finom erezete, egy nyári vihar hatalmas mennydörgései és cikázó villámai, az egy sorban masírozó hangyák ezrei, amint átkelnek az udvaron ismeretlen céljuk felé. Nagyon szeretem hallgatni a madarak és különböző rovarok keltette hangokat, a zümmögést, a ciripelést, a cincogást és a madarak egymásnak küldött énekét. Mikor egy pillanatra megállok, hogy megfigyeljem a körülöttem lévő világot, elámulok Isten kreatív hatalma láttán.
Évekkel ezelőtt egy délután fölpillantottam az égre, és egy színképet vettem észre, a szivárvány egy darabját, ami a felhőkön tükröződött. Rámutattam, és felhívtam rá barátom figyelmét. Ilyen jelenséget azelőtt még sohasem láttam. Erre ő azt mondta: "Biztos vagyok benne, hogy Isten tud ettől jobbat is".
Bántott ez a kijelentése. Természetesen Isten tud hatalmas dolgokat cselekedni, de az apró dolgok is az ő jelenlétét, szeretetét és bölcsességét mutatják. Hálás vagyok Istennek azért a sokféleségért, legyen az egészen kicsi vagy nagy, amiben az ő jelenléte megnyilvánult az életemben és ebben a világban.

Imádság: Istenünk, köszönjük ezt a csodálatos világot, amit teremtettél. Segíts felismernünk mindenben a te jelenlétedet! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Isten jelenléte körbevesz minket.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ISTENTŐL JELRE VÁRNAK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2001 Dátum: 2019. Július 31. - 13:03:50
2019. július 31. szerda

De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2Tim 3,14-17.

LAPRÓL LAPRA

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (2Tim 3,16)

Majd 20 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy elolvasom a Bibliát az elejétől a végéig. Örömmel mondhatom, hogy meg is tettem; de nem örülök, hogy általában kötelező feladatnak éreztem és gyakran elkalandoztam, kikapcsoltam olvasás közben. A Szentírás megismerésének a tüze alábbhagyott, és sokszor szívesebben olvastam volna néhány korábbi részt az aznapra következő három fejezet helyett.
Végül megtanultam egy fontos leckét. Isten igéjét nem feltétlenül kell valamilyen sorrendben vagy rendszer szerint olvasni. Ellenkezőleg, az ige sokféle úton és időben érkezhet a gondolatainkba. Mindennek megvan a maga ideje, és én egyre inkább ezt érzem a bibliai fejezetekkel kapcsolatban is: bizonyos igeversek, amelyek ma szólnak hozzám, talán később nem fogják ugyanazt jelenteni számomra. Másrészt, amik most talán keveset jelentenek, egyszer csak hirtelen erőteljesen kihatnak az akkori helyzetemre.
Isten minden nap kijelenti magát nekünk. Nem szükséges ezekre a kijelentésekre valamilyen rendet ráerőltetni. Imádságaink, lelki elcsendesedéseink és más istentiszteleti formáink által mindannyian járjuk a keresztény utunkat, amely talán nem egy egyenes vonalat követ a Teremtéstől a Jelenések könyvéig.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy különleges módon jelented ki magad nekünk, ami segít a hit útján járnunk. Ámen.

Ma melyik bibliai vers nyer új értelmet számomra?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2002 Dátum: 2019. Augusztus 01. - 15:01:40
2019. augusztus 1. csütörtök

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat!
Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.
Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából,
akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld!
Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.

Péld 3,5-12.

VEZETÉSRE VÁRVA

Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,6)

Életem során sokszor voltam olyan helyzetben, amikor nem tudtam, mit kellene tennem, és nem mertem egyedül döntést hozni. Mielőtt igazán rábíztam az életemet Istenre, úgy gondoltam, hogy minden helyzetben 50 százalék esély van a sikerre; ha rossz döntést hozok, kudarcot vallok. Sajnos gyakran kételkedtem benne, hogy jól választottam, és hosszú órákig képes voltam rágódni a döntéseimen.
Évekbe telt, mire megértettem, mit jelent Krisztus hatalma és hűsége. Azóta nem idegeskedem annyit, és igyekszem egészen az Úrra bízni magam, tudva, hogy ő a legjobbat akarja nekem.
Rendszeresen emlékeztetem magam arra, hogy "Isten minden időben jóságos", mert a nehézségekben nagyon könnyű erről megfeledkezni. Megnyugvást ad, ha tudjuk, hogy Isten mindig velünk van, és nem kell minden apróságon rágódnunk. Ha Isten akaratát keressük, abban a biztos tudatban élhetünk, hogy minden a javunkra van.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük az életet, amit adtál nekünk. Add, hogy békességet találjunk benned, és bízzunk abban, hogy te mindig a legjobb felé vezetsz minket! Ámen.

Mivel Isten hűséges, bizakodva élhetekNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2003 Dátum: 2019. Augusztus 02. - 08:48:23

2019. augusztus 2. péntek

Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek:
Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.
Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék?
Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy istent készítsen belőle, és leborulva imádják.
Vállra veszik, úgy hordozzák: ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol, a nyomorúságból nem szabadít meg.
Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtlenek!
Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!

Ézs 46,3-9.

EGY HASZNOSAN TÖLTÖTT ÓRA

Az Úr mondja: Én hordozlak. (Ézs 46,4)

Gyermekkorom egyik meghatározó emléke, hogy édesanyám mindennap délután háromkor egy órára elvonul a nappaliba imádkozni. Tudtuk, hogy ilyenkor, hacsak nem valami nagyon fontos, nem szabad zavarni. Amikor pedig már nem a szüleimmel laktam, és ebben az időben hívtam őket, apa finoman emlékeztetett, hogy most anya imádkozik.
Ez az Isten számára fenntartott óra tanúságot tett arról, milyen szoros kapcsolata van édesanyámnak az Úrral. Ezt az időt a legjobb barátjával töltötte, akivel nemcsak a saját gondolatait osztotta meg, hanem csendben figyelt a válaszra is.
Sok év telt el azóta, és édesanyám ma már egy idősotthonban él. Már nem tud úgy imádkozni, mint régen, de biztos vagyok benne, hogy az Úrral ugyanolyan szoros maradt a kapcsolata. Látom benne azt a békességet és elfogadást, ami csak az imádsággal eltöltött évek gyümölcse lehet.
Anyukám élete is példázza Isten ígéretét, amit Ézsaiás prófétán keresztül üzent. Tudom, hogy Isten soha nem hagyja el édesanyámat és egyikünket sem.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy szánjunk időt mindennap a veled való beszélgetésre! Ámen.

Az imádsággal töltött idő soha nem elvesztegetett idő.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2004 Dátum: 2019. Augusztus 03. - 11:19:21
2019. augusztus 3. szombat

Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Józs 1,1-9.

BÁTORSÁGOT ADÓ APA

Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1,9)

Hétéves koromban az öcsémmel a család ruhaboltja előtt játszottunk. Egyszer csak odajött egy nagyobb fiú, és elkezdte ütni az arcomat és a fejemet. Rémülten futottam be a szüleimhez, de épp rengetegen voltak az üzletben, ezért elküldtek. Fájdalmak között, megalázva ültem le egy sarokba, és sírtam.
Aznap este apa észrevette, hogy nem olyan vagyok, mint máskor. Megkérdezte, mi a baj, és én elmondtam neki, mi történt. Megvigasztalt, és azt mondta, ha még egyszer odajön ez a fiú, bátran szálljak szembe vele, és figyelmeztessem, hogy apukám azonnal a segítségemre siet, ha szólok neki. Elmúlt a félelmem, és olyan erősnek éreztem magam, mint egy oroszlán. Másnap este már vártam a verekedőt. Jött is, és amikor nem ijedtem meg, hanem figyelmeztettem, hogy jön apukám, azonnal elszaladt.
Ma már én is apa vagyok, és hozzám is jönnek a gyermekeim segítségért. A nehéz helyzetekben én is a mennyei Atyámhoz fordulok bátorításért. Isten azt ígéri, hogy mindig velünk lesz, és vigyáz ránk. Ezek az ígéretek erőt adnak ahhoz, hogy mindig bátran forduljunk mennyei Atyánkhoz bátorításért és vigasztalásért.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mellettünk állsz, és vigasztalást nyújtasz a nehézségekben. Vezess minket és bátoríts a te erőddel! Ámen.

Isten segítségével bátran nézek szembe a nehézségekkel.

IMÁDKOZZUNK A BÁNTALMAZOTTAKÉRTNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2005 Dátum: 2019. Augusztus 05. - 08:43:56
2019. augusztus 5. hétfő

Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: "Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk."

ApCsel 27,21-26.

ZÁTONYRA FUTVA

Pál mondja: Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. (ApCsel 27,25-26)

Első nap az új munkahelyemen rettegve gubbasztottam az irodámban. Tizenhárom évig dolgoztam egy kényelmes ifjúsági lelkészi szolgálatban, de éreztem, hogy Isten máshová hív, csak még nem értettem, hová. Jelentkeztem egy biztosító céghez, és amikor új helyen találtam magam, az ismeretlen és a "mi lesz, ha" gondolata félelemmel töltött el.
Miközben az első pár hétben próbáltam fejemet a víz felett tartani, Isten eszembe juttatta Pál apostol utazását Rómába. A tengeren egy óriási szélvihar annyira dobálta napokig a hajót, hogy ki kellett dobálni a hajó rakományát, és végül ennivalójuk sem maradt. El tudom képzelni, hogy ebben a helyzetben az érzelmek teljes skálája végigfutott rajtuk, míg végül beletörődtek, hogy nemsokára meg fognak halni. Ez történhet pánikhelyzetben. A nehézségeink viharos szele és hullámai arra a logikus következtetésre vezetnek, hogy Isten elhagyott, és itt a vég.
Pál azonban megnyugtatta a legénységet azzal, hogy ő hisz Istennek, hogy úgy lesz minden, ahogy megmondta. Mi is bizakodhatunk a viharok közepette, hogy még ha az életünk zátonyra futni látszik is, Isten ott van velünk.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te a nehézségeinkben is biztosítasz arról, hogy gondod van ránk. Ámen.

Ma bízni fogok Istenben, hogy velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2006 Dátum: 2019. Augusztus 06. - 09:20:36

2019. augusztus 6. kedd

Áldott az ÚR, mert meghallgatta esedező hangomat.
Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.
Az ÚR az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje.
Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké!

Zsolt 28,6-9.

LEVÉL ISTENNEK

Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. (Zsolt 28,6)

Már nem emlékszem pontosan, mikor történt, amikor a húgom készített egy papírzsákot, amit "Isten zsákjának" nevezett el, de még mindig ott lóg a szobánkban. Azt mondta: "Ha valamit kérsz Istentől, akkor a kívánságod írd le egy papírra, hajtsd össze, és tedd bele Isten zsákjába!
Még akkor is, ha nevettem a módszeren, beláttam, hogy ez egy különleges módja annak, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel. Egyszer, amikor nagyon szomorú voltam, minden érzésemet leírtam egy papírlapra, és ezt a címet írtam fölé: "Levél Istennek". Abban a levélben minden kérésem benne volt. Nem tettem bele Isten zsákjába, hanem elrejtettem a szekrénybe a ruháim alá. Néhány hónap múltán, amikor elővettem a levelet, mosolyogtam. Az a helyzet, ami miatt szomorú voltam, már megszűnt. Ezenkívül, néhány kívánságom is teljesült. Valójában úgy láttam, hogy a valóra nem vált kéréseim helyett Isten valami jobbat adott.
Nem számít, hogyan imádkozunk, Isten hallja, amikor hívjuk. A Zsolt 28,6-ban Dávid azt mondja, Isten meghallgatta őt. Isten mindnyájunknak megadja ezt. Csak kérnünk kell.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy mindig meghallgatsz bennünket. Tudjuk, hogy semmi sem választhat el a szeretetedtől. Tarts meg, amikor bízunk benned! Ámen.

Nem számít, hogyan imádkozom, Isten mindig figyel rám.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2007 Dátum: 2019. Augusztus 07. - 08:05:50
2019. augusztus 7. szerda

Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva: "Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké." De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.

1Kor 15,42-49.

MICSODA VÁLTOZÁS!

(A test) elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. (1Kor 15,43)

Egész évben a sivatagban élek és kertészkedem. Többek között borsót termesztek. Onnantól, hogy elvetem őket, nyolc hónapon át fejlődnek, majd több mint 5 hónapon keresztül teremnek. A növények két és fél méternél is magasabbra felkapaszkodnak a futtatórácson. Olykor nehéz elhinni, hogy egy ekkora, burjánzó növény fejlődhet ki abból az apró, ráncos magból. Mivel már évek óta ültetek borsó, már a magjában látom a majdani növényt.
Az a meglepő növekedés, amit Isten a borsószemekbe rejtett, nekem bizonyosságot ad arról, hogy még nagyszerűbb örök életem lesz Istennel. Amikor ránézek egy kis ráncos borsószemre, eszembe jut, hogy sokszor én is ilyennek érzem magam. De aztán felderülök, mert arra a hatalmas változásra gondolok, amire a mag elvetésekor sor kerül. Mielőtt elvetem a magokat, egy éjszakára vízbe áztatom őket, és reggelre egészen új külsőt nyernek. Ehhez hasonlóan az én testem is feltámad majd Krisztus ereje által. Ha a kis ráncos magok megújulásán töprengek, nagy örömmel tölt el az örök élet gondolata.

Imádság: Teremtő Istenünk, köszönjük azt a változást, amit egy kis magba rejtettél, és azt a csodát, melyet ez megjelenít számunkra: az új életet veled. Ámen.

Nem számít, mily kicsinek és meggyötörtnek érzem magam, Isten meg tudja változtatni az életem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2008 Dátum: 2019. Augusztus 08. - 07:02:07
2019. augusztus 8. csütörtök

Amikor hírül vitték Szanballatnak, Tóbijjának, az arab Gesemnek és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rés sem, csak még ajtószárnyakat nem állítottam a kapukba, ezt az üzenetet küldte nekem Szanballat és Gesem: Jöjj, találkozzunk Kefírimben, az Ónó-völgyben! Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel: Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbemaradna a munka, ha abbahagynám, és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szanballat ötödször is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levéllel a kezében, amelyben ez volt írva: A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben: Király van Júdában! Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet. Ezért jöjj, és tanácskozzunk egymással! Én azonban ezt üzentem neki: Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül az el. - Azért te erősíts engem! Azután elmentem Semajának, Delájá fiának, Mehétabél unokájának a házába, aki be volt zárkózva. Ezt mondta: Találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem: A magamfajta embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon! Nem megyek! Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a próféciát, mert fölbérelte Tóbijjá és Szanballat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem, és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ne feledkezz meg, Istenem, Tóbijjának és Szanballatnak a tetteiről, se Nóadjá prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem! A várfal Elúl hónap huszonötödikére, ötvenkét nap alatt készült el.

Neh 6,1-15.

ERŐSÍTSD MEG KEZÜNKET!

Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készülnek el vele. - Azért te erősíts engem! (Neh 6,9)

2013 decemberében missziós munkát végeztem Libériában, amikor az ENSZ a 14 éve tartó polgárháborút követően a lefegyverzést folytatta. A felzaklatott és rettegő gyermekkatonák nem akarták beszolgáltatni fegyvereiket.
A szemináriumon, ahol dolgoztam, AK-47-esek lövései hallatszottak közvetlenül a hivatal ablaka mellől. Egész nap minden lövésnél az asztal alá kellett bújnunk, és úgy tűnt, a puskaropogásnak már sohasem lesz vége.
Imádkozni kezdtem, ahogyan Nehémiás tette. Nem adta meg magát a félelemnek, amely megfosztotta volna a bátorságtól. Nehémiás nem a félelemkeltőkre, hanem Istenre figyelt. Imádságunkra Isten válaszol, és nekünk adja Nehémiás tisztánlátását.
A félelem az emberiség leghalálosabb ellensége. A félelem rabszolgává tesz bennünket. Libériában, abban az időszakban Isten megerősítette gondolkodásunkat, lelkünket, és segített folytatnunk az örömhír terjesztését. Bármely napon követhetjük Nehémiás példáját, és visszautasíthatjuk a félelmet azzal, hogy gondolatainkat és bizalmunkat Isten felé fordítjuk.

Imádság: Istenünk, amikor félünk, segíts nekünk, hogy bízzunk benned, és tudjuk, hogy segítesz minden feladatot befejeznünk, amelyet adsz nekünk! Ámen.

A legsúlyosabb helyzetekben is bátorságot ad Isten.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2009 Dátum: 2019. Augusztus 09. - 09:13:12

2019. augusztus 9. péntek

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél.
Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében.
Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

Zsolt 1.

SOHASEM EGYEDÜL

Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. (Péld 4,26)

A 8. osztály kezdetén sportoltam, voltak barátaim és barátnőm, és jó osztályzatokat értem el. Azonban a tanév végéhez közeledve a barátaim olyan dolgokba fogtak, amelyekben én nem éreztem jól magam. Új érdeklődésük miatt egyre kevesebb időt töltöttem velük. Egyenesen hazamentem edzés után, és hétvégén sem találkoztam velük. Bár a legközelebbi barátaim voltak, nem vágytam a társaságukra. Fájt, hogy elveszítem őket, és a kilencedik évfolyam végéig napjaim magányosan teltek. Elmentem az iskolába, utána sport, tanulás, alvás.
Világéletemben jártam templomba, azonban sosem vágytam jobban arra, hogy megismerjem Istent, mint abban a két évben. Isten minden egyes nappal jobban megmutatkozott nekem. Esténként örömmel mentem az egyházi rendezvényekre, ahol Istenről tanultam, és új barátokra tettem szert. Többé nem gyűlöltem régi barátaimat, és elkezdtem imádkozni értük.
Abban a két évben Isten megmutatta nekem, hogy sohasem vagyok egyedül. Nem kell alkalmazkodnom a világhoz, hogy közösséget találjak; csak ki kell nyitnom a szemem, és Istennek ajánlani magam.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük kegyelmed, szereteted és megértésed. Köszönjük, hogy minden körülmények között vigasztalást nyújtasz. Ámen.

Ma imádkozni fogok egy régi barátomért.

IMÁDKOZZUNK A MAGÁNYOS FIATALOKÉRT!