Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289780 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2010 Dátum: 2019. Augusztus 10. - 05:59:30

2019. augusztus 10. szombat

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

1Jn 4,7-19.

A SZERETET KIFEJEZÉSE

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! (Jn 13,34)

Az egyik munkatársam reggelente körbejárja az irodákat és mindenkit széles mosollyal üdvözöl: "Hogy vagy? Hogy mennek a dolgaid?" Ha valaki hiányzik, érdeklődik felőle. Ezt a barátságos viselkedést én a szeretet kifejezésének értékelem. Felgyorsult, stresszel teli társadalmunkban a szeretet kifejezése egyre kevésbé fontos a személyes kapcsolatainkban. Könnyen megfeledkezünk arról, hogy milyen hatása van akár egy kedves üdvözlésnek vagy egy mosolynak, amivel kifejezzük mások iránti törődésünket.
Keresztényként arra hívattunk, hogy a Szentlélek kegyelmével éljünk, hogy szeressük egymást. Jézus megmutatta nekünk, milyen az a szeretet, amit gyakorolnunk kellene egymás iránt egyszerű, hétköznapi módon; együtt evett a tanítványaival és a társadalom kivetettjeivel, foglalkozott a nők és a leprások szükségeivel, amikor senki más ezt nem tette meg. Aztán megmutatta nekünk a teljes szeretetet azzal, hogy meghalt értünk a kereszten. Egy ilyen példát követni kihívást jelent, de a kis cselekedetekkel is érhetünk el változást.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz minket. Taníts bennünket is úgy szeretni, ahogyan Jézus tette! Ámen.

Jézus példáját követem, amikor másokat szeretek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2011 Dátum: 2019. Augusztus 12. - 08:36:10
2019. augusztus 12. hétfő

Jézus mondja: "Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult."

Lk 6,47-49.

AMI IGAZÁN SZÁMÍT

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Mt 6,33)

A 92 éves nagybátyám egyedül él Floridában, Sarasotaban. Ahogy az Irma hurrikán lecsapott Dél-Floridára, nem akarta sehogy sem elhagyni a házát, de a gyerekei meggyőzték, hogy itt az ideje indulni. Két bőröndbe bepakolta mindazt, ami jelentett neki valamit, és elment.
Hogy leegyszerűsödnek a dolgok a vihar idején! Amikor el kellett dönteni, mit visz magával a nagybátyám, 92 éve belefért két bőröndbe. A híradás tele van olyan emberek történetével, akik felkészültek, evakuáltak és visszatértek a hurrikán távoztával. Néhány idézet, amit hallunk: "A házunk pótolható, de a családunk nem" és "A kár nagy, de annyira örülünk, hogy mindenki jól van". A viharok során ismétlődően azt látjuk, hogy az anyagi javak elvesztik jelentőségüket, és olyan dolgok kerülnek előtérbe, amelyek igazán számítanak.
A mai igeszakaszban mindkét férfi viharba kerül. A történetek kimenetei pusztán azért különböznek, mert a házak alapozása eltérő. A példázat azt szemlélteti, hogy a keresztény élet nem arról szól, hogy elmenekülünk a viharoktól, amelyek az utunkba állnak, hanem képesek vagyunk átvészelni a viharokat, mert az "alapunk" Jézus Krisztusban van.

Imádság: Istenünk! Miközben az élet viharait átvészeljük, segíts abban, hogy az életünket a szilárd alapra, Fiadra építsük, hogy erőforrásunkat a világ is megismerje. Ámen.

Az élet viharai között Jézus az alapom.

IMÁDKOZZUNK, HOGY A FONTOS DOLGOKRA FIGYELJÜNK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2012 Dátum: 2019. Augusztus 13. - 12:23:58

2019. augusztus 13. kedd

Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus.
Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain.
Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak,
és hirdetik: Igaz az ÚR, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!

Zsolt 92,13-16.

ISTEN SZÁMÁRA HASZNOS

Öregkorban is sarjat hajtanak... (Zsolt 92,15)

A nagymamám a régi ruhákat felvágta csíkokra, összevarrta őket, és gombolyagot csinált belőlük. Aztán egy nagy fából készült horgolótűvel a rongyokat színes szőnyegekké horgolta össze. Néha futószőnyeg hosszúságúra sikerült, néha rövidre, amelyek az ágy előtt elfértek. Amikor reggelente kikeltünk az ágyból, jó érzés volt, hogy nem éreztük a hideg padlót a fűtetlen hálószobában, hanem a lábunkat egy puha szőnyegre helyezhettük. Azok az öreg ruhák már nem voltak jók az eredeti rendeltetésüknek, de más módon hasznosulhattak. Nagymamám így is szolgálta a családot.
Ahogy öregszünk, néha talán úgy érezzük, hogy már nem vagyunk hasznosak többé. De Istennek mindig van célja az életünkkel. Lehet, hogy nem leszünk képesek olyan feladatok elvégzésére, amelyek könnyebbek voltak számunkra fiatalabb korunkban, de útközben olyan ismereteket és tapasztalatokat szereztünk, amelyeket megoszthatunk másokkal. Még idős éveinkben is új utakat kereshetünk, hogy dicsőítsük Istent, és szolgáljunk másoknak.

Imádság: Urunk, Istenünk! Segíts, hogy ne azzal foglalkozzunk, amit nem tudunk megtenni, hanem azzal, hogy mit tehetünk, hogy szolgálatodban hasznosak legyünk! Ámen.

Isten segítségével gyümölcsöt teremhetek az élet minden szakaszában.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ÉRZIK HASZNOSNAK MAGUKAT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2013 Dátum: 2019. Augusztus 14. - 10:04:18
2019. augusztus 14. szerda

Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ézs 40,28-31.

AZ ÚR REJTÉLYES ÚTJAI

De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma. (Jer 17,7)

Amikor reggeli sétára indultam, fényes és napos idő volt, esőnek nyoma sem. Dombokon és völgyeken át sétáltam, élvezve a szépséget körülöttem. A szél falevelek csodálatos táncát keltette életre, és a tücskök egyre hangosabban ciripeltek. Aztán az idő figyelmeztető jelzések nélkül megváltozott, egy hatalmas záport hozva. Csalódottnak éreztem magam, hogy az eső megzavarta sétámat, de menedéket találtam az út mentén egy kis épületben. Az eső elől egy idős ember is az épületbe menekült. Elkezdtünk beszélgetni arról a városról, ahol éltünk. Mivel hosszú ideje a városban élt, számos érdekes történetet mesélt, hogy a város hogyan változott meg az évek során. Amikor az eső elállt, elváltunk. Ahogy sétáltam hazafelé, rájöttem, hogy ugyanúgy, ahogy az eső bejelentés nélkül érkezett, az élet új lehetőségei is meglepetésszerűen érkezhetnek.
Az élet kiszámíthatatlan, mindannyiunk számára nehézséget okozva ezzel. Először a problémák tehernek tűnnek, és talán átkozzuk a körülményeket vagy Istent hibáztatjuk miattuk. Néha az akadályok kis csodákhoz vezetnek (vagy legalább megérzésekhez), amelyek alakítani tudják a megértésünket. Ez segít, hogy egy új módon ismerjük meg Istent, és hogy még jobban bízzunk benne.

Imádság: Drága Urunk! Segíts látni, hogy a terveink akadályai közelebb hozhatnak minket hozzád! Ámen.

A váratlan találkozások betekintést nyújthatnak Isten akaratábaNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2014 Dátum: 2019. Augusztus 15. - 09:41:06
2019. augusztus 15. csütörtök

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem." Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg van írva: "Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék."

1Kor 1,18-31.

MEGVÁLTÓ SZERETET

Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. (1Kor 1,31)

2003-ban depresszió miatt kórházba kerültem. A kép, hogy lelkipásztor felesége vagyok, és mindent kézben tartok, összetört. Két hetet töltöttem kábítószerfüggők, skizofrének és alkoholisták között. A társadalom normái szerint sikertelenek és kirekesztettek voltunk: gyengék, összetörtek és megszégyenültek.
Miközben megosztottuk egymással történeteinket, a többiek vigasztalását és bátorítását tapasztaltam meg. Kedves szavakat, egy érintést, vagy a "nem vagy egyedül" és "én szintén" csendes elfogadását ajánlották fel. Senki nem adott tanácsot, senki nem ítélt el. Senki sem volt jobb, mint a többiek. Mint kórházi betegek, nem tehettünk úgy, mintha jól lennénk.
Nincs köztünk különbség (Róm 3,23-24), hiszen mindenki "nélkülözi Isten dicsőségét", és Isten kegyelméből igazít meg.
A mai olvasmányban Pál emlékeztette a korinthusi gyülekezetet, hogy az érték nem a világi bölcsességben, gazdagságban vagy hatalomban rejlik, hanem a Krisztusban való identitásunkban. Gyengeségeinkben Krisztus egyesít minket, és az ő bölcsességét, gazdagságát, hatalmát adja nekünk.
Már nem kell megfelelnem a magam által elképzelt lelkészfeleség szerepnek ahhoz, hogy elfogadjanak. Ehelyett törékenységemben tanúságot teszek Krisztusról, és őbenne dicsekszem.

Imádság: Megváltó Istenünk, bocsásd meg, ha jónak akarunk látszani mások előtt! Emlékeztess minket, hogy csakis benned lehetünk teljesek! Ámen.

Isten úgy szeret és fogad el, ahogy vagyokNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2015 Dátum: 2019. Augusztus 16. - 12:46:56
2019. augusztus 16. péntek

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Mk 10,13-16.

HÁLÁS SZÍV

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. (Mk 10,14)

Fiam súlyos diszlexiás, és ez nagyon megnehezíti az iskolai tanulmányait. Nemrég találkoztam tanárával, hogy számára egy egyedi tanmenetet tervezzünk meg.
A hosszú beszélgetés végén a tanár elmondta, hogy a fiam minden egyes iskolai nap végén odamegy hozzá és megköszöni, hogy tanítja őt. Ez mélyen megindított. Nem tudtam, hogy ezt teszi. Tudom, hogy mennyire nem szereti az iskolát, mert annyira nehéz számára. Mégis hálás a tanárának, aki mindent elkövet, hogy segítsen neki.
Elhatároztam, hogy követem fiam példáját, és igyekszem, hogy kimutassam hálámat, különösen az Istennel való kapcsolatom során. A mai bibliai szakaszban, Márk evangéliumában Jézus arra biztat, hogy egy kisgyermek példáját kövessük. Még ha néha számunkra kellemetlen vagy nehéz napok jönnek is, az Isten felé hálás szív mennyei jutalmat arat.

Imádság: Istenünk, köszönjük mindazt, amit teszel vagy tettél értünk. Adj hálás, tiszta és alázatos szívet! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Mától kezdve sokkal készségesebben adok hálát Istennek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2016 Dátum: 2019. Augusztus 17. - 11:10:14
2019. augusztus 17. szombat

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

Jn 1,1-5.

ISTEN CSODÁLATOS SZAVA

Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük. (Jel 1,3)

Egy tabletet vásároltam, hogy hozzáférhessek e-mailjeimhez. Hamar rájöttem, hogy sok más alkalmazást is tartalmaz. Gyorsan felfedeztem az új eszközt a legapróbb részletekig, és ez sok örömet okozott számomra.
Bizonyos értelemben a Bibliához való viszonyom is hasonló ehhez. Szüleimtől kaptam az első Bibliát ajándékba. Kisfiú koromban a vasárnapi iskolai tanítóm olykor "bemondott" egy szentírási részt, melyet ki kellett keresnünk a Bibliából. Néha arra is megkért, hogy tanuljunk meg egy bizonyos verset a Bibliából, amelyet otthon kellett kikeresnünk. Ahogy teltek az évek, eljött az idő, hogy magamtól kezdtem el olvasni a Biblia egyes szakaszait, és végül átadtam az életemet Krisztusnak.
Ez azonban csak a kezdet volt. Minél többet olvastam a Bibliát, annál jobban akartam olvasni. Később, már vasárnapi iskolai tanítóként és bibliacsoport vezetőként tudásomat másokkal is megosztottam. Bár már nem tanítok a Bibliából, de még mindig olvasom azt magamban vagy egy bibliakörben. Ezenfelül pedig, a Bibliában keresek útmutatást, de gyakran olvasom kikapcsolódásként is. Minél inkább tanulmányozom Isten igéjét, annál több örömet lelek benne.

Imádság: Drága Atyánk, vezess mindennap az igéden keresztül! Ámen.

Isten szava állandó társam lehet.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2017 Dátum: 2019. Augusztus 18. - 08:59:32
2019. augusztus 18. vasárnap

Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra. Ő pedig megparancsolta neki: "Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik." De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.

Lk 5,12-16.

ISTEN GYERMEKE

Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. (Róm 12,16)

Férjemmel azt a gyakorlatot folytatjuk, hogy a szükségben lévőknek pénz helyett mindig valamilyen tárgyi segítséget nyújtunk. Így, amikor Jack letekerte az autó ablakát, és arra kért, hogy adjak pénzt a járdán didergő asszonynak, megéreztem kérése mögött a Szentlélek hívását. Kinyitottam az autó ajtaját és egy bankjegyet nyújtottam át az asszonynak, majd a helyzetéről kérdeztem. Azután megfogtam a kezét, és imádkoztam vele. Az imádság után erősen magához ölelt.
Abban a pillanatban rájöttem, hogy ő több mint a kartonlap mögött reszkető valaki. Jézus megérintette a vakokat, megszállottakat, vagy bénákat, azt hirdetve, hogy ők is emberi teremtmények, akik méltók a törődésre és a tiszteletre. Az, hogy saját társadalmuk nem becsülte őket, nem csökkentette értéküket.
Azt nem tudom, hogy a nap hátralevő részében mi történt az asszonnyal, de a vele való találkozás örökre megváltoztatott engem. Megtanultam, hogy én sem érdemlem jobban Isten gyógyító érintését, mint bárki más. Valamennyien egyenlők vagyunk Isten szemében, aki mindnyájunkat ismer, és mindenkire gondot visel.

Imádság: Nyisd meg a szemünket, ó, Istenünk, hogy lássuk azokat, akik körülöttünk szükséget szenvednek, és az emberi szíveket, amelyek a te szeretetedre vágynak! Ámen.

Ma kinyújtom kezem Isten egyik szükségben levő gyermeke felé.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2018 Dátum: 2019. Augusztus 19. - 10:38:01
2019. augusztus 19. hétfő

Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat a pusztában száguldónak! ÚR az ő neve, vigadjatok színe előtt!
Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten, szent hajlékában.
Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre, csak a lázadók maradnak sivár helyen.
Ó Isten, amikor elindultál néped előtt, amikor vonultál a sivatagban, (Szela)
rengett a föld, csepegett az ég is Isten színe előtt, még a Sínai is, az Istennek, Izráel Istenének színe előtt.
Bőven adtál esőt örökségedre, ó Isten, és a fáradtat megerősítetted.
Ott lakik nyájad, és jóvoltodból gondoskodsz a nyomorultról, Istenem!

Zsolt 68,5-11.

MINDIG A LELÁTÓN

Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. (Zsolt 68,6)

Amikor iskolás voltam, édesapám részt vett minden edzésemen, foci- és kosárlabda-mérkőzésen, birkózó bajnokságon. Sokáig úgy gondoltam, hogy ez csak azért volt, mert olyan jó volt a kapcsolatunk. Szurkolása a diákatlétáknak kitartott még hatvanéves korára is. Csak a temetésén tudtam meg a bátyámtól, hogy mi volt a valódi oka jelenlétének ezeken az eseményeken. Édesapám elmondta neki: "Amikor én voltam iskolás, szüleim soha nem jöttek el sehová, mert mindig részegen a kocsmában ültek. Ezt mindazokért a gyerekekért is teszem, akiknek a szülei soha nem jelennek meg. Ők is számolhatnak velem, hogy ott vagyok a lelátón. Mindig ott vagyok, hogy nekik is szurkoljon valaki".
Bár édesapám nem volt vallásos, példája Istenre emlékeztet, aki szeretetet és reménységet mutat nekünk azzal, hogy soha nem hagy magunkra. Ugyanúgy, ahogyan édesapám mindig kint volt a lelátón a gyerekekért, úgy tett Jézus is, amikor felment a mennybe, és elküldte a Szentlelket, hogy minket bátorítson. Teljes hitünket és reménységünket valóban belé vethetjük.

Imádság: Drága Atyánk, mutasd meg újra és újra másokon keresztül is, hogy mindig figyelsz ránk, és vezérelsz bennünket életünk ösvényén! Ámen.

Isten mindig ott van velünk, és figyelemmel kísér minketNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2019 Dátum: 2019. Augusztus 20. - 13:40:45
2019. augusztus 20. kedd

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

Ef 3,14-21.

AZ IMA EREJE

Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. (Mk 11,24)

Keresztény családban születtem. Minden vasárnap elmentünk a templomba. Tini koromban azonban a szüleim elváltak. A hitem megrendült. Éveken át azt kérdezgettem: "Létezik Isten egyáltalán?" "Hogy engedhette meg Isten, hogy ilyen szenvedés érje a családunkat?" Igyekeztem a tanulmányaimra koncentrálni és feladataimnak eleget tenni. Végül nővér lettem. Egy gyermekkórházban kaptam munkát. Épp a sürgősségi osztályon ügyeltem, amikor egy 12 éves kislányt hoztak be agyhártyagyulladással. Alejandra kómában volt. Egyik kolleganőm arra kért, hogy maradjak Alejandra mellett, mialatt ő ellátja a többi beteget. Nem tudom, miért, de elkezdtem imádkozni. Hittel végigimádkoztam az egész éjszakát, bízva abban, hogy a gyermek nem fog meghalni, és Isten be fog avatkozni. A következő reggel 5.45-kor, épp mielőtt a műszakom lejárt volna, Alejandra kinyitotta a szemét, megfogta a kezem és ezt mondta: "Beatriz!"
Ezután a megtapasztalás után megtartottam az imádkozás gyakorlatát, mert megértettem, Isten velünk van minden percben és minden szituációban. Isten sohasem hagy magunkra.

Imádság: Atyánk, minden jó dolog adományozója, terved van mindegyikőnkkel. Ha a hitünk meggyengül, te megújítod reménységünket. Köszönjük Jézus nevében. Ámen.

Kiért kell ma imádkoznom?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2020 Dátum: 2019. Augusztus 21. - 11:18:16
2019. augusztus 21. szerda

Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el!
Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő;
nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.

Zsolt 62,11-13.

AZ ALMAFA LECKÉJE

Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. (Lk 12,21)

Almatermeléssel foglalkozom. Jó éveim voltak. Szép, egészséges, bőséges termés, amit szinte családias légkörben takarítottunk be. Az almáskert egy része mély-fekvésű terület volt, ahol néha el is akadtunk a sáros földben. Úgy gondoltam, ha aszályos éveink lesznek, akkor sem lehet problémám, sőt nagyobb bevételre számíthatok.
Azonban a helyzet gyorsan megváltozott. A mély-fekvésű részekről a szomszéd öntözőkútja elszívta a vizet, és a gyümölcstermés idején kevés csapadék hullott. A nagy erős fáim a vízhiány miatt a kihalás szélére sodródtak, és ma is a túlélésért küzdenek. Közben minden egyéb körülmény csak romlott, munkaerőhiány és értékesítési gondok léptek fel.
Ebben a helyzetben döbbentem rá, hogy nem bizakodhat el az ember, és a hívőnek csak az Isten adhat végleges és örök boldogságot.

Imádság: Drága Urunk, add, hogy életünket ne a pénz, hanem az Isten és a felebarát iránti szeretet vezérelje. Ámen.

Isten a mi gazdagságunk!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2021 Dátum: 2019. Augusztus 22. - 08:40:47
2019. augusztus 22. csütörtök

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"

Mt 7,7-11.

GONVISELŐ ISTEN

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4,19)

Az 1930-as évek második felében egy részes arató családjában nőttem fel. Minden este az ebédlőasztal körül ültünk, amikor apánk a Szentírásból olvasott fel nekünk az öt gyereknek, és utána elmagyarázta az olvasott szakaszt. Ezután anyával együtt énekeltünk egy régi éneket, majd apánk imádkozott és hálát adott az ételért. Azonban sokszor előfordult, hogy vacsora nélkül kellett felállni az asztaltól, mert nem volt mit enni. Egyszer apa azt mondta. "Ne aggódjatok, Isten majd tesz róla, hogy ne éhezzünk". A következő reggel a hátsó verandán több kosarat és zsákot találtunk, tele élelemmel. Egyikünk sem tudta, honnan kaptuk ezeket, de mi elkezdtünk bízni a Szentírás szavaiban, és hinni, hogy azok igazak.
Én csak négyéves voltam, amikor ez történt, de még most is emlékszem az ínséges időkre és arra, hogy Isten mit tett értünk. Tanúja vagyok annak, hogy amikor bizalommal imádkoztunk segítségért, Isten gondot viselt ránk. A Fil 4,6 arra bíztat bennünket, hogy semmi miatt ne aggódjunk, hanem mindenért imádkozzunk.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ilyen szerető gondviselő Isten vagy. Kérünk, viseld gondját szerte a világon mindenkinek, aki ma éhezik! Ámen.

Isten ereje akkor a legerősebb, amikor én a leggyengébb vagyok. (2Kor 12,9-10)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NINCS MIT ENNIÜK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2022 Dátum: 2019. Augusztus 23. - 09:49:48
2019. augusztus 23. péntek

Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR.

Ez 34,11-15.

ÚJRA BIZTONSÁGBAN

Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. (Ez 34,11)

Munkába menet egy buja legelővel körülvett juhfarm mellett haladok el. Egyszer egy kisbárányt vettem észre a kerítésen kívül, közel az úthoz. A frissen felfedezett füvön legelészett, és nem észlelte az elhaladó autók veszélyét. Az anyja hiába hívogatta kétségbeesetten, a bárányka nem figyelt rá.
Leparkoltam a közelben, és azon gondolkodtam, hogyan tudnék segíteni a bárányon. Ha én közelítem meg, lehet, hogy rossz irányt vesz, megsérülhet, vagy még rosszabb történhet. Elfutottam a szomszéd házhoz. Egy munkást találtam ott. Kifulladva, de el tudtam mondani neki a felfedezésemet. Hálásan megköszönte, és követett a kerítésig, majd átemelte az elkóborolt bárányt. Békesség öntött el, amikor láttam, hogy az ismét az anyjához került.
Eszembe jutottak azok az idők, amikor én kóboroltam el Istentől. Persze, az új élmény rövid időre boldogságot hoz, de a tévelygésem felismerése után bocsánatot kértem, és könyörögtem, legyek erős a jövőben elkerülni ugyanezt a hibát. Ha Isten bibliai útmutatásaira összpontosítunk, akkor jobban tudjuk követni a helyes utat. Biztonságban és nyugalomban lehetünk, tudva, hogy amikor mégis eltévedünk, Isten visszairányít bennünket a helyes útra.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük az irányításodat és a védelmedet. Ámen.

Ahogy a pásztor vezeti a nyájat, úgy vezet Isten engem is.

IMÁDKOZZUNK ISTEN VEZETÉSÉÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2023 Dátum: 2019. Augusztus 24. - 10:32:31

2019. augusztus 24. szombat

Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Zsolt 121.

ISTEN HATALMAS

Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. (Ézs 59,1)

2015. július 17-e nekem és a családomnak olyan volt, akár egy földrengés. Ezen a napon az orvosok felfedeztek egy 6,2 cm-es daganatot, és hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nálam. Feleségemmel és gyerekeimmel úgy döntöttünk, tájékoztatjuk a gyülekezetünk lelkipásztorát, hogy az egyháztagok családunkkal és barátainkkal együtt imádkozhassanak értem.
A kezelésem hat sorozat kemoterápiával kezdődött. E kezelések után az orvosok újabb vizsgálatot végeztek, hogy ellenőrizzék, javult-e az állapotom. Az eredmények azt mutatták, hogy a tumor eltűnt, és a véráramban lévő "rákjelzők" drasztikusan csökkentek. Tudtam, hogy Isten hatalmas csodát tett.
Első diagnosztizálás után az orvos közölte feleségemmel és testvéremmel, hogy talán nem élem meg a 2016-os évet. De Isten kegyelméből mégis megéltem. Hálás vagyok az orvosoknak, a tizenkét kemónak és a csodás erejű, hatalmas Istennek, aki meghallgatta az egész gyülekezet értem mondott imádságait. Hálából az élet e csodájáért elkezdtem a gyülekezetben szolgálni, ahol Isten használja ajándékaimat és szolgálataimat. Ez az eset mindig eszembe juttatja, hogy bármilyen nagy kihívással is szembesülünk, a mi Istenünk hatalmas. Isten meghallgatja az imáinkat, és átsegít bennünket mindenen.

Imádság: Istenünk, tiéd a dicséret és tisztelet, amiért meghallgatod imáinkat és meggyógyítod betegségeinket. Ámen.

Minden helyzetben Istenbe vetem a hitemeNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2024 Dátum: 2019. Augusztus 25. - 11:41:48

2019. augusztus 25. vasárnap

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

A PELIKÁN

Ne aggódjatok életetekért... Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. (Mt 6,25-26)

Szeretem a pelikánokat, nem a szépségük, hanem a kecsességük miatt. Miközben nézem őket, ahogy elsuhannak az égen, megnyugszik a lelkem. Az utóbbi időben a lelkemnek szüksége volt a megnyugvásra. Szorgalmasan, folyamatosan kerestem munkát, de minden alkalommal visszautasítottak. Az állandó könyörgő imádságaim ellenére Isten hallgatott.
Egyik nap a tengerparton ülve imádkoztam, és figyeltem a türkiz színű hullámokat a parton. Megláttam, ahogy egy pelikán az égen szárnyalt, és közben halakért fürkészte a hullámokat. Ismét kérleltem Istent, hogy mutassa meg, mit kezdjek az életemmel. Ahogy a madár repkedett a víz fölött, és éberen figyelt, mi lesz a következő tápláléka, meglátott egy halat, majd azonnal lemerült érte, és elkapta. Aztán a pelikán felemelkedett a vízből, és a szelíd hullámokon lebegve elfogyasztotta vacsoráját.
Ahogy a pelikánt figyeltem, a szívem felismerte Isten üzenetét: "Bízz bennem! Gondom van rád". Balzsam volt ez a fáradt lelkemnek. Ahogy Isten gondoskodik a pelikánokról, úgy gondoskodik rólam is.

Imádság: Életünk Forrása! Segíts bízni abban, hogy te mindenkor gondoskodsz rólunk, és adj bátorságot, hogy megragadjuk az új lehetőségeket! Ámen.

Bízom Istenben, hogy ma is gondoskodik rólam.

IMÁDKOZZUNK ÁLLHATATOSSÁGÉRT!