Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 295334 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2175 Dátum: 2020. Február 18. - 10:35:38
2020. február 18. kedd

Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: "Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké." Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja "igazságotok gyümölcsét." Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!

2Kor 9,8-15.

MEGVÁLASZOLT IMÁDSÁG

Isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való, az által, hogy megismertük őt, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. (2Pt 1,3)

Mikor a bibliaóra előtt kitettem a lányomat a bölcsödénél, beszéltem egy ismerősömmel, hogy kellene találnom egy gyermekfelügyelőt, mert szeretnék részt venni a csoport közeledő ebédjén. Az ismerősöm elmondta, hogy egy barátnőjének szintén szüksége lenne gyermekfelügyelőre egy másik esemény kapcsán. Megadtam a számomat, mondván, lehet, hogy tudok segíteni. Ő megragadta a kezemet: "A barátnőm folyamatosan imádkozott, hogy részt vehessen ezen az eseményen, talán te vagy a válasz."
A bibliaórán megemlítettem, hogy a férjem munkahelye jelenleg három időzónányira van az otthonunktól. Egy asszony hozzászólt, hogy ismer valakit, akinek a férje ugyanebben a helyzetben van, ugyanoda utazik. Miután megadtam neki a számomat, a feleség meghatottan hívott fel: "Azért imádkoztam, hogy a férjem találjon egy keresztény barátot abban a városban." Egészen izgatott lettem a gondolatra, hogy a férjeink egy távoli helyen bátoríthatják majd egymást.
Rendszerint arra koncentrálok, hogyan fog Isten az imáimra válaszolni. Most már értem, hogy én is lehetek Isten válasza valaki másnak az imádságára.

Imádság: Urunk, segíts, hogy érzékenyek legyünk mások szükségleteire, és válaszok a körülöttünk élők imáira. Ámen.

Éberen és készen állok, hogy cselekedjem Isten akaratát.

IMÁDKOZZUNK, HOGY ÉSZREVEGYÜK MÁSOK SZÜKSÉGLETEIT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2176 Dátum: 2020. Február 19. - 10:05:42
2020. február 19. szerda

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.

1Kor 3,6-11.

A HELYES KÉRDÉS

Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ézs 55,11)

Egy esti program után hazafelé tartva a feleségem észrevett egy nagy plakátot egy útkereszteződésben. Ez állt rajta: "Jézus az egyetlen út a mennybe. Te merre tartasz?" A feleségem megkérdezte, szerintem mennyire hatékony egy ilyen jelzés. Első gondolatom az volt, hogy ez tényleg nem hatékony. Mégis, ahogy ez a negatív gondolat átfutott rajtam, rájöttem, hogy rossz kérdést tettünk fel. Éreztem, ahogy a Lélek kérdőre von: "Mikor osztottad meg utoljára a hitedet valakivel?" Kénytelen voltam önvizsgálatot tartani.
Urunk utoljára ezt mondta tanítványainak: "Menjetek!" Jézus azt akarja, hogy tanítványokká tegyünk másokat. Ahelyett, hogy mások erőfeszítéseit kritizálnám, arra kellene koncentrálnom, hogy magam is erőfeszítéseket tegyek.
Mindannyian elhívást kaptunk, hogy megosszuk hitünket. Módszerünktől függetlenül Jézus eredményessé teszi erőfeszítéseinket. Krisztus ereje működik a gyermekei tevékenységében is. A helyes kérdés tettekre összpontosít, s az eredmény Istentől függ. Nekünk csupán oda kell szánnunk magunkat.

Imádság: Drága Urunk, kérünk, vezess minket, hogy másokat tanítványaiddá tehessünk! Ámen.

Hogyan vehetek részt az evangélium terjesztésében?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2177 Dátum: 2020. Február 20. - 08:55:00

2020. február 20. csütörtök

Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, összes szolgája előtt és országának egész népe előtt, mert tudtad, hogy gőgösen bántak velük. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is megvan. A tengert kettéválasztottad előttük, úgyhogy a szárazon vonultak át a tenger közepén. Üldözőiket úgy dobtad az örvénybe, mint követ a hatalmas vizekbe. Felhőoszlopban vezetted őket nappal és tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágítsd nekik az utat, amelyen járnak. Majd alászálltál a Sínai-hegyre, és beszéltél velük az égből. Adtál nekik helyes törvényeket, igaz tanításokat, jó rendelkezéseket és parancsolatokat. Megismertetted velük szent nyugalomnapodat, és parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényt adtál nekik szolgád, Mózes által. Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a kősziklából fakasztottál vizet, amikor szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be, és vegyék birtokba azt a földet, amelyet esküre emelt kézzel ígértél oda nekik. A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak parancsolataidra. Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél, hanem nyakaskodtak, és makacsságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket.

Neh 9,10-17.

ISTEN, A "FOLTVARRÓ"

Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégezi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

Sok feladatom volt foltvarróként az elmúlt 30 évben. A legtöbbet befejeztem, ám néhány darab, amelyet nagy lelkesedéssel kezdtem, ott hever a varrósarkomban érintetlenül, porfogóként. Vagy elvesztettem az érdeklődésemet, mert túl nehéz lett volna befejezni, vagy egy másik darab fontosabbá vált. Az egykor nagy becsben tartott darabok félretéve, elfelejtve feküdnek.
Hálásak lehetünk, hogy Isten, a mi életünk "foltvarrója" sosem cselekszik így. Teremtőnk, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fejezi azt. Nem számít, milyen érdektelenné vagy nehézkessé válunk, vagy mit tartunk fontosnak, Isten nem hagy minket egy sarokban porosodni. Ehelyett féltő gondoskodással és kegyelemmel káprázatos mesterművé ölti össze az életünket.

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük, hogy nem teszel félre bennünket. Segíts bíznunk abban, hogy te befejezed, amit elkezdtél: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten mennyei alkotássá ölti az életemet.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2178 Dátum: 2020. Február 21. - 08:58:28

2020. február 21. péntek

Kiment Ászá elé, és ezt mondta neki: Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda, meg Benjámin! Az ÚR veletek lesz, ha ti is ővele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Hosszú ideig élt Izráel az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül és törvény nélkül. De ha nyomorúságában megtért az ÚRhoz, Izráel Istenéhez, és kereste őt, meg is találta.
Majd szövetségre léptek, hogy őseik Istenét, az URat keresik teljes szívvel és teljes lélekkel; de meg kell halnia mindenkinek, aki nem keresi Izráel Istenét, az URat, kicsinek és nagynak, férfinak és nőnek egyaránt. És megesküdtek az ÚRra fennhangon ujjongva, trombita- és kürtszó mellett. Örvendezett egész Júda az eskünek, mert teljes szívvel tettek esküt, és egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Az ÚR pedig nyugalmat adott nekik mindenfelől.

2Krón 15,2-4.12-15.

AJTÓNYITÁS

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Mt 7,7)

Rosszul sikerült házasságom után két gyermekkel magamra hagyva igyekeztem újra felépíteni romokba dőlt életem. Lassan rájöttem, ez egyedül nem megy, a bennem lévő "Isten alakú űrt" (Blaise Pascal) senki és semmi más nem tudja betölteni, csak Jézus Krisztus. Az "Ajtónyitás: Vajon kinek?" (Erdélyi Judit) című könyvet olvasva megértettem: eddig csupa káros dolgot engedtem az életembe, szabad utat adva a szívembe a gonosz erőinek: jóslás, okkult gyógyítási módszerek... Megdöbbentett, hogy a szívem nem lehet semleges terület, hanem vagy az egyik, vagy a másik csapatba tartozom.
Ezen gondolkozva, a munkahelyemen magam elé meredve hirtelen feltűnt, hogy a velem szemben lévő ajtó nyitva áll. Szíven ütött ez a szemléletes kép. Kétségbeesve, némán kiáltottam: "Nem akarok a Sátán rabszolgája lenni. Jézus, egyedül neked szeretném kinyitni szívem ajtaját, kérlek, gyere be!" Ezután lelkészünkkel bűnbocsánatot kérve átadtam életemet az Úrnak.
Azóta a családomban többen is "ajtót nyitottak" Jézusnak, és ahogy engem is felépített, új férjet, munkát, otthont, gyermeket adott, látom, ahogy az ő életüket is megújítja. Bármi is történjen, az Úrral kötött szövetség által nyugalmunk lehet minden felől.

Imádság: Mennyei Atyánk, hálás a szívünk, hogy velünk vagy és Jézus Krisztus által szabadítást adsz. Kérünk, lépj be szívünk ajtaján, és tisztíts meg bennünket. Ámen.

Ha Istent keressük, megtaláljuk őt.

IMÁDKOZZUNK AZ EGYEDÜLÁLLÓ ÉDESANYÁKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2179 Dátum: 2020. Február 22. - 09:38:09
2020. február 22. szombat

Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint meg van írva: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.

1Kor 2,1-10.

A MENNYBE TEKINTVE

A jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. (Róm 8,18)

Hajlamos vagyok arra, hogy ne sokat elmélkedjem a mennyről, helyette inkább a világi előnyökre koncentráljak, például a mozizásra, finom ételekre és a pecázásra. Isten azonban arra vezet bennünket, hogy "Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel" (Kol 3,2).
A gondolataim átirányításában segítséget kaptam, amikor a Bibliában elolvastam a menny leírását. A Szentlélek segítségével megpróbáltam magam oda képzelni. Egyszer - az én mennyről alkotott képzetemben - megjelent egy kastély, több holdnyi őszi erdővel, baráti társasággal és személyes együttlétben magával Jézussal. Ettől nagyon izgatott lettem, és azóta várakozva fordulok a menny felé. Természetesen a menny sokkal jobb lesz bárminél, amit csak el tudok képzelni.
Rájöttem, hogy így tekintve a mennyre, segített abban, hogy megértsem, az én pillanatnyi nehézségeim semmik ahhoz a dicsőséghez képest, amit ott fogok megtapasztalni. Ha a mennyben ránk váró örömöket őrizzük a gondolatainkban, akkor az életutunk örömteli lesz.

Imádság: Segíts nekünk Istenünk, hogy minden nap hálásak legyünk Krisztus áldozatáért, amíg csak megtaláljuk otthonunkat nálad a mennyben. Ámen.

Ha a mennyről gondolkodom, még inkább hálás vagyok Krisztus áldozatáért.

IMÁDKOZZUNK HÁLÁS SZÍVÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2180 Dátum: 2020. Február 23. - 10:32:21

2020. február 23. vasárnap

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

BIZALOMMAL A JÖVŐBE

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja. (Mt 6,34)

A karosszékemben a reggeli csendességemet tartva, kinézek az ablakból az erdőre, ami sötétnek és fenyegetőnek tűnik. A csupasz fák kísérteties fekete körvonalakat mutatnak, akárcsak a gondolataim az előttem álló éveket illetően. Vajon megromlik az egészségem? Tudom majd rendezni az anyagi kötelezettségeimet? Az öregedés ijesztő lehet. Ahogy folytatom az Istennel való csendességem, előtűnik a reggeli nap első sugara. Pillanatok múlva az ég egybefolyó rózsaszínben tündököl, új, dicső szépséggel ragyogva be a világot. Ahogy ámulok Isten keze munkáján, emlékeztetem magam, hogy ő a legparányibb teremtményről is gondoskodik, és lassan béke tölti el szívemet.
Mt 6,25-ben Jézus figyelmeztet, hogy ne aggódjunk, mert annak káros következményei vannak. Felemésztheti a gondolatainkat, meglophatja a produktivitásunkat és negatív hatással lehet az egészségünkre. De a legfontosabb, hogy csökkenti az Istenben való bizalmat. Jézus kéri, hogy először Isten országát keressük, és hozzá forduljunk segítségért. Míg a holnapra vonatkozó tervezés hasznos időtöltés, addig a jövő felől való aggódás csak elpocsékolt idő. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de bízhatunk az Egyetlenben, aki fogja a kezünket, és együtt jár velünk minden sötét völgyön át.

Imádság: Urunk, segíts, hogy bízni tudjunk benned, hogy sohasem hagysz magunkra, és ne féljünk a jövőnktől. Ámen.

Az Isten minden szükségünket betölti. (Fil 4,19)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI FÉL AZ ÖREGEDÉSTŐL!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2181 Dátum: 2020. Február 24. - 10:32:53
2020. február 24. hétfő

Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre Jézus így felelt nekik: "A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál." "Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én Atyám rám hagyta azt; hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izráel tizenkét törzsét."

Lk 22,24-30.

A SZOLGÁLAT ÉS A CIPŐFŰZŐ

Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. (Mt 23,11-12)

Amikor bőrig ázva visszatértem a szállodai szobámba, a folyosón elhaladtam két szállodai alkalmazott mellett. Egyikőjük megállított, és lemutatott a kioldódott cipőfűzőmre. Megköszöntem neki a figyelmeztetést, de nem hajoltam le, hogy megkössem. Végül is már csak egy kis távolság volt a szobámig. De ő megállított, és lehajolt, hogy bekösse a fűzőmet.
A konferencián volt egy fantasztikus előadó, a zene is pazar volt, de a legtöbbet ebből a szolgáló lelkületből tanultam. Jézus megpróbálta elmagyarázni az apostoloknak, hogy Isten országa a szeretetben nyilvánul meg, hogy meglátjuk és kielégítjük mások szükségeit. Ez az asszony meglátott egy szükséget, ami azt mutatta, hogy magán kívül figyelt egy másik emberre is. Ezután nem tétovázott, önzetlenül cselekedett, hogy segítsen, még akkor is, ha én egy abszolút idegen voltam. Ez az egyszerű eset a szálloda folyosóján arra indít, hogy jobban figyeljek a körülöttem lévőkre, legyek alázatosabb és készségesebb észrevenni mások szükségét.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy meglássuk, kik szorulnak támogatásra körülöttünk, és tudjunk segíteni nekik! Méltányoljuk ugyanakkor a barátoktól, sőt akár az idegenektől tapasztalt kedvességet is! Ámen.

Ha meg akarom mutatni Isten szeretetét, akkor legelőször szolgává kell lennem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2182 Dátum: 2020. Február 25. - 07:10:56

2020. február 25. kedd

Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.
Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

Tit 3,1-7.

"MÉG MINDIG SZERETLEK!"

Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (1Jn 4,10)

"Nem szeretlek többé, Nagyi!" Négyéves unokám, Tim, dühösen karba tette a kezét, és mereven nézett rám, miután megszidtam valamiért.
"Ó, én viszont még mindig szeretlek, és örökké szeretni foglak" - válaszoltam. Tim, továbbra is dühösen, sarkon fordult és elment. Másodperceken belül azonban nagy mosollyal tért vissza, és bocsánatot kért. Természetesen mindig szeretni fogom. Talán néha eltéved, de mi mindig imádkozunk gyermekeinkért, és sosem engedjük ki őket a szívünkből. Sosem szűnik meg a szeretetünk irántuk.
Krisztus Jézus által Isten gyermeke vagyok. Isten szeret, és akkor is hív, ha kétségbeesett szükségemben nagyon távol vagyok ettől a szeretettől. Isten sokféle módon kifejezi szeretetét, a szükséges fegyelmezést is beleértve, és mindig ott van mellettem, akkor is, ha nem érdemlem meg.
Olvasmányunk ötödik verse megerősít, hogy kegyelméből Isten már megtette az első lépéseket, Szentlelke pedig megújítja szívünket, hogy miénk lehessen az örök élet reménysége.

Imádság: Atyánk, segíts megpihennünk végtelen szeretetedben, átadni magunkat szerető fegyelmezésednek, és kedvességet mutatnunk minden embertársunk iránt! Ámen.

Isten jobban szeret engem, mint el tudnám képzelni.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2183 Dátum: 2020. Február 26. - 10:53:28
2020. február 26. szerda

Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.
Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.
Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR.
Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük.
Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat.
Az ÚR megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.

Zsolt 34,18-23.

SZEMÉT, AMELY KINCCSÉ VÁLIK

Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. (Zsolt 34,19)

Maine partjainál kézművesek árultak tengeri üvegből készült ékszereket, amelyek még otthagyott palack- vagy pohárhulladékként kezdték pályafutásukat. Az idő múlásával darabokra törtek, és szerteszét hánykolódtak az óceánban, amíg éles szélű fényes felületeik lágy, deres ékkövekké nem váltak, amelyeket a mesterek ezután újra felhasználtak. Mindegyik üvegdarab egyedülálló, ahogy minden ember is Isten egyedi alkotása.
Miután beszélgettem egy művésszel a tengeri üvegről, rájöttem, ha a törött üvegdarabok is értékes kincsekké alakíthatók, akkor Isten még többet tehet értünk, akik megtörtnek, elveszettnek vagy lelkileg sebzettnek érezzük magukat. Lehetünk bármennyire töröttek, Isten mindannyiunkban meglátja a jót. Ha akarjuk, Isten meglágyíthatja az éles széleket és lecsiszolhatja repedéseinket, hogy művészi alkotássá válhassunk, felragyogtatva a szépséget, amelyet ő hozott létre.
Ha a tengerből egy eldobott szemetet át lehet alakítani értékessé, akkor gondoljunk bele, mennyivel nagyobbra becsül bennünket az Isten, hogy megmentsen mindnyájunkat, az ő gyermekeit!

Imádság: Drága Istenünk, jelenléted ereje által formálj bennünket új életre, most és mindörökre. Ámen.

Megtörtségemet Isten valami széppé alakíthatja.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MÉLTATLANNAK ÉRZIK MAGUKAT ISTEN SZERETETÉRE!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2184 Dátum: 2020. Február 27. - 14:10:21

2020. február 27. csütörtök

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.

1Jn 5,13-15.

MARADÉKTALANUL

Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. (1Jn 5,14)

Kislány koromban nagyon szívesen látogattam a nagymamámat, aki 300 kilométerre lakott tőlünk. Rendkívül elfoglalt nő volt - főzött, mosott, vasalt, kertészkedett és varrt. Minden alkalommal, amikor meglátogattuk, finom falatokkal kínált, játékokat adott, amelyekkel játszhattunk, és társasokat, hogy esős napokon is szórakozhassunk. Minden délután időt szentelt a bibliaolvasásra, majd meghallgatta a rádióban az evangéliumi órát, miközben valamit foltozott, vagy épp borsót szemezgetett.
Különleges tulajdonsága volt a nagymamámnak, hogy mindig volt ideje másokat meghallgatni, még minket, gyerekeket is. Amikor odamentem hozzá egy gondolattal vagy kérdéssel, abbahagyta, amit éppen csinált, és a teljes figyelmét nekem szentelte. Még most is magam előtt látom az arcát, ahogy mosolyog és szeretettel fogad.
Évekkel később, amikor valami gondom volt, és imádkozni próbáltam, azon tűnődtem, vajon Istennek van-e elég ideje, hogy meghallgassa a látszólag gyerekes gondolataimat és imáimat. Aztán az 1Jn fenti versei emlékeztettek, hogy a nagymamám Isten szeretetét sugározta rám - aki szintén nagyon elfoglalt, és így is mindig szeretettel fogad minket.

Imádság: Istenünk, tudjuk, hogy meghallgatsz, amikor feltárjuk előtted gondolatainkat és vágyainkat. Segíts, hogy mi is szánjunk időt rád! Ámen.

Isten maradéktalan figyelmét mindig megkapom.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2185 Dátum: 2020. Február 29. - 11:20:18
2020. február 29. szombat

Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek,
akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek
őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a
tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek
türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal,
hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor
örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

1Thessz 5,12-18.

MINDIG HÁLÁS

Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thess 5,18)

Egy közösségi órán a vezetőnk a háláról beszélt. Ezután azt a kihívást állította elénk, hogy 30 napon át semmi miatt ne panaszkodjunk, és minden nap találjunk legalább egy dolgot, amiért hálásak lehetünk, és azt írjuk is le.
Vezetőnk elmondta, hogy a hála egy életet megváltoztató hozzáállás. Ha Isten áldásaira nyitottak vagyunk minden nap, sok dolgot találunk, amiért hálásak lehetünk. Amikor a saját áldásaimra gondoltam, nagyon sok minden eszembe jutott: a mindennapi ennivaló, a testi egészségem, a boldog családom, a madarak, amik minden reggel énekelnek, a meghallgatott imádságok, Isten oltalma és még sok egyéb.
Amint a fent idézett igében olvassuk, Isten azt akarja, hogy minden dologban hálásak legyünk. Hálásnak lenni a saját választásunkon múlik. Az az elhatározás, hogy minden helyzetben hálásak leszünk, segít megőrizni szívünk örömét még a nehéz időkben is. A hálás szív megnyitja szemünket Isten áldásainak meglátására.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük bőséges áldásaidat. Segíts, hogy hálát tudjunk adni kegyelmedért és jóságodért az életünkben. Ámen.

Ha minden helyzetben hálás tudok lenni, bőséges örömben lesz részem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2186 Dátum: 2020. Március 01. - 12:45:15

2020. március 1. vasárnap

A karmesternek: Fúvós hangszerre. Dávid zsoltára.
Figyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat!
Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom!
Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak.
Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz.
Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt.
Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas és álnok embert utálja az ÚR.
De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged.
Vezess, URam, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat!
Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük.
Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba! Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak!
Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.
Mert te, URam, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.

Zsolt 5.

ISTENNEL KEZDENI A NAPOT

Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5,4)

Napjaimat azzal szoktam kezdeni, hogy köszöntöm családtagjaimat. Azután, amikor másokkal is találkozom, köszöntöm őket is. Egyik nap eltűnődtem, mi lenne a kapcsolataimmal, ha nem mondanék köszönetet azoknak, akikkel egyébként törődöm. Ez a felismerés azt a gondolatot keltette bennem, hogy amikor csak felébredek, Isten már ott van, és vár rám. Ő megérdemli, hogy köszönetet mondjanak neki, de mi van, ha nem teszem ezt?
Életem minden napján szükségem van Istenre, és elhatároztam, hogy ezután, amikor felébredek, és még az ágyban vagyok, Istent fogom köszönteni. Sokszor hálát adok az éjszakai nyugalomért, néha panaszkodom egy kicsit, ha nem telt olyan jól az éjjel. És örülök, hogy minden nap Isten az első a gondolataimban. Ezután felkelek.
Isten megérdemli a figyelmünket. Megtapasztaltam, hogyha reggelente Isten az első gondolatom, sokkal fontosabbá válik a nap során is. Egész nap emlékeztetem magam arra, hogy ő velem van. Ha reggel Istennel kezdem a napot, a nap többi része is tartalmasabb lesz.

Imádság: Drága Édesatyánk! Emlékeztess, hogy keressünk téged minden nap kezdetén! Ámen.

Reggelente először mindig Istennek mondok köszönetet.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2187 Dátum: 2020. Március 02. - 10:59:15

2020. március 2. hétfő

Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: "Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek." Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: "Hozsánna a Dávid Fiának!" - haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: "Hallod, mit mondanak ezek?" Jézus pedig így válaszolt nekik: "Hallom. Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet?"

Mt 21,12-16.

HOGYAN IMÁDKOZZUNK?

Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. (Mt 18,3-4)

Egyik nap, amikor a kisfiam imádkozott, kijavítottam, és olyan mondatokra tanítottam, melyeket odaillőnek gondoltam. Amikor befejeztük, a férjem azt mondta, hagynunk kellene, hogy inkább a saját szavaival imádkozzon. Így hát a következő alkalommal engedtem, hadd mondja azt, ami a szívéből jön. Ő pedig imádkozott különböző dolgokért, és a végén azt mondta: "Jézus, én olyan boldog vagyok veled!" Elámultunk. Milyen egyszerű módja ez a hálánk kifejezésének!
Ahogy felnövünk, hajlunk arra, hogy túlzottan figyeljünk a "helyes" módon való imádkozásra, hogy olyan szavakat használjunk, amelyek jól hangzanak azok számára, akik talán hallják imáinkat. Isten azonban a szívünket nézi, nem a jól szerkesztett mondatainkra figyel.
Soha nem gondoltam volna, hogy úgy fejezzem ki hálámat Istennek, ahogy a fiam azt bemutatta. Aznap ráébredtem, hogy valóban, mi Isten gyermekei vagyunk, és ő a mi Atyánk. Mindig ebből a nézőpontból beszélhetünk vele. A gyermekek sok mindent megtaníthatnak nekünk az Isten országáról. Én továbbra is tanulom a fiamtól az imádkozás módját.

Imádság: Jézus, én olyan boldog vagyok veled! Ámen.

Ma gyermeki hittel közeledem Istenhez.

IMÁDKOZZUNK AZ IMÁDKOZNI TANULÓ GYERMEKEKÉRTNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2188 Dátum: 2020. Március 03. - 08:18:17
2020. március 3. kedd

A karmesternek: Dávid zsoltára,
abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz.
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!
Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.
Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.
Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.
Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.

Zsolt 51,1-19.

KIMERÍTŐ ÖNSAJNÁLKOZÁS

Nyisd meg ajkamat, URam, és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

"Soha nem leszek képes megbocsátani magamnak!" Ezeknek a szavaknak már a leírása is egy sor érzelmet vált ki bennem. A sajnálkozás éveit bénító láncként viseltem. A szexuális züllöttség és a rossz dolgok választása is hozzájárult az alacsony önbecsülésemhez. Dávid király története segített elfogadni Isten bocsánatát, és pozitív megvilágításban látni magamat.
Amikor Nátán próféta szembesítette Dávid királyt Betsabéval való vétkével, önvizsgálatot tartott, és elfogadta Isten bocsánatát. De ha nem fogadta volna el Isten kegyelmét, az a bűnös periódus rányomta volna bélyegét élete egész hátralévő részére. Milyen más lett volna Dávid története, ha örökösen önmagát hibáztatta volna! Vajon úgy ismertük volna-e őt, mint az Isten szíve szerint való embert? Nem valószínű.
Ha a szégyenteljes dolgainkon rágódunk, a megnyomorított embert látják bennünk mások, nem pedig az Isten szíve szerint valót. Ha azt akarjuk, hogy az Istennel való közösségünket lássák, elmondhatjuk Dávid imádságát, melyet azután mondott, hogy Nátán szembesítette őt vétkével: "Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám". A vétkeink miatti örökös sajnálkozás helyett megnyithatjuk szánkat Isten dicséretére.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, segíts elengednünk sajnálkozásainkat, és megnyitni szánkat neved dicséretére! Ámen.

Isten irgalma megérdemli, hogy dicsőítsem.

IMÁDKOZZUNK, HOGY SAJNÁLKOZÁS HELYETT ISTENT MAGASZTALJUK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #2189 Dátum: 2020. Március 04. - 08:20:03
2020. március 4. szerda

Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára.
Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek! És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte: Térdre! Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé.

1Móz 41,14-16.39-43.

ISTENRE VÁRVA

Az Úr javamra dönti el ügyemet. (Zsolt 138,8)

Édesapám halálakor a szomszédaim adtak egy kis cserepes orchideát, melyet az ablakpárkányra tettem. Idővel csodálatos virágot hozott, ami végül elhervadt. Feleségemmel együtt szorgalmasan öntöztük, és vártuk, hogy új virágot hozzon. Eltelt néhány év, az orchidea élt és zöldellt, de nem virágzott. Egyik napon azután észrevettünk egy kis hajtást kicsirázni a növény aljából. Később a hajtáson számos rügyecske jelent meg, majd egyik reggel egy pompás virágot hozott. Csodálatos látvány volt!
Néha türelmetlenné válok Isten cselekvésére várakozva. Azután megpróbálom kézbe venni a dolgot, mert Isten nem az én időzítésem szerint mozdul. Neki azonban célja van velünk, és ez nem a mi, hanem az ő terve és időzítése szerint teljesül.
A Bibliában sokat olvashatunk Isten cselekvésére várakozó emberekről. József például éveket várt, hogy megismerje a történések végső célját, eközben sok kedvezőtlen sorsfordulattal és akadállyal kellett szembesülnie. Türelme és Istenbe vetett rendíthetetlen hite azonban átsegítette ezeken.
Ahogy az orchideánk példájából tanultam, Isten többet ad, mint gondolnánk, ha az ő időzítésében bízunk, nem a magunkéban.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy téged keressünk, amikor iránymutatásra és vezetésre van szükségünk! Tudjuk, hogy csak te vezethetsz el igazi célunkhoz. Ámen.

Istenben bízva, az ő időzítése szerint szeretnék cselekedni.

IMÁDKOZZUNK TÜRELEMÉRT, MIKÖZBEN ISTENRE VÁRUNK!