Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 277935 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1515 Dátum: 2018. Január 08. - 09:34:01
2018. január 8. hétfő

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

Ef 2,1-10.

ÚJ ÉLET

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Négy évvel ezelőtt egy újonnan kialakított lakónegyedbe költöztem. Minden ház elé egy juharfát ültettek. Egyszer csak észrevettem, hogy a házam előtt álló fát megtámadták a rovarok. Azután egy szélvihar nyomán a fa törzse eltört a rovarok rágta helyen. Eltakarítottam az ágakat, a fatörzset pedig visszavágtam a talajszintig.
Néhány hét múlva észrevettem egy a csonkból kibúvó friss, zöld hajtást. Mire az ősz megérkezett, a hajtás már több mint egy méter magasra nőtt. Mára ennek a fának csodálatos lombkoronája van, és legalább hat méter magas.
Az életünk néha helyrehozhatatlanul összetöröttnek tűnhet. A problémák letarolhatnak mindent, és reménytelenségbe taszíthatnak. De van Istenünk, aki szeret minket összetöretettségünkben. Isten kegyelme eltakaríthatja a romokat az életünkből, és segít, hogy még az előző állapotunknál is jobbá növekedhessünk. Ez időbe telik, de bízhatunk abban, hogy Isten segít erőssé és gyönyörűvé formálni életünket.

Imádság: Úr Jézus, köszönjük, hogy meggyógyítod életünk sebeit. Bocsáss meg nekünk, és formálj olyanná, amilyennek látni szeretnél! Ámen.

Amikor minden elveszettnek látszik, Isten segíthet újjáépíteni az életemet.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÖSSZETÖRETVE ÉRZIK MAGUKAT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1516 Dátum: 2018. Január 09. - 09:56:14
2018. január 9. kedd

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Róm 8,26-30.

ISTEN KÉPMÁSA

Jób a földre esve leborult, és így szólt: Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve! (Jób 1,21)

Negyven éven keresztül kínlódtam egy csomó dologgal, az önbecsülés hiányától kezdve a drog- és alkoholfüggőségig. Míg azután egy napon nyomozók érkeztek hozzám házkutatási paranccsal. Miután felforgatták az egész házat, bilincsbe verve elvittek. Letartóztatásom előtt hittem ugyan Istenben, de nem volt semmi kapcsolatom vele. Ezután alapvető változás történt.
Amint elkezdem olvasni a Szentírást, megláttam és éreztem Isten szeretetét. A káros szenvedélyeim miatt elveszítettem családom nagy részét, a pénzemet, és tönkretettem az egészségemet. Isten azonban soha nem mondott le rólam. Visszatértem gyermekkori gyülekezetembe, ahol nagyobb szeretettel fogadtak, mint azelőtt bármikor tapasztaltam.
Most pedig eljött az idő, hogy én törődjek másokkal. Majd mindennap vezetek egy szenvedélybetegek gyógyulását szolgáló csoportot, vagy önkéntesként dolgozom a helyi hajléktalanszállón, élelmiszergyűjtésben, vagy különböző bibliakörökben szolgálok. Isten nem mondott le rólam. Segített, hogy azzá legyek, akinek ő teremtett.

Imádság: Atyánk, segíts emlékeznünk arra, hogy mindig szerető és hűséges kezeidben vagyunk! Erősítsd hitünket, hogy hozzád egyre hasonlóbbá váljunk! Ámen.

Isten soha nem mond le rólam.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK REMÉNYTELENNEK ÉRZIK AZ ÉLETÜKET!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1517 Dátum: 2018. Január 10. - 11:43:40

2018. január 10. szerda

Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.

1Pt 4,9-10.

HŰSÉGES SÁFÁR

Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Pt 4,9-10)

Abban a kiváltságban van részem, hogy hat gyermekemmel főállású anyaként otthon lehetek. Ez lehetőséget ad, hogy napközben is sok időt töltsek velük, várjam őket haza az iskolából, tanítsam és neveljem őket, és lássam fejlődésüket. A főállású anyaságnak egyik árnyoldala azonban, hogy a napjaim tele vannak hétköznapi dolgokkal: mosogatás, mosás, padlósöprés, pelenkázás, a játékok összeszedegetése. Ezek nem valami izgalmas vagy vidám dolgok, de hát el kell végezni őket.
Az egyik nap, eszembe jutott a mai igevers. Miért is zsörtölődöm? Áldás a tevékenységem mások számára, ha közben rossz a hozzáállásom? Néha úgy tűnik, mintha senki más nem törődne a házimunkával rajtam kívül. De most, ahogy ott ültem egy halom zoknit párosítva és a gyerekruhákat hajtogatva, rájöttem, hogy Isten lát engem. Ő ismeri a szívemet és a hozzáállásomat. Tudja, hogy vidám szolgálatként teszem-e a dolgomat, vagy csak ki akarom pipálni a teendőket a listán.
Isten mindnyájunkat lát mindennapjaink látszólag értelmetlen teendői között. Ha megragadjuk a lehetőséget, és szeretettel szolgálunk másoknak, Isten kegyelmének hűséges sáfárai vagyunk, bármilyen legyen is az éppen elvégzendő feladat.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy örömmel szolgáljunk másoknak mindennapi feladataink között! Ámen.

Ma örömmel akarok szolgálni Istennek és embertársaimnak.


IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESANYÁKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1518 Dátum: 2018. Január 11. - 08:54:35
2018. január 11. csütörtök

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

ISTEN SZERETETÉNEK VISSZATÜKRÖZŐDÉSE

Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. (Péld 27,19)

Férjemmel egy tóhoz kirándultunk, mely békés volt a reggeli napsütésben. Felszíne visszatükrözte a felette magasló világot: a fenyvestől sötétzöld dombokat és a mélykék égboltot, melyen pufók fehér felhők úszkáltak. Ezek annyira tisztán tükröződtek, hogy képtelen voltam megfejteni a víz valódi színét.
Bárcsak ehhez hasonló módon képes lennék Istent visszatükrözni! Jézus példáján keresztül a Biblia megmutatja, hogyan éljünk. Szerette a szegényeket, segítő kezet nyújtott a betegeknek, és megbocsátott azoknak, akik bántották. Mégis azt kérdezem magamtól, miért olyan nehéz, hogy hasonló módon éljek? Talán, mert lelkemet felkavarja a stressz, a bűntudat rossz tetteim miatt, vagy az emlékeim arról, amikor megbántottak.
Amikor azt látjuk magunkon, hogy botladozunk ezekben a nehézségekben, dicsőítő énekek éneklésével, bocsánatért könyörögve és Isten áldásaira összpontosítva megengedhetjük Istennek, hogy lecsendesítse ezeket a viharokat. Ha ezt tesszük, belső viharaink elülnek, és egyre jobban képesek leszünk Isten szeretetének szépségét és világosságát visszatükrözni.

Imádság: Urunk, újíts meg minket Szentlelked által, hogy szeretetedet tükrözzük a környezetünkben élőknek. Ámen.

Hogyan tudom ma Isten szeretetét visszatükrözni?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1519 Dátum: 2018. Január 12. - 11:35:02
2018. január 12. péntek

Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.
Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.
Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.

Zsolt 34,1-9.

ÓRIÁSI FELELŐSSÉG

Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. (Zsolt 34,7)

2003 márciusában súlyos agyvérzést kaptam. Nagyon nehéz időszak volt, mivel balkezes vagyok, és a bal oldalam bénult le. Nem hiszem, hogy az orvosok hittek a felépülésemben, de Istennek más terve volt. Felépültem, visszamentem tanulni az egyetemre, és új hivatásba kezdtem.
A stroke után volt egy időszak, amikor görcsösen akartam meggyógyulni, és látni a fiaimat felnőni. Kezdett eluralkodni rajtam az önsajnálat. De végül azt mondtam: Uram! Egyedül te vagy képes elvenni a félelmeimet. Benned bízom!
Gyakran visszagondolok erre a tapasztalatra. Azóta nem veszem magától értetődőnek az életet. Isten mindnyájunkat szeret, és a legjobbat akarja számunkra. Mostanában naponta többször töltök időt Istennel imádságban. Hálás vagyok az imádság kiváltságáért, de arra is ráeszméltem, hogy ez egy óriási felelősség. Mindannyian átélünk nehéz helyzeteket az életünkben, némelyikük rosszabb, mint a többi. De az számít igazán, hogyan tudjuk kezelni a problémákat. Ha reményteljesen imádkozunk, akkor nehézségeink áldássá lehetnek, és lehetőséggé válhatnak mások biztatására és áldására.

Imádság: Drága Urunk, hálát adunk az imádság kiváltságáért és felelősségéért. Add, hogy nehézségeinket mások biztatására használhassuk! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Ma hálát adok az imádság kiváltságáért!


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK AGYVÉRZÉSBŐL ÉPÜLNEK FEL!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1520 Dátum: 2018. Január 13. - 09:58:36
2018. január 13. szombat

Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogatta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogatta Pétert, börtönbe vetette, és átadta négy, egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter - két bilinccsel megkötözve - két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt.

ApCsel 12,1-6.

LECSUKÓDÓ SZEMEK

Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. (Zsolt 3,6-7)

Miután a 4 éves James bemászott a gyermekülésbe, elindultunk a kocsival. "Lecsukódnak a szemeim" - jelentette be álmosan. Nem csoda! Az egész napot a tengerben lubickolva töltötte.
Nevettem. Az én szemeim is elbágyadtak. Milyen könnyű is elaludni, amikor sokáig a friss levegőn mozogtunk! Az alvás Isten jó ajándéka, de időnként a körülmények arra kényszerítenek bennünket, hogy tovább ébren maradjunk.
Milyen csodálatos, hogy Isten szemei sohasem fáradnak el! A mai olvasmányban Heródes épp megölte Péter barátját, és azt tervezte, hogy a következő nap Pétert is megöli. Péternek ezalatt bebörtönözve katonákhoz láncolva jó oka volt, hogy ébren töltse az éjszakát. De szemei elnehezültek és elaludt. Miközben aludt, néhányan egész éjszaka fent voltak, és imádkoztak érte. Isten kezeiben volt, aki sohasem szunnyad vagy alszik (Zsolt 121,4). Pihenhetünk, mert tudhatjuk, ugyanez ránk is érvényes.

Imádság: Drága Istenünk, nem kell félnünk, mivel te vigyázol ránk. Hálát adunk szeretetedért és állandó törődésedért. Ámen.

Tudva, hogy Isten sohasem alszik, becsukhatom a szememet és pihenhetek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1521 Dátum: 2018. Január 14. - 11:44:00

2018. január 14. vasárnap

Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: "Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét?" Ő így válaszolt: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?" Majd így folytatta: "Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." Erre azt mondták neki: "Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki?" Jézus így válaszolt nekik: "Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő."

Mt 19,1-9.

AZ IMA EREJE

Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. (Mk 11,24)

2006 januárjában a házasságom komoly válságba került. Noha szerettük egymást a feleségemmel, mégsem tudtunk úrrá lenni a gondjainkon, és napjainkat az állandó viták, vádaskodások, sértődöttségek töltötték be. Amikor láttam a kedvesemet sírni, a szívem szakadt meg, és dühöt éreztem amiatt, hogy ide jutottunk. Sajnáltam a két kisgyermekemet, hogy a békés otthon helyett ilyen csatatéren kell élniük. Ezért egy napon összecsomagoltam a holmimat, és elköltöztem otthonról. Úgy hittem, hogy jót cselekszem ezzel. Bátyám szerint a problémáink egy részét az okozta, hogy négyen mindössze 27 nm-en éltünk. Mindnyájunknak rettenetes volt a különlét. 2006 karácsonyán ott álltam a lakásunk előtt a hóesésben, néztem az ablakból kiszűrődő fényeket, és csak sírtam. Felkocsikáztam a Budapestet körülölelő hegyekbe, és egy elhagyott helyen térdre esve könyörögtem: Istenem, vezess engem vissza a családomhoz!
2007 februárban újrakezdtük és októberben Isten megajándékozott minket egy 74 nm es lakással! Azóta boldog házasságban élünk. Vannak gondjaink, de megoldjuk őket! Nem tudom szavakba önteni azt a hálát, amit Isten iránt érzek.
Tudom, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és a rövid, de hittel kimondott imakérés többet ér ezer hit nélküli szónál.

Imádság: . Istenünk, kérünk, őrizd a családok egységét, és adj valóságos megoldásokat a problémáikra. Ámen

Mit tehetek ma apaként és férjként a családomért?


IMÁDKOZZUNK A NEHÉZ HELYZETBEN ÉLŐ CSALÁDOKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1522 Dátum: 2018. Január 15. - 12:15:07
2018. január 15. hétfő

Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.

Róm 5,1-11.

GYÖNYÖRŰ TÖRÖTT KAGYLÓK

Dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (Róm 5,3-5)

Amikor kagylót ások ki a homokból, mindkét oldalán megvizsgálom az állapotát. Ki van-e csorbulva, van-e rajta repedés, vagy ép és teljes? A tökéletes kagylót keresem. Gyakran csak a tökéletessel, hibátlannal és az újjal vagyunk elégedettek.
Nem így van ez Istennél, aki megérti a megtörtet, tökéletlent, sérültet, és keres bennünket. A mai olvasmány is azt mutatja, hogy nem vagyunk tökéletesek, akárcsak a sérült kagylók. Keresztülutazunk az óceánon, ami tele van sziklákkal, zátonyokkal és viharokkal, egyikünk sem éri el a partot a szenvedés és a kitartás sebhelyei nélkül.
Néha csalódottak vagyunk vagy szégyenkezünk megtörtségünk miatt. De a szenvedésekben megerősödünk. És ez az erő kimunkál egy reményteljes személyiséget. Reménységünket nem a körülményekbe, emberekbe vagy önmagunkba vetjük, hanem a hatalmas és szerető Istenbe, aki nem engedi, hogy összezúzzon egy vihar. Isten képes átformálni szenvedésünk történeteit egy gyönyörűséges jellemszilárdsággá, amely olyan reményt fakaszt, ami sohasem okoz csalódást.

Imádság: Istenünk, adj erőt, hogy ellenálljunk a viharoknak és reménységgel kapaszkodjunk beléd! Ámen.

Isten képes erővé formálni szenvedéseimet.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1523 Dátum: 2018. Január 16. - 10:56:17
2018. január 16. kedd

Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: "Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?" De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja". Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.

Jak 4,1-10.

A HIÁNYZÓ DARAB

Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek! (Zsolt 4,9)

Anyukám nagyon szereti a kirakós játékot. Mindig a széleivel kezdi, és úgy halad befelé. Lassan a pici darabok káoszából rendet teremt. A folyamat kicsit nehéz, de annál örömtelibb. Nem mindig úgy illeszkednek egymáshoz a darabok, ahogyan gondolja, így van, amit ki sem tud rakni egy-egy fontos darab hiányában.
Az élet is kelthet olyan érzést bennünk, mint a hiányos kirakó, amikor elfelejtünk bízni Istenben. Próbáljuk az életünket különféle darabokból összerakni: tanulás, pénz, tárgyak. És épp akkor, amikor kezdenek összeállni a dolgok, akkor tör ránk a csalódottság érzése. A probléma az, hogy hiányzik a darab, ami az egész képet összefogja - Isten. Ha Istenhez jövünk alázatos bűnbánatban, az ő megbocsátásának és szeretetének kegyelmében részesülünk.
Isten követése a szolgálatban nem mindig könnyű, de békés bizonyossággal jár. Isten irányítani fogja lépéseinket, és jóra fordítja a legszörnyűbb helyzeteket is. Ő rendet és békét teremt az élet kicsiny darabjainak zűrzavarából.

Imádság: Istenünk, köszönjük ígéretedet, hogy megóvsz a gonosztól. Hadd vezesse szereteted és irgalmad a tetteinket, hogy megismerhessük békességedet minden nap! Ámen.

Isten azt akarja, hogy igazi békességben éljek.


IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY ISTEN BÉKÉJÉT ELNYERHESSÜK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1524 Dátum: 2018. Január 17. - 10:39:50
2018. január 17. szerda

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet.
Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, URam!
Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, URam, és taníts engem döntéseidre!
Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg.
Csapdát készítettek nekem a bűnösök, utasításaidtól mégsem tértem el.
Intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet.
Szívből törekszem rendelkezéseid teljesítésére, ennek örök jutalma van.

Zsolt 119,105-112.

A BIBLIA AJÁNDÉKA

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

A kezem az ajándékért nyúlt, miközben az egész gyülekezet engem figyelt. Magamhoz vettem a barna könyvet, megcsodálva a nagy, arany betűket. Szent Biblia - ez állt a borítóján. Akkor még fogalmam sem volt, milyen értékes ajándék ez.
Néhány évvel később ugyanazt a Bibliát szorongattam a hónom alatt, ahogy a kis vidéki templomba igyekeztem. A Bibliát olvasva a hitem és Isten szava minden vasárnap valóságossá vált.
Könnyen hozzászokunk, hogy csak másoktól várjuk Isten üzenetét, miközben a Bibliánk csukva és érintetlen marad. A Biblia személyes, egy lámpás az utunkon ma és holnap is. A bibliaolvasás egy vezérfonal az élet bármely szakaszában. Arra bátorít, hogy megbocsássunk, reményt találjunk, és szeressünk.
A diplomaosztó ajándékom, amit egy bölcs gyülekezettől kaptam, jó ajándéknak bizonyult majdnem 30 éve. Bár néhány lapját már ragasztószalaggal rögzítettem, sok kézzel írt jegyzetet tartalmaz, ahol üzenetet, vezetést találtam. Szavai hatalmas bölcsességgel vezéreltek az elmúlt 30 évben. Isten szava tényleg lámpás az élet útjára. Egy ajándék, mely mindenkinek rendelkezésére áll.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük a Bibliát és benne a vezetésedet. Legyen szavad még fényesebb lámpás életünk útján minden nap! Ámen.

Ma is keresni fogom az irányítást a Bibliában.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1525 Dátum: 2018. Január 18. - 17:49:32
2018. január 18. csütörtök

Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Róm 8,31-39.

MINDIG VELÜNK

Az Úr, a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged, és nem hagy el. (5Móz 31,6)

Frissen bibliaiskolai diplomámmal, 20 évesen elköszöntem szüleimtől, hogy Délkelet-Ázsiába induljak a Bibliát tanítani. Már előre elterveztem az egész nyári kalandot, amelyre egyedül indultam. Izgatott voltam egészen addig, míg egy vidéki helyen, a hideg padlón ülve a falnak támaszkodva nem találtam magam. Ismerőseimtől távol egy szál egyedül szörnyen magányos voltam.
Időnként mi magunk nyomjuk a hátunkat a falnak, máskor az élet szorít oda. Aggódhatunk, szomorkodhatunk, félhetünk a jövőtől, vagy lehetünk magányosak. Tudjuk, hogy nem hátrálhatunk meg, de előttünk minden homályos.
Dávid helyzetét is ilyennek képzelem el, amikor így ír: "a halál árnyéka völgyében járok" (Zsolt 23,4). Mégis figyelt arra, hogy hozzátegye: "nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy". Amikor falba ütközünk, Mennyei Atyánkra nézhetünk megnyugvásért. Dávidhoz hasonlóan, ha nem a sötétségre koncentrálunk, hanem Isten jóságára, akkor békességet lelhetünk. Azon a napon én is Istent magasztaltam.
Másvalaki talán a Szentírást idézte vagy imádkozott volna. Akárhogy válaszolunk, bízhatunk Isten jelenlétében, hogy átvezet bennünket a sötétségen.

Imádság: Atyánk, köszönjük az igéd által nyert békességünket, mely a te hűséges jelenlétedre emlékeztet. Ámen.

Soha nem vagyok egyedül, mert Isten velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1526 Dátum: 2018. Január 19. - 11:04:10

2018. január 19. péntek

Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. "Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.

Ef 1,15-23.

ELÁRASZT A FÉNY

Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. (Ef 1,18)

Az esős napokon általában lassú, álmatag hangulatba kerülök. Igazából élvezem ezeket a napokat, de néha szomorú is vagyok, pedig nincs különösebb okom bánkódni. Azután ha kikandikál a nap a felhők közül, hirtelen újból vidámság és melegség önt el. A nap fénye szó szerint megváltoztatja a hangulatomat. A Biblia egyik új angol fordítása (The New Living Translation) szerint az Ef 1,18 kezdete így szól: "azért imádkozok, hogy a szíveteket elárassza a fény".
Ha a szívünket elárasztja Isten fénye a Szentíráson keresztül, akkor érezhetjük azt a melegséget és békét, amit Isten nekünk kínál. Isten szeret minket és gondoskodik rólunk életünk minden napján. Csak úgy, mint ahogy a nap fénye átváltoztatta a kedvemet borongósról vidámra, úgy tudja Isten igéje elménkben és szívünkben a vészjósló és bizonytalan állapotot békévé formálni. Nem számít, mit hoz a nap, Isten fénye beragyogja életünket.

Imádság: Istenünk, világosítsd meg elménket és szívünket szavaiddal, hogy életünkre nézve jobban érthessünk téged és szent akaratodat. Ámen.

Még a borús napokon is ragyog Isten szeretete.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1527 Dátum: 2018. Január 20. - 10:41:12

2018. január 20. szombat

Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

ApCsel 2,41-42.

A VÖRÖSBEGY FÉSZKE

Együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által. (Róm 1,12)

Pamela a templom ajtajában várt, és ragyogó arccal mutatta a cipős dobozt a kezében. Száraz fűvel, mohával és papír fecnikkel töltötte meg a dobozt. "Készítettem egy fészket" - mondta. "Egy vörösbegy fog benne lakni!"
Hogyan magyarázhatnám el egy reménnyel teli kisgyereknek, hogy a vörösbegy általában maga építi a fészkét, és jobban szereti a kerek alakút? Ahogy ezen az élményen gondolkodtam, egy másik fontos igazságra jöttem rá. Pamela minden fontos anyagot felajánlott a fészekhez, de magát a fészket a madárnak kellett megépítenie. Csak úgy, mint ahogy Pamela megépítette a fészket a vörösbegynek, azon kaphatjuk magunkat, hogy mi akarjuk más emberek hitét felépíteni. Elfelejtjük, hogy keresztény megtapasztalásaink egyediek, hisz minden élmény csak köztünk és az Úr között zajlik. Életünket a közösség köti össze, és ugyanúgy a hit és a szeretet alapanyaga építi fel. A mai ige arra emlékeztet, hogy osszuk meg hitünket és Krisztus szeretetét egymással, miközben személyes kapcsolatunkat építjük Istennel.

Imádság: Drága Atyánk, azért adtad Krisztusban való életünket, hogy örömünkre legyen, és megosszuk másokkal. Segíts támogatnunk egymást, és egyre szorosabbra fűzni a kapcsolatot veled! Ámen.

Hogyan építem a kapcsolatomat Krisztussal?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1528 Dátum: 2018. Január 21. - 08:11:38
2018. január 21. vasárnap

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

Gal 6,9-10.

ADNI ÉS KAPNI

Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. (Lk 6,38)

Férjem, John ablakmosóként dolgozott. Épp befejezte utolsó munkáját, és felhívott: "Gyere értem! Leestem, és fáj a lábam."
A sürgősségin várakozva hitünkről beszélgettünk. Elkezdtük megtervezni, hogyan vészeljük át ezt a helyzetet, mivel az üzlet volt a család egyetlen anyagi forrása. Számba vettük azokat a kis luxus dolgokat, amikről lemondhatunk, hálás szívvel mindazért, ami megmaradt. Az orvosok megerősítették, hogy John összezúzta sarokcsontját. Operáció és hosszú felépülés után sem volt garancia arra, hogy visszatérhet a munkába. A jövőnk bizonytalan volt, mégis bizakodtunk.
Isten megtanított az elfogadásra. A gyülekezeti tagok nagylelkűen kifizették számláinkat. Néhány ügyfelünk fizetett úgy is, hogy nem kapták meg a nekik járó szolgáltatást.
Sokan keressük, hogyan adjunk másoknak, de egyeseknek nagyobb kihívást jelent elfogadni. Lehetnek kétségeink, hogy megérdemeljük-e azt az ajándékot, vagy azt érezhetjük, hogy vissza kell valahogy fizetnünk. De ha az ajándékot viszonzás nélkül elfogadjuk, akkor Isten kegyelméről tanulunk. Nem tudjuk kiérdemelni, és nem tudjuk visszafizetni. Csak elfogadni tudjuk ezt a kegyelmet - ez az evangélium fő üzenete.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy nagylelkűek legyünk az adakozásban és szívélyesek az elfogadásban. Ámen.

Isten arra hív, hogy adjunk, és arra tanít, hogy elfogadjunk.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4074
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:21:07
Válasz #1529 Dátum: 2018. Január 22. - 08:39:39
2018. január 22. hétfő

Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Zsolt 121.

SZÜNET AZ AGYNAK

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 121,1-2)

A "Szünet az agynak!" bejelentésem mindig megkönnyebbülést és örömet hoz a diákjaimnak. Tanárként rájöttem, hogy a 13 éves diákok képtelenek végigülni még a legizgalmasabb 70 perces természettudomány órámat is. Szünetre van szükségük! A két perces "szünet az agynak" lehetőséget ad nekik, hogy felkeljenek, sétáljanak egyet a tanteremben, és röviden beszélgessenek egy barátjukkal. Mikor folytatjuk az órát, a diákok pihentebbek, felfrissültek, és készek többet tanulni.
Azt vettem észre, hogy a "szünet az agynak" nekem is nagyon vágyott megkönnyebbülést hoz egy hosszú stresszes nap közepette. Pár perc békét lelek egy csendes helyen, ahol imádkozhatom, olvashatok egy rövid részt a Szentírásból, vagy csak egyszerűen Isten megnyugtató jelenlétében pihenek.
Pár perc Istennel egy mozgalmas nap közepette elég, hogy segítsen lelkileg helyreállni, fizikailag felfrissülni, és felkészít arra, hogy továbblépjünk. Amikor nyomás alatt vagyunk, vagy túlterheltnek érezzük magunkat, szünetet tarthatunk, és egy kis időt tölthetünk Istennel.

Imádság: Köszönjük Istenünk a békét és nyugalmat, amit te hozol még a legstresszesebb napunk közben is. Ámen.

Az Istennel töltött idő békét hoz nekem.