Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 278400 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1725 Dátum: 2018. Szeptember 13. - 17:19:20
2018. szeptember 13. csütörtök

Azután útnak indultak Élímből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élím és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izráel fiai: Bárcsak haltunk volna meg az ÚR kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? De az ÚR azt mondta Mózesnek: Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izráel fiainak: Ma este megtudjátok, hogy az ÚR hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az ÚR dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az ÚR ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes: Majd ad az ÚR ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jóllakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az ÚR ellen!

2Móz 16,1-8.

KÖZÖS ÉTKEZÉS

Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. (ApCsel 2,46)

Főiskolai éveim alatt barátaim többsége egy zsidó közösséghez tartozott, akik minden hétvégét istentisztelettel és közös vacsorával kezdtek. Jó néhány sabbaton részt vettem, melyet héberül tartottak. Nem értettem a nyelvet és a szertartás menetét, de imádságra használtam fel az időt, és élveztem a békét és a nyugalmat, hogy része vagyok egy közösség istentiszteletének. Bár kezdetben kívülállónak éreztem magam, a sabbatok otthoni gyülekezetem közös étkezéseire emlékeztettek, és a tagok őszinte öröme láthatóvá tette számomra, hogy ők is Isten gyermekei. Távol voltam ugyan az otthonomtól és az ismerős szokásoktól, mégis örültem, hogy tanulhatok barátaim hitéből.
Mózes és Áron már messzire vezette az izraelitákat, amikor a törzs elkezdett zúgolódni az élelem hiánya miatt. Az Úr elleni panaszuknak több köze volt ahhoz, hogy nem bíztak Istenben, mint a két testvér ügyetlen vezetéséhez. Ahogy az izraeliták zúgolódása, úgy az én bizonytalanságom a sabbaton az ismeretlentől való félelemből adódott. Amikor mégis nyitott voltam mások istentiszteleti hagyományára, megtapasztaltam Isten békességét, ami ingyen elérhető bárki számára, aki elfogadja.

Imádság: Drága Urunk, taníts meg, hogy várakozó szívvel várjuk áldásodat! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Isten akkor is gyönyörködik az istentiszteletemben, amikor nem ismerem "a szabályokat".Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1726 Dátum: 2018. Szeptember 14. - 08:20:32
1 / 3

    Napi áhítat
    Kiadó
    Megrendelés
    Írj áhítatot!
    Mobil applikáció

2018. szeptember 14. péntek

"Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." "Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle."
"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

Mt 6,5-13.

ELÉG

Jézus valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni! (Lk 11,1)

Ahogy a korai tanítványok, én is szerettem volna tudni, hogyan kell imádkozni. Hallgattam, ahogy mások erőlködés nélkül imádkoznak világunk helyzetéért, mások szükségleteiért, miközben én nem találom a szavakat. Bántottak azok az imádságok, melyek könyörgésnek és jajveszékelésnek tűntek a számomra. Tudtam, hogy imádkozhatnék úgy, ahogy Jézus tanította tanítványainak, de az nem tűnt elegendőnek.
Az imádság értelme nem volt rám nagy hatással mindaddig, míg el nem olvastam a különböző "Én vagyok" verseket János evangéliumában: "Én vagyok az igazi szőlőtő" (Jn 15,1), "én vagyok a juhok ajtaja" (Jn 10,7), "én vagyok az élet kenyere" (Jn 6,48). Jézus a kenyér, amit kérünk, mikor azt mondjuk: "mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma"? (Mt 6,11) Kezdtem új megvilágosításban látni a Miatyánkot.
Most, amikor kenyérért imádkozom, tudom, hogy nemcsak a fizikai éhséget elűző táplálékért imádkozom, de a Szentlélekért is, hogy táplálja lelkemet. Rendelkezésemre áll Isten mindennapi kenyere, hogy megelégítse lelkemet. Kérhetem!

Imádság: Istenünk, hálát adunk, hogy tökéletes imádságot adtál: olyat, ami minden napra teljesen elég. Ámen.

Hogyan vezeti a Szentírás az imádságaimat ma?


IMÁDKOZZUNK AZ ÉHEZŐK FELÉ VÉGZETT SZOLGÁLATOKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1727 Dátum: 2018. Szeptember 15. - 10:58:51
 

2018. szeptember 15. szombat

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

1Pt 1,3-9.

LÉLEKBEN MEGÚJULVA

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. (2Kor 4,16)

2016 nyarán bozóttűz tombolt Dél-Ausztráliában. Emberek haltak meg, farmok és otthonok semmisültek meg teljesen. Sokan nemcsak az otthonukat, de a megélhetésüket is elvesztették. Környezetükben az emberek összefogtak, hogy a legszükségesebb dolgokban azonnali segítséget nyújtsanak, de sokan még mindig szenvednek, és vannak, akik sohasem jönnek már teljesen helyre. A bozóttűz a földre is hatással volt. Egy árva fűszál sem maradt, és az erős szél elfújta a termőtalajt. Sok éves óriási fákból csak megsemmisült, parázsló csonkok maradtak.
Hat hónappal később azonban csodálatos változások kezdődtek. A kizsigerelt földből néhány új hajtás sarjadt. Zöld hajtás jelent meg az öreg, égett törzseken is. Az üdítő eső új életet hozott. A növekedés lassú, de az élet ígérete ott van.
Amit Isten képes megtenni a földdel és a fákkal, velünk is megteheti. Küzdelmes időszakokban, amikor úgy érezzük, Isten távol van tőlünk, és kiégettek vagyunk, őszintén beszélhetünk neki félelmeinkről. Amikor elfogadjuk Isten szeretetét és megbocsátását, lelkünk megújul.

Imádság: Urunk, hálát adunk szeretetedért és megbocsátásodért a nehézségekkel teli időszakokban. Segíts nyitottnak lennünk irántad, hogy változhassunk! Ámen.

Ahogy Isten megújítja a földet, képes megújítani a lelkemet is.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1728 Dátum: 2018. Szeptember 16. - 18:33:16
2018. szeptember 16. vasárnap

Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

Jer 29,12-14.

AHOL VAGYUNK

Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. (Jer 29,13)

Az imaéletem megváltozott, amikor négy éven belül három gyermekünk született. Megtanultam imádkozni mosogatás közben vagy útban a bolt felé. Legtöbb imám egyszerűen hangzott: "Segíts!" - és Isten hűségesen meghallgatott. Még a legegyszerűbb imáink is célba érnek, mert Isten figyel ránk.
Ezt látom Susanna Wesley életében is, aki 19 gyermeket nevelt fel. Közülük az egyik, John Wesley, a Metodista Egyház alapítója, egy másik pedig Charles Wesley, a csodálatos evangelizátor és énekíró volt. A Wesley családban az élet úgy zajlott, hogy Susanna otthon tanította a gyerekeket, főzött, és minden más feladatot elvégzett. De határozottan eldöntötte, hogy az Istennel töltött időt beilleszti sűrű napirendjébe. Ugyanaz az Isten, aki az elfoglalt Susannával találkozott, minden nap velünk is találkozik, akárhol is vagyunk.
Még azok is ismerik a rohanó életet, akiknél nem szaladgálnak naponta kicsi gyerekek a házban. Nem számít, mennyire túlterhelt a napunk, Isten tudja, hol talál minket, és az imáinkban találkozik velünk. Istent érdekli, mi foglalkoztat minket, és hallani akarja, ami szívünket és elménket betölti - épp most. Minden nap eldönthetjük, hogy imádságban időt szakítunk az Istennel való találkozásra.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat. Szereteteddel ölelj körül minket! Ámen.

Isten közel van, mindig biztos segítség (Zsolt 46,1).Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1729 Dátum: 2018. Szeptember 17. - 09:30:11

2018. szeptember 17. hétfő

Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.
Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. (Szela.)
Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád.
Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül.
Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!

Zsolt 32,6-11.

LEJÁTSZÁSI LISTA

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek... (Ézs 41,10)

A sebészorvosra várva, bizakodtam, hogy Isten kezében vagyok, és jó szövettani eredményem lesz. Bejött az orvos, és elmondta a nem várt hírt. A mellrák egy különösen agresszív fajtáját állapították meg, ami miatt kemoterápia, szöveteltávolítás és sugárkezelés következik. De az orvos biztatott: "Korán csíptük el, ezért bízunk a gyógyulásban."
Az életemet elkapta az örvény. A következő hetekben kötelességtudóan jártam az orvosi időpontok, vizsgálatok, ellenőrzések sorát, és közben a munkahelyi kötelességemnek is próbáltam eleget tenni. A félelem és az aggódás állandó kísérőim voltak. Az első kemoterápia szinte megkönnyebbülést jelentett.
A következő hónapok nem voltak könnyűek, de Isten énekeken keresztül beszélt hozzám, és tudtam, nem vagyok egyedül, pedig nagy mélységekben jártam. A dalokból összeállítottam egy listát, amit sokszor meghallgattam, engedve, hogy Isten kegyelme és szeretete a félelem helyett reményt adjon a szívembe. Ahogy a gyógyszeres kezelés a testemnek, a zene a lelkemnek hozott gyógyulást.
Ma, két évvel a gyógyulás után is eszembe jut, min mentem keresztül, mikor meghallom valamelyik dalt a listámból. Meggyőződésemmé vált, hogy Isten velem lesz, akármi vár is rám.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy velünk vagy a nehéz időkben. Segíts a kegyelmedre támaszkodnunk! Ámen.

Nem számít, milyen mély a víz, Isten velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1730 Dátum: 2018. Szeptember 18. - 08:53:33
2018. szeptember 18. kedd

Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti az ember; a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet! Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz!

Jak 3,3-13.

ERŐTELJES SZAVAK

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek. (Péld 16,24)

A szavaknak hatalmas erejük van. Gyerekkoromban soha nem választottak be az osztálytársaim a csapatukba, és szenvedtem a gúnyos megjegyzéseiktől. Hiába próbáltam megkeményíteni magam a bántással szemben, a szavaik mélyen megsebeztek. Az idő múlásával mogorva, csendes és visszahúzódó lettem.
Ez az élmény rákényszerített, hogy gondosan megfontoljam, hogyan használom a szavakat. Ha nincs semmi jó mondanivalóm másoknak, akkor próbálok csendben maradni. Inkább keresek olyan szavakat, amik bátorítóak és építő jellegűek. Időnként a legjobb szándékunk ellenére is megbántunk szavainkkal másokat, és néha erről még csak nem is tudunk.
Ezért a szavainknak a szeretetben kell gyökerezniük. A fenti bibliai szakasz egy jó emlékeztető. A kedves szavak bátorítóak a léleknek, sőt, gyógyítóak a testnek. Mindennek, amit kiejtünk a szánkon, a mozgatórugója a jóindulat legyen, és az a vágy, hogy kimutassuk szeretetünket embertársainknak.

Imádság: Urunk, ajándékozz meg minket kedves szavakkal, hogy áldást jelentsünk a körülöttünk lévőknek! Ámen.

Ma bátorító szavaimmal mutatom meg Isten szeretetétNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1731 Dátum: 2018. Szeptember 19. - 10:42:42
2018. szeptember 19. szerda

"Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!"

Lk 12,6-7.

EGY ÚJ BARÁT

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. (Ézs 43,1)

Időnként hallom a munkatársaimat szóba elegyedni a takarító személyzettel az irodaházunkban. Régen kényelmetlenül éreztem magam, sőt képtelen voltam megszólalni ilyen helyzetben, mert felsőbbrendűnek képzeltem magam, hiszen ők viszik ki a szemetet, amit én irodistaként termelek. A beszélgetés helyett inkább csak annyit mormoltam, hogy "Hogy van?" és "Köszönöm." Egyik nap az egyik takarító kezdeményezett beszélgetést. Most már minden nap rám köszön, miközben a nevemen szólít, és sokszor megmosolyogtat. Kedves, vicces, a barátaimról és a munkámról érdeklődik. Cserébe én is intek, köszönök, megkérdezem, hogy jól telik-e a napja, és elmondom, hogy remélem, következő nap is találkozunk. Ez a barátság Isten ajándéka, amit nem vártam, és nem is én kezdeményeztem.
Az új barátom kedvessége figyelmeztet, hogy merészkedjek ki a komfortzónámból, keressem a kapcsolatot a körülöttem lévő emberekkel. Az új barátommal beszélgetve eszembe jut, milyen jó, ha észrevesznek, a nevemen szólítanak, és megbecsülnek: mindez áldás Istentől és az emberektől. Amikor eszünkbe jut, hogy Isten a nevünk szerint ismer, és keresi velünk a kapcsolatot, cserébe mi is felajánlhatjuk azt az ajándékot másoknak, hogy észrevesszük és megbecsüljük őket.

Imádság: Szerető Istenünk, nyisd fel szemünket és fülünket a körülöttünk élők felé. Ámen.

Isten kit hoz elém, hogy barátkozzak vele?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1732 Dátum: 2018. Szeptember 21. - 11:12:15
2018. szeptember 21. péntek

"Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

Mt 25,14-30.

SOKFÉLE ÚT

Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. (1Kor 12,5-6)

Már régóta részt akartam venni a gyülekezeti szolgálatban, de nem tudtam, mit csinálhatnék. Nincs jó énekhangom, és nem tudok hangszeren játszani. Nem hiszem, hogy jó gondnok lennék. Nincs adottságom a bibliamagyarázathoz sem. Azon gondolkoztam, hogyan szolgálhatnék?
2016 januárjában éreztem, hogy Isten szól a szívemhez: "Lina, írhatnál cikkeket a heti gyülekezeti hírlevélbe!" Habozás nélkül elkezdtem cikkeket írni, és rendszeresen beküldtem őket. 2016 márciusától kezdve néhány cikkemet kinyomtatták. Pár barátom elmondta, milyen sok áldást jelentett nekik az írásom. Megköszöntem Istennek ezt a szolgálati lehetőséget.
Szolgálni nem csak a templomban lehet. Istennek sokféle útja van számunkra, amiken keresztül szolgálhatunk - gondoskodhatunk árvákról, idős emberekről, özvegyekről, valakiről, aki szükségben van. Meghallgathatjuk az embereket. Ha teljes szívvel szolgáljuk Istent, úgy fogunk ragyogni, mint csillagok a világban. Végül pedig felhangzik a Király szava: "Jól van, jó és hű szolgám!" (Mt 25,21).

Imádság: Istenünk, nyisd meg szemünket és szívünket meglátni a lehetőségeket, hogy másoknak szolgáljunk! Ámen.

Istent nem az érdekli, milyen nagy a szolgálatom, de az igen, hogy mennyire őszinte.

IMÁDKOZZUNK ÚJ UTAKÉRT ISTEN SZOLGÁLATÁBAN!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1733 Dátum: 2018. Szeptember 23. - 14:14:08
2018. szeptember 23. vasárnap

Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés?

1Kir 19,11-13.

SZENT CSÖND

A földrengés után tűz támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. (1Kir 19,12)

Kislány koromban mindig azt vártam, hogy Isten hangja mennydörögve hangzik majd fel a szétfeszített felhőkön. Mivel ez sosem történt meg, azt gondoltam, Isten nem törődik velem. A mai olvasmány azonban arra emlékeztet, hogy Isten általában nem földet rengető módon beszél velünk, hanem a csendben közelít. Illés halk és szelíd hangként hallotta meg Isten hangját.
Amikor a nagymamám elhunyt, nem tudtam abbahagyni a sírást. Egyedül akartam lenni, ezért túrázni mentem egy hozzánk közel lévő hegyre. Leültem egy sziklára távol a főútvonaltól és távol a modern élet zavaró körülményeitől. Ahogy ott ültem, csak hagytam, hogy folyjon a könnyem. Akkor a gyászban Isten közel jött hozzám. A csendben Isten a nap melegével vigasztalt. A csendben megújított a hűsítő szellővel, és a csendben éreztem, hogy azt mondja: "Nem vagy egyedül. Ezzel még nincs vége. Újra fogod őt látni. Szeretlek téged."
A csendben Isten hangja tisztán hallható. Isten meg akarja mutatni a szeretetét - válaszolni akar a küzdelmeinkre, az örömeinkre, a csalódottságainkra, az álmainkra, és mindenre, ami a szívünkben van. A csendben Isten szól.

Imádság: Drága Istenünk, segíts lecsendesíteni a szívünket, hogy tisztábban hallhassunk téged! Ámen.

Isten szerető hangját hallhatom meg a csendben.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1734 Dátum: 2018. Szeptember 25. - 08:32:30
2018. szeptember 25. kedd

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.

Tit 2,11-14.

FESTÉKCSEPPEK

Krisztus önmagát adta értünk, hogy megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Tit 2,14)

Mikor a házam mennyezetét festettem, kölcsönkértem egy kis falétrát, ami bár öreg volt, a célnak megfelelt. Mivel a feladatra koncentráltam, órákba telt, míg észrevettem, hogy a létrát festékcseppek borítják. Néhány nagy volt, mások aprók, de a színek szivárványa alatt alig volt látható egy kis folt az eredeti fából.
Nem volt nehéz elképzelni, hogy kerülhettek rá ezek a rétegek. Valójában én magam is számos pöttyel gazdagítottam a gyűjteményt, de ez csak néhány volt az ott lévők ezreihez képest. Biztos évekbe telt, míg ilyen vastag festékcsepp-réteg rakódott le a létrára.
Festés közben rájöttem, hogy ez a kép a Krisztussal való életemhez hasonlít. Ahogyan a létra megőrizte a festések nyomait, a személyiségemen is látszik, ha a Mesterrel voltam. Remélem, hogy megértőbben és reményteljesebben tudok másokkal viselkedni, míg a cselekedeteim szelídségben és odaszántságban erősödnek. A békesség és a megbocsátás övezi a kapcsolataimat, ha megbocsátok, ahogy Jézus is megbocsátott nekem. Végtére is ő tisztít meg minket, hogy "jó cselekedetekre törekedjünk".

Imádság: Urunk, Jézus, segíts, hogy egyre inkább úgy cselekedjünk, mint te, hogy egyre többet lássanak az emberek belőled rajunk keresztül. Ámen.

Az életem visszatükrözi Krisztussal való kapcsolatomat.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1735 Dátum: 2018. Szeptember 26. - 11:13:03
2018. szeptember 26. szerda

Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 100,3-5.

EGY KOSÁRNYI ÁLDÁS

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. (1Thessz 5,16-18)

Fiatal édesanyaként az egyik legkevésbé vonzó feladatnak tekintettem a család frissen mosott ruháinak összehajtogatását. Halomba tornyosultak a kis ingek, nadrágok, ruhák, zoknik, babatakarók és hálózsákok nálunk, melyeket órákig tartott összehajtogatni. Szörnyen éreztem magam, ha csak rájuk pillantottam. Aztán egyszer, a morgolódásom kellős közepén, egy gondolatom támadt. "Mi lenne, ha nem házimunkaként tekintenék rá, hanem Isten áldását látnám? Mi lenne, ha családtagjaim ruhájának összehajtogatása közben imádkoznék értük?"
Aztán belekezdtem. A kis takarók és hálózsákok eszembe juttatták, hogy Isten szeretete mindig körbeveszi és megvigasztalja gyermekeimet. Minden ing egy szerető szívért való imádság lett. Még a zoknik végtelen sora is egy-egy imádsággá vált azért, hogy a használóik mindig az Isten útján járjanak. Mielőtt észrevehettem volna, az összes kosár kiürült, az ágy meg tele lett szépen összehajtogatott tiszta ruhával. Túlcsorduló szívvel adtam hálát Istennek gazdag áldásaiért.
Gyermekeim mára már felnőttek, és mindegyiknek van saját családja. A ruhahajtogatás ma sem tartozik a kedvenceim közé, de ha eszembe jut az a kis változtatás a lelki hozzáállásomon, a lélekölő robotolásból egy kosárnyi áldás lesz.

Imádság: Drága Urunk, segíts felismernünk áldásaidat, és hálát adni minden nap. Ámen.

Melyik napi tevékenység válhat imává számomra?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1736 Dátum: 2018. Szeptember 27. - 11:09:37

2018. szeptember 27. csütörtök

Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

ApCsel 2,42-47.

EGY LELKESÍTŐ LÁTOGATÁS

Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. (ApCsel 2,44)

Lehetőségem nyílt egy huterita közösségben élni Minnesotában. (A huteriták lelki rokonságban állnak a mennonitákkal vagy amishokkal). Közvetlenül akartam megtapasztalni, milyen élni egy olyan kommunában, ahol az ige alapján töltik életüket. Láttam, hogy ez a keresztény közösség valóban megosztja mindenét. A gyerekek a kommuna iskolájába járnak, és minden munkaképes nőnek és férfinek dolgoznia kell a szükségeiknek megfelelően. Mind a százötvenen közösen étkeztünk, a táplálékot a bőségesen termő földjeikről és saját tartású állataikból biztosították. A nap végén összegyűltünk az otthonokban, beszélgettünk, és jól éreztük magunkat. A huteriták életének középpontjában az Úr szolgálata állt. A kolónia korán reggel istentiszteletre gyülekezett, és a napot is hasonlóképpen zárták.
Távozásomkor feltettem magamnak a kérdést, mit tanulhatok én személy szerint, és mit tanulhatunk mi keresztények a huteritáktól. A mi kultúránkban olyan nagy hangsúlyt kap az individualizmus. Ám hitünk arra biztat minket, hogy gyülekezeteinkbe és embertársaink közé az együttérzés és a jóindulat lelkületét vigyük. Talán meg kellene tanulnunk lelassítani, a család jelentőségét jobban megbecsülni, és arra törekedni, hogy Isten szándéka szerint éljünk ebben a világban.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, segíts megélni hitünket a családban és a munkahelyünkön! Ámen.

A kapcsolataimban hogyan tisztelem Istent?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1737 Dátum: 2018. Szeptember 29. - 10:33:22
2018. szeptember 29. szombat

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.
Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.
Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.
Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.

Préd 3,1-11.

EGYSZERRE CSAK EGY NAP

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. (Préd 3,1)

Amikor először meghallottam a diagnózist, hogy rákos vagyok, a gyomrom görcsbe rándult a félelemtől. Milyen műtétek várnak majd rám? Mikor kezdik a sugárkezelést? Ha lesz, akkor mennyi kemoterápiát kapok? A bizonytalan lehetőségek között kutakodtam, és ez sok órát vett el az életemből a számos ismeretlen tényező miatt. Egyik reggel teljesen magamba roskadva így kiáltottam Istenhez: "Nem tudom mindezt végigcsinálni!"
A fenti igeszakaszt elolvasva rájöttem, hogy nem kell mindent egyszerre megtennem. A mindig jelenlévő tanácsadónk, a Szentlélek, megérintett, és meghallottam a hangját: "Egyszerre csak egy feladatot kell végrehajtanod." Ezután szívem megkönnyebbült, és mosolyra derült az arcom.
Az orvosokkal megbeszélve tervet készítettünk napi bontásban a vizsgálatokról és a műtétekről. Hétről hétre mindig kipipáltam az időpontokat és kezeléseket a listámon. Végül egy pár hónap múlva lassan kezdtem felépülni.
Életemnek ezen szakasza nagy kihívást jelentett számomra, mégis úgy éreztem, hogy Isten minden egyes pillanatban velem van. Nem tudom, hogy a jövő milyen örömöket vagy nehézségeket tartogat, de békesség van a szívemben. Bízom benne, hogy Felséges Urunk mindennek elrendelte az idejét.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts benned megpihennünk, tudva, hogy te mindig velünk vagy. Ámen.

Bízhatom Istenben: ő lépésenként átsegít a kihívásokon.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1738 Dátum: 2018. Szeptember 30. - 10:06:56

2018. szeptember 30. vasárnap

Jézus mondja Nikodémusnak: "Aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."

Jn 3,15-21.

RÉGI HOLMI

...aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van... (Jn 3,18)

Templomba járás, és Isten megismerése nélkül nőttem fel. Szüleim korán elváltak, apám ritkán volt velünk, 14 éves voltam, mikor meghalt. Évek múlva, harmadik gyermekemet vártam, amikor a sok régi holmi között megtaláltam apukám Bibliáját. Nézegettem az aláhúzásokat, hátha utólag jobban megismerhetem. A Jn 3,16 is alá volt húzva. A többi részbe is beleolvastam, megtudtam, ha nem hiszek Isten nevében, ítélet alatt vagyok, mert rosszat tettem. Miért is hittem volna? Régebben kértem tőle valamit, de nem tette.
Az ítélet szóra sokat gondoltam. Pontosan nem emlékeztem a szövegre, csak néhány dologra. Elkezdtem újragondolni, "átírni" a tartalmát. Arra jutottam, ítélet alatt vagyok, meg fogok halni szüléskor, vagy a fiamat veszítem el. Ezek a gondolatok hónapokig tartó gyötrődést hoztak az életembe. Éjszakánként megálmodtam valamelyikünk halálát. Majd hosszú szenvedés után mégis egészséges gyermekem született.
A kórházból hazaérve elővettem a Bibliát, és újra elolvastam a Jn 3,16-ot: "Mert úgy szerette Isten a világot..." Mintha mást olvastam volna! Nem is értettem, hogyan tudtam ezt úgy félremagyarázni saját magamnak! Hónapokig rettegtem valamitől, amiről itt szó sem volt. Mostanában újra-és újra előveszek egy igét, amit nem értek, és imában Isten elé viszem.

Imádság: Mennyei Atyám, segítsd a napi bibliatanulmányozásomat, hogy helyesen értelmezhessem igédet. Ámen.

Mit tanít nekem ma Isten?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4091
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. December 05. - 10:10:26
Válasz #1739 Dátum: 2018. Október 01. - 11:03:12
2018. október 1. hétfő

Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma?# Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.# Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.# Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.# Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.# Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.# Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.# Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!# A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.# Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.

Ézs 53,1-10.

GYÓGYÍTÓ IGE

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. (Ézs 53,4)

Tizenkét évvel ezelőtt krónikus maláriát diagnosztizáltak nálam. Hetente kellett kezelésre járnom a kórházba, és nagyon el voltam keseredve. Nem sokkal ezután egy kollégám elhívott egy gyülekezeti istentiszteletre. Először kicsit féltem tőle, de a férjem meggyőzött, hogy menjek el. Az énekek, amiket az igehirdetés előtt énekeltek, mélyen megérintették a szívemet. Azután a lelkész az Ézs 53 alapján arról prédikált, hogyan gyógyítja meg az Úr minden betegségünket. Attól a pillanattól kezdve megváltozott az életem, és teljesen átadtam magam Istennek.
Megtanultam új módon imádkozni. Azóta a gondjaimat Isten elé viszem, és a kétségbeesés eltűnt. Sokszor kaptam választ az imáimra. Isten megőrizte a szívemet és a gondolataimat Jézus Krisztusban. A gyógyszerek segítettek, és felépültem a betegségemből. De ami igazán kivezetett engem a sötétségből, az az Isten világos beszéde volt.

Imádság: Köszönjük, Urunk, a te gyógyulást és világosságot adó szavadat. Ámen.

A Szentírás reménységet ad a nehéz időkben.