Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 291306 alkalommal)

0 Felhasználó és 4 vendég van a témában

Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1905 Dátum: 2019. Április 07. - 12:16:10
2019. április 7. vasárnap

Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!
Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat!
Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett,
tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz!
Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük!
Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged!
A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!
Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled.
Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked.

Péld 4,1-9.

JÉZUSSAL JÁRVA MINDEN NAP

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! (1Kor 16,13)

Voltak olyan idők az életemben, amikor annyira engedetlen voltam Isten és Krisztus tanításaival szemben, hogy úgy éreztem, rajtam nem lehet segíteni, és engem nem lehet szeretni. Rendkívül nyomasztott, hogy talán Isten nem is akar kezdeni velem semmit a bűneim miatt. Oly nagyon örülök, hogy Isten gondolatai nem ugyanazok, mint az enyémek! (Ézs 55,8) Hálás vagyok, hogy a Szentlélek segítségével megtanultam, hogyan álljak ellen a kísértésnek és támaszkodjam Isten tanítására.
Krisztus követéséhez meg kell változnunk szívünkben és gondolatainkban. Sok minden befolyásolhatja gondolatainkat és tetteinket, és eltéríthet minket attól, hogy naponta Krisztussal tartsunk. Azonban a Szentlélek emlékeztet minket, hogy a végső példa Krisztus. Földi életében, munkájában, szolgálatában semmi és senki nem téríthette el. Ellenkezőleg, irántunk való szeretete erejének okán, legyőzte a bűnt és a halált, és örökéletet ajánl nekünk.

Imádság: Megbocsátó Istenünk, kiapadhatatlan erődre számítunk, ami átsegít minket a hit útjának buktatóin. Megerősít, amikor tétovázunk, fölemel, ha elesünk. Ámen.

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ÚGY ÉRZI, NEM ÉRDEMLI MEG ISTEN SZERETETÉT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1906 Dátum: 2019. Április 08. - 11:45:50
A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára.
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.)

Zsolt 62,1-3.6-9.

KITARTÓAN STRESSZES

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mind-ezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Mt 6,33)

Jelenleg meghallgatásokra készülök, hogy bekerüljek egy művészeti iskolába. A készülés legintenzívebb idején is szorgalmasan kell tanulnom a középiskolában. Az elmúlt néhány hónapban nyugtalanná váltam, és szinte mindig feszült vagyok.
Valahogyan nem okoz nekem problémát, ha nagyközönség elé kell állnom, de szorongás tölt el amiatt, vajon hogyan fog megítélni az a négy ember, akin a jövőm múlik. Az a gondolat, hogy valamiért elutasítanak, amiért olyan keményen dolgoztam, könnyeket csal a szemembe.
Egy átlagos napon alig van időm arra, hogy Istenre gondoljak. Amikor sikerül, akkor végtelen békesség tölt el, és olyan szeretet, amely legyőzi bennem a feszültséget és a szorongást. Az Istennel való beszélgetésre az egyik jó alkalom, amikor reggel elautózom az iskolába. Kikapcsolom a rádiót, így teljes csendben vagyok, és megköszönök Istennek minden áldást. Nem gondolkodom azon, mit kell még megtennem, csak arra gondolok, Isten hogyan gondoskodik rólam.
Isten tudja, hogy mire van szükségünk, és elvezet minket a céljainkhoz. Ha először az ő országát keressük, gondunkat fogja viselni, amikor problémákkal küzdünk.

Imádság: Urunk, köszönjük örökké tartó szereteted. Segíts, hogy a feszültségekkel teli időszakokban is hűek maradjunk! Segíts követnünk szeretető útmutatásod! Ámen.

Szakítok ma időt arra, hogy először Isten országát keressem.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1907 Dátum: 2019. Április 09. - 10:15:54

2019. április 9. kedd

Mert megörvendeztettél tetteiddel, URam, kezed alkotásainak ujjongok.
Mily nagyok alkotásaid, URam! Igen mélyek gondolataid!
Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg.
Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk.
De te, URam, magasztos vagy örökké!
Mert ellenségeid, URam, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevők mind.
De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaly öklel, és friss olajjal kentél meg engem.
Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok.
Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus.
Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain.
Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak.

Zsolt 92,5-15.

IDŐSEBBÉ VÁLNI

Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak. (Zsolt 92,15)

Öregszem. Látszik az arcomon, érzem a csontjaimban. A testem nem úgy működik, mint fiatalabb koromban, reflexeim lassúbbak, több fájdalom és gyötrelem kínoz. De ahogy öregszem, észreveszem, hogy új látásmódot nyerek és egy újfajta erőt.
A Biblia azt mondja, hogy "ékes korona az ősz haj" (Péld. 16,31). Még mindig képes vagyok az Úr munkáját végezni. Valójában több időm van a Szentírás olvasására, a töprengésre, imádkozásra és figyelni Isten hangjára, mint amikor fiatalabb voltam. Jóllehet a hallásom nem a régi, de jobban rá tudok hangolódni Isten hangjára. Az eszem nem olyan éles, de az Úr áldásaiért egyre hálásabb vagyok. Reflexeim lassúbbak, de gyorsabban Istenre bízom magam. Látásom sem tökéletes, de Isten nagyságát jobban látom, mint valaha. Tapasztalom, ahogy a korral együtt jön a lelki érettség.
Az élet minden szakaszában megfigyelhetjük Isten áldásait. Életünk minden évszakának megvan a célja. Isten nem bocsát el bennünket időskorunkban, mert erőnk hanyatlik; Isten mindenkit tud használni az ő országa szolgálatában.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy országod építésében feladatot adsz nekünk életünk minden szakaszában. Segíts, hogy ne feledjük, korunktól függetlenül szolgálhatunk téged! Ámen.

Ahogy öregszem, új utakat találok Isten szolgálatára.

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1908 Dátum: 2019. Április 10. - 09:39:30
2019. április 10. szerda

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.

Róm 8,1-11.

KEGYELEM

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9)

A kerekesszékből odahajoltam kórházi ágyon fekvő négy hónapos kisfiamhoz, Benhez, és megfogtam apró kezét. Szerettem volna megérinteni az arcát a fején lévő fehér gézkötés alatt. A fejéhez és mellkasához csővezetékekkel csatlakozó gépek tartották életben. A szívem nehéz volt. Mindkettőnknek fizikai fájdalmaink voltak egy súlyos autóbaleset miatt, és tele voltam kiengesztelhetetlen bűntudattal. Menet közben Ben felé fordultam, amelynek az lett a következménye, hogy lehajtottam az útról, és legyalultam egy fém fénysorompót. Most pedig a gyermekemnek a szeme, a karja és a lába is mozdulatlan. Újra és újra kértem Istent, hogy bocsásson meg. Egyszer egy belső hangot hallottam a szívemben: "Ne kérj bocsánatot ezerszer! Bánd meg egyszer, és adj hálát kilencszázkilencvenkilencszer Jézus Krisztus által érkező megbocsátásért."
Amellett, hogy hálásak voltunk, amikor Ben és én is fizikailag meggyógyultunk, egy újabb csöndes csoda bontakozott ki, miután fokozatosan megértettük Isten feltétel nélküli megbocsátását. Meg tudtam bocsátani magamnak. Tudtam, Mennyei Atyánk nagyon szeret minket, ezért nem kell koldusként elébe járulni. Nyugodtan megköszönhetjük Istennek, hogy megbocsátott nekünk, és így megbocsáthatunk magunknak is.

Imádság: Megváltónk! Hálásak vagyunk a kegyelmedért, amely szabadon áramlik mindnyájunkhoz. Ámen.

Vétkeim össze sem hasonlíthatók Isten kegyelmével.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ERŐS MEGBÁNÁST ÉREZNEK!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1909 Dátum: 2019. Április 12. - 08:40:09
2019. április 12. péntek

A karmesternek: Dávid zsoltára.
Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.
Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne.
Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.
URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni.

Zsolt 40,1-6.

TEHERHORDOZÁS

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Amikor néha az ember életveszélyről kap híreket, bénító félelem foghatja el. De attól a pillanattól kezdve, hogy negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nálam, emberek sokasága imákkal és bátorítással vett körül. Ennek eredményeképpen újra és újra elcsodálkozom, hogy milyen kicsinek tűnik a teher a körülményeim súlya alatt.
Amikor a rák átterjedt az agyamba, és agyműtétre vártam, eszembe jutott egy főiskolai hátizsákos túra a Rocky hegységbe. Elájultam, és sokkal lassabban kellett leereszkednem a hegyről, mint a csoport többi tagjának. Amikor elértem az alaptábort, észrevettem, hogy csak az üres hátizsákom cipeltem. A túratársaim elosztották maguk között a hátizsákom tartalmát.
Rejtélyes módon a Szentlélek megenyhíti terheink súlyát mások imádságain, jóindulatú cselekedetein és bátorító szavain keresztül. Amikor tudjuk, hogy valaki egy nehéz időszakon megy keresztül, egy egyszerű üzenet, üdvözlő lap vagy étel elég lehet ahhoz, hogy enyhítsünk a terhein.

Imádság: Drága Urunk! Köszönjük, hogy vannak, akik segítenek cipelni terheinket. Segíts, hogy meg tudjuk osztani egymással mások terheit! Ámen.

Isten hívása alapján kinek a terhén enyhíthetek ma?Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1910 Dátum: 2019. Április 13. - 09:25:48

2019. április 13. szombat

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Mk 10,13-16.

EGY KISFIÚ TERELGETI ŐKET

Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. (Mk 10,15)

Betegségem miatt nem tudtam rendszeresen részt venni a gyülekezeti alkalmakon. Azonban meglepetésként és áldásként ért, amikor a gyülekezet gyermekei kopogtattak egyik este az ajtómon, és átadtak egy követ, amit ők festettek, "Mi (szív szimbólum) Téged!" felirattal. Az ő kézműves munkájuk most az éjjeliszekrényemen van, hogy Isten szeretetére emlékeztessen minden új nap elején és végén.
A mai olvasmányban Jézus megdorgálta azokat, akik megpróbálták elválasztani őt a gyermekektől. A felnőttek elé állított egy gyermeket, hogy élő példát adjon arról, milyen az Isten országa: ártatlan, nyitott, szerény, feltétel nélkül szerető.
Szent felelősségünk úgy felnevelni gyermekeinket, hogy megismertessük velük Isten útjait tanítás és példamutatás által. Mint egy család, mi - mint gyülekezet - különös gondot fordítunk a gyermekekre a vasárnapi iskolában, a gyülekezeti táborokban, az ifjúsági kórusban vagy egyéb programok során. De megvan a veszély, hogy mi, felnőttek, ezeket a lehetőségeket kizárólag egyirányúnak látjuk. Talán gondolnunk kellene a körülöttünk lévő gyerekekre és megkérdezni: Mit taníthatnak ők nekünk?

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük azt a csodát és örömöt, hogy gyermeki hittel tekinthetünk rád. Ámen.

A gyerekek a legjobb tanítók, amikor Isten országáról van szó.

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETÜNKBE JÁRÓ GYERMEKEKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1911 Dátum: 2019. Április 15. - 08:55:51
2019. április 15. hétfő

Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: "Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre! De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak."

Mt 22,1-14.

ELHÍVÁS

Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. (Mt 22,14)

1979-ben egy viszonylag fiatal és tapasztalatlan általános iskolai tanár voltam, a gyermekkori, vasárnapi iskolában szerzett csekély Krisztus-ismerettel. Aztán egy skót pedagógiai újságban láttam egy tanár/misszionárius álláshirdetést a shetlandi Foula szigetére. Kalandvágyó természetem lévén jelentkeztem az állásra, anélkül, hogy túl sokat töprengtem volna, mit is kíván a misszionárius szerep. Az állást megkaptam.
Akkoriban Foula lakossága 40 fő volt, a pici iskolába kilenc gyermek járt. Az volt a feladatom, hogy istentiszteleteket és temetéseket is vezessek. Elkezdtem olvasni a Bibliát és vallásos kommentárokat. Így növekedtem lelkileg. Nemcsak megismertem és megszerettem Istent, de megtanultam megosztani ezt a szeretetet másokkal. Tudom, hogy 1979-ben az Úrnak már terve volt velem.

Imádság: Köszönöm, Istenem, hogy igédben utánunk nyúlsz, hogy a te áldott gyermekeidként érjünk és növekedjünk. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten felkészít, hogy szeretetét megosszam másokkal.

IMÁDKOZZUNK A MISSZIONÁRIUSOKÉRT!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1912 Dátum: 2019. Április 16. - 09:50:16
2019. április 16. kedd

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

Lk 10,38-42.

AMI LÁTHATATLAN

Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2Kor 4,18)

Minden készen állt. A húsvéti kosarakat megtöltöttem édességgel és játékokkal. Műanyagtojásokat rejtettünk el a frissen nyírt fűbe, ahol majd unokáink megkeresik a kosarukhoz illő színűeket. Szendvicseket és desszerteket készítettem. Elégedetten fényképeztem az asztalt, sok órai munkám gyümölcsét, és posztoltam a közösségi médiára. Azonnal érkeztek a kommentek: "Tetszik a kereszt.", "Hogyan csináltad a tükröződést?" Milyen tükröződést? Újra megnéztem a posztot. Egy kereszt alakú tükröződés látszott a kosarakon a közeli ablak felől. Hogy is nem vettem észre?
Jobban figyeltem az előkészületekre, mint az ünneplés igazi okára. Márta és Mária története jutott eszembe. Úgy éreztem magam, mint egy modernkori Márta, aki elmulasztotta az egyetlen fontos dolgot az előkészületekben. Hányszor rohangáltam, hogy minden tökéletes legyen, de nem imádkoztam a vendégeimért és az együtt töltött időért! Hányszor koncentráltam a láthatókra, s elmulasztottam a láthatatlan áldásokat!
Annak a napnak az előkészületei eltűntek: a tojásokat megtalálták, az ételt megették, az unokák hazamentek. De a kereszt üzenete örökké megmarad!

Imádság: Drága Uram, segíts a nagy rohanásban észrevenni jelenlétedet! Ámen.

Ma lelassítok, és Isten jelenlétét keresem.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1913 Dátum: 2019. Április 17. - 10:00:24
2019. április 17. szerda

Néhány nap múlva Jézus ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid." Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: "Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: "Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még sohasem láttunk!"

Mk 2,1-12.

A GYÜLEKEZET CSÚCSFORMÁJA

Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. (1Kor 12,26)

Mikor fiunk meghalt egy motorbalesetben, gyülekezeti családunk körülvett minket szeretetével. Nem tudom, barátaink imái, ételei, képeslapjai és látogatásai nélkül hogyan éltük volna túl érzelmileg mindezt.
Gyászomban eszembe jutott a béna ember, akit a barátai a tetőn át vittek Jézus elé, hogy meggyógyítsa. Pont így éreztem magam: gyülekezeti családom hordozott, mikor képtelen voltam járni. Megható volt, hogy mások átérzik a fájdalmamat, és szolgálnak nekem pótolhatatlan veszteségemben. Az ő törődésük volt a gyógyulási folyamat kezdete. Szeretetük megmentette az életemet.
Ha az egyház megtestesíti Isten szeretetét, támogatja a szenvedőket, látogatja a betegeket és törődik a szükségben lévőkkel, akkor igazán krisztusi módon szolgál. Ennek a szeretetnek az élvezőjeként bizonyságot tehetek arról, hogy az egyház akkor adja a legjobbat, amikor másokkal törődik.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy küldesz mellénk támogatókat, s így megmutatod, hogy mindig velünk vagy. Ámen.

Ha szeretetet gyakorlok a szenvedőkkel, Isten munkáját végzem.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1914 Dátum: 2019. Április 18. - 09:25:52

2019. április 18. csütörtök

Amikor eljött az óra, Jézus asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: "Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában." Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: "Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa." És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: "E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki."

Lk 22,14-20.

MEGSZENTELT PILLANATOK

Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? (ApCsel 8,36)

Amikor a templomból hazafelé tartok, időről időre elém tárul egy kedves kép. Az út mindkét oldalán - a híd előtt - kocsik és teherautók hosszú sora. Azonnal tudom, hogy emberek gyülekeznek egy testvérünk keresztelőjére. Néha épp időben érkezek a patakhoz, hogy lássam a szent pillanatot, amikor Isten egyik gyermekét a patak vizében megkeresztelik. Ez tökéletes áldás egy vasárnap reggeli istentisztelet végén.
Úgy gondolom, semmi sem lehet örömtelibb ezen a világon, mint Krisztusban egy új testvérünk ünneplése. A keresztelés Isten ajándéka, amelyen keresztül megkapjuk Isten kegyelmét, és emlékezünk arra, kik vagyunk és kihez tartozunk. Az Atya szeretett gyermekei vagyunk, szeretetből és szeretetre teremtve, ahogy Jézus élete, halála és feltámadása mutatja.

Imádság: Atyánk, köszönjük azokat a pillanatokat a hit útján, melyekkel szeretetedre válaszolunk. Add, hogy ne vegyük ezeket könnyedén, hanem mindig örüljünk neki! Jézus nevében kérünk. Ámen.

A keresztség Isten szeretetének és megmentő kegyelmének jele.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1915 Dátum: 2019. Április 19. - 18:03:59
2019. április 19. péntek

Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

Jn 11,17-27.

NAGYPÉNTEK

Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. (Jn 6,40)

Az avokádó a kedvenc gyümölcsöm, s elhatároztam, ültetek egyet. Az internetes tanácsok alapján négy fogpiszkálót szúrtam bele a magba, hogy félig elmerülve maradjon egy üveg szájánál, amelyet vízzel töltöttem meg. Ezután várakoztam.
Egy hónap múlva az életnek semmi jelét nem láttam, le is mondtam róla. Végül egy hajszálrepedés jelent meg az alján, és újabb hetek múlva egy kis gyökér is előtűnt a repedésből. Aztán lett egy másik repedés is, amelyen egy kis hajtás kukkantott ki.
A mag, amely élettelennek tűnt, már egy kicsi, de egészséges növénnyé cseperedett. Ez a kicsiny fa bizonyíték arra, hogy az élet végig ott volt a magban, a külső látszat ellenére is.
Húsvét közeledtével elgondolkodtam. Micsoda reménytelenséget érezhettek Jézus követői, látva, hogyan hal meg a kereszten, és élettelen testét hogyan viszik el, és temetik egy sziklasírba! De a remény nem halt meg! Három nap múlva Jézus feltámadása győzött a halál és a sír felett.
Jézus feltámadása a legnagyobb csoda, de az én növényem is mutatja, hogy várhatunk Istenre, ha valami kívülről reménytelennek látszik. Ő az, aki új életet, új reményt és új kezdetet kínál.

Imádság: Drága Istenünk, segíts emlékeznünk a benned való reménységre reménytelen helyzetünkben is. Ámen.

Isten az új kezdet reménységével ajándékoz meg engem.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK EGY ÚJ ÉLETSZAKASZBA LÉPNEK!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1916 Dátum: 2019. Április 20. - 08:39:59
2019. április 20. szombat

A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg!
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak.
Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.
Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!

Ézs 41,9-13.

HAJNALHASADÁS

Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. (Zsolt 30,6)

Egyik éjszaka a kisebb fiam átjött hozzám. Sírt. Azt mondta, hogy nem akar egyedül lenni, velem akar maradni. Magamhoz öleltem, és bátorítottam, hogy Isten azt mondja, ne féljünk. Emlékeztettem az ágya feletti igeversre: "Ne félj, mert én veled vagyok!" (Ézs 41,10.) Engedte, hogy a karjaimban tartsam, végül elaludt. Aznap éjjel többször is felébredt, és azt mondta, bárcsak reggel lenne már. Minden alkalommal megnyugtattam, hogy vele vagyok, és nem fogom magára hagyni. Amikor utoljára fölkelt, már hajnalodott. Ekkor kimutattam az ablakon, hogy lássa, a reggel közel van. Ezután békésen aludt egészen reggelig.
Eszembe jutottak azok az idők, amikor félelmeim közepette Istenhez kiáltottam. Munkahely elvesztés, gyermekem betegsége, szerettem halála idején is éreztem az éjszaka sötétjét. Minden egyes esetben, amikor az éjszakában Istenhez kiáltottam, karjaiba vett, és megnyugtatott. Könnyeim között Isten velem volt. Végül felvirradt. És ezzel együtt elérkezett az a békesség és öröm, amelyet Isten ígér.

Imádság: Szerető Istenünk, félelmeink helyett adj reménységet, miközben a reggel örömére várakozunk. Ámen.

Isten legyőzi a félelmemet, reménységet és világosságot hoz a sötétségembe.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1917 Dátum: 2019. Április 20. - 08:40:31
2019. április 20. szombat

A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg!
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak.
Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.
Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!

Ézs 41,9-13.

HAJNALHASADÁS

Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. (Zsolt 30,6)

Egyik éjszaka a kisebb fiam átjött hozzám. Sírt. Azt mondta, hogy nem akar egyedül lenni, velem akar maradni. Magamhoz öleltem, és bátorítottam, hogy Isten azt mondja, ne féljünk. Emlékeztettem az ágya feletti igeversre: "Ne félj, mert én veled vagyok!" (Ézs 41,10.) Engedte, hogy a karjaimban tartsam, végül elaludt. Aznap éjjel többször is felébredt, és azt mondta, bárcsak reggel lenne már. Minden alkalommal megnyugtattam, hogy vele vagyok, és nem fogom magára hagyni. Amikor utoljára fölkelt, már hajnalodott. Ekkor kimutattam az ablakon, hogy lássa, a reggel közel van. Ezután békésen aludt egészen reggelig.
Eszembe jutottak azok az idők, amikor félelmeim közepette Istenhez kiáltottam. Munkahely elvesztés, gyermekem betegsége, szerettem halála idején is éreztem az éjszaka sötétjét. Minden egyes esetben, amikor az éjszakában Istenhez kiáltottam, karjaiba vett, és megnyugtatott. Könnyeim között Isten velem volt. Végül felvirradt. És ezzel együtt elérkezett az a békesség és öröm, amelyet Isten ígér.

Imádság: Szerető Istenünk, félelmeink helyett adj reménységet, miközben a reggel örömére várakozunk. Ámen.

Isten legyőzi a félelmemet, reménységet és világosságot hoz a sötétségembe.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1918 Dátum: 2019. Április 21. - 10:08:49

2019. április 21. vasárnap

Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

2Tim 1,8-10.

HÚSVÉT VASÁRNAP

Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. (Mt 28,8)

"Nahát!" - kiáltott fel a látogató társai jelenlétében, amint húsvét reggelén belépett a katedrális bejáratán. Csodálatuk és meglepettségük szinte tapintható volt, amint tekintetükkel körbejárták az átalakított szentélyt, amely a virágoknak, a színeknek és a fényeknek köszönhetően tündökölt.
A húsvétnapi látogatók meglepődöttsége és csodálata talán visszhangja az asszonyok meglepődésének, akik húsvét napján az üres sírt felfedezték. Arra számítottak, hogy láthatják Jézus megfeszített testét, ehelyett két angyalt láttak, akik ezt kérdezték: "Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt." (Lk 24,5-6) Vajon Máriának és barátainak is egy ilyen "Nahát!" élménye volt, amikor felkerekedtek, hogy elmondják a tanítványoknak a meglepő híreket?
Húsvét napját a családdal, barátokkal és testvérekkel szoktuk együtt ünnepelni a feltámadott Krisztus előtt hódolva. Amint az imádat örömteli hangjai felcsendülnek, Jézus kereszten elmondott megbocsátó szavaira emlékezünk. Húsvét napján hálatelt szívvel ünnepelhetjük Urunkat és Megváltónkat, és az ő szeretetét és békességét megoszthatjuk másokkal.

Imádság: Köszönjük Jézusunk, hogy életedet adtad értünk, hogy benned és általad örök életünk legyen. Ámen.

Ma hálámat ajánlom fel Isten megtartó kegyelméért.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ISMERIK KRISZTUST!Elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #1919 Dátum: 2019. Április 23. - 07:48:30

2019. április 23. kedd

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.

Ef 2,1-7.

ÚJ TEREMTÉS

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Hétvégeken a férjemmel szeretünk egy házfelújítási tévéműsort nézni. Mindig izgatottan figyelem, ahogy egy régi, lerobbant épület működő otthonná alakul át. Néha az alapozás rossz, vagy a tetőt kell kicserélni, ezek pedig igen nehéz és drága javítási munkálatok. A legjobb az, amikor egy feledésbe merült szépség kerül napvilágra, például ép parketták, amelyek por és törmelék alatt rejtőztek. Végül pedig az addig szemet bántó, haszontalannak tűnő ház befogad egy új családot.
Az elhagyatottságtól a belakottságig, a régitől az újig csodálatos folyamat zajlik. Olyan ez, mint egy gyógyulás, ami elgondolkodtat: Isten nem ugyanígy látja-e a bennünk rejlő lehetőséget? A Biblia azt tanítja, hogy Isten mindent megújít, beleértve minket is. Akár a felújításra szoruló házak, az emberek is sérültek. Mindenkinek szüksége van Isten helyreállítására. Az Ef 2 erőteljes képet mutat, ahogyan Isten Jézus kereszthalála által teljesen átformálja gyermekeit. Megváltónk feltámadása megszabadít minket, és képessé tesz, hogy jót cselekedjünk. Ha ez önmagában nem lenne bámulatos, az Ef 2,22 ezt hirdeti: Krisztusban "ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által". Csodálatos, hogy így láthatjuk magunkat és a körülöttünk lévőket!

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük az új életet, amelyet Krisztusban adtál nekünk. Ámen.

Isten újjá tud formálni engem is.

IMÁDKOZZUNK, HOGY ÚGY LÁSSUK MAGUNKAT ÉS MÁSOKAT, AHOGYAN ISTEN LÁT BENNÜNKET!