Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 295320 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1905 Dátum: 2019. Április 04. - 08:50:16
2019. április 4. csütörtök

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

MADÁRDAL

Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? (Mt 6,26)

2014-ben a fiam sokáig kórházban volt. A telet a helyzetünk még hidegebbé és sivárabbá tette. A barátságtalan kórház mellett azonban volt egy nyitott kert, ahol egy kis lugas a békességet jelentette számunkra. A sűrű jázminágak mennyezetet szőttek a díszes pad fölé. Oldalról örökzöld ciprus és színes virágba borult kaméliabokrok szegélyezték. Középen egy gyönyörű madárház és egy póznára erősített madáretető állt. De a legcsodálatosabb a kórház falain belül is visszhangzó madárének volt. A kis kert telve volt élettel, és a természet zenéje csengett benne.
Minden nap, amikor elvittem a fiamat sétálni a kerekesszékében, megálltunk ezen a helyen. Itt néhány percre elfelejthettük a gondjainkat, élvezhettük a természet szépségét, nézhettük a játszadozó madarakat, és közben hallgathattuk gyönyörű éneküket. Gyakran gondolok erre a kertre, mert a nehéz időben a békesség szigete volt, és mindig a mára kijelölt igét juttatta eszembe. Emlékeztetett arra, hogyha Isten még a madaraknak is gondját viseli, akkor mennyivel inkább törődik velünk.
Nem egyedül kell az élet nehézségeivel megbirkóznunk. Nemcsak Isten gondoskodó szeretete van mindig velünk, hanem az ő békessége is, mely minden értelmet meghalad (Fil 4,7).

Imádság: Urunk, köszönjük szeretetedet és gondoskodásodat. Köszönjük, hogy meggyógyítasz és békességet adsz. Ámen.

Isten az ég madarainál is jobban törődik velünk.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1906 Dátum: 2019. Április 05. - 11:13:52

2019. április 5. péntek

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.

Zsid 12,1-3.

JÓL VÉGEZNI

Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. (Préd 7,8)

Nemrég megbuktam az első forgalmi vizsgámon. Tökéletesen felkészülve mentem, két barátommal is gyakoroltam, és plusz órákat is vettem egy oktatótól. Végig simán ment minden, de amikor be akartam állni a vizsgaközpont parkolójába, túl nagy ívben kanyarodtam, és nekimentem a padkának. "Ez a hiba automatikus bukást jelent!" - mondta a vizsgáztató, miközben a vizsgalapot mutatta, és kérte, hogy 30 nap múlva jöjjek vissza.
Ez az eset a mai olvasmányt juttatta eszembe. Ha szem elől tévesztem a célt, nem nyerem el a díjat. Ahogyan engem körülvettek az oktatóim és barátaim, akik pozitív eredményre számítottak, úgy vesz mindnyájunkat körül a bizonyságtevők egész serege, akik biztatnak, és várják tőlünk, hogy cselekedeteinknek pozitív eredménye legyen. A levél szerzője bátorít, hogy tanuljunk mások hitéből, figyelve "életük végére" (Zsid 13,7).
A jogosítványon túl egy másik versenyen is jól kell végeznem. Most, amikor a lelkészi diplomám megszerzésének utolsó szakaszában vagyok, - és visszatérek majd Elefántcsontpartra, a szülőföldemre - mindvégig koncentrálni akarok, gondolva azokra, akiknek a szolgálatommal majd segíthetek.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy szólsz hozzánk életünk leckéin keresztül is. Add, hogy engedelmesek és hűségesek legyünk hozzád minden nap! Ámen.

A keresztény élet versenyében jól akarok végezni.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1907 Dátum: 2019. Április 06. - 12:14:14

2019. április 6. szombat

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

Róm 12,9-18.

GYÓGYÍTÓ BALZSAM

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. (Zsid 13,2)

Életem megrendült, amikor egy névtelen levél értesített férjem viszonyáról. Ezután egy ideig külön éltünk, és új lakóhelyemen elkezdtem templomba járni. Itt lelki beszélgetésre is lehetőségem volt, és tanácsadóm arra biztatott, csatlakozzak egy női bibliakörhöz. A vezető meghívott egy közelgő csendes hétre, beszélt egy női imacsoportról, ahol a szükséget szenvedőkért külön is imádkoznak. Mindenütt szívesen, szeretettel fogadtak. A legtöbben nem ismerték a helyzetemet, de törődésük és elfogadásuk gyógyír volt összetört szívemnek és sérült önérzetemnek.
Később férjem is elkezdett velem járni a gyülekezetbe. Itt befogadóan és megbocsátóan fogadták, akik tudták, mi történt velünk, és elsegítették őt annak megértéséhez, hogy mit is jelent bűneink alól feloldozva Jézus követőjének lenni.
Mindezeken keresztül ráébredtem, mennyire fontos, hogy barátságosak legyünk mindenkivel. Nem tudhatjuk, hogy a másik ember éppen milyen szomorúsággal, fájdalommal küzd, ebben a megtört világban majdnem mindenki hordoz valamilyen sebet. Az is lehet, hogy fájdalma eljuttat valakit, hogy életében először templomba menjen. De akár új, akár régi templomba járó legyen valaki, ugyanúgy szüksége van a kedvességre, amelyben kifejeződik Krisztus gyógyító szeretete.

Imádság: Urunk, segíts, hogy minden emberre teremtményedként tekintsünk, és szereteteddel forduljunk felé! Ámen.

Szeretettel fogadva valakit, Isten gyógyítását is közvetítem.

IMÁDKOZZUNK A LELKI TANÁCSADÓKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1908 Dátum: 2019. Április 07. - 12:16:10
2019. április 7. vasárnap

Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!
Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat!
Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett,
tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz!
Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük!
Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged!
A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!
Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled.
Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked.

Péld 4,1-9.

JÉZUSSAL JÁRVA MINDEN NAP

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! (1Kor 16,13)

Voltak olyan idők az életemben, amikor annyira engedetlen voltam Isten és Krisztus tanításaival szemben, hogy úgy éreztem, rajtam nem lehet segíteni, és engem nem lehet szeretni. Rendkívül nyomasztott, hogy talán Isten nem is akar kezdeni velem semmit a bűneim miatt. Oly nagyon örülök, hogy Isten gondolatai nem ugyanazok, mint az enyémek! (Ézs 55,8) Hálás vagyok, hogy a Szentlélek segítségével megtanultam, hogyan álljak ellen a kísértésnek és támaszkodjam Isten tanítására.
Krisztus követéséhez meg kell változnunk szívünkben és gondolatainkban. Sok minden befolyásolhatja gondolatainkat és tetteinket, és eltéríthet minket attól, hogy naponta Krisztussal tartsunk. Azonban a Szentlélek emlékeztet minket, hogy a végső példa Krisztus. Földi életében, munkájában, szolgálatában semmi és senki nem téríthette el. Ellenkezőleg, irántunk való szeretete erejének okán, legyőzte a bűnt és a halált, és örökéletet ajánl nekünk.

Imádság: Megbocsátó Istenünk, kiapadhatatlan erődre számítunk, ami átsegít minket a hit útjának buktatóin. Megerősít, amikor tétovázunk, fölemel, ha elesünk. Ámen.

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ÚGY ÉRZI, NEM ÉRDEMLI MEG ISTEN SZERETETÉT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1909 Dátum: 2019. Április 08. - 11:45:50
A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára.
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.)

Zsolt 62,1-3.6-9.

KITARTÓAN STRESSZES

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mind-ezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Mt 6,33)

Jelenleg meghallgatásokra készülök, hogy bekerüljek egy művészeti iskolába. A készülés legintenzívebb idején is szorgalmasan kell tanulnom a középiskolában. Az elmúlt néhány hónapban nyugtalanná váltam, és szinte mindig feszült vagyok.
Valahogyan nem okoz nekem problémát, ha nagyközönség elé kell állnom, de szorongás tölt el amiatt, vajon hogyan fog megítélni az a négy ember, akin a jövőm múlik. Az a gondolat, hogy valamiért elutasítanak, amiért olyan keményen dolgoztam, könnyeket csal a szemembe.
Egy átlagos napon alig van időm arra, hogy Istenre gondoljak. Amikor sikerül, akkor végtelen békesség tölt el, és olyan szeretet, amely legyőzi bennem a feszültséget és a szorongást. Az Istennel való beszélgetésre az egyik jó alkalom, amikor reggel elautózom az iskolába. Kikapcsolom a rádiót, így teljes csendben vagyok, és megköszönök Istennek minden áldást. Nem gondolkodom azon, mit kell még megtennem, csak arra gondolok, Isten hogyan gondoskodik rólam.
Isten tudja, hogy mire van szükségünk, és elvezet minket a céljainkhoz. Ha először az ő országát keressük, gondunkat fogja viselni, amikor problémákkal küzdünk.

Imádság: Urunk, köszönjük örökké tartó szereteted. Segíts, hogy a feszültségekkel teli időszakokban is hűek maradjunk! Segíts követnünk szeretető útmutatásod! Ámen.

Szakítok ma időt arra, hogy először Isten országát keressem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1910 Dátum: 2019. Április 09. - 10:15:54

2019. április 9. kedd

Mert megörvendeztettél tetteiddel, URam, kezed alkotásainak ujjongok.
Mily nagyok alkotásaid, URam! Igen mélyek gondolataid!
Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg.
Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk.
De te, URam, magasztos vagy örökké!
Mert ellenségeid, URam, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevők mind.
De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaly öklel, és friss olajjal kentél meg engem.
Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok.
Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus.
Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain.
Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak.

Zsolt 92,5-15.

IDŐSEBBÉ VÁLNI

Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak. (Zsolt 92,15)

Öregszem. Látszik az arcomon, érzem a csontjaimban. A testem nem úgy működik, mint fiatalabb koromban, reflexeim lassúbbak, több fájdalom és gyötrelem kínoz. De ahogy öregszem, észreveszem, hogy új látásmódot nyerek és egy újfajta erőt.
A Biblia azt mondja, hogy "ékes korona az ősz haj" (Péld. 16,31). Még mindig képes vagyok az Úr munkáját végezni. Valójában több időm van a Szentírás olvasására, a töprengésre, imádkozásra és figyelni Isten hangjára, mint amikor fiatalabb voltam. Jóllehet a hallásom nem a régi, de jobban rá tudok hangolódni Isten hangjára. Az eszem nem olyan éles, de az Úr áldásaiért egyre hálásabb vagyok. Reflexeim lassúbbak, de gyorsabban Istenre bízom magam. Látásom sem tökéletes, de Isten nagyságát jobban látom, mint valaha. Tapasztalom, ahogy a korral együtt jön a lelki érettség.
Az élet minden szakaszában megfigyelhetjük Isten áldásait. Életünk minden évszakának megvan a célja. Isten nem bocsát el bennünket időskorunkban, mert erőnk hanyatlik; Isten mindenkit tud használni az ő országa szolgálatában.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy országod építésében feladatot adsz nekünk életünk minden szakaszában. Segíts, hogy ne feledjük, korunktól függetlenül szolgálhatunk téged! Ámen.

Ahogy öregszem, új utakat találok Isten szolgálatára.

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1911 Dátum: 2019. Április 10. - 09:39:30
2019. április 10. szerda

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.

Róm 8,1-11.

KEGYELEM

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9)

A kerekesszékből odahajoltam kórházi ágyon fekvő négy hónapos kisfiamhoz, Benhez, és megfogtam apró kezét. Szerettem volna megérinteni az arcát a fején lévő fehér gézkötés alatt. A fejéhez és mellkasához csővezetékekkel csatlakozó gépek tartották életben. A szívem nehéz volt. Mindkettőnknek fizikai fájdalmaink voltak egy súlyos autóbaleset miatt, és tele voltam kiengesztelhetetlen bűntudattal. Menet közben Ben felé fordultam, amelynek az lett a következménye, hogy lehajtottam az útról, és legyalultam egy fém fénysorompót. Most pedig a gyermekemnek a szeme, a karja és a lába is mozdulatlan. Újra és újra kértem Istent, hogy bocsásson meg. Egyszer egy belső hangot hallottam a szívemben: "Ne kérj bocsánatot ezerszer! Bánd meg egyszer, és adj hálát kilencszázkilencvenkilencszer Jézus Krisztus által érkező megbocsátásért."
Amellett, hogy hálásak voltunk, amikor Ben és én is fizikailag meggyógyultunk, egy újabb csöndes csoda bontakozott ki, miután fokozatosan megértettük Isten feltétel nélküli megbocsátását. Meg tudtam bocsátani magamnak. Tudtam, Mennyei Atyánk nagyon szeret minket, ezért nem kell koldusként elébe járulni. Nyugodtan megköszönhetjük Istennek, hogy megbocsátott nekünk, és így megbocsáthatunk magunknak is.

Imádság: Megváltónk! Hálásak vagyunk a kegyelmedért, amely szabadon áramlik mindnyájunkhoz. Ámen.

Vétkeim össze sem hasonlíthatók Isten kegyelmével.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ERŐS MEGBÁNÁST ÉREZNEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1912 Dátum: 2019. Április 12. - 08:40:09
2019. április 12. péntek

A karmesternek: Dávid zsoltára.
Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.
Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne.
Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.
URam, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni.

Zsolt 40,1-6.

TEHERHORDOZÁS

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Amikor néha az ember életveszélyről kap híreket, bénító félelem foghatja el. De attól a pillanattól kezdve, hogy negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nálam, emberek sokasága imákkal és bátorítással vett körül. Ennek eredményeképpen újra és újra elcsodálkozom, hogy milyen kicsinek tűnik a teher a körülményeim súlya alatt.
Amikor a rák átterjedt az agyamba, és agyműtétre vártam, eszembe jutott egy főiskolai hátizsákos túra a Rocky hegységbe. Elájultam, és sokkal lassabban kellett leereszkednem a hegyről, mint a csoport többi tagjának. Amikor elértem az alaptábort, észrevettem, hogy csak az üres hátizsákom cipeltem. A túratársaim elosztották maguk között a hátizsákom tartalmát.
Rejtélyes módon a Szentlélek megenyhíti terheink súlyát mások imádságain, jóindulatú cselekedetein és bátorító szavain keresztül. Amikor tudjuk, hogy valaki egy nehéz időszakon megy keresztül, egy egyszerű üzenet, üdvözlő lap vagy étel elég lehet ahhoz, hogy enyhítsünk a terhein.

Imádság: Drága Urunk! Köszönjük, hogy vannak, akik segítenek cipelni terheinket. Segíts, hogy meg tudjuk osztani egymással mások terheit! Ámen.

Isten hívása alapján kinek a terhén enyhíthetek ma?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1913 Dátum: 2019. Április 13. - 09:25:48

2019. április 13. szombat

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Mk 10,13-16.

EGY KISFIÚ TERELGETI ŐKET

Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. (Mk 10,15)

Betegségem miatt nem tudtam rendszeresen részt venni a gyülekezeti alkalmakon. Azonban meglepetésként és áldásként ért, amikor a gyülekezet gyermekei kopogtattak egyik este az ajtómon, és átadtak egy követ, amit ők festettek, "Mi (szív szimbólum) Téged!" felirattal. Az ő kézműves munkájuk most az éjjeliszekrényemen van, hogy Isten szeretetére emlékeztessen minden új nap elején és végén.
A mai olvasmányban Jézus megdorgálta azokat, akik megpróbálták elválasztani őt a gyermekektől. A felnőttek elé állított egy gyermeket, hogy élő példát adjon arról, milyen az Isten országa: ártatlan, nyitott, szerény, feltétel nélkül szerető.
Szent felelősségünk úgy felnevelni gyermekeinket, hogy megismertessük velük Isten útjait tanítás és példamutatás által. Mint egy család, mi - mint gyülekezet - különös gondot fordítunk a gyermekekre a vasárnapi iskolában, a gyülekezeti táborokban, az ifjúsági kórusban vagy egyéb programok során. De megvan a veszély, hogy mi, felnőttek, ezeket a lehetőségeket kizárólag egyirányúnak látjuk. Talán gondolnunk kellene a körülöttünk lévő gyerekekre és megkérdezni: Mit taníthatnak ők nekünk?

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük azt a csodát és örömöt, hogy gyermeki hittel tekinthetünk rád. Ámen.

A gyerekek a legjobb tanítók, amikor Isten országáról van szó.

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETÜNKBE JÁRÓ GYERMEKEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1914 Dátum: 2019. Április 15. - 08:55:51
2019. április 15. hétfő

Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: "Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre! De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak."

Mt 22,1-14.

ELHÍVÁS

Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. (Mt 22,14)

1979-ben egy viszonylag fiatal és tapasztalatlan általános iskolai tanár voltam, a gyermekkori, vasárnapi iskolában szerzett csekély Krisztus-ismerettel. Aztán egy skót pedagógiai újságban láttam egy tanár/misszionárius álláshirdetést a shetlandi Foula szigetére. Kalandvágyó természetem lévén jelentkeztem az állásra, anélkül, hogy túl sokat töprengtem volna, mit is kíván a misszionárius szerep. Az állást megkaptam.
Akkoriban Foula lakossága 40 fő volt, a pici iskolába kilenc gyermek járt. Az volt a feladatom, hogy istentiszteleteket és temetéseket is vezessek. Elkezdtem olvasni a Bibliát és vallásos kommentárokat. Így növekedtem lelkileg. Nemcsak megismertem és megszerettem Istent, de megtanultam megosztani ezt a szeretetet másokkal. Tudom, hogy 1979-ben az Úrnak már terve volt velem.

Imádság: Köszönöm, Istenem, hogy igédben utánunk nyúlsz, hogy a te áldott gyermekeidként érjünk és növekedjünk. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten felkészít, hogy szeretetét megosszam másokkal.

IMÁDKOZZUNK A MISSZIONÁRIUSOKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1915 Dátum: 2019. Április 16. - 09:50:16
2019. április 16. kedd

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

Lk 10,38-42.

AMI LÁTHATATLAN

Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2Kor 4,18)

Minden készen állt. A húsvéti kosarakat megtöltöttem édességgel és játékokkal. Műanyagtojásokat rejtettünk el a frissen nyírt fűbe, ahol majd unokáink megkeresik a kosarukhoz illő színűeket. Szendvicseket és desszerteket készítettem. Elégedetten fényképeztem az asztalt, sok órai munkám gyümölcsét, és posztoltam a közösségi médiára. Azonnal érkeztek a kommentek: "Tetszik a kereszt.", "Hogyan csináltad a tükröződést?" Milyen tükröződést? Újra megnéztem a posztot. Egy kereszt alakú tükröződés látszott a kosarakon a közeli ablak felől. Hogy is nem vettem észre?
Jobban figyeltem az előkészületekre, mint az ünneplés igazi okára. Márta és Mária története jutott eszembe. Úgy éreztem magam, mint egy modernkori Márta, aki elmulasztotta az egyetlen fontos dolgot az előkészületekben. Hányszor rohangáltam, hogy minden tökéletes legyen, de nem imádkoztam a vendégeimért és az együtt töltött időért! Hányszor koncentráltam a láthatókra, s elmulasztottam a láthatatlan áldásokat!
Annak a napnak az előkészületei eltűntek: a tojásokat megtalálták, az ételt megették, az unokák hazamentek. De a kereszt üzenete örökké megmarad!

Imádság: Drága Uram, segíts a nagy rohanásban észrevenni jelenlétedet! Ámen.

Ma lelassítok, és Isten jelenlétét keresem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1916 Dátum: 2019. Április 17. - 10:00:24
2019. április 17. szerda

Néhány nap múlva Jézus ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid." Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: "Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: "Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még sohasem láttunk!"

Mk 2,1-12.

A GYÜLEKEZET CSÚCSFORMÁJA

Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. (1Kor 12,26)

Mikor fiunk meghalt egy motorbalesetben, gyülekezeti családunk körülvett minket szeretetével. Nem tudom, barátaink imái, ételei, képeslapjai és látogatásai nélkül hogyan éltük volna túl érzelmileg mindezt.
Gyászomban eszembe jutott a béna ember, akit a barátai a tetőn át vittek Jézus elé, hogy meggyógyítsa. Pont így éreztem magam: gyülekezeti családom hordozott, mikor képtelen voltam járni. Megható volt, hogy mások átérzik a fájdalmamat, és szolgálnak nekem pótolhatatlan veszteségemben. Az ő törődésük volt a gyógyulási folyamat kezdete. Szeretetük megmentette az életemet.
Ha az egyház megtestesíti Isten szeretetét, támogatja a szenvedőket, látogatja a betegeket és törődik a szükségben lévőkkel, akkor igazán krisztusi módon szolgál. Ennek a szeretetnek az élvezőjeként bizonyságot tehetek arról, hogy az egyház akkor adja a legjobbat, amikor másokkal törődik.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy küldesz mellénk támogatókat, s így megmutatod, hogy mindig velünk vagy. Ámen.

Ha szeretetet gyakorlok a szenvedőkkel, Isten munkáját végzem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1917 Dátum: 2019. Április 18. - 09:25:52

2019. április 18. csütörtök

Amikor eljött az óra, Jézus asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: "Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában." Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: "Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa." És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: "E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki."

Lk 22,14-20.

MEGSZENTELT PILLANATOK

Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? (ApCsel 8,36)

Amikor a templomból hazafelé tartok, időről időre elém tárul egy kedves kép. Az út mindkét oldalán - a híd előtt - kocsik és teherautók hosszú sora. Azonnal tudom, hogy emberek gyülekeznek egy testvérünk keresztelőjére. Néha épp időben érkezek a patakhoz, hogy lássam a szent pillanatot, amikor Isten egyik gyermekét a patak vizében megkeresztelik. Ez tökéletes áldás egy vasárnap reggeli istentisztelet végén.
Úgy gondolom, semmi sem lehet örömtelibb ezen a világon, mint Krisztusban egy új testvérünk ünneplése. A keresztelés Isten ajándéka, amelyen keresztül megkapjuk Isten kegyelmét, és emlékezünk arra, kik vagyunk és kihez tartozunk. Az Atya szeretett gyermekei vagyunk, szeretetből és szeretetre teremtve, ahogy Jézus élete, halála és feltámadása mutatja.

Imádság: Atyánk, köszönjük azokat a pillanatokat a hit útján, melyekkel szeretetedre válaszolunk. Add, hogy ne vegyük ezeket könnyedén, hanem mindig örüljünk neki! Jézus nevében kérünk. Ámen.

A keresztség Isten szeretetének és megmentő kegyelmének jele.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1918 Dátum: 2019. Április 19. - 18:03:59
2019. április 19. péntek

Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

Jn 11,17-27.

NAGYPÉNTEK

Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. (Jn 6,40)

Az avokádó a kedvenc gyümölcsöm, s elhatároztam, ültetek egyet. Az internetes tanácsok alapján négy fogpiszkálót szúrtam bele a magba, hogy félig elmerülve maradjon egy üveg szájánál, amelyet vízzel töltöttem meg. Ezután várakoztam.
Egy hónap múlva az életnek semmi jelét nem láttam, le is mondtam róla. Végül egy hajszálrepedés jelent meg az alján, és újabb hetek múlva egy kis gyökér is előtűnt a repedésből. Aztán lett egy másik repedés is, amelyen egy kis hajtás kukkantott ki.
A mag, amely élettelennek tűnt, már egy kicsi, de egészséges növénnyé cseperedett. Ez a kicsiny fa bizonyíték arra, hogy az élet végig ott volt a magban, a külső látszat ellenére is.
Húsvét közeledtével elgondolkodtam. Micsoda reménytelenséget érezhettek Jézus követői, látva, hogyan hal meg a kereszten, és élettelen testét hogyan viszik el, és temetik egy sziklasírba! De a remény nem halt meg! Három nap múlva Jézus feltámadása győzött a halál és a sír felett.
Jézus feltámadása a legnagyobb csoda, de az én növényem is mutatja, hogy várhatunk Istenre, ha valami kívülről reménytelennek látszik. Ő az, aki új életet, új reményt és új kezdetet kínál.

Imádság: Drága Istenünk, segíts emlékeznünk a benned való reménységre reménytelen helyzetünkben is. Ámen.

Isten az új kezdet reménységével ajándékoz meg engem.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK EGY ÚJ ÉLETSZAKASZBA LÉPNEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4230
 • Nem: Nő
 • :2020. Április 05. - 17:45:53
Válasz #1919 Dátum: 2019. Április 20. - 08:39:59
2019. április 20. szombat

A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg!
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak.
Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.
Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!

Ézs 41,9-13.

HAJNALHASADÁS

Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. (Zsolt 30,6)

Egyik éjszaka a kisebb fiam átjött hozzám. Sírt. Azt mondta, hogy nem akar egyedül lenni, velem akar maradni. Magamhoz öleltem, és bátorítottam, hogy Isten azt mondja, ne féljünk. Emlékeztettem az ágya feletti igeversre: "Ne félj, mert én veled vagyok!" (Ézs 41,10.) Engedte, hogy a karjaimban tartsam, végül elaludt. Aznap éjjel többször is felébredt, és azt mondta, bárcsak reggel lenne már. Minden alkalommal megnyugtattam, hogy vele vagyok, és nem fogom magára hagyni. Amikor utoljára fölkelt, már hajnalodott. Ekkor kimutattam az ablakon, hogy lássa, a reggel közel van. Ezután békésen aludt egészen reggelig.
Eszembe jutottak azok az idők, amikor félelmeim közepette Istenhez kiáltottam. Munkahely elvesztés, gyermekem betegsége, szerettem halála idején is éreztem az éjszaka sötétjét. Minden egyes esetben, amikor az éjszakában Istenhez kiáltottam, karjaiba vett, és megnyugtatott. Könnyeim között Isten velem volt. Végül felvirradt. És ezzel együtt elérkezett az a békesség és öröm, amelyet Isten ígér.

Imádság: Szerető Istenünk, félelmeink helyett adj reménységet, miközben a reggel örömére várakozunk. Ámen.

Isten legyőzi a félelmemet, reménységet és világosságot hoz a sötétségembe.