Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289733 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2025 Dátum: 2019. Augusztus 26. - 09:01:16
2019. augusztus 26. hétfő

Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is: Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.

Jak 2,14-18.

EGY 1962-ES HUDSON

A hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. (Jak 2,17)

Buford egy tizenöt éves fiú volt, aki a Kentuckyban, Handshoe megye belső, erdős részében lakott. Egy külső agydaganatban szenvedett, amely kettéosztotta a fejbőrét, és részben kiterjedt a jobb szemére, ezzel vakságot okozva. Én a tanára voltam.
Havonta egyszer Buford apja, John, hosszú utat tett Prestonsburgba, hogy megvásárolja a gyógyszert, amely életben tartotta a fiát. Jóval hajnal előtt felébredt, átsétált a nedves patakmedren, majd továbbhaladt a földúton, amíg el nem jutott az autópályáig, hogy ott elérje a helyi gyorsbuszt. Ez a küldetés egy egész napot vett igénybe.
Az iskolaév végén az 1962-es Hudsonomra gondoltam. Korábban úgy véltem, hogy az autóm velem fog megöregedni, de egyszer csak eszembe jutott Buford. Akkor már tudtam, mit akarok tenni. Átadtam az apjának az autó kulcsát, és azt mondtam: "Ez az öné; vegyen Bufordnak gyógyszert!"
Lukács evangéliuma emlékeztet minket: "Adjatok, és adatik nektek... Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek" (Lk 6,38). Minden, amink van, az Úré. Legyen ez akár egy autó, egy perselybe dobott pénzérme, vagy szeretetadomány, mindnyájunknak van, amit megoszthatunk másokkal.

Imádság: Vezess bennünket, Urunk, a te szolgálatodban! Hadd nyújtsunk segítő kezet "akár csak egynek is a legkisebb testvéreink közül"! Ámen.

A Szentlélek arra indít, hogy szeretettel cselekedjek.

IMÁDKOZZUNK, HOGY JÓAKARATTAL SZOLGÁLHASSUNK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2026 Dátum: 2019. Augusztus 27. - 08:36:07
2019. augusztus 27. kedd

Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: "Uram, íme, akit szeretsz, beteg." Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: "Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia." Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz: "Menjünk ismét Júdeába!" A tanítványok ezt mondták neki: "Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy?" Jézus így válaszolt: "Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága." Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: "Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem." A tanítványok ezt felelték rá: "Uram, ha elaludt, meggyógyul." Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: "Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!"

Jn 11,1-15.

ISTEN GONDOSKODIK

Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? (Jn 11,40)

Régóta kiáltottam Istenhez, hogy segítsen, ám amikor ez nem történt meg, elszomorodtam, és kétségeim támadtak. Úgy éreztem, Isten nem törődik velem.
Kíváncsi vagyok, vajon Mária és Márta is ugyanígy érezhetett-e a ma olvasott történetben. Mária, Márta és Lázár Jézus barátai voltak, és a Jn 11-ben világosan látjuk, hogy Jézus szerette őket. Ám amikor Lázár beteg lett, és Jézust hívatták, ő nem jött azonnal, közben Lázár meghalt. Jézusnak, amint megkapta az üzenetet Lázár betegségéről, már kész terve volt a jóra, annak ellenére, hogy a dolgok egyre rosszabbnak tűntek.
A Szentírás e szakasza arra emlékeztet, hogy Isten engem is szeret, meghallgat, ha hozzá kiáltok, és kész válasza van számomra. Isten képes beteljesíteni életem célját a maga szabta időben. Mindössze annyi a feladatom, hogy továbbra is higgyek.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy mindent a te dicsőségedre munkálsz. Segíts bízni benned akkor is, amikor úgy tűnik, nem figyelsz ránk! "Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe!" Ámen. (Lk 11,2-4)

Még a fájdalom közepette is velem van Isten.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚGY ÉRZIK, ISTEN NEM HALLGATJA MEG ŐKET!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2027 Dátum: 2019. Szeptember 01. - 11:40:02
2019. szeptember 1. vasárnap

Dicsérjétek az URat! ÚRnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az ÚR nevét!
Legyen áldott az ÚR neve most és mindörökké!
Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét!
Magasan fölötte van az ÚR minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az ÚRhoz, aki a magasban lakik,
és a mélybe néz, az égre is, a földre is?
Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt.
Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.
Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az URat!

Zsolt 113.

KÖZELEBB

Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. (Jak 4,8)

Nemrégiben a másik államban lakó gyermekeim és unokáim töltöttek egy hetet nálam. Megfigyeltem, hogy mindnyájunknak voltak olyan szokásaink és cselekedeteink, melyeket sokszor tettünk a nap során. Néhányan állandóan a telefonjukon lógtak. Mások gyakran kiszaladtak egy kis friss levegőre a szabadba. Az unokáknak egyre több játék kellett. Egyesek mindig bekaptak egy-egy falatot, én pedig a szokásosnál több időt töltöttem a mosogatással.
Ezeket a viselkedésmintákat megfigyelve arra gondoltam, ha olyan sokat olvasnánk a Bibliát vagy imádkoznánk, mint amennyit más dolgokkal foglalkozunk, egyre közelebb kerülhetnénk Istenhez. Elhatároztam, hogy imádkozni fogok, miközben mosogatok. Javasoltam gyermekeimnek és unokáimnak, hogy mindig mondjanak egy rövid imát, amikor csak bekapnak egy falatot, előhúzzák a telefonjukat, kiválasztanak egy játékot, vagy kiszaladnak a friss levegőre. A Biblia arra emlékeztet, hogy ha szüntelen imádkozunk és közeledünk Istenhez, ő közeledni fog hozzánk.

Imádság: Drága Istenünk, segíts mindig rád gondolnunk, hogy közelebb kerülhessünk hozzád! Ámen.

Ma az imádság része lesz a tevékenységeimnek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2028 Dátum: 2019. Szeptember 02. - 08:29:30
2019. szeptember 2. hétfő

"Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked."

Mt 6,1-4.

ANGYALOK MEGVENDÉGELÉSE

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. (Zsid 13,2)

Fiatal ügyvéd koromban az egyik első látogatóm az irodámban egy 80-as éveinek közepén járó idős hölgy volt, aki nagy, háromkerekű kerékpárján érkezett. Később megtudtam, hogy Blanche-nak hívják, és úgy ismerik a helyi kis közösségben, mint aki a triciklijével járja a várost.
Blanche minden héten bejött az irodámba. Gyakran megosztotta velem a mennyországról alkotott elképzelését, és bár gondolatai kissé idegennek tűntek, figyelmesen meghallgattam.
Én magam az irodámtól mintegy 30 kilométerre laktam. Egyik nap, amikor hazatértem, a lakást teljesen kitakarítva találtam. Egy kicsit aggódtam, hogy valaki csak úgy bejött a házamba, de hálás voltam a takarításért. Néhány nap múlva Blanche bejött az irodámba, és megkérdezte: "Na, hogy tetszett?". Hamar rájöttem, hogy ez az asszony 30 kilométert utazott azért, hogy nálam kitakarítson.
Amikor Blanche-ra emlékezem, a fenti igevers jut eszembe az angyalok megvendégeléséről. Hiszem, hogy Isten embereket hoz elénk, hogy általuk bepillantást nyerhessünk a mennyei világba. Ha nyitva tartjuk szemünket, észrevesszük és szeretjük embertársainkat, meglátjuk az Isten arcát.

Imádság: Atyánk, köszönjük jelenlétedet életünkben. Áldd meg azokat, akik szeretetedről tanítanak minket! Ámen.

Szeretném ma észrevenni másokban Isten arcát.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM VÁRT KEDVESSÉGGEL FORDULNAK FELÉNK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2029 Dátum: 2019. Szeptember 03. - 10:42:50

2019. szeptember 3. kedd

Azután Jézus így szólt hozzájuk: "Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek; - és az így válaszolna belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van." "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?"

Lk 11,5-13.

SOSEM EGYEDÜL

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. (Lk 11,9-10)

A nyolcvanas éveimben járok. Miután a férjem több mint 64 év házasság után meghalt, először fordult elő, hogy egyedül élek. Ehhez tényleg hozzá kellett szoknom. Gyakran rajta kaptam magam, hogy hangosan beszélek, és azután magam reagálok is rá. Úgy ki voltam éhezve a társaságra, hogy ha együtt voltam másokkal, egyre csak beszéltem és beszéltem, és annyira örültem, hogy végre megoszthatom valakivel a napi történéseket. Határozottan kerestem az életem "új normális menetét".
Vigasztalódtam a gyülekezetben, barátaim között, az írásban, de éreztem magamban egy űrt. Egyszer olvasni kezdtem a Csendes Perceket, és felfedeztem, hogy mások is hasonlóan élnek. Az áhítatok íróinak megtapasztalásai arra ösztönöztek, hogy közelebb jussak az Úrhoz, Megváltómhoz. Most már tudom, hogy nem vagyok egyedül, mert ő mindig velem van, beszélhetek hozzá, meggazdagítja és betölti életemet szeretetével.
Az Istennel való kapcsolat ad erőt, hogy naponta azzal az elhatározással keljek fel, hogy szembenézek az új kihívásokkal, és megkérdezem: Hogyan tölthetem be Isten akaratát az életemben, és hogyan segíthetnék másoknak meglátni, hogy soha nincsenek egyedül. Az Úr segítségével megtalálom a választ.

Imádság: Urunk, segíts növekednünk a hitben, hogy mások észrevegyék bennünk szüntelen gondoskodásodat! Ámen.

Isten kegyelme és a Szentlelke mindig velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2030 Dátum: 2019. Szeptember 04. - 08:07:03
    Mobil applikáció
    Részletes keresés

2019. szeptember 4. szerda

Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.

Róm 7,14-25.

HÁLA LEGYEN ISTENNEK!

Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! (Róm 7,25)

A lányom almás süteményt szeretett volna, így hát levettem a fáról három gyönyörű almát. Amikor az egyik almát meghámoztam és kettévágtam, belül teljesen rothadtnak találtam.
Néha én is pontosan így érzek: külsőre kedves és mutatós vagyok, de sivárság van bennem. Bármennyire is igyekszem, hogy kiváló feleség és türelmes anya legyek, Pál apostol szavai igazak rám nézve: "Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat" (Róm 7,19). Évtizedek óta hívő ember vagyok, és örömet lelek Isten igéjében. Elismerem, hogy Isten útjai jobbak, mint az enyémek. Mégis gyakran úgy gondolom, hogy amit akarok, az a legfontosabb, vagy megérdemlem azt, amire a szívem vágyik - és mindez legyen meg most nyomban.
Szeretném tudni, vajon elkerülhető-e ez a belső harc? A Biblia azt tanítja, hogy ameddig csak élünk, küzdeni fogunk a bűnnel. Pál apostol azonban azt is írja: "Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!" (Róm 7,25). Jézus mindig velem van küzdelmeimben. Amikor a kísértés megjelenik, tudom, hogy segítségért kiálthatok, és követhetem Jézus példáját. Ő megígérte szabadítását, és mi számíthatunk szavára.

Imádság: Istenünk, segíts óvni szívünket a gonosztól! Köszönjük, hogy megszabadítasz Jézus Krisztus által, aki támogat minket mindennapi küzdelmeinkben. Ámen.

Bár a bűn megsokasodik, Isten kegyelme győzedelmeskedikNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2031 Dátum: 2019. Szeptember 06. - 10:51:46
2019. szeptember 6. péntek

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

1Jn 1,5-10.

SZENNYES EDÉNYEK

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9)

Amikor az edény mosatlanul marad az étkezés után, általában úgy is marad az másnapig. Mivel az ételmaradék igencsak rászárad az edényre, sokkal több időt vesz igénybe letakarítani, mintha azonnal elmostuk volna.
Az edényeken lévő szennyeződés elgondolkoztatott az életünkben jelen lévő és megtisztításra váró dolgokról. Talán bocsánatért kellene imádkoznunk, vagy segítségért, hogy meg tudjunk bocsátani másoknak; talán erkölcstelenség, igazságtalan cselekedet, vagy másféle bűnök terhelik a másokkal és Istennel való kapcsolatunkat.
Ahogy az edények elmosogatását illetően is igaz, életünkben is az a legjobb, ha nyomban beismerjük az elszennyeződéseket, és nem halogatjuk későbbre a cselekvést: a várakozás csak nehezebbé teszi a változtatást. De még ha hagytunk is bizonyos dolgokat már jó hosszú ideje rászáradni életünkre, a megbocsátás nagyon hatékony tisztítószer. Isten azt kéri, bocsássunk meg másoknak, és ő is megbocsát nekünk. Isten megtisztít minket bűneinktől Jézus vérének ereje által.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy megtisztítasz bűneinktől. Segíts felmutatnunk másoknak is bocsánatodat. Add, hogy legyünk mindig készen gyorsan kitakarítani életünkből és kapcsolatainkból a szennyeződéseket! Ámen.

Mert Isten nekem is megbocsátott, én is szabadon megbocsáthatok másoknak.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN BOCSÁTANAK MEG!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2032 Dátum: 2019. Szeptember 08. - 16:25:15
2019. szeptember 8. vasárnap

Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya!
Elveszi rólad az ÚR az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől félned.
Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el!
Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük.
Elbánok majd elnyomóiddal abban az időben. A sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm, dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket.
Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony, hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat! - mondja az ÚR.

Zof 3,14-20.

MEGELÉGEDETTSÉG

(Az Úr, a te Istened) Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. (Zof 3,17)

Nagyon szerettem ringatni kisgyermekeimet és pici unokáimat. A fiatalabbik lányom mindig örült, amikor szorosan magamhoz öleltem, mivel sokféle egészségi problémái miatt gyakran volt beteg, és vigasztalásra szorult. Bebugyoláltam kedvenc takarójába, magamhoz ölelve ringattam, és halkan dudorásztam: "Engem szeret Jézusom". Ilyenkor elégedetten megnyugodott.
Évekkel később hetente egyszer én vigyáztam csecsemő fiúunokámra, Nathanielre. Miután átpelenkáztam, és előkészítettem a cumisüvegét, körbeöleltem egy takaróval, ringattam, etettem, és közben halkan énekeltem: "Engem szeret Jézusom". Elnyugodott, hiszen a nagymama magához öleli, ringatgatja, énekel fölötte.
Ez a két bébigeneráció jut az eszembe, amikor a fenti igeverseket olvasom. Isten mindnyájunkat jobban szeret, mint ahogy én valaha is szerethettem gyermekeimet és unokáimat. Meghatódom, amikor arra gondolok, hogy a világmindenség Istene gyönyörködik bennem. Isten énekel fölöttünk, várja, hogy hozzá simuljunk, és vigasztalást találjunk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy túláradó módon szeretsz minket. Segíts mindig emlékeznünk, mennyire szeretsz, és mennyire szeretnél megvigasztalni minket! Ámen.

Isten megnyugtató ölelésében biztonságban érezhetem magam.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2033 Dátum: 2019. Szeptember 09. - 10:34:32
2019. szeptember 9. hétfő

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Zsid 4,12-16.

KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉS

Őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Ef 3,12)

A háromnapos heves esőzés patakok által szabdalt területté változtatta a vidékünket, túlcsordult elvezető árkokat, felázott udvarokat és a völgyekben elárasztott utakat hagyva maga után. Narancsszínű korlátok és "Út lezárva" feliratok zárták el az utcákat, kerülőutak keresésére késztetve az autóvezetőket. Amikor megpróbáltam felhajtani az autópályára, lezárva találtam, azzal az utasítással, hogy forduljak vissza. A forgalomelterelés csak növelte idegességemet, hogy eljuthatok-e oda, ahová mennem kell.
A kormánykereket szorongatva rájöttem, hogy van választásom: vagy engedem, hogy a forgalomelterelés okozta zűrzavar eluralkodjon rajtam, vagy imádkozhatok, hogy Isten megnyugvást adjon az útlezárások ellenére is. Arra gondoltam, hogy az imádkozásnak nincsen semmi akadálya. Bármikor szabadon Isten elé járulhatok.
Jézus Krisztus az út Istenhez (Jn 14,6), és őáltala bizalommal közeledhetünk Istenhez (Zsid 4,16). Sokféle eszköz segít kapcsolatba lépnünk Istennel: imádkozás, bibliaolvasás, istentisztelet, keresztény énekek hallgatása és Isten népének való szolgálat. Ő soha nem teszi ki az "Út lezárva" táblát. Amikor őszinte szívvel közeledünk hozzá, ő elfogad.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük emlékeztetésedet, hogy te mindig velünk vagy. Ámen.

Az imádság által bárhonnan, bármikor elérhetem Istent.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2034 Dátum: 2019. Szeptember 11. - 11:48:25

2019. szeptember 11. szerda

Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

ApCsel 2,42-47.

ÉLET A KÖZÖSSÉGBEN

Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (ApCsel 2,42)

Kedd reggel a bejárati ajtóhoz siettem, a férjem megállított. "Láttad ezt?" - kérdezte a TV képernyőre mutatva. Hátrapillantottam és láttam, hogy egy repülő becsapódik a World Trade Centerbe. "Jaj, ez szörnyű!" - kiáltottam. Mivel 15 hölgy várt rám, hogy bibliatanulmányozást vezessek nekik, nem volt időm továbbgondolni a látottakat, csak kirohantam az ajtón.
De, amikor megérkeztem, a csoport arról beszélt, hogy mit hallottak és láttak aznap reggel. Amikor meghallottuk a hírt, hogy a Pentagont is támadás érte, félelmünk és aggodalmunk fokozódott. Próbáltam elkezdeni a tanítást, de senki sem volt képes odafigyelni, úgyhogy átmentünk a kápolnába imádkozni. Annyira keveset tudtunk, hogy nehéz volt szavakat találni, de jó volt az oltár előtt térdelni Isten gyermekeinek közösségében azon a napon, 2001. szeptember 11-én.
Miután Jézus testben már nem volt jelen, az ősegyházban csak egymásra támaszkodhattak a hívek. Lukács öröme egyértelmű, amikor a közösségi életről ír. Együtt ettek, tanultak és dicsőítették az Istent. Hitünk erősödik mások által, amikor bíztatnak, szeretnek és felelősséggel vannak irántunk. Az ősegyház Isten tervét példázza, hogy a hit és élet útját közösségben járjuk.

Imádság: Atyánk, hálát adunk, hogy adtál olyan keresztényeket az életünkben, akik támogatnak és vezetnek. Ámen.

A lelki közösség erősíti a hitemet.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2035 Dátum: 2019. Szeptember 13. - 12:38:05
2019. szeptember 13. péntek

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt.

Mt 4,18-22.

EMBERHALÁSZAT

Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek titeket. (Mt 4,19)

Nemrég magammal vittem ötéves unokámat, Daylent horgászni. Nagyon izgatott volt a halfogás lehetőségétől, habár fogalma sem volt, mihez kezd a kifogott hallal. Miután összeszereltem a horgászbotját, Daylen önállóan akarta felrakni a csalit, és végrehajtani a dobást, az útmutatásra mégis szüksége volt.
Lelkesedése arra emlékeztetett, hogy milyen izgatottak vagyunk, amikor először elfogadjuk Krisztust Megváltónknak. Alig várjuk, hogy megoszthassuk az evangéliumot és "embereket halásszunk". Időnként - unokámhoz hasonlóan - mi is mindent magunk szeretnénk csinálni, és úgy gondoljuk, hogy már mindent tudunk. Mennyei Atyánk azonban jobban tudja, és embereket küld az életünkbe, akik segítenek növekedni és érettebbé válni, hogy hatékonyabban tudjunk szolgálni.
Több dobás és sikertelen horgászás után Daylen izgatottsága alábbhagyott, és figyelme másra irányult. Elgondolkodtam, milyenek vagyunk, amikor Istent szolgáljuk. Időnként, amikor nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogyan terveztük, zavartak leszünk és elkeseredünk. Ilyenkor segíthetnek Isten által küldött mentorok, hogy figyelmünket összpontosítsuk és a jó úton maradjunk. Így közelebb kerülünk hozzájuk, közelebb Istenhez és mindazokhoz, akiknek Isten nevében szolgálunk.

Imádság: Istenünk, hálát adunk, hogy vigyázol ránk és segítőket küldesz hozzánk, akik támogatnak bennünket a hitben való növekedésben és érettségben. Ámen.

Isten segítségével meg tudom osztani hitemet másokkal.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A HITBEN TÁMOGATNAK MINKET!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2036 Dátum: 2019. Szeptember 14. - 13:47:03

2019. szeptember 14. szombat

Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké.
Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem.
Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.
Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket.
Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden.

Zsolt 119,44-48.

SZABADSÁG

Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. (Zsolt 119,44-45)

Amikor kutyánkat, Olivert póráz nélkül sétáltatom, szeret előreszaladni, megszimatolni a fákat, és mókusokat üldözni. Boldoggá tesz, amikor engedhetem, hogy szabadon futkározzon. Közben folyamatosan nézem, hogy nincs-e a közelben más kutyasétáltató. Amikor meglátok egyet távolabb, visszahívom Olivert, és rárakom a pórázt, amíg újra egyedül nem leszünk.
Mindig meglep Oliver gyors és boldog engedelmessége, amikor visszahívom. Tudja, hogy rövidebb lesz szabadsága, mégis buzgón visszajön lábamhoz. Kizárólag azért engedhetem póráz nélkül, mert tudom, hogy számíthatok engedelmességére.
Egy leckét látok itt az Istennel való kapcsolatomra nézve. Ahogyan az én parancsaim úgy tűnnek, hogy behatárolják Oliver szabadságát, hasonlóképpen Isten törvényei néha korlátozónak tűnhetnek. Mégis, azok a javamat szolgálják. Általuk képes vagyok teljes mértékben élvezni az életet, melyet Isten adott nekem. Azonban meg kell kérdeznem magamtól, hogy tudok-e én is gyorsan és boldogan engedelmeskedni, mint Oliver. Vagy halogatom a cselekvést és duzzogok, amiért "pórázt" rak rám? Remélem, tudok én is lelkesen engedelmeskedni, amikor Isten parancsol valamit.

Imádság: Istenünk, segíts bízni benned, és gyorsan és örömmel engedelmeskedni kéréseidnek! Ámen.

Igyekszem örömmel engedelmeskedni Isten törvényeinek.

ADJUNK HÁLÁT KRISZTUSBAN ELNYERT SZABADSÁGUNKÉRTNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2037 Dátum: 2019. Szeptember 15. - 11:53:36
2019. szeptember 15. vasárnap

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.

Jak 1,2-6.

BÖLCS TANÁCS

Az öregemberek lennének a bölcsek, és a hosszú életűek mindig a megfontoltak? Istené a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem. (Jób 12,12-13)

Mióta 70 éves elmultam, türelmetlen lettem. Értéktelennek érzem magam, mert úgy tűnik, Isten figyelmen kívül hagyja vágyamat, hogy országát szolgáljam. Elkeseredem a társadalmi igazságtalanságok, a mutyizás, részrehajlás, kivételezés terjedése miatt. Időről időre nyomorultnak és magányosnak érzem magam. Amikor ezek az érzések felébrednek bennem, azon tűnődöm, hogy Istennel való kapcsolatom még élő és bensőséges-e. Elfelejtve a múltat azon morgok, mit tesz értem Isten.
Fiatal koromban úgy éreztem, hogy Isten szereti egyedi személyiségemet, őszinte imádságaimat és még nyers érzelmeimet is. Isten megmentett, amikor majdnem meghaltam egy harci ütközetben. Túléltem két autóbalesetet. Majd kaptam egy jól fizető új karriert. Ahogy erőt, fáradságot nem kímélve kerestem a sikert, Isten időnként lelassított, ami mindig a javamat szolgálta. Amikor nyugdíjba mentem, és aggódtam alacsony jövedelmem miatt, Isten békességet és nyugalmat adott.
Elhatároztam, hogy igyekszem erősíteni a türelmet és a kitartást. Már újra hálát tudok adni a lelki bölcsességért, melyet Isten adott, és azért a békéért és örömért, melyet a Szentlélektől kaptam. Már látom, hogy Isten mindig hűséges volt életemben.

Imádság: Irgalmas Istenünk, amikor elcsüggedünk, segíts megszámlálni áldásaidat, és keresni bölcsességedet! Ámen.

Isten életem minden helyzetére bölcs tanácsot ad.

IMÁDKOZZUNK A DEPRESSZIÓBAN SZENVEDŐ IDŐSÖKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2038 Dátum: 2019. Szeptember 16. - 14:07:51
2019. szeptember 16. hétfő

URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16,5-11.

A BÉKESSÉG AJÁNDÉKA

Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. (Zsolt 16,8-9)

Hétéves koromban drasztikusan és végérvényesen megváltozott az életem. Egészen addig nagyon közel álltam apukámhoz. Egyik éjjel azonban teljesen váratlanul és hirtelen meghalt. Elhagyottnak és magányosnak éreztem magam. A halála után a családomra kemény időszak várt. Úgy éreztük, mintha egy sötét verembe estünk volna, amiből nem látjuk a kiutat. Ahogy teltek az évek, folyamatosan féltem a jövőtől, és mindig a félelem győzött az öröm bármiféle formája fölött. Amikor rádöbbentem, hogy a félelem a legközelibb barátom, már tudtam, hogy nagy a baj. Egy éjjel, teljesen összetörten és rettegve, arra kértem az Urat, adjon nekem vezetést a Biblián keresztül. Isten kegyelme által a 16. zsoltár került elém.
A hála könnyeivel szememben fokozatosan békét leltem a megnyugtató szavakban, amik örömre biztatnak, mivel az univerzum Istene mellettünk áll. Azt olvastam, hogy a lelkünk biztonságban van Istenben, aki soha nem hagy el, még életünk legsötétebb órájában sem. A békesség Istene mindent le tud győzni. Egyszerűen csak a Biblia olvasása által félelem helyett a szívünk örömmel és mély lelki békével telhet meg.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük szeretetedet és békédet, amit igédben adsz nekünk. Ámen.

Isten a Bibliát adta nekünk, hogy békét hozzon lelkünknek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:57:27
Válasz #2039 Dátum: 2019. Szeptember 17. - 08:36:48

2019. szeptember 17. kedd

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"

Mt 7,7-11.

MEGHALLGATOTT IMÁK

Jézus így válaszolt a tanítványainak: Mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. (Mt 21,22)

Miután egy nagyvállalat elnöki és ügyvezető igazgatói székéből nyugdíjba vonultam, szörnyen hiányzott a munkámmal járó sok kihívás és elfoglaltság. Imádkozni kezdtem azért, hogy mutassa meg Isten, hogyan használhatnám a rengeteg szabadidőmet. Aztán egy húsvéti istentisztelet alatt Isten arra indított, hogy raboknak készítsek könyvjelzőket. A könyvjelzők célja az volt, hogy megnyugvást nyújtsanak a raboknak és iránymutatást, hogyan keressék hitüket Krisztusban bizonyos igeszakaszok segítségével, illetve tömör összefoglalását tartalmazták a keresztény hitnek. A mai napig 187.000 könyvjelző ért célba az 50 állam 343 börtönében, ahol szívesen fogadták őket. Egészen nyilvánvalóan válaszolta meg Isten az imakérésemet, bár nem számítottam rá, hogy ilyen irányba vezet majd.
Isten meghallja és megválaszolja imáinkat. Néha a válasz pontosan az, amit vártunk. Máskor apróság, és könnyen átfutunk rajta, mivel csak és kizárólag a saját elvárásainkkal törődünk. Néhányat csak akkor veszünk észre, ha bizonyos idő elteltével visszatekintünk. Megint más imák megválaszolatlannak tűnnek. Akármilyen is a helyzet, biztosak lehetünk abban, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod és megválaszolod imáinkat. Segíts elfogadnunk azokat a válaszokat is, amik egyáltalán nem egyeznek a számításainkkal! Ámen.

Isten mindig válaszol imáinkra - néha meglepő módon.