Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289755 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2040 Dátum: 2019. Szeptember 18. - 09:45:11
2019. szeptember 18. szerda

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus, a testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is.

2Kor 1,1-7.

SZOLGÁLATRA HÍVÁS

Áldott az Isten...aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)

26 évesen egy nyüzsgő városba költöztem távol barátaimtól és családomtól. Rám tört a magány. Imádkozni kezdtem: "Uram, annyira borzasztó egyedül lenni. Köszönöm, hogy most már együttérző tudok lenni azokkal, akik messze kerültek a családjuktól, barátaiktól. De mit tehetnék ebben a helyzetben, hogy segítsek másoknak kevésbé magányosnak lenni?" Eszembe jutott az idősek otthona, ezért elhatároztam, hogy megkérdezem, foglalkozik-e a gyülekezetem ilyen szolgálattal.
Amikor elérkezett a vasárnap, és végignéztem az ismeretlen arcokon, minden bátorságom elszállt. Majd a jövő héten érdeklődök, gondoltam, és elhelyezkedtem egy kényelmes fotelbe az előtérben. Egy idős hölgy ült le mellém. Elmesélte, hogy néhány barátjával most érkeztek vissza egy közeli idősek otthonából, ahová minden hónapban elmennek. Elhatároztam, hogy velük tartok. Megtiszteltetésnek vettem, hogy befogadnak.
A magányom közepén Isten arra indított, hogy másokon segítsek. Ezáltal ismertem fel az ösvényt, amit Isten készített el számomra. Az ösvényt, melyen nemcsak a saját magányom illant el, hanem felebarátaimé is.

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük, hogy jó pásztorként terelgetsz minket. Ámen.

Megnyugvást adva másoknak, Isten engem is megnyugtat.

IMÁDKOZZUNK, HOGY HÁLÁSAK LEGYÜNK ISTEN VEZETÉSÉÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2041 Dátum: 2019. Szeptember 19. - 14:13:12
2019. szeptember 19. csütörtök

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

1Móz 1,26-31.

ISTEN CSODÁLATOS TEREMTÉSE

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,31)

Művészként sok apró részletre kell figyelmet fordítanom: fényre, árnyékra, színekre. Gyakran megihlet Isten csodálatos teremtésének szépsége. Naplementék, hegyek, alázuhanó vízesések jelentették a munkám központját egészen idáig.
Idén januárban elkezdtem arcokat festeni. Észrevettem, hogy mennyivel nehezebb egy arc lényegét megfognom ceruzával és akrilfestékkel. Elég csak egy részletet elrontanom - például az orr picit nagyobb, vagy a szemek kicsit távolabb ülők - és a kép máris más lesz.
A teremtés első öt napjának végén Isten mindig megnézte munkáját, és azt mondta: "jó". A teremtés hatodik napján azonban, miután megalkotta az embert, azt jelentette ki teremtményéről: "igen jó". Túl gyakran gyönyörködünk kizárólag a naplementében, a hegyekben, az alázuhanó vízesésekben, de megfeledkezünk Isten legcsodásabb és legbonyolultabb teremtményének szépségéről: az emberről. Sőt, Isten annyira szereti az embert, hogy elküldte Fiát, hogy értünk éljen és meghaljon, és általa bővelkedő örök életünk legyen.

Imádság: Drága Istenünk, segíts úgy látnunk minden embert, mint a te szereteted egyedi alkotását! Ámen.

Hogy mutathatom ki ma a szeretetemet Isten teremtményei iránt?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2042 Dátum: 2019. Szeptember 21. - 11:55:12

2019. szeptember 21. szombat

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

Mt 6,25-33.

MÉG ENGEM IS

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Mindig nagyon keményen tanulok az iskolában. Sokszor hibázom, és édesapámnak kell ezeket észrevennie és elmagyaráznia. Annyira elbátortalanított az iskola, hogy azt kezdtem érezni, nem érdemlek meg semmi jót az életben.
Amikor elmondtam apukámnak, milyen értéktelennek érzem magam, elmagyarázta, hogy Isten kihívások elé állíthat minket, de át is fog segíteni ezeken. Erre az igeversre emlékeztetett: "Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?" (Mt 6,26). Azt gondoltam, hogy milyen jó azoknak a madaraknak; nem kell iskolába járniuk, és Isten mégis gondot visel róluk. Aztán a Jn 3,16-ot olvasta fel, és arra emlékeztetett, hogy mennyire szeret Isten.
Még ha el is rontom a dolgokat, Isten ad nekem oxigént, napfényt, ételt és sok jó dolgot, mert Isten mindnyájunkat nagyon szeret. Most lelkesebben végzem a munkámat, mert tudom, hogy még ha hibázom is, Isten velem van és szeret.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk - még ha azt érezzük is, hogy nem érdemeljük meg. Ámen.

Nem kell semmit tennem, hogy kiérdemeljem Isten szeretetétNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2043 Dátum: 2019. Szeptember 22. - 12:42:53
2019. szeptember 22. vasárnap

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Gal 3,26-29.

MELYIK RUBRIKA?

Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert "aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül". (Róm 10,12-13)

Sohasem gondoltam, hogy valakinek a bőrszíne különösebben számítana, míg harmadik osztályos nem lettem. Az osztállyal egy országos felmérésre jelentkeztünk, és ki kellett töltenünk egy űrlapot az általános kérdésekkel: név, cím, életkor. Ezeket a részeket könnyű volt megválaszolni. De a következő kérdés összezavart. Jelentkeztem, és kértem a tanárt, hogy segítsen. Rámutattam arra a kérdésre, hogy "nemzetiség (válassz egyet)". Azt mondta, válasszam édesapám nemzetiségét. Még mindig nem tudtam, mit válasszak, mert az édesapám mindig azt mondta nekem, hogy amerikai, de félig afro-amerikai, félig latin-amerikai, míg édesanyám fehér.
Később, egyre jobban láttam, hogy sokak számára nem természetes a többnemzetiségű családom. Nem illettem bele egyik csoportba sem. De otthon megtanultam, hogy Isten teremtett mindnyájunkat, és kedvét leli bennünk. Mindnyájan különlegesek vagyunk a magunk módján, és szeretnünk kell egymást kinézetünktől függetlenül. Nem számít, hogy melyik rubrikát választjuk, mert mindnyájan Isten gyermekei vagyunk.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy mindenkit egyedinek teremtettél. Vezess minket, hogy gyermekeidként egyenlőnek lássuk egymást! Ámen.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2044 Dátum: 2019. Szeptember 23. - 09:45:13

2019. szeptember 23. hétfő

Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:
a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,
az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.
Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!

Zsolt 8,4-10.

A RÉGI PÉNZÉRME

Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. (Gal 4,7)

Egy régi és valamennyire ritkának számító pénzérme elnyerte a tetszésemet, úgyhogy megvásároltam. A pénz értéke rá volt verve: ötven cent. De egy gyűjtő számára egy ilyen pénzérme sokkal többet ér. Az érmének két értéke van: az, amit a kormány ráveretett és az, amit egy gyűjtő megfizetne érte.
Úgy tűnik, ugyanígy vagyunk az emberekkel. Azt érezhetjük, hogy a társadalmi helyzetünk, a bevételünk vagy a megjelenésünk alapján értékelnek minket az emberek. De Isten az ő szeretett gyermekeiként tart számon minket, akikért Jézus Krisztus élt, meghalt és feltámadt. Isten a legfőbb gyűjtő, aki arra törekszik, hogy összegyűjtsön bennünket a könyörület, a békesség és az igazság országába. Mikor elfogadunk másokat, és úgy bánunk velük, mint akik belső értékekkel bírnak, és méltósággal vannak felruházva, Isten országa egy kicsit közelebb jön hozzánk. Mások élete áldott lesz és Isten kegyelme által a miénk is.

Imádság: Segíts, Istenünk, hogy meglássuk az értéket és a méltóságot mindenkiben, akivel találkozunk, és emlékezzünk, hogy mind a te szeretett gyermekeid vagyunk. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... Ámen. (Mt 6,9-13)

Isten számára értékesebb vagyok, mint azt el tudnám képzelni.

IMÁDKOZZUNK, HOGY MINDEN EMBERBEN ÉRTÉKET LÁSSUNK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2045 Dátum: 2019. Szeptember 24. - 09:10:06

2019. szeptember 24. kedd

Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek!

2Pt 3,8-11.

LEHETŐSÉG A VÁRAKOZÁSBAN

De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! (Mik 7,7)

Mikor sorban álltunk a vidámparkban a fiam egyik kedvenc játéka előtt, több mint másfél órát kellett várnunk. Megkérdeztem a fiamat, ki akarja-e várni a sort, reménykedve abban, hogy meggondolja magát. Ő azonban eltökélt volt, úgyhogy elkezdtünk a forróságban a tömött sorban várakozni. Alig vártuk az izgalmat, ami előttünk állt, és mielőtt észrevettük volna, már fent is ültünk a szerelvényen. Ahogy elkezdődött az utazás, a sorban állás emlékeit a játék öröme váltotta fel.
Szerintem senki sem szeret várakozni. Azonban a Szentírás emlékeztet minket arra, hogy a várakozás az Istennel való élet része. Néha a várakozás kényelmetlennek vagy elviselhetetlennek tűnik, de Isten azt ígéri, hogy meghallgat minket, ha hozzá kiáltunk. Ha Isten ígéreteinek beteljesedését várjuk, akkor annak késlekedése is hálaadássá válik bennünk.
A hosszú sor a vidámparkban alkalmat adott arra, hogy a fiammal közben beszélgessünk. Ugyanígy, ha azt érezzük, Isten nem az általunk megszabott időkeret szerint cselekszik, arra használhatjuk a várakozás idejét, hogy erősebbé és bizalmasabbá váljon a vele való kapcsolatunk.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy a várakozás idején közelebb kerüljünk hozzád! ÁmenNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2046 Dátum: 2019. Szeptember 25. - 09:52:01

2019. szeptember 25. szerda

Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

Jer 29,10-14.

REMÉNYSÉG A PRÓBÁKBAN

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 29,11)

Szegény családban nőttem fel. Volt egy időszak, mikor négyen laktunk egy kollégiumi szobában, míg édesanyám befejezte egyetemi tanulmányait. Később, amikor egy nagyobb házba költöztünk, nem bírtuk fenntartani. Néha az áramot és a vizet lekapcsolták, és hetekig úgy éltünk, mint a "telepesek", ahogy anyukám mondta. Ezekben az elkeserítő időkben édesanyám mindig emlékezetett minket arra, hogy Isten velünk van és vigyáz ránk. Mindig azt kérdeztük tőle, hogy lehet ebben ennyire biztos. Hiszen még vizünk sincs, hogy kimossuk a ruháinkat, és alig van étel a konyhában. Ekkor kedvesen mindig a Jer 29,11-gyel válaszolt.
Ez az ige sok sötét időszakon keresztül vezetett a tinédzser és a fiatal felnőtt életemben. Biztos voltam abban, hogyha Istennek jó terve volt a fogságban élő néppel, akik folyamatosan elutasították, akkor hozzám is hűséges lesz. Most édesanyám a doktori disszertációján dolgozik, és házunkat betölti a jólét és a szeretet. A saját életemben megtapasztaltam, hogy Isten sohasem hagy el.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy hűséges és megbízható vagy az ígéreteidben. Ámen.

Isten sohasem okoz csalódást.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK REMÉNYTELENNEK ÉRZIK A HELYZETÜKET!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2047 Dátum: 2019. Szeptember 26. - 15:24:19
2019. szeptember 26. csütörtök

De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

Mk 10,42-45.

SEGÍTŐ KEZEK

Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

Sok éve történt, hogy elcsúsztam a jégen, és ráestem a jobb kezemre, csúnyán kificamítva a csuklómat. Mivel egyedül élek, napokig mindent egy kézzel kellett csinálnom. A legegyszerűbb feladat is, mint például a zsemle megvajazása, nehézséget okozott. A lányom csak azért utazott egy órát, hogy nekem szendvicset készítsen, és elmosogasson. Hamarosan megtanultam ügyesen használni a könyökömet, a térdeimet, sőt még a számat is, hogy segítségemre legyenek például a kenyeret felszeletelni, egy borítékot, egy zacskó rágcsálni valót kibontani vagy éppen egy üveg savanyúságot kinyitni.
A nehéz napok után megtanultam új módon értékelni nemcsak saját kezeimet, hanem a Krisztus testéhez tartozó "kezeket" is. Azokra utalok, akik örömmel segítenek a szükség idején, mert a segítőkészség lelki ajándékát bírják. (1Kor 12,28)
Köszönet Istennek az úrvacsorában segítők, a perselyezők, a kisgyermekekkel foglalkozók, a lóti-futi ügyeket intézők, az irodában tüsténkedők, a templomkert gyepét lenyírók dolgos kezeiért. Kíváncsi lennék, hogy ezek a kedves szolgáló testvérek tisztában vannak-e vele, hogy tetteik milyen sokat jelentenek azoknak, akiken segítenek.

Imádság: Istenünk, hálát adunk mindazokért, akik bármilyen módon is ügyedet szolgálják a gyülekezetben! Ámen.

Kezem Isten ajándéka, hogy másoknak szolgáljak.

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETÜNKBEN SEGÍTŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2048 Dátum: 2019. Szeptember 27. - 12:31:57
2019. szeptember 27. péntek

Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött.

5Móz 11,18-21.

ELIGAZODNI AZ ÉLETBEN

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

Gyerekkoromban, amikor vakációzni mentünk, a testvéreimmel felváltva ülhettünk az autóban az első ülésre. Amikor rám került a sor, apa mindig az ölembe tette a térképet, és hagyta, hogy én navigáljak. Nagyon szerettem nézni az ide-oda kanyargó utakat, vonalakat a térképen, és arról ábrándoztam, hogy hova is vezethetnek. A papír térképet még mindig lenyűgözőnek találom.
Keresztényként a Biblia a mi térképünk. Irányítja életünket, útmutatást ad, és kijelenti számunkra Isten akaratát. Több évvel ezelőtt azzal a céllal kezdtem el olvasni a Bibliát, hogy Istent jobban megismerjem, de nem tudtam, hol is kezdjem. Aztán a gyülekezetünkben hozzájutottam bibliaolvasási tervekhez, és azóta is minden évben egy ilyen tervet használok a Biblia tanulmányozására. A naponkénti bibliaolvasás a reggeleket felüdíti, és mindig valami újat fedezek fel Isten igéjében.
Manapság sokan előnyben részesítik a GPS útvonaltervezőket és a különböző okos telefon applikációkat a nyomtatott térképekkel szemben. Hálás vagyok azért, hogy a Biblia üzenete sohasem avul el. Ez a bölcsesség örök forrása, térkép, mely mennyei célunkhoz elvezet.

Imádság: Drága Istenünk, növeld vágyunkat igéd olvasására, vezetésed keresésére, és a te követésedre. Ámen.

Életünk útján Isten igéje az úti térképNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2049 Dátum: 2019. Szeptember 28. - 09:50:53
2019. szeptember 28. szombat

A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok; a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged." Ezért bizakodva mondjuk: "Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?"

Zsid 13,1-6.

EGYSZERRE CSAK EGY NAPOT

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja. (Mt 6,34)

Egy szűk éven belül már a második kisebb autóbalesetem volt. Rá kellett jönnöm, hogy többé nem tudok magabiztosan autót vezetni a makula degenerációm (látáskárosodásom) miatt. Így aztán hetven év autóvezetés után elajándékoztam az autómat.
Aztán elképzeltem azokat a nehézségeket, melyek a döntésem következményei lehetnek. Hogyan megyek el a fodrászhoz? A háziorvos csak három háztömbnyire van, de nem bírok még annyit sem gyalogolni. Szóval tele lettem aggodalommal és félelemmel amiatt, hogy feladtam az autóvezetést.
Később az Úr új ötleteket hozott elém, melyekkel megbirkózhatok az új élethelyzetemmel. Elképzeltem, hogy barátaim felajánlják a segítségüket. Eszembe jutottak a városunkban működő segítő szolgáltatások is. Alkalmanként taxit is igénybe vehetnék, felhasználva azt a pénzt, amit az autómon spórolok meg. Úgy tűnt, Isten azt akarja mondani, hogy ne aggódjak, a segítség mindig jönni fog, mikor szükség lesz rá.
Ne aggodalmaskodj az életed hátralévő része felől! - mondja Jézus. Minden napnak megvan a maga baja, ne vedd magadra azokat a nehézségeket, melyek a jövőben megtörténhetnek.
Most is gondot jelent eljutni bizonyos helyekre, de már nem félek. Tudom, hogy Isten és a barátaim segítenek.

Imádság: Istenünk, emlékeztess minket arra, hogy velünk vagy életünk jelentős változásaiban! Ámen.

Isten ismeri a szükségeimet, és időben gondoskodik rólam.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2050 Dátum: 2019. Szeptember 29. - 10:32:25
2019. szeptember 29. vasárnap

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

HOMÁLYOS LÁTÁS

A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. (Róm 12,10)

Reggelente beteszem a kontaktlencséimet, és így fohászkodom: "Köszönöm, Istenem, a látás ajándékát." Ám egyik reggel, imádság helyett zúgolódni kezdtem a gyülekezetem fiataljai miatt, akik sok nehézséget okoztak az előző este: "Végeztem, nem csinálom tovább ezt az önkéntes szolgálatot. Nem értékelnek, sőt egyenesen tiszteletlenek. Önmagukkal foglalkozók, akik egy pillanatra sem tudnak másra koncentrálni." Kedvetlenül kérdeztem az Urat: "Most mit akarsz mondani nekem, talán én vagyok az, aki nem jól látja ezt a helyzetet?"
Kis gondolkodás után rájöttem, hogy én vagyok a magammal foglalkozó. Ahelyett, hogy azt a fiatalt láttam volna, akinek a szülei nem olyan régen váltak el, én csak a neveletlenséget vettem észre. Ahol fiatalkori alkoholproblémát kellett volna látnom, ott csak a tiszteletlenséget vettem észre. Vagy akinél az önmaga vagdosása jelentett nagy problémát, ott csak a haragot láttam. Isten eszembe jutatta, hogy Jézus karjaiba vette a gyermekeket (Mk 10,16). Szerette őket, és az életük nagyon is érdekelte Jézust. Mi is hasonló együttérzésre hívattunk. Imádkozni kezdtem a srácokért, a problémáikért és saját homályos látásomért is. Megfogadtam, hogy rosszallás helyett inkább szeretetemmel fogok feléjük fordulni, ahogy Isten is szeretné.

Imádság: Istenünk, segíts úgy szeretnünk gyermekeidet, ahogy Jézus: tárt karokkal és áldásra kész kezekkel. Ámen.

Minden nap Istenhez hasonlóan szeretném látni a másik embert.

IMÁDKOZZUNK A FIATALOK KÖZÖTT SZOLGÁLÓKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2051 Dátum: 2019. Szeptember 30. - 08:15:55

2019. szeptember 30. hétfő

De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

Róm 5,3-5.

MINDENKOR ÖRÜLJETEK

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,16-18)

Feleségemmel nyugdíjba vonultunk, és mi vigyázunk a két kis unokánkra, amíg a lányunk és a férje dolgoznak. Mivel nagyon szeretjük unokáinkat, fáj őket sírni vagy elkeseredettnek látni. Amikor betegek vagy éppen éhesek, nagy örömmel adjuk meg nekik mindazt, amire szükségük van.
Ha mi, tökéletlen emberi lények, gyűlöljük látni gyermekeink boldogtalanságát, miért lep meg minket az, hogy Isten is hasonlóképpen érez irányunkban. Isten Egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak a feláldozásával messze felülmúlta mindazt, amit nekünk esetleg el kellene viselnünk. Jézus hajlandó volt feláldozni önmagát a kereszten, és vérét ontotta az egész világ megmentéséért. Isten és Jézus azt szeretné, hogy örök életünk legyen, ahol egy nap majd minden fájdalomtól megszabadulhatunk. Pál pedig örömre és hálaadásra biztat bennünket, azokban az időkben is, amikor áldozatot kell hoznunk. "Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok." Ezek az igék arról biztosítanak minket, hogy hűséges engedelmességünk "bölcsességet, tudást és örömöt hoznak számunkra" (Préd 2,26).

Imádság: Szent Istenünk, adj nekünk erőt, hogy minden körülmények között örvendezhessünk a te dicsőségedre! Ámen.

Mint a jó szülő, Isten is örömmel gondoskodik szükségeinkről.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2052 Dátum: 2019. Október 01. - 10:01:38
2019. október 1. kedd

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Fil 4,10-13.

ERŐ KRISZTUSBAN

Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! (Zsolt 73,26)

Hét testvér közül én vagyok a legidősebb. A középiskola utolsó évében, mivel a családunknak csak egy autója volt, minden reggel 5:50-kor fel kellett kelnem, hogy anyukámat elvigyem dolgozni. Utána hazamentem, hogy reggelit készítsek a testvéreimnek, és gondoskodjak róla, hogy mindannyian eljussanak iskolába vagy a bébiszitterhez. Én csak ezután tudtam elkezdeni készülődni az iskolába.
Voltak napok, amikor túl fáradtnak éreztem magam, hogy mindezeket végigcsináljam, de nem panaszkodtam. Az egyik ilyen zsúfolt reggel után azonban teljesen kiborultam. Akkor eszembe jutott a Fil 4,13: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." Tudtam, hogy Jézustól kell kérnem erőt a folytatáshoz.
Mindenkinek vannak feladatai, melyek sokszor fárasztóak, és ebben a felgyorsult világban könnyen kimerülünk. Nagyon fontos, hogy ilyenkor lassítsunk, és Istentől kérjük az erőt, hogy folytatni tudjuk a mindennapi feladatainkat.

Imádság: Mennyei Atyánk, ajándékozz meg minket a mindennapokhoz szükséges erővel. Segíts emlékeznünk, mi a célod az életünkre nézve. Ámen.

A lehetetlennek tűnő dolog is lehetséges Krisztussal.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2053 Dátum: 2019. Október 02. - 10:39:24
2019. október 2. szerda

Elindult Jákób Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az ÚR lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.

1Móz 28,10-22.

AZ OTTHONTÓL TÁVOL

Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. (Ézs 58,11)

31 évesen nagy döntés előtt álltam. Előtte négy évig egy csendes-óceáni szigeten tanítottam, és a szerződésem nemsokára lejárt. A házam messze volt a falutól, nem volt telefonom, nem volt gyülekezetem. Nemrég váltam el, és nemsokára munkám sem lesz. Bár az otthonomtól több ezer mérföldre voltam, Istenhez mégis közel.
Miközben a földúton gyalogolva bizonytalan jövőmön gondolkodtam, az ég kéken ragyogott, a nap pedig hétágra sütött. Istenhez fordultam vezetésért. Költözzek haza a szüleimhez az Egyesült Államokba? Menjek vissza a főiskolára? Keressek másik állást a tengerentúlon? Mit tegyek?
A válasz hang nélkül, mégis világosan érkezett: "Dönts, ahogyan jónak látod! De ne feledd el, hogy én veled vagyok, és bármit teszel, velem együtt tedd!" Nagy békesség töltött el. Tudtam, hogy megtalálom az utam, és minden rendben lesz.
Azóta negyven év telt el. Ahogyan Jákobnak megígérte Isten, hogy "én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy" (1Móz 28,15), úgy volt velem is életem minden lépésénél.

Imádság: Atyánk, nagy vigasztalás tudni, hogy te velünk vagy, és soha nem hagysz el minket. Ámen.

Bármit teszek, Isten mindig mellettem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2054 Dátum: 2019. Október 03. - 09:24:48
2019. október 3. csütörtök

Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen.

1Tim 6,6-16.

IGAZI HÁLA

De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. (1Tim 6,8)

Nemrég hallottam egy prédikációt arról, hogyan mutathatjuk ki a hálánkat azzal, hogy azt akarjuk, amink van, és nem azt hajszoljuk, amire vágyunk. Nekem itt a halálsoron nem sok mindenem van, és alig csinálhatok bármit is, így korábban állandóan azért imádkoztam Istenhez, hogy adjon többet. Nemrég azonban azt kértem, segítsen, hogy inkább hálás tudjak lenni azért, amim van, ahelyett, hogy arra koncentrálok, amim nincs.
Egyszer levest készítettem, és miközben főtt, egyik írásomon dolgoztam. Ahogy megcsapott a leves finom illata, a gyomrom elkezdett korogni. Hálás voltam, hogy van mivel csillapítani az éhségemet. Abban a pillanatban öröm töltötte be a lelkemet, és azt mondtam Istennek: "Uram, köszönöm a levest, és hogy meghallgattad könyörgésemet a hálás szívért." Éreztem, hogy Istent örömmel tölti el, hogy értékelem az ajándékot, amit kaptam. Akkor, ott megértettem, hogy Isten eddig is mindent megadott, amire szükségem volt, és ezután is meg fog mindent adni. A megelégedettség érzése töltötte be a szívemet.

Imádság: Drága Istenünk, add, hogy mindig értékelni tudjuk a te ajándékaidat! Ámen.

Az Isten felé való hála táplálja a megelégedettséget.

IMÁDKOZZUNK, HOGY HÁLÁSAK TUDJUNK LENNI AZÉRT, AMINK VAN!