Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 289775 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2055 Dátum: 2019. Október 04. - 09:55:10
2019. október 4. péntek

Korán reggel fölkelt Jerubbaal, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Haród forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: Az én kezem szabadított meg engem! Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára: Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileád hegyéről! Erre visszatért a hadinépből huszonkétezer ember, és csak tízezer maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az ÚR: Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott! Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az ÚR pedig ezt mondta Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön; meg azokat is, akik letérdelve isznak! És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza! Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izráelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a háromszáz férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon.
Gedeon a sátorlakók útján vonult fel, Nóbahtól és Jogbohától keletre. Megverte a tábort, mert a tábor biztonságban érezte magát. Zebah és Calmunná elmenekült, de ő üldözőbe vette őket, és elfogta Zebahot és Calmunnát, Midján két királyát, az egész tábort pedig szétverte.

Bir 7,1-8; 8,11-12.

FÉLRETÉVE AZ AKADÁLYOKAT

Bizony, mondok néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek... ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! - az is meglesz. (Mt 21,21)

A férjemnek, Kamleshnek az volt a vágya, hogy teljes munkaidős állása mellett is befejezi a főiskolát. A harmadik évben azonban a vizsgákat két hónappal előre hozták. Nagyon feszült volt, mivel így sokkal kevesebb ideje maradt a felkészülésre. Istennek Gedeonhoz intézett szavaival próbáltam biztatni: "Ezzel a háromszáz emberrel... szabadítlak meg, és adom a kezedbe Midjánt" (Bír 7,7). Mondtam neki, ha Isten Gedeonnak tudott győzelmet adni úgy, hogy a haderejét 10,000-ről 300 emberre csökkentette, akkor neki is tud így, sokkal kevesebb felkészülési nap mellett. Az Úr valóban megsegítette Kamlesht, és sikerültek a vizsgái.
Istennek az volt az akarata, hogy Gedeon ne több ezer harcossal győzzön, nehogy azt gondolják, hogy egyedül az erejüknek köszönhetik a győzelmet. Mindössze 300 emberrel vitte győzelemre a seregét. A férjemnek is hasonlóan adott győzelmet minden olyan akadály ellenére, mint a nehéz tantárgyak, kevesebb tanulásra jutó idő és a rengeteg feladat a munkahelyen és otthon. Először ezek az akadályok megmászhatatlan hegyként tornyosultak, de bíztunk Isten igéjében, és segítségével megmásztuk a hegyet. Egyedül Istennek adunk dicsőséget.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy segítesz a sok próba és nehézség közepette is kitartani, míg elérjük a célt. Ámen.

Isten az akadályok között is győzelmet tud adni.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2056 Dátum: 2019. Október 05. - 09:58:11

2019. október 5. szombat

Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványi mádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.

Gal 5,16-25.

KEDVESSÉG

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22-23)

Rengeteg dolgom és nagyon kevés időm volt aznap, így sietve léptem a gyorsétterem pultjához, ahol egy durva "Mit kér?" volt a fogadtatás. Miután elmondtam, mit szeretnék, rájöttem, hogy Isten alkalmat ad a növekedésre. Rámosolyogtam a hölgyre, és megkérdeztem: "Rossz napja van?" Erre csak úgy áradt belőle, mi minden történt: az olajsütő elromlott, páran nem jöttek be dolgozni, és így tovább. Valahogy így válaszoltam: "Hú, ez tényleg nem túl jó nap! De biztosan minden megoldódik. Isten áldja!" Kifelé menet visszapillantottam, és láttam, hogy a hölgy elmosolyodik. Egy idegen ember napját jobbá tehettem mindössze annyival, hogy kedves voltam hozzá. Nem felejtem el ezt a találkozást, mert ez egy olyan pillanat volt, amikor éreztem, hogy a Lélek szerint járok el, és Jézus példáját követem.
A mai ige olyan tulajdonságokat sorol fel, melyeket Jézus bemutatott, és amikre törekednünk kell, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Ha imádkozunk, hogy egyre inkább hasonlíthassunk Krisztushoz, az Úr ad lehetőséget, melyben láthatóvá válhat a növekedésünk, sokszor a leghétköznapibb helyzetekben.

Imádság: Úr Jézus, tölts be minket a Lélek gyümölcseivel! Segíts, hogy ezek láthatóvá váljanak bennünk! Ámen.

Ma is keresni fogom a lehetőséget, hogy láthatóvá váljon a Lélek gyümölcse bennem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2057 Dátum: 2019. Október 06. - 11:44:08

2019. október 6. vasárnap

Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen.

1Jn 1,1-4.

ISMERTTÉ VÁLNI

Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. (Péld 27,17)

Néhány éve hetente járok egy házi bibliakörbe, ahol bővíthetem bibliaismeretemet. Sokan a közösségben nem ismertük igazán egymást, amíg a bibliakör vezetője el nem kezdett érdeklődni, ki hogyan jutott el oda, hogy Jézust tekintse Megváltójának. Történeteket hallottunk a hit megtalálásáról, a hit elhagyásáról, és újra megtalálásáról. Megismertük, milyen szerepe van a családnak a hit felfedezésében, és áhítattal hallgattuk az eseményeket, amelyeket csak Isten tudott elrendezni.
Társaságunk ahhoz a korai keresztény gyülekezethez hasonlatos, amelyről az ApCsel 2,42 szól. Tanulunk a Szentírásból és együtt étkezünk. Amikor megosztjuk történeteinket egymással, hasonló lelkesedés ébred bennünk, mint annak idején az apostolokban, amikor elbeszélték saját találkozásukat Jézussal, és beszámoltak a körülöttük történt eseményekről.
Csodálatos megtapasztalni, hogy a keresztények testvérként kapcsolódnak egymáshoz. Egy kis csoport a legmegfelelőbb hely, hogy ezek a kapcsolatok kialakulhassanak és fejlődhessenek azáltal, ahogy feltárjuk életünket társaink előtt. Ha élünk ezzel a lehetőséggel, Istent tiszteljük. Ahogy megtapasztaljuk a lelki család támogatását, a bölcsességet és a feltétlen szeretetet, még több okunk lesz Istent áldani és bízni a Biblia ígéreteiben.

Imádság: Urunk, segíts, hogy megoszthassuk személyes történetünket másokkal, és ezzel a hit kötelékeit erősítsük. Ámen.

Ó, mily szép..., ha a testvérek egyetértésben élnek! (Zsolt 133,1)

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETI KISCSOPORTOKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2058 Dátum: 2019. Október 07. - 11:29:32
2019. október 7. hétfő

Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Róm 8,31-39.

ŐSZINTÉN ISTENNEL

Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38-39)

Soha nem értettem ezt a verset addig, amíg néhány évvel ezelőtt el nem vesztettem legidősebb gyermekemet. Számtalan érzés kavargott bennem, és azon töprengtem, vajon helyénvalóak-e. Arra neveltek, hogy soha ne gyötrődjek semmin, amit Isten engedett megtörténni. Amikor a fenti verset újra olvastam, Isten emlékeztetett arra, én ember vagyok, ő pedig Isten.
Semmi. Ez a szó tényleg hozzám szól? Istenem, tényleg semmi sem választhat el tőled? Isten bizonyosságot adott erről a szent igazságról, és rájöttem, hogy ez nem jelenti azt, hogy soha semmi rossz nem történhet. Arról szól az idézet, hogy semmi sem választhat el minket Istentől - még egy szerettünk tragikus és végleges elvesztése sem.
Amikor világossá válik számunkra, hogy Isten mindig velünk van, valódi érzéseinket felfedhetjük előtte. Ekkor kezdetét veheti a gyógyulásunk, úgy, ahogy Isten megígérte. És ez a gyógyulás békességet hoz.

Imádság: Urunk, segíts, hogy világosan lássuk, hogy Isten vagy, és így fájdalmainkat eléd tárhatjuk. Tudjuk, hogy törődsz velünk, és meghallod segélykérő kiáltásunk! Ámen.

Ha mérges vagyok, Isten akkor is velem van.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK FÉLNEK ŐSZINTÉNEK LENNI ISTEN ELŐTT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2059 Dátum: 2019. Október 08. - 09:14:11

2019. október 8. kedd

Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat." Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz." Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?" Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."

Lk 10,25-37.

KI A FELEBARÁTOM?

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (1Jn 3,18)

Amint igyekeztem kijutni a bevásárlóközpont parkolójából, egy kétségbeesett fiatal nő kopogott az autóm ablakán, és azt kérdezte: "Tudna segíteni? Nemrég költöztem ide, és állásinterjúra jöttem ma reggel. De az autóm nem akar elindulni, nem tudom, mit tegyek. A bátyámnál tartózkodom, próbáltam hívni, de nem veszi fel a telefont." Megkérdeztem, hol lakik a bátyja, és azt felelte: "Kb. 20 percnyire innen, de nincs nálam pénz, hogy taxit hívjak."
Egy találkozóra igyekeztem, de úgy éreztem, a segélykérőt nem hagyhatom magára a bajban. Felajánlottam, hogy adok pénzt taxira. Megtörölte szemét, és hálásan megköszönte.
Útközben imádkoztam érte, és az irgalmas samaritánusról szóló példabeszéden gondolkoztam. A törvénytudó kérdése így hangzott: "De ki a felebarátom?" Legtöbben azt gondoljuk, hogy a körülöttünk élők a felebarátaink. De Jézus szerint bárki lehet, akivel találkozunk: aki szükséget szenved, akin segíthetünk, nem számít, mennyire különbözik tőlünk. Amikor kedvességgel fordulunk a segítségre szorulókhoz, olyankor Isten iránt érzett szeretetünket fejezzük ki.

Imádság: Istenünk, nyisd meg szemünket és szívünket a szükséget szenvedők felé! Legyen kedvességből fakadó cselekedetünk az irántad érzett szeretet megnyilvánulása! Ámen.

Isten iránt való szeretetemet fejezem ki, ha kedvességgel fordulok felebarátaim felé.

IMÁDKOZZUNK A SEGÍTSÉGRE SZORULÓKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2060 Dátum: 2019. Október 09. - 10:30:53
2019. október 9. szerda

Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal?
Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért?
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

Mik 6,6-8.

BEFEKTETÉS

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)

A pályafutásom során nyugdíjas előtakarékossági betétbe fektettem be pénzt, hogy a hosszú távú tőkenövekedéssel biztosítva legyenek anyagi forrásaink a feleségemmel a hátralévő életünkre. Mielőtt nyugdíjba vonultam, csak a pénzbeli befektetésre gondoltam. De később azt kérdeztem magamtól: "Hogyan fektethetnék be a kereszténységembe és a hitéletembe?"
Ma minden nap szánok időt lelki könyvek olvasására és imádkozásra. Emellett próbálok állandóan igazságosan cselekedni és szeretettel fordulni mások felé. Hiszem, hogy ez a befektetés segít fenntartani kapcsolatomat Istennel, és mások javát szolgálni.
Kizárólag Isten értékelheti tetteinket, és ítélheti meg befektetésünk hasznát. Ha Krisztushoz hasonlóak akarunk lenni, akkor úgy kell felhasználni energiáinkat, hogy azzal másokat is szolgáljunk.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy jelen vagy az életünkben. Adj erőt, hogy igazságosan cselekedjünk, szeretettel legyünk mások iránt, és alázattal irántad. "Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket..." Ámen. (Lk 11,2-4)Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2061 Dátum: 2019. Október 10. - 09:38:51

2019. október 10. csütörtök

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."

Jn 15,1-8.

TERMÉSNÖVELŐ METSZÉS

Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

Éveken át kerestem málnabokraim tüskés ágai közt az érett bogyókat eredménytelenül, mígnem olvastam egy cikket. A szerző hangsúlyozta, hogy a málna az új növekményen hozza a termést. Leírta, hogyan kell eltávolítani az öreg ágakat, lehetővé tenni, hogy több napfényt kapjanak, több tápanyagot vegyenek fel a talajból és több hely legyen a fejlődésükhöz.
Megfontolva a jó tanácsot, kiritkítottam a málnát, eltávolítottam az öreg hajtásokat. Úgy gondoltam, hogy ez a drasztikus metszés tönkreteszi majd a növényt. A következő tavasszal nagy meglepetésben volt részem: a bokraim bőséges termést hoztak!
Jézus úgy utal Istenre, mint egy kertészre, aki kivágja az ágakat, melyek nem teremnek gyümölcsöt. De megmetszi a gyümölcsöt hozó ágakat is, hogy nagyobb termést hozzanak. Lelki életemnek is szüksége van metszésre, hogy jobban tiszteljem Istent.
Isten különböző módon metsz bennünket, hogy figyelmünket ismét a hitünkre irányítsa. Kinyesi a régi, megrögzött szokásainkat, és megújítja elköteleződésünket az imádság, a Biblia olvasása, a szolgálattétel felé, és a még bőségesebb gyümölcs-termésre.

Imádság: Atyánk, köszönjük neked a metszést, amelynek következtében nagyobb termést hozhatunk. Ámen.

Isten metszése segít, hogy több gyümölcsöt teremjek számára.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2062 Dátum: 2019. Október 11. - 11:08:23

2019. október 11. péntek

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

Lk 10,38-42.

EGY VÁRATLAN ÓRA

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt 46,1)

A munkahelyen egy mozgalmas napra számítottam, találkozók és határidős feladatok között. Még ebédidőre is be volt tervezve egy megbeszélés. Eldöntöttem, hogy készítek egy tervet órára lebontva a feladataimat. Mindent meg tudtam csinálni, tartva magam a tervhez, de szabadidőm semmi nem maradt.
Délelőtt 11 órakor megkönnyebbültem, mert minden, amit be kellett fejeznem a kétórás üzleti ebéd előtt, készen lett. Ahogy vártam a többiekre, rájöttem, hogy valami elkerülte a figyelmemet: az üzleti ebéd csak délben kezdődik, és egy óra hosszúra lett tervezve, nem kettőre. Az extra, nem tervezett óra ajándék volt számomra. Először úgy gondoltam, hogy a fennmaradó időt munkával töltöm. De ehelyett inkább leültem, és a földön kinyújtottam a lábam. Az egyik kezemmel a mellkasomon, a másikkal a hasamon éreztem minden lélegzetvételt. Így imádkoztam, kérve Istent, hogy frissítsen fel és nyugtasson meg.
Miközben élveztem a váratlan szünetet, eszembe jutottak Jézus szavai: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre" (Lk 10,41-42). Ez emlékeztetett arra, hogy még a legsűrűbb napom ütemtervében is tudok Istenre időt szánni.

Imádság: Teremtő Istenünk! Segíts egyensúlyban tartani hétköznapi feladatainkat és a maradandó dolgokat! Teremts bennünk tiszta szívet és megújult lelket! Ámen.

Jobban tudok szolgálni, ha időt szánok a megpihenésre Istennel.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2063 Dátum: 2019. Október 14. - 10:55:04

2019. október 14. hétfő

Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára.
Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől.
Áldott az ÚR, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban!
Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért.

Zsolt 31,20-23.

MENEDÉK

Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben. (Ézs 25,4)

Egy pusztító jégeső vonult át a városunk több pontján. A templomunk ablakait sem kímélte, golflabda nagyságú jégdarabok szakították át az ablakokat. Vasárnap reggel, ahogy a terem egyik csendes részén ültem, körülöttem a törött üvegekkel, azon gondolkodtam, hogy mi jó származhat ebből a kárból.
Örömmel állapítottam meg, hogy a galamboknak a vihartól menedéket nyújtottak az ablakokon lévő lyukak. Turbékolásuk hangja valódi békét hozott arra a helyre, ahol minden vasárnap a békéért imádkozunk. Ez eszembe juttatta, hogy az 1980-as években számos templom szerepet játszott a faji megkülönböztetés megszüntetésének harcában. Az istentiszteletek helyszínei menedékei lettek azoknak, akiket a rendőrség üldözött. Isten háza egy menedék - egy hely a gyógyulásra és helyreállításra azok számára, akik rászorulnak, azoknak, akik menedéket keresnek a vihar elől.
Valahogy a rosszból is jó jöhet ki. Attól függ, hogyan nézzük az élet viharait. Igen, a jégeső károkat okoz, de képes új utakat megnyitni, és ahogy a galambok - mi is - menedéket találhatunk Isten házában.

Imádság: Szerető Atyánk! Azokért imádkozunk, akik menedéket keresnek az élet viharai elől. Ámen.

Hogy segíthetek, hogy a gyülekezetem igazi menedék legyen?

IMÁDKOZZUNK DÉL-AFRIKA NÉPÉÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2064 Dátum: 2019. Október 15. - 10:38:10

2019. október 15. kedd

De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon huszonháromezren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.

1Kor 10,8-13.

KIÚT

Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. (1Kor 10,13)

Alig vártam, hogy hazaérjek a hosszú nap után munkahelyemről. Gyorsan végigrohantam a bolton, és nagy sietségemben észre sem vettem, hogy az eladó véletlenül többet adott vissza. Amint a kijárat felé haladtam, rájöttem a tévedésre. Gondolataim csak úgy zakatoltak: "El innen! Senki sem fogja megtudni!" De megszólalt egy másik hang is: "Ez biztos egy próbatétel."
Ez utóbbi gondolat teljesen hatása alá kerített, hiszen a mai napon ez már a második ilyen alkalom volt. Korábban majdnem úgy szálltam le egy buszról, hogy jegyet se váltottam. De akkor úgy éreztem, hogy Isten azt mondja nekem: ha most nem fizetsz, akkor vétkezel. Inkább visszamentem, és fizettem. Így Isten dicsőségére növekedhetett hitem. Kifizettem a jegyet, és végül visszaadtam a pénzt a pénztárosnak is.
Ezen a napon két pénzzel kapcsolatos kihívás ért, épp, amikor kevés volt a pénzem. Elgondolkodtam, hogy a kísértés néha megrohamozza életünket, elhomályosítva ítélőképességünket, hogy még a rosszat is jónak látjuk. Isten azonban hűséges, és ismer minket. Mindig ad tanácsot és figyelmeztet. Ez segít győzni a kísértésen.

Imádság: Hatalmas Istenünk, köszönjük, hogy a mai napon is megszabadítasz kísértéseinkből. Jézus nevében. Ámen.

Ma minden kísértésemben Istentől várom a kiutat.

IMÁDKOZZUNK, HOGY ISTENRE FIGYELJÜNK A KÍSÉRTÉS IDEJÉN!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2065 Dátum: 2019. Október 16. - 11:04:56

2019. október 16. szerda

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.

Zsid 12,1-3.

LÁTHATATLAN AKADÁLYOK

Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! (Jer 17,9)

Egy méhecske szállt be az autóba, és a szélvédőn keresztül szeretett volna elmenekülni. Perceken át próbálkozott, miközben újra és újra az üvegnek csapódott. Amikor felém repült, gyorsan kinyitottam az ablakot, és kiszállt a szabadba.
Elgondolkodtam, hogy a saját életemben vajon mennyi láthatatlan akadály képes visszatartani, hogy megtapasztaljam a teljes szabadságot és az Isten által számomra készített áldásokat. Vajon van-e olyan eltemetett neheztelés, rejtett büszkeség, félelem, régi szokás, hamis meggyőződés vagy lázadás bennem, amelyet még nem ismertem fel?
Jer 17,9 arról beszél, hogy bár mi úgy gondoljuk, ismerjük szívünket és gondolatainkat, mégsem értjük teljesen önmagunkat, és mozgatórugóinkat. Jeremiás feljegyzi: Én, az ÚR vagyok a szívek ismerője, a vesék vizsgálója (17,10). Mivel egyedül Isten az, aki teljesen ismer minket, így imádkozhatunk: "Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet... és gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!" (Zsolt 139,23-24). Támaszkodhatunk Istenre, aki segít felismernünk a láthatatlan akadályokat, amelyek távol tartanak minket Krisztus szabadságától és áldásaitól.

Imádság: Urunk, tárd fel életünk rejtett területeit, amelyek gátolják, hogy teljes szabadságot találjunk benned! Ámen.

Isten segít felismernem a láthatatlan akadályokat, amelyek nem engedik, hogy szabaddá váljak Krisztusban.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2066 Dátum: 2019. Október 17. - 11:31:30
2019. október 17. csütörtök

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

Ef 2,1-10.

ISTEN MEGVÁLTÁSA

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka. (Ef 2,8)

Egy olyan városban élek, ahol a diákok között a versenyszellem uralkodik. Már fiatalon hozzászoktam ehhez, és elkezdtem arra törekedni, hogy mindig a csúcson legyek. Amikor egy osztálytársam nálam jobban teljesített, azt mondtam magamnak: jobban teljesítek majd, mint ő. Még ha sikerült is, a boldogság helyett hatalmas nyomást és fáradtságot éreztem.
Az egyetem második éve után súlyos influenzaszerű tünetek alakultak ki nálam, és elkezdtem lefogyni. A főiskola utolsó évét még befejeztem valahogy, de a jövőm felől teljesen bizonytalan voltam. Az foglalkoztatott, hogy ilyen gyenge fizikai erőnléttel mihez kezdek majd, miután lediplomáztam.
A Szentírás csodálatos biztatást jelentett számomra ebben az időszakban, és még most is segít. A Biblia arra emlékeztet, hogy Isten kegyelme által van szabadulásunk. Megváltásunk ajándék. Isten nem kíván tőlünk kitűnő bizonyítványt, biztos anyagi hátteret vagy hatalmas sikereket. A szerető kegyelem mindnyájunk számára készen áll, akik kinyújtjuk kezünket Isten felé. Isten megerősít minket még a nehéz időszakokban is a Szentírás és a szeretete által.

Imádság: Istenünk, hálásak vagyunk, hogy megváltásunk nem a teljesítményünktől függ. Segíts, hogy érezzük jelenlétedet életünk minden időszakában! Ámen.

Isten a teljesítményemtől függetlenül szeret.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2067 Dátum: 2019. Október 18. - 11:02:40

2019. október 18. péntek

A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid tanítókölteménye.
Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől!
Figyelj rám, hallgass meg engem! Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom
az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám.
Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el.
Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át.
Ezért így szóltam: Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?
Messzire bujdosnék, a pusztában laknék. (Szela.)
Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől.

Zsolt 55,1-9.

ISTEN A MI PÁSZTORUNK

Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! (Zsolt 55,23)

Az orvos közölte nővéremmel és velem, hogy drága édesanyánknak egy szívroham miatt csupán hónapjai vannak hátra. Hazamentem, hogy néhány személyes tárgyát összeszedjem, mielőtt visszatértem a kórházba. Miután beléptem a házba, a kulcsokat földhöz vágtam, leroskadtam egy székbe és elkezdtem keservesen sírni. A legkedvesebb barátom, aki életet adott nekem, nemsokára már nem lesz. Kiszolgáltatottnak és magányosnak éreztem magam. Nem tudtam, hová menjek, sem azt, hogy kihez forduljak tanácsért. Sőt, biztos voltam benne, hogy családom tőlem kér majd segítséget. Egyetlen dolgot tehettem: imádkoztam. "Ó, Istenem, nem tudom, mihez kezdjek most, és azt sem tudom, hogy kitől kérjek segítséget, kihez forduljak."
Könnyekkel a szememben tértem vissza a kórházba. A személyzet és a támogató szolgálat ettől a pillanattól kezdve mellettem állt édesanyám életének utolsó 5 hónapjában. Ez idő alatt semmire sem vágytam. Átéltem a minden értelmet meghaladó békességet. Amikor bajban vagyunk, nehéz helyzetünket imádságban Istenre bízhatjuk.

Imádság: Drága Istenünk, bocsáss meg nekünk, amikor elfeledkezünk róla, hogy te mindig jelen vagy az életünkben! Segíts emlékeznünk, hogy még a legnehezebb élethelyzetünkben is feltétel nélkül gondot viselsz ránk. Ámen.

Bármit Isten elé vihetek imádságbanNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2068 Dátum: 2019. Október 21. - 09:02:29

2019. október 21. hétfő

"Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."

Mt 25,31-40.

EGYSZERŰ FELADATOK

A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Gyülekezetemben sokféle módon szolgáltam. Néhány feladat bonyolult volt, és sok készülést igényelt; voltak látványosabbak, és meg is dicsértek érte. Legutóbbi feladatom egyszerű volt. Pelenkacsomagokat vettem le a polcokról, két kosárba tettem őket, majd felvittem a lépcsőn a várakozó teherautóhoz. A pelenkákat olyan fiatal szülőknek adták, akik azt nem tudták volna megvásárolni. Mindent elsöprő öröm járt át, tudva, ha csak egy pillanatra is, de egy kisbaba sírása el fog csendesedni, egy kis teher lekerül a szülők válláról, és Isten elégedett lesz.
Hiszem, hogyha szeretettel nyújtjuk kezünket egymás felé, és törődünk egymással, akkor tettekre váltjuk az evangélium üzenetét. Ha Krisztus követésére és szolgálatára szánjuk az életünket, akkor ez első látásra ijesztő lehet. Vajon olyat kell majd tennem, ami meghaladja a képességeimet? Ám ha őszinte az odaszánásunk, számtalan módot felfedezünk majd, ahogy Isten képes használni bennünket Krisztus ügyének előmozdítására. S azt is átéljük, hogy az igazi áldás az adásban rejlik. Még a legegyszerűbb cselekedetünk is valóságossá teheti Isten szeretetét ebben a világban.

Imádság: Istenünk, mutasd meg az apró feladatokat, melyekkel ma egy kicsit könnyebbé tehetjük mások életét. Ámen.

Mit tehetek ma Istenért és másokért?

IMÁDKOZZUNK AZ ÖNKÉNTESEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4147
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 15:05:02
Válasz #2069 Dátum: 2019. Október 22. - 10:12:14

2019. október 22. kedd

Légy kegyelmes, URam, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, odavan testem-lelkem.
A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak.
Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem.
Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy.
Mert hallom sokak suttogását: Iszonyú baj van vele! Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet.
De én bízom benned, URam, vallom: Te vagy Istenem!
Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!
Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen!

Zsolt 31,10-17.

ISTEN KEZÉBEN

Kezedben van sorsom. (Zsolt 31,16)

Régebben, ha időszűkében voltam, gyorsan vezettem, megpróbálva "legyőzni" a közlekedési lámpákat, és megelőzni a többi sofőrt. Egy nap, mikor a dolgok nem úgy mentek, ahogy szerettem volna, s úgy tűnt, minden időnyerésre tett kísérletem kudarcba fulladt, eszembe jutott egy gondolat: "Az időd Isten kezében van." Megnyugodtam, és sokkal lassabban, megfontoltabban vezettem tovább. Meglepő, de időben megérkeztem.
A tény, hogy az időm Isten kezében van, más módon is bebizonyosodott. Ha reggel Istennek adom az időmet, dicsőítve őt olyan áhítatokkal, mint például a Csendes Percek, úgy tűnik, mintha Isten kitágítaná az időmet. Sokkal könnyedebben és kevesebb erőfeszítéssel tudom a dolgaimat elvégezni, mint amikor a csendesség elmarad. Időnk tényleg Isten kezében van.

Imádság: Istenünk, tiéd legyen a dicsőség és a hódolat mindazért, ahogy életünkben munkálkodsz! "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

Ma rábízom az időmet Istenre.