Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 291324 alkalommal)

0 Felhasználó és 3 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2160 Dátum: 2020. Február 06. - 11:17:13
2020. február 6. csütörtök

Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom." Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!" Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." Másodszor is elment, és így imádkozott: "Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod." Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Otthagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal.

Mt 26,36-44.

MAGÁNYOS HELY

Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. (Mk 1,35)

Amikor testünket munkára kényszerítjük megfelelő pihenés és táplálék nélkül, akkor megbetegszünk. Ugyanez igaz a lelki életünkre is. A kihívásokkal teli időkben pesszimistává válhatunk, hívőként közömbösen viszonyulhatunk az elhívásunkhoz, vagy aggodalommal és félelemmel telhet meg szívünk. De Jézus megmutatja nekünk, hogyan táplálhatjuk lelkünket, még a nehéz időkben is. Bármennyire elfoglalt volt egy adott napon, Jézus mindig keresett egy nyugalmas helyet, és időt fordított az imádságra és az Atyával való beszélgetésre. (Lk 6,12) Amikor nehézségekkel szembesült, mindig imádkozással készült fel.
Én is úgy tapasztaltam, hogy egy félreeső helyen nyíltan tudok imádkozni Istenhez. Térdelve imádkozom hálószobámban. Amikor a gyermekeim és férjem még alszanak, elvonulok, hogy imával készüljek a napra, és néha még sírok is. Az Istennel való találkozás után új erőt nyerek és olyan békességet, amit sehonnan máshonnan nem kaphatok. Nemcsak a lelkem töltődik fel, hanem új erőre kap az életkedvem, a hitem és vágyakozásom, hogy Isten útján járjak. Örömmel telik meg szívem az előttem álló akadályok ellenére is.

Imádság: Urunk, adj őszinte és alázatos szívet, hogy örömre és megújult erőre leljünk az előttünk álló napra! Ámen.

Hol van számomra az a hely, ahol zavartalanul találkozhatok Istennel?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2161 Dátum: 2020. Február 07. - 07:27:13

2020. február 7. péntek

Az ezráhi Étán tanítókölteménye.
URam, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet.
Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég.
Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak:
Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat!

Zsolt 89,1-5.

HŰSÉGES SZERETET

Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. (Ef 5,19)

Egyik legkorábbi emlékem a templomról az, hogy édesapám mellett állok, és lelki énekeket éneklek. Az ujjával mindig mutatta nekem a szöveget, így magabiztosan tudtam végig énekelni. Ezen emlékek nyomán aztán a zene és az éneklés fontos vigasztaló tényezővé váltak számomra. Akár munka közben éneklek az udvaron, akár az irodában dúdolok egy dallamot, az éneklés mindig összeköt a Teremtőtől csodás ajándékként kapott élettel, és alkalmas arra, hogy hálát adjak Isten hűséges szeretetéért.
Ahogy apám kalauzolt engem az énekeskönyv versei között, vagy ahogy később meghatározó, lélekformáló leckéket adott nekem, úgy vezet most Teremtőnk örökké tartó szeretete az életem útján. Az éneklés még a sötét időkben is összeköt bennünket Istennel. Legyen az az öröm vagy a panasz éneke, éneklésünk tanúságtétel részünkről; elismerése Isten irántunk való hű szeretetének.

Imádság: Drága Istenünk, segíts emlékeznünk, hogy szereteted örökre velünk van. Hadd szóljon dicsőítő ének ajkunkról és a szívünkben! Ámen.

Melyik ének segít ma Isten hű szeretetéről szólni?

https://www.youtube.com/watch?v=U6PPt776Ew4   /  Az Úr irgalma végtelen..../Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2162 Dátum: 2020. Február 08. - 13:00:18
2020. február 8. szombat

Ászáf tanítókölteménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek!
Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni.
Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk,
nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.
Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak.
Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,
hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.

Zsolt 78,1-7.

A HIT ÚTTÖRŐI

Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. (Zsolt 90,1)

Közigazgatási dokumentumok kutatása közben találtam egy emlékiratot egy olyan családról, akik úttörő telepesek voltak a szülőhelyemen az 1800-as években. Megindító volt felfedezni, hogy ők és az én családom együtt építettek gyepházakat, termesztettek növényeket, nevelték gyermekeiket, és alapítottak templomot a zord préri közepén, ahol metsző hideg van télen és tikkasztó forróság nyáron. Volt egy feljegyzés arról, hogy egy rendkívüli válság idején ükapám emlékeztette ezt a zárt közösséget, hogy Isten azon munkálkodik, hogy minden a javukra szolgáljon, ahogyan ígérte ezt (Róm 8,28). Ez mindennél többet mond arról, hogy ükapám számára Isten volt a fő menedék.
Szerencsésnek érzem magam, hogy több mint egy évszázaddal ezelőtt a családom Istenben bízott, akit én is tisztelek. Van egy sok generáción átívelő hitbeli örökségem.
A 90. zsoltár verse most igazán többet jelent, mint valaha. Szülőként, nagyszülőként vagy barátokként mindannyiunknak lehetőségünk van arra, hogy az utánunk jövő nemzedékekre hatással legyünk. Erősítsük ezt meg a zsoltárossal együtt: "nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt" (Zsolt 78,4).

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy életünk és szavaink kifejezzék a különleges erődbe, szeretetedbe és hatalmadba vetett hitünket! Ámen.

Hogyan adom tovább a hit örökségét az utánam jövőknek?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2163 Dátum: 2020. Február 09. - 11:35:25
2020. február 9. vasárnap

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

1Jn 4,7-12.

OLYAN HITTEL, MINT A TŰZ

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)

Bármikor vissza tudok emlékezni egy 50 évvel ezelőtti keresztény ifjúsági táborra. Ugyan nem emlékszem mindenre - hogy milyen dalokat énekeltünk, vagy kik voltak ott -, de a környezetre és egy bizonyos estére igen.
Egy csoport fiatallal a Misterhult szigetvilágban egy vízbe nyúló sziklán ültünk. Hűvös nyári este volt, egy intenzív nap után. Égett a tábortűz, melyet rönkök tápláltak. Az egyik vezető anélkül, hogy bármit is szólt volna, egyszer csak kivett egy rönköt a tűzből. Egy kicsivel később láthattuk, ahogy a rönk egyre kevésbé lángol, mialatt a többi rönk teljes erősségében ég tovább. Egy kicsivel később valaki megszólalt: Szükségünk van egymásra, hogy fényesen tudjunk égni." Amikor a rönköt visszatették a tűzbe, gyorsan lángra kapott újra.
A prédikáció üzenete számomra ez volt azon a nyáron, és talán ez volt az ifjúságom legfontosabb prédikációja is. A hitünk olyan, mint a tűz: világosan ég, amikor a szeretet, Istennel és másokkal való közösségünk fűti. Isten adta nekünk a közösség élményét, hogy figyelmünket, szeretetünket és energiánkat adjuk azoknak, akikkel az életben találkozunk.

Imádság: Drága Istenünk! Segíts, hogy szeretetünk egymás iránt fényesen égjen! Ámen.

A hitem fényesebb, amikor Istennel és másokkal közösségben vagyok.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2164 Dátum: 2020. Február 10. - 09:54:37
2020. február 10. hétfő

Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus: "Menjünk át a túlsó partra." Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?" Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?"

Mk 4,35-41.

NEM TÖRŐDSZ VELÜNK?

Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? (Mk 4,38)

Amikor Jézus és tanítványai a tengeren hányódtak a borzasztó viharban, Jézus aludt. A hullámok mindannyiuk életét veszélyeztették. "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" E szavaknak súlyuk volt. Már korábban hallottam ezt a részt Márk evangéliumban, de azon a napon pontosan kifejezte azt a kétséget, amit Jézus irántam való gondoskodásával kapcsolatban éreztem. Ebben a részben a rettegő tanítványoknak végük volt. Én is úgy éreztem, hogy végem van. A munkahelyi, családi és pénzügyi viharok miatt elgyötörtnek és mellőzöttnek éreztem magam. Elvesztettem a hitem, hogy Jézus tud segíteni.
Annak ellenére, hogy a tanítványok tele voltak félelemmel, Jézust nem zavarta a vihar. Miután felébredt, lecsendesítette azt. Erre a tanítványok még jobban kezdtek félni, mert Jézusnak hatalma volt a vihar felett. Ekkor felfedte előttük, hogy ő a Mindenható, akinek minden teremtmény engedelmeskedik. Bár benne volt a viharban, nem volt annak alárendelve.
Nekem is az volt az érzésem, mintha Jézus aludt volna. Ez a történet arra kényszerített, hogy a kétségeimet feltárjam előtte. Őt nem rázzák meg a viharok. Amíg mi félünk és megbénulunk, ő nyugodt és védőszárnyai alá hív minket. Bátorítson minket, hogy minden engedelmeskedik Jézus parancsának.

Imádság: Urunk, segíts helytállni a viharokban, és szabadításodra várva érezni mindenható erődet! Ámen.

Jézus védelmébe és nyugalmába vesz bennünket.

IMÁDKOZZUNK, HOGY BÉKÉT ÉS NYUGALMAT TALÁLJUNK JÉZUSBAN!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2165 Dátum: 2020. Február 11. - 09:58:30
2020. február 11. kedd

Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Zsolt 23.

A JÓ PÁSZTOR

Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. (Ézs 40,11)

Miközben beszélgettem az unokatestvéremmel, visszaemlékeztem arra, amikor meglátogattam a Tulbaghi farmján Dél-Afrikában. Unokatestvéremnek az volt a megérzése, hogy az egyik bárány bajban van, ezért hívott, hogy kísérjem el a mezőre. Esteledett, ahogy egy halovány hang irányába haladtunk. Egy csapdába esett bárányt találtunk egy árokban. Mindketten ámultunk a megérzésen, ami annak az egy báránynak a megmentéséhez vezetett.
Az az emlék megerősítette hitemet a jó Pásztor szeretetében. Megtapasztaltam, hogy Isten 30 éve velem van a sclerosis multiplex betegségemben. Életem nagyon mély pontján egy gyógyító istentiszteleten a jelenlévők a fejemre tették a kezüket, és imádkoztak értem. Majd halkan a következőt hallottam: "Isten különleges nevet adott neked. Kis bárányának nevez. Felvesz, és hordoz téged."
Isten mindnyájunkat név szerint ismer, és Jézus szavai felfedik az igazságot: Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem (Jn 10,14).

Imádság: Szerető Pásztorunk! Köszönetet mondunk neked, és imádkozunk azért, hogy ments meg és védelmezz minket! Segíts meghallani hangodat és követni téged! Ámen.

A jó pásztor név szerint ismer engem.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2166 Dátum: 2020. Február 12. - 12:52:26
2020. február 12. szerda

Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az ÚR Józsuénak: Válasszatok ki a népből tizenkét férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik: Vegyetek föl tizenkét követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a tizenkét férfit, akiket Izráel fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik Józsué: Menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek, az ÚRnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára; Izráel törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek; és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az ÚR szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait mindörökké. Izráel fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből tizenkét követ Izráel törzseinek száma szerint, ahogyan az ÚR mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. Tizenkét követ állított föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt. Ott is vannak mind a mai napig.

Józs 4,1-9.

EGY GAZDAG ÖRÖKSÉG

Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. (Zsolt 77,12)

A fiam gyerekkora óta nagyon kíváncsi. Rendszeresen kérdéseket tesz fel az anyjának és nekem, valamint az egyéb családtagoknak. Tudni akar a különböző családi rituálékról, és hogy miért tartunk bizonyos hagyományokat. A kérdéseire örömmel válaszolunk, mert ez lehetőséget ad nekünk, hogy megosszuk egymással élményeinket, történelmünket és azokat a meghatározó eseményeket, amelyek alakították az életünket. Ahogy beszélgetünk erről és megosztjuk az információkat vele, közelebb kerülünk egymáshoz, és segítünk kialakítania identitását a családban.
Ugyanígy érdeklődhetünk az egyházunk szokásai és hagyományai iránt. Megértve gyülekezetünk történelmét, azokat a bizonyos eseményeket, amelyek befolyásolták, és a szokások és hagyományok mögötti történeteket, segíthetnek megérteni egyházunk értékeit és gazdag örökségét, amelyek a hívők közösségét körülveszik. Néha olyan tradíciókat is találhatunk, amelyek túllépnek felekezeti határokon, és összekapcsolnak minket Krisztus egyetemes gyülekezetével, egy olyan nagy családdal, ahol közös a Megváltónk és Istenünk.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy elküldted Fiadat, Jézus Krisztust, hogy összekössön minket veled. Add, hogy a hagyományaink folyamatosan emlékeztessenek bennünket nagy szeretetedre, és reményt adjanak az életünkre! Ámen.

Hitem tradíciói jövőképet adnak.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2167 Dátum: 2020. Február 13. - 10:08:40
2020. február 13. csütörtök

Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.

Zsolt 37,3-6.

TÜRELEM

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8,28)

Művészeti iskolám vezető táncosaként tánckarrierem csúcsán voltam. Egy stúdióban tartottam edzéseket, és sorban nyertem a versenyeket. Aztán egy edzésen a hátamban nyilalló fájdalmat éreztem. Megpróbáltam nem venni róla tudomást, de a nap végén a kórházban kötöttem ki. Miután többször megröntgeneztek, az orvos azt mondta nekem és szüleimnek, hogy vagy abbahagyom a táncot, vagy alávetem magam egy műtétnek. Úgy döntöttem, hogy befejezem a táncot. Ezzel eddigi életem legnehezebb döntését hoztam meg.
Azóta is békességem van a döntésem felől. A következő hónapok tele voltak érzelmi és fizikai megpróbáltatásokkal. Ahogy más elfoglaltságokat és szenvedélyeket kerestem, újra rátaláltam a Krisztussal való kapcsolat mélységeire. Ez a legjobb dolog, ami csak történhetett velem. Azt tapasztaltam, hogy az öröm nem a tánctehetségemből, hanem Istentől ered. Soha nem képzeltem volna, hogy az Úr egy ilyen fájdalmas veszteséget végül ilyen nagy áldássá fordít számomra.
Még ma is áldásként élem azt meg, ami talán soha nem adatott volna meg, ha más döntést hozok. Természetesen hiányzik a tánc, de végül a szenvedély, melyet az Istennel való kapcsolathoz adhatok, mindennél nagyobb jutalom számomra.

Imádság: Istenünk, hálásak vagyunk azért, amit kaptunk tőled. Segíts türelmesen várakozni ajándékaidra! Ámen.

Istennel való kapcsolatom teljes életet ad.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2168 Dátum: 2020. Február 14. - 09:54:47
2020. február 14. péntek

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

VÁLASZD AZ IRGALMAT!

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)

Gyakran gondolok a Mik 6,8 jelentésére. Szeretem az igazságot, de ha az igazság rajtam múlna, csak néhány ember kapna második esélyt. Amikor bűnözőket engednek el egy tárgyalásról megromló egészségükre hivatkozva, akkor én kényszeríteném őket arra, hogy mindenképpen menjenek el a tárgyalásra, hiszen, ha valakinek szenvedést okoztak, akkor szenvedjék el annak következményeit is. Azokban a pillanatokban arra ébredek rá, hogy az igazságot szeretni több, mint a megtorlást kívánni. Amikor viszont arra vágyom, hogy valakit megbüntessenek, vajon vágyom-e az irgalomra úgy, ahogy Isten kívánja? Ha az irgalomhoz ragaszkodunk, megnyugodhatunk abban, hogy Isten a tökéletes bíró, aki mindent jól intéz.
Keresztényként úgy mutathatjuk meg a világ számára Isten szeretetét és kegyelmét, ha megadjuk a második esélyt. Az irgalomhoz való ragaszkodás, még ha fájdalmasan nehéz is, lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk valakinek Isten szeretetét.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy újabb és újabb esélyt kínálsz. Kérünk, erősíts meg abban, hogy mi is ugyanezt tegyük másokért. Ámen.

Isten szeretetét tükrözöm vissza, ha irgalmas vagyok.

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY TUDJUNK IRGALMASAK LENNI!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2169 Dátum: 2020. Február 15. - 11:02:37

2020. február 15. szombat

Mózes folytatta a beszédet egész Izráelhez e szavakkal. Ezt mondta nekik: Százhúsz esztendős vagyok már, nem tudok tovább veletek együtt járni-kelni. Az ÚR is megmondotta nekem: Nem kelhetsz át a Jordánon! Az ÚR, a te Istened maga kel át előtted, és kipusztítja azokat a népeket, és te meghódítod őket. Józsué kel majd át előttetek, ahogyan megmondotta az ÚR. Úgy bánik el azokkal az ÚR, ahogyan elbánt Szíhónnal és Óggal, az emóriak királyaival és országukkal, amikor elpusztította őket. Hatalmatokba adja őket az ÚR, ti pedig mindenben úgy bánjatok el velük, ahogyan megparancsoltam nektek! Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izráel előtt: Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az ÚR esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!

5Móz 31,1-8.

"ITT VAGYOK!"

Az ÚR, a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged, és nem hagy el. (5Móz 31,6)

Amikor a tengerpartra utazunk feleségemmel és lányommal, mindig megcsodáljuk a naplementét. Egyik este, miközben lányunk, Viktória, a parton a homokban ült, mi tőle néhány száz méterre egy padon foglaltunk helyet. Nem tudta, hogy így eltávolodtunk tőle. Csendben ültünk, amint a vöröslő napkorong eltűnt az égen.
Amint besötétedett, lányunk észrevette, hogy nem vagyunk a közelében. Utánunk kiáltott, és éreztük a félelmet a hangjában. Amikor a padról válaszoltunk neki, ezt mondta: "Azt hittem, hogy itt hagytatok engem!" Feleségem válaszolt: "Itt vagyunk. Soha nem hagynánk itt!"
Ez a párbeszéd arra emlékeztetett, hogy az életben milyen sokszor gondoljuk azt, hogy egyedül maradtunk, és félelem ébred bennünk, amikor besötétedik. Ha azonban Istenhez kiáltunk segítségért, jó tudni, hogy ő mindig válaszol. "Itt vagyok, soha nem hagylak el téged."

Imádság: Örökkévaló Istenünk, köszönjük hűségedet. Erősítsd bennünk az elhatározást, hogy soha nem távolodunk el tőled! Ámen.

Isten folyamatosan azt mondja nekem: "Itt vagyok!"

IMÁDKOZZUNK A FÉLELMEK KÖZÖTT ÉLŐ GYERMEKEKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2170 Dátum: 2020. Február 16. - 11:52:42

2020. február 16. vasárnap

Vigadjatok az ÚRban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.
Adjatok hálát az ÚRnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!
Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!
Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik.
Szereti az igaz ítéletet, az ÚR szeretetével tele van a föld.

Zsolt 33,1-5.

ISTEN MEGNYUGTAT

Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. (Zsolt 33,4)

85 éves férjem élete legnagyobb részében képzett zenész volt. Orgonán, zongorán, harsonán és tubán is játszott. Élete utolsó néhány évében azonban már képtelen volt erre. Egy vérrög az agyában - agyvérzéssel és szívrohammal párosulva - elvette tőle ezt a képességét. Miután Henry meghalt, gyászoltam azt a 64 évet, amelyet együtt tölthettünk. De megkönnyebbülten sóhajtottam föl, hogy nem kell tovább küzdenie a légzéssel.
Két hónappal azután, hogy elment, azt álmodtam, hogy egy koncerten szólót kellett játszania. A színfalak mögött ezt mondta: "Én nem hiszem, hogy meg tudom csinálni!" Amikor viszont az idő elérkezett, fellépett a színpadra, és a legcsodálatosabb zenét játszotta, amit valaha tőle hallottam.
Azzal az érzéssel ébredtem föl, hogy a gyászom örömre fordult. Eszembe jutott, hogy a Bibliában Isten gyakran szól álmokon keresztül, Abimelektől (1Móz 20,3) Pál apostolig (ApCsel 18,9-10). Álmomban úgy éreztem, hogy Isten megnyugtat, hogy Henry nincs többé fizikai korlátok közé szorítva. A mennyben a legmagasztosabb muzsikát hallgatja, amit valaha hallhatott. És segít abban, hogy ez a zene Istent dicsőítse.

Imádság: Urunk, add, hogy megismerjük azt a megnyugvást és örömet, amely a téged dicsőítő életből fakad. Ámen.

A mennyben minden földi szomorúságunk eltűnik.

IMÁDSÁGBAN ADJUNK HÁLÁT ADOTTSÁGAINKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2171 Dátum: 2020. Február 17. - 11:32:05
2020. február 17. hétfő

Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek." Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata."

Lk 2,25-35.

KITARTÁS A HITBEN

És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. (Lk 2,25)

Úgy érzem, hitem gyakran híján van a kitartásnak és a türelemnek, de nagyszüleim példája inspirál. Ők a kommunista terror idejében éltek, de a világ nagy csalódásai nem törték meg őket. A nagyszüleim felkészültek a hosszú várakozásra, és ragaszkodtak a hitükhöz. Kitartóak voltak, és nem engedték kihűlni az Isten iránti szeretetüket. Megingathatatlan reménységgel várták az Isten által kirendelt időt.
A nagyszüleim kitartóan várakoztak Istenre, mert szerették őt. Bár az emberek sokszor cserbenhagyták őket, Isten sohasem tette. Ahogy Simeon hűségesen várta a Messiás eljövetelét, úgy a nagyszüleim is elszántak maradtak.
A kitartás erényét megtaníthatjuk gyermekeinknek és unokáinknak is. Imádkozom azért, hogy a kitartás példaképei lehessünk a következő nemzedék számára, hogy megtanulhassák, mit jelent csendesen és örömmel várni Krisztus eljövetelére.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy kitartóan és erős hittel várjuk eljöveteledet! Ámen.

Ki inspirált engem a hitben való kitartásra?

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK POLITIKAI ZAVARGÁSOK KÖZEPETTE ÉLNEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2172 Dátum: 2020. Február 18. - 10:35:38
2020. február 18. kedd

Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: "Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké." Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja "igazságotok gyümölcsét." Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!

2Kor 9,8-15.

MEGVÁLASZOLT IMÁDSÁG

Isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való, az által, hogy megismertük őt, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. (2Pt 1,3)

Mikor a bibliaóra előtt kitettem a lányomat a bölcsödénél, beszéltem egy ismerősömmel, hogy kellene találnom egy gyermekfelügyelőt, mert szeretnék részt venni a csoport közeledő ebédjén. Az ismerősöm elmondta, hogy egy barátnőjének szintén szüksége lenne gyermekfelügyelőre egy másik esemény kapcsán. Megadtam a számomat, mondván, lehet, hogy tudok segíteni. Ő megragadta a kezemet: "A barátnőm folyamatosan imádkozott, hogy részt vehessen ezen az eseményen, talán te vagy a válasz."
A bibliaórán megemlítettem, hogy a férjem munkahelye jelenleg három időzónányira van az otthonunktól. Egy asszony hozzászólt, hogy ismer valakit, akinek a férje ugyanebben a helyzetben van, ugyanoda utazik. Miután megadtam neki a számomat, a feleség meghatottan hívott fel: "Azért imádkoztam, hogy a férjem találjon egy keresztény barátot abban a városban." Egészen izgatott lettem a gondolatra, hogy a férjeink egy távoli helyen bátoríthatják majd egymást.
Rendszerint arra koncentrálok, hogyan fog Isten az imáimra válaszolni. Most már értem, hogy én is lehetek Isten válasza valaki másnak az imádságára.

Imádság: Urunk, segíts, hogy érzékenyek legyünk mások szükségleteire, és válaszok a körülöttünk élők imáira. Ámen.

Éberen és készen állok, hogy cselekedjem Isten akaratát.

IMÁDKOZZUNK, HOGY ÉSZREVEGYÜK MÁSOK SZÜKSÉGLETEIT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2173 Dátum: 2020. Február 19. - 10:05:42
2020. február 19. szerda

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.

1Kor 3,6-11.

A HELYES KÉRDÉS

Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ézs 55,11)

Egy esti program után hazafelé tartva a feleségem észrevett egy nagy plakátot egy útkereszteződésben. Ez állt rajta: "Jézus az egyetlen út a mennybe. Te merre tartasz?" A feleségem megkérdezte, szerintem mennyire hatékony egy ilyen jelzés. Első gondolatom az volt, hogy ez tényleg nem hatékony. Mégis, ahogy ez a negatív gondolat átfutott rajtam, rájöttem, hogy rossz kérdést tettünk fel. Éreztem, ahogy a Lélek kérdőre von: "Mikor osztottad meg utoljára a hitedet valakivel?" Kénytelen voltam önvizsgálatot tartani.
Urunk utoljára ezt mondta tanítványainak: "Menjetek!" Jézus azt akarja, hogy tanítványokká tegyünk másokat. Ahelyett, hogy mások erőfeszítéseit kritizálnám, arra kellene koncentrálnom, hogy magam is erőfeszítéseket tegyek.
Mindannyian elhívást kaptunk, hogy megosszuk hitünket. Módszerünktől függetlenül Jézus eredményessé teszi erőfeszítéseinket. Krisztus ereje működik a gyermekei tevékenységében is. A helyes kérdés tettekre összpontosít, s az eredmény Istentől függ. Nekünk csupán oda kell szánnunk magunkat.

Imádság: Drága Urunk, kérünk, vezess minket, hogy másokat tanítványaiddá tehessünk! Ámen.

Hogyan vehetek részt az evangélium terjesztésében?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4174
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 08:58:28
Válasz #2174 Dátum: 2020. Február 20. - 08:55:00

2020. február 20. csütörtök

Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, összes szolgája előtt és országának egész népe előtt, mert tudtad, hogy gőgösen bántak velük. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is megvan. A tengert kettéválasztottad előttük, úgyhogy a szárazon vonultak át a tenger közepén. Üldözőiket úgy dobtad az örvénybe, mint követ a hatalmas vizekbe. Felhőoszlopban vezetted őket nappal és tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágítsd nekik az utat, amelyen járnak. Majd alászálltál a Sínai-hegyre, és beszéltél velük az égből. Adtál nekik helyes törvényeket, igaz tanításokat, jó rendelkezéseket és parancsolatokat. Megismertetted velük szent nyugalomnapodat, és parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényt adtál nekik szolgád, Mózes által. Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a kősziklából fakasztottál vizet, amikor szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be, és vegyék birtokba azt a földet, amelyet esküre emelt kézzel ígértél oda nekik. A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak parancsolataidra. Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél, hanem nyakaskodtak, és makacsságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket.

Neh 9,10-17.

ISTEN, A "FOLTVARRÓ"

Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégezi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

Sok feladatom volt foltvarróként az elmúlt 30 évben. A legtöbbet befejeztem, ám néhány darab, amelyet nagy lelkesedéssel kezdtem, ott hever a varrósarkomban érintetlenül, porfogóként. Vagy elvesztettem az érdeklődésemet, mert túl nehéz lett volna befejezni, vagy egy másik darab fontosabbá vált. Az egykor nagy becsben tartott darabok félretéve, elfelejtve feküdnek.
Hálásak lehetünk, hogy Isten, a mi életünk "foltvarrója" sosem cselekszik így. Teremtőnk, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fejezi azt. Nem számít, milyen érdektelenné vagy nehézkessé válunk, vagy mit tartunk fontosnak, Isten nem hagy minket egy sarokban porosodni. Ehelyett féltő gondoskodással és kegyelemmel káprázatos mesterművé ölti össze az életünket.

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük, hogy nem teszel félre bennünket. Segíts bíznunk abban, hogy te befejezed, amit elkezdtél: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten mennyei alkotássá ölti az életemet.