Szerző Téma: Gondolatok a hitvallások nyomán  (Megtekintve 17952 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12657
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 01. - 19:12:47
Válasz #45 Dátum: 2015. Március 02. - 17:31:55
Szerintem korrekt a mondandója magyarra fordítva.O0

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12657
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 01. - 19:12:47
Válasz #46 Dátum: 2015. Március 02. - 18:55:00
Megnéztem a 19. kérdést is.
Magával a kérdéssel semmi gond, de a válasznál csak kibújik a szeg a zságkból.
A ''némelyeket'', ''néhányat'' és a ''mindenkit'' -fogalmai között azért van némi különbség.
Kétlem, hogy Spurgeon díjjazná a fordító róla alkotott véleményét...

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2853
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 06. - 13:15:01
Válasz #47 Dátum: 2015. Március 02. - 21:38:31
Nagyon érdekes, s elgondolkoztató:
   
Az 1689-es Baptista Hitvallás vagy A Második Londoni Hitvallás szerint:

  1. Noha Isten igaznak és tökéletesnek teremtette az embert és egy igazságos törvényt adott neki, amely életet biztosított számára ameddig engedelmeskedett annak és, noha figyelmeztette őt arra, hogy engedetlensége halált eredményez, Ádám nem élt sokáig ebben a kiváltságos állapotban (1).
  - Sátán felhasználta a kígyó ravaszságát Éva tőrbeejtéséhez. Azután bűnbe vitte Ádámot, aki szabad akaratából, minden kényszertől mentesen, szándékosan megszegte a teremtés törvényét és ellenszegült a nekik adott parancsnak, miszerint ne egyenek a tiltott gyümölcsből (2).
  - Tetszett az Istennek, saját bölcs és szent tanácsvégzése szerint, hogy megengedje ezt a cselekményt, dicsőségének munkálására rendelve azt.
1) 1Móz 2,16-17; 2) 1Móz 3,12-13; 2Kor 11,3.

  2. A bűnbeesés következtében ősszüleink elveszítették eredeti igaz voltukat és Istennel való közösségüknek is vége szakadt. Bűnük részeseivé váltunk mi is, és a halál uralma mindenkire kiterjedt (3). Minden ember meghalt bűneiben (4), és teljesen megromlott teste-lelke minden képességében és részében egyaránt (5).
3) Róm 3,23; 4) Róm 5,12-21; 5) Tit 1,15; 1Móz 6,5; Jer 17,9; Róm 3,10-19.

Ez a mostani hivatalos hitvallásunk:

Hisszük, hogy az embert Isten teremtette saját képére és hasonlatosságára, jónak és igaznak. Isten az embert a föld porából formálta, és az élet lelkét lehelte belé.
Bölcsességgel és hatalommal ruházta föl, és az érzékelhető világban mindent uralma alá vetett.
Alkalmassá tette arra, hogy vele, mint teremtőjével közösségben, az ő dicsőségére éljen.
Szabadságot ajándékozott neki, hogy önként utasíthassa el magától a gonoszt és önként választhassa a jót.
Az ember azonban a Sátán kísértésének engedve vétkezett teremtője ellen.
Bűnbeesése folytán lelkileg-testileg a bűn és a halál uralma alá került.
Elveszítette a teremtésben nyert isteni képmás jellemvonásait és eredeti adottságait csak korlátozottan fejtheti ki.

  Ézs 45,12. Mt 19,4. ApCsel 7,26
•1Móz 1,26-27. 1Móz 5,1. Préd 7,29
•1Móz 2,7. Jób 27,3. Jób 32,8. Ézs 42,5
•1Móz 1,28 . Zsolt 8,4-7
•Mik 6,8. ApCsel 17,27-28. Róm 1,19-20
•Ézs 43,21
•1Móz 4,7. 5Móz 30,19. Józs 24,14-15
• 1Móz 3. Róm 3,9-12.18. Ef 4,17-19. Jak 1,13-15
• Róm 5,12 Róm 6,19-20.23
•1Móz 3,17-19. Zsolt 115,16, Róm 1,21 Róm 7,15.18.19
« Utoljára szerkesztve: 2015. Március 02. - 21:46:08 írta Zoltan »

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12657
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 01. - 19:12:47
Válasz #48 Dátum: 2015. Március 08. - 12:57:27
19. Kérdés: A bûn kárhozatos állapotában hagyja Isten az embert?
Válasz: Nem. Isten örökkévaló szeretete nyilvánul meg abban, hogy a
kegyelem
szövetségébe hív minden embert, és üdvösséget kínál nekem is, a bûn
kárhozatos
állapotában élõnek, Jézus Krisztus által.
Természetesen jó lehetne ez a válasz is, ha a kérdés és a válasz közötti
teret megfelelő igékkel töltjük fel.
Nem az a célom, hogy Spurgeon által is képviselt kálvinizmus mellett
kardoskodjak, azt már elégszer megtettem.
Azt viszont tisztességtelennek tartom, hogy bemutatunk egy hitvallást, s
annak gondolatait megpróbáljuk a saját vallási meggyőződésünkre
átformálni.
Ha a katolikus katekizmát másolgatnám ide, azzal sem tennék ilyet,
mert becstelenség, az azt felépítők gondolkodásával szemben.
Szóval előszőr a kérdés-válasz közötti teret megpróbálom fetőlteni
azokkal az igékkel, amelyek igazzá tehetnék a fordító ügyeskedését.
Aztán egyszerű logikai levezetéssel megmutatnám, hogy miként
mutatják meg a Spurgeon által alkalmazott igék, hogy a fordítást végző
személy meghamisította Spurgeon gondolatait.
Végūl ezt az eredeti angol szöveggel is bizonyítom, amit bárki egy
egyszerű szótárazással is ellenőrízhet.
19. Kérdés: A bûn kárhozatos állapotában hagyja Isten az embert?
Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az
egész világ
bűneiért is. 1Jn 2.3.
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére” (1Tim 2,4).
Jn.3:16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen
ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Válasz: Nem. Isten örökkévaló szeretete nyilvánul meg abban, hogy a
kegyelem
szövetségébe hív MINDEN embert, és üdvösséget kínál nekem is, a bûn
kárhozatos
állapotában élõnek, Jézus Krisztus által.
Nos, ebben a formában azt mondanám, hogy a fordítás megegyezik
Spurgeon mondandójával, de nem így van!
Spurgeon által kiválasztott igék jól tükrözik a gondolkodását, melyet
kétlek, hogy a most divatos gondolkodásmódra változtatna a baptista
testvérek kedvéért.
2Thessz 2:13 Hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek,
testvéreim, akiket
szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettõl fogva az
üdvösségre, a Lélek
megszentelõ munkája és az igazságba vetett hit által.
Ef 1:4 Õbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése elõtt,
hogy szentek
és feddhetetlenek legyünk elõtte.
Ezek az igék sehol sem állitják, hogy Isten mindenkit kiválasztott volna
magának, ebből pedig logikusan következik Spurgeon álláspontja,
miszerint Isten azoknak a megtérésén munkálkodik az egész világban,
akiket magának már előre, érdemek nélkül kiválasztott a Krisztusban...
19. Q. Did God leave all mankind to perish in the state of sin and
misery?
A. God having, out of his good pleasure from all eternity, ELECTED
SOME ( választott némelyeket, néhányat az örök életre)
TO EVERLASTING LIFE(2 Thess. 2:13), did enter into a covenant of grace
to
deliver them out of the state of sin and misery, and to bring them into
a state of salvation by a Redeemer (Rom. 5:21).
Csak érdekességként írom, hogy az általam fellelt angol változatban, az
Efézusi ige helyett, a Római levél igéje szerepel.

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13604
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Október 31. - 20:14:00
Válasz #49 Dátum: 2015. Március 08. - 14:11:53
 O0Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12657
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 01. - 19:12:47
Válasz #50 Dátum: 2017. December 10. - 20:08:03
Közel 3,5 év telt el, az utolsó hozzászólás óta.

Ma is úgy látom, hogy a "hitvallási íratok" hasznosak, de inkább "Felekezeti Biblia- értelmezésnek" nevezném őket. Alaposak és odaszánt BIBLIA kutatás eredményei.

Azonban lényegűket tekintve nem üdvösségesebbek a bibliai korszakot megelőző hitvallásoknál.


Niceai hitvallás

"Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak
és láthatatlannak teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt,
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű, és általa lett minden.
Érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyből.
Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától,
és emberré lett.
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt,
kínhalált szenvedett és eltemették,
harmadnapon feltámadt az írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján,
újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat,
és uralmának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk,
és aki szólt a próféták által.
Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen."
« Utoljára szerkesztve: 2017. December 10. - 20:18:03 írta Csaba »

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Noemi

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 8
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Február 11. - 21:02:25
Válasz #51 Dátum: 2018. December 06. - 15:00:06
Kedves Testvereim

Mint Jézus Krisztus követésére elkötelezett keresztény, a mai napon, az egész Magyar Nemzet nyilvánossága előtt KINYILVÁNÍTOM, hogy : Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallását amely a törvény erejénél fogva az egész Magyar Nemzet hivatalos Hitvallása, azaz államvallása lett, és a nemzet minden tagjára nézve kérdezetlenül kötelező érvényűvé vált, ELUTASÍTOM, és saját személyemre vonatkozóan MEGTAGADOM, annak a Bibliával ellentétes, a Tízparancsolat 2. parancsolatába ütköző, - ezért – a keresztény hittel összeférhetetlen, bálványimádó, pogány kultuszt hordozó tartalma miatt.
*
Egyértelműen vallást teszek az egyedüli megváltómban, az Úr Jézus Krisztusban, mint Isten Fiában aki – hitem szerint – a világ megváltója, azok számára akik hisznek Őbenne, vetett hitemről. A bibliai 3 férfiú ld. Dániel könyve 3.része Istenhitét követve, - jelen hitvallásom közzétételével – én is megvallom hitemet, és ELUTASÍTOM a Nemzeti Hitvallásban, a törvény erejénél fogva, akaratom ellenére rám kényszerített bálványimádó hitvallást, a „Szent Korona” és „Szent István király” szakrális tiszteletét és az erre épülő „történelmi alkotmányunk jogfolytonosságának” elfogadását és tiszteletét!
*
Jelen nyilatkozatot nem politikai céllal, hanem kizárólag hitelvi okokból, az egyedül Igaz- és Teremtő Isten, és az Ő Fia, a Jézus Krisztus iránti hűség kinyilvánítása okán teszem, valamint azért is, mert meg van írva : „Bálványimádók nem örökölhetik Isten országát!” ld. 1.Korintusi levél 6.rész 9-11. vers, ezért a kérdezetlenül, államilag rám kényszerített bálványimádástól, az üdvösség veszélyeztetése okán, kénytelen vagyok határozottan ELHATÁROLÓDNI a magam és minden utódom nevében!
Jelen nyilatkozatomat visszavonhatatlanul fenntartom!
Kelt: 2018. 12. 06.
Gergely Noémi

Forras: https://youtu.be/1uifHEOR3XwNem elérhető Piros Tulipán

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 37
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Március 02. - 08:38:58
 • Törölt tag
Válasz #52 Dátum: 2019. Február 01. - 16:57:05
[valasz author=Csaba link=topic=648.msg54832#msg54832 date=1414419996]

Nagyon nehéz téma ez az eleve elrendelés. Amit szó szerint jelent, vagyis, hogy ez egy adott személy üdvtörténeti sorsának a megszabása lenne, ezzel nem értek egyet. Szerintem Isten jellemével, szeretetével nem összeegyeztethető az, hogy előre eldöntse valaki sorsát és, hogy ennek függvényében kell élnie az életét valakinek. Más dolog, hogy Isten mindenkit ismer mielőtt megfogant volna az anyaméhben, mindenki életét tudja, mindent előre lát. De mivel szabad akaratot kaptunk, így eldönthetjük, hogy Vele vagy nélküle élünk. Persze Ő már tudja, mert előre látta/látja, hogy ki tartunk-e mindvégig vagy elbukunk. De ez csak is rajtunk múlik. Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni, de számtalanszor próbálta megmenteni ettől a borzalmas cselekedettől, számtalanszor próbálta felébreszteni a lelkiismeretét vagyis Júdásnak lett volna lehetősége másként cselekedni. Nem Isten kényszerítette az árulásra, hanem Sátán. Ha Júdás ellenállt volna a kísértésnek, akkor nyilván lett volna másvalaki aki elárulja az Urat, Isten terve mindenképpen megvalósult volna, de valakivel mással és valahogy máshogyan. Istennek terve van az egész teremtett világgal, a történéseket Ő felügyeli, de senkit sem kényszerít arra, hogy Vele vagy ellene legyen. Persze Ő már tudja, látja, hogy mi lesz, de ez nem az eleve elrendelés. Előre elkészített (elrendelt, eltervezett) cselekedetek vannak, ha akarunk részt veszünk ezekben, ha akarunk nem.
Ahol ketten-hárman imádkoznak ugyanazért, az biztosan meghallgatásra talál. Én a húgomért imádkozom, hogy térjen meg, hogy hagyja maga mögött nagyon bűnös életét, nagyon szeretném, hogy neki is örök élete legyen, nem hiszem, hogy Isten előre eldöntötte az ő sorsát. Ha nem így gondolnám, ha nem hinnék a változás lehetőségében, akkor nem tudnék imádkozni érte.  :)Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12657
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 01. - 19:12:47
Válasz #53 Dátum: 2019. Február 01. - 22:24:08
Szia Piros Tulipán!
Az eleve elrendelés tényleg egy meredek téma.
Érdemes megköszönni a tökéletes Bibliának, meg az önmagával folyamatos ellentmondásba nyilatkozó Pálnak...
Éngem mégis 2 dolog érdekelne, hol írja a Biblia, hogy Isten szabad akaratot adott az embereknek, s miként beszél arról, hogy Jézus meg akarta menteni Júdást?
:szelid:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Piros Tulipán

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 37
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Március 02. - 08:38:58
 • Törölt tag
Válasz #54 Dátum: 2019. Február 02. - 16:33:17
[valasz author=Csaba link=topic=648.msg89230#msg89230 date=1549056248]

Szia Csaba!
Igazad van , a Szentírásban nincs említés így szó szerint a szabad akaratról, ebből következhet az, hogy Isten egyedül mindent eleve elrendelhetett, mindent előre elrendezhetetta mi akaratunktól függetlenül.  Akkor mi, teremtmények, csak bábok vagy játékszerei vagyunk a Teremtőnek, de Urunk jellemével ellentétes volna az, hogy ránk kényszerítse parancsai teljesítését vagy az engedelmességet, mert Isten igazságos és maga a szeretet. Ezért én úgy gondolom, hogy van szabad akaratunk és az eleve elrendelés is csak az előre tudás/előre látás után létezik, mert így igazságos. Kérdezem: Mi alapján dönti el Isten, hogy ki üdvözül és ki nem? Hogyan ítélhet kárhozatra valakit mielőtt meg sem született? Bizonyítékok alapján, úgy, hogy előre tudja, hogy a szóban forgó személy milyen életet fog élni, de a szóban forgó személy életvitele csakis a saját maga döntéseitől függ. Döntésekről, választásokról olvashatunk a Bibliában.
Jézus biztosan nem szerette volna Júdás örök halálát, mert Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. (Lukács 19:10) Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. (1Timóteus 2:4)Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12657
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 01. - 19:12:47
Válasz #55 Dátum: 2019. Február 02. - 18:16:15
[valasz author=Piros Tulipán link=topic=648.msg89239#msg89239 date=1549121597]

[/valasz]

Valóban az van leírva a Bibliában ( sok egyéb mellett), hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön.
Ez alapján tényleg azt mondhatnánk, hogy az ember üdvössége csak azon múlik, hogy akarja-e, vagy sem.
Hiszen Isten akarja.
Csak itt felmerül az, hogy Isten akarata ki van szolgáltatva az emberének.
Ő üdvőzítene, de az ember nem engedi.
Aki meg mégis, az elégedetlen veregetheti meg a saját vállát:"Látod megengedtem, hogy üdvözíts, az én döntésem volt, az én szabad akaratom."
Szóval picit fura az embernek kiszolgáltatott isteni akarat.
:szelid:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2853
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 06. - 13:15:01
Válasz #56 Dátum: 2019. Február 03. - 07:46:47
Kedves Piros Tulipán.
A téma nagyon nagy, de megpróbálok röviden válaszolni.

1.   Az akarat eleve nem szabad, mivel alá van rendelve gondolkozásunknak é természetünknek. Ezért nem beszélhetünk az akarat szabad voltáról.

Ha az akarat a természetünknek és gondolkozásunknak van alá rendelve, ami a biblia szerint eleve megromlott, hogyan akarhatja az ember a jót önmagától, és hogyan dönthet az Isten mellet.
Viszont az ember mindenféle képen felelős cselekedeteiért, éppen ezért senkit sem ítél él és kárhoztat Isten igazságtalanul.

1Móz 8:21
...  monda az Úr az ő szívében:  ...  mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva ....

Ef 2:1-3
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:


2.   Hogyan ítélhet kárhozatra valakit mielőtt meg sem született?  - kérded

Isten senkit sem itél kárhozatra mielőtt megszületne – viszont nyílvánvaló az a tény is, hogy mindannyian a kárhozat és engedetlenség fiai vagyunk, már a születésünktől kezdve. Mindannyian Isten ellenségei vagyunk, az ujjászületésünk pillanatáig. (Ef.2)Tehát isten senkit sem kárhoztat igazságtalanul, hisz mindannyian ítéletett érdemlünk.
János evangéliumában is azt olvassuk, hogy

Jn 3:36
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Tehát Isten haragja marad azokon akik nem hisznek – ez azt jelenti, hogy harag alt voltak - voltunk - már kezdettől.

Tehát Isten kiragad a halálból egyeseket. És kicsoda vonhat felelőségre egy Szuverént  Istent, hogy ő mit tesz. Vagy miért lenne igazságtalan, hogy egyeseket megment a kárhozatból. Miért nem kell inkább ebben  Isten kegyelmét és szeretetét látni.

3.   Mi alapján dönti el Isten, hogy ki üdvözül és ki nem? – kérded.

A Biblia úgy beszél erről, hogy az Ó jó kedve szerint, az Ő kegyelme és akarata szerint.


Ef 1:5
Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
Ef 1:9
Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

Istent senki sem ismerheti meg, a saját akaratából, csak ha előbb Isten belenyúl valakinek az életébe, ha előbb feltámassza a lelki halálból, megnyitja a szemeit, füleit, és hívja.
Ezért akik meghallották Isten szavát és hittek, azok nem saját érdemük, alapján döntöttek, hanem azért mert már isten előbb munkálkodott az egyén szivébe.
Jézus eként tanít:

Jn 6:44
 Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.
Jn 6:65
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.

Tehát senki sem Ismerte meg az Urat a saját érdeme miatt. Ha valaki megismeri és elismeri, és elfogadja Jézus Krisztust ez azért van isten volt az aki hívott, aki megvilágosított és hitet adod. Ezt a biblia tanítja.

Ugyanakkor nagyon érdekes, - valaki azt mondta - , hogy amikor imádkozunk mindannyian Kálvinisták vagyunk, a térdeinken mindig elismerjük, hogy a megtérést csak isten adhatja, hogy minden Isten érdeme.
Sőt te magad is bizonyságot tettél erről, mert hiszen éppen te írod, hogy imádkozol a hugodért és ezzel elismered, hogy hugod megtérését egyedül Isten munkálhatja, és egyedül Isten az aki őt megtérésre segítheti.

Az egyik hozzászólásodban  ezt írod - és nagyon igazad van - : "Ezért nehezen és csak kevesen értjük meg, hogy egyedül senkik és semmik vagyunk, Istentől függünk." - és ebben teljesen igazad van - még a megtérésünkben is Istentől függünk, ha Ő nem munkálja szívünket semmiképpen nem juthatnánk hitre. Ha pedig azért jutottunk, hitre mert Ő munkálta bennünk akkor az nem a mi érdemünk, hanem az övé.
Ha pedig valaki nem jut hitre az azért van, mert Isten nem munkálkodott annak szívében, nem azért mert ő gonoszabb volt mint mi.

4.   Júdásról:

Jn 6:70
Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög.
Jn 13:18
Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: A ki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.

5.   mert Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. (Lukács 19:10) Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. (1Timóteus 2:4)

-   ez elgondolkoztató, ha elveszett az azt jelenti, hogy valamikor megvolt ... – egy másik helyen így beszél erről Jézus:

Jn 10:16
Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
Jn 10:26
 De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. A mint megmondtam néktek:
(Jn 10:27 [21 H Kar HG])
 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:

Tehát már juhai mielőt megtértek volna...

Igen Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen,  és meg is fog térni minden ember, akit az Úr választott.
« Utoljára szerkesztve: 2019. Február 03. - 08:08:13 írta Zoltan »

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12657
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. December 01. - 19:12:47
Válasz #57 Dátum: 2019. Február 03. - 09:03:35
[valasz author=Zoltan link=topic=648.msg89253#msg89253 date=1549176407]

[/valasz]
O0

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13