Szerző Téma: Lehet-e kenyérkéregető egy hívő?  (Megtekintve 41755 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Zoltan

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3224
 • Nem: Férfi
Válasz #150 Dátum: 2018. Október 26. - 13:02:35
Természetesen én sem értek egyet a tizeddel.
Ha adakozás, akkor az legyen adakozás , - jókedvből, és szeretetből, s nem előírásbol.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké.


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12673
 • Nem: Férfi
Válasz #151 Dátum: 2018. Október 26. - 13:09:14
[valasz author=Zoltan link=topic=864.msg88231#msg88231 date=1540551755]

[/valasz]
:like:
Az jutott a témával kapcsolatban eszembe, hogy az nem Isten iránti bizalmatlanság vajon, ha lelkészként meg akarom szabni az adakozás alsó határát?
70.eFt-ból 7 ezret adni, vajon akkora teher, mint 500.eFt-ből 50eFt-ot?
A betű tényleg megől...

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 624
 • Nem: Férfi
Válasz #152 Dátum: 2018. Október 26. - 13:33:39
[valasz author=Aksza link=topic=864.msg88213#msg88213 date=1540506675]

[/valasz]

Kedves Aksa!
Kékkel írtam be a gondolataimat. A fekete részt Tőled idézem:

„A Malakiás idézet valóban a zsidóknak szólt, de egy fontos isteni alapelv található benne, akárcsak abban az igében, amelyik úgy szól, hogy a "nyomtató ökörnek ne kösd fel a száját". Mindkettő az Istenben való bizalomról szól anyagi területen is. Ezek az ószövetségi alapelvek pedig az Újszövetségben is érvényesek. Különben Pál nem idézné.
Annak, hogy "termésről" van benne szó, nincs jelentősége. Az Ószövetségben a termés jelentette az anyagi javakat, ma pedig a pénz jelenti. Legfőképp. Nem ez a lényeg, hanem az alapelv. Hogy hogyan állunk az anyagiakhoz.

Azon az alapon, hogy Malakiás a zsidókhoz szólt, és nem az újszövetségi hívőkhöz, az egész Ószövetséget kidobhatnánk a Bibliából. Pál apostol azonban nem ezen a véleményen volt. Ő azt írta: "Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg" Róm. 15.4 „


Egyetértünk abban, hogy az ószövetség a mi tanulságunkra íratott meg, de azt nem gondolom, hogy szóról-szóra meg kell tennünk, amit mond. A mögötte álló szellemi alapelveket kellene felismernünk, és alkalmaznunk az életünkben.
Olyan ez, mintha egy pásztor egy gyülekezetben elkezdene állatokat áldozni egy oltáron. Rákérdeznél, hogy miért, és erre azt válaszolná, hogy „nem látod, világosan meg van írva az ószövetségben, hogy az igazi Istentisztelet állatáldozatokat kíván.” Igaza lenne? Nem, mert állatáldozatokat a zsidóknak kellett bemutatnia Jézus feltámadásáig. Ő csak kiragadott egy ószövetségi igét, és félreértette azt, és szóról-szóra alkalmazta önmagára.
Éppen így, a malakiási ige szellemi mondanivalója sem az, hogy ha tizedet fizet valaki, akkor áldást kap, mint a törvény alatt lévő zsidók. A tizes számnak ugyanis nincsen MÁGIKUS hatása. Ennek az igének a tanulsága számunkra, hogyha Isten kér valamit, azt adjuk csak oda bátran, nem lesz belőle hátrányunk. Ha ötödöt kér annyit, ha századot annyit, mindig annyit, amennyit kér. Nem lesz ebből hátrányunk.

Namármost. Idővel előálltak emberek, akik nem találtak a tizedfizetésre és tizedbeszedésre újszövetségi igét. Azért nem, mert az újszövetségben minket már Isten Lelke vezérel, hogy hova mennyit és mikor fizessünk, nem pedig a „tizedfizetés” törvénye, mint a zsidókat. A tizedet az újszövetségben felváltotta az adomány. Az adomány mértéke pedig nincsen megszabva, mint a zsidóknak annak idején a törvényben, meghagyva ezzel Isten Lelkének a szabadságot hogy a gyermekeit a lehetőségeik, képességeik, a hitük és a szükségek szerint vezesse az aktuális élethelyzeteknek megfelelően.

Így a jeruzsálemi gyülekezet sem fizetett tizedet, mert mindenük közös volt, és egyetlen más gyülekezetről sem olvashatsz ilyet az újszövetségben.
Egyes embereknek azonban anno nem volt elég az adomány, ezért ószövetségi igékhez nyúltak, és hamisan, „törvényt” kreáltak abból, hogy az áldás akkor jön, ha tizedet fizetsz. Ez azonban hatalmas csúsztatás, mert ilyet újszövetségi hívőnek sohasem mondott az igében Isten. Mondott viszont olyat, hogy ha bármit feláldozunk, és bármennyit az Ő nevéért, vagyis azért, mert Ő azt elkéri tőlünk, akkor százannyit kapunk vissza, nem kell aggódnunk, és olyat is, hogy tartozunk azoknak, akik felénk szellemi javakkal szolgálnak. De a mértéket nem öntötte szabályba, mint az ószövetségben. Nincsen mágikus 10-es szabály…

Én ezért semmit nem szóltam volna, ha azt írod, hogy Isten úgy vezetett Téged, hogy fizess tizedet a pásztorodnak. Isten mondta, jól teszed, ha megteszed. Ha nekem is újra mondja majd, akkor én is jól teszem, ha megteszem. Te azonban ehelyett azt írtad, hogy egy ószövetségi igében van írva, hogy Isten a tizedfizetést megáldja.

Na, ez ellen már fel kell emelnem a szavamat, mert Isten a malakiási igében a zsidóknak írja, hogy megáldja őket akkor, ha megteszik végre azt, amit Ő a törvényben megkövetelt tőlük (tizedfizetés). Ez tökéletes összhangban van az ószövetség lényegével:
„Én, Isten, megáldalak, ha te ember megteszed, amit a törvényben megkövetelek tőled.” „Megtesszük” – mondták a zsidók. De nem tették meg, ezért mondta nekik Isten, hogy „csaltok engemet a tizeddel”. Megcsalták, mert nem tettek meg valami olyat, amit pedig megígértek neki a törvényadás esküjénél.

Mi azonban nem csaljuk meg Őt, ha nem fizetünk tizedet, mert mi sohasem ígértünk neki ilyet újszövetségi hívőként. Ő pedig viszont nem ígért olyat, hogy megáld, ha tizedet fizetünk.
Új szövetség, új szabályok. Ehelyett azt ígérte, hogy megáld, ha megtesszük, ha az Ő nevéért valamiről lemodunk, vagy valamit elveszítünk, vagy valakinek valamit adunk az Ő nevében.

„Az Ő nevében…” Nem az „ószövetségi törvény” nevében…


És vannak dolgok, amiket szerintem félreértettél. Mert egyáltalán nem tekintem Istent automatának, amikor engedelmeskedek egy felszólításának. Hitből engedelmeskedek, és akkor látom Isten ígéreteinek megvalósulását. A hitből való engedelmesség nem cselekedetekből való üdvösség, hanem a hit megnyilvánulása cselekedetekben. Mert "a hit cselekedetek nélkül megholt" Jak. 2,20.
Isten Jézus Krisztusért áld meg, de ez nem jelenti azt, hogy nem kellene tennünk semmit, csak ülünk és hiszünk. Ha Péter nem vetette volna ki újra a hálóját Jézus felszólítására, egy darab halat se fogott volna. Mégse mondhatjuk, hogy automatának tekintette Istent. A háló kivetése a hit cselekedete volt. Ugyanígy a tized adása vagy az adakozás is a hit cselekedete, amit Isten áldása követ, nem pedig cselekedetekből való üdvösség.


A válaszom erre az, hogy a tized áldása lehet nálad a hit cselelkedete nálad, amennyiben VALÓBAN Isten kért meg arra, hogy fizesd. Ha így van, jól teszed, ha fizeted. A baj akkor van, ha nem Isten vezet ebben a kérdésben, hanem ószövetségi félremagyarázott igehelyek, és korábbi téves, vagy hamis tanítások, amelyek már beépültek a keresztény köztudatba. Én is fizettem sokáig, és szentül meg voltam győződve róla, hogy ez Isten akarata. Azután pedig kiderült, hogy egy antikrisztusi szervezetet támogattam, akik megfélemlítéssel érték el, hogy a tagok tizedet fizessenek. Nem fizetni tizedet ebben a közösségben egyenlő volt a kizárással. Nálam a tizedfizetés nem a HIT cselekedete volt, hanem a butaságé, mert akkor még tájékozatlan ésmindentelhívő voltam. Tehát lehet tizedet hitből és lehet butaságból is fizetni.

Ma már nem fizetek tizedet, hanem adományt adok. Ezek egy részét rendszeresen, egy részét alkalmanként, ahogyan az Úr vezet. Ez néha több a tizednél, néha kevesebb. Nem kényszerből, vagy félelemből adom, hogy nem kapok áldást, ha nem adok, hanem azért adok, mert egy családba tartozom az Úrral. Mivel tudom, hogy egy családba tartozunk és közösek az érdekeink, ezért nekem nem kell szabály, hogy mennyit adjak, úgy mint az ószövetségben a zsidóknak. Pontosan annyit adok, amennyi abban a hónapban Isten művének a javára válik. Így gondolkodnak a fiak. Eggyé váltunk Istennel, egy szellemmé. Közös a háztartásunk, mint egy férjnek és egy feleségnek egy jó házasságban. Az Ő céljai ímmár az én céljaim is, a mi céljaink is, és imádom, ha a királysága előre halad, mert akkor az én királyságom is előre halad.

Ez az Új Szövetség.

Ján 17:22 - 17:23 És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk:  Én ő bennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. 

« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 26. - 14:05:41 írta Lucius »

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 624
 • Nem: Férfi
Válasz #153 Dátum: 2018. Október 26. - 13:44:48
[valasz author=Zoltan link=topic=864.msg88231#msg88231 date=1540551755]

[/valasz]
:like:
Az jutott a témával kapcsolatban eszembe, hogy az nem Isten iránti bizalmatlanság vajon, ha lelkészként meg akarom szabni az adakozás alsó határát?
70.eFt-ból 7 ezret adni, vajon akkora teher, mint 500.eFt-ből 50eFt-ot?
A betű tényleg megől...

És akkor még a pszichológiai, lelki terhekről nem is beszéltünk. Kinek könnyebb tizedet fizetnie, egy 10 éve megtért érett kereszténynek, vagy egy két napja megtért újszülöttnek. Olyan valakinek, akinek 200 milliós ingatlanvagyona van a háttérben, vagy olyan valakinek, akinek csak adóssága van, és a rövidesen viszi a végrehajtó a házát?

Kinek van nagyobb szüksége a tizedemre ebben a hónapban?

A Bécsbe járó A6-os Audis pásztoroknak, vagy a gyülekezet szerencsétlen rászorulójának, aki anyagi válságba került, és a pásztoromnak eszébe sem jut, hogy segítsen rajta??? Mikor vagyok bölcs? Kinél szeretné látni vajon Isten a tizedemet, vagy az adományomat?

Én nem tudom, ehhez nem vagyok elég bölcs, de ha megkérdezzük Istent, Ő ad ehhez bölcsességet.
Tegyük ezt.

Ez az Új Szövetség bölcsessége, amely megelevenít, nem pedig az ószövetségé, amely megöl, ahogyan Csaba is írta.
« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 26. - 13:50:32 írta Lucius »

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Aksza

 • Barátkozó
 • *
 • Hozzászólások: 205
 • Nem: Nő
Válasz #154 Dátum: 2018. Október 26. - 21:40:13
Már mondtam, akinek problémája van a tizedadással, az adjon ötödöt, vagy negyedet, vagy felet, tetszése szerint.

Mer azért elég ciki, ha még annyit sem adunk rendszeresen az Úr munkájára, amennyit egy újjá sem született, ószövetségi izraelita adott.Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12673
 • Nem: Férfi
Válasz #155 Dátum: 2018. Október 26. - 22:31:10
:D

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 624
 • Nem: Férfi
Válasz #156 Dátum: 2018. Október 26. - 22:35:46
[valasz author=Aksza link=topic=864.msg88238#msg88238 date=1540582813]

[/valasz]

Kedvez Aksza!

Kérdezni szeretnék valamit Tőled:
Pál szerinted kinek fizetett tizedet?
Ki segíti jobban elő Isten munkáját? Az, aki minden
hónapban tizedet ad a dúsgazdag egyházának, ahol a
pásztor A6- al jár, valamint a gyülekezeti épület hitelének részleteit, amely a saját nevén van kifizettette a híveivel az évek alatt, vagy az, aki ezt látva nem tömi tovább a pásztor zsebét, hanem helyette vár az alkalmas időpontra és Isten hangjára, hogy mikor fizessen, mennyit és kinek???

« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 26. - 22:38:18 írta Lucius »

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Aksza

 • Barátkozó
 • *
 • Hozzászólások: 205
 • Nem: Nő
Válasz #157 Dátum: 2018. Október 26. - 23:04:54
[valasz author=Aksza link=topic=864.msg88238#msg88238 date=1540582813]

[/valasz]

Kedvez Aksza!

Kérdezni szeretnék valamit Tőled:
Pál szerinted kinek fizetett tizedet?
Ki segíti jobban elő Isten munkáját? Az, aki minden
hónapban tizedet ad a dúsgazdag egyházának, ahol a
pásztor A6- al jár, valamint a gyülekezeti épület hitelének részleteit, amely a saját nevén van kifizettette a híveivel az évek alatt, vagy az, aki ezt látva nem tömi tovább a pásztor zsebét, hanem helyette vár az alkalmas időpontra és Isten hangjára, hogy mikor fizessen, mennyit és kinek.

Kedves Lucius, Pál zsidó ember volt, és bár azt vallotta és hirdette, hogy nem vagyunk törvény alatt, ami igaz is, ő maga, annak érdekében, hogy zsidó honfitársait ne botránkoztassa meg, (mert akkor nem tudta volna őket megnyerni az evangéliumnak) odafigyelt a zsidó rendtartásokra is.
Ezért amikor elment Jeruzsálembe, és ott a zsidó hívőktől megtudta, hogy azt terjesztik róla, hogy "mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítja" Csel 21,21., ennek a hírnek a megcáfolása érdekében
"Pál maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ő velök megtisztulván, beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, a míg mindegyikökért elvégeztetik az áldozat." Csel. 21.26

Többek között zsidó honfitársaira tekintettel metélte körül Timótheust is. Másképp ugyanis nem vihette volna be magával a Jeruzsálemi templomba.
Ha pedig ezeknek a zsidó rendtartásoknak Pál eleget tett, bízvást gondolhatjuk, hogy a tizedét is beadta, mégpedig a lévitai papságnak adta be, mert így rendelkezett Mózes. Ő pedig be akarta bizonyítani a zsidóknak, hogy nem szakadt el Mózestől (aminthogy nem is szakadt el). Mivel, ahogy mondta: "a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem" 1Kor 9,20.
Ha pedig a zsidók kedvéért zsidóvá lett, akkor a lévitai papságnak adott tizedet.

Amúgy pedig nem értem, miért kell ezen a tizeden ennyit rugózni, amikor senkinek sem mondtam, hogy kötelező tizedet fizetnie. Hát ne adjatok tizedet!
Én csak annyit kérdeztem, hogy akkor miből él a pásztorotok. Vagy azt mondod, hogy Magyarországon minden pásztor milliomos? Amúgy meg a tized témájához semmi köze sincs a pásztor anyagi helyzetéhez. A tized nem alamizsna.  Ábrahám Melkisedeknek, Sálem királyának adott tizedet. Talán Meliksedek, a Magasságos Isten papja szegény volt? Szerintem gazdagabb volt, mint Ábrahám.

De szerintem hagyjuk a témát. Csak egy rövid megjegyzés volt, egy bizonyságtétel, többszörösen kihangsúlyozva, hogy ez senkire nézve se kötelező, nem általános, és azóta is ezen rágódtok. Nekem teljesen közömbös, hogy ti adtok-e tizedet, vagy sem, akkor nektek miért nem közömbös, hogy én adok? Az én pásztorom nem jár A6-tal, de mondjuk ez engem nem is érdekelne. Speciel biciklivel jár. Igaz, azt is a gyülekezet vette neki ajándékba.

« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 26. - 23:06:04 írta Aksza »Nem elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 624
 • Nem: Férfi
Válasz #158 Dátum: 2018. Október 27. - 09:55:47
[valasz author=Aksza link=topic=864.msg88243#msg88243 date=1540587894]

[/valasz]

Kedves Aksa!

Számomra is közönbös, hogy fizetsz-e tizedet. Sőt, ha Isten Téged úgy vezet, könyörgöm is, kérlek is, hogy légy engedelmes neki és fizess tizedet. Én nem ezért írtam, hanem azért, mert ennek alátámasztására egy zsidókhoz szóló malakiási igét idéztél, amely egyáltalán nem támasztja alá a tizedfizetés szükségességét az újszövetségi keresztények számára. Ezzel indokolni a tizedfizetést bevett gyakorlat a kereszténység nagy részében, az idők folyamán szinte megkérdőjelezhetetlen tantétellé vált, egy magaslattá, amelynek azonban hiányoznak az alapjai. Ezért írtam, amit írtam.

Felőlem folytathatjuk a beszélgetést, de akár be is fejezhetjük, ahogyan jónak látod.

Válaszaidból érettség, Istentől jövő bölcsesség, okosság tükröződik, azonban mindenkinek lehetnek vakfoltjai, ahogyan nekem is vannak, és mindenki másnak is, ezért én hiszek a fórumozásban, a gondolataink megosztásában, de nem hiszek a gondolataink erőltetésében. Kérlek, ne vedd erőltetésnek amit írok, én csak megosztom a gondolatimat, de nem erőltetem.

Én egy olyan gyülekezet tagja vagyok, ahol nincsen egyszemélyes pásztor. Öszzejövünk, és megosztjuk, ki mit kapott az Úrtól. Egyenrangúan, testvérekként. Nincs pásztorom, akinek tizedet fizethetnék a te elképzeléseid szerint. Fizessem annak, akitől a tanítást kapom? Az Úrtól kapom.
Fizessem akkor neki? Hogyan?

Már hallom az is az Úr hangját: " Ha megteszitek eggyel is az enyéim közül, velem teszitek meg " Aha! Akkor az Úré a tizedem, és Ő pedig úgy rendelkezett, hogy "ha eggyel is megteszem az övéi közül, vele teszem meg". Ok. Kivel tegyem meg, Uram? Mivel őszinte a kérdésem, és tényleg
engedelmes akarok lenni, az Úr vezet: "Most annak a testvérednek van a legnagyobb szüksége rá, add oda!, vagy: most pedig ennek, add ide. Ez egy élő vezetés, egy rugalmas vezetés, nincsen "kövekbe vésve", hogy hova kell adnom és mennyit.

Ez az Új Szövetség.

A Pállal kapcsolatos véleményedhez annyi kiegészítést fűznék, hogy Pál nem tartotta meg a törvényt. Az más helyzet, hogy amikor zsidók között volt, úgy tett, mintha törvénytartó lenne. Nem akarta megbotránkoztatni őket.
Ha nem volt mezőgazdasági bevétele, nem tartott juhokat, vagy nem termelt gabonát tizedet sem fizetett. Tizedet ugyanis a zsidóknak a mezőgazdasági terményekből, vagy állatokból kellett adniuk, ha volt ilyen jellegű bevételük. A Léviták nem kaptak földet, és nem is lett volna idejük művelni azt, ezért rendelkezett Isten úgy, hogy a többiek kárpótolják ezt a fajta kiesést, és így mindenki, akinek volt földműveléssel kapcsolatos szaporulata, annak a tizedét a Lévitáknak adta. Ez volt a tized az ószövetségben. Nem tette a Lévitákat gazdagabbá a többi zsidónál, de kárpótolta őket a földhiányuk és időhiányuk miatt.

A mai pásztorok azonban ezt figyelmen kívül hagyva, az összes bevételből (nem csak a mezőgazdasági bevételből, mint a Léviták) tizedet szednek. A tizedszedés szerintem hamis és bibliátlan gyakorlata miatt ezért ők a nagyobb gyülekezetekben anyagilag a többi, egyszeri hívő fölé nőnek. Gondolj csak bele, mennyi tizedet kaphat egy ezertagú gyülekezet pásztora. Sok dollármilliomos pásztor él ezen a világon. Az elvarázsolt híveknek pedig eszükbe sem jut, hogy Istennek ez esetleg lehet, hogy nem tetszik, és szeretné mondjuk a pénzt ímmár nem a pásztornál, hanem a gyülekezet leginkább rászorulóinál látni.

Ennek a "varázslásnak" az egyik kulcsigéje a malakiási ige, amit te is idéztél. Ezért "buktam ki" annyira.

A másik kulcsigéje pedig Ábrahám tizedfizetése. Ábrahám egyszer adott tizedet és csak a hadizsákmányának a tizedét. Ebből pedig ők levezetik, hogy a híveknek állandóan, minden jövedelmük tizedét illik befizetniük tizedként. Mi ez? Keresztény varázslás, félremagyarázott, félreértett igékkel.

Szerintem.

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12673
 • Nem: Férfi
Válasz #159 Dátum: 2018. Október 27. - 11:00:59
[valasz author=Lucius link=topic=864.msg88261#msg88261 date=1540626947]

[/valasz]

:like:
Amúgy abban én sem látok kivetni valót, hogy Akszáék gyülekezete úgy döntött, hogy biztosítja egy teljes idejű szolgáló megélhetését.
Még azt sem tartom rossznak, hogy megállapodtak abban, hogy ez a támogatás alsó hangon tized szerű legyen.
Aksza elmondása szerint, ebből a pásztoruk képes egy szerény életvitelre.
(Gondolom másként nem ajándék biciklivel közlekednek.)

Ilyen feltételek mellett ez Akszáék gyülekezetében működhet Istennek tetszően.

Szerintem is a vitát az ószövetségi ige használata váltotta ki.
Nincs szűkség bibliai ige-bizonygatásra egy közös megállapodás szentesítéséhez.
Ez oda fog vezetni ha akarjuk, ha nem, hogy szabályt kreálunk valamiből.
« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 27. - 11:01:35 írta Csaba »

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Lucius

 • újjászületett hívő testvér
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 624
 • Nem: Férfi
Válasz #160 Dátum: 2018. Október 27. - 11:11:55
[valasz author=Csaba link=topic=864.msg88267#msg88267 date=1540630859]

[/valasz]  :like:

Az Úr a mi igazságunk...


Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4545
 • Nem: Nő
Válasz #161 Dátum: 2018. Október 27. - 11:23:30
Már mondtam, akinek problémája van a tizedadással, az adjon ötödöt, vagy negyedet, vagy felet, tetszése szerint.

Mer azért elég ciki, ha még annyit sem adunk rendszeresen az Úr munkájára, amennyit egy újjá sem született, ószövetségi izraelita adott.

Lehet, hogy ezért rágódnak a többiek, mert a hozzászólásaidból összességében valahogy mégis ez sugárzik, amit itt le is írtál.  Minimum a jövedelem tizedét oda kell adni, vagy a 20-25-50 %-ot.
Ezt nem támasztja alá az Újszövetség. Hanem annyit, akkor adjon az ember, amire a szíve indítja.
Az sem baj, ha ciki. Sok mindenben mérhetetlenül nagyobb szabadságunk van, mint az ószövetségi időkben.

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Zoltan

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3224
 • Nem: Férfi
Válasz #162 Dátum: 2018. Október 27. - 11:29:17
 :like:

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké.


Nem elérhető Aksza

 • Barátkozó
 • *
 • Hozzászólások: 205
 • Nem: Nő
Válasz #163 Dátum: 2018. Október 27. - 19:05:56

Lehet, hogy ezért rágódnak a többiek, mert a hozzászólásaidból összességében valahogy mégis ez sugárzik, amit itt le is írtál.  Minimum a jövedelem tizedét oda kell adni, vagy a 20-25-50 %-ot.
Ezt nem támasztja alá az Újszövetség. Hanem annyit, akkor adjon az ember, amire a szíve indítja.
Az sem baj, ha ciki. Sok mindenben mérhetetlenül nagyobb szabadságunk van, mint az ószövetségi időkben.

Kedves Virág, ha az jött le, hogy én azt írtam volna, hogy bármennyit is "kell" adni, akkor bizonyára rosszul fogalmaztam.
Akkor helyesbítek. Nem kell adni.
És teljesen egyetértek Veled abban, hogy az Újszövetség nem támasztja alá a tized kötelezettségét, de nem is tiltja. Mivel úgy van ahogy mondod, szabadságunk van ebben a témában is. Egyformán gondolkozunk.Nem elérhető Aksza

 • Barátkozó
 • *
 • Hozzászólások: 205
 • Nem: Nő
Válasz #164 Dátum: 2018. Október 27. - 19:21:10
[valasz author=Lucius link=topic=864.msg88261#msg88261 date=1540626947]

[/valasz]

:like:
Amúgy abban én sem látok kivetni valót, hogy Akszáék gyülekezete úgy döntött, hogy biztosítja egy teljes idejű szolgáló megélhetését.
Még azt sem tartom rossznak, hogy megállapodtak abban, hogy ez a támogatás alsó hangon tized szerű legyen.
Aksza elmondása szerint, ebből a pásztoruk képes egy szerény életvitelre.
(Gondolom másként nem ajándék biciklivel közlekednek.)

Ilyen feltételek mellett ez Akszáék gyülekezetében működhet Istennek tetszően.

Köszönöm, Csaba.

Az én pásztorom valóban szerényen él a családjával, mert minden pénzzel, ami nem közvetlenül a megélhetésükhöz kell, az evangélizációt támogatja vagy adakozik, (pl. a gyülekezeten belül is a rászorulóknak) a többi gyülekezeti taggal együtt.

Az én pásztorom szabad az anyagiaktól, mert mióta csak ismerem (30 éve), ha pl. egy gyülekezeti evangélizációs projekthez, pl. CD-k megjelentetéséhez, pénzre volt szükség, mindig az Úr elé vitte. Imádkozott, és valahogy mindig megjött rá a pénz. Még én is csodálkoztam.

Sokszor volt olyan evangélizációs kiadványunk pl. aminek a nyomdadíja valami milliós nagyságrendű volt. Persze se a gyülekezetnek, se a pásztornak nem volt annyi. Nekem elképzelhetetlen összeg volt, gondoltam, talán mégse kellett volna megrendelni az anyagot. De a pásztorunk teljesen nyugodt volt, mint mindig, mert mindig mindent hitből csinál. Imádkozott, és az Úr ki is rendelte a pénzt, pont annyit, és pont időre, nem is egyszer.
Ezért az én pásztorom egyáltalán nincs ráállva a tizedre vagy általában az anyagiakra. Sok évtizedes tapasztalatból tudja, hogy az Úr úgyis mindig gondoskodik. Ma már én is tudom ezt. Én sem aggódom az anyagiak miatt, se személyes, se gyülekezeti szinten. Pedig én is hitből élek  :)

Ja, amúgy a biciklit születésnapjára kapta a gyülekezettől, miután az övét meglovasították  :) Nagyon örült neki. De már jópár éve, azóta jár azzal.
« Utoljára szerkesztve: 2018. Október 27. - 19:23:34 írta Aksza »