Örömhír Fórum

Atya, Fiú, Szentlélek munkája az életünkben => Teremtés, gondviselés, csodák => A témát indította: Virág - 2010. Július 24. - 10:55:01

Cím: 6 nap alatt?
Írta: Virág - 2010. Július 24. - 10:55:01
A hívők abban azért egyetértenek általában, hogy nem a földi élet nem az evolúciós fejlődés által lett az, ami lett. Azonban abban már nem, hogy Isten 6 nap alatt teremtette-e a Földet, vagy 6 időszak alatt.
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2010. Július 24. - 10:59:12
Ebben a kérdésben nem árt látni, hogy a térben és időben korlátlan Mindenható Isten szemszögéből, nem lenne túlságosan nagy jelentősége az idő kérdésének. Azonban tudjuk, hogy Istenünk nem a káosznak, hanem a rendnek Istene, ezért nála mindennek rendelt ideje van!
Emberi szempontból nézve színte felfoghatatlan, hogy miként élhetett Ádám és korai leszármazottai több száz éves életet. 
A földi 24 órás időbeosztásunk a bolygónk tengely körűl fordúlásából adódik.
Ami viszont érdekességként megemlítendő, hogy a bibliai időmérték napnyugtától- napnyugtáig számol, ez viszont a föld napkörüli pályájától is függ! Tehát a bibliai időmérték más jelleggel bírt télen, mint nyáron.
 Ezt még megspékelhetjük azzal az érdekességgel, hogy a Teremtés első három napjában nem volt még sem nap, sem hold. Tehát nem volt nap körűli pálya sem és a körűlfordúlást sem volt mihez viszonyítani! :)
Igazából csak Isten tudja reá a választ, hogy a Teremtési napok alatt 24 órát, vagy más időegységet kellenne értenünk, de ennek nem hiszem, hogy hitünk szempontjából különösebb jelentősége lenne, miként annak sincs jelentősége, hogy a hajdan volt 'emberöltő' több száz évről, évtizedekre csökkent!  ;)
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Virág - 2010. Július 24. - 11:00:21
Idézet
PINTYÓ írta:

Én azt olvasom ki a Szentírásból, hogy Istennél 1 nap annyi mint 1000 év...
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2010. Július 24. - 11:04:33
Ezzel mindössze annyit nyílatkoztat ki az Ige, hogy Istennél nincs jelentősége az időnek, hiszen a Mindenható és Örökkévaló Isten felette áll a térnek és az időnek!
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Virág - 2010. Július 24. - 11:05:04
Idézet
PINTYÓ írta:

Teljesen egyetértek veled...én sem akartam másra utalni...
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Ambrus - 2011. Január 04. - 05:40:30
És azt is írja, hogy ezer év pedig annyi, mint egy nap. Láttam nemrégiben a Howind professzor előadásait a Föld koráról - akkor tudatosult bennem az, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy higgyem azt, amit Isten kijelentett a teremtésről. Ha Isten 6 napot jelentett ki, akkor az 6 nap. Miért erőltetik vajon ezt a több százmilliós kort? Ezt értettem meg, hogy tulajdonképpen ez egyfajta altatás, hamis biztonságba ringatás. Ha több százmillió éves a föld, akkor az ember nyugtatja magát, hogy van még idő. Ha azt nézem, hogy pár ezer éves a föld, akkor meg felismerem, hogy Jézus visszajövetele bármelyik pillanatban elkövetkezhet, és bármelyik pillanatban vége lehet ennek a földnek.
Néha a sarkunkra kellene állni e témában is. Ebben ugyanis nagyon sok hívő elbizonytalanodik, hagyja magát befolyásolni különféle elméletekkel. Gondoljunk csak bele - határozottan kiállunk abban, hogy Isten létezik, Jézus itt járt - ugyanakkor a ha a teremtésre kerül a szó - a hívő elkezd összevissza beszélni, mintha nem lenne nekünk ez is kijelentve. Vajon Istennek mekkora akadályt jelenthetett az, hogy úgy teremtse meg a világot, hogy legyenek benne olyan távolságok, amelyeket a fény tízezer évek alatt tesz meg? Mekkora akadályt jelenthet a világot teremtő Istennek, hogy 6 nap alatt teremtsen? Ki mondja meg ezt neki? Ki állít neki ilyen akadályt? És ha 2 másodperc alatt akarta volna teremteni, megtehette volna? Hiszem, hogy igen, de neki úgy tetszett, hogy 6 nap alatt teremtse meg.
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2011. Január 04. - 17:22:20
Sziasztok! :2smitten:

Igazán nem vitatkozni szeretnék, főként, hogy ennek a témának nem sok köze van az üdvösséghez! :2funny:
Viszont úgy gondolom, hogy a korrekt szövegkritikának minden körülmények között helye van, s ez nem azonos a "racionális biblia kritika"-fogalmával!
Szóval könnyen eshet az ember abba a hibába, hogy a MEGALAPOZOTT tudományos eljárásokat elfogadottnak tekintí abban az esetben, ha azok alátámasztják hitbeli meggyőződését, igeértelmezését, de ugyan ezeket az eljárásokat kétségbe vonja akkor, amikor ellentmond a fentieknek.
A bibliai archeológia is ezeket a tudományos technikai módszereket alkalmazza, éppen ezek a módszerek bizonyították azt, hogy az evangéliumok a "szemtanúk" korában íródtak, s nem évszázadokkal később "találta ki valaki őket".
Ennyi rizsa után nézzük a tényeket! :hehe:
Ha megfigyeljük Mózes első könyvét, a szöveg nem azt mondja, hogy Isten 6 nap ALATT teremtette a Föld bolygót, hanem, hogy:
"KEZDETBEN teremtette Isten a MENNYET és a FÖLDET."
1Móz. 1:1 (Új Ref. ford.)
Ez az ige rögtön felvet egy kérdést: Ha a MENNY és a Földbolygó nagyjából azonos korúak, miként lehetnek csupán 6000 évesek?
Menjünk tovább Mózes könyvén és vizsgáljunk meg egy részt a Károli fordításból is!

"Mert hat NAPON teremté az Úr az eget és a földet..."
2Móz.20:11

Érdekes, de a Biblia sehol sem beszél "teremtési hétről", s nem azt mondja Károli fordítása, hogy 6 nap alatt, hanem hogy 6 NAPON.
Az első igével kapcsolatos még egy érdekesség egyenlőre:
"És monda Isten legyen világosság: és lőn világosság.
És látá Isten, hogy jó a világosság;és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget éjszakának: és lőn este és lőn reggel első nap."
1Móz. 1:3-5

Csak csendben jegyezném meg, hogy Isten még sem a napot, sem a holdat nem teremtette meg a biblia beszámolója szerínt, tehát csak FELTÉTELEZGETÜNK, amikor azt állítjuk, hogy az első 3 teremtési nap 24 földi órából állt!
Folyt.köv.   
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2011. Január 04. - 17:46:17
Aztán gondoljunk csak Askalon völgyére, amikor Isten szavának erejével átírta az emberi időszámítást!
Vagy itt vannak azok az Őslények, amelyek csontvázai fent maradtak és megelőzik az emberi faj történelmének kezdetét!
A tudományos feltételezések egy meteorit találatról beszélnek e világ pusztulásával kapcsolatban, a biblia pedig azt sugallja, hogy Sátán volt az, aki valaha pusztasággá tette a Földbolygót, amit Isten nem pusztaságnak teremtett! S ettől a ponttól kezdődik az emberi faj Teremtés története: "A föld pedig kietlen és puszta vala..."
1Móz. 1:2

Ezzel szemben ezt mondja Ésaiás a Föld teremtéséről:
"Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszílárdította, NEM KIETLENNEK TEREMTETTE, HANEM LAKÓHELYNEK FORMÁLTA...
Ésa. 45:18
(új ref.ford.)

Persze ez is csak egy feltételezés, mint a 24 órás napokban mért Teremtés-elmélet, de még is közelebb áll, az Isten által hátrahagyott bizonyítékokhoz...
:2smitten:
   
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Ambrus - 2011. Január 05. - 05:37:31
Most nincs időm a többit megkeresni, de ezen a honlapon fenn van Hovind mindhárom videója, az első azt hiszem, a Föld kora, utána az Éden kertje,  és a Kérdések és válaszok, ha jól emlékszem .   http://www.albaref.hu/videok

Érdemes megnézni, ha valakinek van ideje.
Cím: 6 nap alatt?
Írta: zsotza - 2011. Április 30. - 13:03:09
>>" Milyen hosszú volt egy teremtési nap?

Kezdd annak megbeszélésével, hogy milyen hosszú volt egy nap a Teremtés könyve első fejezetében.

Az Őrtorony 'Az élet - hogyan jött létre?' c. kiadványa helyesen kimutatja, hogy a héber yom szó, melyet 'nap'-nak fordítanak, különböző hosszúságú időtartamokat jelölhet. (2) Mivel a yom néha megenged 24 óránál hosszabb periódust is, az Őrtorony szervezet úgy döntött, hogy a Teremtés könyve egész első fejezetében ezt jelenti a 'nap'.

Azonban a helyes exegézis megkívánja, hogy egy bibliai szöveg második jelentését csak akkor vegyük tekintetbe, ha a szószerinti olvasat értelmetlen. De a szó szerinti 24 órás nap reggellel és esetével minden nap, nagyon is értelmes a Teremtés első verseiben. Előfordulásának túlnyomó többségében a yom szó hétköznapi, szó szerinti 'nap'-ot jelet -- akár teljes szoláris napot, akár egy szokásos szoláris nap napfényes részét. Bárhol is használja a Szentírás ezt a szót meghatározott kezdő- és végponttal ('este' és 'reggel') vagy úgy írja le, mint 'első nap', 'hatodik nap', stb. szó szerinti szoláris napot jelent. (3) Ezt kellene megmutatnunk Jehova Tanúinak."<<   Érdemes  elolvasni a  teljes cikket: http://www.freeweb.hu/teremtes/cikk/jehovatanui.html (http://www.freeweb.hu/teremtes/cikk/jehovatanui.html)
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Magduska - 2012. Július 21. - 19:29:30
Aztán gondoljunk csak Askalon völgyére, amikor Isten szavának erejével átírta az emberi időszámítást!
Vagy itt vannak azok az Őslények, amelyek csontvázai fent maradtak és megelőzik az emberi faj történelmének kezdetét!
A tudományos feltételezések egy meteorit találatról beszélnek e világ pusztulásával kapcsolatban, a biblia pedig azt sugallja, hogy Sátán volt az, aki valaha pusztasággá tette a Földbolygót, amit Isten nem pusztaságnak teremtett! S ettől a ponttól kezdődik az emberi faj Teremtés története: "A föld pedig kietlen és puszta vala..."
1Móz. 1:2

Ezzel szemben ezt mondja Ésaiás a Föld teremtéséről:
"Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszílárdította, NEM KIETLENNEK TEREMTETTE, HANEM LAKÓHELYNEK FORMÁLTA...
Ésa. 45:18
(új ref.ford.)

Persze ez is csak egy feltételezés, mint a 24 órás napokban mért Teremtés-elmélet, de még is közelebb áll, az Isten által hátrahagyott bizonyítékokhoz...
:2smitten:
   

Mivel a TELJES ÍRÁS Istentől ihletett és hasznos a tanításra, ezért Ő a Teremtő fontosnak tartotta, hogy ezt a mi tudomásunkra hozza - ezt gondolom!

Felmerül bennem a kérdés, miért ilyen sorrendben történt a teremtés, és ez mire tanít engem/bennünket?
 :int2:
 :sherlock:
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Magduska - 2012. Július 22. - 09:30:01
Vannak gondolataim, főleg a János evangélium bevezető verseinek a fényében.
Ennek ellenére jobban szeretném, ha más írna róla, mielőtt megosztom azt amit ezzel kapcsolatban megláttam.

A fontosságát számomra az adja, hogy ott van a szó "KEZDETBEN"!
 :int2:
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2012. Július 22. - 10:03:06
Röviden én annyit mondanék a teremtés sorrendje általi üzenetről,hogy Isten eleve a jót készítette elő az ember számára. A sötétségből mindig a világosságra "teremti" az ővéit.
Így volt ez a Teremtés sorrendjében (1Móz.1:1-5) a fizikai sötétséggel kapcsolatban, s ez történik az "újteremtésben" (Ef.2:1-10) szellemi-lelki értelemben.
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Magduska - 2012. Július 29. - 14:50:54
Igen!
Idézet
1Móz 1,5    
És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

Ez az első névadás!

A Teremtő Isten adta a nevet a világosságnak, és Ő adta a nevét a sötétségnek.
Érdekes, hogy a szemekre azt mondja az Úr Jézus, ha a te szemed sötét, mekkora akkor a sötétség.
Nekem ebben az a fontos, hogy bennem van a világosság, de bennem lehet a sötétség is.
Belém van zárva  :int2:

Az emberek mesterséges fénnyel igyekeznek a környezetüket megvilágítani.
Láttam felvételeket az űrből a városokról, fény árban úsznak amikor sötétnek kellene lenni.

Az ember szeme a szürkületi látásra külön van alkotva, ezt alig használjuk.

Nehezen választjuk el a sötétségtől a világosságot, de a sötétség nem is tudja befogadni, mert abban a pillanatban már nem sötétség  :2funny:

Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Magduska - 2012. Augusztus 06. - 08:26:07
A második napon ismét elválasztás történik, érdekes!

Mennyezett alatt való vizek, és a mennyezet felett való vizek.

Hallottam azt is, hogy a Noé idejében történt Özönvíz, megváltoztatta a Föld tengelyét, és ezzel éghajlat változást eredményezett - lehet hogy így van.
Az biztos, hogy kétféle vízről tudósít bennünket az Írás, és arról is, hogy ezek el vannak választva egymástól - a kérdésem még itt mindég az, mire akar ezzel tanítani bennünket a Teremtő?

Lőn este és lőn reggel, második nap

Nála a nap estével indul, ez is új volt amikor erre is rányílt a szemem.

 :angel:
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Magduska - 2012. Augusztus 06. - 10:08:33
Talán arra  figyelmeztet, hogy ha látszólag valami hasonló is akkor se keverjük össze, tanuljunk meg különbséget tenni.

Nem jól mondom, ebben is kérjem az Ő segítségét, hogy különbséget kell tenni, az biztos, de az is biztos, hogy én ezt nem tudom megtenni.

2Kor 11,14    
Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.

 :-[

Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Magduska - 2012. Október 11. - 15:43:54
"Csak csendben jegyzem meg"
Sok ember foglalkozik azzal a mi a szeme előtt van, de kevesen keresik Isten igazságát, pedig inkább azt kellene tennünk, és a szem előtt levőket sem elhanyagolni.

Gondolom minden azért került bele az írásba, hogy az engem /téged  - kedves olvasó - tanítson, mert a teljes írás erre való.
Ami eleink megértettek az egy lépcsőfok amin tovább kellene lépni, és nem azon forogni körbe körbe, mert még vissza zuhan a halandó a tohuva bohuba  hehe
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: clio - 2013. Szeptember 30. - 11:47:25
A témával kapcsolatban van egy nagyon jó könyv magasabb színvonalat képvisel mint Howind videói, mivel kitér az eddig megfigyelt tudományos kísérletekre és mindarra amit tényleg tudunk és arra is amit feltételezünk de nem tudunk. Geológiai, biológiai, Fizikai és kémiai téren enged betekintést a teremtés logikájába. Mindezt pedig alátámasztja a szentírás. Pontosabban amit az ige is mond hogy a teremtettség felismerhető a teremtmények értelmes vizsgálata révén. A DNS felfedezése és a legújabb mikrobiológiai kutatások alátámasztják egy a világunkon kívüli zseniális intelligencia létét.

A könyv címe:
Kérdés a kezdetekhez avagy a teremtés logikája.

A könyv szerzői pedig:

Don Batten , B.SC (Honorus), PhD kitüntetéssel szerezte meg a Bachelor of Science fokozatát az agrártudományok területén. Fő kutatási területe a növénybiológia.

Ken Ham , B. Sc Dip. Ed.  keresztény előadó és író az Answers in Genesis alapítója.

Jonathan D. Sarfati, B.Sc ( Honorus) , Ph.D, F.M. Fizikus-kémikus.  Kitüntetéssel szerezte meg a Bachelor of Science Honorus fokozatát .

Carl Wieland, M. B. , B.S. Gyakorló Orvos Adelaide Dél-ausztrállia. Valamint ismert előadó, Számos könyv szerzőjeEz a kutatási témám és évek óta gyűjtöm az anyagot  hozzá mindazt ami Magyar nyelven elérhető.
Azt kell látnom hogy igen nagy a keveredés a hívők között ha a tudományt felvillantják nekik és megkérdőjelezik a teremtés 6 napját.

Nagyon tetszik az ahogy a biblia leírja a teremtéstörténetben , hogy Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Ezzel számomra azt is jelenti a Szentlélek hogy Isten meghatározta mi a jó és mi a rossz. Ő egyedül ebben a mérvadó.

A 6 napot azért kérdőjelezik meg sokan mert nem ismerik az egyik gyakran használt kormeghatározási módszer  C14 - lényegét , lehetőségét és buktatóit.

A réselmélet lényege hogy az ember teremtése és a földi állatok létrehozása közé millió éves időszakot szúrnak be. Például a Katolikus egyház ezt fogadta el. De sajnos a modern teológia szintén. ezzel viszont aláásták a bűneset történetét és az egész megváltást.

Nagyon sok a csúsztatás és igazából azok befolyásolhatóak akik maguk laikusok és azt gondolják az adott területen dolgozó tudomány művelő emberek nem csúsztatnak , nem hallgatnak el dolgokat és nem hazudnak olykor.

Elültették a fejekben hogy az evolúció tudományos tény. Pedig ez csúsztatás. Féligazság.

Ugyanis a mikroevolúció valóban igaz ,az erre fosszilis leleteink és tenyésztési kísérletek megfigyelései is rendelkezésre állnak. Maga Darwin is ilyen folyamatot figyelt meg a Galápagos szigeteken.
A makroevolúció azonban olyannyira nem tudományos hogy még maguk a szakmán belüli ateisták is elismerik hogy rejtéllyel  állnak szemben. Kezdve a " kambriumi robbanás"   jelenségével folytatva a hiányzó összekötő láncszemek és átmenetik formák hiányával.

Kedves Fórumos hívő társak. Ezt a témát nagyon szeretem és sok érdekességet olvastam ebben az ügyben.
Érdemes szerintetek topicot nyitni neki?
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Kálmán - 2013. Szeptember 30. - 12:51:22
Én személyesen nagyon jó ötletnek tartom.  O0
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2013. Szeptember 30. - 13:56:22
Persze Clio, bátran hozzál létre egy megfelelő topicot!
O0
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Virág - 2013. Szeptember 30. - 21:25:12
Kedves Clio!
Én is örülnék egy ilyen topicnak.  vint :2smitten:
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: clio - 2013. Szeptember 30. - 21:39:37
Nem akarok nagyon előreszaladni. Még csak nemrég érkeztem erre a fórumra.. brush1
Örülök ha jó ötletnek tartjátok.
Csak még nem néztem utána hogy tudnék topicot nyitni neki vagy esetleg saját topikom legyen-e ezen a fórumon belül?  ???
Mit gondoltok?

Ebben a témában vitáztam más nem hívő fórumon is. Épp tanulom azt is hogy mikor hallgassak és mikor beszéljek , mert tudom hogy végül Isten győzi meg őket, az én feladatom a figyelem felkeltése és a hazugságok leleplezése. Azt  az igét kaptam az Úrtól hogy ne féljek tőlük mert érc ajtókat és vas zárakat török össze . Valamint azt hogy maradjak mindig a "világosságban" Jézus mellett! Ezt gyakorlom és igyekszem türelmes bölcs de határozott lenni. Minden nap elkérve ezt az Úrtól


Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Virág - 2013. Szeptember 30. - 22:00:14
Szerintem nem kell most azonnal, ha még szeretnéd forgatni magadban, majd ha úgy érzed, hogy ideje van.  :szelid:
Új topicot ezen a fórumon belül is tudsz nyitni a témának, ebben az esetben "közös" lesz, de arra is van lehetőség, hogy legyen saját alfórumod, ahol rád jellemző, Téged érdeklő témákban tudsz saját topicokat nyitogatni.  :szelid:  Ha szeretnél saját alfórumot, szóljál nyugodtan, elkészítem szívesen.  :2smitten:


Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2013. Szeptember 30. - 22:03:47
Kedves Clio!
Én a személyes témát ajánlom!
Nincs reá írott szabály, de úgy alakúlt ki a fórumon, hogy az ott írtakat nem tekintjük vitatémának, hanem a testvérünk személyes látásának, így ezekben a témákban nem szoktak viták születni!
:)
:szelid:
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: clio - 2013. Szeptember 30. - 22:25:17
Köszönöm mindkettőtöknek.
Virág nagyon örülnék neki ha nyitnál nekem egy saját topicot a témában. A technikai részével nem vagyok még tisztában.
Nem célom az okoskodás. Valamint feszít a mondanivaló és úgy látom ez egy lehetőség hogy megosszam az érdeklődőkkel mindazt amit évek alatt megértettem és tanultam ebben a témában. Rengeteg további tanulnivalóm van még és szeretek erről a témáról beszélgetni.. Mert lehet épp nektek vagy más itt fórumozónak lesz olyan meglátása vagy információja a témában amiről még nem tudtam.
Evolúció és teremtés lenne a legjobb cím a topicknak.   :szelid:  brush1
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Virág - 2013. Szeptember 30. - 22:44:36
Clio, megnyitottam az alfórumot Számodra, és az új topicot. Bocs, ha nem jó a felvezető mondat, bátran javíts bele, hiszen moderátora vagy a saját témáidnak. szivetadja Nem forog már az agyam.  hehe brush1
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: clio - 2013. Szeptember 30. - 23:15:22
Rendben egy picit átfogamzom , hogy ne riadjon el a témától az sem aki a teista evolúcióban hisz vagy esetleg még bizonytalan.  :)
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Virág - 2013. Október 01. - 08:28:56
 O0
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: pacific - 2013. December 20. - 11:01:04
Shalom!

A teremtett világ kapcsán egy kis szösszenetem.

Isten terepasztala

"Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten." (Zsolt 90,2)

A teremtett világ Isten csodálatos alkotása. Szava és végtelen bölcsessége által formálta úgy, hogy a nem láthatóakból előszólította a láthatót. Teremtő szóval hozta létre a földet a csillagokat, bolygókat. Egyedül az ember volt ez alól kivétel, amelyet saját kezével, a maga hasonlatosságára alkotott meg. Isten a teremtéskor felékesített mindent, és a maga helyére helyezett.

Nincs diszharmónia, véletlenszerű esemény. A világ Isten keze nyomát mutatja be olyannyira, hogy az értelmes ember számára ez lehet a Hozzá vezető út első lépése. Mindent úgy helyezett el, mint egy jó tervező, gondosan, mindenre odafigyelve Ezért találhatóak a világban, olyan mérnöki pontosságú, tökéletes összhangban működő fizikai törvényszerűségek, amelyek mind a mai napig, sok tudóst ejtenek ámulatba. Ezek közül nem is egy, komoly istenfélő emberré vált felfedezései nyomán. Isten világegyetemének terepasztalán a rend és a rendezettség az alapelv.

Nem véletlen, hogy erre a rendezettségre utal a Biblia görög szövegében a teremtett világra használt leggyakoribb kifejezés is, a koszmosz. Ebből ered egyébként a - hölgyek megjelenése és a férfiak pénztárcája által is jól ismert - kozmetika szavunk, amelyet a szépen, ízlésesen feldíszített dologra használtak az antik világban.

A koszmosz alapjelentése a rendről, rendszerezésről, a rendezettségről, elrendezésről szól. Vagyis arról, hogy ez a világ a maga felépítettségében egyedülálló, és Isten kéznyomát viseli magán. Ezt már az ókori görögök is észrevették, például Püthagorasz, aki ezzel a szóval a látható bolygók ciklikus rendjére utalt vele. De egyes filozófusok a világ rendjének leírására használták.
   
Ugyanakkor az is jól látható, hogy a teremtett világban a bűneset óta rendezetlenségek is jelen vannak. Halál, pusztulás, szenvedés, természeti csapások, de ez nem Isten akarata és terve volt. Ez már a sátán terepasztala. Az első emberpár bukásával a földi térség uralmát a sátán kezére játszotta át, aki nem éppen arról nevezetes, hogy jó sáfárként, bölcs kormányzóként viselné gondját. Emiatt a föld és a rajta élők idegen uralom és ítélet alatt állnak.

A sátánnal kapcsolatban ezért egy ellentétes értelmű és jelentésű kifejezéssel találkozhatunk Bibliánkban. Az ördögnek fordított diabolosz eredetije olyan személyt jelent, aki mindent szétdobál, összezavar, tönkretesz. Vagyis a sátán célja, hogy mint diabolosz, Isten tökéletesen megszerkesztett munkáját tönkretegye, elpusztítsa. Ez mind a teremtett világra, mind az emberre igaz. Különösen ez utóbbi életében munkálkodik tevékenyen, mert célja az Istentől való elidegenítés, az életminőség teljes romba döntése és végül a kárhozatba juttatás.

A végső szó azonban Istené! Jézus Krisztus küldetésében prioritásként szerepelt - az emberiség megváltásán túl - az ördög munkájának lerombolása (1Ján 3,8). Vagyis Jézus Krisztus az, aki miután elvégezte küldetését, személyes garanciaként biztosítja Isten végső helyreállító munkájának sikerét. Pál apostol így ír erről a célkitűzésről: "Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak." (Ef 1,10) Vagyis Isten a rendelt időben, ismét helyreállít mindent. Ennek a folyamatnak a megértése segíthet eligazodni a mai világban is, hogy mi miért történik. Ennek a végső összeszerkesztésnek minden mozzanata Krisztushoz kapcsolódik. Új eget és földet teremt, véglegesen kiiktatja a sátánt, a szétdobálót, és a gonosz minden csíráját megszünteti. A pokol és a halál is méltó helyére kerül. Akik viszont még ezen a földön elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak, azok győztesei és áldottai lesznek a végső nagy tereprendezésnek.


Pacific
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Kálmán - 2013. December 20. - 11:25:06
 O0
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2017. December 17. - 09:40:59
A Biblia tanúsága szerint Isten a 6. napon megteremtette az embert, s ezzel befejezte a Teremtés munkáját. ( 1Móz.1:31)
Isten csupán két embert alkotott Teremtés útján, Ádámot és Évát.
Tőlük származunk mindnyájan SZÜLETÉS útján.
Persze, ettől függetlenül teremtmények vagyunk a leszármazásunk miatt.
Nos, ami számomra zavaró, az Pál kijelentése Jézusról:
Kol.1:16. Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
Ha Isten a 6. napon befejezte Teremtő munkáját két emberrel a földön, sem királyok, sem országok, sem uraságok, sem fejedelemségek itt lent a földön nem voltak, akkor miként lettek ezek Jézus által és Ő reá nézve teremtve?
S miért beszél az ige a Teremtésükről, ha születés útján kerültek ebbe a világba?
Egyáltalán a földi hatalmasságokról beszélt itt az ige?
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Zoltan - 2017. December 17. - 10:44:01
Jn 5:17
Jézus pedig felele nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.

Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2017. December 17. - 11:37:05


Remélem ezt az evolució- pártiak most nem kezdik el értelmezni. :)

Most akkor egy egyszeri, megismélhetetlen Teremtésről és szaporodásról beszélünk, vagy az Atya és a Fiú folyamatos teremtői munkájáról, aminek egy mellékszereplője az emberi szaporulat?
:szelid:
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Zoltan - 2017. December 17. - 11:55:53
Nem értem, hoogy jönne ide az evolució ...

Én erre értettem:

Idézet
Kol.1:16. Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

Ha Isten a 6. napon befejezte Teremtő munkáját két emberrel a földön, sem királyok, sem országok, sem uraságok, sem fejedelemségek itt lent a földön nem voltak, akkor miként lettek ezek Jézus által és Ő reá nézve teremtve?

Az ember megteremtésével bezárólag 6 nap alat.  - az, országok, királyok, hatalmasságok (földi), az a bűn eset utáni munkája.
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2017. December 17. - 16:28:16


Akkor most, hogy kell helyesen értelmezni a Kolossê 1
fejezetét?
Az Atya és Jézus, a bűn után, Jézusra nézve és Jézus által megteremtette a földi országokat, s azoknak királyait?
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Gábor - 2017. December 17. - 18:10:44
Csabám nem tudom mi volt a töréspont az életedben de...nem ismerek rád...
Korábban ilyen posztokat olvasva te magad harcoltál az Ige mellett és a tévtanítók ellen...
Meg vagyok lepődve...
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Zoltan - 2017. December 17. - 18:33:59
Hát Biztos nem úgy alkodta ezeket, hogy azt mondta: - "Legyen Izrael" - és lett Izrael, ha már van Izrael teremtsünk neki egy Királyt is : - Legyen Saul Király, s lett  Királya Izraelnek.   :szelid:

Most komolyan ... ? Tényleg így kéne értelmezni?

Nem csak a Kol.1.16. kelle venni.  S tudod te jól miről van ott szó ...
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2017. December 17. - 19:02:18


Mondjuk, ha azt feltételezzük a Szentírásról, hogy tökéletes, akkor legalább tökéletesen kellene fogalmaznia.
Azzal az elmélettel szemben, hogy Isten tökéletesen adta nekünk, tökéletlen embereken keresztül kaptuk.
Ellentmondásos, tökéletlen megfogalmazásokkal.
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2017. December 17. - 19:12:39


A töréspont ott kezdődött az életemben, amikor simán bedőltem annak, hogy egy könyvet felruházhatunk Isten tulajdonságaival.
Aztán pedig azt magunk előtt lobogtatva, az majd elhat a veséknek vizsgálatáig és egyetlen teremtmény sem marad leplezetlen előtte...

Tévtanítókkal kapcsolatban.
Nem tanítottam ebben a topicban semmit.
Kérdeztem, kaptam reá egy választ.
Nem vagyok biztos benne, hogy ez megegyezik az éríntett igeszakasz mondandójával.

Amúgy próbálom elképzelni Krisztust, amint a náci birodalom felemelkedésén munkálkodik.
Bocs, nem áll össze a kép...

Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: clio - 2018. Június 14. - 13:34:10


Kár hogy csak most olvasom.
Azt hiszem kapisgálom hogy mire gondolsz.

Ez az ige: " Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;"

én csak azt írhatom le hogy én hogyan értettem meg az igét.

Először is: Isten megengedi hogy mi akár hülyeségeket vagy féligazságokat is írjunk a nevében azt is megengedi, hogy  bibliák szövegeit írják át. DE!
abban biztos vagyok hogy mindenható lévén soha nem engedi hogy a hazugság és féligazság eltakarja az igazságot. Azt mindig meg lehet találni. Jézus az igazság Ő maga mondta.

Ő a biztos pont vallás és igeértelmezési gondolatok között. Amúgy is  mind úton vagyunk és az igazságok felfedezésének folyamatában ki itt ki ott tart.

Szóval én ezt az igét úgy értettem meg hogy : Isten még a kozmosz teremtése előtt még az angyalok teremtése előtt látta hogy mire fog vezetni ha önálló tudatú lényeket teremt akiknek van választási lehetősége. Tudta hogy ez magába foglalja a bukás lehetőségét. Ő már látta előre a lehetséges eseményeket. (mint egy briliáns sakkjátékos)  Jézus ott volt vele.
Ő mondhatta az atyjának hogy vállalja, ha Jézus akkor ott nem vállajla a küldetést,akkor a világ nem lesz ilyen formán megteremtve.
Így az Atya Jézusra nézve teremtett meg mindent .
Isten tudta hogy a sátán üldözni fogja Jézust emberi testben és ha lehet meg is gyilkolja . Mert a gyűlölet nem gondolkodik.
Ezzel a Sátán pont hogy Isten tervét teljesítette be.
Ugyan így használ fel az Isten hatalmakat uralkodókat..stb akik ugyan azt hiszik maguk döntöttek. ( ami így is van) de Isten felhasználja őket a tervének a teljesítésére.
Ahogy egy betegséget vagy nyomorúságot is felhasznál.
A bűn okozza Isten pedig felhasználja így munkálkodik.
és így teljesedik ki a lázadás és annak a következménye, hogy az új teremtésben amikor ez a világ el lesz törölve már egy intelligens lény se gondolja hogy van más út Istenen kívül. Hiszen ebben a bukott világban már minden más út ki volt próbálva.

Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2018. Június 14. - 17:20:18
Köszönöm Clio, hogy elgondolkodtál a mondandómon.
Az utóbbi időben sokat foglalkoztatnak az olyan kérdések, hogy ha valamiről évszázadok óta van egy sztereótip elképzelés az okvetlenül helyes is-e?
Mostanában gyakran foglalkoztat az ihletés fogalmának mibenléte is, főként, hogy nem rég azt az álláspontot hallottam, hogy az Ószövetség íratait Isten héber nyelven lediktálta.
Ezért az ószövetségi próféciák és íratok még hibátlanok voltak. Ma viszont a próféták már más elbirálás alá esnek...
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: clio - 2018. Június 14. - 21:19:14

Isten a 10 parancsolatot lediktálta ahogyan a zsidó szertartások menetét is. ( áldozatok és azok kezelése.) A sátor és az edények formája stb..
Viszont minden más ószövetségi írásban bőven van az akkori próféta személyisége és az akkori szokások.
Még ember áldozat is van az ószövetségben! Isten pedig ott nem állítja le. Egy apa elhamarkodott fogadalma miatt hal meg az elébe szaladó lánya. A lány megérti hogy az apja ezt az ígéretet tette Istennek és elsiratva leányságát hagyja hogy feláldozzák..
Alapból nem gondolná a keresztény ember  Ugye?

Jézus pedig sokkal közelebb hozta Isten megértését mint azt az ószövetség idején élték.
Jézus a 10 parancsolatot is "kifejti" bővebben.  Ő tölti be és világossá teszi hogy nincs ember aki maga tudná azt teljesíteni.
Az apostolok is sok szokást és akkori világnézetet hoznak magukkal.

Számomra ott a biblia üzenete be is fejeződik ahol az utolsó apostol aki még találkozott Jézussal leírja a látomását.

Ami utána jön az már egyéni vezetés. Azt vallóm hogy az üdvösséghez minden információ benne van a jelenések könyvéig bezárólag.
Minden mást fenntartással kezelek.
Önjelölt prófétákat és új evangéliumokat hirdetőket pedig inkább elkerülöm.

Maga a biblia ,könyvek gyűjteménye aminek az ismerete szükséges az üdvösséghez.
Ráadásul a Jézusra vonatkozó ószövetségi próféciák be lettek töltve.

Én olvastam már ugyan azt az igeverset (ószövetségi rész) más más fordításban és eltért a jelentése. De nem az üdvösség kérdésében!!!!
Hibátlan? Akkor ez egy hiba nem?

DE!!! A LÉNYEG HOGY MIT MOND JÉZUSRÓL!
A Jehova tanui bibliája különbözik az eredetitől..

Isten megengedte hogy sok újszövetségi másolat maradjon ránk. Nem létezik még egy olyan ókori irat amiből ennyi példány maradt volna az utókorra. Isten az apokrif iratoktól is megőrizte a bibliát.

Csaba én úgy gondolom hogy a biblia egyszerre tökéletes mind az ó mind az új szövetség írásaiban és ugyan így emberi hibákat hoz elő. Emberek írták. Isten úgy döntött hogy minket tökéletlen és hibás lényeket bevesz a megváltás folyamatába..
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2018. Június 14. - 21:55:49
Természetesen megértem a protestáns többség viszonyát a Bibliához.
A katolikus Biblia ''rejtegetés'' után még a misztikumot is megértem, amit a kanonizáció köré festettek.
Lefektették azokat az ismérveket, amelyek alapján egyes könyveket apokrifnak túlajdonítottak.
Nevezhetjük ezt Isten közbeavatkozásának.
A probléma ott kezdődik, hogy mára ezeken az ismérveken elvérezne a Mózesnek túlajdonított írások egyrésze, de számomra legdurvább Péter II. levele, amelyről a hívők felé mélyen hallgat az egyház, miközben ismeri az igazságot.
Miért?
Mert mára a keresztyénségnek fontosabb a Biblia sérthetetlen volta, mint Jézus.
S megint miért?
Mert ma már nem Krisztus, hanem a Biblia a szegletkő, Jézus tulajdonságaival és hatalmával felruházva...
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2018. Június 14. - 22:05:33

Például az ilyesmiket értem alatta:
"Maga a biblia ,könyvek gyűjteménye
aminek az ismerete szükséges az
üdvösséghez."
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: clio - 2018. Június 18. - 18:27:22

Mondjuk abból tudod meg hogy kicsoda Jézus. Mindenképp ismerned kell a bibliát valamilyen szinten. Ráadásul a napi igei üzeneteken keresztül beszél veled Isten. ( vagyis főleg így is)

Ráadásul a hit hallásból van. Az pedig az ige hirdetése által.

Én speciel nem ismerem az össze apokrif iratot.

Viszont némelyik eléggé "fan alkotás szagú" kezdve a világító több méteres beszélő keresztel. És az agyaggalambokat életre keltő Jézussal.

Erre értettem hogy igen is meg lehet különböztetni hogy mi az ami ihletett és mi az ami nem. Ráadásul az újszövetség könyvei történelmi beszámolók. Kerülve mindenféle anekdotát vagy látványos magamutogató legendás elbeszélést.

Így a zsinatoknak nem volt nehéz dolguk. Hogy kiválogassák.
A jelenések könyvén sokáig vitatkoztak. A került be a legkésőbb a végleges újszövetségi kánonba.

Az újszövetségi apokrifekre még az is jellemző hogy egy egy szereplő nevével jeleznek evangéliumot: Mária evangéliuma vagy Júdás evangéliuma például.
Pál írt sok gyülekezetnek így az újszövetség nagy részét Pál levelei töltik ki.

Mózes könyvei közül mi a probléma? Még nem hallottam róla? Hogy érted azt hogy elvérezne?

Egy  csomó minden nincs benne a bibliában amit Jézus tett és mondott. De!  Annyi pont benne van ami az üdvösséghez szükséges. Ráadásul végig ugyan az a mondanivalója pedig több tucat ember írta évszázadok távlatában.

Csaba ha viszont te kételkedsz a biblia hitelességében akkor mire alapozol?
Honnan tudnád hogy Kicsoda Jézus?

Miben látod hogy a biblia védelmét Krisztus elé helyezték? Erre kíváncsi vagyok mert jelenleg nem tudom milyen gyakorlatra gondolsz..
Cím: Re:6 nap alatt?
Írta: Csaba - 2018. Június 18. - 20:11:08
Szia Clio!
A témát a ''Vajjon érted-é, amit olvasol topicban folytatnám.
:szelid:
Ha elolvasod a bevezetőjét, talán jobban meg fogod érteni, hogy miről szeretnék beszélni. ;)