Örömhír Fórum

Testvéreink személyes topicjai => Irma témái => A témát indította: Irma - 2013. Október 25. - 19:04:19

Cím: Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. Október 25. - 19:04:19

2013. október 25. péntek

A karmesternek: Húros hangszerre. Zsoltárének.
Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! (Szela.)
Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között!
Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép!
Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. (Szela.)
Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép!
Meghozta termését a föld, megáld bennünket Istenünk, az Isten.
Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön!

Zsolt 67,1-7.

SZERTE A VILÁGON

Úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. (Jn 17,21)

Minden reggel bekapcsolom a számítógépemet, és alig várom, hogy elolvashassam a következő áhítatot a Csendes Percekből. Nem csupán azért teszem ezt, hogy üzenetet leljek, ami vezet és felemel az egész nap folyamán, hanem mert így közösségbe kerülök testvérekkel az egész világból. Imádkozhatok a szerzők körülményeiért, gyászukért, hitbeli harcaikért vagy örömeikért.
Azután imádkozom azért az országért, ahol a szerző él. Legutóbb Japánért, Németországért, Spanyolországért, Ausztráliáért, Kanadáért, és saját hazámért, Angliáért, s a különböző USA-beli államokért. A falamon egy nagy világtérkép van, hogy meg tudjam keresni a kevésbé ismerős országokat is.
Minden reggel fellelkesít, hogy emberek szerte a világon ugyanazt az igeszakaszt és áhítatot olvassák, és egyazon célért imádkoznak. Bár különböző időben olvassuk, problémáink, keresésünk és örömeink mégis hasonlóak, és mindnyájan válaszokat és segítséget kaphatunk az olvasottakból. Különböző időben imádkozva, ez az "imahullám" körülöleli a világot.
Bármilyenek a körülményeink, és bárhol lakunk is, Isten ugyanaz: hűségesen meghallgat minket.

Imádság: Minden dicsőség a tiéd, hűséges Istenünk, hogy meghallgatsz minket és kegyelmes vagy velünk. Ámen.

Amikor naponta olvasom az áhítatokat és imádkozom, az egész világot érintő hívő közösség részévé válok.w
Carol Purves (Cumbria, Anglia)

IMÁDKOZZUNK A CSENDES PERCEK SZERZŐIÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. Október 27. - 15:13:27
Napi remény

Válasszd a kegyelmet, és ne a keserűséget!

     "vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki, nehogy a keserűség bármely gyökere fölnövekedve zavart keltsen, és ez sokakat megfertőzzön" (Zsidók 12:15 - Revideált Károli fordítás).

Ha a neheztelést nem tudod elengedni, akkor valaki az irányítása alatt tart. Mondtad már valaha ezt: "Dühbe jövök tőled"? Amit ezen a ponton beismersz, az az, hogy "Az irányításod alatt tartasz". Az egyetlen módja, hogy ennek az embernek az irányítása alól megszabaduljon az agyad és a szíved az, hogy ha meggyógyítod kegyelemmel - Isten kegyelmével.

A zsidók 12:15 azt mondja: "Vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki, nehogy a keserűség bármely gyökere fölnövekedve zavart keltsen, és ez sokakat megfertőzzön."

Ismertél olyan családot, ahol az anya keserűsége megmérgezte az egész családot? Ismertél olyan családot, ahol az apa keserűsége megmérgezett mindenkit? A keserűség ragályos, és igazából generációs problémává válhat. Valakinek meg kell törnie ezt a láncot, és jobb, ha te leszel az. Ha szüleid keserűek, mert az ő szüleik is azok voltak, és az ő szüleik is azok voltak, akkor neked kell megtörni ezt a láncot. És egyetlen módja van annak, hogy megtörd: gyógyítsd meg kegyelemmel.

Barátaim, ha nem veszitek be Isten kegyelmét az életetekbe, akkor az élet keserűvé tesz titeket. Mert az élet nem igazságos. Miért? Mert bűn van a világban. Egy romlott bolygón élünk. Ez nem a menny. A gonosz emberek gonosz dolgokkal ússzák meg mindig. Az élet nem igazságos.

És ha nem engeded be a kegyelmet a szívedbe, keserűvé fog tenni.

A megbocsátás igazságos? Egyáltalán nem.

De ez nem a fair dolgokról vagy az igazságosságról szól. Ez a kegyelemről szól. Nem azért bocsátasz meg egy embernek, mert akkor igazságos dolgot teszel. Azért bocsátasz meg egy embernek, mert ez a helyes dolog és nem akarod, hogy a szíved tele legyen keserűséggel. Nem akarod, hogy a szíved tele legyen fájdalommal és utálattal.

A megbocsátás ingyenes, de nem olcsó. Jézus életébe került. Istennek a Fiába került. És amikor Jézus haldoklott a kereszten, kinyújtott kézzel, a vére csepegése közben, azt mondta: "Atyám bocsáss meg nekik! Nem tudják mit cselekszenek.Ezzel azt mondta: "Szeretlek, szeretlek, szeretlek, szeretlek." Azt mondta: "Nem érdemlik meg. Még azt sem tudják mit tesznek. De Atyám, bocsáss meg nekik."

Hagyd az igazságszolgáltatást Istenre. Gyógyítsd a keserűségedet a kegyelmével.

 

Beszéljünk róla:

    Tapasztaltál már keserűséget valakivel szemben? Mi volt a következménye az életedben?
    Mit gondolsz miért olyan fontos nekünk, hogy minden igazságos legyen?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. Október 28. - 04:05:48
Csendes Percek

2013. október 28. hétfő

Jézus mondja: "Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."
"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen."

Jn 15,1-11.

ÚJ ÉLET

Maradjatok énbennem, és én tibennetek. (Jn 15,4)

Néhány napja meglepetésemre egy pillangót találtam a teraszunkon. Nem mozdult, és azt hittem elpusztult. Óvatosan felemeltem, hogy megmutassam a kislányaimnak, és együtt csodáltuk a színes szárnyakat és a hosszú csápokat. Vigyázva, a kislányaimtól biztonságos távolságba letettem a pillangót az asztalra. Kis idő múlva észrevettem, hogy a pillangó megmozdult. A férjem javasolta, hogy tegyük a napfényre, mert talán csak az előző napok hideg időjárása miatt merevedett le. Pár perc elteltével a pillangó már szárnyait nyitogatta. Életben volt!
Hasonló dolog történhet velünk, ha kiesünk az Istennel való közösségből, testvéreinktől távol kerülünk. Elmulasztjuk az imádkozást, az igeolvasást és azt, hogy hálát adjunk Istennek. Lelkünk elgémberedik, és nem tükröződik bennünk Krisztus élete.
De ha visszatérünk Istenhez, aki fény és igazság, az ő jelenlétében lelki erőnk visszatér. Újra képessé válunk arra, hogy áldjuk és szolgáljuk Istent, és tovább adjuk Isten csodálatos szeretetét.

Imádság: Teremtő Istenünk, segíts, hogy közel maradhassunk hozzád, és elhagyjunk mindent, ami zavarja a veled való közösségünket. Ámen.

Bármennyire elhidegültünk, Isten szeretete soha nem fogy el.


IMÁDKOZZUNK LELKI MEGÚJULÁSÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. Október 28. - 08:59:07
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: ircsi - 2013. Október 28. - 09:10:19
Ámen!   O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2013. Október 29. - 07:04:13
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. Október 29. - 16:51:29
Csendes percek


2013. október 29. kedd

Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

Lk 3,21-22.

ISTEN SZERETETT GYERMEKE

És hang hallatszott a mennyből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm." (Lk 3,22)

Csendesen, több hónapon keresztül egy rossz szokás vett erőt rajtam. Megengedtem magamnak, hogy az aggodalom és a kétségbeesés mocsarába süllyedjek. Már akkor is aggódni kezdtem, amikor semmi ok nem volt rá. Ez a rossz szokás aztán pesszimista gondolkodáshoz vezetett, amely nem segített sem rajtam, sem a családomon, sem másokon.
Nagy kegyelemnek tartom, hogy rátaláltam a Lk 3,21-22-re, amelyben János keresztel. Isten Szentlelke galamb formájában megnyugszik Jézuson, és egy hang szól: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm." Ez a bensőséges pillanat megerősíti Jézust különleges szolgálatában.
Amikor az aggodalom és a kétség kezdett úrrá lenni rajtam, egy új gondolkodásmódot adott ez az igeszakasz. Újra és újra megismételtem ezeket a szavakat: "Te vagy az én szeretett fiam. Benned gyönyörködöm." Egy szétszórt és zajos világban jó arra emlékezni, hogy Isten mennyire szeret engem.
Hogyha nehézzé válik egy-egy helyzet, és úgy tűnik, hogy az egész világ ránk szakad, emlékeztethetjük egymást, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, akikben ő gyönyörködik.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy Jézus Krisztus által mindannyian szeretett gyermekeid lehetünk. Ámen.

Ma emlékezni fogok, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. Október 29. - 18:02:59
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2013. Október 30. - 17:27:33
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 03. - 07:06:49

2013. november 3. vasárnap

Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall; még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Kor 12,6-10.

KÉRDÉS (?)

Az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7)

Az értelmi sérültekre és a mozgáskorlátozottakra - a földi világ normatívái szerint - ráakasztották a fogyatékos jelzőt. Ha az egyszerű halandó szemével nézzük ezeket az embereket, akkor első látásra, hallásra valóban szembetűnnek testi és szellemi hiányosságaik. Talán először még megmosolyogjuk a kisautóját a földön tologató felnőtt gondozottat, vagy az ugyanazon szavakat folyton ismételőt. Azonban, ha valaki hosszabb ideig tartózkodott már valaha is közöttük, akkor az észreveszi, tapasztalja, hogy bennük olyan erős és mély szeretet él, - amit ki is mutatnak -, olyan tiszta gyermeki lélek, ami a társadalom "normál" emberének legtöbbjében még csírájában sem létezik.
Jelenlegi állásomból adódóan ilyen közösségben vagyok, fogyatékkal élő embereket szállítok. Az utca világával ellentétben itt őszinte a mosoly, a köszönet, az ölelés, a hála, a figyelem, a ragaszkodás. Mondataik fokozott gesztikulálásuk miatt olykor nehezen érthetőek, de idővel már apró mozdulataikból, tekintetükből is kiolvasható szándékuk, gondolatuk.
A mankó, a kerekesszék, az értelmi sérülés, a siket-némaság-e a valódi fogyaték, vagy az ép, egészséges testben lakozó szeretet nélküli, önző, egoista, irigy, öntelt szív? Valójában ki nevezhető tehát fogyatékosnak? Érdemes lenne ezen mindenkinek elgondolkodnia. Isten mércéjével természetesen, ez nem is lehet kérdés...

Imádság: Urunk, köszönjük irgalmas támogatásod. Ámen.

Ne csupán a külső alapján ítéljünk embereket!
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBERTÁRSAINKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 05. - 14:16:46
Csendes Percek

    atot!

2013. november 5. kedd

Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek."

Mt 5,1-12.

BOLDOGOK AZ ALÁZATOSAK

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,3)

Éppen egy újabb idegesítő kört fejeztem be a kórház zsúfolt parkolójában, üres helyet keresve, amikor észrevettem egy férfit, aki az autója felé tartott. Úgy álltam le, hogy könnyen elfoglalhassam majd a megüresedő helyet, amelyet természetesen már a magaménak tartottam. Hirtelen egy fiatal hölgy tűnt fel, ügyesen manőverezett a parkoló autók között, és becsusszant az általam várt üres helyre. Kipattant autójából, egy mosolyt dobott felém, és elsietett a kórház irányába. Nem tudom, mit akart jelezni a mosolyával, de én nagyon negatív módon fogadtam, amint hoppon maradtam, magamban füstölögve.
Később, az Úrral való csendességemben beláttam, hogy sokkal kedvesebben kellett volna reagálnom. Talán életfontosságú helyzetben volt az a fiatalasszony, és a mosolya a megértésemet, vagy a bocsánatomat kérte. Bármi is volt a valódi ok, nekem az Úrnak tetsző módon kellett volna válaszolnom rá. Jézus, végtelen bölcsességgel iránymutatást adott a boldogmondásokban, amely segít, hogy alázatosan, és hozzá hasonlatosabban éljünk. Az 1Pt 5,5-ben ezt "Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad".

Imádság: Drága Urunk, segíts alázatosságban élnünk, és minden helyzetben a te tanúidnak lennünk. Ámen.

Az elhamarkodott következtetések miatt elhibázzuk a krisztusi cselekedeteket.


IMÁDKOZZUNK MEGÉRTÉSÉRT MÁSOK IRÁNT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2013. November 05. - 18:43:46
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 05. - 20:13:13

2013. november 3. vasárnap

Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall; még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Kor 12,6-10.

KÉRDÉS (?)

Az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7)

Az értelmi sérültekre és a mozgáskorlátozottakra - a földi világ normatívái szerint - ráakasztották a fogyatékos jelzőt. Ha az egyszerű halandó szemével nézzük ezeket az embereket, akkor első látásra, hallásra valóban szembetűnnek testi és szellemi hiányosságaik. Talán először még megmosolyogjuk a kisautóját a földön tologató felnőtt gondozottat, vagy az ugyanazon szavakat folyton ismételőt. Azonban, ha valaki hosszabb ideig tartózkodott már valaha is közöttük, akkor az észreveszi, tapasztalja, hogy bennük olyan erős és mély szeretet él, - amit ki is mutatnak -, olyan tiszta gyermeki lélek, ami a társadalom "normál" emberének legtöbbjében még csírájában sem létezik.
Jelenlegi állásomból adódóan ilyen közösségben vagyok, fogyatékkal élő embereket szállítok. Az utca világával ellentétben itt őszinte a mosoly, a köszönet, az ölelés, a hála, a figyelem, a ragaszkodás. Mondataik fokozott gesztikulálásuk miatt olykor nehezen érthetőek, de idővel már apró mozdulataikból, tekintetükből is kiolvasható szándékuk, gondolatuk.
A mankó, a kerekesszék, az értelmi sérülés, a siket-némaság-e a valódi fogyaték, vagy az ép, egészséges testben lakozó szeretet nélküli, önző, egoista, irigy, öntelt szív? Valójában ki nevezhető tehát fogyatékosnak? Érdemes lenne ezen mindenkinek elgondolkodnia. Isten mércéjével természetesen, ez nem is lehet kérdés...

Imádság: Urunk, köszönjük irgalmas támogatásod. Ámen.

Ne csupán a külső alapján ítéljünk embereket!
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBERTÁRSAINKÉRT!

Köszönöm Irma, hogy megosztottad ezt az áldott írást velünk is!  virag7

 :int
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 05. - 20:16:20
Csendes Percek

    atot!

2013. november 5. kedd

Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek."

Mt 5,1-12.

BOLDOGOK AZ ALÁZATOSAK

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,3)

Éppen egy újabb idegesítő kört fejeztem be a kórház zsúfolt parkolójában, üres helyet keresve, amikor észrevettem egy férfit, aki az autója felé tartott. Úgy álltam le, hogy könnyen elfoglalhassam majd a megüresedő helyet, amelyet természetesen már a magaménak tartottam. Hirtelen egy fiatal hölgy tűnt fel, ügyesen manőverezett a parkoló autók között, és becsusszant az általam várt üres helyre. Kipattant autójából, egy mosolyt dobott felém, és elsietett a kórház irányába. Nem tudom, mit akart jelezni a mosolyával, de én nagyon negatív módon fogadtam, amint hoppon maradtam, magamban füstölögve.
Később, az Úrral való csendességemben beláttam, hogy sokkal kedvesebben kellett volna reagálnom. Talán életfontosságú helyzetben volt az a fiatalasszony, és a mosolya a megértésemet, vagy a bocsánatomat kérte. Bármi is volt a valódi ok, nekem az Úrnak tetsző módon kellett volna válaszolnom rá. Jézus, végtelen bölcsességgel iránymutatást adott a boldogmondásokban, amely segít, hogy alázatosan, és hozzá hasonlatosabban éljünk. Az 1Pt 5,5-ben ezt "Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad".

Imádság: Drága Urunk, segíts alázatosságban élnünk, és minden helyzetben a te tanúidnak lennünk. Ámen.

Az elhamarkodott következtetések miatt elhibázzuk a krisztusi cselekedeteket.


IMÁDKOZZUNK MEGÉRTÉSÉRT MÁSOK IRÁNT!

 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 05. - 20:18:23
 :2smitten:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 07. - 14:40:00
Csendes percek


2013. november 7. csütörtök

Most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.
Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek.
Ezt mondom északnak: Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről,
mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.

Ézs 43.1-7.

ISTEN ELŐTT BECSES

Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek... (Ézs 43,4)

Néhány évvel ezelőtt egy másik országba költöztem, ahol új munkát találtam. Először izgatottan készültem, később azonban elbátortalanodtam arra gondolva, vajon mi vár ott rám. Kommunikációs problémák akadályozták beilleszkedésemet az új környezetbe. Nehezen tudtam megfelelni az elvárásoknak, úgy éreztem, nem vagyok elég jó annak az új cégnek, amelynek dolgoztam. Kezdtem elveszíteni önbizalmamat, önértékelésem megkérdőjeleződött. Félelem és szorongás vert tanyát bennem.
Kétségbeesésemből az Ézs 43,4-ben olvasott ige emelt ki, és megújította lelkemet. Felismertem, hogy drága vagyok Istennek. Ő elfogad úgy, ahogy vagyok, bármit is gondolnak, vagy mondanak rólam az emberek. Isten végtelen szeretete segített visszanyerni az életbe vetett bizalmamat. Amióta tudom, hogy drága vagyok az ő szemében, megnyugodtam, hogy Isten minden körülményemből jót fog kihozni.
Semmilyen gondunk nem túl kicsi az ő számára. Az Úr erejével, aki bennünk él, túljuthatunk minden problémánkon.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy elfogadsz. Segíts nekünk is így elfogadnunk másokat. Ámen.

Isten szemében szeretett, drága és becses vagyok.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚGY ÉRZIK, NEM FOGADJÁK EL ŐKET! 


/ ha értem is tudna valaki imádkozni, annak örülnék, elég nagy elutasítottságon megyek át, és nagyon fáj néha. /
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 07. - 15:09:24
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 08. - 18:53:43
Csendes percek


2013. november 8. péntek

Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.
Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.
Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.
Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!
Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!
Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt!
Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók!
Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak
az ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

Zsolt 98.

AZ ÚRBAN GYÖNYÖRKÖDNI

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. (Zsolt 37,4)

Mit is jelent valójában az Úrban gyönyörködni? Évek óta boncolgatom ezt a kérdést, keresve, vajon én megtapasztaltam-e ezt az érzést az Úrral való kapcsolatomban. Először is a gyermekeimre gondoltam, az örömnek és boldogságnak érzésére, amint felnőni és érni láttam őket. Eszembe jutott, mennyire szeretem a napfelkeltét és a napnyugtát, mennyire örülök, amikor egy lovat megsimogatok, vagy lovagolok rajta, hogy élvezem az erdei kirándulásokat az üdítő eső után. Nagy örömöt jelent az is, ha egy rég nem látott barátommal találkozom. Mindezen körülmények között valóban örömömet lelem.
Azután eltűnődöm, hogyan hatnak rám a gyülekezeti istentiszteletek. Gyakran az öröm és a lelkes izgatottság érzése tölti el a szívem. Amikor a hívő testvérekkel együtt énekelek, megemlékezek arról, kicsoda Isten. Rájöttem, hogy nemcsak az istentiszteletek alkalmával tudok gyönyörködni az Úrban, de akkor is, amikor a gyermekeimnek, a természet csodáinak, vagy amikor a barátaimnak örvendezek. Hiszen végül is Istenben gyönyörködöm, aki mindeneknek az Ura. Az egész élet alkalom arra, hogy az Úrban örömöt leljünk.

Imádság: Istenünk, add, hogy meglássuk jelenlétedet minden megtapasztalásunkban és élményünkben. Szeretnénk gyönyörködni benned, bárhol is találkozunk veled. Ámen.

Minden nap lehetőséget kínál, hogy az Úrban gyönyörködjünk.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK ISTENTŐL KAPOTT ÖRÖMRE VAN SZÜKSÉGE!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 11. - 16:19:30
Csendes Percek


2013. november 11. hétfő

Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.
Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.
Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.
De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;
azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.

Zsolt 103,6-18.

FOGSÁGBÓL MEGSZABADÍTVA

Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lk 23,34)

Évekig azt gondoltam, hogy a megbocsátáshoz szükségszerűen el is kell felejtenem a történteket. Hogyan bocsáthatok meg valakinek - érveltem - ha nem felejtem el, amit ellenem tett? A felejtés pedig számomra lehetetlennek tűnt, mivel az ellenem elkövetett vétek újra és újra eszembe jutott.
Egy nap megértettem, hogy a megbocsátás egy tudatos és önkéntes cselekedet. Nem fogjuk elfelejteni a sértést, de dönthetünk úgy, hogy megbocsátunk az illetőnek. Ez az a megbocsátás, ahogyan az Atya megbocsát nekünk. Isten bizonyára sohasem felejti el bűneinket, de úgy dönt, hogy eltörli bűneinket minden nap, amikor bocsánatért könyörgünk.
Corrie Ten Boom, aki a II. világháború alatt zsidók rejtegetésében segédkezett Hollandiában, egyszer azt mondta: "A megbocsátás egy rab kiszabadítása, és annak felismerése, hogy a rab te magad voltál." Isten tudatosan fel akar minket szabadítani, hogy szabadon tudjunk szeretni, annak ellenére, amit átéltünk. Így tudunk mi is megbocsátani, ahogyan Isten és Urunk Jézus Krisztus teszi.

Imádság: Atyánk hálát adunk neked, hogy eltörlöd bűneinket, tudatosan megbocsátasz, és újat kezdesz velünk. Hadd kövessük példádat a megbocsátásban. Ámen.

Isten szabaddá tesz a megbocsátásra és a szeretetre.


IMÁDKOZZ VALAKIÉRT, AKINEK MEG KELL BOCSÁTANOD!

Drága Mennyei Atyám!
Köszönöm, hogy ennyire figyelsz rém és adtad számomra ezt az üzenetet. Most a kollegámért imádkozom, aki gonoszul bánik velem. Istenem én elhatároztam magam arra, hogy Igéd szerint fogok vele bánni. Megbocsájtok az Úr Jézus Vére érdemében neki azt is amit eddig elkövetett, és mindazokat amik még jönnek. Úr Jézus kérlek add azt az indulatot, amely benned volt, hogy bennem is az legyen. Jézus Krisztus Nevében megáldalak Zámbó Béla, Isten áldása nyugodjon meg az életeden, és kérlek Uram adj erőt, hogy ebben a megbocsájtásban tudjak járni és cselekedni, hogy az életem Téged tükrözzön vissza. Rejts most el a szárnyad alá! és erősít meg. Köszönöm, hogy nekem is minden bűnöm megbocsájtatott! Tied minden dicsősség és áldás Uram. Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 13. - 07:00:44
Csendes Percek

2013. november 13. szerda

Jézushoz lépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: "Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk." Jézus megkérdezte tőlük: "Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?" Ők pedig ezt mondták neki: "Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején." Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?" Mire ők így feleltek neki: "Meg tudjuk tenni." Jézus ekkor ezt mondta nekik: "Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészíttetett." Amikor ezt a tíz tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

Mk 10,35-45.

ELSŐNEK LENNI

Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: "Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája." (Mk 9,35)

"Legyen ön az első tulajdonosa a legújabb számítógépnek a piacon!" Ahogy olvastam a hirdetést, megálltam és elgondolkoztam, hogy milyen nagy hangsúly van azon, hogy elsők legyünk. Emberek napokat állnak sorba, hogy övék legyen a legújabb elektronikai készülék. Emberek hosszú órákat töltenek a munkahelyükön, hogy elsők legyenek a cégnél. A sportpályán és a mindennapi életben vég nélküli verseny folyik, hogy meglássuk, ki lesz a legjobb.
Csodálkozom azon a versenyen és igyekezeten, amely az egyházban folyik, na nem a szolgálatért, hanem a hatalmi pozíciókért. Még az apostolok is célul tűzték ki, hogy elsők legyenek, és vitatkoztak, ki a legnagyobb közöttük (Mk 9,33-34).
Jézus azonban megfordítja az elsőségről alkotott felfogást. Aki első akar lenni Isten országában, utolsónak kell lennie, és szolgai életet kell élnie. Hogy hogyan éljük az életünket, a mi választásunkon múlik. Élhetünk a világhoz igazodva és küzdve, hogy elsők legyünk mindenben, amit teszünk, vagy választhatjuk, hogy Isten országában akarunk elsők lenni alázatos és szolgáló életet élve.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy másoknak szolgálva a te országodat építsük. Ámen.

Hogyan fogok ma másokat szolgálni?


IMÁDKOZZUNK ALÁZATOS LELKÜLETÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 14. - 07:47:04
Csendes percek

2013. november 14. csütörtök

Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Mt 22,34-40.

ISTEN SOHASEM VÁLTOZIK

Egy törvénytudó megkérdezte Jézust: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" (Mt 22,35-36)

Nemrég feleségemmel és a gyülekezet több tagjával együtt elhatároztam, hogy a Bibliát az elejétől a végéig elolvasom. Miközben átküzdöttem magam az Ószövetségen, belefáradtam az ismétlődő próféciákba, melyek Isten haragjáról és kemény ítéletéről szóltak. Nagy várakozással tekintettem az Újszövetségben kifejezésre jutó szeretetre.
Aztán feltettem egy fontos kérdést: Mi tette olyan haragossá Istent az Ószövetségben? Ezzel a kérdéssel a fejemben már nagyobb érdeklődéssel olvastam az Ószövetséget, és hamarosan felfedeztem legalább három fő okot Isten haragjára: más istenek imádása, igazságtalanság az elnyomottakkal, a szegényekkel és az idegenekkel szemben, és a gőg vagy önigazság.
Végül megértettem, hogy Istennek ugyanaz a természete az Ószövetségben, mint amit Krisztus megjelenít, amikor azt mondja, hogy minden törvény és parancsolat összefoglalható abban, hogy szeresd Istent teljes szívedből, és felebarátodat, mint magadat. Isten parancsolatai szerint úgy kezdhetünk élni, ha őt helyezzük első helyre az életünkben, törődünk a szegényekkel és lemondunk büszkeségünkről és önigazságunkról.

Imádság: Édes Istenünk, segíts, hogy életünkben te legyél az első és legfontosabb. Ámen.

Ma minden más felett Istent fogom tisztelni.


IMÁDKOZZUNK ISTEN TERMÉSZETÉNEK JOBB MEGÉRTÉSÉÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 14. - 09:11:34
Köszönöm Irma, hogy megosztottad velünk ezt a tanulságos írást.

 :int
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 14. - 09:36:55
 :int2:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 19. - 04:21:04
Csendes Percek


2013. november 19. kedd

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.

Kol 3,12-14.

VÉTKEK

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Mt 5,7)

Évekkel ezelőtt egy kis irodában dolgoztam, ahol az alkalmazottaknak gyakran meg kellett osztaniuk egymással az asztalukat. Egy nap, mikor egy rövid szabadságról visszajöttem, észrevettem, hogy valaki használta az íróasztalomat, evett rajta, és kiöntött rá valamilyen innivalót. Nagyon irritált ez a látvány, és elkezdtem letakarítani. Mögöttem a rádióban épp a napi áhítat ment, és a műsorvezető arra kérte a hallgatókat, hogy imádkozzák vele együtt az Úr imáját.
Én is automatikusan lehajtottam a fejem és imádkoztam, "bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek". Lefagytam, ahogy ezekhez az ismerős szavakhoz értem. Én most vajon megbocsátok? Tudtam, hogy nem. Hogyan táplálhatok magamban haragot és neheztelést egy munkatársam iránt egy ilyen apró vétek miatt, miközben az Úr bármely elkövetett bűnömet megbocsátja? Szégyenkezve kicsinyes önzésem miatt, imádságban Istent arra kértem, bocsásson meg nekem, és áldja meg munkatársaimat.

Imádság: Drága Uram, köszönjük megbocsátásod ígéretét. Emlékeztess mindarra, amit megbocsátottál, amikor imádkozunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek... Ámen."

Isten megbocsátott nekem, most már én is meg tudok bocsátani másoknak.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Zoltan - 2013. November 19. - 06:19:04
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 20. - 09:15:25
Csendes Percek


2013. november 20. szerda

Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2Tim 3,10-17.

SZERELMES LEVÉL ISTENTŐL

Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. (2Tim 3,15)

Egy kedves barátnőm mély és fájdalmas szeretetet hordoz a szívében. 25 évvel ezelőtt a legidősebb fia hátat fordított neki, és elment otthonról. Soha nem próbált újra kapcsolatba lépni vele, bár az anya többször kísérletezett, hogy találkozzanak.
Ez az anyai szeretet az elveszett fia iránt kifejezhetetlenül mély és igaz maradt. Minden nap egy naplóba ír levelet fiának, amelyben elmondja az aznapi eseményeket. Már 3 könyvet megtöltött ezekkel a "szerelmes levelekkel", amelyek ebből a fájó anyai szívből születtek. Talán a fiú egy nap visszatér, lehet, hogy anyja már eltávozik addigra az élők sorából; de elolvashatja majd az élete szerelmes leveleit.
Ennek az anyának a története Isten személyes szeretetére emlékeztet, amit elveszett gyermekei iránt táplál. A Biblia tartalmazza Isten örök szeretetének leveleit, amelyeket sok-sok éve írtak. Amikor elveszettek voltunk, nem volt vágy bennünk, hogy olvassuk. Amikor azonban hazatérünk, ezek válnak a legdrágább kinccsé számunkra az életben. Naponként olvashatjuk, és nagyra becsülhetjük őket.

Imádság: Szerető Atyánk, köszönjük a Bibliát, amely tartalmazza szereteted teljes történetét. Ámen.

A Biblia Isten nekünk írt szerelmes levele.


IMÁDKOZZUNK AZ ELIDEGENÜLT CSALÁDTAGOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 22. - 11:46:27
Csendes Percek

2013. november 22. péntek

Jézus mondja: "Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."
A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: "Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?" Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne. Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké."

Jn 6,48-58.

TÁPLÁLÓ AJÁNDÉK

Én vagyok az élet kenyere... Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le... aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. (Jn 6,48.58)

Nemrég elvittem az autómat a szerelőműhelybe. Nem tudva, mennyi ideig tart a munka, magammal vittem a Csendes Percek spanyol változatát is, hogy a váróteremben ülve olvashassam. Közben egyszer csak azt éreztem, a Szentlélek arra indít, hogy adjam oda áhítatos könyvemet a recepciósnak.
Kicsi csalódottság volt bennem, ahogy a Lélek noszogatott. Egy teljesen új kiadás volt, és végig akartam olvasni. Gyorsan befejeztem az oldal olvasását, mielőtt végleg elhatároztam, hogy odasétálok a pulthoz. Ahogy közeledtem, észrevettem a Csendes Percek egy ősrégi példányát, a legrégebbit, amit valaha láttam. Az oldalak megsárgultak és beszakadtak, és a recepciós épp lapozgatta, ahogy bizonyára már sokszor tette.
Nagyon megindított, amit láttam, és megértettem, miért bátorított a Szentlélek, hogy odaadjam az én példányomat. Azt mondtam a hölgynek: "Itt van egy Csendes Percek önnek!" A hölgy szeme kikerekedett, és azt kiáltotta: "Egy új Csendes Percek!" Hihetetlenül boldog volt az ajándék miatt. Engem pedig öröm és hála töltött el, hogy engedelmeskedtem Isten vezetésének.

Imádság: Drága Istenünk, segíts ráhangolódnunk a te hangodra, és megtenni mindent, amit csak kérsz tőlünk. Ámen.

Amikor Isten ösztönöz, gyorsan cselekedjünk.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ISTEN MEGISMERÉSÉRE VÁGYNAK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 23. - 08:35:37
Csendes Percek


2013. november 23. szombat

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.

Róm 12,9-15.

NE KÉNYELMESEDJ EL NAGYON!

Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. (Zsid 2,1)

Első otthonunk utáni kutatás hónapokig tartott. A feleségemmel végigböngésztünk sok ingatlan magazint és internetes oldalt. Több tucat lehetséges otthont végigpásztáztunk a számítógép előtt és a valóságban is, autóval és gyalogosan.
A vörös ház valami újat csillantott fel a keresésben. Bár a szobák kongtak az ürességtől, de a boltíves átjárók felöltöztették bútorainkat, és a parketta visszaverte a napfényt. Később, amikor hazahoztuk első kislányunkat az otthonunkba, az óriási szobák egyszer csak összementek. Annyira hozzászoktunk új otthonunkhoz, hogy a lassú, nehézkes keresés utáni izgalom elveszett, és azon gondolkoztunk, vajon miért nem érezzük már megfelelőnek a házat. A vörös ház már nem nyűgözött le.
Csakúgy, mint a házunk, a Bibliai történetek - még a csodákról szólók is - elveszítik hatóerejüket, ha túlságosan megszokjuk őket. Már sokszor elolvastuk és többször hallottunk prédikációt róluk. De vajon mikor gondoltunk rájuk úgy, mint aktuális történetekre? Végül is nemcsak Jézus feltámadásának története az, ami különleges, hanem az üres sír valósága.

Imádság: Drága Urunk, soha ne engedd, hogy természetesnek vegyük szeretetedet és az értünk hozott áldozatodat. Ámen.

Krisztussal minden nap megújul az életem.


IMÁDKOZZUNK ISTEN IGÉJÉVEL KAPCSOLATOS ÚJ LÁTÁSÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 23. - 08:37:13
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 24. - 12:44:12
Csendes percek


2013. november 24. vasárnap

Az ÚR azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? - kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az ÚR ezt mondta: Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked! És úgy tett Sámuel, ahogyan az ÚR megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal - felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra! Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az ÚR felkentje, aki most itt van. De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: Ezeket nem választotta az ÚR. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb - felelte ő -, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak: Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az! Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába.

1Sám 16,1-13.

IGAZÁN VONZÓ

De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére... az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7)

Az ellentét már nem is lehetett volna harsányabb a vasárnap reggeli prédikáció és a délutáni televíziós műsor között, amit lányaimmal néztünk. Reggel arról hallottunk, hogy Sámuel prófétát mennyire lenyűgözte Isai idősebb fiainak kinézete. Isten azonban a kinézetnél sokkal mélyebb tulajdonságokat vett figyelembe. Már hamarabb kiválasztotta jövőbeli királynak Dávidot, a legkisebb fiút. Habár Dávid valóban pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt (1Sám 16,12), Isten nem erre tekintett, hanem benne egy "szíve szerint való" embert keresett (1Sám 13,14).
Ezzel szemben a televíziós program egy teljes személyiség változást mutatott be. Egy nő divat- és sminktanácsokat, majd új frizurát kapott. A műsor végére teljesen megváltozott. Természetesen nem bűn törődni a külsőnkkel. Például Dávid nagymamája, Ruth megmosakodott, bekente magát illatokkal, és felvette legszebb ruháját, mielőtt találkozott jövendőbeli férjével, Boázzal. Ennek ellenére ami lenyűgözte Boázt, nem Ruth kinézete volt, hanem az, hogy derék asszony (Ruth 3,3-11). Dávid családjának példái időről időre emlékeztetnek, hogy azt figyeljük, ami Isten szemében kedvessé tesz minket.

Imádság: Drága Urunk, segíts úgy látnunk magunkat és embertársainkat, ahogy te látsz minket. Ámen.

Azt akarom, hogy a szívem Isten szeretetét tükrözze.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 25. - 09:30:33
Csendes Percek

2013. november 25. hétfő

Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

Róm 5,1-5.

HÓANGYALKÁK

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak. (Róm 12,12)

Gyerekkoromat Michigan-ben töltöttem, és télen mindig nagyon vártam a havat. Jól beöltözve kimentem a csípős hidegre, és hóangyalkákat gyártottam. Azután a meleg konyhában forró csokit kortyolgatva felmelegedtem. Milyen csodás volt! Nyolcéves koromban azonban paralízist állapítottak meg nálam az orvosok, és többé nem mehettem ki a hidegbe játszani. Sok hívő család és barát imádkozott a gyógyulásomért. Sikerült annyira rendbe jönnöm, hogy gyülekezetbe járhassak, lediplomázhassak, megházasodjak, 30 évet dolgozzak, felneveljek két csodás gyermeket, majd játszhassak az unokáimmal.
Az elmúlt években a betegségem egy új gyengeséget hozott. Amikor romlani láttam erőmet és állólépességemet, a reményem is csak pislákoló gyertyaláng maradt és türelmem is fogyott. Mégis kitartóan imádkoztam. Ahogy kétségbeesésemből Istenhez kiáltottam, fokozatosan érezni kezdtem Isten szeretetét. Mintha Isten szólt volna: "Bőségesen kiárasztom rád szeretetemet, és poharad túlcsordul, hogy ne szomjazz." Van néhány dolog, például a hideg, amit nem tudok elviselni, de most már tisztán látom, mi az, amit viszont meg tudok tenni. Még mindig tudok szeretni, nevetni, imádni Istent, dicsőíteni és imádkozni, énekelni, szolgálni! És még sok mindent!

Imádság: Urunk, segíts, hogy a reménységben örvendezők, a próbákban és az imádságban kitartóak legyünk. Ámen.

A napi lelki táplálék egyik forrása az imádság.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK LANKAD A REMÉNYSÉGÜK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 25. - 13:05:14
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 26. - 08:02:11
Csendes Percek

2013. november 26. kedd

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

1Pt 2,9-12.

A MEGLEPŐDÖTT FÉMMUNKÁS

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. (1Pt 2,9)

A gimnáziumban színjátszásból, szónoklásból és angolból kiváló tanuló voltam. Mindezek ellenére az elmúlt nyolc évben egy harminc főt foglalkoztató vasszerelő üzemben dolgozom. A fémmunka soha nem szerepelt a terveim között. Gyakran tettem fel magamnak a kérdést: "Mit keresek én itt?" A válasz egyre tisztább lett számomra. Én vagyok az egyetlen keresztyén a munkahelyen.
Mivel a csapat tagjai közé tartozom, lehetőségem nyílik lelki kérdésekről is beszélni az emberekkel, akik elég ritkán gondolkodnak el ilyen dolgokról. Többen közülük még sohasem voltak gyülekezetben. Ha a lelkészem az étkezdénkben próbálná megosztani az evangéliumot, valószínűleg visszautasításra találna. Talán éppen ezért, helyette tett Isten engem oda.
Mindenki egy bizonyos helyen tölti el a napját - akár egy irodában, vagy otthon, szabadságon, egy élelmiszerüzletben bevásárlással, vagy egy zajos és koszos vasüzemben. Lehet, hogy azért helyezett oda Isten, hogy egy különleges célt töltsünk be, vagy egy különleges küldetést végezzünk el.

Imádság: Drága Jézusunk, kérünk, adj lehetőséget és bátorságot, hogy továbbadjuk az evangéliumot. Ámen.

Istennek valahányunk számára különleges célja van.


IMÁDKOZZUNK ELSZÁNTSÁGÉRT, HOGY HITÜNKET MÁSOKKAL IS MEGOSZTHASSUK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 26. - 09:16:45
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 27. - 03:55:29
Csendes Percek


2013. november 27. szerda

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.

Kol 1,9-14.

KESERGŐ HÁLAADÁS.

Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,18)

Az évek során megtanultam, hogy a "hálaadó lista" készítés által sokkal pozitívabban gondolkodok. Az ábécé betűit használom, hogy Istennek hálát adjak egy-egy dologért, amely az ábécé betűivel kezdődik. Néha a Bibliában szereplő emberekért adok hálát: Ábrahámért, Benjáminért, Cippóráért. Máskor bibliai verseket sorolok ábécé sorrendben: "Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." "Békességet hagyok nektek..." "Csak Istennél csendesül el lelkem..."
Egy barátom mesélte, hogy "kesergő hálaadó listát" készített az 1Thessz 5,18 lelkülete szerint: "Mindenért hálát adjatok!". Azt kutatta, hogyan lehet minden helyzetben hálás.
Nem olyan régen egyik "ajtócsapkodós" napomon, visszaemlékeztem barátom gyakorlatára, és belekezdtem a "kesergő hálaadó listámba". "Oké, Istenem. Hálás vagyok azért, hogy a becsapott ajtók enyhítik feszültségemet. Hálás vagyok az ajtókért, hogy télen benntartják a meleget, és nyáron kinyílnak, hogy hűvös levegőt engedjenek be." A listám tovább folytatódott, és az "ajtócsapkodós" napom áldássá változott. A kesergő hálaadó lista segített, hogy felismerjem, milyen sok mindenért kellene hálásnak lennem, amit korábban észre sem vettem.
Még ha úgy tűnik is, nincs semmi, amiért hálásak lehetnénk, találhatunk valamit, amit megköszönhetünk Istennek.

Imádság: Uram, segíts, hogy mindig tudjak hálás lenni. Ámen.

Előretekintve éljük az életet, de csak visszatekintve értjük.


IMÁDKOZZUNK HÁLÁSABB SZÍVÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 27. - 03:58:55
Napi remény

Válaszd a szentséget a boldogság helyett!

    „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” (Jak 1,14-15)A felelőtlenség korában élünk: sokszor nem akarjuk beismerni, hogy problémáink a saját hibáinkból fakadnak. Mindannyian áldozatokká váltunk. Nem gondolunk arra, hogy nehézségeinket saját magunknak okozzuk, annak mindig más az oka. Másokat hibáztatunk. Hibáztatjuk a kormányt, a médiát, a szüleinket, az iskolákat, a genetikát, a környezetet – bármi mást, csak nem saját magunkat.

Az az igazság, hogy valójában saját magunk okozzuk magunknak a legtöbb gondot. Inkább felelősen kellene gondolkodnunk és abbahagynunk mások hibáztatását! Minden alkalommal, amikor valaki mást vádolunk, voltaképpen nem ismerjük be az igazi problémát.

Ha most kísértéssel nézel szembe, soha sem fogod átélni a szabadulást, amíg elégtételt követelsz, és nem kezdesz el a megoldáson dolgozni. Hagyd abba mások hibáztatását! Még akkor is, ha valaki rosszat tett ellened, mert a te reagálásod okozza a problémát.

Döbbenetes, hogy sokan magát Istent is hibáztatják az életükben uralkodó zűrzavarért. De Isten akarata sosem áll ellentétben saját szavával. Ha Isten azt mondja a Bibliában, hogy „ne tedd meg”, akkor nem fogja egy érzésen keresztül azt üzenni, hogy „nyugodtan tedd meg”. Nem számít, mennyire jó az az érzés: ha inkább az érzelmeidre hallgatsz, mint Isten szavára, akkor egyenesen a csapdába sétálsz.

Az egyik leggyakoribb kifogás a bűnök igazolására, amit hallottam, ez: „Isten azt akarja, hogy boldog legyek, és ez boldoggá tesz majd.”

Isten tényleg szeretné, hogy boldog légy. De ennél még jobban szeretné, hogy szent legyél. Azt akarja, hogy engedelmeskedj neki. Sosem leszel igazán boldog, ha figyelmen kívül hagyod Isten akaratát. Ekkor igazából a pusztulás felé tartasz. A Bibliában levő szabályok és elvek nem azért állnak ott, hogy megkeserítsék az életedet, hanem hogy a javadra váljanak.

Azok a legboldogabbak a világon, akik ragaszkodnak Isten szavához, és érzelmeiktől függetlenül követik Őt.

Beszéljünk róla:

    Mik azok a problémák az életedben, amikért másokat hibáztatsz?
    Boldoggá tett már valaha az, hogy mást vádoltál? Milyen érzést kelt ez benned valójában?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. November 27. - 08:12:06
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. November 29. - 07:03:11
Csendes Percek
2013. november 29. péntek

Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: "Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én bárányaimat!" Másodszor is megszólította: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Ő ismét így válaszolt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus erre ezt mondta neki: "Őrizd az én juhaimat!" Harmadszor is szólt hozzá: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: "Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én juhaimat!"

Jn 21,15-17.

MEGOSZTÁSRA KÉSZ

Így szólt Jézus Simon Péterhez: "Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én bárányaimat!" (Jn 21,15)

Olyan gyülekezeteket látogattunk, akik missziós szolgálatunkban támogatnak minket. Egyszer vendéglátónk és férje ízletes gofrit készítettek olyan kovászból, melyet már 44 éve tartogattak. Férje nagynénjétől kapta ajándékba, és már 75 éve őrizték családjukban. A kovásznak törődésre van szüksége. Rendszeresen cukorral, tejjel és liszttel kell "táplálni". Ahhoz, hogy a kovászt fel lehessen használni kenyérsütésre, szükséges, hogy gondozzák, használják és megosszák. Ha ez nem történik meg, akkor "meghal". Vendéglátónk azt mondta, hogy egyszer adott egy kicsit egy fiatal párnak is, de az "meghalt". Úgy gondolta: "Talán nem álltak készen arra, hogy befogadják a kovászt."
Isten sokféle "kovászt" adományozott az emberiségnek: tehetséget, ajándékokat, szeretetet és kegyelmet. Gondosan kezeljük ezeket? Úgy tápláljuk, hogy azok másokat is táplálhassanak? Ha nem osztjuk meg képességeinket, ajándékainkat, akkor a használat hiánya miatt elhalnak. Ha készek vagyunk befogadni Isten szeretetét és kegyelmét, akkor Isten legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust oszthatjuk meg másokkal.

Imádság: Urunk, köszönjük szeretetedet, kegyelmedet, megbocsátásodat és békességedet. Bárcsak mindig készen állnánk ezeket másokkal is megosztani! Ámen.

Isten akarja, hogy tápláljuk a szeretetre és kegyelemre éhezőket.


IMÁDKOZZUNK A MISSZIONÁRIUSOKÉRT ÉS TÁMOGATÓIKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 03. - 08:06:53
Napi remény

Békülj meg másokkal mielőtt Istent magasztalod!

    "Ha tehát áldozatodat a templomba az oltárhoz viszed és hirtelen eszedbe jut valaki, akinek panasza lehet ellened, hagyd ott az áldozatod az oltárnál. Menj és békülj ki azzal az emberrel. Aztán gyere és ajánld fel áldozatodat." Máté 5,23-24 (NLT fordítás)


A mondás szerint "az idő begyógyítja a sebeket." Pedig ez tévhit! Az idő semmilyen sebet nem gyógyít be. Az egyetlen megoldás a konfliktusok kezelésére az, ha szembenézünk velük.

Amikor szeretsz valakit, igyekeztek elsimítani a problémákat. Mi "béketárgyalásnak" hívjuk ezt, hiszen ilyenkor leülünk és szemtől-szemben megbeszéljük a gondokat.

Lehet, hogy most azt gondolod, "rendben, ha ide jönnek hozzám, akkor szembenézek velük és megbeszélhetjük a problémákat."

Nem! Isten azt várja el az övéitől, Tőled is, hogy mi tegyük meg az első lépést. Azt akarja, hogy béketeremtő legyél. Neked kell először lépni! Nem számít, hogy téged sértett meg valaki vagy te bántottad meg a másikat. Isten azt mondja, mindig Neked kell kezdeményezni.

A Máté 5,23-24 így szól: "Ha tehát áldozatodat a templomba az oltárhoz viszed és hirtelen eszedbe jut valaki, akinek panasza lehet ellened, hagyd ott az áldozatod az oltárnál. Menj és békülj ki azzal az emberrel. Aztán gyere és ajánld fel áldozatodat." (NLT)

A megbékélésnek mindig meg kell előznie azt, hogy Istent magasztaljuk. Először helyre kell állítanod a kapcsolataidat, és csak azután dicsérheted Istent.

Itt olvashatsz néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan békülhetsz meg valakivel:

    Válaszd ki a megfelelő időpontot. A legjobb az, amikor mind a kettőtöknek a leginkább megfelel. Várj addig, amíg mind a ketten nyugodtak vagytok és készen álltok rá!
    Válaszd ki a megfelelő helyet. Ne egy étteremben találkozzatok, ahol bárki megzavarhat, és ne is ott, ahol a gyerekek folyton körülöttetek zsonganak.
    Imádkozz a találkozás előtt! Mindig beszélj Istennel, mielőtt azzal a bizonyos személlyel beszélnél, akivel problémád akadt!
    Pozitív hozzáállással kezdj neki! Légy készen a megbocsátásra és a kompromisszumra!

Miért kell ezt csinálnod? Miért kell neked kezdeményezned a békülést? Először is azért, mert Jézus akarja így!  Másodszor azért, mert a dicsőítésed hiábavaló lesz, hogyha egy konfliktus kellős közepében vagy éppen. Harmadszor pedig azért, mert nem fogja meghallgatni az imáidat, amíg ki nem békültél a haragosoddal és Vele is.

Talán ez meglepő számodra, de a Biblia azt írja az 1Péter 3,7-ben, hogy "Férfiak, bánjatok tisztességgel feleségetekkel. Ha nem úgy bánsz vele, ahogy kellene, nem fognak meghallgattatni a ti imáitok." Ezek a versek bármely emberi kapcsolatra ugyanúgy vonatkoznak. Isten azt akarja, hogy rendezett kapcsolatok között éljünk. Azt akarja, hogy te kezdeményezd a megbocsátást. Ezután Istennel is megfelelő lesz a kapcsolatod.

Beszéljünk róla:

    Miért okoz problémát az Isten dicsőítésében az, ha valakivel konfliktusban vagy?
    Kivel kellene "béketárgyalást" tartanod?
    Ma milyen lépéseket fogsz megtenni annak érdekében, hogy a kibékülést előremozdítsd a kapcsolataidban?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 03. - 08:44:02
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 04. - 04:11:53
Csendes Percek
2013. december 4. szerda

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával!
Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral!
Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!

Zsolt 150.

LELKI ÖSSZHANGBAN

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. (Róm 8,28)

Kormányzati munkám néha szomszédos megyékbe szólít. Húros hangszerek megszállottjaként, szinte soha nem vágok neki zene nélkül az útnak. A vidám tradicionális zene segít, hogy éber maradjak, és gyorsabban telik az idő, miközben éneklek, vagy csak keresem a dalokban a legjobb zenei frázisokat. Egyik utazásom során elkezdtem minden egyes hangszerre külön figyelni, és lenyűgözött, hogy milyen szépen szóltak együtt.
Hagyományosan a bluegrass, old time és country zenében, a gitár, a mandolin, a hegedű, a bőgő, a bendzsó és a cimbalom különböző hangnemekre vannak hangolva. Ez a különböző hangolás akadályt jelent, amikor a hangszereket egyszerre akarják megszólaltatni. A zenészek át tudják hangolni a hangszereiket, hogy beleolvadhassanak egy csodálatos összhangzásba.
Ugyanígy van ez a keresztyénekkel is. Isten különbözőknek teremtett minket. Ez okozhat viszályt és feszültséget; vagy érdekesebbé, szebbé és harmonikusabbá teheti az életünket. Mindenkinek el kell döntenie, hogy a saját hangnemében akar játszani, vagy hajlandó egy kis erőfeszítést tenni azért, hogy másokkal együtt egy csodálatos harmóniát hozhasson létre.

Imádság: Urunk, mutasd meg, hogyan tudjuk hatékonyan összehangolni saját lelki ajándékainkat másokéval. Ámen.

Ha a szívünket Istenre hangoljuk, csodálatos zene lesz az életünk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 04. - 07:17:00
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 05. - 21:01:42
Csendes Percek
2013. december 5. csütörtök

Jézus mondja: "Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok."

Jn 14,13-18.

SZENT PÁRTFOGÓ

Jézus mondja: én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. (Jn 14,16)

Hideg és huzatos volt a parasztház, ahol felnőttem. Fent aludtam az emeleten, és a meleg az alattam lévő szoba fatüzelésű kályhájából a padlóba helyezett légrácson keresztül jutott fel hozzám. De éjszaka a tűz kialudt. Édesanyám sokat aggódott, hogy nincs elég meleg a szobámban, és a hideg éjszakákon több paplannal is betakart. Ilyenkor nem csak jól átmelegedtem, hanem biztonságban is éreztem magam édesanyám szerető gondoskodása által. Gyermekkoromra gondolva a paplanok emlékeztetnek, hogy mennyire szeretett és gondoskodó volt.
János evangéliumában a "parakletost" pártfogónak fordították, mely jelenthet még közbenjárót, tanácsost és szószólót. A Pártfogó, akiről Jézus beszél, a Szentlélek, akit Isten küld, hogy örökké velünk legyen. Így soha nem vagyunk magányosak, sohasem kell félnünk. Biztonságban lehetünk, és érezhetjük szeretetét. Felnőtt korunkban elhagyhatjuk gyerekes félelmeinket, de amikor a világ összedőlni látszik és a jövő ijesztő, szükségünk van a másoktól nyert vigasztalásban rejlő bátorításra.
Jézus által a Pártfogó velünk és bennünk fog lakozni. Azt ígéri, hogy "nem hagylak titeket árván", Pártfogó nélkül. Vigasztalás nélküli világunkban Jézus szavai igazi jelenőséggel bírnak.

Imádság: Minden vigasztalás Istene, köszönjük Szentlelked bennünk lakozását. Jézus nevében. Ámen.

Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 8,39)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 05. - 21:37:46
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 06. - 08:53:14
Csendes Percek
2013. december 6. péntek

Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.

Róm 7,14-25.

A SZOKÁSOK HATALMÁBAN

Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. (Filem 20)

Miután elhatároztam, hogy Krisztus követője leszek, csalódottan tapasztaltam, hogy sokszor még mindig olyan dolgokat művelek, amelyek egyáltalán nem tartoznak az új élethez. Legnagyobb erőfeszítésem ellenére a régi szokások még mindig erőt vesznek rajtam. Időnként lanyhának érzem magam és elcsüggedek, ahelyett, hogy erős és megújult lennék.
Így valóban vigasztalást és bátorítást jelentett, mikor rátaláltam, hogy Pál apostol is hasonló nehézségekkel küszködött. Azt írja, hogy az emberi természetünk sokszor elnyomja lelki törekvésünket. Nagyon jól tudom, mire gondol Pál, amikor azt mondja: "Én nyomorult ember!" (Róm 7,24) Néha úgy érzem, hogy egyáltalán nem jutok előre az Istennel való úton. Küszködésem arra emlékeztet, mintha egy internetes oldalra bejelentkezve, állandóan csak a frissítés gombot nyomogatnám abban a reményben, hogy ezúttal valahová tovább is jutok.
De ebben a helyzetben is van remény. Pál arról beszél, hogy Jézus megment bennünket. Szívünk felüdül Krisztussal és a többi keresztyénnel való közösségben. Ilyen kapcsolat volt Pál és Filemon között. Ragaszkodva az íráshoz és jó közösséget ápolva a gyülekezetben, elhagyhatjuk régi, rossz szokásainkat és belenőhetünk az új életbe.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy bukásaink és gyengeségeink ellenére is szeretsz minket. Add Szentlelked erejét, hogy életünk a beléd vetett bizodalomban növekedhessen. Ámen.

A lelki felüdülés gyógyír a meglankadt lélek számára.


IMÁDKOZZUNK A ROSSZ SZOKÁSOKKAL HARCOLÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2013. December 06. - 20:33:20
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 09. - 08:15:59
Csendes Percek

2013. december 9. hétfő

Sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti az ember; a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet!

Jak 3,2-12.

A BELÜL LAKOZÓ TŰZ

...a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. (Jak 3,6)

Az elmúlt évben azon vettem észre magam, hogy az emberek kérdéseire ingerült hangon válaszolok. Ha valaki beszédbe elegyedett velem, éles megjegyzést tettem, így gyakran szóváltás lett a vége. Nyers szavaim hatására elkezdtem távolabb sodródni a számomra kedves emberektől is. Belefáradva viselkedésembe imádkozni kezdtem Isten segítségét kérve.
Egyik este Jak 3-nál nyitottam ki a Bibliát. Az a gondolat, hogy a nyelv hasonlatos a tűzhöz, nekem szólt. Eltöprengtem minden durva szón, amit azelőtt mondtam, és azt kívántam, bárcsak visszaforgathatnám az idő kerekét, és megváltoztathatnám cselekedeteimet. Úgy találtam, ha egyszer durván beszéltem másokról, a nap hátralévő részében is így folytattam. Mint a tűz, úgy terjedtek szét csípős szavaim. Sajnos, ha a szavakat egyszer kiejtettem a számon, akkor nem vonhattam vissza őket.
Az elmúlt néhány hónap alatt megtanultam, hogy mielőtt kimondok valamit, gondolkozzam, biztos legyek benne, hogy amit kimondok, azt utána ne bánjam meg. Megtanultam, ha kedvesen beszélek a körülöttem lévőkről, akkor kifejezem Isten bennem lévő szeretetét. A kedves beszéd közelebb visz azokhoz, akiket szeretek, és Krisztushoz is.

Imádság: Uram, legyenek szavaim kedvesek előtted! Ámen.

Szavaink közelebb vonhatják az embereket Isten szeretetéhez.


IMÁDKOZZUNK, HOGY TANULJUNK URALKODNI BESZÉDÜNKÖN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Gábor - 2013. December 09. - 11:05:52
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2013. December 09. - 21:31:12
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 10. - 04:29:38
Csendes Percek

2013. december 10. kedd

Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.

2Sám 22,2-7.

JÓBAN-ROSSZBAN

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. (2Sám 22,7)

Áldások vagy csodák sorozata? Feleségemmel Pat-tel egy dologban biztosak vagyunk: életünk elmúlt két évének eseményei nem voltak véletlenek.
2009 decemberében jegyeztük el egymást. Két hónappal utána úgy döntöttem, közelebb költözöm hozzá dél-kelet Missouriban - három hónappal korábban, mint ahogy azt eredetileg terveztem. A költözés volt az első áldás. Két nappal a költözés után Pat-nél 4. stádiumos vastagbélrákot állapítottak meg 25%-os túlélési eséllyel. Pat két komoly és két kisebb műtéten esett át, 24 kemoterápiás kezelést és 29 sugárkezelést kapott. Mindez alatt imádkoztunk Istenhez, engedje meg nekünk, hogy örülhessünk az élet áldásainak, mindaddig, amíg csak lehetséges. Meggyőződésünk, hogy a szeretet - Isten, lelkipásztorunk, a barátok és a család szeretete - valamint számos orvos bámulatos munkájának eredménye az, hogy Pat daganatait eltávolították, és a rák elpusztult.
Isten soha nem múló szeretetével támogat bennünket. Még ha a dolgok nem is úgy mennek, ahogyan szeretnénk, tudjuk, Isten szeret minket, és támogat jó és rossz időkben egyaránt.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, dicsőítünk téged szeretetedért, mely életben tart minket a jó és a nehéz időkben. Ámen.

A szeretet Isten gyógyító ereje.


IMÁDKOZZUNK AZ ONKOLÓGUSOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 11. - 08:07:52
Napi remény
A gyümölcs a mély gyökerekből jön

    „A sziklás földbe hullott magok azok az emberek, akik örömmel hallgatják az igét, és elfogadják. Mivel azonban nincs mély gyökerük, csak egy rövid ideig hisznek. Amint nehézségek jönnek, feladják.” (Lukács 8:13 – CEV fordítás)Tavasz idején Dél-Kalifornia minden füve kizöldül, nyílnak a vadvirágok, mindez igazán gyönyörű. Abban a pillanatban azonban, mikor eláll az eső, a hegyek ismét barnává válnak. Miért? Mert a fűnek nincs gyökere. Nem tud elég mélyre menni ahhoz, hogy vizet nyerjen a forrásokból, melyek mélyen a talaj alatt vannak.

Mikor nincsenek gyökerek, mikor a növény csak a talaj felszínén van, kezdetben kisarjadhat és szépnek tűnhet, de nem sokáig marad így. Hamar elfonnyad, kiszárad, mert nincs gyökere.

Lukács 8:13 azt mondja: „A sziklás földbe hullott magok azok az emberek, akik örömmel hallgatják az igét, és elfogadják. Mivel azonban nincs mély gyökerük, csak egy rövid ideig hisznek. Amint nehézségek jönnek, feladják.”

Sokszor hallgatjuk Isten igéjét, izgalomba is hoz minket, de nem engedjük neki, hogy megváltoztasson. Felületesen cselekszünk. Érzelmileg reagálunk. Megfontolás nélkül mozdulunk. De nem hagyunk időt az Igének, hogy mélyre hatoljon.

Valóban ezt akarod? Nem! Mély személyiség akarsz lenni, nem felszínes. Egy olyan személy, aki mély szellemi gyökerekkel bír, hogy mikor jön a recesszió, és évekig marad is, akkor is képes gyümölcsöt teremni. Amikor viharos szelek jönnek, mikor a családodból valaki beteg lesz, valaki meghal, a megpróbáltatások nem sodornak el, mert mély gyökereid vannak.

Hogyan tudsz szellemi gyökereket növeszteni? Két módja van: naponta közös idő, csendesség Istennel, és hetente közös idő, kiscsoport más hívőkkel. Időt kell töltened egyedül Istennel, és időt kell töltened más hívőkkel.

Ha nem töltesz időt napi szinten Istennel, akkor ki fogsz száradni, és elfúj, ha jön a nehézség. Nem leszel képes kezelni azt. Az Istennel töltött napi idődben figyelj rá, hallgasd őt. Ülj le, és légy csendben. Olvasd a Bibliát és beszélgess Istennel. Hallgass valami zenét. Ha szeretsz naplót írni, tedd azt. Bármi, ami segít, hogy Istenre összpontosíts, azt alkalmazd!

Ugyancsak szükséges, hogy hetente részt vegyél egy kiscsoportban. Senkinek sincs teljes képe az életről. Mindannyiunknak vannak vakfoltjai. Kiscsoportod tagjai látják azokat a dolgokat az életedben, amiket te nem látsz. Ezért van szükségünk egymásra. Tanulsz a többiektől a kiscsoportodban, amint egymást bátorítjátok, és a gyökereitek mélyebbre hatolnak.

Beszéljünk róla:

    Hogyan kell megváltoztatnod a napirendedet, hogy több időt tudj tölteni Istennel?
    A szellemileg magas pillanatokból, milyen ösztönzésre van szükséged, hogy ezt megtedd, végigcsináld?
    Miért gondolod, hogy Isten úgy tervezett minket, hogy együtt éljünk?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 11. - 09:23:42
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 13. - 09:40:43
Csendes Percek

2013. december 13. péntek

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Ézs 9,1-6.

VELÜNK AZ ISTEN

Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. (Zsid 13,5)

Karácsonykor világi énekeket illetve televízió műsorokat is hallunk, amelyek varázslatosnak vagy a csodák idejének nevezik az évnek ezt az időszakát. Még ha a világ ki is akarja iktatni Krisztust a karácsonyból, akkor is van valami különleges az év ezen időszakában.
De akkor mi az, ami olyan különlegessé teszi a karácsonyt? Vágyakozásunk a békére és a jóakaratra csupán kis része ennek. A karácsony egy fontos dolog miatt különleges: Isten eljött egy gyermek képében, olyanná vált, mint mi vagyunk, és egy lett közülünk, miközben Isten maradt.
"Velünk az Isten." Milyen erőteljes ígéret! Ám az igazi jó hír az, hogy ez az ígéret kiterjed a karácsonyi időszak hetein túlra is. Életünk minden napján táplál ez az ígéret. Isten gyermekeiként tudjuk, hogy Isten örökre velünk van. Ez az óriási hír: Velünk az Isten. "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta" (Jn 3,16), hogy megmentsen.
Tehát, miközben ennek a zsúfolt időszaknak minden feladatával igyekszünk elkészülni, csendesedjünk el minden nap, hogy emlékezzünk a gyönyörű Immánuel-ígéretre: Velünk az Isten örökre.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük hatalmas ígéretedet, hogy soha nem hagysz el minket. Ámen.

Karácsony igazi ajándéka, hogy Isten jelenléte velünk van.


IMÁDKOZZUNK, HOGY BÍZNI TUDJUNK ISTEN ÍGÉRETEIBEN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 16. - 08:47:18
Csendes Percek

2013. december 16. hétfő

Jézus mondja: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Jn 14,1-6.

AZ ÚT

Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14,6)

Nehezen tájékozódom. Amikor útnak indulok, gyakran eltévedek, és szükségem van részletes útbaigazításra. Erősen a számítógépre hagyatkozom, hogy eljussak oda, ahova akarok. János evangéliumának ezekben a csodálatos igéiben Jézus elmondja tanítványainak az ő végső úti célját. Ez egy csodálatos ország, ahol mindenkinek van hely. Amikor Tamás útbaigazítást és térképet akar, Urunk határozottan kijelenti, hogy a mennyei úti célhoz egyedül rajta keresztül vezet út. "Én vagyok az út, az igazság és az élet." (Jn 14,6)
János evangéliumának ez az igéje volt drága nagyapám kedvenc igeverse. Nyugalmazott lelkészként számos igeverset idézett, de egyiket sem olyan szenvedélyesen és akkora tűzzel, mint ezeket a szavakat. Jóllehet, gyakran olvasta szomorú alkalmakkor - testvére halálos ágyánál, és sok szerettünk temetésén - papa örömteli igének látta őket.
Amikor Jézus Krisztusnak adjuk magunkat, ő útbaigazítást ad arra a különleges helyre. Idegenvezetőnk is van, Isten igéje. Nincs további szükségünk térképre vagy számítógépre. Milyen csodálatos érzés tudni, hogy soha nem utazunk egyedül, és hogy Megváltónk már elkészítette az utat!

Imádság: Kegyelmes Istenünk! Továbbra is vezess és irányíts a te szolgálatodban. Hálát adunk, hogy elkészítetted az utat számunkra. Ámen.

Merre irányítja ma utamat az Úr?


IMÁDKOZZUNK A NAGYAPÁKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2013. December 16. - 11:12:40
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 16. - 15:00:34
 
Csendes Percek

2013. december 13. péntek

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Ézs 9,1-6.

VELÜNK AZ ISTEN

Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. (Zsid 13,5)

Karácsonykor világi énekeket illetve televízió műsorokat is hallunk, amelyek varázslatosnak vagy a csodák idejének nevezik az évnek ezt az időszakát. Még ha a világ ki is akarja iktatni Krisztust a karácsonyból, akkor is van valami különleges az év ezen időszakában.
De akkor mi az, ami olyan különlegessé teszi a karácsonyt? Vágyakozásunk a békére és a jóakaratra csupán kis része ennek. A karácsony egy fontos dolog miatt különleges: Isten eljött egy gyermek képében, olyanná vált, mint mi vagyunk, és egy lett közülünk, miközben Isten maradt.
"Velünk az Isten." Milyen erőteljes ígéret! Ám az igazi jó hír az, hogy ez az ígéret kiterjed a karácsonyi időszak hetein túlra is. Életünk minden napján táplál ez az ígéret. Isten gyermekeiként tudjuk, hogy Isten örökre velünk van. Ez az óriási hír: Velünk az Isten. "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta" (Jn 3,16), hogy megmentsen.
Tehát, miközben ennek a zsúfolt időszaknak minden feladatával igyekszünk elkészülni, csendesedjünk el minden nap, hogy emlékezzünk a gyönyörű Immánuel-ígéretre: Velünk az Isten örökre.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük hatalmas ígéretedet, hogy soha nem hagysz el minket. Ámen.

Karácsony igazi ajándéka, hogy Isten jelenléte velünk van.


IMÁDKOZZUNK, HOGY BÍZNI TUDJUNK ISTEN ÍGÉRETEIBEN!

 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 18. - 10:02:12
Csendes Percek

2013. december 18. szerda

Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.

Kol 3,20-24.

SZOLGÁLATRA KÉSZEN?

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. (Kol 3,23)

Stephanie, gyülekezetünk ifjúsági vezetője megkért, hogy tartsak vele és a fiatalokkal egy missziós hétre. Külön listát tudtam volna felmutatni, hogy miért nem én vagyok a megfelelő ember, ezért aztán minden lelkesedés nélkül válaszoltam: "Majd megimádkozom." Stephanie meg volt győződve róla, hogy csatlakozom hozzájuk. Én nem voltam ebben annyira biztos.
Tipikus, hiszen általános iskolában tanítok, így nem igazán voltam biztos abban, hogy akarok-e én egy egész héten keresztül együtt élni és dolgozni egy csapat fiatallal. Kerti munka és ház körüli munkálatok... Hát nem vagyok egy ezermester. Azon kívül pedig nekem kellene vezetnem egy idegen városban, és el is tévedhetünk. Ha egy egyszerű szünetet akarunk tartani, az is azzal jár, hogy az egész csapatot fel kell pakolnunk a szerszámokkal együtt, és egy másik helyszínre átvinni. Amikor imádkoztam az aggodalmaim miatt, békességet kaptam Istentől. Végül beleegyeztem, hogy a csapattal megyek.
A missziós hét az egész évem legjelentősebb hete lett. A legtöbb dolog, amitől féltem, meg sem történt. Megtanultam, ha készek vagyunk szolgálni, Isten munkába állít minket. Ő tudja, melyek azok a képességek, amelyekre igazán szükségünk van a szolgálathoz: a szolgálatkészségünk és a hitünk.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy készséges eszközeid legyünk, bármire is akarsz bennünket használni. Ámen.

Hogyan lehetnék ma Isten embere valaki számára?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 18. - 13:17:17
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 24. - 04:18:37
Csendes Percek


2013. december 24. kedd

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.
Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek.

Ézs 61,1-4.

KARÁCSONYESTE

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel (Róm 15,13)

Gyakran eszembe jut édesanyám utolsó karácsonya. A kórházban vele töltöttem a napot; később barátaink csatlakoztak hozzánk. Egyikük elővette a gitárját, s elénekeltük a Csendes éj-t. Édesanyám, aki már napok óta nem beszélt, lágyan és tisztán énekelni kezdett: "mindenek nyugta mély". Döbbenten és meghatottan énekeltünk. Békés volt az arca, amikor a kórházi ágya körül a mi Urunk és Istenünk eljöveteléről énekeltünk.
A karácsony nem jelent örömet azoknak, akik egy szülőt, gyermeket, testvért vagy jó barátot veszítettek el. A megüresedett hely látványa az asztalnál elképzelhetetlen fájdalmat tud okozni. A fájdalom mély, és nem mindig múlandó. Ám az advent jelentőségének megértése és az abban való hit a kétségbeesés közepette is hozhat örömet. A szenvedésben gyökerező fájdalom szükségszerűen megérkezik, de ugyanígy az öröm is. Krisztus eljövetelének akkor is örülök, ha ránézek arra az üres helyre a kereveten, ahol édesanyám szokott ülni karácsonykor.
Az öröm egy gyermek születésével érkezett közénk, és dicsőségben fog visszatérni hozzánk. Adventben Jézus testet öltését, a feltámadott Krisztus megígért dicsőséges visszatérését és Jézus életünkben való szüntelen jelenlétét ünnepeljük.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy a gyász és a fájdalom Jézus Krisztus által dicsőséges örömmé fog változni. Ámen.

Ma Krisztus életemben való jelenlétét fogom ünnepelni.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELŐSZÖR TÖLTIK A KARÁCSONYT EGY SZERETETT SZEMÉLY NÉLKÜL!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 24. - 08:04:38
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 26. - 11:19:15
Csendes Percek
2013. december 26. csütörtök

Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."
Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat,
és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,
mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.
Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében, hogy "minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék;" és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: "egy pár gerlicét vagy két galambfiókát." Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek." Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata." Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.

Lk 1,39-48.56; 2,22-38.

A KARÁCSONY ASSZONYAI

Mária pedig ezt mondta: "íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas." (Lk 1,46-49)

Özvegyként mindig szenvedek az ünnepek után. A család együtt volt, sokáig talpon voltam, és elfárasztott a vendéglátás. Most vissza kell térnem a munkába, s az ünnep hangulatára fátylat borít Kentucky szürke ege. Mégis, ha újra elolvasom a karácsonyi történeteket, megújul a lelkem.
Különösen lenyűgöz az a bátorság és öröm, amely a karácsonyi elbeszélés nőalakjaiból árad. Erzsébet, a maga őszinte és becsületes módján egy életen át vágyott gyermek után, s talán már azt hitte, Isten elfelejtette őt. Mária, a fiatal lány, tele örömteli izgalommal, hiszen elsőszülött fiát most mutatták be a templomban, megdöbbent Simeon jövendölésétől, mely szerint szívét tőr fogja átjárni. Anna hét év házasság után vesztette el férjét, s élete hátralevő részét Isten szolgálatának szentelte. S egy napon, mikor már öreg volt, meglátta Jézust.
Ezek a nők voltak az elsők, akik tényleg tudták, hogy megszületett a Megváltó. Ezek az asszonyok bizonyságot tettek Isten jóságáról és hatalmáról annak ellenére, hogy a beteljesületlen álmaik okozta szenvedés gyötörte őket. Micsoda példaképek! Hihetetlen nyomorúságokon mentek keresztül, s megkapták a legnagyobb ajándékot.

Imádság: Mennyei Atyánk, idén karácsonykor légy közel a magányosokhoz, és töltsd meg a szívüket jóságoddal. Ámen.

Isten reményt küld nekünk beteljesületlen álmainkba.


IMÁDKOZZUNK A KARÁCSONY UTÁN EGYEDÜL MARADÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2013. December 26. - 15:26:58
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 27. - 04:16:27
Csendes Percek
2013. december 27. péntek

Salamon szerette ugyan az URat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeónba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer állatot mutatott be Salamon égőáldozatul azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeónban az ÚR Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked! Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most URam, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni; nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?! Tetszett az ÚRnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az ÚR szövetségládája elé, és égőáldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának.

1Kir 3,3-15.

ELŐRE TEKINTVE

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90,12)

December utolsó hetében sok magazin és televíziós műsor különkiadásban visszatekint az elmúlt évre. Ezt én is meg szoktam tenni. Mielőtt a régi naptárt betenném a konyhai fiókba, átlapozom és megnézem a befirkált találkozókat és eseményeket. Ez segít áttekinteni személyes és lelki életemet.
Miközben felakasztom a vadonatúj naptáramat, azon tűnődöm, mit kell másképp csinálnom, hogy ez egy jobb év legyen, én pedig jobb keresztény. Mindez eszembe juttatja az 1Kir-ban szereplő történetet. Isten megkérdezi Salamontól, a frissen koronázott királytól, hogy milyen ajándékot szeretne a Mindenhatótól. Salamon tudja, hogy híján van az érettségnek, és egy birodalom kormányzásához segítségre van szüksége. Ezért gazdagság, hosszú élet és az ellenség feletti bosszú helyett bölcsességet kér Istentől. Istennek tetszik ez, s megadja neki azt a bölcsességet, amelyre az uralkodáshoz szüksége van.
Teremtőnk már mindnyájunknak adott ajándékokat. Ahogy előre tekintek a következő évre, imádkozom bölcsességért, hogy felismerjem az ajándékaimat, és hogy megtaláljam a lehetőségeket, mikor azokat Isten szolgálatába állíthatom. Remélem, év végén a naptáram tele lesz olyan napokkal, melyeket Isten szolgálatával töltöttem.

Imádság: Istenünk, adj bölcsességet, hogy országodat építhessük. Taníts úgy szeretni, ahogyan te szeretsz minket. Ámen.

Ebben az évben ajándékaimmal Istent akarom szolgálni.
)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ÚJAT SZERETNE KEZDENI!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2013. December 27. - 08:55:04
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 27. - 09:51:38
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 29. - 10:07:38
Csendes Percek
2013. december 29. vasárnap

"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

Mt 5,13-16.

IGAZI FOGADALOM

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)

A hegyi beszédben (Mt 5,3-7,27) Jézus tanítványainak a földi életük céljáról beszél, feladatul tűzve ki számukra az üdvösségről és az örök életről szóló örömhír hirdetését. Amikor azt mondja "Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága." (Mt 5,13-14), arra szólít fel, hogy változtassuk meg körülöttünk a világot. A só ízt ad az ételnek és tartósítja. A világosság eloszlatja a sötétséget, hogy láthassuk magunk előtt az utat. Így vihetünk mi is ízt mások életébe bátorító melléállásunkkal. Az üdvösségről szóló örömhír továbbadásával világosságot sugározhatunk sötét élethelyzetekbe.
Amikor év végéhez közeledünk, az újévi fogadalmakra gondolunk, hogy rendbe hozunk majd valamit, megváltoztatunk vagy megoldunk valamit. Mi lenne, ha ez évben elhatároznánk, hogy követjük a hegyi beszéd tanítását? Jézusról bizonyságot tenni nehéz a mai világban. Gyakran félünk a visszautasítástól, gúnytól, sőt az üldöztetéstől. Ha azonban engedjük Krisztust élni rajtunk keresztül, a föld sója és világossága lehetünk. Változást hozhatunk otthonainkba, munkahelyeinkre, közösségeinkbe.

Imádság: Istenünk, adj bátorságot szembenéznünk a gúnyolódással és üldöztetéssel éretted. Adj alkalmat az örömhír terjesztésére. Ámen.

Isten segítségével változást vihetek ma valaki életébe.


IMÁDKOZZUNK LEHETŐSÉGÉRT AZ EVANGÉLIUM TERJESZTÉSÉRE!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2013. December 31. - 17:57:45
Csendes Percek
2013. december 31. kedd

Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

Mt 14,22-33.

AZ ELSŐ LÉPÉS

Péter kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. (Mt 14,29)

A legtöbbünk számára ismerős a fenti igeszakaszban ábrázolt bibliai kép. Sokszor olvastuk és hallottuk, de figyelmünket általában az ragadta meg, hogyan félt Péter, és kezdett el azután süllyedni. Ma azonban egy másik megközelítés lett fontos nekem. Tudjuk, hogy Pétert elfogta a félelem, ezzel mindenki azonosulni tud. Hányan tudunk viszont azonosulni Péter első tettével: az első lépés megtételével?
Az első lépéshez bátorság, hit és kockázatvállalás kell. Néha úgy érezzük, mintha a tomboló élethelyzetek vihara venne körül minket. Tudjuk, hogy Isten ott van, de túlzottan félünk otthagyni csónakunk kényelmét, és követni őt. Mi lenne, ha Péterhez hasonlóan megtennénk az első lépést? Talán félünk, de megnyugvást találhatunk, ha imádkozunk és meghalljuk Jézus válaszát: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" (Mt 14,27)
Ha megtesszük a lépést, talán akadályok sorába ütközünk. De ahogy Péter megmenekült, Isten ott lesz, és kitárt karjával minket is megment. Bízzunk Istenben, tegyük meg az első lépést, és ne nézzünk hátra. Hamarosan rájövünk majd, hogy egy lépés megváltoztathatja egész életünk irányát.

Imádság: Mindenható Istenünk, segíts, hogy megtehessük az első lépést feléd. Hadd tapasztaljuk meg szeretetedet és kegyelmedet a veled való kapcsolatban. Ámen.

Péterhez hasonlóan én is bízhatok Istenben, és kiléphetek csónakomból.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK FÉLNEK A VÁLTOZÁSTÓL!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2013. December 31. - 19:03:47
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 01. - 13:37:37
Csendes Percek


2014. január 1. szerda

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4,4-7.

NE AGGÓDJATOK!

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. (Fil 4,6)

A múlt nyáron egy hosszabb kórházi tartózkodás után mély depresszióval küszködtem. Miután meghallgattam egy bizonyságtételt a félelem leküzdéséről, elővettem egy cédulát, és kiírtam rá a Fil 4,6 igéjét. Kiragasztottam azt a fürdőszoba-tükrömre, és nemsokára már kívülről tudtam.
Rögtön észrevettem valami változást a gondolkodásomban. Amikor elkezdtem aggodalmaskodni, a Szentírás igéje mindjárt eszembe jutott, mintha Isten szólt volna hozzám - Ne aggódj semmi felől! -, és imádságra buzdított. Imádkoztam tehát az aggodalmaskodásom miatt, és az szinte azonnal eltűnt. Ezután imáimra mindig érkezett felelet. De jó! Minden úgy volt igaz, ahogy a Szentírás mondta. Isten békessége segített a szívemet és értelmemet Jézus Krisztusra összpontosítani.
Őszre a depresszió végleg elhagyott. Sok módszert kipróbáltam ellene, beleértve a tanácsadásokon való részvételt, a meditációt, és különböző gyakorlatokat. Segítettek is mindezek, de egyik sem tudott úgy a sötétség fogságából megszabadítani, mint Isten világos útmutatása a Fil 4,6-ban.

Imádság: Urunk, köszönjük igédet, amely életet és világosságot hoz lelkünk sötétjébe. Ámen.

Az imádság kevesebb időt és energiát kíván, mint az aggódás.


IMÁDKOZZUNK A DEPRESSZIÓVAL KÜSZKÖDŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 01. - 13:46:05
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 01. - 14:16:38
Ma hajnalban mikor jöttem dolgozni, az Úr Szelleme egyszercsak felhozta elém az Úr Jézus samáriabeli asszonnyal folytatott beszélgetését, különösen azt a mondatot : De Uram a kút mély! És ez a mondat úgy világított be a szellemembe, mint a napfény egy nyitott ajtón át a sötét szobába. Megmutatta, hogy az asszony amikor ezt mondta lehetetlennek tartotta, hogy azt teljesítse az Úr, amikor  ezt mondta :"...Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. ..." Óh, hányszor vagyunk igy! Hogy úgy találjuk: kút mély! és nincs mivel meríteni belőle. Mert csak azt látjuk, hogy benne vagyunk egy helyzetbe, ami fájdalmas. Talán veszteségeink vannak, talán már elfogyott a reményünk, vagy olyan támadás sorozaton megyünk át, hogy már nem is látunk mást, mint gyötrelmet. Nincs segítség! Ilyenkor aztán eljuthatunk addig, hogy kételkedünk abban, hogy az Úr megteheti amit mond. Én pont egy ilyen állapotba kezdtem belesüllyedni az őszön. Minden olyan kilátástalannak látszott. Az élethelyzetem nagyon magányosra fordult, és nem is nagyon látszik ebből kiút. Közben a krónikus betegségem újra fellángolt. A kapcsolataimat megtámadta a nagy szétdobáló: a sátán. Én úgy éreztem minden imám visszahull a mennyezetről. Akár merre néztem mindenütt csak bajok, sőt nagy bajok voltak Elolvastam én mindennap az Igét, de mintha nem ért volna el a szivemig. Nagyon nehéz és szomorú, amikor az ember ilyenkor kimondja : a kút mély, Istenem itt már te sem tudsz semmit tenni. Az ünnepek alatt komoly testi fájdalmakkal kellett megküzdenem, és már elhagyott az erőm, mert hát emellett nagyon sokszor voltam beosztva munkára is. Tényleg nem tudtam már mit is kellene tennem, és akkor ma váratlanul megszólított az Úr, és ráviágított a bajok gyökerére, ami nagyon nagy szégyennel tölt el : én azt gondoltam, hogy az én helyzetemre még Isten sem tudja a megoldást, mert emberileg méricskéltem a lehetőségeket. És úgy találtam, hogy jobb ha beletörődök dolgokba, mert nem lehet rajtuk változtatni. Hiszen hiába vágyok a gyülekezetbe már egy ideje, ha minden vasárnap dolgozok. De dolgozni meg muszáj, ha meg akarok élni. Vagy, itt van megint ez a fájdalmas betegség, és még a megfelelő kezelést sem kapom meg. És sorolhatnám a sok-sok "besült" helyzetet. De ma megláttatta velem az Úr, hogy én magam vagyok az akadály, mert amikor kimondjuk, hogy a : kút mély! Akkor lemondunk arról, amit hittel megnyithatnánk: a kapukat az Úr kegyelmi cselekedeti elől. Akkor földhöz ragadunk, illetve beleragadunk abba amibe vagyunk. Mert az Úr Jézus amikor az élővizet kinálta a samáriabeli asszonynak, akkor az egész életére kinált megoldást, amit az asszony meg is ragadott. És ma én is meg akarom ragadni! Mert elfáradnak és meglankadnak az ifjak is.... de akik az Úrban biznak azoknak erejük megújul! Igy akarom kezdeni az újévet, ezzel a megújult hittel! Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 02. - 12:13:08
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Január 02. - 18:15:53
Idézet
Vagy, itt van megint ez a fájdalmas betegség, és még a megfelelő kezelést sem kapom meg.
Dehát miért nem adják meg?  :-\
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 02. - 18:31:35
Mert azt egy klinikán rendelték el, ahova magánúton kerültem, és a szakorvosi rendelő főorvosa egyszerűen nem halandó felírni azt az adagolást. Gondolom pusztán hiúsági kérdés az egész.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Január 03. - 17:38:33
Sajnálom. És hogyan tovább? virag20
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 03. - 17:51:48
Kedves Virág!

Köszönöm kérdésed, de tovább itt nem sok lehetőség maradt, emberileg. De az Úr kegyelme végtelen, és én az Ő kezébe tettem. Most magánútra nincs lehetőségem. De békességem van a dolog felől, mert az Úr a mi legfőbb orvosunk.

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Január 03. - 17:59:13
 :2smitten:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 04. - 09:36:14
Csendes Percek

2014. január 4. szombat

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Ef 1,3-14.

A KEGYELEM MEGLEPETÉSE

A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. (Ef 4,7)

Az év leghidegebb napjait éltük. Gyorsan be akartam jutni a meleg szobába, de nem sikerült. Az ujjaim elgémberedve ügyetlenkedtek a lakáskulcsokkal. Ekkor váratlanul meglepett a felhők közül kibúvó nap melegsége. Olyan volt, mintha egy takarót terítettek volna a hátamra, egy kedves gesztus, melyet nem vártam.
A kegyelem szó jutott eszembe. Isten kegyelme nagyon hasonlít a napsütéshez. Mindig velünk van, de nem mindig vesszük észre. Életünk megpróbáltatásai zaklatottá tehetnek, látásunkat elhomályosíthatja a bizonytalanság vagy a fájdalom. Ilyenkor Isten jelenléte hiányozhat életünkből.
Isten azonban nem várja meg, hogy kitisztuljon értelmünk. A kegyelem váratlanul megjelenhet, egy barátunk telefonhívásában, egy meleg ölelésben, egy időben és helyén mondott szóban, vagy egy hosszú nap végén való pihenésben. Ilyen kicsiny dolgokban vehetjük észre, mennyire szeret és gondoskodik rólunk Istenünk. Minél jobban keressük a kegyelmet, annál inkább megtaláljuk azt.

Imádság: Istenünk, köszönjük kegyelmedet, amely néha meglep minket. Segíts elhinnünk, hogy kegyelmed olyan ajándék, amelyet folytonosan adsz számunkra. Ámen.

Isten kegyelme mindig munkálkodik, akár észrevesszük, akár nem.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK ISTEN KEGYELMÉNEK MEGTAPASZTALÁSÁRA VAN SZÜKSÉGÜK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 04. - 15:33:52
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 06. - 22:35:05
Csendes Percek
2014. január 6. hétfő

Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az ÚR igéjét! Így szól az én Uram, az ÚR ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az ÚR.

Ez 37,1-14.

A LEHETETLENSÉG PRÓFÉTÁJA

Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. (Ez 37,14)

A dongó szárnyszélessége kicsi ahhoz, hogy hatalmas testét felemelje a földről. A dongó mégis repül, a lehetetlen lehetővé válik. Sokan állították, hogy lehetetlen egy izzólámpát működésbe hozni. Thomas Edison bebizonyította, hogy mégis lehet. Mások azt tartották, hogy a gyermekbénulás elleni oltóanyagot nem fogják megtalálni, de Dr. Jonas Salk felfedezte.
Ilyen eseményekről a Biblia is tudósít. Ezékiel próféta a babiloni fogságban lévő zsidók között kezdte meg szolgálatát Kr. e. hetedik században. A hazájukba való gyors visszatérés téveszméjében vergődő néppel kellett szembenéznie.
Ezek az ősök azonban, hozzánk hasonlóan, nem éltek remény nélkül. Mertek hinni a látszólag lehetetlenben. Ezékiel támogatta hitüket egy drámai jelenet leírásával is, amelyben a kiszáradt csontokkal teli völgy csodálatosképpen újra megéled. Istennek semmi sem lehetetlen, akár az ősi Izraelben, mai társadalmunkban, vagy személyes életünkben.
Mint a száraz csontok völgye, amikor semmi remény sem látszik, felgyógyulhatunk a rettegett betegségből, megoldhatjuk az iskolai feladatot, megtalálhatjuk a megfelelő házastársat vagy a reménytelenül keresett munkahelyet. Mindezekben Isten megmutatja, hogy az új élet lehetséges.

Imádság: Istenünk, emlékeztess, hogy bár a helyzet reménytelennek tűnik, te az örök lehetőség Istene vagy. Ámen.

Isten véghezviszi, ami lehetetlennek tűnik.


IMÁDKOZZUNK A REMÉNYTELENSÉGET ÉRZŐ EMBEREKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 06. - 22:45:50
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 07. - 09:50:00
Csendes Percek

2014. január 7. kedd

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.
Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul,
ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.

Ézs 58,6-12.

"ANYA, HOL VAN A CIPŐD?"

Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? (1Jn 3,17)

A szüleink meghagyták nekünk gyerekeknek, hogy fejezzük be a házi feladatainkat, és elmentek a helyi nyilvános mosodába. Bár biztonságban voltunk otthon, mégis megörültünk, amikor meghallottuk a családi autó zúgását a kocsi feljárón. Magamra kaptam a kabátomat, és kirohantam a csípős téli időbe, hogy segítsek behordani a frissen mosott ruhákat. Láttam, hogy édesanyám óvatosan lépkedve - mezítláb, valóban így volt! - haladt a ház felé.
"Anya, hol van a cipőd?" - kérdeztem.
"Odaadtam egy asszonynak, akinek nem volt" -válaszolta.
Édesanyám mezítláb jött haza, de az a másik asszony meleg lábakkal tért otthonába. A szüleim nem sokkal ezután Jézushoz vezették ennek az asszonynak a családját. Amikor eljöttek a gyülekezetünkbe, egy gondoskodó és nagylelkű gyülekezet szeretete fogadta be őket.
Édesanyám tudott valamit a "tiszta és szeplőtelen kegyességről" (Jak 1,27). Csodálatos példáját mutatta meg annak, hogyan lehet élni a hit és cselekedet egyensúlyában (Jak 2,26).

Imádság: Urunk, add nekünk ezt a "tiszta és szeplőtelen kegyességet", a hitet, amely a legjobban kifejezi néped iránti szeretetedet. Ámen.

Hogyan mutathatom meg hitemet kézzelfogható formában?


IMÁDKOZZUNK A RUHÁZATRA RÁSZORULÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 07. - 11:24:56
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 07. - 20:16:33
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 10. - 18:57:39
Csendes Percek

2014. január 10. péntek

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által.

Ef 6,10-18.

A LELKI ERŐ MEGŐRZÉSE

Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. (Ef 6,13)

Erős mellkasi fájdalmat éreztem, alig kaptam levegőt, miközben a férjem száguldva vitt a kórházba. A sürgős eset műtéthez és ötnapos kórházi tartózkodáshoz vezetett. A műtét sikerült, de a kényszerű semmittevés meglátszott fizikai állapotomon. Egészen legyengülve hagytam el a kórházat, és az erőnlétem visszaszerzéséért kellett küzdenem. Dolgok, melyek azelőtt könnyűek voltak, most nagy erőkifejtésembe kerültek.
Felismertem, hogy hasonló leépülés bekövetkezhet lelki egészségem területén is. Amikor hosszabb ideig hanyagolom a bibliaolvasást és imádkozást, lelkileg legyengülök. Azután, ha kísértéssel kell szembenéznem, kevés az erőm ellenállni.
Miképp a testi erősítő gyakorlatok segítenek megfelelő erőnlétben maradni, hogy az élet fizikai kihívásainak csatájában ne maradjak alul, úgy a naponkénti imádkozás és bibliaolvasás is segít az élet lelki csatáinak megvívásában - legyen ez a pletykálkodás vagy a kapzsiság. Az egészségem érdekében mind fizikai, mind lelki gyakorlatokat szeretnék végezni. Minden nap gyalogolok néhány kilométert, és naponta Jézussal járok imádságban és bibliaolvasással. Ezek az Isten által adott lehetőségek nyújtják a szükséges erőt az élet küzdelmeihez.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy segítesz győzedelmeskedni az élet csatáiban. Ámen.

Az Istennel való járás megőrzi lelki erőnket.
L
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 10. - 21:32:03
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 12. - 09:33:45
Csendes Percek

2014. január 12. vasárnap

Jézus mondja: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt."

Jn 14,1-7.

A LEGGYORSABB ÚT

Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14,6)

Egy ideje már hallottam, hogy az emberek az otthonomhoz közeli tengerparton élő elefántfókák egy csoportjáról beszélnek. Az egész világon nagyon kevés van ezekből a fókákból, ezért elhatároztam, hogy elutazok, és megnézem őket. Elindultam otthonról, és a jelzéseket követve hamarosan rátértem az útra, melyen haladnom kellett. Egy idő után azonban úgy éreztem, hogy ez nem a megfelelő út. Kicsit tovább haladva láttam egy másik jelzést, ami egy más útirányt mutatott. Ahogy átmentem a másik útra, láttam egy benzinkutat, úgyhogy megálltam tankolni. Ott a tulajdonos mutatott egy másik, rövidebb utat. Azt mondta, hogy földút, de biztosított, hogy gyorsabban elérek úti célomhoz. Igaza lett.
Ez a kaland elgondolkoztatott, hogy milyen sokféle útirányt választunk, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Én úgy találtam, hogy a legbiztosabb és legrövidebb út Istenhez, ha a Bibliát tanulmányozom, és igazságainak elkötelezetten engedelmeskedek. Az Isten vezetésében való hit engedi, hogy meglássuk az utat, amerre mennünk kell. Majd lelki utazásunk végeztével az Úr tárt karokkal, örömmel üdvözöl bennünket.

Imádság: Drága Urunk, irányítsd lépteinket a hozzád vezető úton. Ámen.

Ha Isten a célállomásunk, akkor a Biblia a térképünk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 12. - 20:19:11
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 13. - 04:19:49
Csendes Percek

2014. január 13. hétfő

Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!
Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.
Jó csendben várni az ÚR szabadítására.

JSir 3,22-26.

A FELSZÍN ALATT

Jó csendben várni az Úr szabadítására. (JSir 3,26)

Egy jeges januári éjszaka véletlenül félig nyitva felejtettem a tornác ajtaját. Reggel arra ébredtem, hogy szobanövényeim megfagytak és elhervadtak, köztük néhai nagymamám ajándéka is egy díjazott nyílgyökér (Maranta leuconeura). Gyorsan kidobtam a szomorú maradványokat, kivéve a nyílgyökeret. Megtisztítottam az elszáradt levelektől, és egy napos ablak elé helyeztem a cserepet, ahol megöntöztem, megtrágyáztam, és még imádkoztam is érte. Egyik elkeserítő hét telt a másik után, de nem láttam semmi eredményt - egészen addig, míg végül a cserepet nézegetve nem egy, hanem három zöldhajtást fedeztem fel a földből előbújni.
Életem sok megpróbáltatása hasonlít ennek a növénynek a történetéhez. Néha újra és újra átimádkoztam egy helyzetet és "szemem elhomályosodott, míg Istenre vártam" (Zsolt 69,4), mert képtelen voltam látni a fejlődést. Később rájöttem, hogy Isten mindig ott volt, és a felszín alatt munkálkodott. Erre a növényre gondolok, amikor egy különösen múlni nem akaró megpróbáltatással kell szembenéznem, és emlékeztetem magam, hogy lehet, hogy emberi szem számára nem látható, de Isten munkálkodik.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy a nehéz időszakokban is reményteljesek és bátrak maradhassunk, tudva, hogy te még mindig velünk vagy. Ámen.

Isten akkor is munkálkodik, ha mi nem látjuk.


IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!


Köszönöm Uram, ha senki más de Te gondolsz rám! Fordítsd hozzám Szent Arcodat, és hallgasd meg könyörgésem szavát. Jó reggelt keres téged az én lelkem, segíts nekem a mai napon is megállnom kegyelmességed szerint! Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 13. - 20:43:39
Amen!!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 13. - 21:41:36
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 14. - 06:59:17
Csendes Percek
2014. január 14. kedd

Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Mt 22,34-40.

HULLÁMOK A TAVON

Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. (Mt 10,42)

Az az álmom, hogy egyszer stadiont bérelve tízezreknek tegyek bizonyságot, vagy egy gospel zenével elérjük a platina CD-t, és hatására milliók pulzusa emelkedjen meg.
Arról álmodozom, hogy Jézust "óriási szenzációként" mutassuk be. Kisgyermekként szerettem köveket dobálni a vízbe, hogy loccsanjon, vagy nézni, hogy egy lapos kő hányat ugrik. Fantasztikusak a nagy csobbanások, de még a legkisebb kavicsok is képesek látható hullámokat produkálni, melyek kifelé gyűrűznek. A hullámok számtalan lebegő levelet, nádat, és gyékényt hullámzásra és himbálózásra késztetnek a peremük mentén.
Hitünk és szeretetünk legkisebb jele - egy kedves szó vagy mosoly, egy segítő kéz, a másik arc odatartása, egy önként adott kis ajándék - kifelé gyűrűző hullámokat kelthet, és Krisztus szeretetét juttathatja el sokak életébe.

Imádság: Szerető Istenünk, segíts, hogy folytassuk a szeretet kavicsainak dobálását a világ állóvizeibe. Adj erőt, hogy szeretetedet osztogathassuk másoknak. Ámen.

A hit kis cselekedetei a szeretet nagy hullámait idézik elő.


IMÁDKOZZUNK AZ EVANGÉLIUM HIRDETŐIÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 14. - 07:46:44
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 15. - 08:26:31
Csendes Percek
2014. január 15. szerda

Aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.

Jn 10,2-4.

HŐSIES HANG

Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. (Ézs 53,6)

Nyolc éves koromban testvéremmel, Christiannal egy kis téli kalandba kezdtünk a házunk mögötti erdőben. Már magas volt a hó és még mindig havazott. Bokrokon keresztül és lehajló ágak alatt cammogtunk, nem figyelve, hogy lábnyomainkat, melyek segítettek volna visszatalálni, befedi a hó. Alig egy órával később már eltévedtünk, és minden erőlködésünk hiábavaló volt, hogy megtaláljuk a fő csapást. Miközben egyre jobban féltünk és egyedül éreztük magunkat, a hideg miatt kezdett lefagyni arcunk, kezünk és lábfejünk. Hirtelen meghallottuk édesapánk megnyugtató hangját, amint nevünkön szólít bennünket. Félig ijedten, de ugyanakkor megnyugodva végül megtaláltuk az utat hangja irányában, és megmenekültünk.
Testvéremmel olyanok voltunk, mint az elveszett juhok, akik pásztorukat keresik. Ahogyan apánk erőteljes hangja megmentett bennünket a hidegtől, úgy mi keresztyének megmenekülünk, ha Jézusra figyelünk, amikor hív bennünket. Számunkra édesapánk a hősünk és pásztorunk volt. Hamarabb tudta, hogy elvesztünk, mint mi. Jézus is eljön, hogy megtaláljon bennünket; kész a megmentésünkre és vigasztalásunkra.

Imádság: Drága Urunk, Pásztorunk és Megváltónk, segíts, hogy meghalljuk és kövessük hangodat minden igyekezetünkkel, hogy soha se tévedjünk el. Ámen.

Ha Megváltónk hangját követjük, ő megfelelő útra vezet.


IMÁDKOZZUNK AZ ELVESZETTEKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 15. - 08:40:51
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 15. - 09:46:34
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 16. - 19:42:10
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 17. - 08:00:36
Csendes Percek
2014. január 17. péntek

Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban: "Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több, mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani." És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta: "Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre. Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére."

Mk 14,3-9.

MEGTESZEM, AMIT TEHETEK

(Az asszony) megtette, ami tőle telt. (Mk 14,8)

A mai ige egy nőről szól, aki nagyon drága kenetet öntött Jézus fejére. Néhány vendég megszidta, hogy elpazarolja azt a kenetet. De Jézus megvédte őt. Erre a történetre gondolok, amikor látom, hogy néhány jó szándékú gyülekezeti tag nem méltányolja, ha mások idejükből áldoznak a szolgálatra, vagy éppen visszatart új tagokat bizonyos jobb szolgálati területektől. Látom a sérüléseket és a félreértéseket, amik ebből fakadnak.
Felismerem, hogy néha én is bűnös vagyok ezekben a tettekben. Az asszony, aki megkente Jézus lábát, szabadon odaszentelte mindazt, amit értékesnek tartott, mintegy dicsőítésként. Jézus pedig nem tért ki előle. Elfogadta, amit felajánlott, a szemtanúkat pedig megrótta.
Követhetjük Jézus példáját abban, hogy elfogadjuk mindenki szolgálatát, nem számít, hogy nagy vagy kicsi. Jézus azt mondja, hogy arról fogják megtudni, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást (Jn 13,35), ahogy együtt dolgozunk, értékelve mindenki hozzájárulását. Végül is szükséges, hogy mindnyájan megtegyük, amit tudunk, hogy megszólíthassuk ezt az elveszett és sebzett világot.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts értékelni a különbözőségeket. Engedd, hogy együtt dolgozzunk egységben és békében azért, hogy elvigyük fényedet ebbe a világba. Ámen.

Isten nem arra hívott el, hogy megítéljük, hanem hogy szeressük egymást.


IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETI ELÖLJÁRÓSÁGOK TAGJAIÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 17. - 10:13:30
AMEN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 18. - 04:20:03
Csendes Percek

2014. január 18. szombat

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Róm 8,26-30.

KERESŐ ÉLET

Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. (Mt 6,33)

Gyakran azon veszem észre magam, hogy már megint az autóm slusszkulcsát keresem. Ez pedig nagyon bosszantó, de ha nem keresem meg, nem tudok elmenni sehova.
Ahogyan az autó kulcsát keresem, ugyanolyan gyakran kutatok egy lelki kulcs után is, amely elvezet oda, ahova Isten szeretne vinni. Ha Krisztusban élek, akkor szüntelen azt keresem, hogy mi Isten célja az életemmel. Amennyire szeretnénk teljesen ellenőrzésünk alatt tartani saját életünket - azaz eldönteni, hogy hova menjünk, mikor és mit tegyünk -, azt is tudjuk, hogy csak úgy érhetünk el a számunkra kijelölt helyre, ha Isten akaratát keressük.
Nekünk keresztényeknek az a biztosítékunk ebben a keresésben, hogy Isten mindig a javunkat akarja (Róm 8,28). Nem kell törtetnünk. Jézus szavai Mt 6,33-ban megvigasztalnak engem, és biztosítanak, hogy ha Isten országát keressük, minden más is megadatik. Míg a világunk tele van kísértéssel, hogy ezt vagy azt keressük, keresztyén emberként magabiztosnak kell lennünk, tudva, hogy igazán egy dolgot kell keresnünk: az Isten országát. Ezzel a perspektívával a keresésünk gyümölcsöző lesz és nem frusztráló.

Imádság: Istenünk, gyakran kísért e világ javainak keresése, pedig a te országodat kellene keresnünk. Segíts bízni szeretetedben és kegyelmedben, és keresni útmutatásod. Ámen.

Hol cselekszik Isten ma az életemben?


IMÁDKOZZUNK ISTEN VEZETÉSÉT KERESŐ SZÍVÉRT ÉS ÉRTELEMÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 19. - 07:36:59
Napi remény
Istenre van szükséged, hogy tudj lelkesedni

    „…a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók legyetek: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róma 12,11-12)


Ahhoz, hogy céljaidat elérd, meg kell tanulnod fenntartani a lelkesedést hosszú távon.

Ralph Waldo Emerson ezt mondta: „Semmiféle nagyszerű dolgot nem lehet elérni lelkesedés nélkül.” Én ezt teljes szívemből hiszem. Az életem során ez be is igazolódott. Muszáj, hogy legyen szenvedélyed, muszáj, hogy legyen lelkesedésed, mert ha nincs, sosem fogsz a végcélodhoz elérkezni.

Legtöbben lelkes embernek tartanak, és az is vagyok. De nem egy hétig vagy egy hónapig voltam lelkes. A lelkesedésem nem fogyott az elmúlt évben, 5 évben vagy 10 évben. Kiegyensúlyozottan lelkes voltam a céljaimmal kapcsolatban, amelyeket több mint 30 éve tűztem ki.

Hogy lehet ezt? Hogyan lehet lelkes maradni nap nap után, a késlekedések, nehézségek, zsákutcák, problémák és nyomás, kritikák ellenére? Hogyan lehet lelkesnek maradni több mint 30 évig?

A pozitív gondolkodás nem elég. A saját magad pszichológiai erejéből felemelkedni nem elég. Optimizmusra késztetni magad sem elég.

A titka annak, hogy lelkes maradj egy életen keresztül, a lelkes szóban rejlik. A szó „lelkesedés” az „en theos” görög szóból származik. „En” a görög megfelelője a „valamiben” kifejezésnek, a „Theos” pedig a görög megfelelője az „Isten” szónak. Így „en theos” azt jelenti, hogy „Istenben”.

Ha Istennel élsz, lelkes leszel. Ez az a fajta lelkesedés, melyre nem lesz hatással a gazdaság, az időjárás vagy a saját körülményeid. Ez a lelkesedés örökkévaló mert az örökkévaló Istenhez köt. Jézusban vagy.

Pál leírja a Róma 12,11-12-ben, hogy hogyan lehet ide eljutni. Ezt mondja, „…a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.”

Ha el szeretnéd érni a céljaidat ebben az évben, Isten erejére van szükséged, hogy ezáltal reménységben örvendezhess, nyomoruságban kitartó  és imádkozásban állhatatos lehess.

Imádkozd ezt az imát velem: „Drága Istenem, nem akarok több napot nélküled élni, anélkül, hogy te irányítanád a szívem minden részét. Felajánlom a testem. A te oltalmadba ajánlom magamat. Annak fényében, hogy mennyi mindent tettél értem, feléd irányuló imádatból, odaajánlom magam élő áldozatként.

Alázatosan bevallom, hogy segítségre van szükségem. Szeretném, hogy segíts az elmém megújulásában. Segíts, hogy úgy gondolkozzak, ahogy te. Bocsásd meg a büszkeségemet. Nem akarok többet gondolni magamról, mint amennyit kellene. A hitemnek növekednie kell, és szükségem van arra, hogy segíts nekem célokat felállítani, melyek mérhetőek, hogy tudjak velük boldogulni. Bocsásd meg, hogy magam erejéből akartam megváltozni.

Szeretném az életemet szeretettel megtölteni. Be akarok töltekezni veled! Segíts, hogy csoportos támogatást kapjak ehhez. Segíts, hogy gyönyörködni tudjak a másoknak adott tiszteletben, hogy arra tudjak öszpontosítani, hogy az életemet odaadjam, hogy ezáltal te betölthetsd szükségleteimet. Táplálni akarom a lelkesedésemet azáltal, hogy veled járok. Segíts, hogy reménységben tudjak örvendezni, hogy nyomorúságban kitartó és imádkozásban állhatatos tudjak lenni. Teljesen átadom magam neked! A te nevedben imádkozom. Ámen.”

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.01.12)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 20. - 22:05:44
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 21. - 09:24:41
2014. január 21. kedd

"Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle."
"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
"Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

Mt 6,7-15.

MINDENNAPI KENYERÜNK

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JSir 3,22-23)

Nehéz időkben természetes, ha aggódunk, még akkor is, ha ezzel nem javítunk a helyzeten. Sőt, a Biblia tele van olyan szakaszokkal, amik aggódás helyett az Istenben való bizalomra bátorítanak (Mt 6,25.27). Az Úri imádság egy része segített ezt megértenem, amikor apósom egészsége megromlott.
Jézus úgy tanított imádkozni, hogy azt mondjuk: "mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma" (Mt 6,11). Azon gondolkodtam, hogy az ima nem úgy szól: "adj elég kenyeret" vagy "add, hogy soha ne fogyjon el a kenyerünk". A hangsúly a mindennapi kenyéren van: a mai napra, és csakis a mai napra elegendő kenyeret adj.
Egyértelmű üzenet, hogy újítsuk meg a kapcsolatunkat és bizalmunkat Istenben minden nap. Míg a feszült idők mindnyájunkat elérnek, a túlzott aggódás elválaszt Istentől, hisz a problémára figyelünk ahelyett, hogy Istenre szegeznénk tekintetünket. A mindennapi kenyér elve arról szól, hogy keressük az Urat, és bízzunk benne minden nap.

Imádság: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma... Ámen." (Mt 6,9-13)

Mint Isten kegyelme, bizalmunk is megújulhat minden nap.


IMÁDKOZZUNK A STRESSZ ÉS AZ AGGÓDÁS RABJAIÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 21. - 09:31:49
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 21. - 18:42:37
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 22. - 04:20:52
Csendes Percek

2014. január 22. szerda

Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: "Te ülj ide kényelmesen", a szegényhez pedig így szóltok: "Te állj oda", vagy "Ülj le ide a zsámolyomhoz", nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd felebarátodat, mint magadat!" - helyesen cselekesztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény mint törvényszegőket marasztal el titeket.

Jak 2,1-9.

MEGHALLANI A SZÓT

Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? (Jak 2,5)

Bibliatanulmányozó csoportunk Washingtonban egy szendvicsbár teraszán üldögélt. Épp kezdtünk volna Jakab leveléről beszélgetni, amikor egy férfi lépett hozzánk: "Elnézést, a Bibliát olvassák?" "Igen!" - válaszolta egyikünk bátortalanul.
"Csatlakozhatok?" Egymásra néztünk. Nem utasíthattuk el.
A férfi leült, és kérte, olvassuk el még egyszer a bibliai szakaszt. Elolvastuk, ami egyszerűen megdöbbentő volt. Jakab azzal vádolja a hallgatóságot, hogy a gazdagokat előnyben részesítik, míg a szegényeket elhanyagolják. Ray, a hozzánk csatlakozó férfi, erősen figyelt a felolvasáskor. Azután elmondta, hogy hajléktalan. Amikor bemegy egy templomba, az emberek átnéznek rajta, vagy megkérik, hogy menjen el, mert nem megfelelő az öltözéke vagy az ápoltsága. "A legrosszabb a hajléktalanságban, hogy nincs hely, ahol hallhatnám a szót". Isten szavát értette ezen, pedig bármilyen szóra gondolhatott volna. A hajléktalanokat sokszor elutasítják, senki sem beszél velük. Miután a Bibliát tanulmányoztuk, és együtt ettünk, megkérdeztük Ray-t, hogy imádkozhatunk-e érte, de ő imádkozott miértünk.
Krisztus köztünk volt azon az estén. Vajon hányszor látogatott már meg Jézus, pedig nem is láttuk őt?

Imádság: Szegények Istene, segíts meglátnunk arcodat mindenkiben, aki szükséget szenved. Ámen.

Isten váratlan időkben érkezik hozzánk.


IMÁDKOZZUNK A HAJLÉKTALANOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 22. - 17:51:13
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 23. - 09:53:16
Csendes Percek

2014. január 23. csütörtök

Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!
Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.
Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött.
Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenedért, az ÚRért, Izráel Szentjéért, aki dicsővé tesz téged.
Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!

Ézs 55,1-6.

MINDIG "VONALBAN"

Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. (Zsolt 145,18)

Nézem az embereket, a zajjal töltött utcákon, a zsúfolt buszokon, a vasbetonba zárt várótermek egyhangú félhomályában, a megállók kopott peronjain. Rohannak a munkahelyekre, találkozókra, bevásárolni, és közben telefonálnak. Szinte alig látok telefon nélküli embert, mintha már a technikának ezen eszköze nélkül nem is lehetne létezni. Elgépiesedett, urbanizálódott, mobiltelefonra épített, programozott, bábeli társadalom, amely önmaga alá gyűrte a csend szépségében megfogant lélektápláló harmóniát. Még átköszönni sem tudok a túloldalon elhaladó ismerősömnek, úgysem hallaná, mert annyira bele van merülve digitalizált online kommunikációjába. Mindenestre keresem tekintetét, próbálkozom, amíg a látószögében vagyok, de fel sem néz, csak rutinszerűen ballag lehajtott fővel, s a járda gödreiben alvó ráncos képű víztócsákat tétován kerülgetve beszél és beszél.
Vajon Istennel is ilyen aktív beszédkapcsolatban vagyunk, keressük, hívjuk óránként, vagy naponta? Kíváncsi lennék rá, hogyha a Teremtőnek lenne mobiltelefonja, a száma benne lenne könyvtárunkban? Agyonbonyolított életünkben Istennel léphetünk legegyszerűbben kapcsolatba, Ő éjjel-nappal "vonalban" van, sosem ad foglalt jelzést, és semmilyen tárgyi eszköz nem szükséges a Vele való beszélgetéshez.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy minden percben készen állsz, hogy meghallgass, és válaszolj kérdéseinkre. Ámen.

Istennel bármikor, bárhol beszélgethetünk!


IMÁDKOZZUNK AKTÍVABB BESZÉDKAPCSOLATÉRT ISTENNEL!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 23. - 19:35:17
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 25. - 13:56:20
Csendes Percek

2014. január 25. szombat

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.
Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.
Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal,
sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.
Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.
A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését.
Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,
nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.
Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,
kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.
Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.
Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.
Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

Zsolt 91.

SZOMBAT

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. (Zsolt 91,14)

Az apukám elhagyott bennünket, amikor 6 éves voltam. Soha nem ismertem úgy, mint gondoskodó, védelmező, vagy ígéretét megtartó embert. Azt ígérte nekem és nővéreimnek, hogy szombatonként eljön majd, de soha nem tette meg. Emlékszem, már felnőttként megbeszéltünk vele egy találkozót azon a szombaton, amikor a szülinapunkat ünnepeltük egy vacsorával. Mind kiöltöztünk, de ahogy kitalálhatják, soha nem jött el. Mivel ennyire rossz volt a kapcsolatom a földi apukámmal, Mennyei Atyámmal is nehezen tudtam kapcsolatot kialakítani.
Bíztam benne, hogy Isten megment, de kíváncsi voltam: "Vajon törődik velem, ha magányos vagyok? Megvéd azoktól, akik bántanak? És megvéd saját magamtól, ha rossz döntéseket hozok? Hihetek Isten ígéreteinek? Ő el fog jönni szombaton?"
A hívő életem évei alatt rá kellett jönnöm, hogy az apám az apám, Isten pedig az Istenem. Bízhatok a Teremtőmben minden győzelmemben, megpróbáltatásomban és könnyeim között. Hálát adok Istennek, hogy esélyt adott egy gazdag életre (Jn 10,10).

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük a lehetőséget, hogy a gyermekeid lehetünk. Segíts megbocsátanunk azoknak, akik bántanak, vagy csalódást okoznak nekünk. Ámen.

Isten Immanuel, Isten velünk van. Isten velem van.


IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESAPÁKÉRT ÉS GYERMEKEIKÉRT!

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 27. - 07:27:44
Csendes Percek

2014. január 27. hétfő

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

1Jn 1,8-10.

NÉGY LÉPÉS AZ ÖRÖMHÖZ

Az Úr... türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. (2Pt 3,9)

Idős ember vagyok, hamarosan 87 éves leszek. Több mint 60 éve kereszteltek meg. Napi csendességemben arra kérem Istent, hogy segítsen növekedni Krisztussal való kapcsolatomban.
Négy lépést kell tennem, hogy növekedjek hitemben: a bűn felismerése, bűnbánat, bűnvallás és a megbocsátás elfogadása. Ezeknek a lépéseknek a megtétele örömet hozott az életembe.
Először is tudatosodott bennem egy mentális és érzelmi bűn, amellyel oly régóta együtt éltem, s amely oly sokáig állt lelki fejlődésem útjában. Szinte sokkolt, hogy korábban nem foglalkoztam vele. Miután évekig megtűrtem az életemben ezt a zavaró helyzetet, rájöttem, hogy meg kell vallanom ezt a bűnt Isten előtt, s ezt meg is tettem.
Miután imában megvallottam bűneimet, rájöttem, hogy el is kell utasítanom ezt a régi szellemi és lelki bűnt. Ezután lelki és érzelmi viselkedésem 180 fokos fordulatot vett. Arra kértem az Urat, hogy segítsen megmaradnom ebben az új elkötelezettségben. Bár hittem, hogy Isten megbocsátott nekem, el kellett fogadnom, hogy a megbocsátás Isten szeretetének és kegyelmének egyik megnyilvánulása. Ahogy lassan elengedtem a múltat, megteltem örömmel. Hála Istennek!

Imádság: Urunk, nyisd meg szemünket, hogy felismerjük, megvalljuk és megbánjuk a nem tudatos bűneinket is. Ámen.

Ha megvalljuk bűneinket, Isten megbocsát nekünk.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK NEHÉZ ELFOGADNI A MEGBOCSÁTÁST!

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 28. - 04:23:09
Napi remény
5 győztes döntés

    Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Korinthus 5:17

Tegnap megtanultuk, hogy végső soron a személyiséged a döntéseiden alapszik. Itt van 5 győztes döntés, amik segítenek meghatározni a sorsod.

1.    Dönthetsz úgy, hogy egészségesebb légy. Ahelyett, hogy azon siránkozol, hogy nincs sportoló testalkatod, találj módot ara, hogy növeld az energiád, csökkentsd a stresszt, aludj többet és legyen több erőd. A Zsoltárok 119:73 azt mondja: "Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat!" Ha fejleszted az életed kontrollálható részeit, azzal csökkented a nem-kontrollálható részek negatív hatásait.
2.    Dönthetsz úgy, hogy elmélyítesz kapcsolatokat. A visszautasítástól való félelem megakadályozza a kötődést, és az egyetlen módja a félelemtől való megszabadulásnak, ha azt teszed, amitől a legjobban félsz. Tanulj meg kommunikálni, cseréld le a rossz kapcsolatokat, és nyílj ki, kockáztasd meg, hogy kapcsolatba kerülsz valakivel.
3.    Dönthetsz úgy, hogy bízol Istenben, bármi is történjen. "Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám." (Zsoltárok 34:2) Amikor elérsz az életedben arra a pontra, hogy azt tudod mondani: "Áldom az Úr nevét, bármi is történjen" az egy olyanfajta biztonság, amit nem fogsz megtalálni se Hollywoodban, se a Capitol Hillen, vagy a Wall Streeten. Ez egy olyan magabiztosság, ami az Istennel való kapcsolatodra épült!
4.    A te döntésed, hogy miről gondolkodsz. A XX. század folyamán a tudósok azt hitték, hogy a felnőtt agyat nem lehet megváltoztatni. Amikor 2002-es Béke-Nobel-díj nyertese bebizonyította, hogy az agy "újraprogramozahtó", a tudomány végre elért a Biblia állításához: "hagyjátok, hogy Isten új emberré formáljon azáltal, hogy megváltoztatja a gondolkodásmódotokat" (Róma 12:2 LB). Az éned az emlékeidből épül fel, az emlékeid pedig a gondolataidból. Etesd az elméd igazsággal - Isten igéjével.
5.    Választhatod Jézust megváltódnak. Itt nem csak arról beszélek, hogy Jézus megváltott a bűneidből, hanem arról, hogy engedd őt, hogy megmentőd legyen minden nap. Az ad erőt, hogy végigjárd az utat, amit a döntéseid által választottál, ha engeded, hogy Jézus megmentsen. "Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." (2Korinthus 5:17)

Te választod meg, hogy Isten mennyire áldja meg az életedet, Ő csak rád vár, hogy kijátszd a legjobb ütőkártyádat. Sohasem túl késő változni. Amikor meghozod az öt győzelemre vezető döntést, Isten a kezedbe adja a győzelmet.

Mondd el ezt az imát ma: "Drága Istenem, vannak olyan dolgok az életemben, amikkel miattad, az élet menete miatt, vagy mások miatt kell megküzdenem, és ezeket nem szeretem. De köszönöm az ütőkártyát. Köszönöm, hogy a saját képedre formáltál, így van választási lehetőségem. Ma a te hatalmadban és erődben úgy döntök, hogy egészségesebb leszek. Azokat a dolgokat választom, amik több energiát és egészségesebb elmét, testet és érzelmeket adnak. Uram, úgy döntök, hogy egészséges kapcsolatokat építek. Nagyon félek, de meg fogom kockáztatni, hogy új, egészésges kapcsolataim legyenek. Azt akarom, hogy a szeretet legyen a legnagyobb cél az életemben; azt akarom, hogy az életem szeretetre épüljön. Istenem, én úgy döntök, hogy bízom benned a körülmények ellenére. Áldalak, bármi is történjen! Bízom benned, hogy életem minden részlete a javamat szolgálja. Uram, tudatosan döntök arról, hogy mit gondolok - nem kell több szemét. Segíts, hogy az életemet pozitív emlékekkel és az igazság szavával töltsem meg. És mindenek felett, Jézus, téged választalak szabadítómnak. Szükségem van a megváltásodra, de arra is, hogy önmagamtól megments. Szükségem van rád, hogy segíts "újraprogramozni" a testem, a szívem, az elmém és a kapcsolataim, hogy az életem hátralevő része a legjobb rész legyen. Jézus nevében. Ámen"
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 28. - 12:28:08
„mert hitben járunk, nem látásban” (2Korinthus 5:7)


Itt az ideje megérteni végre, hogy mit jelent hit által élni, hiszen Isten háromszor is felhívta rá a figyelmet! (ld. Habakuk 2:4; Róma 1:17; Galata 3:11) Ez nem egy javaslat, nem teológiai vitaindító gondolat – ez Isten akarata az életedre! Egyértelmű, hogy Isten a hitet tette az élet egyetlen járható útjává! Nem kínál egyéb választási lehetőséget. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6). Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk át néhány kérdést, amely felmerül ezzel az élet-átformáló igazsággal kapcsolatban: 1) Ki igaz? Pál azt írja: „tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által…” (Galata 2:16). A megigazulást (igaznak nyilvánítva, mintha sosem vétkezett volna) nem lehet kiérdemelni, ez ajándék, melyet hit által fogadhatunk el. Ha hitedet Jézusba veted, akkor Isten szemében igazzá lettél, ő teljesen elfogad. Hát nem csudajó? 2) Mit jelent járni? Pál azt mondja: „hitben járunk, nem látásban.” A járáshoz fel kell kelni, és el kell indulni. Nem üldögélhetsz céltalanul az elragadtatásra várva. A járás összetevői: motiváció – egy ösztönzés, ami elindít. Irány – egy kiválasztott cél, amit el akarsz érni. Mozgás – elkötelezed magad arra, hogy minden energiádat és erőforrásodat az Istentől kapott cél elérésére fordítod. A hitben járáshoz el kell indulnod egy állhatatos, előre tartó mozgásba, amely majd eljuttat életed Istentől kapott céljába.

Mai Ige | Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány - Mai Ige | Mai Ige (http://maiige.hu/)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 28. - 13:33:56
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 28. - 20:29:42
O0 X O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Január 29. - 11:24:35
Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” (Márk 9:24)


 Egy másik kérdés, amit végig kell gondolnunk: Mit jelent „látásban járni”? (ld. 2Korinthus 5:7) Azt jelenti, hogy az életedet arra alapozva éled, ahogy testi szemeddel látod a dolgokat. Döntéseidet és cselekedeteidet saját felfogásodhoz és körülményeidhez igazítod, nem pedig Isten Igéjéhez. Ha látásban jársz, akkor érzelmeid és gondolataid irányítanak. A gondolataid és érzelmeid a te gondolataid és érzelmeid. Vizsgáld felül őket! Ne engedd, hogy eltérítsenek! Használd Isten Lelke által vezetett természetedet, hogy irányításod alá vond őket! Túl sokszor vagyunk a hit és kétkedés között „a 22-es csapdájába”* szorulva, őrlődve aközött, amit átformálódott szellemünk és testi elménk mond. Egyszer egy feldúlt apa Jézushoz vitte a fiát, hogy gyógyulását kérje. Jézus azt mondta neki: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9:23). Ekkor a fiú apja így szólt: „Hiszek, segíts legyőzni a hitetlenségemet!” Vannak idők, amikor egyszerre éljük meg a hitet és a kétséget. Ez az ember őszintén elismerte kétségeit, Jézus mégis csodát tett érte. Ha helyreigazításra szorult volna, Jézus megmondta volna neki, miben téved. Ha hite nem lett volna őszinte, azt az Úr tudta volna. Jézus azonban elfogadta hitvallását, annak ellenére, hogy ismerte kétségeit is. Három tanulság van ebben számunkra: 1) Ne félj elismerni kétségeidet! 2) Ne engedd, hogy kétségeid legyőzzék hitedet! Bármilyen helyzetben vagy is, Isten Igéje mutatja meg Isten akaratát, állj rá! 3) Add át kétségeidet az Úrnak, és mondd: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” Mennyi idő kell ahhoz, hogy megtanulj hitben járni? Egy egész élet! * Joseph Heller a második világháború utolsó éveiben játszódó szatirikus történelmi regényének címe. A 22-es csapdája egy olyan szituáció, melyből nem lehet győztesen kikerülni.

Mai Ige | Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány - Mai Ige | Mai Ige (http://maiige.hu/)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 29. - 12:29:31
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Január 31. - 19:11:01
Csendes Percek


2014. január 31. péntek

Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba." Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: "A Mester itt van, és hív téged." Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utánamentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem." Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte: "Hova helyeztétek őt?" Azt felelték: "Uram, jöjj és lásd meg!" Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: "Íme, mennyire szerette!" Közülük néhányan pedig így szóltak: "Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?"

Jn 11,27-37.

SZOMORÚ VAGYOK

Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. (Zsolt 34,19)

A sógoromat egy egyre romló agyi rendellenességgel diagnosztizálták. A férfi, akit a nővérem több mint negyven évig szeretett, élete végéhez érkezett. Utolsó levelében a testvérem részletezte férje romló tüneteit: hallucinációk, álmatlanság, zavartság és félelem. Ezekkel a szavakkal zárta a levelét: "Olyan szomorú vagyok". Szomorú - egy ilyen kicsiny szó fejezi ki a fájdalmát, aggodalmát és reménytelenségét.
Hogyan viszonyuljanak a hívő emberek a szomorúsághoz? Vegyük tudomásul, vagy tegyünk úgy, mintha nem is létezne? Rendben lévő dolog az, ha szomorúak vagyunk? Található-e remény a fájdalom és szomorúság között?
Jézus megérti a szomorúságot. Ő is megrendült Máriának a testvére halála fölött érzett fájdalmán, és sírt (Jn 11,33-35). A Gecsemáné-kertben azt mondta: "Szomorú az én lelkem mindhalálig" (Mt 26,38). Az Úr magához ölel minket, és velünk sír.
Szomorúságunk idején Isten reménységet ad. "Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek" Jn 16,22). "Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás" (Zsolt 30,6). Soha nem vagyunk egyedül szomorúságunkban. Isten közel van, hogy megvigasztaljon.

Imádság: Istenünk, áldásodat kérjük a szomorú emberekre. Vigasztald őket, és add vissza nekik örömödet. Ámen.

Isten ismeri és megérti szomorúságunkat.


IMÁDKOZZUNK A SZOMORÚ EMBEREKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Január 31. - 19:32:42
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Január 31. - 21:30:11
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 05. - 10:58:57
Napi remény

Álmodj nagyot!

    „Legyen áldott Isten, aki az ő hatalmas erejével a bennünk elvégzett munka során sokkal többet tud tenni, mint amit mi valaha kérni vagy álmodni mernénk – végtelenül a mi legmerészebb imáink, vágyaink, gondolataink vagy reményeink felett.” Efézus 3,20 (LB fordítás)A hit az, amikor Isten tervét választod és elfogadod azt az élet minden területén. Semmi sem valósul meg az életben, ha előtte nem álmodod meg. Isten megadta azt a képességet, hogy álmodjunk, alkossunk és elképzeljünk. Ha merünk álmodni, az a hit cselekedete. Minden, ami ezen a bolygón van, álomként kezdődött.

Szóval, honnan tudod meg Isten álmát az életedre nézve? Három dolgot kell tenned:

Először merned kell kérni. Az Efézus 3,20 ezt mondja: „Legyen áldott Isten, aki az ő hatalmas erejével a bennünk elvégzett munka során sokkal többet tud tenni, mint amit mi valaha kérni vagy álmodni mernénk – végtelenül a mi legmerészebb imáink, vágyaink, gondolataink vagy reményeink felett.” (LB fordítás)

Ha meg szeretnéd tapasztalni Isten áldásait az életedben ebben az évben, akkor merned kell kérni azokat. Azt kell mondanod: „Istenem, mi a te álmod az életemmel? Mit szeretnél, mit tegyek?” Aztán kérdezd meg magadtól: „Mire lennék hajlandó Istenért, ha tudnám, hogy nem fogok elbukni?” Engedd, hogy ez kitágítsa a látókörödet.

Másodszor hinned kell Isten ígéreteiben. A Biblia ezt mondja a Jeremiás 32,27-ben: „Én vagyok az Úr, minden ember Istene ezen a világon. Lehet valami túl nehéz nekem?” (NLT fordítás)

Soha ne engedd, hogy egy lehetetlen helyzet megfélemlítsen. Inkább arra motiváljon, hogy többet imádkozz, jobban higgy, jobban bízz, többet tapasztalj, többet tanulj és jobban növekedj. A hit mindig a lehetetlen területén működik.

Hudson Taylor azt mondta, hogy három állomása van Isten akaratának: a lehetetlen, a lehetséges, és a megvalósult.

Harmadszor pedig álmodj nagyot. „Kérd tőlem, és én örökségeddé teszem a nemzeteket, neked adom a földkerekséget.” (Zsolt 2,8)

Az Istened nagysága kell meghatározza a kitűzött célod nagyságát. Nem hiszel még eléggé Istenben, amíg meg nem próbálkoztál valami olyasmivel, amit nem lehet emberi erővel megvalósítani. Ha tudni akarod, hogy mekkora kell legyen az álmod, tedd fel magadnak ezt a két kérdést: Mennyi időt tudsz erre szánni? Ha ez az álom olyan, amire az egész életedet rá tudod szánni, akkor igazán nagyot tudsz álmodni.

A másik kérdés az, hogy milyennek vagy megteremtve? Milyenek a szellemi ajándékaid, milyen a szíved, milyenek a lehetőségeid, milyen a személyiséged, és milyen tapasztalataid vannak? Ez az öt dolog határoz meg téged. Mit szeretsz csinálni? Mire van tehetséged?

Álmodj nagy álmokat Istenért! Ez az első lépés a hitben való járásban.

Beszéljünk róla:

    Vártál már Istenre, hogy teljesítse az álmodat? Mit kértél tőle az álmoddal kapcsolatosan?
    Mire lennél hajlandó Istenért, ha tudnád, hogy nem fogsz elbukni?
    Hogyan változik az Istenbe vetett hited mértéke az álmaid tükrében?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 07. - 11:35:43

2014. február 7. péntek

Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.
Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé.
Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ézs 40,26-31.

LÉGÖRVÉNY

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,31)

Nemrég, amikor repülőn utaztam, erős légörvénybe kerültünk. A gép elkezdett rázkódni, az italom majdnem kilöttyent, és a pilóta bemondta, hogy maradjon mindenki ülve, és kapcsolja be a biztonsági övét. Egyre nyugtalanítóbb lett a helyzet, és nagyon össze kellett szednem magam, hogy leküzdjem a félelmemet. Azután a pilóta újabb bejelentést tett, hogy magasabbra emelkedünk, ezzel a légörvény fölé kerülünk, ahol csendesebb a levegő. Ez sikerült is neki.
Amikor a történteken elmélkedtem, eszembe jutott, hogy a sasok is mikor viharba kerülnek, hagyják, hogy a szél a vihar fölé emelje őket. A fent idézett igeversben azt olvashatjuk, hogy ha bízunk Istenben, nem kell hagynunk, hogy a problémáink félelemben és rettegésben tartva lehúzzanak, mert a gondjaink fölé emelkedve, Istenben megnyugodhatunk.
Ma már, ha az élet viharai lecsapnak rám, hagyom, hogy a Szentlélek Istenhez emeljen, ahol az ő védelmében, gondoskodásában, és békességében lehetek.

Imádság: Kegyelmes Urunk, köszönjük, hogy emlékeztetsz, hogy az élet viharai fölé emelkedhetünk, ha nem csak a földi dolgokra, hanem leginkább rád tekintünk. Ámen.

Isten segítségével ma is a problémák fölé tudunk emelkedni.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 07. - 11:55:37
AMEN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 08. - 15:20:54
Napi remény
Vesd Istenbe a bizalmadat, hogy erőt adjon!

    „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)Életed minden területén biztos alapot nyújt, ha kapcsolatod van Jézussal; beleértve a fizikai erőnlétet is.

Azáltal, hogy biztos kapcsolatban vagy Vele, számtalan módon fejlődhetsz és változhatsz; sőt, olyan területeken is, amelyeken ez máskülönben lehetetlen lenne. Ha jobban meggondoljuk, Isten nélkül egyáltalán sem tudunk változtatni az egészségünkön; de igaz az, hogy „mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Mint oly sok egyéb változás az életünkben, az is lehetetlen vállalkozásnak tűnhet számunkra, hogy egészséges életmódba kezdjünk. Valóban: könnyen kudarcot vallunk, ha a saját erőnkből próbáljuk megtenni! Alkalmatlanságunk megtapasztalásakor élhetjük át igazán, milyen tökéletesen megmutatkozik Isten ereje a hitből élők számára.

Ezért van szükség a hitre ahhoz, hogy egészségesen tudjunk élni; úgy, ahogy azt Isten szeretné. Soha nem leszünk rá képesek, hogy a saját erőnkből kitartsunk, mégpedig azért nem, mert nem így lettünk megteremtve! Bármihez, amit saját erőnkből képesek vagyunk megtenni, nincs szükségünk hitre; és megszoktuk, hogy ha egyszer nincs szükségünk hitre, akkor hit nélkül éljünk.

De ha Krisztushoz jössz, hogy beismerd gyengeségeidet, Ő gyakran a legnagyobb erőtlenséget változtatja legnagyobb erősségeddé. Ráadásul nagyon szívesen teszi ezt! Ha úgy érzed, hogy gyenge a hited, vagy nem tudsz hinni, akkor csak bízz Istenben, és hagyd, hogy a hitet a legnagyobb erősségeddé változtassa!

Ez azonban csak Isten erejével lehetséges. A Biblia mondja, hogy a hit és az erő közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Minél több hited van Istenben, annál több az erő és az áldás az életedben.

Jézus viselkedése is alátámasztja ezt, amikor a szülővárosába, Názáretbe látogatott (ahogyan azt Máté evangéliuma 13. részében olvassuk): „Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.” (Mt 13,58)

Isten megáldja azokat, akik teljesen belé vetik a bizalmukat. Ha így teszel, Isten kiárasztja rád az erejét.  Ezt olvassuk a Bibliában Ábrahámról, a hit ősatyjáról: „Nem volt hitetlen, hogy kételkedjen Isten ígéretében. Ehelyett magasztalta Istent az ígéretéért, és hite által erőssé lett.” (Róm 4,20 GW alapján).

Az Ő ereje nélkül csak lemerül életünk energiaforrása. De Ő sosem szerette volna, hogy bárkivel is ez történjen. Úgy is elképzelhetjük ezt, mintha az életünk egy laptop volna, amelyet nem csatlakoztattak a töltőjéhez: az akkumulátor előbb-utóbb lemerül, és elfogy róla a töltés.

Miért akarna bárki így élni?

Képzeljük most el: olyan ez, mintha mindenkiben lenne egy kis elem. Ha végigküzdjük az életet a saját erőnkből, akkor folyton fáradtak leszünk. Ha azonban csatlakoztatjuk magunkat Isten hatalmas energiájú áramforrásához; ha beismerjük, hogy a segítségére van szükségünk, akkor fel tudunk töltődni.

Elég egyszerű a döntés, nem?

 

Beszéljünk róla:

- Mikor próbáltál meg legutóbb megoldani olyasvalamit, amit csak Isten ereje tudott elvégezni? Mit tett Isten ebben a helyzetben?

- Mi a különbség aközött, hogy a saját erőnkből, vagy Isten erejéből próbálunk meg egészségesen élni?

- Milyen figyelmeztető jelek vannak az életedben, amelyek azt mutatják, hogy Isten helyett a magad erejéből próbálsz megoldani egy helyzetet?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 09. - 05:19:01

2014. február 9. vasárnap

Jézus pedig így válaszolt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak." Erre ezt mondták neki: "Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!" Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha."

Jn 6,32-35.

MINDIG VAN TÖBB

Jézus azt mondta nekik: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35)

A Csendes Percek Kiadó csendesnapjának nyitó istentiszteletén vettem részt Lake Junaluska városában, Észak-Karolinában. Az alkalom lelkileg annyira felemelő volt, hogy amikor kimentem részt venni az úrvacsorai közösségben, a kenyeret egyből számba vettem, és nem mártottam bele a kehelybe. Megdöbbent kifejezéssel az arcomon néztem rá a lelkészre, aki kedves hangon csak ennyit mondott: "Ne aggódjon, mindig van több." Majd adott nekem egy másik darab kenyeret, hogy befejezhessem az úrvacsorát.
A lelkész szavai: "Mindig van több", végigkísértek a konferencia teljes ideje alatt. Hallottam azt a bibliai szakaszt (1Kir 17,14-16), amely leírja, hogyan nem ürült ki a lisztesfazék, és az olajoskorsó, hogy Illés, az özvegyasszony és a fia minden nap enni tudjon.
Túl gyakran kezdünk el aggodalmaskodni olyan dolgok miatt, melyeket nem tudunk irányítani. Elfelejtjük, hogy nem számít, mi folyik a világban, mert élhetünk Isten békességében, amely minden értelmet meghalad (Fil 4,7). Istennél mindig van több azok számára, akik hisznek.

Imádság: Kegyelmes Mennyei Atyánk, köszönjük a véget nem érő szeretetedet és irgalmadat. Ámen.

Milyen helyzetekben kellene Istentől hallanom: "Mindig van több"?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 14. - 07:09:09
Csendes Percek
2014. február 14. péntek

Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

Mk 12,41-44.

EGY GYERMEK ADOMÁNYA

Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az Úrtól, aki adja azt neked. (5Móz 16,17)

Lelkész vagyok. Éppen köszönőleveleket írtam alá a templomunknak adományozó emberek részére, mikor az egyik levélen megállt a szemem. A heti 25 centes adomány jelentéktelennek látszódhatott volna, kivéve, hogy egy elsős gyerektől jött. Az az adománykártya volt talán a legfontosabb az egész kupacban, nem a nagysága miatt, hanem azért, amit az az adományozó számára jelentett, és jelenthet majd az elkövetkezendő években. Arra emlékeztetett, amit a szüleimtől tanultam. Az első 10 százalék, amit a Pittsburgh Press kihordása során kaptam, az az Istené volt. Akkor kezdtem tizedet adni, és azóta is teszem.
Ahogy a kártyát olvastam, elgondolkodtam a jövőről. Fogalmam sincs, merre tart majd ennek a gyermeknek az útja. Az anyagi áldozat egy nap a gyülekezet felé tanúsított legnagyobb áldássá fordulhat majd. Ha Isten munkájában részt vállal valaki, sok ember élete megváltozhat.
Ugyanazon a napon, mikor aláírtam a leveleket, egy házaspár keresett meg, hogy szeretnének egy nagyobb adományt adni azért, hogy a gyülekezet szolgálatát bővíteni tudjuk. A mérete a két ajándéknak nagyon különböző volt, de a lelkület mögötte ugyanaz.

Imádság: Istenünk, taníts minket nagylelkűnek lenni. Ámen.

Hogyan tudnék még nagylelkűbben adakozni Istennek?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 14. - 07:17:32
AMEN!! Orulok ennek az igenek!! :angel:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Február 14. - 08:43:38
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 14. - 12:27:21
Szeretet

„…szeressük egymást…” (1János 4:7)

 A szeretet lassú a gyanakvásra, de gyors a bizalomra; lassú az ítélkezésre, de gyors az igazolásra; lassú a sértésre, de gyors a védelemre; lassú a leleplezésre, de gyors az oltalmazásra; lassú a szidásra, de gyors az együttérzésre; lassú a lekicsinylésre, de gyors a másik megbecsülésére; lassú a követelésre, de gyors az adakozásra; lassú a kötekedésre, de gyors a segítségre; lassú a neheztelésre, de gyors a megbocsátásra. Jerry Cook beszél egy olyan gyülekezetről, ahol a tagok a következő fogadalmat tették egymásnak: „Sohasem fogok szándékosan olyat mondani vagy tenni, amivel megbántanálak. Mindig, minden körülmények között segíteni és támogatni foglak. Ha a földre estél, és képes vagyok felemelni téged, felemellek. Ha szükséged van valamire, ami nekem van, megosztom veled, sőt, ha szükséges, neked is adom. Nem számít, mit tudok meg rólad, nem számít, bármi is történik a jövőben – akár jó, akár rossz – az irántad való elkötelezettségem nem változik, és ez ellen semmit sem tehetsz.”
Az 1Korinthus 13:7-ben azt olvassuk a szeretetről, hogy: 1) „mindent hisz”. Ha valaki, akit szeretsz, kétséges helyzetbe kerül, a szeretet azt mondja: „Ő nem ilyen ember; biztosan nem így értette.” 2) „mindent remél”. A szeretet nem csupán azt látja, hogy az emberek milyenek, hanem, hogy milyenné lehetnek Isten kegyelme által. Ha engeded, Isten meg fogja tölteni szívedet ilyen szeretettel. 3) „mindent eltűr”. Amit itt az „eltűr” szóval fordítunk, az eredeti görög nyelvben: „alatta marad” (pl. tehernek). Ez egy harcászati fogalomként is használt kifejezés, azt jelenti, amikor a katonák a légió hadijelvényét beletűzték a földbe, és „alatta maradtak”, megvédték azt mindenáron. Olyan, mintha azt mondanád: „Nem moccanok innen, megállom a helyem szeretettel érted.” Ma add tovább másoknak azt a szeretetet, amit Istentől kaptál!
(Mai ige)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 14. - 14:29:57
Köszönöm Jázmin! A szívemhez szólt! Ebben szeretnék növekedni!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 15. - 11:00:21
Csendes Percek
2014. február 15. szombat

Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.

2Kor 5,1-10.

IGAZI SIKER

Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben... Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. (Mt 6,20-21)

Mi az igazi siker? Sok ember számára egy jó munkahely, virágzó üzlet, magas beosztás, vagyontárgyak vagy anyagi javak jelentik a sikert. Mint mások, én is ezen a véleményen voltam addig, míg egy nap Isten megváltoztatta a nézőpontomat.
Azon a napon meghalt a nagybátyám. Elhamvasztották, én pedig zaklatott és csalódott voltam, hogy a teste porrá vált. Aztán rájöttem, hogy semmit sem vihetünk magunkkal a földről. Minden vagyonunk jelentéktelenné válik, mikor meghalunk.
Ez az élmény felnyitotta a szememet az igazságra. Nem mérhetjük a sikert csupán olyan földi mércével, mint iskolázottság, beosztás, gazdagság vagy tekintély. Más értékek fontosabbak az életben, olyan értékek, melyek örökkévalók. Csak az evilági tetteinket és a Krisztussal való kapcsolatunkat vihetjük magunkkal az örökkévalóságba.

Imádság: Urunk, segíts, hogy mércéd szerint mérjük a sikert. A Jézustól tanult szavakkal imádkozunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. (1Kor 13,13)
Imádkozzunk azokért, akik nem Jézus Krisztust!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 16. - 04:17:51
Csendes Percek

2014. február 16. vasárnap

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

2Tim 3,16-17; Zsid 4,12.

EGY GYERMEK BIBLIÁJA

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

Mikor gyermek voltam, a szüleim egy bibliagyűjteményt tartottak a nappaliban egy szép vitrinben. Mindenféle színű és méretű volt, néhány régi, néhány újabb. Nagyon szerettem kivenni, és sorba állítani őket a szőnyegen. Szerettem a bőrkötéseket szagolni, és végiglapozni a finom oldalakat.
A hatodik születésnapomra kaptam egy saját Bibliát. Minden héten elvittem magammal a vasárnapi iskolába. Gyerekkoromban igeverseket tanultam meg, megismertem a hősies próféták, istenfélő férfiak és nők történeteit, és felfedeztem, mit is jelent valójában a vágy a Jézussal való személyes kapcsolatra.
Felnőttként a Zsoltárok könyvének egy verse különös jelentőséggel bír számomra: "Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg" (Zsolt 119,15-16). A zsoltáros láthatóan vágyik Isten igéjére, és én is ezt kívánom a saját életemre.
Ahogy imádkozva tanulmányozom Isten igéjét, az igazság reményt és bátorítást nyújt számomra. Jobban ellenállok a kísértéseknek és hamis tanításoknak, és egyre inkább az a nő formálódik ki belőlem, akit Isten látni akar.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy időt szánjunk igéd tanulmányozására még a legzsúfoltabb napokon is. Ámen
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 17. - 15:53:03
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Február 17. - 17:31:22
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 18. - 08:35:29
A naponkénti kereszt­hordozásról

2014 - Áhítat, 2014. február 18. kedd
Olvasmány:
Lk 9,23–27

Ha a célod Krisztus kö­vetése, akkor elég csak a mai ehhez szükséges ál­dozatokat vállalnod!

 Azután így szólt mindnyájukhoz: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.  Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.  Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi?  Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.  Bizony, mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát.”

Magyarázat

Mit szeretnél elérni? Mi az életcélod? Vannak, akik már nem mernek messzebbre nézni a holnapnál, sőt inkább csak a ma, a most távlata létezik. „Csak ezt a napot éljem túl!” Azonban pont ez a túlélés kerül veszélybe, ha nincs miért megélni a holnapot. Ha a következő napok és a napokból összeálló élet nem ragad meg többet a ma túlélésénél.
Ha van célod, merd kimondani! Először önmagadnak megfogalmazva, majd másokkal is megosztva: ezért élek! Ezt szeretném elérni! Enélkül az elért sikerek nem visznek előbbre. Sőt, minél több van a sikerekből máshol, annál inkább nyilvánvaló az Egyetlen hiánya. Mert igazából csak az az egy a fontos! Nem pótolható, hiánya nem kompenzálható.
A Mester abban is segít, hogy e cél megfogalmazásakor senki el ne tévedjen. A cél: Krisztus követése! Ezt valld meg, erről beszélj, ez töltse be az életed! Mint az olimpiára készülő bajnokaspiráns – e célnak rendelj alá mindent!
Ha a cél biztos, már elég, ha csak a ma terhét hordozod. Vele sikerülni fog! /UG/
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Február 18. - 08:38:44
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 18. - 11:31:10

2014. február 18. kedd

De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.
Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek.
Ezt mondom északnak: Add ide! - és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről,
mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.

Ézs 43,1-7.

A KÉZMŰVES MESTER

Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. (Zsolt 139,13-14)

Apám tegezeket készít íjjal vadászó embereknek. Valódi bőrbe részletesen kidolgozott képeket metsz. Amikor legutóbb nála jártam, egy sas alakját metszette egy oldal tegezbe. Belenyomta a pengét a rugalmas bőrbe, és változtatta a metszés mélységét, hogy különböző árnyalatokat hozzon elő. Karmazsin festékkel kente le a bőrt, ezzel növelve szépségét.
Amint apám dolgozott, arra gondoltam, milyen gyakran elfelejtem értékelni Isten kreativitását másokban és magamban. A Biblia azt tanítja, hogy minden ember fontos az Istennek. Isten egyedi adottságokkal és céllal alkot minket. Pál apostol emlékeztet, hogy "Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Ef 2,10)
A Bibliát tanulmányozva mind többet tanulunk az Úrról, ami segít, hogy egymásra úgy tekintsünk, mint Isten szeretett mestermunkáira. Ahogy apám a rugalmas bőrt metszette, úgy tesz értékessé minket Teremtőnk szeretete és kreativitása. Mindannyian, mint egyedi teremtmények értékesek vagyunk, egyszerűen azért, mert Istenéi vagyunk.

Imádság: Urunk, segíts úgy tekinteni másokra és magunkra, mint a te egyedi mestermunkáidra, akiket Krisztus Jézusban teremtettél. Ámen.

Egyedi teremtmények vagyunk Isten dicsőségére.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MEGERŐSÍTÉSRE VÁGYNAK!

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 19. - 11:45:00

2014. február 19. szerda

Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: "Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani." Jézus erre így válaszolt: "Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!" Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?" Ő így válaszolt: "Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. (Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.)"

Mt 17,14-21.

HEGYEKET ELMOZDÍTANI

Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. (Mt 17,20)

A barátaimmal való beszélgetés után rájöttem, hogy Máté evangéliumának ezt a versét másként értelmezem, mint a többség. A tanítványok nem értették, miért nem tudtak meggyógyítani egy fiatal fiút. Jézus elmagyarázta nekik, hogy a hitük volt gyenge. Igaz hittel minden lehetséges, mondta Jézus, még a hegyek megmozdítása is.
Ezt az igét olvasva, sokan egy hatalmas hegyet képzelnek el, ami felemeli szikla és erdő szoknyáját, és lépdel balra vagy jobbra, utat készítve céljaiknak. Az én képzeletemben viszont, talicska és lapát jelenik meg. Így mozgatom a hegyemet, szikladarabonként.
Még erős hittel is Isten időzítésétől függ, hogy hogyan mozdítjuk el a hegyet. Ugyanúgy, ahogy hiszünk az imáinkra adott válaszokban, a türelem és könyörgések (talicska és lapát) segítenek elérni a csodát, amit várunk. Ha ez Isten akarata, hitünkön keresztül kérhetjük az ő erejét elmozdítani hegyeinket szikláról sziklára haladva.

Imádság: Drága Istenünk, add, hogy hitünk olyan erős legyen, hogy hegyeket tudjunk megmozgatni. Tarts meg minket, amint elmozdítjuk őket akaratod szerint. Ámen.

Isten segítségével hegyeket tudok megmozgatni - egyszerre csak egy szikladarabot.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI NEHÉZ TERHET HORDOZ!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 20. - 04:21:34
2014. február 20. csütörtök

Jézus ezt is mondta: "Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás."
Majd így folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak."

Mk 4,26-32.

A HIT MAGJAI

Imádkozzatok énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. (Ef 6,19)

Házunk előző tulajdonosai kikövezték a hátsókertet, hogy egyszerűbb legyen a gondozása. Mi azonban egy igazi kertet szerettünk volna, ezért felszedtünk néhány követ és feltöltöttük földdel a területet. Hetekig tanakodtunk, hogyan nézzen ki a telek, azonban elmulasztottuk az ültetés idejét. Kezdő kertészekként izgultunk, nehogy egy növényt vagy bokrot rossz helyre ültessünk. Végül, vettünk jó pár tasak virágmagot, és egyszerűen elszórtuk a földre, remélve, hogy néhány majd csak kinő. Gyönyörű színeket és pompás illatokat kaptunk jutalmul.
Egy nap, amikor gyönyörködtem a kertben, eszembe jutott, Isten arra hív, hogy a hit magjait ültessük el. Azonban gyakran, ahelyett, hogy elmondanám Isten csodálatos dolgait, amelyeket az életemben véghezvitt, hallgatok. Aggódom, hogy "rosszul fogom csinálni".
Amióta azonban megtanultam a kertem leckéjét, nem habozok hinteni Isten igéjének magvait, bárkinek, aki kész meghallgatni. Egyedül így tudunk megnyerni új hívőket.

Imádság: Drága Istenünk, kérünk, adj nekünk bátorságot és a megfelelő szavakat, hogy beszélhessünk másoknak rólad. Ámen.

Ma beszélgetni fogok egy nem keresztyén barátomnak a hitemről.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 22. - 07:15:08
2014. február 22. szombat

A karmesternek: Dávidé, az ÚR szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az ÚRnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az ÚR.
Ezt mondta: Szeretlek, URam, erősségem!
Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!
Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.
A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám.
Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.

Zsolt 18,1-7.

MELLÉM ÁLL

Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. (Zsolt 145,18-19)

Az elmúlt évben, középiskolás koromban egyszer egy focimeccs közben megsérültem. Miután levittek a pályáról az oldalvonal mellé, a csapatunk erőnléti edzője nekilátott megvizsgálni. Édesanyám a pálya másik oldalán a lelátón ült, és figyelte a történéseket. Ekkor azt mondtam az edzőnek, telefonálnom kellene édesanyámnak, hogy jöjjön ide a hordágyhoz. Amikor anya megkapta a hívást, a nővéremmel együtt azonnal odarohantak hozzám.
A Biblia beszél arról, hogy ha az Urat hívjuk segítségül imádságban, bármi legyen is a helyzet, ő mindig válaszol. Ahogy édesanyám is tette értem, Isten segítségünkre siet, ha kérjük. Az Úr mindig megadja a kimenekedést, a segítséget és az erőt a szükségben lévőknek, amikor kérik azt.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy hozzád forduljunk, amikor bajban vagyunk, és emlékeztess arra, hogy te mindig szeretsz bennünket. Köszönjük neked Fiadat, Jézust. Ámen.

Ha hívjuk Istent, ő mindig válaszol.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Február 22. - 08:05:40
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 24. - 10:08:21
2014. február 24. hétfő

Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

Jn 11,17-27.

A FELTÁMADÁSBAN VALÓ HIT

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. (Jn 11,25)

2008-ban, amikor édesapám váratlanul meghalt, depresszióba süllyedtem, és hosszú időre teljesen némának éreztem magam. A pszichológussal töltött együttlétek nem húztak ki a depresszióból, egyre mélyebbre süllyedtem a szomorúságban.
Végül a több mint kétezer évvel ezelőtti esemény emelt ki a sötétség mélységéből, nagyobb együttérzéssel, hittel és erővel. A feltámadás ígérete balzsamként hatott állandó és mélyen gyökerező szomorúságomra. Annak felismerése, hogy Jézus nem maradt a kereszten, vagy a sírban, hanem feltámadt a halálból, ahogyan megígérte, hatalmas vigasztalás volt számomra.
A Krisztus feltámadásának bizonyossága életem erős horgonya lett. Bizonyosságot nyertem afelől, hogy egy napon, a dicsőséges feltámadás napján újra együtt leszünk mindnyájan, egy olyan helyen, ahol sem félelem, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé. A Krisztus feltámadásának reménységében tudom, hogy nem veszítettem el édesapámat, mert ő az Úrnál van, és az Úr pedig velem van.

Imádság: Élő és szerető Krisztusunk, vigasztald a szomorkodókat, hiszen a te szereteted erősebb a halálnál. Ámen.

Krisztus feltámadása bizonyítja, hogy a szeretet erősebb, mint a halál.


IMÁDKOZZUNK A LELKI BETEGSÉGEKKEL FOGLALKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Február 24. - 10:22:19
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 24. - 10:23:47
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 25. - 04:15:34
Napi reménység

A szeretet megbocsátja a bántást

    A gyűlölet felszítja a viszályt, de a szeretet minden vétket befed" (Péld 10,12 egyszerű fordítás)

75 2014.02.25.jpg

Példabeszédek 10,12 azt mondja: "A gyűlölet felszítja a viszályt, de a szeretet minden vétket befed" (egyszerű fordítás). Mi az, amit a "mindenből" nem engedtél még el? Mik azok a sérelmek az életedben, amelyekbe még mindig kapaszkodsz?

Talán gyerekkorodban bántott egy felnőtt - egy tanár, egy családtag, talán még a szüleid is. A Biblia azt mondja, hogy többféle ítélet is lesz a gyermek molesztálás, elhanyagolás, és elhagyás miatt. Egy nap Isten elégtételt vesz ezekért a dolgokért. Amikor Isten azt mondja: "Tisztelt apádat, és anyádat", nem azt mondja, hogy tiszteld a bűneiket, vagy az önzőségüket, vagy a rossz döntéseiket. Nem mondja, hogy hagyd figyelmen kívül az életedben lévő fájdalmat és vegyél fel egy vidám arcot, azt tettetve, hogy minden nagyszerű.

Tehát mire számít Isten? Hogyan várja tőled, hogy szeresd a romboló embereket, akik bántottak téged?

Nem várja tőled, hogy hagyd őket figyelmen kívül. Nem várja tőled, hogy csinálj úgy, mintha ez nem is létezne. Nem kéri, hogy kendőzd el, tagadd le, fojtsd vissza, vagy találj ki mentségeket azoknak az embereknek, akik bántottak téged.

Isten nem akarja, hogy színlelj. Azt szeretné, ha szembenéznél vele, mert nem tudsz megbocsátani, amíg nem szembesültél a dologgal. Abba kell hagynod a menekülést és a hibáztatást is.

Ha szeretnél azzá a szerető nővé, vagy férfivá válni, amivé Isten szeretné, hogy válj, akkor most kell megbírkóznod azzal a fájdalommal, amit valaki okozott a múltadban. Ha még mindig mérges vagy a szüleidre, vagy bárki másra, akkor még mindig megengeded annak az embernek, hogy uralkodjon rajtad.

Ne engedd ezt többé! Le kell számolnod a haraggal! Szembe kell nézned vele, hogy meg tudd bocsátani.

A Biblia azt mondja a Példabeszédek 19,11-ben:"dicsőségedre válik, ha nem veszed fel a sértést." De nem tudod nem felvenni, amíg szembe nem néztél vele, és meg nem bocsátottad. Azután majd el tudod engedni. A szeretet el tud engedni.

Tudjuk, hogy a szeretet "nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele" (1Korinthus 13,5 egyszerű fordítás). Nem tudom kinek kell megbocsátanod, de azt tudom, hogy ez az a nap, hogy megtedd. A szeretet el tud engedni. A szeretet megbocsát. Mert megérdemlik? Nem. Hanem mert ez az, amit Isten tett érted, és ez az egyetlen út ahhoz, hogy szabad légy.

Beszéljünk róla:

    Kik azok az emberek az életedben, akik bántottak, és akiknek meg kell bocsátanod?
    Mit változtat meg a megbocsátás azon a fájdalmon, ami történt? Mit változtat meg benned? A jövődben?
    Hogy tudja a Példabeszédek 19,11 megváltoztatni, hogy később miként reagálsz a bántásra?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 25. - 08:17:58
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 26. - 07:31:40

2014. február 26. szerda

Jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az ÚR Óbéd-Edóm háza népét és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Óbéd-Edóm házából Dávid városába. Amikor hat lépést tettek azok, akik az ÚR ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az ÚR színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid és Izráel egész háza az ÚR ládáját örömrivalgással és kürtzengéssel. De Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az ÚR ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az ÚR színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Az ÚR ládáját bevitték, és odatették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égőáldozatokat és békeáldozatokat mutatott be az ÚR előtt. Miután Dávid befejezte az égőáldozat és a békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet a Seregek URának nevében. Majd az egész népnek, Izráel egész sokaságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy lepényt, préselt datolyát és aszúszőlőt. Azután az egész nép hazament. Dávid is visszatért, hogy megáldja háza népét. De Míkal, Saul leánya kijött Dávid elé, és ezt mondta: Milyen dicső volt ma Izráel királya! Úgy mutogatta magát szolgáinak a szolgálói előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni! Dávid ezt felelte Míkalnak: Az ÚR színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apád helyett és egész háza népe helyett, és engem rendelt az ÚR népének, Izráelnek a fejedelmévé. Igen, az ÚR színe előtt! És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók, akiket te emlegetsz.

2Sám 6,12-22.

ISTENNEK TÁNCOLNI

Az Úr színe előtt jártam szent táncot... Igen, az Úr színe előtt! És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak... (2Sám 6,21-22)

Amikor családommal a tengeren túl éltünk, egy nemzetközi gyülekezetbe jártunk. Mindannyian elkötelezett követői voltunk Krisztusnak, noha különböző országokból és felekezetekből érkeztünk. Az egyik asszony Krisztus iránti tiszteletét kivételes módon mutatta meg, mely szintén példázta, hogy istentiszteletünket különbözőképpen fejezzük ki. A zene alatt a gyülekezet mögé vonult, és kezében egy csörgődobbal táncolni kezdett, amíg mi többiek, énekeltünk.
Zavart, amikor először láttam. Csodálkoztam, és kellemetlenül éreztem magam, mert az elképzeléseimnek nem felelt meg, hogy tánccal imádjuk Istent. Az első gondolataim hasonlóak voltak Mikáléhoz, amikor Dávidot látta táncolni Isten előtt. Úgy gondoltam, a tánc nem helyénvaló egy istentiszteleten.
Mikal elmondta Dávidnak érzéseit. Dávid válaszának elolvasása után ráébredtem, hogy a táncoló asszony Isten iránti tiszteletét teljes odaadással fejezte ki. Nem törődött azzal, mit gondolnak mások; minden gondolatával, erejével, teljes lelkével imádta Istent. Ugyanezt szeretném én is tenni.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy istentiszteletünk tetszésedre való legyen. Ámen.

Csak Istenre figyelek istentisztelet alatt?


IMÁDKOZZUNK, HOGY TELJES ODAADÁSSAL TISZTELJÜK ISTENT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 26. - 08:54:45
Idézet
Csak Istenre figyelek istentisztelet alatt?

Ezt nemreg feltette egy testver gyulekezetunkben. Jo kerdes!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 27. - 04:10:25
014. február 27. csütörtök

Jézus mondja: "Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?"

Lk 11,9-13.

ZOKNIT RÁ!

Így szólt (Jézushoz) egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni!" (Lk 11,1)

Tavaly tavasszal, a leparkolt autóm két fehér zoknit viselt a két visszapillantó tükrén. Azért tettem rájuk, hogy eltérítsem azt a kitartó verebet, aki látva magát a tükörben, minden nap kíméletlenül harcol saját tükörképével.
Amikor a családtagjaimért imádkozom, gyakran utánozom azt a kis tollas barátot. Nyugtalanító és félelmetes, hogy az ördögi erők ellophatják szeretteimtől Isten áldásait, és megpróbálom megvédeni őket izgatott imádságaimmal. Harcolok és küzdöm, hosszasan sorolom Istennek gyötrő aggodalmaimat. De aztán rájöttem, hogy a félelemből fakadó imádság unalmas és fárasztó. Ráadásul további aggodalmakat szül: elég erőteljesek voltak-e imáim ahhoz, hogy elhárítsák a szeretteimet fenyegető veszélyeket? Kihagytam-e valakit, vagy valamilyen helyzetet, amiért imádkoznom kellett volna?
Néha, amikor így, nem egészséges módon imádkozom, felidézem a verebet és a zokni-megoldásom hatékonyságát. Ez arra ösztönöz, hogy aggodalmaimat és félelmeimet fedjem el pozitív és hatásos imával, mint a Miatyánk. Ha így imádkozom a családomért, az nem kimerítő. Megnyugtat, hogy Isten, kinek szeretete messze meghaladja az enyémet, tudja, mire van szüksége szeretteimnek, és gondot visel rájuk.

Imádság: Drága Urunk, tarts minket távol szorongástól és a félelemtől! Taníts minket imádkozni! Ámen.

Ha kétségbe esel, mondd el a Miatyánkot!


IMÁDKOZZUNK A CSALÁDUNKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Február 27. - 18:00:06
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Február 28. - 07:27:49

2014. február 28. péntek

Jézus mondja: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

Mt 11,28-30.

FÁRADT LÁBAK

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Összepakoltuk a kempingfelszerelésünket, szedtük a sátorfánkat. Aztán ötéves lányommal, Alisonnal legyalogoltunk a hegyről a horgászlékig. Lenyűgözött Isten teremtésének fensége. A toronymagas fenyőfák őrségként sorakoztak, felvillanó képeket láttatva az alant elterülő nagyszerű tájról. Tekintetemmel a tájat szemlélve ezt mondtam Alisonnak: "Hát nem gyönyörű?"
"Nos, - válaszolt - nem, ha elfáradt a lábad." Ekkor vettem észre, hogy amíg én áhítattal a messzeséget fürkésztem, addig Alison tekintete a nehezen járható ösvényre szegeződött.
Előfordulhat velünk is, hogy a lábaink annyira fáradtak, hogy képtelenek vagyunk meglátni magunk körül a szépet. Az élet fárasztó ösvényén sokszor meg kell birkóznunk egy nehezen kezelhető kapcsolattal, idős szülőt kell gondoznunk, túljutnunk a veszteségen, megpróbálunk a felszínen maradni anyagilag. Bármi is van előttünk, Krisztus meghív bennünket: "Jöjjetek énhozzám". Amikor Istenhez megyünk imában és a napi bibliaolvasással, akkor a Szentlélektől tanulunk, és érezzük, amint Isten keze felemeli állunkat, hogy tekintetünket ne a fáradt lábainkra vessük, hanem csodáljuk a körülöttünk lévő lenyűgöző szépséget. A nehéz út megmarad, de a perspektívánk megváltozik, és a látvány áldásában részesülünk.

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy leveszed vállunkról terheinket, és lelkünknek megnyugvást adsz. Ámen.

Tekintetünket felemelhetjük, és reményt találhatunk Jézusban.


IMÁDKOZZUNK AZ ELFÁRADÓ LÁBÚAKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 01. - 04:19:41
2014. március 1. szombat

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz.
Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk méltóságát.
Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket!
Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket!
Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei.
Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában.

Ézs 35,1-6.

A HIT MAGVAI

Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. (Fil 2,13)

Amikor a Puerto Rico-i teológiai szemináriumban tanultam, elültettem néhány növénymagot az egyetem területén. Egy olyan részt választottam, ahol semmi sem nőtt, még gyom sem, mivel ott nem volt elegendő nedvesség és napfény. Azt mondták, csak az időmet fecsérlem, de a növények növekedése lassanként láthatóvá vált. Néhány év eltelt már, amióta elkerültem onnan. Amikor azonban meglátogatom a szemináriumot, erős és egészséges cserjéket látok a területen.
Ez a megtapasztalás ösztönöz a kis gyülekezetemben végzett lelkészi munkámban. Amikor a gyülekezetnek kihívásokkal kell szembenéznie, eszembe jut, hogy Isten nem mondott le a hit magjának nevelgetéséről bennem. Arra bátorít, hogy dolgozzak keményebben a rám bízott kicsiny és nagy feladatokon.
Talán nem is én magam választottam ki a terméketlen területet az egyetemen, hanem Isten vezetett ebben, hogy megmutassa, hogyan teremhet a szolgálatom gyümölcsöt, ha türelemmel és szeretettel végzem.
Isten kegyelméből folytatom a szolgálatot. Ő sok feladatot ad számunkra, és azt várja, hogy növekedjünk a hitünkben.

Imádság: Teremtő Istenünk, mutasd meg, hogyan éljünk néped és teremtett világod javára. Ámen.

Ahol mi talán csak gyomot látunk, Isten csodálatos kertet lát.
 
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 02. - 07:08:44
2014. március 2. vasárnap

"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
"Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

Mt 6,9-15.

A MEGBOCSÁTÁS KEGYELME

Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. (Mt 6,12)

Három fiúval hógolyóztam. A kesztyűs kezemmel jól összegyúrtam egyet a nedves hóban, és egy nyolcéves gyerek teljes erejével elhajítottam. A lövedék telibe találta Ken arcát. Odakapott a szeméhez, és néhány perc múlva már rohantak is vele a kórházba. A megdöbbenés és az émelygés vegyes érzése remegtette a térdeimet, amint némán ott álltam. Senki sem látta hogy én tettem, és én sem mondtam senkinek, pedig a sérülés hetekig tartó látási problémát okozott Kennek.
30 évig hallgattam a megbocsátásról prédikációkat, és megértettem, hogy a megbocsátás milyen sokat jelent Istennek. Elkezdtem tehát megbocsátani, és bocsánatot kérni.
Kent elsőnek hívtam fel. Verejtékes lett a kezem, ahogy a számát tárcsáztam. "Emlékszel még a hógolyóra, ami szemen talált?" - dadogtam, megvallva vétkemet, és bocsánatát kérve.
Azt mondta: "Természetesen megbocsátok. Hiszen gyerekek voltunk! És senkinek sem akartál sérülést okozni". Megnyugtatott, hogy az eset nem okozott tartós károsodást.
Felsóhajtottam, és hagytam, hogy a megkönnyebbülés érzése árasszon el. Köszönetet mondtam Kennek, és megköszöntem Istennek a megbocsátás ajándékát és Ken jóindulatát.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy megbocsátottad bűneinket. Mutasd meg azokat, akiknek meg kell bocsátanunk, és azokat is, akiktől bocsánatot kell kérnünk. Ámen.

Soha sem késő bocsánatot kérni.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Március 02. - 13:31:12
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 03. - 04:18:31

2014. március 3. hétfő

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!

Fil 4,6-9.

FELSZABADULVA

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,6-7)

Az egyik évben a tavaszi nagytakarítás közben egy eltévedt kismadár berepült a garázsba. Csapdájában körbe-körbe repkedett, nekiütközve a falaknak, keresve a menekülési lehetőséget.
Percekig tartó kétségbeesett küzdelem után a kimerült kis teremtmény megpihent az egyik belső ajtófélfa tetején. Gyorsan felkaptam egy seprűt, és a nyelét megmarkolva felnyújtottam oda, ahol a madár letelepedett. Nagy meglepetésemre átugrott a seprűre, és készségesen csücsült ott mindaddig, míg a bejárati ajtóhoz sétáltam vele, majd felröppent egy közeli fára, immár szabadon!
A madárhoz hasonlóan én is elszántan harcolok néha egy-egy problémával. Az aggodalmaskodásom csak növekszik, amint megpróbálok kiutat találni, és hamar belefáradok. Az ilyen esetekben emlékezhetek Pálnak a filippiekhez írott szavaira. A gondterheltség helyett Isten elé tárhatom imádságban a gondjaimat. Őnála nemcsak a válaszokat találom meg, de azt a békességet is, amely felszabadít.

Imádság: Istenünk, békesség forrása, taníts mindig téged keresnünk. Amikor az élet küzdelmeiben megfáradunk, mutasd meg szeretetedet a veled való közösségben. Ámen.

Isten békessége megszabadíthat az aggodalmaskodásainktól.


IMÁDKOZZUNK AZ AGGODALMASKODÁSOK KÖZÖTT ÉLŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 03. - 09:23:16
O0 Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Március 03. - 10:17:14
Amen!

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Március 03. - 10:29:19
Ámen!

 :int
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 04. - 14:11:28
2014. március 4. kedd

Így szólt hozzám az ÚR igéje:
Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.
De én ezt válaszoltam: Ó, Uram, URam! Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok! Az ÚR azonban ezt mondta nekem:
Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!
Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szólt az ÚR.
Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az ÚR:
Én most a szádba adom igéimet!
Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!

Jer 1,4-10.

KÉSZSÉG

Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! (Jer 1,7)

Az egyik barátom mesélte, hogy egyszer megkérték, énekeljen az istentiszteleten. Amint végignézett a gyülekezeten, a kisebbrendűség érzése fogta el, látva sok embert, akik előtte énekeltek már a gyülekezetben. Az istentisztelet után egy kedves asszony nagyon megdicsérte az éneklését, azt mondta, hogy ez volt az egyik legjobb bizonyságtétel, amit csak hallott. A barátom elmondta neki az alkalmatlansága feletti érzését, ahogy összehasonlítja magát más énekesekkel.
A hölgy azt válaszolta, hogy Isten kevésbé törődik alkalmasságunkkal, mint a szolgálatra való készségünkkel. Isten örül, amikor készek vagyunk használni a szolgálatra azt, amink van, függetlenül attól, mennyire alkalmatlannak gondoljuk magunkat.
Én kerekesszékben élek mozgássérültségem miatt. Ez az eset jó tanulság volt számomra, mert én is ugyanilyen érzésekkel küszködök, és állandóan össze hasonlítgatom magam másokkal. Az alkalmatlanságom azonban nem érinti a készségemet az Istennek való szolgálatra. Ő ismeri korlátainkat, és csak azt várja, hogy legyünk készek oda menni, ahová vezet, és tenni az ő akaratát.

Imádság: Urunk, segíts használni ajándékainkat és talentumainkat, és késznek lennünk akaratod teljesítésére. Ámen.

Istent jobban érdekli a készségünk, mint a képességünk.

IMÁDKOZZUNK AZ ÖNMAGUKBAN BIZONYTALANKODÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 05. - 21:37:41
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 07. - 09:11:26

2014. március 7. péntek

Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

1Kor 15,51-58.

A TELJES KÉP

"Teljes a diadal a halál fölött." Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? (1Kor 15,54-55)

Egyszer, hamvazószerdán részt vettem egy baráti család 16 éves fiának temetési szertartásán. Néhány nappal azelőtt halt meg egy autóbalesetben. Amint a gyászolók körbeállták a frissen behantolt sírt, mély fájdalom ömlött el rajtunk. Miért? - mintha ez a kérdés lett volna mindenki ajkán, - aki ígéretes jövő előtt állt, és szerette Istent, miért halt meg ilyen fiatalon?
Senki sem tudja, miért történnek tragédiák. De a teljes képet tekintve segítséget kaphatunk a válaszhoz. A hívő emberek tudják, hogy a történet nem fejeződik be hamvazószerdán. És nincs vége nagypénteken sem. Húsvét vasárnap reggelén a kő elgördült a sír elől, Jézus kilépett a sír sötétjéből, és végérvényesen széttörte a halál szorítását. A feltámadás reggelén Jézus elhozta számunkra azt a lehetőséget, hogy szembenézhessünk a halállal, és azt mondjuk: "Még nincs vége". Azoknak, akik a feltámadott Úrba vetik bizodalmunkat, Jézus az örök élet bizonyosságát adja. Szavai - "aki hisz énbennem, ha meghal is, él" (Jn 11,25) - fel nem fogható vigasztalást és reményt adnak minden benne hívőnek, különösen azoknak, akik egy szerettük elvesztése felett szomorkodnak.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy kereszthalált szenvedtél értünk, feltámadtál, és örökre győztél a halál felett. Ámen.

Krisztus Jézusban minden napon győzedelmeskedhetünk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Március 07. - 09:42:23
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 07. - 17:10:24
Ámen!
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 09. - 07:21:13
Miért van rám szüksége a gyülekezetnek?

    "Ti együtt Krisztus teste vagytok és egyenként mind részei vagytok annak." (1Korinthus 12,27 NLT fordítás)

81 2014.03.09.jpg

Egyik fő ok, amiért kapcsolatban kell állnod egy gyülekezettel, az, hogy betöltsd az elhívásod, miszerint más hívőket szolgálj gyakorlati módon. A Biblia azt mondja, hogy "Ti együtt Krisztus teste vagytok és mind részei vagytok annak." (1Korinthus 12,27 NLT Fordítás)

Krisztus Testének égető szüksége van a te szolgálataidra, kérdezd csak meg erről bármelyik helyi gyülekezetet. Mindegyikünk szerepet tölt be és minden szerep fontos. Isten számára nincs kis szolgálat, mindegyik ugyanúgy számít.

Hasonlóképpen a gyülekezetben sincs jelentéktelen szolgálat. Egyesek ugyan láthatóak, mások a színfalak mögött zajlanak, de mindegyik értékes. A kisebb vagy éppen láthatatlan szolgálatok hozzák gyakran a legnagyobb változásokat.

A lakásomban a legfontosabb fényforrás nem az ebédlőben lévő nagy csillár, hanem a kis éjszakai fény, mely megóv attól, hogy beüssem a lábujjam, amikor éjszaka felkelek. Nincs összefüggés a méret és a jelentőség között. Minden szolgálat számít, mivel a működéshez mindannyiunkra szükség van.

Mi történik, amikor a egyik testrészed nem működik tovább? Beteg leszel, a tested pedig szenved. Képzeld csak el, ha a májad úgy döntene, hogy mostantól csak önmagának él: "Fáradt vagyok! Nem akarom többé a testet szolgálni. Egy évig azt akarom, hogy engem etessenek. Azt kell tennem, ami a legjobb számomra. Vegye át egy más testrész a feladatom."

Tudod mi történne? Meghalnál. Napjainkban gyülekezetek ezrei halnak meg, mert a keresztények nem akarnak szolgálni. Sokkal szívesebben ülnek a nézőtéren, a Test pedig szenved.

Isten olyan szolgálatra hív el téged, ami minden képzeletet fölülmúl. Ő arra teremtett téged, hogy jó tetteket vigyél véghez, amelyeket már előre el is készített a számodra (Efézus 2,10). Bármilyen módon is szolgálsz valaki fele, tulajdonképpen Istent szolgálod.

Beszéljünk róla:

    Emlékezz vissza egy időszakra, amikor szükséged volt egy kis szünetre a szolgálatban. Miért éreztél így? Meddig tartott? Mik voltak a hatásai?
    Hogyan használod fel a képességeid, hogy szolgálj a gyülekezetben? Miért fontosak a képességeid a gyülekezet számára?
    Hogyan tudod megmutatni a szolgálat iránti - legyen az kis vagy nagyobb - megbecsülésed a gyülekezetedben?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 09. - 07:29:10
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Március 09. - 15:39:43
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 10. - 04:09:14

2014. március 10. hétfő

Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt (és minden vagyonát az orvosokra költötte), de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte: "Ki érintett engem?" Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt: "Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted!" De Jézus ezt mondta: "Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem." Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki: "Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel!"

Lk 8,42-48.

TÁNTORÍTHATATLAN BÁTORSÁG

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,16)

A mai kijelölt szakaszban szereplő asszony egyike a kedvenc hőseimnek. Vérzéses betegsége a törvény előírásai szerint tisztátalanná tette őt (3Móz 15,19). Senki sem érinthette, és meg is büntethették, ha valaki mást tisztátalanná tett azáltal, hogy megérintette. Borzasztó nyomorúságában félretette büszkeségét és a következményektől való félelmét, merészen Jézus mögé furakodott, és megérintette köntösét. Amikor Jézus odafordult hozzá, remegő lábakkal odalépett, eléje borult, és bevallotta vétkét.
Szinte magam előtt látom a jelenetet, amint Jézus lehajol, karjánál fogva felemeli az asszonyt, és azt mondja: "Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel" (Lk 8,48).
A Szentírás arról beszél, hogy ha készek vagyunk megalázni magunkat Isten előtt, ő kegyelmet gyakorol felénk. Az Ézs 30,18 azt mondja: ",még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson". Ha a meggyógyult asszonyhoz hasonlóan félretesszük büszkeségünket és félelmünket, és bátran Isten elé járulunk, gyógyulást találhatunk.

Imádság: Drága Istenünk, add, hogy hozzád menjünk, és meggyógyuljunk nálad. Ámen.

Mi gátol abban, hogy bátran Isten elé járuljak?


IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Március 10. - 13:29:05
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 10. - 21:41:19
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 11. - 19:32:48
2014. március 11. kedd

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.
Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,
a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.

Ézs 43,18-21.

EGY ÚJ ÚT

A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. (Jak 5,15)

Teljesen elkeseredtem, amikor kis imacsoportunkat fel kellett oszlatni. Mi öten minden csütörtök este találkoztunk a templomban, és több mint egy órát imádkoztunk.
Elkeseredésem ellenére, a technika segítségével imacsoportunk növekedett, és hatékonyabb lett. Mostanában sok embernek van mobiltelefonja, ami lehetővé teszi, hogy az imakérések pillanatok alatt körbeérjenek közöttünk.
Imaláncunkhoz többen kapcsolódtak, mint az eredeti öt ember, és az imádságra fordított időnk nincs többé a csütörtöki egy órára korlátozva. Most bármelyik nap bármely időszakában Isten elé tárhatjuk kéréseinket.
Mindig bízhatunk Istenben, szerető Atyánkban, hogy új lehetőségeket teremtve munkálkodik, hogy szolgálhassuk őt új és más utakon, és megvalósítsuk az ő tervét.

Imádság: Drága szerető Istenünk, ahogy imádkozunk azokért, akiknek imára van szükségük, magunkért is kérünk, tudva, hogy te meghallgatod, és válaszolsz a legszerényebb imára is. Hálát adunk, hogy segítesz nekünk a te országod munkájának részesévé lenni a szükséget szenvedők segítése által. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Bármikor kapcsolatban lehetünk Istennel.


IMÁDKOZZUNK A KÖZBENJÁRÓ IMACSOPORTOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 12. - 08:52:01
Napi remény

Venni a bátorságot kiállni Jézusért

     „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass" ApCsel 18:9bFontos, hogy megértsd Isten nézőpontját a kereszténység 3 legvitásabb területén, amint formálod a világképedet és kutatod a Szent Írást, hogy megtaláld Isten vezetését mindenféle dolgokra vonatkozóan. Azért ezt a hármat fogom említeni, mert ahhoz kell a legtöbb bátorság, hogy ezekről beszélj. Miért? Mert nem csak hogy a legtöbb ember nem fog veled egyet érteni, hanem vitába is fognak szállni veled.

Átlag feletti bátorság kell, hogy kiállj az ilyen nyomás ellen.

Sok dolog van a Bibliában, amivel úgymond nincs probléma. Mint például, hogy segítsünk a szegényeken. Ezzel senki nem vitatkozik. Ellenben van 3 aspektusa a keresztény világnézetnek, amit utál a világ és amiről a legtöbb keresztény sunyít. Ezek a szentség területei:

1. Az élet szentsége: Istennek terve van minden meg nem született gyermekkel. Isten eltervezte az életed még mielőtt megszülettél: "Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük." (Zsolt. 139:16) Ki kell állnunk azokért, akik nem tudnak magukért - a 70 millió meg nem született amerikaiért, akik itt lennének, ha nem abortálják őket. Ha kereszténynek vallom magam, hinnem kell, hogy minden élet szent.

2. A szex szentsége: A szex csak a házasságba való. A szex Isten ötlete volt. Nem mocskos vagy rossz; a szex szent. "Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten." (Zsid. 13:4) Isten utasításai sosem változnak: a házasságon kívüli szex nem elfogadható Isten számára. Az együttélés házasság előtt elfogadhatatlan Isten számára. A pornográfia és az, hogy a nőket valaki tárgyaknak tekintse, elfogadhatatlan Isten számára.

3. A házasság szentsége: Egy férfi és egy nő egy életre. Ez Isten eredeti szándéka. Sok ember megkérdezi, mit mond a Biblia a poligámiáról. Nem mindennel ért egyet a Biblia, amiről számot ad. Akkor miért is hívjuk "Szent" Bibliának? Mert az igazságot mondja, és nagyon világosan ír a házasság kérdéséről: "Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” (Mt. 19:4-6)

Sok kérdés van az életben, amiben a jóakaratú emberek sem értenek egyet. Például nincs szó a Bibliában a gazdasági helyreállásról és a keresztények ellentmondhatnak egymásnak ebben. Azonban ha Isten követőjének mondod magad, akkor egyet kell értened ennek a három dolognak a szentségében azzal, amit Isten mond. Ezenkívül kell venned bátorságot hozzá, hogy ki is állj ezen véleményed mellett, még akkor is, és főleg akkor, mikor ez nem a népszerű vagy a "politikailag korrekt" megoldás.

Beszéljetek róla:

Mikor volt utoljára, hogy kiálltál Jézus mellett, ha szóba kerültek ezek a témák? Mi tart vissza, hogy többször is hangot adj ennek?
Milyen előkészületekkel érhetnéd el, hogy hatékonyabb beszélgetéseket folytathass ezekben a témakörökben?
Mit gondolsz, hogyan befolyásol egy keresztényt a keresztényi világnézete a politikai választások során?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 12. - 09:07:02
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Március 12. - 09:50:02
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Március 12. - 16:24:06
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 14. - 07:06:58

2014. március 14. péntek

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

Ef 3,14-21.

ISTEN JELENLÉTÉNEK EREJE

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)

Öt évvel ezelőtt nagyon fájdalmas veszteséggel kellett szembenéznem: 20 éves házasságom bomlott fel. Annak ellenére, hogy pszichológus vagyok, és többeket segítettem át hasonló helyzeteken, úgy éreztem, hogy egyedül nem tudok túljutni fájdalmamon. Egész életemben, különösen gyermekkoromban és serdülőkoromban hallottam a Fil 4,13-at, de sohasem töltöttem időt azzal, hogy felismerjem jelentőségét. Üzenete Jézus Krisztus ígéretének erejéről és igazságáról beszél.
Istenhez fordultam. Ez által a személyes lelki kapcsolat által megtanultam, hogy Isten mindig jelen van, hogy megvigasztalja lelkünket, és megtart bennünket a kihívásokkal teli időszakokban. Ha Isten nem lett volna az életemben, nem tudtam volna felülkerekedni fájdalmamon és szomorúságomon.
Ma Isten szeretetével megerősödve élek. Az az imádságom, hogy Isten jelenléte vegyen lakozást minden ember életében, akinek fájdalmai vannak.

Imádság: Istenünk segíts, hogy továbbra is beléd vessük bizalmunkat. Jelenléteddel erősíts meg minket. Jézus nevében imádkozunk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma... Ámen." (Mt 6,9-13)

Amikor úgy érzem, nem vagyok képes folytatni, Isten ereje fog megtartani.


IMÁDKOZZUNK A KRÍZISBEN LÉVŐ HÁZASSÁGOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 14. - 08:49:52
Ámen!  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 17. - 04:22:06
Napi remény
Kitől kérhetsz segítséget?

    „Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

87 (3).jpg

Amikor nagy megpróbáltatásokon megyünk keresztül az életben, a legtermészetesebb reakciónk visszahúzodni és elszigetelni magunkat. Mi magunk akarunk megbírkózni vele. Titokban szeretnénk tartani a veszteségeinket, a kudarcainkat és a krizíseinket. Visszahúzódunk. De az nem jó, ha ezt tesszük!

Pont a csalódásokban, krizísekben és veszteségben van a legnagyobb szükségünk a barátainkra. Meg kell tanulnunk elfogadni mások segítségét. Isten nem azt szeretné, hogy egyedül birkózz meg az életedben levő fájdalommal és stresszel. Isten úgy teremtett minket, hogy szükségünk van egymásra. Társas lények vagyunk. Az első dolog, amit Isten az Édenkertben mondott, hogy nem jó az embernek egyedül! Arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatban éljünk más emberekkel.

A Jób 6,14 ezt írja: „Amikor a kétségbeesett ember lemond a mindenható Istenről, legalább a barátai mellette kellene, hogy maradjanak.” (MSG fordítás)

Lesz az életedben olyan időszak, amikor annyira nagy lesz a fájdalmad, hogy azt mondod, "már Istenben sem tudok hinni!" Ilyenkor szükséged lesz olyan barátokra, akik így szólnak: „Rendben, akkor mi most helyetted is hinni fogunk Istenben!”

Lesz olyan idő, amikor azt mondod, "semmi hitem nem maradt, tele vagyok kétségekkel!" Ekkor lesz szükséged azokra a barátokra, akik azt mondják, "nekünk helyetted is lesz hitünk, mi most helyetted is Istenben fogunk bízni!"

„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Mi a Krisztus törvénye? Szeresd felebarátodat, mint magadat! A Biblia megparancsolja, hogy segítsük egymást! Minden alkalommal, amikor segítesz valakinek, akinek fájdalommal kell megbirkóznia, betöltöd Krisztus törvényét.

Ha csak egyedül próbálod megoldani a problémáidat, csak még jobban kimerülsz és stresszes leszel. Meg kell tanulnod elfogadni mások segítségét, és hagynod kell, hogy a barátaid átsegítsenek a nehéz időszakokon.

Beszéljünk róla:

    Kik azok, akik melléd állnak a veszteség és csalódás időszakában is? Hogyan tudod ezt viszonozni?
    Hogyan tudja egy kis csoport megadni neked a szükséges segítséget, amikor nehéz időszakon mész át?
    Mit tanulhatunk meg Istenről a hívő barátaink segítsége által?
Én teljesen egyedül maradtam. Nekem nincs emberem.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Március 17. - 08:59:29
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 17. - 12:33:52
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 17. - 19:26:36
Eddig azt hittem elolvassátok a topicot, azért lájkoljátok, de már látom, hogy nem. Nagyon fájó csalódás ez nekem.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 17. - 20:23:01
Kedves Irma!
:2smitten:

Egyetlen like-ot sem szoktam úgy kiosztani, hogy el ne olvastam volna előtte, amiről állítom, hogy tetszett!
Lehet, hogy az utóbbi megosztásodnak a végét rosszul értelmeztem, de maga az írás továbbra is tetszik!
:szelid:
Ha segítségre van szűkséged, s valamelyikünknek módjában áll az érintett területen szolgálni feléd, kétlem, hogy bárki is visszaútasítana itt az aktív tagok közül.
szivetadja
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Március 17. - 21:44:33
Én is elolvastam az írást, másképp nem jelöltem volna be hogy tetszik. Nem az utolsó mondat tetszett hanem ami azelőtt áll. Nekem sem szokásom, hogy olyasmit jelöljek be, hogy tetszik amit előtte nem olvasok el.

 :szelid:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 17. - 21:49:57
Hát ez igy még fájóbb.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 17. - 21:52:52
Most már tényleg nem értelek.
Nem mondanád el a megbántottságod okát?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Március 18. - 08:52:33
Draga Irma! Ha nincs embered,de van Krisztusod akkor az a legfontosabb.Isten neha ugy eri el jobban,h Ra tamaszkodjunk,hogy engedi h "ember" nelkul legyunk. Imadkozom erted, Testverem! Milyen lelki problemad van,mondd el hadd segitsunk!!Aldjon az Ur!  :2smitten: :2smitten: :int2:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 24. - 17:38:56
Ne gyűjtögesd a fájdalmadat, beszélj róla Istennek!

    "Kelj föl, kiálts éjjel, még akkor is, ha az éjszaka elkezdődött. Öntsd ki szíved, mint a vizet - az Úrhoz, imádságban!" (Jer. Sir. 2:19 - NCV fordítás)


Úgy érzed, rossz napod volt? A Bibliából ismert Jóbnak már doktori fokozata volt a fájdalom és a veszteség területén. Jób könyvének legelső részében, miután minden darabjaira hullott az életében, Jób "felállt, megszaggatta a ruháit, leborotválta a haját, és nagy gyászában sírva a földre borult." (Jób 1:20, EFO ford.)

Jób ki tudta fejezni fájdalmát Isten felé. Amikor nagy veszteség ér az életben, az első dolog, amit meg kell tenned az, hogy pontosan elmondod Istennek, hogyan érzel.

Lehet, hogy ez meglep téged, de Isten tudja kezelni a dühödet és a csalódottságodat. Tudja kezelni érzelmeidet. Miért? Mert Ő adta azokat neked. Isten képmására teremtettél, ő pedig egy érzelmekben gazdag Isten.

Amikor a kétéves gyermekednek hisztirohama van és ütögeti a térdeidet, te is tudod ezt kezelni. Ugyanígy, Isten nagyobb a te érzelmeidnél, és teljesen helyénvaló az, ha elmondod neki pontosan, hogyan érzel. Amikor előléptetésért imádkoztál, és nem történt meg, amikor valaki, akit szerettél kisétál az életedből, amikor megkapod a rettegett hívást: "Ez rák!", akkor elmondhatod Istennek: "Megőrülök. Dühös vagyok. Beteg vagyok. Csalódott vagyok. Megszidtak. Kételyeim vannak." Isten tudja kezelni a panaszaidat, kérdéseidet, félelmeidet, gyászodat. Isten irántad való szeretete nagyobb a te összes érzelmednél.

Az én gyermekeim tudják, hogy szeretem őket. Tudják, hogy régebb óta vagyok ezen a bolygón, mint ők, és hogy több a tapasztalatom, mint nekik. Gyermekeim időnként mégis megkérdőjelezik a véleményemet. El tudod ezt hinni?

Inkább szeretnék őszinte és igazi mély beszélgetést folytatni velük, mint elnyomni belső csalódottságukat. Isten ugyanígy van ezzel! Inkább szeretné, hogy dühösen birkózz vele, mint hogy fásult közönyösséggel elsétálj.

A helyes válasz egy megmagyarázhatatlan tragédiára nem az, hogy "tűrj mosolyogva." Jeremiás Siralmai 2:19-ben ezt olvassuk: "Kelj föl, kiálts éjjel, még akkor is, ha az éjszaka elkezdődött. Öntsd ki szíved, mint a vizet - az Úrhoz, imádságban!" (Jer. Sir. 2:19 - NCV fordítás). Mikor volt utoljára az, hogy felkeltél és éjjel kiáltottál? Mikor volt utoljára az, hogy kiöntötted a szíved, mint a vizet Istennek?

Beszéljünk róla:

    Ki az a személy, akivel általában elsőként beszélsz a gondjaidról? Miért bízol meg abban a személyben?
    Mi a fizikai és érzelmi következménye annak, ha a dühödet megtartod magadnak?
    Mivel kapcsolatban kell ma Istennel birkóznod?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Március 25. - 12:42:08
Amen! Milyen jo,hogy Istennek kionthetjuk szivunk!!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Március 26. - 19:29:47
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Március 27. - 13:40:21
Nincs okunk a dicsekvésre

2014 - Áhítat, 2014. március 27. csütörtök
Olvasmány:
Lk 17,5-10

 Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!”  Az Úr ezt válaszolta: „Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek.”  „Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről: Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz!  Nem azt mondja-e inkább neki: Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál!?  Vajon megköszöni-e annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki?  Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.”

Magyarázat

Nincs okunk a dicsekvésre? Nincs szükségünk a dicsekvésre, mivel nem ez a célunk! Természetesen az önbecsmérlésre sincs szükség, amit mintha ajánlana Jézus, amikor ha­szon­talanoknak, semmirekellőknek nevez a példázat következtetéseként!
Jézus Krisztus nemes egyszerűséggel csupán arra irányítja a figyelmet, hogy az emberi lét értelme a feladat minél magasabb szintű végzésében és teljesítésében van. A minél magasabb szintű kifejezés nem csupán az eredmény minőségét jelöli, hanem a hozzáállás minőségét is. Hiszen Krisztus tanítványa számára a kötelezettségek becsületes elvégzése mellett az is roppant fontos, hogy azokat örömmel, hálával, kreatívan, vidáman és szeretetteljesen végezze. Mert ezek is a tanítványi „kötelességek” közé tartoznak. Jézus Krisztus tehát nemhogy leértékelné az igyekezetet és az eredményességet, sőt inkább azt hangsúlyozza, hogy ez a természetes: csak azt tettük, ami a dolgunk volt. Ez az őszinte igyekezet és a valódi nagyság alázata. Nem értékeli föl, sem alá magát: mindent a helyén kezel.
Az igazi cél, hogy Isten terveit megvalósítsuk, parancsait betöltsük, a többi lényegtelen.

http://olvasnivalok/napi-ahitat
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 30. - 18:22:15
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Március 30. - 18:22:47
Jöjj, amint vagy

    "Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." (Róm 5,8)

Mindent, amit Jézus érted tett, szeretetből tette. A Biblia azt mondja, hogy Isten azért termetett téged, hogy szeressen. Az egyetlen ok, amiért élsz, arra teremtettél, hogy Isten szeressen.

Ha Isten nem akarná, hogy élj, a szíved azonnal megállna, már nem is lélegeznél. Isten teremtett, és azt akarja, hogy élj, hogy szerethessen téged, és te viszont szeresd.

Isten nem csupán mondta, hogy szeret, hanem ki is mutatta. A Bibliában áll: "Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." (Róm 5,8) Azt olvassuk, hogy már akkor, amikor bűnösök voltunk. Még mielőtt ismerhettem volna Istent, vagy tudtam volna, hogy szükségem lesz rá, Jézus már meghalt érettem.

Létezik egy tévhit, miszerint helyes útra kell terelnem cselekedeteimet, mielőtt Isten elé járulok. "Mindent helyre kell hoznom, van egy pár dolog, amit először rendbe kell tennem az életemben, és azután Isten elé állok." Nem! Jöjj Isten elé a problémáiddal együtt - a jóval, a rosszal, a csúnyával.

Olyan mint amikor fogat mosunk mielőtt fogorvoshoz megyünk fogtisztításra. Vagy elmossuk az edényeket mielőtt a mosogatógépbe tesszük, vagy rendbe tesszük a házat mielőtt jön a bejárónő. Miért tennénk ilyet?

Isten azt mondja: "Nem, nem! Nem kell rendbe tenned az életedet. Hozd csak elém úgy, ahogy van. Hozd magaddal az összes problémádat. Nálam van a válasz mindenre. Jöjj, amint vagy."

A Biblia azt írja: "Segítséget küld nekem a mennyből, hogy megmentsen, mert szeret." (Zsolt 57,3 LB fordítás) Ezt tette Jézus húsvétkor. Lejött a mennyből, hogy megváltson minket, mert szeret. Isten elé viheted a problémáidat, mert nála van a válasz.

Ha ez a hír nem sarkall cselekedetre, akkor Jézus Krisztus halála és feltámadása számodra hiábavaló volt. Életedben nem hoz változást. Felismerheted az ajándékot, de el is kell fogadnod azt.

"Üdvözülsz, ha őszintén vallod "Jézus az Úr", és ha teljes szívedből hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Isten elfogad és megment, ha igazán hiszed ezt, és másoknak elmondod." (Róm 10, 9-10 CEV fordítás)

Isten nem kéri tőled, hogy olyat ígérj, amit nem tudsz betartani. Isten azt kéri, hogy higgy abban az ígéretben, amit csak Ő tud megtartani.

Beszéljetek róla:

    Mi az, amit hagynod kell, pedig rendbe akartad tenni az életedben, hogy Isten elé járulhass?
    Neked személy szerint mit jelent a húsvét? A húsvét megünneplése hogyan visz közelebb Istenhez?
    Életed hogyan tükrözi Isten nagylelkű szeretetét irántad, és hogy elfogadtad azt?

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Április 01. - 09:27:38
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 05. - 08:34:38
Hogyan gyakorlod a szeretetet?

    "Kedves barátaim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön. Aki szeret, az Isten gyermeke és ismeri Istent."

    (1János 4:7, NLT fordítás)

A szeretet egy készség, amit meg lehet tanulni. Más szóval, olyan dolog, amiben egyre jobb lehetsz, ha gyakorolsz.

Talán azt gondolod, hogy jó társ vagy, de Isten azt akarja hogy nagyszerű társ legyél, hogy tudd, hogyan kell szeretni, sőt a szeretet mestere legyél. A kapcsolatok szakértőjévé válhatsz. Sok ember azonban soha nem tanulja meg, hogyan kell igazán szeretni.

Nem szeretnél olyan emberré válni, akit úgy ismernek, hogy rendkívüli módon tud szeretni? Amikor az emberek rólad beszélnek, lehet hogy azt mondják: " Őt nem érdekli, ki vagy vagy hogyan nézel ki." "Őt nem érdekli, hol voltál vagy mit tettél vagy honnét jössz."

Az egyetlen módja annak, hogy valamit készséggé fejlessz az, ha gyakorlod. Újra és újra megteszed. Amikor először teszed meg, lehet hogy kínosnak érzed, de minél többször teszed, annál jobb leszel benne.

Ugyanez igaz a szeretetre is: "Kedves barátaim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön. Aki szeret, az Isten gyermeke és ismeri Istent." (1János 4:7, NLT ford.) A Biblia azt is mondja: "Gyakoroljátok ezeket a dolgokat; legyetek elkötelezettek benne, hogy a fejlődésetek nyilvánvaló legyen mindenkinek." (1Timóteus 4:15, HCSB ford.)

Gyakoroljuk az egymás iránti szeretetet.

Beszéljetek róla:
- Milyen módokon tudod megmutatni ezen a héten másoknak az irántuk való szereteted?
- Az életedben kinek van szüksége arra, hogy rajtad keresztül megismerhesse Isten szeretetét?
- Mit gondolsz, Isten akarja, hogy gyakorolj és hogy a rendkívüli szeretet emberévé válj akkor is, amikor fáradt vagy, nyűgös, vagy éppen sietsz?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 08. - 11:32:12
Napi remény
Hogyan tükrözi az adakozásod Isten kegyelmét?

     ,,Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre." (Korinthus 9:7-8)

img_lemozina_1.jpg

Ha le akarod mérni, hogy mennyire érted a kegyelmet és mennyire élsz kegyelem által, nézd meg, hogyan adakozol.

A Biblia azt mondja: Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre." (Korinthus 9:7-8)

Vedd észre a "minden" szót: "minden kegyelem", "mindenütt", "mindenkor" "minden szükséged" - ezek az ígéretek azokra az emberekre vonatkoznak, akik olyanná válnak, mint Krisztus. Milyen volt Krisztus? Ő mindig adott. Isten annyira szerette a világot, hogy Ő adott. Amíg nem tanulsz meg nagylelkűen adni másoknak - akár időről, pénzről vagy egyéb forrásokról és lehetőségekről is van szó -, nem vagy olyan, mint Krisztus. Semmi sem bizonyítja jobban, hogy miről is szól a kegyelem, mint az, hogy szeretettel, irgalommal és nagylelkűen bánsz más emberekkel és Istennel.

Ha feszült leszel vagy védekező magatartást veszel fel, amikor a pásztor az adakozásról beszél, akkor az azt jelenti, hogy nem érted, mi a kegyelem. Nézd meg az előbbi igeverset még egyszer. Ha vidáman és bőkezűen adsz, Isten gondoskodik minden szükségedről - mindig, minden formában és úgy, ahogy szükséged van rá.

A kérdés a következő: Bízni fogsz Istenben, aki az életét adta érted? Ha megbízol benne, amikor az üdvösségedről van szó, talán nem bízhatnál meg benne az anyagiakkal kapcsolatban is?

Az igazság az, hogy tényleg nincs semmid. Isten csak kölcsön adta ezeket neked 70-80 évre. De az mind Istené. Ha odajön hozzám a lányom és én adok neki 5 dollárt, hogy vegyen nekem ajándékot, akkor valójában honnan származott az a pénz?

Isten is ezt teszi velünk. Nagylelkűen ad nekünk, aztán azt mondja, "Most mutasd meg, hogy hálás vagy, és légy nagylelkű az adakozásban, beleértve a tizedet is." Istennek a pénzre van szüksége? Nem, hanem azt akarja, hogy olyanná válj, amilyen Ő. Azt akarja, hogy olyan szíved legyen, amelyik ezt mondja: "Alig várom, hogy adjak minden területen".

A Róma 8:32-ben ezt olvassuk: ,,Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?"

Az igazság az, hogy mondhatod, hogy szereted Istent, énekelheted, hogy megbízol benne, és az első helyre is teheted Őt, de az anyagiak területén tudod megmutatni igazán, hogy mennyit jelent neked Isten kegyelme.

 

Beszéljetek róla:

    Vidám adakozónak neveznéd magad? Miért, vagy miért nem?
    Hogyan tapasztaltad már meg azt, hogy Isten megáldotta a pénzügyeidet vagy gondoskodott rólad, amikor hűséges voltál az adakozásban?
    Milyen módon fejezed ki az életeddel a háládat Isten kegyelméért?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 08. - 12:33:36
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Április 09. - 22:52:48
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 10. - 06:23:42

2014. április 10. csütörtök

Márta ekkor így szólt Jézushoz: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten." Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" Márta így felelt: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

Jn 11,21-27.

NAGYHETEK

Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet." (Jn 11,25)

Mióta fiam, Steve, 2006-ban meghalt, kicsit más szemmel tekintek a húsvétra. A halála utáni első nagyhét bár nagyon nehéz volt, egy kis átgondolás után új értelmet nyert számomra. Amint erre a böjti időszakra gondoltam, egy ünnepnappal - virágvasárnappal kezdtem foglalkozni. A világ tetején vagyunk, győzedelmesek és tele örömmel.
Életünk gyakran a nagyheti mintát követi. Keresztül kell, hogy menjünk próbatételeken, az imádság és felkészülés napjain, az árulás és lábmosás csütörtökjein, a halál péntekjein és a szombatokon, amikor úgy tűnik, hogy Isten hallgat. Azt gondoljuk, hogy a vasárnapok soha nem érkeznek el, de mégis eljönnek. Hála Istennek! Van új élet - a feltámadás ereje, hogy tápláljon bennünket!
Tanulom, és fontosnak tartom ezt a folyamatot. Az életben lesz még ünneplés, lesz még idő a buzgó imádságra, lesznek még próbák, lesz még szenvedés, szívfájdalom, árulás, halál, de lesz még vasárnap is, amikor Krisztus halál feletti győzelme új életre vezet tovább minket.

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük, hogy a te jelenlétedbe vezetsz minket Fiad, Jézus Krisztus által. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is... Ámen." (Mt 6,9-13)

Bármely hét lehet nagyhét.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 10. - 14:15:24
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 11. - 03:59:01
2014. április 11. péntek

URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.
Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll.
Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség.
Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban.
Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem.
Tied vagyok! Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom.

Zsolt 119,89-94.

MINDIG GYAKORLÁS

Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. (Ézs 58,2)

Emlékszem, amikor Megan első zongoraleckéjét vette. Mivel nem tudott csak úgy leülni, és eljátszani egy dalt, nagyon elkeseredett. Órákon át kellett küzdenie és gyakorolnia. Végül egész jó lett. Már sok különféle darabot tud. Időnként zongorázik, miközben a konyhát takarítom; nagyon szeretem hallgatni. Ha folyamatosan gyakorol, minden nap egyre jobb lesz.
Néha hitünkkel kapcsolatban mi is irreális elvárásokat támasztunk. Elfogadjuk Krisztust, mint Megváltónkat, és úgy gondoljuk, hogy egyből tökéletes lesz az életünk. Arra számítunk, hogy a hitünkkel hegyeket mozdíthatunk el. De csakúgy, ahogy a zongorán játszás, a hitben való növekedés is gyakorlást kíván. A hitnek az izomhoz hasonlóan edzésre van szüksége, hogy növekedjen és erős maradjon. Minél több időt töltünk bibliaolvasással és Istennel imádságban, annál erősebbé válunk hitünkben. Ahogy a zsoltáros mondja, Isten szava édes ízű lesz, mint a méz a szánknak (Zsolt 119,103). Isten szava segít a helyes ösvényen maradnunk. A folyamatos gyakorlás bölccsé tesz a mi Urunk és Megváltónk útjaira.

Imádság: Bölcsesség Ura, adj nekünk éhséget igéd tanulmányozására. Tégy bölccsé, és segíts megmaradni a helyes ösvényen egész életünkben. Ámen.

A hit türelmet és gyakorlást követel.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 11. - 04:03:22
Napi remény


A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

Amikor megvalljuk bűneinket, akkor kezdünk el gyógyulni

"Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." (Jakab 5:16, LB fordítás)

Az első lépés a megbocsátáshoz vezető úton, hogy beismered a bűnösségedet. Ezután pedig fel kell vállalnod a felelősséget a bűneidért.

Mi a legbiztosabb módja annak, hogy megmutasd: elfogadod, hogy valóban bűnös vagy és vállalod a felelősséget?
Nem fog tetszeni a válasz, de akkor is elmondom. A legjobb, ha elmondod egy olyan személynek,
aki szeret téged, feltétel nélkül végighallgat és nem ítél el.

Fontos tudnunk: nem kell ahhoz megvallani a bűneinket egy másik embernek, hogy azok meg legyenek bocsátva. Csupán annyit kell tennünk, hogy beismerjük őket Istennek, és Ő meg fog nekünk bocsátani. Sokaknak már megbocsátott, ennek ellenére még mindig bűnösnek érzik magukat. Ha azt akarod, hogy megbocsássanak neked, el kell mondanod a bűnödet Istennek! Ha érezni is szeretnéd, hogy megbocsátottak neked, akkor mondd el egy másik embernek is! Úgy alkotott meg minket Isten, hogy így működjenek a kapcsolataink. Úgy kezdünk el gyógyulni, hogy felfedjük érzéseinket egy másik embernek. Csak közösségben gyógyulhatunk meg! Nem kell sokaknak elmondanod, elég csak egyvalakinek! Ha egy másik emberrel szemben vétkeztél, akkor hozzá menj oda!

Jakab 5:16 verse ezt mondja: "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." Nem ezt mondja: "azért, hogy Isten megbocsásson nektek", hanem azért, hogy meggyógyuljatok. Isten megbocsát. A kapcsolatainkban pedig szükséges a gyógyulás.

Miért van szükség arra, hogy egy másik embert is beavass a bűneidbe?

Mert a problémáink gyökere egy tőből fakad: Nem vagyunk tisztességesek egymással szemben. Játékokat játszunk egymással. Mindig álarc mögé bújunk. Nem mutatjuk meg az igazi arcunkat. Úgy teszünk, mintha mindannyian egy közösséghez tartoznánk, miközben mindenki tudja, hogy ez nem így van. Mindannyian sebzettek vagyunk.

Két fajta ember van a világban: az a sebzett és bűnös, aki mindezt beismeri, és az, aki ezt nem ismeri be. Amikor visszautasítjuk azt, hogy egymással valódi kapcsolatba kerüljünk, az kialakít az életünkben egyfajta félelmet és elszigeteltséget egymástól. Ez akadályt állít közénk, bizonytalanságot eredményez és meggátolja, hogy bizalom jöjjön létre közöttünk.

Isten úgy alkotott meg minket, hogy szükségünk legyen egymásra. Szükséged van egy olyan barátra, aki fenntartás nélkül szeret téged, és nem gondol kevesebbet rólad, amikor elmondod neki a bűnödet. Ha nem vagy tagja egy közösségnek, akkor talán nem is ismersz senkit, aki olyan, mint te. Ha része vagy egy kicsiny csoportnak, akkor meg kell, hogy találd azt az embert, akinek ki tudod tárni a szívedet.

Beszéljetek róla:

    Mit gondolsz, miért olyan nehéz beismerni a vétkeinket, és azt, hogy bűnösök vagyunk?
    Mi változik meg az életedben egy másik embernek tett vallomás által?
    Írd le, milyen az az ember, akiben a leginkább megbíznál, és akivel hajlandó lennél megosztani bűneidet! Te vagy valakinek ilyen barátja?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 11. - 10:01:30
 O0 X  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 12. - 07:50:12

2014. április 12. szombat

Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Józs 1,1-9.

LÉGY ERŐS ÉS BÁTOR!

Az Úr ezt mondta Józsuénak: Légy erős és bátor! (Józs 1,6)

Nagyon fiatal voltam, amikor beiratkoztam a Bibliaiskolába, hogy felkészüljek a lelkészi szolgálatra. Alkalmatlannak éreztem magam arra a megerőltető munkára, amely előttem állt. Ki vagyok én, hogy azt képzelem, hogy Isten népének egy vezetője és lelkésze lehetek? Az egyetemi időszak alatt azonban sokat beszéltünk Józsué tapasztalatáról. Megértettem, hogy Józsué valószínűleg ugyanazt érezte, amit én is, amikor szembesült a kihívással, hogy az izraelitákat az ígéret földjére kell vezetnie. Talán ez az, amiért Mózes újra meg újra buzdította, hogy legyen erős és bátor. Tökéletesen tudatában volt annak, hogy nincsenek meg benne azok a vezetői adottságok, amikre a következő években szüksége lesz. Józsué ismerte korlátait.
Ahogy szembesülünk napi kihívásainkkal, mi is alkalmatlannak és gyengének érezzük magunkat. Isten mégis hív a szolgálatra. Ma is igaz, hogy "azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket" (1Kor 1,27). De az is igaz, hogy akit az Isten elhív, azt fel is készíti. Isten kegyelme elégséges minden feladatra.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, amikor a te szolgálatodra hívsz minket, bátorságot és könyörületet kérünk tőled, hogy betölthessük a kijelölt feladatot. Ámen.

Amikor Isten elhív, fel is készít minket.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Április 12. - 09:33:57
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 12. - 10:18:48
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 13. - 08:43:42
2014. április 13. vasárnap

Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az Olaj-fák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: "Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" De ő így válaszolt: "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."

Lk 19,35-40.

KÖVEK HIMNUSZA

Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. (Lk 19,40)

Virágvasárnapként emlegetjük, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, hogy beteljesítse Isten ígéretét. A tömeg és a tanítványok magasztalták, de Jézus azt mondta, ha ők elhallgatnak, a kövek teszik majd ezt. Minden, amit Isten alkotott, dicsérni tudja a Teremtőt.
Képes vagyok én erre? Tudom, hogy néha engedetlen vagyok, és ellenállok a kiigazításnak, és mert egy mentális betegséggel küzdök, a gondolataim szétszórtak, és társaságban sem tudom megfelelően kifejezni magam. Kétségbeesett vagyok, és felteszem a kérdést, hogy egy olyan valakinek, mint én, ér-e valamit a szeretete és dicsérete. De a Szentírás emlékeztet, hogy még a kövek is képesek dicsérni teremtőjüket, és én is azért születtem, hogy Istent dicsőítsem.
Egyik módja, hogy Istent dicsérjem, a gyülekezeti énekkarban való éneklés. A dicsőítő énekek segítettek, hogy fejben tartsam az igéket. Azzal, hogy folyton ismételgetjük a szöveget a kóruspróbákon, a megzenésített bibliai igék formáltak engem, és mindig velem vannak. Még ha nehéz is összpontosítanom, emlékszem arra, hogy kicsoda Isten, és mit tett értem. Kétségbeesve vagy vidáman, mindig közeledhetem Istenhez. Isten örül nekem. (Zof 3,17) Mint a kövek, én is éneklek!

Imádság: Fogadd el szavaimat és szívem csendjét, én Uram, kősziklám és szabadítóm (Zsolt 19,15). Ámen.

Minden teremtmény képes Istent dicsőíteni.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Április 13. - 10:00:31
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 13. - 11:30:30
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 14. - 04:08:24

2014. április 14. hétfő

Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall; még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Kor 12,5-10.

SEGÍTS A TEHETETLENSÉGEMEN!

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? (Zsolt 121,1)

A templom előtti hatalmas poszter ráébresztett, hogy nem alkalomhoz illő beszéddel készültem. Azt hittem, egy női gyűlésen kell majd beszélnem. Ehelyett láttam, hogy a hallgatóságom a körzet különböző gyülekezeteinek képviselőiből áll majd. A kétségbeeséstől lezsibbadva léptem be a templomba.
Mit fogok mondani ezeknek a jó embereknek, mikor eljön az idő, hogy beszélnem kell? Fogalmam sem volt, és még akkor sem tudtam, mikor a szószék mögött ültem, vártva arra, hogy bemutassanak mint előadót. "Segíts Uram!" - esedeztem.
Aztán világos útmutatás jutott eszembe: Kreatív módon mutasd be az evangéliumi történeteket, ahogy a saját csoportodban szoktad. A női bibliacsoportunkban mikor az evangéliumot tanulmányozzuk, beleképzeljük magunkat a történetbe, és a részévé válunk. Például, a kánai menyegző történeténél mi magunk is "részt veszünk" az esküvőn. Az ilyenfajta bibliatanulmányozás nem új. Loyolai Szent Ignác is gyakorolta már.
Minden félelem nélkül álltam fel, és elvittem a gyülekezetet egy képzeletbeli utazásra számos evangéliumi helyszínre. Feszülten figyelték az előadásomat. Újra átéltem azt, hogy Isten megsegít, ha elismerem a tehetetlenségemet.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy minden időben hozzád forduljunk, különösen, amikor tehetetlennek érezzük magunkat. Ámen.

Isten a mi hatalmas erőforrásunk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Április 14. - 19:55:45
Amen
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 16. - 13:58:22
2014. április 16. szerda

Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom." Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!" Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." Másodszor is elment, és így imádkozott: "Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod." Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Otthagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul."

Mt 26,36-46.

JÉZUSSAL VIRRASZTANI

Jézus így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!" (Mt 26,38)

Buzgón elfogadtam a felszólítást, hogy virrasszunk Jézussal, így böjt alatt egy órát kizárólag az imádságra különítek el. Ahogy a húsvét közeledik, eszembe jut Krisztus gyötrelme a Gecsemáné kertben, a csalódottsága tanítványai miatt, akik elárulták és megtagadták. A kereszten Jézus vére kiontatott, hogy örök életet szerezzen nekem és mindenkinek, aki hisz. Megdöbbent ez az óriási szeretet!
Egy idő után kifogytam a szavakból az imádságban, és elkezdtem más dolgokra gondolni. Egy családra, akiket a munkahely elvesztése terhel. Imádkoztam, hogy megfelelő álláslehetőség nyíljon előttük. Imádkoztam gyermekeikért. Imádkoztam, hogy az anyagi nehézségeiket rendezni tudják. Azon tanakodtam, milyen kézzel fogható módon segíthetnék még. Amikor választ kaptam, cselekedetekkel is igyekeztem segíteni.
A Jézussal való virrasztásban felfedeztem, hogy sok lehetősége van az imának: lehet írni egy felemelő üzenetet valakinek, aki beteg vagy nehéz időszakon megy keresztül. Ételt készíthetünk válságba jutott családoknak. Elvihetjük orvoshoz vagy ebédelni azt, aki már nehezen mozdul ki. Bármit is teszünk, amivel segítünk Isten egyik gyermekén, az virrasztás lehet Jézussal.

Imádság: Drága mennyei Atyánk, mutass nekünk kreatív ötleteket, amiken keresztül Jézussal virraszthatunk! Ámen.

Kiegészíthetjük az imáinkat szolgálatkész cselekedetekkel.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK IMÁDKOZNI TANULNAK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 17. - 04:07:17

2014. április 17. csütörtök

A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?" Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted." Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám." Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!" Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták."
Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.

Jn 13,1-17.

SZÉP LÁBAK

Mily szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek! (Róm 10,15) Károli Gáspár fordítása alapján.

Fiatal korom óta minden évben részt veszek a nagycsütörtöki lábmosásban és az úrvacsorán. Lelkészként én készítettem elő ezeket a szolgálatokat.
Azon a napon nagyrészt ugyanolyan volt az istentisztelet, csupán a körülmények különböztek a szokásostól. Ez az alkalom Kelet-Afrikában, Kenyában volt, ahol misszionárius voltam, és az egyik kedves barátom és munkatársam, Jackson lábát mostam meg.
Jackson, apjának törzsében, a maszájok között gondozott gyülekezeteket. A távoli falvakba nehéz volt autóval eljutni, ezért a talpán vastag bőrkeményedések és sebek keletkeztek a gyaloglástól, amíg megtette az utat a gyülekezetekhez. Ahogy mostam a lábát, rájöttem milyen szépek, mert épp olyanok, mint Jézus lábai; jó hírt vittek, amerre csak jártak.
Szolgálatunk apró tetteit talán nem veszi észre, vagy nem értékeli a világ, de az élet Ura meglátja. Micsoda kiváltság ugyanazzal a szeretetteljes lelkülettel szolgálni, ami Jézust is mozgatta!

Imádság: Drága Jézus, köszönjük, hogy megélted a szeretet szolgálatát világunkban. Segíts, hogy kövessük példádat. Nyisd meg szemeinket, hogy meglássuk a szeretet és a mások iránti szolgálat lehetőségeit, a te dicsőségedre. Ámen.

A mások iránti szolgálat, Jézus iránti szolgálat is.


IMÁDKOZZUNK A MISSZIONÁRIUSOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 17. - 16:32:38
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Április 17. - 19:08:30
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 18. - 07:45:33

2014. április 18. péntek

A katonák elvitték Jézust a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni: "Üdvözlégy, zsidók királya!" Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte.
Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely, és mirhás bort adtak neki; de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Kilenc óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt: A ZSIDÓK KIRÁLYA. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. (És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: "És bűnösök közé számlálták.") Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: "Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!" Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak: "Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk." Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.
Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: "Elói, elói, lámá sabaktáni!" - ami ezt jelenti: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: "Nézd, Illést hívja." Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így szólt: "Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye?" Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét.

Mk 15,16-37.

NAGYPÉNTEK

Jézus mondja: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." (Lk 22,19)

Keresztyén egyetemre járok, ahol nemrégiben egy cikket kellett olvasnunk arról, milyen fiziológiai változásokat élhetett át Krisztus a keresztre feszítés során. A nagyhét az emlékezés ideje, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, ám legtöbbször csak óvatosan tudatosítom magamban halálának valóságát. Krisztus gyötrelmeinek és fizikai lealacsonyításának óráiról olvasva, nem tudok mást tenni, csak zokogni: "Istenem, ez nekem túl sok!" Én csupán az eseményeket olvasom. Mit érezhetett Jézus anyja? Mit érezhetett Isten?
Felemészt az efféle elfojthatatlan kegyetlenség miatti mély szomorúság. Ugyanakkor óriási hála tölt el, mert teljesen tisztában vagyok azzal, hogy Krisztus önként vetette alá magát a szörnyű kereszthalálnak. Amikor arra gondoltam, amit Jézus az utolsó vacsorán mondott: "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre", rájöttem, hogy nem csupán arra kell emlékeznünk, hogy ki volt Jézus, hanem arra is, hogyan és miért halt meg. Kimondhatatlanul hálás vagyok ezért.

Imádság: Drága Istenünk, szomorúsággal telik meg a szívünk, a fájdalom és szenvedés miatt, amit Jézus azért viselt el, hogy mi éljünk. Hálásak vagyunk üdvösségünk ingyenes ajándékáért. Ámen.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÜLDÖZÉST SZENVEDNEK! 
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 19. - 08:46:19

2014. április 19. szombat

A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia." Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira.

Lk 24,1-8.

NINCS MÉG VÉGE

Az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából... visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. (Lk 23,55-56)

Jézust keresztre feszítették. Élete véget ért. Asszonyok a közelben állva nézték, ahogy leveszik testét a keresztről, és elviszik eltemetni. Elhatározták, hogy még egyszer utoljára tiszteletet adnak annak az embernek, akit követtek. Illatszereket és drága kenetet készítettek az Úr testének bebalzsamozására.
Próbálom elképzelni, mit éreztek az asszonyok. Jézus azt mondta ő a Messiás, mégis egy bűnöző halálával végezte. Reményeikből megdöbbenés és csalódottság lett, nem tudtak másra gondolni, minthogy mindennek vége. Nem ő volt a Krisztus.
Sokszor feladtam a hitet, mert imámra nem kaptam választ. Amikor úgy tűnt, hogy Isten nemmel válaszolt, derűlátás helyett kényszerűséggel fogadtam. Azonban később örömmel fedeztem fel, hogy ami a remény végének tűnt, az csupán késlekedés volt, Isten és az én időszámításom közötti különbség.
Az asszonyok, akik hazamentek, hogy előkészítsék az illatszereket és a drága keneteket, arra tanítanak, mit tegyünk, amikor úgy tűnik, minden elveszett. Imádkozzunk tovább, tegyük, ami helyesnek látszik, és bízzunk, hogy Isten bármikor kiáraszthatja gazdag áldását életünkre. Isten feltámasztotta Jézust. Mi is Isten gyermekei vagyunk. Mit fog értünk tenni?

Imádság: Ó, mennyire szerettél minket Urunk! Adj hitet jobban bízni benned! Ámen.

Néha úgy értjük "nem", amikor Isten azt mondja "várj
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 20. - 04:10:55

2014. április 20. vasárnap

A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: "Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!" Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek.
Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: "Asszony, miért sírsz?" Ő ezt felelte nekik: "Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették." Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: "Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom." Jézus nevén szólította: "Mária!" Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: "Rabbuni!" - ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez." Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: "Láttam az Urat!", és hogy ezeket mondta neki.

Jn 20,1-18.

HÚSVÉT BOLDOG MEGLEPETÉSE

A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. (Jn 20,1)

Kislány koromban, a szüleim szokatlan helyekre rejtették a húsvéti ajándékomat. Amikor felébredtem, követtem a jeleket a ház körül, majd a kertbe, sőt még a csűrbe is. Az üzenetek arra bíztattak, nézzek be egészen furcsa helyekre is. Az ajándékot a vasalószobában, az autóban vagy egy szénabála mögött találtam meg. Micsoda öröm megtalálni a húsvéti ajándékokat!
A húsvéti örömhírt meglepő helyeken találjuk. Ki gondolna arra, hogy az új életet egy temetőben fedezi fel? Ki várná, hogy a sírás örömre fordul? Kinek jutna eszébe a megbocsátás a kétségbeesés idején? Az asszonyok húsvét hajnalán bánatuk és könnyeik között fedezték fel a feltámadt Krisztust.
Isten nem feledkezik meg rólunk. Azt ígéri, hogy ránk talál a legsötétebb völgyben és a világ legtávolabbi sarkában is. Nem kellene meglepődnünk, hogy Istent a szükség idején fedezhetjük fel. Kórházi szobákban, a félelem pillanataiban, nézeteltérések idején meglep Isten az ő kegyelmével és szeretetével. Húsvét emlékeztet, hogy járjunk nyitott szívvel és lélekkel, hogy meglássuk Istent a szokatlan helyeken. Örvendezzünk, a feltámadt Krisztus velünk van ma és mindörökké. Halleluja!

Imádság: Életnek Istene, add, hogy tudjunk rád csodálkozni. Nyisd meg szemünket, szívünket és lelkünket, hogy felismerjünk téged a szokatlan helyeken is. Ámen.

Keresd Isten szeretetét a szokatlan helyeken!


IMÁDKOZZUNK, HOGY FELFEDEZZÜK KRISZTUS ÖRÖMÉT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 22. - 06:58:39


2014. április 22. kedd

A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

Zsolt 46,1-11.

ÚTON A SEGÍTSÉG

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. (Zsolt 46,2)

Egy magas hegygerinc tetején élünk, ahonnan nagyszerű panoráma nyílik a Great Smoky-hegységre. Bizonyos időközönként a közeli egyetem mentőhelikopterének zúgása zavarja meg az idillt, ha a gép sérülteket szállítva repül a kórház felé.
Eleinte nagyon idegesített minket a zaj. Az idő múlásával rádöbbentünk, hogy a helikopter súlyos sérülteket szállít, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Így minden alkalommal, amikor meghallottuk a helikopter zúgását, imádkoztunk az utasokért és mindazokért, akik részt vesznek a mentőakcióban, hogy minden jól és Isten terve szerint alakuljon.
Később megértettük, hogy milyen bátorító üzenet ez a zúgás. A mentőhelikoptert súlyos esetekhez küldik. Tehát maga a tény, hogy a gép zúg és repül, azt jelenti, hogy úton a segítség.
A Zsolt 46,2 arra emlékeztet, hogy "Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban." Továbbra is imádkozunk a helikopterért és azokért, akik benne vannak, de azért is hálát adunk, hogy Isten jelen van, oltalmat és erőt adva mindazoknak, akiknek szükségük van rá.

Imádság: Csodálatos, gyógyító Istenünk! Hálásan köszönjük szerető gondoskodásodat, és mindazokat, akik a te szereteted eszközei ebben a világban. Ámen.

Isten reménységet ad a félelem és kétségbeesés idején.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Április 22. - 10:09:30
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 22. - 14:02:09
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 24. - 14:08:13
Miért bíznám Istenre a fájdalmam?

    „Emiatt kell most elszenvednem a fogságot, de nem szégyellem, mert ismerem őt, akiben hiszek. Meg vagyok győződve, hogy meg tudja őrizni azt a kincset, amit rám bízott, amíg elérkezik az a Nap.” (II. Timóteus 1,12, EF)Amikor van valamid, ami nagyon értékes számodra, akár egy ritka, drága dolog, akár egy családi örökség, és nem szeretnéd, hogy ellopják, eltörjön, vagy elégjen, elviszed a bankba és egy széf biztonságába helyezed.

A bankodban lévő lezárt fióknál sokkal nagyobb az a gondviselés, amit Isten végez azzal, amit rábízol. Számíthatsz rá! Istennek van gyakorlata benne. Más embereknek talán nincs referenciája abban, hogy megőriznek dolgokat a számodra. De bármint bízol Istenre, ő gondoskodni fog róla.

Tehát, mit kell ma Istenre bíznod? Megmondom mit – bármit, ami miatt aggódsz. Bármit, ami miatt aggódsz, azt Isten szeretetének széfjére kell bíznod. 

Az aggódás gyakorlatilag ateizmus, mert ez olyan, mintha nem lenne egy Atyád a mennyben, aki szeret téged, és akiben meg lehet bízni, olyan, mintha szellemi árva lennél. Az aggódás a hit hiánya, mintha azt mondanád, hogy nem hiszel a 6000 ígéretben, amit Isten tett a Bibliában.

A legnehezebb akkor Isten széfjébe tenni valamit, amikor szenvedsz. Amikor fájdalmaid vannak, nem akarsz még Istenben sem bízni. Vissza akarod fojtani, és megtartani magadnak.

Pál tudta ezt, de azt is tudta, hogy amikor szenvedsz, akkor kell leginkább Istenben bíznod. Azt mondta: „Emiatt kell most elszenvednem a fogságot, de nem szégyellem, mert ismerem őt, akiben hiszek. Meg vagyok győződve, hogy meg tudja őrizni azt a kincset, amit rám bízott, amíg elérkezik az a Nap.” (II. Timóteus 1,12, EF)

Néha beszélek emberekkel, akik azt mondják: „Félek Jézus Krisztusnak adni az életem, mert félek, hogy nem leszek képes megtartani az elköteleződést.”

Hadd legyek veled őszinte: Te nem tudod megtartani az elköteleződést. El fogod rontani! Szerencsére az üdvösség nem arra alapozódik, hogy megtartod az elköteleződésedet. Ez Krisztus ígéretének betartásán alapszik, és ő megígérte, hogy gondoskodik a te elköteleződésedről.

Beszéljetek róla:

    Mit tesz az aggódás az életeddel?
    Mit gondolsz, miért könnyebb néha a fájdalmaidhoz ragaszkodni, mint Istennek átadni őket?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 25. - 04:08:13

2014. április 25. péntek

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált:
Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,
még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget.
A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja.
Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

ApCsel 2,1-4,14-21.

TISZTÁN LÁTNI

Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. (Jn 16,13)

Az öregedés egyik sajnálatos következménye, hogy szemüveg nélkül nem tudunk olvasni. A férjemmel beszereztünk jó néhány olvasószemüveget, és stratégiailag elhelyeztük őket szerte a házban, hogy elolvashassuk a szavakat a telefonkönyvben, az újságban vagy a számítógépen. Nagyítás nélkül a szavak összemosódnak a lapon, és nem vagyunk képesek kisilabizálni őket, hogy megtudjuk, amit szeretnénk.
Jézus halála után tanítványainak látása korlátozott volt. Jézusra támaszkodtak, ő vezette őket, és megmutatta nekik, hogyan teljesedtek be az írások őbenne. Noha tudták, az a küldetésük, hogy továbbvigyék Jézus tanítását, hogy Jézus nélkül is megvilágítsák az utat, látásukat a kétség és zavarodottság felhői homályosították el. Amikor Isten elküldte Szentlelkét, újra tisztán látták a Szentírás ígéreteit. Isten ugyanezt teszi velünk is. Ha elfogadjuk a Szentlélek ajándékát, akkor meglátjuk a megoldást problémáinkra és az utat, melyen haladnunk kell.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy elküldted Szentlelked, hogy vezessen minket. Adj nekünk türelmet, amikor keressük utadat! Ámen.

Az élet világosabbá válik a Szentlélek szemüvegén át nézve.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 26. - 07:23:24
2014. április 26. szombat

Benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

Kol 2,9-15.

TISZTÁRA TÖRÖLVE

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. (ApCsel 3,19)

Támadó szavak - gőgösek, ridegek és lehangolóak - voltak az épület falára firkálva. Aztán jött valaki egy doboz festékkel, és átfestette vele a szavakat. A fal szép tiszta, tetszetős lett.
Életem során Istent bántó szavak, viselkedési módok és állásfoglalások vésődtek lelkembe. Ezek gyakran eszembe jutottak, különösen, amikor elkezdtem keresni Istent. Hogyan tudna Isten, aki igazságos, elfogadni engem minden erkölcsi és lelki graffiti-vel szennyezett életemmel?
Aztán hallottam Jézus Krisztusról és a keresztről. Jézus látta kudarcaim és vétkeim lajstromát, és megfizetett értük. Nemcsak bűneimet bocsátotta meg, hanem szívemet is tisztára törölte. Krisztusba vetett hitem által, miszerint ő az Uram és Megváltóm, kaptam egy új kezdetet és egy új célt. A Kálvária a bűnök érvénytelenítésének jelképe. Az Úr előtt tiszták vagyunk.

Imádság: Köszönöm neked, drága Istenem, hogy életemet megtisztítottad Jézus kereszthalála által. Hadd legyen életem neked tetsző, igéd szerint való, a Szentlélek erejével támogatott. Ámen.

A kereszt azt hirdeti, hogy megtisztultunk!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 26. - 07:26:46
Jézus megfizetett minden bűnért, amit valaha is elkövettél

     "Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából." (Efézus 1:7, GWT fordítás)A történelem során sok vallási tanító volt, akik nagyon sok jó dolgot mondtak,  de ami megkülönbözteti őket és Jézust az az, hogy Jézus meghalt és feltámadt.

És ez döntő jelentőségű, mert nem Jézus élete az, amely megment téged.  És nem is Jézus tanításai. Az Ő halála és feltámadása által nyílik meg számodra az üdvösség kapuja.

A Biblia azt mondja, mindnyájan bűnösök vagyunk, mindannyian követünk el hibát és egyikünk sem tökéletes. És ez eléggé nyilvánvaló is! Nem felelünk meg a saját mércénknek sem, még kevésbé az Isten által felállított mércének. Mindnyájan vétkesek vagyunk.

A Biblia még azt is mondja, hogy az igazság megköveteli, hogy büntetést kapjon az, aki bűnt követ el. Ha valaki áthágja a törvényt, vállalnia kell annak a következményeit is. Ha Isten törvényét megszegi valaki, akkor annak Isten büntetését kell elszenvednie.  A Biblia a következőt mondja: "a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka  pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róm 6:35, NLT ford.)

Más szavakkal megfogalmazva, valakinek fizetnie kell azokért a dolgokért, amiket az életedben helytelenül tettél. És ez az a pont, ahol Isten azt mondja, "én megteszem", és vállalja mindenért a felelősséget. Jézus Krisztus - vagyis Isten emberi alakban - eljön a földre, és azt mondja, "én fogok fizetni a bűneidért."

A jó hír tehát a következő: minden bűnért vagy rossz dologért, amit valaha is tettél vagy a jövőben tenni fogsz, Jézus Krisztus már megfizette az árat a kereszthalálával: "Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink  bocsánata is; kegyelme gazdagságából." (Efézus 1:7, GWT ford.)

Két dologra mutat rá az, hogy Jézus meghalt érted a kereszten:

1. Megmutatja, hogy milyen árat kell fizetni azért, hogy te bűnbocsánatot nyerj. A legmagasabb ár, amit valaki fizethet az, hogy az életét adja valamiért. És ez az, amit Jézus tett. A kegyelem számunkra ingyen van, de nem kaptuk olcsón.

2. Megmutatja azt is, hogy Isten mennyire értékesnek tart, mennyire becsül téged. Megmutatja, mennyit számítasz Istennek. Jézus érted halt meg a kereszten.

Mennyire vagy értékes? Jézus kinyújtott karral a kereszten azt mondta, "hajlandó vagyok meghalni érted, mert ennyire  sokat jelentesz nekem". Talán azt gondolod, értéktelen vagy a rossz cselekedeteid miatt. De Jézus azt mondja,  "felbecsülhetetlenül értékes vagy, és én hajlandó vagyok az életemet adni azért, hogy megfizessem az  árat a bűneidért.

Beszéljetek róla:

    Milyen módon próbálsz meg még mindig te magad megfizetni a bűneidért, jóllehet Jézus az Ő halála és feltámadása által már elfedezte azokat?

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Április 26. - 10:32:34
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Április 30. - 11:03:39

2014. április 30. szerda

A Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,15-17.

EGY NAP ÁLDÁSAI

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. (Zsolt 16,7-8)

Amikor a férjem magamra hagyott a három gyerekkel és a jelzálogteherrel, azt hittem, az életem elviselhetetlenné vált. Soha nem volt elég időm, pénzem, vagy segítségem, hogy elviselhessem a mindennapokat. Küzdöttem az önsajnálat ellen, különösen, amikor azt láttam, hogy körülöttem mindenkinek csodálatos élete van. Egy nap olvastam valakiről, aki minden nap végén keresett három dolgot, amiért hálás lehet aznap. Elhatároztam, hogy én is így teszek.
Először csak olyan egyszerű dolgokra gondoltam, mint a villamos áram és a meleg víz. Azután észrevettem, hogy a teljesen magától értetődő dolgokat választottam, és hogy ezekért valóban hálásnak kellene lennem. Ahogy naponta folytattam ezt a gyakorlatot, egyre könnyebben ment, és egyre több hálára okot adó dolgot fedeztem fel. Megtanultam hálás lenni egy barát telefonhívásáért, a frissen nyírt fű illatáért, gyermekeim kacagásáért, és az ételért a vacsoraasztalon. Ez a háládatos lelkület segített észrevennem, mennyi áldást ad nekünk Isten naponta, amelyekre olyan ritkán emlékezünk. Cserébe a háládatos lelkület könnyebbé tette terheim elhordozását.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy szemünk és szívünk mindig nyitva legyen a naponta küldött áldásaidra. Ámen.

Ma melyik három dologért lehetek hálás?


IMÁDKOZZUNK AZ EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐKÉRT ÉS GYERMEKEIKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 06. - 21:08:35
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 07. - 11:26:08

2014. máj. 7. szerda

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.

Kol 1,9-14.

PÉLDAKÉPEK AZ IMÁDSÁGBAN

Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek; ne szűnjetek meg hálát adni. (Kol 4,2)

Harold, a kiscsoportunk tagja nagyon szerette Istent, és elkötelezett volt a szolgálatra. Isteni bölcsességgel megáldott idősebb férfi volt, nagy tisztelet övezte a csoportban.
Amikor együtt és egymásért imádkoztunk, észrevettem a különbséget Harold imái és az enyémek között. Az én imáin gyakran egy bevásárló-lista kívánságaihoz voltak hasonlók. Harold imái azonban inkább Pál apostol és bibliai szereplők imádságaihoz hasonlítottak. Pál és Harold lelki áldást kértek másokra. Olyan dolgokért imádkoztak, amikre az embereknek valóban égető szükségük volt, és amik által erősödhettek jellemükben, és egyre inkább Krisztushoz váltak hasonlóvá.
Most már többet használom a Bibliámat, amikor másokért és magamért imádkozok. A Szentírásban lévő imádságok olyan szépek és bátorítóak, mint például a Kolosséi levél első fejezetében lévő. Az imaéletem elmélyült, amióta a Bibliát imádságaimhoz segítségül használom. Gyakran megtapasztalom, amint Isten vezet, és rátalálok az adott szükséghelyzetben a megfelelő igeversre, amely imádságom alapja lesz.
Örökké hálás leszek Haroldnak, hogy megtanította nekem ezt a hatékony módot, amivel erőt és célt adhatok imáimnak.

Imádság: Atyánk, köszönjük igéd erejét. Kérünk, mutasd meg, hogyan használhatjuk azt imádságainkban. Ámen.

Isten igéje útmutatást és célt ad, amikor imádkozunk.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKITŐL IMÁDKOZNI TANULTUNK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 08. - 04:05:41
2014. máj. 8. csütörtök

Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.

2Tim 2,8-13.

ISTEN HŰSÉGE

Ha hűtlenek vagyunk, ő (Krisztus) hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13)

Sarah-t elnézve alig akartam elhinni, hogy ugyanazt az asszonyt látom, akit eddig ismertem. A pszichiátriai osztályon volt, mély depressziótól szenvedett. Szemei beesettek és vörösek voltak. Ez az asszony, aki mindig mélyen hívő volt, most gyenge és sírós hangon mondta: "Azt hiszem, Isten nem törődik velem. Nem tudom, hogy hiszek-e még egyáltalán."
Ha ez egy héttel azelőtt történt volna, keresgéltem volna a szavakat, melyek bizonyosságot adnak neki arról, hogy Isten mégis törődik vele, és életét továbbra is rá bízhatja. Megpróbáltam volna olyan igéket találni, melyek könnyítették volna fájdalmát. De éppen néhány nappal azelőtt olvastam a 2Tim 2,13-at a csendességemben. Akkor ezek a szavak sokatmondó gondolattá formálódtak, de nem igazán szóltak hozzám, míg most meg nem látogattam Sarah-t, és az ige megelevenedett. Ez az igevers pont a Sarah helyzetéről beszélt: "Ha hűtlenek vagyunk, Krisztus hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja".
Amikor elköszöntem Sarah-tól ezzel az igével, egy kis reménysugarat láttam az arcán. Áldottam a Szentlelket, hogy a megfelelő helyre a megfelelő igével küldött, amely az Isten mindnyájunkhoz való szeretetéről és hűségéről szól.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük hozzánk való hűségedet. Néha túl elesettek vagyunk, hogy hozzád jöjjünk gondjainkkal, de te ismered azokat, és törődsz velünk. Ámen.

Ha kétségeskedünk is, Krisztus hű marad.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELVESZTETTÉK ISTEN-HITÜKET!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 08. - 12:19:23
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Május 08. - 20:27:54
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 09. - 12:11:25

2014. máj. 9. péntek

És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.

Ef 4,11-16.

A CSODÁLATOS TEST

Az egész test az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. (Ef 4,16)

Egy megterhelő egyetemi szemeszter végén tartottam, amikor az egyik nap arccal lefelé a kollégium előterének fekete-fehér kövezetén tértem magamhoz. Szerencsémre kiderült, hogy csak a kimerültség és a folyadékhiány okozta az eszméletvesztést. Egy egyszerű dolog, az egyik ideg működési zavara vezetett az ájuláshoz. Emlékeztetés volt ez nekem, milyen hihetetlenül bonyolult és csodálatos testünk van. Minden test egyedi. Mindegyiknek különböző problémái, küzdelmei és fájdalmai vannak, de minden testnek megvan a maga speciális szépsége is. Minél többet mond el a modern tudomány a testünk működéséről, annál csodálatosabbnak tűnik.
Hasonlóképpen csoda a "Krisztus teste". Sokféle különbözőségünk ellenére valamiképp egybekapcsolódunk, hogy Krisztus munkáját végezzük ebben a világban. Mai olvasmányunkban az apostol részletesen, igen színesen írja le a Krisztus testét, amely egybeforr a szeretet kötelékével. Közös igyekezetünk a szeretet csodája. Emberi gyarlóságunk ellenére Isten nem tart távolságot tőlünk, hanem velünk együtt és általunk munkálkodik, hogy valóban nagy dolgokat tehessünk.

Imádság: Istenünk, köszönjük a testünk ajándékát. Segíts, hogy Jézus üzenetének továbbadására használjuk. Ámen.

A test, melyet Isten adott nekem, jó és csodálatos alkotás'
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 11. - 04:32:16

2014. máj. 11. vasárnap

Zarándokének. Dávidé. URam, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem.
Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem.
Bízzál, Izráel, az ÚRban most és mindörökké!

Zsolt 131.

ISTEN VIGASZTALÓ SZÍVE

Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. (Ézs 66,13)

"Anyu" az éjszaka közepén kislányom kiáltása rángat ki legmélyebb álmomból. Megint ébren van, mert a megfázás még hajnali két órakor sem hagyja pihenni. Sírása sajnálatot ébreszt álmos szívemben. Gyengéden megérintem, és lágy hanggal nyugtatgatom. Felhúzom a zenélődobozát és megsimítom a haját. "Aludjál" - csitítgatom. "Minden rendben van." Elégedetten pislant, és lehunyja a szemét.
Ágyamba visszabújva eszembe jut egy kifejezés: Isten anyai szíve. Már korábban hallottam ezt a kifejezést, de most új értelmet nyert. Azt jelenti, hogy nem vagyok egyedül. Néha egyedül érzem magam. Amikor én vagyok a beteg, vagy egy rossz álom után felébredek az éjszaka közepén, az édesanyám jelenlétére és segítségére vágyom. Habár már 35 éves vagyok, és évekkel ezelőtt eljöttem otthonról, még mindig szükségem van rá. Úgy gondolom, mindig szükségem lesz az ő különleges szeretetére és védelmére. Megnyugtat, hogy ha földi édesanyám nincs is az ágyam mellett, Isten hallja kiáltásomat. Isten azt suttogja: "Most már aludj! Minden rendben van! Itt vagyok."

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy úgy függjünk tőled, ahogy egy gyermek függ az édesanyjától! Ámen.

Isten olyan gyengéd hozzánk, mint egy anya gyermekéhez.

IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESANYÁKÉRT
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 12. - 04:09:11

2014. máj. 12. hétfő

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppenúgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

Ef 2,1-10.

AZ AJÁNDÉK

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8)

Egy gyermekkori lázroham után úgy gondolták, hogy az édesanyám nem fogja megélni a serdülőkort, és pláne nem fog férjhez menni, és gyerekeket szülni. De a hatvan évet is megélte, és 21 unokáját láthatta meg. Mivel én voltam hat gyermeke közül a legkisebb, volt alkalmam végignézni, hogyan készíti a babacipőket és apró ruhácskákat, amikor valamelyik lánya vagy menye bejelentette egy újabb kisbaba érkezését.
Hat évvel édesanyám halála után legidősebb nővérem meglátogatott. Egy ajándékot adott, hogy megünnepeljük közelgő szülővé válásunk régóta várt hírét. Mosolyogva mondta, hogy az ajándék édesanyámtól van. Meglepve bontottuk ki annak a személynek az ajándékát, aki többé már nem volt köztünk a földön, de szeretett bennünket és a még meg nem született lányunkat. Az édesanyám gyönyörűen megtervezett babacipőt és ruhát készített, és odaadta a nővéremnek, hogy adja át nekünk a megfelelő időben.
Édesanyám ajándéka eszembe juttatta, hogy Jézus mindannyiunk számára ajánlja a megbocsátás és az örökélet ajándékát - még évszázadokkal halála után is. Valahányszor ajándékot adunk, akár időnkből vagy tehetségünkből, emlékezzünk a Jézustól kapott ajándékra.

Imádság: Drága Istenünk, hálát adunk a sok ajándékodért, amit semmivel sem érdemeltünk ki. Ámen.

Semmilyen ajándék nem ér fel a megváltás ajándékával.)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK GYERMEKET VÁRNAK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 12. - 19:50:33
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 14. - 09:34:38

2014. máj. 14. szerda

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is.

2Kor 1,3-7.

AUTIZMUSSAL MEGÁLDVA

Áldott az Isten..., aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. (2Kor 1,3-4)

Fiunkat két éves korában autizmussal diagnosztizálták. Feleségemnek tűnt fel, hogy furcsán megváltozott a viselkedése. Hónapok alatt nagymértékben csökkent beszéde és társasági érintkezése. A nyitott kisfiú, akit ismertünk és szerettünk, eltűnt, és figyelmét saját világa kötötte le. Nem tudtunk felkészülni arra, amivel szembesültünk. Istenhez fordultunk és imádkoztunk fiunk gyógyulásáért. Tudva, hogy a teljes felépülés nagyon ritka, megértésért és elfogadásért is imádkoztunk.
Találtunk egy magániskolát, ahol autista gyermekekkel foglalkoznak. Hat hónappal később a változás látható volt. Fiunk mögé tudtunk állni a naponkénti apró lépésekben fejlődés útján. A gyógymódra és a fejlődésre összpontosítva sikerült egészséges nézőpontból látnunk az állapotát. Részt veszünk a gyógyulási folyamatban, gyermekünk fejlődésében és a családunk érzelmi életében. Most a legkisebb javulást is a legnagyobb áldásként éljük meg. Szilárd meggyőződésem, hogy ez a váratlan csapás közelebb vitt bennünket Istenhez és egymáshoz.

Imádság: Urunk, a csapások által erősíts meg bennünket. Hadd érezzük szerető jelenlétedet, amely mindig velünk van! Ámen.

A kis javulások nagy áldások lehetnek.


IMÁDKOZZUNK AZ AUTISTA GYERMEKEKÉRT ÉS CSALÁDJAIKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Május 14. - 11:05:00
 O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 15. - 04:08:06

2014. máj. 15. csütörtök

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

ODAFIGYELVE

Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. (Zsid 13,5)

Egy barátnőm mesélte, hogy nemrég a bérházukban szerelési munkálatokat végeztek, amihez a villanyszerelőknek ki kellett kapcsolniuk az áramot. Elmondta, hogy hamar rájött, hogy mennyire magától értetődőnek vette az összkomfortot. Az áramhiány lehetetlenné tette a mindennapi tevékenységek elvégzését: nincs világítás, nincs tévé, nincs mosógép, hűtőgép. Nem tudott főzni, vizet forralni, a számítógépén dolgozni és zenét hallgatni. A családi életük megbénult. Amikor végül újra lett áram, akkor boldogság lett úrrá rajtuk!
Úgy tűnik, valami hasonló történik Isten ajándékaival kapcsolatban is. Természetesnek vesszük a levegőt, vizet, napfényt, az évszakok változását, a madarak énekét, virágokat, az ételt, hogy tető van a fejünk felett, az egészséget és a jókedvet. Milyen gyakran örvendezünk ezekben és másokban - és elfelejtjük megköszönni Istennek, aki küldi ezeket az áldásokat. Hangozzon szívünkben egy véget nem érő dicsőítő zsoltár Istennek - minden jó dolog adományozójának!

Imádság: Drága Istenünk, szereteted nyilvánvalóvá lett ajándékaidból, különösen, hogy Fiadat adtad nekünk. Hálát adunk véget nem érő kegyelmedért. Ámen.

Ma jobban odafigyelek az életre és szeretetre, amik Isten ajándéka
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 15. - 04:27:38
Napi remény

A képességeid Isten térképe az életedhez

    “(Isten) adja meg nektek mindazt,  amire szükségetek van az Ő akaratának beteljesítéséhez, és Jézus Krisztus ereje által hozza létre bennetek mindazt a jó dolgot, ami elnyeri az Ő tetszését .” (Zsid 13:21, NLT fordítás)

iStock_000007114478Small.jpg

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer néhány állat, akik kitalálták, hogy létrehoznak egy iskolát az állatoknak.

Eldöntötték, hogy olyan tárgyak lesznek benne mint futás, mászás, úszás és repülés. Ezután úgy döntöttek, hogy minden állatnak részt kell vennie minden képzésen.

Itt kezdődtek a problémák. A kacsa jobb volt úszásban, mint a tanára, de épphogy csak átment repülésből és nagyon gyenge volt a futásban. Ezért hát az a döntés született, hogy adja le az úszást és maradjon bent az iskolában a futást gyakorolni. Ettől az úszóhártyás lábai nagyon elhasználódtak, és így az úszásért kapott jegyei is egyre rosszabbak lettek. A többiek azonban megnyugodtak és kevésbé érezték rosszul magukat - a kacsát kivéve.

A nyúl az osztály élén kezdett futásban, de mivel sokat kellett javulnia úszásban, ezért tüdőgyulladást kapott és ott kellett hagynia az iskolát. A mókus rendkívüli képességeket mutatott a mászásban, de hihetetlenül zavarban volt a repülés órán, mert a tanár azt javasolta, hogy a földről szálljon felfelé és ne a fáról lefelé. A túlerőltetéstől begörcsölt a lába, ezért csak 3-ast kapott mászásból és 2-est futásból. A sas volt a problémás tanuló és figyelmeztetést is kapott, mert nem akart beilleszkedni. Példának okáért, mászás órán mindenkit lehagyott, amikor a fa tetejére kellett feljutni és ő inkább a repülést választotta megoldásnak. Végezetül, mivel nem akart részt venni az úszás órán, eltanácsolták.

A lényeg az, hogy Isten úgy tervezte a különböző állatokat, hogy egy bizonyos területen legyenek kiemelkedőek, és nem várja tőlük, hogy mindent ugyanolyan jól csináljanak. Amikor mindenkit ugyanabba a sémába akarunk betuszkolni, akkor annak csak frusztráció, elbátortalanodás, középszerűség és bukás lesz az eredménye. A kacsa kacsának lett teremtve és nem valami másnak.

Te pedig olyannak lettél teremtve, amilyen vagy. Isten adott neked különleges képességeket, és azt akarja, hogy úgy használd ezeket, ahogy Ő azt eredetileg eltervezte.

A képességeid egy térkép, amely megmutatja, mi Istennek az életedre vonatkozó terve. Megmutatja az irányt. Amikor tudod, hogy miben vagy jó, akkor tudhatod azt is, Isten mit szeretne tőled, hogy mit kezdj az életeddel.

A Biblia azt mondja a Zsidókhoz írt levél 13:21-ben: "(Isten) adja meg nektek mindazt,  amire szükségetek van az Ő akaratának beteljesítéséhez, és Jézus Krisztus ereje által hozza létre bennetek mindazt a jó dolgot, ami elnyeri az Ő tetszését.”

 Beszéljetek róla

    Mik a szellemi és lelki ajándékaid?
    A szellemi és lelki ajándékaid, a szíved, a képességeid, a személyiséged és a tapasztalataid alapján mit gondolsz, mi Istennek a terve az életeddel?
    Egy olyan területen való próbálkozás, ami nem illik a személyiségedhez és a lelki alkatodhoz, akadályozott-e már abban, hogy a legjobb képességeid szerint szolgálj? Hogyan?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 15. - 11:06:45
O0 x O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Május 15. - 20:07:33

2014. máj. 15. csütörtök

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

ODAFIGYELVE

Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. (Zsid 13,5)

Egy barátnőm mesélte, hogy nemrég a bérházukban szerelési munkálatokat végeztek, amihez a villanyszerelőknek ki kellett kapcsolniuk az áramot. Elmondta, hogy hamar rájött, hogy mennyire magától értetődőnek vette az összkomfortot. Az áramhiány lehetetlenné tette a mindennapi tevékenységek elvégzését: nincs világítás, nincs tévé, nincs mosógép, hűtőgép. Nem tudott főzni, vizet forralni, a számítógépén dolgozni és zenét hallgatni. A családi életük megbénult. Amikor végül újra lett áram, akkor boldogság lett úrrá rajtuk!
Úgy tűnik, valami hasonló történik Isten ajándékaival kapcsolatban is. Természetesnek vesszük a levegőt, vizet, napfényt, az évszakok változását, a madarak énekét, virágokat, az ételt, hogy tető van a fejünk felett, az egészséget és a jókedvet. Milyen gyakran örvendezünk ezekben és másokban - és elfelejtjük megköszönni Istennek, aki küldi ezeket az áldásokat. Hangozzon szívünkben egy véget nem érő dicsőítő zsoltár Istennek - minden jó dolog adományozójának!

Imádság: Drága Istenünk, szereteted nyilvánvalóvá lett ajándékaidból, különösen, hogy Fiadat adtad nekünk. Hálát adunk véget nem érő kegyelmedért. Ámen.

Ma jobban odafigyelek az életre és szeretetre, amik Isten ajándéka

 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Május 15. - 20:12:33
Napi remény

A képességeid Isten térképe az életedhez

    “(Isten) adja meg nektek mindazt,  amire szükségetek van az Ő akaratának beteljesítéséhez, és Jézus Krisztus ereje által hozza létre bennetek mindazt a jó dolgot, ami elnyeri az Ő tetszését .” (Zsid 13:21, NLT fordítás)

iStock_000007114478Small.jpg

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer néhány állat, akik kitalálták, hogy létrehoznak egy iskolát az állatoknak.

Eldöntötték, hogy olyan tárgyak lesznek benne mint futás, mászás, úszás és repülés. Ezután úgy döntöttek, hogy minden állatnak részt kell vennie minden képzésen.

Itt kezdődtek a problémák. A kacsa jobb volt úszásban, mint a tanára, de épphogy csak átment repülésből és nagyon gyenge volt a futásban. Ezért hát az a döntés született, hogy adja le az úszást és maradjon bent az iskolában a futást gyakorolni. Ettől az úszóhártyás lábai nagyon elhasználódtak, és így az úszásért kapott jegyei is egyre rosszabbak lettek. A többiek azonban megnyugodtak és kevésbé érezték rosszul magukat - a kacsát kivéve.

A nyúl az osztály élén kezdett futásban, de mivel sokat kellett javulnia úszásban, ezért tüdőgyulladást kapott és ott kellett hagynia az iskolát. A mókus rendkívüli képességeket mutatott a mászásban, de hihetetlenül zavarban volt a repülés órán, mert a tanár azt javasolta, hogy a földről szálljon felfelé és ne a fáról lefelé. A túlerőltetéstől begörcsölt a lába, ezért csak 3-ast kapott mászásból és 2-est futásból. A sas volt a problémás tanuló és figyelmeztetést is kapott, mert nem akart beilleszkedni. Példának okáért, mászás órán mindenkit lehagyott, amikor a fa tetejére kellett feljutni és ő inkább a repülést választotta megoldásnak. Végezetül, mivel nem akart részt venni az úszás órán, eltanácsolták.

A lényeg az, hogy Isten úgy tervezte a különböző állatokat, hogy egy bizonyos területen legyenek kiemelkedőek, és nem várja tőlük, hogy mindent ugyanolyan jól csináljanak. Amikor mindenkit ugyanabba a sémába akarunk betuszkolni, akkor annak csak frusztráció, elbátortalanodás, középszerűség és bukás lesz az eredménye. A kacsa kacsának lett teremtve és nem valami másnak.

Te pedig olyannak lettél teremtve, amilyen vagy. Isten adott neked különleges képességeket, és azt akarja, hogy úgy használd ezeket, ahogy Ő azt eredetileg eltervezte.

A képességeid egy térkép, amely megmutatja, mi Istennek az életedre vonatkozó terve. Megmutatja az irányt. Amikor tudod, hogy miben vagy jó, akkor tudhatod azt is, Isten mit szeretne tőled, hogy mit kezdj az életeddel.

A Biblia azt mondja a Zsidókhoz írt levél 13:21-ben: "(Isten) adja meg nektek mindazt,  amire szükségetek van az Ő akaratának beteljesítéséhez, és Jézus Krisztus ereje által hozza létre bennetek mindazt a jó dolgot, ami elnyeri az Ő tetszését.”

 Beszéljetek róla

    Mik a szellemi és lelki ajándékaid?
    A szellemi és lelki ajándékaid, a szíved, a képességeid, a személyiséged és a tapasztalataid alapján mit gondolsz, mi Istennek a terve az életeddel?
    Egy olyan területen való próbálkozás, ami nem illik a személyiségedhez és a lelki alkatodhoz, akadályozott-e már abban, hogy a legjobb képességeid szerint szolgálj? Hogyan?

 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 16. - 07:25:31

2014. máj. 16. péntek

Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Kor 12,7-10.

GYENGESÉG = ERŐ?

Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben...; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. (2Kor 12,10)

Az állásinterjúkon mindig azt kérik, hogy soroljam fel az erősségeimet. Egy interjúra készülve rájöttem, hogy sokkal helyénvalóbb kérdés lenne, hogy mik a gyengeségeim. Keresztyénként akkor vagyok erősebb, amikor a leggyengébb állapotban vagyok, mert Krisztus megerősít engem. Ilyenkor sokkal inkább kész vagyok alávetni magam az ő akaratának, minthogy a saját erőmre és tudásomra támaszkodjam.
Megtanultam ezeket az időket lehetőségekként látni, hogy felismerjem gyengeségeimet, és Krisztus megerősíthessen. Ha alacsony az önbecsülésem, akkor megkísért a gondolat, hogy végiggázoljak másokon, hogy elrejtsem a saját bizonytalanságaimat. De emlékezhetek Krisztus szeretetére, amely megváltoztatja gondolataimat. Ha haragot vagy gyűlöletet érzek, akkor a harag kiélése helyett megnyithatom szívemet Krisztus feltétel nélküli szeretete előtt, amely kiűzi a gyűlöletet és a keserűséget. Ez igaz minden érzésre, amit gyengeségként élünk meg - beleértve a szorongást, félelmet, frusztrációt.
Pál tanítása, hogy gyengeségünkben vagyunk a legerősebbek, úgy tűnhet, ellenkezik ösztöneinkkel, - mégis igaz. Erőnk nem a saját nagyságunkban vagy tudásunkban van, hanem Krisztus megerősítő kegyelmében.

Imádság: Drága Úr Jézus, bizalmunkat beléd helyezzük, hogy a gyengeségeinket a te erőd helyettesítse. Ámen.

Krisztussal erős lehetek akkor is, ha a leggyengébb vagyok.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÁLLÁST KERESNEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 17. - 16:53:57
2014. máj. 17. szombat

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.
Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig.
A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz.
Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok! Még ma kijelentem: Kétszeres kárpótlást adok neked!

Zak 9,9-12.

KÉTSZERESEN

Még ma kijelentem: Kétszeres kárpótlást adok neked! (Zak 9,12)

A fiatal unokaöcsémet, Márkot elvittem egy tejgazdaság fagylaltozójába. Kért egy gombóc csokit a tölcsérbe. Kisétáltunk, hogy élvezzük a finomságainkat, és nézzük a közelben legelésző teheneket. Az állatok annyira megragadták Márk figyelmét, hogy elejtette a fagylaltot, és az placcs, a földön landolt. Néztem csalódott arcát, ahogy a koszos földön szétfolyó fagyiját bámulta.
Gyorsan visszamentünk a fagylaltoshoz, hogy vegyünk egy másik gombócot, de az eladó nem fogadta el a pénzünket. Helyette ingyen adott nekünk egy tölcsért és benne két gombócot - egy csokoládé és egy eper ízűt. Az eladó kétszer annyit adott Márknak, mint amennyit elvesztett.
A mai szakaszon elmélkedve, rájöttem, hogy Isten gyakran ugyanígy bánik velünk, mint ez a nagylelkű eladó. Sietünk Istenhez az összetört álmainkkal, megoldhatatlan kapcsolatainkkal és összetört reményeinkkel. Életünket Isten kezébe téve közel lehetünk hozzá imádság által. Közben hisszük, hogy Isten gazdag áldással pótolja életünkben a veszteségeket. Egy letisztult békét, mély örömöt és megújult bizalmat kapunk, s ez mind egy szerető és nagylelkű Isten ajándéka.

Imádság: Ó, Istenünk, segíts, hogy bízzunk benned az áldásaidért, amik többek, mint a veszteségeink! Ámen.

Isten vissza tudja adni az elveszettnek hitt életet!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 18. - 22:13:13
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 20. - 04:14:52
Napi remény

Lelki közömbösségbe ragadtál?

    "Isten még azelőtt, hogy megteremtette volna a Földet, már szeretett minket és kiválasztott, hogy Krisztusban szentek legyünk, az ő szemében bűntelenek. Sőt úgy döntött, hogy családjába fogad minket Jézus Krisztuson keresztül. Ez volt az akarata és nagy örömet lelt benne." (Efézus 1:4-5) (NLT fordítás)

32-33.MoJ01.jpg

Nemrég bejött egy férfi az irodámba és ezt mondta: "Keresztény vagyok, de nem érzem, hogy bárhova is tartanék a lelki növekedésben. Mondhatni közömbösségbe ragadtam."

Ezt kérdeztem: "Mit gondolsz, mi lehet a probléma?"

Ő így felelt: "Azt hiszem, az a gond, hogy nem szeretem Istent eléggé."

Azt mondtam erre: "Nem, nem hiszem, hogy az a te bajod, hogy nem szereted eléggé Istent. Az a gond, hogy nem érted, ő mennyire szeret téged."

A szeretet mindig szeretetre válaszol. A Biblia azt mondja, "Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket." (1 János 4:19.) Amikor azt mondod: "nem szeretem Istent", az azért van, mert nem érted, hogy ő mennyire szeret téged.

Hogy megértsd életed célját és elhívását, Isten természetét kell megismerned. Isten ugyanis a szeretet, ez az ő természetének a lényege. Isten az egyetlen oka annak, hogy van szeretet az univerzumban. A hangyák és a csigák nem szeretnek, de te Isten képmására lettél teremtve, ezért tudsz szeretni.

Azért élsz, mert Isten szeretni akart téged! Életed első célja, hogy Isten szeressen! Igen, fontos, hogy szolgáld őt, engedelmeskedj neki és bízz benne, de mindezek előtt szeretned kell őt.

Engedd, hogy átjárjon ez a gondolat: az elsődleges feladatod nem az, hogy bármit is véghezvigyél, hanem hogy Isten szerethessen.

Beszéljetek róla:

- Hogyan reagálsz erre a gondolatra, hogy az a legfontosabb feladatod, hogy élvezd az Istennel való kapcsolatod?
- Gondolj arra, hogy most milyen kapcsolatban vagy Istennek. Talán inkább szabályokról, előírásokról és szertatásokról szól, mintsem a szeretetről? Ha igen, miért?
- Miért gondolod, hogy néha túl nehéz nem csinálni semmit, csak megnyugodni Isten szeretetében?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 20. - 19:47:20
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 21. - 08:50:38

2014. máj. 21. szerda

Az ÚR angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az ÚR veled van, erős vitéz! Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, URam, ha velünk van az ÚR, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az ÚR Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az ÚR, és Midján kezébe adott! Az ÚR ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged! Gedeon ezt mondta neki: Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az ÚR így válaszolt neki: Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá: Ha elnyertem jóindulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem! Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. - Az ezt mondta: Itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és odatette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki: Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét! Ő úgy cselekedett. Ekkor az ÚR angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az ÚR angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az ÚR angyala volt az, ezt mondta: Jaj nekem Uram, ó URam, mert az ÚR angyalát láttam színről színre! Az ÚR azonban ezt mondta neki: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az ÚRnak, és így nevezte el: Az ÚR a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, Abíezer nemzetségének a földjén.

Bír 6,12-24.

A SZÖRNY A PINCÉBEN

Az Úr azonban ezt mondta Gedeonnak: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! (Bír 6,23)

Gyerekkoromban sokszor féltem. Rettegtem a vacsoraidőtől, amikor anyukám leküldött a pincébe, hogy hozzak néhány befőttet. Biztos voltam benne, hogy a sötétben egy szörnyeteg rejtőzik. Tágra nyílt szemekkel lépkedtem a lépcsőn lefelé, hogy egy üveg zöldborsót vagy kukoricát megszerezzek. Aztán gyorsan hátat fordítottam a sötétnek, mert biztos voltam, hogy a szörny üldözésemre indul a 13 lépcsőfokon.
A harmadik lépcsőfokon már nehezen nyeltem. Félúton a szívem zakatolt. A tizedik foknál már lélegezni is alig bírtam. Végre berontottam a világos konyhába, becsaptam magam mögött az ajtót, és megkönnyebbülve rogytam le. "Az Isten szerelmére, Lori Ann!" Anyukám felbőszült a drámám láttán, majd szívtelenül visszaküldött a pincébe még több befőttért.
A félelem egy erős érzés, ami befolyásolja a szívritmust, a gondolatokat és a tetteket. Felnőttként is küzdünk olyan félelmekkel, mint a halál, vagy apróságokkal, mint egy pók vagy kígyó, és olyan hétköznapiakkal, hogy milyen ostobának látszunk. Isten emlékeztet minket, hogy felelősségünk és hatalmunkban áll, hogy a félelem ne bénítson meg minket. Istenre összpontosítva gondolatainkat, és nem a körülöttünk ólálkodó elképzelt szörnyre, Gedeonhoz hasonlóan békét találhatunk még a harcok közepette is.

Imádság: Atyánk, segíts Jézusra összpontosítani gondolatainkat, hogy félelmeinket kézben tudjuk tartani! Ámen.

Isten segítségével uralni tudjuk félelmeinket.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 22. - 09:32:10
Hol található az igazi szabadság?

    "Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (Jn 8,36)

A világ szerint a szabadság mindenféle korlátozás nélküli életet jelent. "Megtehetek bármit, amit akarok, és mondhatok bármit, amit akarok, anélkül, hogy bárki is megmondaná nekem, mit tegyek." Mindenki más megsérülhet, de én elérem, amit akarok - a magam módján. A világ szerint úgy lehet teljes szabadságod, ha önző módon viselkedsz.

Ezzel szemben a Biblia azt mondja, az egyetlen út az igazi szabadsághoz Jézuson át vezet: "Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." (Jn 8,36)

Az igazi szabadság a félelem nélküli szabadság, mikor igazán mentesek vagyunk bűntől, aggodalomtól, keserűségtől és haláltól. Szabadon felhagyhatunk a színleléssel, mert szabadon lehetünk önmagunk.

Hogyan szabadulhatunk meg ezektől a félelmektől? Azáltal, hogy engedjük, hogy Isten szeressen minket! János apostol tanítása így szól: "A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet;" (1Jn 4,18)

Amikor felismerjük, hogy Isten mennyire szeret minket, elkezdünk szabad életet élni. Valójában az is Isten dicsőítése, ha felismerjük, hogy "Isten a szeretet". Egyfajta dicsőítés elfogadni, hogy Ő egy szerető, gondoskodó, nagylelkű Isten, és "támaszkodhatunk arra a szeretetre, amellyel Isten szeret minket." (1 Jn4,16 NIV fordítás)

Beszéljetek róla:

    Ha nehéz számodra elhinni, hogy Isten szeret, mit gondolsz, miért vagy hitetlen ezen a téren?
    Hogyan mutatta ki Isten irántad szeretetét?
    Hogyan fejezheted ki szabadságodat Krisztusban?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 22. - 18:55:48
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 23. - 04:14:52

2014. máj. 23. péntek

Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, URam, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál.
Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.
Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.
Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos!
Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az ÚR, tudja meg ezt az egész föld!
Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!

Ézs 12.

MÉG MINDIG ÉLVEZEM AZ ÉLETET

"Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét!" (Ézs 12,4)

Sheral és én egy fogadót vezettünk Iowa államban 12 éven át. Sok érdekes vendég megfordult nálunk. Egyikük, Dave, rendszeresen ellátogatott hozzánk. A Harvardon végzett, nyugdíjas újságíró volt. Még 80 év fölött is játszott és rendezett egy színházban. Nem volt gyermekük. Tíz évvel ezelőtt Dave felesége beköltözött egy Alzheimer Központba. Bár már évek óta fel sem ismeri a felesége, Dave mégis minden nap meglátogatja, és virágot visz neki.
Amint egyik este Dave-vel a verandán ücsörögtünk, azt mondta: "Minden este fogok egy kis sajtot, sós kekszet és innivalót, beülök a nappaliba, és lekapcsolom a lámpát. Megköszönöm Istennek, amim van: a művészetemet, Mozart zenéjét, a könyveimet és az emlékeimet. Megköszönöm Istennek, hogy még mindig tudom élvezni az életet."
Ézs 12-ben a próféta azt mondja: "Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét!" Ézsaiás is tudta, milyen nehéz helyzetben lenni, mégis hálát adott a vigasztalásért, bizalomért és erőért, amit "Izráel Szentje" adott neki. Dave és Ézsaiás köszönetet mondott Istennek az élet örömeiért. Mind a ketten arra ösztönöznek, hogy én is így tegyek nap mint nap.

Imádság: Istenünk, még ha időnként túlságosan zsúfolt, stresszes vagy unalmas is az életünk, terelj bennünket úgy, hogy örökké szeretni tudjunk téged! Ámen.

Hálát adok Istennek, aki segít élvezni az élet csodáit.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK EGYEDÜL ÉLNEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 23. - 10:41:09
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 27. - 12:57:07
Isten nem szégyell téged

    "Jézus és az emberek akiket megszentel, mind egy családhoz tartoznak. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek hívni.” (Zsidókhoz írt levél 2:11 CEV)Tudtad, hogy Jézus a testvéreként tekint rád? Ez egy eléggé lenyűgöző dolog.

Jézus nem szégyell a testvérének nevezni téged, függetlenül attól, hogy az életed mennyire van elrontva, hiszen te Isten családjába tartozol.

Isten családjának tagjaként pedig már nem a bűneid határoznak meg téged.

Ez a különbség az Anonim Alkoholisták közössége és az Ünneplő Megújulás között (az Ünneplő Megújulás – Celebrate Recovery – a szerző gyülekezetének egy szolgálata, amely különböző kötözöttségeikből szabadulni kívánó embereknek próbál segíteni – a ford.). Az Anonim Alkoholisták közössége egy nagyon jó program. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Ünneplő Megújulás, ami a saddlebacki gyülekezetből indult, számos indok miatt sokkal jobb. Ami a legfontosabb benne, hogy Krisztus van a középpontban, így azt hangsúlyozza, hogy a bűneid már nem határozzák meg az életedet.

Ha elmennél az Anonim Alkoholistákhoz, felállnál és azt mondanád, hogy „Sziasztok, Ricknek hívnak és alkoholista vagyok”, és ezt mondogatnád életed hátralevő részében. Megengednéd, hogy a bűnöd határozzon meg téged.

Az Ünneplő Megújulás alkalmain ezzel szemben az ember feláll, és azt mondja, hogy „Sziasztok, Ricknek hívnak. Isten gyermeke vagyok, aki küszködik az alkohollal.” Érzed a különbséget?

Nem a bűnöd az, ami meghatároz téged. Ezért nem szégyell téged Jézus sem, hiszen ha már egyszer a családba tartozol, családtagként kezel téged. Lehetsz kissé fura, de családtag vagy. Lesznek még bűneid az életed során, de akkor is a családba tartozol.

A világ nem akarja, hogy tudd, hogy Isten minek teremtett téged. Ugyanakkor azzal, hogy Isten családjába tartozol, meg fogod érteni az igazi identitásod. Az, hogy Isten elfogadott téged és egy lelki családhoz tartozol, meg fogja adni neked adni az erőt és magabiztosságot ahhoz, hogy megvalósítsd Isten tervét az életedre nézve.

Beszéljetek róla:

    A szégyen érzete hogyan akadályozott meg abban, hogy megvalósítsd a céljaidat? Hogyan válaszolsz arra az igazságra, hogy Jézus nem szégyell a testvérének mondani téged?
    Ha már megértetted az igazi identitásod, szerinted Isten mit szeretne tőled, hogy tegyél?
    Hogyan tudsz segíteni másoknak abban, hogy továbblépjenek a múltjukon és a szégyenérzetükön, és csatlakozzanak Isten családjához?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 28. - 22:05:17
Nagyon jó! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Május 29. - 04:04:29

2014. máj. 29. csütörtök

Jézus mondja: "Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. "Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást."

Jn 15,12-17.

MINDENNAPI MISSZIÓ

Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Jn 15,12)

Az elmúlt évben édesanyám hanyatló egészsége miatt rengeteg időt kellett kórházakban és rendelőkben töltenünk. Bár nagyon gyenge volt, betegsége lehetővé tette, hogy elérje a részvétre szomjazókat. Egy zsémbes egészségügyi technikai dolgozó és számos egyedülálló ember csak néhány azok közül, akiket édesanyám kedvessége felvidított a kellemetlen orvosi kezelések között, illetve az ágyból intézett napi telefonhívásai segítségével. Anya azt tette, amit Jézus tett: kinyúlt mások felé még akkor is, amikor maga is nagy kihívásokkal küszködött.
Eközben édesapám átrendezte az életét, hogy ápolhassa édesanyámat. Biztosította számára, hogy pihenhessen, hogy elintézhesse fontos telefonhívásait, elvégzett minden háztartási munkát, s így nemcsak a gyógyulásban segített, hanem abban is, hogy édesanyám energiájának egy részét mások megsegítésére áldozhassa. Ebben a nehéz időszakban mindketten úgy alakították az életüket, hogy továbbra is szolgálhassanak mások felé otthonukon belül és kívül. A szeretet eme kicsiny, csendes, mindennapi missziója gyakran észrevétlen. Jézus tanítványaiként a nehéz időkben is szolgálhatunk másokat.

Imádság: Urunk, segíts megmutatnunk szeretetedet másoknak, akkor különösen, ha mi magunk is szenvedünk. Ámen.

Ha Krisztus szeretetével fordulunk embertársaink felé, más fényben látjuk saját nehézségeinket is.
)

IMÁDKOZZUNK A SÚLYOS BETEGEKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Május 29. - 08:39:28
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Május 29. - 11:57:07
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 02. - 09:25:45

2014. június 2. hétfő

Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus: "Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."

Lk 18,9-14.

ALÁZATOS IMÁDSÁG

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

Nyugdíjazásom előtt a Sydneyben működő Wesley Misszió lelkészi közösségének voltam a tagja. A központ a város egyik fő utcáján van, nem messze két metróállomástól és számos városi buszmegálló közelében. Sok szükségben lévő ember jött el a misszióba különböző problémákkal, és itt gondoskodásra találtak. A rám bízott gyülekezetek között volt egy, ahová mentális betegségben szenvedő emberek jártak, némelyikük skizofréniás volt.
Az egyik hetente megtartott ebédidős istentiszteletünket követően megláttam, hogy két férfi türelmesen várakozik rám az üvegfalú imateremben. Bementem és leültem hozzájuk.
"Azt szeretnénk, ha imádkozna velünk" - mondták. Miután imádkoztam, egyikük folytatta: "Istenem, ments meg minket attól, hogy magunkban vagy bárki másban kárt tegyünk."
Még tizenkét évvel az imádság elhangzása után is mélyen meghatódom, ha rágondolok. A férfi szívből jövő kiáltása Isten segítségéért, őszinte, egyszerű, alázatos és bizakodó imádsága áldást jelentett számomra.

Imádság: Istenünk, indítsd lelkünket mélyebb együttérzésre a környezetünkben élő mentális betegségben szenvedő emberek felé! Tetteink hadd tükrözzék szeretetedet! Ámen.

Az egyszerű emberek imájának van ereje, hogy megváltoztasson minket.


IMÁDKOZZUNK A SZELLEMI BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 02. - 10:14:54
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Június 02. - 11:17:49
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 10. - 20:24:49
2014. június 10. kedd

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.

Jer 29,11-13.

REMÉNY ÉS JÖVŐ

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)

Sok éven át elveszett, bajbajutott fiatalokkal foglalkoztam a fiatalkorúak börtönében. Gyakran imádkoztam, hogy bárcsak képes lennék elhinteni egy magot a szívükben, amely gyümölcsöt hoz bennük. Évekkel a nyugdíjba vonulásom után kaptam egy levelet egy fiatal nőtől, akivel tíz évvel azelőtt foglalkoztam. Megköszönte, hogy törődtem vele életének abban a nehéz időszakában, és leírta, hogy mi történt azóta vele. Boldog házasságban, két gyermekkel élte hittel teli keresztyén életét, támogatóként dolgozott egy AIDS-klinikán és főiskolára járt.
Később összefutottunk, beszélgettünk, és megkérdeztem, hogy jutott ilyen messzire, mikor olyan sok hasonló fiatalnak nem sikerült pozitív változást vinni saját életébe. Egyszerűen azt felelte: "Megtaláltam Istent!" Életének egy fordulópontján útmutatásért imádkozott, és Isten megáldotta őt, utat mutatva neki a Zsoltárban: "Megismerteted velem az élet útját" (Zsolt 16,11). Ma hite, Isten igéje, keresztyén férje és gyülekezete támogatja őt, hogy gyümölcsöző életet éljen.
Amikor évekkel ezelőtt találkoztam azzal a zavaros életű lánnyal, csakis Isten tudhatta, hogy egyszer majd éppen ő fog engem arra ösztönözni, hogy állhatatosan kitartsak Isten útján.

Imádság: Istenünk, köszönjük neked, hogy vezetsz bennünket, és követhetjük kegyelmes szavadat. Ámen.

Hogyan vezethetek ma valakit Isten útjára?

IMÁDKOZZUNK A PROBLÉMÁS FIATALOKKAL FOGLALKOZÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 10. - 20:33:47
O0
Szia Irma! :int
De jó, hogy újra írhatsz!
Remélem jobban vagy!   virag12
:2smitten:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Június 10. - 21:20:34
Szia Irma!  :int2:
Jó látni! :sziv2:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 11. - 17:15:51
Köszönöm, hogy gondoltok rám. A kollegám behozta a laptopomat  igy fel tudok kicsit nézni. Épp most vértömleztésre várok, de tudom, hogy engem az Úr Jézus Vére gyógyít meg, az orvosok csak eszközök. Áldjon az Úr mindnyájotokat nagyon gazdagon.

 :2smitten:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 11. - 17:25:15

2014. június 11. szerda

Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged.
Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.
Az ÚRnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem.
Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat.
Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek.

Zsolt 71,14-18.

FONTOS KÖTELESSÉG

Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található. (Péld 16,31)

A nyugdíjba-vonulás mérföldkő volt az életemben, mely várva várt jutalmakkal kecsegtetett. Előre örültem, hogy utazhatok, hódolhatok a régóta elhalasztott hobbiknak, és élvezhetem nyugdíjas jövedelmem előnyeit. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a látszólag véget nem érő, kedvem szerint való tevékenységek parádéja nem nyújt teljességet számomra.
Valami hiányzott, még akkor is, ha egy gyönyörű, golfozással vagy városnézéssel töltött nap ért véget. Fájdalmat éreztem amiatt, hogy Istennel és Megváltómmal való kapcsolatom erősítésére érzett igényemnek nem tettem eleget. Tudatára ébredtem, hogy a szolgálat, önmagam feladása nélkülözhetetlenül elsőrendű egy keresztyén életében, életkortól függetlenül.
E mostanában lezajlott újra-ébredésem arra ösztönöz, hogy törekedjek az egyensúlyra: foglalkozzam egészségem, szellemi képességem megőrzésével, fejlesszem kapcsolataimat és képességeimet. Még fontosabb, hogy tehetségem és adottságaimat továbbra is használjam a szolgálatra. Most már látom, hogy a nyugdíjazás belépőjegy lehet arra, hogy még nagyobb mértékben - és nem pedig kevésbé - vegyünk részt Urunk munkájában.

Imádság: Atyánk, mutasd nekünk szüntelen, hol van szeretetünkre és munkánkra a leginkább szükség! Ámen.

Az élet minden időszaka sok lehetőséget nyújt a keresztyének számára.

IMÁDKOZZUNK A KERESZTYÉN NYUGDÍJASOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 11. - 17:56:40
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 12. - 16:14:26
2014. június 12. csütörtök

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

2Tim 1,1-7.

ÁTFORMÁLT GONDOLKODÁS

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7)

A szorongás örökletes a családomban. Édesanyám depresszióban és pánikbetegségben szenvedett, ami miatt zárkózottnak és érzéketlennek tűnt. A 70-es években a depressziót még nem tekintették betegségnek. Egyszerűen elfogadtuk, hogy anyánk hallgatag. Főzött, takarított és varrt nekünk, ritkán nevetett, sőt alig mosolygott. Soha nem panaszkodott, egyszerűen csak tűrt.
Fiatalként boldogan törtem ki lehangoló otthonomból. De évekkel később, anyaként, azt vettem észre, hogy ugyanazon mentális sémáknak esem áldozatul. Ha egy válságos helyzet adódott, feszültté váltam, és hajlamos lettem a pánikra. Gyakran úgy éreztem, küszöbön áll egy katasztrófa. Ez az állandó feszültség összeomláshoz vezetett. Egy nap már nem tudtam felkelni az ágyból, megbénított a félelem. Orvosom gyógyszeres kezelést írt elő, de én Isten segítségét is kérni akartam. Felismertem azokat a mentális szokásokat, amelyeket meg kellett változtatnom, és hittem, hogy Isten ereje felszabadít.
Isten igéjén gondolkodtam. "Ő nem a félelem lelkét adta nekem", ezt ismételgettem, amikor pánik tört rám. És éreztem, hogy a nyugalom szétárad bennem, elönt Isten erejének és szeretetének békéje. Később Isten valóban meggyógyított. Ritkán érzek már szorongást, és ha így van, felidézem ezt az igét.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy megszabadítasz a félelemtől, és békességet adsz beteg szívünknek. Ámen.

Isten békéje segít szembenéznünk az élet kihívásaival.


IMÁDKOZZUNK A SZORONGÁSOS BETEGEKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Június 12. - 18:34:27
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 12. - 22:56:02
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 14. - 07:59:32
Ne vesződj az apró dolgokkal

    "Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek." Filippi 2:14-15

Szoktál ideges lenni, veszekedni kis dolgok miatt? Természetesen. Mindannyian szoktunk. Nehéz ezt a szokást megtörni, mert természetünktől fogva negatívak vagyunk. Ádám és Éva óta kifogásokat keresünk és vádolunk: kifogásokat keresünk a saját hibáinkra és vádolunk másokat az általuk elkövetett hibákért. Mi elbújunk és lármázunk. Másokat hibáztatunk a saját problémáink miatt.

A Filippi 2:14-15-ben ezt olvassuk: "Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek". Lehet, hogy ez az egyik legnehezebben megtartható ige a Bibliában. Egyetértesz?

A panaszkodók 4 típusával szoktam rendszeresen összefutni.

Az első csoport a nyafogós. Kikelsz reggel az ágyból, és azt mondhatnád: "Jó reggelt, Uram!" de a nyafogósak inkább azt mondják: "Ó Uram, reggel van!"

A második csoport a mártírok csoportja. A kedvenc kifejezésük: "Engem senki sem értékel!". Remekül tudnak önsajnálat-bulikat tartani. Fintorognak és panaszkodnak, ha valami nem úgy alakul, ahogy ők szeretnék.

A harmadik csoportba tartoznak a cinikusok. Az ő hozzáállásuk: "Minek törődjek ezzel? Úgysem változtat semmin." Mindent megmérgeznek.

A negyedik csoport tagjai pedig a perfekcionisták. Soha, semmi nem elég jó nekik. A kedvenc mondásuk: "Ez a legjobb, amit ki tudtál hozni magadból?".

Számomra a legfélelmetesebb ige a Bibliában Máté 12:36-ben van leírva: "De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján."

Ettől végig kell, hogy fusson a hideg a hátadon. Hányszor volt, hogy panaszkodtál, nyafogtál vagy veszekedtél valami miatt, amikor egyáltalán nem kellett volna.

Ehelyett: "mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1 Thesszalonika 5:18)


Beszéljetek róla

    Mi az, ami miatt folyamatosan panaszkodsz az életedben? Szerinted ezek valódi problémák, vagy sem? Miért azok, vagy miért nem azok?
    Hogyan tükrözik az "üres szavak" (Máté 12:36) azt, hogy jelentéktelen dolgokra koncentrálsz az életben?
    Mit gondolsz, hogyan tüntet fel a panaszkodás egy nehéz helyzetet mégrosszabb színben?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 14. - 22:31:40
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 16. - 07:56:37
2014. június 16. hétfő

"Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." "Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas."

Lk 6,27-36.

TUDJUK-E, MIT TESZÜNK?

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. (Lk 6,27-28)

Amikor bűncselekményekről hallok a hírekben, rögtön elkezdek imádkozni az áldozatokért és családjaikért. Könnyű a bűntények áldozataiért imádkozni, de hogyan lehet a bűnözőkért imádkozni?
A Lk 6,27-28-ban Jézus valami olyanra kér minket, ami az ösztöneinknek ellentmond. A mi emberi természetünk azt diktálná, hogy álljunk bosszút azon, aki egy ártatlan embert bántott. Igazságot és büntetést követelünk. Amit Jézus kér tőlünk, lehetetlennek tűnik.
De mindnyájunkat Isten teremtett és mindnyájunkat szeret, még a bűnözőket is. Keresztyénként arra hívattunk el, hogy szeressünk, és imádkozzunk Isten népéért, nem csak azokért, akiket mi jónak és tiszteletre méltónak tartunk.
Minden szenvedés és megaláztatás után, amit Jézus átélt a keresztre feszítése alatt, ezt mondta: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lk 23,34). Krisztus követőiként megragadhatjuk és követhetjük Krisztus példáját, ezzel az imádsággal kezdve.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, taníts minket úgy megbocsátani másoknak, ahogy te is megbocsátasz nekünk! Ámen.

Isten minden embert szeret, és arra hív, hogy mi is így tegyünk.

IMÁDKOZZUNK A BŰNÖZŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 16. - 10:10:33
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 17. - 04:23:35
2014. június 17. kedd

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

Jn 1,1-5.

VILÁGOSSÁGBAN JÁRNI

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (Jn 8,12)

Amikor 1940 januárjában új farmra költöztünk, nyolcéves világom nagyobb és ijesztőbb lett, mint valaha. Vacsora után apám kihívott, hogy rendezzük el az állatokat éjszakára. Útközben apám petróleumlámpája himbálózott, és a fénye úgy mozgott előre-hátra, mintha élne. Az árnyak mintha távolodtak és egészen közel jöttek volna hozzám. Félelmemben felkiáltottam: Apa! Azonnal megállt, és odaszaladtam hozzá. Apám kissé nevetve mondta: Ne félj, csak addig menj, amíg a fény elér.
Ahogy földi apám megvigasztalt, úgy mennyei Atyánk is velünk van félelmeinkben, amikor el akar borítani a sötétség. Fenti igénk alapján, ha Jézust követjük, nem járunk sötétségben.
Az esti hírek tele vannak a gazdasági feszültségekkel, terrorizmussal, természeti katasztrófákkal, a családunk jövőjének bizonytalanságával; és a sötétség elborít minket. De Krisztus világossága még a legsötétebb pillanatokban is előttünk jár, és a sötétségben fénylik, és a sötétség nem tud felülkerekedni. Nem kell félnünk. Krisztus szüntelen gondoskodik a világosságról, amiben biztonságot és nyugalmat lelünk.

Imádság: Atyánk! Ha nem is látjuk tisztán a jövőt, vigasztal minket jelenléted, és hogy megvilágítod utunkat. Ámen.

Jézus kiküldött minket, hogy megosszuk fényét a világban.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SÖTÉT NAPOKKAL NÉZNEK SZEMBE!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Június 17. - 12:27:08
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 17. - 12:43:58
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 18. - 06:55:11
2014. június 18. szerda

URam, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel!
Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem!
Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre.
Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz.
Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam.
Szabadításodra vágyom, URam, törvényedben gyönyörködöm.
Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem!
Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról.

Zsolt 119,169-176.

MINT ATYA, MINT LÁNYA

Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról. (Zsolt 119,176)

Nem tudom, hogy csinálja Ruby. Huszonöt évvel az után, hogy Teddel összeházasodtak, Ted demenciában szenvedő beteg lett. Reménytelenül összekeveri a napokat, nem tudja, hogy hol van, és többé már csak alig-alig ismeri föl a barátait. Viselkedése is egyre problémásabb. Elkóborol otthonról, és eltéved. Kiabál Rubyval, néha fizikailag is bántja őt. Mégis, Ruby nap, mint nap szeretettel és türelemmel gondoskodik róla. Elkíséri mindenhová, és elmagyarázza az állapotát azoknak, akik nem értik. Mindezt őszintén teszi, dédelgeti Tedet. Rejtve, a demencia köde mögött, Ruby még mindig látja élete szerelmét.
Nem éppen így szeret minket az Isten? Néha minden másra figyelünk, csak szerető Teremtőnkre nem. Időnként abszurd módon viselkedünk, és meg sem tudjuk mondani, mit miért tettünk. Bolyongunk, mint eltévedt juhok. Azonban mindez nem riasztja el Istent, hanem még dédelget is minket. Nem tudom, hogy csinálja Isten, de valahányszor látom Rubyt, tudom, hogy honnan veszi az erőt.

Imádság: Urunk, te megérted gyengeségünket. Amikor eltévedünk, fordíts vissza minket szereteted felé. Ámen.

Isten mindig gondol ránk.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK DEMENCIÁBAN SZENVEDŐ SZERETTEIKET ÁPOLJÁK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Június 18. - 12:11:20
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 18. - 21:48:20
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 19. - 04:15:51

2014. június 19. csütörtök

Tanítványaihoz pedig így szólt Jézus: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

Lk 12,22-31.

ÁLDÁSOK MINDENÜTT

Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. (Lk 12,31)

Barátommal egyszer egy parkolón mentünk át. Ő lehajolt és fölvett egy pénzérmét. Én elmentem mellette, nem is láttam, ő azonban úgy tett, mintha már eleve kereste volna. Zsebre tette, és ezt mondta: "Köszönöm Uram." Elmondta, hogy gyakran talál pénzt a földön, néha még bankjegyet is. "Keresem, hát találok is" - mondta. Aztán így folytatta: "Ugyanígy van Isten áldásaival is. Keresem őket, hát találok is szép számmal."
Barátomnak igaza volt. Isten áldásai bőségesek, amit mi magától értetődőnek tartunk. Családunk, akik gondoskodnak rólunk, barátaink, akikkel osztozunk nevetésen és könnyeken, otthonunk, ahová hazatérhetünk, bármilyen egyszerű is legyen, képességek, amelyekkel előrejutunk életutunkon. Mindezek, és még sok minden, szerető Istenünk ajándékai.
Az után a nap után én is keresni kezdtem Isten áldásait. Barátomnak igaza volt, rengeteget találtam. Isten szeretetének felfedezése megelégedést hozott mindennapjaimba. Segített megerősíteni kapcsolataimat is, mert rájöttem, hogy rájuk is kiterjed Isten szeretete. Ettől a leckétől még nem lesz mindenki a barátom. Mégis arra indít, hogy azzal a méltósággal és tisztelettel bánjak másokkal, ami Isten minden gyermekének kijár.

Imádság: Istenünk, segíts keresni jelenlétedet és áldásaidat életünk minden területén! Ámen.

Isten irántunk való szeretete határtalan.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MÉLTATLANNAK ÉRZIK MAGUKAT ISTEN SZERETETÉRE!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 19. - 10:24:58
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 21. - 07:51:58

2014. június 21. szombat

Ezt mondja az ÚR, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át,
aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses:
Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.
Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,
a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.

Ézs 43,16-21.

ÚJ NAPHOZ ÚJ ERŐT!

Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. (Ézs 43,19)

Fáradt és rosszkedvű voltam, ugyanakkor kétségbe estem. Arra készültem, hogy aláírjam az otthonunk eladásáról szóló szerződést. Drága férjemet ötvenöt éves korában - néhány hónapja - érte a halál, miután elveszítette a rákbetegséggel vívott csatát.
Halála után világos lett számomra, hogy képtelen lennék továbbra is közös otthonunkban élni, miközben mindent - lakásfenntartást, kertgondozást és hólapátolást, a fa behordását a kályhába, stb. - nekem kellene csinálni. Igazából hálásnak kellett volna lennem, hogy még a ház meghirdetése előtt vevőt találtam egy olyan időszakban, amikor házat eladni vagy venni szinte teljesen lehetetlen volt. Mégis rosszul éreztem magam, kicsit bűnösnek is, hogy eladom a házat, amelyben annyi éven át együtt éltünk.
Nem volt időm elolvasni a Csendes Perceket, mielőtt reggel elindultam az ingatlan közvetítő irodába. De amikor hazaértem, észrevettem a nyitott füzetet a konyha asztalon, és Ézs 43,19-t olvastam benne. Megkönnyebbültem. Isten nem azt mondta, hogy felejtsem el a férjemet. Nem tiltotta meg, hogy a szép emlékekre örömmel gondoljak vissza. Inkább arra hívott, hogy új erővel folytassam az életemet. Isten közel van a jó és a rossz napokban is.

Imádság: Drága mennyei Atyánk, köszönjük mindazt, amit tőled kaptunk, különösen is a szép emlékeket, a szerető családot és gyülekezetet. Ámen.

Isten segít nekünk, hogy lássuk az utat a pusztán át.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 21. - 08:11:32
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Június 21. - 14:40:54
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 22. - 10:12:33

2014. június 22. vasárnap

Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel; és amikor asztalhoz telepedtek és ettek, ezt mondta Jézus: "Bizony, mondom néktek, közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem." Erre elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni: "Talán én?" Mire ő ezt mondta nekik: "Egy a tizenkettő közül, aki velem együtt mártogat a tálba. Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik." És amikor ettek, vette a kenyeret, ádást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: "Vegyétek, ez az én testem." Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, és ezt mondta nekik: "Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában."

Mk 14,17-25.

AZ ÚRVACSORA TITKA

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. (1Kor 11,26)

Már egy jó ideje foglalkoztatott az úrvacsora kérdése, amikor az egyik nap valami felderengett bennem, amint a padból az oltár felé haladtam. Az út hosszabb volt, mint ahogy gondoltam.
Számomra az úrvacsora Krisztus hosszú útját ünnepli az életből a keresztre feszítésen át egészen a feltámadásig. Ez az az út, amelyet a keresztyének a világ minden táján végigjárnak minden úrvacsorai istentisztelet alatt, és amelyet a mennyben levő szentek is végigjártak sok-sok évvel mielőttünk. A kenyér, amelyet eszünk a mannára emlékeztet, melyről Isten az izraeliták számára a pusztában gondoskodott. A bor Isten kegyelmének életet adó vérét idézi, amelyet Krisztus a megváltásunkért adott.
Az úrvacsora során hitünk történetét mondjuk el újból és újból azzal a céllal, hogy azt meghallják. Az úrvacsorában arra kötelezzük magunkat, hogy testvéreink felé szolgálunk, sőt az egész világ felé is. És, amikor megpillantjuk a titokban rejlő igazságot, és az Úrvacsora több lesz megszokásnál, akkor az életünk gyökeresen megváltozik. Az úrvacsora egy csoda, amely képessé tesz, és buzdít, hogy Krisztusért Isten szeretetét vigyük a világba.

Imádság: Ó, Istenünk, köszönjük neked az úrvacsora titkát, ahol jelenlétedet élhetjük át. Segíts látnunk téged ezekben a találkozásokban! Ámen.

Az úrvacsora által életünk gyökeresen megváltozhat.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 23. - 04:23:40

2014. június 23. hétfő

A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid tanítókölteménye.
Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől!
Figyelj rám, hallgass meg engem! Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom
az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám.
Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el.
Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át.
Ezért így szóltam: Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?
Messzire bujdosnék, a pusztában laknék. (Szela.)
Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől.

Zsolt 55,1-9.

BIZTONSÁG VIHAR KÖZBEN

Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. (Zsolt 55,9)

Gyermekkoromban szüleimmel egy pincében kerestünk menedéket, amikor tornádó közelített a város felé. A pincét a földbe vájták a házunk mögött, és az agyagfalakat fatámaszokkal tartották össze. A talajszinten levő csapóajtó vezetett a három betonlépcsőhöz, amely a mélybe vitt. Nem egyszer éjszaka a családom a zöldséges üvegek és krumplis rekeszek között zsúfolódott össze. Néha órákon át várakoztunk a sötétben a villámok, szél és eső erejének enyhülésére. Az erős menedék szükséges a túléléshez, amikor fejünk felett tornádók tombolnak.
Egy menedék rendkívül fontos az élet másfajta viharaiban is: halálos betegség, akaratos gyerekek, anyagi problémák és vég nélküli konfliktusok esetén. Ezekben veszélyes és erőnket próbáló félelem tombolhat a szívünkben és gondolatainkban.
A Zsolt 32,7-ben a zsoltáros "oltalomnak" nevezi Istent, emlékeztetve, hogy egyedül Isten a mi lelki és érzelmi védelmezőnk. Amikor a félelem megbénítja életünket, és arra kényszerít, hogy a sötét kétségbeesésben rejtőzzünk el, Isten megnyugtat, megerősít és lecsendesíti lelkünket. Néha Isten kegyelmesen eltávolítja a vihart, de mindig le tudja csendesíteni kétségeinket és félelmünket, amikor imádkozunk hozzá.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük neked, hogy enyhülést kaphatunk félelmeink között, mert te bátorságot adsz nekünk, amikor időt töltünk veled. Ámen.

Amikor félek, imádkozhatok és bízhatok Isten ígéreteiben.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 23. - 19:03:49
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 24. - 08:51:24
2014. június 24. kedd

Jézus pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: "Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok! Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol."

Mt 12,25-30.

KÉZIPOGGYÁSZ

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Egy repülőjáraton a kézipoggyász lehet súlyos. Kis kézitáskám tele van pakolva személyes holmikkal; szeretem, ha kéznél vannak. Magammal vonszolom a fedélzetre azt remélve, hogy annak külső méreteit észre sem veszik majd. Néha a táskám túl vastag ahhoz, hogy beleférjen a fenti tartóba. Egyszer a repülő elejére kellett vinnem, hogy valahová el tudják pakolni.
Ahogy elgondolkodtam, rájöttem, hogy sokszor a bűnös szokásokat úgy kezeltem, mint a kézipoggyászt. Magammal cipeltem az anyagi dolgok birtoklása iránti vágyamat, önigazság keresésemet és a testi gyönyörök iránti étvágyamat. Jelenlétüktől függött, hogy jól érzem-e magam, bár kevés megnyugvást adtak érzéki és lelki harcaimban. Tanulgatom, hogy Isten rólam alkotott véleménye a legfontosabb. És mivel Krisztus, az én Uram és Megváltóm, elfogadott, értékes vagyok.
Jézus szelíden és szeretettel hív a vele való közösségre. Mikor átadjuk csomagjainkat Krisztusnak - naponként kérve őt, hogy segítsen jobban vágyakozni rá, mint bűnös vágyainkra -, bensőséges kapcsolatot élünk át az imádság, az istentisztelet, bibliatanulmányozás és az engedelmesség által. Jézus Krisztus mindaz, amire valóban szükségünk van. És az ő terhe - életünkkel kapcsolatos akarata - könnyű és gyönyörűséges.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy átadhatjuk csomagunkat neked, s ezzel közösséget és nyugalmat kapunk benned. Ámen.

A Krisztussal való közösség semmihez sem hasonlítható.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 25. - 04:11:24

2014. június 25. szerda

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Zsid 10,23-25.

FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK

Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. (1Thessz 5,14)

A minap elmentem hegyet mászni, s néhány nagyon energikus fiatallal találkoztam. Amikor már úgy éreztem, képtelen vagyok tovább menni, bátorítóan odakiáltottak: "Képes vagy rá!" "Erős hölgy vagy!" "Ez már szinte semmiség. A legnehezebb már mögötted van!" Időközönként énekelni kezdtek, hogy bíztassák magukat. Együtt megtettük az egész szakaszt.
Ez a megtapasztalásom keresztyén utunkra emlékeztet. Néha nagyon éles a harc, és úgy érezzük, nem megy tovább. Még arra sincs erőnk, hogy imádkozzunk. Ilyenkor a többiekre van szükségünk, hogy támogassanak, bátorítsanak, és szeretetben intsenek. A közösségben megvan az erőnk, hogy kitartsunk, és Isten ígéreteire támaszkodjunk, és folytassuk. Az egymásért való felelősség és számon kérhetőség a pályán tart bennünket.
Vannak, akik azt mondják, ők már nem járnak templomba, vagy gyülekezetbe, mert interneten, tv-n keresztül nézik az istentiszteletet. Ez a gyakorlat nem helyettesíti a keresztyén közösséget. A tv nem fog nehéz időben megvigasztalni, nem örvend velünk az áldásainkban, és nem von felelősségre. Hívő testvéreink azonban igen.

Imádság: Urunk, köszönjük a hívők közösségét. Taníts ezt becsülnünk, és a közösségben betölteni helyünket. Ámen.

Krisztus testének tagjai vagyunk, és egymásért felelősek.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM TUDJÁK SZABADON MÁSOKKAL EGYÜTT IMÁDNI AZ URAT
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 25. - 20:48:32
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 27. - 09:13:04

2014. június 27. péntek

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.
Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.
Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal,
sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.

Zsolt 91,1-6.

SZÁRNYAI ALATT

Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. (Zsolt 36,8)

Nagyapám fehér tyúkokat tenyésztett, hófehér tollazattal, égő vörös taréjjal. Gyermekként emlékszem, láttam kotlósokat, akik leültek a földre, mintha a nap fáradalmát pihennék ki. Amikor a kotlós végül felállt, apró kiscsibék sorakoztak fel mögé csipogva. Bárhova is ment, a csibék követték, ha megállt, és szárnyait szétterjesztette, azonnal "behúztak" alá. Ezeknek a csibéknek a világ legbiztonságosabb helye volt a kotlós szárnyai alatt.
Mivel gyermekként megfigyelhettem a fent leírt szituációt, ez később segített megértenem Jézus egyik kijelentését. A tömegnek Jeruzsálem feletti szomorúságát fejezte ki, mivel minden hozzá küldött prófétát elutasítottak. Egy gyengédebb pillanatában így mondja: "Jeruzsálem, Jeruzsálem... hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!" (Mt 23,37)
Egy olyan problémákkal teli világban élünk, ahol már-már ellepnek a bajok. Urunk bátorít, hogy bízzunk benne, és menedékért karjaiba fussunk.

Imádság: Drága Úr Jézus, bár megtanulnánk, hogy védelemért hozzád meneküljünk! Ámen.

Krisztus védelmező karjai minden nap elérhetőek.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 27. - 22:55:30
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 30. - 06:45:53
   

2014. június 30. hétfő

Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.
Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből,
és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.
Jóllaknak az ÚR fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.
A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet.
Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját.
Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja,
az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket.
Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek.
Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig.

Zsolt 104,13-23.

KERTÉSZKEDÉS

Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. (Jn 15,9)

Mostanában igazán élvezem a kertészkedést. Régebben csak egyszerűen elvégeztem azt, ami szükséges volt - egy kis locsolást és fűnyírást. "Jól néz ki!" Az utóbbi időben azonban megmetszettem a fákat és megforgattam a talajt, adtam hozzá egy kis műtrágyát, és megfejeltem egy kevéssel férjem szeretett lucernájából, amely a széna-farmunkon terem. Az eredmény pedig egészen elképesztő lett: gyönyörű gumók és virágok, virágzó bokrok és csodálatos rózsák. "Ragyogó!"
Az életünk is olyan, mint egy kert. Néha szükséges, hogy felszántsák a földet, megforgassák a talajt és megmetsszék a fákat. Noha fájdalmas, de szükséges, hogy a bűn lemetsződjön az életünkről, hogy hely legyen a növekedésnek. Kérnünk kell Isten igéjének megtermékenyítő erejét és a Szentlélek harmatját életünk földjére. És ha az alapok rendben vannak, szükségünk van a közösségre, az imádságra és a dicsőítésre, mint talajtakaróra. Mindez segít szívünknek és elménknek növekedni és megerősödni, hogy ragyoghassunk az Úrnak, és Isten országát építhessük.

Imádság: Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy úgy szeretsz bennünket, ahogyan az Atya szeretett téged. Segíts, hogy megmaradjunk szeretetedben és megtegyük mindazt, ami szükséges, hogy életben tartsa munkádat bennünk! Ámen.

Hogyan gondozom a javakat, amiket Isten plántált belém?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Június 30. - 06:48:33
Napi reményA remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

A boldogság feltétele az elengedés

    Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Filippi 3:13-14

A boldogsághoz tudnod kell elengedni és meg kell tanulnod felejteni. Az aggódás nem változtat semmit a múlton, szóval felejtsd el, amin nem tudsz változtatni, és koncentrálj a jövőre.

A Filippi 3:13-14 azt mondja: Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.

Az erőd véges. Ezért fáradsz el. Ezért merülsz ki.

Mivel csak véges mennyiségű energiád van, nagyon ajánlom, hogy egy cseppjét se a múltra pazarold. Minden nap arra költsd az erődet, ami az előtted lévő úton vár.

Ez a szokás annyira fontos a boldogsághoz, hogy van három csapda, amiről tudnod kell:

A megbánás csapdája. El kell engedned azokat a dolgokat, amiket megbántál. Vannak dolgok, amikről azt kívánom, hogy bárcsak máshogy csináltam volna az életben? Természetesen. De nem rágódhatok rajtuk, mert nem tudom megváltoztatni őket. Ne vesztegess érzelmeket bánkódásra.

A neheztelés csapdája. A haragodhoz való ragaszkodás csak téged bánt. Engedd el! A saját érdekedben meg kell tanulnod megbocsátani. Megérdemlik? Nem. De te megérdemled a megbocsátást Istentől? Nem. Akik megbocsátanak, megbocsátatnak.

A szokás csapdája. Minden folyamatosan változik, és ezt nem tudod megállítani. Neked kell eldöntened, hogy ellenállsz és elutasítod a változásokat, vagy boldog leszel. A boldogság választás kérdése.

Az, hogy hogy kezeled a változásokat az életben felfedi a lelki érettségedet. Amikor az örökkévalósághoz vagy láncolva, és az vezet, körülötted minden változhat, és választhatod a boldogságot.

Beszéljetek róla:

    Mi az a dolog a múltadban, amit el kell engedned ahhoz, hogy a jövődre tudj koncentrálni?
    Mit gondolsz, miért olyan nehéz az embereknek megválni a szokásaiktól?
    Mit fed fel a változáshoz való hozzáállásod a lelki érettségedről?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Június 30. - 12:58:03
:like: x :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 01. - 08:35:46

2014. július 1. kedd

Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.

Ef 6,17-20.

IMÁDKOZZUNK MOST!

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

Éppen befejeződött bibliatanulmányozó óránk a férfikörben, és az ajtó felé igyekezve megkértem Timothy-t, imádkozzon a problémámért, amellyel akkoriban küszködtem. Gondoltam, azt válaszolja, hogy rendben, majd később megteszi. Meglepetésemre azt mondta: "Imádkozzunk érte most!"
Olyan könnyű azt mondani "imádkozni fogok érted", és azután nekilátunk az élet sokféle zaklatottságával zsúfolt napi teendőinknek. Én magam is emlékszem nem egy olyan esetre, amikor elfelejtettem, vagy egyszerűen nem sikerült betartanom az ígéretemet, hogy imádkozom mások problémájáért.
Pedig micsoda kiváltság az, hogy imádkozhatunk másokért, kérhetjük Isten erejét, hogy legyen segítségül mások szükségében. Igazi áldást jelent mások érdekében Isten elé járulni.
Azóta sem felejtettem el az akkor Timothy-val együtt töltött időt. Most, ha valaki megkér, hogy imádkozzak érte, azt válaszolom: "Imádkozzunk most!"

Imádság: Mindentudó és mindenütt jelenvaló Istenünk, köszönjük neked az imádság áldását, és a békességet, amelyet imádság közben kapunk. Ámen.

A másokért való imádkozás kiváltság.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 01. - 08:39:46
Napi remény

Stressz kezelés első lépése: Ne aggódj!

    "Semmi felől ne aggódjatok!" (Fil 4:6 NLT fordítás)

Az élet elsődleges stresszforrása nem a munka, hanem az aggodalom. Nem a munka miatt hanem az aggodalom miatt maradsz fent éjszakánként.

Isten tisztán megmutatja a Bibliában, hogy mit gondol az aggodalomról. Filippi 4:6 azt mondja, hogy "Semmi felől ne aggódjatok!" (Fil 4:6 NLT fordítás)

Miért kell felhagyj az aggódással?

Az aggodalom több ok miatt is ésszerűtlen. Először is mert az aggodalom csak növeli a problémát. Észrevetted már, hogy ha valaki valami rosszat mond rólad, akkor ha minél többet gondolsz rá, akkor az annál nagyobb lesz? Másodszor pedig az aggodalom nem működik. Értelmetlen olyan dolog miatt aggódni amit nem tudsz megváltoztatni. Olyan dolog miatt aggódni amit meg meg tudsz változtatni, az meg kész hülyeség. Akkor menj és változtasd meg!

Az aggodalom természetellenes. Nincsenek olyan emberek akiknek veleszületett tulajdonságuk lenne az aggódás. Lehet, hogy úgy érzed, hogy te ilyen vagy, de hidd el, hogy nem. Az aggodalmat megtanuljuk. Mivel az aggódás természetellenes, ezért egészségtelen is. A testet nem úgy alkotta meg Isten, hogy aggódjon. Amikor azt mondják az emberek, hogy "Betegre aggódtam magam" akkor igazat mondanak. Az orvosok szerint nagyon sok beteg már első nap elhagyhatná a kórházat ha meg tudnának szabadulni a bűntidattól, a nehezteléstől és az aggódalomtól. Példabeszédek 14:30 szerint "A békességgel teli szív egészséges testet eredményez" (NLT fordítás).

Az aggodalom nem segít. Az aggódás nem tudja megváltoztatni a múltat és nem tudja irányítani a jövőt. Csak felbolydítja a napodat. Az egyetlen dolog amit az aggodalom megváltoztat, az te vagy. Szánalmassá tesz. Sosem oldott még meg problémát, éppen ezért haszontalan.

Az aggodalom szükségtelen. Isten alkotott téged, Ő mentett meg, és Ő helyezte beléd a Lelkét is. Nem gondolod, hogy a szükségleteidről is gondoskodik majd? Nem kell aggódni!

A stressz kezelésének az első lépése tehát az, hogy visszautasítod azt, hogy bármi miatt is aggódnál. Miért? Azért mert ésszerűtlen, természetellenes, haszontalan és szükségtelen.

1Péter 5:7 szerint “Rá helyzezeheted az aggodalmad minden súlyát mert személyesen törődik veled" (AMP fordítás.

Isten személyesen törődik veled és szükségleteiddel. Gondolj azokra a dolgokra amelyek miatt stresszelsz, aggódsz és izgulsz. Most pedig engedd el őket. Add át Istennek!

Beszéljétek meg:

    Mit mond el az aggodalmad arról, hogy mennyire bízol Istenben?
    Mi miatt aggódsz? Mit tehetsz azért, hogy változtass ezen?
    Hogy tudod szó szerint Istennek átadni azokat a dolgokat amik miatt idegeskedsz ?     .
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 01. - 20:25:34
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 02. - 04:16:32

2014. július 2. szerda

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."

Mt 7,1-5.

MESSZEBB LÁTNI

Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. (Lk 6,37)

Együtt dolgozom egy apával és a fiával a karbantartó brigádban. Az apa derűs, jó természetű ember, mindig kész mosolyogva elvégezni a rábízott feladatokat. A fia komor, csendes, mindig levert típus, és meg kell vallanom, elég kedvezőtlen véleményt alakítottam ki róla. Egyik nap együtt mentünk az apával ebédelni. Kérdeztem tőle, hogy van a fia. "Már jobban van." - válaszolta. "Hogy érti azt, hogy jobban?" - kérdeztem. Elmondta, hogy körülbelül egy éve veszítette el fiatal feleségét rákbetegség miatt. Csak egy évig voltak házasok, és nagyon nehéz túljutnia ezen.
Az apa szavai rádöbbentettek, milyen gyorsan és könnyen megítélünk másokat, anélkül, hogy bármit is tudnánk róluk. Sőt, néha tovább is adjuk ezeket a véleményeket, egy szemernyi ismeret nélkül arról, min mennek keresztül ezek az emberek.
Mindenkinek megvan a maga története, akár ismerjük azt, vagy sem. A Mt 7,3 Krisztus követőjeként arra figyelmeztet, hogy lássak túl a külső dolgokon a családi, baráti és ismerősi kapcsolataimban, és Isten szeretetét gyakoroljam mindenki felé.

Imádság: Szeretet Istene, nyisd meg szemünk, hogy a külső formákon túllátva észrevegyük testvéreink fájdalmát és küzdelmeit. Ámen.

Isten szeretni hív el, nem pedig ítélkezni!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 02. - 04:19:13
Napi remény

Isten mindig gondot visel rólad. A te dolgod csak annyi, hogy kérd Őt erre.

    „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8:32)

5392759137_3d9bb1309f.jpg


Amikor kisgyermek voltam, amikor szükségem volt valamire, mindig édesapámhoz fordultam. Néha, amire szükségem volt, drága volt, de emlékszem rá, hogy nem egyszer aggódtam azon, hogy honnan fogja apám a szükséges pénzt megszerezni azokra a dolgokra, melyekre nekem szükségem volt. De ez nem az én dolgom volt! Az apám dolga volt kitalálni, hogy a pénzt honnan kerítse elő. Gyermekként az egyetlen dolgom az volt, hogy kérjek.

Nem a Te dolgod kitalálni, hogy Isten hogyan fog gondoskodni rólad. Az egyetlen dolgod, hogy kérj.

A Biblia a Jakab 4:2-ben ezt mondja: „Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.”

Íme a második kulcs a stressz kezeléshez: Aggódj kevesebbet és kérj többet. Aggódás helyett, imádkozz mindenért.

A Róma 8:32 azt mondja: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”

Ha Isten megoldaná a legnagyobb problémádat, minden más eltörpülne mellette. Ha Isten annyira szeretett téged, hogy elküldte Jézust, hogy meghaljon a Te bűneidért, nem gondolod, hogy szeret ahhoz is eléggé, hogy segítsen a pénzügyeid rendbetételében? Nem gondolod, hogy szeret annyira, hogy az egészséged helyreállításában segítsen? A kapcsolataidban? A munkahelyi döntéseidben? A határidős feladataidban?

Nincs olyan területe az életednek, ami iránt Isten ne érdeklődne. Ő mindig tudja, hogy mire van szükséged, de mégis szeretné, hogy kérd tőle. Aggódás helyett, imádkozz mindenért.

Beszéljetek róla

    Mi tart visza téged attól, hogy kérd Istentől azokat a dolgokat, amelyekre szükséged van?
    Mit gondolsz, miért várja Isten, hogy kérjünk tőle minden szükséges dolgot, amikor Ő minden szükségünket látja?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 02. - 19:34:35
 O0 X O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 03. - 07:26:24
Napi remény

Kényelmetlen területeken keresztül vezet az út a csodához

    "Ekkor így szólt Illéshez az Úr Igéje: Menj a Szidónhoz tartozó Sareptába és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Így tehát Illés elment Sareptába." (1Kir 17:8-10a, NCV fordítás)

15p-480-psalm-23-4.jpg

Amikor halálra vagy rémülve és sebezhető vagy, nem tudod merre tartassz, azt sem tudod, hogy meddig fog tartani az út, és nem tudod, hogy mi történik majd ha a végére érsz, mit teszel ilyenkor?

Emlékeznünk kell, hogy a csodához vezető út mindig nehéz terepen keresztül visz.

A Bibliában erre Illés történetében találunk példát, a 1 Királyok 17:8-10-ben: "Ekkor így szólt hozzá az Úr Igéje: Menj a Szidónhoz tartozó Sareptába és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Így tehát Illés elment Sareptába." (NCV fordítás)

Isten azt mondta Illésnek, hogy gyalogoljon több, mint 160 kilométert, egy száraz, veszélyes területen keresztül, ahol mindenki tudta kicsoda ő és tudták, hogy Aháb király vérdíjat tűzött ki a fejére. Amikor Illés végre Sareptába ért, egy nagyon szegény özveggyel találkozott. Ennek az asszonynak kellett Illésről gondoskodni, de hogyan tudna egy ilyen asszony Illésről gondoskodni, őt megvédeni, egy olyan városban, ami pogányokkal van tele, akik gondolkodás nélkül elbántak volna Illéssel?

A csodák nem történnek addig, míg minden nyugodt és minden a legnagyobb rendben van. A csodák akkor történnek meg, amikor minden nehéz és kusza. Illés nem azt válaszolta: "Istenem, 3 dolgot elnéztél ebben a tervben. Először is, rossz irányba küldtél. Másodszor, rossz városba. És harmadszor, a védelmem sincs ott biztosítva."

Illés csupán engedelmeskedett.

A csodához vezető út nem a komfortzónádon belül kanyarog.

Például:

    Amikor Mózes az ígéret földje felé vezette ki a népet a rabszolgaságból, először is a Vörös-tengeren kellett átkelniük.
    Mielőtt Dávid megölte Góliátot, a csatatérre kellett mennie.
    Isten azt mondta Jósáfátnak, hogy a kórus menjen a sereg előtt és végül győztek. Mit gondolsz, mekkora hite kellett legyen?

A csodák sohasem a komfortzónádban történnek, ahol minden nagyszerű és kényelmes. Nincs szükséged csodákra, amikor minden rendben van az életben. Csodákra csak akkor van szükség, amikor kisodródtál, amikor halálosan félsz, amikor bizonytalan vagy, vagy épp, amikor minden sarkon veszély leselkedik rád.

Olyan a helyzetben vagy jelenleg, melyben dolgok kicsit kényelmetlenek - pénzügyileg, érzelmileg, kapcsolatok tekintetében vagy fizikailag? Ideges vagy, egy kissé eltévedtél, bizonytalan vagy? Gratulálok! Megvan az esélyed arra, hogy életedben csoda történjen!

Isten csak annyit kér tőled, amennyit Illéstől kért: engedelmességet. Mindezt azért, hogy láthasd, milyen csodát készített az út végére.

Beszéljetek róla:

    Mit kér tőled Isten, amit nehéz megtenned?
    Mit szeretnéd, hogy Isten tegyen az életedben? Mivel jelzed azt, hogy csodát vársz Tőle?
    Kik azok az emberek, akik bátorítani tudnak téged a nehéz utakon, melyeket talán éppen most jársz?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Július 03. - 08:50:34
Amen! Sokszor tortenik csoda,de mi nemmindig vesszuk eszre....
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 04. - 05:17:56
A csodák mindig váratlan helyekről érkeznek

    "'Az én gondolataim nem hasonlíthatóak a tieidhez' mondja az Úr. 'És az én útjaimat még csak el sem tudnád képzelni.'" (Ézsaiás 55:8, NLT fordítás)

Többségünknek vannak olyan szükségletei az életben, amiket be szeretnénk tölteni. Sokan próbálunk rájönni, hogy tölthetnénk ezeket be. Lehet, hogy körbenézve azt mondod: "Talán Isten ezt ilyen módon el tudná intézni" vagy "Talán segíthetnék Istennek ezt véghez vinni" vagy "Talán adhatnék tanácsot ezzel kapcsolatban."

Próbálod manipulálni Istent, de ez nem működik!

A csodák sohasem onnét érkeznek, ahonnan gondolnád. A csodák mindig váratlanok helyekről érkeznek.

Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy fia fog születni és ez a fiú egy nagy nemzet atyja lesz egyszer. Ábrahám közel 100 éves volt és egy kis problémát okozott neki, hogy higgyen Isten ígéretében. Ezért a saját irányítása alá vette a dolgot és szeretkezett egy olyan nővel, aki nem a felesége volt és született egy fiúk, akit Izmaelnek neveztek el. Isten azonban azt mondta: "Nem! Ő nem az, akit én ígértem neked. Ő azért jött, mert a saját terveidet követted, de ő nem az én tervem. Az én tervemhez a feleségedet fogom használni, Sárát, és csodát teszek majd annak ellénre, hogy már rég nem képes gyermeket szülni."

Az az út, amelyen haladva te szeretnéd betölteni a szükségleteidet, nem az az út, amit Isten szánt neked. A te utad csak a második legjobb. Isten útja mindig a legjobb.

Ha értenéd Istent, te lennél Isten. Azonban te nem vagy Isten! Hadd adjak egy kis segítséget neked a stresszlevezetéshez. Ismételd el a következőt tízszer egymás után: "Isten az Isten és én nem vagyok Isten."
Ézsaiás 55:8-ban ezt olvassuk: "'Az én gondolataim nem hasonlíthatóak a tieidhez', mondja az Úr. 'És az én útjaimat még csak el sem tudnád képzelni.'" (NLT)

A csodához vezető ösvény mindig kényelmetlen területeken vezet át. A csodák pedig mindig váratlan úton jönnek.

Mit teszel, amikor ezen az úton haladsz? Nem ijjedsz meg, nem félsz, nem próbálsz rájönni, hogyan is kell megoldani.

Egyszerűen csak legyen hited. Bízz Istenben és mondd: "Nem tudom, hogy ezt Isten hogyan akarja véghez vinni, de sikerülni fog neki." Ha Isten azt mondja csináld, még akkor is ha nincs értelme, csináld. Még akkor is, ha a másik irányba, úton kell menned vagy ha úgy érzed, hogy nincs értelme beszélni egy bizonyos személlyel, csak egyszerűen engedelmeskedj Istennek és tedd meg, amit kér tőled. Ezek után már készen állsz a csodára.

Beszéljetek róla:

    Miben keresed a csodákat? Vagy van egy olyan személy, akiben keresed?
    Mit gondolsz, milyen módon szeretné Isten, hogy megmutasd neki a hited, hogy megmutasd, hogy készen állsz a csodádra?
    Mi olyat kér tőled Isten, aminek nem látod értelmét, de tudod, hogy engdelmeskedned kell?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 05. - 09:18:42
A csodához vezető úton Isten gondoskodik rólad

    "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Filippi 4:19)

Vannak olyanok közöttetek, akik jelenleg egy keréknyomban vannak, ami hideg és sötét. Néhányan közületek az úton vannak, az út pedig ijesztő és nem biztonságos, és fogalmatok sincs arról, hogy merre visz vagy, hogy meddig tart. Páran pedig a finomítóban vagytok, nyomás alatt.

Mindegy, hogy a csodához vezető út mely szakaszában vagy, itt van pár dolog, melyre érdemes emlékezni:

Csakis Istenre van szükséged.

Nincs szükséged kormányhatalomra, vagy akár munkára. Ha Isten úgy akarja, akkor úgy gondoskodik rólad, hogy hollókat küld, hogy ételt szórjanak neked az úton. Ha bezár előtted egy munkalehetőséget, akkor ugyanolyan könnyedén tud nyitni egy másikat. Ne bízz a naponta változó bankszámládban. Csakis Istenre van szükséged.

Ahova Isten vezet, ott majd gondoskodik is rólad.

Ha Isten azt mondja, hogy indulj Sareptába, akkor indulj most. Ha Isten kijelöli az útirányt, akkor minden segítséget meg fog adni annak eléréséhez.

Napról napra kell Benne bíznod.

Miért? A gazdasági váltság sem egyik napról a másikra alakult ki. Napról napra, folyamatosan alakul ki.

Isten ígérete az engedelmességeden múlik.

Isten azt szeretné, ha tennél egy lépést, ezután Ő majd megmutatja a következő lépést. Tedd meg a hitbeli lépést. Lehet, hogy nem tűnik logikusnak, de megteszed, amit Isten mondd, mert Isten útja mindig a legjobb.

A Bibliában ezt olvassuk: "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Filippi 4:19)

A hit első lépése az, hogy Jézust kéred, hogy vegye át az irányítást az életed felett. Ha ezt még nem tetted meg, akkor imádkozd a következő imát.

Ismered Jézus Krisztust? Ha még nem, akkor most azonnal meg kell ismerned.

Drága Istenem, köszönöm, hogy szeretsz, és hogy szeretnél megóvni attól, hogy helyetted más dolgoktól függjek. Kérlek bocsásd meg, hogy sokszor a munkámra, vagy más emberekre öszpontosítottam helyetted. Köszönöm, hogy nem felejtettél el. Uram, az előttem álló napok lehet, hogy ijesztőnek tünnek, de most már tudom, hogy a csodához vezető út kényelmetlen területeken visz keresztül. Uram, most már látom, hogy a csodák mindig váratlan helyekről érkeznek és, hogy nem kell ezeket a helyeket nekem megkeresnem. Csak bíznom kell benned. Amikor kérsz tőlem valamit, ha azt akkor nem is értem, akkor is meg kell tennem, amit kérsz tőlem. Kérlek segíts, hogy emlékezzek, hogy csakis rád van szükségem, és hogy amerre küldesz, ott számomra mindent biztosítasz. Szeretnék napról napra benned bízni. A te utadon szeretnék járni, nem a sajátomon. Téged akarlak követni, kérlek ments meg és költözz a szívembe. Elhiszem, hogy ha bízom benned, akkor te gondot viselsz rólam. Jézus nevében imádkozom. Ámen.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 06. - 08:46:25

2014. július 6. vasárnap

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül: "Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábaknak: "Nincs rátok szükségem!" Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.

1Kor 12,12-31.

AZ EGÉSZ RÉSZEKÉNT

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. (1Kor 12,27)

Az unokanővérem adott nekem egy gyönyörű, gyöngysoros karperecet. A barátnője tervezte, és lila, rózsaszín, kék és zöld színű gyöngyszemekkel volt díszítve. Nem volt két egyforma színű, méretű, formájú gyöngyszem rajta, mindegyik a maga egyediségével járult hozzá, és bármelyikük elmaradása csökkentette volna a karperec szépségét.
Ez a karperec engem Pálnak az egyházról adott leírására emlékeztet, melyben azt az emberi test részeihez hasonlítja. Minden egyes résznek megvan a sajátságos funkciója, melyet végez a Krisztus testében, mindegyik részre szükség van, és azok különlegesek. Isten vágya az, hogy "ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok" (1Kor 12,25). Az a feladatunk, hogy támogassuk egymást, és tiszteljük mindenki szerepét az egyházban.
A gyöngyszemekhez hasonlóan, melyek együtt csodálatos egészet alkotnak, a mi dolgunk is az, hogy használjuk az Isten által adott sajátságos ajándékainkat a közös jó érdekében (1Kor 12,7). Ha egymást megbecsüljük és elismerjük egymás ajándékait, akkor éljük meg Krisztus teste tagjainak szerepét.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy mindnyájunknak egyedi szerepet adtál a te néped között. Segíts mindennap hűségesen szolgálni téged! Ámen.

Mindnyájunknak fontos szerepe van a Krisztus testében!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 07. - 04:02:40
Áhitatok
Üdvössség őtjára lépni

2014 - Áhítat, 2014. július 7. hétfõ

Olvasmány:
Ézs 55,6–13

Az isteni élet, az üdvösség útjára lépni jó. De menni rajta, az csodálatos.

 Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!  Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.  Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.  Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.  Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,  ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.  Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.  A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az ÚR dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
Magyarázat

Nagyon sok ember lelke van gúzsba kötve amiatt, hogy egyszer elkövetett valamit, és nem tudja elképzelni, hogy megbocsátanak neki. Egész életet leélnek ez alatt a prés alatt, öröm és felszabadult érzések nélkül. Gyakran még a keresztények is rátesznek erre a teherre. A törvény megismeréséből egyre több bűnt fedezünk fel magunkban, ami összezúzhat. Az Isten most is hív magához, hogy levehesse rólunk bűneink terhét. Az Isten kész és képes megbocsátani az őszinte bűnbánónak. Olyan kedvesen kér, hogy hagyjuk el gonosz útjainkat, nem érzünk semmi fenyegetést, megfélemlítést. Az értünk szolgáló szeretet szavait halljuk. Adok nektek új utat egyszülöttemben, a töviskoronás királyban. Járd az ő útját! Ő út és útitárs is egyben. Gyakran lehet olyan érzésünk, mintha az ember a saját maga ellensége lenne. Nem hajlik a jóra, inkább elszenvedi a következményeket. Az ellenségünk befészkeli magát gondolatainkba, és a kárunkat akarja. Folyton Isten ellen szól. Súg, hogy nehogy a jót válasszuk. Azt munkálja, hogy Istent ellenségünknek lássuk. Ettől a gondolattól is meg kell szabadulnunk. Imádkozzunk jó belátásért, értelmes és engedelmes szívért! /MZs/

Hisz annyi drága kincsével megáldott,
hogy felsorolni sem lehetne mind,
s mikor vétkeztem, újra megbocsátott,
hogy hű lehessek és hálás megint.

Több jót adott Ő, mint amennyi rosszat,
s utólag még a rossz is jóra vált.
Most már tudom, hogy jövőm bármit hozhat,
el nem némítja hálám himnuszát!
(Balog Miklós: Mérleg)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 07. - 18:26:37
O0 x O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 09. - 20:57:43

Építő gondolatok | Joyce Meyer
Hagyd, hogy Isten vigasztaljon meg


Áldott legyen az Isten — Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja —, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása. (1 Korinthus 1:3)

Mindannyian arra vágyunk, hogy elfogadjanak minket. Legtöbbünk már megtapasztalta a kirekesztettséget, és azt a lelki fájdalmat, ami az elutasítottságból fakad. Nagyon tud fájni! Azonban, tudunk ellene tenni.

Évekkel ezelőtt olyan szituációba kerültem, ami visszahozta az elutasítottság miatt érzett fájdalmat, amiben még azelőtt éltem, hogy megtanultam volna Istenre hagyni, hogy meggyógyítsa a szívemet. Találkoztam egy illetővel, aki gyermekkoromban bántalmazott, és ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, engem hibáztatott olyasvalamiért, amit el sem követtem. Legszívesebben egy sarokba bújva nyalogattam volna a sebeimet, magamat sajnálva, annyira fájt a szívem.

De tudtam, hogy hagynom kell, hogy Isten szeressen, vigasztaljon és Szent Szelleme által gyógyítson. Kértem, hogy gyógyítsa meg sebzett érzelmeimet, és segítsen úgy kezelni a helyzetet, ahogy Jézus kezelné. Miközben Rá figyeltem, úgy éreztem, mintha gyógyító balzsammal kennék be a sebeimet.

Talán ismerősen hangzik a helyzet számodra. Tudod, mit jelent, ha bántanak, visszautasítanak, csalódást okoznak, vagy fájdalmas érzéseket keltenek benned. Nagyon nehéz a saját vigasztalónknak lenni. Éppen ezért a legjobb dolog, amit tehetünk az, hogy Istenhez fordulunk vigaszért. A mai igeversünk is azt mondja, hogy Isten minden vigasztalás és bátorítás forrása. Menj Hozzá, és hagyd, hogy gyógyító kegyelme biztosítson számodra mindent, amire szükséged van.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 10. - 08:03:22

2014. július 10. csütörtök

Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: "Asszony, miért sírsz?" Ő ezt felelte nekik: "Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették." Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: "Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom." Jézus nevén szólította: "Mária!" Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: "Rabbuni!" - ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: "Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez." Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: "Láttam az Urat!", és hogy ezeket mondta neki.

Jn 20,11-18.

A NÉVBEN REJLŐ ERŐ

De most így szól az Úr: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

"A nevem John Wesley Starnes, és metodista vagyok". Mindig emlékezni fogok arra a napra, amikor összetalálkoztam Starnes úrral, ahogy belépett az öregotthon kápolnájába. Alzheimer-kórban szenvedett, de jó néhány évig hűségesen járt az istentiszteletekre, mígnem az értelme már túl zavart lett. Kíváncsi voltam, vajon tudja-e, hogy ki is ő? Az egyik nap megláttam az előtérben, és így köszöntöttem: "Ejha! A te neved John Wesley Starnes!" Odagördült hozzám a kerekesszékével, és élénk tekintettel és széles mosollyal válaszolta: "Köszönöm, hogy emlékszel a nevemre, és hogy ki vagyok."
Jézus ismeri a névben rejlő hatalmat. Mária Magdolna, amikor meghallotta, hogy Jézus nevén szólítja, azonnal felismerte őt, és már ment is, hogy elhíresztelje a tanítványoknak a feltámadását. Simon Péter, miután a Megváltó háromszor megkérdezte tőle, szereti-e, elindult az egyház építésének útján (Jn 21,15-19). Lázár nővére megszabadult a belső feszültségtől és az aggódástól egy egyszerű "Márta, Márta" szó nyomán.
Mindig hálás leszek Starnes úrnak, aki emlékeztetett rá, hogy Jézus ismeri nevünket, tudja, kik vagyunk, milyen gondjaink vannak, és minden utunkon velünk van. Szeretném hallani Jézus hívását, amint nevemen szólít, hogy követhessem akaratát.

Imádság: Urunk, adj fület a hallásra, szívet a megértésre, és akaratot a szavadnak való engedelmességre! Ámen.

Jézus nevemen szólít.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 10. - 21:38:38
Ámen!
O0x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 11. - 15:32:18
Mert Isten azt mondja

    "Miután [Jézus] abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." Lukács 5,4-5

Isten tőled, mint Jézus Krisztus követőjétől azt várja, hogy engedelmeskedj Neki, bármit is mond. Még akkor is, ha más embereknek az hülyeségnek tűnik, vagy pénzügyileg értelmetlen, akkor is, ha nem érted, hogy miért kéri vagy éppen halálra rémülsz a kérés miatt.

A Lukács 5, 4-5-ben ezt olvashatjuk: "Miután [Jézus] abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat."

A hajóban nem csak Jézus tartózkodott és olyan embereknek kezdett halászati tanácsokat adni, akik valójában profi halászok voltak.

Figyeljük meg Péter reakcióját. Először is nem kezd el vitatkozni Jézussal. Nem mondta, hogy "Ne haragudj, Mester, de te egy asztalos vagy, én pedig egy halász. Most pedig nincs kapás. Ki vagy te, hogy megmondd nekem, hogyan végezzem a munkám?"

Sőt, nem is hezitált. Amikor Jézus arra kérte, hogy induljon el a hajóval, nem mondta, hogy "Miért nem gondoljuk ezt át még egy kicsit? Alakítsunk ki egy bizottságot és szavazzunk", vagy, hogy "Mester, már nagyon koszosak és fáradtak vagyunk, mi lenne, ha csak később próbálnánk meg újra?"

Mi tett igazából Péter? Megkérdőjelezhetetlen engedelmességgel válaszolt.

Ha te egy "mert Te azt mondod" hívővé válsz, Isten meg fogja áldani az életedet. Az ő utasításainak nem kell értelmesnek tűnjenek számodra, ha Isten azt mondja, akkor tedd azt és bízz benne.

Nem tudom, hogy Isten mit mondott, hogy tegyél, de hadd mondjam el, hogy az engedetlenség mindig neked fog fájdalmat okozni, mert ezzel Isten áldását tagadod meg magadtól.

Beszéljetek róla:

    Van-e olyan dolog, amire Isten megkért, hogy tedd meg, de te nem teszed?
    Van-e valami, ami visszatart attól, hogy elhidd, hogy Isten útjai sokkal jobbak a tieidnél?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 11. - 20:12:11
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 11. - 20:20:59
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 12. - 04:21:03

2014. július 12. szombat

Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az ÚR mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám hetvenöt éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Az ÚR megjelent Abrámnak, és ezt mondta: A te utódaidnak fogom adni ezt a földet! Ő pedig oltárt épített ott az ÚRnak, aki megjelent neki.

1Móz 12,1-7.

ISTEN HŰSÉGES

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! (1Móz 12,1)

Egyik reggel jó érzéssel keltem fel. Egyszerűen azon gondolkoztam, hogy Isten milyen sokféle módon jelen volt az életemben. Éppen munkahelyváltás közepén voltam egy jól fizető állásból egy új állásba, ahol a bevétel sokkal bizonytalanabb volt. De aggódás helyett reményt és békességet éreztem.
Ez Ábrahám történetére emlékeztetett és az ő Úr iránti engedelmességére. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy menjen egy új földre, amit mutat neki. Nem feltételezem, hogy Ábrahám sohasem habozott, soha nem kételkedett volna, de bízott Isten utasításaiban, és követte azokat. Isten pedig hűséges volt és új otthont adott Ábrahámnak és utódainak.
Isten azt kéri tőlünk, hogy higgyünk benne, engedelmeskedjünk neki, és bízzunk, hogy ő mindig velünk lesz. A változások és bizonytalanságok idején Ábrahám története bátoríthat bennünket. Amikor hittel és tettekkel engedelmeskedünk, Isten támogat minket mindvégig. Isten soha nem fog cserbenhagyni.

Imádság: Drága mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy mindig biztosítod számunkra, amire szükségünk van. Segíts, hogy akkor is engedelmeskedjünk akaratodnak és utadnak, amikor nem értjük azt. Ámen.

Isten igazolja reményünket, ha hitünket és bizalmunkat belé vetjük.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 12. - 14:59:29
Ámen!  :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 13. - 07:23:58
2014. július 13. vasárnap

Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János - bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai - , elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?" Jézus így válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni."
Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent." Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek." Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem: "Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele?" Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: "Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus?"

Jn 4,1-15.25-29.

LELKI VÍZ

Jézus így válaszolt neki: aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. (Jn 4,14)

Szombat este egy közeli pékséghez autóztam, gondolva, egy szelet süteménnyel tompítom mélységes magányomat. Amikor az eladó közölte, hogy "Éppen elfogyott", nem tudtam elfojtani érzéseimet. Otthon rájöttem, hogy lelki szükségletemet fizikai megoldással próbáltam betölteni. Habár hosszú ideje nem kerestem Istent, azon az éjszakán kiáltottam hozzá. Meglepődtem, milyen hamar éreztem jelenlétét, békéjét és szeretetét.
Hirtelen a Jn 4-ben szereplő nővel azonosítottam magam. János nem nevezte néven, csak azt mondta: "egy samáriai asszony". Amikor Jézus az élő vízről beszélt neki, az asszony azt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni." (Jn 4,15). Először nem értette, hogy Jézus lelki vízről beszél, de ahogy Jézus folytatta, egyre inkább meggyőződött róla az asszony, hogy Jézus a Messiás. Korsóját otthagyva visszafutott, hogy beszéljen a sikáriaknak az emberről, aki mindent tudott róla.
Hasonló módon Isten békéjének megtapasztalása engem is arra indított, hogy visszatérjek a hívők közösségébe. Visszamentem a gyülekezetbe, és elkezdtem olvasni a Bibliát. Megkaptam a szükséges bátorságot ahhoz, hogy elmondjam, hogyan vígasztalt meg Isten.

Imádság: Hálát adunk Urunk, hogy szeretsz, és olyanná formálsz bennünket, amilyenné te szeretnéd, hogy legyünk. Ámen.

A süti finom, de Isten mindennél jobb.


IMÁDKOZZUNK A MAGÁNYOS EMBEREKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 13. - 08:33:14
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 14. - 04:21:18


2014. július 14. hétfő

A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem.
Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.
Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.
Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.
Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság:
a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.

Zsolt 139,1-12.

HOVÁ IS MEHETNÉK?

Hová menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? (Zsolt 139,7)

A Himalájában meghúzódó, Nepállal, Tibettel és Kínával határos Mount Everest a világ legmagasabb hegye - 8848 m. Mégis voltak olyan hegymászók, akik feljutottak a csúcsára. Más kalandvágyók a Föld legmélyebb barlangjait kutatták. Krubera-Voronja Nyugat-Ázsia és Kelet-Európa találkozásának közelében helyezkedik el. Tudósok feljegyzése alapján ennek a hatalmas barlangnak a mélysége 2 191 méter.
A világ néhány helye azonban még mindig emberek által érintetlen. Minthogy Isten teremtette világunkat, Isten mindenütt ott van ezen a földgömbön és a mennyekben. Akkor miért gondoljuk, hogy el tudunk menni valahová, ahol Isten nem lesz ott? A zsoltáríró rájött, hogy sehová sem bújhat el Isten jelenléte előtt. Hasonlóképpen Isten nem küld bennünket olyan helyre vagy körülmények közé, ahol nem járt előttünk. Jó erre a gyönyörű igazságra emlékezni! Isten azt mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsid 13,5), és Jézus emlékeztette tanítványait: "én veletek vagyok minden napon" (Mt 28,20). Ezek az ígéretek képessé tesznek bennünket, hogy hűséges szolgái legyünk szerető Istenünknek.

Imádság: Drága Urunk, bármerre megyünk is, látjuk végtelen kreativitásodat. Kérünk, hogy nyisd meg elménket és lelkünket azokra a lehetőségekre, amiket tenni szeretnél életünkben! Ámen.

Isten életünk magasságaiban és mélységeiben is velünk van.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 14. - 20:16:30
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 16. - 07:20:17

2014. július 16. szerda

Emberfia! Rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással: Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az ÚRtól! Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének; odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik: Pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. De ha majd beteljesedik - mert beteljesedik! - akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük.

Ez 33,30-33.

ÉLD MEG!

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. (Jak 1,22)

Életünk sűrű teendői között, még ha elsőbbséget biztosítunk is a napi bibliaolvasásnak, néha bizony csak átfutjuk a sorokat, és nem úgy olvassuk a Szentírást, hogy alkalmazhassuk is az igazságait. Ha olyan figyelemmel olvassuk a Bibliát, mintha először hallanánk, mindig valami újat fedezhetünk fel a lapokon. Így ez a tanítás és a bátorítás kiapadhatatlan forrása lehet.
Ezékiel próféta arról beszélt népének, hogy az Isten igéje szerint kell élniük. A nép szerette hallgatni az igét, de nem igazán tették gyakorlattá a hallottakat. Ezért Isten így szólt Ezékielhez: "Csak ennyi vagy nekik: Pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédet, de nem aszerint élnek" (Ez 33,32). Jézus továbbment ebben a kérdésben: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." (Mt 7,24)
A Szentírásban rengeteg erő van, ha naponta élünk vele. Megszólít minket a problémánkban, elmondja, hogy Isten törődik velünk, és rámutat Isten bölcsességére, ahogy segít megoldani gondunkat. Isten igéjét cselekedve, kapcsolataink javulhatnak, és útmutatást kapunk életünkre nézve. Nemcsak azt határozhatjuk el, hogy olvassuk a Bibliát, de azt is, hogy aszerint élünk.

Imádság: Istenünk, szent igédet olvasva segíts mindennap felismernünk annak életünkre szóló üzenetét! Ámen.

Mire mutat rá ma az Isten igéje?


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NINCS BIBLIÁJUK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 16. - 07:21:59
Mit tegyünk, ha viharba kerül az életünk?

    Amikor azonban (Péter) az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” (Máté 14:30, NIV fordítás)

Amikor vihar van az életedben, Isten nincs távol, ott van veled. Ő a "Vagyok", és az, hogy ő munkálkodik az életedben, a javadra lesz. De vannak dolgok, amiket neked kell megtenned. Isten a következő 5 dolgot szeretné,  hogy tedd, amikor úgy érzed, süllyedsz a viharban.

1. Légy bátor, mert Jézus veled van.

Sose vitatkozz a félelemmel, hanem egyszerűen csak mondd meg neki, hova menjen. Mondd neki, menjen el, és beszéljen Jézussal.

2. Cselekedj hitből.

Ne azt kérd Istentől, hogy áldja meg, amit teszel. Tedd azt, amit Isten megáld. Kérdezd meg, hogy szerinte mit kell tenned, és légy kész arra, hogy bármikor azonnal ki tudj szállni a csónakból.

3. Csak Jézusra figyelj.

Abban a pillanatban, hogy leveszed a tekinteted az Úrról, süllyedni kezdesz. A Máté 14:30 azt mondja: "Amikor azonban (Péter) az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” Ha a szélre és a hullámokra - vagyis a körülményeidre - figyelsz, süllyedni fogsz, ahogy Péter. Ha a világra nézel, lehangolt és szomorú leszel, ha pedig önmagadba fordulsz, depressziós leszel.  Ha azonban Krisztusra nézel, megnyugszol és békességed lesz.

4. Ne kételkedj.

Nem kell, hogy nagy hited legyen ahhoz, hogy átvészeld az életed viharát. Csak az a lényeg, hogy a megfelelő személyben higgy.

5. Dicsérd Istent.

Még a viharban is, még akkor is, ha úgy érzed, hogy süllyedsz, de még akkor is, ha halálra vagy rémülve - dicsérd az Urat mindig. Adj hálát a vihar közepén.

Milyen vihar félemlít meg most? Milyen vihar húz lefelé? Szerinted Isten miért hagyja, hogy keresztül menj ezen?

Isten ugyanazért enged meg viharokat az életedben, amiért hagyta, hogy a tanítványok is viharba kerüljenek - azért, hogy azt mondhassa neked: "Én vagyok az egyetlen, akire szükséged van. Én bármit meg tudok oldani az életedben. Ott leszek, amikor szükséged lesz rám, és legyőzöm azt, amitől a legjobban félsz. Nem kérem, hogy te gyere hozzám, hanem én megyek tehozzád. Ne félj, csak higgy bennem teljes szívből!"

Beszéljetek róla:

    Hogyan növekedtél lelkileg és szellemileg, illetve hogyan ismerted meg jobban Istent az életedben átélt viharok során?
    Mit tudsz tenni azért, hogy minél kevesebb dolog vonja el a figyelmedet Istenről?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 16. - 09:44:43
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 16. - 10:00:20
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 17. - 04:19:03

2014. július 17. csütörtök

Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt: A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: A káldeusok három csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve! Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.

Jób 1,13-22.

AMIKOR ISTEN ELVESZ

Jób így szólt: "Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!" (Jób 1,21)

Amikor megfigyeljük Jóbot, aki igazán szerette Istent és engedelmeskedett neki, és mégis elveszítette gyermekeit és mérhetetlen gazdagságát, szavait a roppant nagy veszteségre adott megdöbbentő válaszként értékelhetjük.
Az emberek olykor tévedésből azt hiszik, hogy a szenvedés az elkövetett rossz tettek eredménye. A tanítványok például megkérdezték Jézust a vakon született emberrel kapcsolatban: "Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?" (Jn 9,2). A Biblia azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy sem Jóbot, sem a vakon született embert nem a rossz cselekedetek miatt sújtotta nyomorúság. Jób tudta, hogy szenvedése nem a bűn következménye. Azt is megértette, hogy mindent, amit elveszített, Istentől kapott, és Isten méltó a magasztalásra, akár ad, akár elvesz. Miért? Jób Istenben bízott a megpróbáltatásban. Pál apostol is arra emlékeztet minket, hogy "akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál" (Róm 8,28).

Imádság: Drága Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy életünkben mindent javunkra munkálsz. Ámen.

Örvendezhetünk annak, hogy Isten nem tartja vissza a jót az életünkben.


IMÁDKOZZUNK HITÉRT A CSÜGGESZTŐ HELYZETEKBEN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 17. - 05:21:57
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 17. - 10:19:29
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 18. - 08:01:56
2014. július 18. péntek

És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei.

Ef 4,30-5,1.

MEGBÉKÉLÉS

Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek. (Ef 4,32)

Kollégiumi szobatársnőmmel, Gingerrel elválaszthatatlanok voltunk egymástól. Együtt étkeztünk, meglátogattuk egymást, elmondtuk titkainkat, és ugyanabba a gyülekezetbe jártunk.
Miután külföldön tanultam egy ideig, elhatároztam, hogy eljárok más gyülekezetekbe is. Ginger távolságtartóvá és barátságtalanná vált irányomban. Kijelentette, hogy nem lehetünk többé barátnők, ha én más gyülekezetbe járok. Bántott a dolog, csalódott voltam, és igyekeztem megváltoztatni véleményét. Hogyan gondolhatja, hogy nem lehetünk barátok csak azért, mert különböző egyházba járunk.
Később rájöttem, hogy a gyülekezete arra ösztönözte tagjait, hogy legyenek kirekesztőek. Hálás voltam Istennek, hogy kihozott ebből a közösségből, bár szomorú voltam barátnőm elvesztése felett. Tovább imádkoztam érte, bibliaverseket küldtem neki e-mailben, és közben fájt a kapcsolatunk hiánya.
Hat évvel később hírt kaptam Gingertől. Sajnálta, hogy megszakadt a barátságunk. Már nem volt az általam elhagyott gyülekezet tagja. Rájött, hogy Isten szeretete nem korlátozódik egyetlen egyházra vagy gyülekezetre. Megbocsátottam neki, és örülök, hogy újra barátok vagyunk. Isten mérhetetlen szeretete megbocsátásra és kibékülésre ösztönöz minket.

Imádság: Istenünk, segíts megbocsátanunk és szereteteddel szeretni! Kösd össze a szétszakadt kapcsolatokat! Ámen.

Bocsássunk meg egymásnak, ahogy Isten megbocsát nekünk.


IMÁDKOZZUNK AZ EGYMÁSTÓL ELIDEGENEDETT BARÁTOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 18. - 08:07:07
Napi remény

A barátaidnak szükségük van rád, hogy megoszthassák fájdalmaikat

"Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12:15)

Érdekes dolog a fájdalommal és az örömmel kapcsolatban. hogy akárhol osztod meg az örömödet, az mindig megduplázódik. Amikor a bánatodat osztod meg, az mindig feleződik. Amikor egy barátod nehéz időszakon megy keresztül, szüksége van rád, hogy segíts neki a terheket elhordozni és csökkentsd a fájdalmát.

Amikor a fájdalom megosztásáról beszélek, akkor nem szimpátiára gondolok. A szimpátia azt mondja: „Sajnálom, hogy bántottak.” Az embereknek nincs szükségük a szimpátiádra. Nekik az empátiádra van szükségük. Az empátia azt mondja: „Osztozom veled a fájdalmadban.” A szimpátia távolságot tart. Az empátia közel hoz.

A szeretet általános formája a könyörület. A könyörület azt mondja: „Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a fájdalmadat megszüntessem.” Amikor a Bibliát olvasod, azt találod benne, hogy Jézus újra meg újra könyörületet gyakorolt. Hajlandó volt bármit megtenni, hogy csökkentse mások fájdalmát, beleértve a keresztre menetelt. Hajlandó volt meghalni, hogy megállítsa a Te fájdalmadat. Ez a könyörület.

A Biblia a Róma 12:15-ben azt mondja: „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” Ez azt jelenti, hogy sírjatok velük. Sírjatok azokkal, akik sírnak!

Mit tesznek tehát a barátok? Megjelennek. Osztoznak a fájdalomban, aztán elhallgatnak. Nem vallásos közhelyeket puffogtatnak. Nem osztogatnak tanácsot. Nem próbálják kibeszélni a fájdalmat a barátjukból. Nem mondják, hogy „Minden rendben lesz.” Csak annyit mondanak „ Leülünk ide melléd. Csak érted vagyunk itt most. A fájdalmadban osztozunk veled.”

A valódi barátok jelen vannak és a fájdalmadban osztoznak veled.

Beszéljetek róla:

• Milyen módon tudjátok a könyörületet kifejezni azon barátotok felé, akinek fájdalma van?

• Írj le egy helyzetet, amikor jobb nem mondani inkább semmit, csak jelen lenni!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 18. - 11:52:20
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 18. - 16:06:49
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 19. - 08:55:13
Nem egy tervre van szükséged, hanem arra, aki azt mondja: "Én vagyok"

     "Amikor látták a tavon járni, azt hitték, hogy egy szellem. Felkiáltottak, mert mindannyian látták és nagyon féltek. Ő azonnal megszólította őket és azt mondta: Bátorság! Én vagyok. Ne féljetek."  (Márk 6:49-50, NIV fordítás)

Csak az élet viharaiban tudod meg, milyen is igazán Jézus. Láthatod, hogy Ő nem pusztán ember. És nem csak egy jó tanító, vagy nem csak egy erkölcsi vezető. Ő Isten, a mindenség teremtője.

A Márk 6-ban Jézus észrevette, hogy a tanítványok bajba kerültek a tó közepén, a szél és a hullámok csapkodták a hajójukat, ezért nem tudtak tovább haladni. Ekkor Jézus odament hozzájuk a vízen járva. A 49. és 50. vers azt mondja:"Amikor látták a tavon járni, azt hitték, hogy egy szellem. Felkiáltottak, mert mindannyian látták és nagyon féltek. Ő azonnal megszólította őket és azt mondta: Bátorság! Én vagyok. Ne féljetek". (NIV ford.)

A tanítványok előtte kételkedtek, és azt hitték, Jézus talán csak egy jó próféta, aki tud csodákat tenni. De azzal, hogy a vízen járt, Jézus kinyilvánította, hogy ő sokkal több, mint egy ember. Ezzel megmutatta, hogy Ő Isten.

Kihívás elé állította őket (azt mondta nekik, "ne féljetek"), de meg is nyugtatta őket azzal, hogy azt mondta: "Én vagyok."

Ez a kifejezés a görögben Ego ima, és egyszerűen azt jelenti, "Én vagyok." Isten neve az, hogy: "Én vagyok"  - nem "én voltam" vagy "én leszek" vagy "remélem, hogy leszek." Amikor Jézus azt mondja: "Én vagyok," úgy érti, hogy nem kell félned és nem kell küzdened, mert Ő Isten, és ez elég.

Ha most viharon mész keresztül, alapvetően nem egy állásra van szükséged, hanem Jézusra. Nem egy tervre, hanem egy személyre van szükséged. Nem egy valamilyen rendszerre, hanem a Megváltóra. Nem egy új cél kell neked, hanem Isten.

Amikor viharon mész keresztül, emlékezz, hogy Isten nem távolságtartó és közönyös. Ő az "Én vagyok", és át fog vinni téged a viharon.

Beszéljetek róla

    Mire vagy kire nézel, hogy megmentsen a viharokban? Mi tart vissza attól, hogy Istenre nézz?
    Mire van szükséged Istentől ahhoz, hogy át tudj menni a viharon? Mondd el ezt Neki, és figyeled, ahogy gondoskodik mindenről a megfelelő időben.
    Mit tanultál meg Istenről az életed viharain keresztül?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 19. - 08:59:18
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 19. - 09:18:05
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 21. - 07:36:54
Hogyan erősítheted barátaid hitét?

"Kétségbe voltam esve, egészen, míg el nem hittem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén." (Zsoltárok 23:17, NASB)

 

Egy válás vagy más nagyobb krízis megrendíti a hitedet. De a hited és Krisztusban való bizalmad fog ezen átvinni. Dávid, miután hatalmas veszteség érte, többek között a gyermekét is elveszítette, így ír a Zsoltárok 23:17-ben: "Kétségbe voltam esve, egészen, míg el nem hittem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén". Vagyis feladta volna, ha nem bízik abban, hogy jó az Isten.

Amikor az életed több sebből vérzik és sötéten fest a jövő, hidd el, hogy Isten jó! Még ha minden rosszra fordul is az életedben, hidd, hogy Isten ki fog ebből húzni. Hidd el, hogy Isten terve az életedre nagyobb, mint a problémák, amelyeken keresztülmégy. Azután pedig meg tudod osztani a hitedet másokkal is, akik krízishelyzetben vannak. A barátok erősítik a barátaik hitét.

Hogyan lehet ilyen hited? A Biblia azt mondja, hogy csak egy mód van erre: Isten Szavának megismerése. Ha jól ismered a Bibliát, a hited nagyra fog nőni. Ha csak kicsit ismered, akkor kicsi hited lesz. Ha pedig nem ismered, akkor semmilyen hited nem lesz. Tudtad, hogy a Bibliában több mint 7000 ígéret van a számodra? De nem kérheted el őket, ha nem ismered őket. Ha növelni szeretnéd a hitedet, hogy kezelni tudd az élet viharait, akkor meg kell ismerned a Bibliát tanulmányozás, elmélkedés és memorizálás által.

 

Beszéljetek róla:

- Mit tehetsz azért, hogy jobban ismerd Isten Szavát?

- Találj olyan ígéretet Istentől, amire a vihar idején hivatkozhatsz. Keress ilyet a barátaidnak is!

- Hogyan mutatta ki Isten a jóságát feléd az elmúlt évben?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 21. - 18:36:45
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 22. - 04:14:06

2014. július 22. kedd

Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.

Róm 3,21-26.

MEGSEMMISÍTETT ADATOK

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! (Zsolt 51,3)

Nemrégiben államunk elfogadott egy törvényt, amely eltörli bizonyos bűncselekmények adatait. Azok a kérvényezők, akikre ez vonatkozik, tiszta lappal hagyhatják el a börtönt.
Próbaidős tisztként átnéztem azoknak a bűntetteknek az aktáit, amelyekben az új szabályt lehet érvényesíteni, és a tettes visszakaphatja jogait. Egy hosszú sor követelmény alapján kellett meghoznom az ítéletet. Ha egy kizáró okba ütközött az eset, akkor az aktát alulra tettem, ezzel az eltörlés lehetőségének menete megszakadt, az ügy be lett fagyasztva.
Boldog vagyok, hogy Istennek nincs listája kizáró okokról, mielőtt eltörölné bűneink adatait. Isten nem mondja, hogy "Bocs, de a te bűnöd túl borzasztó", vagy "Figyelj, ezt már többször is elkövetted. Az egész életed korrupciók halmaza".
Nincs olyan adat, amit Isten ne tudna megsemmisíteni. Nincs olyan kisiklott élet, amit Isten ne tudna helyreállítani. És ha egyszer bűneink listája eltöröltetett, akkor bűnbánattal és megbánással, tiszta lappal indulhat az életünk.

Imádság: Drága Urunk, Istenünk, végtelenül hálásak vagyunk megbocsátásodért, és egyszülött Fiadért, aki nélkül semmi reményünk nem lenne. Ámen.

Isten akármilyen bűnt el tud törölni.


IMÁDKOZZUNK A RABOKÉRT ÉS FOGVATARTÓIKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 22. - 09:23:38
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 22. - 19:49:11
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 24. - 06:49:17

2014. július 24. csütörtök

Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.

Ez 36,24-28.

MEGKEMÉNYEDETT SZÍVEK

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. (Ez 36,26)

Mivel Hawaii-on nőttem fel, nem kellett cipőt hordanom egészen 5. osztályos koromig. Ez azt is jelentette, hogy tényleg soha nem volt cipő a lábamon. Nem is volt rá szükségem, mert a talpamon a bőr annyira megkeményedett, mint magának a cipőnek a talpa. Akár az utca durva aszfaltján, akár a tengerpart szemcsés homokjában gyalogoltam, a talpam olyan kemény volt, hogy soha nem éreztem fájdalmat. Ellenben sajnos nem érezhettem talpammal a nedves fű lágy simogatását sem. A kemény talp teljesen érzéketlenné válik a jóra és a rosszra is.
Ugyanez érvényes a szívünkre is. Ahogyan a lábunk megkeményedik amiatt, hogy éveken át durva felülettel érintkezik, úgy a szívünk is képes megkövülni az élet nehéz, durva körülményei között. Annyira keménnyé és cinikussá válhatunk, hogy nehezen tudjuk csak élvezni Isten szeretetének és elfogadásának örömét. A lelkünk kővé dermed, mert a saját és mások fájdalmát kizártuk az életünkből. Így nincs többé hely Jézus örömének a szívünkben.
Ha látunk olyan részeket az életünkben, ahol érzéketlenné váltunk, imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg, hogyan érhetünk el másokat, és adhatjuk tovább az ő szeretetét.

Imádság: Drága Atyánk, puhítsd meg szívünket, hogy befogadhassunk téged és a te örömödet az életünkbe. Ámen.

Isten a legkeményebb szívet is meg tudja lágyítani.


IMÁDKOZZUNK, HOGY BEISMERJÜK AZ ÉRZÉKETLENSÉGÜNKET!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Július 24. - 07:30:16
Nagyon szép üzenet!

df1 df2 df3
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 24. - 08:16:51
Ámen!
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 24. - 09:13:30
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 25. - 04:09:25

2014. július 25. péntek

Az ÚRnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.
Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.
Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.

Zsolt 145,17-19.

KAPCSOLATBAN, DE MÉGSEM

Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! (1Krón 16,11)

"Jaj, de jó hallani a hangod, Kathleen!" - mondta egy barátom. "Annyira örülök, hogy időt szántál rá, hogy felhívj." Egyszerű kijelentése rádöbbentett, hogy túl gyakran használom a billentyűzetet, nem pedig a személyes beszélgetést, hogy kapcsolatban legyek rokonaimmal, barátaimmal. A Facebook, az e-mailek, az SMS lehetőséget ad, hogy képeket és apró információkat küldjek azoknak, akik fontosak számomra, de akiket sajnos, ritkán látok. Talán kapcsolatban állunk, de nem vagyok biztos abban, hogy valóban kommunikálunk.
Ez az élmény elgondolkodtatott, vajon mennyire vagyok mély kapcsolatban Istennel. Lefoglalnak a napi teendők, a felelősség, de azért igyekszem hálát adni Istennek, dicsérni őt, ha napközben valami áldás ér. Ugyanakkor érzem, hogy bár kapcsolatom van Istennel, nem igazán kommunikálok vele, nem vonulok félre imádkozni, ami lehetővé tenné, hogy figyeljek rá.
Az ima, a közvetlen vonal Istenhez, aki vágyik arra, hogy hallja hangunkat. A technikának is megvan a helye a kapcsolattartásban, de valódi beszélgetésekre van szükség ahhoz, hogy megerősítsük és fenntartsuk kapcsolatainkat, főként Istennel.

Imádság: Istenünk, lassíts le minket, hogy legyen időnk imában megszólítani, és ez legyen a legfontosabb. Ámen.

Mennyi időt szánunk arra, hogy beszélgessünk és figyeljünk Istenre?


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK FONTOS, HOGY HALLJA A HANGUNKAT
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 25. - 20:54:07
Ámen!
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 26. - 07:12:19
2014. július 26. szombat

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Zsid 4,14-16.

SENKI SEM ÉRT MEG?

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Jn 1,14)

Néha talán úgy érezzük, hogy magányosak vagyunk, és senki sem érti, min megyünk keresztül. Ez akkor történik, amikor elfelejtjük, hogy Jézus teljesen emberré lett, és pontosan úgy élte meg az életet, ahogyan mi. Hozzánk hasonlóan kísértéseken ment keresztül. Találkozott a fájdalommal és a szomorúsággal. Érzett örömöt és boldogságot is. Közeli barátaival együtt meghitt pillanatokat élt át. Az egyetlen, amit nem tapasztalt meg, a bűn volt; ám mivel megfizetett a bűnért, jól ismerte a szenvedést, amely a bűn következményével jár.
Ha azt érezzük, hogy senki sem ért meg minket, jusson eszünkbe, hogy Jézus megért. Isten embereket küld az életünkbe, akik velünk vannak, és segítenek nekünk. Amit ma megtapasztalunk, lehet, hogy alkalmassá tesz minket arra, hogy holnap valakinek mi segíthessünk. Amiképpen befogadjuk a kegyelmet, úgy tovább is adhatjuk. Nem kell egyedül cipelnünk a terheinket. Megengedhetjük Krisztusnak, hogy munkálkodjon az életünkben, és eszközként használhasson mások életében. Nem vagyunk egyedül. Nemcsak Krisztus a miénk, hanem mi is ott vagyunk egymásnak!

Imádság: Drága Istenünk, imádkozunk erődért. Hadd érezzük jelenlétedet a magány óráiban. Hadd fogadjuk el azok könyörületét, akiket te küldesz az életünkbe. Ámen.

Jézus megért engem, és mindig velem van.

IMÁDKOZZ VALAKIÉRT, AKI SEGÍT NEKED!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 26. - 08:51:29
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 26. - 12:09:09
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 27. - 07:27:24

2014. július 27. vasárnap

Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?" Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet."

Jel 7,13-17.

NÉZZ FEL!

Ott vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. (Jel 7,15)

Péntek este volt, naplemente. A férjemmel befejeztük a terasz építését, amelyre már régóta vágytunk, és nagyon elfáradtunk. Leültünk a teraszra, hogy megünnepeljük erőfeszítéseink látható eredményét, és néztük a ház hátsó részét. "Ugye, még sohasem néztük innen a házunkat?" - kérdeztem. "Nézz csak a ház fölé!" - mondta, a tetőre hajló óriási tölgyfára mutatva.
Úgy építettük a házunkat, hogy ez a 100 éves tölgy az első kertünkben legyen, mert gyönyörű a törzse, ám most más nézőpontból láttuk. Oly sok éven át - gondoltam - annyi bajt és áldást éltünk meg együtt ebben a házban, és sosem vettem észre, hogy ez a fa fentről őrző sátorként borul ránk! Most új perspektívából láttam mindent.
A tölgy szerető Teremtőnkre emlékeztet. Naponta végezzük rutinfeladatainkat munkahelyünkön, családunkban; küzdünk a csalódásainkkal és az élet kihívásaival, megtanulva elfogadni a tragédiákat éppúgy, mint az áldásokat. Közben hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Isten őrködik felettünk, betakar minket, gondoskodik rólunk, és feltétel nélkül szeret. Ha ezt felismerjük, és dicsőítjük őt mindezért, egészen új látást nyerünk.

Imádság: Drága Istenünk, hadd dicsőítsünk téged mindennel, amit ma teszünk, hogy mások is meglássák dicsőségedet rajtunk keresztül. Ámen.

Ma a körülményeim fölé tekintek, arra, aki szeret bennünket, és gondoskodik mindnyájunkról.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK VIGASZTALÁSRA VAN SZÜKSÉGE!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 27. - 10:15:47
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 27. - 11:22:12
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 28. - 03:53:34

2014. július 28. hétfő

Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?" Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek."

Mk 16,1-7.

KI HENGERÍTI EL A KÖVET?

És erről beszéltek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? (Mk 16,3)

Kislányként rajongtam az apukámért. Mikor a szüleim a nyolcvanas éveikben jártak, velünk éltek, s ezt a családommal együtt nagyon élveztük. Egy este apám agyvérzést kapott. Kórházba került, de az állapota alig javult, ezért állandó ápolásra szorult egy otthonban. Féltem, hogy hogyan fogok nélküle szembenézni az élettel.
Abban a négy hónapban, míg apu élt, anyukám csodálatosan viselkedett. Időről-időre elborította a félelem és a jövő feletti aggodalom, de aztán újra meg újra visszanyerte az erejét és a hitét. Csodáltam benne ezt a képességet, s ő megadta a magyarázatot. Amikor rátört a félelem, azokra az asszonyokra gondolt, akik odamentek Jézus sírjához. Azon aggódtak, hogyan fogják a súlyos követ elmozdítani, hogy beléphessenek a sírba. "Ki hengeríti el nekünk a követ?" - kérdezték egymástól. Mikor odaértek a sírhoz, a kő már el volt hengerítve. Isten nem csupán az aggodalmukra adott megoldást, hanem minden reménységüket felülmúló ajándékot is készített nekik.
Édesapám betegsége során, akárhányszor aggódni kezdtünk, anyukámmal emlékeztettük egymást: "Ki hengeríti el nekünk a követ?" Aztán egymásra mosolyogtunk. Tudtuk, hogy bízhatunk Istenben, aki végigsegít minket az úton.

Imádság: Drága Atyánk, ha félünk a jövőtől, segíts, hogy teljesen benned bízzunk. Ámen.

Isten el fogja hengeríteni a követ.


IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGEK CSALÁDJAIÉRT!


      
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Július 28. - 08:39:26
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Július 28. - 08:43:50
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 29. - 07:21:25
A bölcs emberek tekintettel vannak mások érzéseire

    „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, pártatlan és őszinte.” (Jakab 3:17 – NIV)

A két legnagyobb hiba, amit vétünk a kapcsolatainkban, amikor azt reagáljuk le, amit az emberek mondanak, nem pedig amit éreznek, vagy mikor mások érzéseit érvénytelenné tesszük, mert mi másképpen érzünk.

Tudod, hogyan kerülheted el mindkettőt? Egyszerűen légy figyelmes!

Első hiba: Reagálunk anélkül, hogy megpróbálnánk megérteni a másikat

Túl sok figyelmet fordítunk mások szavaira, és túl keveset a szavak mögötti érzelmekre. Mikor az emberek dühösek, mondanak dolgokat, amit nem is úgy gondolnak. Olyan szavakat használnak, amiket nem szándékoztak mondani. Eltúlozzák a dolgokat. Neked azonban figyelemmel kell lenned a szavak mögötti érzésekre, mert az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak, nem úgy mondják, ahogyan valójában értik, de mindig azt érzik, amit éreznek.

Ha tehát a kapcsolataidban bölcs vagy, többé ne arra összpontosíts, hogy mit mond a gyereked, barátod, férjed / feleséged vagy a főnököd, hogy éppen összeszidott, hanem kezdj el figyelmesnek lenni. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy figyelembe veszed mások érzéseit. A barátságtalan embereknek van leginkább szükségük a kedvességedre. Mikor az emberek nyersek, gorombák, barátságtalanok, akkor ezzel épp azt kiáltják a világnak, hogy „Szenvedek!” A sérült emberek mindig megsebeznek másokat.

Második hiba: Érvénytelennek, jogtalannak állítunk minden olyan érzést, ami más, mint a mienk.

Ez az, amikor azt hiszed valamiről, hogy ostobaság, irracionális, logikátlan, mert nem az, amit te érzel, és elutasítod. Engedd meg, hogy megkérdezzem: Lehetséges-e, hogy az egyik ember fázzon, a másiknak pedig melege legyen egyazon helyen, egyazon időben? Igen. Akkor miért próbálnak az emberek vitatkozni arról, hogy mit éreznek?

Amikor elutasítjuk mások érzéseit csak azért, mert mi nem érezzük azt, lekicsinyeljük a másik személyt. Fiúk, ha a barátnőtök vagy a feleségetek azt mondja, „Csúnyának érzem magam”, ne utasítsátok el, és nem mondjátok, „Nem is vagy csúnya. Ez semmit nem segít. Azt kell kérdeznetek: „Miért érzel így? Mi mondatja ezt veled?”, mert a szavak mögé kell látnod, és meg kell értened azt, amit valójában közölni akart.

Az érzések se nem jók, se nem rosszak. Azok csak vannak. Nem kellene megtiltanod az érzéseit. Csak arra van szüksége, hogy azt mondd, „Meghallgatlak.” És ugyanez érvényes mindenkire, akár férfi, akár nő.

A Biblia azt mondja: „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, pártatlan és őszinte.” (Jakab 3:17 –  NIV)

A mennyei, felülről jövő bölcsességgel abbahagyod mások érzéseinek lekicsinylését. Hagyod, hogy fáradtnak érezze magát, ha fáradt, és nem próbálod meg lebeszélni róla. Engeded, hogy levertnek érezze magát, ha levert és nem próbálod meg lebeszélni róla. A bölcs emberek tekintettel vannak mások érzéseire.

Beszéljetek róla

    Milyen hatást látsz az embereken, amikor sérült emberekhez kedves vagy?
    Milyen tulajdonságokat kell megváltoztatnod vagy magadévá tenned, hogy olyanná válj, aki tekintettel van nem csak az emberek szavaira, hanem az érzéseikre is?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 30. - 10:02:57
Segítsétek egymást a hitetekkel

    "Úgy értem, azt szeretném ha segítenénk egymásnak a bennünk lakozó hittel. A te hited nekem segít, az én hitem neked fog segíteni." (Rómaiakhoz írt levél 1:12 NCV fordítás)

A hiteles keresztyén közösségekben az embereknek kölcsönös egymástól függést kell, hogy tapasztaljanak. Ez a kölcsönösség az adás és az elfogadás művészete, ezek egymástól függnek.

A Biblia azt mondja: "Az, ahogy Isten megtervezte a testünket, példázza, miként működünk mint gyülekezet: mindegyik tag függ a másiktól." (1 Korinthus 12:25 MSG fordítás)

A kölcsönös együttműködés a közösség szíve - viszonzáson alapuló kapcsolatok építése, a felelősségek megosztása, és egymás segítése. Pál azt mondta: "Úgy értem, azt szeretném ha segítenénk egymásnak a bennünk lakozó hittel. A te hited nekem segít, az én hitem neked fog segíteni." (Rómaiakhoz írt levél 1:12 NCV fordítás)

Mindannyian sokkal következetesebb hitéletet tudunk élni, ha másokkal együtt járjuk ezt az utat, és így bátoríthatnak minket. A Biblia utasít bennünket a kölcsönös elszámoltathatóságra, kölcsönös bátorításra, kölcsönös szolgálatra és kölcsönös megbecsülésre.

Több mint 50 alkalommal utasít az Újszövetség minket, hogy tegyünk meg különböző feladatokat "egyik a másikért" és "egymásért". A Biblia azt mondja: "Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják." (Róma 14:19 NIV fordítás)

Te nem vagy felelős mindenkiért Krisztus testében, de nekik felelősséggel tartozol. Isten számít rád abban, hogy segítesz nekik, amiben tudsz.

Beszéljetek róla:

    Ha a családodnak segítségre lenne szüksége egy feladatban vagy vészhelyzetben, kik lennének azok az emberek, akiket először felhívnál? A házi csoportodban vagy a gyülekezetedben vannak ezek az emberek?

    Milyen módon kapcsolódsz szervesen Krisztus Testéhez?

    Miként számíthatsz egy felmerülő szükségre a gyülekezetedben vagy a kis csoportodban ezen a héten?Milyen jó lenne ha ezt újra megtanulná és gyakorolná a keresztények közössége!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Július 31. - 04:06:34

Napi remény
A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

Mielőtt bosszút állnál, vedd számításba az árát

    "Az értelmes ember kordában tartja a haragját; a heves vérmérséklet nagy bolondságra vall" (Példabeszédek 14:29 - Angolból szabadon fordítva).

 Sokkal kevésbé leszel mérges, mikor valaki az idegeiddel játszik, ha felismered, hogy mindig ára van annak, ha haragra haraggal válaszolsz.

A Biblia nagyon konkrét a fékezhetetlen haraggal kapcsolatban:

    Példabeszédek 29:22: "A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bűnt követ el."
    Példabeszédek 15:18: "Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart."
    Példabeszédek 14:29: "Az értelmes ember kordában tartja a haragját; a heves vérmérséklet nagy bolondságra vall."

Ha mérges leszel, annak ára lesz: Bajba fogsz kerülni. Vétkezni fogsz. Vitákat, veszekedéseket fogsz okozni. Hibákat fogsz véteni.

Ha kijössz a sodrodból, mindig veszítesz, akár tisztelet legyen az, a családod szeretete, az egészséged vagy talán még a munkád is.

Talán arra használod a haragod, hogy az embereket jó cselekedetekre motiváld. Ne tedd! Rövid távon talán úgy tűnik, megéri. De hosszú távon a harag mindig több haragot szül, több érzéketlenséget és több elhidegülést.

Hány gyerek hidegült el a szüleitől a szabadjára engedett indulatok miatt? Hány ember hidegült el a barátjától, a barátnőjétől, a férjétől, a feleségétől vagy egy barátjától, mert elveszítette a hidegvérét? A harag minden másnál gyorsabban rombol szét kapcsolatokat.

Tehát ha valaki játszik az idegeiddel, mielőtt megtorolnád azt, csak kérdezzd meg magadtól: "Tényleg ezt szeretném csinálni? Hibákat akarok véteni? Több bűnt akarok elkövetni? Veszekedést akarok okozni? Bolond módon akarok viselkedni?"

Példabeszédek 14:29 azt mondja: "Az értelmes ember kordában tartja a haragját; a heves vérmérséklet nagy bolondságra vall."

Mindig van ára a haragnak. Mielőtt megtorolnál valamit, vedd számításba azt, hogy mibe fog ez kerülni.

Beszéljünk róla:

    Milyen lenne, ha elengednéd a haragod, és Istennek adnád?
    Milyen módszereket használsz, hogy lenyugtasd magad, ha valaki mérges lesz rád, vagy támad téged?
    Milyen ára van a haragnak a kapcsolataidban?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 02. - 08:21:55
Szívátültetésre van szükséged?

    „Az emberek véleményétől való félelem elgyengít, de az Istenben való bizalom megőríz.” (Péld 29,25 MSG fordítás)

Ha kordában akarod tartani a haragod, Jézusra kell alapoznod a személyiségedet, megértve, hogy ő feltétel nélkül szeret, az övé vagy, értékes vagy, és célja és terve van az életeddel.

Ha bármi másra építed a személyiséged, egész életedben bizonytalansággal fogsz küzdeni. Építheted a személyiséged a munkádra, de bármikor elveszítheted a munkád. Építheted a személyiséged a csinos külsődre, de a szép külsőt is elveszítheted. Építheted a személyiséged a házastársadra, de előbb-utóbb ő is el fog hunyni. Építheted a személyiséged a hírnevedre, de nem leszel mindig népszerű.

Ha olyasmire építed a személyiséged, ami elvehető tőled, akkor bizonytalan leszel és a bizonytalanság a harag gyökere. Amíg nem vagy biztos magadban, addig az emberek folyton feldühítenek. Amikor tisztában vagy, hogy ki is vagy te és kié vagy, az emberek nem tudnak felidegesíteni. Egyszerűen nem tudnak kihozni a sodrodból! A düh és a bizonytalanság együtt jár. Minél bizonytalanabb vagy, annál mérgesebbnek érzed magad.

A Biblia azt írja a Péld 29-25-ben, hogy „Az emberek véleményétől való félelem elgyengít, de az Istenben való bizalom megőríz.” (MSG fordítás)

Amikor dühös vagy a szádon az jön ki, ami a szívedben van. A durva nyelv feltárja a dühös szívet. A negatív nyelv elárulja a félénk szívet. A büszke, dicsekvő nyelv alatt bizonytalan szív lakik. A túlbuzgó nyelv egy nyugtalan szívet takar. Az ítélkező nyelv felfedi a bűnös szívet. A kritikus nyelv mögött keserű a szív. A mocskos, erkölcstelen nyelv elárulja a tisztátalan szívet.

Másfelől pedig, egy bátorító nyelv egy boldog szívet, a kedves nyelv egy szerető szívet, a megfékezett nyelv pedig egy békés szívet takar.

Tudod, hogy mire van szükséged, hogy megszabadulj a dühödtől? Szívátültetésre van szükséged! Szerencsére, Isten pont erre szakosodott! Ezt nevezik megváltásnak! Isten egy teljesen új szívet és új személyiséget ad neked. Nem a munkádban, a karrieredben, a bankszámládban, a csinos külsődben vagy a kapcsolataidban kell keresd a személyiséged, hiszen te az vagy, akinek Isten mond téged!

Jézus mindhárom dologból meg tud gyógyítani, amelyek a dühödet okozzák: a fájdalmas sebek, a csalódottság és a félelem. Jézus szeretete meggyógyítja a fájó szívedet! Jézus békességre cseréli a csalódásokat. Jézus eltörli a szíved félelmeit az Ő erejével.

Ha az öledbe veszel egy síró gyermeket, és közel húzod magadhoz, hogy érezze a meleget és a biztonságot, elhallgat a sírásból. Elmúlik a haragja is. Amikor megérzed, hogy milyen biztonságban vagy Jézus Krisztusban és Ő elfogad, a haragod is eloszlik.

Beszéljetek róla:

Imádkozz így ma: „Drága Istenem, beismerem, hogy gondjaim vannak a haragommal. Megengedem másoknak, hogy felvigyék a cukromat, bosszút állok és nem gondolkodom mielőtt beszélek. A Te segítségedet kérem! Segíts, hogy gondolkodjak mielőtt reagálok! Segíts, hogy megfelelő képpen engedjem ki a dühömet! Segíts, hogy teljesen magamra találjak benned! Teljesen nyitott vagyok előtted. Jöjj be az életembe! Ments meg! Változtasd meg az életemet, ahogy csak Te tudod megtenni! A Jézus nevében kérlek. Ámen.”
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 03. - 07:13:05

2014. augusztus 3. vasárnap

Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt.

Mk 6,45-52.

BÍZZATOK

Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" (Mk 6,50)

Mai történetünk arról szól, hogy a tanítványok hajóba szállnak, mert találkozni akarnak Jézussal Béthsaidánál, de az ellenszélben az evezőikkel vesződnek. Félelem lesz úrrá rajtuk. Megpróbálják kezelni a helyzetet, de a dolgok kicsúsznak irányításuk alól. Végül az Úr megmentésükre siet a vízen járva, és egyenesen feléjük tart. Sajnos, a tanítványok nem ismerik fel, és azt gondolják, hogy szellemet látnak. Csak akkor ismerik fel, mikor megszólítja őket: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"
Jézus megnyugtatja és biztonságba helyezi őket. A nyugalom valódi jelentése, hogy képesek vagyunk bízni Isten jelenlétében, és hogy meghallgat minket minden helyzetben. Nyugodtnak lenni az egyik legnehezebb feladat, amikor válságba kerül az életünk, vagy amikor már nem mi irányítjuk az eseményeket. Végül is, megtanulni elengedni aggodalmainkat, és bízni Isten jelenlétében, nagy bölcsességről tanúskodik.
A kulcs a bizonyossághoz a perspektívában rejlik. Bizonyára lesz életünkben még ránk rótt erős szembe szél és hatalmas hullám. Amikor ezek a pillanatok eljönnek, bár megtanulnánk bízni az örökké hűséges Jézus Krisztus szüntelen jelenlétében, aki minden alkalommal eljön hozzánk.

Imádság: Urunk, add nekünk jelenléted biztonságát az élet viharai között is. Ámen.

Megtanulni Istenben bízni - ez az igazi bátorság!

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHÉZ IDŐKET ÉLNEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 03. - 13:00:39
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 04. - 08:55:30
A bátrak megoldják a konfliktusaikat

    "Isten nem a félelem és a gyávaság szellemét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és az önfegyelem szellemét." 2Timóteus 1,7 (NLT ford.)

Mit gondolsz, Isten miért akarja, hogy mindenkivel békében éljünk? Mert a megoldatlan konfliktus három módon is rombolóan hat az életedre.

Először is az Istennel való kapcsolatod teszi tönkre. Amikor másokkal haragban vagy, Istennel sem élhetsz harmóniában. Amikor zaklatott vagy, amikor konfliktusaid vannak más emberekkel, nem lehet felhőtlen a kapcsolatod Istennel sem. Az 1János 4,20 azt mondja, hogy "Ha valaki azt állítja, hogy szereti Istent, viszont gyűlöli egy keresztény testvérét, az az ember hazudik." (NLT ford.)

Másodszor, a megoldatlan konfliktus akadályoz az imában. A Bibliában számtalanszor olvashatjuk, hogy amikor konfliktus, bűn vagy a harmónia hiánya van jelen egy ember életében, az imái falba ütköznek.

Harmadszor pedig, a megoldatlan konfliktus megakadályoz bennünket abban, hogy örüljünk és  boldogok legyünk. Nem lehetsz boldog a konfliktusaid közepette. Amikor az első ajtón bejön egy konfliktus, a boldogság szép csendben távozik a hátsó ajtón.

Nem szeretnél te is túladni az életedben levő konfliktusokon? A kezdő lépés bármilyen konfliktus megoldásában a kezdeményezés. Ne várd, hogy mások jöjjenek oda hozzád, menj te hozzájuk. Légy te a béke kezdeményezője.

Ne hagyd figyelmen kívül a konfliktusokat. Ne tagadd le és ne söpörd be a szőnyeg alá őket!

Biztosan hallottad már, azt szokták mondani, az idő mindent megold. Hát tudd meg, hogy ez egy nagy kamu. Az idő semmit sem old meg. Ha az idő mindent megoldana, orvoshoz sem kellene járnod soha.

Az idő valójában mindent rosszabbá tesz. Amikor egy nyílt sebet szerzel és nem törődsz vele, az elfertőződik. A haragból neheztelés lesz, a neheztelésből pedig keserűség.

A konfliktus sosem fog magától megoldódni. Neked kell megtenned az első lépést.

Viszont csak a bátrak oldják meg a konfliktusaikat. Talán az egyik legbátrabb dolog olyan problémával szembenézni, amit már hosszú ideje eltussolsz a házasságodban vagy a gyerekeiddel, a beosztottaiddal, a főnököddel vagy más emberekkel való kapcsolatodban.

Honnan szerezhetsz annyi bátorságot, hogy ezzel szembenézz? Istentől!

A Biblia ezt mondja a 2Timóteus 1,7-ben: "Isten nem a félelem és a gyávaság szellemét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és az önfegyelem szellemét." (NLT ford.) Ez azt jelenti, hogy amennyiben hagyod, hogy Isten Lelke töltse be az életedet, erő, szeretet és önfegyelem fog betölteni, Isten szeretete pedig legyőzi a félelmet.

Amikor a szeretet erősebbé válik benned, mint a félelem, olyan dologra is képes leszel, amitől félsz. Ezt hívják bátorságnak. Amikor betölt Isten szeretete, akkor az olyan személyek iránti szeretet is be fog tölteni, akik épp az idegeidre mennek, vagy akikkel konfliktusod van.


Beszéljetek róla:

    Milyen dolgokról színleled, hogy nem jelentenek problémát a kapcsolataidban? A pénz? A bizalom? A család? A gyerekek? Esetleg a kommunikáció? Az értékek? Vagy a munka?
    Mit fogsz ma tenni annak érdekében, hogy egy konfliktus megoldását kezdeményezd?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 04. - 09:24:36
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 04. - 20:57:20
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 05. - 04:01:21
Oldd meg a problémát, ne hibáztass!

    „Most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, a dühöt, a rosszindulatot, a rágalmazást és a csúnya beszédet.” (Kolossé 3,8 - NIV fordítás)

Csak bizonyos mennyiségű érzelmi energiával rendelkezel. Ezért amikor valakivel beszélsz és egy konfliktust próbálsz megoldani, az energiádat vagy arra használod, hogy a másikat hibáztatod, vagy arra, hogy megoldod a problémát. Nincs energiád mind a kettőre. El kell tehát döntened, hogy melyik a fontosabb: az, hogy a másik személyt hibáztasd, vagy az, hogy megoldd a problémát. Oldd meg inkább a problémát, és ne a másikat hibáztasd!

Minden házaspárnak szüksége van olyan szabályra, hogy a vitáik során bizonyos szavakat soha nem használhatnak. Vannak dolgok, amiket soha nem szabad kimondanod, főként nem egy házasságban, mivel hihetetlen pusztítást képesek végezni.

A hidegháború idején, amikor a Szovjetunió és az Egyesült Államok egymás torkának estek, az amerikaiak több ezer interkontinentális rakétával rendelkeztek, és ezek mind a Szovjetunió felé voltak élesítve. Ugyanez volt a helyzet a Szovjetunió részéről is. Viszont még a legnehezebb és legfeszültebb hidegháborús helyzetben is volt mindkét félnek annyi józansága, hogy ne használja ezeket a fegyvereket. Ugyanis ha az egyik fél használja a saját fegyvereit, a másik is fogja használni a sajátjait, és végül elpusztítják egymást. Tehát még akkor is, ha két különböző oldalról közelít meg két ember egy problémát, abban fontos, hogy megegyezzenek, hogy a pusztító fegyvereket nem használják.

Mindenkinek megvannak a maga pusztító fegyverei, amelyekkel rettentő rombolást tud végezni. Ha házasságban élsz, például sohasem fenyegetőzhetsz azzal, hogy elválsz vagy kisétálsz a másik életéből, sőt a házastársad szüleit sem szabad szóba hozni. El kell döntened, hogy bármennyire is dühös vagy a másikra, ezeket a fegyvereket nem fogod bevetni, mert tönkreteszed vele a kapcsolatot, hiszen lerombolod a bizalmat.


A Biblia nagyon konkrétan beszél arról a Kolossé 3,8-ban, hogy mikor léped túl a határt: „Most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, a dühöt, a rosszindulatot, a rágalmazást és a csúnya beszédet.” (NIV ford.) Ezek tehát mind pusztítást végző fegyverek.

Azért kell arra figyelnünk, hogy a problémát oldjuk meg és ne a másikat hibáztassuk, mert amikor a másikat hibáztatod, lényegében bírálod és megítéled őt, ehhez pedig csak Istennek van joga. Te nem vagy bíró. A legtöbbször nem tudjuk, hogy mások mit, miért tesznek, sőt, gyakran még magunkról sem tudjuk. Egyedül Isten tudja. Hagyd Őt bíráskodni.

 

Beszéljetek róla:

    A te kapcsolataidban melyek azok a fegyverek, amelyekkel maradandó pusztítást tudsz végezni?
    Miért fontos egy kapcsolatban, hogy legyenek bizonyos határok, amit nem szabad túllépnie egyik félnek sem még viták vagy nézeteltérések esetén sem?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 05. - 08:13:19
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Augusztus 05. - 11:05:14
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 07. - 07:44:44
Mit tegyünk a bibliai igazságokkal?

,,Továbbra is higgyetek ezekben az igazságokban és határozottan álljatok meg bennük. Ne térjetek el attól a bizonyosságtól, amit akkor kaptatok, amikor meghallottátok az Örömhírt." (Kolossé 1:23)

Amikor felfedezed az igazságot Isten igéjében, négy dolog kell tenned:

1. Hidd el! A Kolossé 1:23 azt mondja: ,,Továbbra is higgyetek ezekben az igazságokban és határozottan álljatok meg benne. Ne térjetek el attól a bizonyosságtól, amit akkor kaptatok, amikor meghallottátok az Örömhírt." A Biblia azt mondja, hogy higgyünk az igazságban és határozottan álljunk meg benne.

2. Cselekedd meg! Az igazság nem csak egy szellemi gyakorlat. Ez olyan dolog, amit teszel. Amit gyakorolsz. Amit alkalmazol. Amit megélsz. Aminek engedelmeskedsz. Mielőtt elkezdenél tanulni egy újabb igazságról, miért nem kezded el előbb megélni azt, amit már tudsz? A Biblia azt mondja Filippi 3:16-ban: ,,Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell."

3. Állj ki érte! A Biblia azt mondja, hogy : ,,Mindig állj ki az igazságért." (Kor.13:8) Ne szégyelld azt ebben a posztmodern világban, amely azt mondja, hogy ez nem igazán számít! Állj ki az igazságért! A Biblia mondja nekünk, hogy a mi felelősségünk az, hogy ne csak ne ellenezzük az igazságot, hanem minden esetben álljunk is ki érte. Az igazság embereinek kell lennünk ebben a relativisztikus időkben.

4. Terjeszd! János 3. levél 1:8 ezt mondja: ,,Nekünk, hívőknek kell őket segítenünk ezekben az utazásokban, hogy munkatársaik legyünk az igazság terjedésében." Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy derítsük ki, hol munkálkodik Isten, és csatlakozzunk hozzá ott. Ez azt jelenti, hogy arra mész, amerre Isten mondja, és ott szolgálsz, ahol Isten mondja, hogy szolgálj. Mik azok az utazások a gyülekezetedben, amiket támogathatsz? Milyen szolgálatra hívott el téged Isten? Engedelmeskedj Istennek ezekben, és így tudsz majd segíteni az igazság terjesztésében.

"Minden, amit teszel, az igazság iránti szereteted tükrözze és azt, hogy ezt halálosan komolyan gondolod" (Titusz 2:7) Őszinte leszek veled: sok olyan dolog van a Bibliában, amit nem értek. Sok dolog van, ami nagyon kellemetlen számomra. De a tény az, hogy ez az igazság. Ez mindig arra vezet engem, amerre mennem kell és mindig azt mondja nekem, ami helyes.

Most már ezt is tudod. Mit fogsz tenni ezután?

Elmondanád ma ezt az imádságot? "Istenem, ma átlépem a határt. Jézus Krisztus, akarom hinni, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Tudni akarom az igazságot, hogy az igazság szabaddá tegyen engem. Hinni akarok benne. Tenni akarom. Ki akarok állni érte. Akarom terjeszteni az igazságot. Benne vagyok. Odaadom a bizalmam neked. A te nevedben imádkozom. Ámen.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Augusztus 07. - 10:17:30
Amen!!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 07. - 20:07:20
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Gábor - 2014. Augusztus 07. - 20:08:56
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 08. - 11:34:14

2014. augusztus 8. péntek

Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt a tanítványokhoz Jézus: "Menjünk át a túlsó partra." Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?" Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?"

Mk 4,35-41.

ALUDNI, AMIKOR MUNKA VAN?

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)

A menedékszállón, egy déli istentiszteleten az igehirdető újfajta megközelítést javasolt a történethez, melyben Jézus lecsendesíti a vihart (Mk 4,35-41). Általában a 41. versre támaszkodva bizonyítjuk Jézus istenségét: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?" Most viszont a 38. versnél időztünk el, amikor a tanítványok alva találják Jézust, felébresztik, és azt kérdezik: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?"
Mindannyian azonosulni tudunk a tanítványok csalódottságával. "Jézus, te, aki lecsendesítetted a vihart, 5000 embernek enni adtál, halottat támasztottál fel; hol voltál ma, amikor 15.000 gyermek éhen halt? Hol voltál, amikor hónapokig könyörögtem munkáért, és minden ajtó bezárult előttem? Jézus, ébredj! Nem törődsz azzal, hogy elveszünk?"
Mielőtt elkezdenénk kétségbe vonni, amit nem tudunk megérteni, emlékeztethetjük magunkat, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Ő tudja, hogy "az egész teremtett világ együtt sóhajtozik" a megváltás után. (Róm 8,22) Még akkor is, ha annyira meg vagyunk törve, hogy már a szavak sem jönnek, a Szentlélek hallja az imáinkat, és közbenjár értünk Istennél. (Róm 8,26)

Imádság: Minden jó és tökéletes ajándék forrása, segíts nekünk! Gyógyítsd meg hitetlenségünket!

Jézus az irántunk való szeretetét az ő halálában és feltámadásában mutatta meg.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI LELKI VÁLSÁGBAN VAN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 08. - 14:59:26
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Augusztus 08. - 16:14:46
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 09. - 04:05:41
Az érzelmileg egészséges keresztények hasonló társat keresnek

    "Az igazak gondosan válogatják meg barátaikat." (Péld 12,26a NIV fordítás)

Ha a tökéletes feleséget vagy a tökéletes férjet keresed, nem fogod megtalálni. Elmondom miért: mert mindannyian sérültek vagyunk. Ez rendben is van, mert Isten még így is szeret. De meg kell értsd, hogy bárki is lesz a házastársad, sérült lesz.

Mindenki sérült, de vannak, akik sokkal inkább, mint mások. És őket kerülni kell párválasztáskor, bármennyire is jóképűek, gazdagok vagy szépek. Ki kell ismerni, hogy leendő párod mennyire egészséges érzelmileg, mielőtt hosszú távú kapcsolatra lépsz vele.

Miért mondom mindezt? Több tanulmány is kimutatta, hogy a válások 80 százalékának az az oka, hogy az egyik vagy mindkét fél érzelmileg nem egészséges.

Íme egy gyakorlati lista azokról a tényezőkről, amik a lelki egészséget biztosítják. Ez nem az én véleményem, ez az, amit Isten mond, hogy kerülni kell.

Bárki is lesz a házastársad, nem szabad, hogy fékezhetetlen haragot tápláljon magában. "Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel." (Péld 22,24) Tudod miért? Mert a fékezhetetlen harag mély bizonytalanságot és alacsony önértékelést rejt.

Bárki is lesz a házastársad, nem lehet függőségek rabja. "Ne barátkozz olyanokkal, akik túl sok bort isznak vagy megtömik magukat étellel." (Péld 23,20 TEV fordítás) Itt csak két dolog kerül említésre, az étel és az alkohol, de ezerfajta módja van a függőségnek.

Bárki is lesz a házastársad, ne tartogasson magában keserűséget. A keserűség olyan, mint a méreg - élve emészt fel. Bármi is az, amiért neheztelsz, hasonlítani fogsz hozzá. Hogy megszabadulj a keserűségtől, le kell dobnod magadról. A Biblia ezt így fogalmazza meg a Zsid 12,15-ben: "Vigyázzatok, nehogy hátat fordítsatok Istennek. Senkit se hagyjatok keserű növénnyé válni, amelyik felnő és sok kárt okoz a mérgével." (GNT fordítás)

Bárki is lesz a házastársad, nem szabad önzőnek lennie. Miért? A Péld 28,25 írja: "Az önzőség csak bajt okoz." Ezért a házassági viták legnyomósabb oka egyszerűen az önzőség.

Bárki is lesz a házastársad, nem szabad kapzsinak lennie. A Péld 15,27 szerint „A kapzsiság az egész családnak nyomorúságot okoz." (NLT fordítás). Ha házastársad kapzsi, egész életedre adóssorba kerülsz.

Bárki is lesz a házastársad, nagylelkű és kedves legyen. "Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül." (Péld 11,25) és "Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt." (Péld 11,17)

Bárki is lesz a házastársad, igazat kell mondania. A Péld 20,7-ben ez áll: "A becsületes ember a feddhetetlenségre alapozza életét, és halála után is áldottak lesznek gyermekei." (GWT fordítás) A szeretet bizalmon alapul, a bizalom pedig az igazságon. Ha nem mondasz igazat, nem lehet bízni benned, és ha nem lehet bízni benned, hogyan lehessen szeretni téged?

Azt gondolhatod: "Ez aztán hosszú lista, Rick. Nem vagyok biztos benne, hogy találok bárkit is, aki megfelel mindennek." Valóban? Én találtam. És te is találhatsz.

Mikor Kay és én összeházasodtunk, Leonard Ravenhill, az előző generáció nagyszerű prédikátora, küldött egy üdvözlő kártyát. Sosem felejtem el, mi állt rajta: "Isten mindig a legjobbat nyújtja azoknak, akik Őrá hagyják a választást." Isten legjobbját akartam, és meg is kaptam.

Beszéljünk róla

    Mik azok a további lelki egészséget biztosító tényezők, amiket Isten szeretne, hogy figyelembe vegyél leendő társadban?
    Hogyan okozhat az önzőség viszályt egy kapcsolatban?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 09. - 11:01:14
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 10. - 10:08:04
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 11. - 04:14:17

2014. augusztus 11. hétfő

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

Jak 5,13-16.

GYÓGYÍTÓ IMÁDSÁGOK

És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt... (Jak 5,15)

Éveken át a szív- és mellkas-sebészeten dolgoztam nővérként, előkészítettem a pácienseket a by-pass műtétre. 24 órával a műtét után a betegek visszakerültek az emeletünkre, dréncsövekkel, vezetékekkel ellátva, és gyakran nagyon rosszul érezték magukat. Véletlenszerűen kerültek hozzám a betegek az előző műszakban dolgozó nővér beosztása alapján, így sosem tudhattam pontosan, kik lesznek a pácienseim, amíg meg nem kaptam a listám. Így kialakítottam magamnak egy szigorú szokást: minden egyes betegemért imádkoztam, amíg megtettem napi 30 perces utamat a kórházba. Ha nem is tudtam, kikről van szó, nagy megnyugvással töltött el, hogy Isten pontosan tudja.
A by-pass műtéttől félnek a betegek: tudják, hogy ideiglenesen megállítják szívüket, amíg egy emberi kéz rendbe hozza azt. Látva félelmüket, megkérdem tőlük, szeretnék-e, hogy imádkozzam értük. Soha, senki nem utasította el. Nem ismertem betegeim lelki beállítottságát, de határozottan tapasztaltam, hogy általános emberi igény van Isten vigasztalására és gyógyító erejére. Annak tudata, hogy imádkozom értük, szemmel láthatóan megnyugtatta őket. A Zsolt 29,11 ezt mondja: "Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel."

Imádság: Drága Atyánk, segíts, hogy mindig érzékenyek legyünk mások félelmei és szükségletei iránt, és igéddel erőt adjunk nekik! Ámen.

Az imádság által Isten vigaszt és gyógyulást nyújt nekünk.


IMÁDKOZZUNK A MŰTÉT ELŐTT ÁLLÓKÉRT!

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 11. - 04:21:59
Szívből szeresd az embereket!

     „Illő is, hogy így gondolkozzam mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket.” (Fil 1,7)

Rájöttem, hogy ha az emberek nincsenek a szívemben, az idegeimre mennek. Ha nem a szívedben vannak a gyermekeid, akkor az idegeiden lovagolnak. Ha nem a szívedben van a házastársad, akkor az agyadra megy.

A legfőbb ok, amiért olyan sok házasság tönkre megy az, hogy a társak ésszel reagálnak egymásra és nem szívből. Amikor a feleséged elmondja, hogy lehangolt, hallgasd meg őt, mert lehet, hogy jogosan mondja. Amikor a férjed mondja, hogy szerinte nem ez a helyes dolog, amit tennetek kell, másképp kellene, hallgasd meg őt.

A szívből jövő szeretet azzal kezdődik, hogy megérted, hogy miért érez úgy a másik, ahogy. Kérdezz és hallgasd meg a válaszokat. Halld meg, hogy mi az, ami fáj, figyelj oda, hogy mi a probléma, tudd meg, hogy mitől ketyeg a társad. Meg kell értened a hozzád legközelebb álló emberek hangulatát, hogy mi miatt viselkednek úgy, ahogy. Ha tényleg érdekel, tudatában leszel ezeknek.

Hogyan tudd szeretni az embereket, amikor annak ellenére, hogy megérted őket, nem szeretetreméltóak? „Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében.” (Fil 1,8) Görögben az itt szereplő szeretet szó ragaszkodást és ugyanakkor beleket jelent. A görög társadalomban úgy tartották, hogy az érzelmek a gyomorból jönnek, a májból, a belső szervekből.

Pál apostol azt mondja, hogy zsigereimből szeretlek, és ez nem egy természetes szeretet. Ez már egy természetfeletti szeretet és ezért mondja Pál, hogy ez nem tőle jön, hanem ez a Jézus Krisztus szeretete. Az emberi szeretet elkopik, kiszárad és meghal a szőlőtőn. Az egyetlen szeretet, ami megmarad a szívfájdalmak és nehéz körülmények között is, az Isten szeretete, Jézus Krisztus ragaszkodása.

De honnan tudunk zsigerből szeretni? „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5). Isten szeretetéért nem kell megdolgozni, hanem kiárad beléd a Szent Lélek által, hogyha megengeded, hogy naponta benned éljen.

Beszéljünk róla:

    Milyen szeretni a szeretetre nem méltót?
    Milyen módon tudnád jobban meghallani, hogy mi fáj, odafigyelni, hogy mi a probléma és megtudni, hogy mitől ketyeg a társad?
    Milyen módon tudnád jobban meghallani, hogy mi fáj és odafigyelni, hogy milyen problémákkal szembesülnek mások?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 11. - 10:40:10
 O0 X  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 12. - 07:16:51
2014. augusztus 12. kedd

A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?" Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted." Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám." Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!" Jézus így szólt hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták."
Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok."

Jn 13,1-13.

ISTEN GYERMEKE

Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

Családom egy új városba költözött. Nehezen találtam munkát. Végül elfogadtam egy alacsony fizetéssel járó, részmunkaidős állást, a helyi könyvtár takarítását. Azt reméltem, csak ideiglenes lesz, de több mint egy éve tart. Ennek következtében önbecsülésemet kezdtem elveszteni. Megalázó volt számomra ez a munka. Egyre keserűbb és sértettebb lettem.
Egyik reggel a Bibliában arról olvastam, hogy Jézus megmosta tanítványai lábát - olyat tett, ami rendszerint a legalacsonyabb beosztású szolgák feladata volt. Ez juttatta eszembe, hogy Jézus követendő példát állított elénk e szolgai cselekedettel. Rájöttem, önző énem sugallta nekem, hogy a munkám méltóságomon aluli, hogy a világ mércéjéhez és nem Isten értékrendjéhez viszonyítottam magam. Amint Jézus példáján elmélkedtem, kezdtem másképp látni a dolgomat.
Ez a munka alázatosságra tanított. Tisztává és hívogatóvá tenni a könyvtárat, igenis fontos szolgálat. Fizetésem csökkentette anyagi terheinket, a részmunkaidős beosztás pedig lehetővé teszi, hogy több időt töltsek a kisfiammal. Még ha nem is találok örömöt a takarításban, büszke lehetek arra, hogy jól végzett munkámmal másokat szolgálok. Értékes vagyok, ha nem is a konkrét munkámtól, hanem mert Isten gyermeke vagyok.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, segíts követnünk Jézus példáját, és másokat örömmel szolgálnunk. Ámen.

Mindnyájunk korlátlan értéke, hogy Isten gyermekei vagyunk.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELÉGEDETLENEK MUNKÁJUKKAL!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 13. - 04:13:22

2014. augusztus 13. szerda

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is.

2Kor 1,3-7.

BÁNATBÓL ÖRÖMBE

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket jó cselekedetben és beszédben. (2Thessz 2,16-17)

Elmentem ma a plázába, mert csüggedtnek éreztem magam, és szükségem volt egy kis kikapcsolódásra. Ahogy a tömegben sétáltam, találkoztam egy gyülekezeti házaspárral, és megálltam velük beszélgetni.
Rövid időn belül aggódva meséltek egy családtagjukról, akinek nincs kapcsolata Istennel. Ahogy hallgattam őket, rájöttem, hogyha Isten családjához tartozunk, szabadon megoszthatjuk egymással gondjainkat. Az eset, amiről beszéltek, ránehezedett a szívükre. Annyira együtt éreztem velük, hogy el is feledkeztem a saját szomorúságomról. Nemsokára azzal szembesültem, hogy én bátorítom őket, és miközben ezt tettem, a saját terheim könnyebbé váltak.
Mire elköszöntünk, mindannyian mosolyogtunk. Kezet ráztunk, és elváltunk. Isten építő gondolatokat, bátorító szavakat adott nekünk, és szeretetet, amit megoszthattunk egymással. Így könnyített terheinken.

Imádság: Urunk, köszönjük Krisztusban testvéreinket, akik osztoznak terheinken és szeretettel fordulnak felénk. Ámen.

Kérjük Istent, hogy beszéljen és cselekedjen rajtunk keresztül. Ez másoknak is bátorítást jelent.

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT NAGYON NYOMASZT A BÁNATA!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 14. - 06:53:12
2014. augusztus 14. csütörtök

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.

1Tim 6,17-19.

ADAKOZÓ SZÍV

Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát. (Lk 21,3-4)

A lelkészünk 9 éves fia rajong a baseballért, és nagyon szeret elkapó játékos lenni. Mióta megtudta, hogy baseball játékos vagyok, minden találkozásunkkor arra kért, hogy játsszak vele. Így hát megegyeztünk, hogy szerda esténként dobálgatni fogunk a gyülekezeti játszótéren, és ő lesz az elkapó játékos. Egyik szerda este, mikor a játszótérre mentünk, észrevettem, hogy nagyon nézi a földet. Megkérdeztem, hogy mit csinál. Azt mondta, hogy apró pénzt keres, hogy betehesse a perselybe.
A Biblia tele van pénzről szóló történetekkel és példázatokkal. Lukács evangéliumából az özvegyasszony adománya nagy hatással volt rám. Mikor ez a kisfiú eldobott és elfelejtett aprót keresett a játszótérre vezető ösvényen, akarva akaratlanul is az özvegyasszony jutott eszembe. Minden nap érzem a pénz nyomását, de ez az özvegy és a kisfiú megmutatta, hogyan ajánljam fel szabadon és nagylelkűen mindenemet, amim van. Mikor adományozunk, tudhatjuk, hogy Isten gondot fog viselni rólunk, ahogy azt a liliomokkal és verebekkel is teszi.

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy megáldasz minket, és mi is áldássá válhatunk mások számára. Ámen.

Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! (Mt 10,8)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ANYAGI PROBLÉMÁKKAL KÜZDENEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 15. - 04:10:54

2014. augusztus 15. péntek

"Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek." Példázatot is mondott nekik: "A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyádfia szeméből."

Lk 6,37-42.

ÁRADÓ KEGYELEM

Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. (Lk 6,38)

A mellettünk lévő városban egy hatalmas szökőkút áll egy forgalmas utca sarkán. Lépcsőfokok veszik körül, amin kicsit megpihenhetnek a napsütésben a járókelők, és élvezhetik a levegőben táncoló vízből felszálló párát. A víz előreszökik, visszacsobban a medencébe, aztán visszaszivárog egy sekélyebb részre, ahol elfolyik, és újra felhasználható lesz. Az emberek minden nap összesereglenek előtte, és élvezik a friss vízforrás egyszerű szépségét.
Egy nap a szökőkút mellett autóztam, és hálát adtam az életemért. Isten nagylelkűen ad nekem, eláraszt szeretettel, irgalommal. Teljesen Isten kegyelmétől függök, mégis sokszor nehéznek találom, hogy irgalmas legyek másokhoz.
A csobogó víz arra emlékeztet, hogy folyamatosan késznek kell lennem megbocsátani, ahogy a szökőkút vize is folyton árad, felfrissülést kínálva. Isten elárasztja életemet áldásaival és szeretetével, amit nem érdemlek meg. Kegyelme arra ösztönöz, hogy ez rajtam keresztül másokhoz is elérjen.

Imádság: Atyánk, sokszor nehezen bocsátunk meg és elítélünk másokat. Nyisd meg a szívünket, hogy áradjon benne a te határtalan szereteted és nagylelkűséged. Ámen.

Isten kegyelmét kínálja nekünk, többet, mint amit megoszthatunk.

IMÁDKOZZUNK, HOGY HÁLÁSAK LEGYÜNK ISTEN BŐSÉGES KEGYELMÉÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 16. - 06:50:54

2014. augusztus 16. szombat

Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt Jézus tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg imádkozom." Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok." Egy kissé tovább ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt: "Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te." Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült; és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! Elég! Eljött az óra! Íme, átadatik az Emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van, aki engem elárul."

Mk 14,32-42.

VIGASZ A LEGSÖTÉTEBB ÓRÁBAN

A gyalázat összetörte szívemet, egészen belebetegedtem. Részvétre vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. (Zsolt 69,21)

Milyen egyedül érezhette magát Jézus a halála előtti éjszakán! A tanítványai nem tudtak virrasztani és imádkozni vele. Ezen az éjszakán a legközelebbi barátainak egyike elárulta őt.
Voltak idők, mikor elveszettnek éreztem magam, és erős teher nyomta a vállam. Nem volt könnyű olyan embereket találni, akik meghallgattak. A legtöbben már annyira túlterheltek saját problémáikkal, hogy nincs energiájuk másén osztozni.
Mindannyian átéltünk már összetöretést: sebzett szív, elvesztett állás, romló egészség, szeretteink halála. Ezekben az időkben minden támogatásra szükségünk van. Szükségünk van barátokra, akik meghallgatnak, anélkül, hogy belefáradnának, és szükségünk van családtagokra, akik akkor is velünk maradnak, mikor nem tudunk aludni.
Hozzánk hasonlóan, Jézus is vigasztalást keresett. Bizonyára vágyott az őt szeretők támogatására, de nem talált együttérzésre. Csak az Atyánál talált megerősítést. Kiadta a legmélyebb félelmeit, tudva, hogy Isten nem ítéli meg őt, hanem szereti és támogatja végig az úton. Mi is ugyanezt tehetjük.

Imádság: Minden vigasztalás Istene, mikor nem találunk megértést a körülöttünk levő emberekben, hadd fordítsuk feléd szemünket, hisz te vagy reménységünk. Ámen.

Még ha elhagyottnak érezzük is magunkat, Isten mindig a barátunk marad.


IMÁDKOZZUNK HŰSÉGES BARÁTOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 17. - 04:18:17
2014. augusztus 17. vasárnap

Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."

Jn 5,19-24.

JELEN IDŐ

Jézus mondja: Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. (Jn 5,24)

A közelmúltban feleségemmel egy személyi pénzügyekről szóló tanfolyamon vettünk részt, hogy felkészüljünk a mintegy tíz év múlva kezdődő nyugdíjas éveinkre. Az első órák tananyaga volt, hogy áldozatot kell hoznunk a jelenben egy jobb jövőért. Azután pedig éppen az orvoshoz mentem, aki azt javasolta, kezdjek el diétázni, hogy lefogyjak. Az üzenet ugyanaz volt: fel kell áldozni a kényelmet most egy jobb jövőért.
Egyesek úgy vélik, a keresztyén élet lenne a harmadik példa arra, hogy áldozatot kell hozni a jelenben egy jobb jövőért. Én viszont azt hiszem, a Szentírás más nézőpontot tár elénk. Ebben az igeszakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy az örök élet és az átmenetel a halálból az életbe jelen idejű realitás. Amikor hiszünk Krisztusban és követjük őt, már örök életünk van, nem kell a távoli jövőben várni rá.
A bővelkedő élet, amit Jézus felkínál (Jn 10,10) nem olyasvalami, amire várnunk kell, míg a fizikai halálunk után megkapjuk. Már most itt van, jelen időben.

Imádság: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a bővelkedő, örök életet, amit már most nekünk ajándékoztál. Ámen.

Amikor hiszünk Krisztusban, és követjük őt, megnyerjük az örök életet
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 18. - 19:05:40
2014. augusztus 18. hétfő

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

Ézs 61,1-3.

MEGÚJULT SZEMMEL LÁTNI

Jézus ezt olvasta fel: "Az Úr Lelke... azért küldött el, hogy hirdessem a vakoknak szemük megnyílását." (Lk 4,18)

Egyik tavasszal elhatároztam, hogy meglátogatom a nővéremet Dél-Afrika nyugati partján, és megnézem a vadvirágok híres látványát. Kora hajnalban nővéremmel egyenesen a felkelő nappal szemben haladtunk. Kíváncsian körülnéztem, de lelombozott a látvány: a vidék fakó, szürkés-zöldbe öltözött. A legszebb virágok ott vannak előttünk - mondta a nővérem csillogó szemekkel. Bámultam előre, de nem láttam semmit. Aztán a nővérem kicsit tovább hajtott, és 180 fokos fordulatot tett. A látványtól szinte elakadt a lélegzetem. Narancssárga, fehér és sárga százszorszépek káprázatos virágszőnyege tárult elénk.
Itt voltak egész idő alatt - magyarázta nővérem. A százszorszépek igazi "napra-forgók." Éjjelente, illetve borús időben összezáródnak, de amikor a nap kisüt, felé fordítják arcukat. Idefelé csak a fakó alsó részüket láthattuk. Olyan volt, mintha vak lettem volna, és újra látnék.
Eszembe jutott, hogy Jézus azért jött, hogy megnyissa a vakok szemeit. Sokszor csak az élet sötét oldalát látjuk. Jézushoz kell jönnünk, és engednünk, hogy 180 fokos fordulatot adjon irányultságunknak. Ekkor hamu helyett fejdíszt ad nekünk, és gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket (Ézs 61,3).

Imádság: Urunk, nyisd meg szemeinket, hogy lássuk teremtésed szépségét és csodálatos szeretetedet irántunk. Ámen.

Isten dicsősége nyilvánvaló a természet szépségében.


IMÁDKOZZUNK A TESTVÉREKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 20. - 04:07:10
2014. augusztus 20. szerda

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.
Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,
a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.

Ézs 43,18-21.

NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE

Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. (Zsolt 89,2)

Nemzedékről nemzedékre örökítjük a kedvező és kedvezőtlen családi vonásokat. Ahogy egyre tapasztaltabbak leszünk, elmondjuk a fiatalabb generációnak a hibáinkat, és úgy próbálunk viselkedni, hogy azt ők is kövessék majd.
Nemrégiben megérkezett családunk negyedik generációja, egy egészséges kislány alakjában. Mint a legidősebb nemzedék tagja elgondolkodtam családunk lelki és hitbeli egészségén. Bár sok családtagunk szenvedett aggodalomtól és depressziótól, megmutatták hitüket és erejüket abban, hogy sikeresen leküzdötték ezeket a megpróbáltatásokat, Isten segítségét keresve a lelkigondozás során. Az Istenbe vetett hit családi vonás volt nemzedékeken át, és most bevezetjük ebbe a legifjabbat is.
Nehéz látni, amikor egy családtagunk megismétli a múlt hibáit. De abban a hitben és reményben élünk, amit az elődeinktől tanultunk, akik úgymond "kovászt" tettek belénk, amely lassan megérleli az egészségesebb lelki életet. Az Isten iránti hűség, a tapasztalataink átadása, és az egészséges viselkedés bemutatása által lassan felismerjük, hogy Isten újat cselekszik (Ézs 43,19) a családunkban.

Imádság: Drága Urunk! Köszönjük, hogy benned bízhatunk nemzedékről nemzedékre. Ámen.

Mit tanítok Istenről a következő generációnak?


IMÁDKOZZUNK A CSALÁDI LELKIGONDOZÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 21. - 06:47:51

2014. augusztus 21. csütörtök

Az ÚR azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? - kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az ÚR ezt mondta: Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked! És úgy tett Sámuel, ahogyan az ÚR megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal - felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra! Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az ÚR felkentje, aki most itt van. De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: Ezeket nem választotta az ÚR. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb - felelte ő -, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak: Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az! Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába.

1Sám 16,1-13.

A KÜLSŐT NÉZVE

Mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. (1Krón 28,9)

Elmentem az üzletbe, és egy kinézetre jó állapotú gázcilindert kértem otthoni kályhánkba. Az eladó erősködött, és végül örömmel elfogadtam egy világos vörös cilindert, amely majdnem teljesen újnak látszott. Amikor odahaza a gáztűzhelyhez csatlakoztattam, egy sziszegő hang figyelmeztetett, hogy valószínűleg a gáz szivárog. A gázszag igazolta a félelmemet. Visszamentem az üzletbe, hogy cseréljék ki a cilindert egy másikra. Egy régi, rozsdás cilindert kaptam, de mivel az nem szivárgott, elégedett voltam.
Gyakran túl nagy értéket tulajdonítunk a külsőnek, amely nem szükségszerűen tükrözi egy dolog vagy személy belső állapotát. Saul jóképű ember volt, de miután Izrael királya lett, szíve elfordult Isten parancsolataitól. Később Isten Lelke is elhagyta. Isten azt mondta Sámuelnek, hogy kenjen fel egyet Jesse fiai közül Izrael királyának. Amikor meglátta Eliábot, Sámuel azt gondolta, hogy ő az, akit az Isten választott, de az Úr azt mondta, hogy Isten nem a külsőt, hanem a szívet nézi. Végül Jesse mind a hét fia elhaladt Sámuel előtt, de Isten egyiket sem választotta. Dávid lett Izrael felkent királya. Isten nem a megjelenése miatt választotta Dávidot, hanem mert Isten szíve szerinti férfi volt. (ApCsel 13,22)

Imádság: Drága Istenünk, segíts úgy látnunk, ahogy te, hogy ne a külsőt, hanem a szívet nézzünk. Ámen.

Isten a hűséges szívet értékeli.


IMÁDKOZZUNK A VILÁG VEZETŐIÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Augusztus 21. - 16:38:18
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 22. - 04:24:36

2014. augusztus 22. péntek

Azután így szólt hozzájuk Jézus: "Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek; - és az így válaszolna belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van." "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik."

Lk 11,5-10.

AZOK A BOSSZANTÓ KUTYÁK

Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Lk 11,9)

A szomszédok kutyái újra kezdték. Mindenki tudta, mikor nincsenek otthon a szomszédok, mert a kutyák folyamatosan ugattak - egész nap, nap-nap után. Az a próbálkozásom, hogy a kerítés felett rendre utasítsam őket, csak felingerelte őket. Láthatóan úgy vélték, mintha fennállva tapsoltam volna "előadásuk" miatt, - és mint jó előadók, szívességből még magasabb és szenvedélyesebb hangerőre kapcsoltak.
Habár ugatásuk idegesített, nagy nehezen el kellett ismernem, hogy bizonyos módon jó példát adtak a Krisztussal való kapcsolatomban. A mai olvasmányban Jézus arra bátorít minket, hogy kitartóan keressük a vele való mélyebb kapcsolatot. Arra hív, hogy kérjünk, keressünk és zörgessünk. Más szavakkal, arra hív, hogy egész napon át maradjunk vele kapcsolatban - és azután tegyük ezt a következő és az azt követő napon is. Jézus bizonyossá tesz minket, hogy azok, akik kérnek, keresnek és zörgetnek, megerősödnek a vele való kapcsolatban.
Van egy jó dolog a folyamatosan ugató kutyákban - arra emlékeztetnek, hogy szüntelenül növekedjek a Jézus iránti szeretetben és tiszteletben.

Imádság: Urunk, segíts nekünk kitartóan törekednünk a veled való egyre mélyebb kapcsolatra. Ámen.

Ez egy új nap, és Jézusból szeretnék többet ezen a napon.


IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY NÖVEKEDJEN JÉZUS IRÁNTI SZERETETÜNK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Augusztus 22. - 08:44:15
 :like: :2smitten:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 22. - 12:08:14
Igen, erre nekem is szükségem van.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 23. - 06:55:15
Ez egy nagyon fontos üzenet! ! Nekem legalábbis.


2014. augusztus 23. szombat

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

NÖVEKEDÉS

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. (Jer 17,7-8)

Huszonöt évvel ezelőtt egy otthonba kerültem, távol a családtól és barátoktól. Alkoholfüggőségben szenvedtem és skizofréniát diagnosztizáltak nálam. Nagyon nagy szükségem volt mentálhigiénés szakemberek segítségére.
Édesanyám minden évben elvisz, hogy meglátogassuk a rokonainkat. Azokon az alkalmakon mindig csodálattal szemlélek egy szép festményt nagynéném otthonában. Színes virágok számtalan fajtája pompázik rajta. A festmény hatására másképp látom az életemet. Arra ösztönöz, hogy növekedjek és fejlődjek ott, ahová Isten helyez, mint azok a virágok is. Jézus emlékeztet, hogy a rétek vadliliomai sem aggódnak az életük küldetése felől, hanem pompáznak Isten célja szerint önmagukat adva.
Megelégedést és hatalmas örömöt találok azon a helyen, ahová Isten plántált engem. Több mint 13 éve nem fogyasztottam alkoholt. Szerető testvéri kapcsolatokat találtam gyülekezetemben. A kezelések sikeres eredményeket hoztak. Olyan akarok lenni, mint a nagynéném festményén levő virágok közül egy, akit Isten ennek az otthonnak csodálatos családjába helyezett.

Imádság: Istenünk, segíts békét találnunk ott, ahol vagyunk. Adj erőt és kegyelmet, hogy legyőzzük lelki bajainkat és minden akadályt a győzedelmes élet felé vezető úton. Ámen.

Ott virulhatunk, ahová Isten ültetett minket.


IMÁDKOZZUNK A MENTÁLISAN BETEG EMBEREKÉRT!Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Augusztus 23. - 07:41:03
 :like: :int2:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 23. - 11:28:49
Csak azt tudom mondani nektek, hogy félelmetes betegség ez. Volt lehetőségem testközelből látni ezt.

 :szelid:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 23. - 11:35:29
Én rendszeresen beszélgetek egy testvérnővel, aki ebben szenved, és érzékelem, hogy mennyire nincs feladata magaslatán az eklézsia ilyen esetekben. Sajnos én csak virtuális kapcsolatban vagyok vele és igy nemigen lehet folyamatos kapcsolatban lenni de azt tudom, hogy mint mindenre, erre is az Úrnál van a megoldás. A baj, hogy a keresztények általában nagy ívben elkerülik az ilyen betegeket, mert démonizáltnak tartják őket, és ha egy imára nem gyégyulnak meg, akkor le is mondanak róluk. / legalábbis az én környezetemben ez így van. /
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 23. - 11:47:54
Egyetértek veled Irma, hogy az eklézsia ilyen esetekben nincs feladata magaslatán. Én is hiszem, hogy erre is az Úrnál van a megoldás. Ugyanakkor sajnos sokszor a hitetlenség lesz úrrá rajtam amikor szembesülök ilyen esetekkel. Uram hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemben! Könyörülj rajtam, hogy ne mondjak le róluk sem!
Még csak annyit tudok mondani nektek, hogy nagyon nehéz ilyen beteggel együtt élni. De ami az embereknél lehetetlen, az lehetséges Istennél.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 23. - 11:56:48
Kedves Kálmán! Én hittel hiszem, hogy Istennel minden lehetséges, akár az elhordozás, akár a gyógyulás. Ilyenkor jut eszembe mindig, hogy én sok karizmát láttam / valóságosan / müködni, de a lelkek megítélését még egyszer sem, és itt erre nagy szükség lenne. Talán a jelajándékokra tették nagyon a hangsúlyt, de itt nagyon kellene. Szabad ezért imádkozni.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Augusztus 23. - 12:05:56
Miben áll tulajdonképpen ez a betegség? Nekem csak néhány általánosság jut eszembe, mint tudathasadás, több személyiség.  sad
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 23. - 12:22:21
A wikipédia ezt irja :

A skizofrénia, szkizofrénia vagy hasadásos elmezavar olyan kóros mentális állapot, amelyet a mentális folyamatok összeomlása, a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang felbomlása, rossz érzelmi alkalmazkodás, érzékcsalódások és téveszmék jellemeznek.

Ehhez társul, hogy a betegnek nincs betegség belátása, és ha gyógyszer mellett jobban lesz, akkor szinte azonnal abba is hagyja a gyógyszert, és elólról kezdódnek a folymatok. Pedig gyógyszerrel elég jól karbantartható, de kell valaki aki ezt felügyeli, és akit rendszerint nagyon utál ezért a felügyeletért. Általában súlyos hangulatzavarok is kisérik. Talán összefoglalva ennyi.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 23. - 12:58:02
Kedves Kálmán! Én hittel hiszem, hogy Istennel minden lehetséges, akár az elhordozás, akár a gyógyulás. Ilyenkor jut eszembe mindig, hogy én sok karizmát láttam / valóságosan / müködni, de a lelkek megítélését még egyszer sem, és itt erre nagy szükség lenne. Talán a jelajándékokra tették nagyon a hangsúlyt, de itt nagyon kellene. Szabad ezért imádkozni.

Egyetértek veled Irma.

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 26. - 04:11:37

2014. augusztus 26. kedd

Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Kor 12,7-10.

MI A FONTOS AZ ÉLETBEN?

Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? (Péld 18,14)

Egy csodálatos nyári reggelen sétára indultam. Kerekes székkel mentem, mert csak így tudok mozogni. Mögém ért egy férfi és megszólalt: "Hát, nem irigylem!" Folytattam utam, mosolyogva gondoltam, de igen, irigyelnie kellene. Micsoda szégyen, hogy az emberek legtöbbször nem látják az életben igazán fontos dolgokat. Az egészségügyi problémákat katasztrófaként élik meg, ugyanakkor a lelki gondokról nem vesznek tudomást, és Isten más ajándékait nem is értékelik.
Isten olyan bőségesen megáldott engem! Apámmal élek, akit mindenki, aki ismeri, a világ legjobb apjának hív. Van egy lakásunk, és mindenkinek megvan a saját szobája. Vannak életemet meggazdagító barátaim. Egy olyan országban élek, ahol 70 évnyi hitüldözés után most szabad vallásgyakorlat van, én is megtértem Istenhez. Lányom egyetemen tanul, és vőlegényével nemrég házasodtak össze a gyülekezetben. Hálámat nem tudom szavakkal kifejezni mindazért, amivel Isten megajándékozott. Igaz, hogy nem tudok lábon járni, de életemben oly sok másfajta öröm létezik. És ami a legfontosabb, Isten velem van.

Imádság: Drága Urunk, segíts irgalmadat és kegyelmedet meglátni az életünkben. Ámen.

Ma örülni fogok Isten ajándékainak.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁIK VANNAK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 26. - 04:30:47
    

ESZTER LAKOMÁJA


"És elment a király és Hámán a lakomára, Eszter királynéhoz." Eszter 7,1

 

Olyan megdöbbentő, hogy a király kétszer hívatja a királynét és Hámánt is, és Eszter nem mondja meg, mi a kérése. Miért nem, amikor tudja, hogy minden ezért van? Időre van szükség, hogy a Király előtt igazán és őszintén meg tudjam fogalmazni, amit kérni szeretnék. Egy belső készülődés történik, de lehet, hogy külső is. Az eseményeknek össze kell érni. A király nem alszik, előhívja az írástudókat, olvastatja a könyveket. A 7. részben újra elhangzik: "Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik." Eszter kimondja: "Ha kegyet találtam szemeid előtt, óh király! És ha a királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetsége-met kérésemre." Valamit hozzátett a kéréshez, amiért imádkoztak. Az ő életéről nem volt szó. De megérett benne, és kimondta először azt, hogy "életemet". Isten mondja: "A lelked zsákmányul adatik néked, valahová mégy." Nem a testi, az új életed. Kéred-e az életed számára Jézust, az Életet? Az Istennel való kapcsolatot? Fontos nekem Isten népe boldogsága, de a Veled való kapcsolatom még fontosabb. A Krisztus-test egy élő szervezet! Magától él, fejlődik. Van-e ilyen tudatod, hogy bennünket egybeszerkesztett Isten? Ha rossz állapotban vagy, Isten egész népére kihat. Eszter megindokolja kérését: "Mert eladattunk én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket." A király megkérdezi: "Ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt?" Így mondja Eszter királyné: "Az ellenség, ez a gonosz Hámán." Akkor Hámán megrettent a király és királyné előtt. Ha igazán egy vagy a Királlyal, az ellenség meghátrál.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 26. - 18:01:05
O0 X O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 27. - 09:54:32

2014. augusztus 27. szerda

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.

Fil 1,3-11.

BARÁTUNKÉRT IMÁDKOZNI

Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. (Kol 1,9)

Alaptalan vádaskodás a munkahelyen, lázadó kamasz, kifizetetlen jelzálog, szűnni nem akaró betegség; úgy tűnt, felemésztő mindaz a nehézség, amit kollégám szenvedett. Megjegyzés nélkül hallgattam. Mit is mondhattam volna? Kioktatásra bizonyára nem volt szüksége, hogy hogyan tűrje el a nehézségeket. Fájt érte a szívem. Agyam segítő válasz után kutatott. Amikor egy percre abbahagyta, hogy igyon egy kis vizet, azt mondtam: "Nagyon szeretném legalább egy gondodat megoldani, de nem tudom. De tudok imádkozni érted, és teszem is." Kinyitottam a Bibliámat, és olvastam, amit Pál mond a filippibelieknek: "Imádkozom azért, hogy a szeretet gazdagodjék bennetek ismerettel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Isten dicsőségére." (Fil 1,9-11)
Ezen igék megvigasztalták barátomat. Elmosolyodott, és azt mondta: "Jó barát vagy, én is imádkozom érted." "Kész vagyok mindig meghallgatni. Ez segít, hogy ne általánosságban imádkozzam érted." - válaszoltam.
Az embereknek legtöbbször nincs szüksége tanácsra. Ehelyett Isten arra hív, hogy hallgatók legyünk és közbenjárók.

Imádság: Drága Jézus, Főpapunk, vezess ma valakit utunkba, akinek bátorításra van szüksége. Ámen.

Kinek van ma a figyelmemre és bátorításomra szüksége?


IMÁDKOZZUNK A LÁZADÓ KAMASZOK SZÜLEIÉRT
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 27. - 10:29:07
 O0 Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 27. - 11:14:13
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 28. - 11:34:50
ISTEN MINDIG UGYAN AZ !


2014. augusztus 28. csütörtök

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: "Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak." És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.

Zsid 6,12-20.

MINDIG UGYANAZ

Minden jó adomány a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. (Jak 1,17)

Feleségem, Holly, meg akarta lepni lányunkat, Jessie-t az óvodában, ebédnél. Miután befejezték az evést, azt javasolta, játsszanak "telefonost", ami abból áll, hogy egy láncban, az első ember a második fülébe súg egy mondatot, amit ő továbbsúg a harmadiknak, és így tovább. Teszik ezt mindaddig, míg a lánc utolsó tagjához ér az üzenet, aki ezt hangosan elmondja, ami rendszerint teljesen más, mint az eredeti mondat.
Jessie kezdte a sort, azt súgta: "Isten mindig ugyanaz." Körbement az üzenet több kisóvodáson keresztül, míg az utolsó bemondta az üzenetet: "Isten mindig ugyanaz." Nem változott az eredeti mondat semmit.
Jak 1,17 arról beszél, hogy Isten változhatatlan, örök. 4Móz 23,19 is Isten hűségéről szól: "Nem ember az Isten, hogy hazudnék, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e valamit, amit nem teljesít?" Bízhatunk Istenben és számíthatunk rá. Több ezer éven keresztül ígérte a Messiás eljöttét, és ez az ígéret beteljesedett Jézus életével, halálával, és feltámadásával. Milyen drága volt ez a biztos ígéret!

Imádság: Drága Urunk, egy állandóan változó világban emlékeztess arra, hogy te szavahihető vagy, és hogy ígéreteid soha nem változnak. Jézus nevében. Ámen.

Istenben mindig bízhatunk és hihetünk.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI KÉTELKEDIK ISTENBEN!


Uram! Gyakran megfáradunk, de boldogító a tudat, hogy Te mindig ugyanaz vagy, Te soha meg nem változol! Köszönöm! :  Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 28. - 20:05:00
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 29. - 10:48:23

2014. augusztus 29. péntek

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."

Jn 15,1-8.

AZ ÉLET FORRÁSA

Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. (Jn 15,6)

Nyugat-Virginiát nagy vihar érte, erős pusztító erejű szél tombolt. A mi környékünk egyike volt a legsúlyosabban érintett körzeteknek, számos fát kidöntött és megrongált a szél.
Egy héttel később észrevettem, hogy a kidöntött fák levelei megbarnultak és elszáradtak. Ahogyan megszakadt az összeköttetésük az életük forrásával, képtelenek voltak tovább élni és növekedni.
Rájöttem, hogy ugyanez igaz a lelki életemben és Istennel való kapcsolatomban is. A fák barna, hervadt leveleire hasonlítok, ha nem vagyok hűséges a Biblia olvasásában, az imaéletemben, a dicsőítésben és a más keresztyénekkel való közösségben. Elszakadok az élet forrásától - Jézus Krisztustól és az Istennel való kapcsolatomtól. Ez arra figyelmeztetett, hogy milyen fontos a lelki önfegyelem ahhoz, hogy hűséges maradjak.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy kapcsolatban maradjunk veled, és sok gyümölcsöt teremjünk. A tanítványaid akarunk lenni, és megmutatni Atyánk dicsőségét a világban. Ámen.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Augusztus 29. - 21:44:45
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 30. - 13:01:58
2014. augusztus 30. szombat

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1Jn 1,5-9.

EGY VESZÉLYES SZOKÁS

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9)

Egy hetet töltöttem egy tengerparti kis faluban. A levegő friss és kellemes volt, a tenger és a nap meleg, a környék pedig békés. Amikor hazatértem Moszkvába, be akartam fogni az orromat a vasútállomáson. A kipufogógáz és a részeg emberek szaga bántotta az orromat. Moszkvában borzasztóan rossz volt a levegő. A tengerparti friss levegő után vágyakoztam. Azonban, egy héttel később már észre sem vettem a különbséget. Megszoktam a városi levegőt, amely teljesen normálisnak tűnt, bár nem változott semmit.
Amikor először találkozunk egy bűnnel az életünkben, a reakciónk talán hasonlít ahhoz, ahogyan én reagáltam a vasútállomáson. Veszélyes, hogyha figyelmen kívül hagyjuk a bűnünket, egy idő után már nem érezzük a bűzét az életünkön. Normálisnak tűnik. Ha elmulasztjuk észrevenni a bűnt, az még nem ment meg minket a káros következményeitől. Isten azt ígéri, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő megbocsát nekünk, és teljessé teszi az életünket.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük a te kegyelmedet, amellyel megbocsátod bűneinket. Szentlélek Isten kérünk, hozd el életünkbe kegyelmed friss fuvallatát, amely megtisztít minket minden gonoszságtól! Ámen.

A bűnvallás megújítja a lelkünket.


IMÁDKOZZUNK AZ OROSZ KERESZTYÉNEKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Augusztus 31. - 12:07:30
2014. augusztus 31. vasárnap

A karmesternek: Dávid zsoltára.
Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan!
Fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam!
Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért!
Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem.

Zsolt 31,1-5.

A HARMADIK MENET

Hű az Isten, aki elhívott titeket, az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1Kor 1,9)

Tizenegy évvel ezelőtt anyósom mellrák műtéten, sugárterápián és kemoterápián esett át. Mikor minden kezelés befejeződött, kijelentette: "Most már tudom, hogy Isten mindenre képes." Minden aggodalmát és félelmét Istennek mondta el, és megtapasztalta, hogy Isten ereje elég számára is.
Amikor a betegsége visszatért, azt mondta nekünk: "Igen, tudom, hogy Isten hűséges." A családunk csodájára járt, ahogyan Isten Lelke hordozta őt a betegségében, és gyógyulással ajándékozta meg újra. Hosszú életet élt le hívőként, de Isten hűségéről szóló bizonyságtétele megerősödött, ahogy megosztotta az orvosokkal, nővérekkel és betegtársai családjával. Anyósom most mellrák kezelésének harmadik fordulójában van. Helyzetének komolysága összeszorítja a szívemet.
Mégis, a szenvedés és fájdalom ellenére - és dacára mindazoknak az érzelmeknek, amelyek ezekkel a nehézségekkel járnak - családunk első kézből tapasztalja Isten erejét és hűségét. Megújuló reménységgel kérdezem magamban: "Vajon mit fogunk megtapasztalni Istenből most a harmadik alkalommal?" Egyszerűen az, hogy felteszem ezt a kérdést, már nyugalmat ad. Mert Isten velünk van valóban.

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy megismerteted magadat velünk örömben és bánatban is. Adj bátorságot, hogy minden körülményben bízzunk a te jelenlétedben. Ámen.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Augusztus 31. - 12:55:30
Ámen.  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 01. - 04:16:19

2014. szeptember 1. hétfő

"Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas."
"Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek."

Lk 6,33-38.

UTAZÓ, PÉNZTELEN, ÉHES

Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? (Mt 25,37)

Egy forró nyári napon, miközben a piros jelzőlámpánál várakoztunk, észrevettünk egy előttünk ácsorgó fiatalembert, aki egy táblát tartott maga elé: "Utazó, pénztelen, éhes". Nem álltunk meg, hogy segítsünk rajta. Mialatt aztán továbbhajtottunk, vitatkoztunk, hogy visszaforduljunk-e. Végül eldöntöttük, hogy veszünk neki némi élelmet és üdítőt. Visszamentem tehát az útkereszteződéshez egy szatyor élelemmel és néhány dollárral, hogy átadjam neki. Ahogy közeledtem, megláttam a fiatalember összevissza tetovált arcát. Elképzeltem, hogy talán ez a látvány is gátolhatta az embereket a rajta való segítésben. Mi örültünk, hogy megálltunk, és segítettünk.
Jézus az evangéliumokban sok helyen elmondja, hogy segítsünk másoknak, akikkel összetalálkozunk az élet országútján. Így hitünk cselekvővé válik. Bátorít, hogy viszonzást nem várva adjunk, és úgy szeressük embertársunkat, mint magunkat. Ha együttérzést mutatunk a tőlünk kevésbé szerencsések felé, a bennünk lakozó Jézus Krisztust jelenítjük meg.

Imádság: Atyánk, segíts, azzal megmutatnunk hálánkat irántad, hogy segítünk a szükségben lévőknek. Ámen.

A cselekvő hit azt jelenti, hogy nem megyek el a szükségben lévő mellett.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Szeptember 01. - 08:26:26
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 02. - 19:09:28
Ad by Movie Mode
2014. szeptember 2. kedd

A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Józs 1,4-9.

DINOSZAURUSZ CSONTOK

Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. (Mal 3,16)

Házunk verandáján egy kis kosárnyi követ tartunk. Ezekben a folyamkavics- és kőzetdarabokban nincs semmi különleges. Kis unokám számára azonban ezek dinoszaurusz csontmaradványok voltak. És az udvarunk tele volt ilyen kincsekkel. Így hát otthagytuk a verandán ezeket a "dinoszaurusz csontokat", mintegy emlékeztetőül az igen élénk képzelőerejű kisfiúra.
Izrael népe azt az utasítást kapta, hogy vegyenek a Jordán folyó közepéről köveket, és állítsák fel azokat a parton, emlékezetül a folyón való biztonságos átkelésre. A néphez hasonlóan mi is reményt és bátorságot találhatunk, ha emlékezünk, Isten hogyan gondoskodott rólunk, amikor nehéz körülmények közé kerültünk.
Megemlékezve Isten hűségéről, tudom, hogy ő nem feledkezik meg rólam, és nevem egy különleges könyvbe írja (Mal 3,16).

Imádság: Köszönjük, Urunk, irántunk való szereteted sok-sok emlékkövét. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe... Ámen." (Mt 6, 9-13)

Ma szeretnék emlékezni Isten irgalmára és hűségére.


IMÁDKOZZUNK A BIZONYSÁGOT TEVŐ NAGYSZÜLŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 04. - 10:51:52

2014. szeptember 4. csütörtök

Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,
mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!
A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!
Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.
Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat!
Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.
Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából,
akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld!
Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.

Péld 3,1-12.

MENEKÜLÉS

El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba..., és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsisba menjen az Úr elől. (Jón 1,3)

Jónás tudta, mit kell tennie. Megbízást kapott, hogy keletre, Ninivébe menjen, ő azonban elment a hajózási társasághoz, vett egy jegyet, és nyugat felé indult. Talán félt, vagy összezavarodott, vagy talán egyszerűen nem akarta elfogadni Isten parancsát. Lehet, hogy azt gondolta, ő jobban tudja, mit kell tenni. Isten szabadságot adott neki, hogy a saját útját válassza. De válaszolt is egy viharral. Azután megengedte, hogy igen kellemetlen helyen találja magát, egy cethal gyomrában. Jónás később vitatkozott ügye miatt Istennel, de végül csak elment Ninivébe az eredeti terv szerint.
Jónáshoz hasonlóan talán mi is ellenállunk Isten vezetésének. Okoskodunk, hogy valami más vonzóbb, vagy sikeresebbnek tűnik. Amikor kudarcot vallunk, makaccsá, haragossá válhatunk, vagy egyszerűen félünk. Isten megadja a szabadságot saját utunk választására, de megtalál minket, bárhová vezet is a választott út. Azután visszavezet majd a számunkra kijelölt ösvényre. Isten, mint megmentőnk és szabadítónk, döntéseinkre azzal válaszol, hogy az általa kijelölt cél követésére ösztökél. Azt kéri, növekedjünk a hitben és a bizalomban.

Imádság: Istenünk, megvalljuk, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy visszautasítjuk vezetésedet. Bocsáss meg, és segíts bízni abban, hogy te jót kívánsz nekünk. Ámen.

Isten vezet, és szabadságot ad, hogy megválasszuk utunkat.

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY BÍZZUNK ISTEN VEZETÉSÉBEN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 05. - 10:01:03
2014. szeptember 5. péntek

Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

Ézs 55,6-11.

AMIKOR ISTEN ELHÍV

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. (Ézs 55,8)

Dominikába utaztam missziós útra. Egy kollégám felesége 24 darab János evangéliumát adott, hogy vigyem magammal.
Megérkezésünk után néhány nappal már mindet szétosztottam. Amikor egy börtönlátogatásra mentünk, az egyik fiatal misszionárius, aki visszamaradt, hogy a kisteherautónkat vigyázza, visszaadta az evangéliumi könyvecskét, hátha a börtönben nagyobb szükség lesz rá.
Mialatt a fogvatartottakhoz beszéltünk, a közelállók észrevették a nálam lévő spanyol nyelvű János evangéliumát, és elkérték. Mivel csak egy darab volt, megkértem az egyik rabot, hogy hangosan olvasson majd fel belőle a többieknek, miután mi elmentünk. Beleegyezett, és odaadtam az utolsó példányt.
Hazatérve az USA-ba, gyakran eszembe jut annak a fiatal misszionáriusnak örömteli arca, amikor meghallotta, hogy az evangéliumos könyvecskét - amiről lemondott - 41 fogva tartottnak fogják felolvasni. És mindenekelőtt gondolok arra az asszonyra, aki elküldte nekem azt a 24 könyvet. Újra megtapasztaltam, hogyha Isten misszióba küld, ő bámulatos módon fel is szerel.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy örömmel ajándékozol meg, amikor neked szolgálunk. Köszönjük, hogy ellátsz mindennel, ami szükséges a szolgálathoz. Ámen.

Amikor Isten elhív, fel is szerel.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 05. - 20:22:07
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 06. - 12:16:04

2014. szeptember 6. szombat

A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.

1Kor 12,1-11.

TÖRÖTT, KARCOS, DE HASZNÁLHATÓ

A nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. (Róm 12,6)

Tegnap olvastam egy áhítatot a Csendes Percekben egy buszról, melyet "Különjáratnak" neveztek, és amellyel a falusiakat hordták a gyülekezetbe Hondurasban. Jóllehet a busznak törött volt a szélvédője, és számos orvosolhatatlan műszaki hibája volt, fontos cél érdekében használták.
Eszembe jutott néhány ismerősöm, akik messze nem tökéletesek. Joel, a vak zongorista, aki felrázza az embereket csodálatos muzsikájával; az asszony, akit sokan furának tartanak, de idejét a másokért való imának szenteli; a Down-kóros fiú, aki felismeri, ha valaki szenved, és ilyenkor megöleli, bár a szavai nehezen érthetőek.
Egyikünk sem tökéletes. De ahogy Isten használni tudja a megviselt autóbuszt, és azokat, akik emberi mérték szerint furcsák, vagy sérültek, úgy minket is használni tud az isteni célokra. Kicsorbult bögrék, törött buszok, lelki vagy fizikai sérült emberek - Isten mindnyájunkat egy különleges szolgálatra hív el ebben a világban.

Imádság: Vezess minket Urunk, hogy felismerjük küldetésünket. Hadd lássuk szolgálati lehetőségeinket, azokkal az adottságokkal, amikkel rendelkezünk. Ámen.

Ahol mi csak tökéletlenséget látunk, Isten látja a tökéletest.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK LEGYŐZIK SÉRÜLTSÉGÜKET!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 06. - 14:08:29
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 07. - 05:01:37
2014. szeptember 7. vasárnap

Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.
Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság:
a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.

Zsolt 139,7-12.

KÖZVETLEN VONAL

Jézus mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. (Jn 11,41-42)

Egyik ismerősöm, Shirley épp a városi park egyik félreeső sarkának csendes magányát élvezte, amikor úgy érezte, az ájulás környékezi. Gyorsan elővette a telefonját, és tárcsázott, de nem volt elég térerő a hívás létrejöttéhez. Miközben minden elsötétült előtte, felkiáltott: "Istenem, segíts!"
Shirley nemsokára egy mentőautóban tért magához, útban a kórház felé. Abban a percben, amikor elveszítette az eszméletét, két egészségügyi dolgozó érkezett a parknak ugyanabba a részébe, hogy elfogyassza az ebédjét. Amit mások véletlennek hívnak, Shirley imameghallgatásnak tart.
Néha azt gondoljuk, valamilyen különleges helyen kell lennünk, vagy tökéletes imádságokat kell mondanunk ahhoz, hogy Isten meghallgasson. Pedig nincs szükségünk valamilyen különleges jelre az Istennel való kapcsolatfelvételhez. Bárhol lehetünk, Isten elérhető közelségben van. Amikor hozzá kiáltunk, ő meghallgat.

Imádság: Kegyelmes Édesatyánk, még egy távoli helyen elmondott legegyszerűbb imádság is elér hozzád. Köszönjük ezt a biztonságot, és csodálatos ajándékot. Ámen.

Isten mindig meghallja kiáltásunkat.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 07. - 10:30:35
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Szeptember 07. - 19:51:19
Irma, gratulálok a törzstagsághoz! virag15
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 07. - 20:09:41
 :juhej

Köszönöm!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 08. - 04:02:45

2014. szeptember 8. hétfő

A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok; a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.

Zsid 13,1-3.

AZ IDEGENEK FOGADÁSA

Jézus mondta: Jövevény voltam, és befogadtatok. (Mt 25,35)

A vasárnapi istentiszteleteken a feleségemmel együtt mi szoktuk köszönteni az érkezőket, különösen figyelve a látogatókra. Emlékezve arra, amit Jézus mondott az idegenek és jövevények szíves fogadtatásáról, minden látogatót úgy köszöntünk, mintha Krisztust üdvözölnénk. A gyülekezetünkben sokan különösen törekszenek arra, hogy vendégszeretetet gyakoroljanak a látogatók felé. Egy férfi, aki néhány éve jött közénk, és most már a tagunk, mondta: "Azon az első látogatáson, a bejárathoz lépve összeszorult a torkom. Azt kérdeztem magamban, vajon befogadnak-e?". Már évek óta nem járt templomba, mivel a mássága miatti elutasítás keserűsége benne maradt. "Az az első vasárnap csodálatos volt. Sokan barátságosan köszöntöttek. Amikor kiléptem a templomból, belső békességet éreztem, mintha hosszú távollét után hazaérkeztem volna."
Mi, akik régóta egy gyülekezethez tartozunk, elfelejtjük, milyen ijesztő érzés lehet idegenként belépni valahova. Azt is gyakran elfelejthetjük, milyen nagy hangsúlyt helyez Isten a vendégszeretetre. Viszonylag könnyű üdvözölni az idegeneket a gyülekezetben. A nagyobb kihívás az, hogy nyitott szívvel és szeretettel legyünk azok felé, akikkel naponta találkozunk.

Imádság: Drága Urunk, segíts mindenkire a te szereteteddel tekinteni, és szeretettel cselekedni. Ámen.

Az idegenek befogadása ajtót nyit Jézus fogadására.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 08. - 04:06:20
Napi remény

 A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

Isten törvénye helyreállítja az egészségedet

    "Sosem felejtkezem el törvényeidről, mert azok helyreállítják jókedvem és egészségem" (Zsoltárok 119:93 TLB)

 tomatoes_health_23.jpg

Isten igéje tele van olyan rendelkezésekkel amelyek arról biztosítanak,hogy megvédenek és életet ajándékoznak neked. Ha Isten azt mondja, hogy tégy meg valamit, akkor azt neked szánja, hogy tedd meg. És ha azt mondja, hogy ne tegyél meg valamit akkor nem kellene megtenned. Szóval miért kövesd Isten szavát? Miért ez a könyv legyen a kiinduló alap?

Mert a Biblia független és nem változik. A hóbortok változnak, a vélemények változnak, még a tudomány is változik. Mire egy tudományos könyv megjelenik már lehet hogy elavult. Pár hete kidobtam egy nagy köteg számítástechnikai könyvet, mert már nem voltak használhatóak. Rossz operációs rendszerek, rossz programok. Minden változik, csak az Isten szava nem, mert az igazság nem változik.

Egy interjú során megkérdezték Alan Sheperd-öt az első amerikai asztronautát, hogy: "Mi az amire támaszkodik?" Ő ezt válaszolta: "Arra, hogy Isten törvényei nem váloznak." Milyen nagyszerű válasz. Mi lenne, ha a gravitáció csak minden második nap működne?

Isten törvénye megváltoztathatatlan. Nem változnak. Ha azt szeretnéd, hogy életed újra egészséges legyen érzelmileg, kapcsolatilag, egészségügyileg vagy más módon, akkor Jézus Krisztust kell megtenned életed irányítójának, és Isten törvényének teljes hatalmat kell adnod az életedben.

Illetve olyan elkötelezettnek kell lenned mint ahogyan Dávid nyilatkozik az alábbiakban: Zsoltárok 119:112: "Eldöntöttem magamban, hogy engedelmeskedni fogok törvényednek, mindegy mi jön" (CEV) és a Zsoltárok 119,93: "Sosem felejtkezem el törvényeidről, mert azok helyreállítják jókedvem és egészségem" (TLB). Megvan benned az elhatározás, hogy minden körülmények közt kövesd Isten törvényét? Isten azt ígéri, hogy helyreállítja a jókedvet és egészséget az életedben, ha követed amit mond, ha őszintén alázatosan hagyod Istent, hogy irányítson.

Beszéljetek róla:

    A Biblia melyik része az, aminek a legnehezebben  tudsz engedelmeskedni?
    Hogyan tapasztaltad meg, hogy Isten helyreállítja a jókedvedet a neki való engedelmesség révén?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 09. - 07:01:33
2014. szeptember 9. kedd

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták."

Mt 7,7-12.

AZ ARANYSZABÁLY

Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. (Mt 7,12)

A katalógus-áruház ügyfélszolgálatos kisasszonya erős akcentussal szólt a telefonba. Izgatottnak és bizonytalannak tűnt, amint az adataimat kérdezte - név, lakcím, számlázási információk. Aztán egy időre tartanom kellett a vonalat, anélkül, hogy figyelmeztetett volna előtte erre. Egyre jobban bosszantott, és amikor sokadszorra kérte, hogy ismételjem meg a rendelésem adatait, elvesztettem a türelmemet. Azt mondtam, törölje a megrendelésem, és megszakítottam a vonalat, (gondolván, hogy később újra hívom a céget, és egy hozzáértőbb ügyintézőt kapok). Azután egy gondolat mellbevágott: Akár egy új bevándorló is lehetett, akinek ez volt az első munkanapja. Talán, ha türelmesebb lettem volna, adhattam volna neki egy kis önbizalmat, és segíthettem volna megtanulni idegeskedés nélkül végeznie a munkáját.
Majd eszembe jutott, mit mondott Jézus: mit tehetünk akárcsak eggyel is a legkisebb atyjafiai közül (Mt 25,31-40). Mi lett volna, ha Jézus van a vonal végén, és így viselkedek vele?
Késő volt jóvátenni a hibámat, hiszen lehetetlen újra ugyanazt az ügyintézőt telefonvégre kapni. Annyit tehettem, hogy kértem Isten bocsánatát érzéketlenségem miatt, hogy a jövőben ne felejtsek el másokat Isten családjának tagjaként kezelni.

Imádság: Urunk, segíts kedvesen bánnunk másokkal, hiszen amit a legkisebbekkel teszünk, azt veled tesszük. Ámen.

Kinek van ma szüksége a türelmemre?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 09. - 07:08:17
 
   

DÉMÁS


"Démás engem elhagyott, e jelenlevő világhoz ragasz- kodván." 2Timótheus 4,10

 

Pál apostolnak az utolsó levele ez, amit szolgatársának, Timótheusnak ír. Pál tudta, hogy végére ért annak a munkának, szolgálatnak, amit az Úr rábízott. Ebben a levélben van egy szomorú mondat: "Démás engem elhagyott, e jelenlevő világhoz ragaszkodván." Jó volna megnézni, nem vagyok-e az a Démás, aki valahol elhagytam az Urat? Mert vagy az Úrhoz ragaszkodom teljes szívvel, vagy a jelenlevő világhoz. Ez két dolog! Itt nincs is-is, mint a legtöbb ember gondolja. Ez kizárt dolog. Nem lehet két úrnak szolgálni! Aki a jelenlevő világhoz ragaszkodik, előbb-utóbb elhagyja az Urat. János hihetetlen komolysággal írja: "Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete" (1Jn 2,15). Isten nem azért mondja, hogy ne szeressétek a világot, mert valami jót akar tőlünk elvenni. Ha egy kicsit nyitott szemmel járunk, látjuk, milyen fejlődés van a technika, tudomány, művészet területén. De gondoljunk arra, hogy lelki és erkölcsi vonalon milyen iszonyú a romlás. Látjuk a széthullott családokat. Pedagógusok kétségbeesve mondják, hogy nem bírnak a gyerekekkel. Lehet, azt mondod, hogy az Úr Jézushoz tartozol. Mégis, nem vagy-e az a Démás, aki mind a kettőt akarja? A világ fejedelme a bűneset óta a Sátán. Tudjuk, hogy Istené a föld és annak teljessége. Az ember árulása folytán került az Ördög kezébe. Azt mondja az 1Jn 2,17b: "Aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." Döntsd el, kinek az oldalán állsz! Azok, akik középen akarnak maradni, kettévágatnak.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 10. - 04:44:00

2014. szeptember 10. szerda

De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet.
Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.
Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.
Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!
Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged!
De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

Zsolt 73,23-28.

ISTEN JELENLÉTÉBEN

Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. (Jak 4,8)

Ahogy a szüleim idősödnek, egyre inkább rászorulnak a segítségemre. Megteszek mindent, amit tudok, de nem könnyű, mivel dolgozok, és a közvetlen családom felé is vannak kötelezettségeim. Mivel az élet ilyen küzdelmes lett apa és anya számára, minden látogatásunk, vagy telefonhívásunk középpontjában a következő kéréslista áll, amelyet megfogalmaznak felém. Néha az az érzésem, csupán egy olyan személlyé váltam számukra, aki minden szükségüket kielégíti. Örülök, hogy annyit segíthetek, amennyit csak tudok, de hiányolom azokat az alkalmakat, amikor csak beszélgetnénk, nevetgélnénk, és együtt tennénk a dolgokat, ahogyan korábban.
Valahogy hasonlóan érezhet Isten, amikor úgy imádkozok, hogy egy egész listányi van a kéréseimből. Tudom, hogy Isten gondoskodik minden szükségemről, és gyakran viszem ezeket elé imádságomban. De ritkán imádkozok csak azért, hogy magasztaljam őt, és a közelében legyek. Sajnálom, amikor Istenben csak a kéréseim teljesítőjét látom. Egyre inkább rájövök, hogy Isten többet akar, mint pusztán a kéréseimet: a szívemet akarja.

Imádság: Drága Urunk, lobbantsd lángra újra szívünket az irántad való szeretettel. Emlékeztess, hogy a veled való közösség ideje ne csupán a szükségeinkről szóljon, hanem legyen egyszerűen csak veled töltött idő. Ámen.

Ma nagyon meg szeretném becsülni az Istennel töltött időt.


IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSÖDŐ SZÜLEIKRŐL GONDOSKODÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 11. - 12:18:43
Ad by Movie Mode
2014. szeptember 11. csütörtök

A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

Zsolt 46.

MÉG KRÍZIS IDEJÉN IS

Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok. (Fil 1,20)

Egy este feleségemmel jókedvűen szálltunk fel egy buszra, amint hazafelé igyekeztünk egy házi közösségi alkalomról. Hirtelen egy férfi fegyverrel kényszerítette a sofőrt, hogy térjen el az útvonaltól. Első gondolatom az volt, hogy: Ez egy suhanc, el tudok vele bánni. De amikor felálltam, rájöttem, hogy nincs egyedül. Egy hattagú felfegyverkezett banda helyezkedett el a buszon. Egyikük fejen ütött a fegyverével és elestem.
A férfiak megfosztottak minden utast a tulajdonától. Aki ellenállt, azt durván megütötték. A nők sikítoztak, a férfiak meg voltak rémülve. Senki sem jött a megmentésünkre.
Végül megállították a buszt, és eltűntek. Akkor rájöttünk, hogy minden vagyonunk odalett: táskák, pénztárcák, mobil telefonok, laptopok és egyéb tárgyak. Feleségemhez fordultam, és legnagyobb meglepetésemre teljesen nyugodt volt. Megkérdeztem: "Hogyan tudsz ilyen nyugodt maradni?" Mosolygott és a Fil 1,20-at idézte nekem.
Azóta megtanultam, hogy nem magunkban, hanem Istenben mindig megtalálhatjuk erőnket és bátorságunkat.

Imádság: Atyánk segíts, hogy egyedül benned találjunk erőt és bátorságot, mert te mindig törődsz velünk. Ámen.

Isten szava segít, hogy a nehéz időkben is helytálljunk
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 12. - 15:11:29

2014. szeptember 12. péntek

De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2Tim 3,14-17.

"ARANYMONDÁSOK"

Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek! (Zsolt 119,144)

Amikor egyik gyermekem iskoláztatását fontolgattam, meglátogattam egy otthonunk közelében lévő keresztyén iskolát. Egy másodikos tanterembe mentem. A gyerekek izgatottan összeálltak, énekeltek egy éneket, és két bibliai verset mondtak, amit nemrég tanultak. Nagyon élveztem bemutatójukat. Megtapsoltam őket, kifejezve, mennyire jól éreztem magam közöttük. Amikor indulni készültem, egy kislány az ajtóhoz kísért, és megkérdezte: "Neked van aranymondásod?" Tétováztam. Volt egy - csak egy. Úgy gondoltam, ő is fogja ismerni, ezért megkértem, hogy mondja velem. Boldogan tett eleget.
Ahogy hazafelé autóztam, rájöttem, hogy két dologra vágyom: Az egyik, hogy bárcsak több aranymondást tanultam volna meg a Bibliából. Legtöbben azt gondoljuk, hogy memorizálni nehéz és szükségtelen dolog, de a "Szívembe zártam beszédedet" (Zsolt 119,11) cselekedete az egyik legkifizetődőbb dolog, amit tehetünk. A másik, amire vágytam az egy nap, amikor mindannyian egymást kérdezgetjük, hogy: "Neked van aranymondásod?", és aztán leülünk és elmondjuk egymásnak, hogy mit jegyeztünk meg Isten igéjéből - nem kötelességből, hanem szeretetből Isten ajándékáért, a Bibliáért.

Imádság: Atyánk, hálát adunk, hogy adtál erőt a gondolkodáshoz és a tanuláshoz. Taníts igédre, és segíts, hogy mindig készek legyünk továbbadni igazságodat. Ámen.

Melyik az a bibliai vers, ami bátorított engem?


IMÁDKOZZUNK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT!


Erről van egy bizonyságom, itt mondom el, mert ehhez az üzenethez kapcsolódik.

Sokszor irtam már, hogy én baptista szülők gyermekeként nőttem fel és a baptisták nagyon komolyan foglalkoznak a gyermekeikkel. Minden vasárnap új és új aranymondást tanultunk egy a vasárnapi iskolában.  Később nagyon sok áldást nyertem ezekből az aranymondásokból, és amikor Isten a bátorításra kent fel Szellemével, akkor vált csak igazán áldássá, amivel sok szomorú, megterhelt embert tudok vigasztalni Istennek ezekkel a drága Igéivel. De volt egy olyan időszak az életemben, amikor egy nagyon komoly betegség szövődménye kapcsán - agyvérzés - elvesztettem a memóriám jórészét. Akkoriban szinte semmire sem emlékeztem, de ezek az Igék, amelyeket gyerekként megtanultam azok megmaradtak. Később sok minden visszajött, de ma is sok fehér folt az emlékeim között, de az Isten beszéde meg van. Néha sajnálom, hogy oly sok mindenre nem emlékszem, de örökre hálás leszek, hogy az Úr beszéde tényleg a szivembe van zárva.

Az én kedvenc aranymondásom, amit rhémaként is kaptam az Úrtól :
Ésaiás 45
"...2.   Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.
3.   Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene. .."
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Szeptember 12. - 17:44:43
 :2smitten:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 12. - 20:58:13
O0 Köszönjük Irma, hogy megosztottad ezeket a szívednek kedves igéket! (is)
szivetadja
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 13. - 07:44:39
2014. szeptember 13. szombat

Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt Jézus: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát."

Lk 21,1-4.

NYISD KI A SZEMED

Amikor feltekintett (Jézus), észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott (a perselybe). (Lk 21,1-2)

Egy vasárnap reggel megérkeztem a templomba, és üdvözöltem Wanetát, gyülekezetünk egyik hűséges tagját. Aztán a szokásos rutin szerint folytattam lelkészi teendőimet. Istentisztelet után mindenkivel kezet ráztam, és szép hetet kívántam nekik, amikor valaki rámutatott, hogy Wanetának egy nagy rózsaszín kötés van az orrán. Nyilván volt egy kis műtétje az elmúlt héten. A különös az volt, hogy bár négyszer vagy ötször beszéltem aznap reggel vele, nem vettem észre a kötést.
Elgondolkoztatott, hogy milyen gyakran figyelek oda valójában, amikor ránézek valakire. A másik emberre figyelek, vagy a saját dolgaimra? Ha rájuk nézek, valóban látom őket?
Jézus valóban látta az embereket. Amikor találkozott valakivel, látta szükségleteit. Elsőbbséget élveztek nála. Tekintete észrevette a láthatatlanokat, akiken mindenki más átnézett, mint a szegény özvegy esetében, aki két fillérjét adta oda. A szeretet első cselekedete, amikor megnyílik a szemünk és valóban látjuk a többieket magunk körül. Ez azt jelenti, hogy félretesszük saját feladatunkat egy percre, és ez nem könnyű. De ez az egyetlen módja, hogy megtaláljuk, hogy mi a legfontosabb!

Imádság: Atyánk, taníts bennünket, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Jézus. Nyisd meg szemünket, hogy megláthassuk a lehetőségeket mások szolgálatára. Ámen.

Hogyan használ Isten engem a körülöttem lévők életében?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 13. - 08:43:04
O0 Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Szeptember 13. - 15:03:34
 :like: :2smitten:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 14. - 11:00:48
2014. szeptember 14. vasárnap

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

Jn 1,1-5.

FIGYELJÉTEK A LILIOMOKAT

Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. (Mt 6,28-29)

Egy ismerősömtől egy kis csomó esti kankalint kaptam. Esténként gyakran, amikor a nap már eltűnt a látóhatárról, de még van egy kis fény, izgalommal várakozom. A szorosan összezárt bimbók mintha csak napok múlva bomlanának ki, de ahogy nézem, egy szár kissé elkezd rezegni, a bimbó szélei elkezdenek kipattanni, kis sárga nyílásokat mutatva. A zárt szirmok a szemem előtt nyílnak ki virággá. Néha egyszerre csak egy, máskor egyszerre több kankalin is kinyílik. Az örömöm sohasem hagy alább.
Nemrégiben férjemmel nehéz időszakon mentünk át, de ez alatt tudatában voltunk Isten hűségének és annak, hogy nagyon sokan imádkoznak értünk. Isten kifürkészhetetlen megbízhatósága hasonlít a sötétben kinyíló sárga virágok ragyogásához. Mindkettő kitörő örömöt, és csodálatot okoz, és annak a biztos tudatát adja, hogy Isten életünk legsötétebb helyzeteiben is munkálkodik.

Imádság: Teremtő Istenünk, milyen csodálatos látni, hogy az éjszakában és életünk sötét időszakaiban is reményt adsz, hogy lássuk jelenléted és szereteted! Ámen.

Isten segítségével felfedezhetjük a szépséget a legsötétebb időszakokban is.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MEGPRÓBÁLTATÁSOKON MENNEK KERESZTÜL!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 14. - 14:05:14
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 15. - 13:17:52

2014. szeptember 15. hétfő

Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.

1Kor 14,1-3.

AZ ÁLDÁS KARKÖTŐJE

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. (1Móz 12,2)

Kórházban dolgozom, ahol betegekkel és családjaikkal foglalkozom. Sok lehetőségem van a szeretet kifejezésére és mások bátorítására. Egy különleges karkötő segít kapcsolatba kerülni az emberekkel. A karkötő tíz láncszemből áll, amin keresztyén szimbólumok vannak. Amikor valaki meglátja a karkötőt, és megdicséri szépségét, akkor leveszem, majd szeretetem és törődésem jeléül csuklójára helyezem. Válaszul gyakran megfogalmazzák különböző aggodalmaikat, megkérnek, hogy imádkozzam értük, vagy valakiért, aki beteg vagy fájdalmai vannak. Néhányuknak csak arra van szüksége, hogy meghallgassam őket.
Ahogy egyre több ilyen karkötőt odaajándékozok, úgy érzem, hogy hitem erősödik. Tudom, hogy Isten munkálkodik általam, bátorítva és reményt adva másoknak. Minden alkalommal, amikor odafordulok másokhoz, áldást jelent számomra, hogy cselekedeteim dicsőséget hoznak Istennek.

Imádság: Istenünk, te megáldottál bennünket a bátorítás és a szeretet képességével. Munkálkodj általunk, hogy reményt adjunk az embereknek, miközben ajándékaidat a te dicsőségedre használjuk. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Ma a bátorítás, kedvesség és szeretet szavait ajánlom fel egy idegen számára
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 15. - 20:14:13
O0 Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 16. - 11:02:41

2014. szeptember 16. kedd

Azután fölkerekedtek Izráel fiai Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.

2Móz 13,20-22.

VISZONYÍTÁSI PONTOK

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

Szürke hamujával öntötte le a tájat a hajnali köd. Tetőtől talpig beterítette a házakat a tejszerű fátyol, az utakon alig lehetett pár méteres a látótávolság. A buszmegállótól gyalogoltam munkahelyem felé. A szembejövők arcát nem lehetetett felismerni, csak már akkor, amikor mellém értek, a ködös háttér csupán árnyaik rajzolatát mutatta, és a járdák kockakövei lépteik koppanását visszhangozták. A temető, a templom és a kórház mellett haladok el minden nap, oda és vissza, kétszer.
Ma nem látom az épületeket, pár óra alatt egy vak világot teremtett a természet, amelyben az ember kizárólag az érzékeire hagyatkozhat. Olyan ez, mintha sötétben tapogatózva járnánk, bár ott gyertyát gyújthatunk, lámpát kapcsolhatunk, hogy tájékozódjunk, itt ebben a mérhetetlen ködben viszont az sem segít. Vannak azonban viszonyítási pontok, egy-egy fa, pad, ostoros lámpa az út szélén, egy emlékmű, szobor, ami segít behatárolni a helyeket, amelyekből tudom, hogy merre néz a templom tornyán álló rézkereszt, hol van a kapubejáró a temetőbe.
Életünk viszonyítási pontjait is meg kell találnunk, elsődlegesen önmagunkban és másokban, fel kell ismernünk, hogy minden élethelyzetünkben - még ha láthatatlanul, ködbe rejtőzve is - benne van az Isten.

Imádság: Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Ámen. (Zsolt 25,4)

Megismerteted velem az élet útját... (Zsolt 16,11)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK BIZONYTALANOK DÖNTÉSEIKBEN!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 16. - 22:17:55
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 17. - 04:02:37

2014. szeptember 17. szerda

Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.

Róm 6,1-11.

A HALÁL ÁRNYÉKA

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. (Zsolt 23,4)

Habár Közép-Amerika egyik legveszélyesebb városának külterületén nőttem fel, az erőszaknak még a szele sem érintett, egészen Guillermo eltűnéséig. Megrázott az eset, belül mégis nyugodt voltam, és azt vártam, hogy a barátom sértetlen maradt, hiszen "akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál" (Róm 8,28). Ezért amikor megtudtam, hogy halott, nem hittem el. Isten soha nem engedné, hogy bármi történjen Guillermoval, az inspiráló vezetővel, a meggondolt baráttal, akinek éppen a 20. születésnapja közeledett. Guillermo még akkor is tartotta velem a kapcsolatot, amikor messzire költöztem. Guillermo észrevette és szóvá is tette, mennyire csinos vagyok, amikor életemben először kisminkeltem magam. Most az ő temetésére készülődtem.
Guillermo temetése életem egyik leghatásosabb és legszebb eseménye volt. Ez a fiú olyan sok életet megérintett, egyszerűen azzal, hogy fenntartás nélkül Istenért élt. Most a halálán keresztül mindannyian arra kaptunk ösztönzést, hogy kövessük példáját.
A Róma 8,28 ígérete még ma is igaz. Guillermo lelkülete élettel teli. Rengeteg ember új célt nyert általa. Akkor nem értettük, de Isten valóban munkálkodott a halálán keresztül is.

Imádság: Mindenható Istenünk, segíts bíznunk benned, és követnünk téged mindenben habozás nélkül. Ámen.

Még a tragédiák közepette is bízhatunk Istenben.


IMÁDKOZZUNK AZ ERŐSZAK ÁLDOZATAIÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 17. - 04:05:56
Javítsd ki azzal, hogy azonnal megvallod

    Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,megmenti életed a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével. Zsolt 103,3-4 (EFO)

Lesznek bukások az életedben. Ez tény! De az ezek felett való győzelem kulcsa, hogy ne áltassuk magunkat a hibátlan élettel. A titok, hogy szembesüljünk a bűneinkkel, és hamar elengedjük a kudarcainkat. Ne rejtsük el, ne hibáztassunk másokat, és ne keressünk mentségeket. Vállaljuk fel őket.

Íme egy újabb műhelytitok: egyszerű egy 5 évvel ezelőtti bűnt megvallani és elhagyni, de annál nehezebb azokat, amelyeket éppen most követtünk el. Ha épp veszekszel, abban a pillanatban nem akarod megvallani a bűnödet. Bezavar a büszkeséged! A lelki növekedés titka viszont éppen az, hogy azonnal megvalljuk a bűneinket. Engedd el! Ne hagyd, hogy a bűnök felhalmozódjanak az életedben. Naponta vidd ki a szemetet!

Hogy tudod ezt megtenni? Az egyik út az önvizsgálat. A biblia azt mondja az 1 Kor 11,31-ben: "Ha alaposan megvizsgálnánk magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk.” (EFO). Isten azt mondja, hogy megítélheted magad, vagy Ő ítél meg. Melyiket szeretnéd? A növekedési folyamat része a bűneink felvállalása és ennek kimondása: “Istenem, elbuktam megint. Nem akartam ezeket a dolgokat mondani a gyerekeimnek, de kimondtam. Nem akartam ezt a csatornát nézni, de megtörtént. Nem akartam mindent az én kezemben tartani, de így tettem...”, és így tovább. Bevallod Istennek, és elengeded.

Ne ostorozd magad; ne engedd hogy beleszakadj. Mondd ki: “Uram, köszönöm. Nem olyan vagyok, mint amilyen eddig voltam. Igen, eleresztettem magam, de újra összeszedem magam. És igyekszem jobban csinálni legközelebb. A jövőre fogok fókuszálni, és nem a múltba révedni."

Mit mond Isten amikor a visszaeséseiddel elé mész? Azt mondja talán: “Oh, ne már! Megint ez a bűn? Nem tudsz valami újat kitalálni? Ezzel a bűnnel már 9900-szor jöttél hozzám, én pedig már 9900 alkalommal megbocsátottam!"

Nem. Egyáltalán nem ezt mondja. Isten szeretet. Nem fárad bele a megbocsátásba. Vár rád!

A Zsolt 103,3-4 ezt mondja: “Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből, megmenti életed a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével.” Isten nem ítélettel és megvetéssel fogad, hanem szeretettel és kegyelemmel áld meg. Isten azt adja neked amire szükséged van, nem azt, amit megérdemelsz.

Ha bizonyos területeken elbuktál, rögtön oda kell menned Istenhez és meg kell mondanod neki: “Újra megtörtént, Uram. Szükségem van a megbocsátásodra.” Ez nem a vég; van mód rá, hogy túljussunk ezeken. De a bűnvallás a kezdő lépés.

Beszéljünk róla:

    Melyik az a területe az életednek, ahol kifejezetten küzdened kell a bűneiddel? Szánj rá időt most, hogy megvalld a bűnödet Istennek; és kérd hogy segítsen legyőzni a kísértést.
    Mik a céljaid a lelki növekedésben? A bűnvallás után, milyen lépéseket tudnál megtenni, hogy azzá a férfivé, nővé válj, akit Isten szeretne hogy legyél?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Virág - 2014. Szeptember 17. - 07:09:22
 :like: herzen2
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 17. - 22:08:10
O0 x O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Szeptember 18. - 08:23:43


Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 18. - 18:53:40
Ne harcolj a kísértéssel, menekülj el!

    „Legyetek éberek. Legyetek továbbra is erősek a hitben. Legyetek bátrak és erősek!” (1Kor 16,13 NCV fordítás).

Sok ember megijed, amikor kísértéssel kell szembenéznie. Megijed attól, hogy belekerült egy ilyen helyzetbe, és úgy gondolja, hogy elég erősnek kellene lennie ahhoz, hogy meg is tudjon birkózni a helyzettel. De nem kell, hogy bűntudatod legyen a kísértés miatt. A kísértés nem bűn. Akkor bűn, ha engedsz a kísértésnek. A Biblia azt írja, hogy Jézus minden emberi kísértést megtapasztalt, mégsem vétkezett. A kísértés nem bűn. Az a lényeg, ahogy a kísértésre reagálsz.

A Biblia arra tanít, hogy meneküljünk el a kísértésektől: „Legyetek éberek. Legyetek továbbra is erősek a hitben. Legyetek bátrak és erősek!” (1Kor 16,13 NCV fordítás) Ébernek lenni azt jelenti, hogy tudatában vagyok annak, hogy mi jelent számomra kísértést, hogy távol tudjak maradni attól.

Két dologtól kell távol tartanod magad: a számodra kísértést okozó helyzetektől (körülményektől), és a számodra kísértést jelentő társaságtól (azoktól az emberektől, akik kísértést okoznak neked). A Saddleback Church egyik lelkésze, John Baker mondta, hogy ha túl sok időt töltünk el egy fodrászüzlet körül, előbb-utóbb le fogjuk vágatni a hajunkat. És ez igaz! Ha gondod van az alkohollal, ne egy bárba menj szendvicset enni. Menj máshová! Tudnod kell, hogy mi okoz számodra kísértést, hogy mikor, hol és ki által eshetsz kísértésbe, és utána kerülnöd kell azokat a helyzeteket és embereket.

Ha kísértésbe eshetsz a repülőtéri könyvesboltokban, ne menj be! Ha bizonyos tévécsatornák okoznak kísértést számodra, töröld ki azokat! Nálunk otthon bizonyos csatornákon kód van, és bár a legfiatalabb családtag jelenleg a feleségem, Kay - a gyerekeink ugyanis már nem laknak velünk - még véletlenül sem akarom megkockáztatni, hogy olyan adóra kapcsoljak és olyat nézzek, amire nincs szükségem.

Ugyancsak nagyon fontos elkerülni a számunkra kísértést jelentő társaságot! Az 1Kor 15,33-ban ezt írja az Ige: „Ne legyetek ostobák! A rossz társaság megrontja a jó jellemet!” (TEV fordítás). Van néhány ember, akikkel meg kell, hogy szüntesd a kapcsolatot. Lehet, hogy olyan barátaid vannak, akikkel nem kellene barátkoznod, mert általában ők húznak le téged, és nem te emeled fel őket. Hogyha eltávolítanak Krisztustól, akkor nem a barátaid! A rossz társaság megrontja a jó jellemet!

De mit tegyél, ha megpróbálod elkerülni a kísértést jelentő körülményeket vagy embereket, és mégis kényes helyzetben találod magad? Menekülj! Ne csak sétálj el, hanem rohanj! Ne próbálj harcolni, hanem menekülj el! És foglalkozz inkább az életben levő jó dolgokkal!

Beszéljetek róla:

    Melyek azok a körülmények vagy helyzetek, amelyekben tudod, hogy kísértés érhet? Milyen terved van arra, hogy elkerüld ezeket?
    Kik azok a barátok, akik segíteni tudnak a Krisztussal való utadon és a kísértés elleni harcaidban? Miért fontos, hogy tőlük biztatást, bátorítást kapj?
    Melyek azok az Isten tiszteletére és dicsőségére szolgáló dolgok vagy gondolatok, amelyekkel elmenekülhetsz a kísértésekből?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 19. - 06:42:53

2014. szeptember 19. péntek

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.
Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul,
ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.

Ézs 58,6-12.

A BÖJTÖLÉS SZOLGÁLATA

Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti. (Ézs 58,11)

Floridai börtönbüntetésem letöltése alatt kezdtem el értékelni a böjtölés lelki gyakorlatát. Egy szolgálat lett ez a számomra. Mindig megkérdezem a Szentlelket: "Ma kinek kellene adnom az ennivalómat?" Sokszor a Lélek meghökkent, amikor olyan emberekhez vezet, akik nem keresztyének. Vagy máskor olyanokhoz, akikkel egyáltalán nem foglalkozok. Először úgy tűnik, félreértem, kinek kell adnom az ételt. Csak akkor értem meg a Lélek vezetését, amikor az illető tekintetét megpillantom, amint átnyújtom neki a tálcát, és azt mondom: "Isten áldjon meg!" Tudják, az itteni fickók nincsenek hozzászokva a kedvességhez. Hálás vagyok Istennek, hogy engem használ arra, hogy ebből mutassak nekik valamennyit.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy egészen váratlan módon fejezhetjük ki kedvességünket. Vezess minket, hogy úgy törődhessünk egymással, ahogy te tetted. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten Lelke munkálkodik még a börtönfalak közt is.


IMÁDKOZZUNK A BÖRTÖNBEN LÉVŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 20. - 04:01:26
2014. szeptember 20. szombat

Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében.
Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.
Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.
Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.
Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma!
Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.

Zsolt 139,13-18.

EZ AZ ÉLET

Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. (Zsolt 139,14)

Kiléptem a boltból, és mosolyogva hunyorogtam a gyönyörű napsütésbe és a szembejövő emberekre. Egyszer csak egy nő kezdett beszélni hozzám, akit nem is ismertem. Elmondta, hogy súlyos betegségben szenved, és az orvosok szerint amputálni kell a karját. A nő elsírta magát: "Nem tudok a karom nélkül élni! Hát élet ez így?"
Együtt éreztem vele, de legbelül mosolyogtam. Gyerekkoromban megtámadott a járványos gyermekbénulás. Emiatt most olyan gyengék a lábaim, hogy csak mankóval vagyok képes járni. Feltételezem, ezért jött oda hozzám az asszony. Megkérdeztem tőle, hogy szerinte az én életem értéktelen?
Egészen eddig a pillanatig csak elfogadtam a testemet úgy, ahogy van. Élek és virulok. De soha nem gondoltam volna, hogy Isten fel tudja használni a mozgássérültségemet arra, hogy más embereken segítsek. Miután elbeszélgettünk, a hölgy lenyugodott, én pedig megerősítést kaptam. Rádöbbentem, hogy bár a testem nem tökéletes, Isten adott nekem optimizmust és örömet. Hiszem, hogy Teremtőm azt akarja, használjam ezeket az ajándékokat azok vigasztalására, akik bátortalanok és kétségbeesettek.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy közelebb hozhatjuk szeretetedet azokhoz, akiknek szükségük van rá. Ámen.

Akármilyen "tökéletlennek" is érezzük magunkat, Isten számára felbecsülhetetlen érték vagyunk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 20. - 04:14:18
Isten fel tudja használni összetört életedet, hogy jót hozzon ki belőle!

    "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál..." (Róm 8,28)

Isten egyik legnagyobb ígérete a Bibliában a Róma 8,28: "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál...". Ez az egyik legismertebb vers a Bibliában. És ez egyik azok a versek közül, amelyeket a legtöbben félreértenek.

Mit ígér ez a vers számunkra a megújulásról és a növekedésről?

Először is azt mondja: tudjuk. Más szóval, nem találgatunk, nem reménykedünk, nem kívánjuk, nem vágyunk rá, hanem biztosan tudjuk. Ebben 100%-osan biztosak lehetünk, az életünkben is fogadhatunk rá.

De mit is tudunk? Isten mindent a javunkra fordít. Ez azt jelenti, hogy az élet nem a véletlen műve, véletlenek nincsenek. Nincs olyan, hogy rossz vagy vak szerencse. Nem a sors kezében vagyunk. Óriási rendezőelv működik minden mögött.

Tudjuk, hogy Isten irányít mindent - ha itt megállnánk, az Istent a gonoszság alkotójának mutatná be, de Isten nem a gonosz szerzője. Semmi gonosz nincs a világban, amit Isten alkotott volna. Tehát miről is van szó?

Tudjuk, hogy Isten irányít mindent, hogy a jóért együttműködjenek... Figyeld meg, hogy ez a vers nem azt mondja, hogy minden dolog jó. Nem, nem minden jó! Nagyon sok gonosz dolog van a világban. Amikor gyermekeket lopnak el a szüleiktől és szexrabszolgának adják el őket, az nagyon gonosz dolog. Amikor a világ vezetői pénzt lopnak és svájci bankszámlán tárolják őket, mialatt embereik az éhhalál szélén állnak, az nagyon gonosz dolog. Amikor az emberek megcsalják egymást, az nagyon gonosz dolog. Amikor emberek kínozzák egymást, az nagyon gonosz dolog. Számtalan gonosz dolog van a világon.

De vajon Isten tényleg tud jót kihozni a rosszból? Oh, igen, Ő tud. Mi a helyzet a keresztrefeszítéssel? Az Ő Fiának halála nagyon fájdalmas dolog volt számára. Megkínozták, leköpték, megverték és aztán keresztre feszítették Jézust. Tudott Isten ebből a helyzetből jót kihozni? Igen: Jézus lett a világ megváltója! Isten specialitása a rosszból jót kihozni.

Ez az ígéret viszont nem mindenkinek szól. "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál..." Ez az ígéret csak azoknak szól, akik készek átadni Istennek összetört életük darabjait és azt mondani: "Istenem, szeretlek és hiszem, hogy Te az én összetört életemből valami jót tudsz kihozni. Kélek vedd át életem darabjait és rakd újra össze!"

Beszéljünk róla:

    Életednek vagy múltadnak melyik része tart vissza attól, hogy elhidd, hogy Isten tud használni téged és a tapasztalataidat, hogy abból valami jót hozzon ki?
    Hogyan szeretnéd, hogy használjon téged Isten? Mit szeretnél ha benned, illetve általad megvalósítana Isten?
    Miben láttad már, hogy Isten a megtörtségedet valaki másnak a javára fordította
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 22. - 07:22:15

2014. szeptember 22. hétfő

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek."

Jn 15,1-7.

A MUSKÁTLI

Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

Néhány hónapja kaptam egy muskátlit négy óriási pirosas-narancsos színű virágfürttel. Idővel elhervadtak. Hetekig csupán egy zöld levelű növényem volt. Csalódtam, mert nem voltak virágai. Aztán arra gondoltam, teszek egy kis tápoldatot a vízbe. Nemsokára megláttam egy rövid száracskát bimbókkal, majd néhány nap múlva még kettőt. Néhány héten belül 10 fürt bimbó volt a 15 centi hosszú szárakon! Milyen gyönyörű látványt nyújtott, mikor mind teljesen kinyílt!
Aztán rájöttem, az életünk is lehet ehhez hasonló. Ha követjük Jézus tanításait és gyakoroljuk azokat, olyan képességekre teszünk szert, melyek új dimenziókat nyitnak meg az életünkben. Ez Isten ajándéka egy sokkal bővelkedőbb és teljesebb élethez, mint amelyet valaha el tudnánk képzelni.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy Jézusban önmagadat adtad nekünk. Milyen csodálatos ajándék, hogy Jézus által teljesnek tudhatjuk életünket és azt az utat, amely hozzád vezet! Ámen.

Isten hasonlatosságára teremtettünk, a belső lelki fejlődés képességével.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 22. - 07:34:35

Napi remény
A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

Légy őszinte a fájdalmaddal kapcsolatban

"Őszintén beszéltünk hozzátok, tágra nyitottuk a szívünket." (2 Kor. 6:11 GNT fordítás)

Amikor másoknak beszélsz a fájdalmadról, készségesen hallgató fülekre fogsz találni - különösen, ha olyan fájdalomról beszélsz, amelyen a másik épp átmegy. De ahhoz, hogy Isten a veled történt fájdalmat mások javára, az ő céljainak elérésére és a te magad épülésére használhassa, hitelesnek kell lenned. Nem szépítheted, nem hamisíthatod és nem játszhatod meg. Igaznak és őszintének kell lenned az életedben lévő fájdalommal kapcsolatban.

A legjobb példa erre Pál apostol. Ha végigolvasod az Újszövetségben azokat a könyveket, amelyeket ő írt, akkor azt látod majd, hogy öt olyan dologról is ír, amiről normális esetben nem szeretünk beszélni másoknak. Pál egymaga forradalmasította a Római Birodalmat. A kereszténység az egész világon elterjedt, mert ő őszinte akart lenni azokban a dolgokban, amikben mi nem szeretünk őszinték lenni.

Melyek ezek? Ahhoz, hogy másoknak segíthess, a következő öt dologban kell őszintének lenned:

Az érzéseiddel kapcsolatban

Pál ezt mondja a 2 Korinthus 6:11-ben: "Őszintén beszéltünk hozzátok, tágra nyitottuk a szívünket." (GNT ford.). Pál nem csak tanította a többieket. Megnyitotta a szívét, és megosztotta az érzéseit. Ha szeretnél hatással lenni mások életére, akkor meg kell tanulnod, hogyan oszd meg az érzéseidet.

A hibáiddal kapcsolatban

Ez egy kicsit nehezebb. Pál ezt írja a Galata 6:5-ben: "Mindenkinek vannak hibái, és mindenki a maga terhét hordozza. Senki sem tökéletes" (LB ford.). Könnyű belátni és elfogadni, hogy senki sem tökéletes. Legyetek őszinték és alázatosak egymással a hibáitok tekintetében.

A kudarcaiddal, bukásaiddal, tévedéseiddel kapcsolatban

Pál ezt mondja az 1 Timóteus 1:15-ben: "Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentse a bűnösöket, akik közül én vagyok az első." (NIV ford.) Pál azzal folytatja, hogy leírja, hogyan üldözte az egyházat, hogyan állt ott, amikor megkövezték Istvánt. Nyíltan beszél arról, amit rosszul tett.

A csalódásaiddal kapcsolatban

Pál így fogalmaz: "Mert szeretném tenni a jót, de nem tudom." (Római levél 7:18) Szoktál így érezni? Nem akarod azt a bizonyos dolgot megnézni vagy elolvasni, nem akarsz így viselkedni, nem akarsz így beszélni, de teszed. Ez a bensőnkből fakadó őszinteség az, amely megváltoztatja az emberek életét.

A félelmeiddel kapcsolatban

Pál így ír a 2 Korintus 1:20-ban: "Mert félek, hogy amikor odamegyek hozzátok, akkor csalódni fogtok bennem, és én is csalódni fogok bennetek." (MSG ford.) Amikor megosztod a félelmedet a másikkal, két dolog történik: a te félelmed enyhülni fog, a másik ember pedig bátorságot merít.

 

Pál tehát azt mondja, hogy mindannyiunkkal kapcsolatban vannak problémák, nem vagyunk tökéletesek. Miért nem fogadjuk ezt el? Ha magadban tartod, akkor ez csak neked okoz majd szenvedést. Másnak ez nem segít. Meg kell tanulnod őszintének lenned az érzéseiddel, hibáiddal, kudarcaiddal, csalódásaiddal és félelmeiddel kapcsolatban. Ha ezt teszed, te is és mások is gyógyulni fognak.

Beszéljünk róla:

    Mit gondolsz, mi lehet az oka annak, hogy nehéz beszélnünk másoknak a hibáinkról és kudarcainkról?
    Hogyan épültél már azáltal, hogy mások megosztották a félelmeiket, csalódásaikat, kudarcaikat, hibáikat, érzéseiket veled?
    Ki az a közeledben, aki nehéz időszakon megy most keresztül, és akinek segítene, ha megosztanád a hasonló tapasztalataidat vele?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Szeptember 22. - 08:59:31
Nagyon jo! Ezt szeretnem gyakorolni, Isten segitsegevel!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 22. - 09:05:06
O0 X O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 23. - 04:19:07

2014. szeptember 23. kedd

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!
A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.

Ézs 53,3-9.

KRISZTUS SZENVEDÉSE

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. (Ézs 53,3)

Albert magatehetetlenül feküdt kórházi ágyán. A korábban energikus, 50 éves üzlettulajdonos és városi vezető most élete egyik legnagyobb kihívásával nézett szembe. Egy évvel korábban orvosai közölték vele, hogy gyógyíthatatlan rákbetegsége van. Sok kezelésen esett át, aminek következtében gyakran gyenge és munkára képtelen volt. A nagy szenvedések és anyagi veszteségek ellenére Albert sohasem panaszkodott. Sőt, valahányszor meglátogattam, sikerült mosolyognia, miközben Isten jóságáról és kegyelméről beszélt.
Lehet, hogy sohasem kell átélnünk olyan komoly betegséget, mint Alberté, de mindannyian találkozunk nehéz helyzetekkel egy bizonyos ponton. Albert példája megmutatta nekem, hogy keresztyénként vigaszra lelhetünk abban a tudatban, hogy Krisztus megérti szenvedéseinket, hiszen míg e Földön élt, sok megaláztatást, üldöztetést és fájdalmat kellett átélnie.
Krisztus ma osztozik fájdalmunkban, és arra hív minket, hogy biztonsággal megpihenjünk karjaiban.

Imádság: Drága Atyánk, erősíts és vigasztalj minket szenvedéseink idején! Jézus nevében kérünk. Ámen.

Isten megvigasztal minket szenvedéseinkben.


IMÁDKOZZUNK A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGEKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 23. - 08:57:17
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 26. - 04:29:37
Ha Jézus bízott a Bibliában, neked is kellene

    "Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik." (Máté 15,18)

Talán már hallottad, amikor valaki azt mondta: "Bízom Jézusban, de azokban az emberekben nem, akik a Bibliát írták." Van egy probléma ezzel a logikával.

Jézus bízott a Bibliában - minden egyes szavában! Azt tanította, hogy a Biblia egy egyedi könyv, amely minden más könyv felett áll.

Jézus azt mondta a Máté 5,18-ban: "Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik."

Jézus azt mondta, hogy a Biblia az idők végezetésig megmarad. El fogja érni azt, amit Isten meg el akar érni ebben a világban. A János 10,35-ben Jézus azt mondta: "tudjuk, hogy az írás mindig igaz". Jézus a Biblia igazságát állította. És amikor Jézus a Biblia igazságáról beszél, oda kell figyelnünk.

Amikor Jézus emberekkel beszélgetett a Bibliáról, az érveit a Biblia igazságáról gyakran a Biblia egy egyszerű mondatára, vagy akár egyetlen szavára alapozta. Hitt az Ige minden egyes mondatában, minden egyes szavában. Szóval, hogyha bízol Jézusban, miért ne bíznál a Bibliában?

Amikor Jézus a Bibliáról beszél, nem csak úgy beszél róla, mint egy költeményről, vagy mint a történelemről. Úgy látta a Bibliát, mint valami, ami életeket változtat meg. A Lukács 11,28-ban azt mondja Jézus: "Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják!" Jézus nem csak azt szeretné, hogy olvassuk a Bibliát. Ezt csinálod a költeményekkel és a történelemmel. Jézus azt akarja, hogy engedelmeskedjünk a Bibliának. Ez az, amit tennünk kell mindennel, amit az univerzum teremtője ír.

Jézus hitt még a legvitatottabb történetekben is a Bibliában, különösen Noé, Ádám és Éva, Szodoma és Gomora és Jónás történetében. Azok az emberek, akik a Bibliára úgy tekintenek, mint többségében jó történetekre, nem éppen ezt a négy történetet választanák ki.

Ha Jézus tényleg hitt Jónásban, akkor neked is kellene. Nem tudom, hogy Isten hogyan alkotott egy halat, ami le tud nyelni egy embert, de megtette.

Bízom a Bibliában, mivel Jézus is bízott benne. Neked is kellene.

Beszéljetek róla

    Személyes számodra a Biblia? Mi a bizonyítéka ennek az életedben?
    Vannak olyan részei a Bibliának, amiket nehezen hiszel el? Miért?
    Mit gondolsz, mit szeretne Isten elérni az életedben az ő Igéjén keresztül?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 27. - 07:44:18
2014. szeptember 27. szombat

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.

Kol 1,9-14.

A MEGTÖRTSÉGBEN IS MEGBOCSÁT

Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. (Kol 1,13-14)

Amikor férjemmel hazatértünk egy kirándulásból, az egyik ablakunkon repedéseket találtunk. Megtudtuk, hogy az egyik kis szomszédunk a barátaival labdázva betörte az ablakot.
A fiú gyakran játszott kint más gyerekekkel, de most sehol sem láttuk. Elmentünk a házukhoz. Vonakodva, lesütött szemekkel nyitott ajtót. "Hallottuk, mi volt a labdával. Ez csak egy baleset, bárkivel előfordul. Megbocsátunk!" - mondtuk. A fiú felegyenesedett, szemünkbe nézett és elmosolyodott.
Mikor hibát követünk el, könnyen szégyenkezni kezdünk és elrohanunk a világ elől. Talán úgy érezzük, hogy nem érdemeljük meg Isten vagy bárki más szeretetét. Néha azt gondoljuk, hogy a hibáink olyan hatalmasok, hogy az megbocsáthatatlan.
De Isten elküldte Jézus Krisztust, hogy meghaljon értünk és megváltson minket. Ez a kegyelem betakar minket. Felegyenesedhetünk, és bizalommal nézhetünk a jövő felé, azzal a bizonyossággal, hogy Isten a megtörtségünkben is megbocsát.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy akkor is hiszel bennünk, amikor elbátortalanítanak hibáink és kétségeink. Ámen.

Isten kegyelme felülmúlja a mi hibáinkat.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZÉGYENÉRZETTEL KÜZDENEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 27. - 10:41:23
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 29. - 07:06:24

2014. szeptember 29. hétfő

Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.
Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Szela.)
Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.)
Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.
Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. (Szela.)
Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád.
Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül.
Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!

Zsolt 32,1-11.

VALAMI GYÖNYÖRŰ

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8)

Izgatottan pakolt a családom az új házba költözéskor. Két nappal azután, hogy felvettük a kölcsönt az új házra, váratlanul felszámolták az állásomat. Bizonytalanság töltött el bennünket. Két főiskolás gyerekünk volt és egy új kölcsönünk. Nem tudtam, kihez fordulhatnánk segítségért, úgyhogy mindnyájan leültünk és imádkoztunk. Ez az időszak közelebb hozott minket egymáshoz. Minden nap egyre erősebb lett a szeretetünk Isten iránt és egymás iránt. Két hónapja voltam munkanélküli, mikor Isten új lehetőséget nyitott meg számomra, olyat, amilyenről nem is álmodtam volna.
Most olyan helyen dolgozom, ahol sokkal jobban bizonyságot tehetek az Úrról, mint korábban. Semmiért sem adnánk ezalatt a nehéz idő alatt átélt tapasztalatainkat. Ha nem értjük, hogyan munkálkodik Isten az életünkben, imádkozhatunk és bízhatunk benne, hogy ő a rosszból is jót tud kihozni. Isten valami csodálatosat munkál a nehéz helyzetből.

Imádság: Hűséges Istenünk, segíts megértenünk, hogy te a jót munkálod, még akkor is, ha megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk. Ámen.

A megpróbáltatások erősítik Istenbe vetett bizalmunkat.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Szeptember 29. - 08:26:43
Ámen.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 29. - 08:38:41
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Szeptember 29. - 11:29:49
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Szeptember 30. - 04:19:30
2014. szeptember 30. kedd

Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mintegy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.

Jn 19,39-42.

A TITKOS KERESZTYÉN

Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. (Lk 12,8)

Jézus halála előtt Nikodémus titokban követte őt. A zsidó tanács tagjaként óriási politikai befolyással bírt. Talán attól félt, hogy ha mások megtudják, hogy Jézust követi, elveszti pozícióját és hatalmát. Ezért csak sötétben beszélt Jézussal.
Meglepő módon Jézus halála után Nikodémus 50 kilónyi fűszert vitt Arimátiai Józsefnek a sírhoz, hogy előkészítsék Jézus testét a temetésre. Ekkora mennyiségű mirhát és aloét nehéz lett volna elrejteni, de ennél a pontnál Nikodémus már nem félt attól, hogy kiderül, hogy Jézushoz tartozik. Egy olyan ember, mint Nikodémus miért kockáztatná a hírnevét és biztos állását Jézus halála után? Azt gondolom, hogy Nikodémus felbátorodott, mert elhitte, hogy Jézus a Messiás.
Nikodémushoz hasonlóan sokszor én is vonakodom megvallani az Úrba vetett hitemet. Azon aggódom, hogy mit fognak gondolni az emberek. De imádkozom, hogy Isten adjon nekem bátorságot megélni a hitemet. Elvégre Jézus feladta a földi életét, amikor meghalt értem a kereszten.

Imádság: Istenünk, adj nekünk bátorságot, hogy megvalljuk a te áldozatodat, és mások is megismerjék szeretetedet! Ámen.

Hogyan mutathatom meg ma másoknak Krisztusnak való odaszánásomat?


IMÁDKOZZUNK, HOGY A HITBEN RENDÍTHETETLENEK MARADJUNK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Szeptember 30. - 09:19:25
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 01. - 17:16:12
Ad by Movie Mode
2014. október 1. szerda

Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall; még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Kor 12,6-10.

ERŐ AZ ERŐTLENSÉGBEN

Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

"Jobb is ez így." Meglepődve hallottam Abe barátom szavait, akit nem sokkal korábban egy végzetes kimenetelű betegséggel diagnosztizáltak. Első reakciója persze neki is az elkeseredés volt. De miután megharcolta, és életét Isten kezébe letette, képes volt kijelenteni, "jobb ez így." Bár barátom nem örült a betegségének, mégis hálás volt, hogy minden nap eszébe juthat, milyen törékeny az emberi élet, és milyen nagy szükségünk van Isten kegyelmére és gondoskodására.
Pál is hasonlóról beszél, mikor a testében hordozott tövist említi. Bármi volt is ez, úgy gondolta, hogy Isten felé való szolgálatában akadályt jelent, és azért imádkozott, hogy múljon el testéből a tövis. De az Úr válasza csak ennyi volt: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Végül Pál belátta, hogy bizonyos tekintetben "jobb is ez így." Isten hatalma sokkal erőteljesebben megnyilvánul, mikor felismerjük gyengeségünket és kiszolgáltatottságunkat.
Közel 45 év telt el azóta, hogy Abe barátom tudomásunkra hozta ezt a torokszorító hírt. Abe az idén tölti be 90. életévét. Isten kegyelme és szeretete megtartotta testben és lélekben.

Imádság: Köszönjük Urunk azt a számos esetet, amikor emberi gyengeségünk által felszínre kerülhetett életünkben a te hatalmas erőd. Ámen.

Isten ereje és kegyelme ragyog a sötétben.


IMÁDKOZZUNK A HALÁLOS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 01. - 20:51:38
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 02. - 07:17:44
2014. október 2. csütörtök

Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől! Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.
Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek.

Fil 3,1-15.

A MÚLTAT ELFELEDVE

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! (Ézs 43,18)

Ahogy idősödöm, a múltbeli kudarcaim néha rám nehezednek és kísértenek. Hogyan is tudnék túllépni azokon a momentumokon, amikor téves döntéseket hoztam a karrieremmel kapcsolatban, melyek meghatározták a jövőmet, vagy amikor meggondolatlanul nyilatkoztam, és megbántottam másokat?
Az ilyen gondolatok megbénítanak. Pál apostolra is hatást gyakorolt a múlt. Bizonyára sok mindent szeretett volna elfelejteni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Istennek akart tetszésére lenni, amikor keresztyéneket gyilkolt. Mikor végül is Jézus mellett döntött, elutasították, megverték és megkövezték a bizonyságtételéért. De az Istentől kapott tanítás megújította erejét, és mozgatórugója lett missziójának, ami végül is az életévé vált. "Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztusban adott jutalmáért."
Most ez lett az én mottóm is. Ha támadnak a negatív emlékek, erre az igeversre gondolok. Olyan, mintha a Szentlélek suttogná: "Felejtsd el, ami mögötted van." Újra szabad és kész vagyok, hogy gyümölcstermő lehessek.

Imádság: Kegyelem Istene, tisztítsd meg elménket a múlt kudarcaitól, melyek gátolnak bennünket az utadon való járásban és a neked való szolgálatban. Ámen.

Ma elengedem a múlt hibáit és követem Isten vezetését.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A MÚLT HIBÁIT NEM TUDJÁK ELENGEDNI
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Október 02. - 09:55:11
 Amen!

Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől! Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Fil 3:2-3


Ezen igek alapjan kiktol kell ovakodjunk mai nyelvre leforditva??
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 03. - 08:25:10

Elegendő fény a következő lépéshez
2014. október 03.

    "A Te Igéd megismerése fényt hoz a közönséges emberek közé." (Zsoltárok 119:130, CEV fordítás)

Mindenkinek szüksége van fényre. Szükséged van a fizikai fényre, hogy lásd a körülötted lévő világot, valamint, hogy ne ütközz akadályokba.

Igéje által, Isten az elméd számára is fényt akar biztosítani. A Bibliában ezt olvassuk: "A Te Igéd megismerése fényt hoz a közönséges emberek közé." (Zsoltárok 119:130, CEV fordítás)

Isten szeretne fényt adni — az Ő fényét — minden egyes embernek. Meg akarja világosítani az elménket azzal az igazsággal, hogy kicsoda is Ő valójában, valamit az általa nekünk szánt következő lépéssel.

Gyakran a bibliai elmélkedés a kulcs, ami elindítja ezt a fényt. El kell merülnie az elmédnek ebben a fényben. A bibliai elmélkedés nem azt jelenti, hogy elveszted az eszed a világegyetemben, hanem azt, hogy az Isten Szavára összpontosítasz. Amikor így teszel, fényt hozol az életedbe.

Igéje által, Isten segít egy másik szemszögből tekinteni az életedre. A Zsoltárok 119:105-ben ezt olvassuk: "Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." Isten Szava irányt mutat az életünkben, megmutatja azt az utat, amelyen Isten látni akar bennünket.

Amikor ez a Zsoltár íródott, a lámpás egy olyan gyertya volt, amelyet az emberek magukkal vittek. Ma ez egy elemlámpának felel meg. Ha van egy elemlámpád és több fényt szeretnél az ösvényedre, ehhez meg kell tenned a következő lépést. Sokszor voltam megakadva, és fényt szerettem volna Istentől az egész ösvényemre. De Isten annyi fényt ad, hogy az éppen elegendő legyen a következő lépésünkhöz. Miután megteszed a lépést, Isten megadja a fényt a következő lépéshez.

Az egyik legjobb mód arra, hogy Isten Igéjének fényét bekapcsold az, hogy az Ő szavát imádkozod, mint ahogyan a Zsoltárok 119:18-ben is olvashatjuk: "Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed." Szeretnél csodálatos dolgokat látni Isten Igéjéből, ugye? Kérd Istent, hogy megnyissa a szemed, arra, amit tenni akar az életed által.

Ő készen áll a fényt felkapcsolni!

Beszéljetek róla

    Volt olyan, hogy Isten rejtélynek tűnt számodra? Fordultál ilyenkor az Ő szavához válaszokért?
    Csak várod, hogy Isten tisztázzon valamit, vagy kéred Tőle a világosságot és tisztánlátást?
    Szerinted mi a különbség a Biblia olvasása és a bibliai elmélkedés között?

 
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 04. - 10:21:35
    

JÉZUS ALSZIK


"Ő pedig a hajó hátulsó részében, a fejaljon aludt." Márk 4,38

 

Az a hajó, amelyen Jézus volt, viharba került. Vannak kis szélviharok - talán nálatok is. Ezeken túl lehet jutni. Bocsánatot kérünk, és minden rendeződik. Ebben a szélviharban már-már elmerült a hajó. És Jézus alszik! Nem mozdul, nem cselekszik, nem szól. Rettenetes állapot. Leg-alább mondana már valamit! Voltál-e már úgy, hogy mondogattad a bajaidat, és nem volt sem szó, sem felelet, sem meghallgattatás? Ezek a halászemberek mindent csináltak, amit csak lehetett. Amikor az ember mindent meg akar tenni, és meg is tesz, talán éppen azzal kavarja a legnagyobb vihart. Sokszor még azok is kapkodnak, akiknek hajójában ott van Jézus. Ezzel hitelét veszti a bizonyságtételük. Amikor Jónás hajóját elérte a vihar, amikor már mindent kidobtak a hajóból, Jónás helyzetet változtatott, lement a hajó aljába, és ott aludt. Nem segített az alvás. A tenger nem csillapodott, amíg Jónás ki nem mondta: "Fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek; mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok" (Jón 1,12). Pál is átélt egy hajótörést. Mindent megtettek a hajósok, amit csak lehetett, és a vihar folytatódott. Pedig Pállal ott volt a hajóban Jézus. Akkor miért volt a vihar? Van úgy, hogy Isten próbálja a hitünket. Éppen azért van a vihar, hogy mások is megláthassák, hogy az övéi ilyen nehézségekben és körülmények között is nyugodtak. Nézz föl ma az Úrra azzal a bizalommal, hogy bármi történik, Isten jót akar, szeret, a hullámokon, viharokon keresztül is azt munkálja, hogy el ne vessz.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 04. - 12:53:01
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 04. - 16:38:04
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 04. - 16:47:48
Jazmin írta:
Amen!
Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok
a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a
megmetéltektől! Mert mi vagyunk a
körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint
szolgálunk, és Krisztus Jézussal
dicsekszünk, és nem a testben
bizakodunk. Fil 3:2-3
Ezen igek alapjan kiktol kell
ovakodjunk mai nyelvre leforditva??

Óvakodjatok a kutyáktól: olyanoktól való óvakodásra utalhat, akik keresztyénként élnek látszólag, de az ebhez hasonlóan visszatérnek a saját okádásukra, az az a világias életük kívánságait hajszolják.

A hamis munkások azok, akik saját érdekeiknek megfelelően használják ki a nyájat.

A körülmetélkedettek nem csak a test szerint, Lélek nélkül körűlmetélkedet zsidók, de csupán formálisan megfűrdött kűlsőséges keresztyének is.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 06. - 06:58:43

Legyen a Biblia a hangulatemelőd
2014. október 06. 03:00 - Lilla:)

    "Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk." (Róma 15,4.)

A szeméthalom alatt vagy? A hangulatodon kicsit emelni kellene?

Tedd le azt a csokitorta-szeletet! Ne sajnáltasd magad! Vedd fel helyette a Bibliád!

Szükséged van egy Ige szünetre.

Isten azért adta nekünk a Bibliát, hogy bátorítson minket. Gondolhatsz akár úgy is a Bibliára, mint egy hangulatemelőre.

A Biblia azt mondja a Róma 15,4-ben: "Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk."

Az Írásban minden a mi bátorításunkra szolgál. Ez egy merész állítás, de igaz! Isten Szavának még a durva részei is azért vannak, hogy végérvényesen a jó irányba tereljék az életünket.

Ezért kell egyedül is időt töltenünk Istennel minden áldott nap. Legyen az a napi áhítatod, csendes perced vagy a személyes inspiráló időd, szükséged van rá, hogy egyedül legyél Istennel, olvasd az Ő szavát és beszélgess vele.

A Biblia azt mondja a Zsoltárok 119,114-ben: "Te vagy az én csendes menedékhelyem; várom a Szavad, mely megújít engem." (MSG fordítás).

Ha bátortalan vagy, és elvesztetted a reményt, egy dolgot elmondhatok neked az életedről úgy, hogy még sosem találkoztunk: nem töltesz időt Isten Szavával. Ha töltenél, nem lennél bátortalan. Minél többet olvasod Isten Szavát, amikor magad alatt vagy, annál jobban felemel.

Szóval a következő alkalommal, amikor elbátortalanodsz, ne a TV-t kapcsold be, hanem nyisd ki a Bibliád és olvasd. Inkább hallgass dr. Lukácsra, mintsem az emberek szavára.

Isten Szava olyan erős, hogy meg tudja változtatni az életed. Isten ereje van benne; erre semmi más nem képes. A Biblia igazi bátorítást tud adni.

Beszéljetek róla:

    Mit teszel, amikor bátortalannak érzed magad? Ezek a dolgok tényleg bátorítanak és reményt adnak?
    Bármit be tudunk illeszteni a napirendünkbe, ha az tényleg fontos számunkra. Szánsz időt arra, hogy csendben visszavonulj, hogy Isten megújíthasson?
    Melyek azok az igeversek, amelyek bátorítanak, amikor magad alatt vagy és bátortalannak érzed magad? Megtanultad őket?

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 07. - 04:26:03
2014. október 7. kedd

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: "Láttuk az Urat." Ő azonban ezt mondta nekik: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem." Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: "Békesség néktek!" Azután így szólt Tamáshoz: "Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő." Tamás pedig így felelt: "Én Uram, és én Istenem!" Jézus így szólt hozzá: "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek."

Jn 20,24-29.

HITBEN ÉS NEM LÁTÁSBAN

Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket mindhalálig. (Zsolt 48,15)

Ahogyan "hitetlen" Tamásnak a fenti igeszakaszban, úgy nekem is sokszor megfogyatkozik a hitem, ha nem kapok azonnal választ az imáimra. Azt, hogy milyen a valódi hit, egy olyan nőtől tanultam meg, aki elvesztette a látását. A vakok iskolájába került, hogy megtanuljon boldogulni a mindennapi életben. Az egyik gyakorlat során vadvízi evezésre vitték a diákokat. Egy kicsi, felfújható csónakkal ereszkedtek le a folyón, sziklák között, miközben vadul csapkodtak a hullámok. Elképzeltem, milyen félelmetes lehetett a hangos morajlás, miközben a csónak himbálódzik, a víz felcsap, és nem látod, mi van előtted.
Megkérdeztem tőle, hogy mert megtenni olyasmit, amitől a legtöbb látó ember is megijedne. "Bíztam a vezetőben" - mondta. "Figyeltem, mit mond, eveztem, amikor azt mondta; és a csónak közepére ugrottam, mikor szólt, hogy \'ugorj\'. Elhittem, hogy tudja, merre megyünk, és végig tud vinni."
Ez az asszony tudta, merre akar menni, hitt a vezetőjének, és tökéletesen megbízott minden utasításában. Ugyanígy Jézus is azt várja, hogy ne csak arra figyeljünk, amit látunk, hanem hallgassunk Isten Igéjére, és arra, amit a Szentlélek súg a szívünkben. Tudjuk, hogy lesznek olyan helyzetek, melyek félelemmel töltenek el, de Isten keresztül fog vezetni rajtuk.

Imádság: Istenünk, add nekünk a hit látását, és emlékeztess, hogy te tisztán látod a jövőnket. Ámen.

Bár mi nem látjuk a jövőt, Isten végig tud vezetni az úton.


Köszönöm Istenem, hogy ismersz engem, és üzenetet adsz nekem amikor arra nagy szükségem van. Áldott légy megtartó szeretetedért!
Ámen+
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 07. - 20:52:17
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Október 08. - 08:39:55
Amen! Uram segits mindig hitben jarni!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 09. - 06:45:42
2014. október 9. csütörtök

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.

Róm 12,9-13.

A HELYES DOLOG

Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2,4)

Arca szomorú és aggódó volt. Bátortalanul lépett be a váróterembe. Megkérdezett egy közelében álló férfit, hogy meggyőződjön, mi mindannyian azt a vonatot várjuk, amelyre neki is szüksége volt. Azt mondta: "Először teszek ilyet", majd elkezdett az idegenek előtt beszélni férjéről, akit nemrég veszített el.
A vonat személyzete és az utastársak segítettek neki felszállni a vonatra, ülőhelyet találni és elhelyezni a csomagját. Amikor véget ért az utazás és leszálltunk a vonatról, a hölgy mellett ülő fiatalember azt mondta, valószínűleg sokat kell gyalogolni az állomáson. Amint elhaladtak mellettem, javasoltam, hogy az állomáson kérjen segítséget. A fiatalember megígérte, hogy viszi a táskáját. Megköszöntem neki, hogy segít a hölgynek. Azt felelte: "Ez a leghelyesebb dolog, amit tehetek."
Mindannyian utasok vagyunk az élet útján, és Isten vigyáz ránk. Ismerjük a parancsolatot, hogy szeretnünk kell egymást, és eldönthetjük, hogyan fordulunk azok felé, akiknek a segítségünkre van szükségük. Bárcsak mindig kimutatnánk Isten szeretetét mindenki felé, akivel csak találkozunk! Ez a helyes dolog, amit tennünk kell.

Imádság: Drága Istenünk, segíts észrevennünk a körülöttünk lévők szükségét! Vezess bennünket, mit kell cselekednünk, és adj bátorságot, hogy meg is tegyük! Ámen.

Szeretettel lenni egymás iránt helyes dolog!

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK EGYEDÜL UTAZNAK!      ( és azokért is akik egyedül élnek! )
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Október 09. - 16:51:54
AmenIdézet
Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2,4)


Amen! Ma , tobbek kozt ezt az iget is olvastam.Elgondolkodtam,hogy ez nem is olyan konnyu am.....
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 10. - 07:42:59

2014. október 10. péntek

Tanítványaihoz pedig így szólt Jézus: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

Lk 12,22-31.

VIGYÁZÓ TEKINTETEK OLTALMA

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,5-6)

Tavaly megpróbáltam felvételizni szociális munkás posztgraduális képzésre. Miután kétszer sem sikerült bejutnom országunk legjobb szociális oktatást biztosító főiskolájára, jelentkeztem egy másik jól ismert főiskolára. Könnyen átjutottam az első írásbeli teszten és a csoportos megbeszélésen. A második fordulós meghallgatás döntő fontosságú volt a felvételhez, és úgy éreztem, viszonylag jól sikerült. Azonban, amikor az eredményeket kifüggesztették, a nevemet a várakozó listán találtam, és nem a felvételt nyertek között.
Nagyon csekély esélyem volt a bejutásra, de nagyon hittem és bíztam Istenben. Csodára vártam. Hiába, így aztán lehangoltan, összetört szívvel tértem haza.
Néhány nappal később csörgött a telefonom, és arról tájékoztattak, hogy egy megüresedett helyre fölvennének a programba. Nem akartam hinni a fülemnek.
Jelenleg a harmadik félévet végzem. Ez a tapasztalat megtanított arra, hogy mindig Isten szerető és vigyázó tekintetének oltalmában vagyunk. Megtanultam bízni Istenben, türelmesnek lenni, és nem feledni, hogy Isten a javunkra munkálkodik.

Imádság: Mindenható Isten, köszönjük, hogy velünk vagy, amikor a legnagyobb szükségünk van rád. Ámen.

Isten az akadályokat a kegyelem lehetőségévé változtatja.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 10. - 19:18:21
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 11. - 04:23:25

2014. október 11. szombat

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

EGYÜTTÉRZÉST ÁRASZTANI

Szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával visszanyered azt! (Préd 11,1)

Egyszer, még gyerekkoromban, nem választottak be a csapatba. A csapatkapitány, akinek az volt a dolga, hogy kiválassza az utolsó játékost, visszautasított. Nagyon bántott. Igazán fájt. De Cheryl, egy lány a másik csapatból azt mondta: "Gyere Jennifer! Lehetsz a mi csapatunkban."
Húsz évvel a történtek után, egyszer bementem egy étterembe, és ott volt Cheryl. Az évek során sokszor gondoltam rá, és arra, mit tett értem azon a napon. Bevett a csapatba. Azt mondta, elég jó vagyok. Mikor megláttam, elárasztottak az érzelmek, alig bírtam megszólalni. Megköszöntem, hogy kedves volt velem az iskolában. Emlékezett az arcomra, de a nevemre nem, és arra a bizonyos napra sem az iskolaudvaron. De rendben volt ez így. Én nem felejtettem el, és az ő együttérzése sokat jelentett nekem.
A Prédikátor azt mondja, a jóindulatot visszakaphatjuk. Még az apró jótettek is nagy változást okozhatnak mások életében. Az együttérzésünk az a kenyér, amit megosztunk, és egy nap talán azok, akik valamikor ettek belőle, visszatérnek és elmondják nekünk, hogy változást vittünk az életükbe. Jóindulatból fakadó cselekedeteinkkel elhozhatjuk Isten szeretetét másoknak.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy legyünk kedvesek, és észrevegyük, ha valakinek szüksége van a segítségünkre! Ámen.

...legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak... (Ef 4,32)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET KIREKESZTENEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 13. - 11:24:32

2014. október 13. hétfő

Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre!
Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények.
Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz!

Zsolt 37,1-8.

AZ AJÁNDÉKOZÁS ÁLDÁSAI

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! (Zsolt. 37,4)

Mikor vettünk utoljára egy csokor virágot, hogy megajándékozhassuk magunkat illatával, szépségével? A kedvenc virágom a gyöngyvirág. Apró harangformájú virága, mint drága csipke. Fehér színe a Mennyország, az örök élet színe. Illatát belélegezve öröm lepi el a szívem. Lukács Márta "Virágok imája" című könyvében így ír róla: "Magasztalásodra megrázom ezüstös csengőimet és érlelem fehér gyöngyszemeimet. E gyöngyszemek Téged tükröznek Istenem."
Jézus Krisztus a szeretet parancsában beszél arról, hogy önmagunkat is szeressük: "Szeresd felebarátodat, mint magadat" (Lk 10,27). Szívünket feltöltve tudunk csak adni. Az üres szív mit adhat? A repülőgépen is az oxigénmaszkot először magunkra tesszük, hogy ebből a biztonsági állapotból tudjunk másoknak segíteni. A mindennapok életrepülésében a reggeli imádságokban töltekezem az Úr előtt. Gyönyörködöm az Úrban...
A templomban, ahol lelkészként szolgálok, az oltárnál a 37. zsoltárnál van nyitva a Szentírás. Odahaza a családi asztalon szeretném, ha nyitva hagynánk a Bibliát egy hétig. Vajon hány gondviselését fogjuk észrevenni a Mindenhatónak?

Imádság: Drága Uram! Kérlek, segítsd meg gyermekeidet, hogy reggel legyen idejük az elcsendesedésre, így indulni el a biztonsági állapotból az élet különböző útjaira. Köszönöm! Ámen!

Isten igéje életünk nagy kincse!


IMÁDKOZZUNK, HOGY ISTEN IGÉJÉT ÖRÖMMEL TUDJUK OLVASNI!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 14. - 04:26:16

2014. október 14. kedd

Az ÚR pedig azt mondta Mózesnek: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izráel fiainak segélykiáltása; látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból! Mózes azt felelte erre az Istennek: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izráel fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek: Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izráel fiaihoz: Az ÚR, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre!

2Móz 3,7-15.

VISSZATÉRÉS EGYIPTOMBA

Isten ezt mondta Mózesnek: "Bizony, én veled leszek." (2Móz 3,12)

"Újra itt vagyok" - gondoltam magamban, amint végighajtottam szülővárosomon. Egy hónapon belül negyedszer jártam be autóval a jól ismert utcákat, hogy nagymamámról gondoskodjam. Megsérült, és segítségre volt szüksége. Szerettem volna mellette lenni, de olyan régi emlékeket hozott felszínre az ottlétem, amiket nem akartam. Még imádságban is ezt kérdeztem: Uram, muszáj visszamennem oda? Ez túl fájdalmas nekem.
Néhány héttel később az Úr a 2Móz 3,7-15-re terelte figyelmemet. Mózes megölt egy férfit Egyiptomban. Elmenekült egy másik országba, ahol néhány évvel később találkozott Istennel egy égő csipkebokor képében. Isten pedig visszaküldte őt Egyiptomba, hogy kivezesse népét, az izraelitákat a szolgaságból. Mózes nem akart menni, és ezt mondta Istennek: "Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek?" De Isten azt mondta: "Bizony, én veled leszek."
E szavak mélyen lelkembe íródtak: "Bizony, én veled leszek." Bizonyossá tettek, hogy Isten velem lesz, és megadja az erőt, hogy kitartsak. Isten segítségével fel tudtam dolgozni a fájdalmat, és vissza tudtam térni az "én Egyiptomomba".

Imádság: Hűséges Istenünk! Köszönjük, hogy velünk vagy a nehézség idején. Adj bölcsességet, hogy kérjük segítségedet és bátorításodat, és kövessük rendelésedet! Ámen.

Az Úr velünk lesz a nehéz időszakokban.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI FÁJDALMAS EMLÉKEKKEL KÜZD!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 14. - 08:53:19
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 15. - 21:26:22
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 16. - 17:38:01
 
   

ÉHSÉG A FÖLDÖN


"És elkezdődött az éhség hét esztendeje, mint megmondotta volt József." 1Mózes 41,54

 

A Biblia Isten szava. Figyeljük meg, hogy minden úgy történik, ahogyan meg van írva. Jézus életében is mindig olvashatjuk: "amint meg volt írva". Ott született, ott élt és ott halt meg, ahol meg volt írva. Itt is pontosan úgy lett, ahogyan József megmondta. Begyűjtötte a gabonát a bőség hét esztendejében. Azért volt eledel Egyiptomban, mert József engedelmeskedett. Az Úr szavának mindenben engedelmeskednünk kellene, hogy majd amikor nehéz idők jönnek, akkor is meglegyen az, amire az Úr szerint szükségünk lesz. Isten szava, Igéje az Ő szeretete. Az Ő szájából származó szó az, ami békességet, örömöt ad. Ahogy a kenyér az élet, ugyanúgy Isten szeretete a lelki kenyér számunkra. Mindnyájan ki vagyunk éhezve. Hányszor nagy szomorúsága az életünknek, hogy nem szeret a gyermekem vagy a házastársam! Amikor kimondjuk azt a nevet, hogy József, Jézusra gondoljunk. József csak előkép. Isten Jézust leküldte a földre, aki a bűnért való áldozaton keresztül felment az Atya jobbjára. Onnan hív magához. Ne késedelmezz odamenni! Jézus még egyszer nem fog meghalni a kereszten. Isten először Józsefet küldte a testvérek után, most a testvéreket küldi Józsefhez. A testvérek József elé kerültek, és nem ismerték meg. József úgy tett, mintha nem értené a nyelvüket. A saját testvéreivel tolmáccsal beszélt. Mert húsz évvel azelőtt a bűn elszakította őket egymástól. A testvérek azt gondolták, nem lesz itt semmi baj. Rég elfelejtett dolog az, hogy Józsefet eladtuk. Szeretném, ha komolyan vennéd: a bűn nem avul el!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 17. - 16:23:40

2014. október 17. péntek

Nincs Jesurún Istenéhez fogható! Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen. Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd! Izráel bizton lakhatik, Jákób forrása egymagában a gabona és must földjén, ahol az ég harmatot hint. Boldog lehetsz, Izráel, van-e hasonló hozzád? Nép, amelyet védelmez az ÚR! Ő a te segítő pajzsod és dicsőséges kardod. Hízelegnek majd ellenségeid, és te azok magaslatain lépdelsz.

5Móz 33,26-29.

AZ ÖRÖKKÉVALÓ KAROK

Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. (5Móz 33,27)

Ezen a nyáron kiléptem a komfort zónámból, és beiratkoztam egy színjátszó körbe. Azzal kezdtünk, hogy a szövegkönyvből elolvastuk saját részünket. A szöveg magabiztossá tett, és tetszett, hogy kezemben tarthatom, miközben a szerepemet játszom. Ahogy azonban a csoport haladt előre, a professzor kérte, hogy tanuljuk meg a részünket. A bemutatóra készülve megrémültem, nehogy elfelejtsek valamit a szerepemből.
Elérkezett az előadás napja, és a professzor a következőképpen mutatott be minket: "Szereplőink ma este védőháló nélkül adják elő a darabot, szóval sugározzanak feléjük pozitív gondolatokat." Szívem kalapált, amint kiléptem a színpadra. Kiszolgáltatottnak és sebezhetőnek éreztem magam.
Amikor később visszagondoltam, rájöttem, hogy az életben soha nem kell védőháló nélkül szerepelnünk. Amikor Mózes Izrael gyermekeit vezette az ígéret földje felé, utolsó szavaival emlékeztette őket, hogy az út során végig Isten volt a menedékük és erejük az ismeretlen területeken is. Nem számít, hogy milyen szerepet kell eljátszanunk az életben, és hogy mennyire szokatlan a színpad, Isten karjai tartanak, támogatnak és elkapnak, ha elesünk.

Imádság: Drága Istenünk, örökkévaló karjaiddal támogass és adj bátorságot elindulni, amikor hívsz minket. Ámen.

Soha nem vagyunk az örök Isten karjának védelme nélkül.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 17. - 21:00:06
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 18. - 07:08:25
2014. október 18. szombat

Dávidé. Magasztallak, URam, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek!
Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.
Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.
Téged magasztal, URam, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait.
Énekelni fogok az ÚR útjairól, mert nagy az ÚR dicsősége.
Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.
Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.
Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!

Zsolt 138,1-8.

KERESZTREJTVÉNY

Az Úr javamra dönti el ügyemet. (Zsolt 138,8)

Soha nem rajongtam a keresztrejtvényekért. Nyugdíjba vonulásom után úgy döntöttem, hogy a keresztrejtvényekkel őrizhetem meg szellemi aktivitásomat. Kelletlen kezdőként azt vettem észre, hogy a ceruza radírja jóval korábban elkopik, mint hogy a grafit eltompulna. Szóba sem jöhetett, hogy egyből tintát használjak. Könnyedén beírtam a leghelyesebb szónak tűnőt. Más szavak is helyükre kerültek, éreztem, hogy elkaptam a fonalat. De lendületemnek hirtelen megálljt parancsoltak.
Életem egy korábbi időszakára emlékeztetett, amikor a férjemmel és a gyülekezettel együtt úgy hittük, hogy Isten teljes állású missziós munkára hív minket. A körülmények helyükre kerültek - időnként mindenféle erőfeszítés nélkül, máskor majdnem csodával határos módon - megerősítve, amiben hittünk. Később egy helyzet meghiúsította a terveket, és lendületünknek megálljt parancsolt.
Ma az életünk egész más, mint 40 évvel ezelőtt. De az idő múlásával látom, hogy meggyőződéseink és hitünk, amelyhez korábban ragaszkodtunk, nem voltak vakmerőek, meggondolatlanok vagy feleslegesek. Inkább a mélyen gyökerező hit lelkiismeretes és bátor lépései voltak. Évekkel később az események olyan irányba tereltek bennünket, amelyet előre nem láthattam. De ugyanazzal a mély hittel ragaszkodom a reménységhez, hogy "az Úr javamra dönti el ügyemet."

Imádság: Urunk segíts, hogy bölcsességedben bízzunk! Ámen.

Minden körülmények között bízhatunk Istenben.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 19. - 12:02:15
2014. október 19. vasárnap

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

Mt 11,28-30.

ERŐFORRÁSUNK

Egymás terhét hordozzátok! (Gal 6,2)

Szégyelltem magam krónikus betegségem miatt. Úgy tettem, mintha minden rendben lenne, még azokon a napokon is, amikor mozdulni sem bírtam, és nyilvánvaló volt, hogy valami borzalmas baj van. Féltem bevallani, hogy segítségre van szükségem, vagy elárulni, hogy tehetetlen vagyok.
Egyik nap, amikor már elviselhetetlenül rám nehezedett, hogy újra kifogást keressek, elkezdtem másoknak is beszélni betegségemről. Bár felszabadultnak éreztem magam, attól féltem, hogy visszautasítanak vagy megkritizálnak. Ehelyett valami csodálatos dolog történt. Összetörtségemről, nyomorúságomról és erőtlenségemről szóló bizonyságtételem hatására a többiek is felfedték saját problémáikat. Amikor megosztottam velük terheimet, együtt érzően válaszoltak és segítettek meglátnom Isten kegyelmének, erejének, szeretetének és irgalmának bizonyítékát az életemben.
Rájöttem, hogy a nehézségeimet érintő őszinteségem másoknak bátorítást adott saját gondjaikban. És ahogy elmondták, hogy Isten hogyan segített nekik, hitem és reménységem megerősödött. Bármin megyünk keresztül, ha elmondjuk másoknak, hogyan segített és bátorított bennünket Isten, ez áldássá válik majd életükben.

Imádság: Drága Mennyei Atyánk, segíts úgy látnunk nehéz helyzetünket, mint amin dicsőséged sugárzik át. Ámen.

Törékenységünk megosztása erősítheti hitünket.


IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 19. - 17:06:01
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 19. - 19:49:07
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 20. - 04:11:15
2014. október 20. hétfő

Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

1Pt 4,7-11.

TALENTUMAINK HASZNÁLATA

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Pt 4,10)

Barátnőm beszélt nekem egy fiatalkori incidenséről. Egyszer valaki hozott neki egy csodálatos ruhaanyagot külföldről - egy olyan ínséges időszakban, amikor országunkban lehetetlenség volt ilyen anyagot vásárolni. Barátnőm gyorsan varrt magának egy divatos ruhát. De nem nagyon akarta hordani, mert úgy érezte, hogy túl feltűnő lenne egy ilyen öltözékben. Telt-múlt az idő, a ruhát egyik polcról a másikra rakosgatta, azonban soha nem viselte. Az emberek szeme elől elrejtve a ruha sohasem szolgálta tulajdonosát.
Ez a történet a talentumokról szóló bibliai példázatra emlékeztetett. Az egyik szereplő talentumát nem kamatoztatta, és így nem hozott hasznot gazdájának (Mt 25,14-30). Ugyanez igaz a mi talentumainkra és lehetőségeinkre is. Ha őrizgetjük talentumainkat, és jövőbeli lehetőségekre tartogatjuk, haszontalanokká válnak - bármilyen drágák és értékesek voltak. Viszont amikor talentumainkat használjuk, Isten megsokasítja azok értékét - számunkra és mindazok számára, akik szolgálni akarnak vele.

Imádság: Drága Urunk, te nagylelkűen megáldottál minket különleges adottságokkal. Segíts, hogy ezekkel neked és a világnak szolgáljunk! Ámen.

Isten talentumokat adott, hogy felebarátainknak szolgáljunk.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZOLGÁLATUKAT KERESIK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 20. - 22:43:26
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 21. - 07:12:44

2014. október 21. kedd

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.

Jak 1,2-5.

MINDEN A NÉZŐPONTON MÚLIK

Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. (Fil 4,11)

Sokat repülök keresztül-kasul az országban. Néha gyönyörködöm a fenséges hófödte csúcsokban, a rettentő tágas termékeny földekben, a csodálatos napnyugtákban. Máskor a középső szűk helyre, két robosztus férfi közé beszorítva arra koncentrálok, hogy ne egy idegen vállán aludjak épp el. A két helyzet között mi a különbség? Igazából, semmi. Ugyanaz a repülő, ugyanaz a látvány. A különbség az én nézőpontomon múlik.
A repülésről az jut eszembe, hogy életünk nehéz óráiban engednünk kell, hogy nézőpontunkat Isten alakítsa. Jakab arra tanít, hogy a próbákban szorosabb kapcsolatot építhetünk Istennel. De ha csak arra koncentrálunk, hogy megmeneküljünk a fájdalomtól, akkor lehet, hogy Isten áldását is elmulasztjuk.
Repüléskor dönthetek, hogy a gyönyörű látványra vagy a szűkös helyemre koncentrálok. Az, hogy a próbákat hogyan fogadjuk, meghatározza, hogy Isten dicsőséges kegyelmét milyen mértékben tapasztaljuk meg életünkben. Isten azt mondta Pálnak: "Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Pál pedig így döntött: "Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem" (2Kor 12,9). Amikor Isten kegyelmére koncentrálunk, akkor közelebb kerülünk hozzá.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, segíts úgy értékelni próbáinkat, hogy ezekben tőled tanulhassunk. Ámen.

Az elszenvedett próbák közelebb vihetnek Istenhez
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 21. - 08:33:34
O0 Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 24. - 09:34:43

2014. október 24. péntek

Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János - bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai - , elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet." Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?" Jézus így válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni." Jézus így szólt hozzá: "Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!" Az asszony így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál." Az asszony ekkor így felelt: "Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell." Jézus így válaszolt: "Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent." Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek."

Jn 4,1-26.

VÍZ A SZOMJAZÓNAK

Így szólt a király a jobb keze felől állókhoz: ...szomjaztam, és innom adtatok. (Mt 25,35)

Egy forró, párás, nyári délután a verandán üldögéltem, amikor hallottam, hogy egy szállítóautó közeledik zsákutcánkhoz. Láttam, ahogy a vezető a szomszédunk ajtaján kopogtat. Mary egy mosollyal üdvözölte, elvette a csomagot, majd azt kérdezte: "Kér egy pohár hideg vizet?" A sofőr örömmel vette a kínálást.
A keresztyén szeretet kis epizódja játszódott le szemem előtt. Felidéztem, ahogy Jézus kinyilvánítja, hogy országának lakóit az irgalmasság cselekedetei jellemzik majd, mint pl. inni adnak egy szomjas embernek. Egy ilyen egyszerű gesztus olyan, mintha Jézusnak adtunk volna. Miután elment a sofőr, átmentem Maryhez, és megköszöntem, amit tett. Azt mondta: "Miután a vezető megköszönte a vizet, azt mondta: \'Isten áldja meg\' s mondtam, hiszek Jézusban, mire ő azt mondta: én is."
Beszélgetésük alapján azt kérdeztem magamtól: Hány lehetőség adódik nap mint nap, s hányszor nem használom ki, hogy valami kis egyszerű dolgot tegyek. Mary példája arra biztat, hogy Krisztus követőiként legyünk mindig készek szomjat oltó vizet adni, és megosztani az élő vizet, amit Jézus kínál ennek a szomjazó világnak.

Imádság: Drága Istenünk, emlékeztess, hogy csillapítsuk a szükségben lévők hiányait, de megosszuk az élő vizet is, ami üdvösségére van annak, aki hisz. Ámen.

Jézusnak szolgálunk, ha mások felé kedvességet és irgalmat gyakorolunk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 24. - 09:41:15
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 24. - 13:02:31
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 25. - 08:16:55
2014. október 25. szombat

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

Zsolt 1,1-3.

REGGEL ISTENNEL

Az Úr törvényében gyönyörködik és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. (Zsolt 1,2)

Ahogy felébredtem, rögtön az aznapi teendőim listáját rendezgettem a fejemben. Végigfutva a listán gondok és aggodalmak rohantak meg a családommal kapcsolatban. A tennivalók és a családomról való gondoskodás terhe mintha az egész testemet letaglózta volna. A nyaki izmaim megfeszültek, és már a felkelésre is alig tudtam koncentrálni.
A Bibliámért nyúltam, és felültem ágyamban. A bibliaolvasás és a napi Csendes Percek olvasása közben a stressz kezdett feloldódni bennem. Elolvastam még egy áhítatot, majd imádsággal zártam a csendességem.
Ezután, az Istennel töltött idő után a teendőim listája még mindig megvolt, de már több lehetőséget láttam a megoldásukra. Holnap újabb teendők teremnek majd, de ha Istennel próbálom kezelni őket imádságban és csendességgel, meg fogom tudni oldani.

Imádság: Istenünk, ha életünk gondjai ránk nehezednek, csendesíts le, hogy rád figyelhessünk. Ámen.

Ha reggel Istenbe kapaszkodunk, könnyebben nézünk szembe a napunkkal.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET ELBORÍTANAK A MINDENNAPI GONDOK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 25. - 09:47:55
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 26. - 04:14:21
2014. október 26. vasárnap

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."

Mt 7,1-5.

"AZ OLYANOK, MINT Ő"

Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne. (Préd 7,20)

Éveken keresztül a börtönmisszióban munkálkodtam, tanítottam a keresztyéneket arra, hogyan osszák meg Isten szeretetét a rabokkal. Külső csoportoknak is tartottam előadásokat azokról a problémákról, amelyekkel a rabok szembenéznek.
Akkoriban letartóztattak egy férfit a városunkban. Szörnyű bűntények miatt, többek között 15 fiatal meggyilkolásáért ítélték el. A történet sokkoló részletei hónapokig a címlapokon szerepeltek. Emberek jöttek hozzám az előadásaim után, és kérdezték: "Ugye, vele már semmit nem lehet tenni?" A kérdések hangsúlya azt súgta, hogy bár elfogadható, hogy Isten szeretetét szeretnénk megosztani bűnözőkkel, de van a gonoszságnak egy olyan foka, ahol már Isten sem avatkozik be. Elszomorított, hogy nem csupán világi helyszíneken szembesültem ezzel a véleménnyel, hanem gyülekezetekben is.
Túlságosan gyakran rangsoroljuk a bűnöket és elfelejtjük, hogy mindenki követ el bűnt, és Isten előtt minden bűn utálatos. Úgy tűnik, képtelenek vagyunk elhinni - vagy ami még rosszabb: nem is akarjuk elhinni -, hogy Krisztus vére megtisztít bármilyen bűnös embert bármilyen bűnből. Mint bűnbocsánatot nyert embereknek, buzgón kellene hirdetnünk Isten kegyelmét mindenkinek!

Imádság: Drága Urunk, segíts megbocsátanunk, ahogyan te is megbocsátottál nekünk! Ámen.

Krisztus bármilyen bűnt meg tud bocsátani.


IMÁDKOZZUNK A BÖRTÖNMISSZIÓÉRT
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 26. - 14:34:39
Ámen!  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. Október 27. - 08:57:37
Amen! Az Ur megfeddett,hogy nagyon konnyen itelkezem..
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 27. - 14:58:45

2014. október 27. hétfő

Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az ÚR név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. Betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, a foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle tervezőmunka elvégzésére. Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholíábbal, Ahíszámák fiával együtt. Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takácsmunkát kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból, és elvégezzenek minden munkát és terveket készítsenek.

2Móz 35,30-35.

ISTEN A KÉZMŰVES

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jócselekedetekre teremtett. (Ef 2,10)

Egy mesterembert néztem, ahogyan műhelyében csodálatos bútordarabokat készít. Nagy gonddal, nem kapkodva végzett minden metszést, időnként hátralépve, hogy megszemlélje a művét. Néhányan tömegtermelésre dolgoznak, és pénzt keresnek vele, de az igazi mestert az foglalkoztatja, hogy olyat alkosson, ami teljességet és szépséget sugároz. Talán sohasem gazdagodik meg így a munkájából, de megelégedett lesz.
Isten Becalélt és Oholiábot választotta, hogy a szent sátor számára faragásokat készítsenek. Isten töltötte meg őket tudással, tehetséggel és készségekkel. Isten maga is kézműves, aki a maga isteni lelkét adta ezeknek az embereknek, hogy gyönyörű dolgokat hozzanak létre. A szent sátor berendezési tárgyai a legtöbb ember számára láthatatlanok maradtak, de Isten látta őket és gyönyörködött bennük.
Pál apostol szerint mi hívők Isten kezének az alkotásai vagyunk, akiket Jézus Krisztusban jócselekedetekre teremtett. És Isten sohasem készít selejtes tucatárut. A Mester keze dolgozik bennünk, és általunk egyre inkább Krisztus képére formálva minket.

Imádság: Istenünk, te vagy az, aki munkálkodsz rajtunk, ezért tudjuk, hogy mindazt képesek leszünk elvégezni, amire megalkottál. Ámen.

Isten munkálkodik az életünkben, még ha nem is látjuk
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 27. - 18:53:22
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 30. - 07:24:26

2014. október 30. csütörtök

Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Sőt, "ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére." Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

Róm 12,14-21.

TÉPD KI AZT A GYOMOT!

Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. (Zsid 12,15)

Miután megvizsgáltam a moharózsát, melyet idén újra elültettem, nem voltam csalódott. A rózsák rengeteg változatos színben virágba borultak. Ezek a pompás virágok mindig gyorsan beborították a virágos kertet.
Közelebbről szemügyre vettem a területet, egy kis részt gyom borított, mely hasonló a moharózsához, de sok bajt okoz, és kihúzni is nehéz. Miután kitakarítottam a kertet, a komisz gyomok újra kinőttek. Újra és újra gondot okoztak!
A Biblia beszél egy gyomról, amelyet ha engedünk megmutatkozni és növekedni az életünkben, akkor sok problémát fog okozni számunkra. Ha a keserűség megragad, olyan szavakat használunk, melyekkel másokat is megbántunk, ahelyett, hogy segítenénk és gyógyítanánk őket. Az egyetlen módja, hogy a keserűségtől megszabaduljunk, ha gyökerestől kihúzzuk. Ehhez azonban Isten segítségére van szükségünk. Amikor kérjük Istent, hogy tisztítsa ki a keserűséget az életünkből, őrködnünk és imádkoznunk kell, különben újra nőni kezd. A keserűség eltávolítása teret enged a szeretetnek és a megbocsátásnak, mely újra gyönyörűvé teszi az életet.

Imádság: Istenünk, vedd el keserűségünket és helyettesítsd szeretettel és jósággal, mely továbbárad másokra! Ámen.

Ha az életünk kertjét imádsággal ápoljuk, egy gyönyörű lélek virágait fogja hozni.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 30. - 12:10:05
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. Október 31. - 04:22:28

2014. október 31. péntek

Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben! Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az ÚRhoz, és ezt mondta: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az ÚR igéje Ézsaiáshoz: Menj, és mondd meg Ezékiásnak: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még tizenöt évvel.

Ézs 38,1-5.

NE ADD FEL!

Uram... megerősítesz és meggyógyítasz. (Ézs 38,16)

Ezékiás király betegsége miatt a halál küszöbén állt, de Isten segítségével meggyógyult. Ez emlékeztet betegségemre, amelyből Isten segített kigyógyulni. Mentális beteg voltam. Több évvel ezelőtt a magány, anyagi problémák és munkahelyi ügyek irgalmatlan ellenségnek tűntek, s öngyilkos gondolataim kezdtek támadni. Megkönnyebbülést akartam az érzelmi fájdalomból, majd kezdtem elhinni, hogy az öngyilkosság lenne ehhez az út.
Egyik éjjel, miközben a parkolóház felé sétáltam, azon a kis sárga papíron gondolkodtam, mely a zsebemben volt. Korábban a szén-monoxid mérgezés különböző módszereit firkáltam rá. Amikor odaértem az autómhoz, észrevettem egy laminált imakártyát az útburkolaton fekve, közvetlenül a vezetőoldali ajtó mellett. A címe így hangzott: "Ne add fel!"
A számban éreztem a sós könnycseppjeimet, miközben elolvastam. Annak ellenére, hogy azelőtt nem vontam be Istent az életem dolgaiba, most úgy éreztem, hogy Isten kinyúl értem azon az imakártyán keresztül. A következő reggelen felkerestem egy orvost. Tanácsadás és gyógykezelés után felépültem a betegségemből, majd néhány hónappal később egy lelkész Jézushoz vezetett. Az öltözőszekrényemen tartom azt az imakártyát emlékeztetőül arra, hogy Isten értékesnek tartja az életünket, és hogy ő "a sebzett lelkűeket megsegíti" (Zsolt 34,19).

Imádság: Atyánk, dicsérünk téged irgalmadért, amikor a betegség elrabolja egészségünket és reményünket. Ámen.

Ne add fel!


IMÁDKOZZUNK A MENTÁLIS BETEGSÉGEKBEN SZENVEDŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. Október 31. - 16:36:00
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. Október 31. - 20:42:40
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 01. - 10:10:43

2014. november 1. szombat

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.

Gal 5,22-25.

KIÉ VAGYOK?

Jézus mondta: Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is. (Jn 14,7)

Az egyik szomszédunk három hónapon keresztül folyamatosan barkácsolt, egy kinti játszóházat épített. A négyéves kisfia csatlakozott hozzá ebben az építési projektben, és együtt kalapáltak nagy élvezettel. Ahogy az apa, úgy a fia!
Amikor arra gondolok, hogyan utánozta ez a fiúcska az apját, eltűnődöm, vajon az én cselekedeteim, szokásaim, választásaim mennyire tükrözik vissza Mennyei Atyámat? Megkérdezem magam, vajon az engem ismerők felismernek-e bennem valamit az Atyából? Szavaim és tetteim felmutatják-e a Szentlélek befolyását az életemben? Visszatükrözi-e az életem Jézus tanítását? Hűséges, türelmes, szeretetteljes vagyok-e, nemcsak a jó napjaimban, de minden nap?
Ha a keresztyénségem "igazi", az én Atyámat fogom sugározni a körülöttem élők felé. Ez aztán egy jó kis kihívás - és felelősség is - mindannyiunk számára!

Imádság: Szerető Édesatyánk, hozzád akarunk hasonlók lenni. Segíteni akarunk másoknak téged jobban megismerni. Segíts azon munkálkodnunk, hogy minden szavunk és cselekedetünk téged sugározzon. Ámen.

Jézus az Atyát közvetítette az emberek felé; ezt én is megtehetem
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 01. - 16:19:20
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 02. - 04:10:30

2014. november 2. vasárnap

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.

2Tim 1,1-14.

A SZENTEK KÖZÖSSÉGE

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. (Zsid 12,1)

Szeretem mindenszentek vasárnapját, amikor a köztünk élt "szentekre" emlékezünk, akik már hazamentek a mennyei dicsőségbe. Ekkor felolvassuk az elmúlt évben hitben elhunytak neveit. A lelkészük lévén, gyönyörű emlékeim vannak sokukról, emlékek a történésekről, tapasztalatokról és imádságokról, melyeket együtt éltünk meg - szent percek voltak ezek. A jól megélt élet példái voltak ők, és én helyesnek tartom megtisztelni azok emlékét - ilyenek voltak szüleim és nagyszüleim is -, akik gazdagon hozzájárultak ahhoz, aki vagyok.
Talán azért is szeretem e napot, mert a keresztyén egyház azt hirdeti a világnak, hogy van egy dicsőséges mennyország, és Jézus az egyetlen igaz világosság, aki odavezet minket. Mi, akik hiszünk, bizonyosan tudunk olyan dolgokat, amelyeket a nem-hívők nem tudhatnak. Talán az úrvacsora miatt is szeretem ezt a napot, amikor erősödik bennem az apostoli hitvallásnak az a mondata: "Hiszem a szentek közösségét". Mindig az a határozott érzésem, hogy "a bizonyságtevőknek nagy fellege vesz körül". És ez annyira jó. Ezért szeretem ezt a vasárnapot.

Imádság: Drága Istenünk, segíts hálásnak lennünk azokért a hívőkért, akik előttünk jártak! Hadd kövessük élet-példájukat, hogy mások is Krisztushoz térjenek. Ámen.

Mindannyian minden nap közösségben vagyunk a "szentekkel".


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A HIT PÉLDÁJÁT JELENTIK NEKÜNK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 03. - 07:56:35

2014. november 3. hétfő

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

Mt 11,28-30.

VÉGTELEN EGYÜTTÉRZÉS

Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. (Lk 12,6)

Idős férjem látása egyre romlott, és gondozójaként a felelősségem egyre növekedett. Azt kezdtem érezni, hogy közben rólam mindenki teljesen megfeledkezik. Értettem én, hogy a férjem volt mindenki törődésének homlokterében, de egy bizonyos napon különösen úgy éreztem, engem csak az ő "tartozékának" tekintenek, nem pedig saját magamért értékelnek.
Aznap este a napi bibliaolvasásom és imádkozásom során nem kértem Istentől segítséget. Elalvás közben azonban egy gondolat jött elém: Jézus úgy becsül engem, mint senki más. Személyesen ismer és szeret. Egész életemben ezt tanultam, de ez volt az a pillanat, amikor igazán megértettem. Olyan vigasztaló és bátorító volt, és akkor jött, amikor a leginkább szükségem volt rá, hogy szembenézzek a várható kihívásokkal.
Most visszatekintve, csodálom Isten nagylelkűségét, ahogy helyreállította önbizalmamat és önértékelésemet. Ismerte szükségemet, és segített, mielőtt még kértem volna.
Mivel Isten végtelenül könyörületes hozzánk, mi is könyörületet gyakorolhatunk a körülöttünk élők felé. Ráhagyatkozhatunk Isten lelkére, hogy vezessen és irányítson minden szavunkban és cselekedetünkben.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy minden nap érezzük könyörületedet! Tégy érzékennyé mások kimondott vagy ki nem mondott szüksége iránt! Ámen.

A jóság, amit kapunk vagy adunk, Isten könyörületéről szól.


IMÁDKOZZUNK A BETEGGONDOZÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 03. - 10:07:28
Ámen.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 03. - 19:32:56
O0 X O0 Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 04. - 04:11:01

2014. november 4. kedd

Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: "Szomjazom." Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: "Elvégeztetett!" És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.

Jn 19,28-30.

NINCS SZÉGYEN, NINCS BŰN!

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Anyám fűtőberendezéseket szerelt össze, hogy eltartsa négy gyermekét. Hétvégeken a lerészegedésig alkohollal vigasztalta magát. Hét közben esténként elkeseredettségét a nadrágszíj suhogtatásával vezette le, ha mi gyermekek nem végeztük el a házimunkát, veszekedtünk vagy megkérdőjeleztük parancsait. Anya szorongása rossz választásokat eredményezett: egy goromba barát, elszigetelődés a szüleitől és testvéreitől, drog és alkoholfüggőség, amelyek végül hozzájárultak halálához.
Én is követtem útját, ami a szégyenteljes dolgok és a bűn mocsarába taszított. Az alkoholt és a drogot választottam a lelki és személyes fejlődés helyett, az elszigetelődést a közösség helyett. Másoktól inkább elvettem, mint adtam volna. Közben vágyakoztam a szabadulásra. Egy napon, egy hideg, szürke beton börtöncellában ülve rátaláltam a szabadulásra, amikor Jézus kereszthaláláról olvastam. Felismertem, hogy Jézus meg akar menteni rossz választásaimtól. A Megváltó utolsó szava "Elvégeztetett" azt jelenti, hogy meg vagyok váltva a bűntől és a bűn melléktermékeitől: a szégyentől és a szorongástól.
Ha ezt igazán hisszük, megszabadulhatunk a sérülésektől, a gátlásoktól, rossz szokásoktól, amelyek megakadályozzák, hogy olyan emberek legyünk, amilyennek Isten akar látni.

Imádság: Istenünk, segíts felfognunk, hogy Jézus halála és feltámadása által szabadok vagyunk a szolgaság igájától. Ámen.

Krisztusban szabadok vagyunk a szégyentől és a vétkességtől.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET A MÚLT HIBÁI TERHELNEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 04. - 17:13:10
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 04. - 19:44:48
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 05. - 06:39:16
014. november 5. szerda

Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.

Zsolt 139,5-10.

FELVÁLLALNI A VEZETÉST

Ha vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. (Mt 15,14)

Barátaimmal társastáncot gyakorolva, jól tudtuk a szabályokat: a férfi irányít, és a hölgy követi. Amerikai nőként felnőve persze azt gondolom, a nőknek soha nem kell alávetni magukat egy férfi dominanciájának. Mégis, miközben élveztem a vezetés és követés egymást kiegészítő szerepét a táncban, és azon gondolkoztam, hogyan akar Isten vezetni minket, rájöttem, hogy tévedtem, amikor én akartam meghatározó módon vezetni.
A társastáncban a férfi célja az, hogy képessé tegye partnerét szépsége, eleganciája és kecsessége kifejezésére. Figyelve a környezetre, meghatározza lépéseit, kezét gyengéden, de határozottan a hölgy hátán tartva irányítja őt. Nem felejtem el egyik partneremet, aki nem tudta kezét így, határozottan és céltudatosan tartani. Állandóan a vállam mögé pillantgattam, nehogy nekimenjünk valakinek. Egy olyan partnerrel azonban, aki magabiztosan vállalta a vezető szerepet, gondosan irányítva lépteimet, biztonságban éreztem magam, és élveztem a táncot.
Isten is vezetni akar, és nem uralkodni felettünk. Mivel Isten képmására teremttettünk, amikor átengedjük magunkat Isten szerető vezetésének, az ő szépségét és kegyelmét sugározzuk ebbe a félelmekkel teli, elveszett és zűrzavaros világba.

Imádság: Urunk, segíts úgy engednünk vezetésednek, hogy másokat is elvezethessünk szereteted igazságára. Ámen.

Isten vezetése határozott és biztos.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 05. - 19:49:56
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 06. - 04:16:07

2014. november 6. csütörtök

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat." Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: "Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?" Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem." "Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, menjünk el innen."

Jn 14,15-31.

SZERESD ISTENT ÉS AZ EMBERT!

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mk 12,30-31)

A tábori istentisztelet közelebb hozta egymáshoz a Jézus nevében összegyűlteket. A környezet nagyon egyszerű volt. Nem voltak kényelmes templompadok, hangosító berendezés, világítás. Sokféle felekezetből voltunk együtt. Azért gyűltünk össze, mert szerettük Istent, és hálásak voltunk Jézus Krisztusért.
Keresztyénnek lenni néha könnyebb, mint amilyenné tesszük azt. Az a feladatunk, hogy szeressük az Urat, Istenünket és felebarátunkat, mint magunkat. Amikor Istent szeretjük, szeretnénk őt jobban megismerni, és egy erősebb, személyesebb kapcsolatot kialakítani vele. Minél jobban ápoljuk az Istennel való közösséget, annál inkább munkálkodik bennünk a Szentlélek, és annál jobban szeretjük a másik embert. Ha minden keresztyén arra törekszik, hogy szeresse Istent és az embereket, képzeljük csak el, milyen csodálatos dolgokat tehetünk Isten országáért, és a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetéséért!

Imádság: Drága Istenünk, amikor életünk bonyolulttá válik, emlékeztess üzeneted egyszerűségére, hogy szeressünk téged és

Szeresd Istent és szeresd az embereket!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 06. - 21:00:14
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 07. - 07:13:13

2014. november 7. péntek

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.

Jak 5,13-20.

IMÁDKOZZ ÉRTEM!

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

Az elmúlt év nekem, és családomnak a megpróbáltatások és szenvedések időszaka volt. Bár általában egészséges életmódot folytatok, néhány negatív változást vettem észre egészségemben. A feleségem és a lányom ösztökélt, hogy keressem fel háziorvosunkat, és kérjek orvosi segítséget. Az orvos azután gyorsan meg is állapított jó néhány problémát: magas vércukorszint, urológiai rendellenesség, vérrögök, és megnagyobbodott szív. Tájékoztatott, hogy ezek a betegségek bármikor vaksághoz, agyvérzéshez és szívinfarktushoz vezethetnek.
Azonnal megkezdődött a gyógyszeres kezelés és a nagyon szigorú diéta. De ami sokkal fontosabb, kértem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem. Családom, barátaim, a gyülekezet tagjai, és távoli emberek is imádkoztak értem. És valóban, a meggyógyulásom a hit hatalmas példájává lett, még a más hitet valló barátaim felé is, beleértve az orvosaimat. Néhányan leveleket küldtek, azt írva, hogy "a hited segített a mi hitünk növekedésében". Az Úré legyen a dicsőség!
Az imádkozó hívő közösség szolgáló közösség. Amikor együtt imádkozunk, szeretetet, hitet, reményt, békességet és igazságot hozunk a világba.

Imádság: Istenünk, növeld hitünket, és segíts hirdetnünk, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, amit keresünk. Ámen.

A másokért mondott imádság hitünkről való erőteljes bizonyságtétel.


IMÁDKOZZUNK AZ ÉRTÜNK IMÁDKOZÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 08. - 09:09:27
Napi remény
 A változáshoz új gondolkodásmódra van szükség
2014. november 08. 03:00 - torokaron

    „Tudom, hogy már hallottatok róla, és meg is tanítottak titeket azokra az igazságokra, amelyek Jézusban öltöttek testet. Ennek megfelelően hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi természetet, amely már teljesen megromlott a saját rossz irányba vezető vágyai miatt. Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat, és öltsétek fel az „új embert”, akit Isten úgy teremtett, hogy őhozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen.” (Efezus 4:21-24)

Ahhoz, hogy az életedben változás történjen, új gondolkodásmódra van szükség. A hiányosságaid megváltoztatásához egy csatát kell megvívnod, ami szellemi harc. Ez a gondolataidban kezdődik, és a győzelem vagy a vereség is ott dől el.

Az Efézus 4:23 azt mondja, hogy „Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat”. Egészen addig nem fogsz megváltozni, amíg a gondolataid és a hozzáállásod nem változik. Éppen ezért nagyon fontos a napi csendesség. Az az idő, amit Isten szavának tudatos tanulmányozásával és imádkozással töltesz, szellemi megújulást hoz az elmédnek. Ha nem gyakorlod ezt, akkor nem lesz meg az erőd ahhoz, hogy meg tudj változni.

Tudod, hogy mi a teológiai megfelelője az „elme megújulása” kifejezésnek? A „megbánás”, ami szó szerint azt jelenti, hogy megújítod az elmédet.

A „megbánás” egy görög eredetű szó, metanoia, aminek az a jelentése, hogy megváltoztatod a gondolkodásmódodat: haláltól az élet felé, bűntől a megbocsátás felé, bűntudattól a szabad tudat felé, pokoltól a menny felé, az én utamtól Isten útja felé fordulni. A legjelentősebb változás az életedben akkor van, amikor megbánod a bűneidet és a megbánásból a megbocsátás és a tudatod szabadsága felé fordulsz.

Meg kell tanulnod a hiányosságaiddal kapcsolatban újféle módon gondolkozni. A hiányosságok gyakran rosszul kezelt erősségek, ami már önmagában is egy újfajta gondolkodásmód. Valószínűleg még sosem gondoltál erre így, de ez a megbánás! Ez az elme megújulása. A hiányosságaid gyakran olyan Isten adta erősségek, amiket rosszul használsz.

Meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. A Filippi 2:5 azt mondja, hogy „Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt!”.

Isten azt szeretné, ha megtanulnál úgy gondolkozni, ahogyan Jézus tette. Hogy teheted ezt? Hadd hangsúlyozzam mégegyszer: ez egy döntés. Döntened kell, és azt kell mondanod, hogy „Uram, Jézus mit gondolna erről?”. Minél jobban megtöltöd az elmédet Isten szavával, annál könnyebben megy majd ez.

Beszéljetek róla:

    Hogyan fogják azok a bántó, vagy segítő gondolatok, amelyek megtöltik a gondolataidat, megváltoztatni a hiányosságaidat?
    Milyen változásokat fogsz ma tenni a naptáradban, a kapcsolataidban vagy hozzáállásodban, ami meghatározza majd a szellemi megújulásodat?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 08. - 16:34:15
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 09. - 04:04:42


2014. november 9. vasárnap

Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé! Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben! Reszkess tőle, te egész föld! Szilárdan áll a világ, nem inog.
Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Zúgjon a tenger a benne levőkkel, vigadjon a mező és minden, ami rajta van. Ujjongnak majd az erdő fái az ÚR előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzék a földön.
Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Mondjátok: Segíts meg minket, szabadító Istenünk, ments meg, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged! Áldott az ÚR, Izráel Istene öröktől fogva mindörökre!
És az egész nép így felelt: Ámen! Dicséret az ÚRnak!

1Krón 16,28-36.

ISTEN MEGGYÓGYÍT

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! (1Krón 16,34)

Sok évvel ezelőtt visszahívtak a Mayo Klinikára, hogy másodszorra is veseátültetésben részesüljek. Két, hosszú ideig tartó vese dialízis időszak után egy évvel azelőtt kaptam meg a bátyám veséjét. Csak rövid ideig élhettem vele, mert a testem kivetette, és el kellett távolítani. Részlegesen elveszítettem a hallásomat is a kilökődés miatt. Ezután újra dialízisre kellett járnom.
Néhány héttel később egy második vesét kaptam. Egy olyan férfié volt, aki egy közép-nyugati városban halt erőszakos halált. Egy kártya volt a pénztárcájában azzal a nyilatkozattal, hogy halála esetén a testét orvosi célra fel szabad használni.
Majd 35 éve élek már ezzel az átültetett vesével, és azóta egészséges vagyok. Hálás vagyok a transzplantációért, és a donorért, aki még további boldog éveket ajándékozott nekem, csak azért, mert kész volt a tárcájában hordani azt a nyilatkozatot. Hiszem, hogy Isten gyógyított meg, és ezért minden nap hálát adok. Eljárok a városunk dialízis osztályára, hogy reményt és bátorítást vigyek a géphez kötött sorstársaimnak.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy szolgálatodra hívsz el minket minden nap. Ámen.

Ma hálát szeretnék adni Istennek az életemért
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 09. - 04:14:35

Napi áhítat

2014 - Áhítat, 2014. november 9. vasárnap

Olvasmány:
Neh 8,1–12

Van Bibliád. Olvasod is. De gondolkodsz rajta? Ke­­resel válaszadókat a kér­déseidre?

 Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vizi-kapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Ezsdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az ÚR adott Izráelnek.  A hetedik hónap első napján tehát odavitte Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat.  Fölolvasta azt a Vizi-kapu előtt levő téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet.  Az írástudó Ezsdrás erre a célra készült szószéken állt, mellette pedig jobb felől Mattitjá, Sema, Anájá, Úrijjá, Hilkijjá és Maaszéjá, bal felől pedig Pedájá, Misáél, Malkijjá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarjá és Mesullám állt.  Ezsdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép.  És amikor Ezsdrás áldotta az URat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá: Ámen! Ámen! Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az ÚR előtt.  Jésúa, Báni, Sérébjá, Jámín, Akkúb, Sabbetaj, Hódijjá, Maaszéjá, Kelítá, Azarjá, Józábád, Hánán, Pelájá és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt.  Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.  Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Ezsdrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez: Az ÚRnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok! Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait.  Majd ezt mondták nekik: Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!  A léviták így csitítgatták az egész népet: Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok!  Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket.
Magyarázat

Amikor a földön járt Ige (Jézus Krisztus) tanított (vagyis mondta az igét), akkor sem értették meg túl sokan. Hányszor magyarázott tanítványainak is, s földi munkája végeztével is csak azzal búcsúzhatott: többet már nem tehetek, majd a Lélek (Jn 16,12–13).
Vajon ezen fölbuzdulva mondják-e némelyek, hogy elég nekik az Ige (Biblia), arra semmi szükségük, hogy hirdessék is nekik? Ma igehirdetéses nap van. Kedves igehirdetők, tudjuk-e úgy magyarázni az igét, hogy abból megértés szülessen az igehallgatóban? Egyszer egy kedves, 70 körüli lelkipásztor tanárom mondta: Rég nem az a gondom, hogy ki tudok-e tölteni 45 percet, hanem hogy azt mondom-e el, amit Isten akar a gyülekezetnek. Ismerős még ez az alázatos izgalom? Vagy csak beszélünk az igéről ahelyett, hogy magyaráznánk? Kedves igehallgatók, az igét akarjuk még megérteni, vagy csupán X. Y. testvér stílusát elemezgetjük?
Aki így tesz, az tényleg nem tanult meg vágyni Isten szavára. Nem is érzi fontosnak a gyülekezetbe járást, mert nem tudja, mit jelent Krisztus teste. Számára az ott lévők csak emberek, akik hallgatják, ahogy egy ember beszél. A Biblia meg csak könyv. Egy jó könyv. Akár Isten szava. Csak az életükre nincs már hatással... /SzH/

Áldott szavad által, Uram, eltölt a remény:
Kapu tárul a jövőmre,
Bennem élsz, benned én.

Áldott szavad által, Uram, békéd száll reám,
Győzedelmes Jézus Krisztus,
Megtartóm, Kősziklám.

Áldott szavad által, Uram, eggyé lesz a föld.
Szeretetben, békességben
Téged áld, égi Hőst.
(Gerzsenyi Sándor. Énekeljünk az Úrnak!, 145)
Imaáhítat

Adjunk hálát Isten mindennél értékesebb
igéjéért! (Zsolt 19,8–12)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 09. - 09:08:07
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 09. - 16:09:08
Ámen.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 10. - 18:58:59
2014. november 10. hétfő

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

Róm 12,9-16.

MAGÁNYOS ÉRZÉS?

Egymással egyetértésben legyetek. (Róm 12,16)

Édesanyám meghalt, amikor négy év körüli voltam, így apa és dédnagymama nevelt fel minket a testvéreimmel. E különleges veszteség miatt mindig számkivetettnek éreztem magam az iskolában. Az életről alkotott szemléletmódom azonban gyökeresen megváltozott a hatodik osztályban. Addig soha nem találkoztam olyan osztálytárssal, aki elveszítette volna édesanyját. Mindig emlékezni fogok a reagálásomra, amikor meghallottam, hogy egyik osztálytársam felelés közben elmondta, hogy az édesanyja meghalt. Igyekeztem figyelmesen hallgatni, és magamba szívni mindazt, amit mondott. Emlékszem, mennyire örültem, hogy végre ismerek valakit, aki ugyanazt a veszteséget élte át, mint én. Ez az egyetlen élmény megváltoztatta bennem az édesanyám haláláról alkotott képet.
Azt hiszem, a lelki életünkben néha szeretnénk találni valakit, aki ugyanúgy érez Isten felé, mint mi. Otthon, az iskolában, vagy a munkahelyen azt szeretnénk, ha megértenének minket. A közösség egy hatalmas eszköz, amely felhasználható a másokkal való kommunikáció elősegítésére és Isten szolgálatára. Hálás vagyok, hogy Isten szeret minket, és megengedi, hogy mások a lehető legjobbkor keresztezzék utunkat.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy megengeded, hogy megosszuk életünket másokkal. Bárcsak hozzád vezetne a történetünk másokat! Ámen.

Isten ma is felhasználhat engem arra, hogy segítsek valakinek, aki egyedül érzi magát, vagy szükségben van.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI MAGÁNYOSNAK ÉRZI MAGÁT!

/ értem is. /
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 10. - 21:19:47
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 11. - 04:17:27

2014. november 11. kedd

A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára.
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.
Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés!
Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.)
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.)

Zsolt 62,1-9.

A LÉLEK NYUGALMA

Csak Istennél csendesül el lelkem. (Zsolt 62,1)

Amikor a tengerészetnél dolgoztam, nehéz felszereléseket és a hátamra szerelt ellátmányt kellett cipelnem. Nagy megkönnyebbülést jelentett, amikor végre engedélyt kaptam a teher lerakására. Hirtelen pehelykönnyűnek éreztem magam.
Ebben a világban kétféle terhet cipelünk: fizikait és lelkit. A fizikai terhek nyomasztóan hatnak ránk, kiszívják életerőnket és kimerítik testünket. A lelki terhek - aggódás, félelmek, fájdalmak - mentálisan és érzelmileg nyomnak le bennünket. A Zsolt 62,9 rámutat arra, hogyan tehetjük le lelki terheinket, és hogyan találhatunk nyugalmat.
Hogyan léphetünk be a zsoltáros által megfogalmazott lelki megnyugvásba? Istennel való kapcsolatunkon keresztül. Bízva Istenben, és imádságban kiöntve szívünket neki, vigaszt, lelki nyugalmat és szabadságot nyerünk félelmeinktől és aggodalmunktól. Akkor letesszük terheinket, és könnyedén, felfrissülve, felbátorodva megyünk tovább utunkon.
Ne feledjük, Isten már ismeri, mi van a szívünkben; ezért amikor Istenhez imádkozunk, nem azért tesszük, hogy tájékoztassuk őt a gondjainkról és terheinkről, hanem hogy azokat az Úrra helyezzük, és ne magunknak kelljen cipelni.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy teljes mértékben éljünk az általad kínált lehetőséggel. Csendesítsd le lelkünket, és emlékeztess bennünket, hogy amikor a te erőd által megnyugszunk, semmi sem rendíthet meg bennünket. Ámen.

Isten arra hív, hogy rá helyezzük terheinket.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 11. - 09:21:19
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 11. - 21:43:27
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 12. - 20:18:55
LÓT ÉS CSALÁDJA


"És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött." 1Mózes 13,11

 

Lót maga választotta életét, körülményeit. Feltekintett, és meglátta, hogy hol van a jó föld, a jobb legelő, és elhatározta, megszerzi magának. Az ember szabja meg, hol akar lakni, körülnéz, és megtalálja a legmegfelelőbb helyet. A hívő ember egyre beljebb kerül a világba, és a világ beszűrődik az életébe. Lót lépésről lépésre közeledett Sodomához, és mindig egy darab világ folyt be az életébe, míg át, meg át nem járta teljesen. Családja már csak a beszűrődő világot kapta. Szomorú, ha nincs belső tartalma a hívő életnek. Minél több korlátot állít a hívő ember háza népének, annál biztosabban át fogják azt törni. Isten országa nem tilalmakból áll. Annak tartalma van. Nekünk több, erősebb életünk, tisztább örömünk van, mint amit a világ adhat. Gyermekeiddel ismertesd meg az Úrral való életnek az örömét, a jobbat, a többet, a különbet! Jézus nem azt kérte: Atyám, vedd ki őket e világból - hanem hogy "őrizd meg őket a gonosztól" (Jn 17,15). A hajó a vízen van, de a víz nincs benne. A világban élsz, de a világ ne legyen benned! Isten gyermeke legyen szent, nagyon örömteli, de nagyon határozott Isten dolgában. Amikor Lót szólt a családjának, hogy Isten elveszti ezt a várost, viccnek vették. "Az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna." Nem szokták a szádból való Igéket komolytalanul venni? Nem úgy vagy, mint Lót, hogy gúny tárgya az, amit mondasz? Talán Lót is mondogatta: az Úr, az Úr, de az élete rácáfolt. Ha nem veszed szentül az Igét, a családod sem fogja. Ha nem veszed halálos komolyan, amit Isten mond, és nem teszed meg - ne várd, hogy a tieid megtegyék
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 14. - 18:22:11
Azt mondja az írás Lótról, hogy naponta gyötörte az ő igaz lelkét.
Én úgy érzem Lót Istenfélelme több volt az üres szavaknál.
Isten előtt igaznak bizonyúlt, ha kiragadta a gonoszok közül.
Csak úgy érdekességként írom. :szelid:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 14. - 20:35:38
De valahogy a családjában nem volt tekintélye.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 15. - 04:22:07

2014. november 15. szombat

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4,4-7.

FELJEGYZÉS

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. (Zsolt 120,1)

Számát sem tudom azoknak az eseteknek, amikor a zsoltáros tapasztalata az imádsággal kapcsolatban rám is igaz volt. A meghallgatott imádságok feljegyzése segít nekem, hogy könnyen és gyorsan visszaemlékezzek azokra az esetekre, amikor Isten félreérthetetlenül igent mondott.
A meghallgatott imádság számontartása fontos, mert bátorításra van szükségünk a mindennapokban. A legjobb bátorítás az, amikor visszaemlékezünk a jó dolgokra, amiket eddig tett velünk Isten. Ahogy Isten hűséges volt a múltban, ugyanúgy hűséges lesz ma és holnap is. Isten nem változik. Isten nem megbízhatatlan.
Bármilyen nehézséget kell is megtapasztalnunk a mai nap folyamán, Isten elé vihetjük. Amikor Teremtő Istenünkhöz kiáltunk, ahogyan a zsoltáros is tette, Isten meghallgatja imádságunkat. Teljes bizonyossággal hihetjük, hogy Isten válaszolni is fog rá.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts emlékezni és hálát adni mindazért, amit életünkben véghezvittél. "Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe." Ámen. (Lk 11,2-4)

Isten hűséges és válaszolni fog, amikor segítségül hívjuk.


ADJUNK HÁLÁT ISTEN HŰSÉGÉÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 15. - 15:48:32
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 15. - 19:45:18
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 17. - 07:24:42

2014. november 17. hétfő

Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Ef 4,25-32.

MEGZABOLÁZOM SZÁMAT

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. (Ef 4,29)

Évekkel ezelőtt befogadtam egy kutyát, ami nagyon félt az idegenektől. Bármikor, ha az állatorvos megvizsgálta, szájkosarat tett rá, nehogy megharapja. Bizonyos esetekben én is azt kívánom, bárcsak valaki rám is rakna egy szájkosarat - például amikor leszidtam egy nőt, aki hangosan beszélt a mobilján. A Zsolt 39,2 jutott eszembe: "Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat." Ha a zsoltárosnak volt önuralma csukva tartani száját, akkor nekem miért nincs?
Még ha sikerül is csendben maradnom, forrongok magamban. Ez is bűn, mert bármikor kitörhet. Megtanultam, hogy Istennel való sok párbeszédet kíván, ha beszédemben tartózkodni akarok a bűntől. "Uram, tégy zárat a számra!" (Zsolt 141,3) - imádkozom gyakran. Akármikor idegesít valami, arra kérem Istent, hogy csendesítsen le, és adjon erőt kedvesnek lennem. Sajnos, még mindig kicsúsznak mérges szavak a számon. Néha bántó hangnemet engedek meg. De az Istennek elkötelezett lelkem arra buzdít, hogy megbánjam bűneimet és bocsánatot kérjek. Azután, arra kérem Istent, hogy erősítse meg elhatározásomat, hogy legközelebb kedvesen és önuralommal tudjak beszélni, ha a düh vagy keserűség megpróbál uralni.

Imádság: Drága Mennyei Atyánk, hadd legyenek szavaink a jóság, a kegyelem és a szentség eszközei! Ámen.

Isten szeretete a dühösködés helyett kedves szavakat ad szánkba.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÖNNYEN DÜHBE GURULNAK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 18. - 10:13:30


2014. november 18. kedd

Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani." Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki: "Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt - bizonyságul nekik!" Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.

Mk 1,40-45.

RÉSZVÉT

Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" (Mk 1,41)

Sok évvel ezelőtt egy szomszédom tragikus balesetben elveszítette egyik gyermekét. Nem ismertem jól, de mivel a gyermek ilyen szörnyű körülmények között halt meg, napokig sírtam. Végül néhány hét elteltével írtam egy levelet a szomszédomnak, és meglepett, hogy választ is kaptam rá. Azt írta, hogy az olyan üzenetek, mint az enyém is, egy kis napfényt hoznak a borús napjába. Azóta minden évben írok pár sort neki a gyermeke halálának és születésének évfordulójára.
Egyik véletlen találkozásunkkor megölelt a szomszédasszonyom, és azt mondta: "Soha ne hagyd abba a levelek küldését! Mindenki más már elfelejti." A háláját fejezte ki ezzel, hogy még sok évvel a tragédia után valaki megosztja vele a gyászát, amit ő soha nem fog tudni elfelejteni.
Jézus egy olyan ember volt, aki átérezte, mi a gyász, és arra tanított, osztozzunk mások fájdalmában. Néha ez a részvét olyan egyszerű, mint egy ölelés, egy üzenet, odafigyelő fülek, és Jézus szeretete.

Imádság: Könyörületes Istenünk, ismered fájdalmainkat. A kegyelmed által léphetünk tovább, amikor az élet fáj. Köszönjük gyógyító érintésed. Ámen.

Jézus arra hív, hogy részvétet mutassunk.


IMÁDKOZZUNK OLYAN SZÜLŐKÉRT, AKIK GYERMEKÜKET GYÁSZOLJÁK!


Mennyei Atyám! Én  a kollegámért imádkozom, óriási veszteséget kell átéljen. Sokszor nem is tudja, hogyan hordozhatja, mert nem ismeri a Te csodálatos vigasztalásodat. Tégy engem Uram a Te vigasztalásod átadójává, akkor is amikor ő ellenségesen viselkedik. Emberi ésszel felfogni egy ilyen veszteséget nem lehet, de szeretnék adni abból a szeretetbúé. amelyből Te adtál nekem. Minden áldás, és magasztalás Téged illet Uram. Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 18. - 11:48:10
Ámen!  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 18. - 17:19:44
O0 x O0 Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 19. - 04:20:11


2014. november 19. szerda

A karmesternek: Dávid zsoltára. Dicsérlek téged, Istenem, ne maradj néma!
Mert bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem.
Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem.
Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom.

Zsolt 109,1-4.

IMÁBAN

De én imádkozom. (Zsolt 109,4)

Amikor először bukkantam erre az igére, majdhogynem sokkolt. Akkoriban nagyon aggódtam egy barátom miatt. Komolyan imádkoztam érte, és őszintén bevallom, kíváncsi voltam, vajon mennyire lehet az ima segítség egy olyan nehéz helyzetben. Akkor olvastam ezt az igét.
Amitől nagyon figyelemre méltó ez az ige, az a megelőző néhány vers. Habár nem Dávid írta az összes zsoltárt, ezt nagy valószínűséggel ő írta. Az első néhány sorban a zsoltáríró szörnyű, sőt félelmetes dolgokról ír. Azt mondja, hogy gonosz és csaló emberek hazugságokat terjesztenek róla. A gyűlölet szavaival veszik körül őt. Ok nélkül támadnak rá. A barátsága ellenére sokféle dologgal vádolják. Azután azt írja: "De én imádkozom."
Dávid nyugodtan felvehette volna a harcot velük. Hatalmas harcos volt. Elítélhette volna őket, hisz király volt. De mit választott ehelyett? Az imádkozást. Dávid, a katona és király, az imádságot tartotta a leghatékonyabb fegyvernek az ellenségeivel szemben. Milyen csodálatos példa ez az életünk számára!

Imádság: Drága Mennyei Atyánk, köszönjük az imádság kiváltságát. A körülményektől függetlenül segíts az imádság embereinek lennünk! Fiad nevében kérünk. Ámen.

Ha bajban vagyunk, az ima a legjobb megoldás.


IMÁDKOZZUNK AZ ELLENSÉGEINKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. November 19. - 09:31:07
Amen!!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 19. - 09:44:28
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 20. - 19:37:25

2014. november 20. csütörtök

Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

Ézs 55,6-11.

MELYIK ÚT?

Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Jn 15,12)

Kétszer is azt álmodtam, hogy egy kétsávos úton haladtam az autómmal, amikor a sávomban egy autó jött velem szemben. A másik sávra néztem, és észrevettem egy másik kocsit, ami mellettem haladt. Én voltam a rossz sávban.
Amikor felébredtem, az álmomon gondolkoztam. Eszembe jutott, amikor először vezettem Jordániában. Habár tudtam, hogy ott az autók az út jobb oldalán haladnak, mégis elfelejtettem. Egyszer egy emelkedőn a közlekedési lámpához érkeztem, ahol rengeteg autó állt velem szemben, a lámpa váltására várva. Megijedtem, és gyorsan megfordultam.
Végül megértettem az álmomat. Az Ézs 55,6-11-t olvasva, ami az aznapi Csendes Percek bibliai szakasza volt, a pillanatnyi hitbeli harcaim ötlöttek fejembe. Isten útja teljesen más, mint az enyém. Azt kívánom, bár tudnám követni a jánosi parancsot - "Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket." (Jn 15,12) -, de könnyen visszacsúszok a régi ismerős ösvényekre. Isten azonban visszasegít a helyes útra. Minél jobban próbálok Istenhez közelebb kerülni, annál inkább figyelek a Szentírásra. Isten szava szent ígéret: "Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek." (Jn 15,7)

Imádság: Istenünk, köszönjük gondoskodásodat és vezetésedet. Segíts nyitottnak lennünk ígéreteidre és parancsaidra! Ámen.

Ha a Szentírásra figyelünk, közelebb jutunk Istenhez.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 20. - 21:08:53
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 21. - 07:03:12


Napi áhítat
Isten terve jóra fordította
2014 - Áhítat, 2014. november 21. péntek

Olvasmány:
1Móz 50,15–23

Isten a rosszból is jót tud kihozni, ha van bennünk belátás, változásra hajlandóság és jóakarat.

 Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: Hátha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk!  Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt:  Ezt mondjátok Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki.  Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte és ezt mondták: Szolgáid vagyunk!  De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én?  Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.  Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vígasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.  József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József,  és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákirnak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József.
Magyarázat

A történet József és testvérei kapcsolatának rendezéséről szól. Egy viszontagságokkal, bűnökkel terhelt időszak szép és tanulságos befejezéséről olvashatunk.
Már az 1Móz 45,1–7-ben láthatjuk, hogy Jó­zsef megismerteti magát testvérievel, és már ak­kor nyilvánvalóvá lett, hogy a testvérek részéről elkövetett gonosz cselekedet Isten jóra fordító munkája által áldássá vált. De úgy látszik, a kapcsolat a testvérek között nem lett rendezve, mert miután meghalt Jákob, az apa, a testvérek nyugtalanságot, félelmet éreztek. Először apjuk parancsára hivatkoztak: apánk azt parancsolta halála előtt, kérjetek Józseftől bocsánatot. Most a félelem és a bűntudat nyomása alatt megteszik: odamennek (készség), leborulnak előtte (alázat), és ki­mondják: Bocsásd meg! Sokszor szinte varázsszóként hat ez a két szó! Kapcsolatok változnak, viszonyok rendeződnek. Ezek után József szívében a bosszúnak semmi nyoma, helyette sírva fakad, szívükhöz szólóan beszél velük.
Rendezzük rendezetlen kapcsolatainkat! Sokszor érnek bennünket igazságtalanságok, sértések és árulások. Ha kell, kérjünk bocsánatot, vagy bocsássunk meg másoknak! Isten mindent a javunkra fordíthat, személyiségünket formálhatja általuk! /NT/

Elfogadhatod a múltat. Istennek egy bűn, egy cselekedet, egy döntés sem elég nagy részedről, hogy ne tudná kezelni vagy jóra fordítani (Róm 8,28). ...
Örülhetsz a jelennek. Semmi szükség a „mi lett volna, ha...” című játékot játszani. A múlt meg van bocsátva és elmúlt, a jövő pedig Isten mindenre képes kezeiben van, tehát szabadon összpontosíthatsz a jelenre. ...
Várakozással nézhetsz a jövő felé. Még ha hibákat is követsz el ma, Isten akkor is irányítása alatt tartja a jövődet. A Lélekben járva teljes életet élhetsz, anélkül hogy attól kellene félned, olyan hibákat követsz el, amelyek miatt kikerülsz Isten irányítása alól. Még akkor is, ha a dolgok szörnyen állnak, bízhatsz benne, hogy Isten akkor is véghezviszi az ő isteni tervét az életedben. (Jon Walker)
(Nagy Tibor)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 21. - 07:22:06

2014. november 21. péntek

Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok.
Ezt mondja az ÚR, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át,
aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses:
Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.
Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,
a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.

Ézs 43,15-21.

EGY JOBB JÖVŐ

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. (Ézs 43,18-19)

Miközben a kínai Jangce folyón hajóztunk, idegenvezetőnk a mellettünk elsodródó régi cipőkre hívta fel figyelmünket. Az ottani szokás szerint, ha valaki betegség, munkanélküliség, válás, vagy bármi más miatt szenved, régi cipőjét a folyóba dobja, így engedve el a múltat és annak fájó emlékeit. Reményük szerint az új cipővel egy jobb jövő felé haladnak majd.
Ézs 43,18-ban az Úr arra biztatta szomorú és száműzött népét, hogy engedjék el a múlt bánatát, s helyette bízzanak az Úrban, aki egy új helyre fogja vezetni őket. Isten segítségével megújulhatunk. Válásom után az elutasítás gyötrelmes érzésével küzdöttem, nem értettem, miként hozhatna ki ebből az Úr jót. Az ige azonban felbátorított, hogy higgyem: Isten egy jobb életre fog vezetni. Amint elkezdtem bízni és engedelmeskedni, az Úr friss örömmel és új célokkal ajándékozott meg. Isten arra kér, hogy tanuljunk hibáinkból, de ne éljünk a múlt fájdalmában.
A Róm 6,4-ben Pál írja: "Amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk." A megújult élet felé teszünk lépéseket, ha naponta elfordulunk a csüggedés kísértésétől, és reményünket Istenbe vetjük.

Imádság: Urunk, segíts, hogy megbocsátásod és vezetésed fényében el tudjuk engedni a múlt vereségét és vétkét. Ámen.

Jézus mindent újjá tud teremteni (Jel 21,5).


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A VÁLÁS KÜZDELMEIT ÉLIK ÁT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 22. - 04:12:56

2014. november 22. szombat

Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.
Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.

Zsid 5,7-14.

LELKI NÖVEKEDÉS

Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el. (1Kor 3,2)

Diákkoromban a szomszéd gyerekek "Didi"-nek szólítottak (ami "nővért" jelent). Néhány év múlva "Aunty" azaz "néni" lettem, ami egy idősebb személyt jelöl, például egy anyát. Nem szerettem ezt a megszólítást, mert arra emlékeztetett, hogy öregszem. Néhány évvel később ráadásul egy másik államba költöztem, ahol néhány gyerek jóvoltából a "Granny" azaz "nagyi" nevet kaptam. Nemsokára rájöttem, hogy ebben az államban a lányokat már tizenévesen férjhez adják, s így negyvenes éveik elejére már nagyszülők lesznek. Így hát kegyesen elfogadtam az új nevemet, bár azért időbe telt. Az idő múlásával a rólam másokban kialakult kép folyton változott, miközben én semmi különösebb erőfeszítést nem tettem ezért.
A lelki érettség eléréséhez azonban szükség van erőfeszítéseinkre és odafigyelésünkre. Isten családjába beleszületve elkezdünk lelkileg növekedni, ha éhezzük Isten Igéjét, rendszeresen elmélkedünk azon, és alkalmazzuk azt saját életünkre. Az Isten szavának tiszta teje, majd szilárd eledele segít a gyermekkorból felnőtté, majd végül érett keresztyénekké válni. Az út során lépésről lépésre egyre jobban hasonlítunk Jézusra.

Imádság: Istenünk, szeretnénk növekedni a hitben és Jézushoz hasonlóvá válni. Kérünk, segíts minket ebben! Ámen.

Hogyan válik láthatóvá lelki növekedésem a körülöttem élők előtt?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. November 22. - 11:28:32
Amen.Ez nagyon jo!Megszivlelendo!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 23. - 08:25:44
 A csata, amiben győztesnek születtél
2014. november 23. 03:09 - Habakuk

,,mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van" ( ' János 4:4b)

Arra születtél, hogy csatába indulj, bár sosem kérted hogy így legyen. De mielőtt megszülettél, és sokkal később is miután meghaltál egy kozmikus csata zajlik az egész univerzumban. Nem tudsz megszökni Isten és a Sátán csatája elöl, a jó és a rossz csatája elől – még ha nem is tudod, hogy léteznek.

Fontos tudnod hogy Isten és a Sátán nem egyenlő ellenfelek. Isten messze hatalmasabb minden tekintetben. Egy napon Isten teljesen eltörli a Sátánt a világból. De addig Isten választási lehetőséget ad nekünk arra, hogy melyik oldalon helyezkedjünk el.

Az emberek rendszerint a gyalogos szerepet töltik be ebben a kozmikus csatában. A Sátán képtelen megsebezni Istent. Mit tudsz csinálni amikor nem tudsz megsebezni valakit ? Megsebzed a gyermekét. Tehát a Sátán utánad fog eredni.
Az a rossz hír, hogy csatára születtél. De van jó hír is: Arra születtél, hogy megnyerd a csatát. A Biblia azt mondja : ,,mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van” (1 János 4:4b)

A Sátán nem aggódik érted. Azért aggódik aki benned van – Isten miatt.

A Szent Szellemmel, aki benned él, nem kell tartanod a Sátántól, mert a csata nyertes oldalán állsz. Mostantól ezek fényében éld a mindennapokat.

Beszéljetek róla:

Hogyan fogja ez az igazság tudata megváltoztatni az élted ebben a szellemi harcban?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 24. - 04:10:43

2014. november 24. hétfő

Amire Izráel törekedett, azt nem érte el. A kiválasztottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményíttettek, ahogyan meg van írva: "Adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig." Dávid is ezt mondja: "Asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyeszd meg egészen."
Kérdem tehát: azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla! Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékennyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Nektek, pogányoknak pedig azt mondom: ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékennyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

Róm 11,7-16.

ÚJ LEHETŐSÉGEK

Nektek, pogányoknak pedig azt mondom: ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat. (Róm 11,13)

Nemrégiben egy igen fontos utazásra és találkozóra készültem nemzetközi partnerekkel. A találkozót már hónapokkal előre megterveztük, de az időjárás hirtelen megváltozása minden tervünket meghiúsította. A járatokat törölték, s nyilvánvalóvá vált, hogy a találkozót a tervezett időpontban nem lehet megtartani. Csalódott voltam. Később azonban rájöttem, hogy az utazás elhalasztásával több időm marad a családom számára. Ajándékként tekintettem erre a lehetőségre, és örültem neki.
Pál apostol is megtalálta a módját, hogy a legtöbbet hozza ki egy megváltozott helyzetből. Mikor Izraelnek elkezdte prédikálni az evangéliumot, rengeteg akadályba ütközött. Saját népe elutasította a Jézusról szóló jó hírt. Ám ez nem állította meg Pált. Nem vesztette el a reményt, hogy Izrael Istenhez fog fordulni. Valójában egy új lehetőséget látott meg - hogy a nem-zsidóknak prédikálja az evangéliumot. Abban az időben ez forradalmi gondolatnak számított. Pál a pogányok apostolának tartotta magát. Mint tudjuk, ez a hozzáállás megváltoztatta az egész világot és a keresztyén világ térképét. Az egész akkor ismert világ hallotta a Jézus Krisztusról szóló örömhírt.

Imádság: Istenünk, engedd, hogy az akadályokban felismerjük a lehetőségeket! Vezess minket Szentlelkeddel, hogy olyan merészen cselekedjünk, mint Pál apostol! Ámen.

A mai akadályokban milyen lehetőséget látok az evangélium továbbadására?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 24. - 04:14:00
A sátán valóságos    „Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak.” (Efézus 6,12)

Van egy ellenséged – és ő nem az, akire gondolsz. Nem az, akivel versenyzel a munkahelyeden. Nem a házsártos szomszéd. Nem a volt házastársad. Nem az a csoport a közösségeden belül, akik nem bibliai módon helyezkednek veled szembe. Az ellenséged egyáltalán nem „test és vér”.

„Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak.” (Efézus 6,12)

A te harcod a Sátánnal van.

Annak, hogy olyan gyakran kedvtelenül és legyőzve kullogunk, az egyik oka, hogy nem igazán értjük kivel is állunk harcban. Nem tudjuk, hogy ki is a valódi ellenségünk. A gazdaságot, a politikai pártokat, emberek egy csoportját, vagy azt az embert vádoljuk, akit az utcában ki nem állhatunk.

Mindenkit vádolunk, csak azt az egyet nem, akit a Biblia tolvajnak és hazugnak mond, aki azért küzd, hogy tönkretegyen bárkit, aki szereti és követi Jézust.

Ahhoz, hogy győzedelmes legyél az életedet lehúzó dolgokban, el kell kezdened a megfelelő ellenséget támadni.

Amikor megteszed, azaz a valós ellenséged, a Sátán ellen vívsz csatát, tartsd észben ezeket az igazságokat:

    Nem vagy Sátán súlycsoportjában. Ez olyan, mintha gumilövedékkel támadnál egy csatahajóra. Jézuson kívül nincs más reményed arra, hogy a Sátán életedre gyakorolt befolyását legyőzd.
    Sátán mindenkit használ. Sátán a keresztények és a nemkeresztények fejébe is helyez gondolatokat. Időnként mindannyian Sátán játékszerei lehetünk. Védelmezd magad Isten páncéljával. (lásd Efézus 6,10-17)
    Nem minden jó, ami szellemi. Van szellemi világosság és van szellemi sötétség. Ne dőlj be a hazugságnak, hogy bármilyen út, ami Istenhez vezet megfelelő. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem megy az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)
    Sátán nem „fair játékos”. Sátán nem tud lecsapni, ezért inkább elkedvtelenítő és nyomasztó ötletekkel tölti meg az elméd. Rajta kell kapnod cselekvés közben, és tudatnod kell vele, hogy tudod honnan jönnek ezek a gondolatok, és kérned kell Jézust, hogy segítsen.

Sátán valóságos. Ő az az ellenség, aki folyamatosan rombolta az életedet. De itt a jó hír: Jézus ellen nincs esélye!

Beszéljetek róla:

    Kit tartottál az ellenségednek? Mik voltak azok a gondolatok, amik tudod, hogy a Sátántól voltak mostanában?
    Mit fogsz tenni, hogy megtámadd ezeket a gondolatokat az elméd védelme érdekében?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 25. - 08:14:44
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 25. - 17:34:10
2014. november 25. kedd

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.

2Kor 1,3-5.

SZOKATLAN EDÉNYEK

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. (2Kor 4,7)

A legutóbbi munkatársi csendesnapunkon előadónk arra kért minket, hogy emlékezzünk vissza egy olyan időszakra az életünkben, amikor Isten kegyelmének egy "szokatlan edényével" találkoztunk. Ez a kérdés eszembe juttatta néhány évvel ezelőtti élményemet, mely igen fontos esemény volt lelki életemben.
Egy kávézóban ültem a barátnőmre várva. Baseball sapkát viseltem, hogy valamelyest leplezzem a kemoterápia miatt elvesztettem a hajam látványát. Egy fiatalember lépett az asztalomhoz: "Megkérdezhetem, kezelés alatt áll?" Igennel feleltem, mire ő: "Az anyukám is." Röviden elbeszélgettünk a betegségem történetéről, majd így szólt: "Remélem, jobban lesz."
Ettől a találkozástól kezdve arra törekedtem, hogy megszólítsak minden olyan személyt, aki nyilvánvalóan rákos beteg, s lehetőséget adjak neki a diagnózisa és a kezelése történetének elmesélésére. Az ő történetük ajándék és kegyelem a számomra. Mindig mondok egy imát ezekért a bátor emberekért.
Ez a fiatalember Isten kegyelmének szokatlan cserépedénye volt számomra. A találkozásunk óta remélem, hogy én is ilyen edény lehetek mások számára.

Imádság: Istenünk, köszönjük azokat, akik kegyelmedet közvetítik számunkra. Hadd lehessünk mi is ilyen eszközök mások felé. Ámen.

Készen állok arra, hogy megmutassam Isten kegyelmét azoknak, akiket ma az utamba küld.


IMÁDKOZZUNK A KEMOTERÁPIÁS KEZELÉS ALATT ÁLLÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 25. - 17:39:46
Ez ma nekem szóló közvetlen üzenet a mi Hatalmas Isten-Atyánktól!

Napi áhítat
Melyik a legnagyobb csoda?
2014 - Áhítat, 2014. november 25. kedd

Olvasmány:
77. zsoltár

A legnagyobb csoda, ha változnak, ha jóra változtat Isten.

 A karmesternek, Jedútúnnak: Ászáf zsoltára.
 Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám.
 Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni.
 Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. (Szela.)
 Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom.
 Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön.
 Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem:
 Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jóakarata?
 Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre?
 Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? (Szela.)
 Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a Felséges jóindulata.
 Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira.
 Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon.
 Szent a te utad, Istenem! Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk?
 Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel.
 Megváltottad hatalmaddal népedet, Jákób és József fiait. (Szela.)
 Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek, és megremegtek, a mély vizek is reszkettek.
 A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilaid pedig cikáztak.
 Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld.
 Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott.
 Mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által.
Magyarázat

Versenyre kelhetnek a bibliai és mai történetek, hogy kitűnjön, Isten melyik tette a legcsodálatosabb. Neked melyik a kedvenced Is­ten igéjéből? Van saját megtapasztalásod, mely a hitedet megerősítheti, és talán másokét is?
A mai igeszakaszban sok nagyszerű eseményről olvasunk, mint például erőtől, ha­talomtól megremegő vizek, mennydörgés, villámok, földrengés. De ezeknél van számomra megdöbbentőbb is. Hogy imádkozni kezd egy ember panasszal – lehet, hogy veled is így van a mai napon –, és kiönti minden keserűségét, de Isten gondolatról gondolatra meglátogatja és megvigasztalja őt. Nem nagyobb csoda ez, mint a tenger habjai feletti uralom? És ma is meg­történhet. Most is van hatalma a Minden­ha­tónak arra, hogy téged végighallgasson – mert ehhez is nagy erő és türelem kell –, megértsen, és emlékeztessen, ki is vagy te, és ki is ő valójában. Se­gít eszedbe juttatni, hogy miken mentél át vele, hogy milyen kilátástalan helyzetekből szabadított meg.
Emlékezz, gondolj vissza cselekedeteire, és meríts reménységet a jövőre: ő veled van, ha nagy vizeken is kell átkelned. /BD/

Látod eme csodát?
Látod ezt a szépet,
ezt a gyönyörű kéket!?
Gömbjében bölcsője
a csoda, az élet!
...
És itt élek én is!
De a legnagyobb csoda,
nem az hogy élek,
hanem ami bennünk van,
a rejtélyes emberi lélek!
A tudat! Mi több,
maga a gondolat,
az a legnagyobb varázslat!
(Engler Attila: Varázslat)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. November 25. - 18:39:05
Amen!!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 25. - 21:58:17
:like: Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 26. - 07:52:59

2014. november 26. szerda

Miközben ezeket mondta nekik, íme, egy zsinagógai elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: "A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog." Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában: "Ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok." Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: "Bízzál, leányom, hited megtartott téged." És meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat meg a zajongó sokaságot, így szólt: "Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik." Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felébredt. És híre ment ennek az egész vidéken.

Mt 9,18-26.

GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS

Bízzál leányom, hited megtartott téged. (Mt 9,22)

Néhány évvel ezelőtt megbetegedtem, és az orvosok azt mondták, tudják kezelni a tüneteimet, de az állapotom sohasem lesz a régi. Állandóan a helyzetemmel foglalkoztam, miközben enyhülést kerestem.
Végül elbátortalanodtam és a Bibliámhoz fordultam vigasztalásért. Elkezdtem olyan bibliai történeteket keresni, melyek betegségről és gyógyulásról szólnak. Az egyik történet egy nőről szólt, aki hitte, hogy ha csak megérinti Jézus ruhájának a szegélyét, meggyógyulhat. Erős hite arra késztette, hogy kövesse Jézust, és megérintse ruháját. Mikor megtette, Jézus azt mondta neki, hogy a hite gyógyította meg.
Példaként tekintettem erre a történetre Máté evangéliumából, és elkezdtem gyógyulásért imádkozni, követve Jézust imádságban. Elképzeltem, hogy megérintem a ruhája szegélyét, és meggyógyulok. Nem gyógyultam meg azonnal, de idővel megváltozott a helyzethez való hozzáállásom. Befejeztem a magam körül való forgolódást, és kértem Jézust, hogy használjon eszközként az ő munkájában.
Végül tüneteim kezelhetőbbekké váltak, és mára eltűntek. Azt mondják az orvosok, hogy aki olyan egészségi állapotban van, mint én, átélhet ilyen spontán gyógyulást, de én hiszem, hogy a gyógyulásom az Úrtól jött.

Imádság: Istenünk, köszönjük neked a Bibliát, amely vezet és ösztönöz minket. Ámen.

Melyik bibliai történet segített már át egy nehéz időszakon?


IMÁDKOZZUNK AZ ORVOSOKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. November 26. - 14:55:30
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 26. - 15:45:57
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 27. - 07:25:00
Napi áhítat
Önállóság szemben a segélykéréssel
2014 - Áhítat, 2014. november 27. csütörtök

Olvasmány:
Lk 1,46–55

Magunktól kell segítséget kérni Istentől. Ebben önállónak kell lennünk.

 Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat,  és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,  mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,  mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,  irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.  Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.  Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.  Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.  Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,  amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.”
Magyarázat

Gyermekkorunktól vágyunk az önállóságra, hogy a magunk akaratából azt tehessük, amit igazán szeretnénk. Sokszor öröm tölt el, ha valamit önállóan, saját erőnkből, külső segítség nélkül sikerül megvalósítani, különösen a fiatal felnőttkor hajnalán. De nem mindig van ez így.
Mária, a nagykorúság küszöbén álló tiszta életű hívő olyan mély létkérdésekkel került szembe, ahol az öntudat és önbizalom kérdései eltörpültek a pusztulás kiáltó veszélye mellett. Terhességével árnyék borult múltjára, jelenére és jövőjére. Bizonytalanná vált erkölcsi megítélése (paráznaság vádja), családi állapota (jegyesség felbontása), társas helyzete (kiközösítés), puszta léte (megkövezés). Ha mi is voltunk valamelyest olyan helyzetben, mint ő, hogy minden létterületen meggyengülést, pusztulás veszélyét tapasztaltuk, akkor tudjuk, hogy legkevésbé sem szeretne az ember ilyenkor egyedül, segítség nélkül maradni. Önbizalmi kérdéseinket félretéve ilyen­kor megmentőért kiáltunk, és ez így van jól.
Mária is tanúja, hogy ilyenkor Isten válaszol. Segítő kezet kínál nekünk hatalmas tetteivel. S szeretné, hogy ne engedjük el ezt a kezet akkor sem, ha bajunk megoldásra talált kegyelméből. /BD/

Egyszer, amikor egy hatalmas fa árnyékában ültek, szörnyű rémületükre egy tigris közeledett feléjük. A varjú azonnal felreppent a fára. A vadmacska azonban, mintha megbénult volna, ülve maradt, csak rimánkodni tudott a varjúnak:
– Kedves barátom! Most bizonyítsd be barátságodat! Eszelj ki valamit, hogy ebből a halálos veszélyből megmeneküljek!
– Ez csak természetes, kedvesem. A bajban ismerhető meg az igazi barát. Egy derék barátnak a saját életét is kockára kell tennie, hogy társát megmentse. Ami szerény erőmből telik, mindent elkövetek megmentésedre.
...
A kutyák gyorsan a varjú után futottak, és a pásztor is utánuk eredt. A varjú hol leszállt a földre, hol felröppent. Ezt a játékot addig folytatta, amíg a kutyák a tigrist észrevették és megfutamították.
(A vadmacska és a varjú. Indiai népmese)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 27. - 08:14:21
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. November 27. - 08:31:51
 :like: :)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 27. - 15:22:07
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 28. - 04:06:15

Bűnös gazdagság?
2014 - Áhítat, 2014. november 28. péntek

Olvasmány:
Ézs 5,8–30

Minden gazdagság bű­nös­sé válik, amelyről azt hiszik, hogy az övék, mert elszakítják Istentől.

 Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban!  Ezt hallottam a Seregek URától: Az a sok ház romba dől majd, a nagyok és szépek lakatlanná lesznek.  Tíz hold szőlő csak egy bat bort terem, tíz véka vetőmag csak egy vékát terem!  Jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak! Estig elmulatnak, bor hevíti őket.  Citera és lant, dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, de az ÚR tetteit nem veszik észre, kezének munkáját nem látják meg.  Ezért megy fogságba népem, bár még nem tudja. Éhen halnak előkelői, a tömeg szomjan eped el.  Ezért tátja ki torkát a sír, fölnyitja száját mérhetetlenül. Odakerül az előkelő és a tömeg, a zajongók és a vigadozók.  Meg kell hajolnia az embernek, megalázkodnia a halandónak, meg kell alázkodniuk a kevély tekintetűeknek.  De magasztos lesz a Seregek URa, mikor ítéletet tart, és a szent Isten szentnek bizonyul, mikor igazságot tesz.  Bárányok legelnek ott a legelőkön, és a gazdagok romjain jövevények élősködnek.  Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit,  akik ezt mondják: Siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már! Teljesedjék be mielőbb Izráel Szentjének terve, hadd ismerjük meg!  Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!  Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak.  Jaj azoknak, akik hősök a borivásban és vitézek az italok keverésében,  akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják.  Ezért ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a Seregek URának tanítását, és utálják Izráel Szentjének beszédét.  Ezért gerjedt haragra népe ellen az ÚR, kinyújtja kezét és megveri. Megrendülnek a hegyek, és annyi lesz a hulla, mint a szemét az utcán. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva.  Jelt ad egy távoli népnek, magához szólítja a föld végéről, s az sietve, gyorsan ott terem.  Nem lesz közte fáradt és botladozó, nem szunnyad egy sem és nem alszik, nem oldódik meg derekán az öv, és nem szakad el saruszíja.  Nyilai élesek, minden íja felvonva. Lovainak patája, mintha kova volna, kerekei, mint a forgószél.  Ordítása, mint az oroszláné, ordít, mint az oroszlánkölykök, morog és zsákmányt ragad, elviszi menthetetlenül.  Rámordul azon a napon, mint a morajló tenger. Ha rátekint valaki az országra, sötétséget és nyomort lát, a világosság sötétséggé lesz a viharfelhőktől.
Magyarázat

Természetessé vált emberi vágyunk a szerzés és birtoklás az édenből való kiűzetés óta. Jelentős örömforrás, melyből más-más mértékből meríthetünk. Van-e ezzel bármi gond?
Az egyik kísértés ebben, ha szívünk fő öröme itt rejlik: álmaink, vágyaink, gondolataink mind ekörül forognak. Ha ez a kincsünk, hozzátársul szívünk és életünk, sorsunk is, egészen a látható világ végső pusztulásáig. Ennek következménye a másik csapda: annyira lekötnek saját tetteink, hogy nem vesszük észre Isten kezének munkáját. Így sem feltétlenül unalmas vagy kudarcokra ítélt a földi élet, de kimarad belőle mindaz, ami az örökkévalóságra szólna: hit, kegyelem, mennyország. Pedig mindezekre, különösen a kegyelemre nagy szükségünk van, ha a meggazdagodás útját bűnös, becstelen módon jártuk. Sokan tiltakoznak e harmadik ellen, és ez nagyszerű, ha valóban tiszta kézzel (nemcsak felelőtlenül „tiszta” lelkiismerettel) gazdálkodunk. De mi a helyzet az első két kísértéssel? Ezek nem a forint mennyiségén múlnak, nagyon kis összegek rabjává is válhatunk, tehát nemcsak a gazdag emberek problémája lehet.
Kérjünk ma olyan szívet Istentől, melynek legnagyobb öröme a Mindenható tetteiben gyönyörködni, s a többi ehhez – ha van, ha nincs – kár és szemét. /BD/

Didergő szívek. Létbizonytalanság. / „Mi lesz, ha holnap...?” – Megborzong a lélek.
„Kevés! Nem elég! Nem lehet kibírni!” / Felcsapó indulatok, tört remények.
...
Ember embernek farkasa. Üvöltünk, / Mert félünk csendben lenni. Nincs barát,
Kivel a kertben szívesen leülnénk, / S kortyolgatnánk a békesség borát.

Utópisztikus világot teremtünk / Magunknak, altató illúziót,
Ahol a felső tízezer szegény lesz, / S gazdagon élhetnek milliók.

– Megváltónk a „jelek” között sorolja, hogy a szeretet sokakban kihül.
...
Urunk, maradj velünk! Te légy reményünk! / Ránk szakadtak az „utolsó idők”.
Újítsd meg hitünk, éleszd fel bizalmunk, / Rád kitartóan várni adj erőt!
(Gerzsenyi Sándor: Feszültségben)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 28. - 07:57:50
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 28. - 10:35:54
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 29. - 07:17:43
2014. november 29. szombat

"Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."

Mt 25,31-40.

SZOLGÁLATRA KÉSZEN

Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: ...éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok. (Mt 25,34-35)

Barátom megígérte, hogy csatlakozik hozzám a reptéren, felajánlva társaságát és támogatását utazásom idejére. Mikor megérkeztem, a barátom nem volt ott, és nem tudtam elérni. Nem volt pénzem, hogy vegyek valami ennivalót, nem volt nálam telefon, internetkapcsolat sem volt, hogy küldjek egy üzenetet. Magányosan és aggódva ültem a járatra várva. Elment mellettem egy fiatalember, aki mobilt tartott a kezében, megkértem, segítsen küldeni egy sms-t. Nemcsak megengedte, hogy telefonáljak a mobilján, hanem még egy kis ennivalót is vett nekem reggelire. Honnan tudta, hogy éhes vagyok?
Hálás vagyok Istennek, hogy egy idegen alakjában jött hozzám, aki észrevette szükségeimet, és segített rajtam. Ennek az idegennek a nagylelkű segítsége a Mt 25,40-re emlékeztetett: "amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." Megtanultam, hogy figyelmesnek kell lennem, és késznek arra, hogy segítséget nyújtsak a szükségben lévőnek mindenféle buzdítás nélkül, mert ha így teszek, az Urat szolgálom.

Imádság: Köszönjük Istenünk a te bőséges és szerető gondoskodásodat. Adj nekünk figyelmes lelkületet és hajlandóságot arra, hogy segítsük a szükségben levőket! Ámen.

Milyen lehetőségeim vannak, hogy azok felé szolgáljak, akikkel ma találkozom?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 29. - 12:42:38
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. November 30. - 06:13:47

2014. november 30. vasárnap

Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.

Jer 31,31-34.

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

Így szól az Úr: megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. (Jer 31,34)

A gyerekek előrehajoltak, hogy lássák, mit csinál a lelkész, miközben Isten megbocsátásáról beszélt. Felírt néhány szót egy jegyzettömbbe. "Hoppá!" ? mondta ? "Elkövettem egy hibát!" Aztán megfordította a ceruzát, és leradírozta az eltévedt írást. "Így tesz Isten is, mikor megbocsát nekünk" ? mondta. "Isten teljesen eltörli a hibáinkat, a bűneinket, mintha meg sem történtek volna."
Ahogy figyeltem, rájöttem, hogy Isten többet tesz ennél. Isten megbocsát, és nem emlékezik többé a bűneinkre, és ez olyan, mintha a papír az eredeti állapotába állna vissza. Semmi ceruzanyom vagy radírnyom nem marad meg. Isten előtt tiszta lappal indulunk.
A Jer 31,31-34-ben Izráel népének ígérete van egy új szövetségről, annak ellenére, hogy sokszor csalódást okoztak Istennek. Az ígéret mindazokra kiterjed, akik hisznek az új szövetségben, amit Krisztus szerzett. "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1Jn 1,9) Megbocsáttattak a bűneink!

Imádság: Istenünk, taníts minket megbocsátani, ahogy te is megbocsátottál. Ámen.

Isten eltörli minden bűnünket, és tiszta lapot ad az új kezdethez
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. November 30. - 08:32:36
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. November 30. - 12:20:26
Idézet
Isten eltörli minden bűnünket, és tiszta lapot ad az új kezdethez.

AMEN!! SDG!!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. November 30. - 13:32:03
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 01. - 04:07:48

Napi áhítat
Várom az Urat
2014 - Áhítat, 2014. december 1. hétfõ

Olvasmány:
Ézs 8,11–18

A lélek istenvárása nem kapkodva és gondolatok között csapongva, hanem csak lecsendesedve és nyi­tottan válik istenlátássá.

 Így szólt hozzám az ÚR, amikor keze megragadott, és arra intett, hogy ne járjak ennek a népnek az útján:  Ne mondjátok összeesküvésnek mindazt, amit ez a nép összeesküvésnek mond, amitől fél, attól ne féljetek, és ne rettegjetek!  A Seregek URát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek,  akkor ő is megszentel. De Izráel két háza számára olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, olyan szikla, amelybe belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda.  Sokan megbotlanak közülük, elesnek és összetörnek, megfogja őket a csapda.  Lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást tanítványaim számára.  És várom az URat, aki Jákób háza elől elrejtette orcáját, és benne reménykedem.  Én pedig és e gyermekek, akiket az ÚR adott nekem, intő jelek vagyunk Izráelben a Sion-hegyen lakó Seregek URának akaratából.
Magyarázat

A várakozás egy érdekes szemszögéről beszél itt Ézsaiás. A világban két várakozást ál­landóan megtalálhatunk: az egyik, hogy min­dig rosszra számítanak az emberek, valami tragédiára. Amire ráfoghatják összes hibájukat és problémájukat. Míg mások mindig az eljövendő szép világot látják, s arról álmodoznak.
Mire várunk mi? Mi az Urat várjuk. Sem a rosszat, sem a jót nem várjuk. Hanem arra várunk, hogy az Úr cselekedjen. S azt soha nem tudhatjuk pontosan, hogy ez mit jelent a személyes életünkben. Azt azonban tudjuk, hogy mindent az ő szentsége miatt fog cselekedni. Akkor, ha elrejti önmagát előlünk, akkor sem reménykedhetünk másban, nincs is kiben. Arra várunk, hogy megszenteljen minket. A szentség elkülönülést is jelent. Egy szent, egy Krisztus-követő, ha másban nem is, de várakozásaiban különbözik a körülötte levőktől. Ugyanabból az eseményből egészen más következtetésre jut. Arra, hogy még szentebbül kell élnie.
A mai napon figyeld meg, hogy mik a várakozásaid, mikor hallod a híreket a gyülekezetben és a világban! Kérd az Urat, hogy mindezek a szentebb életre késztessenek! /VF/

Krisztust váró lelkek,
Kik sokszor úgy féltek,
Az ő szavát figyeljétek!
Bízón hallgassátok,
Így szól nagy Királytok:
Ne féljetek, tanítványok!
Itt vagyok,
Bízzatok!
Szenvedésben társak,
Üdvösséggel várlak!
(R. Zeller. Baptista
gyülekezeti énekeskönyv, 546)
(Vas Ferenc)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 01. - 21:23:58
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. December 02. - 09:11:33
Hol kell megszületnie a Krisztusnak?

2014 - Áhítat, 2014. december 2. kedd
Olvasmány:
Mt 2,1–6

Jézus Krisztust önmagáért kell keresned, nem csupán valami elképzelt haszon reményében.

 
Idézet
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,  és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”  Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.  Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.  Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:  Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”

Magyarázat

Heródes az egyik leggonoszabb királya volt a világtörténelemnek, mivel attól rettegett, hogy valaki el akarja venni tőle a hatalmát. Minden tettét ez a félelem határozta meg.
Ezért volt döbbenetes számára a bölcsek kérdése: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Pontosan tudja, hogy kihez kell fordulnia, ha egy ilyen kérdésre választ akar kapni. Azonban valójában mindez nem érdekli, csak félelemmel van tele. Vannak a mi éle­tünkben is olyan kérdések, melyekre tudni szeretnénk a választ, s tudjuk is, hogy kihez kell fordulnunk a válaszokért. Isten igéjéhez és az Isten embereihez. De kérdés, hogy miért van szükségünk a válaszra? Azért, hogy engedelmeskedjünk neki, vagy esetleg van valamilyen más szándékunk? Tudjuk, hogy Heródes mire használta fel az írástudók válaszát. Olyan elrettentő ez nekünk, bibliaolvasó em­bereknek. Isten igéjét, ígéreteit és a próféciákat ilyen gonoszul is fel lehet használni? Igen, ha a mi emberi szándékunk nem tiszta és Isten által megszentelt.
Ma azt kérd, hogy Isten ne csak a válaszokat adja meg a kérdéseidre, hanem tisztítsa meg szívedet és annak szándékait is! /VF/

Ha reád gondolok, ó, Betlehem,
Nagy öröm tölti el a kebelem.
Istenünk nagy kegyét itt láthatom,
Jézusom kegyelmét csodálhatom.
Felvette a nyomort önkéntesen,
Megjelent egy kicsiny, szegény helyen,
Nem hiú pompa közt, nem gazdagon,
Pedig a menny üdve nála vagyon.
(Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 80)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 02. - 13:24:20
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. December 02. - 17:30:53
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 03. - 08:15:33

Napi áhítat
A pogányok világosságává teszlek
2014 - Áhítat, 2014. december 3. szerda

Olvasmány:
Ézs 49,1–6

Jézus Krisztus az isteni Örök Fény, akinek teljesen meg kell világosítania bennünket.

 Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az ÚR, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem.  Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem.  Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet!  Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az ÚRnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél.  Most pedig ezt mondja az ÚR, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákóbot hozzá térítsem, Izráelt hozzá gyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az ÚR, Istenemnél van az erőm.  Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
Magyarázat

Tegnap Heródesről olvastunk, aki az ige világosságát végtelen gonoszságra használta fel. Ma azonban a világosság hasznáról beszél az igénk.
Ézsaiás, de Isten minden embere átéli, hogy hasztalannak érzi a munkáját és szolgálatát, amit végez Istenért és az ő országáért. Azonban Isten soha nem így lát bennünket, még életünk legsikertelenebb korszakaiban sem. Ügyünk, életünk folyamatosan előtte van. S nem csupán annyit akar mondani, hogy jól van, jámbor és hű szolgám. Hanem azt is, hogy sokkal többet végez el általunk, mint amit gondolnánk.
Idézzük fel a kereszt eseményét! Jézus a ke­reszten függ, és hirtelen sötétség támad. Érzései szerint még Isten is elhagyta. Azonban tudta, hogy ebben a sötétségben és elhagyatottságban rejlik az emberiség megváltása. A legnagyobb sötétségből világosság lesz, amit soha többé nem lehet legyőzni. Ez a világosság jutott el hozzánk, pogányokhoz is. Áldott legyen érte az Úr neve!
Köszönd meg, hogy te is ebben a világosságban élhetsz! S azt, hogy éle­ted legsötétebb óráiban mindig közel volt az Isten világossága. /VF/

Te égből jött nagy fényesség,
Napfény, amely földre szállt!
Égi csillag, életszentség,
Űzd el már az éjszakát!
Csodás fényed járja át
A föld minden tájékát!

Adj, Urunk, hát szent igédnek
Gyors és győztes terjedést,
Térdre hullva míg megtérnek
Mind a népek szerteszét,
És az idők végtével
Mint szent Bíró jössz majd el!
(R. Stier. Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 482)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. December 03. - 10:30:17
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 03. - 17:55:12
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 04. - 04:12:12

2014. december 4. csütörtök

Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg van írva: "Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék."

1Kor 1,26-31.

LEHETŐSÉG

Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim; nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. (1Kor 1,26)

Bulgáriában egyházunk a társadalom peremén él, annak ellenére, hogy a templomaink a nagyvárosok népes városrészeiben találhatóak. Templomaink helyszíne miatt sokaknak úgy tűnhet, hogy országunkban mi vagyunk az egyik legbefolyásosabb és meghatározóbb keresztyén felekezet. De a valóság teljesen más. Kisebbségi egyház vagyunk, igen kevés befolyással.
Némelyek számára ez a helyzet talán csüggesztő. De valójában egy igazi lehetőség, hogy figyelmünket ne csak saját létünkre fordítsuk. Belvárosi gyülekezeteink nagyon közel vannak a szegényekhez és a város peremére szorultakhoz. Meg tudjuk érteni fájdalmaikat és a társadalmi elkülönüléstől való félelmüket. Hűségesek lehetünk az evangélium hirdetésében a szegények, árvák, betegek és szenvedélybetegek felé, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
Szolgálatra való elhívásunk lényegét akkor értjük meg, ha túllátunk a templomfalakon és azokon a címkéken, melyeket a keresztyének egymásra aggatnak. Ezt követően lehetőségünk nyílik arra, hogy magunk között, Krisztus testében üdvözölhessük az erőtleneket, és mindazokat, akik gyöngének és társadalmilag számkivetettnek érzik magukat.

Imádság: Drága Istenünk, adj nekünk szerető szívet, hogy másoknak szolgálhassunk! Ámen.

A szükségben lévők közelségében Istenhez is közel vagyunk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. December 04. - 19:06:27
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 04. - 19:48:25
O0
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 05. - 14:43:04
Napi áhítat
Királyod érkezik hozzád
2014 - Áhítat, 2014. december 5. péntek

Olvasmány:
Zak 9,9–17

Jézus Krisztus királyi ven­dég mindenkinél, mialatt mi vagyunk állandóan az ő királyi vendégei.

 Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.  Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig.  A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz.  Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok! Még ma kijelentem: Kétszeres kárpótlást adok neked!  Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat, Sion, a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja.  Akkor megjelenik fölöttük az ÚR, kirepül nyila, mint a villám. Az én Uram, az ÚR megfújja a kürtöt, és dél felől támadó forgószélben vonul.  A Seregek URa oltalmazza népét, győznek, és taposnak a parittyaköveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai.  Megsegíti őket Istenük, az ÚR azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat. Mint a korona drágakövei, úgy ragyognak földjén.  Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége! Bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak.
Magyarázat

Jézust tegnap a mennyei trónon ülve láttuk. Ma pedig alázatosan érkezik Jeruzsálembe egy szamárcsikó hátán ülve. Mennyire más a két kép, és mégis mennyire hasonló! Az emberek világunkban trónon ülve szerették volna látni a Messiást. A trónon, ami minden hatalmat biztosít ne­ki, hogy megszabadítsa a népét és bennünket is.
Jézus azonban másképp érkezik meg. Szamárháton, hogy senki ne a harcot várja tőle, hanem a sokkal fontosabbat, a békességet. Olyan békességet, amihez nincs szüksége fegyelemre. Olyat, ahol a legelesettebb emberek megszabadulnak, a fogságban és függőségben levők megszabadulnak, a betegek meggyógyulnak. Krisztus királyként ezt hozza el. Az emberek azonban nem ilyen Messiásra vágynak. Vizsgáljuk meg ma mi is az életünk! Mit várunk Jézus Krisztustól mint uralkodónktól? Vajon nem az a mi problémánk, hogy ő egészen mást akar adni, mint amit mi várunk? Néha ezt meg kell vallanunk előtte. Uram, én nem ezt vártam. S ő csak annyit fog mondani: Gyermekem, bízz bennem, a legjobbat készítettem el neked.
Imádkozz ma így: Köszönöm, Uram, hogy nem azt adod mindig, amit vártam, hanem azt, ami a legjobb nekem. Bocsáss meg, ha néha mégis zúgolódtam emiatt! Te vagy az uralkodója az életemnek, nem én. /VF/

Számodra most van víg virágvasárnap.
Hangos hozsánna hangja hízeleg.
Nem ismer senki, mégis mind szeret,
sok jót remélve tördel pálmaágat.
...
Később kimondják, hogy benned csalódtak,
s elmondanak minden hazug csalónak,
pedig mindez saját szívükbe’ rejlett...

Ezt tudva, már most bocsáss meg nekik,
örök próféciák beteljesednek,
készülj fel rá: nagyhét következik...!
(Balog Miklós: Ünneprontás)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 05. - 14:43:32
Napi áhítat
Királyod érkezik hozzád
2014 - Áhítat, 2014. december 5. péntek

Olvasmány:
Zak 9,9–17

Jézus Krisztus királyi ven­dég mindenkinél, mialatt mi vagyunk állandóan az ő királyi vendégei.

 Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.  Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig.  A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz.  Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok! Még ma kijelentem: Kétszeres kárpótlást adok neked!  Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat, Sion, a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja.  Akkor megjelenik fölöttük az ÚR, kirepül nyila, mint a villám. Az én Uram, az ÚR megfújja a kürtöt, és dél felől támadó forgószélben vonul.  A Seregek URa oltalmazza népét, győznek, és taposnak a parittyaköveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai.  Megsegíti őket Istenük, az ÚR azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat. Mint a korona drágakövei, úgy ragyognak földjén.  Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége! Bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak.
Magyarázat

Jézust tegnap a mennyei trónon ülve láttuk. Ma pedig alázatosan érkezik Jeruzsálembe egy szamárcsikó hátán ülve. Mennyire más a két kép, és mégis mennyire hasonló! Az emberek világunkban trónon ülve szerették volna látni a Messiást. A trónon, ami minden hatalmat biztosít ne­ki, hogy megszabadítsa a népét és bennünket is.
Jézus azonban másképp érkezik meg. Szamárháton, hogy senki ne a harcot várja tőle, hanem a sokkal fontosabbat, a békességet. Olyan békességet, amihez nincs szüksége fegyelemre. Olyat, ahol a legelesettebb emberek megszabadulnak, a fogságban és függőségben levők megszabadulnak, a betegek meggyógyulnak. Krisztus királyként ezt hozza el. Az emberek azonban nem ilyen Messiásra vágynak. Vizsgáljuk meg ma mi is az életünk! Mit várunk Jézus Krisztustól mint uralkodónktól? Vajon nem az a mi problémánk, hogy ő egészen mást akar adni, mint amit mi várunk? Néha ezt meg kell vallanunk előtte. Uram, én nem ezt vártam. S ő csak annyit fog mondani: Gyermekem, bízz bennem, a legjobbat készítettem el neked.
Imádkozz ma így: Köszönöm, Uram, hogy nem azt adod mindig, amit vártam, hanem azt, ami a legjobb nekem. Bocsáss meg, ha néha mégis zúgolódtam emiatt! Te vagy az uralkodója az életemnek, nem én. /VF/

Számodra most van víg virágvasárnap.
Hangos hozsánna hangja hízeleg.
Nem ismer senki, mégis mind szeret,
sok jót remélve tördel pálmaágat.
...
Később kimondják, hogy benned csalódtak,
s elmondanak minden hazug csalónak,
pedig mindez saját szívükbe’ rejlett...

Ezt tudva, már most bocsáss meg nekik,
örök próféciák beteljesednek,
készülj fel rá: nagyhét következik...!
(Balog Miklós: Ünneprontás)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. December 05. - 16:08:51
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 06. - 07:08:26

Adj még többet és legyen hálás a hozzáállásod
2014. december 06. 03:00 - torokaron

    „Így fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezűen adakozhassatok a rászorulóknak, … akik kapják, hálát adnak érte Istennek.” (2Kor 9,11)

Milyen csodálatos ez a vers! Isten mindenben gazdaggá tesz téged, hogy mindig nagylelkű lehess másokkal, ami pedig Isten iránti hálát eredményez.

Isten nem azért áld meg téged, hogy kapzsivá válj, hanem azért, hogy nagylelkű legyél. Amit másoknak adsz, azt Isten visszaadja neked, hogy te még többet tudj adni és így Ő még többet tudjon visszaadni neked és így tovább. Isten nem azért ad neked dolgokat, hogy azokat felhalmozd, hiszen amikor elengeded ami a kezedben van, akkor üressé válik ahhoz, hogy még nagyobb áldásban részesülj Istentől.

Ugyanakkor, ahogyan azt már korábban is mondtam, a hozzáállásodon múlik, hogy Isten mennyit ad neked. Ezért annyira fontos, hogy hálás hozzáállással éljünk. A Biblia azt mondja, hogy „az adakozás szolgálata ugyanis kettős haszonnal jár. Egyrészt így Isten népének segítségére siettek, másrészt azok, akik az adományokat kapják, hálát adnak érte Istennek.” (2Kor 9,12).

Amikor adsz, akkor tulajdonképpen egy szolgálatban veszel részt. Szolgálni és adni ugyanazt jelenti, mindkettő a szeretet egy cselekedete. Nem tudsz úgy szeretni, hogy ne szolgálj és ne adj. Ami pedig a legjobb az egészben: a szolgálatod Isten iránti hálaadást eredményez.

Ragadd meg a pillanatot, imádkozz egyet és mondd el Istennek, hogy mennyire hálás vagy neki.

Beszéljetek róla

    Miben volt nagylelkű hozzád Isten, amiért hálás lehetsz?
    Milyen dolgokat kaptál Istentől, amivel másokat is áldásban részesíthetsz?
    Milyen cselekedeteket tudsz tenni annak érdekében, hogy kifejezd a háládat Istennek mindazért, amit Ő adott neked?

Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 07. - 04:23:03

2014. december 7. vasárnap

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.
Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig.

Zsid 12,1-4.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. (Zsid 12,1-2)

Fiunk harmadikos korában középiskolája kosárlabdacsapata bekerült az állami bajnokságba. Az édesapjával ültünk a lelátón, és néztük, ahogyan időről időre a büntetővonalra áll, a csarnokban minden szem rá szegeződik, és minden alkalommal könnyedén bedobja a labdát. A csapata megnyerte a bajnokságot, őt pedig a legponterősebb játékosnak választották.
A szurkolók azt hihették, hogy egyszerűen szerencséje volt, hogy ekkora nyomás alatt is sikerültek a dobások, de mi tudtuk, hogy mi az igazság. Az utóbbi három évben szinte minden nap - sokszor egyedül - órákat töltött a tornateremben, a büntetővonalról gyakorolva a dobásokat.
Látva a fiam szorgalmát, és az azt követő sikereket, eszembe jutott, vajon engem hogyan készít fel a mindennapi bibliaolvasásom és imádságom a fájdalom, szomorúság, harag, kísértés, betegség, türelmetlenség kihívásaira. Ahogyan a fiam sem lett volna képes értékesíteni a dobásokat, ha nem gyakorolt volna annyit, a lelki edzés nekem is segít, hogy növekedjek a hitben, és Istenbe vetett egyre nagyobb bizalommal nézzek szembe az élet nehézségeivel.

Imádság: Drága Urunk, add, hogy örömmel töltsünk veled időt minden nap! Ámen.

A lelki érettséghez egy életen át tartó szorgalom szükséges.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 08. - 08:34:37
2014. december 8. hétfő

Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!
Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!
Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat!
Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!
Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire,
ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott!

Zsolt 105,1-6.

EMLÉKEZNI A JÓ DOLGOKRA

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! (Zsolt 105,1)

Néhány évvel ezelőtt, amikor a fiunk depresszióban szenvedett, az egész családra sötétség nehezedett. Nehéz volt meglátni a fényt, a körülöttünk élők együttérzését és segíteni akarását. Kerestük Istent, de a helyzetünk mégsem lett jobb.
Az egyik családi lelkigondozáson a lelkigondozó azt kérte, hogy kezdjünk el listát írni az áldásainkról, hogy értékelni tudjuk a jó dolgokat az életünkben. Felírtuk a listára a hit ajándékát, az emberek irántunk tanúsított jóságát, és azt, hogy a családunk minden nehézség ellenére még mindig együtt volt.
Idővel a hála visszatért a szívünkbe. Újfajta lehetőségek tárultak fel az egymással való kommunikációra, és megértettük, hogy Isten soha nem volt távol tőlünk. A hála átformálja az embert. Ahogyan a zsoltáríró is lejegyezte századokkal ezelőtt, hálaadásunkkal Isten tetteit hirdetjük, és másokat is emlékeztethetünk arra, mit tett értük Isten.

Imádság: Irgalmas Istenünk, segíts, hogy hálásak tudjunk lenni az áldásainkért, különösen a nehéz időkben, így tanúskodva a te szeretetedről. Ámen.

A hálás szív közelebb visz Istenhez.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK DEPRESSZIÓBAN SZENVEDNEK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. December 08. - 11:45:27
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 08. - 14:46:07
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 09. - 08:13:47

2014. december 9. kedd

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.
Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.
Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.
Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mint ha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.

Préd 3,1-14.

IDŐSZAKOK

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. (Préd 3,1)

Több mint tíz éve szenvedek krónikus autoimmun rendellenességben, de hála Istennek, többnyire elboldogulok. A legnehezebb időszakokban fájdalommal járó emésztési problémáim vannak. A csendesebb időszakokban sokkal jobban érzem magam, és mély hálát érzek Isten iránt rám áradó kegyelméért.
Az idők során megtanultam elfogadni egészségi állapotom minden változó időszakát. Isten szeretete által végül megértettem, hogy ha meg tudom határozni a fájdalmakkal teli időszakokat, akkor világosan láthatom, hogy Isten nemcsak megtart engem, hanem segít még jobban értékelnem a békésebb időszakokat.
Az egyik kedvenc igém a Szentírásból a Préd 3,1, mely arról szól, hogy életünk minden helyzetében és szakaszában örökké váltakozó időszakokon haladunk keresztül. A jó hír az, hogy Isten erejének segítségével nemcsak azt tanuljuk meg, hogyan fogadjuk el az erőpróbákat, hanem azt is, hogyan becsüljük meg alázattal a magasságokat, amelyek aztán segítenek majd elviselni a mélységeket.

Imádság: Drága Urunk, segíts észrevennünk gyógyító kezed és szerető karod, mellyel megtartasz minket fájdalmaink idején. Ámen.

Hogyan van jelen Isten életemnek mostani időszakában?


IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. December 09. - 08:22:01
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. December 09. - 18:13:01
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 10. - 04:15:54
KIRE HALLGATSZ?


"A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok!" Ézsaiás 8,20

 

Vajon kire hallgatsz? Azokra, akikről azt mondja az Ige: "A Sion hegyén lakó Seregek Urától vagyunk mi!" Vajon ott kérdezősködsz, ott keresed az Úr akaratát? Kétféle szellemi hatalom van. Két hang szól mindig. A kettő ellentmond egymásnak. Az egyik biztat, tedd meg! A másik azt mondja, hogy nem lesz ez jó, ne tedd! Rádióban hányszor nem tudsz valamit tisztán fogni, mert másik adó is beleszól. Hol az egyik a hangosabb, hol a másik. Istennek seregei vannak, de van egy másik sereg is, és annak is ura van. A démonvilág is hatalmas sereg. Nem csak őrző angyalok vannak, hanem őrző ördögök is. Annak az embernek az életében, aki nem Isten szavára hallgat, nincs hajnal, belevész az élet sötétségébe. Nincs hajnal, mert nincs hajnalcsillag. Jézus ama fényes haj-nali csillag, Aki jelzi a hajnalt. Felkelt már a szívedben, életedben? Megvilágosíthatott-e már? Gyerekkoromban mindig a regény végét olvastam el először. Amikor tudtam, hogy mi lesz a vége, nem kellett tovább izgulnom. Amikor megtértem, úgy éreztem, elolvastam az életem regényének a végét. Láttam, hol végződik: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek" (1Kor 2,9). Megkaptam a bizonyosságot, hogy hova megyek. Bármi érhet a földön, látom a boldog véget. A bizonyságtételre hallgass! Isten kitárja előtted mentő szeretetét az Úr Jézus Krisztusban ebben az adventben is. Várva vár egy igazi, boldog, szabad, az Ő tanítására hallgató életre. "Jöjjetek én hozzám!" Engedj a szavának!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. December 11. - 17:27:22
Amen! Tanits Uram mindig RÁD hallgatni!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 13. - 04:08:32
014. december 13. szombat

Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

ApCsel 2,46-47.

TÖBB VARRÁST!

Jézus mondja: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28,19-20)

A szószékről jól látható a varrás, amely elválasztja a két különböző vörös árnyalatú szőnyegdarabot. Ez a varrás jelöli azt az időt, amikor a régi kápolnát kibővítettük a 90-es évek elején, mert ebben a kis vidéki gyülekezetben szükség volt még több ülőhelyre az istentiszteleteken. Igen, a templom elejéről jól látom a problémát, ami azonban nem a különböző árnyalatú szőnyegben rejlik. A probléma az, hogy a bővítés óta, az utóbbi húsz évben nem volt szükség újabb varrásokra. Megállt a növekedés. A gyülekezet megcsappant. Valahol útközben elveszítettük a látást, hogy másokat elérjünk.
A korai egyház tudta, hogyan növekedjen. Nem változtattak látásukon, és nem hagyták abba a missziót. Pünkösd után könnyű lett volna befelé fordulni. Ehelyett azonban a korai keresztyének tovább hirdették az evangéliumot az egész világnak. Remélhetőleg egyszer minden egyházi épületünkben lesznek észrevehető varrások annak jeleként, hogy Isten használ minket mások elérésében, hogy bevonjuk őket az ő családjába.

Imádság: Drága Urunk, plántáld belénk a szenvedélyt, hogy elérjük a világot üdvösséged üzenetével! Ámen.

Isten megbízott, hogy tanítvánnyá tegyünk minden népet.


IMÁDKOZZUNK AZ EVANGÉLIUM TOVÁBBADÁSÁNAK VÁGYÁÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 15. - 07:12:38
2014. december 15. hétfő

Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.

Zsolt 37,3-6.

BÍZVA ISTENBEN

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,5-6)

Kis unokám nagyon szeret játszani és úszkálni a medencében. Még alig volt két éves, amikor láttam, hogy kisétál az ugródeszkára, készen arra, hogy beugorjon a vízbe. Örök-óvatos nagyapaként nagyon féltettem őt. Lenézett és ezt mondta: Apa, elkap. Micsoda bizalmat vetett édesapjába, amikor leugrott a medence mély részébe. Teljesen biztos volt abban, hogy apja érte nyúl és elkapja, miután vízbe ugrik az ugródeszkáról.
Soha nem felejtem el szavait. Lehetséges lenne, hogy ugyanennyi hitünk és bizalmunk legyen a mi mennyei Atyánkban? Jézus felszólított minket, hogy figyeljünk a gyermekek példájára. Mi felnőttek gyakran attól tartunk, hogy lesznek helyzetek, amelyek elborítanak minket. Azonban, ha szorosan fogjuk Isten kezét, tudva, hogy a mi mennyei Atyánk szeret bennünket, nincs okunk félni.

Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük szeretetedet és törődésedet. Segíts, hogy bizalmunkat beléd vessük minden helyzetben, és tudjuk, hogy te ott vagy, hogy elkapj bennünket, amikor zuhanunk. Ámen.

Isten a mindig jelenlévő segítség minden helyzetben.


IMÁDKOZZUNK A NAGYSZÜLŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. December 15. - 17:18:19
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 17. - 04:18:28
 Nyisd ki a szemed Isten terveire!
2014. december 17. 03:10 - rorsy

    "Nyisd meg a szemem, hogy láthassam a törvényedben csodálatos igazságodat." (Zsolt 119,18 TEV ford.)

A Biblia emberek százainak példájával van tele, akik kinyitották a szemüket Isten terveire, úgy mint Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Hóseás, Jónás és Mikeás. Isten tervét meglátni az életedben, nem is olyan őrületes dolog. Isten gyakran használ látomásokat, hogy a következő lépést megmutassa, amit meg kíván tenni rajtad keresztül.

Ezt valószínűleg nem kell sokak számára megmagyarázzam, hiszen a legtöbben vizuálisan gondolkodtok. Amikor egy bibliai történetet olvasol, akkor "élő egyenesben" látod az eseményeket magad előtt. Amikor egy könyvet olvasol, elképzeled az egészet.

De néhányunknak valószínűleg ez egy kicsit nehezebb. Én nem vagyok vizuális gondolkodó, inkább szavakban gondolkodom, nem képekben.

Tehát hogyan tudod átvenni Isten látását az életedre nézve, ha nem vagy vizuális típus?

Először is, kérdezz Istentől lényegre törően.

Amikor elcsendesedsz, miután Bibliát olvastál és imádkoztál, talán csak annyit jelent, hogy továbbra is csendben maradsz és vársz Istenre. Megkérdezheted: "Istenem, van valami, amit el akarsz nekem mondani?" És aztán vársz. "Istenem, van valami, amit tudom kellene, amire nem gondoltam?" És azután ismét vársz.

Jakab levelében a következőket olvashatjuk: "Ha bárkinek közületek bölcsességre van szüksége, kérjetek Istentől és megadatik nektek. Isten nagylelkű és nem veti a szemedre a kérésed." (Jakab 1,5, CEV ford.) Isten azt szeretné, ha tanácsot kérnél tőle és a kérdéseidben légy lényegre törő. Várja a kérdéseidet!

Másodszor, nézz Isten Igéjébe, hogy meglásd mit akar neked mondani!

A Zsoltárok 119,18. versét meg kellene tanulnod: "Nyisd meg a szemem, hogy láthassam a törvényedben csodálatos igazságodat." (TEV ford.) Ez imádságnak is megfelel, amellyel megnyilhat előtted a Szentírás. Minden kérdésedre a válasz ott van Isten Igéjében, de olvasnod kell azt, tanulmányozni, memorizálni és gondolkodni rajta, hogy ezen keresztül megtalálhasd Isten tervét az életedre nézve.

Beszéljetek róla:

    Mit gondolsz, miért olyan nehéz számunkra csak ülni és várni Isten válaszát?
    Mi az, ami csendben tart téged Isten előtt és segít kérdéseket feletenni, majd a Bibliából választ keresni rájuk?
    Milyen látást adott már Isten számodra? Mit gondolsz, mit kellene tenned ennek elérése érdekében?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 19. - 10:20:50

2014. december 19. péntek

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

Zsolt 1,1-3.

ELEFÁNTOK ÉS TÜCSKÖK

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! (Fil 4,8)

Volt már valaha elefánt a házunkban? Minden bizonnyal még nem. De ha lett volna egy, pontosan tudtuk volna, hogy éppen hol tartózkodik. Volt már valaha tücsök a házunkban? Tavaly nálam volt egy, és napokig kerestem. Füleltem az éles ciripelést, de mindig pont akkor hallgatott el, amikor úgy gondoltam, hogy rátaláltam. Sok időt töltöttem a kis tücsökkel - kerestem és hallgatóztam. Egyik nap, amikor nem a tücsökre összpontosítottam, eltűnt a házamból.
Vannak idők, amikor az élet "elefántokat" hoz - a halál, a válás vagy betegség nagy próbáit. Mégis, a legtöbb esetben napjainkat a tücskökkel töltjük: az élet apró dolgaival, amelyek idegesítenek, megpróbálnak, uralják gondolatainkat, és elterelik figyelmünket a fontosabb dolgokról.
Amikor úgy tapasztaljuk, hogy napjaink tele vannak tücsök ciripeléssel, halkítsuk le azokat tudatosan a Szentírás és imádság által, az Úr felé fordulva. Gondolhatunk valami igazra, valami tisztára, valami nemes és dicséretreméltó dologra. Amikor Isten szavára figyelünk, nem fogjuk már hallani a tücsköket.

Imádság: Urunk, vond magadhoz gondolatainkat a mai napon, és mutasd meg, miként akarsz használni minket. Ámen.

Amikor Istenre gondolok, nem hallom a "tücsköket".


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÜZDENEK, HOGY ISTENT MEGHALLJÁK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 20. - 04:10:36

2014. december 20. szombat

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.

Jak 1,12-18.

MEGKÍSÉRTVE

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. (Jak 1,12)

Az áruház csarnokai zsúfolásig voltak, és az emberek tolongtak, hogy minél előbb fizetni tudjanak. Egy áruházi dolgozó segített kipakolni a kosaramból. Amikor a pénztárgép kiírta a végösszeget, észrevettem, hogy egy fekete műanyag doboz a kosár alján maradt. Nem emlékeztem, hogy ott lett volna azelőtt. Sietve elindultam, amikor rájöttem, hogy a fekete doboz egy nagyon drága hús csomagolása. Mindenkit fel fogsz tartani. Gondolj a megtakarításra! Senki sem fogja megtudni! Nem a te hibád. Ezek között a gondolatok között egy azonnali döntést kellett hoznom, hogy engedek-e ennek a kísértésnek, vagy becsületes maradok.
"Sajnálom, de valamit elfelejtettem." - mondtam végül. Újraszámolták és elindultam. Amint magam mögött hagytam a zsibongást és a vásárlás feszültségeit, hihetetlen békességérzet töltött el.
Életünk tele van nagy kísértésekkel. Krisztus azonban erőt tud adni nekünk a győzelemre, még a legkisebbekben is.

Imádság: Drága Urunk, tartsd tisztán szívünket előtted! Légy vezérünk és erősségünk a mai napon a legkisebb kísértésekben és a komoly döntéseinkben egyaránt! Ámen.

Isten látja és ismeri döntéseinket.


IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY GYŐZHESSÜNK A KÍSÉRTÉSEK FELETT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 21. - 09:18:14
2014. december 21. vasárnap

Akkor így imádkozott Anna:
Örvendez szívem az ÚRban, visszaadta erőmet az ÚR. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az ÚR, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó Isten az ÚR, és a tetteket Ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jóllakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az ÚR megöl, és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét. Az ÚR tesz szegénnyé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az ÚRéi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az ÚRral szállnak perbe, mennydörög ellenük az égben. Megítéli az ÚR az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad.

1Sám 2,1-10.

A NAGY SZABADÍTÁS ÉNEKEI

Az Úr a szegényt leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. (1Sám 2,8)

A Bibliában három éneket jegyeztek fel, melyek arról szólnak, hogy Isten újra visszafordul népéhez. Anna örvendezett, megszabadulva meddőségéből. Mózes és Miriám vezették az éneket, amikor az izraeliek megmenekültek Egyiptomból. (2Móz 15,20-21). Mária, Jézus anyja, a szabadulást ünnepelte, melyet fia szerez majd. (Lk 1,46-55)
Ezekből az énekekből sok mindent megtudhatunk Isten természetéről és akaratáról. Anna arról énekelt, hogy Isten felemeli a szegényeket, akiket mi gyámoltalannak és érdemtelennek gondolunk. Egy új célt találunk, ha megtanuljuk értékelni az embereket, akiket eddig nem tartottunk fontosnak.
Mózes a nagy szabadítást abban látta, ahogyan Isten szeretettel vezette a népét. (2Móz 15,13) A hatalom nem a nyers erőben volt, hanem Isten szeretetében. Új célt találunk abban, ha felfedezzük, hogy semmi jó nem származik az erőszakból és megtorlásból, hanem csak a szeretetből.
Mária a nagy szabadítást az isteni kegyelem megnyilvánulásaként írta le (Lk 1,50). Isten felemeli a lenézetteket, akik felismerik Istenre szorultságukat. Céljaink megvalósulása nem a saját erőnkön és hatalmunkon múlik, hanem a szeretet erején, ami az Úrtól jön, és az egymással való közösségből.

Imádság: Urunk, hangold életünket szabadításodra, melyet kegyelmedből és igazságodból rendeltél. Ámen.

Ma miről szól az Istent dicsőítő énekem?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 21. - 12:04:32
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 22. - 07:55:25
2014. december 22. hétfő

Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: "Te ülj ide kényelmesen", a szegényhez pedig így szóltok: "Te állj oda", vagy "Ülj le ide a zsámolyomhoz", nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért.

Jak 2,1-5.

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Péter ezt mondta: Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. (ApCsel 10,34)

Amikor beléptem az élelmiszerboltba, azonnal magára vonta figyelmemet. A fiatalember más etnikumhoz tartozott, mint én. Szokatlan frizurát viselt, és ruházatát is támadó jellegűnek véltem. Nem illett a környezetbe.
Miután bevásároltam, mentem a pénztárhoz fizetni. A zöldségekkel matattam és a pénztárcámmal, lehúztam az egyes darabokat, és fizettem. Ahogy kifelé mentem, valaki megkopogtatta a vállamat. Visszafordulva a fentebb leírt férfi állt velem szemben. Nyújtotta felém a pénztárcám, amiről észre sem vettem, hogy elejtettem.
Amennyire megkönnyebbültem, hogy visszakaptam a tárcám, annyira elszégyelltem magam, hogy hogyan skatulyáztam be ezt a fiút. Tanárként sikeresen tudtam együtt dolgozni sok más nemzetiségű diákkal. Tudnom kellett volna, hogy ne legyek előítélettel valakinek a bőrszíne vagy viselete miatt. Hála legyen Istennek, aki nem a megjelenésünk alapján ítél meg bennünket. Egy fontos leckét tanultam újra aznap, hogy az embereket ne a kinézetük alapján ítéljem meg.

Imádság: Szent Istenünk, segíts, hogy mindenkiben a jót lássuk, és túllássunk a külső megjelenésen! Ámen.

Isten azt látja, ami bennünk van.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 23. - 04:06:36
   

2014. december 23. kedd

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.

Jn 3,16-17.

NEM BŰNÖS

A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. (Róm 6,23)

A Csendes Percek orosz kiadásában egy új-mexikói testvérnőről olvastam, (2012. október 4.) aki arra bátorított, hogy imádkozzunk az "önelégült gyülekezeti tagokért". Elkezdtem sorra venni a tagokat, de senkit nem találtam annak. Kit ezért, kit azért, de mindenkit felmentettem. Csak van valaki, aki ilyen? Mivel megint csak úgy láttam, hogy senkire nem igaz ez a jelző, a végén úgy gondoltam, akkor biztosan én vagyok.
Ez számomra egy állandó küzdelem, hogy minden rosszért magamat okolom. Még akkor sem tudtam megszabadulni ettől, amikor átéltem az Úr szabadítását. Tudom, hogy az Úr fájdalmas halált halt, hogy embereket a vétkeitől és a bűn terhétől megmentse. De még mindig önmagamat vádoltam.
Valószínűleg mások is így vannak ezzel. De valamennyien megkaphatjuk a vétkeink alól felmentő szabadságot, ha képesek vagyunk teljesen elfogadni az Úr szavát. Hálás vagyok ennek a testvérnek és az orosz Csendes Percek munkatársainak. Segítettek, hogy ma meghalljam az Úr áldását az igéjében, ami békességet ad, és hálássá tesz: "Olyannyira szeretlek, hogy elküldtem fiamat, hogy elvegye a bűneidet."

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy bízzunk ígéreteidben, hogy érezhessük a te örömöd teljességét. Ámen.

Krisztus megbocsátást kínál. Elfogadom?


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET LENYOMNAK A VÉTKEI!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 23. - 20:49:09
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 25. - 12:21:44

2014. december 25. csütörtök

És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,15-17.

KARÁCSONY

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. (Gal 3,26)

A karácsonyi időszakban zenei vezetőként az egyik feladatom, hogy egy karácsonyi kantátát készítsek kórusunkkal a gyülekezet számára. Ebben az évben egy idősek otthonában is előadtuk a kantátát, és meghívtuk a lakókat, hogy énekeljék velünk az ismerős énekeket. Nem adtunk kézbe szöveget vagy kottát ezeknél a daloknál, de ahogy megadtam a jelet a hallgatóság számára, hogy csatlakozzanak hozzánk, a lakók - még a demensek is - teljes szívből énekelni kezdtek. Nem volt szükségük segítségre, hogy felidézzék az általuk oly nagyon szeretett énekeket. Isten szeretetének szavai mélyen belevésődtek az emlékezetükbe, és semmi sem tudta megakadályozni, hogy feltörjenek a mélyből.
Ahogy pásztorokról, bölcsekről és angyalokról énekeltünk, láttuk, hogy még ha vannak is különbségek a fizikai állapotunkban, de a lakók és a kórus mégis Isten családjához tartoznak. Ők, az idősebb testvérek és mi, a fiatalabbak mindnyájan egyszerűen Isten kegyelemből megmentett gyermekei voltunk. A közös éneklésnek abban a dicsőséges pillanatában Isten megengedte, hogy beletekintsek a jövőbe, amikor az ő egész családja együtt énekel majd örökké Megváltónk jelenlétében. Micsoda kórus lesz az! Dicsőség az újszülött Királynak!

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szeretsz. Segíts különbözőségeink mögött látni, hogy hozzád tartozunk! Ámen.

Isten fiai vagyunk minden formában, méretben és életkorban.

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN LAKÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 25. - 12:37:45
:like: Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 30. - 10:44:31

2014. december 30. kedd

Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: "Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak." És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.

Zsid 6,13-20.

BIZTOS HORGONYUNK

Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. (Zsid 6,19)

Verőfényes nap volt, és a csónakunkban ültünk a folyó torkolatánál. A férjem a horgászással foglalatoskodott, én pedig a könyvem olvasásába merültem el. Hirtelen valakinek a kiáltozására figyeltünk fel, aki jelezte, hogy elveszítettük a horgonyunkat. Nem elég, hogy veszélyes mértékben odasodródtunk a másik csónak közelébe, de a férjem a horgony hiányában nem tudott tovább horgászni. Igyekeztünk hát kifelé a partra.
Ez az élmény arra az igazságra emlékeztetett, hogy Jézus a mi horgonyunk. Ha ő az életünk iránymértéke és reménysége, rá hagyatkozhatunk; biztosan és szilárdan tart minket. Ha viszont levesszük tekintetünket Jézusról, és saját elképzeléseinkbe bonyolódunk, akkor anélkül, hogy észrevennénk, könnyen elsodródhatunk az általa felkínált szeretettől és kegyelemtől.
Aznap eszembe jutottak a Zsid 6 igéi, és az a bizonyosság, amely enyém lehet, mert Krisztus az életem erős horgonya.

Imádság: Köszönjük, Édesatyánk, hogy Jézust reménységül és életünk horgonyaként adtad. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." (Mt 6, 9-13)

Krisztus biztos támasz a verőfényes és viharos napokon is.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2014. December 30. - 18:20:37
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 30. - 22:57:13
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2014. December 31. - 04:07:34

2014. december 31. szerda

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: "Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké." Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja "igazságotok gyümölcsét." Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt.

2Kor 9,6-12.

A SZOLGÁLATKÉSZ FÉRFI

A jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7)

Örömteli izgatottsággal készülődve egy órányi pihenésre, belevetettem magam kedvenc fotelembe. Néhány perccel később csengettek. Kelletlenül mentem ajtót nyitni, a kilencéves lányommal, Emilyvel. Egy férfi állt ott kinn a hidegben és a szemerkélő esőben esőkabát és esernyő nélkül, és egy dossziét tartott a kezében. Egy missziós programra gyűjtött pénzadományt. Mielőbb vissza akartam térni saját időtöltésemhez, ezért udvariasan, de kurtán azt válaszoltam: "Sajnálom, de most nem tudok segíteni", és lassan bezártam az ajtót.
Emily megkérdezte: "Miért nem adtunk neki semmit? Kijött ebbe a hidegbe és esőbe, hogy a szegényeknek gyűjtsön". A szívem hirtelen összeszorult. Az őszinte válasz az lett volna, hogy a saját önzésem miatt szalasztottam el a lehetőséget arra, hogy segítsek valakin, és egyúttal a lányomat is tanítsam, hogy Isten szereti a jókedvű adakozót.
Nem sokkal később Emily átnyújtott egy rajzot, melynek azt a címet adta: "A szolgálatkész férfi". A papír segítségével fejezte ki azt, ami a szívén volt. Aznap a kislányom volt a tanárom. Gyermekrajza becses emléktárgyam marad, de hasznos tanulság is. Most, tizenöt évvel később, Emily még mindig rajzol, ha valami megérinti a szívét. Én pedig igyekszem egyetlen alkalmat sem elszalasztani, hogy jókedvű adakozó legyek.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy jószívűek legyünk, és őszintén készek legyünk segíteni a szükségben lévőknek. Ámen.

Hibáink ellenére Isten ad nekünk egy második esélyt.


IMÁDKOZZUNK A SZEGÉNYEK KÖZÖTT SZOLGÁLÓKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2014. December 31. - 12:41:39
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2014. December 31. - 16:30:40
Ámen!  O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 01. - 04:17:13

2015. január 1. csütörtök

Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt Jézushoz: "Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?" Jézus ezt mondta: "Ültessétek le az embereket." Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: "Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba." Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek.

Jn 6,8-13.

NEM KICSINY FÁRADOZÁS

Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted. (Zsolt 138,8)

Gyakran beleesek abba a csapdába, hogy másokhoz hasonlítom magam. Arra tekintek, milyen befolyást gyakorolnak a világban, és úgy érzem, nem érek fel velük. Egy napon, amikor másodrendűnek éreztem magam, Isten az öt kenyér és két hal történetének új megvilágítását tárta elém. Nem magára a csodára figyeltem, vagy a fiúra, aki az ebédjét ajánlotta fel, hanem az asszony jutott eszembe, aki elkészítette azt. Magam elé képzeltem, amint gyúrja a tésztát, gondosan becsomagolja a friss kenyereket és a halakat egy kendőbe, majd a batyut egy arcára adott csókkal átnyújtja a fiúcskának. Az anya számára mindez bizonyára csupán egy megszokott kis feladat lehetett. Hiszen hogyan is gondolhatta volna, hogy az étel, amelyet aznap a fiának csomagolt, örökkévaló jelentőségű lesz?
Ez arra emlékeztet, hogy Isten az apró erőfeszítéseket milyen sokféle módon felhasználja mások fizikai, érzelmi és lelki szükségeinek betöltésére. Amikor tehát úgy érzem, valami nagyobb dolgot kellene tennem, emlékeztetem magam a kenyér és hal történetére. Az a küldetésem, hogy elvégezzem az előttem álló feladatokat. Az Isten dolga - az Isten gyönyörűsége - hogy használja azokat a világ megjobbítására.

Imádság: Drága Urunk, segíts bíznunk, hogy használsz minket a terveidben. Ámen.

Milyen kicsiny feladatot ajánlhatok fel ma Istennek?
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 01. - 13:11:30
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 02. - 07:57:14

2015. január 2. péntek

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Fil 4,4-7.

SZÓTLANUL

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm 8,26)

A kommunikációra épülő korunkban, telefonbeszélgetések, szövegek, képek, blogok, és a legkorszerűbb technikák világában ritkán vagyunk szótlanok. Amikor azonban a legnehezebb időszakokban, a legcsüggesztőbb helyzetekben Istenhez fordulunk, gyakorta mégis szótlanokká válunk. Azt sem tudjuk, mit mondjuk, miért imádkozzunk, mit kérjünk. Hogyan visszük hát Isten elé legmélyebb gondjainkat, ha a szavakat sem találjuk?
Amikor az embertársainkkal kommunikálunk, fontos, hogy mondanivalónk érthető és tömör legyen. Istennek azonban nincsenek ilyen elvárásai. Ő jól tudja, hogy a körülményeink miatt néha teljesen elnémulunk. Éppen azért küldte el a Szentlelket, hogy közbenjárjon értünk az ilyen helyzetekben.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy megérted hallgatásunkat, csendes perceinket és könnyeinket. Köszönjük, hogy tudod, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk azt. Ámen.

A Szentlélek által Isten ismeri minden imádságunkat.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 02. - 17:43:10
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 03. - 09:53:06

Napi áhítat
Nálad van az élet forrása
2015 - Áhítat, 2015. január 3. szombat

Olvasmány:
Zsolt 36,6–10

Jézus Krisztus az Élet Is­tene: aki őt keresi és vele van, az bizony igazán él.

 URam, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.
 Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam.
 Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
 Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.
 Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.
 Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez.
 Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze!
 Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni.
Magyarázat

„Hévíz, az élet forrása!” „Élet forrása biobolt”. Az ókeresztény bazilikák átriumában, melyet paradicsomnak is neveztek, a középen lévő szökőkútnak, illetve a kolostorok kerengőjében lévő forrásházaknak „élet forrása” jelentése volt. Csak néhány példa arra, hogy az emberek mindig is keresték az élet forrását. Akkor is, ha sokszor csalódniuk kellett, mert egyik sem adja meg azt, amit kínál. Az élet forrása ugyanis Istennél van: de ő közelebb van hozzánk, mint Hévíz. Mostanában egy felírás olvasható az autóbuszokon: „Ha nem lenne Isten, akkor kellene igazán aggódnunk!” Mi hitben élők pedig a következőt gondoljuk erről: Akkor kellene igazán aggódnunk: „Ha csak ezen a földön reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk...” Ha csak a földiekkel kellene törődnünk, és a mennyeiekkel nem, ha csak ez a földi víz ontaná a szomjunkat, és a mennyei nem, akkor a samáriai asszony hiába találkozott volna Jézussal, minden oka meglett volna az aggodalomra! De Jézus Krisztus az élet forrása, élet kenyere, az élő kő, a Kőszikla! Gondolj ma erre, és oltsd szomjad az élet vizével! /BL/

Törj össze, gát!
E nagy világ
Szomjazza rég a békét.
Áradj, folyó,
Bűnt tisztító,
Add vissza ékességét!
(Gerzsenyi Sándor
Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 458)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 04. - 04:06:32
2015. január 4. vasárnap

Ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall; még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

2Kor 12,6-10.

ERŐS AZ ERŐTLENSÉGBEN

Az Úr ezt mondta Pálnak: "Az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9)

Mabelt nagy imaharcosként ismertük. Mindig kész volt Istennél közbenjárni másokért. Ez volt az egyik ajándéka, a másik pedig az, hogy mindig mások rendelkezésére állt. Idős éveiben kissé elbátortalanodott, amint gyengülő látása akadályává vált szolgálni akarásának. Egyszer egyik barátnőjét akarta felhívni telefonon, de nem látta jól a számot, és tévesen tárcsázott. És ez az idős hölgy a rá jellemző módon megkérdezte a vonal másik végén jelentkező férfitől, hogy hitben jár-e, és érdeklődött élete felől. Majd hosszú beszélgetést folytatott a "téves számmal", és bátorította őt. Elmondása szerint a férfi hangvétele és hozzáállása teljesen megváltozott a beszélgetésük során, és végül köszönetet mondott neki a hívásért. Mabel megállapította, hogy Isten még a rossz látását is felhasználta a szolgálatra.
Az asszony példája arra emlékeztet, hogy Isten nemcsak ajándékainkat és jó adottságainkat tudja használni, hanem a gyengeségeinket és a "téves számainkat" is. Egyre inkább felfedezem, hogy Isten ott áll életünk kitérő útjainál. Valójában ezek a kerülőutak fő közlekedési utakká válnak, amelyeken isteni kijelentéseket tapasztalhatunk meg.

Imádság: Istenünk, mutasd meg minden nap azokat az utakat, amelyeken szolgálhatunk a körülöttünk élők felé! Ámen.

Isten a "téves hívásainkat" lehetőségekké változtathatja.


IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 04. - 17:45:44
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 04. - 21:11:15
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 05. - 07:13:54

2015. január 5. hétfő

Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hívatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: "Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: "Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem."

Lk 7,18-23.

EMBERI GYARLÓSÁG

Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. (Lk 7,22)

Miután Keresztelő János megkeresztelte Jézust, szemtanúja volt annak is, ahogy a Lélek galamb képében a mennyből alászállt, és Jézusra ragyogott. János is hallotta Isten hangját a mennyből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm" (Lk 3,22). Nem sokkal később mégis bizonytalanná vált Jézus felől, és elküldte hozzá két tanítványát, hogy megkérdezze: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?" (Lk 7,19)
Annak ellenére, hogy János felfedte kételkedését, Jézus úgy beszélt róla, mint a legnagyobb prófétáról. Azt gondolom, azért van benne ez a történet az evangéliumban, hogy bátorítson bennünket, amikor hitünk meginog. Az emberi természet része az, amikor a bizonytalanságok gyötörnek minket. Isten kérdéseket feltevő értelmet adott nekünk, és számol azzal, hogy nehéz, de becsületes kérdéseket fogalmazunk meg, amikor a hitünket érintő dolgokkal szembesülünk. Jézus bizonyára tudta, hogy a követőinek időnként szükségük lesz hitük megerősítésére, és ezért kérte az Atyát, küldje el a Szentlelket, hogy örökre bennünk lakozzék, és vigasztalónk legyen. (Jn 14,16-18)

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy megértesz, amikor kétségeink támadnak. Erősítsd hitünket! Ámen.

A kétségek idején támaszkodhatok Isten igéjére és a Szentlélekre, hogy hitem megújuljon.


IMÁDKOZZUNK A KÉTSÉGEKKEL KÜSZKÖDŐ HÍVŐKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 05. - 07:18:46
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 06. - 04:02:00

2015. január 6. kedd

És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk "áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként."

Ef 4,30-5,2.

UTÁNZÁS

Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. (Ef 5,1-2)

Kétéves kisfiunk, Caleb szereti utánozni az anyját és az apját. Szereti felpróbálni papucsainkat és cipőinket, és abban csoszogni fel és alá. Porszívózni akar, vagy havat lapátolni, amikor valamelyik szülő éppen azt teszi. Gyakran ismételgeti mondatainkat, pontosan utánozva a hangsúlyokat.
Calebnek az a törekvése, hogy olyan legyen, mint a szülei, a gyermekek általános vágya. A gyermekfejlődéssel foglalkozó szakemberek úgy vélik, hogy az ilyen utánozott cselekvések igen erős tanulást jelentenek a fiatal gyermeknek, amely tartós hatást fejt ki fejlődő értelmére.
Kisfiunk utánozása segített megértenünk Pál tanácsát az Ef 5,1-ben. Mivel Isten a mi Mennyei Atyánk, természetes dolog, és jogunk is, hogy utánozzuk őt. Az ilyen "példakövetések" során tanuljuk meg, hogyan élhetünk teljesebb életet.
Megtanuljuk, hogyan szeressünk másokat, úgy ahogy Isten. Megtanuljuk az együttérzést, a nagylelkűséget és a megbocsátást, azok naponkénti gyakorlásával. Minél többet utánozzuk, követjük Isten példáját, annál könnyebbé és természetesebbé válik. Így ismerik majd meg, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Imádság: Atyánk, add nekünk azt a gyermeki vágyakozást, hogy olyanok kívánjunk lenni, mint te. Vonj közelebb magadhoz, és töltsd meg szívünket szeretettel! Ámen.

Hogyan követem Istent szavaimmal és cselekedeteimmel?


IMÁDKOZZUNK, HOGY ISTEN SZERETETÉT TUDJUK KÖZVETÍTENI!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 06. - 22:06:37
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2015. Január 07. - 09:31:01
Amen. Nemreg olvastam errol,hogy Isten szeretet kell koztetitsuk,ami feltetel nelkuli,szeret annak ellenere...,szeret akkor is ha....,szeret erdem nelkul is. Ez csakis Istennel lehetseges.  vsziv2
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 08. - 07:27:41
Amen. Nemreg olvastam errol,hogy Isten szeretet kell koztetitsuk,ami feltetel nelkuli,szeret annak ellenere...,szeret akkor is ha....,szeret erdem nelkul is. Ez csakis Istennel lehetseges.  vsziv2

Ámen˘!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 08. - 07:28:02
    

ELÉG A KEGYELEM


"Elég néked az én kegyelmem." 2Korinthus 12,9

 

Az ember sok mindenre mondja, hogy elég! Elég a családi körülményeimből, a betegségből, a szenvedésből. Vannak dolgok, amikre nem mondjuk ki, hogy elég. Az anyagi jólét, a pénz, és amit azon venni lehet, soha nem elég. A legnagyobb jó soha nem az anyagi jó. Van lelki valuta: szeretet, megértés, a másik ember megbecsülése. Mondtad-e már valaha, hogy ne dicsérj, ne szeress már ennyire - hát elég! Ebben az Igében nem ember, Isten mondja ki: "Elég néked az én kegyelmem." Sajnos, elégedetlen emberek vagyunk. Sokszor a külsőnkkel is. A másik emberrel hasonlítjuk össze magunkat. Amikor elégedetlen vagyok, szívem mélyén Istennel szemben vagyok elégedetlen. Ha mindened megvolna, ha mindenki szeretne, akkor sem volnál boldog és elégedett ember, amíg bűneid nincsenek megbocsátva. Isten elégedetlen veled, erről beszél a lelkiismereted. Ha kimondasz egy szeretetlen szót, vagy olyat teszel, amit nem lett volna szabad, belül megszólal a vészcsengő. Nem lehetsz boldog ember, amíg ez el nem hallgat. Ezért isznak, szórakoznak emberek, ezért szól éjjel-nappal a rádió, hogy ne hallják lelkiismeretük szavát. Nem lehetsz elégedett ember, amíg meg nem bánt bűn van az életedben. Isten ezt szeretné velünk megértetni. A kegyelem az, hogy Valaki már fizetett. Ma úgy nézz a keresztre, hogy ott Jézus mindenért fizetett. Ez a kegyelem, ez a fizetség elég neked is, nekem is. A gyáva, szétfutó tanítványok bűnére is elég volt. Péter tagadására is elég volt. Elégedetlenségeidre, bűneidre hadd mondhassa ki ma az Úr: "Elég néked az én kegyelmem!"
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2015. Január 08. - 09:13:32
Amen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 08. - 15:21:06
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 08. - 17:20:31
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 09. - 08:00:27

2015. január 9. péntek

Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: "Hittem, azért szóltam", mi is hiszünk, és azért szólunk! Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.

2Kor 4,6-15.

MÉGSEM REMÉNYTELENÜL

Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet. (Zsolt 146,9)

"Mit tegyek? Az apánk elhagyott minket az év elején. Nem láttuk és nem is halottunk felőle azóta." Mandy még csak tizenegy éves volt, és a leveléből áradó szavak mélyen érintettek. Az én édesapám nem élt távol tőlünk, de érzelmileg visszahúzódó ember volt. Mindenben gondoskodott rólunk, de háborús élményei és nehéz gyermekkora tartózkodóvá tették a gyermekeivel való kapcsolatában. Azt mindig tudtuk, hogy szeret minket, de ez nem jelentette azt, hogy ne tegyem fel én is ugyanazt a kérdést, amit most Mandy: "Mit tegyek?"
Beszéltem Mandy-vel, és úgy tűnt, ez segített neki. Bátorítottam, hogy törődjön a körülötte élőkkel. És ő elkezdett szeretetével édesanyja és kisebb testvérei felé fordulni. Később, a megfelelő időben beszélgettünk Isten szeretetéről, a soha el nem múló atyai szeretetről.
Nem tudom, mit hoz a jövő Mandy számára. Csak azt tudom, hogy segített az, hogy meghallgattam őt. A gyengéd útbaigazítás által Isten szeretetére kezdett figyelni. Hiszem, hogy Isten munkálkodik az életében. Kevésbé feszült, és imádkozik a családjáért és édesapjáért. Azt mondta, most már érzi, hogy ez az, amit tehet.

Imádság: Atyánk, nyisd meg fülünket és szívünket mások fájdalmára! Adj bölcsességet, hogy segíteni tudjunk. Ámen.

Az Isten szeretetére figyelés vigasztal, és reményt nyújt.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 10. - 00:19:09
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 10. - 04:07:20
HARAGSZIK AZ ISTEN


"Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják." Róma 1,18

 

Az evangélium első mondata most az, hogy Isten haragszik ránk. Jogosan, mert igazságát hamissággal feltartóztatjuk. Az Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Nem az örömmel kezdődik. Az Ige azt mondja: Térj meg, mert Isten haragszik. Sok mindennel vigasztalhatjuk magunkat, de Isten jogos ítéletét nem kerülhetjük el. Fel lehet tartóztatni Isten országát? Fel! A hozzád közeledő, a rajtad keresztül továbbterjedő Isten országát. Azért nem térnek meg körülötted emberek, mert Isten igazságát hitetlenségeddel feltartóztatod. "Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő létezik" (Zsid 11,6). Hogy hitetlen vagy, az aggodalmaidból látható. Ha az Úré vagy, nincs okod aggodalomra. Az aggodalmaskodás felségsértés. Hitetlenséggel, istentelenséggel jár. Mintha Isten nem tudna mindent megtenni. Ha félelemmel, nyugtalansággal vagyunk tele, nem ragyoghat keresztül életünkön Isten minden emberi értelmet felülhaladó békessége. Ha elfogadod az ítéletet, hogy Isten haragszik rád, ha ma engedsz Neki, akkor Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minden bűntől. Halld meg az ítéletet, hogy elfogadhasd a kegyelmet. Kegyelem csak a szegényeknek hirdettetik. Isten az elveszetteket keresi. Ma még megmenekülhetsz. Van hová! Egyetlen hely van, ahová kétezer évvel ezelőtt lecsapott Isten haragja, ítélete a Golgota keresztjén. A kereszten Isten szeretetének a tüze lángol. Megmenekülhetsz, ha engeded, hogy ennek a szeretetnek tüze kiégessen belőled minden bűnt.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 10. - 18:18:33
Ámen! O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2015. Január 10. - 21:15:48
Amen! Es milyen sokan elhallgatjak ezt,hogy Isten haragszik....
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 13. - 04:07:30

2015. január 13. kedd

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Mk 10,13-16.

ENGEDJÉTEK HOZZÁM A GYERMEKEKET!

Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? (Mt 21,16)

Egy este, lefekvés előtt, hallottam, amint kis unokám az ő kétéves módján az egyik legnehezebb gyülekezeti dicséretet énekli. Az istentiszteleten megtanulta, és élete részévé vált.
A kisgyermekek gyakran nyugtalanok az istentiszteleten. Amikor az én unokáimmal fordul ez elő, általában kiviszem őket az istentiszteletről. Aggódom, hogy másokat esetleg zavarnak. De Jézus azt mondta: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket" (Mk 10,14). Ezek a szavak meggyőztek, hogy a gyermekek befogadása az istentiszteleten és a gyülekezet közösségébe fontosabb, mint kisietni velük, amikor sírnak, vagy egy kis zajt csapnak.
Tudom, hogy a gyülekezeten kívüli világban unokáim sok zavaró tényezővel találják szembe magukat, ami eltereli figyelmüket Istenről. Ezért alapvető felelősségünk az istentiszteleten és közösségen keresztül Istenhez vezetni őket.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy emlékezzünk és gyermekeinknek segítsünk úgy felnőni, hogy megismerjenek téged és Fiadat, Jézust! Ámen.

Hogyan fogadja és neveli gyülekezetünk a gyermekeket?

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A GYERMEKEINKÉRT, AKIK TÁVOL VANNAK A GYÜLEKEZETTŐL!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2015. Január 13. - 08:23:10
Amen!
Nagyon jo,ha  a gyermekek is reszt vesznek az istentiszteleten.Igy tanulnak meg odafigyelni,csendben lenni,alkalmazkodni masokhoz,felnottekhez.Tudom,hogy vannak gyulekezetek,ahol a gyerekek kulon vannak a felnottektol teljes idoben. Nalunk egy ora hossza van vasarnapi iskola,amig a gyulekezetben imaora van.Ne tekintsuk a gyerekeket zavaro tenyezoknek,-akik esetleg zajonganak-hanem ugy tekintsunk rajuk mint jovo nemzedekre es eljunk peldamutato eletet,es imadkozzunk ertuk,hogy hivo keresztyen felnottek legyenek majd. :)
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 13. - 17:42:46
Egyetértek veled kedves Jázmin. Én a fiamon figyeltem meg, hogy mennyire beépült az életébe az, hogy ő egy szerető közösségben nevelkedett. Azon túl, hogy amíg ott játszott csendben a padok között, komoly ismeretet szerzett. De nálunk a gyermekeknek volt lehetőségük verset mondani, vagy ének illetve zenei szolgálatot végezni. Ez adott egy olyan tartást, amit sehol máshol nem tudta volna megszerezni. Mert megszokta, hogy nagy közönség előtt mondja el a versét, vagy énekeljen. Olyan magabiztos fellépés alakult ki nála, amivel minden munkahelyen mindig kedvessé vált hamar. De a legfontosabb, hogy átélte Isten jelenlétét, amikor ott volt a gyülekezettel együtt. Ma még nincs tudatában annak, hogy Isten különleges szeretete milyen komolyan jelen van az életében. Hiszem, hogy eljön a nap, amikor az igy megszerzett ismeret  Szent Szellem által élő Igévé lesz. Élő reménységem ez, mert amikor én távol voltam az Úrtól, igy kezdett velem beszélgetni Isten Szelleme. Azt a tudást tette élővé az Úr, amelyet gyermekként szereztem a gyülekezetben.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 13. - 17:48:09
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 13. - 17:56:10
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 14. - 17:06:55
2015. január 14. szerda

"Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." "Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas."
"Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek."

Lk 6,27-38.

ÁLDJ ÉS NE ÁTKOZZ!

Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. (Rm 12,14)

Néha úgy tűnik, mintha mindennap találkoznánk egy nehéz emberrel - legyen szó munkatársról, szomszédról vagy egy családtagról. Megpróbálhatjuk elkerülni őket, panaszkodni rájuk, vagy belekötni azokba, akik megbántottak minket. Temérdek időt tölthetünk azzal, hogy hagyjuk, hogy ezek a konfliktusok megfosszanak minket örömünktől és energiánktól.
"A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot" (Jn 16,33). Krisztusban békénk van. Amikor egy nehéz természetű emberrel találkozunk, akkor emlékezzünk arra, hogy "ne a rosszat kövesd, hanem a jót" (3Jn 11).
Akármilyen nehéznek tűnik is, áldást kell mondanunk a másik emberre - mert Isten megáldja azokat, akik másokat megáldanak. A másik negatív tulajdonságai helyett keressünk legalább egy tulajdonságot, amit csodálunk vagy tisztelünk abban az emberben. Lehet, hogy szorgalmas dolgozó, tehetséges zenész vagy gondoskodó nagyszülő. Ahelyett, hogy másoknak pletykálunk róluk vagy vitatkozunk velük, imádkozhatunk értük. Isten fényét takarjuk el, ha hagyjuk, hogy a düh és az érzéketlenség vegye át felettünk az irányítást. Ha egyszer elkezdünk a pozitívumokra koncentrálni, és Istenhez fordulunk imádságban, Isten szeretete átragyog rajtunk.

Imádság: Urunk, segíts, hogy áldást mondjunk azokra, akiket nehéz szeretnünk. Taníts imádkozni értük! Ámen.

Ma az Istent keresem mindenkiben, akivel találkozom.


IMÁDKOZZUNK A MUNKATÁRSAINKÉRT!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 15. - 04:20:48
    

KELLEMETES IDŐ


"A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja." 2Korinthus 6,2

 

Igénk a kegyelem idejéről beszél. A kegyelem ideje születéstől a halálig tart? Az biztos, hogy a halállal lejár. De nem biztos, hogy a halálig tart. Amíg kegyelmi időd van, addig hallgat meg Isten. Bár megdobbanna most a szíved: meghallgatott Isten, és meghallgat? Nagyon fontos, mit kérsz a kegyelem idején. Ezt az időt egy nappal sem lehet meghosszabbítani. Az üdvösség napjáról is beszél az Ige. Ez az a nap, amikor hir-dettetik neked a kereszt, amikor szíved szerint megérted, hogy bűneim büntetése rajta van. Isten átsegít azon a döntésen, amit helyetted senki nem hozhat meg. Vizsgáld meg az életedet, volt-e már ilyen napod? Ha igen, azt a napot soha nem felejted el. Akkor örül a szíved, és senki el nem veszi az örömödet. Mondhatnak körülötted, amit akarnak, bánthatnak, örömöd elvehetetlen. Azoknak szeretném mondani, akiknek már volt üdvösség nap-ja, hogy "Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézus napjáig" (Fil 1,6). Pál halála előtt így mondja: "Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon" (2Tim 4,8). Hiszel benne, hogy számodra is eltétetett? Akkor járj Vele engedelmesen, engedd, hogy a Szentlélek munkálkodhasson szívedben és életedben. Amit ma akar elvégezni benned, engedd, hogy megtehesse, hogy készen lehess arra a napra, hogy feddhetetlenül állhass majd meg Isten színe előtt. Naponta adj hálát érte, ha már felragyoghatott számodra az üdvösség napja!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 15. - 11:19:41
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 15. - 11:44:37
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 17. - 07:10:22
2015. január 17. szombat

Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Zsolt 121.

A SZERETET FONALA

Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!" És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. (Jn 20,19-20)

Nagyon szeretek kötni. Ezért amikor egy kedves barátnőm rákos lett, készítettem neki egy sálat. Először csak a mintára figyeltem, hogy meglegyen a megfelelő szem, illetve a sorok egyenesek legyenek. Később azonban, ahogy felvettem a ritmust, imádkozni kezdtem. Azért imádkoztam, hogy a barátnőm megnyugodjon, és Jézus tartsa őt a karjaiban. Úgy éreztem, az imám kézzel foghatóvá válik, ahogy a sál nőtt.
Egyik utolsó alkalommal, a barátnőmet az általam készített sálba beburkolózva láttam a kanapén pihenni. Habár tudtam, hogy nincs földi gyógymód a betegségére, egyfajta békét éreztem. A hétköznapi fonal együttérzéssel lett átszőve. Krisztus mindkettőnkkel ott volt. Szerintem ezt jelenti a béke: a fájdalom és a gyász sötétségét szeretettel megtölteni.

Imádság: Drága Urunk, kérünk, használd kezünket és szívünket, hogy a te békédet hozhassuk közelebb azokhoz, akiknek vigasztalásra van szükségük. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket... Ámen." (Mt 6,9-13)

Krisztus szeretete kezünk munkáján is átárad.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK EGY BARÁTJUK HALÁLÁVAL KELL SZEMBENÉZNIÜK!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 17. - 15:47:33
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 17. - 20:29:24
Ámen! :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 18. - 09:48:54

2015. január 18. vasárnap

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

Gal 6,7-10.

TEGYÜNK JÓT MINDENKIVEL

Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. (Gal 6,10)

Egyik utamon a repülőtársaság magazinjában olvastam, hogy előző évben 114845 ember nyújtott be hozzájuk pályázatot különböző állásokra, de csak 2499 személyt vettek fel. Nagy benyomást tett rám, hogyan bánnak a felvett alkalmazottaikkal. Nem a szabályokra összpontosítanak elsősorban (a biztonságiakat kivéve). Inkább szabadságot adnak dolgozóiknak, hogy azt tegyék, amit helyesnek ítélnek, amikor az utasokról gondoskodnak. Az aranyszabály: bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak! Szolgálatkész embereket vesznek fel, majd engedik, hogy tegyék, amit jónak tartanak. Így dolgozóik folyamatosan meglepik és elbűvölik az utasokat.
Összehasonlítottam a légitársaság üzletpolitikáját a keresztyén emberek lehetőségeivel. Mi, az egyház, elkötelezettek vagyunk Jézus felé, élvezzük a Krisztusban kapott szabadságot az aranyszabály szerint. Szolgáló lélekkel élünk, és megkaptuk a hatalmat, hogy Isten-adta ajándékainkkal és tehetségünkkel tegyük, amit jónak látunk. Egy ilyen test magától értetődően szolgál a környezetében. Egy ilyen gyülekezet úgy jár, ahogy Jézus járt. Figyel az emberekre, meglepi és örömmel tölti el őket. A mellettünk élők megláthatják, hogyan mutatjuk a szeretet, a kedvesség tudatos cselekedeteit mindennap. Hát nem ez Isten útjának képe Krisztus családja számára?

Imádság: Drága Istenünk, tölts meg buzgalommal, hogy a te néped lehessünk mindenben, amit teszünk! Ámen.

Isten képessé tesz minket, hogy kitűnően szolgáljunk.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 18. - 11:17:18
O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 18. - 14:19:31
 :like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 19. - 05:37:57
2015. január 19. hétfő

Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből,
és összegyűjtött a különböző országokból; keletről, nyugatról, északról és délről.
Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost.
Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük.
De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből.
A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak.
Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.

Zsolt 107,1-9.

EMLÉKSZEL, AMIKOR...?

Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! (5Móz 4,9)

"Emlékszel, amikor...?" - kérdeztük unokahúgunkat a 21. szülinapi buliján, ahogy elkezdtünk 21 olyan dolgot felsorolni, amire a legszívesebben emlékszünk vele kapcsolatban. Ilyen volt első sütési próbálkozása, az első randija, a költözése, amikor főiskolára ment. A vicces emlékeken a család és barátok nagyokat nevettünk. "El sem hiszem, hogy minderre emlékeztek!" - mondta, miközben megölelt, és megköszönte az estét.
Rájöttem, hogy a lista nagyon jó eszköz arra, hogy fontos eseményeket és tényeket feljegyezzünk. A tennivalók listája elvégzendő feladatokra emlékeztet, a bevásárló lista segít, hogy vásárláskor ne felejtsünk ki semmi szükségeset, és a várható számlák, kiadások listája segít a költségvetésben.
A hitéletünket is erősíthetik a listák. Leírhatjuk azt a számtalan módot, ahogy Isten belenyúlt az életünkbe. Visszakereshetünk imalistákat és naptári bejegyzéseket, hogyan teljesültek imakéréseink. Lejegyezhetünk bibliai igéket lelki életünk elmélyítése érdekében. Ezek a tevékenységek segíthetnek emlékezni, amikor Isten jelenléte sokat jelentett számunkra.

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük állhatatos jelenlétedet. Segíts elmondani másoknak hatalmas tetteidet! Ámen.

A visszaemlékezés Isten hűségére a múltban, segít bízni Istenben a jövőben is.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Kálmán - 2015. Január 19. - 11:24:27
 O0
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 19. - 17:30:15
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 20. - 07:27:58
2015. január 20. kedd

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Róm 8,28-31.

MEGKÖTÖZÖTTSÉGBŐL AZ ÖRÖMRE

Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! (Zsolt 126,6)

Michael egy összetartó, szerető családban nőtt fel, mégis drogozni kezdett középiskolás korában. Miután jó ideig a függőséggel küzdött, nemrég elvonóra ment, és úgy tűnt, a helyes útra tért. Egy délután azonban lement az alagsorba, és felhangosította a zenét. Később találták csak meg, 23 évesen halt meg. Mindenki, aki ismerte, összetört értelmetlen halála miatt.
Zsúfolásig megtelt a terem a Michael emlékére rendezett istentiszteleten. Sokuk nagyon fiatal volt, akik az elvonón találkoztak Michaellel. Azt hitték, neki sikerülni fog. A temetési szertartáson beszélgettem egy anyával, akinek a fia még mindig függő volt, és a fiút borzasztóan lesújtotta Michael halála. A fiú ezt mondta: "Egyedül Isten segítségével tudok megszabadulni ettől!"
Ebben a helyzetben a Szentírás adhat vigasztalást. A Zsoltár 126,6 emlékeztet, hogy a gyász idején Isten megadja az erőt, az örömet, a gyógyulást és gyümölcsöt teremhetünk Isten országának.

Imádság: Drága Urunk, segíts imádkoznunk, hogy elhiggyük, még a könnyek és az összetört szív ellenére is minden javára szolgál azoknak, akik téged keresnek. Ámen.

Csakis Isten adhat bővelkedő életet.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZABADULNI SZERETNÉNEK A KÁBÍTÓSZERTŐL!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Jazmin - 2015. Január 20. - 09:04:43
ÁMEN!!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 20. - 16:52:21
Ámen!
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 21. - 04:32:13

2015. január 21. szerda

Bevitték, és a nagytanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat: "Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme, betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét." Péter és az apostolok így válaszoltak: "Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki."

ApCsel 5,27-32.

BÁTOR TANÚSÁGTÉTEL

Így szóljanak az Úr megváltottai... (Zsolt 107,2)

Mialatt három hétig a kórházban feküdtem a terhességemmel kapcsolatos problémák miatt, időm egy részét a Bibliám, és a Csendes Percek olvasásával töltöttem. Az egyik nővér egy rádiót is hozott nekem, amelyet a kedvenc keresztyén adómra állítottam. A zene megnyugtató és békés volt.
Bármennyire szívesen hallgattam is az ilyen zenét, az egyik énem mindig ki akarta kapcsolni, ha valaki bejött. Nem tudom, szégyelltem-e, vagy csak nem akartam senkit kellemetlen helyzetbe hozni. Mégis, képmutatónak éreztem magam. Úgy éreztem, mintha el akartam volna titkolni keresztyén hitemet, és kihagytam egy lehetőséget valaki életének megváltoztatásában a feléje való bizonyságtétellel. Beszélhettem volna megtapasztalásaimról, hogy milyen nagy szeretettel és irgalommal volt felém Isten - éppen gyermekemmel kapcsolatosan is, akire több mint egy éve vágytam. Isten olyan csodálatos módokon cselekedett az életemben, és szeretném ezt megosztani.
Jakab apostol azt mondja: "a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel" (Jak 4,4). Számomra azt jelenti, ne aggódjak amiatt, mit gondolnak körülöttem az emberek. Isten tetszésére és szolgálatára legyek inkább, mint emberekére (ApCsel 5,29). Ha az emberek meghallják, amit csodáiról mondok, Isten elutasítása helyett velem együtt fogják imádni őt.

Imádság: Drága Istenünk, segíts bátran hirdetni másoknak szeretetedet és csodás tetteidet! Ámen.

Ma szeretnék bizonyságot tenni a bennem lakozó Istenről.
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Csaba - 2015. Január 21. - 23:08:27
:like:
Cím: Re:Mindennapi kenyerünk
Írta: Irma - 2015. Január 22. - 06:56:55

2015. január 22. csütörtök

Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.
Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van.

2Kor 3,1-5.

ALKALMASSÁG ISTENTŐL

Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. (2Kor 3,5)

Életem nagyobb részében önhitt voltam, büszke és magabiztos.