Örömhír Fórum

Testvéreink személyes topicjai => Jázmin témái => A témát indította: Jazmin - 2015. Január 06. - 11:25:41

Cím: Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 06. - 11:25:41
Jézus tudja mindennek az idejét

Jn 2,1–12

Mondjunk el mindent az Úrnak, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, és várjunk türelemmel.

Idézet
A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja.  Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.  Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.”  Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.”  Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.”  Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért.  Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig.  Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek.  Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,  és így szólt hozzá: „Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort.”  Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.  Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig.

Nem azt tanultuk, hogy minden szükséghelyzetünket osszuk meg Jézussal? Hogy minden gondunkat őrá vessük? Hogy bizalommal tárjuk fel kéréseinket előtte? El kellene ebben bizonytalanodnunk? Hogy lehet az, hogy Jézus elutasítóan felel anyjának, Máriának?
Az elutasítása csak látszólagos. A történet végére érve nem is marad semmi kétség efelől. A bor elfogyása hírére Jézus nem akkor és nem úgy cselekszik, amikor és ahogyan várják tőle. Nem emberi unszolásnak enged, hanem a mennyei Atya órájához igazodva időzíti cselekvését. Ez a várakoztatás alkalom a bizalom (és a bizalomvesztés) kifejezésére. Mária szavaiban, a szolgáknak mondott utasításában pontosan ez a bizalommal teli várakozás jelenik meg. Nem Jézust kell győzködnie, hanem magának – és a szolgáknak – kell készen állnia a megfelelő időben.
Megváltónk döntése, cselekvési időzítése eltérhet a mi terveinktől. De ez az eltérés nem kárunkat, hanem bizalmunk megerősödését munkálhatja. Nem mindig egyszerű hittel vallani Jézus céltudatosságát, döntési szabadságát. De ha a magunk türelmetlensége felett mégis győzünk, a történet – élettörténetünk – jól záródik.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Január 06. - 12:00:56
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 06. - 21:55:03
O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 07. - 09:17:14
Az eszköz nem lehet fontosabb a célnál

Jn 2,13–17

Jézusnak joga van megmondani, mi számít tisztátalannak. És joga van tenni is az ellen.

Idézet
Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe.  A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat.  Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította,  és a galambárusoknak ezt mondta: „Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”  Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: „A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.”Jó néhány évvel ezelőtt egy januári napon az ökumenikus istentisztelet igehirdetőjeként vártam a református templom bejáratában a házigazda lelkésztársamat. Tudtam, hogy a szomszéd településen hamarabb kezdődő istentiszteletről fog megérkezni. Az áthűlt gyülekezethez és a vendég lelkipásztorhoz végül csak megérkezett a házigazda. Késése oka csak az volt, hogy az autójával nem tudott kiállni az elé parkolt másik jármű miatt. Útban volt a másik autó.
A jeruzsálemi templomban, annak udvarán is volt, ami útban volt. Elfoglalta valaminek a helyét. Kiszorította azt, ami miatt az udvar épült. Az Istent imádni érkező emberektől vette el a helyet. A római császár uralmát hirdető felirattal ellátott pénzt át kellett váltani „szent” fizetőeszközre. Az áldozati állatokat praktikus okok miatt nem otthonról hajtották a messziről jött zarándokok. És mindehhez kellettek a pénzváltók és az árusok. Csak nem a templom udvarára! Csak nem az Isten után vágyódó keresők, érkezők kiszorításával. A történetben van, amit Jézus kiűz. Van, amit kiszór és felborít. Az ilyen esetekben elfogadni, belátni tudjuk tettének helyességét. És van alapigénkben olyan is, aminek a kivitelét parancsolja az Úr. Ebben az esetben aktivitásunkkal is számol Megváltónk. Vigyétek ezeket innen! – mondja.
Hadd mutasson hát rá Urunk arra, hogy mi szorítja ki a helyet a templomunkban, imaházunkban az őt imádni érkezők elől! És persze arra is ő mutasson rá, hogy mi a feladatunk abban, hogy megtisztított legyen imaházunk mellett életünk temploma is.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 07. - 10:14:09
Ámen! :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 09. - 20:14:50
Ismeri minden gondolatunkat


Jn 2,23–25

Merd vállalni leplezetlenségedet Isten előtt. Meglátod majd jó következményeit.

Idézet
Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett.  Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat,  és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.


„Találd ki, hogy mire gondoltam!” – hív játékra a kisgyermek. „Nem értem, hogy miért várod el, hogy a fejedbe lássak” – panaszolja a férj a feleségének. Kihívás a másik fejével gondolkodni akkor is, ha őszintén elmondja, mit miért tett. Ha erről hallgat, akkor szűkül le igazán lehetőségeink köre a „kódfejtés” munkájában.
Jézus ismeri az embert. Az ember hitének és hitetlenségének mértékét is. Ennek a bizalomnak és bizalomhiánynak az alapját is. Azt is, hogy mit lehet rábízni az emberre, és mit nem. Hogy mire van már felkészülve, és mire nincs még. Hogy miért tart a hit útján ott, ahol épp áll. Hogy lehet-e már tanítványnak elhívni, vagy még (mindig) a jellátás rácsodálkozó hitében áll. Jézus jól ismeri az embert. Nem külső forrásból, nem tanúk beszámolójából. Nincs szüksége közvetítőkre. Még arra sem, hogy én magam próbáljam elmagyarázni azt, hogy mi zajlik bennem. Enélkül is ismer.
Rémisztő lehet a felismerés, hogy előtte leplezetlen vagyok. Rémisztő, ha van mit takargatnom. Élesztő is lehet a felismerés. Előtte nem tudok elrejteni semmit. De nem is akarok. Hála, hogy ismer. Hogy ért. Minden küzdelmemet is. A ma megharcolnivalókat is.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 10. - 00:21:11
Ámen!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Irma - 2015. Január 10. - 14:37:11
Ámen!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 11. - 19:18:11
Isten megtalálja az elveszettetJn 3,11–21

Jobban hiányoztál neki, mint ő neked – tanuld hát tőle megélni a találkozás végtelen örömét!


 
Idézet
Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.  Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?  Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.  És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,  hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.  Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.  Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.  Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.  Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.A karneválon tekergő kisgyermek gondtalan örömét semmi nem veheti el – egészen addig, míg rá nem jön, hogy elveszett...
De van egy igaz szülő, aki sokkal korábban felfedezte a bajt, és a megoldást is tudja. Már akkor útra kelt, elindult minden erejével megkeresni és megmenteni az elveszettet, amikor az még önfeledten csodálta a végtelen gyönyörűségekkel ámító bazárt. De mi történik a találkozás pillanatában? Számíthatnál – mert igen, rólad van szó – pofonokra, szidásra, intelemre, s mindez jogos volna: „Hol voltál? Mi csábított el tőlem? Kikre cseréltél engem?” Szülődnek azonban jobb terve van. Ítélet helyett karjába von, és azt mondja: „Úgy hiányoztál, soha többé nem akarlak elveszíteni! Ugye fogod te is a kezem?”
A mennybe vezető út ki van taposva, az egyik irányból végigjárták már: az égből a földig. Most rajtad a sor, hogy a Megváltó kezét hittel megfogva hazaérj. Ő mindent elvégzett. Számára nagyon értékes vagy, egész otthonát betölti boldogsága, hogy végre őnála és ővele vagy. Már csak neked kell erőt merítened mindennap az egymásra találás öröméből – akár felidézve az elveszettség rettenetét is –, hogy hittel ragaszkodj közelségéhe
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 12. - 14:03:39
Ámen! :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 13. - 08:31:32
  Életváltoztató víz


Jn 4,1–14

Ne azt etesd, ki úgysem lakhat jól! Keresd a megoldást!

Idézet
Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János -  bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai -,  elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába.  Samárián kellett pedig átmennie,  és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek.  Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt.  Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!”  Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek.  A samáriai asszony ezt mondta: „Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?” Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal.  Jézus így válaszolt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom!, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.”  Az asszony így szólt hozzá: „Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet?  Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?”  Jézus így válaszolt neki: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik,  de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.”


Meddig bírod nélküle? Étel nélkül két hétig. Víz nélkül két napig. Levegő nélkül két percig.
Emberi sorsunk percenként szükséghelyzetbe kerül, ismétlődő megoldásokért kiált. Mindig kell valami, ami az előbb még nem volt a miénk, ami most mindennél fontosabb. Aztán a következő percre értéktelen, elhasznált, pótlást vagy valami újat követel. Ennek az űzöttségében éljük le életünket biológiai szempontból, de ez kihathat viselkedésünkre, jellemünkre, kapcsolatainkra, lelki-szellemi életünkre is. Bölcsesség kérdése, ki mennyire merül bele ebbe a zűrzavaros rohanásba. Lehet önmérséklet és megfontolás, mely azt mondatja velünk, hogy ami sok, az sok, nem minden a miénk. Mi maximum addig juthatunk, hogy több-kevesebb sikerrel korlátozzuk vágyainkat. Isten megoldása azonban az, hogy egy új, fel nem ismert vágyra mutat rá lelkünkben. Vágyra önmaga iránt, mély szellemi szükségletre, mely az egész lényünket befolyásolja. Ez azonban különbözik a többi földi kívánságtól, mivel megelégíthető. Ha találkozunk vele, megértjük és megérezzük, hogy hazaérkeztünk.
Mikre vágysz most, mi vár rád a következő napokban? Ne feledd, hogy Isten kínálja fel azt a nem biológiai, hanem annál sokkal igazibb, örök, szellemi megoldást, ami tulajdonképpen ő maga, akire a legnagyobb szükséged van.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 13. - 17:51:54
Ámen!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Január 13. - 17:52:20
 O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 18. - 19:38:03
Látáshittől a halláshitig


Jn 4,46–54

Meg kell tanulnunk hinni Jézus szavában akkor is, amikor még nem látjuk az eredményét.

Idézet
Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia.  Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van.  Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.”  A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem.”  Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.  Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él.  Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz.  Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus: „A te fiad él.” És hitt ő, valamint egész háza népe.  Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.


Hogyan jutott a történetben szereplő apa hite csodahitből Jézus szavába és személyébe vetett személyes hitig? A történet végigvezet ezen a folyamaton.
Először azt látjuk, hogy a hit áldozattal jár. Ez a királyi ember a fia gyógyulása miatt elmegy Kapernaumból a 26 km-re fekvő Kánába, mert hallotta, hogy Jézus ott van. Isten szavát úgy halljuk meg, ha közel megyünk hozzá. Kéréseinket akkor tárhatjuk elé, ha a jelenlétébe megyünk. Aztán megláthatjuk azt is, hogy a hit legyőzi az akadályokat. Jézussal találkozva az apa megkéri, hogy menjen el hozzá, és gyógyítsa meg a fiát. Jézus látszólagos visszautasítását az apa nem megsértődéssel és nem is visszariadással fogadja. Mélyebb alázattal újra kér: „Jöjj, mielőtt a gyermekem meghal!” „Menj el, a te fiad él” – hangzik Jézus válasza. A királyi ember teljesebb hittel indul haza, otthon pedig átéli a csodát, fia gyógyulását.
Mi is hihetünk így. Az evangéliumot hallva vagy olvasva Jézus szavával találkozunk. Hisszük-e, hogy ez a szó nemcsak szép, jóságos, de teremtő és bűnbocsátó, csodákat is tevő? Engedd, hogy Isten Lelke téged is végigvezessen az úton, aminek a célja ez: „Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 18. - 20:03:08
Ámen! :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Január 18. - 20:15:13
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 20. - 09:01:47
A gyógyulás kötelez


Jn 5,10–15

Életünk jóra fordulásai után ne engedjünk ki, hanem legyünk elkötelezettebbek, igyekvőbbek!

Idézet
A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: „Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat.”  Ő így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, az mondta nekem: Vedd az ágyadat, és járj!”  Megkérdezték tőle: „Ki az az ember, aki azt mondta neked: Vedd fel és járj!?”  De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt.  Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.”  Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.Nem a meggyógyított ember ismeri fel gyógyítóját, hanem Jézus szólítja meg és figyelmezteti: Íme, egészséges lettél. Többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Nem ok nélkül tette ezt Jézus.
A látható gyógyítás a 38 éve beteg esetében is a bűnbocsánat láthatatlan eseményét demonstrálta. A még rosszabb, aminek az elkerülésére inti Jézus ezt az embert, a kárhozatra jutás. „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” (Mt 10,28) A figyelmeztetés ellenére a meggyógyított ember jelentést tesz a zsidó hatóságoknak Jézusról.
A vakon született ember, akiről a 9. fejezetben olvashatunk, nem hajlandó így együttműködni a vizsgálóbírákkal. Sőt a kiközösítést is vállalja Jézus kedvéért. Van tehát jó ellenpélda is az evangéliumban arra, amit itt olvashatunk.
Csak az ajándékok kellenek Jézustól, vagy ő maga is? Ha csak az előbbi, az még nem ment meg, csak könnyíti ez életet. Ha Jézus nem az első számodra, akkor valójában semmit sem jelent neked.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Január 20. - 11:42:23
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 20. - 16:54:30
O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 27. - 08:16:55
Ne  féljetek!Jn 6,16–21

Nincs mitől félnünk, ha Jézus jelen van az életünkben.

 
Idézet
Estefelé lementek tanítványai a tengerhez,  hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus;  a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt.  Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek,  de Jézus megszólalt: „Én vagyok, ne féljetek!”  Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.


A legtöbb ember félelmek között éli az éle­tét. Felmérések szerint a leggyakoribb félelmek a következők: az emberek félnek a szellemektől, a gonosz erőktől, rovaroktól és csúszómászóktól; félnek a magasságtól, víztől és a zárt helyektől. Sokan rettegnek az alagutaktól vagy épp a hidaktól, esetleg a tűktől. Félnek a társadalmi visszautasítástól, kudarctól, az ismeretlentől, az elköteleződéstől és a nyilvános beszédtől. De leginkább az életüket féltik, vagyis félnek a haláltól.
A nagy szélben háborgó tenger életveszélyes helyzet a nyílt vízen. Mindeközben a sötétben sejtelmesen közelgő alak látványa érthető módon félelemmel tölti el a tanítványokat. Mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor az életünk kerül veszélybe. Van olyan időszak az életünkben, amikor bizonytalanság tölti el a szívünket és gondolatainkat. Jézus ilyen helyzetekben szeretne közel jönni hozzád, és azt mondani: Ne félj!
A Szentírásban 129-szer hangzik ez a felszólítás. Jézus maga mondja, hogy csak attól van okunk félni, „aki a lelket is meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennán”. Ilyen hatalommal pedig nem bír más, csak maga az Úr. Csak az, aki örökkön-örökké él, és nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Akinek János, mikor meglátta, úgy esett a lába elé, mint egy halott (Jel 1,17–18). De még akkor is az első üzenet ez volt számára: „Ne félj!”
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 27. - 08:20:01
O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Január 30. - 20:17:24
  Mi az, hogy soha?


Jn 6,35–40

Jézus olyan örök életet akar nekünk, amiben mindig elégedettek vagyunk.
Idézet
Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.  De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek.  Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;  mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem.  Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.  Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”


Földi létünk során megszoktuk, hogy egyszer mindennek vége szakad. Az élet, mint ahogy minden, elkezdődik és véget is ér. Annyira meghatároz bennünket ez a tapasztalat, hogy el se tudjuk képzelni, hogy valami örökké tartson. Pedig az mennyei Atyánk akarata, hogy aki hisz a Fiúban, annak örök élete legyen. Akármilyen érthetetlen is ez nekünk, Jézus Krisztusban van lehetőség minderre. Sok embernek olyan fölfoghatatlan kijelentések ezek, hogy nem is vágyik az örök életre, nem kíváncsi a mennyországra. Monotonnak és unalmasnak gondolja. De az Úr Jézus segít nekik belelátni ebbe a titokba. Egy olyan érzésről beszél, amit a földön nem tapasztalhatunk, csak őnála kaphatjuk meg. A teljes elégedettség érzése, egy olyan kenyér, ami után nem éhezünk meg soha. De mi az, hogy soha?
Képzeljük el, hogy hallunk egy jó hírt, aminek úgy megörülünk, hogy ugrándozni volna kedvünk, és ez az érzés nem múlik el. Egész nap szívből ujjongunk, és tudjuk, hogy nem jön semmi, ami bennünket lehangolna. Milyen lehet mindig jóllakottnak lenni, anélkül hogy újra ennénk? Képzeljük el, hogy mindig elégedettek vagyunk, és nincs semmi hiányérzetünk. Minden elérhető a számunkra, mégis mindig vannak újabb céljaink, és soha nem unatkozunk. Ha többet nem is értünk az eljövendő országból, ezekre mindannyian vágyunk
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Január 30. - 22:46:52
:like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Február 03. - 08:24:07
Megvallott és megélt hűség

Jn 6,66–71

Szükséges, hogy ne csak felismerjük, hanem meg is valljuk azt a felismerést, ami Istenhez vezetett minket.

Idézet
Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.  Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „Vajon ti is el akartok menni?”  Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.  És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.”  Jézus így válaszolt nekik: „Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek mégis ördög.”  Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a tizenkettő közül.

Miután Jézus kemény dolgokat hozott követői elé, többen elhagyták. Nem mindenki tudta befogadni azt, amit hallott. Könnyebb volt a régi tanítást követni, mint magukévá tenni az újat. Jézus közvetlen követőit is megkérdezi, hogy ők hogyan látják mindezt, amire Simon Pétertől az emberi elveszettség talán legtömörebb megfogalmazását hallhatjuk: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.”
Nagyon kifejező ez a felismerés: egyszerűen nincs jobb, nincs fontosabb. A házasságom jut eszembe minderről, mikor páromnak kimondtam, hogy őbenne van mindaz, aki egésszé tesz engem emberileg, és nincs más, aki ebben jobb lehetne nála. Ez az érzés és tudat az évek során csak még szilárdabbá vált bennem. Ugyanez a felismerés kell hogy meglegyen mibennünk is, és az a meggyőződés, hogy senki más nincs, aki fontosabb számunkra, mint Krisztus. Ahogy reggel a feleségemre nézek és hálát érzek érte, amit el is mondok neki, ugyanúgy kell nemcsak belegondolni, de tudatosítani magunkban is imádságban kimondva Jézusnak: nincs kihez mennünk, mert tudjuk, hozzá tartozunk mindenestül, teljes lényünk az övé!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Február 03. - 11:56:50
O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Február 03. - 19:24:38
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Február 11. - 07:48:55
A házasság áldásai

128. zsoltár

Isten áldása láthatóan jelenik meg az életünkben. Akkor is, ha kézzel meg nem fogható.

Idézet
Zarándokének. Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár.
 Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod.
 Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték.
 Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat.
 Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át,
 és megláthasd unokáidat is! Békesség legyen Izráelben!A látványos áldások Isten ajándékai az őt félőknek, és nem az istenfélelem bizonyítékai.
A házasság nem a boldogságunk forrása. Az egyedül Isten. Házasság nélkül lehet teljes életet élni (lásd Pál apostol), de Isten nélkül soha. A házasság éppúgy hordozhat boldogságot, mint boldogtalanságot. (Ahogy Pálhegyi Feri bácsi mondja: „A házasság nem arra való, hogy attól boldogok legyünk – nincs olyan boldogmondás a Bibliában, hogy »boldogok a házasok« –, hanem két boldog ember házassága lehet boldog házasság.”) Nem azért kell az Urat félni, hogy boldog legyen a családi életünk. Azért kell őt félni, hogy örök életünk legyen (amiről a zsoltár írói még mit sem tudtak). De ha valóban krisztusi lelkülettel teremtünk otthont, lehetetlen, hogy a családunkon ez ne látszódjon. Kezünk sok munkája talán nem jelent nagy vagyont is, de hálásak vagyunk a mindennapi kenyérért. Talán nem születhettek gyermekeink vagy nem annyi, nem olyan, amennyit és amilyet szerettünk volna, de nincs szívünkben sem Isten felé, sem egymás felé keserűség, és szeretetünket szétosztjuk a környezetünkben élő gyermekek közt. Talán nem látjuk meg unokáinkat e földön, de értük és lelki gyermekeinkért mondott imádságainkat számon tartja Isten.
Az emberek keresik a társaságunkat. Mert Istennek hálás megelégedettségünkből érzik: áldottak vagyunk.


Nem jelenti, hogy nem lehet Isten áldása az ember életén, ha nem él házasságban. Ugyanakkor meg vagyok győződve arról éppen Isten igéje alapján, hogy Isten az embert házasságra teremtette. Az a kivételes, ha valaki nem él házasságban. És lehet rajta Isten áldása. Ismerünk ilyen bibliai hősöket is, akik Isten hatalmas szolgái voltak, de nem éltek házasságban. Például Jeremiás próféta. Nem tudom, hogy esett neki, amikor Isten azt mondta: Ne végy magadnak feleséget! Szegény Jeremiás, ha éppen szerelmes volt... De Isten tudta, milyen szolgálatot szán kedves prófétájának, rengeteget szenvedett, többször bebörtönözték, kalodába zárták, sőt egy kiszáradt ciszternába is bedobták, rengeteg teher volt rajta. Még egy asszony már túl sok lett volna neki, nem?( Palhegyi Ferenc )
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Február 11. - 19:36:58
:like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Február 23. - 10:51:58
Van életvakság


Jn 9,35–41

Aki látja az életet (nem csupán nézi), azé egy magasabb életminőség. Jézus lénye és műve ezt az életlátást teszi próbára.

Idézet
Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?”  Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?”  Jézus így felelt neki: „Látod őt, és aki veled beszél, ő az.”  Erre az ember így szólt: „Hiszek, Uram.” És leborulva imádta őt.  Jézus pedig ezt mondta: „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.”  Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: „Talán mi is vakok vagyunk?”  Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.

Érdekes élményem volt pár hónappal ezelőtt: önismereti órát tartottam kilencedikes diákoknak. Az óra végén egy tesztet töltöttek ki, amelynek megoldókulcsa megkívánta néhány nagyon egyszerű matematikai művelet elvégzését. Láttam, a többség már végzett, ezért hogy felgyorsítsam az eseményeket, néhány viccesnek szánt mondattal próbáltam a csapatot bátorítani. Pár perc után már csak egyetlen személy küszködött a kiértékeléssel. Rákérdeztem, mi a baj, segíthetünk-e. Nagy zavarba jött, és akkor derült ki, hogy matematikából felmentése van. Létezik ennek szép, tudományos neve is, de a problémán persze az sem segít... Semmi baj nincs azzal, ha valamire nem vagyunk képesek, csak merjük ezt bevallani. A megoldás sokkal közelebbi és egyszerűbb, mint remélnénk. Nem a vakság a bűn, hanem a látás lehetőségének elutasítása, esetleg a másként látás képességének az elvetése. A szemünk, bármilyen jó is, gyakran megcsal: valamiért leragadunk a felszínnél, és nem tudunk/merünk mélyebbre nézni. Pedig a lényeg sokszor ott rejtőzik. Akik Jézust szemlélik, mélyebben és tisztábban látják magukat, életük eseményeit, és azokat az összefüggéseket, amelyek az igazságról szólnak!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Február 24. - 17:00:57
Kedves testvéreim!
Ezentúl, a Romániai Magyar Baptista Áhitatábol fogom beidézni a délelőtti igéket. Az igehely  adott,és vannak hozzá kérdések,ami alapján lehet tanulmányozni az adott igeszakaszt. Váljék áldássá számotokra ez is. :2smitten:Jézus sikeres követésének záloga – Jn 10:1-10

Idézet
És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. (Jn 10:4)

Mit gondolsz, miért használja az Úr Jézus a képes beszédet?
Ki a juhok Pásztora és kik az akolban lévő juhok?
Milyen kapcsolat van a juhok és a Pásztor között?
Mit gondolsz, a hívő ember hogyan ismeri fel az Úr Jézus hangját a számtalan zajforrás ellenére?
Melyek az Úr Jézus követésének elengedhetetlen feltételei?
Milyen szerepet tölt be az ajtó Isten népe és a világ között?
Mit ígér azoknak Jézus, akik általa élnek?
Elmondhatod-e azt, hogy bővelkedő életed van, és ha igen, miben nyilvánul meg ez?
Hálás szívvel magasztald Jézust a vezetésért és a biztonságért!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Február 24. - 19:18:32
Ez nagyon klassz és elmélkedésre késztető! O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Február 25. - 09:58:10
Az önfeláldozó Pásztor – Jn 10:11-21

Idézet
Én vagyok a jó Pásztor: a jó Pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10:11)

Mit tesz a Pásztor a juhaiért?
Kit jelképez a béres és farkas az Úr Jézus tanításában?
Miért olyan drága a nyáj a jó Pásztor számára?
Hogyan értelmezed az „egy akol és egy Pásztor” gyakorlati megvalósulását?
Kinek az akarata volt Jézus halála?
Lelkipásztorként továbbítod-e a jó Pásztor példáját?
Ha már az Úr gyermeke vagy, mennyire értékeled a Pásztor ön-feláldozását életedben?
Te kész vagy-e naponta áldozatot hozni szeretett Megváltódért?
Mit teszel azért, hogy mások is megismerjék a jó Pásztor szeretetét?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Február 26. - 13:30:29
Van-e üdvbizonyosságod? – Jn 10:22-30


Idézet
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. (Jn 10:28)

Kik tartoznak az Úr Jézus juhai közé?
Milyen kiváltságban részesülnek az Úr gyermekei?
Milyen az a biztonság, ami az Ő pásztorlásában tapasztalható?
Hol van a hívő ember a legjobb helyen?
Miért van az, hogy sokan félnek és aggódnak?
Mit jelent neked, hogy Isten mindenkinél és mindennél hatalmasabb?
Ha az Úr kezében biztonság van, mégis mire kell vigyáznia a hívő embernek?
Te kinek a kezében vagy?
Mit teszel azokért, akik eltávolodtak az Úrtól?
Miért fogsz ma hálát adni és miért magasztalod az Urat?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Február 27. - 17:02:12

Jézus érvelése kötelez minket is – Jn 10:31-42


 F
Idézet
elele nékik Jézus: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok. (Jn 10:34)


Miért akarták a zsidók megkövezni Jézust?
Miért nem hittek a zsidók Jézus istenségében?
Hogyan mutatja be Jézus, hogy Ő az Atyával egyenlő?
Miért fontos bizonyságtételünkben kiemelni Jézus istenségét?
Az ördög miért akarja elhitetni, hogy Jézus csupán ember volt?
Ha olyanokkal találkozol, akik nem hisznek Jézus istenségében, te hogyan próbálod meggyőzni őket?
Milyen biztonságot és reménységet ad neked az a tudat, hogy Jézusban az örökkévaló Isten szól hozzád?
Ha már hitre jutottál, kész vagy-e dicsőíteni és imádni Jézust nagyságáért, hatalmáért és szeretetéért?
Kik azok az ismerőseid, akik még nem hisznek Jézusban?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Március 01. - 18:23:23
Nincs más lehetőség – Jn 14:1-11

Idézet
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. (Jn 14:6)

Joseph Scriven eljegyzett menyasszonya vízbe fúlt, és a fiatalember a keserűségek és csüggedés hónapjai után így fogalmazta meg Jézus Krisztusban, a vigasztalóban és teherhordozóban való alázatos hitét: „Ó, mily, hű Barátunk Jézus, Minden bajban megsegít! Mily jó Elé imádságban Vinni éltünk ügyeit.” (UHH 615)

1. Ki bátorít minket, amikor nyugtalan a szívünk? Jézus, aki hozzánk hasonló testben többször is nyugtalankodott:
- a gyász fájdalma miatt (Jn 11:33),
- amikor saját halálára gondolt (Jn 12:27),
- vagy amikor bejelenti, hogy tanítványai közül az egyik áruló (Jn 13:21).
2. Mi okozhat nyugtalanságot? A tanítványokat megrendíthette:
- a magányosság, mivel a Mester nem lesz velük,
- az ismeret hiánya: nem tudják, Uruk hová megy, sem az utat oda,
- a valódi hit hiánya.
- Vigyázzunk, mert a nyugtalankodó szív hatástalanítja a hitet!
3. Hogyan segít Jézus azoknak, akik megrendülnek szívükben?
- hitet gerjeszt szavai által, (14:1-3, 10-11)
- válaszol kérdéseinkre, aggályainkra, (14:5-6, 8-10)
- közli szeretetből fakadó szándékát, (14:1-3; 17, 24)
- hitünk túlmutat a földi nehézségeken, mert Jézus megnyitotta a mennyet számunkra.
4. Kinek van a mennyben lakása?
- csak annak, akinek Jézus helyet készített: a tanítványainak (14:3)
- aki hallja Jézus beszédeit, és hisz annak, aki elküldte Őt (Jn 5:24; 14:10-11)
- akinek csak Jézus az út, az igazság és élet.


Ehhez választ is irtak.  :)
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Március 01. - 19:11:27
O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Március 01. - 19:19:22
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Március 02. - 18:45:00

Az „én nevemben” jelentősége – Jn 14:12-17

Idézet
Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. (Jn 14:14)


1. Ki gyakorol hatást e világra, ha Jézus testben nincs e földön? Mit kell tennünk nekünk, Jézus mai tanítványainak?
- higgyünk az Úr Jézus Krisztusban (14:12)
- kérjünk az Atyától Jézus nevében (14:13-14)
- Jézus iránti szeretetünket parancsolatainak megtartása által mutassuk ki (14:15).
2. Mit ígért Jézus nekünk, ha ezt tesszük?
- tetteinkben növekedés várható (12b)
- mindig meghallgat az Atya (Jn 11:41-42; 14:13-14)
- velünk marad az Igazság Lelke (14:16-17).
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Március 02. - 18:56:26
O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Március 03. - 10:07:38

Jézus nélkül mindenki árva – Jn 14:18-21


Idézet
Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. (Jn 14:18)

A bűn egyik legfájdalmasabb átka az elválás, a gyász. Minden földre született ember megtapasztalta, vagy megtapasztalja ezt.

Kit nevezünk árvának?  Mit érezhet az árva? (Ruth 1:20-21; 2Sám 13:20)
Ki az igazán sajnálatra méltó? (Jn 8:39-44)
Jézus mennyivel több, mint a földi szülő? (Luk 22:35; Jn 6:67-69)
Jézus vigasztalása három ígéret, amely csak az övéinek szól. Sorold fel ezeket!
Mit jelent Jézusnak az a kijelentése: „én élek, és ti is élni fogtok”?  – Ez az örök élet ígérete számunkra.
Hogyan viszonozza az Atya és Jézus a mi szeretetünket? (14:21)
A szeretet köteléke összekapcsolja a mennyet a földdel, és az embereket egymással.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Március 03. - 10:14:52
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Március 03. - 10:18:16
O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Március 10. - 17:51:02
Jézus empatikusan jelenti ki a szükséges dolgokat – Jn 16:12-15

Idézet
Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. (Jn 16:12)
1. Miért nem jelent ki Jézus mindent nekünk, amit Ő már tud rólunk?
   - mert ismeri a megértő képességünk korlátait, és nem terhel felettébb,
   - amint elég minden napnak a maga terhe, úgy elég minden napra az Ő útmutatása.
2. Melyek azok a szükséges dolgok, amiket a Szentlélek végez el bennünk?
   - elvezet a teljes igazságra,
   - kijelenti az eljövendő dolgokat is,
   - megtanít a Jézust dicsőítő életre.
3. Növekedsz-e a Krisztus nagyságának és kijelentéseinek a megismerésében? Amit tegnap még nem bírtál el, ma már hordozod? Amivel ma terhel Jézus erőtlenséged miatt, holnap képes leszel hordozni? Még sok tanítani- és mondanivalója van számunkra az Úrnak. Hordozzuk el!

Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Március 10. - 18:00:34
Ámen! O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Március 10. - 19:09:40
Ámen!  O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Március 23. - 08:47:39
Jézus együttérző szeretete – Jn 11:28-44

Idézet
Könnyekre  fakadt Jézus. (Jn 11:35)
Az együttérzés (empátia) a szeretet egyik megnyilvánulása.

Gondoltad, hogy minden kérő imádságunk mögött ott van az a hitünk, hogy Isten szeretetből hallgat meg? (Jn 11:3) Erre a szeretetre apellálhatsz te is!
Jézus szeretete olykor nem úgy nyilvánul meg, ahogy azt mi elképzeljük. Vajon miért?
Miért van az, hogy sokszor nem vesszük észre Jézus szeretetét a nehézségeinkben?
Sorold fel, miben nyilvánult meg Jézus együttérző szeretete? Jézus könnyei megosztották a véleményeket. Egyesek szeretetének nagyságát, míg mások az igazi törődés hiányát látták bennük.
Miért több Jézus szeretete, mint a gyászolókkal való együttérzés?
Megtapasztaltad a szeretetből fakadó jézusi hívás melegét, teremtő szavának erejét? Légy hálás érte, vagy igényeld ezt!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Március 23. - 08:51:26
 O0
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Március 24. - 10:18:09
:like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Március 27. - 17:13:48
Bővölködő kegyelem – Jn 12:44-50

Idézet
Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. (Jn 12:47)

Bár Jézus tudta, hogy hallgatóinak nagy része nem hisz benne, akik hisznek, azok pedig gyávák vállalni a tanítványság kockázatát, akkor miért kiáltja tovább az evangéliumot?
Ebben a szakaszban Jézus újból összefoglalja a korábban hirdetett alapigazságokat. Mit tanít a hit, a látás és a világosság hatásairól?
Mi nem a célja Jézus jövetelének, ellenben miért lett Ő emberré?
Ha nem Jézus ítéli el azokat, akik Őt elvetik, akkor mi lesz a kárhoztatásuk? Jegyezd meg: Isten parancsolata, a Fiú által közölt Ige örök élet vagy ítélőbíró!
Mire elég és mire nem a bővölködő kegyelem?
Mit kell nekünk tennünk, hogy az evangélium megmenthessen?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Április 09. - 08:47:55
Tisztázó beszélgetés – Jn 21:15-17

Idézet
Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat! (Jn 21:16)
Miért volt szükség a tisztázó beszélgetésre Jézus és Péter között?
Amikor Péter megtagadta Jézust, ki volt a sértő és ki volt a sértett fél?
Ki kezdeményezte a tisztázó beszélgetést, és miért?
Hordozol-e sebeket amiatt, hogy helytelenül viselkedtek valakik veled?
Hogyan hordozod a sebeidet és mit váltanak ki belőled?
Ha megsértettek, kezdeményezel nyílt beszélgetést, vagy az alattomos bosszúállást választod?
Ha Jézust szeretjük, hogyan kell nyilvánítsuk azt atyánkfiai iránt?
Lehet-e bennünk egy időben Jézus iránt szeretetet és atyánkfiai iránt harag?
Kik áldják Isten nevét azért, mert te szereted az Úr Jézust?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Április 20. - 18:27:25
Céllal születtünk - küldetésünk van – Péld 21:1-5

Idézet
A szorgalmatos igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut. (Péld 21:5)
Kinek volt terve az életeddel és miért születtél?
Melyek a legfontosabb célkitűzéseid az életben?
Vajon mi az Isten terve az életeddel?
A király szívét az Úr arra vezeti, amerre akarja. A te szívedet irányítja-e, hogy terveit megvalósítsa benned?
Elég Isten szava, hogy vezethessen téged, vagy kényszerítő módszereket is be kell vetnie?
Volt-e az életedben olyan helyzet, amikor a saját terveidet kész voltál feladni, hogy az ő terve valósuljon meg?
Milyen jutalom vár azokra, akik küldetésüket híven betöltik?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Május 05. - 18:29:46
Töltögetett, töltögetett – 2Kir 4:1-7

Idézet
És bezárkózott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. (2Kir 4:5)
Figyeld meg az asszony családi állapotát, mivel foglalkozott a férje?
Milyen helyzetbe került az asszony férje halála után?
Ha valaki a gyülekezetedben vagy környezetedben szükségben van, mit tehetnél még érte amellett, hogy imádkozol?
Hálát tudsz-e adni a legnagyobb szükségben is mindazért, amid van?
Hiszed-e, hogy Isten a te szükségállapotodban is csodát tud tenni?
Van-e imalistád, akikért rendszeresen imádkozol és kéred Istent, hogy árassza el őket a Szent Lélek olajával?
A titkos kamrádban töltögesd te is az imádság drága olaját és ezzel megmented mind a magad, mind a mások életét!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Kálmán - 2015. Május 05. - 19:32:33
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2015. Május 05. - 22:00:23
Köszönöm, ez most szinte nekem szólt!
:like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: szati62 - 2015. Augusztus 02. - 12:12:34
Ámen :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Szeptember 30. - 10:50:53
Az égitestek teremtése – 1Móz 1:14-18

Idézet
És helyezteté azokat … hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a setétségtől. (1Móz 1:17-18)

Az égitestek megalkotásánál Isten mit tartott fontosnak, ami kapcsolatos a nappallal és az éjszakával?
Szerinted Isten fontosnak tartotta az ünnepeket, miből gondolod?
Mit jelentenek számodra az ünnepnapok?
Hogyan állsz hozzá a napok és az esztendők múlásához? Mire késztet ez téged?
Az égitesteket milyen céllal alkotta Isten?
 
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Október 20. - 07:28:54
Szabadulást hirdet a foglyoknak – Ézs 61:1-11

Idézet
Fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. (Ézs 61:1)

Az első vers alapján, a szabadulás áldását kiknek hozta el Jézus?
Melyik két dolog állt Jézus üzenetének a középpontjában a második vers szerint?
Szerinted miért jár együtt a kegyelem és az ítélet hirdetése?
Mi a feltétele annak, hogy Isten használni tudjon téged a szabadítás szolgálatában?
Ki az a személy a környezetedben, akit fogságában tart valamilyen megkötözöttség?
Hogyan segíthetnél neki megszabadulni?
Van-e életedben olyan, ami Krisztustól kapott szabadságodat korlátozza, és fogva tart?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2015. Október 29. - 07:42:08
Mindennapi reformáció – 2Kor 4:7-18

Idézet
Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. (2Kor 4:16b)

1. A 7. vers alapján hogyan vezet rá Isten arra, hogy a bennünk munkálkodó rendkívüli erőt neki tulajdonítsuk és ne magunknak?
2. Mi a célja Isten ajándékainak és kegyelmének a hívők életében a 15. vers szerint?
3. Mi segíthet legyőzni a csüggedést a nehéz körülmények között?
4. Milyen rendszeres gyakorlatok segítenek téged lelkileg frissen maradni?
5. Mi volt az ára a folyamatos megújulásnak Pál apostol életében?
6. Mi szokott akadályozni abban, hogy Istennel naponta tölts időt?
7. Szerinted mi a titka annak, hogy az Istennel töltött idő lelki fris-sességet és feltöltődést eredményezzen?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2016. Január 19. - 07:22:37
Kommunikálás a Mindenhatóval – Mt 6:5-6

Idézet
Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van. (Mt 6:6)


Az imádkozásról szóló hegyi tanítás is a „Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok!” – felszólítás folytatása. Ismét a kegyességi gyakorlat lényegéről szól a Mester. Itt sem az a kérdés, hogy imádkoznak-e az emberek vagy sem, hanem az, hogy hogyan gyakorolják magukat az imádkozásban. Az imádkozás kimondottan Istennel való beszélgetés. Úgy a Jézus korabeli, mint a mai ember, megkülönbözteti az emberekkel és az Istennel való párbeszédet. Csak utóbbira vonatkozóan használjuk az imádság, imádkozás kifejezéseket. Lehet mégis helytelen imádkozásról beszélni? Jézus szerint lehet, abban az esetben, ha képmutató módon, az emberek előtt, az emberek véleménye miatt imádkozik valaki. Ezzel szöges ellentétben áll az az imádkozás, melyben az ember csakis Őt akarja megszólítani, csakis Őrá vár, és Őtőle vár jutalmat. Nem a közösségi imádkozás ellen beszél Jézus, hanem a képmutatás ellen.

Miért fontos a személyes, magányos imádkozás? Hol van szó a Bibliában közös imádkozásról? Miért fontos a közösségi imádkozás?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2016. Január 20. - 11:49:41
Ezen áll, vagy bukik minden – Mt 6:7-15

Idézet
És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. (Mt 6:12)

A Lukács evangéliumában olvassuk, hogy egyik tanítvány kérte Jézust, tanítsa őket imádkozni. Ő meg is tette. Gyönyörű bibliai kép ez: a megtestesült Isten beszélni tanítja teremtményeit önmagával: „Ti tehát így imádkozzatok…” Ismerjük jól az Úrtól tanult imádság szavait. De vajon az imádság megélését ismerjük-e? Jézus nemcsak imádsága szavait ismerte (Mt 6:10, 26:39), hanem ismerte annak megélését is (Mt 27:50).

Jézus tudta, hogy mindenkori követőinek nem az imák szavakba öntésével lesz küzdelmük, hanem az elmondott imák megélésével. Ezért mondja, hogy „ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket”, azaz, ha a megtanult, elmondott ima szerint éltek, akkor bennetek is valósággá lesz: „nektek is megbocsát mennyei Atyátok”. Nem a szavak sokasága (7. vers), hanem az Isten mindenhatósága (8. vers) miatt hallgattatnak meg az ember imái. És milyen csodálatos: a megtestesült Isten tanítja követőit imádkozni – nemcsak imádságot mondani, hanem imádkozó életet élni.
Milyen kérések vannak az Úrtól tanult imában? Hogyan lehet ezekhez szabni életünket?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2016. Január 28. - 07:40:26
A látszat csalhat, Jézus hívása soha – Mt 7:13-14


Idézet
Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. 14 Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. (Mt 7:13-14)

Annyi felhívással szembesülünk naponta: ezt a fogkrémet, mosóport, motorolajt használd, azt az üdítőt, jégkrémet, édességet fogyasszad, ezt a nadrágot vagy szoknyát viseljed, ebbe az üzletbe menjél vásárolni, annál a benzinkútnál tankolj, ebbe a bankba vigyed összekuporgatott pénzed, ezen vagy azon a szórakozóhelyen üssed agyon a drága időt. Csak kapkodjuk a fejünket a sok információ elől, és ha nincs egy egészséges szűrőnk, akkor arra ébredünk: éhesen maradtunk, romlik a fogunk, kifekélyesedett a gyomrunk, nevetségesen öltözködünk a divattal haladva, roncs lesz az autónkból, elfogyott a pénzünk, kiégett az életünk.

Ezzel szemben itt van a mindenható Isten felszólítása az Ő Fia, Jézus Krisztus által. És mit ajánl? Menjél szembe az áradattal, a nagy tömeggel, hagyd ott a széles utat, a megszokásokat, kényelmet, látszólagos biztonságot! És vállaljad a kisebbséget, a megvetettséget, kihívásokat, kísértéseket, próbákat, szorongattatásokkal tele keskeny utat. De itt Ő van veled! Itt sosem leszel egyedül, mert Ő hordoz tenyerén.
Kész vagy ma is a keskeny úton járni? Indulsz Krisztus hívására?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2016. Február 09. - 11:46:14
Szeretet híján mit sem ér bölcsesség és hit a házasságban – 1Kor 13:1-13

Idézet
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. (1Kor 13:2)

Az ismeret nem garantálja a sikert. Az összes párkapcsolatokról szóló könyvet elolvashatod, mégsem biztos, hogy társat találsz. Kutatjuk a házasélet titkait, az mégsem lett gördülékenyebb, hanem bonyolultabb. Sokat beszélünk a szeretetről, még sincs több belőle. A szeretet nem pótolható jó dolgokkal, de hittel, vagy bölcsességgel sem. Ez nem jelenti viszont azt, hogy ezekre nincs szükség. A házasságban több összetevőnek egyszerre kell jelen lennie. A szeretet sem ér semmit bölcsesség és hit nélkül. Az igazi szeretetben megtalálható mind a józan hit, mind pedig az alázatos bölcsesség. A valódi hit szeretettel társul, akárcsak a felülről való bölcsesség. A szeretet nélküli bölcsesség egyenesen káros. „Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.” (1Kor 8:1) Az okoskodás földi bölcsessége eltávolít egymástól. Amikor felülről kezeled a társad, máris a szeretetlen bölcsesség kocsiján nyargalsz. A szeretet nélküli hit pedig az önzés paripája. De a szeretet megállítja az önzés szekerét, és mások szolgálatába állítja mind bölcsességedet, mind pedig hitedet.

Hogyan ágyazhatod szeretetbe tudásodat és hitedet a mai napon?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2017. November 28. - 09:48:50
A poklosság hasonlósága

Idézet
4Móz 12:1-16 (12:1-13:1 Károli ford.); Kulcsige: 4Móz 12:10 „Amikor a felhő eltávozott a sátorról, Mirjám egyszerre poklos lett, olyan mint a hó. Áron Mirjám felé fordult és látta, hogy poklos”
Istenfélő családon belül, édes testvérek közt támadt nézeteltérés. Ketten beszéltek egy ellen. Mirjám és Áron látszólag a szent igének kívántak érvényt szerezni a Mózes családjában. Tulajdonképpen ez csak ürügy volt. A valódi panaszuk az volt, hogy ők nincsenek kellőképpen értékelve, megbecsülve, míg Mózes túlzottan is. Az Úr meghallotta a beszédüket. Mindhármukat maga elé szólította mindjárt. A kijelentés sátránál találkoztak. Aztán előléptette a panaszosokat. Dicséret helyett felvilágosítást kaptak. Bár Mirjám prófétanő volt, aki egykor győzelmi éneket szerzett és adott elő az asszonyok csapatával, bár Áron ékesen szóló főpap volt, Mózes ismerte leginkább az Urat, az Ő dicsőségét, akaratát és törvényét. Vele beszélt a legvilágosabban, a legnyíltabban, a legtöbbször az Úr. Őt találta hűségesnek egész népe fölött. Rá bízta az Egyiptomból való kivonulásuk előkészítését, levezetését, a törvény átvételét, átadását, magyarázatát, érvényesítését. Ő vezette Izráelt a pusztai vándorlásuk, bolyongásuk során. Később, amikor Mózes és Áron hitetlenül, ingerülten nem adott dicsőséget Istennek, megkapta ő is a fegyelmezést: nem mehetett be az ígéret földjére. E történetben azonban Mirjám vált hirtelen poklossá. Áron bűnvallást tartott, és közbenjárt magukért. A sértett fél, Mózes pedig imádkozott Mirjám gyógyulásáért. Mégis a táboron kívül kellett tartaniuk őt hét napig. Viszont nélküle nem indultak tovább!

Milyen valós indulattal, szándékkal szóljuk az igét? Beszélgettünk róla eleget az Úrral? Tiszteljük-e eléggé az Istent ismerőket?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Irma - 2017. November 28. - 10:22:17
Ez a kérdés ma igazán feszíti a kereszténységet ?
....
Milyen valós indulattal, szándékkal szóljuk az igét? Beszélgettünk róla eleget az Úrral? Tiszteljük-e eléggé az Istent ismerőket?....

Mert sokkal hamarabb hangzik az ítélkezés, és áramlik a meghidegedett szeretet.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2017. November 28. - 11:00:05

  Sajnos , hogy hamar megy az itelkezes , foleg azok fele akik szoljak az Iget. Pedig tisztelni kellene oket csak.A kommentalas, az megy ,de ha kellene valamit csinalni akkor csend van....
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Virág - 2017. November 28. - 16:16:22
Idézet
Tiszteljük-e eléggé az Istent ismerőket?

Szerintem sokszor ostobának nézik egymást a keresztyének. Lebecsülik a másikat.

Másrészről időnként hajmeresztő dolgokat hallok keresztyénektől. Babonás vagy okkultizmusba hajló dolgokat. Ilyenkor általában nem szólok. Meghallgatom, amit elmondanak, de nincs szívem odavágni, hogy ez nem jó gyakorlat. ... Pedig lehet, hogy ez helyesebb lenne.

Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2017. December 07. - 09:21:26


Tested a Szentlélek temploma és a lelked otthona, ha össze is omlik, Isten gondoskodik a folytatásról.

Idézet
„De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. 1 Kor 15:35-41”

Magyarázat

Mind a földi, mind a majdani mennyei testünket Istentől kapjuk ajándékba. Az biztosan tudható, hogy a feltámadt test dicsősége messze felülmúlja a földiét minden tekintetben. Ez jó hírnek tűnhet főleg azoknak, akik most nincsenek igazán megelégedve a saját kinézetükkel.
Jelen világunk egyik jellemző bálványa a testünk lett. Már nem elég a jólápoltság, az elvárások szerint tökéletesnek kell lennünk. A plasztikai sebészet fejlődése tálcán kínálja a jobbnál jobb és drágábbnál drágább megoldásokat. Nők és férfiak milliói fekszenek kés alá csak azért, hogy néhány évvel fiatalabbnak látszódjanak, mert annyira félelmetes a test öregedése. A hívő embereket is megkísérti ez a gondolkodás. Pedig ez a „porsátor” csak néhány évtizedig kíséri életünket. Előbb vagy utóbb újból föld lesz belőle. Felelősek vagyunk a testünkért, hogy megfelelően tápláljuk és gondozzuk, de soha ne engedjük, hogy a szolgái legyünk! A testünk van értünk, és nem mi a testünkért. Azért kaptuk, hogy szeretetben szolgáljunk benne. Az érték mindig belül van. Isten gyermekeként nem a szépségeddel kell kitűnnöd a sokaságból, hanem a lelked ragyogásával. Az új testben az igazak fognak fényleni, ráadásul a naphoz hasonló fényességgel (Mt 13,43)!
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Csaba - 2017. December 07. - 09:46:35
:like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2017. December 12. - 07:20:32

A láthatatlanokra nézünk

Idézet
Igehely: 2Kor 4:13-18; Kulcsige: 2Kor 4:18a „Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra.”

Egy valóságról olvasunk, amely minden ember életére vonatkozik: van külső és belső ember. A külső ember a test, a burok, az edény, ami törvényszerűen folyamatosan romlik, tönkremegy. A „cserépedény” egyre öregebb lesz, gyengébben lát, sokszor szó szerint is. De mi van a kinccsel, ami benne van? Benne van a kincs, amit Istentől kaptunk. A hit és a hit ajándéka. A belső ember napról napra folyamatosan megújul. A Szentlélek felkészíti a Teremtőjével való találkozásra. Van egy ilyen belső embered, ez a pozitív változás rád is érvényes? Vagy talán figyelmed a külső testre, az elmúlásra összpontosul? Mai igénk arra bátorít, hogy fókuszáljunk a belső emberre, amit Krisztustól kaptunk, arra a Lélekre, aki vezet, megáld, biztat, táplálja Isten gyermekeit. Az idő teltével a hívő ember belső tisztánlátása egyre jobb lesz. A külső homályosodik, elfogy, a belső tisztul, növekszik, ha figyelünk Krisztusra. Kérjed Őt, hogy újítson meg nap mint nap, hogy „ne a láthatókra nézz, hanem a láthatatlanokra.”
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Irma - 2017. December 12. - 09:09:45
 :like:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2018. Január 12. - 12:08:58
 
Betegek gyógyítója

Igehely:
Idézet
Lk 4:40-41; Kulcsige: Lk 4:40 „Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.”
Az egyház történetében újra és újra fellángol a vágy arra, hogy a hívek személyesen találkozzanak Isten természetfeletti erejével. Legújabban a 20. század elején kapott lendületet az ún. „isteni gyógyítás igéje”. Különböző összejöveteleken történtek már olyan események vagy éppen gyógyulások, melyek emberi ésszel megmagyarázhatatlanok. Ugyanakkor visszaélésekről és hiszékeny emberek becsapásáról is lehet hallani, amikor egyenesen elszedik a gyógyulni vágyók pénzét. Évekkel ezelőtt egy mélyen tisztelt gyógyító evangélista olyan embert tett gyógyító alkalmai reklámarcává, aki tökéletesen egészséges volt, és éppen az evangélista kevéssé ellenőrzött gyógyításait igyekezett leleplezni, amikor egy alkalommal felállt a tolószékből.

Jézus Krisztus nem hirdetett meg gyógyító alkalmakat. Nem adott fel hirdetéseket és nem reklámozta magát – a démonok tisztátalan bizonyságtételét pedig határozottan elutasította és tiltotta. Egyszerűen csak hozzá vitték a betegeket, és Ő meggyógyította őket. Messiási voltának egyik jele volt ez.

Tapasztaltad-e már életedben, környezetedben Jézus Krisztus gyógyító hatalmát? Van-e beteg családtagod, ismerősöd, akit imában hozhatsz az Úr elé?
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Irma - 2018. Január 12. - 12:36:20
Drága Jázmin!
Milyen jó hogy feltetted ezt az áhitatot, mert szükségünk van megtapasztalni Isten jelen valóságát, de nem úgy ahogy ma sok helyen teszik. Én bizonyságot teszek arról, hogy a Mester itt van és ma is gyógyít. De azt is elmondhatom, hogy egyetlen gyógyulásom sem emberek kézrátételes imája nyomán történt. Az Úr különleges érintései volt ak, teljesen személyes volt. Én hiszek abban, hogy Isten ad jeleket és csodákat ma is, csak azt nem lenne szabad felhasználni show műsorokban, nem azért kapjuk, hanem hogy hitünk erősödjék, és akik látják dicsérjék Istent.
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2018. Február 25. - 09:40:52
 :2smitten:  Amen draga Irma!   :angel:
Cím: Re:Napi áhitat
Írta: Jazmin - 2018. Február 25. - 09:43:51
A kegyelem idejében élünk

Idézet
Igehely: Lk 9:51-56; Kulcsige: Lk 9:54 „Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!?”

Jézus Krisztus tudta, hogy mi fog rá várni Jeruzsálemben (vádemelés, kicsúfolás és végül a kereszt). Ennek ellenére ment Jeruzsálembe, s éppen a samáriaiak egyik falujában volt, ahol éjszakára megszállni szeretett volna. Azok azonban nem fogadták, mert a zsidók és a samáriaiak között kölcsönös gyűlölet volt.

Az emberek viszonyulása az Isten Fiához – Jézus előre tudta, hogy a testet öltésével mit kell vállalnia. Annak idején szülei számára nem volt hely a vendégfogadó házban, csak egy istállóban (Lk 2:7). Aztán nem fogadták örömmel saját hazájában, Názáretben sem, sőt megbotránkoztak benne, amiről Jézus így nyilatkozott: „Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában” (Mt 13:57). Végül szolgálatát is elutasították, és hibát találtak benne (Lk 7:34). „A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” „Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.” (Jn 1:5, 11) Sajnos, ma is sokan elutasítják Jézust, de ő még vár kegyelmesen, hogy az Őt elutasító ember megtérjen.

Jézus Krisztus viszonyulása az emberekhez – A tanítványok mérgesek lettek, hogy Mesterüket nem akarják befogadni, és megszólal bennük a gyilkos indulat. De Jézus, látva a bennük levő lelkületet, megfeddi. Neki más a küldetése: nem ölni, hanem megmenteni jött. “Ha Ő az emberi bűnre Isten igazságos ítéletét akarta volna látni, amint lesújt, akkor nem kellett volna egyáltalán a világra “jönnie.” Ő azért jött, hogy az emberek felől elhárítsa Isten megérdemelt haragját, és e helyett az Ő “megtartó” kegyelmét fordítsa feléjük. Ezért csendesen eltűrte a bántalmat, és szelíden továbbment.” (Viktor János)

Akik elutasították Jézust, azoknak számot kell adniuk. (Lk 10:13-15) „Három dolog soha nem jön már vissza: az idő, a szó, és a lehetőség.” Az idő elmúlt, a lehetőség elszállt, és ők nem ragadták azt meg. Jézus pedig továbbment, és nem erőszakoskodott. „Isten hív, te el ne küldd, Ő látja sorsodat! Ne küldd el, mert az idő eljött, hogy megragadd! Ne küldd el! – a lét tűnő, mint a szél elsuhan.” (HH. 307)

Hogyan viszonyulunk azokhoz az emberekhez, akik most még elutasítják Jézust, és nem akarnak neki engedelmeskedni?