Örömhír Fórum

Testvéreink személyes topicjai => Ambrus témái => A témát indította: Ambrus - 2011. Január 02. - 07:40:16

Cím: Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 02. - 07:40:16
Kedves Nati! Olyan keveset kértél, de mégis olyan sokat. Egy apróságban kitartónak lenni... Hordozzalak az imáimban - nem merem megígérni, mert ismerem önmagamat. Ha ide írok, az azt jelenti, olyankor le tudtam győzni az ó emberemet, egy kicsit megtudtam öldökölni. Kapaszkodjunk együtt az Úrba!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 02. - 07:42:22

2010.12.27. : Zsolt. 86.  1. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én! - Elgondolkodtam, vajon az anyagiakra vonatkozik-e ez? Bizonyos, hogy nem. Lelkileg vagyunk nyomorultak. - Adja az Úr, hogy nyilvánvalóvá váljon a lelkünkben Ő, töltse ki az életünket - ehhez adjon erőt - mert semmi más nem kell. Ebben vittelek téged is Ő elé.
******************************************************************
2010.12.29. : Zsolt. 87. 5. És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.
- Te, ha hiszel, a Mennyei Jeruzsálembe születtél, a teremtés előtti tanácsvégzésben határozott felőled az Úr. Oda tartozol, és kegyelemből ott lehetnek veled a szeretteid is. Állj meg, és gondolkozz el az Úr csodáin.
********************************************************************
2010. 12. 30: Zsoltárok 88. 2. Uram, szabadításomnak Istene! Nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok:
- Nehéz elszánni magunkat, hogy kipróbáljuk, megtart-e az Úr? Isten mégis addig szorít a válságokkal, amíg el nem jutunk erre a pontra. Fáj? De fáj ám, kiáltozunk is, még ha nem is hallják mások, de a lelkünk az retteg. Aggódunk - pedig ez a bizalom hiányának jele. Vajon ha Isten azt akarná, nem tudna-e azonnal megölni? Nem tudná-e elvenni azt, akit a legjobban szeretünk? - Akkor miért rettegünk? Ugye.
******************************************************************

Január 1.  Zsolt. 89. 2. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!
- Csak az Ő hűségében lehetünk biztosak. Olyan szerződést kötött, amely még csak nem is hasonlít a földi szövetségkötésekhez, amelyekben a felek egyenrangúak, vagy annak látszanak. Lehajolt hozzánk, és megtart. E szövetségnek nem tudunk ártani, mert ezt Isten kötötte. Mi még csak alá sem tudjuk írni, és semmi máson nem tudunk munkálkodni saját erőnkből, csak azon, hogy valahogy megrontsuk ezt a szövetséget. Mekkora kegyelem, hogy Isten annyira ismert bennünket, hogy ezt cselekedte... Mekkora Isten hűsége, hogy még élünk...
***************************************************************
Január 2. Zsolt. 89. 16. Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
- az Úr orcájának világosságánál ez... jár! - Döbbenetes kijelentése ez Istennek. Nézz az állapotodra, mert mérce ez; ha nem vagy boldog, akkor nem érted - ha nem érted, eltévesztetted az irányt - helyesbíts! Van valami az életedben, ami nem odavaló! - Fohászkodjunk: Segíts meg bennünket Uram, hogy a te világosságodba érjünk!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 03. - 05:02:06
Január 3: Zsoltárok 89;53." Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen."        Mi a mai tananyag? Ott járjunk, ahol az Úr jár, mert előtte a kegyelem és a hűség. 14. " A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos." - keressük Őt egész nap, és kapaszkodjunk bele! "20. Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat;"   - Lássuk meg Őt, onnan jő a segítség, és végül a legnehezebb: az ámen azt jelenti, hogy legyen bennünk ámenné az ő akarata - legyünk engedelmesek. Tudom, ha rajtam állna, még ki sem tenném a lábam itthonról, már el is vesznék. Ám Ő a hűségéről biztosít, kegyelmében tart, óvja lépteinket, erős jobbjával támogat, megrettenti ellenségeinket, tanít Szentlelkével - kell-e még valami útravaló? Áldott legyen mindörökké!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 04. - 05:11:06
Január 4.: Zsoltárok 90: 17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Kétszer is ismétel a zsoltáros, "tedd állandóvá"... olyan sokféleképpen értelmezhetik, legyen a munkánk maradandó, folyamatos, kitartó, állhatatos - mégis azt kérem, add Uram, hogy a te akaratodat végezhessük. Hisz ez a kulcs - amit Uram kigondoltál, az bizonyos, hogy állandó. Ha a jókedved rajtunk lesz ma, akkor várjuk ezt a napot, ajándék van ebben elkészítve. Add, hogy ma állandóan rád figyeljünk, te mozgasd a kezeinket - ha tudjuk, hogy velünk vagy, megszűnnek a nehézségek, szívünk kiszabadul a présből, lábunkról leesik a kolonc, s a sötétség elmúlik mellőlünk...
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 04. - 09:53:47
Csak megjegyzem, hogy nem hagyott nyugodni az itt használt "állandóvá" szóalak értelmezése. Utánajártam, a héber szövegben itt az irányba állítani, irányt adni kifejezés van - akkor viszont nem téves a hajnali Igeértelmezés. Mi lehet nekünk más irányunk, mint az Úr akaratát teljesítenünk? vmosoly11
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Virág - 2011. Január 04. - 10:17:00
Tanulsz héberül esetleg? Vagy van erre valami segítség, amivel utána lehet nézni a héber kifejezéseknek?
(Azért kérdezem, mert az Újszövetséghez van egy honlap, ahol a görög szöveget lehet tanulmányozni, egyúttal a görög szavakhoz magyar nyelvű magyarázatot is csatolnak. Nagyon szeretem. Sajnos az Ószövetséghez eddig nem találtam hasonlót.)
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 04. - 10:29:16
Egyelőre még nem tanulok, egyes szavakat már tanulgattam, és látom, hogy kikerülhetetlen a tanulás. Terveimben szerepel májustól az aktív héberezés. Van már héber program is, egyelőre csak fizetős formában, meg lehet vásárolni, és elég húzós az ára kiskeresetűeknek. Spórolok rá én is.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Virág - 2011. Január 04. - 15:03:01
Azért ez összességében jó hír, köszönöm. Nekem is felkerült ez a program a listámra. vint
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 05. - 05:23:47
Január 5. Zsoltárok 91.2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
- Még a bajt is a kezében tartja. Ha csapdába kerültél, várj, ne vergődj, és ne próbálj önerőből szabadulni. - Ne is harcoljak az ellenségeim ellen? - Ne. Ha te harcolsz, ő nem véd.  Ha benne bízol, az ellenségeidet tálcán viszi eléd. - Akkor mi a feladat, mert nagyon szeretnék kimenekülni a bajból? - Nehéz feladat vár ránk: Meg kell tanulnunk bízni Őbenne. - Lehet ezt tanulni? - Lehet. Próbáld csak ki, ha tudsz az Úrra figyelni, látod-e a bajt? Itt nem egy kósza pillantásról van szó, nem egy csendességben eltöltött óráról, hanem odaszentelt életről. Ezt nem akarják a bajok, és a mögöttes hatalom. Ha másképpen nem megy, vidd magaddal azt a picinyke bibliát, és ha ijesztenek, lapozz bele. Nézz bele, és nézz az égre. Szívod Isten levegőjét, bár a körülményeid azt mondják, a víz alá vagy nyomva, de te mégis élsz. A Felséges rejtekében lakozol, és a Mindenható árnyékában nyugszol. A legjobb helyen vagy! Azt ígérte, megmutatja neked az Ő szabadítását.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 06. - 05:35:21
Január 6. Zsoltárok 92.:  2. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!
  3. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.


 - Ugyan minek örülsz, nincs elég bajod? - Kérdezték már tőled? A világ számára érthetetlen a mi örömünk. Más értékrenddel bírunk.  Nem tudják felfogni Jézus boldog tanításait - "Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak." - ez a világ fiainak érthetetlen. Neked pedig öröm hirdetni a hűséges Istent! Reggel erre ébredni, hogy hű volt hozzád az Úr az éjszaka, és amikor még ki sem nyílik a szemed, már átragyog szemhéjadon a kegyelem! Mennyi mindent készített mára is Ő, ébredjünk hamar, és keressük!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 07. - 05:04:21
Január 7.  Zsoltárok 93:  1. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon.

Hatalmas távolságokat, óriási művet mutat be a zsoltáros, ha belegondolunk, elámulunk, és  felfogjuk piciny voltunkat. Talán meg is rettennénk, ha a következő pillanatban nem ébrednénk rá, hogy ez a hatalmas Úr, a mérhetetlen világot teremtő Isten - gondot visel rólunk. Ő maga tesz bizonyságot önmagáról és  bonyolult tervéről, amelyben tudom, hogy ott vagyunk. Oly bátran megyünk a mai napnak, Jézus Krisztus velünk van!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 08. - 08:37:18
Január 8: Zsoltárok 94;   12. Boldog ember az, a kit te megfeddesz Uram, és a kit megtanítasz a te törvényedre; 13. Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!

Érthetetlen számunkra sokszor a baj oka. Ám észrevesszük, ha baj van, mindig szorosabban kapaszkodunk az Úrba, és odafigyelünk a szavaira. Érdekember vagyok? Igen, és jól tudja ezt az Úr. Ismeri a szívemet. Makacs és konok az, össze kell törjön ahhoz, hogy lágyuljon. Jaj, de tud kalimpálni a bajban! Kell ez az ijedtség, zűrzavar ahhoz, hogy ne önmagunkat tanulmányozzuk, hanem megnyíljunk a tanításra. A megszentelődés útján megtanít az Úr őreá figyelni, kiképez azokra az élethelyzetekre, amelyekbe belevisz. A veszedelem idején a keresztyén nyugodt marad, mert megtapasztalta már nagyon sok viharban, hogy ha a lába megiszamosodik, az Úr megtámogatja. Tudja, ha az Úr nem vigyázna rá, már nem élne.
22. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája;
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 09. - 06:57:03
Január 9: Zsoltárok 95, 8. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:

- Tudunk-e a bajban előre örvendezni a szabadításnak? Avagy azt gondoljuk, hogy az úr nem tudja, mi történik velünk? Hisz ő vezetett bennünket oda is, ahol szomjazunk. Aki felügyeli a csillagok járását, kezeivel formálja a mélységeket, tehetetlen lenne a helyzetünkben? Milyen kishitűség az, ha szüntelenül a bajunk miatt jajgatunk! Népeket tüntetett el az Úr, bennünket pedig megtartott, még engem is... Örvendezünk neked Urunk, vigadozunk a mi szabadításunk kősziklájának!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 10. - 05:41:58

Január 10, Zsoltárok 96,
2. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.
3. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;             
     
                     
Helyreállító szolgálat ez is, az elfeledett Urat hirdetni! Eljön majd ő, és elmúlik ez a bűn alá rekesztett világ. Minden meg van ma rontva, el sem tudjuk képzelni, hogyan tud vidulni a mező és minden, hogyan örvendhet az erdő fája – majd meglátjuk! Miért állítjuk ezt ilyen biztosan?  Azért, mert Jézus Krisztus megígérte. Visszajön ítélni és jutalmat osztani. Hűségébe kapaszkodunk, ma is visszavárjuk, áldjuk a nevét, énekelünk neki új éneket.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 11. - 05:44:40
Január 11, Zsoltárok 97,

7. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.

Azt tanították reformátor őseink, hogy aki nem tud imádkozni, és akar, az imádkozza el a Zsoltárokat Istennek a saját szavaival. Amint elmélyülünk ebben, valami mintha történne velünk. Az Ige közel visz Istenhez. Olyan ablak nyílik meg, amelyen keresztül felismerjük önnön gyarló voltunkat. Annyi mindenből tudunk bálványt gyártani magunknak, még szent dolgokból is. Ha őszinte vagyok magamhoz, ilyenkor elakadnak a méltatlankodó szavaim, és csendben odaborulok lélekben Jézus lábaihoz: – Csak a te vagy igaz Uram, csak te vagy egyenesszívű, mossál meg véreddel, hogy igazságod és jogosságod tüzétől ne pusztuljak el székednél. Add, hogy ma is örvendezni tudjunk benned!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Esther - 2011. Január 11. - 10:00:54
"Az Ige közel visz Istenhez." Ez igazán jó kezdet minden napra. Dicsőség a Mindenható Istennek! :)
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 12. - 05:21:10
Január 12. Zsoltárok, 98; 2. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.

Ha valaki megtér, annak látható jelei lesznek a világban. Megfordítható kijelentés, amikor nincs látható jele a megtérésnek, akkor nem is történt megtérés. Tudsz-e örvendezni, nem mesterkélten, nem görcsbe merevedett vigyorgással, nem eszement ugrándozással, hanem belülről jövő hálaadással? Segít, ha a Szabadítóra gondolsz, ha az ő keze nyomát keresed egész nap. Jusson eszedbe, ha valaki úgy viselkedik, mint a világ fia, úgy reagál, mint a világ gyermeke, úgy gondolkodik és él, mint aki a világé – az a világé is. A Zsoltáros felsorolja, hogy hogyan fog majd felcsendülni a nagy szabadításkor a mindenek éneke – szabad a szívedben ezt már előre megélned.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: b urian jozsef - 2011. Január 12. - 10:19:40
Áldott szép reggelt! Hát igen,kedves Testvérek sokszor azon kapom magamat hogy olyan dolgokat amiket régen simán bevállaltam,most nem csinálom meg. Az Ur Szabadito kegyelme müködik életemben.És kezdem ezt a "kereszteny vagyok nem hülye " dolgot is másként lálni.További szép napot mindenkinek!!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 12. - 15:42:34
Pontosan erről van szó, kedves József. A hitéletünk egy dinamikus folyamat. Amit tavaly nem értettünk, idén már értjük. Ami két éve belefért az életembe, ma már nem. Ám nem vagyunk sohasem egy ponton ezen az úton. Nem az a lényeg, hogy ki hol tart, hanem az, hogy az úton van, és az iránya ugyanaz - az üdvösség. Az nagyon jó jel, ha meggyőzhetőek vagyunk az Igével. Sok keresztyén időnként kételkedik önmagában - tegye fel ilyenkor a kérdést: hajlandó vagyok engedni az Istennek, vagy makacsul letagadom az ő igazságát? Ha nem is tud azonnal engedni, de szeretne, akarja, kívánja - és erőt kér hozzá,  Isten adja neki a Szentlelket, és azt veszi észre, hogy már nem okoz nehézséget az engedelmesség.
Cím: Re: Levelek Natinak
Írta: Csaba - 2011. Január 12. - 15:51:57
Nagyon jó gondolatok Ambrus! Én attól szoktam kiakadni, amikor az emberek azt gondolják, hogy aki újjászületett Krisztusban az tökéletes lesz. Viszont legalább annyira bosszant a másik véglet, amikor azt hiszik, hogy az "újjászületés" elegendő és nyugodtan maradhat minden a régiben...
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 13. - 05:26:15

Január 13. Zsoltárok 99; 4. És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot! Te megerősítetted az egyenességet; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.

Jákób jelentése csaló, sarok, sarokkal lehet valakit elgáncsolni. Valamennyien Jákóbnak születünk, de Isten önmagáért Izraellé tett. Ott van ez a Jákób még mindig, naponta öldökölnünk kell. Ezerféle formában támad, kétségbeesés, ijedezés, kishitűség, megingás, önteltség, dicsekvés kísérheti, minden percben leselkedik ránk. Isten gyűlöli a bűnt, természete megtorolja a hiábavalóságot. Bosszúja látható, tekints fel a Golgotára. Nekem és neked kellene ott lennünk, helyettünk Jézus ment oda engedelmességből. Olyan nehéz nekünk csak oda néznünk? Olyan rettenetes nekünk elfogadnunk az ő akaratát, kimondanunk, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogyan te? Jézusban alkalmas vagy arra, hogy kimondd, akkor hát legyen úgy!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 14. - 05:37:57
Január 14. Zsoltárok 100; 3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

Újra és újra megint az Ige, még akkor is, amikor látszólag csak hálaadásra ösztönöz – mert újra és újra hajlamos vagyok megfeledkezni az alkotómról. Belémrögződött mozdulatok – jobbra és balra fordul a fejem, ha bármi történik. Felfelé nem akar, pedig a megoldás onnan jön. Csak óvatos vagyok, mondom, nézek a lábam elé, kerülgetem az akadályokat, és közben elfeledkezem az Úr vezetéséről, amely felülről való. Ilyen vagyok, és ha ilyen maradok, elvesztem. Meg lehet ezt magyarázni, de nincs rá mentségem. Tudta ezt az Úr a kezdetek kezdete előtt, és már akkor eltervezte, hogy megszabadít minket a bűn rabságából, és ő maga áll a juhai élére. Így tanít bennünket Dávid szavaival:
  Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
  Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
  Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
  Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
  Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
  Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 15. - 06:10:55
Január 15. Zsoltárok 101, 3

Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám.

Ne lopj! – int az Ige. Isten pontosan annyi időt szabott a számunkra, amennyi elegendő ahhoz, hogy mindazokat a feladatokat teljesítsük, amelyet ő rendelt nekünk a földi életünkre. Nem adott időt a hajthatatlanok meggyőzésére, nem adott időt értelmetlen szóharcokra, sem a mások bűnein való csámcsogásra. Lopom az időt, amikor hiábavaló dolgokra tekintek – bármelyikünk tudná folytatni a felsorolást. A világ meg akar győzni arról, hogy ha beállsz pártoskodók közé, előrejutsz, és csakis így érvényesülhetsz. Ne higgy a gonosznak! „Reggelenként elvesztem e földnek latrait…”- ne feledkezz meg az ó emberedről, vigyázz, felébredt ő is! Maradj meg hűségben, szemmel tart az Úr, nem feledkezik meg rólad!
Cím: Re: Levelek Natinak
Írta: Csaba - 2011. Január 15. - 08:23:08
Ez ma személyre szabott rhéma volt számomra!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 15. - 12:53:32
Kedves Csaba, már másodszor hallom a rhéma kifejezést, először egy másik fórumon hallottam. Utánanéztem, hogy milyen értelemben használják, mert a fülemnek ez valahogy nagyon idegennek hat. Találtam egy első olvasatra jó cikket, te mit szólsz hozzá?

http://www.freeweb.hu/iratok/hitgyuli/LOGREMA.HTM
Cím: Re:
Írta: Csaba - 2011. Január 15. - 21:34:28
Szia Ambrus testvérem!

Bocsi, de délután nem voltam net közelben!
A linket sajnos nem volt hajlandó feldolgozni a telcsim, s a google-on keresztűl sem sikerűlt megnyítanom az oldalt, így sajnos csak a saját véleményemet tudom elmondani a rhéma fogalmával kapcsolatban! :hi

Számomra a rhéma egy olyan Istentől származó , konkrét vezetést, tanácsot, intelmet jelent, amely egy KRISZTUSBAN HITELES SZEMÉLY GONDOLATAIN, SZAVAIN KERESZTŰL ÉRKEZIK EL HOZZÁM.
Ez történhet akár az igehírdetés által, akár egy beszélgetés során.

Manapság a testvérek között vannak olyan személyek, akik hajlamosak mindenben rhémát hallani és keresni! Nekik szoktam mondani, hogy aki akar,
az a "Nők lapjában" is találhat "rhémát", Istentől származó üzenetet.
Viszont a valódi rhémának meg van az a tulajdonsága, hogy összhangban áll a biblia kinyílatkoztatásaival, s magában hordozza a Mindenható Isten tekintélyét!

Isten igéje által úgy látom, hogy az igeileg kétes körűlmények között műkődő "források" által közvetített üzenetek, akkor sem tekinthetők Istentől származó rhémának, ha a bibliával látszólag megegyező üzenetet közvetítenek!
 "Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!
VAJJON A FORRÁS UGYAN ABBÓL A NYÍLÁSBÓL CSÖRGEDEZTET-É ÉDEST ÉS KESERŰT?
AVAGY ATYÁMFIA, TEREMHET-É A FÜGEFA OLAJMAGVAKAT, VAGY A SZŐLŐTŐ FÜGÉT? AZONKÉPEN EGY FORRÁS SEM ADHAT SÓS ÉS ÉDES VIZET."
Jak. 3:10-12

Az általad megadott linkből kiolvasható a "forrás" és ugyan volt már más fórumon problémám ebből, de most is felvállalom a véleményem:

Sem az igeértelmezés, sem a "teológia", sem a "dícsőítés", sem a "rhéma", sem a "karizmák" sem semmi más nem kell nekem, ha Németh Sándor nevével van fémjelezve!
:2smitten:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 16. - 08:08:13

Január 16. Zsoltárok 102.

20. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr.
21. Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.


Ma reggel Isten ismét felvillantotta hatalmas üdvtervét. Rávilágított önmagára, a teremtés munkájára, arra a felfoghatatlan győzelemre a Golgotán, ahol legyőzte a halált, és félreérthetetlenül kijelentette, hogy be is fejezi. Ha e tervre nézünk, meglátjuk önnön semmisségünket, és már azt hisszük, azoknak van igazuk, akik némán, megsötétedve és örömtelenül élik az életüket, és már szavuk sincs Istenhez kilátástalan helyzetükben. Ha így érzed magad, tudom, hogy egy rettenetes állapotban vagy, mégis, szedd össze magad, és egy utolsó erőfeszítéssel tekints fel! Lásd, hogy ez a hatalmas Teremtő Isten adta a szavát, hogy megtart téged! A neved már ott volt a tenyerébe vésve a világ alkotása előtt. Azt ígérte, hogy még egy hajszálad sem eshet le úgy a földre, hogy ő ne tudna róla. Rólad jelentette ki Jézus Krisztus, hogy az övé vagy. Nézz csak hátra egy pillanatra, hát ki tartott meg eddig? – Ha pedig nem te vagy ebben az állapotban, akkor nézz szét magad körül, és keresd meg azt, akinek neked kell elvinned az örömhírt, és mondd el neki!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 16. - 08:24:59
Kedves Csaba, ha jól értelmezem a cikket, ez pontosan a hgy. tanításairól rántja le a leplet, ezért van a link címében az általad kifogásolt gyülekezet. (Amelyet én is teljesen elutasítok) Talán valahová beemelem a cikket okulásul. Értem amit írsz a rhémáról, csak azt nem értem, hogy ezt miért kell rhémának nevezni? vmosoly9 Ezt én az Ige vezetésének mondom, és a hangsúly az Igén van, nem az eszközön. Nagyon remélem, hogy az én gondolatom senkit sem vezet, mert ha ez így van, akkor már nem is írok többet egy sort sem. Nagyon rossz lenne, ha valaki a szavaimból és nem az Igéből épülne - nem lehet a szavam fölötte és még csak egy szinten sem az Igével - ha nem az Igére mutat, és nem oda hív, akkor bajban vagyok. Ha tanítok, és a tanításnak adunk egy kitalált titulust, hogy rhéma, akkor be is fejeztem. Ugyanis a tanításnak a célja az, hogy valaki megértse az Igét, nem pedig azt, hogy én mit gondolok, - a tanításnak az Igéről kell szólni. Döbbenetes, ha belegondolok, hogy az ember milyen raffinált eszközöket ki tud találni Isten dicsőségének a meglopására. Hú, most ezen törhetem a fejem. Bonyolult.

Amiket itt írtam, azok nem Istentől származnak. Nem úgy történt, hogy kaptam egy sugallatot, hogy ezt és ezt mondd meg, vagy írd le. Az eddig tanultak alapján, mindazokat amelyeket az Igéről tanultam felhasználva, elképzeltem a reggeli imádság után egy beszélgetést a testvéremmel, és azt, hogy vajon most mit mondanék neki. De ezt én mondom, nem szabad ezt egy szintre emelni az Igével. Neki nem az az üzenet, amit én mondtam, hanem amit az írásom előtt idézek, az Ige.
Cím: Re:
Írta: Csaba - 2011. Január 16. - 08:56:51
Hát Ambrus tesóm nem kell mindenben egyet értenünk!
A rhéma és a profétálás között azonban különbséget kell tennünk!
Én nem azt mondtam, hogy szólt hozzád Isten, mondván: "Írd le ezt és ezt, hátha a bugyuta Csaba testvérednek is lesz reá hallása!" :2funny:

Elhiszem, hogy nem szólt hozzád Isten, hogy megosszad a gondolataidat velünk, s elhiszem, hogy a Te gondolataid nem Isten gondolatai, nem azonos értékűek a Szentírással, de még is arra mutatnak reá!
Szó nincs arról, hogy én e gondolataid miatt Istennek kijáró magasztalással fordúltam volna feléd!
Vannak olyan esetek, amikor a Biblia egy-egy üzenete, mások gondolatai, szavai által válik világossá!
Ilyenkor nem szerencsés azt mondani, hogy ennek semmi köze Istenhez, mert ezek csupán emberi gondolatok, szavak!
Ugyan mi a miénk, amit  ne Istentől kaptunk volna?!
Lehet, hogy Kálvinista szemlélettel nehéz elképzelni, hogy Isten nem csak a Biblián keresztűl szól hozzánk, s tetszése szerint használhat embereket és élethelyzeteket, hogy az Irott Szavára mutasson!
Testvérem a Biblia egy ÉLŐ KÖNYV, A Szent Szellem pedig nincs a lapjai közé zárva!
:2smitten:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Január 16. - 17:54:49
Itt is szeretném megköszönni Ambrusnak a leveleket. De leginkább az imáit értem. Az Úr áldja meg érte az életedet hatalmasan drága Testvérem.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 16. - 18:37:49
Kedves Csaba, jó is ezt tisztázni, mertem remélni, hogy te sem így gondolod. Csak amikor belegondoltam, nagyon megijedtem, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ezek Isten üzenetei - mert ha azok lennének, akkor folytatni kellene a bibliát, amit pedig Isten lezárt. Persze, hogy használhat Isten bárkit. De nem vagyok több, mint a postás, aki kiviszi a csomagot, vagy az, aki segít kibontani az ajándékot. Ezért engem nem illet semmiféle dicsőség és dicséret. Sáfár vagyok, nem más, ahogyan mondtad, mindent Istentől kaptam. Isten nagyon jól tudta azt, hogy lesznek majd olyanok, akik nem az ajándékot nézik, hanem annak postását, és Pálon keresztül figyelmeztetett erre, amikor a gyülekezetben egyesek azt mondták, Anániásé, mások pedig Apollósé. Ma a református gyülekezetekben is dívik ez, sőt még ettől rosszabb is: Hallom nagyon sokszor, hogy "ma jó volt az Ige", vagy most "jól beszélt a lelkipásztor" - fogom a fejem ettől. Ezt ugyanis meg lehet fordítani, ez nem más, hogy én akarom megmondani, hogy mit mondjon az Ige - és már tetten is van érve a lelkület.

Cím: Re:
Írta: Csaba - 2011. Január 16. - 18:49:04
Én is örülök, hogy sikerűlt tisztáznunk ezt az esetet!
Számomra a rhémában az üzenet a fontos, nem a "postás"! Viszont azt is tudom, hogy a "levelet" nem a kalaúz hozza! :hehe: Ezért szűkséges, hogy a rhéma közvetítője számomra a Krisztusban hiteles személy legyen!
Más: Ha letudod bontani 5MB- tokra a link tartalmát szívesen elolvasom!
 :2smitten:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 16. - 19:14:59
Akkor adódik a következő kérdés: Melyik Ige nem hordoz üzenetet? Vagyis melyik nem "rhéma"? (hú, de csikorog ettől a szótól a fülem)
Cím: Re:
Írta: Csaba - 2011. Január 16. - 20:58:36
NINCS OLYAN IGE A BIBLIÁBAN, AMELY NE HORDOZNA ÖNMAGÁBAN RHÉMÁT, S NINCS OLYAN RHÉMA, AMELY FÜGGETLEN LEHETNE AZ IROTT IGÉTŐL!

Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 16. - 21:03:19
Akkor már csak egy kérdésem maradt: miért rhéma? Miért nem Isten üzenete? vmosoly9 Van nekünk egy jó ízes magyar nyelvünk, és amit lehet, azt miért nem ezen a nyelven mondjuk? vint (Főleg így, hogy már tudjuk, hogy mi mindent aggattak erre a kifejezésre)
Cím: Re:
Írta: Csaba - 2011. Január 16. - 21:25:28
Ambrus tesóm a predestinácíóra is vannak magyar szavaink! :)
A rhéma nekem tulajdonképpen a tartalmában, az egyén számára ÉLŐVÉ VÁLÓ IGEI ÜZENETET jelenti.
Pl. Amikor a lelkész igét hírdet, Isten szava és üzenete benne van, de akkor beszélek rhémáról, amikor az a hallgató számára érthető valósággá: vezetéssé, tanáccsá, intéssé válik!
Ezért a rhéma forrása maga a Biblia!
E miatt mondtam a beszélgetés elején, hogy különbséget kell tennünk a rhéma és a prófétálás között!
Lehet, hogy a rhéma helyett ezentúl próbálok majd valami találó magyar kifejezéssel élni!
:2smitten:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 17. - 05:25:49
Tudtam én, hogy meg tudsz felelni. vmosoly13 Észrevetted már, hogy ha azt mondod, eleve elrendelés - sokszor néznek rád értetlenül, de ha azt mondod, hogy predestináció, akkor felcsillanó szemmel mondják, ja az az, amiről fogalmam sincs, de nem hiszem. ^-^
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 17. - 05:26:40
Január 17. Zsoltárok 103.

22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

„Ő tudja a mi formáltatásunkat” – és eredetileg olyanná tett bennünket, hogy tudjuk őt dicsérni. A mai állapotunkon - ha csak arra nézünk, hogy egy nap mennyit dicsérjük az Urat – mérni tudjuk a bűn rombolását. Észre sem vesszük sokszor az ő áldásait, úgy fogadjuk azokat, mint valami járandóságot, és soroljuk vég nélkül a kívánságainkat. Ahogyan olvasom a zsoltáros 22 versét, magamban csak annyit tudok motyogni, - igen Uram, köszönöm Uram, valóban Uram, eddig mindig ez volt az életemben. – Legyen a mai napunk úgy, hogy meglássuk Isten keze nyomát körülöttünk, és mutassuk meg mindenkinek; - ő az Úr, mi őt szolgáljuk.     
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Január 17. - 17:19:02
Jó az ÚR az övéi ez! Dicséret, hálaadás és magasztalás szálljon a minden kegyelemmel teljes királyi trónja elé és zengedezzünk Néki, áldjuk szent nevét és a mi Urunkat Jézus Krisztusunkat /csak hosszú ú betűm van/, minden dicséret Őt illeti. Ámen.

(Kedves SDG! Kijavítottam a szövegben az ú betűket. Virág)
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 18. - 06:02:49
Január 18. Zsoltárok 104.

14. A ki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,
30. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.


A Zsoltáros felsorol az Úr felfoghatatlan tettei között egy alapvető tulajdonságot – Ő az, aki életet ad, akinek szavára sarjad a növény, megújul a föld, és újjá válik a lelked. János, amikor belátott a mennyei trónusra, (Jelenések 4, 1-3) világosan kijelenti, hogy van ott valaki, a trón nem gazdátlan, a Világmindenség Ura, nem hagyja el a helyét. Ott ül, és uralja a világot. Abszolút uralkodó, amit kijelent, az az igazság. Minden neki van alávetve. Egy ilyen hatalmas védelmeződ van. Könyörületből jelenti ki önmagát, küldte el a Szentlelkét, hogy tanítson. A bűntől megromlott eszünkkel nem tudjuk sem felfogni, sem megérteni a hogyant, és kegyelem az is, ha megtanulunk nem ellenkezni. A félelem és az ijedtség is ellenkezés. Az oroszlánkölyköket, amikor éhségükben ordítanak, meghallja az Úr. Miért gondolod, hogy kevesebb vagy egy egyszerű állatnál, hogy az kedvesebb előtte tőled? Mit tegyünk hát? „Áldjad én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat!” 

Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Január 18. - 16:45:34
Ámen! Csak Istenben ny godjál meg lelkem.
Nincs senki jótevőm az Úron kívül. De Ő a Mindenben több, mint elegendő! Köszönöm drága mennyei édes Atyám, ogy ilyen áldott testvért adtál mellém, aki Tetőled szólja amit allanom kell. Gyógyítsd meg Úram testemet és lelkemet, és újjítsd meg bennem a szellememet, mert elestem, gyönge és szegény vagyok. Úram, dicsérlek Téged a mi Úr nk Jéz s Kriszt sban elvégzett  atalmas m nkádért, irgalmadnál csak a szereteteted nagyobb Úram! Ölelj át Jéz som szent kezeiddel és dicsőítsd meg magadat az életemben,  add irdessem fennszóval: áldott az én Istenem, az én Kősziklám, aki  atalmasat cselekedett velem. Ámen.

Ambr s testvérem, feltettem a leveleket a benti topicba, nagyon sokan örvendeznek a "visszatérésednek" és velem együtt várj k minden nap az újabb leveleket. Isten áldjon és óvjon és ragyogtassa meg orcáját terajtad. Ámen.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 19. - 05:32:06
Január 19. Zsoltárok 105.

  1. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!


Magasztallak Uram, segítségül hívom a te nevedet, hirdetem a te cselekedeteidet… amikor ezt kimondtam az imámban, eszembe jutott, hogy mit nem parancsol Isten: - Nem mondja, hogy gubózzam be, és várakozzam arra, hogy majd csak történik valami. Nem kíváncsi az én ötleteimre, tanácsaimra. – Olyan egyszerűen meghatározza a napomat, keljek fel, menjek, és hirdessem őt a népek között. Ennyi elég? Igen. Az ő kezében vannak a körülményeim is. Ő tudja, milyen veszélyek leselkednek rám, hiszen ő vezetett oda. Ő ismeri az ellenségeimet, hiszen őket is ő teremtette. Tisztában van a családommal, hiszen ő adta, és ő helyezett ide. Magasztaljam – ismerjem meg, mert ha nem tudok róla semmit, kit magasztalok? Hívjam segítségül az ő nevét – küldi a Szentlelkét, aki megnyitja az Igéjét, és erőt ad, és vezet a megszentelődés útján. Küzdeni fog helyettem, és megtart a népek között, megóv a veszedelemtől, leleplezi a hamisságokat – nekem már csak hirdetnem kell őt.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 19. - 05:44:14
Kedves Nati, nagyon jó hír, hogy vannak még bent olyanok, akik szomjasak az Igére. Csak kérlek, hogy ahogyan Csaba is mondja, ne a postásra figyeljenek, hanem arra, aki küldte a postással a csomagot.  vmosoly9
Szívesen hallanék felőlük én is, köszöntöm és ölelem őket.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Január 19. - 20:44:52
Több kollégánk/testvérünk már a testületnél, sok szeretett testvérünk már ny gdijas lett, azért kettőről - áromról még t dok konkrétan, ogy még jelen vannak, de már nem olyan beszélgetős a topic, csak olvassák általában, de nagy a látogatása, különösen a levelek natinak óta...

Ma egy csodálatos ajándékkal örvendeztetett meg engem az Úr, a topicban új tag jelentkezett, aki nagyon szereti az Úr Jéz st!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 20. - 05:32:43
Január 20. Zsoltárok 106.

1. Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.

A bűn alá rekesztett ember az Isten által közölt fogalmat sem tudja jól érteni. A jó az Úr nem egyenlő azzal, hogy az Úrnak tetszik a bűnös ember, és mindent elnéz neki. Az, hogy még vagyunk, nem az Úr jósága miatt van, hanem azért, mert Fián, Jézus Krisztuson kitöltötte a haragját.  Csak Jézus Krisztusban vonatkozik ránk az örökkévaló kegyelem. Aki tagadja a Krisztust, azt nem védi senki. Ha odaáll majd a nagy fehér trón elé, igazságot kap majd, de az az igazság azt jelenti, hogy a bűn zsoldja a halál. Aki bűntelennek hiszi magát, az önmagában bízik, az igazságot kér önmagának. Meg fog lepődni, hogy egyetlen tette sincs elfelejtve. A bűnös kegyelemért könyörög, és ez az egyetlen esélye. Jó az Úr, mert ma még nyitva a lehetőség a bűnvallásra, és kegyelmet lehet kérni Krisztusban. A hitben járó ember fel tudja oldani önmagában azt a paradoxont, hogy tudja, semmi sem rajta múlik, mégis úgy cselekszik, mintha minden rajta múlna. Hirdetnünk kell ma is alkalmas és alkalmatlan időben Isten üzenetét.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 21. - 05:30:21
Január 21. Zsoltárok 107.

5. Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök.
6. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket.
7. És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak.


Sub. A héberben ez a szó jelenti az életre vivő irányt. Amikor a sivatagban eltévednek a karavánok, és közel a szomjhalál, jön valaki és megmutatja azt, hogy merre a víz, ez a sub. „Mindegy az, csak higgyen valamiben” „egy az Isten” – szoktak ilyen tanácsokat adni azoknak, akik éhesek az Igére, és eleped a lelkük, és össze-vissza kóborolnak az életben, nem találván sehol sem helyüket. Az életre egyetlen út vezet, és az nem mindegy. Amikor már úgy érzed, hogy nem bírod tovább, és céltalannak látsz minden erőlködést, és le akarsz ülni a homokba, várván a halált, tegyél még egy próbát. Kiálts az egy élő és igaz Istenhez, Jézus Krisztushoz, és indulj el feléje, az a sub. Mindenki becsapott, mindenki átvert, kifosztottak, megaláztak, kigúnyoltak, és már egy korty vized sem maradt – lépj egyet. Kapsz erőt a következőhöz. Utána még egyet, és már két lépéshez kapsz. Amikor pedig meglátod őt, úgy rohansz, mintha sohasem lettél volna fáradt, mint amikor a sivatagi vándor utolsó erejével odafut a vízhez, aki pedig már úgy érezte, mozdulni sem tud. A helyes irányban való erőfeszítés nem veszik kárba, sőt, megújulsz közben. Ne feledd el, sub! Úgy nevezik – Jézus, a Krisztus.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 22. - 06:00:54
Január 22. Zsoltárok 108.

2. Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész.

Nagyon figyelni kell Istenre, hogy jól értsük, és nehogy elcsússzunk. A keresztyénség lényege az önmagammal szemben való állásfoglalás, amikor kijelentem, - akarom, hogy minden kívánságom és vágyakozásom ellenére Isten akarata valósuljon meg az életemben. A megszentelődés útját járva minden reggel ezzel kelek, hogy kész az én szívem erre, és engedni akarok az Igének ma is. Azt, hogy valójában mennyire kész a szívem, azt este látom meg, amikor visszatekintek a napomra. Utólag kivétel nélkül, mindig megállapítom, hogy tudtam volna engedelmesebb is lenni. Bizony, vannak vétkeim, és azoktól csak akkor tudok megválni teljesen, amikor a földi testemtől megválok. A mennyben már nem lesznek bűneim, ott leszek tökéletes. A mi dicsőségünk egy személy, tökéletes ember és tökéletes Isten, és a keresztje ragyog a világ felett. Az apostolok is erről tanítottak, amikor valaki dicsekedni akart.

Galatea 6.14 Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 23. - 08:20:08

Január 23. Zsoltárok 109.

27. Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!

Bármely nyomorúságodban akkor ér a legnagyobb öröm, amikor felismered, hogy az is Istentől van. Mások a fejüket csóválják, ha látnak, szörnyülködnek az állapotodon, sajnálnak vagy nevetnek rajtad, sokan elfordulnak tőled. Mégis a kétségbeesés egy pillanatában felvillan előtted Isten akarata, terve, és benned egymást váltják a szégyenkezés és az öröm hullámai. Előbb szégyenkezel a korábbi kishitűséged miatt, aztán örülsz, mert felragyogott neked az Isten. Szabad mindezeket bevallanod neki, beszéld ki mindazt, amely a szívedben összegyűlt a keserűségben, majd adj hálát, és végezd el a feladatot, amire elküldettél. Te hitelesen tudsz beszélni azoknak, akik még most mennek abba, amelyen téged átvezetett Jézus Krisztus.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: b urian jozsef - 2011. Január 23. - 09:01:03
Áldott szép napot!! Kedves Ambrus!!! NA ez pont olyan mint ha rólam irtad volna.Köszönjük!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Esther - 2011. Január 23. - 09:28:07
"Bármely nyomorúságodban akkor ér a legnagyobb öröm, amikor felismered, hogy az is Istentől van."
Kedves Ambrus! Rólam is írtad, nem először...A napokban erről is gondolkodtam...
Cím: Re:
Írta: Csaba - 2011. Január 23. - 09:50:56
Sziasztok! :2smitten:

Mivel a "rhéma"-kifejezést boritékoltam a szókincsemben, azt mondom, hogy Isten üzenete ma is élő és ható módon megérintett!
:2smitten:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 23. - 12:48:30
Ugyanezt tudom én is kijelenteni, a Zsoltárok könyvén haladva, naponta friss, aktuális mondanivalókkal szól az élő Ige. Nincs a Szentírásnak olyan része, amelyet Isten cél nélkül jelentett volna ki nekünk. A gyülekezetünkbe elkezdett járni egy fiú, a Jelenések könyvét vesszük már egy ideje - amiről sok lelkipásztor nem beszél, mondván, hogy az elvont, érthetetlen, titkos - ez a fiú meg mindezen problémákról nem tudva, megtért.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 24. - 04:59:16

Január 24. Zsoltárok 110.

3. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.

Az a sereg, amelyet az Úr vezet, a létszámtól függetlenül győztes sereg. Akarok e seregbe tartozni, és fohászkodok a szeretteimért, testvéreimért, és mindazokért, akik közé feladattal elküldött a Seregek Ura, hogy ők is ott legyenek. Olyan parancsunk van, amely állandó, bármelyik pillanatban és bárhol aktualizálódik egyetlen szemvillanásnyi idő alatt, és ezt fel kell tudnunk ismerni. Hirdetni az Evangéliumot. Erre kell ma is készen állnunk, készséggel sietni, amikor hív az Úr; fel kell öltöznünk már hajnalok hajnalán szentséges öltözetekbe – amelyek az Isten szerint való cselekedetek. Csak az tud engedelmeskedni a fővezérnek, aki ismeri a parancsolatait, és a szíve hajnalpírként ég Jézus Krisztusért. Ugye, készen állsz? Induljunk! Ne rettenj az úton semmitől, velünk az Isten!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 25. - 05:57:58
Január 25. Zsoltárok 111.

9. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.
10. A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.


A keresztyén ember kiindulási pontja az, amikor őszintén számot vet önmagával, és felismeri, hogy eddig kivel állt szemben. Az Úr egy abszolút végtelen Isten, nem lehet időben meghatározni. Amikor megsértettem a bűnömmel, vétkeimmel, a büntetésem ugyanilyen végtelen ideig kell, hogy tartson, ez a kárhozat. Nem telhet le soha, mert az Úr igazságának sincs vége. Ez az alap. A bíróságon egy gyilkos nem védekezhet azzal, hogy más napokon nem szemetelt az utcán, vagy elmosogatott otthon. A bűne megmaradt. Nem tudunk olyan jót tenni, ami elmosná a bűnünket, és nem is kisebbíthetjük azt. Ha felismerem, hogy nekem igazság szerint mi jár, akkor csendben leszek, és nem méltatlankodok, mert elismerem, nincs olyan szenvedés, amit ne érdemelnék meg. Isten szentsége ezt jelenti nekem, rettenetes az ő neve a bűnös számára. Nem az a jó kérdés tehát, hogy miért ér a baj, hanem az, hogy ezek után, hogyan lehetséges, hogy még mindig élek? Csak e nézőpontból érthetem meg, hogy mit jelent a váltság. Egy végtelen büntetés átvállalása, és nem csak egyetlen ember, hanem az összes választott bűneinek elhordozása. Erre ember képtelen lenne, ezért küldte az Atya a saját Fiát megváltásul, örök szövetségül. Szeret az Úr – szokták hangoztatni, de a számvetést kerülik. Nem mehetünk a mai napnak a bűnös mivoltunk belátása, Isten hatalmas kegyelmének felismerése, és Jézus Krisztus dicsérete nélkül.
Cím: Re:
Írta: Csaba - 2011. Január 25. - 09:51:00
Ámen!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 26. - 05:31:44
Január 26. Zsoltárok 112.

5. Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.

Azt mondják, a hívő embernek legutoljára a zsebe tér meg. Valóban nehéz az anyagiakban is teljes mértékben rábíznom magamat az Úrra. Aztán a megszentelődés útját járva rájövök, hogy az Úr a legjobb adós, mert amikor valakinek adok, az Úr többszörösen adja azt vissza. Szégyen ezt bevallani, mert ez hitetlenség, ám melyik katonának nem retten meg néha a szíve? Mi szeretnénk a háborút megúszni csaták, sérülések, sebesülések nélkül. Csakhogy mindezek kellenek ahhoz, hogy felismerd és megértsd azt, hogy Isten nem kivesz a világból, hanem megtart abban bennünket. Akit Isten kisegített valamely kilátástalan bajból, aki rá mert valaha támaszkodni igazán a láthatatlan Úrra, az már tudja a dolgait igazán végezni. Nem fog ingadozni, mindig emlékezik az Úr erős karjára, rossz hírektől nem fél, bizakodó lesz akkor is, amikor mindenki kétségbe esik. Nem csak a zsebről szól ma az intés, hanem a sáfárkodásról. Kaptál valamit, amit nem tarthatsz meg magadnak, ám ha tovább adod, szaporodik nálad is.  Szegényeket visz melléd az Úr, és szomjazókat, kincset ad a kezedbe és vizet – osszad nekik, itasd meg őket. Mondd el mindenkinek, mit tett veled az Úr.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Január 26. - 08:47:55
KÖSZÖNÖM...!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 27. - 07:58:44
Január 27. Zsoltárok 113.

5. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?
6. A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;


Érthetetlen az ember számára az, hogy a Fiú leszállt a mennyei trónusáról, és emberként megszületett a földre. Egy olyan közegbe, ahol a bűn uralkodott, és minden meg volt fertőzve a bűn által. Fel sem tudjuk fogni, mekkora alázat kellett ehhez. Ő, aki tiszta mindenben, elviselt minden szenvedést azért, mert engedelmes volt az Atyának. Kapott hozzá erőt. Az alázatosokat az Isten felemeli, megtámogatja. Legyen a mi imánk ilyen, Urunk, adj erőt ahhoz, hogy ma alázatosak maradjunk!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 28. - 07:54:50
Január 28. Zsoltárok 114.

1.   Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:

Olyan sokféle rabság van, de a legerősebb az az egyiptomi, a bűn rabsága. Rátelepszik az életünkre, és mindent eltorzít. Isten kivezette a népét a pusztán keresztül, hogy megmutassa, ha őt követjük, van kiút. Nem egy kellemes séta volt a zsidó népnek, sokan elbuktak benne, egy teljes generáció – Józsué és Káleb kivételével - nem is mehetett be az ígéret földjére. Ha Istenre tekintünk, így kell őt látnunk. Bűngyülöletében ma sem változott, és haragja örökké izzani fog a kárhozottakra. Ám szeretete végtelen az övéihez. Kik az övéi? Akikről Jézus a mennyben hitet tesz. (Mt. 10.32 Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.) Ma, amikor e lelki Egyiptomban jársz-kelsz, az ő törvényeik és szokásaik között kell megmaradnod tisztán, kapaszkodj az Igébe, az Úr kihozta az idegen nép közül az övéit. Ne tévesszen meg az idegen nép Uram-Uramozása, sem prófétálása, sem ördögűzése. Rájuk meglesz a gondja. Lásd, hogy hol tartasz: Úton vagy Jézus Krisztus kezében az örök életre, a jó irányban.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 29. - 06:43:41
Január 29. Zsoltárok 115.

  1. Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!

Így tanít bennünket a zsoltáros imádkozni. Mit tegyek, hogy a te akaratod szerint valót műveljem? Nem tudja tán az Úr, hogy mi a bajunk? Nem tőle jönnek a próbák is? Nem ő adja-e az ellenségednek a levegőt? Nem az ő kezében van az egészséged, a munkád, a szeretteid, a pénzed, és minden körülményed? Kutasd mindenben az ő akaratát, és tégy mindent az ő dicsőségére! Merj nagyot kérni, olyat, ami Jézus szerint való. Néha érdemes feltenni önmagunknak a kérdést: Jézus mit tenne most, ebben a helyzetben?
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 30. - 05:33:21

Január 30. Zsoltárok 116.

11. Csüggedezésemben ezt mondtam én: Minden ember hazug.

Ma, amikor Úrvacsorára készülök, a reggeli imádkozáskor eltalál az Ige. Most, amikor eszembe jut a korábbi Úrvacsora óta eltelt időszak, megértettem, hogy miért ilyen fájdalmasan szól a Lélek, és milyen igazságot mond ki. Meddig tartott ki a Jézus Krisztus szentséges asztalánál tett fogadalmam – addig, míg fel nem álltam a vendégsége jeleitől. Most mégis ismét hív, és neked is szól. Meg van terítve, ma még mehetünk.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Január 31. - 05:32:28
Január 31. Zsoltárok 117.

1.Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!
 2. Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!


Tegnap azt mondta az Igéjén keresztül az Úr, hogy kioldozta a köteleinket. Csak az tudja, hogy ez mit jelent, aki már megszabadult tőle. A kötelünknek van egy furcsa tulajdonsága, amíg meg nem akarunk belőle szabadulni, nem vesszük észre, hogy megkötöz. Az első kísérlet azonban ráébreszt a fogvatartó erejére, és amíg Krisztus nem könyörül, csak vergődünk. A szabadulás öröme óriási. Ma ismét szól az Ige, hogy ne ragadj meg ezen a ponton, hanem nézz szét. Megláncolt megkötözött emberek tömege vesz körül, akik nem is tudják, hogy foglyok, vagy már éppen szabadulni szeretnének, de nem tudják, hogyan. Mondd el nekik, hogy a szabadulásuk elkészíttetett már a teremtés előtt, a rabság ára megígértetett. Hiteles vagy, hiszen az életedről beszélhetsz, a te vergődéseidről, félelmeidről, és a Szabadítódról. Dicsérd az Urat azzal, hogy elmondod ma a kegyelmét, az igazságát!   
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: b urian jozsef - 2011. Január 31. - 18:18:37
Aldott szép estét!Kedves Barátaim!Azt az érzést mikor az Ur megszabaditott,nem tudom leirni.Emlékszem hétfön jöttünk hazafelé vonattal és csodalkoztunk hogy miért dolgoznak az emberek a földeken,hiszen ma ÜNNNEP van!!Áldott legyen az Ur neve!!!!! :2smitten: vint :2smitten:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 01. - 05:37:32
Február 1. Zsoltárok 118.

6. Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?

Vajon miért hangsúlyozza újra az Úr azt, hogy veled van? Ha önmagamra nézek, akkor tudom a választ, azért, mert egyetlen perc alatt el tudom feledni. Emberekbe kapaszkodom azonnal, bár tudom, hogy nem egyebek, mint káprázat, - mégis. - Honnan ez a makacsság, ez az önfejűség, ez a hűtlenségre való hajlam? Ennyire romlott a szívem. Megszomorodva csak annyit tudok mondani, igazad van Uram ismét, ha nem kapaszkodom beléd, azonnal elbotlok. – „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.” – Kire tudunk ma tekinteni? Meddig tart ki a fogadkozásunk? Nem tudom. De azt tudom, hogy ha ennél a pontnál maradunk, ahol vagyunk, akkor joggal esünk kétségbe. Azért szól az Úr nap, mint nap, hogy megtanuljunk őrá figyelni, és ne önmagunkat tanulmányozzuk. Elestél? El. El is fogsz még esni. Ebből tanulsz. Akkor meg nem kell semmit sem tennünk? Nyugodtan vétkezhetünk? Most már mindegy? – Ha ilyen gondolatod támadna, azt mondanám, hogy akkor mindegy. De aki megkóstolta egyszer a valóságos kegyelmet, akit megszólított valóban az élő Isten az Igéjén keresztül, annak ilyen gondolatai nem lesznek, az nem tud a vétkeibe belenyugodni, mert a Szentlélek nem hagyja. Isten egyszerűen nevel, tanít, vezet, - neki nem egy magába roskadó, önmagát tanulmányozó, sebeit nyalogató, nyafogó kisgyerek kell, hanem egy elszánt tanítvány, akire feladatot bízhat. Ébredj hát, mert az Úr megsegített téged.

Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Esther - 2011. Február 01. - 09:22:16
"neki nem egy magába roskadó, önmagát tanulmányozó, sebeit nyalogató, nyafogó kisgyerek kell, "
Gondolom, azért kapjuk a kis ostorozásainkat, hogy elhagyjuk a nyafogást és erősödjünk a Mindenható dicsőségére.:)
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 02. - 05:28:11

Február 2. Zsoltárok 118.

16. Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
17. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18. Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak
.


Akinek az Úr beleavatkozik az életébe, lehetetlen, hogy ne vegye észre. Olyan hatalmas dolog történik, ami észrevétlenül nem zajlik le. Ezt senki más nem teheti meg, e változásra tanítani nem lehet. Új élet keletkezik, mint egy mag kicsírázik, és lassan átszövi az életedet. Halálig tartó folyamat. Úgy jellemezte valaki, mint amikor a hold sarlóját látod az égen, úgy változik a szívedben az ó embert kiszorító új. Itt a magyarázat a kettősségre, az ó ember ragaszkodik a bűnhöz, az új pedig öldökli azt. Teljesen megölni a földi életben nem tudjuk. Ha az Úr megostorozott, az ó embernek szólt az, és amikor megmentett a haláltól, az az újnak. Az Ádám örökségétől Jézus vére megszabadított, ma már a Krisztuséban járhatsz. Nézd csak; bár úgy érzed, a víz a lá nyomtak, kapsz levegőt…
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 03. - 05:41:14

Február 3. Zsoltárok 119. (alef)

1. Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

A törvény mindaddig erőtlen volt, amíg azt Jézus be nem írta a szívedbe. Ezzel megváltozott a viszony. A Szentlélek munkája következtében az elhívott akar engedelmeskedni. Vágyat érez az Úr közelségére, és keresi őt. Szomjúhozik az Ige Ismeretére, megtanulja felfedezni hétköznapjaiban azt az utat, amelyet járnia kell. Máshogyan lát, és megváltoznak a körülményei. Érteni kezdi a világot. Változik az értékrendje. Fáj a csalás, az Isten elárulása, amelyet azelőtt közömbösen szemlélt. Tenni akar az Úr ügyéért, de már türelmes, nem ő akar tanácsot adni Istennek. Feléled a szívében a parancs, amely Jézustól jön. A törvényt már nem fenyegetésnek, hanem igaz ítéletnek tartja. Már menteni akar ő is, másokat hordoz az Úr elé. Szabott úton jársz, ne feledd!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 04. - 05:21:15
Február 4. Zsoltárok 119. (bét)

9. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?

Annyi minden történésre magyarázat ma Isten Igéje. Ha keresem az Úr beszédét – tisztán látom a célt. Nem tévedek el, és neki tetsző módon tudok cselekedni. Ha azt teszem, ami az Úrnak tetsző, gyönyörködöm az ő útjában. Gazdagabb vagyok olyankor a világ minden kincsénél. Honnan tudta a zsoltáros, hogy ma mi fog engem foglalkoztatni? A helyes célra tartani, a jó irányba feszülni, hirdetni az Úr üzenetét! Csak ezt tudjam ma megtenni!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 05. - 07:53:52
Február 5. Zsoltárok 119. (gimel)

17. Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.

A helyes sorrendet tanítja az Úr: Előbb életet kell, hogy adjon neked ahhoz, hogy tudd cselekedni az ő akaratát. Igéje elveti azt a gondolkodásmódot, hogy teszek valamit az Úrért, és ezzel kikényszerítem az ő lépését. Isten nem szorult rá a tanácsainkra és ötleteinkre. Lázár, amikor feltámadt, nem vette magának azt a botorságot, hogy azt hirdesse önmagáról – ki akartam jönni a sírból! Minden az Úron múlik. A zsoltáros tudta ezt. Isten életet ad, megnyitja a szemed, hogy láss, hitet ad, hogy cselekedni tudj. Mit kell tehát tenned ahhoz, hogy az ő rendeléseit beteljesítsd az életedben? Szüntelenül őt keressed, hallgasd az ő beszédét. Ha ezt tudod tenni, az azt jelenti, már ott van az újjászületett életedben.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 05. - 10:50:41
Bizonyosan feltűntek a zárójelbe tett szavak; a Károli bibliafordításban olvashatjuk, hogy a 119 Zsoltár "arany ábc-nek is neveztetik, mivel a héberben versei  nyolczanként egyforma betűvel kezdődnek ábécérendben". :int
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 06. - 06:36:39
Február 6. Zsoltárok 119. (dalet)

27. Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!
28. Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!


Isten Igéjére lehet oly módon is reagálni, hogy nem értem, és lehet úgy is, hogy nem úgy van. Míg az utóbbi a teljes szembeszegülést jelenti, az első arra biztat, hogy akarjam érteni. Ha ezt az akarást érzed magadban, az biztos jele annak, hogy Isten kiválasztott, és el van készítve az üdvösséged. Nem azért beszél Isten, hogy megkeseredj, hanem azért ad keserűséget, hogy figyelj a szavaira. A keserűség kilométerkövén az áll, hogy a vigasz következik.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 07. - 05:28:54
Február 7. Zsoltárok 119. (hé)

38. Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.
39. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.
40. Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.


Mi úgy gondoljuk, hogy eltervezünk valamit, és utána lép majd Isten. Ez nem így van. Isten támasztja benned a kívánkozást az ő határozatai után. Honnan fogod tudni, hogy nem tőled van az, hanem felülről kaptad? Onnan, hogy amikor élni kezded, kapod hozzá az áldásokat.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 08. - 05:14:58

Február 8. Zsoltárok 119. (vav)

41. És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,

A tanítványok, akik Jézussal jártak, olyan sokszor félreértették őt. Emberi módon gondolkodtak, és emberi megoldásokban cselekedtek. Így nem értették, hogy amikor menni kellett volna, Jézus maradt, és ha maradni akartak, Jézus ment. Jézust egyetlen cél mozgatta, hogy teljesítse az Atya akaratát. Ki tudta mondani, amit mi minduntalan elfeledünk: - „…mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.”(Mt.26,39b)- Így legyen ma is az életünkben, tudjunk a Szentlelke vezetésére figyelni, még akkor is, ha az éppen ellentétes a mi elképzeléseinkkel. Akkor tágas téren járunk, királyok előtt szólunk, és nem szégyenülünk meg.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 09. - 05:17:22
Február 9.  Zsoltárok 119. (zajin)

56. Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.

Amikor tovább adod a rád bízott Igét, észre fogod venni a munkálkodását. Zavar támad, és akiket a barátaidnak hittél, elfordulnak tőled. Lesz egy pont, ahonnan már nem engednek, és nincs tovább kompromisszum. Ez az a pillanat, amikor neked is döntened kell a megalkuvás, vagy a hűség között. Ha az Igét választod, látszólag egyedül maradsz. Mégis, ha Isten veled van, többségben vagy. Őrizd az ő határozataidat, és biztos lehetsz abban, hogy megtart téged.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 10. - 04:53:49
Február 10. Zsoltárok 119. (chét)

63. Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.
64. A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!


Sarkalatos kérdés, az Ige újra és újra figyelmeztet; kerüld azokat, akik azt mondják Uram, Uram – és közben engedetlenek. A megszentelődés útját járva el kell jutnia annak, aki valóban azon jár, oda, ahol a parancs hallatán azon kezd gondolkodni, és azért kezd fohászkodni, hogy hogyan tudná betartani, nem pedig kibúvókat keres. Amikor ide érkezel, társakra lelsz. Olyanok lesznek mint te, vagy még elesettebbek. Mégis Isten népe vagytok. Gyűljetek össze rendszeresen, hogy taníthasson az Úr, és adjatok hálát ezért, dicsőítsétek őt!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 11. - 05:04:25

Február 11. Zsoltárok 119. (tét)

65. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.

Ma, mintha azt kérdezte volna tőlem az Ige, hogy én mit válaszolok erre? Folytathatnám a kérdéseket, látszik-e ez az életemen, észrevehető-e a viselkedésemen? Vajon, ma ki lesz a lelki trónusomon? Ha az ó emberem ül ma ott, nem jön a fejembe Krisztus tudományából semmi sem. Önző és sértődött, kegyetlen uralkodó – vezet a tévelygésben. Csak ha letaszítják a trónról, csak ha megalázzák, akkor nyílik fel a szemem. Valami ilyesmi történik bennem nap, mint nap, mintha valamilyen kettősség vívna harcot. Amikor azzal vádolnak bennünket, hogy akik hisznek Isten eleve elrendelésében, azoknak nincs meg ez a harcuk, azok tévednek. Ha felismerted Isten kegyelmét az életedben, ha megláttad a keresztet a Golgotán, akkor nem tudsz hálátlan lenni. Bár van időszak, amikor eltávolodsz, de muszáj visszamenned, kell az, hogy Jézus megmossa a lábad. Mikor lesz vége a tanulásnak, mikor leszel teljesen tiszta? Ahhoz át kell mennünk a halál kapuján. Most pedig járjuk a rendelt utunkat, azt mondta ma az Ige, vigyázzunk az ő szavára! Úgy legyen.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 12. - 05:23:56

Február 12. Zsoltárok 119 (jod)

77. Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.

Az életről sokaknak a világban elfoglalt helyünk jut az eszébe. Betegségek, fájdalmak, halál, a küzdelem, érvényesülés, és a világ nyújtotta örömök. Hosszú időnek kell eltelnie a megszentelődés útját járva ahhoz, hogy felfogjuk azt, amikor Isten az életről beszél, nem a bűnben megrontott világi csetlés botlásunkról szól, hanem egy elkészített örökségről. Nekünk, akiknek jog és igazság szerint az ősbűn miatt a halál jár, Isten irgalmasságából részünk lehet az örök életben. Ha a bűn alatti életről van csak fogalmunk, akkor nem értjük a betegséget, a halált, akkor csak a csoda, a gyógyulás, és a földi életben való megmaradás van a szemünk előtt. Aki ezen nem jut túl, nem tudja mit jelent Isten törvényeiben gyönyörködni. Az az életét a földön képzeli és éli meg. Az irgalmat megélni és gyönyörködni az Isten törvényében azt jelenti, hogy először felismerem a saját méltatlanságomat, a bűnös mivoltomat, a halálnak a felettem való jogosultságát, és elismerem, hogy nincs jogom az élethez. Csak innen, csak ettől a kilométerkőtől ragyog fel a kegyelem valóságos fénye.   
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 13. - 06:10:58
Február 13. Zsoltárok 119. (kaf)

88. A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.

Igen Uram, semmi más nem kell, csak legyen a te kegyelmed, a te akaratod szerint!

Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Február 13. - 19:17:04
ÁMEN!!!!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 14. - 05:24:18
Február 14. Zsoltárok 119. (lamed)

90. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
91. A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.


Isten ma, amikor letekint ránk, azt látja, hogy mindezt elfeledtük. Hitvalló őseink munkáját nem folytatjuk, csendben vagyunk, amikor kiabálnunk kellene. Pedig még a kutya is ugat, amikor bántják a gazdáját. Bennünket elfoglal a saját boldogulásunk problémája, és úgy tekintünk Istenre, mint egy kívánságteljesítő automatára. Nem emlékszünk már arra, hogy nemzedékről nemzedékre az Úr adja az esőt, a levegőt, és tartja a földet, az ő akarata volt, hogy megszülethettünk. Nincs semmink, amit ne kaptunk volna, minden, amihez nyúlunk az övé, mi pedig hamis sáfár módjára, elpazaroljuk, azaz ellopjuk. A zsoltáros azt mondja - ”ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban” – vajon én hol tartok ma reggel ennek megvallásában? Meddig viszem magammal ezt útravalóul? Aztán a tarisznyámból osztogatom-e majd, hogy ki ne fogyjon, vagy befogom a szütyő száját, hogy estére eltűnjön belőle, és nekem se legyen?
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 15. - 05:26:02
Február 15. Zsoltárok 119 (mem)


97. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
104. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.


Jézus Krisztus amikor elment a mennybe, megígérte, hogy elküldi hozzánk a Pártfogót, a Szentlelket, aki velünk lesz. A Szentlélek nem nyugszik, fáradhatatlanul munkálkodik. Ennek félreérthetetlen bizonyítéka az, ha olvasod a Szentírást. A Szentlélek nélkül ez nem megy. Egyszerűen képtelen lennél arra, hogy nap, mint nap leemeld a polcról, és kinyisd. Ha valahogyan mégis meg tudnád tenni, nem értenéd. Aztán ott vannak a hétköznapjaid. Olyat látsz, amit más nem. A világot oly sokan magyarázzák annak lényege nélkül, a teremtő Istent kihagyva. Tudósok, éltető tudás nélkül. Volt egy pillanat az életedben, nem tudni, hogy mikor, de attól a perctől fogva a Lélek munkálkodni kezdett benned, és fájó valósággá lett benned a bűn, szomjúhozni kezdted az igazságot. Nem tudod, hogy hogyan, de megváltozott belül valami, más lett az értékrended. Kőkeménynek hitt meggyőződésed megváltozott, és egy folyamatot tapasztalsz, formál a Szentlélek. Oly jó ez! Igen jó Isten közelsége! Tudni azt, hogy ott vár ránk, és majd megölelhetjük! Tégy bennünket értelmessé, formálj bennünket Urunk, hogy megláthassuk a te dicsőségedet!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 16. - 05:13:19
Február 16. Zsoltárok 119 (nun)

108. Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.

Ha a király elküldi a követét, vajon a követnek mit kell beszélnie a követségben? A saját gondolatait, elképzeléseit, ötleteit, vagy a király üzenetét kell tovább adnia? Mi lenne a követtel, ha a király nevében önmagát helyezné előtérbe? Az Istennek tetsző imádság az, ha az ő akarata szerint kérünk. Ha szembe megyünk az Úrral, hiába tesszük hozzá az imádságunk végén, hogy mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük, azt az imát Isten nem hallgatja meg. A zsoltáros jól tudta ezt, ezért fohászkodott szüntelenül arra, hogy tanítsa meg Isten az ő ítéleteire. Jézus megígérte az övéinek ezt a tanítást a Szentlélekre hivatkozva. Ha érzed magadban ezt a fajta szomjúságot Isten ítéleteire, az tőle van, akkor megnyugodhatsz abban, hogy választott vagy. Ha pedig választott vagy, Isten megtart mindenen keresztül, ma sem kell félned.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 17. - 04:57:01
Február 17. Zsoltárok 119 (szamech)

115. Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.

Isten nem azt ígérte, hogy kivesz a világból, hanem azt, hogy megtart benne. Ez mégsem jelenti azt, hogy keresd a gonoszok társaságát olyankor is, amikor nem vagy velük kényszerűségből összezárva. Kerüld őket, mert sohasem a gonoszok jobbulnak, hanem mindig fordítva történik. Használd inkább azt az időt Isten törvényeinek tanulmányozására.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 18. - 05:07:26
Február 18. Zsoltárok 119 (ájin)

125. Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!
126. Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.


Központi kérdés a zsoltárosnál az, hogy tanuljon. Ma sem veszített az aktualitásából semmit sem. A világban megszaporodott a bűn, az országban mindenhonnan a fertelem zúdul a nyakunkba. Mi is azért imádkozunk, hogy cselekedjék az Úr, és ő nem hagy bennünket válasz nélkül. Mintha itt-ott szikra repülne, parázs támadna. Talán könyörül az Úr, és ébredést támaszt az országban. Ragadj meg minden lehetőséget, ha tanulhatsz, hiszem, hogy ezzel terve van veled Istennek. Kellenek majd a tűzrakók, akik tisztán hirdetik az evangéliumot, hisz oly nagy a sötétség, oly félelmetes a bűn támadása. Csak úgy világíthatsz, ha van olajad, legyünk készen az Úr jövetelére!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 19. - 08:54:21
Február 19. Zsoltárok 119. (pé)

136. Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.

Vajon a szíved meg tud-e indulni azokon, akik engedetlenek? Belenyugszol abba, hogy a rossz irányba mennek, vagy küzdesz értük? A biblia legszomorúbb mondata Isten kijelentése: „És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, a mit mondanak néked, mert nem téged útáltak meg, hanem engem útáltak meg, hogy ne uralkodjam felettök.” ( 1Sám. 8,7) Emberi logika szerint, ahogyan én tudok gondolkodni, el nem képzelhettem volna, hogy ezután az Atya még elküldi a Fiát váltságul értünk. Ezt a váltságot látva tudsz csak könnyet ejteni, tenni azokért, akikre az életedben most rámutat az Úr. Az enyémben rajtam kezdi, és lelkiekben Jézust látom, aki a vérét adta értem, értünk, bűnösökért. Maradt-e még bennünk valamennyi hála?
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 20. - 08:21:17
Február 20. Zsoltárok 119. (cadé)

141. Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem.

Eszedbe jutott-e már, hogy a mennyben a legkisebb is nagyobb, mint itt a földön a leggazdagabb, leghatalmasabb ember? Maradj csak kicsiny és megvetett, ha az Istenért van, mert olyat készít neked, amit az istentelenek el sem tudnak képzelni! Ők egy kiló aranyért, vagy egy gyémántért elvesztik az eszüket is, neked pedig olyan gazdagságban lesz részed, ahol többkilométeres falak vannak drágakőből, és olyan arannyal van borítva az út, amilyet itt még soha nem is láttak. Aki pedig mindezeket elkészítette, a határozataiban boldogságot rejtett el, és csak annak, aki megismerheti azokat. Látod-e már, hogy milyen rejtett tartalma van annak, ha megértheted az Igét? Azt jelenti, hogy választott vagy, van örök életed, ott leszel a mennyei polgárok között! Zavar-e még a kicsinységed és a megvetettséged?   
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 21. - 05:24:38
Február 21. Zsoltárok 119. (kof)

145. Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.
146. Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.


A következő lépés, miután megismerjük az Úr rendeléseit: Hozzá kell kiáltani, hogy meg is tudjuk azokat tartani! Kétségbeesetten vesszük észre, hogy hiába tudjuk, mit kellene tennünk, egyszerűen nem megy. Nem mozdul a lábunk, néma marad a szánk olyankor, amikor kellene. Nem jön az elhatározás. A zsoltáros jól tudta ezt, ezért fohászkodik, és ahol ismétlődik a szöveg, az azt jelenti, hogy az különösen hangsúlyos, különösen fontos. Majd amikor elmozdultál a holtpontról és haladsz a kijelölt úton, ha visszatekintesz, akkor fogod megérteni, hogy az Úr nélkül nem ment volna. A Szentlélek cselekszik benned, nélküle nem tudnál engedelmeskedni. Még módszert is kapunk hozzá: Kelj fel hajnalban, azaz mielőtt nekiindulsz a napodnak, egy órát szánj az Úrra. Ha éjszakás vagy akkor előtte. Lehet, hogy talán fáradtabb leszel egy kicsit, de megelevenít a Szentlélek! A katona nem megy fegyver és eligazítás nélkül a csatába!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 22. - 05:20:15

Február 23. (Zsoltárok 119. (rés)

154. Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!

Ne csak a földi ügyes-bajos dolgaidra gondolj, hanem arra, ahol az az egyetlen mondat számít, ahol Jézus előáll, és azt mondja majd rád: ő az enyém!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 23. - 05:23:23
Február 24. Zsoltárok 119. (sin)

167. Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.

Még az is az Úrtól van, hogy szeretni tudjuk őt. A mi szeretetünket mindig valami érdek motiválja, mindig valamit akarunk magunknak. Kell nekünk a másik, keressük a szerelmét, akarjuk a család örömét, vágyunk valamire, hogy az a miénk legyen. Isten pedig azért szeret, mert tudja, hogy szükségünk van rá. Így mi nem tudunk szeretni, csak akkor, ha Jézus beolt bennünket önmagába, ha részei leszünk az ő testének, ezáltal a szeretetének. Ahogyan Jézus szereti az Atyát, ahogyan egyedül csak az Atya parancsai voltak előtte, amikor a földön járt, úgy arra mi önmagunktól képtelenek lennénk. A tőkébe való beoltásnak és a megfogantatásnak a félreérthetetlen jele a szárba szökkenés után a terméshozás, úgy az is ilyen jel, és termés, amikor szeretni tudod Isten Igéjét. Ha keresed Krisztus bizonyságait és szereted, ha nélküle szomjúhozol, akkor a legfontosabbat megkaptad. Nincs tovább mitől félned. A körülményeid is Isten kezében vannak, és ő megtart. Neked a napodat már nem a világ történései fogják kitölteni, hanem meg tudod keresni azokat, akikhez Isten küld követségbe, akiknek éppen rád van szükségük ahhoz, hogy felismerjék azt, aki hozzájuk küldött. Tégy bizonyságot ma is Jézus Krisztusról!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 24. - 04:43:15
Február 24. Zsoltárok 119. (tav; az arany abc utolsó betűje)

171. Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.

A tanulás során öröm ér, mert észreveszed, valóban megtanít az Úr, és örömmel dicséred őt. Egyszer csak arra is rájössz, hogy használ téged az ő rendeléseivel, és emberek térnek meg körülötted. Megtapasztalod a segítő kezét. Kapaszkodj ma is lelki kezeiddel (a hiteddel) az Úrba, hogy vezessen, és óvjon minden tévelygéstől.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 25. - 02:38:36
Február 25. Zsoltárok 120.

5. Jaj nékem, hogy Mésekben bujdosom és a Kédár sátrai közt lakom!

Nincs magányos keresztyénség. A gyülekezet egy olyan lelki edény, amely felfogja az Ige vizét. Ha darabokban van külön-külön, akkor egyetlen szilánkjába mennyi fér? Vannak kikerülhetetlen helyzetek, de ezek sohasem állandósulnak. A nyomorult állapotból van kiút, van szabadulás, az őszinte szó. Ennek az akadálya a hazug ajak és a csalárd nyelv. Nem lehet bujdosnom önmagam elől, és elkerülni az Isten elé állást. Nagy úr a saját elképzelésem, és annyi kifogás van a tarsolyomban. A békesség gyűlölői közt nem lehet maradás, lépni kell, vagy a szomjhalál jön kéretlenül. Hol vagy most? Ha ki akarod próbálni, akkor beszélj az Igéről tisztán. Ha gyűlölnek miatta, vagy nincs kihez szólnod, akkor a lábadon a sor, menj tovább!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 25. - 05:37:27
E verssel eljutottunk az ún. "grádicsok énekéhez". Fordítják zarándokok énekének, lépcsők énekének.  Van, aki az énekkar lépcsőzetes felállásának magyarázza. Nekem jobban tetszik az előző változat.  Évente egyszer minden zsidó elzarándokolt a jeruzsálemi templomba. Amikor a templomhoz közeledtek, ezeket a zsoltárokat énekelték, látták, amint a nap fénye megcsillant a templom arannyal borított kupoláján. Tudjuk, hogy aranyból pici, hegyes nyársak borították a tetőt, hogy a galambok ne tudjanak rászállni, és ne piszkítsák össze.

Óriási üzenetet látok ezen énekekben, azt, hogy mozdulni kell, nem szabad otthon begubózni. Meg kell keresni azokat, akikkel együtt dicsőíthetjük az Urat, és ha megtaláljuk, akkor meg is kell tennünk, amit parancsol az Úr. Azt is tudjuk, hogy ez Isten munkája, mi csak szolgái vagyunk ebben is.
Cím: Re.Levelek Natinak
Írta: Csaba - 2011. Február 25. - 12:21:32
Ámen!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Február 25. - 18:14:31
Dicsőség és .ála Istennek drága Mókár a levelekért! Áldjon és óvjon az Úr!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 26. - 07:29:56
Február 26. Zsoltárok 121.

8. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

A jeruzsálemi zarándokút nem egy alkalmi felbuzdulás volt, hanem egy életforma. Szent kötelesség. Az elindulót is és a hátrahagyott háznépet, azokat, akik már nem tudtak utazni, az Úr vigyázta. Csak ezzel a bizalommal és hittel tudta valaki megtartani az Isten rendeléseit.  „Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van." (Jel. 1,3.) Ma nem kell Jeruzsálembe menni ahhoz, hogy az Úr Igéjét meghalljuk, mégis nehezebben szánjuk magunkat arra, hogy kinyissuk a bibliát, mintha el kellene utaznunk száz kilométert. De nem elég olvasni, és nem elég beszélni is róla, hanem meg is kell tartani az abban írottakat, és életformává kell, hogy váljon. Ha neked íródtak azok, ha sajátodnak érzed az üzeneteket, akkor boldog vagy amikor megéled. 
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 27. - 06:31:57
Február 27. Zsoltárok 122.

1.  Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!

Dávid kereste az Urat, a bűnei ellenére örömmel ment hozzá, mert tudta, hogy egyedül csak az ő kegyelmében bízhat. Tudta, hogy büntetést érdemel, mégsem zárkózott a palotájába a saját marcangoló gondolatai foglyaként, ahol sorvadás vált volna rá. Ment az Úr elé, félve, de örömmel. Aki már egyszer valóságosan megtapasztalta a kegyelmet, az repesve várja és keresi ezt az alkalmat. Vigyázz, nehogy megtévesszen valamely csalóka érzelem, egy szalmaláng fellobbanás, egy élmény – azt felismered, mert az maradásra bír. Az élmény tulajdonsága, hogy mindig erősebbet akar, és ha nem jön, akkor azt hiszed, magadra maradtál. A megszentelődő út tele van csalódással, kudarccal, nehézséggel – ám örömteli kitartással és felszabadító megtapasztalással. Amíg csak jobbra-balra nézel, csüggedsz, amint feltekintesz, erőre kapsz, megújulsz, és tettvágy árad szét benned. Ma még töviseken tapodunk, bogáncs ragad a ruhánkba, békétlenségben járunk, de amit az Úr megígért, azt beteljesíti.

„11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.   12. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
  13. A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.” (Ézsaiás 55; 11.)
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 28. - 05:19:39

Február 28. Zsoltárok 123.

3. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal.

Fájdalmas, de őszinte felismerés. Bár tudom, hogy rossz az, amit teszek, nem is akarom azt tenni, mégis, mire felocsúdom, rájövök, már meg is tettem. Ám még e felismerésben is van lecke. Ha önmagam miatt szégyenkezek, ha meg akarok tisztulni önerőből, rossz irányba erőlködöm. Az Urat bántottam meg, az ő Igéje ellen vétkeztem – ezt kell látnom, és akkor megértem a zsoltáros bánkódását. Rájövök, hogy akármit csinálok, a vétkek betörnek a tetteimbe, találnak rést a szívemen, mert ebben a világban még garázdálkodik a Gonosz. Bármit is teszek, valahogy mindig megbántom az Urat. Ha élni akarok, csak Krisztus kegyelméből élhetek. Eljön majd az az idő, amikor a világban ismeretlen lesz a bűn, ahol majd a maga teljességében ragyog fel Isten dicsősége.
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Február 28. - 05:22:00
Köszönöm,.ogy ilyen jó korán feltetted, így én is feel t.dom tenni a kollégáknak:-)
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 28. - 05:24:49
Látom, azért te is szorgoskodsz már hajnalban. Isten áldjon!

Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Ambrus - 2011. Február 28. - 05:27:53
A továbbiakban ha valaki igényli ezeket a reggeli gondolatokat, emailban, vagy skype szöveges üzenőjén elküldöm - rendőrszlengben fogamazva "a további intézkedésig". Áldást békességet!
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: SDG - 2011. Március 01. - 18:00:55
Kérem!!!! Várom!:-)
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 12. - 12:05:17
Február 25. Zsoltárok 120.

5. Jaj nékem, hogy Mésekben bujdosom és a Kédár sátrai közt lakom!

Nincs magányos keresztyénség. A gyülekezet egy olyan lelki edény, amely felfogja az Ige vizét. Ha darabokban van külön-külön, akkor egyetlen szilánkjába mennyi fér? Vannak kikerülhetetlen helyzetek, de ezek sohasem állandósulnak. A nyomorult állapotból van kiút, van szabadulás, az őszinte szó. Ennek az akadálya a hazug ajak és a csalárd nyelv. Nem lehet bujdosnom önmagam elől, és elkerülni az Isten elé állást. Nagy úr a saját elképzelésem, és annyi kifogás van a tarsolyomban. A békesség gyűlölői közt nem lehet maradás, lépni kell, vagy a szomjhalál jön kéretlenül. Hol vagy most? Ha ki akarod próbálni, akkor beszélj az Igéről tisztán. Ha gyűlölnek miatta, vagy nincs kihez szólnod, akkor a lábadon a sor, menj tovább!

Kivéve, ha az Úr Jézus Krisztus azt mondja maradj!
Mert Ő az ÚR
 :szelid:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 13. - 09:59:41
Január 4.: Zsoltárok 90: 17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Kétszer is ismétel a zsoltáros, "tedd állandóvá"... olyan sokféleképpen értelmezhetik, legyen a munkánk maradandó, folyamatos, kitartó, állhatatos - mégis azt kérem, add Uram, hogy a te akaratodat végezhessük. Hisz ez a kulcs - amit Uram kigondoltál, az bizonyos, hogy állandó. Ha a jókedved rajtunk lesz ma, akkor várjuk ezt a napot, ajándék van ebben elkészítve. Add, hogy ma állandóan rád figyeljünk, te mozgasd a kezeinket - ha tudjuk, hogy velünk vagy, megszűnnek a nehézségek, szívünk kiszabadul a présből, lábunkról leesik a kolonc, s a sötétség elmúlik mellőlünk...

Ámen és Ámen
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 13. - 17:47:01

Február 12. Zsoltárok 119 (jod)

77. Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.

Az életről sokaknak a világban elfoglalt helyünk jut az eszébe. Betegségek, fájdalmak, halál, a küzdelem, érvényesülés, és a világ nyújtotta örömök. Hosszú időnek kell eltelnie a megszentelődés útját járva ahhoz, hogy felfogjuk azt, amikor Isten az életről beszél, nem a bűnben megrontott világi csetlés botlásunkról szól, hanem egy elkészített örökségről. Nekünk, akiknek jog és igazság szerint az ősbűn miatt a halál jár, Isten irgalmasságából részünk lehet az örök életben. Ha a bűn alatti életről van csak fogalmunk, akkor nem értjük a betegséget, a halált, akkor csak a csoda, a gyógyulás, és a földi életben való megmaradás van a szemünk előtt. Aki ezen nem jut túl, nem tudja mit jelent Isten törvényeiben gyönyörködni. Az az életét a földön képzeli és éli meg. Az irgalmat megélni és gyönyörködni az Isten törvényében azt jelenti, hogy először felismerem a saját méltatlanságomat, a bűnös mivoltomat, a halálnak a felettem való jogosultságát, és elismerem, hogy nincs jogom az élethez. Csak innen, csak ettől a kilométerkőtől ragyog fel a kegyelem valóságos fénye.

Ámen és Ámen
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 14. - 16:42:30
Január 21. Zsoltárok 107.

5. Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök.
6. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket.
7. És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak.


Sub. A héberben ez a szó jelenti az életre vivő irányt. Amikor a sivatagban eltévednek a karavánok, és közel a szomjhalál, jön valaki és megmutatja azt, hogy merre a víz, ez a sub. „Mindegy az, csak higgyen valamiben” „egy az Isten” – szoktak ilyen tanácsokat adni azoknak, akik éhesek az Igére, és eleped a lelkük, és össze-vissza kóborolnak az életben, nem találván sehol sem helyüket. Az életre egyetlen út vezet, és az nem mindegy. Amikor már úgy érzed, hogy nem bírod tovább, és céltalannak látsz minden erőlködést, és le akarsz ülni a homokba, várván a halált, tegyél még egy próbát. Kiálts az egy élő és igaz Istenhez, Jézus Krisztushoz, és indulj el feléje, az a sub. Mindenki becsapott, mindenki átvert, kifosztottak, megaláztak, kigúnyoltak, és már egy korty vized sem maradt – lépj egyet. Kapsz erőt a következőhöz. Utána még egyet, és már két lépéshez kapsz. Amikor pedig meglátod őt, úgy rohansz, mintha sohasem lettél volna fáradt, mint amikor a sivatagi vándor utolsó erejével odafut a vízhez, aki pedig már úgy érezte, mozdulni sem tud. A helyes irányban való erőfeszítés nem veszik kárba, sőt, megújulsz közben. Ne feledd el, sub! Úgy nevezik – Jézus, a Krisztus.

Ámen és Ámen
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 14. - 17:42:04
Kedves Csaba, jó is ezt tisztázni, mertem remélni, hogy te sem így gondolod. Csak amikor belegondoltam, nagyon megijedtem, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ezek Isten üzenetei - mert ha azok lennének, akkor folytatni kellene a bibliát, amit pedig Isten lezárt. Persze, hogy használhat Isten bárkit. De nem vagyok több, mint a postás, aki kiviszi a csomagot, vagy az, aki segít kibontani az ajándékot. Ezért engem nem illet semmiféle dicsőség és dicséret. Sáfár vagyok, nem más, ahogyan mondtad, mindent Istentől kaptam. Isten nagyon jól tudta azt, hogy lesznek majd olyanok, akik nem az ajándékot nézik, hanem annak postását, és Pálon keresztül figyelmeztetett erre, amikor a gyülekezetben egyesek azt mondták, Anániásé, mások pedig Apollósé. Ma a református gyülekezetekben is dívik ez, sőt még ettől rosszabb is: Hallom nagyon sokszor, hogy "ma jó volt az Ige", vagy most "jól beszélt a lelkipásztor" - fogom a fejem ettől. Ezt ugyanis meg lehet fordítani, ez nem más, hogy én akarom megmondani, hogy mit mondjon az Ige - és már tetten is van érve a lelkület.

Egyet értek veled kedves Testvérem teljes mértékben
 vint
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 14. - 18:17:45
A probléma - szerintem ott van, ha az emberi gondolatokat akarja valaki alátámasztani Bibliából vett idézetekkel.

Ezt bizony elég nehéz felfedezni, vagy te ezt nem így látod?

 :szelid:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 15. - 07:10:52

Január 23. Zsoltárok 109.

27. Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!

Bármely nyomorúságodban akkor ér a legnagyobb öröm, amikor felismered, hogy az is Istentől van. Mások a fejüket csóválják, ha látnak, szörnyülködnek az állapotodon, sajnálnak vagy nevetnek rajtad, sokan elfordulnak tőled. Mégis a kétségbeesés egy pillanatában felvillan előtted Isten akarata, terve, és benned egymást váltják a szégyenkezés és az öröm hullámai. Előbb szégyenkezel a korábbi kishitűséged miatt, aztán örülsz, mert felragyogott neked az Isten. Szabad mindezeket bevallanod neki, beszéld ki mindazt, amely a szívedben összegyűlt a keserűségben, majd adj hálát, és végezd el a feladatot, amire elküldettél. Te hitelesen tudsz beszélni azoknak, akik még most mennek abba, amelyen téged átvezetett Jézus Krisztus.

Ámen és Ámen
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 15. - 11:04:01

Február 11. Zsoltárok 119. (tét)

65. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.

Ma, mintha azt kérdezte volna tőlem az Ige, hogy én mit válaszolok erre? Folytathatnám a kérdéseket, látszik-e ez az életemen, észrevehető-e a viselkedésemen? Vajon, ma ki lesz a lelki trónusomon? Ha az ó emberem ül ma ott, nem jön a fejembe Krisztus tudományából semmi sem. Önző és sértődött, kegyetlen uralkodó – vezet a tévelygésben. Csak ha letaszítják a trónról, csak ha megalázzák, akkor nyílik fel a szemem. Valami ilyesmi történik bennem nap, mint nap, mintha valamilyen kettősség vívna harcot. Amikor azzal vádolnak bennünket, hogy akik hisznek Isten eleve elrendelésében, azoknak nincs meg ez a harcuk, azok tévednek. Ha felismerted Isten kegyelmét az életedben, ha megláttad a keresztet a Golgotán, akkor nem tudsz hálátlan lenni. Bár van időszak, amikor eltávolodsz, de muszáj visszamenned, kell az, hogy Jézus megmossa a lábad. Mikor lesz vége a tanulásnak, mikor leszel teljesen tiszta? Ahhoz át kell mennünk a halál kapuján. Most pedig járjuk a rendelt utunkat, azt mondta ma az Ige, vigyázzunk az ő szavára! Úgy legyen.

Ámen
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Csaba - 2012. November 15. - 11:31:08
Sajnálom, hogy Ambrus testvérünk távol marad tőlünk, :( építőek az igén történő elmélkedései. :szelid:
Cím: Re:Levelek Natinak
Írta: Magduska - 2012. November 21. - 09:03:08
Január 31. Zsoltárok 117.

1.Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!
 2. Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!


Tegnap azt mondta az Igéjén keresztül az Úr, hogy kioldozta a köteleinket. Csak az tudja, hogy ez mit jelent, aki már megszabadult tőle. A kötelünknek van egy furcsa tulajdonsága, amíg meg nem akarunk belőle szabadulni, nem vesszük észre, hogy megkötöz. Az első kísérlet azonban ráébreszt a fogvatartó erejére, és amíg Krisztus nem könyörül, csak vergődünk. A szabadulás öröme óriási. Ma ismét szól az Ige, hogy ne ragadj meg ezen a ponton, hanem nézz szét. Megláncolt megkötözött emberek tömege vesz körül, akik nem is tudják, hogy foglyok, vagy már éppen szabadulni szeretnének, de nem tudják, hogyan. Mondd el nekik, hogy a szabadulásuk elkészíttetett már a teremtés előtt, a rabság ára megígértetett. Hiteles vagy, hiszen az életedről beszélhetsz, a te vergődéseidről, félelmeidről, és a Szabadítódról. Dicsérd az Urat azzal, hogy elmondod ma a kegyelmét, az igazságát!
Ámen és Ámen