Szerző Téma: Elmélkedések az igéről  (Megtekintve 26090 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2815
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 18:09:32
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #30 Dátum: 2013. December 09. - 22:00:40
Mit tanulhatunk Betlehemtől?

1. Forditsuk a tekintetünket egy kicsit Betlehemre.

Betlehem jelentése „a kenyér háza”.
Betlehem alig hét kilóméterre van Jeruzsálemtől, ezért nagyon fontos szerepet töltött be.
Betlehem és Jeruzsálem között hatalmas gabona mezők voltak, ami kenyérrel látta el a Templomot. Minden szombaton tizenkét friss kenyér kellet a Templomba. Kenyerek amik az Úr elé lettek helyezve, az arany asztalra, 12 törzs száma szerint, a 12 törzset jelképezve.
Betlehem - A Kenyérháza – ott kellet megszülessen a Megváltó Jézus Krisztus, aki azt mondta:

Ján 6:48 Én vagyok az életnek kenyere.
Ján 6:51 Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.


Az Úr Jézus a kenyér, ami oda lett téve az Úr elé az Úr asztalára.
Ő az a kenyér ami életett ad Isten népének. Élet azok számára akik Krisztusból táplálkoznak, akik belőle nyernek erőt, és életett.
Jézus a kenyér ami megtöretett értünk.

Ez az ünnep számunkra lelki kenyér lelki táplálék kell legyen, és nem a test hizlalása.
Megérteni azt, hogy csak akkor van életünk, ha Krisztus által élünk, minden nap.

2. Betlehem nem csak a Kenyérháza volt, hanem a Betlehem volt az a hely ahol hatalmas juh nyájak voltak.

A Templomnak áldozati bárányra volt szüksége. Minden nap egy bárányt kellet feláldozni, és több száz meg ezer bárányt áldoztak fel az ünnepeken.
A betlehemi nyájak látták el a Templomot áldozati állatokkal. Az ottani pásztorok, nagyon jól tudták mi lesz annak a nyájnak a sorsa amit ők pásztoroltak. Ezeknek a pásztoroknak lett hirdetve, hogy :

Luk 2:11 Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

Jézus az áldozati bárány, a bárány aki elveszi a világ bűneit.

Ján 1:29 Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!

Ez az ünnep nem más kell legyen nekünk, mit megemlékezés az Isten bárányáról aki elveszi a világ bűneit. Az amit Krisztus tett értünk. Megérteni azt, hogy miért jött Krisztus, miért született ő meg, nem mássért mint, hogy életét adja a mi bűneinkért.


3. Betlehem, Dávid városa.

Dávid aki a legkisebb volt Isai fiai közzűl, a leg jelentéktelenebb fiú, akivel senki sem törődött, akit nem vettek számításba.
Mégis, az Úr királyt választott, Saul helyet, Dávidot választotta. Miért? A Biblia egyik legszebb bizonysága :

1Sám 13:14 … Keresett az Úr magának szíve szerint való embert…
Apcs 13:22 És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi.


Miért volt Dávid az Úr szíve szerint való férfiú?
Az igében megtaláljuk: ... minden akaratomat véghez viszi.

Isten szíve szerinti ember, az aki az Úr akaratának engedelmes. Az Úr előtt kedves ember az aki engedelmes, aki cselekszi és véghez viszi az Úr akaratát.
Ha megnézzük Dávid zsoltárait, láthatjuk, Dávidnak minden vágya az volt, hogy minnél jobban megismerje az Urat, minnél jobban megismerje az Úr akaratát, és azt kereste, hogyan lehetne az Úrnak egy engedelmes szolgája.

Zsolt 51:14 Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.


Dávid, Krisztus előképe, és Jézus nem tett mást mint azt ami az Úr akarata.

Ján 5:30 Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.

Szenvedése előtt a legnehezebb döntésében is az úr így szólt:
“mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!

Ez az Ünnep az engedelmességre kell, hogy tanítson bennünket.
Engedelmes lenni, ha kell egész a halálig. Az énünk haláláig, és ha kell a testünk haláláig. Mert Krisztus a mi példánk.
Ő azért jött, hogy tőle tanuljunk, és ne a világtól. Őt kövessük, ne a világot.
Az Ünnepünk az Ő ünnepe legyen, és az ő tetszésére és az Ő dicsőségére.

4. Betlehem csillaga.

A csillag a keleti bölcseket, Jézus Krisztushoz vezette.
A Szent Szellem mindig Krisztushoz vezet bennünket.

Ján 16:13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Ján 16:14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.Úgy olvassuk Isten igéjéből, hogy a bölcsek azt mondták: „Láttuk az Ő csillagát, és azt követtük” – a csillag meg Jézushoz vezette őket.

Fil 2:15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Fil 2:16 Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába
.

Az ige azt mondja, hogy mi, ilyen csillagok kell legyünk, e sötét világban. Csillagok akik a Krisztus fényét, jellemét sugározzák e gonosz világban. Krisztust mutatjuk be, mert krisztusiak vagyunk, és azzal a céllal, hogy az embereket Krisztushoz vezessük.
Mi erre lettünk elhívva, ez a célunk e világban, ez az elhívásunk és feladatunk, ez a küldetésünk – bárányok a farkasok között –

1Pét 2:9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

E gonosz és sötét világban, az emberek kinek a csillagát látják ha ránk néznek, vajon kihez vagy mihez, vezetjük mi az embereket.

Sőt van egy sokkal félelmetesebb kérdés. Vajon világítunk ebben a sötét világban, vagy beleolvadunk a sötétségbe, és elveszítjük fényünket, ahogy a só elveszíti az ízét, és akkor mi az értelme, mi a haszna, annak, hogy mi keresztyéneknek nevezzük magunkat? Semmi. Nem marad más mint, hogy az emberek elvessenek, vagy ami még rosszabb, hogy Krisztus elvet, kivet, kihány, mint olyat aminek nincs íze, nincs értéke, nincs fénye.

Vannak tévelygő csillagok, hullo csillagok, születő és kihunyó csillagok, és vannak Krisztus csillagai.

Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága.


Ti vagytok Betlehem csillaga.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5757
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Június 16. - 16:55:30
Válasz #31 Dátum: 2013. December 09. - 22:22:03
Nagyon jó ez a két tanítás, Zoli, csak ahogy olvastam, szerintem jobban illik ehhez a két Igéhez, mint a születéshez..... :)

1Kor 2:1  Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékesszólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét.
1Kor 2:2  Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.

1Kor 11:23  Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret,
1Kor 11:24  hálát adva megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely tiértetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
1Kor 11:25  Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
1Kor 11:26  Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isztok e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.szerintem  :) 

       :2smitten:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2815
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 18:09:32
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #32 Dátum: 2013. December 09. - 22:40:10
Hát igen.

Viszont Jézus születése is az igéhez tartozik, ha nem volna jelentősége, nem örökítette volna meg nekünk a Szent Szellem, s nem is tartalmazna semmi tanítást.

Okkal van ott, és nagyon sok mindent lehet tanúlni belőle.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5757
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Június 16. - 16:55:30
Válasz #33 Dátum: 2014. Február 08. - 08:21:09
Ahogy kinéztem az ablakon, láttam, hogy sűrű, fehér köd ereszkedik lefelé.
Erről eszembe jutott az alábbi Ige, kikerestem, és igen meglepődtem.
Azt gondoltam, hogy a köd, amiről itt szó van, olyan, mint amit most látok kint, fehér, sűrű, de nem!

1Kir 8:6  És bevivék a papok az Úr szövetségének ládáját az ő helyére a ház belső részébe, a szentek-szentjébe, a kerubok szárnyai alá.
1Kir 8:7  Mert a kerubok kiterjesztik vala szárnyaikat a láda helye felett, és befedik vala a kerubok a ládát és annak rúdjait felülről.
1Kir 8:8  És a rudak olyan hosszúak voltak, hogy azok vége látható volt a szenthelyen a szentek-szentjének első része felől; azonban kívül nem voltak láthatók; és ott vannak mind e mai napig.

1Kir 8:9  És nem volt egyéb a ládában, mint csak a két kőtábla, amelyeket Mózes a Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr szövetséget kötött az Izrael fiaival, mikor kijövének Egyiptom földéből.
1Kir 8:10  Mikor pedig kijöttek a papok a szenthelyből: köd tölté be az Úrnak házát,
1Kir 8:11  Úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt; mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Úrnak házát.

1Kir 8:12  Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben.

köd =   עֲרָפֶל  (ʿăráp̄el)
- sötét felhő, sűrű sötétség

Ugyanez szerepel itt is:
2Móz 20:18  Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését.
És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.
2Móz 20:19  És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.
2Móz 20:20  Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.

2Móz 20:21
Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala.

Tehát a Templomban ugyanilyen sötét felhő, sűrű sötétség jelent meg, és nem tudtak tovább szolgálni.

Amikor Jézus a kereszten függött, és déltől délután háromig sötétség lett, ott nem volt felhő, csak a sötétség:
Máté 27:45
Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig.


sötétség =  σκότος  (szkotosz)
1) sötétség, homályosság
2) vakság
3) szédülés
4) tudatlanság; titokzatosság


Nagyon érdekes    :)
« Utoljára szerkesztve: 2014. Február 08. - 08:23:07 írta Kamilla »

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Május 27. - 17:51:07
Válasz #34 Dátum: 2014. Február 08. - 09:12:56
Igen, érdekes. Köszönjük, hogy megosztottad velünk is.

 :intNem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5757
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Június 16. - 16:55:30
Válasz #35 Dátum: 2014. Február 08. - 09:23:09

szivesen :)

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2815
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 18:09:32
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #36 Dátum: 2015. Március 31. - 05:38:58
 
Az evangéliumok beszámolnak arról, hogyan történt Jézus bevonulása  Jeruzsálembe. De János evangéliuma mondja el nekünk azt, hogy miért volt ez a bevonulás annyira más. Itt most nem arra gondolok, hogy Jézus szamárháton, királyként vonul be, beteljesítve a próféciákat, hanem arra, hogy miért fogadta oly nagy tömeg, hiszen Jézus többször is volt Jeruzsálemben de nem fogadta tömeg. Most még is egy sokaság fogadja. Az ok Lázár feltámasztása.
 

Jn 12:18  Azért is méne ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát mívelte vala.
 
Ez egy különleges csoda volt, ilyen még nem volt. Jézus támasztott fel más halotatt is, a 12 éves kislányt, az özvegy asszony fiat, Illés és Elizeus is támasztott fel halotat, de ez más volt. Ez egy négy napos – oszlásnak indult – halott volt.  Ez  a csoda volt az, ami felbuzdította a zsidókat, ami reménységet adott, hogy ő a Messiás.  A baj az volt, hogy sokan félre értették Jézust, s úgy látom az igéből, hogy Jézus helyre is kellet rakja a téves gondolatokat. Ha a bevonulás utáni történeteket és tanításokat olvassuk az evanangéliumokból, láthatjuk, hogy Jézus arra próbál rámutatni, hogy a zsidók tévedésben vannak a Messiás személyével és munkájával kapcsolatban és Jézus ezt próbálja helyre hozni.
Hagy vegyek most csak itt egy ilyen helyre tételt.
Miért akarták látni Jézust? Mert életet adott, életre hívott egy halotat. Mi az első tanítása azok felé akik látni akarják ezt a “csodatévő”  Messiást:
 
Jn 12:20 Néhány görög is vala azok között, a kik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen:
Jn 12:21 Ezek azért a galileai Bethsaidából való Filephez menének, és kérék őt, mondván: Uram, látni akarjuk a Jézust.
 
Jn 12:24 Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
Jn 12:25 Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
Jn 12:26 A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
 
 
Miről beszél  Jézus? Pont az ellenkezőjéről.  Meghalni, elveszíteni az életett, azokkal szemben akik éppen megakarták tartani.
Miért csalódtak benné?
Mert Jézus nem felet meg, a zsidók által elkébzelt téves Messiás képnek.
 
Mai nap is sokan csalódnak Jézusban.
Miért?
Mert rossz szemszögből nézik, tévesen ismerik meg, egy olyan Messiáshoz akarnak jönni és közeledni, aki majd életet, kenyeret, bőséget, előremenetelt, karriert, uralkodást, jó létett, szenvedés mentes életet biztosít, (testi érdek, testi szemszög), s mikor ez elmarad, becsapotnak érzik magukat, és (ismét) megfeszítik, mert ez számukra  nem az a megígért Messiás. Ők mást akarnak.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2815
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 18:09:32
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #37 Dátum: 2015. Március 31. - 05:55:36
Egy másik érdekes dolog amin gondolkodtam, hogy saját gondolataink, elképzeléseink, mennyire megtudnak vakítani, mennyire süketté tudnak tenni bennünket.
A tanítványok. Jézus számtalanszor elmondja nekik, hogy Ő azért megy Jeruzsálembe, hogy ott meghaljon, vagyis hamarosan a halál vár rá. Azt is el mondja, hogy három nap után fel támad. Mégis a tanítványok mintha nem hallanák, nem értik, nem fogják fel.
Miért?
Gondolataik meg volt fertőzve a zsidó Messiás váradalom torz képével: A Messiás, aki örökké tartó királyságot megalapítja, s uralkodni fog az egész földön, minden nép fölött, aki a zsidókat a többi nép fölé emeli.
Jézus beszél a haláláról, és két tanítvány azt kéri tőle, hogy egyik jobb a másik bal keze felől álljon a királyságban. Teljes sötétség. Jézus el is mondja, hogy nem tudják mit kérnek.
Még az utolsó éjszaka is – erről Lukács ev. számol be – mikor Jézus a szenvedések előtt áll, ők arról  vitatkoznak, ki a nagyobb közöttük. Jézus itt is helyre kel rakja az értékrendet.
Isten országában, egészen másképp állnak a dolgok. A világban az a nagy aki mindenki fölé tud kerekedni, az erősek, aki nagyobbat tud ütni és akit mindenki kiszolgál, de Istennél pont fordítva van, aki nagy akar lenni, annak szolgálni kell, s minél nagyobb akar lenni annál alacsonyabbra kell szállnia.
 
Lk 22:25 A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak.
Lk 22:26 De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.
 
Ebben példát mutatott a mi Urunk:
 
Fil 2:5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
Fil 2:6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő.
Fil 2:7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
Fil 2:8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
 
Vajon nem vagyunk mi is ilyenek?
Vajon nem e alkottunk magunknak egy (hamis) Messiást.
Vajon mikor  olvassuk is a bibliát, ha még kutatjuk is, úgy mond, Isten akaratát, válaszát kérdéseinkre, nehézségeinkre, problémáinkra, nem e homályosítja el látásunkat, hallásunkat, saját nézeteink, gondolataink, elméleteink, kívánságaink. Neme borul lepel szemeinkre.
Nagy a kísértés, és nagy a veszélye annak, hogy saját (testi) gondolatainknak engedünk, s ezáltal sokszor hamis és téves útra tévedünk.
Azért van oly sok figyelmeztetés arra, hogy saját útjaink, saját gondolataink, még az is amit oly jónak látunk és gondolunk téves lehet ha nem vizsgáljuk meg, ha nem hozzuk Isten világosságába. Azért az ige mely felszólít, hogy vizsgáljuk meg, gondoljuk meg mi az Isten jó és tökéletes akarata. A figyelmeztetés, hogy Isten útjai, sokkal másabbak a mi útjainknál, s ezért jó meggondolni megvizsgálni milyen úton indulunk el.
Szükségünk van újra és újra kijózanodni, és megragadni Istent és az ő igazságát, s minden alkalommal józanúl, félre téve minden testi gondolatot, tiszta szívvel keresni az Úr akaratát.

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12623
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Június 17. - 22:40:13
Válasz #38 Dátum: 2015. Március 31. - 07:17:25
Ámen! O0

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4317
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 16:06:24
Válasz #39 Dátum: 2015. Március 31. - 07:54:09
 :like: df1 df2 df3

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4317
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 16:06:24
Válasz #40 Dátum: 2015. Március 31. - 07:56:00
Idézet
Az evangéliumok beszámolnak arról, hogyan történt Jézus bevonulása  Jeruzsálembe. De János evangéliuma mondja el nekünk azt, hogy miért volt ez a bevonulás annyira más. Itt most nem arra gondolok, hogy Jézus szamárháton, királyként vonul be, beteljesítve a próféciákat, hanem arra, hogy miért fogadta oly nagy tömeg, hiszen Jézus többször is volt Jeruzsálemben de nem fogadta tömeg. Most még is egy sokaság fogadja. Az ok Lázár feltámasztása.
 


Jn 12:18  Azért is méne ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát mívelte vala.

Erre még sosem figyeltem fel! Nagyon jó.  :like:

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Május 27. - 17:51:07
Válasz #41 Dátum: 2015. Március 31. - 08:14:42
Köszönöm Zoltán én is az igemagyarázatot. Tetszett. Tanulságos.

 O0Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2815
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 18:09:32
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #42 Dátum: 2015. Április 10. - 17:50:02
1Kor.15.1-8
Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;]
Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;
Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak;
Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.


-   Pál mikor az evangéliumra emlékezteti a korintusiakat, nagyon fontos meglátni, hogy Pál az Írásokra helyezi a hangsújt, s nem a szemtanúkra, a látásra habár azt sem mellőzi.
-       Jézus feltámadása után, dorgálja a tanítványokat miért nem hittek, neki és az írásoknak, hisz azok róla tesznek bizonyságot és arról miként kell neki szenvedni, majd feltámadni, és megdicsőűlni.
-       Gondoljunk csak az Emmausba igyekvő tanítványokra, Jézus szándékosan elrejti magát szemük elől, hogy ne ismerjék meg, mert előbb az Írásokra mutat, azt akarja, hogy előbb az írások által győződjenek meg, hogy amik meglettek azok az írásokat (Istent) igazolja, s csak azután jön a látás, a megismerés, a szemek megnyílása, hogy valóban Jézus a Messiás, valóban Ő a feltámadott Úr.
-   Tudjuk, hogy mikor Jézus, a Gazdag és a Lázár történetét meséli el, ott is azt láthatjuk, hogy a  Gazdagnak adott válaszban, nem a csoda megtapasztalásán, hanem az Írásokban való hit van ki hangsúlyozva. - Akinek nem elég az írott Ige, annak nem lesz elég semmiféle látványos –csoda – megtapasztalás. 
Luk 16:31  Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
-   Ahogy az Ige is mondja, Róm 10:17  Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
-   A megtapasztalások – csodák -  nem létrehozzák a hitet, hanem megerősítik.
« Utoljára szerkesztve: 2015. Április 10. - 17:53:45 írta Zoltan »

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Május 27. - 17:51:07
Válasz #43 Dátum: 2015. Április 10. - 18:12:56
 O0Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2815
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:Ma - 18:09:32
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #44 Dátum: 2015. Április 10. - 18:14:48
Még egy gondolat a Kor. igéhez.

Az evangéliumnak két fő igazsága van.
1.   Krisztus meghalt a mi bűneinkért (az írások szerint);
2.   feltámadott a harmadik napon (az írások szerint);

Mind a két igazság beszél rólunk és beszél Istenről.

1.   Krisztus meghalt a mi bűneinkért.
-   Bűnösök vagyunk,
-   Isten komolyan veszi a bűnt
-   Isten megbünteti a bűnt
-   Krisztus helyettünk szenvedte el Isten ítéletét, ezért ne vegyük könnyelműen a bűnt
-   Isten Szerető
-   Isten kegyelmes
-   Isten irgalmas
-   Isten bűnbocsájtó

2.   feltámadott a harmadik napon (az írások szerint);
-   Isten hatalma
-   Krisztus dicsősége
-   A mi feltámadásunk biztosítéka, reménysége :
          -  Isten hatalma, amikor egy új életre támaszt fel szellemileg, most, és ki(meg)szabadít a gonosz hatalmából.
          -  Isten hatalma amikor feltámaszt (a semmiből), testileg, egy megdicsőült testben, egy új életre, majd a feltámadáskor

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;