Szerző Téma: Ahogy Istent ismerem  (Megtekintve 9540 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12601
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 21:44:49
Válasz #30 Dátum: 2013. Október 31. - 22:43:11
Legfőképpen azért tartom kálvinista protestánsnak magam, mert Istent a suverén hatalmán keresztűl szemlélem.
Számomra Isten minden túlajdonságának alapja az Ő szuverén mindenhatósága.
Ezen túlajdonsága által képes véghez vinni szeretetét, kegyelmét, igazságosságának tökéletes voltát, az övéi imáinak teljesítését, választottai üdvösségét.
Mindenható szuverén hatalma által tartja fenn az egész teremtett világot, gyógyítja meg a megsebzetteket, s töri össze az ellene kevélykedőket.
A Mindenható Isten az egyetlen Isten, akinek hatalmában volt önmagát megáldozni a teremtményeiért.
A Mindenható Isten képes lelki ajándékokat adni az övéinek, s mindenhatósága által biztosítja az örök életet számunkra.
Nincs egyetlen lény sem az egész világegyetemben rajta kívűl, akiről elmondhatnánk: MINDENHATÓ

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2808
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 22:08:42
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #31 Dátum: 2013. Október 31. - 23:22:29
 O0

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:2019. Május 04. - 20:59:44
Válasz #32 Dátum: 2013. November 01. - 08:00:31
Legfőképpen azért tartom kálvinista protestánsnak magam, mert Istent a suverén hatalmán keresztűl szemlélem.
Számomra Isten minden túlajdonságának alapja az Ő szuverén mindenhatósága.
Ezen túlajdonsága által képes véghez vinni szeretetét, kegyelmét, igazságosságának tökéletes voltát, az övéi imáinak teljesítését, választottai üdvösségét.
Mindenható szuverén hatalma által tartja fenn az egész teremtett világot, gyógyítja meg a megsebzetteket, s töri össze az ellene kevélykedőket.
A Mindenható Isten az egyetlen Isten, akinek hatalmában volt önmagát megáldozni a teremtményeiért.
A Mindenható Isten képes lelki ajándékokat adni az övéinek, s mindenhatósága által biztosítja az örök életet számunkra.
Nincs egyetlen lény sem az egész világegyetemben rajta kívűl, akiről elmondhatnánk: MINDENHATÓ

 O0Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12601
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 21:44:49
Válasz #33 Dátum: 2018. Augusztus 01. - 18:22:28
"A kegyelem azt
jelenti, hogy
semmit sem
tehetünk annak
érdekében, hogy
Isten még jobban
szeressen
bennünket."
- Philip Yancey -

Hát ez elég lehangoló egy keresztyén gyakorlati életére nézve. :(

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12601
 • Nem: Férfi
 • Utoljára itt járt:Ma - 21:44:49
Válasz #34 Dátum: 2019. Március 13. - 23:54:00

Jonathan Edwards: Bűnösök egy haragvó Isten kezében

Jonathan Edwards 1741. július 8. Enfield, Massachussets-ben tartotta prédikációját a fenti címen.
Közel 1710 év telt el addig, amire Isten inspirálta erre az igehírdetésre.
Megrázóan egyenes módon beszélt arról a haragról, amitől sokan szeretnék megfosztani Istent, gyülekezeten kívül és belül.
A kortársi beszámolók szerint, Isten tevékeny ereje annyira kisérte az amúgy minden színpadiaságot nélkülőző Istentiszteleti alkalmat, hogy mintegy 500-an tértek meg helyben a hatására.

Isten tomboló haragjáról szóló prédikációt, közel 1710 évvel előzte meg egy másik prédikáció.
A kortársi beszámolók szerint ez is nélkülözött minden színpadiaságot, s Isten tevékeny ereje úgy nyilvánult meg, hogy mintegy 3000-en csatlakoztak a Jeruzsálemi gyülekezethez azon a napon.
A prédikáció témája akkor is olyan volt, amit ma sokan elhallgatnának az egyházban, s amelynek tényétől szívesen megfosztanák Jézust.

Ezen prédikáció Péter apostol nevéhez fűződik, de azokban az időkben nem volt divat címet adni egy prédikációnak.
A prédikáció tartalma alapján én most szeretném "pótolni" Péter múlasztását:

"Az Isten Fia a haragvó bűnösök kezében."

Acs. 2:22
Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.
23
Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:

Péter apostol megrázóan egyenes módon beszélt a bűnös emberek tomboló haragjáról, amely Isten Fiát igazságtalan módon kínhalálra adta.

Ma az egyházban nem szokás a megtéretlen tagokat figyelmeztetni arra, hogy valójában ők Isten szemében ahhoz a tömeghez tartoznak, akik azt kiáltják:  "Feszítsd meg!"

Egyszerűbb és kényelmesebb a meseszirup evangélium, mely szerint "Isten szeret téged!"

Ha még nem tértél meg, jobb ha tudod: Nem szeret téged, hanem féktelen haraggal gyülöl!
Ezékiel 8,18: „Én is búsulásom szerint cselekszem, nem fog kedvezni szemem, sem meg nem szánom őket, s ha kiáltanak füleimbe nagy felszóval, nem hallgatom meg őket.”
Ésaiás 59,18: „A cselekedetek szerint fog megfizetni: haraggal ellenségeinek.

Egyetlen mentsvárad lehet az elkövetkezendő kárhozat elöl:
A megtérés!
Nem, nem a Bibliához! Az nem fog megtartani, ahogy a törvény sem! A felekezetek és az igeértelmezések sem tartanak meg és mégcsak a formális gyülekezeti tagság sem!


1Pét.2:24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.
25
Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.


Vagy ténylegesen megtérsz az Élő Krisztushoz, vagy minden erőlködésed és formalításod felesleges,  csak egyetlen dologra jók, hogy tovább ingereljék Istent ellened!


'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13