Szerző Téma: In Memoriam  (Megtekintve 20052 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető b urian jozsef

 • nagypapa
 • Diakónus
 • *
 • Hozzászólások: 1734
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Március 21. - 09:40:52
Re:In Memoriam
« Válasz #30 Dátum: 2017. Január 03. - 08:25:02 »
Őszinte részvétem!POnt ma egy éve hogy az én apósom is itt hagyott bennünket. :(

Nem elérhető bacsipista

 • Barátkozó
 • *
 • Hozzászólások: 87
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. Augusztus 15. - 07:40:40
  • Havannanet - filmek, nem csak keresztényeknek
Re:In Memoriam
« Válasz #31 Dátum: 2017. Január 03. - 10:43:10 »
Őszinte részvétem a családnak. :(
Szerettem a verseit olvasni.
"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,"
                     Gal 5:22.

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 14. - 09:22:55
Re:In Memoriam
« Válasz #32 Dátum: 2017. Január 03. - 15:54:39 »
Köszönöm a részvétnyílvánításokat Mindenkinek, továbbítani fogom a gyászoló Családnak

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 14. - 09:22:55
Re:In Memoriam
« Válasz #33 Dátum: 2017. Január 05. - 21:55:23 »
Bácsi Pistának, B. Urian Józsefnek, Virágnak és Kálmánnak is nagyon szépen köszönöm a családom nevében a részvétet!

 

Tarró Csaba Testvérnek a küldött nagyon szép versét amit Apukáról írt és részvétét nagyon szépen köszönjük a családom nevében!

Szeretettel üdvözlöm a Testvéreket: Joli

 

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 14. - 09:22:55
Re:In Memoriam
« Válasz #34 Dátum: 2017. Március 17. - 20:13:41 »


CSERI KÁLMÁN / 1939 – 2017 / Baráti emlékezés

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” János 15 , 5
Harmincöt évvel ezelőtt elakadva a lelkészi szolgálatomban, hosszabb ideje nyugtalan belső őrlődésemben bekerültem egy igehirdetéseket megbeszélő lelkészi körbe. Havonta találkoztunk. Mint leggyengébb láncszem kullogtam a találkozókra. Hamarosan érzékeltem, hogy amikor Cseri Kálmán jelen volt, minden alkalommal gyógyító impulzusokat nyertem. Megvigasztalódva, tüneti kezelést nyerve érkeztem haza. Mikor nem volt jelen, bármennyire kiváló, hívő lelkésztársak között lehettem is, ez a hatás elmaradt.
Ekkor kezdődött az egyre mélyülő barátságunk, amely szoros együttgondolkodást, szolgáló közösséget, imádkozó közösséget jelentett számunkra mindvégig.
Mikor azon gondolkodtam, mi is volt élete titka, hogy olyan sokaknak jelentett szolgálata hasonló kisugárzást, mint amiről írtam, a fenti ige erősödött fel a szívemben. Sokféle értéket, kincset, kegyelmi ajándékot számba vehetünk, amikor korunk – bizonyára nem túlzok – legnagyobb hatású magyar református lelkipásztorára emlékezünk. A „titkot” mégsem őbenne kell keresnünk, hanem abban a kapcsolatban, amellyel egyre szorosabban és gyümölcsözőbben kötődött Urához, Mesteréhez, az Igazi Szőlőtőhöz.
Ebből a kapcsolatból következett az a vonzó kisugárzás, melyet valaki megtapasztalt, nem felejtett el. Ezért vándoroltak sokan Pasarétre igét hallgatni. Ezért volt kétszer is tele a templom az őszi evangélizációin. Ezért mondhatta a rádiós szerkesztő, hogy kétszeresére emelkedett a hallgatók száma, amikor a hónap utolsó szerdáján az ő evangélizációs szolgálata hangzott a református félórában.
A titka Urával való élő közösségében rejlett. Gimnazista korában – az általa mindig különös szeretettel emlegetett – Kecskeméten jutott erre a kapcsolatra. Így emlékezett: „egy ifjúsági evangélizáción letettem temérdek bűnömet a kereszthez, és elindultam Jézus követésében”. Ez azonnal gyakorlati változásokat hozott élete minden frontján: szüleivel, testvérével, barátaival való kapcsolatában, tanulásában, a családi gazdaságban végzett kétkezi munkájában.
Hamarosan eldőlt benne az is, hogy megtalált nagy örömét, a Jézusban kapott új élet ajándékát szeretné teljes időben minél többekkel megosztani. Így került a Teológiára.
Először 65-66-ban, mint fiatal segédlelkésszel találkoztam. Akkor kezdtem a lelkészi tanulmányaimat, és meglepett, hogy a Cecéről Budapestre került segédlelkész sok munkája mellett fontosnak tartja, hogy reggeli áhítatokon szolgáljon közöttünk. Máig emlékszem a megfáradt Illésről szóló igehirdetésére. Már akkor megmutatkozott világos, egyszerű, gondosan fogalmazó stílusa, amely egész életén át jellemezte.
Zárkózott, puritán személyisége olyan természetes egyszerűséggel fordult azokhoz, akik között forgolódott, hogy minden pózolás, teológiai fontoskodás nélkül használható eszköz lett Mestere kezében. Nem ragadták el a különböző teológiai irányzatok, miközben éberen figyelte valamennyit. Megmaradt az időtálló ige mellett akkor is, ha lefundamentalistázták, vagy lelkesedtek érte, ha az általa képviselteket kegyességi irányzatnak bélyegezték. Voltak, akik azzal vádolták, hogy mindig a bűnről beszél, és mindig ugyanazt mondja. Pedig, akik végig hallgatták, olvasták igehirdetéseit / naponta elolvasok egyet ma is / tudják, milyen gazdag területet felölelt ezekkel.
Minden vádat, minden rajongást csendesen hordozott, és az évek előbbre haladásával kiderült, hogy nemcsak református egyházunkban, de felekezeteken átívelően is elcsitultak a véleményezők, és egyre többen éltek az igehirdetései, lelkigondozása nyomán nyerhető mennyei erővel.
1971-ben került Pasarétre – 32 évesen. Alig indultak el közös életükben Uray Enikővel, máris rájuk zúdult dr.Joó Sándor öröksége. Évekig úgy ment fel a szószékre, hogy előtte erősítő igéket olvasott: „Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.” / Mt 10 , 20 / - „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki,…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.” / Jn 15 , 16 /
Már áldott szolgálatot végzett, amikor egy volt teológustársa hívta evangélizációs szolgálatra gyülekezeteibe. Megdöbbenve látta, hogy mennyivel több tűzzel, odaadással végzik szolgálatukat feleségével együtt, mint ahogyan ezt akkor ő tette. Ekkor jutott el ő is egy csendeshétre, ahonnan megújulva tért vissza, hogy mélyebben kapcsolódva Urához, hirdesse tovább az igét és segítse Jézushoz a rábízottakat.
A 70-es, 80-as évek során számos lelkipásztor élt át hasonló megújulást, akik azután nyaranta lelkészi csendeshetet tartottak saját szervezésben. Én a 80-as évek közepén csatlakoztam hozzájuk. Életem, lelkipásztori szolgálatom legbensőségesebb, leghatásosabb erejű hetei voltak ezek. Ő is így tekintett ezekre a „továbbképzéseinkre”.
Nem véletlen, hogy egyik legkedvesebb szolgálata az utolsó húsz évben az általa vezetett lelkészi, lelkészházaspári csendeshét volt a kecskemétiek emmausi konferencia- telepén. Sokan hálásan vettük a lelki, szolgálati megújulás lehetőségét. Aki meghallgatja az utolsó két évi emmausi igeszolgálatait, megérti, hogy úgy szívtuk magunkba a mondanivalót, mint amelyeket Isten Szentlelke „búcsúüzenetként” mélyített el szívében.
Kitartóan szervezte, vezette szolgatársaival együtt a gyülekezeti csendesheteket. A pasaréti gyülekezet neszmélyi otthona sokak újjászületésének helyszíne lett. Mindhalálig hűséggel szolgált a Magyar Belmisszió csendeshetein, csendesnapjain is.
Alapító tagja volt az 1989-ben létrejött Bibliaszövetségnek. Az akkori célkitűzésekkel egyetértve sokfelé végzett evangélizációs munkát, a modern teológia és a bibliakritika irányzataival szemben meggyőződéssel vallotta a teljes Szentírás isteni ihletettségét, és munkálkodott a hívők egységén.
Az utóbbi években sokszor találkoztunk, beszélgettünk, terveztünk, imádkoztunk együtt. Példaértékű volt számomra az a fegyelmezettség, őszinte egyszerűség, ahogyan megnyílt az olvasott igék nyomán. Dicsekedni soha sem hallottam. Pedig tele volt szolgálattal, „sikerekkel”, sorra jelentek meg könyvei, előadásokra kérték a legmagasabb fórumokon is. Hogy hányaknak segítettek személyesen és gyülekezeti háttérrel feleségével együtt, el sem tudom képzelni. Néha fel-fellebbent a lepel, hogy itt egy magányos fiatal, ott egy szükséget hordozó idős néni… Számtalan lelkigondozottja volt. Még a kórházi ágyon is – amíg ereje engedte – mindenkinek felvette a telefont és a gondját-baját.
Sokszor szégyelltem magam, amikor egészségesen jártam-keltem, ő pedig zokszó nélkül hordozta egyre elhatalmasodóbb betegsége kínjait. Ura számos alkalommal kihozta a halál torkából, hogy megtartsa övéi és mindnyájunk számára ajándék életét.
Mennyi mindent írhatnék még. De legyen ennyi elég.
Hadd zárjam imával: „Áldott légy Mennyei Szőlőtő, hogy olyan szorosan ölelted magadhoz Cseri Kálmánt, így teremhetett sok gyümölcsöt, sokunk számára fogyasztható ízes gyümölcsöket. Köszönjük, hogy Te jöttél érte – amint megígérted a Tieidnek –, hogy Magadhoz vedd örökre. Köszönjük, hogy igehirdetései, könyvei itt maradtak és sokakat Hozzád vezethetnek és tanítanak ezután is. Vigasztald Szeretteit, és add meg nekünk, hogy mi is tovább sugározhassuk mennyei szeretetedet, ahogyan ő ezt olyan gazdagon tette. Ámen.”
Végh Tamás

 

 


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12561
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 06:59:26
Re:In Memoriam
« Válasz #35 Dátum: 2017. Március 18. - 08:47:34 »
:like:
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3463
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 14. - 09:22:55
Re:In Memoriam
« Válasz #36 Dátum: 2017. Március 18. - 10:18:53 »
 :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5730
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 20:08:31
Re:In Memoriam
« Válasz #37 Dátum: 2018. Augusztus 02. - 22:18:26 »

Meg vagyok rendülve... meghalt Kubinyi Karcsi....  :(   
Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12561
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 06:59:26
Re:In Memoriam
« Válasz #38 Dátum: 2018. Augusztus 03. - 06:54:19 »
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • *
 • Hozzászólások: 4277
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 09:33:40
Re:In Memoriam
« Válasz #39 Dátum: 2018. Augusztus 03. - 13:56:24 »
Részvétem, Kamilla!  sad
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1

Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5730
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 20:08:31
Re:In Memoriam
« Válasz #40 Dátum: 2018. Augusztus 03. - 21:54:38 »
https://szovetnek.hu/index.php/videok/predikacio/item/434-nagy-bossz%C3%BAs%C3%A1gom-van

Nagy bosszúságom van a címe a tanításnak.
kb. a 6. perctől beszél arról, milyen körülmények között, kiken keresztül kapta a próféciát, miszerint "hamarosan az Úr asztalánál fog enni", vagy ilyesmi. Egy kikötés volt benne, hogy ne kérdezze, hogy "miért".

Sokan ezt egy fantasztikus Istentől jövő próféciának mondják.... én nem is tudom... szerintetek?  :sherlock:

Isten valóban így vinné el a "legjobb", istenfélő embereit?   ???
Ketten utaztak a motoron és Karesz szörnyethalt... a videóban beszél arról, hogy előtte volt egy kisebb balesetük is a motorral, akkor nem lett semmi... figyelmeztetésnek gondolta, hogy ne legyen hirtelen haragú...

« Utoljára szerkesztve: 2018. Augusztus 03. - 22:00:03 írta Kamilla »
Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12561
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 06:59:26
Re:In Memoriam
« Válasz #41 Dátum: 2018. Augusztus 04. - 06:43:37 »
Szia Kamilla!
Konzervativ igehírdetéshez szokott hallgatóként Kubinyit kezdetben nehezen viseltem.
Biztosan sokan mondanák reá, hogy emberközpontú volt a prédikálása.
S a maga módján valóban, de talán éppen ezért tudott egy-egy üzenetet érthetően átadni.
Hogy miként szól Isten az emberhez?!
Egyes protestánsok szerint, ma már csak a Biblián keresztül.
Mondjuk ezt az üzenetet nem tudom, hogyan keverte volna ki a Bibliából...
Tény, hogy Karesznek bejött.
Hogy Isten verte a betonhoz, azt erősen kétlem, ahogy Pált sem Ő fejeztette le.
Minden esetre vele is közölte, hogy közel a földi élete vége...
:szelid:
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Irma

 • Diakónus
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:In Memoriam
« Válasz #42 Dátum: 2018. Augusztus 04. - 10:38:06 »
Egy ilyen hirtelen halál esetnél azt találgatni, hogy vajon miért is volt? Ki okozta Isten, a sátán? Az én hitem szerint, Isten nem okoz tragédiákat, de mivel megtörténnek és nem értjük, szerintem abban jó megnyugodnunk : ... A titkok az Úréi, a kijelentett dolgok a mieink....
Emberileg ez mélyen fáj nekünk, de egyesít a hit : a menny felé megyünk.

Isten áldja és őrizze a családot, a gyülekezetét....legyen velük az Ő vigasztalása.

Nem elérhető Gábor

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 1453
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Március 21. - 21:06:01
Re:In Memoriam
« Válasz #43 Dátum: 2018. Augusztus 04. - 13:28:57 »
Engem is megrázott a hír mivel egyik kedvenc tanítóm volt...Viszont: halálával is elérte azt amit életében. Azok az emberek akik ismerték, elgondolkodtak és gondolkodnak azon hogy van egy másik valóság, az IGAZI otthonunk! Karesz még a halálával is evangelizál és felrázza az embereket... Ugyanis tényleg megprófétálták, méghozzá a saját lánya Katika, hogy az Úrnál lesz hamarosan... Bennem az merült fel hogy Isten ezzel a próféciával majd az azt követő sajnálatos eseménnyel akarta felhívni a figyelmet arra hogy Ő ÉLŐ Isten!

Lehet teologizálni meg oldalakat teleírni az igehelyekről de ebből világosan látszik: a mi Istenünk VALÓSÁGOS! Felkészít, prófétai üzeneteket küld...

Kareszt nagyon sajnálom, a gyülekezetünk, mivel aktív kapcsolatban vagyunk a BPA gyülivel is a Dics Sulisokkal stb. saját halottjának tekinti!

Karesz elmenetele bemutatta azt hogy VAN valóság amely magasabban áll mint a mienk! Karesz már a legjobb helyen van az Úrral, az ittmaradottakat pedig az Úr vigasztalja és az Ő békességét árassza rájuk!

Nem elérhető Gábor

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 1453
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Március 21. - 21:06:01
Re:In Memoriam
« Válasz #44 Dátum: 2018. Augusztus 04. - 13:32:50 »


Egyetértek! Isten nem okoz tragédiákat és nem akar ilyen baleseteket, viszont azt sztem az Ő akarata volt hogy a prófécia miatt az emberek elkezdjenek gondolkodni és összerakni a képet...Hogy Ő valóságos Isten, aki felkésziti a hazamenetelre is az Övéit!

Mindazonáltal én sem értem a miérteket és számomra szomorú a dolog...
Sátán megölheti a hírvivőt de az üzenetet nem pusztíthatja el...