Szerző Téma: Igék és üzenetek minden napra  (Megtekintve 154017 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

ircsi

 • Vendég
Válasz #75 Dátum: 2013. Október 26. - 17:23:48
Luk. 9,51
Lőn pedig, mikor az idő elközelgete, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy,

Luk. 9,52
És követeket külde az ő orczája előtt; és azok elmenvén, bemenének egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek.

Luk. 9,53
De nem fogadák be őt, mivelhogy ő Jeruzsálembe megy vala.

Luk. 9,54
Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészsze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett?
 
Luk. 9,55
De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek:

Luk. 9,56
Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmenének azért más faluba.Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Május 27. - 17:51:07
Válasz #76 Dátum: 2013. Október 26. - 18:36:55
 O0Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2829
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 21:45:27
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #77 Dátum: 2013. Október 28. - 23:11:31
Ef 6:10  Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
Ef 6:11  Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Ef 6:12  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Ef 6:13  Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Ef 6:14  Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
Ef 6:15  És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
Ef 6:16  Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
Ef 6:17  Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
Ef 6:18  Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
Ef 6:19  Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,


 :2smitten:

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12630
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 22:53:37
Válasz #78 Dátum: 2013. Október 29. - 06:36:02
O0

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12630
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 22:53:37
Válasz #79 Dátum: 2013. Október 29. - 06:36:24
Napi Gondolatok Reinhard
Bonnkétól
Tragikus, ha a hívőknek nincs látásuk, és
az életük napjait konkrét irány vagy cél
nélkül tengetik, saját érzéseiket
követve, kószálnak erre vagy arra a
körülményeik hatására, és nem hagynak
több nyomot a világban, mint amennyit
egy fáról lehulló falevél hagy. Bárcsak
az Isten Igéje szólna a szívükhöz!
Bárcsak a Szellem szele dagasztaná a
vitorláikat! Akkor elhagynák bérelt
helyüket a kikötőben, kioldanák a
horgonykötelet, ami a földi dolgokhoz
kötözte őket, és kihajóznának a nyílt
tengerre. A Zsoltár azt mondja: „Ott van
a nagy és széles tenger! Ott járnak a
hajók” (Zsolt 104,25-26), az isteni
elrendelés eszközei. Adja az Úr, hogy az
életünk örökre nyomot hagyjon a
világban, Jézus nevében! REINHARD
BONNKE

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


ircsi

 • Vendég
Válasz #80 Dátum: 2013. Október 29. - 08:49:05
 O0Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Május 27. - 17:51:07
Válasz #81 Dátum: 2013. Október 29. - 09:24:48
  O0Nem elérhető pacific

 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 663
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Június 18. - 10:58:49
Válasz #82 Dátum: 2013. Október 29. - 16:39:09
 O0Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2829
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 21:45:27
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #83 Dátum: 2013. Október 30. - 23:08:43
Mik 7:18  Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!
Mik 7:19  Hozzánk fordul, és megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. A tenger mélyébe veted minden bűnünket!


Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2829
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 21:45:27
  • A Nagyvaradi Roma Baptista Gyülekezet
Válasz #84 Dátum: 2013. Október 31. - 23:38:05
1Pét 1:3  Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
1Pét 1:4  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,
1Pét 1:5  A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.


 :2smitten:

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5769
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 19. - 18:43:41
Válasz #85 Dátum: 2013. November 01. - 07:40:16
 Ámen!

     :2smitten:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Május 27. - 17:51:07
Válasz #86 Dátum: 2013. November 01. - 08:09:08
 O0ircsi

 • Vendég
Válasz #87 Dátum: 2013. November 06. - 13:33:37
Jób. 5,17
Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!

Jób. 5,18
Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.

Jób. 5,19
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
 
Jób. 5,20
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.

Jób. 5,21
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
 
Jób. 5,22
A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz. Nem elérhető Kálmán

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13600
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Május 27. - 17:51:07
Válasz #88 Dátum: 2013. November 06. - 13:49:06
 O0ircsi

 • Vendég
Válasz #89 Dátum: 2013. November 11. - 11:10:55
Zsolt. 86,6
Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!

Zsolt. 86,7
Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.

Zsolt. 86,8
Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!

Zsolt. 86,9
Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet.

Zsolt. 86,10
Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!

Zsolt. 86,11
Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.

Zsolt. 86,12
Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!