Szerző Téma: Keresztyén versek  (Megtekintve 262313 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3450
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:02:17
Re:Keresztyén versek
« Válasz #2370 Dátum: 2018. December 01. - 16:40:22 »
Pecznyik Pál versei

Miatyánk

Miatyánk, Ki vagy mennyekben,
a nagy világegyetemben.
Jelenléted mindent áthat,
azt is, mit a szem nem láthat.
Mikró világ, makró világ,
Téged dicsér, Téged imád.

Szenteltessék meg a Neved,
az ég alatt, az ég felett.
Dicső Neved hallatára
felujjong a menny világa.
Sötétség tábora retteg,
fényed előtt nem állhat meg!

Jöjjön el a Te országod,
Szentséged és igazságod!
Itt hazugság, bűn vesz körül,
mely lelkünkre ránehezül.
Ezért országodba vágyunk,
ott bűn nem szennyezi lábunk.

Legyen meg Szent akaratod,
Te mindig a jót akarod.
Megadod azt, mi jó nekünk,
elveszed, amin csüng szemünk.
Mert Téged csak egy cél vezet,
Hozzád jusson, ki elveszett!

Mint mennyben, úgy a földön is,
virág teremjen, ne tövis.
Népek közt egység, rend legyen,
Hozzád illő  Szent fegyelem!
Segíts minket Neved félnünk,
akaratod szerint élnünk.

Mindennapi kenyerünket
add naponként, hogy testünket,
míg csak élünk, táplálhassuk,
Szent ügyedet szolgálhassuk.
Kérésünkkel Hozzád menjünk,
erőt, áldást Tőled nyerjünk.

És bocsásd meg vétkeinket,
keserítik életünket.
Ha Tehozzád nem mehetnénk,
lépten-nyomon bűnbe esnénk.
Eléd hozzuk minden vétkünk,
Atyánk, bocsáss meg minékünk.

Miként mi is megbocsátunk,
minket bántókat nem bántunk.
Bántásokat elfeledjük,
bántóinkat is szeretjük.
Fiad tanít minket erre,
bántóiért ment keresztre!

Ne vígy minket kísértésbe,
bűntől óvjuk lelkünk, félve,
ha bűn csábít, Hozzád fussunk,
rabságába sose jussunk.
Kísértés útja bár ékes,
pokolba tart, nem kétséges..

Szabadíts meg a Gonosztól,
minden lelket rontó rossztól.
Ne árthasson többé nekünk,
hisz legyőzted ős ellenünk!
Hirdethessük Sátán felett
aratott, nagy Győzelmedet!

Mert Urunk, Tied az ország,
beragyogja azt Szent Orcád.
Benne nekünk is adsz helyet,
élhessünk örökké Veled.
Megváltottan, új élettel,
Téged imádó lélekkel.

A hatalom és dicsőség
Téged illet, örök Fenség!
Dicsőséged és hatalmad
mindenhová elér, elhat.
Országod örökké áll fenn,
abban dicsőítünk! Ámen.

Celldömölk 1988.


Övéi közé jött

Zajos életünkben Jézusnak nincs helye.
Az életet hozta, s nem törődünk vele.
Bár Úr égen-földön, csillag milliárdon,
de oly árva, mint Ő, nincs több a világon!
Ma is oly idegen, mint Betlehemben volt,
pedig szegény lelkünk segítségért sikolt!
Átmenő vendégnek olykor befogadjuk,
kit  -  három napon át, beszélni is hagyjuk.
De aztán sietve ajtót nyitunk neki,
menj Isten hírével, szegény Názáreti.
Próbálkozz meg máshol, tán akad oly lélek,
mely hosszabb időre befogad majd Téged!
Azután becsukjuk mögötte az ajtót,
szívünknek ajtaját, csábításra hajlót.
Jézus meg tovább lép, szemében könny ragyog,
így küldjük Őt tovább, szegények, gazdagok.
Pedig hogyha végleg betérhetne hozzánk,
ragyogna a szemünk, virulna az orcánk.
Atyját és a mennyet odahagyta értünk,
magára vállalta kárhozatos vétkünk!
Hogyan mutathatná még jobban, hogy szeret?
Végtelen életre hív téged s engemet!

Celldömölk 1989. XII. 27.


IDŐ

Éjjelre
nap virrad,
év után
év pereg,
az idő
elsuhan,
senki nem
fogja meg.

Celldömölk, 1989.

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3450
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:02:17
Re:Keresztyén versek
« Válasz #2371 Dátum: 2018. December 19. - 01:44:23 »
Pecznyik Pál versei

MI AZ IMÁDSÁG?

Az imádság: hívő ember lélegzetvétele,
érte, szíve Isten iránt hálával van tele.
Az imádság: égbe szálló mélységes hódolat,
Istenünkkel a legbensőbb, szent, titkos kapcsolat.
Az imádság: beszélgetés, őszinte, gyermeki,
Atyjával, ki a gyermekét áldja és szereti.
Imádság a lélek szerve, amellyel lélegez,
imádság nélkül a lélek elsorvad, vége lesz.
Az imádság: lelkünk szárnya, mely felfelé emel,
Isten trónja elé suhan, s eléje térdepel.
Az imádság: csodás ének, lelkünk szép éneke,
miért nincs a szívünk mindig ily énekkel tele?
Az imádság: betegeknek esdő, mély sóhaja,
Isten a sóhajt is hallja, s nem veti el soha.
Az imádság: lelki fohász Istenhez, kit szeret,
Aki Fiát áldozta fel minden bűnös helyett!
Az imádság: földi kérés, válasz rá mennyben van,
Atyánknál, Kit válaszáért imádunk boldogan.
Az imádság: hálaadás a sok szépért, jóért,
mellyel Atyánk betölt minket, Fia váltságáért!
Az imádság: csodás oltár, melyen áldozhatunk,
hálaáldozattal azért, amit ad hű Urunk.
Az imádság: felelősség, mert felelős vagyok
azokért, kiket imámban szívemben hordozok.
Az imádság: emberekhez lehajló szeretet,
imádságban ölelhet át szívem, bús szíveket.
Az imádság: vallástétel, merjük hát vallani,
Megváltónknak Jézust, Aki meg is tud tartani!
Az imádság: lelki szemünk, amellyel láthatunk,
már láthatjuk égi hazánk, melyet ad hű Urunk!
Az imádság: felemelt kéz, s míg felemelve van,
bűnünk felett, világ felett győzhetünk boldogan.
Az imádság: mély hódolat hű Teremtőnk előtt,
alázatunk ha őszinte, Szentlelkével betölt.
Az imádság: bűnvallomás, ha bánt, kínoz a bűn,
ki őszintén bánja bűnét, azon megkönyörül!
Az imádság: alázatos bűnbocsánatkérés,
kinek Isten megbocsátott, nincs már abban félés.
Az imádság: megbékülés égi Teremtőnkkel,
Aki békére törekszik minden gyermekével.
Az imádság: már e testben drága benső élet,
hűséges imádkozókra vár az örök élet!

Celldömölk, 1989.

Éltető fényforrás

Forr, pezseg az élet,
nő a feladat
a kegyelmes Isten
kék ege alatt.
Ő irányít mindent,
amit alkotott,
irányítás nélkül
semmit nem hagyott.
Ám kevesen vannak,
kik ezt elhiszik,
akik az élő fényt
szívükben viszik.
Mint fényforrást, amely
éltet, melegít,
honkereső lelket
mennybe elsegít.
Jézus tégedet is
megtud menteni,
csak azt várja tőled,
nézz rá s higgy neki!

Celldömölk, 1991.

HAJÓ

Életed
kis hajó,
úgy evezz
hát vele,
hogy el ne
nyelje azt
a vészek
tengere!

Celldömölk,
1989.

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3450
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:02:17
Re:Keresztyén versek
« Válasz #2372 Dátum: 2018. December 19. - 01:47:44 »
Pecznyik Pál versei

MI AZ IGE?

Isten Igéje a hívők hű arcképcsarnoka,
abban láthatja meg arcát az élet vándora.
Isten Igéje míg élünk, lelkünk hű tököre,
azért kaptuk, hogy naponta hittel nézzünk bele.
Isten Igéje, mint tűzláng, úgy lobog szüntelen,
megtisztít, de nem hamvaszt el, ne aggódj hát szívem.
Isten Igéje, mint mécses, utunkra fényt terít,
hogy e fénynél hazaérjen, akit honvágy hevít.
Isten Igéje teljesség, örök az, végtelen,
azt csak a hit foghatja fel, s nem véges értelem.
Isten Igéje tápláló, áldott lelki kenyér,
lelkünk táplálkozik vele, amíg a mennybe ér.
Isten Igéje intő bot, mellyel tanít, nevel,
hogy a drága lelki nyájból senki ne vesszen el!
Isten Igéje drága mag, amely szívünkbe hull,
gyümölcseit várja Urunk hálaáldozatul.
Isten Igéje példatár, sok példával tele,
példáiból merít erőt ma is sok gyermeke.
Isten Igéje csodás könyv, örök élet könyve,
örök életre vezérel, ha mi hiszünk benne.
Isten Igéje olvasmány, olvasd, amíg lehet,
megmutatja, lelki ruhád milyen, s milyen lehet.
Isten Igéje hűs forrás, lelket üdít vize,
aki e forrásból iszik, lelke mindig üde.
Isten Igéje iránytű, mely felfelé mutat,
soha nem téved el, kinek úti célt ez mutat.
Isten Igéje hajósnak világítótorony,
kis hajója szét ne essen szirten, zátonyokon.
Isten Igéje útjelző tábla az útfélen,
el ne tévedjen a vándor, égi célba érjen!
Isten Igéje mézédes, aki csak ízleli,
egyre jobban kívánja azt, más nem is kell neki.
Isten Igéje hatalmas sziklazúzó pöröly,
javunk munkálja akkor is, ha minket összetör.
Isten Igéje nem más, mint a Szent Isten maga,
gyermeke javát szolgáló, áldott Édesatya!
Isten Igéje éles kard, mely véd, de támad is,
boldog, ki azzal vív csatát, mert győzhet százszor is.
Isten Igéje magad vagy, Megváltónk, Jézusunk,
Te a Kezdet és Te a Vég, előtted hódolunk!

Celldömölk, 1989-


Égi fényjelek

Minden hívő élet
földön, égi fény,
mennyei fényt áraszt
bűn vak éjjelén.
Mert bűn éjjelében
bolyong annyi nép,
s nem talál haza, ha
nem lát parti fényt!
Ragyogjatok - parton -
égi fényjelek,
hogy hazataláljon
felnőtt, kisgyerek.
Aki fényeteknél
égi partot ér,
azért nem hiába
hullt a drága vér!
Megmentettek között
kap majd lakhelyet,
soha el nem múló
szebb, új életet!

Celldömölk, 1989.


HÁLA

Üdvömért
Tenéked,
mit adjak
Istenem?
Hisz érte
nem elég
hálám, sem
életem!

Celldömölk, 1989.

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3450
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:02:17
Re:Keresztyén versek
« Válasz #2373 Dátum: 2018. December 26. - 15:42:16 »
Pecznyik Pál versei

Gyermekek karácsonyi hálája

Gyermekajkon zeng az ének,
karácsonyi ének,
csilingelő gyermekhangon
dicsőítünk Téged!

Megváltónkat, ki Atyádnak
jobbján ülsz a trónon,
Aki előtt angyalsereg,
gyermeksereg hódol!

Egykor dicső égi fénytől
rövid búcsút vettél,
és karácsony éjszakáján
közénk, földre jöttél!

Rólad zeng a hálaének,
karácsonyi ének,
kérünk, fogadd ajándékul,
szívből adjuk Néked!

Celldömölk, 1991.

Jobban kedvelt minket

Táruljon ki szívünk,
mint virágkehely,
Jézus felé, akit
sorsunk érdekel!
Nem közömbös néki
földi életünk,
hallgassunk rá, s örök
üdvöt ád nekünk!
Önerőnkre soha
ne bízzuk magunk!
Utunk szövevényes,
könnyen elbukunk.
Ám, ha Megváltónkra
bízzuk életünk,
száz veszélyen át is
célhoz érkezünk!
Nem volt és nem is lesz
olyan földi lény,
mint Jézus: ki értünk
lejött, mint szegény.
Csókoljuk meg  -  hitben  -
átszegzett kezét,
jobban kedvelt minket,
mint az életét!

Celldömölk, 1992.


Élni van jogod

Hogyha ezer nyelvem
volna, akkor is
hirdetném: Krisztus
meghalt érted is
Nagy kegyelme folytán
élni van jogod,
Jézus vérpecsétjét
te is hordozod!
Ó, ne engedd: ördög,
világ elvegye
hited drága kincsét,
hanem élj vele!
Hittel bízd Jézusra
lelked  -  életed,
s égi örökségből
jusst ád majd neked!

Celldömölk, 1992.

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3450
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:02:17
Re:Keresztyén versek
« Válasz #2374 Dátum: 2019. Január 04. - 16:21:06 »
Pecznyik Pál versei

Hála anyai szeretetért

A napokban régi leveleim néztem,
s általuk a múltam kissé felidéztem,

Lelki szemmel idős özvegyasszonyt láttam,
haját hófehéren, arcát barázdáltan.

Amint papír fölé hajolva írt nékem,
sok dolga mellett is így törődött vélem.

Nem írt oldalakat, csak egy lapon pár sort,
Ez az özvegyasszony az édesanyám volt.

Kedves fiam! Mindig így indult az írás,
Rágondolva most is környékez a sírás.

Rég  eltávozott már, egy szép meleg őszön,
Jó anyám emlékét -  amíg élek  - őrzöm!

Celldömölk, 1992.


A legjobb barát

Jézus Betlehemben
mikor földre jött,
égi kincset hozott,
békét, örömöt.
Lehozta hozzánk a
mennynek kincseit,
melyekhez hasonló
nem volt, s nem is lesz itt.
Mind boldog, aki Őt
befogadta már,
mikor kopogtatott
szíve ajtaján.
Jézussal új élet
költözött oda,
s lelki fény, mit vihar
el nem olt soha!
Testvér! Itt a földön
nincsen jobb Barát,
tárd ki hát előtte
szíved ajtaját!
Ne félj! Nem bánod meg
soha tettedet,
hiszen ajándékul
hozza üdvödet.

Celldömölk, 1993.


Ó hozd el az égi békét!

Világszerte vihar tombol,
akármerre nézek,
romba dőlt sok falu, város,
sok millió fészek.
Úgy nevet, hogy majd megszakad,
háttérben a Sátán,
nem lágyul meg szikla-szíve
könnyes arcok láttán.
Úr Jézus, Te szánó szemmel
tekintesz le a földre,
drága szíved megindítja
sírók fájó könnye.
Ó hozd el az égi békét
gyűlölet helyébe,
s örömkönnyek csillognak majd
szenvedők szemébe.
Mily öröm lesz látni akkor
a sok boldog arcot,
nem lesz harag, testvér nem vív
testvér ellen harcot.
Öröm, béke és szeretet
tölt be szívet, földet,
bánat sem lesz, s nem ejt senki
többé bánatkönnyet!

Celldömölk, 1993.

Nem elérhető Margit

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3450
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:02:17
Re:Keresztyén versek
« Válasz #2375 Dátum: 2019. Január 11. - 15:19:53 »
Pecznyik Pál versei

Láthatatlan gyülekezet

Örökkévalóság Ura,
Ki teremtett földet, eget
látja, van a földünkön egy
láthatatlan gyülekezet.
S a rádió mellett ülve,
hallgathatja az Úr szavát.
S amíg hallja, a Szent Ige
bűnös szívét formálja át!
Urunké legyen a hála,
Aki maga a szeretet.
Megszánt minket, hisz jól tudja,
létünk itt árnyék, lehelet.
Láthatatlanul imádkozva
él itt a hívő csapat.
Ma szétszórtan áldja Urát.
S egykor együtt, új ég alatt!

Celldömölk, 1993.


Örömhír

Urunk: sokan nem hallhatják
anyanyelvükön szavad,
pedig a kegyelmi idő
már a vég felé halad!

A rádió hullámhosszán
nyúl feléjük szent kezed,
hirdetett örömhír által
találkozhatnak Veled.

Kérjük, hívj el szolgálatba
drága hívő lelkeket,
akik örömmel tanulnak
különböző nyelveket.

Ők hirdessék az örömhírt,
-  világ négy tája felé  –,
amely által vársz mindenkit
dicső trónusod elé!

Celldömölk, 1994.


Jézus érdeméért...

Jézus fény-honából
földre érkezett,
út volt számunkra, mely
Istenhez vezet.
Nem sajnálja  értünk
adni életét,
ölelésre tárta
keresztfán kezét!
Úgy szeretni, mint Ő,
nem tud senki sem,
fáradt megpihenhet
szívén édesen.
Pedig szögek voltunk
testén és tövis,
mégis imádkozott
érted, értem is!
Jézus érdeméért
van csak kegyelem,
Isten szebb sorsot szánt
neked és nekem.
Mennyei hajlékot
készített nekünk,
s abban mindörökké
vele lehetünk!

Celldömölk, 1994.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
65 Válaszok
56516 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. Március 18. - 21:58:11
írta Csaba
139 Válaszok
68495 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Augusztus 10. - 08:06:41
írta szati62
1 Válaszok
4935 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. December 03. - 18:28:59
írta Jazmin
45 Válaszok
27703 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. November 26. - 09:24:57
írta szati62
12 Válaszok
7187 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 16. - 20:07:36
írta Csaba