Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 228387 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1560 Dátum: 2018. Február 20. - 07:45:22 »
2018. február 20. kedd

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

NE AGGÓDJATOK!

Negyven éven át vezettelek benneteket a pusztában, és nem szakadt le a rólatok a ruha, a lábatokról sem szakadt le a saru. (5Móz 29,4)

Nyolc évvel ezelőtt döntést kellett hoznom, otthagyjak-e egy jó munkahelyet azért, hogy teljes időben a gyermekeimről gondoskodhassak. Isten ekkor a mai igével szólt hozzám. Isten Izráel népéről nagyon gyakorlati módon gondoskodott - a sarujuk sem kopott el. Ez segített elhinnem, hogy ő gondoskodik életünkről, szükségleteinkről, részletekbe menően. Ebből bátorságot merítettem, hogy otthagyjam a munkahelyem; és hitet, hogy Isten gondoskodni fog családunkról. Ez nem volt könnyű, de ő gondoskodott rólunk hónapról hónapra, évről évre.
Mostanában körülményeink megváltoztak, s elkezdtem aggódni. Talán eljött az idő, hogy visszamenjek dolgozni? Hogy találok olyan munkát, amellyel jól kereshetek, s a fiaimról is gondoskodhatok? Valaki a gyülekezetben, aki nem ismerte a helyzetünket, odajött hozzám és megkérdezte, nem érdekelne-e egy állás az ő munkahelyén. Alig hittem el, hogy éppen erre a munkára volt szükségem a munkaidőt és a rugalmasságot tekintve. Hálásan fogadtam el az ajánlatot. Fedezni tudjuk családunk szükségleteit, és újra megtanultam Istenben bízni, aki vezet minket, és gondoskodik rólunk.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi gondoskodó Atyánk. Segíts bíznunk benned! Ámen.

Isten törődik életem részleteivel.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A PÉNZ MIATT AGGÓDNAK!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1561 Dátum: 2018. Február 21. - 08:32:36 »
2018. február 21. szerda

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!

Fil 4,4-9.

ISTEN VERANDÁJA

Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. (Zsolt 65,3)

Észak-Karolinában meglátogattam barátnőmet. Kedvenc időtöltésként a teraszon a nádfotelbe süppedve kortyolgattuk kávénkat, miközben mindenféléről beszélgettünk. Néhány téma megnevettetett, mások könnyeket csaltak a szemünkbe. Jól ismertük egymást, így a legbensőbb gondolatainkat is megosztottuk. Csak úgy folyt a szó, miközben emlékeinket, álmainkat és harcainkat meséltük egymásnak. Reggelente alig vártam már ezt az értékes időt a barátnőmmel.
Ez eszembe juttatta az Istennel töltött imádságos időt. Korábban gondot jelentett az imádság, amíg egy napon elkezdtem úgy látni, mintha Isten verandáján ülnék és beszélgetnék vele. Isten bármikor szívesen lát, és addig maradhatok, ameddig csak akarok. Isten soha nem küld el üres kézzel, hanem megtölti poharamat és az élet kenyerével táplál, amelyre éhezik a lelkem. Amint ott ülünk, és beszélgetünk, egyre többet tanulok Istenről és önmagamról. Az imapercek során megtanultam, hogy Isten az én megbízható barátom, akivel bármiről beszélgethetek. A vele töltött idő tisztábbá teszi a dolgokat, és én erőt nyerek. Ha nehéz szívvel is lépek Isten "verandájára", a beszélgetés után felfrissülök. Sokkal könnyebb lélekkel fejezem be napjaimat, mióta az Úrral, az én barátommal időzöm.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy legyen időnk leülni és hallgatni téged, hogy egyre jobban megismerjünk! Ámen.

Az Istennel töltött idő felüdíti a lelket.


IMÁDKOZZUNK A LEGJOBB BARÁTUNKÉRT!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1562 Dátum: 2018. Február 22. - 10:16:06 »

2018. február 22. csütörtök

Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

Mk 12,41-44.

MŰANYAG HÚSVÉTI TOJÁS

Bizony, mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. (Mk 12,43)

Telefonom csengése keltett reggel 6 órakor, és mint a szülők általában: azonnal attól féltem, hogy valami rossz hírt kapok gyermekeimről. Egy tűzesettel kapcsolatban riasztottak. A megfékezhetetlenül tomboló lángok egy bérlő életét követelték.
A nap folyamán elindultam, hogy a szomszédoktól anyagi támogatást gyűjtsek az egyedül maradt túlélő családtag részére. Az egyik otthonban egy nagymamával osztottam meg tervemet, aki unokájával üldögélt a ház előtti verandán. Megkérte a gyermeket, hogy menjen be a házba, és hozza ki a pénztárcáját. Miután a kislány visszatért a pénztárcával, egy narancssárga műanyag húsvéti tojást nyújtott át nekem. Néhány érme csörgött benne, ezért megkérdeztem: "Ez meg micsoda?" A kislány válaszolt: "Csak 45 cent. Ennyi az összes pénzem."
Eszembe jutott Jézusnak az özvegyasszonyról szóló története. El is mondtam nekik a történetet. Amikor megkérdeztem a kislányt, hogy a történetben ki adta a legtöbbet, csak mosolygott. Ezt a kicsi lányt megindította az, amit egy számára ismeretlen ember szükségeiről hallott. Akárcsak az özvegy Jézus történetében, mindenét odaadta, amije csak volt.

Imádság: Drága Urunk, szabadíts meg az önteltségünkből, és bátoríts, hogy örömteli adakozók legyünk! Ámen.

Nem számít, milyen kevéssel rendelkezem, Isten szeretetét mindig megmutathatom másoknak.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1563 Dátum: 2018. Február 23. - 07:44:39 »

2018. február 23. péntek

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül: "Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test.

1Kor 12,12-20.

ISTEN CSALÁDJA

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk. (1Kor 12,13)

Házassági évfordulónkra férjemmel egy képet kaptunk ajándékba. A rajta levő felirat betűkockákból állt. A betűk egy keresztrejtvényt formáltak az én és a férjem nevével, valamint az összes gyermekünk és unokáink neveivel. Az összhatás egy összetartozó és összeforrott család képét jelenítette meg. Minden egyes betűt ragasztóval rögzítettek úgy, hogyha csak egy betű is elmozdul, az összkép rovására megy.
Mivel a betűkirakót nappalink falára egy jól látható helyre tettük ki, gyakran rátekintünk. Az összekapcsolódó nevek látványa segít, hogy közelebb érezzük magunkat a távol élő családtagjainkhoz. Természetesen nem élünk mindig tökéletesen harmonikus életet. Nincs ilyen család.
A gyülekezet sem él mindig tökéletes harmóniában. Pál a korinthusiaknak írt levelében az emberi test hasonlatát használja arra, hogyan működik egy gyülekezeti család. Pál szavai arra emlékeztetnek, hogy valamennyien fontos szerepet játszunk az Isten országa szolgálatában. Amint a képünkhöz minden betűre feltétlen szükség volt, Isten országában is mindenki egyformán fontos. Kérdezzük meg magunkat: Ott vagyok-e, ahol Isten szeretne látni, és azt teszem-e, amit ő szeretne?

Imádság: Atyánk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod - amint a mennyben, úgy a földön is. Ámen.

Fontos szerepem van Isten országában.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1564 Dátum: 2018. Február 24. - 07:01:03 »
2018. február 24. szombat

Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Mt 1,18-25.

EGÉSZ ÉVBEN KARÁCSONY

Immánuélnek nevezi majd - ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23)

Tavaly karácsonyra egy órát kaptunk ajándékba. Különlegessége az, hogy minden órában egy karácsonyi ének dallamát játssza. Szívesen hallgattuk a dallamot advent és karácsony táján. Az újév első napján azonban leszedtem az órát, és arra készültem, hogy a következő karácsonyig elcsomagoljam. Férjem azonban kérte, mégse tegyem el. Nagyon szerette hallgatni a dallamot, ami karácsony valódi értelmére emlékeztette.
Először az jutott eszembe, hogy mennyire furcsa lesz majd márciusban, júniusban vagy szeptemberben karácsonyi dallamokat hallgatni. De azért ünnepeljük karácsonyt, mert Isten testben eljött. Ez a hitünk alapja, és az életünk értelme is az év minden napján. Az év folyamán nem tudhatjuk, hogy milyen helyzetekkel találjuk majd szemben magunkat. Lesznek közöttük elfogadhatóak, mások kevésbé azok. De Máté evangéliumának üzenete Jézus születéséről így bátorít: "Immánuél". Isten mindig velünk van, egész évben.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy az év minden egyes napján velünk vagy. Ámen.

Jézus születése ígéret arra, hogy Isten az év minden napján velem van.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1565 Dátum: 2018. Február 25. - 09:16:59 »

2018. február 25. vasárnap

Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR!
Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.
Fordítsd jóra sorsunkat, URam, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan!
Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!
Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!

Zsolt 126.

BÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3)

Időnként az élet evilági dolgai miatt elveszítem az Úrban való örömömet. Tudom, hogy amikor egy iskolai dolgozatot írok, vagy hétköznapi teendőmet végzem, nem fogok ugrálni örömömben, és halleluját kiáltozni. De tanulom, hogy ezekben a pillanatokban is figyelmemet Krisztusra irányítsam és arra, amit tett értem. Ez hálával tölt el, és átformálja látásmódomat.
Még a pszichológusok is hangsúlyozzák, hogy a hálás beállítódás egészséges és boldog életet eredményez. A Biblia - különösen a Zsoltárok - tele van hálaadással és dicsérettel Isten minden tettéért. Pál valamennyi levelében kifejezi háláját. Krisztus keresztáldozata a legnagyobb cselekedet, amelyért hálásak lehetünk. Elég egy pillantás Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására - amelyet értünk tett -, hogy kibeszélhetetlen örömmel töltsön el minket.

Imádság: Urunk, hálát adunk mindazért, amit értünk tettél. Vidámíts meg újra szabadításoddal! (Zsolt 51,14) "Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe." (Lk 11,2-4) Ámen.

A mai napon átgondolom mindazt, amit Isten tett értem, és hagyom, hogy a hála örömmel töltsön el.


ADJUNK HÁLÁT ISTEN NAGY TETTEIÉRT!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1566 Dátum: 2018. Február 26. - 08:03:34 »
2018. február 26. hétfő

Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük: "Miről vitatkoztok velük?" A sokaságból így felelt neki valaki: "Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták." Jézus így válaszolt nekik: "Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!" Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ő így van?" Mire ő ezt válaszolta: "Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!" Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz." Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt mondva neki: "Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!" Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták: vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?" Ő pedig ezt mondta nekik: "Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal."

Mk 9,14-29.

HIT ÉS KÉTSÉG

A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,24)

A lányom több mint két éve beteg. Számos orvossal és szakemberrel beszéltünk már, de kevés választ kaptunk; időről időre azt mondták, nem tudnak segíteni rajta. Ebben a helyzetben könnyen együtt tudok érezni a Mk 9-ben szereplő apával. Úgy érzi, kimerült és tehetetlen. Bár van hite, mégis megkérdőjelezi, hogy a gyógyulás egyáltalán lehetséges. Hiszek a csodákban; de amikor elborít a csalódás és csüggedés, a kétségeim egyre nőnek, és azon tűnődöm, lehetséges-e a változás.
Hogyan tudok egyszerre hinni és kételkedni? Amikor krónikus betegséggel, gyásszal vagy családi krízissel küzdünk, mindössze azt láthatjuk, ahol éppen tartunk. Bizonyos napokon nehéz elhinni, hogy a dolgok megváltozhatnak. De ahogy az apa a mai olvasmányban, bevallhatjuk kétségeinket, és kérhetjük Istent, hogy segítsen a hitetlenségünkön. Ez erőt ad nekünk a folytatáshoz, és emlékeztet arra, hogy Istennel minden lehetséges, még a gyógyulás és a fájdalom enyhülése is egy évekig tartó betegség után.

Imádság: Drága Istenünk! Köszönjük, hogy bevallhatjuk neked kétségeinket és hitetlenségünket. Segíts a hitetlenségünkön! Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Isten meghallgatja, amikor megvallom a kétségeimet, és erőt ad a folytatáshoz.


IMÁDKOZZUNK AZ ISMERETLEN BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1567 Dátum: 2018. Február 27. - 08:02:36 »

2018. február 27. kedd

Azután útnak indultak Élímből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élím és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izráel fiai: Bárcsak haltunk volna meg az ÚR kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? De az ÚR azt mondta Mózesnek: Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izráel fiainak: Ma este megtudjátok, hogy az ÚR hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az ÚR dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az ÚR ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes: Majd ad az ÚR ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jóllakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az ÚR ellen! Áronnak pedig azt mondta Mózes: Mondd meg Izráel fiai egész közösségének: Járuljatok az ÚR elé, mert meghallotta zúgolódásotokat! Amikor azután Áron Izráel egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az ÚR dicsősége megjelent a felhőben.
Azután így szólt Mózeshez az ÚR: Meghallottam Izráel fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös-körül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izráel fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az ÚR adott nekik eledelül.

2Móz 16,1-15.

HÁLÁS SZÍV

Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. (Zsolt 16,5)

A barátom késő esti műszakban dolgozott, de számos családi és egészségügyi probléma miatt szüksége lett volna egy nappali munkára. Amikor mondtam neki, imádkozzon, hogy másik munkát találjon, azt felelte: "Nem akarom Istent zaklatni". Úgy gondolta, hogy az ő problémája nem fontos Istennek. Szerencsére Isten nem kellemetlenségként tekint ránk és a gondjainkra. Isten mindnyájunkkal kapcsolatot akar teremteni, és alig várja, hogy meghallgassa aggodalmainkat és problémáinkat.
A mai olvasmányban felfigyeltem arra, hogy amikor a zsidók panaszkodtak és aggódtak amiatt, hogy mit fognak enni, Isten még hálátlan magatartásuk ellenére is gondoskodott róluk. Amikor hálás szívvel fordulunk Istenhez, mennyivel inkább kitölti ránk áldásait!
Isten minden küzdelmünkkel foglalkozik - még a látszólag jelentéktelenekkel is. Teremtőnk az életünk minden részletébe be akar kapcsolódni. Ha emlékezünk arra, hogy Isten nagyobb az aggodalmainknál és gondjainknál, hálás szívvel közelíthetjük meg őt.

Imádság: Drága Istenem, segíts, hogy minden aggodalmamat eléd hozzam - akármilyen csekély legyen is az! Jézus nevében imádkozom. Ámen.

Ma a legkisebb gondjaimmal is Istenhez fordulok.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1568 Dátum: 2018. Február 28. - 09:20:48 »

2018. február 28. szerda

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Ki a nagyobb a mennyek országában?" Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.

Mt 18,1-3.

GYERMEKI HIT

Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. (Mt 18,3)

Bár gyülekezetben nőttem fel, tinédzserként ateista lettem, és nem nyertem vissza az Istenbe vetett hitemet egyetemi tanulmányaim végéig. Mégis, miközben hittem, hogy Isten létezik, és hogy a kereszténység igaz, a szkepticizmusom nem tűnt el. Keresztényként még több dolgot megkérdőjeleztem.
Ez eredményezett néhány kellemetlen pillanatot a gyülekezetben. Miközben sok barátom egyszerűen elfogadta a hitre vonatkozó dolgokat, én kényelmetlen kérdéseket tettem fel nekik. "Miért nincsen egyszerű, gyermeki hited?" - kérdezték. Elgondolkoztam: vajon rossz keresztény vagyok, amiért túl sok kérdést teszek fel, mert a hit számomra nem mindig egyszerű?
A válasz akkor jött, amikor apa lettem. Gyermekeim nagyon kíváncsiak és érdeklődőek. Tudni akarják, miért úgy vannak a dolgok, ahogy vannak, és az egyszerű válaszokat nem fogadják el. Minél több választ adok, annál többet kérdeznek. Rájöttem, hogy a gyermeki hitnek semmi köze nincs a kérdések megtagadásához. Senki nem kérdez többet egy gyereknél.
Gyermeki hitre hívattunk, ahol a kérdéseknek is helye van. Bízhatunk Isten jóságában, még akkor is, amikor az élet rejtelmeivel küzdünk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod kérdéseinket. Segíts, hogy egyre jobban bízzunk benned! Ámen.

Isten elfogadja a kérdéseimet.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÉTSÉGEKKEL KÜZDENEK!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1569 Dátum: 2018. Március 01. - 07:58:08 »
2018. március 1. csütörtök

Akkor ezt mondta Mózes az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az ÚR ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az ÚR?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! Ekkor az ÚR haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Ő majd beszél helyetted a néppel. Ő lesz a te szád, te pedig istenként állsz mellette. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket!

2Móz 4,10-17.

BELENŐNI A CIPŐBE

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,5-6)

A vasárnapi istentiszteleten lelkészünk igyekezett bemutatni, milyen nehéz valaki másnak a cipőjében járni. Mindannyian nagyokat nevettünk, amikor megpróbált egy gyerekcipőben menni, a gyermekek pedig felnőttek cipőiben igyekeztek járni.
Miközben hallgattam a prédikációt, eszembe jutott, hogy időnként számomra is nehéz, hogy "belenőjek abba a cipőbe", amelynek viselésére Isten kér. Néha nem érzem magam alkalmasnak, vagy kellően képzettnek egy új feladatra. De ilyenkor eszembe jut Isten Mózesnek adott válasza a mai olvasmányunk szerint, amikor Mózes panaszkodott, hogy ő nehéz és lassú beszédű, és nem akart a nép vezetője lenni. Ilyenkor megbátorodok, és bízom abban, hogyha kész vagyok Isten hívásának engedelmeskedni, ő segít felnőni a feladathoz.
Máskor pedig azért vonakodom, mert nem akarok feladni valami szívesen tett dolgot az Istennek való szolgálat érdekében. De ha Jézus áldozatára tekintek, megszégyenülök. Tudom, hogy hiányosságom ellenére Isten várja, hogy az ő útján járjak.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy új és különös módokon is szolgálhatunk téged. Nyisd meg szemünket és szívünket, hogy minden nap egyre jobban szolgáljunk neked! Ámen.

Milyen feladatra hív ma Isten?

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1570 Dátum: 2018. Március 02. - 08:07:03 »

2018. március 2. péntek

Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András; Jakab, a Zebedeus fia, és testvére, János; Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: "Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére."

Mt 10,1-9.

TEKINTSD AJÁNDÉKNAK!

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. (1Kor 2,12)

Amikor észrevettem, hogy késni fogok a barátnőmmel megbeszélt ebédről, küldtem neki egy telefonüzenetet, és kértem, rendelje meg nekem is az ételt. Megérkezve aztán hosszan elbeszélgettünk a finom étel fölött. Csak hazafelé jöttem rá, hogy a barátnőm nem csak megrendelte az ebédem, de ki is fizette. Mindjárt mentegetőzve felhívtam, és megígértem, hogy majd megtérítem neki. "Tekintsd ezt ajándéknak" - válaszolta. "Nagyon kedves tőled" - mondtam, "de akkor engedd, hogy legközelebb én fizessem az ebédedet".
"Örömet akartam szerezni neked ezzel az ajándékkal" - mondta. "Engedd, hogy örülhessek a viszonzást nem váró ajándékozás áldásának!" Nehezemre esett, de beláttam, hogy a viszonzást nem váró ajándékozás az Isten szerinti ajándékozás módja.
Minden nap sok ajándékot kapunk Istentől. Ezeket nem érdemeljük meg, és bizonyára nem is tudjuk visszafizetni. Isten bőségesen és nagylelkűen ellát minket jó ajándékokkal. Jóindulattal fogadhatjuk ezeket az Istentől vagy embertársainktól kapott ajándékokat. Amikor ezt tesszük, engedjük, hogy mások megtapasztalhassák az Isten szerint való adakozás áldását.

Imádság: Urunk, segíts, hogy nagylelkű adakozók és hálás elfogadók legyünk. Tiéd legyen a dicsőség ezért. Ámen.

Milyen ajándékot fogadhatok ma hálásan Istentől?


IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY HÁLÁS ELFOGADÓK LEGYÜNK!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1571 Dátum: 2018. Március 04. - 09:20:41 »
2018. március 4. vasárnap

Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Ef 4,17-31.

BÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)

Alig várom az éves tavaszi nagytakarítás idejét. Örömmel tölt el, amikor kinyitom az ablakokat, és alaposan kitakarítom az otthonom legrejtettebb zugait is. Felforgatom a szekrényeket és a fiókokat, kidobálva minden régi elhasználódott és szükségtelen holmit. Nem egyszerű feladat ez, és mindig elcsodálkozom, mennyi haszontalan dolgot sikerült felhalmoznom.
Hálás vagyok, hogy lehetőség van a kitakarításra, a holmik kidobására és egy új évszakra való felkészülésre. Hálás vagyok a nagyböjt idejéért is, amikor ehhez hasonló takarítást végezhetek a lelki életemben. Átvizsgálom, és alaposan kitakarítom lelkemnek és értelmemnek rejtett zugait, hogy megtaláljam a haszontalan dolgokat, melyeket engedtem felhalmozódni. Gyakran tapasztalom, mennyire ragaszkodom az irigység, a megbántottság és a neheztelés érzéséhez. Összeszedett odafigyeléssel és imádsággal ki tudom használni az évnek ezt az időszakát arra, hogy kitisztítsam életemből a lelki szemetet.
Jézus Krisztus a megfeszítése előtti időt imádsággal és elcsendesedéssel töltötte, így készülve a feltámadására. Mi is készülhetünk ily módon Krisztus feltámadására való emlékezésre. Ezáltal lelkünk megújulását tapasztalhatjuk meg.

Imádság: Kegyelmes Urunk, adj bölcsességet, hogy felismerjük, mit kell eltávolítanunk az életünkből! Ámen.

A nagyböjt ideje lehetőséget ad arra, hogy megújítsam hitemet.


IMÁDKOZZUNK A NAGYBÖJTI MEGÚJULÁSÉRT!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1572 Dátum: 2018. Március 05. - 07:23:42 »
2018. március 5. hétfő

Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."
A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; és így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

Mk 1,9-20.

KARRIER A SZOLGÁLATBAN

Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! (Mk 16,15)

Főiskolás koromban egy gyülekezetben szerettem volna dolgozni. Mellette jó tanuló is voltam. Az egyik évfolyamtársamnak, aki nem volt hívő, ez a kettő - gyülekezetben dolgozni, és okosnak lenni - sehogy sem illett össze. Még mindig emlékszem a vele való beszélgetésre, amint az iskola tornatermének lelátóján ültünk. "Olyan okos lány vagy. Bármit csinálhatnál. Miért akarod elpazarolni tehetségedet egy gyülekezetben?"
Ez a beszélgetés régen történt, mégis gyakran eszembe jut. Egy ideig gyülekezetben dolgoztam, de pályafutásom nagyobb részét más önkéntes szervezeteknél töltöttem. Lehetőségeim eltékozlásának tekintem mindezt? Természetesen nem. Azt is megállapítottam, hogy más pályát is befuthattam volna mások szolgálatában.
Jézus felszólít: "Menjetek el szerte a világba..." A szolgálat nem korlátozódik csupán a gyülekezetre, más közösségekre is vonatkozhat. Mindenféle hivatást gyakorló ember Istent szolgálja: orvosok, buszsofőrök, éttermi felszolgálók, vízvezeték-szerelők, tanárok, és folytathatnánk a sort. Bárhol is vagyunk, mindnyájan szolgálhatunk, ha nyitottak vagyunk, és megosztjuk Isten szeretetét embertársainkkal.

Imádság: Urunk, segíts felismernünk, hogyan tehetünk bizonyságot minden egyes napon. Ámen.

Hogyan szolgálhatok ma embertársaimnak?

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1573 Dátum: 2018. Március 06. - 06:20:41 »

2018. március 6. kedd

"Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát."
("Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.) Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül."

Mt 18,10-14.

ELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10)

Gyerekkorunk kedvenc játéka a bújócska volt az aranyszőrű vizsla kutyánkkal, Copper-rel. Egymást váltogatva egyikünk feltartotta a kutyát, amíg a többiek elbújtak a sűrű erdőben. Amikor azután elengedtük, a vizsla eltökélten kutatott utánunk, míg mindenkit meg nem talált. Gyengéden megragadott a kabátujjunknál vagy az ingünknél fogva, és biztonságban hazavezetett minden esetben.
Ez a gyermekkori játék segít megértenem Jézusnak az egyik legismertebb példázatát az elveszett juhról. Nagyon beszédesen szól a tanítványai iránti odaadásáról, és megjeleníti Isten kimondhatatlan szeretetét.
Az a tudat, hogy Jézus még egyetlen eltévedt báránya után is elment - énutánam is -, bizonyossággal és örömmel tölt el. Az én Jézussal való kapcsolatomban is volt sok eltévelyedési időszak. Néha egy bukás és kudarc, vagy fájdalmak és türelmetlenség, vagy a világ gyönyörűségének keresése miatt. Az ilyen elkóborlások idején azonban megtapasztaltam, hogy nem kell elrejtőznünk Jézus elől félelmünkben vagy bánatunkban, mert jó Pásztorunk soha nem enged el minket. Ha hozzá kiáltunk, megtalál és hazavezet.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy soha nem mondasz le rólunk. Te vagy a mi jó Pásztorunk. Ámen.

A legnagyszerűbb érzés, amikor Isten szeretete ránk talál.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3733
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 12:15:34
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1574 Dátum: 2018. Március 07. - 06:20:37 »
2018. március 7. szerda

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával!
Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral!
Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!

Zsolt 150.

NEM ANNYIRA CSENDES IDŐ

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 150,6)

Sok ember számára egyedül lenni Istennel "csendességet" jelent, a körülvevő világ minden zavaró tényezője nélkül. Nekem azonban, mivel extrovertált, kifelé forduló ember vagyok, a csendesség nem a sajátosságom.
Amikor imádkozom, nekem könnyebb hangosan beszélni Istennel, mintha egy embertársamhoz beszélnék. A csendességem része szokott lenni az éneklés is. Néha egy zsoltár vagy egy dicséret szavaival énekelek, melyek az éppen akkor olvasott igeszakaszhoz kapcsolódnak. Időnként az Istennel való egyedüllét része a sírás is - a könnyhullatás valamely családi problémáért vagy a világ állapotáért. Azután vannak esetek, amikor kiáltanom kell haragomban vagy Isten felé való reményvesztettségemben. De a kiáltások inkább az öröm és boldogság ujjongásai, melyeket szavakkal ki sem lehet fejezni.
A zsoltáros ismert valamit ezekről a csendességekről, amelyek igazán nem is olyan csendesek. A Zsolt 147,1 azt mondja: "Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!" A Zsolt 150 pedig hívja a hangszereket: a kürtöt, lantot, hárfát, dobot, citerát, fuvolát és cintányérokat, hogy minden lélekkel együtt dicsérjék az Urat.

Imádság: Legyen az hangtalan vagy szavakba öntött, hangos vagy csendes, fogadd kedvesen magasztalásunkat, és hálaadásunkat, Istenünk! Ámen.

Az Istennel töltött időnek nem feltétlenül kell csendesnek lennie.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN TUDNAK IMÁDKOZNI!