Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 266422 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1560 Dátum: 2018. Február 23. - 07:44:39

2018. február 23. péntek

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül: "Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test.

1Kor 12,12-20.

ISTEN CSALÁDJA

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk. (1Kor 12,13)

Házassági évfordulónkra férjemmel egy képet kaptunk ajándékba. A rajta levő felirat betűkockákból állt. A betűk egy keresztrejtvényt formáltak az én és a férjem nevével, valamint az összes gyermekünk és unokáink neveivel. Az összhatás egy összetartozó és összeforrott család képét jelenítette meg. Minden egyes betűt ragasztóval rögzítettek úgy, hogyha csak egy betű is elmozdul, az összkép rovására megy.
Mivel a betűkirakót nappalink falára egy jól látható helyre tettük ki, gyakran rátekintünk. Az összekapcsolódó nevek látványa segít, hogy közelebb érezzük magunkat a távol élő családtagjainkhoz. Természetesen nem élünk mindig tökéletesen harmonikus életet. Nincs ilyen család.
A gyülekezet sem él mindig tökéletes harmóniában. Pál a korinthusiaknak írt levelében az emberi test hasonlatát használja arra, hogyan működik egy gyülekezeti család. Pál szavai arra emlékeztetnek, hogy valamennyien fontos szerepet játszunk az Isten országa szolgálatában. Amint a képünkhöz minden betűre feltétlen szükség volt, Isten országában is mindenki egyformán fontos. Kérdezzük meg magunkat: Ott vagyok-e, ahol Isten szeretne látni, és azt teszem-e, amit ő szeretne?

Imádság: Atyánk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod - amint a mennyben, úgy a földön is. Ámen.

Fontos szerepem van Isten országában.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1561 Dátum: 2018. Február 24. - 07:01:03
2018. február 24. szombat

Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Mt 1,18-25.

EGÉSZ ÉVBEN KARÁCSONY

Immánuélnek nevezi majd - ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23)

Tavaly karácsonyra egy órát kaptunk ajándékba. Különlegessége az, hogy minden órában egy karácsonyi ének dallamát játssza. Szívesen hallgattuk a dallamot advent és karácsony táján. Az újév első napján azonban leszedtem az órát, és arra készültem, hogy a következő karácsonyig elcsomagoljam. Férjem azonban kérte, mégse tegyem el. Nagyon szerette hallgatni a dallamot, ami karácsony valódi értelmére emlékeztette.
Először az jutott eszembe, hogy mennyire furcsa lesz majd márciusban, júniusban vagy szeptemberben karácsonyi dallamokat hallgatni. De azért ünnepeljük karácsonyt, mert Isten testben eljött. Ez a hitünk alapja, és az életünk értelme is az év minden napján. Az év folyamán nem tudhatjuk, hogy milyen helyzetekkel találjuk majd szemben magunkat. Lesznek közöttük elfogadhatóak, mások kevésbé azok. De Máté evangéliumának üzenete Jézus születéséről így bátorít: "Immánuél". Isten mindig velünk van, egész évben.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy az év minden egyes napján velünk vagy. Ámen.

Jézus születése ígéret arra, hogy Isten az év minden napján velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1562 Dátum: 2018. Február 25. - 09:16:59

2018. február 25. vasárnap

Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR!
Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.
Fordítsd jóra sorsunkat, URam, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan!
Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!
Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!

Zsolt 126.

BÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3)

Időnként az élet evilági dolgai miatt elveszítem az Úrban való örömömet. Tudom, hogy amikor egy iskolai dolgozatot írok, vagy hétköznapi teendőmet végzem, nem fogok ugrálni örömömben, és halleluját kiáltozni. De tanulom, hogy ezekben a pillanatokban is figyelmemet Krisztusra irányítsam és arra, amit tett értem. Ez hálával tölt el, és átformálja látásmódomat.
Még a pszichológusok is hangsúlyozzák, hogy a hálás beállítódás egészséges és boldog életet eredményez. A Biblia - különösen a Zsoltárok - tele van hálaadással és dicsérettel Isten minden tettéért. Pál valamennyi levelében kifejezi háláját. Krisztus keresztáldozata a legnagyobb cselekedet, amelyért hálásak lehetünk. Elég egy pillantás Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására - amelyet értünk tett -, hogy kibeszélhetetlen örömmel töltsön el minket.

Imádság: Urunk, hálát adunk mindazért, amit értünk tettél. Vidámíts meg újra szabadításoddal! (Zsolt 51,14) "Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe." (Lk 11,2-4) Ámen.

A mai napon átgondolom mindazt, amit Isten tett értem, és hagyom, hogy a hála örömmel töltsön el.


ADJUNK HÁLÁT ISTEN NAGY TETTEIÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1563 Dátum: 2018. Február 26. - 08:03:34
2018. február 26. hétfő

Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük: "Miről vitatkoztok velük?" A sokaságból így felelt neki valaki: "Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták." Jézus így válaszolt nekik: "Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!" Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ő így van?" Mire ő ezt válaszolta: "Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!" Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz." Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt mondva neki: "Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!" Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták: vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?" Ő pedig ezt mondta nekik: "Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal."

Mk 9,14-29.

HIT ÉS KÉTSÉG

A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,24)

A lányom több mint két éve beteg. Számos orvossal és szakemberrel beszéltünk már, de kevés választ kaptunk; időről időre azt mondták, nem tudnak segíteni rajta. Ebben a helyzetben könnyen együtt tudok érezni a Mk 9-ben szereplő apával. Úgy érzi, kimerült és tehetetlen. Bár van hite, mégis megkérdőjelezi, hogy a gyógyulás egyáltalán lehetséges. Hiszek a csodákban; de amikor elborít a csalódás és csüggedés, a kétségeim egyre nőnek, és azon tűnődöm, lehetséges-e a változás.
Hogyan tudok egyszerre hinni és kételkedni? Amikor krónikus betegséggel, gyásszal vagy családi krízissel küzdünk, mindössze azt láthatjuk, ahol éppen tartunk. Bizonyos napokon nehéz elhinni, hogy a dolgok megváltozhatnak. De ahogy az apa a mai olvasmányban, bevallhatjuk kétségeinket, és kérhetjük Istent, hogy segítsen a hitetlenségünkön. Ez erőt ad nekünk a folytatáshoz, és emlékeztet arra, hogy Istennel minden lehetséges, még a gyógyulás és a fájdalom enyhülése is egy évekig tartó betegség után.

Imádság: Drága Istenünk! Köszönjük, hogy bevallhatjuk neked kétségeinket és hitetlenségünket. Segíts a hitetlenségünkön! Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Isten meghallgatja, amikor megvallom a kétségeimet, és erőt ad a folytatáshoz.


IMÁDKOZZUNK AZ ISMERETLEN BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1564 Dátum: 2018. Február 27. - 08:02:36

2018. február 27. kedd

Azután útnak indultak Élímből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élím és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izráel fiai: Bárcsak haltunk volna meg az ÚR kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? De az ÚR azt mondta Mózesnek: Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izráel fiainak: Ma este megtudjátok, hogy az ÚR hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az ÚR dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az ÚR ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes: Majd ad az ÚR ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jóllakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az ÚR ellen! Áronnak pedig azt mondta Mózes: Mondd meg Izráel fiai egész közösségének: Járuljatok az ÚR elé, mert meghallotta zúgolódásotokat! Amikor azután Áron Izráel egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az ÚR dicsősége megjelent a felhőben.
Azután így szólt Mózeshez az ÚR: Meghallottam Izráel fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös-körül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izráel fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az ÚR adott nekik eledelül.

2Móz 16,1-15.

HÁLÁS SZÍV

Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. (Zsolt 16,5)

A barátom késő esti műszakban dolgozott, de számos családi és egészségügyi probléma miatt szüksége lett volna egy nappali munkára. Amikor mondtam neki, imádkozzon, hogy másik munkát találjon, azt felelte: "Nem akarom Istent zaklatni". Úgy gondolta, hogy az ő problémája nem fontos Istennek. Szerencsére Isten nem kellemetlenségként tekint ránk és a gondjainkra. Isten mindnyájunkkal kapcsolatot akar teremteni, és alig várja, hogy meghallgassa aggodalmainkat és problémáinkat.
A mai olvasmányban felfigyeltem arra, hogy amikor a zsidók panaszkodtak és aggódtak amiatt, hogy mit fognak enni, Isten még hálátlan magatartásuk ellenére is gondoskodott róluk. Amikor hálás szívvel fordulunk Istenhez, mennyivel inkább kitölti ránk áldásait!
Isten minden küzdelmünkkel foglalkozik - még a látszólag jelentéktelenekkel is. Teremtőnk az életünk minden részletébe be akar kapcsolódni. Ha emlékezünk arra, hogy Isten nagyobb az aggodalmainknál és gondjainknál, hálás szívvel közelíthetjük meg őt.

Imádság: Drága Istenem, segíts, hogy minden aggodalmamat eléd hozzam - akármilyen csekély legyen is az! Jézus nevében imádkozom. Ámen.

Ma a legkisebb gondjaimmal is Istenhez fordulok.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1565 Dátum: 2018. Február 28. - 09:20:48

2018. február 28. szerda

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Ki a nagyobb a mennyek országában?" Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.

Mt 18,1-3.

GYERMEKI HIT

Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. (Mt 18,3)

Bár gyülekezetben nőttem fel, tinédzserként ateista lettem, és nem nyertem vissza az Istenbe vetett hitemet egyetemi tanulmányaim végéig. Mégis, miközben hittem, hogy Isten létezik, és hogy a kereszténység igaz, a szkepticizmusom nem tűnt el. Keresztényként még több dolgot megkérdőjeleztem.
Ez eredményezett néhány kellemetlen pillanatot a gyülekezetben. Miközben sok barátom egyszerűen elfogadta a hitre vonatkozó dolgokat, én kényelmetlen kérdéseket tettem fel nekik. "Miért nincsen egyszerű, gyermeki hited?" - kérdezték. Elgondolkoztam: vajon rossz keresztény vagyok, amiért túl sok kérdést teszek fel, mert a hit számomra nem mindig egyszerű?
A válasz akkor jött, amikor apa lettem. Gyermekeim nagyon kíváncsiak és érdeklődőek. Tudni akarják, miért úgy vannak a dolgok, ahogy vannak, és az egyszerű válaszokat nem fogadják el. Minél több választ adok, annál többet kérdeznek. Rájöttem, hogy a gyermeki hitnek semmi köze nincs a kérdések megtagadásához. Senki nem kérdez többet egy gyereknél.
Gyermeki hitre hívattunk, ahol a kérdéseknek is helye van. Bízhatunk Isten jóságában, még akkor is, amikor az élet rejtelmeivel küzdünk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod kérdéseinket. Segíts, hogy egyre jobban bízzunk benned! Ámen.

Isten elfogadja a kérdéseimet.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÉTSÉGEKKEL KÜZDENEK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1566 Dátum: 2018. Március 01. - 07:58:08
2018. március 1. csütörtök

Akkor ezt mondta Mózes az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az ÚR ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az ÚR?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! Ekkor az ÚR haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Ő majd beszél helyetted a néppel. Ő lesz a te szád, te pedig istenként állsz mellette. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket!

2Móz 4,10-17.

BELENŐNI A CIPŐBE

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,5-6)

A vasárnapi istentiszteleten lelkészünk igyekezett bemutatni, milyen nehéz valaki másnak a cipőjében járni. Mindannyian nagyokat nevettünk, amikor megpróbált egy gyerekcipőben menni, a gyermekek pedig felnőttek cipőiben igyekeztek járni.
Miközben hallgattam a prédikációt, eszembe jutott, hogy időnként számomra is nehéz, hogy "belenőjek abba a cipőbe", amelynek viselésére Isten kér. Néha nem érzem magam alkalmasnak, vagy kellően képzettnek egy új feladatra. De ilyenkor eszembe jut Isten Mózesnek adott válasza a mai olvasmányunk szerint, amikor Mózes panaszkodott, hogy ő nehéz és lassú beszédű, és nem akart a nép vezetője lenni. Ilyenkor megbátorodok, és bízom abban, hogyha kész vagyok Isten hívásának engedelmeskedni, ő segít felnőni a feladathoz.
Máskor pedig azért vonakodom, mert nem akarok feladni valami szívesen tett dolgot az Istennek való szolgálat érdekében. De ha Jézus áldozatára tekintek, megszégyenülök. Tudom, hogy hiányosságom ellenére Isten várja, hogy az ő útján járjak.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy új és különös módokon is szolgálhatunk téged. Nyisd meg szemünket és szívünket, hogy minden nap egyre jobban szolgáljunk neked! Ámen.

Milyen feladatra hív ma Isten?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1567 Dátum: 2018. Március 02. - 08:07:03

2018. március 2. péntek

Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András; Jakab, a Zebedeus fia, és testvére, János; Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: "Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére."

Mt 10,1-9.

TEKINTSD AJÁNDÉKNAK!

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. (1Kor 2,12)

Amikor észrevettem, hogy késni fogok a barátnőmmel megbeszélt ebédről, küldtem neki egy telefonüzenetet, és kértem, rendelje meg nekem is az ételt. Megérkezve aztán hosszan elbeszélgettünk a finom étel fölött. Csak hazafelé jöttem rá, hogy a barátnőm nem csak megrendelte az ebédem, de ki is fizette. Mindjárt mentegetőzve felhívtam, és megígértem, hogy majd megtérítem neki. "Tekintsd ezt ajándéknak" - válaszolta. "Nagyon kedves tőled" - mondtam, "de akkor engedd, hogy legközelebb én fizessem az ebédedet".
"Örömet akartam szerezni neked ezzel az ajándékkal" - mondta. "Engedd, hogy örülhessek a viszonzást nem váró ajándékozás áldásának!" Nehezemre esett, de beláttam, hogy a viszonzást nem váró ajándékozás az Isten szerinti ajándékozás módja.
Minden nap sok ajándékot kapunk Istentől. Ezeket nem érdemeljük meg, és bizonyára nem is tudjuk visszafizetni. Isten bőségesen és nagylelkűen ellát minket jó ajándékokkal. Jóindulattal fogadhatjuk ezeket az Istentől vagy embertársainktól kapott ajándékokat. Amikor ezt tesszük, engedjük, hogy mások megtapasztalhassák az Isten szerint való adakozás áldását.

Imádság: Urunk, segíts, hogy nagylelkű adakozók és hálás elfogadók legyünk. Tiéd legyen a dicsőség ezért. Ámen.

Milyen ajándékot fogadhatok ma hálásan Istentől?


IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY HÁLÁS ELFOGADÓK LEGYÜNK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1568 Dátum: 2018. Március 04. - 09:20:41
2018. március 4. vasárnap

Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Ef 4,17-31.

BÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA

Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,2)

Alig várom az éves tavaszi nagytakarítás idejét. Örömmel tölt el, amikor kinyitom az ablakokat, és alaposan kitakarítom az otthonom legrejtettebb zugait is. Felforgatom a szekrényeket és a fiókokat, kidobálva minden régi elhasználódott és szükségtelen holmit. Nem egyszerű feladat ez, és mindig elcsodálkozom, mennyi haszontalan dolgot sikerült felhalmoznom.
Hálás vagyok, hogy lehetőség van a kitakarításra, a holmik kidobására és egy új évszakra való felkészülésre. Hálás vagyok a nagyböjt idejéért is, amikor ehhez hasonló takarítást végezhetek a lelki életemben. Átvizsgálom, és alaposan kitakarítom lelkemnek és értelmemnek rejtett zugait, hogy megtaláljam a haszontalan dolgokat, melyeket engedtem felhalmozódni. Gyakran tapasztalom, mennyire ragaszkodom az irigység, a megbántottság és a neheztelés érzéséhez. Összeszedett odafigyeléssel és imádsággal ki tudom használni az évnek ezt az időszakát arra, hogy kitisztítsam életemből a lelki szemetet.
Jézus Krisztus a megfeszítése előtti időt imádsággal és elcsendesedéssel töltötte, így készülve a feltámadására. Mi is készülhetünk ily módon Krisztus feltámadására való emlékezésre. Ezáltal lelkünk megújulását tapasztalhatjuk meg.

Imádság: Kegyelmes Urunk, adj bölcsességet, hogy felismerjük, mit kell eltávolítanunk az életünkből! Ámen.

A nagyböjt ideje lehetőséget ad arra, hogy megújítsam hitemet.


IMÁDKOZZUNK A NAGYBÖJTI MEGÚJULÁSÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1569 Dátum: 2018. Március 05. - 07:23:42
2018. március 5. hétfő

Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."
A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; és így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

Mk 1,9-20.

KARRIER A SZOLGÁLATBAN

Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! (Mk 16,15)

Főiskolás koromban egy gyülekezetben szerettem volna dolgozni. Mellette jó tanuló is voltam. Az egyik évfolyamtársamnak, aki nem volt hívő, ez a kettő - gyülekezetben dolgozni, és okosnak lenni - sehogy sem illett össze. Még mindig emlékszem a vele való beszélgetésre, amint az iskola tornatermének lelátóján ültünk. "Olyan okos lány vagy. Bármit csinálhatnál. Miért akarod elpazarolni tehetségedet egy gyülekezetben?"
Ez a beszélgetés régen történt, mégis gyakran eszembe jut. Egy ideig gyülekezetben dolgoztam, de pályafutásom nagyobb részét más önkéntes szervezeteknél töltöttem. Lehetőségeim eltékozlásának tekintem mindezt? Természetesen nem. Azt is megállapítottam, hogy más pályát is befuthattam volna mások szolgálatában.
Jézus felszólít: "Menjetek el szerte a világba..." A szolgálat nem korlátozódik csupán a gyülekezetre, más közösségekre is vonatkozhat. Mindenféle hivatást gyakorló ember Istent szolgálja: orvosok, buszsofőrök, éttermi felszolgálók, vízvezeték-szerelők, tanárok, és folytathatnánk a sort. Bárhol is vagyunk, mindnyájan szolgálhatunk, ha nyitottak vagyunk, és megosztjuk Isten szeretetét embertársainkkal.

Imádság: Urunk, segíts felismernünk, hogyan tehetünk bizonyságot minden egyes napon. Ámen.

Hogyan szolgálhatok ma embertársaimnak?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1570 Dátum: 2018. Március 06. - 06:20:41

2018. március 6. kedd

"Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát."
("Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.) Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül."

Mt 18,10-14.

ELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10)

Gyerekkorunk kedvenc játéka a bújócska volt az aranyszőrű vizsla kutyánkkal, Copper-rel. Egymást váltogatva egyikünk feltartotta a kutyát, amíg a többiek elbújtak a sűrű erdőben. Amikor azután elengedtük, a vizsla eltökélten kutatott utánunk, míg mindenkit meg nem talált. Gyengéden megragadott a kabátujjunknál vagy az ingünknél fogva, és biztonságban hazavezetett minden esetben.
Ez a gyermekkori játék segít megértenem Jézusnak az egyik legismertebb példázatát az elveszett juhról. Nagyon beszédesen szól a tanítványai iránti odaadásáról, és megjeleníti Isten kimondhatatlan szeretetét.
Az a tudat, hogy Jézus még egyetlen eltévedt báránya után is elment - énutánam is -, bizonyossággal és örömmel tölt el. Az én Jézussal való kapcsolatomban is volt sok eltévelyedési időszak. Néha egy bukás és kudarc, vagy fájdalmak és türelmetlenség, vagy a világ gyönyörűségének keresése miatt. Az ilyen elkóborlások idején azonban megtapasztaltam, hogy nem kell elrejtőznünk Jézus elől félelmünkben vagy bánatunkban, mert jó Pásztorunk soha nem enged el minket. Ha hozzá kiáltunk, megtalál és hazavezet.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy soha nem mondasz le rólunk. Te vagy a mi jó Pásztorunk. Ámen.

A legnagyszerűbb érzés, amikor Isten szeretete ránk talál.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1571 Dátum: 2018. Március 07. - 06:20:37
2018. március 7. szerda

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával!
Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral!
Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!

Zsolt 150.

NEM ANNYIRA CSENDES IDŐ

Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 150,6)

Sok ember számára egyedül lenni Istennel "csendességet" jelent, a körülvevő világ minden zavaró tényezője nélkül. Nekem azonban, mivel extrovertált, kifelé forduló ember vagyok, a csendesség nem a sajátosságom.
Amikor imádkozom, nekem könnyebb hangosan beszélni Istennel, mintha egy embertársamhoz beszélnék. A csendességem része szokott lenni az éneklés is. Néha egy zsoltár vagy egy dicséret szavaival énekelek, melyek az éppen akkor olvasott igeszakaszhoz kapcsolódnak. Időnként az Istennel való egyedüllét része a sírás is - a könnyhullatás valamely családi problémáért vagy a világ állapotáért. Azután vannak esetek, amikor kiáltanom kell haragomban vagy Isten felé való reményvesztettségemben. De a kiáltások inkább az öröm és boldogság ujjongásai, melyeket szavakkal ki sem lehet fejezni.
A zsoltáros ismert valamit ezekről a csendességekről, amelyek igazán nem is olyan csendesek. A Zsolt 147,1 azt mondja: "Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!" A Zsolt 150 pedig hívja a hangszereket: a kürtöt, lantot, hárfát, dobot, citerát, fuvolát és cintányérokat, hogy minden lélekkel együtt dicsérjék az Urat.

Imádság: Legyen az hangtalan vagy szavakba öntött, hangos vagy csendes, fogadd kedvesen magasztalásunkat, és hálaadásunkat, Istenünk! Ámen.

Az Istennel töltött időnek nem feltétlenül kell csendesnek lennie.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN TUDNAK IMÁDKOZNI!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1572 Dátum: 2018. Március 08. - 07:11:25
2018. március 8. csütörtök

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt." Fülöp így szólt hozzá: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!" Jézus erre ezt mondta: "Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz."

Jn 14,1-12.

KÉZEN FOGVA

Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. (Jn 14,12)

Az utóbbi időben többen is észrevételt tettek, amikor kézen fogva láttak minket a feleségemmel. A bankár az irodában megjegyezte: "De jó magukat így kettesben látni!" Egyszer pedig, amikor az otthonunk közelében sétáltunk, az egyik autós lefékezett mellettünk, és kiszólt, hogy milyen jól nézünk ki. A feleségem így foglalta ezt később össze, amikor megkérdezte: "Vajon azért tűnik olyan kedves dolognak az, hogy kéz a kézben megyünk, mert a hatvanas éveinkben járunk?"
Reméljük, hogy szeretetünk kimutatása olyan üzenet, amit legtöbben megértenek. Azon túl, hogy 43 év után is szeretjük egymást, kézfogásunk azt is elmondja, hogy összetartozunk.
Amikor a Jézussal való kapcsolatomra gondolok, megkérdezem magamtól, vajon látják-e az emberek, hogy szeretem őt, és hozzá tartozom. Beszél-e a Jézus iránti szeretetemről az, ahogyan a fájdalmat okozó emberekre és helyzetekre reagálok?
Akkor mutatjuk meg, hogy Jézushoz tartozunk, amikor a különböző helyzetekben azt sugározzuk, hogy egyek vagyunk vele. Amikor azt tesszük, amit Jézus tenne, az emberek láthatják, hogy mi hozzá tartozunk. Ha életünket Jézussal járjuk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől. (Róm 8,39)

Imádság: Drága Jézusunk, segíts a közeledben maradnunk, hogy többet adhassunk szeretetedből másoknak! Ámen.

Ma beszédemmel és cselekedeteimmel Jézus szeretetét szeretném tükrözni.


IMÁDKOZZUNK A HÁZASPÁROKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1573 Dátum: 2018. Március 09. - 06:21:30
2018. március 9. péntek

Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Zsolt 121,1-6.

NE ADD FEL!

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 121,1-2)

Mivel a férjem egy másik városban dolgozik, rám hárul a két tizenéves fiunkról és idős anyósomról való gondoskodás feladata. Néha igencsak stresszes az életem, ahogy igyekszem mindent elrendezni.
A múltkor a családomat vittem autóval a vasárnapi istentiszteletre. Legalább tíz perccel a kezdés előtt oda akartam érni, mivel az istentisztelet elején az énekkarban kellett énekelnem. Utunk felénél az autó defektet kapott. Arra már nem volt idő, hogy kicseréljem a kereket. Az egyetlen választási lehetőségem volt, hogy leparkolom az autót a helyszínen, és megpróbálom felhívni az énekkar egyik tagját, hogy nem leszünk ott időben.
Amint ott álltunk a családommal az út szélén, egy autó állt meg mellettünk. És micsoda meglepetés! A gyülekezet egyik tagja haladt arra éppen. Egyedül volt a kocsiban, mindannyian beszállhattunk mellé, és így időben odaértünk a templomba. A dicsőítő ének közben hálát adtam Istennek, hogy gondot visel ránk szükségeinkben.
Amikor a nehéz helyzetekben mindent készek lennénk feladni, Isten még munkálkodik. Ismeri szükségeinket, és biztosan válaszolni fog segélyhívó imáinkra.

Imádság: Atyánk, köszönjük végtelen szeretetedet. Az aggódás és gyengeség idején erősíts és újíts meg minket! Ámen.

Isten mindig tud meglepetést okozni.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3924
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Július 21. - 23:09:14
Válasz #1574 Dátum: 2018. Március 11. - 10:00:01

2018. március 11. vasárnap

A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

Zsolt 46.

BÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt 46,11)

Tíz hónap alatt 11 családtag, barát és egy munkatárs halt meg. A 14 éves unokatestvéremet elütötték, amikor sötétben az úttesten kelt át. A 23 éves unokahúgom, aki éppen legyőzte a leukémiát, egy ezzel össze nem függő ok miatt halt meg. A szívem fájt, ahogy a gyermeküket gyászoló szülőket próbáltam vigasztalni, mialatt én is vigaszt kerestem fájdalmaimra.
Hogyan találhatok békét a veszteség és nehézségek idején? Ez a kérdés gyakran foglalkoztatott, ahogy vigaszt kerestem az írásokban. A Zsolt 46,11 került elém újra és újra. Ahogy tovább olvastam ezt a zsoltárt, rájöttem, hogy a reménységem nem ebben a világban van, hanem Istenben és Isten ígéreteiben. Isten újra meg újra bátorít, hogy ő a menedékem, erőm és a segítségem a nehézségek idején.
Amikor Jézus búcsúzni készült tanítványaitól, azzal bíztatta őket, hogy legyenek bátrak, mert helyet készít a számukra, és az ő békéjét hagyja nekik. Az ő békéje olyan, amit a világban nem lehet megtalálni. Amikor hálaadással és könyörgéssel fordulunk Istenhez, akkor Isten olyan békét ígér nekünk, ami minden értelmet felülmúl. (Fil 4,7). Isten békessége mély és maradandó a nehézségek és a fájdalom idején is.

Imádság: Istenünk, hálát adunk, hogy menedékünk és erőnk vagy a próbák idején. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Isten az én békém forrása a nehéz időkben