Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 259907 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1635 Dátum: 2018. Május 22. - 09:52:09

2018. máj. 22. kedd

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Jn 14,1-6.

MENNYEI OTTHON

Az én Atyám házában sok hajlék van... És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (Jn 14,2-3)

Az első terhességem alatt nagyon izgatott voltam, hogy anya leszek. Órákon át dekoráltam a babaszobát, várva a kicsi érkezését. A férjemmel lefestettük a falat, kiválasztottuk a bútorokat, megvettük a szükséges dolgokat a fiunk hazaérkezéséhez. Ahogy az apró kis pólókat és zoknikat pakoltam el a fiókokba, elképzeltem, hogy fog majd kinézni, és milyen édes érzés lesz a karjaimban tartani. A szobájában lévő hintaszékben ülve körbenéztem, és mosolyogtam a szeretettel előkészített dolgokat látva. Izgalom és várakozás töltött el.
Ahogyan egy új anyuka is várja a napot, hogy hazahozza kisbabáját otthonába, Jézus is vissza fog térni, hogy elvigyen minket az Atyja házába, ahol szeretettel előkészítette a helyet számunkra. Időt szeretne tölteni velünk, és izgatott az érkezésünkkel kapcsolatban.
Buzgón és imádkozva várhatjuk a visszatérését, hogy elvigyen minket a mennyei hazába. Annak a gondolata, hogy maga a Megváltó helyet készített számomra, mosolyra indít, izgalommal és várakozással tölt el.

Imádság: Megváltó Urunk, köszönjük, hogy szeretettel helyet készítesz számunkra az atyai házban. Segíts, hogy téged kövessünk, miközben visszajöveteledet várjuk. Ámen.

Jézus helyet készít számomra is.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1636 Dátum: 2018. Május 23. - 09:50:47
2018. máj. 23. szerda

Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hátha van ötven igaz ember abban a városban? Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? Az ÚR így felelt: Ha találok Sodoma városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod-e az öt miatt az egész várost? Ő ezt felelte: Nem pusztítom el, ha találok ott negyvenötöt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte: Hátha negyven található ott? Az ÚR így felelt: Nem teszem meg a negyvenért. Ne induljon föl az én Uram, hogy beszélek - szólt Ábrahám -, de hátha csak harminc található ott? Ő így felelt: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. Ábrahám ezt mondta: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak: hátha húsz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a húszért. Ábrahám ezt mondta: Ne induljon föl az én Uram, hogy még egyszer szólok: de hátha csak tíz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a tízért. Amint az ÚR bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére.

1Móz 18,23-33.

A MEGBOCSÁTÁS EREJE

Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. (Mt 18,21-22)

Egy hónappal azután, hogy elkezdtem templomba járni, egy barátom meghívott egy gyülekezeti összejövetelre, melynek az volt a témája: "Találkozás Krisztussal". Az eseményen a mai olvasmány és ige mély hatást gyakorolt rám. A program után felhívtam a fiam édesanyját. Mióta különváltunk, nem tudtunk egy normális beszélgetést öt percnél tovább folytatni. De a gyülekezeti összejövetelen hallottak után minden megváltozott. Felhívtam, bocsánatot kértem a sajnálatos viselkedésemért, mindenért, amire csak emlékeztem. 45 percig beszéltünk. Akkor egy nagy tehertől szabadultam meg, amiről még csak nem is tudtam. Ez a megbocsátás hiánya volt.
Ma a fiam édesanyjával nagyon jó kapcsolatunk van - olyan, ami csak Krisztusban lehetséges, ha ő a legfontosabb minden dolgunkban.

Imádság: Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy megbocsátásra, szeretetre, könyörületre és nagylelkűségre tanítasz minket. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

A megbocsátás meg tudja változtatni a kapcsolatomat Istennel és másokkal.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1637 Dátum: 2018. Május 24. - 09:36:06
2018. máj. 24. csütörtök

Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.
Józsué ezt parancsolta a nép elöljáróinak: Menjetek végig a táboron, és parancsoljátok meg a népnek a következőt: Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek, és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek, az ÚR ad nektek birtokul. A rúbenieknek, a gádiaknak és Manassé törzse felének ezt mondta Józsué: Emlékezzetek arra az igére, amelyet az ÚR szolgája, Mózes parancsolt nektek: Istenetek, az ÚR nyugalmat ad nektek, és nektek adja ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és jószágaitok telepedjenek le ezen a földön, amelyet Mózes adott nektek a Jordánon túl. Ti pedig keljetek át harcra készen testvéreitek élén mind, akik vitéz harcosok vagytok, és segítsétek őket, amíg nyugalmat nem ad az ÚR testvéreiteknek éppúgy, mint nektek, és birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek, az ÚR ad nekik. Azután visszatérhettek birtokul kapott földetekre, hogy birtokoljátok azt, amit az ÚR szolgája, Mózes adott nektek a Jordánon túl, napkeletre. Azok pedig ezt válaszolták Józsuénak: Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhová, ahová csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogyan Mózesre hallgattunk, csak legyen veled is Istened, az ÚR, ahogyan Mózessel vele volt. Halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül parancsodnak, és nem hallgat szavadra, bármit is parancsolsz neki. Csak légy erős és bátor!

Józs 1,1-18.

MOST MÉG ERŐSEBB

Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1,9)

Néhány évvel ezelőtt mellrákkal diagnosztizáltak. Kemoterápiás kezelést kaptam, és számos műtéten estem át. Ebben az időszakban a munkahelyemen felszámolták a pozíciómat, és a férjem is elvesztette az állását. Emlékszem, hogy arra gondoltam, hogyan lehetséges ez? Még ez is, mikor már amúgy is olyan gyengék vagyunk? Bár ez egy nagyon nehéz időszak volt, nagy öröm is ért minket, mert a kisebbik lányunk lediplomázott, a nagyobbik lányunk pedig férjhez ment. Mindezek közepette imádkoztam, és kértem Istent, adjon még időt, hogy együtt öregedjek meg a férjemmel, és lássam a lányaimat, ahogy elérik céljaikat, és reményeim szerint még néhány unokával is megörvendeztetnek. Ahogy imádkoztam, melegség és a Szentlélek békessége járt át.
Három hónappal a diagnózis után a férjem új állást kapott, én pedig a kezelés végén egy új és még izgalmasabb pozícióba kerültem. A mai napig a kontroll az onkológusnál nem mutatott rákra utaló jelet. Lányaimnak sikerült elérni céljaikat és férjemmel egy fiúunoka áldását is élvezhetjük.
Józsuéhoz hasonlóan engem is Isten bátorított. A hitem még erősebb most, mert tudom, hogy az Úr velem van, nem számít, milyen kihívással kell szembenéznem az életben.

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük az élet ajándékát. Segíts, hogy értékeljük ezt minden nap! Ámen.

Bátor lehetek, mert Isten mindig velem van.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1638 Dátum: 2018. Május 25. - 10:26:14

2018. máj. 25. péntek

A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

Zsolt 46,1-8.

A HIRTELEN JÖTT VIHAR

Nem félünk... ha háborognak és tajtékoznak is a tenger vizei. (Zsolt 46,3-4)

A horgászbarátommal nagyon jó fogásunk volt a Livingston tóban, Texasban. Az időjárás tökéletes volt, míg egy erőteljes vihar hirtelen le nem csapott. A Kickapoo-öböl közelében voltunk, úgyhogy gyorsan elraktuk a felszerelésünket, és teljes sebességgel elindítottuk a csónakot, hogy egy biztonságos helyet keressünk. Épp időben észrevettünk egy üres, fedett hajókikötőt. A kikötő lett a menedékünk, míg a vihar tombolt.
Az eső olyan gyorsan jött és olyan erővel, hogy a tajtékzó, habzó vízsugár 60 cm-rel megemelte a vízszintet a főcsatornában. Ez az erős vízsugár biztosan elöntötte volna a csónakunkat. Később megtudtuk, hogy a közelben tornádó csapott le.
Aznapi élményem kapcsán eszembe jut, hogy az élet viharai minden előrejelzés nélkül érkeznek. Ezek a viharok megijeszthetnek a kihívásaikkal, és áthúzhatják álmainkat.
De ahogyan a kikötő menedéket nyújtott a viharban, Isten karjaiban is menedéket és védelmet találhatunk. Micsoda megnyugvás tudni, hogy Isten hallja az imáinkat, és segít életünk minden helyzetében.

Imádság: Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat, és menedéket, biztonságot, békességet adsz nekünk. Ámen.

Isten szerető karjaiban mindig menedéket találok.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET ELKAPOTT A VIHAR!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1639 Dátum: 2018. Május 26. - 09:19:23

2018. máj. 26. szombat

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát."

Mt 7,1-5.

GERENDA A SZEMEMBEN

Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? (Mt 7,3)

Éveken keresztül egy mosdókagylón osztoztunk a férjemmel a fürdőszobánkban. A csaptelep mindig össze volt fröcskölve fogkrémmel, és én meg voltam győződve, hogy azokat a foltokat a férjem okozta. Mindig idegesített, ha megláttam, és morgolódtam, hogy miért nem tud rendet tenni maga után. Bár lehet, hogy egyszerűen a trehánysága idegesített fel. Pár hónappal ezelőtt egy új házba kötöztünk, ahol két mosdókagyló van a nagyobbik fürdőszobában. Egyik nap rápillantottam a férjem csapjára, és az makulátlanul tiszta volt. Az enyém viszont telis-tele volt fogkrémfoltokkal. Micsoda felismerés volt ez és egyben mekkora szégyen!
Ez az eset eszembe juttatta a fent idézett igeverseket. Olyan könnyű magunkat tökéletesnek tartani, amíg mindenki mással szemben nagyon kritikusak vagyunk. Jézus nem így látja az embereket. Azt tanácsolja, hogy vizsgáljuk meg hibáinkat, és Isten akaratából javítsuk ki azokat.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts tudatában lennünk esendőségünknek! Segíts, hogy elnézőek legyünk magunkkal és másokkal is! Ámen.

Amikor megkísért mások megítélésének gondolata, Isten rávilágít saját hibáimra.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1640 Dátum: 2018. Május 27. - 11:42:16
2018. máj. 27. vasárnap

Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

1Pt 5,6-11.

EGY KICSIT MÉG TOVÁBB

Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. (1Pt 5,9)

Nagyon szeretek aerobik órákra járni. Sokszor az oktató bátorító szavakat kiált elölről. Mindkét kezemmel egy gumiszalagot húzok szét magam előtt, és közben ezt hallom: "Próbáljátok meg húzni a szalagot, amennyire csak bírjátok, és még egy kicsit tovább. Ha szeretnétek megerősödni, akkor az állóképességetek határáig kell elmenni, sőt még azon is túl." Rájöttem, hogy ezek a szavak a hitéletünkre is jól illenek. Ahogy felfedezem a kihívásokat, most már másképpen tekintek rájuk.
Talán Isten arra hív, hogy kimunkáljam magamban az olyan jellemvonásokat, mint a türelem, mások elfogadása és a kedvesség. Szeretteim és barátaim körében mindezeket könnyű gyakorolni és véghezvinni, de sokkal nehezebb, ha olyanokkal vagyok körülvéve, akik látszólag különböznek tőlem. Most azokat a helyzeteket figyelem az életemben, ahol nem Jézus szerint bánok az emberekkel, és ezeken szeretnék változtatni. Az edzőteremben, ahol a testemet edzettem, Isten arról is gondoskodott, hogy lelkileg is edzettebb lehessek.

Imádság: Drága Istenünk, segíts bízni benned, és támogass, hogy minden tettünk a te dicsőségedet tükrözze. Ámen.

Hol kéri Isten, hogy lépjek a szokásosnál egy kicsit tovább?


IMÁDKOZZUNK LELKI MEGERŐSÖDÉSÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1641 Dátum: 2018. Május 28. - 13:03:35

2018. máj. 28. hétfő

Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!
Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön.
De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma.
Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

Jer 17,5-8.

LELKI TARTALÉKOK

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. (Jer 17,7-8)

Ez egy olyan nap volt, amikor semmi sem sikerül. A tej kifutott, a kutya elkóborolt, én meg lekéstem egy nagyon fontos találkozót, mert az autó nem volt hajlandó elindulni. A közeli javítóműhely zárva. Ki fog most segíteni? A mentő kegyelem ebben a helyzetben az volt, hogy fel tudtam idézni azokat a múltbeli emlékeket, amikor több hasonló kellemetlen esetben Isten mindig megsegített, és a hit mindig megtartott.
Mai olvasmányunkban Jeremiás ésszerű tanácsot ad Júda népének: maradjanak Isten közelében a bővelkedés idején, és mint a folyó mellé ültetett fa, raktározzák el azokat a tápanyagokat, melyek a nehéz időkben, a szárazságban szükségesek lesznek. Ott, ahol kevés csapadék hullik, az őshonos fák gyökereiket egészen mélyre lebocsátják, odáig, ahol a víztartalék található, és így legtöbbjük túléli a nagy szárazságot is.
Olyan könnyű a bajról elfeledkezni, amikor minden jól megy az életünkben. Ha Istennel mély kapcsolatunk van a jó időszakokban, az megtartatást jelent a nehézségek idején. Isten múltban megtapasztalt tettei alapján biztosak lehetünk Isten hűségében a jövőt illetően is.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy a környezetünkben élőkkel megismertethessük szeretetedet és kegyelmedet! Ámen.

A hit tartalékaiból meríthetek ma is.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1642 Dátum: 2018. Május 29. - 09:32:46

2018. máj. 29. kedd

Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek."

Mt 5,1-12.

KEDVESSÉG KÖLCSÖNBE

Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét! (Péld 19,17)

Nemrégen nagyon megfáztam. Kapart a torkom, folyt az orrom, mindenem fájt, és levertnek éreztem magam. Nem volt gyógyszerem, így elhatároztam, hogy kimegyek egy kis friss levegőt szívni a börtön sportpályára. Séta közben egy rabtársam, akit alig ismertem, a hogylétem felől érdeklődött, majd köhögéscsillapítót és mézet ajánlott fel. Viszonzásul nem kért semmit sem. Látta, hogy mennyire rosszul érzem magam, és csak az járt a fejében, hogyan tudna segíteni. Még aznap egy másik barátomtól további gyógyszereket és forró levest is kaptam. Hamarosan testileg és lelkileg is jobban éreztem magam, köszönhetően két társam kedvességének és gondoskodásának.
Bár börtönben vagyok, mégis minden nap látom a kedvesség és a jószívűség jeleit. Csak az én börtönrészlegemben van két "szeretet-doboz", melyekben tisztálkodási szereket gyűjtenek azon börtönlakók számára, akik nem tudják megvásárolni őket. A jótékonyság igaz lelkülete az egyik legnagyszerűbb dolog, melyet megtapasztaltam és átéltem itt a börtönben: ahogy az emberek mások szükségét a sajátjuk elé helyezik. A kedvesség egyszerű megnyilvánulásától az egymás megsegítéséig mindezt gyönyörű dolog átélni a börtönben. Isten mindenkit hasonló tettekre hív.

Imádság: Drága Istenünk, taníts meg minket úgy törődni másokkal, ahogyan te gondoskodsz rólunk! Ámen.

Isten kegyelmi eszköze lehetek mások számára.


IMÁDKOZZUNK AZ ANYAGI SZÜKSÉGBEN LÉVŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1643 Dátum: 2018. Május 30. - 11:19:07

2018. máj. 30. szerda

Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait." Ő pedig ezt mondta nekik: "Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.
És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe."
Azután így szólt hozzájuk: "Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek; - és az így válaszolna belülről: Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak; nem kelhetek fel, hogy adjak neked! Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van." "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?"

Lk 11,1-13.

ÉLETFORMA

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

2002 tavaszán kerestem életem célját, és szerettem volna visszatalálni Istenhez. Körülbelül tíz nebáncsvirágot ültettem a hikori fánk köré, a virágöntözésre fordított időt pedig arra használtam, hogy imádkozzam a családomért, a közeli barátokért, hazánkért és országunk vezetőiért. Minden egyes növény egy személyt jelképezett; arról viccelődtem a lányunkkal, hogy az övé a legnagyobb és a legszebb virág.
A viráglocsolás mint egyszerű dolog, lehetőséget adott, hogy Istenhez beszéljek, és egyúttal figyeljek is rá. Számomra ezek az alkalmak nagyon várt, békességes idők voltak. Végül már az esős napokon odabent is elkezdtem imádkozni. Az imádság fokozatosan a szokásos reggeli tevékenységeim részévé vált az időjárástól függetlenül. Könnyű volt hálásnak lenni a kora tavaszi és a nyári hajnalokon, melyek sok örömöt jelentettek. De az örömömet a szürke és nyomasztó napokra is át tudtam menteni, melyekért ugyanolyan hálás voltam.
A viráglocsolós imádságaimból egész napos imaélet lett: vezetésért imádkozok vagy hálát adok azokért az időszakokért, amikor Isten vezetése keresztülsegített a nehéz helyzeteken. Az imádság visszavezetett Istenhez, és életforma lett számomra.

Imádság: Istenünk, irányítsd úgy életünket, hogy mindig találjunk időt a veled való beszélgetésre. Segíts bölcsességedre és vezetésedre figyelnünk! Ámen.

Egy egyszerű ima segítségével kapcsolatba léphetek Istennel.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1644 Dátum: 2018. Június 01. - 11:05:38
    

NE VÍGY MINKET KÍSÉRTETBE


"És ne vígy minket kísértetbe:" Máté 6,13a

 

A kísértés lényege egyetlen dolog: az elégedetlenség. Isten azt mondotta az első emberpárnak: "De a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél!" A kígyó egyetlen betűt változtatott meg: "Csak-ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról se egyetek?" Az Ördög mindig arra hívja fel a figyelmed, azt húzza alá, ami neked nincs, amit Isten megtiltott. Akkor semmi nem ér már semmit, amid van, mert az az egy kellene. Az ember elégedetlen a körülményeivel, mindig azt nézi, hogy a másiknak mije van, annak mennyire sikerül minden. Az ember elégedetlen lehet a szüleivel. Miért nem orvos vagy tanár az apám?! Túl szigorú az apám, a többi gyerek oda megy, ahova akar. Engem nem engednek. Adj hálát komolyan szüleidért, hogy olyanok, amilyenek. Majd ha egyszer nem lesznek, akkor megfordul minden. Hány ember elégedetlen házastársával! Dávidnak voltak feleségei, és mégis azt az egyet látta meg, aki a másé volt. Sokszor önmagammal is elégedetlen vagyok. Az elégedetlenség után jön a kísértés, azután a bűn. A legnagyobb segítség a kísértéssel szemben, ha hálát adsz azért, amid van. Ha ráfordítod a szemed arra, amivel Isten gazdagon megáldott. A földön semmi nincs, ami neked elég lenne, csak az Ő kegyelme, csak az Ő szeretete. Csak az atyai karok, csak a mennyei otthon. A kísértés nagy veszedelem. Hidd el az Igének, hogy az Atya szeret, a legjobbat akarja neked. Semmit nem fog tőled elvenni vagy visszatartani, ami jó neked. Imádkozz szíved mélyéből: Jézus! Aki megálltál a kísértésben, aki a Sátán fejére tapostál ha lehet, ne vígy engem kísértésbe!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1645 Dátum: 2018. Június 02. - 10:59:45
2018. június 2. szombat

Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött.

5Móz 11,18-21.

A LEGÉRTÉKESEBB ÖRÖKSÉG

Fogadjátok azért a szívetekbe és lelketekbe ezeket az igéket, kössétek azokat jelként a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. (5Móz 11,18)

Gyerekkoromban édesapám esténként összehívta a családot, és együtt olvastuk a Bibliát és a Csendes Perceket. Imádkoztunk, édesapám elmagyarázta az olvasmányt, és életre kelt az ige.
Amikor főiskolás lettem, nem tudott már olyan gyakran összegyűlni a család. Éreztem, hogy hiányzik valami, amikor kimaradt a napomból ez a rutin, amire édesapám nevelt. Ezért elhatároztam, hogy megrendelem a Csendes Perceket, amit azóta is minden nap olvasok. Az elmélkedések segítenek, hogy a napot lecsendesült lélekkel indítsam.
Pár órával azelőtt, hogy apa 2013 májusában meghalt, azt mondta, neki most itt kell hagynia minket, de ne felejtsük el, hogy Isten, a mi örökkévaló Atyánk soha nem hagy el. Apa halála óta semmi sem ugyanaz már, de az Istenbe, mint örökkévaló Atyába vetett hitet, amit apa örökségül rám hagyott, azóta is őrzöm a szívemben. Hozzá imádkozom örömben és bánatban, a hétköznapokban, átsírt éjszakákon, és Isten igéjének tanulmányozásából merítek erőt minden reggel.
Hálás vagyok Istennek édesapámért, és azért, amit rám hagyott. Ha majd nekem is lesznek gyerekeim, én is így meg fogom osztani velük Isten szeretetének ajándékát.

Imádság: Mindenható Istenünk, köszönjük a példaképeket, akiktől megtanulhatjuk, hogyan kell téged követni. Ámen.

Én milyen lelki örökséget fogok hátrahagyniNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1646 Dátum: 2018. Június 03. - 09:58:59
2018. június 3. vasárnap

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!
Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.
A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem.
Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.
URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16.

LÉGHEGYEK

Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? (Mt 6,27)

Biztos csak a szemem űz tréfát velem! Hegyek kezdtek felsejleni a horizonton, ahogy az ismeretlen országúton autóztam, melyek pontosan úgy néztek ki, mint Pennsylvaniában. Csak az járt a fejemben, hogy a dombokat megkerülve több mérföldet vissza kell mennem, vagy hosszú, kacskaringós út vár rám, tele meredek emelkedővel, és erre most végképp nem vágytam.
Az új életem Michiganben már így is elég nehéz volt, hiszen új állást, új gyülekezetet, új barátokat, új orvosokat kellett találnom. A legutolsó, amire vágytam, egy újabb megmászandó hegy volt, akár valós, akár átvitt értelemben. Aztán újra körülnéztem. Amit hegynek néztem, valójában a Michigan tóról felemelkedő pára volt. Ahogy közelebb értem, eltűnt; csak levegő volt, nem szilárd anyag. A félelmeim alakították a párát valódi fenyegetéssé.
Hányszor aggódtam az életben olyan feladatok miatt, amik végül nem bizonyultak nehéznek? Ha valódi nehézségekről volt szó, Isten szeretete talán nem bizonyult elegendőnek, hogy megbirkózzak velük? Az Úrra nézz - suttogtam magamban, és erőt találsz, ami az egyenetlent egyenessé teszi. (Ézs 40,3-5)

Imádság: Urunk, ha erőt vesz rajtunk az aggodalmaskodás, emlékeztess minket, hogy te mindig velünk vagy! Ámen.

Ma és minden nap az Úrra bízhatom a gondjaimat.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT FELEMÉSZT AZ AGGÓDÁS!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1647 Dátum: 2018. Június 05. - 13:04:17
018. június 5. kedd

A karmesternek: Dávid zsoltára. URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem.
Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.
Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.
Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak?
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.

Zsolt 139,1-10.

CSENDES ÓRA

Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5,4)

Nemrég olvastam egy cikket arról, hogy egy órával korábban kelni, lassan készülődni és egy jót reggelizni a legjobb módja a nap indításának. Ha kapkodással kezdjük a napot, sokkal stresszesebbek leszünk.
Én is azt tapasztaltam, hogyha reggel időt töltök Istennel, az egész napom jobban telik. Bár napközben lekötik a gondolataimat a családi gondok és a rám váró feladatok, a reggeli csendesség, az igeolvasás és imádság az egész napomat meghatározza. Ilyenkor az aznap ránk váró döntéseket Isten elé vihetjük, várhatunk az ő válaszára és vezetésére, könyöröghetünk azokért, akikért aggódunk, de ami a legfontosabb, hálát adhatunk és dicsőíthetjük Istent. Mindegy, a nap mely szakában, de egy Istennel töltött csendes óra felbecsülhetetlen lehet a keresztény életünk és lelki növekedésünk szempontjából.

Imádság: Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy a napot veled kezdhetjük, veled folytathatjuk, és veled is fejezhetjük be. Ámen.

Az Istennel töltött idő mindig jól töltött idő.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1648 Dátum: 2018. Június 05. - 14:56:16
    

ELFORDULTÁL


"Így szól az Úr: Ha elfordulnak, nem fordulhatnak-é vissza?" Jeremiás 8,4b

 

Úgy érzem, hogy az elfordulás a gondolatban történik meg. Az elesés már a gyakorlatban, cselekedetben történt. Amikor jön egy szeretetlen gondolat, elfordít Isten útjától, a szeretet útjától. A törvény betöltése a szeretet. Nem tudsz úgy vétkezni, hogy ne vétkeznél a szeretet törvénye ellen. Még nem estél el, de az elfordulásnak már a következménye szokott lenni az elesés. Annyi ember gondolja, hogy megengedhet magának egy kritikus, ítélkező, kemény gondolatot. Se neki, se nekem nem árt. Dehogynem árt! A gondolatban kezdődik a gyűlölet, aztán jön a második, a harmadik. Amikor az Ördög el akar fordítani Isten útjától, mondd ki határozottan, hogy nem akarok elfordulni. Állj meg a gondolatnál mert út lesz belőle rövidesen! Ha megállsz a gondolatnál, nem fogsz elesni. Olyan kérlelőn mondja az Úr: "Térjetek meg gonosz utaitokról! Hiszen miért halnátok meg, óh Izráel háza!?" (Ez 33,11b). Az Istentől elvezető útról nem egyszerre fordul el az ember 180°-ban, csak szép lassan. "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út" (Péld 14,12). Fordulj vissza, amíg lehet. Lásd meg, mennyire jutottál attól a boldog, szabad élettől, amiben talán elindultál már egyszer. Isten elküldte erre a világra az Ő Egyszülött Fiát. Ha most úgy érzed, hogy elestél, és nem tudsz fölkelni, mondd ki ezt az egyszerű nevet: Jézus! Ő azért járt itt a földön, hogy az elesetteket felemelje, és az elfordultakat visszafordítsa. Ne álltasd magad, hogy egyedül is föl tudsz kelni, hogy újra az Úr útján járj.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 3846
 • Nem: Nő
 • Utoljára itt járt:Ma - 11:16:45
Válasz #1649 Dátum: 2018. Június 06. - 08:01:00

2018. június 6. szerda

Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament Jézushoz, és ezt mondta neki: "Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak, és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk". Ő azonban ezt mondta nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Ők így válaszoltak: "Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak". Ugyanis mintegy ötezer férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: "Ültessétek le őket csoportokba ötvenenként!" Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jóllaktak mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt darabokat, tizenkét kosárral.

Lk 9,12-17.

SOKSZOROZD MEG ERŐMET!

Jézus ezt mondta nekik: Ti adjatok nekik enni! Ők így válaszoltak: Nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal... ennek az egész sokaságnak. (Lk 9,13)

Lelki vezetőként és ifjúsági lelkészként dolgozom. Miután napokon át hosszú órákat dolgoztam egy ifjúsági csendes hét előkészítésén segítségkérés nélkül, így fohászkodtam: "Istenem, ezeket a fiatalokat hozzád akarom vezetni, de teljesen kimerültem. Kérlek, kérlek! Sokszorozd meg erőfeszítéseimet, ahogy a kenyereket is megsokszoroztad!"
Ezután megtapasztaltam, hogyan sokszorozza meg Isten az erőmet. Két nappal a csendes hét előtt, amikor eljött az idő, hogy bepakoljam az autómba a szükséges felszereléseket, segítségért imádkoztam. Néhány pillanat elteltével megérkeztek a lelkigyakorlat vezetői, és kérdezték, szükségem van-e valamire. A gyakorlat előtti napon pedig Isten segített rangsorolnom, miket kell feltétlenül elvégezni, és mi az, amit nyugodtan elhagyhatok. A csendes héten önkéntesek is jelentkeztek, akik végig gondoskodtak mindarról, amihez én már fáradt voltam.
Mai igénkben azt látjuk, hogy Isten képes megragadni és megsokszorozni azt, amink van - bármennyire gyengének érezzük magunkat, bármily szegények vagy tehetségtelenek vagyunk. Ha Isten akaratát keressük, nyugodtak lehetünk, hogy ő már munkálkodik. Nekünk csak a segítségét kell kérnünk.

Imádság: Istenünk, sokszorozd meg erőfeszítésünket, ahogy a kenyeret és a halat is megsokszoroztad! Ámen.

Isten megsokszorozza erőfeszítésemet.


IMÁDKOZZUNK A LELKI SZOLGÁLATOK VEZETŐIÉRT!