Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 275683 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1710 Dátum: 2018. Augusztus 21. - 08:37:29
2018. augusztus 21. kedd

Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.

1Kor 1,4-9.

VALÓDI KINCS

Így szólt az Úr Abrámhoz látomásban: Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. (1Móz 15,1)

Egy befektetésem, amely bőséges jövedelmet biztosított volna számomra, nem sikerült. Így új munka után néztem, amely ugyan szép jövedelemmel kecsegtetett, de tele volt kihívásokkal. Ahányszor csak feszültség merült fel a munkám során, sajnáltam, és bosszankodtam a korábbi veszteséges befektetés miatt, amely megóvott volna az efféle vesződésektől.
A napokban az istentisztelet alatt imádságban öntöttem ki a szívemet: "Uram, miért nem sikerült?" Isten nem válaszolt direkt módon, de elültetett bennem egy gondolatot: "Sarah, a legnagyobb kincsed én vagyok. A legértékesebb befektetésed az, ha a feléd megnyilvánuló hűségemről és jóságomról megemlékezel." Akkor értettem meg. Igen, "könnyebb" lett volna önmagamról gondoskodnom a befektetésem segítségével, mint olyan munkával, amely sokféle kényelmetlenséget okoz számomra. De Isten minden egyes napon segít, védelmet, biztatást és bölcsességet ad - valódi segítséget, amelyet le nem tagadhatok. Leginkább arra van szükségem, hogy a mi jó és hűséges Istenünk velem legyen. Nincs annál értékesebb, mint tapasztalatból tudni, hogy Isten megbízható.

Imádság: Drága Istenünk, segíts bízni abban, hogy a te hűséged örökké tart! Ámen.

Semmi sem értékesebb Isten szereteténél és hűségénél.


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHÉZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT DOLGOZNAK!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1711 Dátum: 2018. Augusztus 22. - 09:02:32
2018. augusztus 22. szerda

Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat." Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz." Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?" Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."

Lk 10,25-37.

EGY MODERN PÉLDÁZAT

Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj! (Lk 10,37)

Egy építkezésen dolgoztam Ahmedabadban a folyóparton. Alkalmi "irodámat" az építkezésről származó fémlemezekből készítették. A közelben egy gödörben összegyűlt a víz az építkezés miatt, és iszapos sár töltötte meg.
Az egyik nap egy fiatal biciklista csúszott bele az iszapos tóba, és ott maradt mozdulatlanul. A környékbeli épületek lakói összeverődtek, és arról tanakodtak, hogy a fiatalember biztos részeg volt, így egyszerűen otthagyták a sárban fekve.
Miközben figyeltem a történést, az irodám falán lévő keresztre néztem, és hirtelen elöntött az együttérzés a fiatalember iránt. Ahogy lehajoltam hozzá, nem éreztem alkoholszagot. A férfi azért esett el, mert beteg volt. A személyi okmányaiban rátaláltam az adataira, sikerült felvenni a kapcsolatot a családjával, és felhívtam a mentőket, akik a kórházba szállították.
Később, ahogy a családommal beszélgettünk az esetről, visszaemlékeztünk, hogy egyáltalán nem áll messze mindez Jézus példázatától az irgalmas szamaritánusról. Hálás voltam az irodámban levő keresztért, és Istennek az erőért, hogy segített hittel válaszolnom Jézus parancsára: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!"

Imádság: Szerető és kegyelemes Istenünk, adj nekünk erőt és bátorságot, hogy mindig segítsünk azokon, akik szükségben vannak! Ámen.

Kinek lehetek ma a segítségéreNem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1712 Dátum: 2018. Augusztus 23. - 06:34:19
2018. augusztus 23. csütörtök

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!

Fil 4,8-9.

ELTORZULT LÁTÁS

Nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Egy fekete pikkelyszerű alak jelent meg a látóteremben. Felugrottam, ahogy tenyeremmel odakaptam, de a fekete folt csak lebegett tovább. Vizet fröcsköltem a szemembe és dörzsöltem, de az árnyék ottmaradt, és úgy tűnt, hogy tovább terjed. Késő este már olyan érzésem volt, mintha villámok cikáznának a szemem sarkában.
Féltem, hogy retinaszakadásom vagy leválásom van, ezért felvettem a kapcsolatot az orvosommal. Miután megvizsgálta a szemem, megállapította, hogy úszkáló foltok zárják el az útját a szemembe érkező fénynek, melyek árnyékot vetnek a retinára. Szerencsére a retinám nem károsodott. Azt tanácsolta, hogy a figyelmemet ne a foltokra fókuszáljam, hanem nézzek keresztül az árnyékon. Ha a foltokra összpontosítok, az idegingerületek arra irányulnak, tovább torzítva a látásomat. Az agy úgy működik, hogy azt erősíti fel, amire fókuszálunk.
Elgondolkodva, egy lelki igazságot fedeztem fel. Ha a negatív dolgokra, zúgolódásra és panaszkodásra összpontosítok, csak a rosszat látom. Ha viszont úgy döntök, hogy a figyelmemet Jézusra összpontosítom imádsággal, hálaadással és bibliaolvasással, akkor látásom kitisztul. Képes leszek arra, hogy a körülményeken túl Isten nagyságát és jóságát meglássam.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy rád és a te akaratodra figyeljünk! Ámen.

Ma Isten jóságára összpontosítok.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1713 Dátum: 2018. Augusztus 24. - 07:33:37

2018. augusztus 24. péntek

Apja, Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált:
"Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.
Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából,
ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva:
hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;
hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről,
arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk,
hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki,
szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.
Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait,
hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által,
Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;
hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára."

Lk 1,67-79.

NAPFELKELTE

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JSir 3,22-23)

Egy őszi kora reggelen kinéztem az ablakon, és láttam a szemközti házat, ahogyan a csodálatos napfelkelte hátulról megvilágította. Az ég sötét narancssárga és barackvirágszínű volt. A sűrű rózsaszín felhőket élénksárga csíkok színezték, miközben a felhők közötti résekben megjelent a kék szín is. Ez a lenyűgöző kép a hála, a hódolat és a csodálat érzését ébresztette bennem. Figyelmemet a Teremtőre és Krisztusra, a világ világosságára irányította, aki naponta ránk árasztja szeretetét.
A következő napon, egy hasonlóan csodálatos napfelkeltére ébredtem. "Milyen nagy a hűséged Istenünk!" - gondoltam. Azután a Siralmak könyvének szavai jutottak eszembe, hogy az Úr irgalma nem fogy el soha, minden reggel megújul. Elcsodálkoztam, hogy még a szenvedélyes Siralmak könyvében is a reménység szavai kerülnek elő Isten hűségének megvallására.
Ahogy a napfelkelte színei elhalványulnak, örömmel és reménységgel nézhetek minden nap elébe. Tudhatom, hogy hűséges Istenünk van, akinek kegyelme minden reggel megújul.

Imádság: Teremtő Istenünk, köszönjük mindazt, ami a Krisztusban való reménységre emlékeztet minket. Ámen.

A mai napon Isten hűségének jeleit keresem.


IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY MEGLÁSSUK ISTEN SZERETETÉT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1714 Dátum: 2018. Augusztus 25. - 08:24:49
2018. augusztus 25. szombat

Jézus felemelve a hangját ezt mondta: "Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem."

Jn 12,44-50.

VAKON KÖVETNI

A juhok követik, mert ismerik a hangját. (Jn 10,4)

Budapest számomra ismeretlen helyszínére mentem megbeszélésre. A telefonom két rövid utat is adott. Biztonsági játékosként azt választottam, amit térképről picit ismertem, de használtam a GPS hangját is. Visszafelé beütöttem az ismeretlen útvonalat, hogy újat tanuljak. Próbáltam a hangra figyelni, a telefonom az ülésen volt, térképet nem láttam. Csak egy hibát vétettem: mikor azt mondta a GPS hang, hogy fordulj jobbra, majd balra; én le is tértem a pályáról a jobb sávba, de végül mégis rossza sávba kerültem.
Csend lett, én mérges lettem magamra, és vártam, hogy az újratervezett útvonalat meghallhassam. Közben eszembe jutott az eltévedt bárányka, akit sose értettem, miért is hagyta ott a pásztort? Ott, a kocsimba zárva szembesültem vele: egy pillanatnyi rossz döntés, és én is bolyongok, mint a bárányka, és nem látom a jó utat. A GPS az egészet látja, nekem nincs lehetőségem menet közben térképet tanulmányozni, hogy figyelmetlenségemet korrigáljam. A jó pásztor magasabbról több mindent lát, mint bárányai. Sokszor más döntéseimben is a saját fejem után megyek, későn látva tévedésemet. Jó volna csak az igei útmutatást figyelnem, csak Isten hangját követni, hiszen ő mindig a jó úton akar vezetni a mennyei cél felé.

Imádság: Atyánk köszönjük, hogy olvashatjuk, hallhatjuk szent szavadat, és utat készítettél nekünk Fiad által. Ámen.

Tudom-e vakon követni Isten igéjét?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1715 Dátum: 2018. Augusztus 26. - 11:26:13
2018. augusztus 26. vasárnap

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Ki a nagyobb a mennyek országában?" Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be."

Mt 18,1-5.

GYERMEKI SZEMMEL

Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. (Mt 18,3)

Fiammal, Andréval éppen az orvosi rendelőben várakoztunk, amikor egy idős nő és a fia belépett, és leült mellénk. A fiú szellemileg sérült volt, és ötven év körülinek tűnt. Amikor a nő felállt, és mindössze néhány pillanatra magára hagyta a fiát, az elkezdett önkéntelenül mozogni és hangokat kiadni. André csak nézte a férfit, és kérdezte tőlem, hogy mi történik. A gyors válasz ebben a pillanatban nem elégítette volna ki a fiam kíváncsiságát, így tehát diszkréten azt mondtam, hogy majd később válaszolok. Abban a pillanatban a férfi üdvözlésképpen kezet nyújtott Andrénak, és így szólt: "Szia". André megfogta a kezét, üdvözölte, majd felém fordult és ezt mondta: "Mama, tudom, mi ez". "Tényleg?" - kérdeztem habozva. "Ó, igen. Csak a beszéddel van egy kis gondja, ez minden".
Jézus ma idézett szavai aznap nagyon valóságosak lettek számomra azáltal, amit a fiam tett. Meglepődtem, hogy ebben a rövid beszélgetésben André nem ítélkezett, és nem foglalkozott azokkal a dolgokkal, amelyekkel a felnőttek. A fogyatékossága helyett André az embert látta ebben a férfiban. Hiszem, hogy Jézus ugyanerre hív bennünket is.

Imádság: Reménység Istene, add nekünk a megértés ajándékát, hogy gyermeki szemmel lássunk, és megtanuljuk felismerni az embert teremtményedben! Ámen.

Sokat tanulhatok a gyermekektől Isten országáról.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1716 Dátum: 2018. Augusztus 31. - 11:02:27
2018. augusztus 31. péntek

Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett; amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: "Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok." És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: "Ki érintette meg a ruhámat?" Tanítványai így feleltek: "Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: ki érintett meg engem?" Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: "Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges."

Mk 5,25-34.

A TÖMEGBEN

Jézus észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: Ki érintette meg a ruhámat? (Mk 5,30)

Egy New York-i vakáció alatt bementem a St. Patrick székesegyházba, gondolván, ez egy csendes hely, ahol imádkozhatok a vásárlással és múzeumlátogatással teli nap közepén. A templom azonban sokkal inkább egy kiállító csarnoknak tűnt, mint istentiszteleti helynek. Emberek jártak körbe, közben fényképezőgépükkel kattintgattak. Egyesek társaiknak a szobrokat és a festett üvegablakokat mutogatták. A boltívek alatt kis csoportok álltak, megvitatva a különböző műtárgyakat.
Ahogy becsusszantam egy padba, azon gondolkodtam, vajon megtalálhatom-e itt Istent ennyi zaj és mozgás közepette? Aztán eszembe jutott az asszony, aki a sokaság között átverekedte magát, hogy megérinthesse Jézus ruhájának szegélyét. Márk elmondja, hogy az emberek minden oldalról lökdösték Jézust. De, amikor gyógyító erő áramlott ki belőle, azt kérdezte: "Ki érintette a ruhámat?". Az asszony leborult előtte, és Jézus úgy fogadta, mint egy dicséretre érdemes személyt.
A történet segített megértenem, hogy a zaj és a zavaró körülmények nem akadályozhatják meg istentiszteletemet. Jézus tudja, hogy ott vagyok, és meghallja imádságomat még a beszédes látogatók között is.

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy a zsúfolt és csendes helyeken is. Segíts emlékeznünk, hogy semmi sem választhat el minket tőled! Ámen.

Semmi sem akadályozhat meg, hogy Istennel időt töltsek.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1717 Dátum: 2018. Szeptember 02. - 12:31:22
2018. szeptember 2. vasárnap

Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget.
Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben levőknek: Jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük.
Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez.

Ézs 49,8-10.

AZ ÉLET VIHARAI

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8)

Helyettes vezető vagyok egy nyári táborban Visconsinban, ahol a lányom, Emily vitorlázókat oktatott néhány évig. Egy nap lementem a tóhoz, hogy megnézzem, ahogy együtt vitorlázik a táborozókkal. Amikor megérkeztem, Emily hajója mintegy két mérföldre volt az öböltől, ahol én ültem. Figyeltem, amint Emily a széllel szembefordítva a hajót vitorlázott a tó egyik szélétől a másikig, míg befutott oda, ahol ültem.
Elnézve Emily aznapi vitorlázását, felismertem, hogy az élet hasonló lehet egy hajó irányításához. Életünk viharait, melyek szembejönnek velünk, nem tudjuk irányítani, de a nehéz helyzetekre adott válaszainkat igen, ahogy a vitorlázók szélbe állítják a vitorláikat és a kormányrudat, hogy elérjék céljukat. Nekünk, hívőknek, van egy navigátorunk, a Szentlélek, aki mindig jelen van, hogy vezessen és irányítson.
Emily aznapi útja csak egy rövid szakasz volt. Amikor viszont a vitorlázók nagyobb vízfelületen hajóznak, navigációs térképet használnak, amely mutatja az utat, hogy merre kell menniük, és mire kell ügyelniük. A mi navigációs térképünk a Biblia. Ahogy a Szentírásnak köszönhetően egyre növekszünk bölcsességben, egyre jobb hajósok leszünk, akik képesek irányban tartani a "hajót", bármerről is fújjon a szél.

Imádság: Atyánk, köszönjük Szentlelkedet, iránymutatónkat, aki segít tartani életünk jó irányát. Ámen.

A Szentlélek segít életünk irányításában.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1718 Dátum: 2018. Szeptember 04. - 10:14:46

2018. szeptember 4. kedd

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

1Jn 4,7-12.

KÖRÜLÖLELŐ SZERETET

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. (Zsolt 100,3)

A legmegkapóbb juhakol, amit életemben láttam, egy füves puszta mélyedésében húzódott meg. A hatalmas kör alakú építmény, mely a környék szikladarabjaiból készült, védelmet nyújtott a hideg téli szelek és a hó ellen. Jó hely a bárányoknak, hogy összebújjanak meleget keresve, és ahol a pásztor megtalálhatja és etetheti őket.
"Miért nem négyszögletesre építették?" - kérdezte fiatal barátom. Néhány pillanatig elgondolkodtam a válaszon: "Sokkal jobban ellenáll az akol így a szélnek" - feleltem. Kicsit jobban átgondolva még több meglátásom támadt ezzel kapcsolatban. Egy négyszögletes akolban néhány bárány a sarkokba szorulna, és a sarkok hidegek lehetnek. A juhistálló célja pedig, hogy meleg és biztonságosan körülölelő legyen.
Szerető Istenünk jelenléte is ilyen. Ilyen az Isten népének közössége is a gyülekezetben. Nincsenek sarkok! Isten szeretetében mindenki biztonságban van, készen arra, hogy engedelmesen új legelőkre induljon Isten hívó szavára. A szögletes megoldás az élet sok területén ésszerű lehet, de Isten körülölelő szeretete mindennél jobb.

Imádság: Drága Úr Jézus, emlékeztess, hogy gyülekezeti közösségünkben óvakodjunk a "hideg sarkoktól". Ámen.

Mindig felmelegszem Isten körülölelő szeretetében.


IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETI OTTHONT KERESŐKÉRT!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1719 Dátum: 2018. Szeptember 05. - 09:25:03
2018. szeptember 5. szerda

Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: "Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni." Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusznak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.

ApCsel 28,1-10.

NEM MINDENNAPI KEDVESSÉG

A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk (ApCsel 28,2)

A mai igeszakaszban arról olvasunk, hogy Pál apostol a viharos tengeren hajózott egy nagy csapattal, amely félelmében immár elveszítette a reményét, hogy eljut Rómába. Amikor elvergődtek egy szigetre, a helybelieknek igazán nem volt okuk arra, hogy bízzanak bennük, mégis szokatlanul kedvesek voltak. Tüzet raktak, és tárt karokkal fogadták az átfázott és éhes látogatókat. Pál ekkor hasonlóképp viszonozta a törődést, és a Szentlélek erejével meggyógyított minden betegségben szenvedő férfit, nőt, és gyermeket.
Mennyire más lett volna a dolog kimenetele, ha a szigetlakók félelmükben elfordulnak Pál hajójának utasaitól és legénységétől! A szívélyesség folytatódott, amikor a lakosok viszonzásul ellátták őket mindennel az út biztonságos folytatásához.
Hányszor engedjük, hogy szívünkben önzés, félelem és bizalmatlanság uralkodjon, amelyek meggátolják, hogy kedvesek legyünk! Mi lenne, ha ehelyett hívő emberként szívélyesek lennénk, ami meglepné az érintetteket, és elgondolkoznának, honnan is jön ez a vendégszeretet. Az ilyen szokatlan kedvesség Krisztus szeretetét mutatná fel.

Imádság: Istenünk, adj hitet, hogy merjünk jóságosak lenni, és ezzel dicsősséget szerezni neked. Ámen.

Ma jóindulattal fordulok a szükségben lévők felé!Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1720 Dátum: 2018. Szeptember 07. - 12:43:23
2018. szeptember 7. péntek

Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét. Ezt mondta Dániel:
Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom.
Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak.
Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.
Magasztallak és dicsőítlek én téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát.

Dán 2,19-23.

ISTEN IGÉJÉNEK VILÁGOSSÁGA

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

A bibliatanulmányozó csoportunk Dániel könyvével kezdett foglalkozni. A vezetőnk javasolta, hogy minden héten tanuljunk meg kívülről egy szakaszt a fenti olvasmányból. Morgolódtam magamban; a memorizálás a fiataloknak való, az én agyam már nem így működik. Naponta olvastam a Szentírást, még most is emlékszem néhány, évtizedekkel ezelőtt megtanult igeversre. De újakat tanulni - nem voltam túl optimista.
Mégis nekifogtam. "Ha nem tudom memorizálni, a felette való elcsendesedés is hasznomra válik." Következő csendességeim elején a heti szakaszt többször elolvastam.
Kezdtem felfedezni a párhuzamot a mindennapi életem és az ige között. Elgondolkoztam a 21. versen a pompás őszi lombokat látva: "Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat". A következő versrészlet megvigasztalt a legutóbbi közel-keleti konfliktusra gondolva: "Királyokat taszít el, és királyokat támaszt". Amikor bölcsességet kértem egy döntésben, bátorított a következő ige: "Bölcsességet és erőt adtál nekem". Meglepetésemre, öt hét múltán, kívülről megtanultam az igeverseket.
Mindez néhány hónappal ezelőtt történt, és még mindig ezzel az igeszakasszal kezdem csendességemet. Nem csak Istenre figyelni segít, de emlékeztet, hogy az ige az életünkhöz szól.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük szavadat, amely naponként megvilágítja az utunkat. Ámen.

A Biblia megmutatja, hogyan látja Isten az életünket.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1721 Dátum: 2018. Szeptember 09. - 04:59:19
2018. szeptember 9. vasárnap

Azután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy hálaadó énekkart és menetet. Az egyik jobbfelé indult a várfalon a Szemét-kapu felé. Utána Hósajá ment és Júda vezető embereinek a fele, továbbá Azarjá, Ezrá és Mesullám, Júda és Benjámin, Semajá és Jirmejá. A papsághoz tartozók közül pedig harsonákkal vonult Zekarjá, aki Jónátán fia, aki Semajá fia, aki Mattanjá fia, aki Míkájá fia, aki Zakkúr fia, aki Ászáf fia volt, azután a hozzátartozói: Semajá, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Máaj, Netanél, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének a hangszereivel. Élükön haladt Ezsdrás írástudó. A Forrás-kapunál egyenesen fölvonultak Dávid városának a lépcsőin, a fal följáróján Dávid palotája mellett keletre, a Vízi-kapuig. A másik hálaadó énekkar pedig bal felé haladt, én mentem utánuk, azután a nép fele a falon, a Kemencék tornya mellett a széles falig. Azután az Efraim-kapu, az Ó-kapu, a Hal-kapu, a Hananél-torony és a Méá-torony mellett egészen a Juh-kapuig mentek, és megálltak a Börtön-kapunál. Majd fölállt a két hálaadó énekkar az Isten házában, és velem együtt az elöljárók fele meg a papok: Eljákim, Maaszéjá és Minjámin, Míkájá, Eljóénaj, Zekarjá és Hananjá a harsonákkal, továbbá Maaszéjá, Semajá és Eleázár, Uzzi, Jehóhánán és Malkijjá, Élám és Ezer. Azután énekelni kezdtek az énekesek, Jizrahjá volt a karnagyuk. Azon a napon nagy véresáldozatokat mutattak be, és örültek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben.

Neh 12,31-43.

HÁLAADÓ KÓRUS

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! (Zsolt 118,1)

Családunk a munkanélküliség és az állás utáni vadászat érzelmi megpróbáltatásai között őrlődött. Aznap reggel, amikor a fenti szakaszt olvastam Nehémiás könyvéből, különösen elcsüggedtek voltunk. Férjemmel úgy kezdtük a napot, mint mindig; imádkozva sétáltunk egyet a környéken. Aznap reggel azonban valami mást tettünk.
A szükségleteinkért való imádkozás helyett elhatároztuk, hogy csatlakozunk a "hálaadó kórushoz", hasonlóan, ahogy Nehémiás felállította hálaadó kórusait. Nem voltak kéréseink, fohászaink, csak túlcsorduló hálaadás. Mint egy pingpongmeccsen a labdát, dobáltuk egymásnak a hálaadás témáit.
"Köszönjük, Urunk, az új reggelt, az új kegyelmet". "Köszönjük a családunkat". "Hálát adunk a biztonságos környékünkért". "Köszönjük, hogy betöltöd szükségleteinket". "Köszönjük, hogy reményt adsz".
És egyre csak így folytatódott. Majd egy órán át sétáltunk, és nem fogytunk ki az áldásokból, melyekért hálásak voltunk. A csüggesztőnek induló nap örömtelivé változott, egyszerűen csak azért, mert engedelmeskedtünk Isten parancsának, hogy hálát adjunk minden helyzetben.

Imádság: Urunk, minden áldás forrása, hálát adunk azért, hogy megtöltöd életünket jó dolgokkal, még a nehézségek idején is. Segíts mindig hálásnak lennünk! Ámen.

A hálaadás az öröm útját egyengeti.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1722 Dátum: 2018. Szeptember 10. - 09:19:25
2018. szeptember 10. hétfő

Felelt Jób, és ezt mondta az ÚRnak:
Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál.
Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám.
Hallgass meg, hadd beszéljek! Én kérdezlek, te pedig oktass engem!
Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.

Jób 42,1-5.

MIÉRT?

Hallgass meg, hadd beszéljek! - kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! - felelted erre. (Jób 42,4)

Egy különösen megterhelő, nehéz időszakban, a hajnali órákban minden ok nélkül felriadtam. Egyre inkább zavart ez, mert gondolataim csak azon dolgok körül forogtak, melyek a stresszes helyzetet előidézték. Az eredmény az lett, hogy a testem nem kapta meg a szükséges pihenést. Egyik reggel, amikor újra éberen azon tűnődtem, miért történik ez megint, arra kértem ismét Istent, segítsen visszaaludnom. Ez alkalommal azonban hangsúlyosan kérdeztem: "Miért?" Inkább követelés volt ez, mint kérdés. Az éjszaka csendjében mintha Isten válaszolt volna, és ezt kérdezte: "Ki hallgat meg téged? Kicsoda segít neked? Ki gyógyít meg?" Gyorsan emlékeztetett arra, hogy Isten mindig meghallgat, Isten mindig megsegít, Isten mindig meggyógyít a megfelelő módon és időben.
Milyen gyakran kérdezzük Istentől, miért nem válaszol imádságainkra! Azt hiszem, mindannyian azonosultunk már Jóbbal egy bizonyos ponton. Ha meglátjuk, hogy szenvedésünk Isten mélyebb megértéséhez vezethet, ki tudunk tartani mellette minden küzdelmünk közepette, ahogy Jób is tette.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy Jóbhoz hasonlóan megmaradjon a benned való bizalmunk. Ámen.

Hogyan tartom meg Istenbe vetett hitemet a nehéz időkben?Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1723 Dátum: 2018. Szeptember 11. - 15:59:54
2018. szeptember 11. kedd

Jézus mondja: "Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap; aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát."

Mt 10,40-42.

TÚLCSORDULÓ SZERETET

Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. (Mt 10,40)

A tini kávéház-szolgálat koordinátoraként minden csütörtökön rendkívüli fiatalokkal lehetek együtt. Tele vannak élettel. Túlcsordulnak a szenvedélytől, és önfeledten nevetnek, ami a felnőttek között ritka. De hétről-hétre a gőzölgő csésze cappuccino mellett elmesélik, hogy milyen szerencsétlenségek nyomják a szívüket: családon belüli erőszak, betegség, hajléktalanság, egy szeretett személy halála, depresszió. Ilyenkor mindig az én szívem is egy kicsit összetörik. Mit lehet tenni ennyi szenvedés láttán?
Bármennyire is szeretném bekötözni összetört szívüket, képtelen vagyok rá. Jézus az egyetlen, akinek van hatalma ezt megtenni. Sebzettségem ellenére Isten képes használni engem is. Lelkével ott van, amikor egy csésze friss teát vagy kávét töltök a fiataloknak, vagy bátorító szavakat mondok nekik, és Isten jelenlétének megtapasztalását ajánlom fel számukra. Arra nem vagyunk ugyan képesek, hogy a világ összes problémáját megoldjuk. Mégis, azáltal, hogy jelen vagyunk, és hajlandóak vagyunk meghallgatni másokat, Isten szeretetét át tudjuk adni a környezetünkben lévőknek.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy megoszthassuk túláradó szeretetedet mindazokkal, akikkel ma találkozunk. Ámen.

Isten szeretete képes kiáradni sebzett lelkemből is.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4029
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 10:55:04
Válasz #1724 Dátum: 2018. Szeptember 12. - 07:46:04
2018. szeptember 12. szerda

A karmesternek: Fúvós hangszerre. Dávid zsoltára.
Figyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat!
Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom!
Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak.
Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz.
Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt.
Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas és álnok embert utálja az ÚR.

Zsolt 5,1-7.

AZ IMÁDSÁG EREJE

Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom! (Zsolt 5,2-3)

A férjem mindig figyelmeztetett bennünket, hogy foglalkozásából adódóan bármikor áthelyezhetik egyik helyről a másikra. Mégis, amikor úgy tűnt, valóban áthelyezik, mindketten meglepődtünk és elkeseredtünk. Rettegtünk attól, hogy mindent elölről kell kezdenünk; hozzá kell szoknunk egy új környezethez. Rettegtünk, hogy megváltozik a munkája, és hogy a gyerekeinknek is alkalmazkodniuk kell egy új helyzethez.
Nagyon nehéz napok vártak ránk, ezért úgy döntöttem, Isten útmutatását keresem, és egy imanapot szántam rá. Gyakran könnyek között kértem az Urat, hogy biztosítson számunkra egy jó helyet, de tudtam, hogy kaphatok vágyaimmal ellentétes választ is. Pár nappal később legnagyobb meglepetésemre megtudtam, hogy férjem munkahelye új stratégiát alakított ki, miszerint minden dolgozó megválaszthatja, hol szeretne dolgozni a jövőben.
Mindannyiunk életében lesznek nagy változások, melyekkel szembe kell néznünk. Ebben az esetben Isten válasza gyorsabban érkezett, mint vártuk. Tudom, hogy az Úr meghallgatta imádságomat, és mindenütt velünk lesz. Mára már megbékéltem a változásokkal, melyeket a jövő tartogat.

Imádság: Istenünk, adj nekünk hitet és erőt, hogy a változásokat lelki növekedésünk lehetőségeként lássuk! Ámen.

Mit szeretne Isten, hogyan tekintsek a változásokra?