Szerző Téma: Mindennapi kenyerünk  (Megtekintve 230242 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1740 Dátum: 2018. Szeptember 29. - 10:33:22 »
2018. szeptember 29. szombat

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.
Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.
Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.
Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.

Préd 3,1-11.

EGYSZERRE CSAK EGY NAP

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. (Préd 3,1)

Amikor először meghallottam a diagnózist, hogy rákos vagyok, a gyomrom görcsbe rándult a félelemtől. Milyen műtétek várnak majd rám? Mikor kezdik a sugárkezelést? Ha lesz, akkor mennyi kemoterápiát kapok? A bizonytalan lehetőségek között kutakodtam, és ez sok órát vett el az életemből a számos ismeretlen tényező miatt. Egyik reggel teljesen magamba roskadva így kiáltottam Istenhez: "Nem tudom mindezt végigcsinálni!"
A fenti igeszakaszt elolvasva rájöttem, hogy nem kell mindent egyszerre megtennem. A mindig jelenlévő tanácsadónk, a Szentlélek, megérintett, és meghallottam a hangját: "Egyszerre csak egy feladatot kell végrehajtanod." Ezután szívem megkönnyebbült, és mosolyra derült az arcom.
Az orvosokkal megbeszélve tervet készítettünk napi bontásban a vizsgálatokról és a műtétekről. Hétről hétre mindig kipipáltam az időpontokat és kezeléseket a listámon. Végül egy pár hónap múlva lassan kezdtem felépülni.
Életemnek ezen szakasza nagy kihívást jelentett számomra, mégis úgy éreztem, hogy Isten minden egyes pillanatban velem van. Nem tudom, hogy a jövő milyen örömöket vagy nehézségeket tartogat, de békesség van a szívemben. Bízom benne, hogy Felséges Urunk mindennek elrendelte az idejét.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts benned megpihennünk, tudva, hogy te mindig velünk vagy. Ámen.

Bízhatom Istenben: ő lépésenként átsegít a kihívásokon.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1741 Dátum: 2018. Szeptember 30. - 10:06:56 »

2018. szeptember 30. vasárnap

Jézus mondja Nikodémusnak: "Aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."

Jn 3,15-21.

RÉGI HOLMI

...aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van... (Jn 3,18)

Templomba járás, és Isten megismerése nélkül nőttem fel. Szüleim korán elváltak, apám ritkán volt velünk, 14 éves voltam, mikor meghalt. Évek múlva, harmadik gyermekemet vártam, amikor a sok régi holmi között megtaláltam apukám Bibliáját. Nézegettem az aláhúzásokat, hátha utólag jobban megismerhetem. A Jn 3,16 is alá volt húzva. A többi részbe is beleolvastam, megtudtam, ha nem hiszek Isten nevében, ítélet alatt vagyok, mert rosszat tettem. Miért is hittem volna? Régebben kértem tőle valamit, de nem tette.
Az ítélet szóra sokat gondoltam. Pontosan nem emlékeztem a szövegre, csak néhány dologra. Elkezdtem újragondolni, "átírni" a tartalmát. Arra jutottam, ítélet alatt vagyok, meg fogok halni szüléskor, vagy a fiamat veszítem el. Ezek a gondolatok hónapokig tartó gyötrődést hoztak az életembe. Éjszakánként megálmodtam valamelyikünk halálát. Majd hosszú szenvedés után mégis egészséges gyermekem született.
A kórházból hazaérve elővettem a Bibliát, és újra elolvastam a Jn 3,16-ot: "Mert úgy szerette Isten a világot..." Mintha mást olvastam volna! Nem is értettem, hogyan tudtam ezt úgy félremagyarázni saját magamnak! Hónapokig rettegtem valamitől, amiről itt szó sem volt. Mostanában újra-és újra előveszek egy igét, amit nem értek, és imában Isten elé viszem.

Imádság: Mennyei Atyám, segítsd a napi bibliatanulmányozásomat, hogy helyesen értelmezhessem igédet. Ámen.

Mit tanít nekem ma Isten?

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1742 Dátum: 2018. Október 01. - 11:03:12 »
2018. október 1. hétfő

Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma?# Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.# Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.# Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.# Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.# Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.# Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.# Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!# A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.# Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.

Ézs 53,1-10.

GYÓGYÍTÓ IGE

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. (Ézs 53,4)

Tizenkét évvel ezelőtt krónikus maláriát diagnosztizáltak nálam. Hetente kellett kezelésre járnom a kórházba, és nagyon el voltam keseredve. Nem sokkal ezután egy kollégám elhívott egy gyülekezeti istentiszteletre. Először kicsit féltem tőle, de a férjem meggyőzött, hogy menjek el. Az énekek, amiket az igehirdetés előtt énekeltek, mélyen megérintették a szívemet. Azután a lelkész az Ézs 53 alapján arról prédikált, hogyan gyógyítja meg az Úr minden betegségünket. Attól a pillanattól kezdve megváltozott az életem, és teljesen átadtam magam Istennek.
Megtanultam új módon imádkozni. Azóta a gondjaimat Isten elé viszem, és a kétségbeesés eltűnt. Sokszor kaptam választ az imáimra. Isten megőrizte a szívemet és a gondolataimat Jézus Krisztusban. A gyógyszerek segítettek, és felépültem a betegségemből. De ami igazán kivezetett engem a sötétségből, az az Isten világos beszéde volt.

Imádság: Köszönjük, Urunk, a te gyógyulást és világosságot adó szavadat. Ámen.

A Szentírás reménységet ad a nehéz időkben.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1743 Dátum: 2018. Október 02. - 08:52:20 »

2018. október 2. kedd

Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt!#
Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt,#
mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig.#
Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön!

Zsolt 57,9-12.

HŰSÉG

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JSir 3,22-23)

Minden reggel figyelem, ahogy világosodik. Amikor megpillantom a nap ragyogó sugarait a legelő felett, tudom, hogy ideje kinyitni az istállót. A fákról a pávák sikítozva riasztják az istállóba zárt szárnyasokat, hogy jövök.
A libák türelmetlenül gágognak, hogy engedjem ki őket. Nem tudják, hogy csak őket védem éjjeli ragadozóinktól, a prérifarkastól és hiúztól. Nem értik, hogy minden, amit az istálló körül teszek, értük van. Én ennek ellenére kitartóan csinálom a dolgom.
Amint kinyitom az ajtót, a szárnyasok kitörnek. Egymáson átgázolva igyekeznek, hogy ők érjenek először az itatóhoz. A fejüket élvezettel mélyen és vadul a víz alá dugják, és ujjonganak az örömtől. Nagyon jó érzés gondoskodni róluk.
Isten is kitartóan gondoskodik rólunk. Ő óv minket akkor is, ha nem értjük meg vagy nem bízunk benne. Ő soha nem fárad bele, soha nem alszik el, és soha nem lesz beteg. Isten örömét leli bennünk. Isten hűséges.

Imádság: Magasztalunk téged, hűséges Istenünk. Add, hogy mi is mindig hűségesek legyünk hozzád! Ámen.

Isten örömmel gondoskodik rólam.


IMÁDKOZZUNK A HŰSÉGES EMBEREKÉRT!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1744 Dátum: 2018. Október 03. - 10:35:17 »
2018. október 3. szerda

A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó; hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek.

1Tim 4,7-10.

HIT EDZÉS

A test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos. (1Tim 4,8)

A főiskolai testnevelés órán tanultuk, hogy három féle súlyzós edzés létezik, három különböző cél elérésére. A kis súly nagy ismétlésszámmal izom-állóképesség fejlesztő, a közepes súly kevesebb ismétléssel izomtömeg -, míg a nagy súly kevés ismétléssel izomsűrűség növelő. Megértettem, hogy az emberek teljesen különbözőképpen lehetnek erősek. Például egy nyurga, de erős lábú maratoni futó ugyanolyan keményen edz, mint a nagyobb és izmosabb testépítő, pedig első pillantásra teljesen különbözőnek látszanak.
A kurzus óta én is belevetettem magam a testedzésbe, de az eredmény meglepett. Nem nőttem, és nem fogytam, mégis kezdtem egyre jobban érezni magam a testemben. Felfedeztem, hogy a napi lelki gyakorlatokon keresztül egyre közelebb kerültem Istenhez, és egyre jobban érzem az ő jelenlétét.
Mi, akik Krisztus testének tagjai vagyunk, az ismeret keresésével és a próbák megtapasztalásával mindannyian edzésben vagyunk. Néhányunknak tudásbeli erősségeink vannak, míg másoknak rendíthetetlen hitet adott az Istennel való személyes találkozás. Bár vannak, akik súlyt emelnek, mások maratonit futnak, mindannyian az egy igaz Istentől kapjuk az erőt.

Imádság: Urunk, köszönjük az egyedi lelki erősségeinket. Add, hogy másokat is szeretni tudjunk adottságaikért! Ámen.

A fizikai egészség akkor nyer örök értéket, ha a lelki egészséget segíti elő.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1745 Dátum: 2018. Október 04. - 09:09:11 »

2018. október 4. csütörtök

Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé.
Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ézs 40,27-31.

KIAPADHATATLAN ISTENI KÉSZLET

Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. (Ézs 40,28)

Az ország azon részén élek, melyre gyakran csapnak le az észak-keleti viharok. Amikor megjósolják egy ilyen vihar közeledtét, az emberek bespájzolnak a legszükségesebb dolgokból, kenyérből, vízből vagy üzemanyagból. Sokszor olyan sokat vásárolnak, hogy a boltban üresek a polcok, a benzinkúton pedig tábla jelzi, hogy elfogyott az üzemanyag.
Amikor az egyik ilyen viharban ezen gondolkodtam, eszembe jutott, hogy Isten készletei soha nem fogynak ki. Isten szeretete örökkévaló, az ő irgalma és ereje nem apad ki.
Néha alábecsültem Isten erőforrásait. Fiatalabb koromban például nem mertem imádkozni, ha nem tudtam elképzelni, hogy van válasz az imámra. Most már kezdem érteni, hogy nem kell azon töprengenem, hogy az imám mennyire látszik megválaszolhatónak. Nekem csak bíznom kell abban, akinek a szeretete, irgalma, ereje bőséges, és mindig elérhető számomra.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy te hűségesen szeretsz minket. Segíts, hogy az irgalom és megbocsátás ajándékát megosszuk másokkal! Ámen.

Isten szeretete, megbocsátása, irgalma bőséges és ingyen van.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1746 Dátum: 2018. Október 07. - 10:32:19 »
2018. október 7. vasárnap

Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izráel összes vezető emberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvari emberekkel, a testőrökkel és az összes kiváló vitézekkel együtt. Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az ÚR szövetségládájának, Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést. De az Isten így szólt hozzám: Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. Mégis engem választott ki Izráel Istene, az ÚR atyám egész háza népéből, hogy Izráel királya legyek mindvégig. Mert Júdát választotta ki a fejedelemségre, Júda házában pedig az én atyám háza népét, apámnak a fiai között pedig bennem telt öröme, hogy egész Izráel királyává tegyen. Valamennyi fiam közül, pedig az ÚR sok fiút adott nekem, Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az ÚR királyságának a trónjára Izráelben. És ezt mondta nekem: Fiad, Salamon építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atyja leszek. Örökre megszilárdítom királyságát, ha állhatatosan teljesíti parancsolataimat és végzéseimet, ahogyan eddig tette. Most azért egész Izráelnek, az ÚR gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom: Tartsátok meg, sőt keressétek Isteneteknek, az ÚRnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre. Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az ÚR választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős és készítsd el!

1Krón 28,1-10.

MEGTESSZÜK!

Szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel! (1Krón 28,9)

A templomunkban a heti imaórán a csoport egyik férfitagja gyakran ezekkel a szavakkal fejezi be imáját: "Kérünk, mondd meg, mit kell tennünk, és megtesszük." Ez felidézi számomra azt, amikor Dávid elmondta fiának, Salamonnak, hogy az Úr őt választotta ki a templom megépítésére. A felelősség mellé Salamon figyelmeztetést is kapott Dávidtól: Légy hát erős, és végezd el a munkát!
Dávid ezt mondta fiának: "Ismerd meg atyád Istenét". Azt is mondta, fontolja meg alaposan, mit jelent az, hogy "téged választott ki az Úr". Mivel az Úr a szívet keresi, és minden okot ismer, Salamon tisztában volt azzal, hogy óriási felelősség terheli.
Nekünk is vannak kötelezettségeink, melyeket Isten adott. Ha azt akarjuk kérni Istentől, hogy vezesse életünket; legyünk készen "teljes szívvel és készséges lélekkel" megtenni mindazt, amire ő elhív. A barátom gondolata helytálló: először találjuk meg, Isten mit akar tőlünk, és aztán tegyük meg azt.

Imádság: Drága Atyánk, adj nekünk teljes odaszánást és készséges értelmet, hogy adott helyen, időben és megfelelő módon szolgálhassunk, amint hívsz minket! Ámen.

Amikor Isten hív, teljes szívvel fogom követni.


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ISTEN HÍVÁSÁRA FIGYEL

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1747 Dátum: 2018. Október 08. - 11:27:14 »
2018. október 8. hétfő

Már azt gondoltam: Nem lehet reménykednem és bizakodnom az ÚRban!
Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre!
Mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem.
De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek:
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!
Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.
Jó csendben várni az ÚR szabadítására.

JSir 3,18-26.

ISTEN SZERET ENGEM

Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. (Zof 3,17)

Kislány korunkban a barátnőimmel gyakran szedtünk vadvirágokat az udvaron, és kezdtük tépkedni a szirmaikat, egyiket a másik után. Minden egyes sziromlevélnél váltakozva mondtuk: "Szeret. Nem szeret". Ez határozta meg, hogy legutóbbi "udvarlónk" szeret-e minket vagy sem. Persze mindig reméltük, hogy az utolsó szirom igenlő válasz lesz.
Nemrégiben egészségügyi problémáim voltak, és érzelmileg egy kissé mélypontra kerültem. Negatívan kezdtem magamra tekinteni, és úgy éreztem, engem nem lehet szeretni. Az egyik nap eszembe jutott a virágszirom-játék. Úgy éreztem, Isten azt mondja, hogy vele is ugyanazt a buta játékot játszom. Mintha Isten szeretetének mértékét a hangulatváltozásaim szabnák meg. Természetesen ez nem reális. Isten irántunk való szeretete sohasem ingadozik. Azonnal megnyugodtam Isten állhatatos, változatlan és teljes mértékben megbízható szeretete felől.
Ahogyan egyre jobban megismerjük Istent, egyre biztosabbak lehetünk, hogy soha nincs olyan, hogy "Isten nem szeret", hanem az igazság mindig ez: "Isten szeret engem"!

Imádság: Drága Atyánk, köszönjük, hogy mindig és örökké szeretsz minket, annak ellenére, hogy a világ vagy érzelmeink időnként mást sugallnak nekünk. Ámen.

Nem számít, mit érzek, Isten szeret engem.

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY BÍZZUNK ISTEN SZERETETÉBEN!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1748 Dátum: 2018. Október 09. - 14:21:07 »
2018. október 9. kedd

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

Róm 8,26-28.

LÉLEKSZÖRFÖZÉS?

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

Ausztráliában Augusta nagyszerű hely a széllovaglás szerelmeseinek. Szeles, nyílt területe ideális ehhez a sporthoz, ami nagyon vonzó a fiataloknak, edzetteknek és azok számára, akiknek megfelelő felszerelésük, jártasságuk van, és szabad lelkületűek. Akár harmincan is szörföznek egy időben. Mindannyian ugyanarra a szélre támaszkodnak, de nagyon különböző pályagörbéket és mintázatokat írnak le a vízen. Vannak, akik képesek vitorlájukkal manőverezve deszkájukat a levegőbe emelni, és kihasználva a széláramlatokat könnyedén átrepülni a hullámok fölött.
Minket, keresztényeket a Szentlélek ereje hajt előre az Isten útján. A Szentlélek képessé tesz minket, hogy mindenféle csodát tegyünk Krisztus ügyéért. Azonban olykor nincs meg bennünk az elköteleződés vagy a hajlandóság, hogy új irányba vigyen minket a szél. Inkább egy biztonságos pályát választunk, mely mentes az erős széltől vagy a hirtelen kanyaroktól és csavaroktól. De milyen lelkesültségtől és örömöktől fosztjuk meg magunkat, amikor a biztonságos utat választjuk a Szentlélek útja helyett?

Imádság: Drága Jézus, segíts nekünk feltétel nélkül bízni Istenben, úgy, ahogyan te teszed, hogy készek legyünk elfogadni a Szentlélek útmutatását. Ámen.

Mennyire engedek a Szentlélek irányításának?

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1749 Dátum: 2018. Október 10. - 11:38:23 »

2018. október 10. szerda

Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

Jak 5,13-16.

EGYMÁSÉRT IMÁDKOZNI

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért... (Fil 1,3-4)

"Szokott imádkozni? Szeretné, ha imádkoznék önért és magamért?" Műtétre várva feküdtem a kerekes hordágyon, és a fenti szavakat a sebészem mondta. Miután hálámról biztosítottam, ő imádkozott; így békében és a biztonság érzésével érkeztem a műtőbe. Azóta gyakran gondolok arra, hogy milyen áldást jelent számomra mások imája. A szüleim, tanáraim, a gyülekezetbeli emberek New Jersey-től Floridáig és szerte a világon, munkatársaim a szolgálatban - a lista csak folytatódik és folytatódik. Imáik eleven részét képezik életemnek.
Ezek az emlékek ráébresztettek mennyire fontos a közbenjáró szolgálat. Körülöttünk minden embernek szüksége van Isten érintésére és a tudatra, hogy mások törődnek velük, és imádkoznak Istenhez az érdekükben. Ha kinyitjuk a szemünket és a fülünket, akkor észrevesszük a szükséget, melyen Isten segíthet általunk. Felajánlott imáink reményt adnak, és biztonságot nyújtanak, hogy nem egyedül kell a kihívásokkal szembenézniük. Lehet, hogy nem vagyunk képesek minden bajt megoldani, de imádkozni képesek vagyunk. És a mi Istenünk hallja imáinkat, és válaszol.

Imádság: Istenünk, mutasd meg nekünk a körülöttünk lévők szükségét, hogy reményt és békét adhassunk nekik szolgálatunkkal és értük való imánkkal. Ámen.

Imádkozom érted! - ezzel biztosítok valakit, hogy törődök vele.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1750 Dátum: 2018. Október 11. - 10:26:54 »

2018. október 11. csütörtök

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.
Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek,
a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.

Ézs 43,18-21.

HAJTS FOLYAMATOSAN!

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)

Néhány évvel ezelőtt beruháztam egy új biciklibe. Körbebicikliztem a környéket, alkalmanként letekertem az Erie-tó partjánál lévő közeli parkba, néha a gyülekezetembe a titkári munkám kapcsán, a bankba, és egyszer a vasárnapi istentiszteletre. Azt vettem észre, hogy amikor biciklizem - bár tudnom kell, hogy mi van mögöttem - lelassít és veszélyessé válhat, ha túl sokat hátranézek.
Hasonlóképpen az élet útja megköveteli tőlünk, hogy előre haladjunk. Ha túl sokat időzünk a múlt csalódásain, megbánásain és hibáin, akadályozhatjuk Isten céljait az életünkben. Egyáltalán nem könnyű elengedni a múltat és előre tekinteni a jövőbe. Példaként tekinthetünk Jézusra, aki időt szánt az imádságra, és arra tanított, hogy mi is tegyük ugyanezt. Tudta, hogy az Atya átsegít minket. Isten arra hív, hogy folyamatosan haladjunk előre. Imáinkra talán már a következő sarkon választ kapunk.

Imádság: Drága Atyánk! Erősítsd meg gondolatainkat, testünket, és lelkünket, hogy neked szolgáljunk, és ne fáradjunk el jót tenni. Ámen.

Isten segítségével elengedhetem a múltat, és továbbléphetek.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1751 Dátum: 2018. Október 12. - 11:00:37 »

2018. október 12. péntek

Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.

Jel 22,1-5.

A MENNY IGAZI SZÉPSÉGE

És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (Jn 14,3)

Az 1980-as években számos alkalommal jártam a Fülöp-szigeteken. Mindig vártam a napi futásomat egy dzsungel mellett vezető úton. Az út a város felől a hegyre nyúlt az egyik legszebb országban, amit valaha láttam. A hatalmas trópusi fák olyanok voltak, mint tornyok, amelyek a menny felé emelkednek. Alkalmanként néhány kedves trópusi virág illatában kocogtam. A távolban feküdt a csillogó tenger. Abban az időben frissen megtért keresztényként gyakran úgy képzeltem, hogy a mennynek valami ilyesminek kell lennie.
Amikor a mennyre gondolunk, gyakran az a pompázatos hely jut eszünkbe, ahol gyöngykapuk és arany utak vannak. Próbáljuk elképzelni, hogy milyen lehet, éppúgy, ahogy én is tettem a dzsungelben futva. A menny biztosan egy dicsőséges hely. Az évek alatt azonban, ahogy olvastam a fenti verset, arra jöttem rá, hogy nem is annyira egy hely, hanem egy személy után vágyódom. A menny azért lesz csodálatos, mert Jézus ott lesz. Vele leszünk, belenézünk a tekintetébe annak, aki véget nem érő szeretettel szeret.

Imádság: Drága Urunk! Segíts elmerengni az örökkévalóságon a mai nap nehézségei ellenére is! Segíts, hogy egyre jobban tükrözzük jelenléted örömét a világban! Ámen.

Az örök élet most kezdődik, és a menny felé mutat.


IMÁDKOZZUNK A FÜLÖP-SZIGETEKI KERESZTÉNYEKÉRT!

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1752 Dátum: 2018. Október 13. - 12:51:40 »
2018. október 13. szombat

Ezt mondta az ÚR Józsuénak: "Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz."

Józs 1,5-9.

ISTEN HÍVÁSA

Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1,9)

Úgy nőttem fel, hogy a szüleimmel minden vasárnap templomba jártam. Először semmit nem értettem, és úgy gondoltam, hogy a templom csak felnőtteknek való. De ahogy növekedtem, elkezdtem felfedezni a gyülekezetbe járás értékeit.
Amikor Jézust a szívembe fogadtam, az életem teljesen megváltozott. A Krisztusba vetett hitem megerősödött, és elhívást kaptam, hogy kórusénekléssel hirdessem az örömhírt. Elkezdtem énekelni, és gyorsan fejlődtem benne. Három albumot is kiadtam. Emiatt számos országba hívtak énekelni, köztük Angolába, Zimbabwébe, Kenyába, Norvégiába, az USA-ba és Mexikóba. Sose hittem volna, hogy egy nap az egész világot bejárva énekelek, vagy a zenémet olyan helyeken is fogják hallani, ahol sosem jártam.
Amikor engedelmeskedünk Isten hívásának, akkor a Szentlélek erejét kapjuk, és nagyszerű dolgokat fog tenni az életünkkel az Úr. Mindannyian különleges ajándékot kaptunk Istentől. "Ajándékainkat" mindig felhasználhatjuk a felebarátok szolgálatára és Isten szavának terjesztésére.

Imádság: Drága Urunk! Taníts minket dicsérni téged lélekben és igazságban! Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Milyen lelki ajándékot tudok megosztani a világgal?

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1753 Dátum: 2018. Október 14. - 12:28:24 »
2018. október 14. vasárnap

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!
Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege!
Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag!
Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben!
Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek,
mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el.
Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán!
Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar,
ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok,
vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak,
ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái,
ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt
dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik.
Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az URat!

Zsolt 148.

TISZTA LÁTÁS

Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. (Ézs 55,12)

Néhány éve az esti sétámból visszatérve a naplómban az alábbi szavakat vetettem papírra: "Egy fát láttam ma, egyenest és magasat, agyagba gyökerezve. Az ágai az ég felé tárultak, dicsőítve Istent - én is így teszek." Amikor azon az ösvényen sétálok, gyakran gondolok rá, és újra elmondom e szavakat.
Nem olyan régen szürke hályog miatt műtötték mindkét szememet. A látásom fokozatosan romlott, így nem vettem észre, hogy mennyire homályos kezd lenni. Most ismét képes vagyok látni a fa csodálatos szépségét, ami inspirált, hogy leírjam ezeket a sorokat.
Reflektálva erre a változásra, rájöttem, hogy ugyanúgy ahogy a testi látásom, úgy a lelki látásom is elkezdhet elmosódni. Ahogy eldöntöttem, hogy megvizsgáltatom a szemem, és aztán sikeresen kezelték, úgy a lelki látásomnak is folyamatos kezelésre van szüksége. A Szentlélek vezetését követem, és hívő testvéreimmel istentiszteleten, imádságban és bibliatanulmányozáson együtt vagyok, lelki látásom Isten szeretetére és kegyelmére fog összpontosítani, és világosan fogom látni Krisztus megmentő szeretetét.

Imádság: Drága Istenünk! Hálát adunk ajándékodért, Jézus Krisztusért és a Szentlélekért, aki bennünk él. Ámen.

Az Istennel töltött csendes percek biztosítják tiszta lelki látásomat.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3737
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 21. - 23:28:41
Re:Mindennapi kenyerünk
« Válasz #1754 Dátum: 2018. Október 16. - 13:40:53 »

2018. október 16. kedd

Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra. Ő pedig megparancsolta neki: "Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik." De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből.

Lk 5,12-15.

JÉZUS HATALMA

De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. (Lk 5,15)

A mai igeszakaszban egy fájdalmas és (abban az időben) gyógyíthatatlan betegségben szenvedő emberről olvasunk. A lepra hatásai (most Hansen betegségnek hívják) mindenki számára komolyak és egyértelműek voltak. Azok, akik ebben szenvedtek, nemcsak fizikai kínokat álltak ki, de a családjuktól és a közösségtől is elválasztották őket. Amikor Jézus meggyógyította a leprásokat, megmutatta, hogy hatalma még ezt a csapást is legyőzi.
Jézus jelenléte jó hír volt a leprás számára. Csak mert az Úr ott volt, az ember reménységet nyert, valamit, amit már régen elvesztett. "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz" - kiáltotta a beteg. Ahogy a földön csúszott, az mély szenvedést és fájdalmat jelzett. S oka volt rá, hogy így érezzen. Mégis, hitt abban, hogy Jézus meggyógyíthatja őt.
Ez a jó hír ma is érvényes. Az Úr jelenlétében mindig van reménységünk. Bármilyen gonddal, fájdalommal vagy problémával megyünk hozzá, Jézusnak van hatalma felette.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük gyógyító hatalmadat az életünkben. Add a te erődet az élet kihívásaihoz! Ámen.

Jézusban reményt nyerhetünk a gyógyulásra.

IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGEKÉRT!