Szerző Téma: Üzenetek  (Megtekintve 66844 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3153
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 08:26:51
Re:Üzenetek
« Válasz #270 Dátum: 2018. Április 07. - 09:51:09 »
MEGBOCSÁTÁS... (2) :)
Ma szemtanúja voltam, ahogy valaki meghozta a jó döntést. Legalábbis, hogy megadta a lehetőséget Istennek, hogy a megbocsátást el tudja végezni őbenne.
Este tizenegy óra felé járt. A kórház folyosóján kérlelték lányai az édesanyát, hogy menjen be volt férjéhez a szobába. A férj állapota hosszabb, súlyos betegség után, hirtelen rosszabbra fordult. Emberileg nézve nem sok volt neki már hátra. S ez a férfi néhány perccel korábban megnyitotta a szívét, és sok-sok évnyi ellenállás után, befogadta a Megváltót az életébe. Kimondta Neki, hogy szüksége van a megbocsátásra, szüksége van az új életre. S érezhető volt, hogy az Úr Jézus odajött, megadta, amit CSAK Ő, és csak így tud megadni, amikor kérik Tőle a bűnök bocsánatát, amikor várják, hogy jöjjön Ő, és tegyen rendet, adjon békességet és adja meg az új kezdést. S ez a férfi megtette. S az Úr jött, és megadta.
S most itt volt a vágya, hogy korábbi feleségének elmondhassa, hogy elrontotta a dolgokat, és hogy bánja, nagyon bánja, és kéri, bocsásson meg neki. Lehet, hogy "visszacsinálni" már nem lehet dolgokat, de várja a megbocsátást, mert szeretné, hogy a család ismét eggyé legyen, legalább úgy, hogy az ünnepeken együtt tudjanak lenni.
Te bemennél? Te kimondanád, hogy megbocsátasz, Te megtennéd?
Tudom, sok-sok fájdalom el van rejtve az emberek elől. Van, amiről tudnak mások is, de van, amit csak te éltél át, megaláztatások, sértések, visszaélés a bizalommal, sok-sok fájdalom, amiről senki más nem tud, csak te, és esetleg az, aki okozta a fájdalmat. És Isten. Aki elszenvedte mindezek büntetését, és még rengeteg másét is - azért is, amit esetleg te okoztál másoknak.
Sok-sok fájdalom él az emberi szívben, és sokszor ezek azt mondják: "nem akarom látni... nem akarok odamenni... nem akarom, hogy beszéljen hozzám... nem, nem, nem... nem akarok megbocsátani". De a megbocsátás NAGY HATALOM. Valami olyan indul el, ami enélkül soha sem történne meg. A megbocsátásban Isten ereje nyilatkozik meg. És az Ő szeretete. És a csodák így indulnak el.
Te bemennél? Te kimondanád, hogy megbocsátasz, hogy adsz új kezdést, tiszta lapot? Te megtennéd?

Ennek a drága, volt feleségnek, nagyon nehéz volt. Egyszerűen NEM akarta megtenni. Nem akart megbocsátani, és nem akarta meghallgatni sem a másik embert, nem akart szembesülni ezzel a helyzettel.
De vannak percek - és ezek ott vannak a te életedben is - amik NEM TÉRNEK VISSZA. Amikben hozhatsz jó döntést, és az viszont elkísér egész életedben. Ott lesz veled mindig.

A megbocsátás jó döntés. Ha meghozod ezt a döntést, ELKÍSÉR egész életedben. Ha viszont kihagyod ezt a percet, nem teszed meg, amit most megtehetsz, lehet, hogy soha többé nem lesz rá módod.
Ezt elmondtam ennek a drága édesanyának, volt feleségnek. Nem tudhatja, hogy korábbi férje kikel-e még ebből a kórházi ágyból. Nem tudhatja, megéri-e még a holnap reggelt. Ez a férfi most átvette Jézus Krisztustól a megbocsátást - de szeretne bocsánatot kérni most a volt feleségétől. Szüksége van rá, hogy megkapja, hogy átélje a megbocsátást, a békességet, ami ebből fakad. S ezt NEM TUDJA megkapni mástól, csak attól, akit megbántott, akitől most szeretne bocsánatot kérni.

Te bemennél? Te kiszolgáltatnád magad annak, hogy felszakadjanak ismét a sebek, és a másik kimondja, hogy mennyire, de mennyire bánja, amit tett, ahogy veled bánt? Bemennél, és engednéd, hogy ezt kimondja? Készen állnál arra, hogy megbocsáss, hogy elengedj mindent? Ugye érzed, hogy ez ISTENHEZ MÉLTÓ cselekedet. Olyan, amit az Úr tesz velünk! Gyönyörű. És borzasztó nehéz... a győztesek születési helye. Ilyenkor születnek a jövő győztesei. A hősök, akikkel Isten új módon tud beszélgetni.

És ez az édesanya, volt feleség, megtette. Bement. Nem volt neki könnyű. Lányai bekísérték. Mi, ketten, kint, a folyosón letérdeltünk, és a következő perceket végigimádkoztuk. Hálát adtunk az Úr csodájáért, hogy Ő ott van, most, ebben a percben, és hogy cselekszik, hogy most hozza elő a menny békességét. És könyörögtünk, hogy végbe menjen, sikerüljön elmondani is, és megbocsátani is... vagy legalább végighallgatni, ami már fél rendezést is jelent. Tudod, amikor valaki még nincs újjászületve, egy ilyen döntést meghozni, hogy "kiszolgáltatja magát" annak, amit a másik mondani akar neki, már egy olyan lépés, amit az Úr közelsége követ. És megszületett ez a döntés. Uram, köszönöm. Köszönjük. Köszönöm, hogy megláttuk a Te csodádat, ebben is, ma este. Ámen.

Akarod, hogy Isten végezhessen benned hatalmas dolgokat? Engedj Neki a "kicsi" lépésekben. Azokban, amik esetleg fájnak. Amikkel esetleg lemondasz korábban annyira védett gondolatokról, értékítéletekről - pl. arról, hogy "mindenben neked volt igazad", és hasonlókról. Ha engedsz Istennek, elkezd veled másként beszélni. Olyan dolgokat kezdesz el megérteni, amiket korábban nem is gondoltál volna. Új emberré tesz... felfrissíti benned az Ő jóságos látásmódját... ha már eddig megismerted volna. Most még inkább megismered.

Megéri?
Megéri. Csodálatosan megéri... Legyen áldás rajtad, ahogy megteszed. Legyen az Úr csodálatos megmentő szeretete a tiéd, olyan mélyen, olyan teljesen, ahogy eddig nem is gondoltad volna. Ámen. :)

Ef 4,32. "Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek."

Elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3153
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 08:26:51
Re:Üzenetek
« Válasz #271 Dátum: 2018. Április 15. - 09:56:40 »

Mondjál igent azelőtt, hogy Isten szólna hozzád


    „A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.“ (Lukács 8:15)

Isten azokhoz az emberekhez beszél, akik eldöntötték, hogy megcselekszik azokat amit mond, mielőtt Isten szólna hozzájuk. E szerint: „Istenem, ha azt szeretnéd, hogy cselekedjek, cselekszem. Amennyiben az a szándékod, hogy házasodjam, házasodom. Ha azt szeretnéd, hogy kilépjek a munkahelyemről, kilépek. Mielőtt kimondanád, az a válaszom rá igen. Bármit amit szeretnél, hogy tegyek, megteszem.”

Lukács 8:15 verse szerint:„A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.“

Jézusnak ezt a példázatát tanulmányozva, arra jutottam, hogy négy féle emberről beszél: azokról, akik ellenállnak, azokról akik felszínesek, azokról akik mindig elfoglaltak, és azokról akik jók.

Egyben négy féle magatartásról is szólnak. Ezek a magatartások akár egy napba besűrítve is megjelenhetnek. Egyik pillanatban ezt mondod: ”Istenem, hallani szeretnélek, mert tudom, mit akarsz mondani.” Következő pillanatban azt mondod: „Uram, mondjad gyorsan!” Aztán meghallod és azt mondod jó, de azután elfoglalod magad a munkáddal, vagy az iskolával, gyerekekkel és aztán a hullámok összecsapnak a fejed felett. Máskor azt mondod: „Istenem, tegyél belátásod szerint, én nyitott vagyok rá.”

Isten egy engedelmes hozzáállást, magatartást szeret, arra nevel, hogy gyümölcsöt teremjél – ez a bibliai meghatározás arra, hogy eredményes, boldog legyél. Isten azt szeretné, hogy gyümölcsöt teremjél a munkád során, a családban, a barátokkal, Istennel való kapcsolatodban, más emberekkel való viszonyodban, az egészségeddel kapcsolatban.

Hogyan teremhetsz gyümölcsöt, ha Isten mond neked valamit? Úgy, hogy átadod másnak. Amikor Isten mond neked valamit, úgy terem benned hamar gyümölcsöt, ha megosztod másokkal, amit tanultál.

Lukács 8:15 másik fordítása így hangzik: „Isten szavára hallgattak és belekapaszkodtak és folyamatosan hirdették másoknak, akik aztán hamarosan hívőkké váltak.”(TLB) Isten azt szeretné, ha amit tanultok átadnátok másoknak is.Elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3153
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 08:26:51
Re:Üzenetek
« Válasz #272 Dátum: 2018. Április 16. - 07:44:42 »

Dr-Kováts György
32 perce ·

Egy példa. Kaptál az Úrtól egy látást, hív valamire, amit meg kell tenned, vagy egyszerűen, miközben Vele élsz, és teszed mindennapi dolgaidat, beleütközöl abba, hogy vannak "ellenlábasaid". Más szóval, vannak, akik akadályozzák azt, amit tenned kell, vagy amit tenni szeretnél. Az Úrral. És amikor ilyen helyzettel találja magát szemben az ember, hajlamos:
a./ Hadakozni.
b./ Keseregni.
c./ Feladni.
d./ Végigcsinálni, de rezignáltan, öröm nélkül.
e./ Panaszkodni és zúgolódni, másokat szidni és másokra neheztelni.
De te, ha megkapod az Úr ígéretét, ezek közül egyiket sem teszed. Mondjuk ezt az ígéretet: "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi." (Péld 16,7.)
Lehet, hogy támadnak, lehet, hogy akadályoznak, lehet, hogy övön aluli módon viselkednek veled, lehet... de az ígéret felette van mindezeknek. Fölé emel téged is, mert az Úr a hit által mindazoknak a "körülményeknek" (így az emberi rosszindulatnak, félreértésnek és előítéletnek, s az ezekből fakadó cselekedeteknek, akadályozásoknak), amelyek körülvesznek téged. Ezt látod az Igéből, akár Ábrahámra, akár Izsákra, vagy Jákóbra, akár Józsefre, Mózesre és Józsuéra, vagy bárki másra tekintesz. Győztesek voltak, mert Isten Igéje ott volt szívükben, az ígéretekben jártak, a hit által, és így nem kellett megadniuk magukat azoknak a körülményeknek, amelyekkel az ellenség - s itt az ördögre gondolok - próbálta őket akadályozni.
Az emberek sokszor csak "eszközök", és sokszor egyáltalán nem tudják mit tesznek. Ne ellenük hadakozz (a), hiszen "nem test és vér ellen van neked tusakodásod"
Ne is keseregj (b), hiszen még NINCS VÉGE, és nem az embereké, nem is az ördögé, hanem ISTENÉ AZ UTOLSÓ SZÓ.
Ha ígéretben jársz, az Úrtól kapott szó vesz körül, örvendeztet meg és tart az Ő útján, akkor nem fogod feladni (c), hanem VÉGIGCSINÁLOD a hit által. És győzni fogsz. Mert a mi Istenünk győztes Isten, a mi Megváltónk győzött, és megajándékozott téged is, az Ő személyes győzelmével. A tied, neked adta, hogy MOST, itt, a te élethelyzetedben győzz.
Végig csinálod, a hit által, és közben nem válsz "rezignálttá", nem veszíted el az örömöt az életedből (d), mert a hit, a reménység, a szeretet, ez a három, megmarad, és az Isten országa igazság, békesség, és Szent Szellem által való öröm, s ez is megmarad, ott lesz veled, életed minden helyzetében. Gyönyörűségesen. Gyönyörűen. Meg fogod látni. Tapasztalod. Az Ige fölé emel a "helyzeteknek", és ÖRÖMMEL visz át rajtuk, Jézus Krisztus nevében.
S mivel az Ige ott van benned - "benned marad Annak a magva" - nem fogsz zúgolódni, panaszkodni, neheztelni másokra, nem fogsz szidni másokat, mert ez a Szellem, a mennyei Szó, az Élet, ami a mennyből jött, és amiben az Ige megerősített téged, NEM ENGED téged zúgolódásra, panaszra, háborgásra és mások szidalmazására. Egyszerűen FÖLÉ EMEL ezeknek, és megerősít a jóban, a helyesben, és mindig ELÉD TESZI az Úr megoldását.

Az Ige, amit kaptál, ezekre a helyzetekre, kincs. Azt mondja: "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi." (Péld 16,7.) Vagyis, amikor ránézel "ellenségeidre", azokra, akik rossz akarattal vagy félreértéssel vannak veled, akiket az ördög arra akar használni, hogy akadályozzanak téged abban, amit tenned kell, vagy amit tenni szeretnél Jézussal, akkor egyszerre az Úr eszedbe juttatja az ígéretet: "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.". Mi is fog történni? "Jóakaróiddá" lesznek. A javadat fogják munkálni. Még ezzel a mostani dologgal is előre fognak téged vinni. A dolgaidat, amiket Istentől kaptál, vagy amire Istentől kaptad a megbízatást, amit az Úrért, az Úrral végzel, NEM FOGJÁK TUDNI megakadályozni, sőt... még inkább előre segítik. És téged magadat sem tudnak megfosztani - nem. Ehelyett építeni fognak. Ha másként nem, azzal, hogy MÉG INKÁBB a hitben kell járnod, és gyakorolnod naponként a hálaadást. Többször is. Mindig. S ez jó. Jó az egész... az Úrral.

Uram, köszönöm az ígéretet. Köszönöm a Te Igédet. Köszönöm az ígéreteket, amikkel megajándékozol, hogy győztes legyek, hogy győzelemben járjak. Ámen. Ámen. Ámen. Tudom, hogy meg fogom látni a Te munkádat, ahogy Te hozod a megoldásokat, ahogy Te fölé emelsz mindannak, amivel az ellenség elvágni akarja az utamat. Köszönöm, hogy nem vagyok magamra hagyva, köszönöm, hogy mindezek között építesz, győztessé teszel, és felemelsz, hogy megismerjelek Téged, még sokkalta inkább, mint eddig. Köszönöm, köszönöm, köszönöm Neked. Ámen. :)

Péld 16,7. "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi

Elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3153
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 08:26:51
Re:Üzenetek
« Válasz #273 Dátum: 2018. Április 19. - 08:56:22 »
    

MEGREPEDT NÁD


"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." Ézsaiás 42,3

 

Olyan csodálatos kép ez Jézusról. Nekünk az a bajunk, hogy a megrepedt nádat eltörjük. Számunkra értéktelen szemét. Ézsaiás 41,14-ben olvassuk: "Ne félj, férgecske Jákób!" A férgeket nem szoktuk becézni. Nulla, egy féreg senkinek nem érték, csak az Úrnak. Egyszer végignéztem a Bibliában, mennyi megrepedt nád élet van. Gondoljunk Péterre, mennyire repedt nád volt - és Kőszikla lett. Amikor a házasságtörő nőt Jézushoz vitték, mindenki eltöri, mindenki kövezni akarja. Jézus egy szóval se mondja: mit tettél, hova jutottál, hogy lehet így élni? Csak annyit kérdez: "Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki nem kárhoztat-é téged… Én sem kárhoztatlak: eredj, el és többé ne vétkezzél" (Jn 8,1011). A másik dolog vele együtt jár, hogy "a pislogó gyertyabelet nem oltja ki". Vannak olyanok, akik már pislognak. Kezdődik bennük a hit. Van olyan is, aki még pislog. A már pislogókat is a hívő ember hamar kioltja. Milyen kemény és kegyetlen tud lenni az ember egy pislogó gyertyabéllel. Valahogy másként mond valaki valamit, mint ahogy megszoktuk, és rögtön ott a gúnyos mosoly. Az illető soha többet nem fog megszólalni. Eloltották, ahelyett, hogy a két kezükkel védenék. Ha ott volnának mellette a teljes védő, megértő szeretetükkel, nem aludna ki. Jó volna körülnézni, nincs-e körülöttem pislogó gyertyabél, nem voltam-e úgy, hogy egy mondatommal eltapostam? Nincs-e olyan, hogy az Úré volt, és most elalvóban van? Már nem lángol, de egy kis élet még van benne. A lármás énemtől nem veszem észre, hogy egy ember elsőt pislog, vagy már utolsót. Jézus egészen más volt, mint mi.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
1680 Válaszok
180024 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. Április 21. - 19:46:09
írta zsotza
507 Válaszok
115656 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Október 30. - 21:39:44
írta Csaba