Szerző Téma: Üzenetek  (Megtekintve 126312 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #270 Dátum: 2018. Április 07. - 09:51:09 »
MEGBOCSÁTÁS... (2) :)
Ma szemtanúja voltam, ahogy valaki meghozta a jó döntést. Legalábbis, hogy megadta a lehetőséget Istennek, hogy a megbocsátást el tudja végezni őbenne.
Este tizenegy óra felé járt. A kórház folyosóján kérlelték lányai az édesanyát, hogy menjen be volt férjéhez a szobába. A férj állapota hosszabb, súlyos betegség után, hirtelen rosszabbra fordult. Emberileg nézve nem sok volt neki már hátra. S ez a férfi néhány perccel korábban megnyitotta a szívét, és sok-sok évnyi ellenállás után, befogadta a Megváltót az életébe. Kimondta Neki, hogy szüksége van a megbocsátásra, szüksége van az új életre. S érezhető volt, hogy az Úr Jézus odajött, megadta, amit CSAK Ő, és csak így tud megadni, amikor kérik Tőle a bűnök bocsánatát, amikor várják, hogy jöjjön Ő, és tegyen rendet, adjon békességet és adja meg az új kezdést. S ez a férfi megtette. S az Úr jött, és megadta.
S most itt volt a vágya, hogy korábbi feleségének elmondhassa, hogy elrontotta a dolgokat, és hogy bánja, nagyon bánja, és kéri, bocsásson meg neki. Lehet, hogy "visszacsinálni" már nem lehet dolgokat, de várja a megbocsátást, mert szeretné, hogy a család ismét eggyé legyen, legalább úgy, hogy az ünnepeken együtt tudjanak lenni.
Te bemennél? Te kimondanád, hogy megbocsátasz, Te megtennéd?
Tudom, sok-sok fájdalom el van rejtve az emberek elől. Van, amiről tudnak mások is, de van, amit csak te éltél át, megaláztatások, sértések, visszaélés a bizalommal, sok-sok fájdalom, amiről senki más nem tud, csak te, és esetleg az, aki okozta a fájdalmat. És Isten. Aki elszenvedte mindezek büntetését, és még rengeteg másét is - azért is, amit esetleg te okoztál másoknak.
Sok-sok fájdalom él az emberi szívben, és sokszor ezek azt mondják: "nem akarom látni... nem akarok odamenni... nem akarom, hogy beszéljen hozzám... nem, nem, nem... nem akarok megbocsátani". De a megbocsátás NAGY HATALOM. Valami olyan indul el, ami enélkül soha sem történne meg. A megbocsátásban Isten ereje nyilatkozik meg. És az Ő szeretete. És a csodák így indulnak el.
Te bemennél? Te kimondanád, hogy megbocsátasz, hogy adsz új kezdést, tiszta lapot? Te megtennéd?

Ennek a drága, volt feleségnek, nagyon nehéz volt. Egyszerűen NEM akarta megtenni. Nem akart megbocsátani, és nem akarta meghallgatni sem a másik embert, nem akart szembesülni ezzel a helyzettel.
De vannak percek - és ezek ott vannak a te életedben is - amik NEM TÉRNEK VISSZA. Amikben hozhatsz jó döntést, és az viszont elkísér egész életedben. Ott lesz veled mindig.

A megbocsátás jó döntés. Ha meghozod ezt a döntést, ELKÍSÉR egész életedben. Ha viszont kihagyod ezt a percet, nem teszed meg, amit most megtehetsz, lehet, hogy soha többé nem lesz rá módod.
Ezt elmondtam ennek a drága édesanyának, volt feleségnek. Nem tudhatja, hogy korábbi férje kikel-e még ebből a kórházi ágyból. Nem tudhatja, megéri-e még a holnap reggelt. Ez a férfi most átvette Jézus Krisztustól a megbocsátást - de szeretne bocsánatot kérni most a volt feleségétől. Szüksége van rá, hogy megkapja, hogy átélje a megbocsátást, a békességet, ami ebből fakad. S ezt NEM TUDJA megkapni mástól, csak attól, akit megbántott, akitől most szeretne bocsánatot kérni.

Te bemennél? Te kiszolgáltatnád magad annak, hogy felszakadjanak ismét a sebek, és a másik kimondja, hogy mennyire, de mennyire bánja, amit tett, ahogy veled bánt? Bemennél, és engednéd, hogy ezt kimondja? Készen állnál arra, hogy megbocsáss, hogy elengedj mindent? Ugye érzed, hogy ez ISTENHEZ MÉLTÓ cselekedet. Olyan, amit az Úr tesz velünk! Gyönyörű. És borzasztó nehéz... a győztesek születési helye. Ilyenkor születnek a jövő győztesei. A hősök, akikkel Isten új módon tud beszélgetni.

És ez az édesanya, volt feleség, megtette. Bement. Nem volt neki könnyű. Lányai bekísérték. Mi, ketten, kint, a folyosón letérdeltünk, és a következő perceket végigimádkoztuk. Hálát adtunk az Úr csodájáért, hogy Ő ott van, most, ebben a percben, és hogy cselekszik, hogy most hozza elő a menny békességét. És könyörögtünk, hogy végbe menjen, sikerüljön elmondani is, és megbocsátani is... vagy legalább végighallgatni, ami már fél rendezést is jelent. Tudod, amikor valaki még nincs újjászületve, egy ilyen döntést meghozni, hogy "kiszolgáltatja magát" annak, amit a másik mondani akar neki, már egy olyan lépés, amit az Úr közelsége követ. És megszületett ez a döntés. Uram, köszönöm. Köszönjük. Köszönöm, hogy megláttuk a Te csodádat, ebben is, ma este. Ámen.

Akarod, hogy Isten végezhessen benned hatalmas dolgokat? Engedj Neki a "kicsi" lépésekben. Azokban, amik esetleg fájnak. Amikkel esetleg lemondasz korábban annyira védett gondolatokról, értékítéletekről - pl. arról, hogy "mindenben neked volt igazad", és hasonlókról. Ha engedsz Istennek, elkezd veled másként beszélni. Olyan dolgokat kezdesz el megérteni, amiket korábban nem is gondoltál volna. Új emberré tesz... felfrissíti benned az Ő jóságos látásmódját... ha már eddig megismerted volna. Most még inkább megismered.

Megéri?
Megéri. Csodálatosan megéri... Legyen áldás rajtad, ahogy megteszed. Legyen az Úr csodálatos megmentő szeretete a tiéd, olyan mélyen, olyan teljesen, ahogy eddig nem is gondoltad volna. Ámen. :)

Ef 4,32. "Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek."

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #271 Dátum: 2018. Április 15. - 09:56:40 »

Mondjál igent azelőtt, hogy Isten szólna hozzád


    „A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.“ (Lukács 8:15)

Isten azokhoz az emberekhez beszél, akik eldöntötték, hogy megcselekszik azokat amit mond, mielőtt Isten szólna hozzájuk. E szerint: „Istenem, ha azt szeretnéd, hogy cselekedjek, cselekszem. Amennyiben az a szándékod, hogy házasodjam, házasodom. Ha azt szeretnéd, hogy kilépjek a munkahelyemről, kilépek. Mielőtt kimondanád, az a válaszom rá igen. Bármit amit szeretnél, hogy tegyek, megteszem.”

Lukács 8:15 verse szerint:„A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.“

Jézusnak ezt a példázatát tanulmányozva, arra jutottam, hogy négy féle emberről beszél: azokról, akik ellenállnak, azokról akik felszínesek, azokról akik mindig elfoglaltak, és azokról akik jók.

Egyben négy féle magatartásról is szólnak. Ezek a magatartások akár egy napba besűrítve is megjelenhetnek. Egyik pillanatban ezt mondod: ”Istenem, hallani szeretnélek, mert tudom, mit akarsz mondani.” Következő pillanatban azt mondod: „Uram, mondjad gyorsan!” Aztán meghallod és azt mondod jó, de azután elfoglalod magad a munkáddal, vagy az iskolával, gyerekekkel és aztán a hullámok összecsapnak a fejed felett. Máskor azt mondod: „Istenem, tegyél belátásod szerint, én nyitott vagyok rá.”

Isten egy engedelmes hozzáállást, magatartást szeret, arra nevel, hogy gyümölcsöt teremjél – ez a bibliai meghatározás arra, hogy eredményes, boldog legyél. Isten azt szeretné, hogy gyümölcsöt teremjél a munkád során, a családban, a barátokkal, Istennel való kapcsolatodban, más emberekkel való viszonyodban, az egészségeddel kapcsolatban.

Hogyan teremhetsz gyümölcsöt, ha Isten mond neked valamit? Úgy, hogy átadod másnak. Amikor Isten mond neked valamit, úgy terem benned hamar gyümölcsöt, ha megosztod másokkal, amit tanultál.

Lukács 8:15 másik fordítása így hangzik: „Isten szavára hallgattak és belekapaszkodtak és folyamatosan hirdették másoknak, akik aztán hamarosan hívőkké váltak.”(TLB) Isten azt szeretné, ha amit tanultok átadnátok másoknak is.Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #272 Dátum: 2018. Április 16. - 07:44:42 »

Dr-Kováts György
32 perce ·

Egy példa. Kaptál az Úrtól egy látást, hív valamire, amit meg kell tenned, vagy egyszerűen, miközben Vele élsz, és teszed mindennapi dolgaidat, beleütközöl abba, hogy vannak "ellenlábasaid". Más szóval, vannak, akik akadályozzák azt, amit tenned kell, vagy amit tenni szeretnél. Az Úrral. És amikor ilyen helyzettel találja magát szemben az ember, hajlamos:
a./ Hadakozni.
b./ Keseregni.
c./ Feladni.
d./ Végigcsinálni, de rezignáltan, öröm nélkül.
e./ Panaszkodni és zúgolódni, másokat szidni és másokra neheztelni.
De te, ha megkapod az Úr ígéretét, ezek közül egyiket sem teszed. Mondjuk ezt az ígéretet: "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi." (Péld 16,7.)
Lehet, hogy támadnak, lehet, hogy akadályoznak, lehet, hogy övön aluli módon viselkednek veled, lehet... de az ígéret felette van mindezeknek. Fölé emel téged is, mert az Úr a hit által mindazoknak a "körülményeknek" (így az emberi rosszindulatnak, félreértésnek és előítéletnek, s az ezekből fakadó cselekedeteknek, akadályozásoknak), amelyek körülvesznek téged. Ezt látod az Igéből, akár Ábrahámra, akár Izsákra, vagy Jákóbra, akár Józsefre, Mózesre és Józsuéra, vagy bárki másra tekintesz. Győztesek voltak, mert Isten Igéje ott volt szívükben, az ígéretekben jártak, a hit által, és így nem kellett megadniuk magukat azoknak a körülményeknek, amelyekkel az ellenség - s itt az ördögre gondolok - próbálta őket akadályozni.
Az emberek sokszor csak "eszközök", és sokszor egyáltalán nem tudják mit tesznek. Ne ellenük hadakozz (a), hiszen "nem test és vér ellen van neked tusakodásod"
Ne is keseregj (b), hiszen még NINCS VÉGE, és nem az embereké, nem is az ördögé, hanem ISTENÉ AZ UTOLSÓ SZÓ.
Ha ígéretben jársz, az Úrtól kapott szó vesz körül, örvendeztet meg és tart az Ő útján, akkor nem fogod feladni (c), hanem VÉGIGCSINÁLOD a hit által. És győzni fogsz. Mert a mi Istenünk győztes Isten, a mi Megváltónk győzött, és megajándékozott téged is, az Ő személyes győzelmével. A tied, neked adta, hogy MOST, itt, a te élethelyzetedben győzz.
Végig csinálod, a hit által, és közben nem válsz "rezignálttá", nem veszíted el az örömöt az életedből (d), mert a hit, a reménység, a szeretet, ez a három, megmarad, és az Isten országa igazság, békesség, és Szent Szellem által való öröm, s ez is megmarad, ott lesz veled, életed minden helyzetében. Gyönyörűségesen. Gyönyörűen. Meg fogod látni. Tapasztalod. Az Ige fölé emel a "helyzeteknek", és ÖRÖMMEL visz át rajtuk, Jézus Krisztus nevében.
S mivel az Ige ott van benned - "benned marad Annak a magva" - nem fogsz zúgolódni, panaszkodni, neheztelni másokra, nem fogsz szidni másokat, mert ez a Szellem, a mennyei Szó, az Élet, ami a mennyből jött, és amiben az Ige megerősített téged, NEM ENGED téged zúgolódásra, panaszra, háborgásra és mások szidalmazására. Egyszerűen FÖLÉ EMEL ezeknek, és megerősít a jóban, a helyesben, és mindig ELÉD TESZI az Úr megoldását.

Az Ige, amit kaptál, ezekre a helyzetekre, kincs. Azt mondja: "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi." (Péld 16,7.) Vagyis, amikor ránézel "ellenségeidre", azokra, akik rossz akarattal vagy félreértéssel vannak veled, akiket az ördög arra akar használni, hogy akadályozzanak téged abban, amit tenned kell, vagy amit tenni szeretnél Jézussal, akkor egyszerre az Úr eszedbe juttatja az ígéretet: "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.". Mi is fog történni? "Jóakaróiddá" lesznek. A javadat fogják munkálni. Még ezzel a mostani dologgal is előre fognak téged vinni. A dolgaidat, amiket Istentől kaptál, vagy amire Istentől kaptad a megbízatást, amit az Úrért, az Úrral végzel, NEM FOGJÁK TUDNI megakadályozni, sőt... még inkább előre segítik. És téged magadat sem tudnak megfosztani - nem. Ehelyett építeni fognak. Ha másként nem, azzal, hogy MÉG INKÁBB a hitben kell járnod, és gyakorolnod naponként a hálaadást. Többször is. Mindig. S ez jó. Jó az egész... az Úrral.

Uram, köszönöm az ígéretet. Köszönöm a Te Igédet. Köszönöm az ígéreteket, amikkel megajándékozol, hogy győztes legyek, hogy győzelemben járjak. Ámen. Ámen. Ámen. Tudom, hogy meg fogom látni a Te munkádat, ahogy Te hozod a megoldásokat, ahogy Te fölé emelsz mindannak, amivel az ellenség elvágni akarja az utamat. Köszönöm, hogy nem vagyok magamra hagyva, köszönöm, hogy mindezek között építesz, győztessé teszel, és felemelsz, hogy megismerjelek Téged, még sokkalta inkább, mint eddig. Köszönöm, köszönöm, köszönöm Neked. Ámen. :)

Péld 16,7. "Mikor jóakarattal van az Úr valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #273 Dátum: 2018. Április 19. - 08:56:22 »
    

MEGREPEDT NÁD


"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." Ézsaiás 42,3

 

Olyan csodálatos kép ez Jézusról. Nekünk az a bajunk, hogy a megrepedt nádat eltörjük. Számunkra értéktelen szemét. Ézsaiás 41,14-ben olvassuk: "Ne félj, férgecske Jákób!" A férgeket nem szoktuk becézni. Nulla, egy féreg senkinek nem érték, csak az Úrnak. Egyszer végignéztem a Bibliában, mennyi megrepedt nád élet van. Gondoljunk Péterre, mennyire repedt nád volt - és Kőszikla lett. Amikor a házasságtörő nőt Jézushoz vitték, mindenki eltöri, mindenki kövezni akarja. Jézus egy szóval se mondja: mit tettél, hova jutottál, hogy lehet így élni? Csak annyit kérdez: "Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki nem kárhoztat-é téged… Én sem kárhoztatlak: eredj, el és többé ne vétkezzél" (Jn 8,1011). A másik dolog vele együtt jár, hogy "a pislogó gyertyabelet nem oltja ki". Vannak olyanok, akik már pislognak. Kezdődik bennük a hit. Van olyan is, aki még pislog. A már pislogókat is a hívő ember hamar kioltja. Milyen kemény és kegyetlen tud lenni az ember egy pislogó gyertyabéllel. Valahogy másként mond valaki valamit, mint ahogy megszoktuk, és rögtön ott a gúnyos mosoly. Az illető soha többet nem fog megszólalni. Eloltották, ahelyett, hogy a két kezükkel védenék. Ha ott volnának mellette a teljes védő, megértő szeretetükkel, nem aludna ki. Jó volna körülnézni, nincs-e körülöttem pislogó gyertyabél, nem voltam-e úgy, hogy egy mondatommal eltapostam? Nincs-e olyan, hogy az Úré volt, és most elalvóban van? Már nem lángol, de egy kis élet még van benne. A lármás énemtől nem veszem észre, hogy egy ember elsőt pislog, vagy már utolsót. Jézus egészen más volt, mint mi.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #274 Dátum: 2018. Április 28. - 09:58:47 »

Dr-Kováts György
35 perce ·

SZERELMESÉNEK ÁLMÁBAN AD ELEGET... :)
Vetünk... vetünk... hit által. (Zsolt 126,5-6.)
Sokszor "könyhullatással" - mert nem mindig egyszerű... és egyszer csak JÖN az aratás: "Szerelmesének álmában ad eleget." (Zsolt 127,2.) S ez gyönyörű.
Ez az "aratás" nem "összefüggéstelen" a vetéssel.
Van vetés. Volt vetés. "Vetőmagunkat sírva emelve vittük tova." Mert nem adtuk fel. Mert tettük, amit a mi Urunk ránk bízott. Szóval, imádsággal, böjttel, adakozással, idővel, türelemmel, szeretettel: vetettünk - mert ez mind, mind magvetés.
Néha heteken át, néha hónapokon át. És jöttek, akik mondták: "miért teszed", és: "mikor veszed már észre, hogy 'hiábavaló', nem látod"? És mi néha nem tudtunk mit mondani rá, néha azt, hogy "az Úr is teszi", vagy "az Úr mondta", vagy azt, hogy "az Úr még nem mondta, hogy hagyjam abba"... és Joás nyilai (2Kir 13.) jutottak eszünkbe. És tettük, és tesszük most is, ami ránk van bízva.
"Könnyhullatással is", amikor "nem látszik" az eredménye, vagy mások kritikája nagyon fáj, vagy amikor nem tudunk mit mondani... de TESSZÜK. Vetjük. Vetjük a magot. Az Igét. A hit által. És a tiszta életet. A mennyhez kapcsolódót. Az anyagiakat, amikhez a forrásokat is mindig kérnünk kell. Nagyon. Tudatosan. Akkor is, amikor nem is látjuk, hogyan lesz, de tesszük, tesszük, tesszük. A hit által. Vetünk.
És akkor, egyszer csak...
Egyszer csak, amikor nem várjuk...

Egyszer csak, váratlanul, teljesen csöndesen, egy pillanat alatt... meglátjuk, hogy az ÚR OTT VAN, és cselekszik. Ő ad valamit, amit akkor talán nem is vártunk volna. Valamit, ami meglep, amivel meglep bennünket, és csak sírunk, de ezek már más könnyek, sírunk, mert SZERET, mert meglátjuk (ismét), hogy Ő OTT MARADT, Ő hűséges, és állja szavát. És benne vagyunk, az Ő KÖZVETLEN CSODÁJÁBAN. Benne, és Ő is ott van, és ... nem tudunk mit mondani. Csak egyet: "szerelmesének álmában ad eleget".

"Szerelmesének álmában ad eleget..." (Zsolt 127,2.)
Persze, hogy nem lustaságról szól.
Persze, hogy nem hárítod át Rá azt a felelősséget, amit rád bízott Ő, a mennyből.
Persze, hogy nem engeded ki a gyeplőt a kezedből, és nem veted a lovak közé.
Persze, hogy ami rajtad áll, megtetted, megteszed... mindig megteszed, mert szereted az Urat, és ez a szeretet hat át a "könnyű" és a "nehéz" napokon is. És Vele vagy, és boldog, hogy ott lehetsz, a "nehéz" napokban is, Vele, mert Ő van ott veled.
Mint József (az Ószövetségben).
Hűséges volt.
A gúnyolódás idején, amikor testvérei kiközösítették. Az elvettetés idején, amikor bezárták a "kútba", és amikor nem volt "kilátás", nem volt "kiút", mert eladták, üzleteltek rajta, felette... és apjának gonoszt mondtak. Amikor EGY SZÓT SEM tudott szólni ellene, csak a szíve fájt, hogy édesének, édes apukájának most mennyire fog ez fájni, és mit fog gondolni, és el van szakítva, nem ölelheti meg, nem segítheti... semmit.
De amikor ott volt a rabszolgák között, amikor eladták, amikor új helyén első éjszakáját töltötte, és a többit, hosszú, hosszú éveken át: VETETT... Mindig vetett. Ha kellett, könnyhullatással, de vetett. Adta, amije volt. A kicsi korától benne levő képességeket, jó adottságokat, adta, adta, nem méricskélve, hogy most a "rabszolgatartó urát segíti", őt "gazdagítja", őt "védi meg a kártól". Nem törődött azzal, hogy az emberek mit mondtak, gondoltak, ő ez volt, egy MAGVETŐ ember, aki tudatosan adott, adott és adott. "Magáról megfeledkezve", mert ebben a helyzetben CSAK ezt lehetett tenni. Mert szerette az Urat, és szerette azokat, akik ott voltak körülötte.
És hűséges volt akkor is, amikor mindezért nem "jutalmat" kapott, hanem méltánytalan megvetést és elvetést. Megint. Lent a börtönben is ezt tette.
Vetett. Vetett. Vetett. Könnyhullatással is.
Egészen addig, míg egy nap, HIRTELEN érte küldtek: "készülj, a fáraó elé fogsz állni". Eljött a pillanat, teljesen váratlanul... de ŐT NEM ÉRTE VÁRATLANUL, mert az Úrral járt addig is. A vetés élete az Úrhoz kapcsol. Amikor adod, amid van, és nem magaddal foglalkozol, hanem teszed, ami rád van bízva, és rábízod magad az Úrra, akkor ODA VAGY KAPCSOLVA Hozzá. És amikor eljön az "álmában ad eleget" ideje, amikor eljön az élet új fordulata, amit emberileg elképzelni sem lehetne, KÉSZEN TALÁL téged. Mert a magvetés élete FELKÉSZÍTETT TÉGED.

Uram, gyönyörű, ahogy végzed munkádat. Csak Te tudod az időket. Csak Te tudod a fordulatokat. Csak Te vagy, Aki a megfelelő időben hozol elő mindent, mindent, mindent. Te adod meg a megoldásokat, Te adod meg mindazt, amire mi nem is számítunk, nem is számíthatunk, nem méricskélhetjük... sok mindent várunk, de amikor TE BEJÖSSZ, akkor hirtelen minden elgondolást meghalad, amit Te teszel. Szerelmesednek álmában adsz eleget... gyönyörű. Köszönöm, köszönjük, Urunk. Köszönjük, és bízunk Benned. Ámen. Ámen. Ámen. :)

Zsolt 126,5-6. "Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve."

Zsolt 127,2. "Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ad eleget."

Persze, hogy nem a lustaságról szól. És persze, hogy nem arról, hogy "hiábavaló volt a vetés". Persze, hogy nem arról, hogy sodortass a körülményekkel... nem. Amit te tehetsz, tedd meg - ami az Úré, bízd rá, és rejtsd el magadat az Ő közelségében, elrejtő védelme alatt. És bízd magad Őreá, mert ebből jó származik néked.

Uram, milyen bölcs, amikor TE szólsz, és mondod, mit kell megtenni, és mikor van itt az ideje a "szerelmesek várakozásának". Mikor kell azt mondani: "hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek... szerelmesének álmában ad eleget." Amikor elengedjük az emberi erőlködést. Amikor letesszük, amit mások amúgy elvárnának, vagy amin megbotránkoznak, ha mi nem tesszük meg... Egyszerűen adjuk magunkat arra, hogy TE CSELEKEDJ.
Uram, drága Úr Jézus, milyen csodálatos az az élet, amit Veled élhetünk. Hogy vezetsz. Igen, Uram, sokszor elhibázom, de Te szólsz, és akarom meghallani, és köszönöm, hogy tanítasz, hogy meg is halljam, hogy mikor kell elengedni, mikor kell megtenni, mikor kell rajta lenni, és semmit, egy jottányit sem engedni belőle, mikor kell akár éjjel is, vagy bármikor erőfeszítést tenni, és mikor kell beletenni mindent a TE kezedbe, elengedve mindent, és Rád bízva magamat, magunkat, a rám bízottakat, a jövőt, a Te munkádat... köszönöm, hogy Te vagy az első, az utolsó, a kezdet és a vég... Te vagy az Alfa és az Ómega, Benned indul el minden, és érkezik végcéljához. Köszönöm, hogy szólsz, és Veled élhetek. Ámen

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #275 Dátum: 2018. Május 05. - 10:44:40 »
Dr-Kováts György
5 órája ·

AMIT Ő ELDÖNTÖTT... :)
Köszönöm Úr Jézus, hogy nem felejtettél és nem felejtesz el. Soha. Minden hibát, mindent, amit elrontottam, odahozhatok Hozzád, és nem mondod, hogy "nincs jövő", hanem azt mondod: "eredj el, és többé ne vétkezzél". Te a helyreállítás Istene vagy. Köszönöm Neked, Uram.

Köszönöm, hogy a megrepedt nádat nem töröd el, a pislogó gyertyabelet nem oltod ki, köszönöm, hogy felemeled és megerősíted azokat, akik Utánad vágynak. Te vagy a jövőnk, Te készítesz el mindent, erre a mai napra is. Azt akarod, hogy a szabadítás, a Te megváltásod ott legyen a mi életünkben, akarod, hogy tovább áradjon rólunk, tőlünk, általunk is, mindaz, amit elvégeztél fenn a golgotai kereszten. Köszönöm Neked, Uram, és mondom: "itt vagyok, Uram, küldj el engem". Ámen.

1Thess 5,9-10. "Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 10 Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk Ővele."

1./ Nem haragra... nem ítéletre... nem elvesztésre.
2./ Akarja, hogy győzz, akarja, hogy megmenekülj, akarja, hogy ne "csak éppen" légy túl a nehézségeken, hanem kiáradó legyen az áldás, az élet, a kibontakozás a te életedben - Őtőle. Akarja: erre "rendelt" téged. (EZT is jelenti "szódzó" - az üdvösség, a megmenekülés...)
3./ A "tithémi" (rendel) azt jelenti, hogy "odatesz", ad, átad, meghatároz, tesz valamilyenné, valamivé - és még sok minden mást. De mindegyik arról szól, hogy egy HATÁROZOTT AKARAT áll a háttérben. (Nyilván nem fog a te akaratod ellenére működni - de, ha átadod magad arra, amit Ő akar, akkor AZ LESZ A GYŐZTES, amit Ő gondolt, tervezett és döntött.)
4./ Üdvösséget "szerezni" egy "tulajdonszerzést" is jelent, abban az értelemben, hogy NEKED akarja adni. Azt akarja, hogy a tiéd legyen...
5./ Az üdvösség - "szótéria" - nagyon gazdag jelentésű. Az örök életet jelenti és azt mind, ami az örök életből fakad. Ez egy Istennel közösségben levő, Vele élő, működő, csodálatos élet, ami ott van ma, most is az életedben, és dolgozik, működik, és végzi munkáját. És jelenti a gyógyulást, a szabadítást, az elrejtettséget, a biztonságot, a kibontakozást... az áldást. Ez az, amire az Úr "rendelt téged".
Persze sok minden mond ellene - de te TUDOD, hogy ez az AKARAT a mennyből, és odaadod magad az Úr tervére, vezetésére, engeded, hogy intsen, vezessen, irányba állítson, és AZ FOG MEGVALÓSULNI, amit Ő gondolt, amit Ő akar, és amire Ő állított be téged. Amire "rendelt".
6./ Ez a "rendelés" nem akármikor és nem akárhol, nem is akárhogyan történt... a GOLGOTA is a része. Ott, fenn, a kereszten, ahol kifizetett érted mindent az Úr Jézus Krisztus, ahol kimondta "ELVÉGEZTETETT", ott dőlt el, hogy ez az élet lesz a tiéd, a megmentés, a kiszabadítás és a jövő élete. Az elrejtettség élete.

Köszönöm Neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy VAN jövő, van helyreállítás, van élet, van szabadítás. Erre állítottál be, erre rendeltél, hogy ebben járjak, és ezt adjam tovább, ezt képviseljem, és végezzem, minden pillanatban, életem minden helyzetében. Ámen. Ámen. Ámen.

Legyen, Uram, a Te akaratod jó szerencsés. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy, itt a földön is. Ámen. Ámen. Ámen

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #276 Dátum: 2018. Május 11. - 12:37:03 »
Dr-Kováts György
1 órája ·

HOL VAN? :) HÉTBŐL-ÖT... MÁR... ÉS A TÖBBI IS... TELJESSÉGGEL. :)
Tegnap rövid néhány perc leforgása alatt kb. 7 nehéz hír ért el - fizetendők, megoldandók, "nehezen megoldhatók".
Még jó, hogy előtte erősített meg az Úr a 2Kir 2,14-ből: "Hol van az Úr, az Illés Istene?" - s a válasszal: OTT, ahol a problémák vannak. A megoldandók. PONTOSAN OTT. (Itt, a 2Kir 2-ben, a Jordán partján volt, ahol a víznek ketté kellett válnia. S ketté is vált.) Az én életemben OTT, ahol éppen a problémák felmerülnek.
Ma örömmel számolok be róla, hogy a hét közül öt már aznap megoldódott. És a másik kettőnek sincs sok lehetősége... Pontosabban: az én Istenemmel szemben, SEMMI lehetősége nincs.
Közben persze még eszembe jutott vagy három másik - de nem baj. Megtanulok gyönyörködni a nehézségekben. A problémákban. Mert AHOL a probléma, OTT az én Szabadító Istenem, és OTT látom meg Őt, OTT - pontosan ott - ismerem meg Őt még sokkalta inkább. Ámen.

Köszönöm, Uram, köszönöm, drága Úr Jézus Krisztus, ahogy Te jártál ezen a földön, a problémák tengerén, a hit által, teljes győzelemmel, arra tanítottál, hogy amikor nem látom a megoldást, amikor nincs saját hatalmamban a következő lépés, (bár mindig eldönthetem, a hit által, és el is döntöm, sőt, odaadom magam arra, hogy ki is mondom), akkor vagyok a LEGERŐSEBB, mert a Te erőddel járok. A Te szabadításoddal. És megismerlek Téged, az én Szabadításom Istenét. Köszönöm Neked, Uram. Ámen.

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12561
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 06:59:26
Re:Üzenetek
« Válasz #277 Dátum: 2018. Május 11. - 13:10:24 »
:like:
Ámen!
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Mariann

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 23
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Február 08. - 19:38:25
Re:Üzenetek
« Válasz #278 Dátum: 2018. Május 12. - 17:35:32 »
Dr-Kováts György
1 órája ·

HOL VAN? :) HÉTBŐL-ÖT... MÁR... ÉS A TÖBBI IS... TELJESSÉGGEL. :)
Tegnap rövid néhány perc leforgása alatt kb. 7 nehéz hír ért el - fizetendők, megoldandók, "nehezen megoldhatók".
Még jó, hogy előtte erősített meg az Úr a 2Kir 2,14-ből: "Hol van az Úr, az Illés Istene?" - s a válasszal: OTT, ahol a problémák vannak. A megoldandók. PONTOSAN OTT. (Itt, a 2Kir 2-ben, a Jordán partján volt, ahol a víznek ketté kellett válnia. S ketté is vált.) Az én életemben OTT, ahol éppen a problémák felmerülnek.
Ma örömmel számolok be róla, hogy a hét közül öt már aznap megoldódott. És a másik kettőnek sincs sok lehetősége... Pontosabban: az én Istenemmel szemben, SEMMI lehetősége nincs.
Közben persze még eszembe jutott vagy három másik - de nem baj. Megtanulok gyönyörködni a nehézségekben. A problémákban. Mert AHOL a probléma, OTT az én Szabadító Istenem, és OTT látom meg Őt, OTT - pontosan ott - ismerem meg Őt még sokkalta inkább. Ámen.

Köszönöm, Uram, köszönöm, drága Úr Jézus Krisztus, ahogy Te jártál ezen a földön, a problémák tengerén, a hit által, teljes győzelemmel, arra tanítottál, hogy amikor nem látom a megoldást, amikor nincs saját hatalmamban a következő lépés, (bár mindig eldönthetem, a hit által, és el is döntöm, sőt, odaadom magam arra, hogy ki is mondom), akkor vagyok a LEGERŐSEBB, mert a Te erőddel járok. A Te szabadításoddal. És megismerlek Téged, az én Szabadításom Istenét. Köszönöm Neked, Uram. Ámen.

Ámen ! !

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #279 Dátum: 2018. Május 17. - 11:39:34 »
 Miközben várakozol, Isten munkálkodik


    “Tele vagyok örömteli várakozással, és bízom Istenben, hogy segíteni fog, mert megígérte.” (Zsoltárok 130: 5, TLB fordítás)
       
Isten azt akarja, hogy türelmesen várj, amíg megválaszolja az imáidat; ám azt is akarja, hogy egy pozitív várakozással várj. Legyen hited, és bízz Istenben, hogy meghallgat és válaszol. Amikor így vársz, akkor azt nyilvánítod ki, hogy hiszel Isten ígéreteiben. Hiszed azt, hogy megtartja a szavát.

Daniel Boone-tól, a híres határvadász-felfedezőtől egyszer megkérdezték: “Eltévedt valaha a vadonban?" Ezt válaszolta: “Nem, soha. Volt, hogy néha egy pár hétig úgy éreztem, hogy nem tudom, hol vagyok, de nem tévedtem el soha.”

Lehet, hogy most te is úgy érzed, összezavarodtak a dolgok az életedben. Esetleg valami zavar van a házasságodban, és bár imádkozol, hogy jobb legyen, mégsem javul a helyzet. Vagy esetleg a karriereddel, a munkáddal van gond, és nem tudod, milyen irányban kellene tovább lépned, vagy hogy esetleg fel kellene-e mondanod. Lehet, hogy egy emberi kapcsolatoddal van gond. Erőtlennek és reményvesztettnek érzed magad, és úgy érzed, a saját magad erejéből nem tudsz változtatni a helyzeten. Össze vagy zavarodva és nem tudod, merre menj tovább.

De ne bátortalanodj el és ne add fel! Nézz felfelé. Kezdj el imádkozni. Én már sok olyan kéréssel fordultam Istenhez imában, amiket soha nem válaszolt meg. Emlékszem, volt egy imakérésem, amit évekig majdnem minden nap elmondtam Istennek, de Ő nem válaszolta meg. Nem tudom, hogy Isten miért döntött úgy, hogy nem válaszolja meg, és nem is értem. Viszont eldöntöttem a következőt: Isten akár megválaszolja ezt az imát, akár nem, én földi életem végéig hinni fogok az ígéreteiben. Mert Isten jó Isten, és Ő tudja mi a legjobb nekem, még akkor is, amikor nem értem.

Amikor Isten nem válaszolja meg az imáinkat, akkor emlékeznünk kell két fontos igazságra. Az első, hogy Isten kezében van az irányítás, és nem nálunk. Ő jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk.
Nincs olyan magas hegy, amit ne tudna elmozdítani. Nincs olyan nagy probléma, amit ne tudna megoldani. Nincs olyan nagy szomorúság, amit ne tudna enyhíteni. Isten kezében van a vezetés, és neki van terve.

A második, amire emlékezned kell, hogy akár érkezik válasz az imáidra, akár nem, Isten elismeri a türelmedet – ha nem ebben a világban, akkor az örökkévalóságban.

“Tele vagyok örömteli várakozással, és bízom Istenben, hogy segíteni fog, mert megígérte.” (Zsoltárok 130: 5, TLB fordítás)

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #280 Dátum: 2018. Május 20. - 18:44:41 »

Négy ok, hogy miért ne aggódj
2018. május 20. 03:00 - Erika1832

    „Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit egyetek vagy mit igyatok; vagy a testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem több-e az élet, mit az ennivaló és a test nem több-e, mint az öltözet?” Máté 6:25. (NIV-fordítás)

Azért aggódunk sokszor, mert úgy gondoljuk, hogy az irányítás nem a mi kezünkben van, és az irányíthatatlan irányításával próbálkozunk. Nem tudjuk irányítani a gazdaságot, ezért aggódunk miatta. Nem tudjuk irányítani a gyermekeinket, ezért aggódunk értük. Nem tudjuk irányítani a jövőt, ezért aggódunk a jövő miatt. De aggódás soha semmit nem old meg! Csak a lángja nagy, de meleget nem ad.

Hegyi beszédében Jézus négy okot is felsorol, hogy miért szükségtelen az aggódás.

1. Az aggódás ésszerűtlen.

A Máté 6:25 ezt mondja: „Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit egyetek vagy mit igyatok; vagy a testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Az élet nem több-e, mit az ennivaló és a test nem több-e, mint az öltözet?” (NIV-fordítás)

Jézus azt mondja, hogy ha valami nem működik, ne aggód miatta. Olyan dolog miatt aggódni, amin tudsz változtatni butaság. Olyan dolog miatt aggódni, amin nem tudsz változtatni fölösleges. Akár melyik változatot nézzük is, az aggódásnak nincs semmi értelme.

2. Az aggódás természetellenes.

Jézus az élővilágból állít elénk egy példát a Máté 6:26-ban: "Figyeljétek meg az ég madarait; nem vetnek, nem is aratnak és csűrbe sem gyűjtenek, és Mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?” (NIV-fordítás)

Isten összes teremtményei közül csak egyetlen egy van, aki aggódik: mi, emberek. Teremtményei közül, mi vagyunk az egyetlenek, akik nem bízunk benne és Isten azt mondja erről, hogy ez természet ellenes.

3. Az aggódás nem segít semmit.

Nem változtat semmin. A Máté 6:27 azt mondja, "Bárki is közületek aggódásával csak egy órával is meg tudja hosszabbítani az életét?" (NIV-fordítás). Azzal, hogy egy probléma miatt aggódsz, egy arasszal sem jutsz közelebb annak megoldásához. Olyan ez, mintha egy hintaszékben ülnél – egy csomó aktivitás, energia, lendület, de nincs előrelépés. Az aggódás nem változtat semmin, téged kivéve, mivel boldogtalanná tesz.

4. Szükségtelen aggódni.

Máté 6:30 azt mondja, "Ha Isten olyan csodálatosan törődik a virágokkal, amik ma vannak, de holnap elszáradnak, nem sokkal inkább törödik veled, kicsinyhitű ember?” (TBL-fordítás) Ha bízol, Istenben nem kell, hogy aggódj. Miért? Mert ő megígérte, hogy gondot visel mindarra, amire szükséged van: "Isten befogja tölteni minden szükségedet az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.” Filippi 4:19. (NIV-fordítás)

Ebbe beletartoznak a kifizetendő számlák? Igen. Ez magában foglalja a kapcsolati konfliktusokat? Igen. Tartalmazza az álmainkat, célkitűzéseinket, vágyainkat? Igen. Beleértendők az egészségügyi problémák, még azok is, amiket nem tudnak kezelni? Igen. Isten minden szükségedet betölti Krisztusban.

Ne aggódj!


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12561
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 06:59:26
Re:Üzenetek
« Válasz #281 Dátum: 2018. Május 21. - 10:39:02 »


Senkit sem szeretnék elkeseríteni, de az egészséges aggodalom az emberi természet része, amellyel együtt is lehetséges Istenre bizalommal támaszkodni.
Isten pedig a szűkségleteink betöltésére tett ígéretet, s nem a vágyaink, vagy az álmaink megvalósítására.
:szelid:
« Utoljára szerkesztve: 2018. Május 21. - 10:41:17 írta Csaba »
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #282 Dátum: 2018. Május 24. - 09:44:04 »
 Isten örömét leli benned
2018. május 24. 03:00 - Lilla:)

    "Igazi csőd vagyok. Semmi vagyok és semmim sincs; tégy velem valamit. Te [Isten] képes vagy rá; neked meg van mindened, ami ehhez szükséges." (Zsoltárok 40:17, The Message fordítás)

Sok ember fél rábízni az életét Jézusra, mert azt hiszi, ez azt jelenti, hogy ő fogja azt irányítani. Korlátozza a stílusukat és beszűkíti az életterüket a sok szabállyal és előírással.

Amikor Jézus az életedbe jön, pont ennek az ellentettje következik be. Ahelyett, hogy még vallásosabbá tenné az életed, sokkal inkább élettelivé teszi. Egy még teljesebb emberré válsz, aki képes megtapasztalni azt, amire hivatott. Kibővíti a látótered és képessé tesz olyan dolgok észrevételére, amiket korábban még csak nem is láttál. Lehet, hogy jó életed van, viszont Isten egy még jobbat kínál neked.

A Biblia azt mondja: "Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem." (Zsoltárok 18:20., Új fordítás) Isten kibővíti a lehetőségeidet, mert gyönyörködik benned. Nem csak szeret téged; örömét leli benned!

Legjobban ezt úgy tudom elmagyarázni, ha visszagondolok arra az időre, amikor a gyermekeim még kicsik voltak. Nem kellett semmi különlegeset tenniük azért, hogy szeressem őket. Szerettem őket és örömömet leltem bármiben, amit csak csináltak, mert a gyermekeim voltak, én pedig az édesapjuk.

Isten a te mennyei atyád; ő alkotott téged, ő szeret téged és ő örömét leli benned. Meg akar menteni téged és egy jobb, teljesebb életet kínál neked. Olyat, amilyen számodra el lett rendelve.

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #283 Dátum: 2018. Május 25. - 10:13:59 »
Dr-Kováts György
21 órája ·

NEM TUDOM, ELJUTOTT-E HOZZÁD? EZ HOLNAPI NAP LESZ... :)
Imakérés Írországból
Tisztelt keresztény vezetők, testvérek!
Életvédő, ír keresztény testvéreink kérését (2018. 05. 11.) szeretném továbbítani felétek.
Talán a legtöbben tudjátok, hogy 2018. május 25-én Írországban népszavazás lesz arról, hogy az Alkotmányukban szereplő, abortuszt tiltó 8-as cikkelyt eltöröljék vagy sem. Ennek eltörlése esetén a magzatkorú gyermek 12 hetes koráig elpusztítható lenne legálisan, feltétel nélkül.
Ír életvédő keresztény testvéreink kérik, hogy imában álljunk oda melléjük, ne lehessen pici gyerekeket törvényi támogatással kiiktatni az élők sorából.
Köszönöm támogatásotokat! Hegedűs László
Tájékoztató adatok
Írország lakossága jelenleg kb. 4.8 millió. Azon kevés európai országok közé tartoznak, amelynek népessége növekszik. A lakosság nincs elöregedve, sok a fiatal.
Az abortusz miatt külföldre utazó nők száma évente 3000-3500 között van. (Többnyire Nagy- Britanniában végeztetik el a művi terhességmegszakítást.) Ha a 8-as cikkelyt eltörölnék, annak következtében idővel évi 20 ezer körüli abortusz lenne, elkezdődne a népesség elöregedése.
Szinte a teljes média abortusz-párti. A kormányzat abortusz-párti. A miniszterelnök (Leo Varadkar) hatalomba kerülése előtt életvédőnek tüntette fel magát, majd hatalomba kerülve „felismerte a nők problémáját”, és abortusz-párti lett. A Facebook sok életvédő posztot töröl, cenzúráz.
A lakosság több mint 80%-a katolikus. A püspöki kar és a papság életpárti.
(Azok a nők, akik eredetileg abortuszt terveztek, de végül megtartották gyermeküket, több mint 90%-ban vallják azt, hogy örülnek, hogy megtartották, még ha nehéz körülmények közt is élnek.)
Saját (HL) megjegyzések
Az Atya végtelen szeretetében adja az élet-átadás lehetőségét az embernek.
Az Úr nem azért adja az Élet ajándékát, hogy emberáldozatként végezzék.
Az ÓSz idején Izraelnek leginkább azért kellett fogságra mennie, mert emberáldozati oltárok működtek az országban. Ne kísértsük az Úr Szeretetét, Kegyelmét!
Imádkozzunk azért, hogy ne dőljön le Európa egyik utolsó bástyája, ahol még nincs felállítva véráldozati oltárok rendszere! Nem kell, hogy ártatlan emberek tízezrei vesszenek el évente Írországban.
Egy emberi élet kezdete hasonlít a hithez. A nem-láthatóból (az anyaméhből) jön elő a láthatóba, a világba. Az abortusz-hitetés egyik, materialista gyökere: az induló élet szemmel nem látható, így nincs is, nem gond az elpusztítása. A hitetés korában élünk.
Rajtunk, keresztényeken nem kell, hogy fogjon a hitetés varázslása. Az Élet Királysága erősebb, mint a Halál Királysága! Az Élet Királya legyőzte a halált! Kezünkben vannak a kulcsok, az Úr győztes fegyverei. Írország megmenekülése a mi kezünkben is van, mi, az Egyház vagyunk az Úr keze és szája itt a földön. Dicsőítsük meg az Ő nevét!
Jön az ellenség, megszólalt a magyar és az európai őrállók kürtje.
(Prazsák Laci: Kr.u. 550-ben kezdődött a bangori ébredés, ami több mint 150 évig tartott. 2-3000 szerzetes szünet nélkül, felváltva volt az Úr jelenlétében. Ebben az írországi ébredésben napi 24 órában folyt az imádat és a dicsőítés. Nagyon sok misszionárius jött Európába onnan a kereszténységet terjeszteni. Európa sokat köszönhet Írországnak, tartozunk nekik.)

Nem elérhető Irma

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 3777
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Március 21. - 17:50:32
Re:Üzenetek
« Válasz #284 Dátum: 2018. Június 05. - 14:58:21 »
    

ELFORDULTÁL


"Így szól az Úr: Ha elfordulnak, nem fordulhatnak-é vissza?" Jeremiás 8,4b

 

Úgy érzem, hogy az elfordulás a gondolatban történik meg. Az elesés már a gyakorlatban, cselekedetben történt. Amikor jön egy szeretetlen gondolat, elfordít Isten útjától, a szeretet útjától. A törvény betöltése a szeretet. Nem tudsz úgy vétkezni, hogy ne vétkeznél a szeretet törvénye ellen. Még nem estél el, de az elfordulásnak már a következménye szokott lenni az elesés. Annyi ember gondolja, hogy megengedhet magának egy kritikus, ítélkező, kemény gondolatot. Se neki, se nekem nem árt. Dehogynem árt! A gondolatban kezdődik a gyűlölet, aztán jön a második, a harmadik. Amikor az Ördög el akar fordítani Isten útjától, mondd ki határozottan, hogy nem akarok elfordulni. Állj meg a gondolatnál mert út lesz belőle rövidesen! Ha megállsz a gondolatnál, nem fogsz elesni. Olyan kérlelőn mondja az Úr: "Térjetek meg gonosz utaitokról! Hiszen miért halnátok meg, óh Izráel háza!?" (Ez 33,11b). Az Istentől elvezető útról nem egyszerre fordul el az ember 180°-ban, csak szép lassan. "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út" (Péld 14,12). Fordulj vissza, amíg lehet. Lásd meg, mennyire jutottál attól a boldog, szabad élettől, amiben talán elindultál már egyszer. Isten elküldte erre a világra az Ő Egyszülött Fiát. Ha most úgy érzed, hogy elestél, és nem tudsz fölkelni, mondd ki ezt az egyszerű nevet: Jézus! Ő azért járt itt a földön, hogy az elesetteket felemelje, és az elfordultakat visszafordítsa. Ne álltasd magad, hogy egyedül is föl tudsz kelni, hogy újra az Úr útján járj.