Szerző Téma: Rövid építő írások  (Megtekintve 164494 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12426
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 22:49:43
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1545 Dátum: 2016. December 04. - 20:03:41 »
:like:

De:" A viharok erős fákat szülnek, a próbák pedig erős keresztyéneket."

A vihar nem szül semmit, az eleve erős fa megmarad, a többit gyökerestől kifordítja.

A keresztyén közhely világi megfelelője: "Ami nem öl meg, az megerősít."

Ami nem öl meg, az megsebez egy életre és érzéketlenné tesz bizonyos dolgok iránt. Ez nem erő, hanem gyengeség...
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1546 Dátum: 2016. December 05. - 08:44:15 »
A LELKIPÁSZTOR ÉS A KÖZELGŐ HITTAGADÁS * 2TIMÓTEUS 1-4

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2TIMÓTEUS 2

ÖSSZEFOGLALÁS * Pál egy római börtönből írja Timóteusnak szóló második levelét (1,8.17). Küszöbön áll a halál (4,6); Pál fázik (4,13), magányos (4,9.11.21), s börtönbüntetésének hosszú, unalmas óráiban kevés tennivalója akad (4,13). Pál azonban mégsem a saját problémáit és szükségleteit állítja levelének középpontjába, hanem a fiatal Timóteus problémáit és szükségleteit. Pál, aki élete végéig hűségesen az Úr mellett állt, most ugyanerre hívja fel Timóteust. Ha a világegyetem Urát szolgáljuk, és nehézségeket szenvedünk el érte, akkor nem kell félnünk az üldöztetéstől vagy fájdalomtól, börtöntől vagy haláltól.

NAPI ÚTRAVALÓ * Milyen távlatokban ismered a test szerinti őseidet? Tégy próbát! Egy nagyméretű papírlapra rajzold le a családfádat annyi nemzedékre visszamenően, amennyiről tudomásod van! Azután színes tollal vagy ceruzával készíts az ábrából lelki családfát is, megjelölve minden családtagot, aki bizonyságot tett Jézus Krisztusba vetett hitéről.
Timóteus gazdag örökséget kapott a családi hit terén. Anyja és nagyanyja egyaránt Istennel járt (1,5). Legkorábbi gyermekkorától kezdve a Szentírás ismeretére tanították (3,14-15), és ez a bibliai örökség felkészítette őt a későbbi gyümölcsöző szolgálatra.
Semmivel sem gyakorolhatsz nagyobb hatást a gyermekeid Istennel való kapcsolatára, mint ha naponta kölcsönhatásba hozod őket Isten Igéjével. Ha még nem tettétek, családotokban kezdjetek el rendszeresen igeverseket tanulni! Tűzzetek ki családi célként minden családtagnak két verset erre a hónapra, és a cél elérésének jutalmául tervezzetek családi kirándulást!

BETEKINTÉS * PÁL, A SZENTÍRÁS KITARTÓ TANULMÁNYOZÓJA – Pál az élete legvégéig kutató és tanuló maradt. A 4,13-ban megkérte Timóteust, hogy hozza el „a könyveket… de főként a pergameneket”. A „könyvek” talán saját könyvtárát jelentették, a „pergamenek” pedig kétségtelenül az ószövetségi Szentírás irattekercsei voltak. Olvastál mostanában jó keresztyén könyvet? Fedezd fel újra az olvasás gazdagságát!

Isten bensőséges ismerete a legnagyobb kincs, melyet az ember a gyermekeire hagyhat.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1547 Dátum: 2016. December 07. - 11:42:06 »
RABSZOLGÁBÓL LETT TESTVÉR * FILEMON

KÖZPONTI IGERÉSZ: FILEMON 10-12.15-18

ÖSSZEFOGLALÁS * Pál Filemonnak írt „levelezőlapja” az apostol legrövidebb és talán legbensőségesebb levele. Az írás a diplomatikus és tapintatos bánásmód mesterműve a Római Birodalom egyik elfekélyesedő társadalmi baja, a rabszolgaság kezelését illetően. Onézimosz, Filemon rabszolgája meglopta urát, és Rómába szökött. Ott kapcsolatba került Pállal (aki házi őrizetben volt; ApCsel 28,16.30), és Jézus Krisztus kijelentéseivel. Onézimoszra a megtérése után még egy szembesítés várt – ezúttal elhidegült urával, Filemonnal kellett találkoznia. Pál ezzel a levéllel a kezében küldi őt vissza, megbocsátásra biztatva Filemont. Onézimosz rabszolgaként távozott, most pedig hívő testvérként tér vissza.

NAPI ÚTRAVALÓ * Íme, egy kihívás. A munkahelyedre menet (ha másokkal közösen használt autóban utazol), a szomszédoddal egy kávé mellett ülve, vagy egyéb kézenfekvő alkalommal add át a Filemonhoz írt levelet egy nem hívő ismerősödnek, és kérd meg, hogy olvassa el a 25 verset. Majd szeretettel kérdezd meg tőle: „Tudtad, hogy ez a kis történet a mennybe jutást szemlélteti?”
Folytasd a következő szavakkal: „Onézimoszhoz hasonlóan te is menekülsz Isten elől. A magad útját járod, teljes életet keresve. De a teremtőd elől futva is a téged szerető Megváltód felé szaladtál, aki azért halt meg, hogy megfizesse a bűn árát, hogy megbékélhess Istennel. Az adósság, amellyel Uradnak tartozol, teljesen ki van egyenlítve, amennyiben elfogadod Krisztus halálát, mint érted adott fizetséget. Szeretnéd máris megismerni a bűnbocsánat örömét?”
Isten erejére hagyatkozva add tovább a héten Filemon üzenetét egy hitetlen ismerősödnek. Adj neki egy evangéliumi traktátust is, vagy tervezzetek be egy további beszélgetést!

BETEKINTÉS * BIBLIÁN KÍVÜLI ADALÉK ONÉZIMOSZ TÖRTÉNETÉHEZ – Mi történt Onézimosszal? Hogyan fogadta Filemon Pál kérését? A Bibliából nem derül ki, ám a hagyomány érdekes utalásokkal szolgál. Filemon talán felszabadította a rabszolgáját, és visszaküldte, hogy segítsen Pálnak (13-14. v.). Ignatius, a második századi egyházatya szerint Onézimosz később lelkipásztor lett Efezusban.

A lelkek nem kötegelve térnek meg.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1548 Dátum: 2016. December 08. - 13:19:23 »
KRISZTUS JOBB AZ ANGYALOKNÁL * ZSIDÓK 1-2

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSIDÓK 1,1-4; 2,1-3

ÖSSZEFOGLALÁS * Isten régen a próféták által szólt, de dicsőségének legnagyobb kijelentését Fiának tartogatta. Isten Fia minden prófétánál nagyobb. Ő nagyobb az angyaloknál is, akik Mózes törvényét közölték (2,2; ApCsel 7,53). Azért, hogy üdvösséget hozzon, önként valamivel kisebbé lett az angyaloknál. Szenvedése és halála által pedig lehetővé tette, hogy az ember az angyalok fölé, Isten családjába emelkedjen. Jézus tökéletes embersége miatt páratlanul alkalmas arra, hogy a bűnös emberiség főpapjaként szolgáljon.

NAPI ÚTRAVALÓ * A zsidókhoz írt levél egy mélyreható kijelentéssel kezdődik: „Isten... Fia által szólt hozzánk” (1,1-2; új-Károli). A keresztyénség lényege és legjava – valamint hogy miért különb a zsidó vallás régi rendszerénél – egyetlen szóban összefoglalható: Krisztus. A régi rendszer előírásokra épült; az újnak egy Személy áll a középpontjában. A régi csupán árnyék volt; az új a valóságot nyújtja.
Milyen alapra építed az életedet? Könnyű emberi hagyományokkal és teljesítménynormákkal helyettesíteni az Isten Fiával való erősődő kapcsolatot. Értékeld ki életed „vallásos szertartásait”! Előreviszik az Istennel való kapcsolatodat, vagy inkább akadályoznak abban, hogy jobban megismerd őt és Igéjét?
János jól összegzi ezt az alapvető kérdést: „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1János 5,12) A kettő közül melyik csoporthoz tartozol? Ha zavar a válasz, hagyd, hogy a János 1,12 utat mutasson a rendíthetetlen alaphoz!

BETEKINTÉS * JÉZUS NAGYOBB AZ ANGYALOKNÁL, IGAZ? - Jézusnak az angyalok fölött álló volta (Zsidók 1,4) elég nyilvánvalónak tűnhet, de a zsidók igen magasztos lényeknek tartották őket. Az angyalok jelen voltak, amikor a Sínai-hegyen Isten átadta Mózesnek páratlan kijelentését, a törvényt (Zsidók 1,4; 5Mózes 33,2). Sőt, ma már a holt-tengeri tekercsekből azt is tudjuk, hogy egyesek várakozása szerint Mihály arkangyal lett volna a messiási királyság legfőbb alakja.

A vallásban az ember keresi Istent; a keresztyénségben Isten nyújtja le a kezét az embernek.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1549 Dátum: 2016. December 09. - 09:04:24 »
KRISZTUS JOBB MÓZESNÉL ÉS JÓZSUÉNÁL * ZSIDÓK 3-4

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSIDÓK 3,1-6; 4,1-6

ÖSSZEFOGLALÁS * Akik a pusztai vándorlás idején fellázadtak Isten ellen, azok kizárattak a nyugalmából, az ígéret földjéről. Ám Isten a mai népének ennél is jobb nyugalmat ad – azt, amelyről Fia beszélt. Mózes Isten háza népének szolgája volt, Krisztus azonban az Isten háza népe fölött álló isteni Fiú. Józsué teremtett békét Izráelnek Kánaán földjén, Krisztus azonban a menny örök nyughelyére fogja bevinni az övéit. Mivel ma is áll az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, ügyeljünk rá, hogy egyikünk se maradjon le a belépésről és e nyugalom élvezéséről!

NAPI ÚTRAVALÓ * Melyik méltóbb a dicséretünkre:

*a ház vagy annak építője?
*a szolga vagy ura, akit szolgál?
*egy nép vezetője vagy Teremtője?

Ha mindhárom esetben a második lehetőséget választottad, akkor azonos hullámhosszon vagy A zsidókhoz írt levél szerzőjével. Mózes hűséges szolga volt Izráel házában, de Krisztus építette a házat. Mózes és Áron volt a zsidó vallás apostola és főpapja, de Jézus Krisztus a keresztyénség jobb útjának Apostola és Főpapja. Izráel fiai meghaltak a pusztában anélkül, hogy megtapasztalhatták volna a nyugalmat, melyet Isten nekik szánt Kánaánban, s ugyanez a veszély leselkedik ma azokra, akik nem hajlandók bemenni a Főpapjuk, Jézus Krisztus befejezett munkája által lehetővé tett nyugalomba.
A „Jézusom, én megpihenek” kezdetű ének volt J. Hudson Taylor kedvenc dicsérete. Ha tudsz angolul, keresd meg az interneten, és olvasd el figyelmesen tartalmas szövegét. Talán éppen ez adja meg a nyugalmat, amely hiányzott!

BETEKINTÉS * A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVELET ÖSSZEFOGLALÓ TÖMÖR TÁBLÁZAT

Fejezet                          Cím                           Fókusz
1.                      Krisztus, az Isten Fia           Istenség
2-3.                  Krisztus, az Emberfia          Emberség
4-10.                Krisztus, a Főpap                 Szolgálat
11-13.              Krisztus, a jobb út                Példa


Lehet, hogy a földön egyesek jobban öltözködnek vagy étkeznek, de az Isten békességét élvezők jobban alszanak.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1550 Dátum: 2016. December 10. - 09:56:24 »
KRISZTUS JOBB ÁRON PAPSÁGÁNÁL * ZSIDÓK 5-7

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSIDÓK 5,1-10; 7,1-3

ÖSSZEFOGLALÁS * A főpapoknak – köztük Áronnak – az volt az Istentől kapott feladatuk, hogy hidat építsenek a bűnös emberiség és a szent Isten közé. Áldozataikat azonban állandóan meg kellett ismételni, és a pap előbb-utóbb meghalt. Jézus ezzel szemben a Melkisédek rendje szerinti főpap. Az ő papságának nincs kezdete és vége; áldozati halála egyszer s mindenkorra szól. Valóban Krisztus a jobb pap!

NAPI ÚTRAVALÓ * Érted annak a jelentőségét, hogy Krisztus papságát Melkisédekéhez hasonlítja a szerző? Ha nem, ne csüggedj! Még A zsidókhoz írt levél szerzője is elismeri, hogy ez nem könnyen emészthető igazság. Az 1Mózes 14,1-20 segítségével próbálj választ adni az alábbi fogas kérdésekre:

1.Kik voltak Melkisédek szülei?
2.Mikor született Melkisédek?
3.Mikor halt meg Melkisédek?
4.Ki volt nagyobb: Ábrahám vagy Melkisédek?

Ha az első három kérdésre azt felelted, hogy „nem tudom”, akkor mindhárom válaszod helyes volt. És éppen ez a lényeg. A Szentírás sehol sem jegyzi föl Melkisédek születését és halálát, kezdetét és végét. Ő csupán megjelenik mint időtlen pap, aki nagyobb Ábrahámnál, és méltó a tiszteletére. Ugyanígy Krisztus is örök a létét tekintve, és a mi nagy főpapunkként méltó a tiszteletünkre.
Ma este az étkezőasztalnál beszélgessetek arról, hogy a főpapunk miért méltó az imádatunkra. Ki ő, és mit tett érted? Mit tesz jelenleg az életedben? Milyen tetteire számíthatsz holnap?

BETEKINTÉS * A HIT HAT ALAPKÖVE – A 6. fejezet első két verse felsorolja „a Krisztusról szóló elemi tanítás” hat összetevőjét – vagyis a keresztyén hit hat alapvető igazságát: megtérés, hit, keresztség, kézrátétel, feltámadás és ítélet. Kiváló bibliai erőpróbaként üljetek össze a családdal vagy a barátaiddal, és próbáljatok mindegyik említett alapigazsághoz találni egy újszövetségi igeszakaszt, ami bővebben kifejti. Jó vadászatot!

Az egykor tövissel koronázott fejet ma a dicsőség koronája ékesíti.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1551 Dátum: 2016. December 11. - 15:33:45 »
A KÜLÖNB ÜDVÖZÍTŐ

BIBLIAI OLVASMÁNY: 2KORINTHUS 12,9

TEKINTS VISSZA! * A zsidókhoz írt levél megindító felhívás az ingadozó keresztyének felé az Üdvözítőhöz való visszatérésre. Ezek a zsidó hívők, akiknek zsidó társaik részéről erős ellenállással, a világ részéről pedig üldöztetéssel kellett szembenézniük, kezdtek belefáradni a hit megtartásába. A szerző azonban bátorítja őket, hogy ismét álljanak szilárd alapra – térjenek vissza hitük alapvető igazságaihoz és az Urukkal való szorosabb kapcsolathoz. A levél az Üdvözítő két vonását hangsúlyozza:

1.Jézus minden szempontból különb. A zsidókhoz írt levél első négy fejezete egyértelműen rámutat, hogy Jézus különb a személyét tekintve – jobb a prófétáknál (1,1), jobb az angyaloknál (1-2. fejezet), jobb Mózesnél (3. fejezet), jobb Józsuénál (4. fejezet), jobb az összes többi papnál (4. fejezet). Ő a mi „nagy főpapunk” - aki ismer minket, megért bennünket, és közbenjár értünk (4,14-16). Teljes bizalommal fordulhatunk hozzá, abbahagyva az eltávolodást. Az 5-10. fejezet megmutatja, hogy Jézus különb mint pap – jobb a földi papoknál (5. fejezet), jobb a régi szövetségnél (6-7. fejezet), jobb a mózesi törvénynél (8-10. fejezet). Végül a 11-13. fejezet rámutat, hogy Jézus minden élethelyzetben különb. Bármi vár is ránk, állhatatosak maradhatunk őbenne.
2.Jézus minden körülmények között elégséges. Egyedül Jézusra van szükségünk. Kereszten bemutatott áldozata eleget tett a bűnünk árára vonatkozó isteni követelményeknek. Bár üdvösségünk örökre biztos, ki kell tartanunk a nehéz földi körülmények között (10,32-36).
Bármivel kell is szembenéznünk, rendíthetetlenül bízhatunk Jézusban. Ő minden másnál különb út Istenhez, és minden szükségben elegendő.

NÉZZ FEL! * A kompromisszumok és kísértések világában néha fölerősödhet bennünk a hitből való istenfélő élet feladásának vágya. Ahelyett, hogy szembenéznénk az ellenállással vagy helytelenítéssel, hajlamosak vagyunk rá, hogy megpróbáljunk „elvegyülni” a világban, titokban tartva hitünket.
Ha ilyesféle gondolatokkal küszködsz, fogadd meg A zsidókhoz írt levél üzenetét. Isten megadja neked mindazt az erőt és kitartást, amire szükséged van, amennyiben őhozzá fordulsz. Üdvözítőd, Jézus Krisztus különb a világ útjainál, és minden szükségletedet be tudja tölteni. Fordulj most újra hozzá, imádságban újonnan odaszánva magad neki!

HALADJ TOVÁBB! * Pál a 2Korinthus 12,9-ben továbbadja Jézus Krisztus egyik ígéretét, melyre maga is hagyatkozott, amikor saját életében megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie. Olvasd el figyelmesen ezt az igeverset, és szánj egy kis időt a megtanulására! De ami fontosabb, hagyatkozz ma erre az ígéretre!

Ne feledjük, hogy az értünk halálra adatott Jézus az összes igazságunk a szent Isten előtt, és a bennünk élő Jézus az összes erőnk az istentelen világban.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1552 Dátum: 2016. December 12. - 18:31:08 »
KRISZTUS JOBB A RÉGI SZÖVETSÉGNÉL * ZSIDÓK 8-10

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSIDÓK 10

ÖSSZEFOGLALÁS * Az író annak megállapításával zárja a Krisztus különb volta melletti érvelését, hogy az ember problémájának lényege az emberi szív problémája. A régi szövetség és a zsidó vallás intézménye erőtlen és alkalmatlan volt, mert nem tudott tartósan megbirkózni a bűnnel. De Isten új módszere az emberiség kezelésére – az új szövetség, melyet Krisztus a kereszten kiontott vérével írt – teljes mértékben gondoskodik a bűnök bocsánatáról. Krisztus halála örökre elvégzi azt, amihez a régi szövetségnek nem volt ereje.

NAPI ÚTRAVALÓ * Mit tennél, ha most valóban azt hinnéd, hogy ég a házad? Mit tennél, ha meg volnál róla győződve, hogy elásott kincs van a kertedben? E tények ismerete változtatna a fontossági sorrendeden és a viselkedéseden?
A mai olvasmányban a 8,1-10,18 jelentik a tanbeli alapot, melyre a 10. fejezet hátralevő részében olvasható, helyes viselkedésre ösztönző buzdítások épülnek. Mivel Krisztus jobb főpap, jobb utat biztosított, mivel „egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye” (9,28). Az engedelmesség konkrét cselekedeteivel kell reagálnunk ezekre az igazságokra.
A 10. fejezet utolsó 21 versét olvasva tedd egyes szám első személybe mindegyik felszólítást: „járuljak oda” (10,22); „szilárdan ragaszkodjak” (10,23); „ügyeljek arra, hogy kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsak másokat” (10,24). Mielőtt nekiállnál, hogy föltüzelj egy másik keresztyént, hogy legyen olyan, amilyennek Isten látni akarja, vedd számba, hogyan reagálsz magad az az igazságra, amelyet tovább készülsz adni. Válaszd ki a 10. fejezet többes szám első személyű igéinek egyikét, és munkálkodj azon, hogy a magadévá tedd a felhívást!

BETEKINTÉS * KRISZTUS, A KÜLÖNB ÁLDOZAT

A törvény alatti áldozatok                            Krisztus áldozata
              (10,1-4)                                               (10,5-18)
Az eljövendő dolgok árnyéka                         A valóság
Állandóan ismétlődnek                                   Egyszer s mindenkorra szól
A bűnre emlékeztetnek                                   Eltávolítja a bűnt
Állatok vére                                                     Krisztus vére


Ritkán érzünk belső késztetést annak hirdetésére, amit gyakorlunk.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1553 Dátum: 2016. December 13. - 09:50:42 »
KRISZTUS A HITBŐL VALÓ ÉLET PÉLDAKÉPE * ZSIDÓK 11-13

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSIDÓK 11,1-12,2

ÖSSZEFOGLALÁS * A zsidókhoz írt levél befejezésül olyan kitartó hitre hívja fel az olvasót, amely a körülményektől függetlenül Isyen ígéreteire hagyatkozik. A szerző olyan olvasóknak ír, akiknek tetteit Isten ígéretei helyett a világ nyomása formálja, s olyasféle hitből fakadó életre ösztönzi őket, amely oly sok ószövetségi szentre jellemző volt. Ezek a férfiak és nők annyira meg voltak győződve Isten hűségéről, hogy Igéje szerint rendezték be az életüket. Kövesd dicséretre méltó példájukat, és hitben járj, ne látásban!

NAPI ÚTRAVALÓ * A „hiszem, ha látom” jó szabály lehet használt autó vagy ingatlan vásárlásakor, de a keresztyén élet esetében gyenge módszer. Aki ugyanis Isten kedvére kíván élni, annak talán így kell átfogalmaznia a mondást: „hiszem, bár nem látom”, mert „a hit... a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (11,1).
Amikor befogadtad Krisztust mint Megváltódat, hitből cselekedtél, elfogadva Isten megbízhatóságát és hitelességét. Amint azonban a Zsidók 11 mutatja, a hit gyakorlása nem ér véget a megtéréskor. Isten emberei hit által viselkedtek bátran a harcban, tűrtek a szenvedésben, és örvendeztek a nehézségek közepette. Akkor is Isten parancsai és ígéretei szerint cselekedtek, amikor nem látták az okát vagy értelmét.
Mai életednek a hit a működési elve? Vagy a „hiszem, ha látom” a jelszavad? Hited megerősítésére fogj egy papírlapot, és próbálj felsorolni tíz olyan dolgot, amiről tudod, hogy jellemző Istenre, de szemmel nem látható! Például, „Isten szeret... Isten mindennel a javunkat szolgálja...” Majd gondold át a következő huszonnégy órában rád váró döntéseket és feladatokat, és határozd el, hogy munkába állítod a hitedet!

BETEKINTÉS * A KÍVÁNATOS TIZENKETTŐ – A 13. fejezet 12 gyakorlati javaslatot sorol föl annak a keresztyénnek, aki Istent gyönyörködtető életet kíván élni. Mennyit találsz meg a 12 hitépítő buzdítás közül?

A hit azt jelenti, hogy a következményektől függetlenül meg merünk tenni valamit.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1554 Dátum: 2016. December 14. - 14:54:02 »
A VALÓDI HIT MÉRCÉJE * JAKAB 1-5

KÖZPONTI IGERÉSZ: JAKAB 2

ÖSSZEFOGLALÁS * Ahogy a nem lélegző embert halottnak mondjuk, úgy a nem „lélegző” hitet is „halott hitnek” nevezzük. S a keresztyén életben a hit lélegzését a jó cselekedetek jelentik: a szegényekkel való törődés, a nyelv féken tartása, az alázatos lelkület, mások építése. Ha azt hiszed, hogy van hited, de ez a hit nem nyilvánul meg elevenen az életedben, akkor Jakabnak rossz híre van a számodra: a hited értéktelen. Az igazi hit és a jó tettek nem választhatók el egymástól, mert hitünk az életünk laboratóriumában bizonyul valóságosnak.

NAPI ÚTRAVALÓ * Ha valakitől azt halljuk: „Hiszem, hogy van Isten a mennyben”, akkor biztosra vehetjük, hogy az illető (a) keresztyén, (b) ezt a bibliaolvasó kalauzt olvassa, © templomba jár, (d) egyik csoporthoz sem tartozik. (Jelölj meg egy választ, majd olvasd el a Jakab 2,19 meghökkentő válaszát!)
Jakab erőteljesen ellenzi azt az „istenhitet”, amely csupán szájával vallja az igazságot, de az életében nem gyakorolja. Levelét akár így is összefoglalhatjuk: „Ha azt mondod, hogy helyesen hiszel, akkor miért viselkedsz helytelenül?” Az igazi hit több a szavaknál – eleven életvitel, amely megmutatja, hogy Isten valóban elárasztotta az életünket. Félreérthetetlenül „lélegzik”. Ez pedig fölvet egy időszerű kérdést.
Mióta rábíztad magad Krisztusra mint Megváltódra, mennyiben változott meg az életed a következő  kellemetlen területeken: előítéletek, trágár beszéd, pletyka, a jövő tervezése, a kellemetlen körülmények elfogadása? S melyik az a terület, ahol ma Isten segítségével Isten Igéjének hallgatójából annak cselekvőjévé válsz (1,22)?

BETEKINTÉS * VILÁGOSSÁG, LÁMPÁS, TÜKÖR... ÉS SOK MÁS – Jakab tükörnek nevezi Isten Igéjét (1,23-25), amely segít a magunk valójában látni önmagunkat. Milyen további szóképekkel utal magára a Biblia?

A Biblia …..........., mely megvilágítja ….............. (Zsoltárok 119,105).
A Biblia olyan, mint a ….................... és a ….................... (Jeremiás 23,29).
A Biblia a Lélek …...................... (Efezus 6,17).
A Biblia a világ talajába vetendő …........................ (Máté 13,3.19).

Nemcsak a biológia terén, hanem a hit terén is elmondhatjuk: ami nem növekszik, az alighanem halott.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1555 Dátum: 2016. December 15. - 10:45:29 »
CÉLZATOS SZENVEDÉS * 1PÉTER 1-5

KÖZPONTI IGERÉSZ: 1PÉTER 2

ÖSSZEFOGLALÁS * Péter szétszóródott zsidó keresztyéneknek ír, akik hitük miatt heves üldöztetésnek vannak kitéve. Emlékezteti olvasóit, hogy Isten „újjászült minket... élő reménységre” (1,3). Ezért ne lepődjünk meg, ha szenvedéssel találkozunk – számítsunk rá, készüljünk föl rá, fogadjuk helyesen. S természetesen a helyes cselekedeteink miatt szenvedjünk (mint keresztyének), ne pedig a helytelenek miatt. Kövessük Krisztust az egymás iránti alázatos lelkületben, és Isten gazdagon megjutalmaz minket, amint véget érnek az élet próbatételei.
NAPI ÚTRAVALÓ * Kevés dolog jelent nagyobb örömet egy szülő szívének, mint egy kisgyermek által szedett és átadott csokor virág. S kevés dolog nyújt szomorúbb látványt, mint ugyanez a csokor három nap múlva.
Menj el egy hadtörténeti múzeumba! Mit fogsz ott találni? Régi katonai egyenruhákat, hadi zászlókat, tárgyi emlékeket – elszíneződve és az idő vasfogának nyomait hordozva. A földi dicsőség az évek múltával megkopik. Nem így Isten dicsőséges ajándékai! Azok sosem hervadnak el (1,4), hanem kitartóan egyre dicsőségesebbé válnak (2Korinthus 3,1-18).
Érted már, miért olyan fontos a földi problémák kezelése terén a mennyei látásmód? Ha mennyei örökséged örök biztonságban van (1,4), mit számít, ha szenvedsz, mert elveszíted földi vagyonod egy részét? Ha a hited drágább az aranynál (1,7), akkor a nyomorúság tüze csak finomíthat rajta, de nem pusztíthatja el!
Tervezz be erre a hétre egy múzeumlátogatást! Vidd magaddal a családodat vagy a barátaidat! Jó emlékeztető lesz arra, hogy amit láttok, az nem a teljes valóság.

BETEKINTÉS * A LÉTFONTOSSÁGÚ SAROKKŐ – Péter nyilvánvalóan Krisztusra utal, amikor az Ézsaiás 28,16-ot idézi: „Íme, leteszek Sionban egy... sarokkövet.” (2,6) A bibliai időkben két fal találkozásához egy követ illesztettek. A sarokkő nem csupán alapul szolgált, hanem elősegítette az épület vízszintes és függőleges síkba hozását, és össze is tartotta azt. Tehát Krisztus az a létfontosságú Személy, akire alapozva „élő kövekként” lelki házzá épülünk.

A patak nem csobogna olyan szépen, ha elvennénk a köveket.

Bruce H. Wilkinson

Heni

 • Vendég
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1556 Dátum: 2016. December 15. - 11:37:13 »
Örülök, hogy olvashattam!
                                      vsziv1 vsziv1

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1557 Dátum: 2016. December 16. - 11:16:04 »
MÉREG A SORAINK KÖZT * 2PÉTER 1-3

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2PÉTER 1,1-11; 2,1-9

ÖSSZEFOGLALÁS * Bár Péter olvasói ugyanazok, mint első levele esetében (3,1), témája és célja más. A keresztyének nehezen viselik a hitetlenektől jövő üldöztetést (1Péter), de a hívők közösségében levő hitehagyás még pusztítóbb lehet (2Péter). Péter azzal kívánja semlegesíteni e „soraink közt levő méreg” hatásait, hogy emlékezteti őket a hit időtlen igazságaira, és biztatja őket, hogy haladjanak tovább a keresztyén érettség felé. Akik kigúnyolják az eljövendő ítélet gondolatát, azok Sodomához és Gomorához hasonlóan meg fogják látni, hogy Isten Igéjének figyelmen kívül hagyása végül pusztuláshoz vezet.

NAPI ÚTRAVALÓ * Egy értelmező szótárból keresd ki a művel szót! Írd ide a szó meghatározását!
A művel szó jelentése: …...
Talán még sosem gondoltál rá így, de lelki életed a lélekművelés hosszú folyamata – a lelki növekedést elősegítő környezet biztosítása és azon akadályok kerülése, amelyek gátolhatják ezt a növekedést.
Ha elültetsz egy magot, és komolyan azt akarod, hogy növekedjen, akkor vizet, napfényt és trágyát biztosítasz neki (és eltávolítod a gyomokat és a köveket). Ugyanígy Krisztusba vetett hited növekedéséhez is figyelmet kell fordítanod a következő tulajdonságokra (1,5-7): emberség (erkölcsi kiválóság), ismeret, önuralom (mértékletesség), türelem, istenfélelem, jóindulat (szeretet). Figyeld meg Péter ígéretét: „Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.” (1,8).
Válassz ki egyet az imént felsorolt hét tulajdonság közül, és egészítsd ki vele a következő mondatot:
„Ma Isten segítségével igyekszem gyakorolni életemben a …................-t azáltal, hogy ….............. ”

BETEKINTÉS * VIGYÁZVA VÁRNI – Péter a 3,11-18-ban arról ír, hogy a hívőknek az Úr napját várva mi mindenre kell ügyelniük. Megtalálod az adott igeszakaszban Péternek a hívőkhöz intézett figyelmeztetéseit és tanácsait?

A növekvő keresztyénnek fejlesztenie kell magában a jövőre való összpontosítás képességét.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1558 Dátum: 2016. December 17. - 13:21:45 »
A FEJLŐDŐ KERESZTYÉN ÉLET * 1JÁNOS 1-5

KÖZPONTI IGERÉSZ: 1JÁNOS 1

ÖSSZEFOGLALÁS * János apostol, aki csodás közösségben van Istennel, hőn vágyik arra, hogy lelki gyermekei is megéljék ezt a közösséget, és levelében tudtukra adja ennek módját. Isten világosság, ezért vele közösségben lenni azt jelenti, hogy parancsolatainak világosságában járunk. Isten szeretet, ezért gyermekeinek szeretetben kell élniük. Akik nem szeretnek, azok nem ismerik Istent, mert ez az ő lényegi jellemzője. Isten élet, és akik közösségben kívánnak lenni vele, azoknak ugyanilyen minőségű élettel kell rendelkezniük – lelki élettel, amely a Jézus Krisztusba vetett hit általi lelki születéssel kezdődik.

NAPI ÚTRAVALÓ * Sorold föl, milyen tulajdonságokkal kell rendelkezned ahhoz, hogy tanúnak idézhessenek be egy bírósági tárgyalásra: életkor, nem, iskolai végzettség stb. tekintetében.
Alighanem igen rövidre sikerült a felsorolásod – talán csak egyetlen elemet tartalmaz: „Ahhoz, hogy tanúnak idézzenek be, csak arra van szükség, hogy közvetlen ismeretem legyen egy bűncselekményt illetően.” És ebben az esetben igazad van. Figyeld most meg az 1János 1,3 szavait: „Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk.” Ahhoz, hogy Krisztus tanúja légy, csupán tovább kell adnod a Megváltóval kapcsolatos közvetlen ismereteidet. Szemtanúja voltál az életedben az újjászületés csodájának? Ez esetben keresztyén vagy – és tanújelölt is! Írd a margóra egy olyan ember nevét, akinek ma beszélni fogsz erről a közvetlen ismeretedről. Így terjed az evangélium örömhíre!

BETEKINTÉS * 1JÁNOS, A CÉLTUDATOS LEVÉL – János első levelében legalább öt rejtett kijelentés szól arról, hogy a szerző miért írta a levelet (amin nem kell meglepődnünk, hiszen a róla elnevezett evangéliumában is oly világosan megfogalmazta célját; János 20,31). Ki tudod egészíteni az alábbi öt mondatot, melyek hírül adják ezt a célt?

1,3 – hogy nektek is …...
1,4 – hogy …...
2,1 – hogy ne …...
2,26 – hogy ne …...
5,13 – hogy tudjátok, …...

Nem azért tértünk meg, hogy magunkba zárkózzunk.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1559 Dátum: 2016. December 18. - 13:40:34 »
ZÁRD BE AZ AJTÓT AZ ELLENSÉGEK ELŐTT! * 2JÁNOS

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2JÁNOS 4-6

ÖSSZEFOGLALÁS * Ebben a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek szóló rövid levélben János kiemeli az egyensúly fontosságát. Nem elég egyszerűen szeretetben és igazságban járnunk; arra is ugyanilyen gondosan kell ügyelnünk, hogy megítéljük és elkerüljük a tévedést, amikor találkozunk vele. Figyelmeztetés és bátorítás, hit és viselkedés, tanbeli pontosság és józan szeretet – ezek a témák szövik át a levelet, melyben János ösztönzi olvasóit, hogy miközben naponta Istennel járnak, legyenek józanok, felismerve és elkerülve a tévtanítást.

NAPI ÚTRAVALÓ * Két kislány játszott együtt. Egyikük játékból ki akarta bérelni a másik babaházát. „Vannak szüleid?” - kérdezte a babaház tulajdonosa. „Igen, kettő” - hangzott a válasz. „Nagyon sajnálom, de sosem adok oda semmit szülős gyerekeknek. Olyan lármásak, és mindent tönkretesznek!”
A szülők gyakran hajlamosak megadni a gyermekeiknek mindent, kivéve azt, amire a legnagyobb szükségük van: az időt. Időt a meghallgatásra, időt a megértésre, időt a segítésre, időt az útmutatásra. Időnkből adni egyszerűnek tűnik, de valójában többnyire ez a szülői hivatás legnehezebb és legtöbb áldozatot igénylő feladata.
Szülői szerepet kaptál mára Istentől? Akkor kulcsfontosságú szolgálattal bízott meg: fiatal elméket és szíveket kell formálnod, hogy összhangban legyenek Isten akaratával. Talán elcsüggedtél mostanában, látva, hogyan haladnak gyermekeid az engedelmesség, a tekintélytisztelet vagy az Isten dolgai iránti szeretet elsajátítása terén. (Ahogy egy szülő mondta: „Amikor gyerek voltam, minden a gyerek hibája volt; most szülő vagyok, és minden a szülő hibája!”) Ha így van, meríts vigaszt János második leveléből: Minden gyermek megtanulhat igazságban járni (4. v.). De idő kell hozzá: a te időd, és abból is jó sok!

BETEKINTÉS * IDŐSZERŰ GONDOLAT AZ IDŐRŐL – Valaki megjegyezte, hogy mostanában mintha már senkinek sem lenne elég ideje. Pedig minden idő a miénk. Az időnek élsz – vagy az örökkévalóságnak? Ez most időszerű kérdés, tekintettel a rád váró évmilliókra.

Ugye furcsa, milyen ritkán elég elfoglaltak az emberek ahhoz, hogy megálljanak elmondani nekünk, milyen elfoglaltak?

Bruce H. Wilkinson

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
31 Válaszok
26389 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 21. - 21:09:06
írta Csaba
Érdekes irások

Indította Irma « 1 2 ... 18 19 » Irma témái

284 Válaszok
103398 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2019. Január 10. - 08:25:32
írta Lucius
85 Válaszok
39246 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Június 20. - 18:10:46
írta Kálmán