Szerző Téma: Rövid építő írások  (Megtekintve 164874 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1560 Dátum: 2016. December 19. - 10:43:05 »
A KERESZTYÉN VENDÉGSZERETET DICSÉRETE * 3JÁNOS

KÖZPONTI IGERÉSZ: 3JÁNOS 5-8

ÖSSZEFOGLALÁS * János apostol az első levelében az Istennel való közösségről szól; a másodikban tiltja a tévtanítókkal való közösségvállalást; a harmadikban a keresztyén testvérekkel gyakorolt közösségre biztat. Gájusz iránti szeretetének kifejezése után hangot ad afeletti örömének, hogy Gájusz állhatatosan igazságban jár, és vendégszeretet tanúsít az evangélium hírnökei iránt. Vannak azonban olyanok is a gyülekezetben, akiket János nem dicsérhet. Diotrefész például hagyta, hogy életében a büszkeség foglalja el a szeretet helyét, János fegyelmező szavait is visszautasítva. Diotrefész szöges ellentéte Gájusznak. János ezt a rossz példát felhasználva bátorítja Gájuszt. Az istenfélő jellem és az igazsághoz való hűség sosem jön könnyen, de Isten leggazdagabb dicséretét vonja maga után – és Jánosét is.

NAPI ÚTRAVALÓ * Igaz vagy hamis? Ha nem rendelkezel egy bizonyos lelki ajándékkal (például az evangélizáció ajándékával), akkor Isten nem kéri tőled számon az adott szolgálat ellátását (vagyis az evangélista munkáját)?
Talán meglepő, milyen sokszor utasítja a keresztyéneket az Újszövetség valaminek a megtételére attól függetlenül, hogy rendelkeznek-e az adott ajándékkal. Például, „végezd az evangélista munkáját” (akkor is, ha nem kaptad meg az evangélizáció ajándékát; 2Timóteus 4,5). „Tanítsatok minden népet” (akár megkaptátok a tanítás ajándékát, akár nem; Máté 28,19). „Legyetek egymással vendégszeretők” (akkor is, ha nem rendelkeztek a vendégszeretet ajándékával; 1Péter 4,9). Koncentrálj ma erre az utóbbi területre! Hogyan tanulhatsz Gájusz példájából, hogy az otthonod a vendégszeretet Isten szemében kedves menedékhelye legyen? Hívd meg vacsorára a gyülekezet egyik vezetőjét és családját, kifejezve, hogy hálás vagy a fáradozásukért!

BETEKINTÉS * GÁJUSZ, AZ ÚJSZÖVETSÉGI „KOVÁCS ÚR” - János a második levelét egy asszonynak címezte, a harmadikat pedig egy Gájusz nevű férfinak. Lehetetlen pontosan megmondani, ki volt ez a Gájusz, mivel a neve János korának leggyakoribb nevei közé tartozott. Még négy Gájusz nevű férfi található az Újszövetségben: a macedón Gájusz (ApCsel 19,29), a derbéi Gájusz (ApCsel 20,4), a korinthusi Gájusz (Róma 16,23), valamint a Pál által megkeresztelt Gájusz (1Korinthus 1,14).

Ha megtartanánk magunknak a jó hírt, azzal lényegében megtagadnánk érvényességét.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1561 Dátum: 2016. December 20. - 16:37:43 »
A HIT VÉDELME * JÚDÁS

KÖZPONTI IGERÉSZ: JÚDÁS 3-4.17-23

ÖSSZEFOGLALÁS * Júdás levele az egyházba beszivárgó tévtanítók határozott leleplezése. Júdás nem írja le részletesen az eretnekségeket (mivel olvasói kétségkívül ismerték szóbeli ostorozásának célpontjait), de a tévtanítók feddésekor nem takarékoskodik a szavakkal. A tanító tévedését és a tévedés tanítóját egyaránt elítéli, Isten gyors ítéletét ígérve az ártalmas eretnekségek jutalmául. Hogyan álljon ellen a hívő az ilyen támadásoknak? Úgy, hogy „épül szentséges hitében” (20. v.).

NAPI ÚTRAVALÓ * Az alábbiakban felsorolunk 10 dolgot, amely aligha szerepel egy olimpiára készülő sportoló edzéstervében. Meg tudod indokolni, hogy egy komoly sportolónak miért kell kerülnie ezeket?

Késő esti tévézés            Kábítószer
Ejtőernyős ugrás             Későn kelés
Kalóriadús desszertek     Gyorséttermek
Hajnalig tartó bulik         Dohányzás
Alkohol                            Szénsavas üdítőitalok

Ha egy sportoló versenyzésben (vagy pláne győzelemben) reménykedik, fizikailag csúcsformában kell lennie. Ehhez megfelelő étrendet, kellő pihenést és rendszeres testedzést magában foglaló szigorú életvitelre van szükség.
Hogy fest a lelki edzőprogramod? Rendszeresen végzel olyan tevékenységeket, amelyek segítenek „küzdened a hitért” (3. v.)?
Írd le saját „lelki edzéstervedet” a következő hétre! Ne hagyd ki belőle a Júdás által említett három dolgot: az imádságot, a könyörületet és a Krisztusról szóló bizonyságtételt (20., 22-23. v.).

BETEKINTÉS * JÚDÁS SZOKATLAN IDÉZETEI (9., 14-15. v.) - Júdás az egyetlen újszövetségi szerző, aki az úgynevezett pszeudoepigráf iratokból idéz (olyan könyvek ezek, amelyek híres ószövetségi személyek nevét viselik, de nem ők a szerzőik, és a tudósok nem tekintik ihletettnek őket). Pál is idézett nem ihletett forrásokból (lásd ApCsel 17,28 [egy római költőtől]; Titusz 1,12 [egy krétai prófétától]).

A lelki dolgokban árral szembe kell haladni; a mennybe emelkedőn vezet az út.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1562 Dátum: 2016. December 21. - 11:19:06 »
HÉT LEVÉL HÉT GYÜLEKEZETNEK * JELENÉSEK 1-3

KÖZPONTI IGERÉSZ: JELENÉSEK 1

ÖSSZEFOGLALÁS * János a hét kis-ázsiai gyülekezet üdvözlése után leírja, hogyan kapott parancsot az írásra. Mindegyik gyülekezetnek sajátos üzenetre van szüksége, és Jánosnak mindig a megfelelő lelki szükségletekre kell szabnia intését. Valamennyi üzenet a „tudok cselekedeteidről” kifejezéssel kezdődik (Károli), mindegyik tartalmaz egy ígéretet annak, „aki győz”, és mindegyik ezzel a figyelmeztetéssel ér véget: „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” Röviden, János feddő és bátorító szavakat küld Jézus Krisztustól, az Alfától és Ómegától a hét gyülekezet mindegyikének.

NAPI ÚTRAVALÓ * Az Újszövetség melyik könyvét találod a legnehezebben érthetőnek?
Most egy szinonima szótárból keresd ki a „jelenés” szó jelentését! Hány hasonló jelentésű szót találsz még?
A jelenések könyvét sok keresztyén a Biblia egyik legkevésbé érthető könyvének tartja. A Jelenéseket a lapjain található több mint 300 jelkép teszi különösen is nehezen megfoghatóvá. Ahogy a siketek jelnyelvében minden egyes taglejtésnek megvan a maga jelentése, úgy János írásában is mindegyik jelképnek célja és jelentősége van. Az előttünk álló feladat: János (és a Szentlélek) szándéka szerint értelmezni ezeket a jelképeket.
A helyi keresztyén könyvesboltban kereshetsz egy kommentárt vagy bibliatanulmányozási útmutatót A jelenések könyvéhez. A lelkipásztorod vagy tanítód biztosan szíves örömest javasol néhány anyagot, melyet érdemes megnézned. Áldások várnak rád a következő napokban. Ez Isten ígérete (1,3)!

BETEKINTÉS * A HÉT GYÜLEKEZET – A jelenések könyvének jelentős része ugyan képes beszéd, azt viszont tudjuk, hogy ezek a gyülekezetek csakugyan léteztek, amikor János a látomásait kapta. Hét földrajzi régió postaközpontjai voltak, és feltehetően mindegyikük megkapta A jelenések könyvének teljes példányát (1,11). Lapozz a Bibliádban a térképekhez, és keresd meg ezt a hét várost! (Segítség: a mai Törökország nyugati részén találod őket.)

Istennek nem kötelessége közölni velünk mindent, amit tudni akarunk.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1563 Dátum: 2016. December 22. - 12:01:24 »
ISTEN SZOLGÁLÓ HÍRNÖKEI

BIBLIAI OLVASMÁNY: JELENÉSEK 4,8-11; 5,8-14; 7,11-12; 11,15-18; 19,1-8

TEKINTS VISSZA! * Angyalok. Ez a szó képek sokaságát juttatja eszünkbe, de a világi elképzelés, mely szerint az angyalok a kerúbok kicsinyei vagy elhunytak lelkei, akik „kiérdemelték szárnyaikat”, megzavarja a róluk alkotott bibliai képet: dicsőséges és hatalmas lelkek, akiket Isten sajátos céllal teremtett. A jó angyalok lényegében szolgák (Zsidók 1,14). Szolgálatuk szerteágazó.

*Istent szolgálva imádják és dicsőítik őt, parancsait teljesítve szolgálnak neki (Zsoltárok 148,1-2; Jelenések 5,8-13; 22,9).
*Krisztust a földön szolgálva hírül adták születését, szolgáltak neki a megkísértése után, és készenlétben álltak, hogy megvédjék (Lukács 1,26-28; Máté 4,11; 26,53).
*Izráelt szolgálva Mihály arkangyal őrizte a népet (Dániel 12,1). Az angyalok népek uralkodóira is vigyáznak és hatást gyakorolnak (Dániel 4,14; 10,21; 11,1).
*A mai hívőket szolgálva angyalok működtek közre a Bibliában följegyzett isteni igazságok közlésében, melynek áldásait ma is élvezzük (Dániel 7,15-27; 8,13-26; 9,20-27; Jelenések 1,1; 22,6.8). Az Újszövetségből kiderül, mi mindenben szolgáltak még...

1.Meghozták az imaválaszt (ApCsel 12,5-10).
2.Elősegítették emberek Krisztushoz való eljutását (ApCsel 8,26; 10,3).
3.Szemmel tartották a hívőket (1Korinthus 4,9; 11,10; Efezus 3,10).
4.Veszélyes időkben bátorítást nyújtottak (ApCsel 27,23-24).
5.Gondoskodtak a halállal szembenéző igazakról (Lukács 16,22).

NÉZZ FEL! * A jelenések könyvében az angyalok szolgálatának egyik legdicsőségesebb összetevője Isten imádata. Kapcsolódj ma be a dicséretükbe, s az Istennel kettesben töltött idő során használj fel kettőt vagy többet az alábbi bátorító igeszakaszok közül: Jelenések 4,8-11; 5,8-14; 7,11-12; 11,15-18; 19,1-8.

HALADJ TOVÁBB! * Az angyalokkal kapcsolatos egyik legmeghökkentőbb igei információ az, hogy figyelik, hogyan viselkednek a hívők. Lehet, hogy most is figyelnek téged. Hogy miért? Talán a megtérés személyes tapasztalatát nélkülözve kíváncsiak, hogyan valósul ez meg az emberek életében, és milyen változáshoz vezet, ha valaki Istennel jár.
Pál megjegyzi, hogy nemcsak az angyalok figyelnek minket, hanem a világ is (1Korinthus 4,9). Mit látnak, amikor rád néznek? Megerősít vagy zavarba hoz az a körülmény, hogy szemmel tartanak? Adj ma okot az angyaloknak az örömre!

Bár Isten hatalma elég lenne irányításunkhoz, ő az ember erőtlensége miatt angyalait rendelte őrizőinkül.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1564 Dátum: 2016. December 23. - 14:14:38 »
HÉT PECSÉT * JELENÉSEK 4-6

KÖZPONTI IGERÉSZ: JELENÉSEK 4-5

ÖSSZEFOGLALÁS * János látomások bámulatos sorozatát írja le mennyei és földi tevékenységekről. A fenséges trónján ülő Isten egy mindkét oldalán teleírt és hét pecséttel lezárt irattekercset tart. Senki sem találtatik méltónak a pecsétek feltörésére és a tekercs tartalmának fölfedésére, csak Júda Oroszlánja. Az első hat pecsét feltörése nyomán háborúval, éhínséggel, halállal, földrengésekkel és égi rendellenességekkel járó csapások zúdulnak a földre. A föld királyai nagyon is jól tudják mindezek okát: „Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (6,17; Károli)

NAPI ÚTRAVALÓ * Íme, egy megfontolásra méltó kérdés: megítélésed szerint mire méltó Jézus Krisztus?
Méltó a kérdés nélküli engedelmességre akkor is, ha akaratának okai és céljai nem mindjárt nyilvánvalóak?
Méltó az imádatodra, szeretetedre és odaadásodra?
Méltó a bizalmadra abban, hogy szerető Megváltódként a legjobbat akarja kihozni az életedből?
A 4. és 5. fejezetedben a vének és az angyalok háromszor hirdetik Isten Bárányának: „Méltó vagy” (4,11; 5,9.12). Te is csatlakozhatsz ma dicsérő kórusukhoz.
Az alábbi mondat segítségével öntsd szavakba szíved vágyát: „Ma Isten segítségével megmutatom a világnak Megváltóm dicséretre méltó voltát azzal, hogy …................................................................”
Bármilyen dicséretes dologra gondolsz is, egyvalamiben biztos lehetsz: ő méltó rá!

BETEKINTÉS * ÖT ÉNEKLÉSRE MÉLTÓ DAL – Ha kitöltöd az alábbi táblázatot, tömören összefoglalja a mai szakaszban található öt éneket. Próbáld meg!

Igeszakasz  Ki énekelte?  Hányan énekelték?  Kiről szólt?
4,8               …..............   ….........................    …..............
4,10-11        ….............    …........................     ….............
5,8-10          ….............    ….........................    ….............
5,11-12        ….............     …........................    ….............
5,13             ….............     …........................    …...............

Amit imádsz, az meghatározza, mivé válsz.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1565 Dátum: 2016. December 25. - 16:30:46 »
HÉT TROMBITASZÓ * JELENÉSEK 7-9

KÖZPONTI IGERÉSZ: JELENÉSEK 8-9

ÖSSZEFOGLALÁS * János a hetedik pecsét feltörése előtt látja, hogy négy angyal pecséttel jelöli meg „Istenünk szolgáit” - „száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt Izráel fiainak minden törzséből” - mindegyik törzsből tizenkétezret (7,3-4). Ezzel a gondosan megszámolt sokasággal szemben János ezután egy nagy sokaságot lát, „amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből” (7,9). János – aki a hatalmas sokaság származásán tűnődik – megtudja, hogy ők „azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében” (7,14). Ezután a hetedik pecsét feltörésekor hét trombita jelenik meg. Amint sorra megszólalnak, ismét természeti és égi csapások következnek be: jégeső, tűz, lehulló csillagok, halál, sötétség, kínszenvedés – olyan csapások, amelyek miatt „keresik az emberek a halált, de nem találják” (9,6).

NAPI ÚTRAVALÓ * Mit jelent pontosan Istent imádni?
Hogyan határoznád meg az imádatot egy fiatal keresztyénnek, aki még sosem volt istentiszteleten, sosem énekelt dicséretet, és sohasem imádkozott?
Jó kiindulópont lehet a Jelenések 7,11-12: „Az angyalok... a vének és a négy élőlény... arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent ekképpen: 'Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen.'”
Az idézett igeversekben említett hét összetevő (áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztesség, hatalom és erő) mindegyikével egészítsd ki az alábbi mondatot: „Ma imádni fogom Istent azzal, hogy ….......................-t hozok neki beszédemben, tetteimben és lelkületemben. A nap végén értékeld, mennyire sikerült megvalósítanod. Még mélyebbre hatolhatsz, ha utánanézel e hét szó meghatározásának. Lehet, hogy meglep a jelentésük.

BETEKINTÉS * AZ EGYIPTOMI CSAPÁSOK FÖLELEVENÍTÉSE – A bibliamagyarázók már régen észrevették, hogy A jelenések könyvében leírt ítéletek mennyire hasonlítanak a 10 csapáshoz, amely Mózes korában sújtotta Egyiptomot. Fusd át a 2Mózes 7,12-12,36-ot, és figyeld meg, hogy a mai olvasmányban szereplő trombitaszók ítéletei közül hánynak volt megfelelője az egyiptomi szolgaság idején!

Gyakran annyira belemerülünk a dolgainkba, hogy hajlamosak vagyunk imádni a munkánkat, munkának tekinteni a játékot, és játéknak tekinteni az istenimádatot.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1566 Dátum: 2016. December 26. - 10:03:40 »
HÉT JEL * JELENÉSEK 10-13

KÖZPONTI IGERÉSZ: JELENÉSEK 10-11

ÖSSZEFOGLALÁS * János egy könyvecskét tartó erős angyalt lát. Semmit sem szabad följegyeznie az angyal üzenetéből, de azt az utasítást kapja az angyaltól, hogy egye meg a könyvet, amely ízre édesnek, gyomrában viszont keserűnek bizonyul. Jánosnak ezután meg kell mérnie a templomot, az oltárt és az udvart, felkészülve a két tanú érkezésére, akik majd prófétálnak, csodákat tesznek, s végül mártírhalált halnak a bizonyságtételükért. Elhangzik a hetedik és egyben utolsó trombitaszó, mire hatalmas dicsérő kórus szólal meg. Ezután az eget látjuk, ahol óriási harc dúl egy asszony, egy sárkány, egy gyermek és Mihály arkangyal részvételével. A szakasz két fenevad leírásával zárul: az első, hadakozó vadállatnak hét feje és tíz szarva van, a második, megtévesztő vadállatnak pedig két szarva, nagy hatalma és neve, amelynek a száma 666.

NAPI ÚTRAVALÓ * Hogyan reagálsz, ha különösen fontos határidőket kell teljesítened? (a) Kétségbe esel? (b) Lázas tevékenységbe kezdesz? © Feldühödsz? (d) Mind a három egyszerre? (Válassz ki egy lehetőséget!)
Tudtad, hogy a Sátán is így van ezzel? János a látomásában hatalmas hangot hallott a mennyben, amely így szólt: „Leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.” (12,2) Megszabott ideje van – amely határidő után többé nem ordíthat és nem olálkodhat, keresve, kit nyeljen el (1Péter 5,8).
Jobb lesz, ha ellenőrzöd a lelki védelmi rendszeredet.

*Helyén van a fegyverzeted (Efezus 6,10-18)?
*Szem előtt tartod az ördög által használt eszközöket (csak három van belőlük – 2Korinthus 2,11; 1János 2,16)?
*Éles szemmel ügyelsz a csapdáira (1Timóteus 3,6-7)?

BETEKINTÉS * A TÖRTÉNELEM LEGELCSÉPELTEBB SZÁMA (13,18) – A híres 666-os számot az utóbbi 20 évszázad szinte mindegyik kiemelkedő zsarnokával azonosították. A hatot gyakran mondják a bukott emberek jelképező számnak, a 666-ot pedig a „legelbukottabb ember” nyomatékos jelképének. Azt azonban nem fogjuk megtudni, hogy pontosan kire utal ez a szám – amíg az illető meg nem jelenik.

A Sátán sosem túl elfoglalt ahhoz, hogy megrázza egy alvó szent bölcsőjét.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1567 Dátum: 2016. December 27. - 11:10:12 »
HÉT CSAPÁS * JELENÉSEK 14-16

KÖZPONTI IGERÉSZ: JELENÉSEK 14

ÖSSZEFOGLALÁS * János látomásában ismét megjelenik a 144000, ezúttal új éneket énekelve Isten trónja előtt. Az ég közepén angyalok hirdetik, hogy eljött az ítélet órája. Sarlóval a kezében megérkezik az Emberfia, hogy megkezdje a föld leszüretelését. Azokat, akik érettek az ítéletre, Isten haragjának borsajtójába vetik. Hét angyal tűnik fel a hét utolsó csapással, melyek a következők: fekélyek, vér, perzselő hőség, sötétség, fájdalom, földrengések, hatalmas jégeső és gigászi ütközet egy Harmagedón nevű helyen.

NAPI ÚTRAVALÓ * A Biblia sokszor szól „boldog” emberekről, olyan kijelentéseket téve, amelyeknek földi szemmel nézve nem sok értelmük van.
„Boldogok a lelki szegények... akik sírnak... a szelídek... az irgalmasok... a tiszta szívűek... akik békét teremtenek... akiket... üldöznek...” (Máté 5,3-10) Istennek nyilvánvalóan más fogalma van a mennyei „boldogságról”, mint a mai világnak!
János az Istentől küldött halál és pusztulás látomásai közepette hangot hall a mennyből, amely kijelenti: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg” (14,13). Csak a keresztyén ember tekinthet úgy a halálra, mint ami nem katasztrófa, hanem kezdet – a nyugalom és a hűséges szolgálatért kapott jutalom kezdete.
Pál azt mondta Filippiben élő lelki gyermekeinek: „nekem... a meghalás nyereség” (Filippi 1,21). „Drágának tekinti az Úr híveinek halálát” - jelentette ki a zsoltáros (Zsoltárok 116,15). Dávid 23. zsoltárbeli ismerős szavai pedig emberek ezreinek nyújtottak vigaszt: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.”
Akik áldásnak látják a halált, azok nem végnek, hanem kezdetnek tekintik. Te is osztod ezt az örömteli reménységet? Megosztottad mostanában másokkal? Nem beszélnél ma róla valakinek?

BETEKINTÉS * MINDEN IDŐK „LEGNAGYOBB” TÖRTÉNETE – János apokaliptikus látomásainak elevenségét az is mutatja, hogy a könyvben 50-szer szerepel a „nagy” szó.

A keresztyének esetében a halál nem oltja ki a fényt. A lámpát oltja le, mert eljött a hajnal.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1568 Dátum: 2016. December 28. - 13:17:38 »
MENNYEI ELFOGLALTSÁG

BIBLIAI OLVASMÁNY: 1KORINTHUS 3,12-15; 2KORINTHUS 5,9-10

TEKINTS VISSZA! * A jelenések könyve néhány ponton érdekes betekintést nyújt a menny életébe. Ugyanakkor megmarad a menny titokzatossága. W. E. Sangster, a 20. század első felében élt brit lelkipásztor az alábbiakat írta a mennyel kapcsolatos elterjedt téveszmékről:

Egyesek úgy tekintenek a mennyre, mint valami vég nélküli istentiszteletre, melyen az énekkar végzi a munka oroszlánrészét. Sir Walter Scott félt az „örök zene” kilátásától, és abban reménykedett, hogy kap „valami elvégzendő feladatot”. Lloyd George megvallotta: „Gyermekkoromban a menny gondolata jobban megrémített, mint a pokol gondolata. Olyan helynek képzeltem el a mennyet, ahol folyton vasárnap lesz állandó istentiszteletekkel, melyekről nem lesz menekvés.” A túlhajszolt emberek természetesen pusztán a nyugalom helyének tartják a mennyet, és nehezen tudják elhinni, hogy sokunk számára a végtelen nyugalom végtelen unalommá válna. Azonban van olyan bibliai tekintély, amelynek alapján kijelenthető, hogy lesz dolgunk, fejlődni fogunk, és kimondhatatlan örömben lesz részünk.

A Szentírás csak örökös elfoglaltságunk meglehetősen tág fogalmával fájdítja szívünket, de azért a szentek legalább hét mennyei tevékenységét megfigyelhetjük:

1.Imádni fogjuk Istent (Jelenések 19,1-8; 22,8-9).
2.Szolgálni fogjuk Istent (Jelenések 22,3).
3.Tökéletesen megismerjük Istent (Jelenések 21,3; 22,4).
4.Uralkodni fogunk Istennel (Máté 25,21.23; Jelenések 22,5).
5.Közösségben leszünk más hívőkkel (Zsidók 12,23; Jelenések 19,7-9; 22,14).
6.Élvezni fogjuk Isten közelségét és mennyei otthonunkat (Jelenések 19,7; 22,14).
7.Nyugalomban lesz részünk (Jelenések 14,13).

NÉZZ FEL! * E hét tevékenységet átgondolva kérdezd meg az Úrtól, hogyan kezdheted el gyakorolni egy részüket már most – például a közösséget, az imádatot és a szolgálatot. Már itt a földön élvezheted a menny előízét!

HALADJ TOVÁBB! * A lényeg a következő: földi tetteink fogják meghatározni, milyen mértékben élvezzük majd az említett tevékenységeket. Az 1Korinthus 3,12-15 és a 2Korinthus 5,9-10 szerint Jézus Krisztus meg fogja ítélni minden hívő földi tevékenységét, értékelve tetteinket, és azoknak megfelelően jutalmazva minket. Értékeld most időkihasználásodat Krisztus ítélőszékének fényében!

Amit e világon szövünk, azt fogjuk viselni a mennyben.

Bruce H. Wilkinson

Elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12428
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 11:19:29
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1569 Dátum: 2016. December 28. - 13:40:09 »
:like:
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1570 Dátum: 2016. December 29. - 09:25:57 »
HÉT VÉGZET * JELENÉSEK 17-19

KÖZPONTI IGERÉSZ: JELENÉSEK 19

ÖSSZEFOGLALÁS * A hét pohár katasztrofális ítéleteit követően János a nagy Babilon végzetének megjövendölését és bekövetkezését látja. Miközben Babilon gyalázatos véget ér a földön, a mennyben egy nagy sokaság énekekkel dicsőíti Istent, készülve a Bárány menyegzői vacsorájára. Feltűnik egy fehér ló, melyen a királyok Királya ül, aki elpusztítja a fenevadat, a hamis prófétát és seregüket. „A halottak, nagyok és kicsinyek” megítéltetnek a nagy fehér trónusnál (20,11-12), előkészítve az új ég és föld eljövetelét.

NAPI ÚTRAVALÓ * Ítéletnap. Még azoknak is ijesztő gondolat, akiknek naponta válságos helyzetekkel kell szembenézniük. Senki sem akarja bevallani, hogy ő, vagy a családja, vagy a népe esetleg pusztulásra van ítélve.
János három súlyos fejezeten keresztül lát és jegyez föl hét komoly végzetet, melyek A jelenések könyvének drámájában kibontakoznak: (1-3) Babilon egyházi (17,1-18), kereskedelmi (18,1-23) és politikai (19,1-18) végzete; (4) a fenevad és a hamis próféta végzete (19,19-21); (5) a népek végzete (20,7-9); (6) az ördög végzete (20,10); (7) az elveszettek végzete (20,11-15).
Isten ítéletei bizonyosak. Bár ő türelmes, szerető Isten, aki „nem... akarja, hogy némelyek elvesszenek” (2Péter 3,9), az emberek elvesznek, ha nem hallgatnak megtérésre hívó szavára.
Mi a helyzet veled? Be van írva a neved az élet könyvébe? Jézus Krisztus által megtapasztaltad Isten irgalmát – vagy Isten ítélete vár rád? Az új év küszöbénél mi lenne alkalmasabb időpont az Istenhez járulásra – hogy te is elénekelhesd: „Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké.” (19,1)

BETEKINTÉS * RÉGI ÉS ÚJ MENYEGZŐ – A Biblia egy házasságkötéssel kezdődik (1Mózes 2,8.21-25), és egy másikkal ér véget (Jelenések 19,9; a Bárány menyegzői vacsorájával). Krisztus egy kánai menyegző alkalmával vitte véghez első nyilvános csodáját (János 2). S a keresztyének életében a házasságnak azt kell szentül kiábrázolnia a világ előtt, hogy Krisztus szereti menyasszonyát, az egyházat (Efezus 5,25-33).

Semmi sem gyászosabb az ég alatt, mint azok, aki Isten nélkül haldokolnak és halnak meg.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1571 Dátum: 2016. December 30. - 11:10:36 »
AZ ELSŐ ÉS AZ UTOLSÓ

BIBLIAI OLVASMÁNY: 1MÓZES 1-3

TEKINTS VISSZA! * A jelenések könyve összekapcsolja a Biblia témáit. Mózes első könyvének első három fejezete például különösen éles ellentétben áll A jelenések könyvének utolsó három fejezetével, melyeket holnap fogsz olvasni:

*”Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Mózes 1,1; Károli) - „És láttam új eget és új földet” (Jelenések 21,1).
*”A sötétséget pedig éjszakának nevezte” (1,5)... „éjszaka pedig nem lesz” (21,25).
*”Ha eszel róla, meg kell halnod” (2,17) - „halál sem lesz többé” (21,4).
*Megjelenik a Sátán mint az emberiség megtévesztője (3,1) – A Sátán örökre eltűnik (20,10).
*A kígyó kezdeti diadala (3,13) – A Bárány végső diadala (20,10; 22,3).
*”Igen megnövelem terhességed fájdalmát” (3,16) - „sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (21,4).
*”Legyen a föld átkozott miattad” (3,17) - „Nem lesz többé átok” (22,3).
*Ádámban elvész az élet fájához való hozzáférés (3,24) – Krisztusban helyreáll az élet fájához való hozzáférés (22,14).
*Kiűzettek Isten színe elől (3,24) - „látni fogják az ő arcát” (22,4).

A Jelenések 21-22 a szó nagyon is valóságos értelmében az új Genezis. Ezúttal azonban nem lesz bűnbeesés.

NÉZZ FEL! * Miközben Istent dicséred a jövőre vonatkozó csodálatos tervéért, gondolj egy barátodra, családtagodra, szomszédodra vagy munkatársadra, akivel szeretnéd a mennyben örökre szólóan folytatni a kapcsolatodat, de aki még nem kötelezte el magát Krisztusnak. Imádkozz az illetőért; kérd Istent, hogy készítse elő a módját, hogy megoszhasd vele az üdvösség dicsőséges igazságát.

HALADJ TOVÁBB! * A holnapi olvasmány végére érve végzel a teljes Biblia elolvasásával – Mózes első könyvétől A jelenések könyvéig. Ez 1189 fejezetet és több mint 31100 igeverset jelent!
Útközben kétségkívül sok bölcsességre és ismeretre tettél szert, s talán olyan fényben láttad meg a Bibliát, ahogy még sohasem. Mi lenne, ha az új évben ismét megtennéd ezt az utat a Napi útravalóval – és megkérnél valakit, hogy csatlakozzon hozzád? Együtt izgalmasabb az út!

Sose félj az ismert Istenre bízni az ismeretlen jövőt!

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1572 Dátum: 2016. December 31. - 11:59:16 »
HÉT ÚJ DOLOG * JELENÉSEK 20-22

KÖZPONTI IGERÉSZ: JELENÉSEK 21,1-8; 22,16-21

ÖSSZEFOGLALÁS * János egyetlen mondatban összegzi a jelenlegi világrend végét: ,,az első ég és az első föld elmúlt" (21,1). Azután leírja az új ég és az új föld lélegzetelállító pompáját. Isten új rendje ez, melyben ,,Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük" (21,3). Isten újra bensőséges, sértetlen közösségben lesz az övéivel. A jelenések könyve Krisztus háromszor elhangzó ígéretével ér véget - ,,íme, eljövök hamar" (22,7.12.20) -, valamint János refrénjével: ,,Ámen. Jöjj, Uram Jézus!" (22,20)

NAPI ÚTRAVALÓ * Holnap fontos nap következik a naptárban, mivel egy új év kezdődik el. Ez azonban nem említhető egy napon azzal a dicsőséges korszakkal, amelyet Krisztus eljövetele fog megnyitni.
Mialatt az óévben végigolvastad a Bibliát a Napi útravaló segítségével, kétségtelenül jobban megszeretted Istent, és ma már jobban várod Krisztus visszatérését. Ám továbbra is kérdés, mennyiben lesz más a következő éved annak az időnek a következtében, amit az elmúlt 12 hónapban Isten Igéjével töltöttél. Milyen új tanulságokat vontál le? Keresztyén életed mely területén tapasztaltál növekedést? Szánj most egy kis időt az év során hozott döntéseid megpecsételésére! Kérd Istent, hogy segítsen a növekedés e lépéseire építened, miközben a következő évben is vele jársz. C. H. Spurgeon egyszer azt mondta: ,,Soha senki sem növi ki a Szentírást; ez a könyv az éveink számával együtt tágul és mélyül." Mi lenne, ha újévi fogadalomként elhatároznád, hogy ismét végigolvasod a Bibliát a Napi útravalóval? S akár meg is kérhetnéd egy-két barátodat, hogy olvassa együtt veled!

BETEKINTÉS * RÉGI ÉS ÚJ KOCKA - A Bibliában különös jelentősége van a kockának. A szent sátorban és Salamon templomában egyaránt szabályos kocka alakú volt a szentek szentje. S a leírás szerint az új Jeruzsálem alakja is szabályos kocka lesz, melynek éle 12000 futam (2400 km).

A Sátán nem fél attól a keresztyéntől, akinek poros a Bibliája.

Bruce H. Wilkinson

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13596
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 19:41:36
Re:Rövid építő írások
« Válasz #1573 Dátum: 2017. Szeptember 13. - 13:13:49 »
„Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső” (Zsolt 84:7)


Tanítja nekünk ez ige, hogy az a vigasz, melyben valaki részesül gyakran másnak is lelki hasznára válik, pontosan úgy, ahogyan a kutakat azok az utazók is használják, akik később mennek el mellette. Jónatán, méztől csepegő botjához hasonló az a könyv, melyből békességet merítünk. Ilyenkor arra gondolunk, hogy valaki már járt itt előttünk, s ezt a kutat nemcsak magának ásta, hanem nekünk is. Az „Esti hangok”, „Utazó Zsoltár”, „A Kereszt és Vigasz énekei”, „A sínylődés és diadal ágya”, „Vigasz a szenvedésben”, olyan kutak voltak, melyeket egyik vagy másik zarándok magának ásott, de mások számára is áldás lett. Különleges módon érvényes ez a Zsoltárokra, amikor ezt olvassuk: „Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem?” Az eltévedt kirándulók megkönnyebbülten sóhajtanak fel, ha észrevesznek egy emberi lábnyomot a kopár vidéken. Mi is, mint Isten népének mai zarándokai – akik a siralom völgyén utazunk át, lelkesen fürkésszük az előttünk elhaladó zarándoktársaink útjelzőit. A zarándokok kutakat ásnak, de akármilyen különös is, azok nem alulról, hanem felülről telnek meg. Eszközöket használunk, de az áldás felülről származik és nem az eszköztől. Kutat ásunk, de a menny tölti azt meg az áldás esőjével. A ló készen áll a harcra, de a győzelem az Úrtól van. Az eszközök össze vannak ugyan kapcsolva a végcéllal, azonban önmaguk nem érhetik el a célt. Íme, az eső megtölti a tavakat és a kutak, mint víztartályok rendeltetésüket betöltik. A munka nem lesz eredménytelen, de az Istentől jövő segítséget nem teszi feleslegessé. Sőt, a kegyelem olyan, mint az esővíz: tiszta, felüdít és éltet, csakis fentről esik alá, és Isten tetszése szerint adatik vagy visszatartatik. Áldások záporai hulljanak rátok, és a megásott kutak teljenek meg vízzel! Mit adhatnának az eszközök és a gyülekezeti tisztségek a menny mosolya nélkül? Esővíz nélküli felhők és ivóvíz nélküli kutak lennének. Szeretet Istene, nyisd meg az ég ablakait és áraszd ránk áldásaidat!

C. H. Spurgeon

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
31 Válaszok
26542 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 21. - 21:09:06
írta Csaba
Érdekes irások

Indította Irma « 1 2 ... 18 19 » Irma témái

284 Válaszok
104739 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2019. Január 10. - 08:25:32
írta Lucius
85 Válaszok
39471 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Június 20. - 18:10:46
írta Kálmán