Szerző Téma: Ószövetségi idézetek az Újszövetségben  (Megtekintve 8221 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4328
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 07:23:22
Dátum: 2013. December 03. - 10:38:34
Ebben a topicban vizsgálhatjuk meg, hogy az Úr Jézus és a szent írók milyen módokon idéztek mondanivalójuk során az Ószövetségből. Miért vannak időnként eltérések az idézett szöveg és az eredeti, ószövetségi megfogalmazás között? Milyen merészebb, értelmező idézeteket, vagy utalásokat tudunk példának hozni az újszövetségi kor gyakorlatából, és azokat mélységében megérteni? Illetve, bármilyen, a témát érintő kérdést itt meg tudunk beszélni.

:konyv9:
« Utoljára szerkesztve: 2013. December 03. - 10:41:58 írta Virág »

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12644
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 20. - 21:52:51
Válasz #1 Dátum: 2017. Április 02. - 22:32:38
Részben elkezdtem már foglalkozni az ihletettség mikéntjével egy másik topicban. Azonban a téma eléggé szövevényes.
Virágnak ez a topickja egy csomó kérdést megfeszít a próféciák kapcsán is.
Egy-egy prófécia ismétlődhet-e részleteiben, vagy csupán egyetlen eseményt vetít előre?
Mennyire befolyásolhatják az ihletett szöveg mondandóját a fordítással foglalkozó személyek személyes meggyőződései?
Mennyire hajlandó a keresztyénség a hittételeinek alátámasztása kedvéért egy-egy ószövetségi verset kiragadni a szövegkörnyezetéből?
Mennyire hajlandóak az újszövetségi szerzők szabadon értelmezni egy-egy ószövetségi utalást, próféciát?


Íme egy konkrét példa:

 Ésa.7:14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

Mi keresztyének simán bevállaljuk, hogy Ésaiás itt konkrétan Jézusról prófétált.

A gond ott kezdődik, hogy Ésaiás Akháznak prófétált, de ehhez el kell olvasni az egész 7.fejezet elejétől az igét....


   

Ésaiás próféta könyve 7. rész

  1. És lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Reczin, Sziriának királya, és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja; de nem veheté meg azt.
  2. És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Sziria Efraimmal egyesült! és megindula szíve s népének szíve, a mint megindulnak az erdő fái a szél miatt.
  3. És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad, a felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján;
  4. És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek és Sziriának, és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt!
  5. Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Sziria, Efraim és Remalja fia, mondván:
  6. Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királylyá benne Tábeal fiát,
  7. Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez!
  8. Mert Sziria feje Damaskus, és Damaskusnak feje Reczin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen.
  9. Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!
  10. És szóla ismét az Úr Akházhoz, mondván:
  11. Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!
  12. És mikor szóla Akház: Nem kérek s nem kisértem az Urat!
  13. Akkor monda a próféta: Halld meg hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok?
  14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,
  15. Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;
  16. Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.
  17. És hozni fog az Úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, milyenek még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott Júdától: Assiria királyát.
  18. És lesz ama napon: süvölt az Úr az Égyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Assiria földje méheinek,
  19. S mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden töviseken és minden legelőkön.
  20. Ama napon leberetválja az Úr a folyón túl bérlett beretvával, Assiria királya által a főt s a lábak szőrét, a mely a szakált is leveszi;
  21. És lesz ama napon, hogy kiki egy fejőstehenet tart és két juhot,
  22. És lészen, hogy a tej bősége miatt vajat eszik; mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradott e földön.
  23. S lészen ama napon, hogy minden helyet, a hol ezer szőlőtő ezer siklust érő vala, tövis és gaz ver fel.
  24. Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet;
  25. Sőt a hegyekre, a melyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni, félvén a tövistől és gaztól; hanem barmok legelőjévé lesznek és juhok járásává.

Nos így már érthetőbb, hogy Ésaiás nem Jézus Krisztusról prófétált konkrétan.
Persze, most jogosan merűl fel, hogy ugyan ki születhetetett szűztől az Úron kívül.
Hát az van, hogy senki!

Ennek a megértéséhez viszont olyan Biblia fordításokra van szűkség, amely nem a fordító theológiai meggyőződését, hanem a szöveghűségét tükrözik.

Pl. Magyar Biblia Tanács


Ézs 7,14
Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.

Nézzünk mellé egy angol nyelvű fordítást is: "Well then, the Lord himself will give you a sign:
a YOUNG WOMAN ( nem virgin ) who is pregnant will have a son and vill name him 'Immanuel."

Ha feltételezzük, hogy Ésaiás szűzről és nem fiatal nőről prófétál, akkor azt ebben az esetben nem a szűzen fogantatás, hanem az "első nemi aktus" kapcsán teszi.

A fentiekre tekintettel azért Máté evangéliuma elég furán igyekszik kisajátítani az ésaiási prófécia beteljesedését...

Mt.1:20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
 
22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
  23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

Szóval, ha nincs részleteiben megismétlődő prófécia, akkor Ésaiás átverte Akházt.
Vagy ami ennél is rosszabb Máté már egy rég beteljesedett próféciát magyaráz félre...
« Utoljára szerkesztve: 2017. Április 02. - 23:22:28 írta Csaba »

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12644
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 20. - 21:52:51
Válasz #2 Dátum: 2017. Április 04. - 21:28:21
Talán érdemes tovább ingerelni a berozsdásodott keresztyén meggyőződést a többszörösen beteljesülő próféciák kapcsán.

Mi az alapvető gond az általános keresztyén felfogás szerint a többszörösen beteljesűlő próféciákkal?

Alapvetően annyi,, hogy így már nem lehet kisajátítani őket évezredes keresztyén tanítások kizárólagos bizonyítására.
Vegyük talán Mózesnek az egyik, számunkra legnagyobb horderejű próféciáját:


V.Móz.18: 15. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!

Hívatkozik is reá szent hévvel az Újszövetség:
Acs.3: 22. Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, a mit csak szólánd néktek.

Fura, de Mózes valahogy mégsem azt mondta, amit az Újszövetség tőle idéz.

1, Elég fura lett volna ha saját kortársait arra bíztatja, hogy egy majd ezer évvel később megjelenő prófétára ( Jézusra ) hallgassanak.

2, Az Úr Jézus Krisztus egyáltalán nem volt olyan, mint Mózes.
(pl. Bűntelen volt, szűztől született, s Mózessel ellentétben a saját népe is megvetette.

Szóval az Újszövetség időnként elég lazán kezeli az ószövetségi próféciák értelmezését...

Ha őszínték akarunk lenni magunkhoz, akkor itt Mózes sokkal inkább jövendőlt a kortársainak Józsuéról, mintsem Jézusról...

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4328
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 07:23:22
Válasz #3 Dátum: 2017. Április 05. - 14:17:52
Én inkább úgy közelítem meg a próféciák, vagy más ószövetségi igék újszövetségi alkalmazását, hogy biztosan jó úgy, ahogy meg van írva, csak rá kell jönnöm, hogyha különbség van, akkor annak mi az oka?

Szerintem az Immánuel-prófécia újraértelmezett újszövetségi alkalmazása megfelelt a valós (újszövetségi) helyzetnek: Mária szűzen fogantatásának. És bár Máté - nyilván - az esemény után foglalta írásba az Immánuel-prófécia 2. beteljesülését, nem gondolom, hogy önkényesen tette, hogy nahát, ez a prófécia mennyire illik ide! Akkor ideírom. Hanem a Lélektől indítva tette. Itt nem az egyház alkalmaz egy próféciát, hanem az egyik szentíró. Tehát azt kellene megérteni, hogy végső soron Isten miért úgy idéz az Ószövetségből, ahogy? És hogy miért kezeli ilyen szabadon a próféciákat?

Vagy van a háttérben fordítási hiba, akár a magyar átírásban, vagy akár az eredeti héber és a Septuaginta fordítás között, ami érthetőbbé tenné az egészet?

df1

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4328
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 07:23:22
Válasz #4 Dátum: 2017. Április 05. - 14:25:25
Itt egy másik példa.

Jn 10:31-36
"Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem istenkáromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: „Én mondtam: istenek vagytok”? Zsolt 82,6
Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?!"

Amikor összevetem a 82. zsoltárt az Úr szavaival, mintha nem egészen olyan összefüggésben lenne ott az idézett vers, mint ahogy az Úr Jézus idézte.
« Utoljára szerkesztve: 2017. Április 05. - 14:26:47 írta Virág »

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12644
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 20. - 21:52:51
Válasz #5 Dátum: 2017. Április 05. - 16:41:20
[valasz author=Virág link=topic=427.msg82815#msg82815 date=1491395125]

[/valasz]

Mondjuk ebben én nem látok semmi összefüggőtlenséget, vagy ellentmondást.:szelid:

Jézus pontosan idézi az ószövetségi íratot, s egyáltalán nem logikátlan amit állít. :szelid:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12644
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 20. - 21:52:51
Válasz #6 Dátum: 2017. November 10. - 18:42:22
Így 6 hónap után éngem az kezdett el foglalkoztatni, hogy kiket nevezett konkrétan Jézus isteneknek, vajon a gyülekezet minden tagját? :szelid:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Zoltan

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 2851
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 21. - 22:49:23
Válasz #7 Dátum: 2017. November 10. - 22:38:19
Talán segítenek ez igék:

2Móz 4:16
És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt.

2Móz 7:1 -2
Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a Faraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen.
Te mondj el mindent, a mit néked parancsolok; Áron pedig, a te atyádfia mondja meg a Faraónak, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földéről.
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12644
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 20. - 21:52:51
Válasz #8 Dátum: 2017. November 11. - 17:09:18
[valasz author=Zoltan link=topic=427.msg84829#msg84829 date=1510349899]

[/valasz]

:like:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4328
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 07:23:22
Válasz #9 Dátum: 2017. November 11. - 17:12:44
Így 6 hónap után éngem az kezdett el foglalkoztatni, hogy kiket nevezett konkrétan Jézus isteneknek, vajon a gyülekezet minden tagját? :szelid:

Szerintem nem az egész gyülekezetnek, hanem a vezetőknek, vagy még inkább a nép bíróinak szólt ez a megnevezés.

 :int2:

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5770
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 14. - 16:19:15
Válasz #10 Dátum: 2017. November 11. - 17:41:32
Jézus így válaszolt: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: „Én mondtam: istenek vagytok”? Zsolt 82,6
Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni,


Azt mondja, hogy akiknek/hez Isten igéje/beszéde szólt.
Csak a vezetőkhöz, bírókhoz/nak szólt volna? Ezt miből gondolod, kedves Virág? :)


Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 4328
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:Ma - 07:23:22
Válasz #11 Dátum: 2017. November 11. - 17:49:01
Én most az eredeti ószövetségi igehelyet néztem, az alapján, a teljes zsoltár szövege alapján jutottam erre a gondolatra. De amire Te utalsz, nagyon érdekel engem is, mert Jézus másképp értelmezte és alkalmazta a zsoltár szövegét, és nem értem, hogy miért.

df1

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5770
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 14. - 16:19:15
Válasz #12 Dátum: 2017. November 11. - 18:20:50
      
6.
 Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
7.    
Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.


Ebből gondoltad? Dehát itt említve van a közember is, meg a főember is... :)
Ebbe mindenki belefér   :szelid:

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.


Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12644
 • Nem: Férfi
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 20. - 21:52:51
Válasz #13 Dátum: 2017. November 11. - 18:28:44
Na igen! Pont ez a lényeg, megszólítja Izrael  gyülekezetének ítélőit ( bírák, papok), hogy igaz ítélettel ítéljenek.
Előtte őket nevezi isteneknek.

Majd nekik mondja, hogy meghalnak akár a főember, vagy a közember.
( Én így értelmezem, bár tévedhetek.) :szelid:

'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13


Nem elérhető Kamilla

 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 5770
 • Nem: Nő
 • Utoljára aktív:2019. Augusztus 14. - 16:19:15
Válasz #14 Dátum: 2017. November 11. - 21:11:18
Erről a témáról már ejtettünk pár szót itt:

 Gondolataim/ Istenek vagytok

   :szelid:

« Utoljára szerkesztve: 2017. November 11. - 21:13:57 írta Kamilla »

Az igazi Krisztus Jézus mindig az Atyára mutat, Őt emeli fel, és dicsőíti. Felé továbbítja a hódolatot, imádatot.