Szerző Téma: Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre  (Megtekintve 65606 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12415
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 21:27:05
Re:Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
« Válasz #135 Dátum: 2015. Április 15. - 21:18:48 »
Ma nagyon vitás hangulatban vagyok. :D
Én a hitről egyetlen dolgot tartok fontosnak:
A megmentő hit Istentől van, ajándék.
Hogy hiszek-e egy önjelölt pilótában, ez nem az Istentől való hit kérdése, hanem saját naívitásomé...
A hit és a hiszékenység két külön téma. Az Istentől való hit, nem lehet alacsonnyabb rendű, mint a tárgya. Hiába tudom én "papíron", hogy Jézus a világ Megváltója, ha nincs üdvözítő hitem Benne...
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Kálmán

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 13595
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 12. - 20:16:57
Re:Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
« Válasz #136 Dátum: 2015. Július 31. - 11:59:45 »
Ha Isten jó, miért engedi létezni a gonoszságot?


Az egyik leggyakoribb kérdés a gonoszság problémájára vonatkozik. Miért van a világban gonoszság, ha van Isten? Miért nem tesz valamit ellene Isten? Sokak szerint a gonosz létezése azt bizonyítja, hogy nincs Isten.
A keresztyének néha összetettebb kérdés formájában szembesülnek ezzel a problémával: „Ha Isten jó, akkor nincs elég hatalma ahhoz, hogy gátat szabjon a sok gonoszságnak és az igazságtalanságnak, hiszen még mindig ez uralkodik a világban. Ha Isten elég hatalmas ahhoz, hogy véget vessen ennek, akkor ő gonosz, mert nem tesz semmit ellene, noha meg tudná akadályozni. Tehát melyik igaz a kettő közül? Isten gonosz, vagy nem mindenható?” Még a Biblia írói is panaszkodtak a szenvedés és a gonoszság miatt: „annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet” (Zsoltárok 40:13). „Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre?” (Jeremiás 15:18) „Az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig.” (Róma 8:22). Ezért készségesen elismerjük, hogy a gonoszság problémát jelent, és azt is elismerjük, hogy ha Isten olyannak teremtette volna a világot, amilyennek ma ismerjük, akkor ő nem a szeretet Istene, hanem gonosz Isten lenne.
A Szentírás azonban világosan kijelenti, hogy Isten nem a mai formájában teremtette meg a világot, hanem a gonoszság az ember önzésének következtében került a világba. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a szeretet Istene, s olyan személyt és végsó soron fajt akart teremteni, amely szeretni fogja őt. Igazi szeretet viszont csak úgy létezhet, ha szabad akaratból, ingyen ajándékként, kényszerítés nélkül jön. Ezért az ember választhatott, hogy elfogadja-e Isten szeretetét, vagy visszautasítja azt. Amikor Ádám és Éva engedetlen volt Istennel szemben, nem egy Isten által teremtett dolgot választott, hanem döntésével behozta a világba a gonoszt. Isten nem gonosz, és nem is teremtett gonoszt. Az ember hozta magára a gonoszságot, amikor önzően a saját útját választotta Isten útja helyett.
A bűnbeesés miatt a világ ma rendellenes. Semmi sincs úgy, ahogy lennie kellene. A bűnbeesés miatt az ember elszakadt Istentől. A természet nem mindig jóindulatú az emberhez, s az állatvilág az ellenségévé is válhat. Viszály van ember és ember között. A bűnbeesés előtt mindez nem így volt. Az emberiség problémáinak megoldásánál számításba kell vennünk, hogy jelenleg a világ nem olyan, amilyennek lennie kellene.
Bár a gonoszság jelen van a világban, és számolnunk kell vele, nem tart örökké. A rossz végül megsemmisül. Ez a hívő reménysége. Olyan új világ jön, amelyben nem lesz többé fájdalom és könny, mert minden újjá lesz (Jelenések 21:5). Az elveszett paradicsomból visszakapott paradicsom lesz. Isten helyreállít majd mindent, és örökre véget vet a gonoszságnak, amikor elérkezettnek látja az időt.
A keresztyének joggal harcolnak a gonoszság, az erkölcstelenség és a romlottság ellen. Isten nem úgy teremtette a világot, hogy az gonosz legyen, és a hívőnek igazi alapja van ahhoz, hogy harcoljon a társadalmi igazságtalanság ellen. Nem azt a hitet követi, hogy minden, ami van, jó. Nem nézi el a gonoszságot azzal a jelszóval, hogy ez Isten világa, és azt sem állítja, hogy Isten mindennel egyetért, ami történik. Isten nem vágyik a gonoszságra, és nem és nézi el sohasem. Gyűlöli a gonoszságot, ezért a keresztyénnek is nemcsak gyűlölnie kell a gonoszt, hanem az is kötelessége, hogy tegyen ellene valamit. Bár a bűn valóság, a hívő nem fogadhatja el természetesnek. Ha a hívő Jézussal azonosul, kötelessége rossznak nevezni a rosszat, és szót emelni, ha a gonosz legyőzi a jót. A keresztyén ember nem Isten ellen harcol, ha a társadalmi problémákat akarja megoldani. A természeti katasztrófákat, a bűnözést és az értelmi fogyatékosságot ne tekintsük a dolgok természetes rendjének, mert Isten nem tervezte létüket, és az ő eljövendő országában nem is fognak létezni.
Azonban vannak, akiket elsősorban az aggaszt, hogy Isten egyáltalán megengedi a gonoszságot. Megkérdőjelezik, hogy Isten bölcsen tette-e, amikor az embernek döntési lehetőséget adott ebben a kérdésben. Dorothy Sayers helyes megvilágításba helyezte a gonoszság problémáját: „Bármiért is teremtette Isten olyannak az embert, amilyennek teremtette – korlátok közé szorított, szenvedő, szomorúságnak és halálnak kitett lénynek -, volt olyan becsületes és bátor, hogy saját orvosságát alkalmazza. Bármilyen játékot is űz teremtményeivel, megtartotta saját szabályait, és tisztességesen játszott. Semmit sem követelhet az embertől, amit magától meg ne követelt volna. Végigélt minden emberi élményt, a családi élet apró bosszankodásaitól és a kemény munka görcsös erőfeszítéseitől meg a pénzhiánytól a kín és megaláztatás, vereség, kétségbeesés és halál legmélyebb borzalmáig. Amikor ember volt, vállalta az ember szerepét. Szegénységben született, és halálakor gyalázatban volt része, mégis azt gondolta, hogy nagyon is megérte.”
A Biblia azt tanítja, hogy Isten céljai néha túllépik az emberi felfogóképesség határát. „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55.8-9). Pál hasonló szellemben ír a római gyülekezetnek: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róma 11:33)
Bár a Biblia elmondja, hogy a gonoszság hogyan és miért lett, azt nem mondja el, hogy Isten miért engedte meg. Tudjuk viszont, hogy Isten mindenható és végtelenül bölcs, s ha valamit megenged, oka van rá, még akkor is, ha nem értjük.

Josh McDowell

Nem elérhető nagy lajos

 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 432
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 09:57:24
Re:Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
« Válasz #137 Dátum: 2015. Július 31. - 13:27:06 »
szép vallomások, magyarázatok sorát olvashattuk itt (én katolikusként kevésbé ragaszkodom a Bibliához ... és mégis nagyon értelmeseknek, jóknak tartom ezeket). Köszönet a közreadónak ...

ha közben-szólok, az azért, mert itt a "válaszok" egy olyan 'kiválasztott' kérdésekre válaszolnak meg. Az lenne jó, a jobb ilyenkor, ha volnának tényleges kérdések, olyanok, amelyek tényleg nehezek, fogasak lennének. Pl-ul ott, ahol a Bibliában található ellent-mondásokról ír a válaszadó. Ugyanis nekem úgy tunik, hogy o csak azokra ad ott választ, amelyre tud, amelyre képes és ezzel egy kicsit félre is vezethet bennünket. Azt gondolhatjuk ez álltal, hogy mindent meg lehet cáfolnunk ...

most csak a legutóbbi értekezésre (hogy Mózes, vagy se ? ±). Na itt ezen "válasz" egyálltalán nem állja meg helyét (a tudomásom szerint). Egy olyan néhány éve (és ezt kétszer is !) néztem a TV-ben egy ismeretterjeszto musort, amelynek kb ez volt a címe ; "mikortól azonosíthatók, tehetok párhuzamban az Irások (a szent) a tárgyi, az ásatási, a régészeti bizonyságokkal ?" (ez sokkal egyszerubb volt, de ez volt a
lényege). Tehát mióta vehetjük megbízhatónak, korabelieknek (!) a Bibliában találhatókat ?

na itt egy biblista és egy régész (persze nem egyedül) 'összecsapása( ... eredménye az volt, hogy a Bibliában
találhatók csak az ún. Babilon-i fogság utántól lehetnek hitelesek. Maga Mózes és ezért persze mindaz, amelyek az o tollának vettek ... nem létezok, ill. egy késobbi és akkor már tényleges személyeknek muve ...
ez olyan lenne, mint amikor egy nép egy valami történelmet összeirna, kiköltene azért, hogy megerosítse azonosságát és ezzel a jelene, a jövoje jogosságát ...
viszont itt ez nem ad választ arra, hogy miért is érezhetjük ezekben az istenit, Isten szellemét, a szent Lélek jelenlétét ?

van egy másik dolog is (ez is valami egész biztos). Ez az, hogy az Oszövetség nagy része (ennek foként az 'eleje' egy Babilonból eredo) másolat csak ...
persze itt is és megint, akik megírták ezeket számunkra, azok Isten emberei, az általa sugalmazottjai voltak.
Na ezért maga Jézus (a megtestesült Isten, az Isten-i Ige !) maga is referenciának tartja ezt (amit Isten egynek mondott ki, azt ember ne merje szétválasztani ±). Vagy egy ásik, ahol (Isten Abrahám Istenének, Jakab Istenének mondja ki magát. Nem halottakról, élokrol ... ±). Tehát ha Jézusnak még ezen, egy más forrásból jövo írás is referencia, mennyire ezeknek számunkra annak kell legyen !? ...

maga az Ur-Jézus is interpellálva volt a saját (emberi) korában egy olyannal, hogy a Szent Iratok megbízhatóak voltak-e vagy sem ? Amikor a saduceusok nevetségessé kivánták Ot tenni az egy, az álltaluk ellentmondásnak vett kérdésben, a Feltámadás, ill. örökké-valóság tényében. Nem akarom idézni az esetet (mindannyian ismerjük).
Csak azt, hogy Jézus NEM Mózest idézte, hanem az egy logikai fogással Isten eredeti akaratát, célját ezzel kinyilatkoztatva. Tehát Jézus kimutatta, bebizonyította kortársainak (még az O ellene áskálódóknak is), hogy a Biblia igazat mond. Talán az egy egyszeru, 'tiszta' szív is elegendo ehhez (nem szükséges ehhez a saduceusok, vagy a farízeusok nagy írástudománya, tudása) ...
(bocsássatok meg kérlek, hogy ilyen hosszan már indulásomkor is ... megterhellek benneteket)

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12415
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 21:27:05
Re:Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
« Válasz #138 Dátum: 2015. Július 31. - 17:33:51 »
Elgondolkodtató okfejtés volt, nekem tetszett!
:like:
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető szati62

 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 680
 • Nem: Nő
 • Last Login:2015. November 26. - 09:29:18
 • Nyugdijas
Re:Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
« Válasz #139 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 08:06:41 »
Ámen ,Lajos
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:2

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
35 Válaszok
16411 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Január 02. - 18:17:01
írta Csaba
5 Válaszok
6276 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. December 16. - 19:56:42
írta Kálmán
2370 Válaszok
253776 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. December 01. - 16:40:22
írta Margit
10 Válaszok
3175 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Augusztus 10. - 07:40:57
írta szati62
14 Válaszok
3669 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Október 12. - 18:07:35
írta Virág