Szerző Téma: Vélemény egy szombatista videóról  (Megtekintve 1972 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12415
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 20:31:27
Vélemény egy szombatista videóról
« Dátum: 2014. November 22. - 22:29:50 »
Köszönöm a linket Kamilla, 60 percet
tudtam hallgatni belőle aztán kizárt a
hálózat.
Egyértelmű, hogy a szombatból
törvényt akar kreálni az előadó.
A 29. perc körűl azzal érvelt, hogy a
Reformáció a szombat kérdése miatt
elbukott.
Nem tudom, hogy sírjak, vagy nevesek
azon, hogy bizonyítékként éppen az
agyonáztatott katolikus egyház
álláspontját hozza fel, miszerint a
protestánsok nem a Biblia, hanem a
katolikus egyház parancsait követik,
mert a Biblia a szombatot parancsolja meg, melyet a katolikus egyház Isten
feletti tekintéllyel vasárnapra
változtatott.
1, Egyháztörténeti feljegyzések
bizonyítják, hogy a keresztyének már a
II.században vasárnap tartották a
Krisztus napját, az Úr feltámadására emlékezve.
Ekként kívánván elkűlönülni a zsidó álláspontoktól.

2, Az újszövetségi íratok szabadságot
adnak az Istentisztelet napjára, így a
vasárnapot sem tíltják.
3, A római egyház olyan téren kíván
magának isteni hatalmat nyílvánítani,
amelyet már a keresztyének nélkűle is
gyakoroltak. (lásd. 1-2 pontok)
A 29. perc körűl arról beszél az előadó,
hogy Luther ''fehérben fog járni'' mivel
''mindent tett'', de nem  ismerte a
szombat igazságát, s a katolikus
egyház cselszövését.
Hát elég fúra ezt állítani, egy katolikus
papról, aki nyíltan neki ment a pápai arroganciának...

Az előadó egy idő után kitér az
Istenkáromlás bibliai fogalmára, Jézust ért támadásokat hoz fel példának. Pl.
Azt, hogy a zsidók azzal vádolták
Jézust, hogy ember létére Istennek
mondja valaki magát. Ez valóban
Istenkáromlásnak számított náluk,
ahogy azis, ha valaki Isten Fiának
mondta magát. Jézussal kapcsolatban
tévedtek! Mi ma Isten fiainak
mondatunk. Bárhogy is csűri-csavarja,
s hívatkozik a Jelenések könyvére,
Pálra, egyetlen római Pápa sem
mondta magáról: ''Isten vagyok!''

Következő Istent káromló esemény
volt számára, amikor Jézus bűnöket
bocsátot meg, s ezért a zsidók azzal
vádolták, hogy az ember nem
bocsáthatja meg más emberek bűneit, csak Isten.
Az Isten-ember Jézussal kapcsolatban
itt a zsidók megint tévedtek.
Előadónk arra a következtetésre
jutott, hogy az egyháznak sincs joga
megbocsátani a bűnöket.
Sok protestáns számára is
Istenkáromlás lesz, amit írok, de ez
nem igaz! Erről szól a ''kulcsok
hatalma'', s egyértelműbben a János 20:22-23
'' ÉS MIKOR EZT MONDTA, RÁJUK
LEHELLE, ÉS MONDA NÉKIK: VEGYETEK
SZENT LELKET:
AKINEK BŰNEIT MEGBOCSÁTJÁTOK,
MEGBOCSÁTTATNAK AZOKNAK; AKIÉT MEGTARTJÁTOK, MEGTARTATNAK.''
 
NEM VÉLETLENÜL MONDJA PÁL, HOGY
A BŰNBÁNÓ BŰNÖST VISSZA KELL
VENNI A GYÜLEKEZETBE!

Az 51. percnél azt bizonygatja az
előadó, hogy a vasárnap a Sátán
bélyege, s a protestánsoknak dönteni
kell a szombat és a vasárnap között.
Ami a számomra a legérdekesebb,
hogy idáig teljes lázban volt az úr
attól, hogy a Biblia nem írja, hogy a
szombatot vasárnapra csérélték.
Az egyáltalán nem zavarja, hogy a
vasárnapot sehol sem nevezi a Biblia a Sátán bélyegének...
FOLYT.KÖV.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12415
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 20:31:27
Re:Vélemény egy szombatista videóról
« Válasz #1 Dátum: 2014. November 22. - 22:42:36 »
Az 54.percben felfedezi, hogy a föld
kerek!
Bizonygatja, hogy a Luthernátusok,
Reformátusok, Metodisták, Baptisták
elismerik, hogy a Biblia nem írja, hogy
a vasárnapot KELL tartani, mégis ezt
teszik a katolikusoknak
engedelmeskedve.
Ja, ezek a hülye protestánsok képesek
akkor Istentiszteletet tartani, amikor a
többségnek nem kell dolgoznia, s a
Biblia ezt a napot sem tíltja!

Az 58. percben megkérdőjelezi a
Kolossé levelet, aztán Mt.28:1,
Luk.23:54-56 stb. igehelyekről
bizonygatja, hogy azok nem adnak
parancsot a vasárnap
megünneplésére. S lám a tyúkszar
még mindig nem robban, senki sem
állította az ellenkezőjét!
Szerencsére, vagy Isten kegyelméből
itt megszakadt a net kapcsolatom.

Kétségtelenül sok tévelygést említ meg a katolikus egyházzal kapcsolatban.
Valóban protestáns vezérgondolat, hogy csak az ige.
Tetszik a protestánsoknak, vagy sem vannak olyan terűletei a hitéletnek, ahol egyházi hagyományokat követünk, az ok egyszerű: Az Újszövetség  nem rendelkezett konkrét útasításokkal, ezért a szokásjogot és az ésszerűséget igyekezzük követni, ez nem jelenti azt, hogy nem kényszerítenek akár a körűlmények is olyan változtatásokra, amelyeket ugyan ma nem használunk, de a Biblia sem tíltja.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Gábor

 • Törzstag
 • *
 • Hozzászólások: 1445
 • Nem: Férfi
 • Last Login:Ma - 16:30:02
Re:Vélemény egy szombatista videóról
« Válasz #2 Dátum: 2014. November 23. - 20:36:28 »
Nem robban a tyúkszar...:D LOL ezen fetrengtem! :)

Hát igen...adventistáék sajnos csűrik csavarják az Igét ott ahol tudják. Nekem elég az hogy Ellen White a tanítójuk nyíltan ariánus nézeteket vallott kezdetben...Bár vannak jó könyvei de mégis...

Ami a Sabbathot illeti, Jézus Krisztus teste által MEGHALTUNK a Törvénynek és lettünk Máséi... Elég egyértelmű Ige.
Aki a szombatot úgy tartja hogy az egy nap amikor pihenhet és a testvéreivel találkozhat az jó.
De aki rákényszeríti a nyilvánvalóan zsidóknak adott napot a protestánsokra...az tévelyeg és még nem halt meg...

Nem elérhető Irma

 • Diakónus
 • *
 • Hozzászólások: 3631
 • Nem: Nő
 • Last Login:Ma - 16:20:19
Re:Vélemény egy szombatista videóról
« Válasz #3 Dátum: 2014. November 25. - 17:31:39 »
Minden törvényeskedőnek ajánlom szives figyelmébe a Pál által  Rómabeliekhez irt levél 14 fejezetét, amely igy szól :

Károli Gáspár » Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele » 14. fejezet

1
    A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.
2
    Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik; a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik.
3
    Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt.
4
    Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
5
    Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.
6
    Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek.
7
    Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8
    Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9
    Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.
10
    Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.
11
    Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.
12
    Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.
13
    Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást.
14
    Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja.
15
    De ha a te atyádfia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt.
16
    Ne káromoltassék azért a ti javatok.
17
    Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18
    Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
19
    Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.
20
    Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi.
21
    Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen.
22
    Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.
23
    Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az.

Nem elérhető Jazmin

 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 880
 • Nem: Nő
 • Last Login:2018. Október 03. - 10:32:24
Re:Vélemény egy szombatista videóról
« Válasz #4 Dátum: 2014. November 25. - 18:55:57 »
 :like:
Az Isten szeretet.  1 Jan 4:16