Szerző Téma: Pozítív hírek a keresztyénség világából  (Megtekintve 3429 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Dátum: 2014. November 28. - 18:38:50 »
A napokban említettem, hogy rossz
dolog, amikor csupán a keresztyénség
hibáíról beszélünk.
Az általam egyik leginkább kritizált
keresztyén közösség a Római
katolikus.
Ezért úgy vélem, hogy a theológiai
másként látásunk ellenére őket
kellene először ''rehabilitálnom''.
Sajnos akik iránt ellenszenvvel
viseltetünk, azoktól szó nélkül
természetesnek vesszük, ami jó,
viszont azonnal hangos kritikával
illetjük, ami nem tetszik.
Nem régibben feltették számomra a
kérdést, hogy ''mit köszönhet a világ a
keresztyénségnek?''
Elmondtam, hogy véleményem szerint
azt tartom a legfontosabbnak, amit
Krisztus ránk bízott, vagyis az
evangélium terjesztését.
Beszélgető partnerem, ezt nem igazán
tartotta sokra...

A Pécsi Katolikus Karitásszal kb. 8
évvel ezelőtt ismerkedtem meg.
Egy ügyintézőjük hívott fel azzal, hogy
Németországból kaptak különféle
háztartási gépeket adományként.
Mielőtt kiosztanák őket a
rászorúloknak szeretnék műszakilag
átvizsgáltatni őket.
Azóta én járok hozzájuk ilyen
esetekben.
Szóval nem tudom, hogy mi az a
mérce, amit már elfogadható jónak
tartanak egyesek a keresztyénségtől,
de az biztos, hogy létezik a keresztyén
karitatív tevékenység.
Minden esetre azt megfigyeltem, hogy
még a keresztyének egyrésze is
képmutatásnak véli azt, amikor a
keresztyénség jótéteményeinek híre
van, ha meg csendben történik, akkor a
keresztyénség nem tesz a világért
semmit...

Ha az ilyen kritikusokat megkérdezik,
hogy mi jut eszükbe pl. a katolikus
egyházról, akkor a máglyákon kívül, a
keresztes háborúkat szokták még
emlegetni.
Elég egyoldalú kép, a keresztyén
ellenes álláspontok megis akadnak
ezen a színten általában...

Karitászt Támogató
Alapítvány
A Katolikus Karitász mint a magyar
Katolikus Egyház önálló jogi
személyiséggel rendelkező országos
jellegű szervezete 1991-ben
létrehozta
a Magyar Karitász - Caritas Hungarica
Alapítványt, amelynek elnevezését
2003-ban Karitászt Támogató
Alapítvány-
ra változtatta át.
Az
Alapítvány
célja e
szervezet
anyagi
segítése
annak
érdekében, hogy az szociális- karitatív
(betegápoló, szegénygondozó, és más
jótékonysági) feladatát ered-
ményesebben végezhesse az arra
rászorulók hathatós támogatása,
ingyenes szolgáltatások biztosítása és
adományok nyújtása útján. Az
alapítvány kiemelkedő-
en fontos céljának tekinti Krisztus
szeretet- parancsá-
nak megvalósítását, az elesettek, a
szegények, a hátrányos helyzetűek, a
hajléktalanok és menekültek
segítését,
belföldön és külföldön egyaránt.
Az Alapítvány adományokat gyűjt és
ezzel kizárólag a Katolikus
Karitász tevékenységét támogatja.
Az Alapítvány szolgáltatásait a
Katolikus Karitászon keresztül lehet
igénybe venni.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #1 Dátum: 2014. November 28. - 18:40:55 »
István Bertalan > ÚJ
SEGÍTŐ CSAPAT
Figyelem szegedi atyafiak! Étkezés
felajánlás!
Szeretném ha tudnátok, hogy
Szegeden naponta kiosztunk
ebédeket előre megbeszélt
személyeknek immáron 2. éve az
Úr kegyelméből. Munkanapokon
20 adagra van lehetőségünk. A
csapattagok akkor változnak, ha
valaki jobb helyzetbe kerül és
lemondja az ebédet.
Jelenleg napi 2 ebédet tudunk
felajánlani, annak aki eljön érte.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Kálmán

 • Helyreállítási szolgálat
 • *
 • Hozzászólások: 13595
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 14. - 17:35:57
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #2 Dátum: 2014. November 28. - 18:47:40 »
 O0O0

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #3 Dátum: 2014. November 28. - 19:05:26 »
Közbevetőleg írnám le, hogy az utóbbi időben eléggé ki vagyok élezve a többes szám harmadik személyű eszmefutattásokra.
Kétségtelenül nagy szerepe van ebben Farkas Antalnak és Csepregi Ferencnek.
Szóval, ha valaki keresztyénnek tartja magát, a többes szám harmadik személyeinek kritizálása helyett először tegye fel magának a kérdést: ''Mit köszönhet nekem a világ, s mit tettem ma Krisztusért és a Testvéreimért?''
Szívesen olvasom itt mások bizonyságát, vagy azokat a híreket, amelyek bizonyíthatják a kételkedőknek, hogy a keresztyénség nemcsak egy elmélet...
« Utoljára szerkesztve: 2014. November 28. - 19:22:25 írta Csaba »
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #4 Dátum: 2014. November 28. - 19:25:27 »
Böjte Csaba (Kolozsvár, 1959.
január 24. –) ferences rendi
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítója. Az általa
létrehozott gyermekmentő szervezet
célja az Erdélyben sanyarú
körülmények között, sokszor az
éhhalál szélén tengődő gyermekek
felkarolása.
Élete
Böjte Csaba civilként
autóvillamossági szerelőnek tanult,
majd miután ezt a szakmáját feladta,
egy évig élt és dolgozott
bányászként a Hargitán. Ezzel a
döntéssel, akaraterejét próbára téve,
lelkiekben már a papi pályára
készült.
Édesapja költő volt, s egy verse miatt
a Ceaușescu-rezsim bírósága hét évi
börtönre ítélte, ahonnan négy és fél
év múlva szabadult. A börtönben
elszenvedett kínzások és egyéb
megpróbáltatások következtében
szabadulása után másfél hónappal
meghalt. Csabának ez alapvető
momentum volt annak
megértésében, hogy a baj nem az
emberben, hanem a tudatlanságban
lakozik. Ennek hatására döntötte el,
hogy pap lesz.
A ferences rendbe még a Ceaușescu-
diktatúra alatt, 1982-ben
jelentkezett, a legnagyobb titokban.
Tanulmányait Gyulafehérváron és
Esztergomban végezte, mielőtt 1989-
ben pappá szentelték.
Több helyen eltöltött papi szolgálata
után 1992-ben Dévára helyezték,
ahol jelentős fordulatot vett az élete.
Oltalmába fogadott néhány
utcagyereket, és a lakatot leverve az
elhagyott és évtizedek óta üresen
álló ferences kolostorba költöztek. A
román hatóságok ellenezték ezt a
lépését, és többször felszólították az
épület elhagyására. Böjte atya
válasza az volt, hogy a gyerekeket
rakják az utcára a rendőrök. Ez nem
történt meg.
Az árvákat befogadó ferences rendi
szerzetesnek hamar híre ment
Déván. Mára tevékenységét
elismerik egész Erdélyben,
Romániában és Magyarországon is.
Az alapvető életfeltételeken kívül
(ruha, étel, stb.) taníttatásukkal is
foglalkozik, melybe vallási és
erkölcsi nevelésük is beletartozik.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #5 Dátum: 2014. November 28. - 19:35:03 »
Idén Iványi Gábor metodista lelkésznek
ítélték oda a Veér András-díjat. A
kitüntetés névadója pszichiáterként az
egykori „Lipót” főigazgatója volt. Négy
éve hunyt el. Tiszteletére hozták létre
a nevét viselő alapítványt: minden
évben azokat díjazzák, akik a legtöbbet
teszik az ország lelki egészségéért.
SÁNDOR ZSUZSANNA írása. Ha valaki
nem ismerné a lelkészt, nagy, ősz
szakálla alapján nézhetné rabbinak,
pópának vagy dervisnek is. Iványi
Gábor mintha küllemében is a vallási
sokféleséget testesítené meg.
Ő a Magyarországi
Evangélikus Testvérközösség
egyik alapítója , irányításával épült
fel a gyülekezet békásmegyeri
temploma. Egyik tornyán kereszt,
mellette Dávid-csillag. A Megbékélés
Háza a keresztényi tolerancia páratlan
szimbóluma Európában. Zsidó jelképek
között hirdetik Jézus tanait. A lelkész
gyakran mondja híveinek: Krisztus nem
volt keresztény, és Isten sem istenhívő.
Vallási türelemmel eltűrhetnénk ennyi
élcelődést.
Csakhogy hívő körökben egyre
türelmetlenebbek Iványival.
A hazai felekezetek vezetői közül ő
kért először bocsánatot a zsidóságtól a
holokauszt miatt. Történelmi
egyházaink nem követték a példáját. Ő
temette Tatárszentgyörgyön
a roma sorozatgyilkosság két
áldozatát : „Keressük a mi
megbántott cigány testvéreinknek a
bocsánatát, akiknek már ötszáz éve
tartozunk azzal, hogy befogadjuk
őket.” A temetés után „nemzeti-
keresztény” oldalról gyűlöletkampányt
indítottak ellene, nemzetárulónak
kiáltották ki. Úgy látszik, a
bocsánatkérőnek nem jár megbocsátás.
Pedig a honi egyházak között nincs
másik, amelyik annyit tett volna a
társadalom peremére szorultakért,
hajléktalanokért, mint a Magyarországi
Evangélikus Testvérközösség. Ők
hozták létre az Oltalom
hajléktalanszállót, a „Fűtött utcát”. Az
intézmény kórházában ellátják a fedél
nélkül maradt pszichiátriai betegeket
is. Több ezer nincstelenről
gondoskodnak.
Iványi vezetésével alakult
meg a Wesley János
Lelkészképző Főiskola is , ahol
felekezetre való tekintet nélkül bárki
tanulhat teológiát, szociális munkát.
Alapelvük a pozitív diszkrimináció:
minden támogatást megadnak a
hátrányos helyzetű, roma
növendékeknek is. Emellett az ország
legszegényebb településein
működtetnek tizenhárom
tanintézményt óvodától
szakmunkásképzőig. Mindezt a híveik
adományaiból, külföldi szervezetek
támogatásaiból finanszírozzák.
Iványi Gábor Szolnokon született 1951-
ben. A szegények szolgálatát már
gyerekkorában megtanulta.
Édesapja, Iványi Tibor
metodista lelkész volt,
édesanyja pedagógus. Tizenegy
gyereküket vallásosan nevelték. Új
ruhára nem tellett, de minden testvér
tanult zenélni. Gábor zongorázott,
klarinétozott. Később Nyíregyházára
költöztek. Sokan keresték fel őket
gondjukkal-bajukkal, és a családi
asztalnál az éhezőknek is terítettek.
Gábor a helyi gimnáziumba járt. Eleinte
színésznek készült, a Kazinczy
Szépkiejtési Verseny országos
döntőjébe jutott. Aztán 1968-ban az
egyik magyarórán felolvasta
dolgozatát, amelyben vallásos
élményeiről írt kamaszos hévvel. A
magyartanár szaladt az iskola
párttitkárához, és Gábort lázítás miatt
kizárásra ítélték. Végül
érettségizhetett, de elhatározta: nem
játszik a hatalomnak tetsző
szerepeket. Sem színpadon, sem
máshol. Az Örökkévaló szolgájaként
szabadabb lehet. Teológiára
jelentkezett Budapestre, ám
segédlelkésszé avatása után onnan is
kirúgták. Ezzel büntették, amiért az
édesapját ért támadások miatt
tiltakozott az Állami Egyházügyi
Hivatalnál.
Történt ugyanis, hogy 1973-ban lejárt a
metodista egyház vezetőjének
kinevezése, új egyházfőt kellett
választani. A többség Iványi Tibort
támogatta. Ám őt felsőbb körökben
hajlíthatatlan, nehéz embernek
tartották: nem volt hajlandó
együttműködni a hatalommal,
nem titkolta a papok korrupciós ügyeit.
Végül az egyházi hivatal nyomására
Iványi Tibort és több lelkésztársát
kizárták a metodisták közül. Újpesti
plébániájukat lebontatták. Gábor is az
eltávolított prédikátorok egyike volt.
A lelkipásztorok viszont folytatták az
igehirdetést. Az imaház helyén
mécseseket gyújtottak, és a szabad ég
alatt tartották istentiszteleteiket.
„Egyesülési joggal való visszaélés”
miatt Iványi Gábor felfüggesztett
börtönbüntetést kapott. Az utcai
misézést mégsem hagyta abba. A
megpróbáltatások tették teherbíró
emberré.
Gyakran járt vidékre is prédikálni.
A Mátészalka melletti
falvakban tapasztalta meg a
nyomort. Pedig az akkori propaganda
szerint Magyarországon nem létezett
szegénység. Tilos volt arról beszélni,
hogy a népi demokráciának is vannak
vesztesei, és a cigányokat kirekesztik.
Iványi útjai során ismerkedett meg Solt
Ottilia szociológussal. Együtt jártak
„terepre”, a lelkész Trabantjában
zötykölődtek a világvégi utakon. Ottilia
vetette fel egyszer: létre kellene hozni
a Szegényeket Támogató Alapot.
Társadalomtudósokból, a demokratikus
ellenzék tagjaiból verbuválódott a
Szeta 1979-ben. A társasághoz
tartozott – mások mellett – Havas
Gábor, Kenedi János, Kőszeg Ferenc is.
A Szeta amolyan illegális
családsegítőként működött, amelyet a
fél magyar értelmiség támogatott. A
tagok „körbekalapozták” ismerőseiket,
az összegyűjtött pénzt szétosztották a
rászorulók közt.
Iványi Gábor aztán egyre aktívabb
szerepet vállalt a demokratikus
ellenzékben. Egyik alapítója,
névadója lett a Beszélő című
folyóiratnak. Írta, terjesztette a
szamizdatot. Kocsijában
dunyhahuzatba rejtve szállította a
stencilezett példányokat.
Rendszeresen beidézték a rendőrségre,
fenyegették. Többgyerekes családapa
volt már akkor. Mégis folytatta illegális
tevékenységét.
A metodista egyházból kitiltott
lelkészek – a politikai légkör
enyhülésével – 1981-ben törvényesen
is megalakíthatták saját felekezetüket,
a Magyarországi Evangélikus
Testvérközösséget. 1989-ben pedig az
első szabad civilszervezetek között
jegyezték be az Oltalom Karitatív
Egyesületet.
A rendszerváltás idején Iványi politikai
terepre sodródott. Bár az SZDSZ-be
nem lépett be, 1990 és ’94 között
a liberálisok országgyűlési
képviselője lett. Pártkarrier nem
érdekelte. A parlament tagjaként a
vallásszabadság és az emberi jogok
szószólója akart lenni. Elvállalta 1993-
ban a Fővárosi Szociális Központ
igazgatását is. Küzdött az olcsó,
szociális lakások építéséért.
Kezdeményezte, hogy Budapesten az
üres, rossz állapotú helyiségeket 24
órán belül utalják ki a fedél
nélkülieknek. Vagy az önkormányzatok
engedélyezzék az önkényes
beköltözéseket. Javaslatait elvetették.
Amíg ő irányította a Fővárosi Szociális
Központot, a hajléktalanszállók
férőhelyei majdnem megduplázódtak.
Az állami támogatások azonban nem
nőttek arányosan. A hivatali
packázásokat a lelkész egyre
nehezebben viselte. Végül fegyelmivel
elbocsátották.
És bár ’98-tól újra az SZDSZ
országgyűlési képviselője lett, hamar
belátta: a politikai vircsaft már
csak a hatalmi játszmákról
szól . Nem a szegények valódi
érdekvédelméről. Így hát Iványi minden
erejét a felekezeti munkájának
szentelte. Lerobbant, használhatatlan
épületeket alakíttatott át, hogy a
nyomorgóknak iskolája, melegedője
legyen. A Dankó utcai hajléktalanszálló
egy kimustrált húsfeldolgozó üzem
romjain épült fel. Marhaistállóból lett a
kórházuk. Újpesten egy ócska, dohos
kocsma helyén nyitottak templomot.
Iványi akkoriban egy békásmegyeri
panelban élt hat gyermekével. Híveinek
a ház pincéjében rendezett be
imatermet. A lakótelephez közel
hatalmas szeméttelep volt. A lelkész
addig lobbizott, amíg a Fővárosi
Önkormányzat használatba adta nekik
a területet. Cserébe Iványiék vállalták,
hogy rendbe hozzák, parkosítják a
környéket, fölépítik ott a Megbékélés
Házát. Öt év múlva elkészült a főváros
egyik legmodernebb, szabad szellemű
temploma. Az oltárt élő szőlőkacsok
veszik körül. A szőlő Izraelt és Jézust is
szimbolizálja.
A lelkész családjával a gyülekezet
parókiájára költözött. A környékbeli
gyerekeknek állatsimogatót alakított
ki. A Megbékélés Háza Noé
bárkáját is jelképezi. Az itt élő
lovak, szamarak, birkák, kutyák is Isten
országának „állampolgárai”. A lelkész
köztük tud leginkább megpihenni.
A demokrácia elmúlt húsz évét azonban
nem szívesen idézi fel. A nyomor
mélyül, nő az antiszemitizmus és a
rasszizmus. Nemrég azért távozott az
SZDSZ-ből, mert úgy érezte: az emberi
méltóságot, az elesettek jogait már a
liberális párt sem képviseli. Bírálja a
keresztény egyházakat is, amelyek
szerinte hatalomra törnek ahelyett,
hogy a kiszolgáltatottakat pártolnák.
Iványi Gábor ellenzi a „nemzeti oldal”
alkotmánymódosító terveit. Úgy
véli, nem lehet
paragrafusokkal előírni az
istenhitet . Nemcsak a
vallásszabadságot sérti ez, de Istent is.
Az Örökkévaló sem a keresztet
oltalmazza, hanem a kirekesztetteket.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #6 Dátum: 2014. November 28. - 19:46:42 »
Pécsi Baptista Szeretetszolgálat hírei:
Húsvéti események a
Malomvölgyben
on 2014. Április 16.
Április 9-én ismét eljött
intézményünkbe a Magyar Apostoli
Egyház csoportja, Horváth Gábor
lelkipásztorral együtt. Húsvéti
dalcsokrot és bábelőadást mutattak
be az időseknek. A bábelőadás a
nagymama udvarán játszódott,
gyerekeket és állatokat ábrázoló
bábokkal, de egy különleges
árnyéktechnikával (lásd a képünket) a
nagypéntek és húsvét eseményeit is
megjelenítette a csoport. A műsor
végén minden résztvevő kapott egy
narancsot is.
Április 15.-én pedig a baptista Tóth
család jött el, akik versekkel és
énekekkel adták át a hallgatóknak
Jézus Krisztus halálának és
feltámadásának üzenetét.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #7 Dátum: 2014. November 28. - 19:51:21 »
Az első hó
Az első hó
Reggel óta kitartóan hull a hó,
fehérbe borította a tájat. Sok szempár
figyeli a szikrázó fehérséget, a
szélfúvás következtében lebbenő
hófüggönyt.
- Az első igazi hó… - mondja
megilletődve az egyik mamácska.
- Innen bentről milyen békességes… -
bólogat a szobatársa.
- Aki megmosakszik az első hóban, az
megszépül! – emeli fel ujját
jelentőségteljesen Vera néni.
- Nem tudunk kimenni egy kis hóért…
Úgyhogy annyi a szépségünknek… -
legyint Anna mama.
- Ezen könnyen segíthetünk! – nyitja
az erkélyajtót az egyik nővérke és
egy maréknyi hóval tér vissza. - Ki
szeretne első lenni? – kérdezi
nevetve, de már dörzsöli is finoman
Anna néni arcát.
- Hú, de hideg! – húzza be nyakát a
mamácska.
- A szépségnek ára van! – mosolyog
Vera néni.
- Magának is jut! – hoz be egy újabb
adagot a nővér.
- Juj! Ez tényleg nagyon hideg! – nevet
Vera néni. – Pedig valamikor mennyit
hógolyóztunk!
- Tessék! – nyújtja a nővér a frissen
gyúrt golyót a néni kezébe. Mindjárt
adná is vissza, de a nővér már egy
másikat gyúr a többieknek.
Mindenkinek jut egy… Tartogatják
egy darabig tanácstalanul…
- Na, dobjon meg, Vera néni! – tárja
szét a kezét nevetve a nővér. A néni
kacag, emeli a kezét, de nem dobja
mégsem…
- Dobja nyugodtan, ha megengedték!
– biztatja a másik nővér. Finoman,
gyengéden, de repül a golyó. A
nővérke lábához esik. A többiek is
lendítik a kezüket.. Kacag mindenki.
Egy perc alatt átélik a tél örömét a
tolószékekben ülve. A nővér is
nevetve söpri ki a nyakából az egyik
odatévedt hógolyót. A szoba megtelt
vidámsággal.
Osztályunk minden lakója kapott az
arcára egy kicsit az első hóból, hogy
mindenki szép legyen. Derű, a tél
öröme és a szeretet hangjai
hallatszottak hol egyik, hol másik
szobából. Persze, nem repült
mindenütt golyó, de a szépítő hónak
mindenki örült. A hétköznapok
szürkeségét megtörte a nem várt
vidámság…
Zöldi Józsefné
nővér
(ZÖLDIKE) :)
:2smitten:
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #8 Dátum: 2014. November 28. - 19:58:13 »
Lukács Református Támogató
és Házigondozó Szolgálat
„Hagyd az Úrra a te utadat és bízzál
benne, majd teljesíti.”
Zsoltárok 37,5
7632 Pécs, Testvérvárosok tere 2/1.
Fenntartó: Magyarországi
Református Egyház
Szolgálatvezető: Tóth-Kovács
Tímea
Tel.: 06-72/411-264,
06-30/245-93-66
E-mail: lukacs.tamogato@gmail.com
A szolgálat alapításának éve:
2007
A Magyarországi Református Egyház
fenntartásában működő
támogató szolgálat elsősorban Pécs,
Kozármisleny, Hosszúhetény és Komló
településeken élő fogyatékos
személyek segítését tűzte ki célul.
Ellátottjai főleg látási fogyatékkal élők
és nyugdíjasok, többségben pécsi,
illetve komlói lakosok veszik
igénybe szolgáltatásokat.
Tapasztalt személyi segítők
közreműködésével lakáson belül és
kívül egyaránt segítséget nyújtanak a
mindennapi életviteli teendőkben. A
fogyatékkal élők igényeihez igazodva
végezzük munkánkat.
A személyi segítők mindennap átlag 4
gondozottat látnak el. Főbb
tevékenységeink: bevásárlás,
felügyelet, ügyintézés, sétára kísérés,
receptkiváltás, orvossal való
kapcsolattartás, kulturális
tevékenység, ebédelhozatal,
étkezések előkészítése.
Nyitvatartási idő: hétfőtől
péntekig 8-16 óra
Várakozási idő: nincs
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető b urian jozsef

 • nagypapa
 • Diakónus
 • *
 • Hozzászólások: 1719
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 20:39:59
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #9 Dátum: 2014. November 29. - 21:41:37 »

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #10 Dátum: 2014. November 29. - 22:19:34 »
Köszönöm József tesó!
:like:
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12416
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2018. December 16. - 21:21:15
Re:Pozítív hírek a keresztyénség világából
« Válasz #11 Dátum: 2014. November 30. - 09:00:17 »
EGY ÚJABB ''BOTRÁNY'' A KATOLIKUS EGYHÁZ SZERVEZÉSÉBEN:
Brondel Cermidoff
Ingyenes fogászati rendelő, ide még TB
kártya sem kell.
Árpádházi Szent Erzsébet Fogászati
Rendelő, vezető: Dr. Veszely Péter
1119 Budapest Hengermalom út 2/d.
Telefon: 206-3963
H, Sz: 14:00-19:00. K, Cs, P: 08:00-14:00
A rendelés első két órájában az első
alkalommal jelentkezőket
fogadják,valamint a sürgősségi
eseteket látják el. Fogpótlást csak
előjegyzéssel tudnak vállalni.
Az Alapítvány 1994 óta végzi alábbi
tevékenységeit: az Árpád-házi Szent
Erzsébet Fogászati Rendelőben a
hajléktalanok, munkanélküliek és
minden rászoruló ember ingyenes
fogorvosi ellátását biztosítja.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
69 Válaszok
13464 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. November 17. - 19:30:13
írta Csaba
7 Válaszok
2130 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. November 18. - 12:25:00
írta Magduska
30 Válaszok
8258 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Március 21. - 17:54:19
írta Kamilla
34 Válaszok
17307 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Június 23. - 08:15:04
írta Irma
44 Válaszok
10273 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Október 08. - 08:46:28
írta nagy lajos