Szerző Téma: Isten tulajdonságai  (Megtekintve 2989 alkalommal)

plus minus reset

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • *
 • Hozzászólások: 4244
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:22:58
Isten tulajdonságai
« Dátum: 2015. Április 20. - 17:32:31 »
Isten jellemvonásairól tudunk ebben a topicban gondolatokat, felismeréseket cserélni.

:sziv2:
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12426
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 22:49:43
Re:Isten tulajdonságai
« Válasz #1 Dátum: 2015. Április 20. - 21:31:24 »
Isten szent:

3Móz.19:2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek
legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

1Pét.1:15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben;
16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • *
 • Hozzászólások: 4244
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:22:58
Re:Isten tulajdonságai
« Válasz #2 Dátum: 2015. Április 20. - 21:50:45 »
Csaba említett egy internetes vitában felmerülő igehelyet, melynek kapcsán Isten módszerei lettek megvizsgálva. Az igehely a 2 Krón 18-ból való:

"1Jósáfátnak már nagy volt a gazdagsága és dicsősége, amikor Aháb sógorává lett. 2Néhány év múlva elment Ahábhoz Samáriába, és Aháb sok juhot és marhát vágatott le neki meg a vele levő hadinépnek. Majd arra biztatta őt, hogy vonuljon vele együtt Rámót-Gileád ellen. 3Aháb, Izráel királya ezt kérdezte Jósáfáttól, Júda királyától: Eljössz-e velem Rámót-Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki: Elmegyek, akárcsak te, és az én népem, akárcsak a te néped; veled leszünk a háborúban! 4De Jósáfát ezt mondta Izráel királyának: Kérdezd meg előbb az ÚR igéjét! 5Izráel királya azért összegyűjtötte a prófétákat, négyszáz embert, és megkérdezte őket: Elmenjünk-e harcolni Rámót-Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek: Vonulj föl, mert Isten a király kezébe adja azt! 6Jósáfát azonban ezt mondta: Nincs itt az ÚRnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? 7Izráel királya így felelt Jósáfátnak: Van még egy ember, aki által megkérdezhetjük az URat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Míkájehú, Jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt: Ne mondjon ilyet a király! 8Ekkor Izráel királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta: Siess Míkájehúért, Jimlá fiáért. 9Izráel királya és Jósáfát, Júda királya ott ült díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján. Ott ültek Samária kapubejáratánál a téren, a próféták pedig mind ott prófétáltak előttük. 10Cidkijjáhú, Kenaaná fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta: Így szól az ÚR: Ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod! 11A próféták mindnyájan így prófétáltak: Vonulj föl Rámót-Gileád ellen, és sikerrel jársz! Az ÚR a király kezébe adja azt! 12A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Míkájehút, így szólt hozzá: Nézd, a próféták egyhangúlag jót ígérnek a királynak, legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék, és ígérj jót! 13De Míkájehú így felelt: Az élő ÚRra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az én Istenem mond. 14Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle: Míká! Elmenjünk-e harcolni Rámót-Gileádért, vagy letegyek róla? Ő így felelt: Vonuljatok föl, és járjatok szerencsével! A kezetekbe kerül. 15A király azonban ezt mondta neki: Hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az ÚR nevében? 16Erre ő így felelt: Láttam egész Izráelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az ÚR pedig ezt mondta: Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével! 17Ekkor Izráel királya így szólt Jósáfáthoz: Ugye, megmondtam neked, hogy nem prófétál ez nekem jót, csak rosszat? 18Míkájehú pedig ezt mondta: Halljátok az ÚR igéjét! Láttam az URat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. 19És ezt mondta az ÚR: Ki fogja rászedni Ahábot, Izráel királyát, hogy fölvonuljon és elessék Rámót-Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. 20De előlépett egy lélek, megállt az ÚR előtt, és így szólt: Majd én rászedem őt! Az ÚR ezt kérdezte tőle: Hogyan? 21Az így felelt: Elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az ÚR pedig így szólt: Így csakugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így! 22Íme így adott az ÚR hazug lelket valamennyi prófétád szájába. Az ÚR kimondta vesztedet. 23Ekkor odalépett Cidkijjáhú, Kenaaná fia, arcul ütötte Míkájehút, és ezt mondta: Talán eltávozott tőlem valamerre az ÚR lelke, és csak veled beszél? 24Míkájehú így felelt: Majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőzz. 25Akkor ezt parancsolta Izráel királya: Fogjátok Míkájehút, vigyétek Ámón városparancsnokhoz és Jóás királyfihoz, 26és mondjátok: Ezt parancsolja a király: Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek! 27Míkájehú így szólt: Ha csakugyan békében térsz vissza, nem az ÚR beszélt általam. Majd ezt mondta: Hallja meg ezt az egész nép!"

Felvetődött, hogy az hogy az Úr hazug lelkeket adott próféták szájába, ez mennyire fér össze egyéb vonásaival? Az egyik lehetséges megoldás, hogy ez a szakasz annyira rossz fényt vet Istenre, hogy ezek szerint a Biblia nem mindenben megbízható.Ez az igehely tényleg nehéz, de én hiszem, hogy az egész Biblia Istentől ihletett, így én ennek keretében keresem a választ.

Eddig arra jutottam, hogy az említett próféták csoportja az úgynevezett megélhetési próféták soraiba tartoztak. Szokásuk volt a király fülének tetsző dolgokat mondani. Tehát az Úr nem hozzá hűséges embereket kényszerített hazugságra, hanem, akiknek természetes volt a hazugság, az emberek tetszésének keresése és az anyagi, megélhetési nyereség.
Ezenfelül Aháb király sem volt az Úr tisztelője
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1

Nem elérhető Virág

 • Technikai adminisztrátor
 • *
 • Hozzászólások: 4244
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 14. - 10:22:58
Re:Isten tulajdonságai
« Válasz #3 Dátum: 2015. Április 20. - 21:52:11 »
Isten szent:

3Móz.19:2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek
legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

1Pét.1:15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben;
16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

df1 df2 df3
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsolt 121:1

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • *
 • Hozzászólások: 12426
 • Nem: Férfi
 • Last Login:2019. Január 16. - 22:49:43
Re:Isten tulajdonságai
« Válasz #4 Dátum: 2015. Április 21. - 18:44:49 »
Isten igaz és igazságos
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent , és akit elküldtél,
a Jézus Krisztust", Jn. 17,3.
Zsolt.71:19. Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat
cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!
« Utoljára szerkesztve: 2015. Április 21. - 18:46:58 írta Csaba »
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető klaradomahidi

 • Kezdő fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 29
 • Nem: Nő
 • Last Login:2018. December 04. - 14:28:42
  • https://nyari-szello-hova-mesz.webnode.hu/
Re:Isten tulajdonságai
« Válasz #5 Dátum: 2018. Február 22. - 09:32:31 »
Hadd mondjak el most egy példázatot! Hívjuk hősünket Jánosnak. János egy nagy kétemeletes házban lakik, emeletenként öt-öt szobával. Egy nap udvarias kopogást hallott a bejárati ajtón. János kinyitotta, és lám, Jézus állt az ajtó előtt. „Ó, Jézus! Fáradj be, kérlek! - mondta János, a házam legszebb szobáját adom neked - az emeletit.” Nos, Jézus úriember, így azt mondta: „Köszönöm.”
Másnap reggel valaki erősen dörömbölt a bejárati ajtón. Mikor János kinyitotta, hát kit lát? A Sátánt. „Nem, - kiáltja János, nem akarlak beengedni!” De a Sátán azt mondta: „Már bent is vagyok!” - és próbálta benyomni az ajtót. Szörnyű kísértésekkel támadta. Éjfél körül János nagy nehezen kiszorította a Sátánt az otthonából. Akkor elgondolkodott: „Várjunk csak, Jézusnak a legszebb szobámat adtam, mégsem jött le segíteni!” Amikor ezt elpanaszolta Jézusnak, ő ezt mondta: „Nézd, tíz szobádból egyet adtál át nekem...” János lerogyott a térdeire, és ezt válaszolta: „Látom már, hogy mi volt a hiba. Elnézést. Legyen fele-fele!” Jézus úriember, így elfogadta. Másnap megismétlődött az előző napi küzdelem. A Sátánnak valahogy sikerült bejutnia, és egész nap dúlt a küzdelem. János teljesen kimerült. „Miért nem segítettél ma sem?” Az Úr azt válaszolta: „Fiam, miért nem adod át nekem mind a tíz szobádat, és a helyett, hogy én vagyok nálad, te lennél nálam?” János összetört. Kihúzta a nadrágzsebéből a bejárati ajtó kulcsát, és átadta Jézusnak. Most már mindent átadott.
Másnap reggel, még hajnali szürkületkor, hallja ám János, hogy valaki olyan hangosan zörget a bejárati ajtón, hogy szinte belerendül a ház. Ijedten ugrott fel az ágyából, és sírva mondta: „Ó, megint az ördög az!” Akkor hirtelen lépések zaját hallotta - ezúttal házon belülről. Jézus ment a bejárati ajtóhoz teljes dicsőségében és hatalmában, kezében a kulccsal. Most már az ő feladata ajtót nyitni. Jánost roppantul izgatta a dolog kimenetele, így közvetlenül Jézus mögé állt, amikor az szélesre tárta a bejárati ajtót. Ki állt az ajtó előtt? A Sátán, természetesen. De mikor meglátta, hogy Jézus áll vele szemben, egyre mélyebbre hajolt, úgy makogta: „Bocsánat, eltévesztettem a házszámot!”
Sokan átadnak Jézusnak a tízből kilenc szobát, és a tizedik ajtajára kiírják: „Belépni tilos!” Ebben a szobában dédelgetik titkos bűneiket és élik a kettős életüket. Nem csoda, ha nem győztesek. Énekeld a szíved mélyéről, amint a híres ének szövege mondja: Jézusnak átadok mindent...átadok MINDENT, neked, Istenem és Megváltóm, átadok mindent. Áldjon az Úr!
REINHARD BONNKENem elérhető Irma

 • Diakónus
 • *
 • Hozzászólások: 3677
 • Nem: Nő
 • Last Login:2019. Január 16. - 11:04:17
Re:Isten tulajdonságai
« Válasz #6 Dátum: 2018. Május 15. - 14:50:38 »
Nagyon tanulságos történet. Köszönöm.

 :2smitten:

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
20 Válaszok
6984 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Július 21. - 19:20:06
írta Magduska
25 Válaszok
5204 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Január 26. - 09:51:25
írta Virág
33 Válaszok
10629 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Szeptember 30. - 12:09:46
írta Kamilla
29 Válaszok
6082 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Július 14. - 22:31:42
írta Zoltan
46 Válaszok
3098 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. November 15. - 22:47:24
írta Lucius