Szerző Téma: NAPI ÁHÍTAT  (Megtekintve 9815 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető szati62

 • Moderátor
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 680
 • Nem: Nő
 • Nyugdijas
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #60 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 07:17:23 »
Nem áhítat ami beteszek,de tegnap ezt olvastam a Bibliában.
Megosztom veletek.
A kánaáni asszony lányának meggyógyítása

Gyakran hallani, hogy a Szentírásban vannak nehezen érthető részek. Ezúttal egy ilyen szakaszt fogunk megvizsgálni. Ebben az evangéliumi részletben az a mondat tűnik megbotránkoztatónak, amit Jézus a kánaáni asszonynak válaszolt, amikor az a lánya gyógyulása érdekében hozzá fordult. Ezt mondta Jézus: „Hadd lakjanak először jól a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak (Mk 7,27)”. Ez egy kemény visszautasítás több szempontból is. Először is azért, mert Jézus itt személyválogatónak tűnik, mert egy pogány asszonyt utasít el, ez a mindenkit szerető Jézustól pedig távol áll. Másodszor azért is megütközik az olvasó ezen, mert a zsidó népet nevezi fiaknak, és egy Izrael határain kívül élő asszonyt és lányát ebnek, kutyának. Miről lehet itt szó?

Nyilvánvalóan a választ nem csupán a magam kútfejéből veszem, de „nem a pacsirta fontos, hanem a dal”, és bevallom én magam is örültem volna, hogy ha az elmúlt évtizedek folyamán az igehirdetések alatt ezt és más hasonló részek értelmét feltárták volna a számomra, ám erre nem került sor.

A történetet olvassuk el a Bibliából (vö. Mk 7,24-30), mert itt csak az értelmezésére kerülhet sor! Jézus a tanítványaival Tírusz és Szidón vidékére ment, Galileától északnyugatra a Földközi tenger partjára. Tírusz gazdag város volt, pénzneme akkoriban a legerősebbnek számított. Róma akkor csak a Tíruszból származó ezüstöt fogadta el valódi ezüstnek. A Jézust megszólító asszony szíró-főniciai nemzetiségű, és az őslakos kánaánita népcsoport leszármazottja. Némely bibliafordítás azonban azt említi róla, hogy pogány volt (Szent Jeromos kat. fordítás, Károli fordítása). Ez az eredeti szöveg pontatlan visszaadása, mert a pogány szó helyén hellénisz kifejezés áll, ami annyit jelent, hogy hellén, azaz görög. Ez az egyik kulcs a szöveg megértéséhez. Az asszony tehát a hellén kultúrához tartozik, amelyről köztudott, hogy mekkora befolyással bírt az ókorban Nagy Sándor győzelmei után. Azt olvassuk a szövegben, hogy mire az asszony hazaért a lányból kiment az ördög és meggyógyulva feküdt az ágyon. Az „ágy” kifejezés a másik kulcs a szöveg megértéséhez, mert ez nem szalmazsákmatrac (krabbatos), hanem csak a gazdagoknak lévő „kliné”, vagyis: úri ágy. Ebből láthatjuk, hogy az asszony gazdag volt. És így megérthetjük, hogy Jézus nem a zsidó-pogány kérdést élezte ki, hogy először a zsidónak, és ha marad, majd a pogánynak is jár valami az üdvösségből, - bár ez a sorrend meg van (vö. Zsid 3,1-2, Róm 1,16), de ez nem jelent pozitív megkülönböztetést a zsidókra nézve. Itt másról van szó. Jézus mindenkor a szegények, az elnyomottak, a társadalom peremére szorultak mellé állt. Elsősorban azért, hogy őket is szeresse és üdvözítse, és nem azért, hogy szociális forradalmat robbantson ki, vagy a fennálló társadalmi rendet megváltoztassa. Tehát ebben a helyzetben a szegények a Galileában levő zsidók, ezért ők a fiak, és a gazdagok a tírusziak és a szidóniak, vagy legalább is ez az asszony, aki Jézushoz fordult a lánya gyógyulását kérve. Így már érthető a hasonlat: előbb lakjanak jól azok, akiknek jár, akiknek kevesebb van, s csak azután kapjanak azok, akik bővelkednek.

Minden bizonnyal azonban az asszony kezdeti elutasításának más oka is lehetett. Jézus ezzel elsősorban a tanítványainak adott leckét. A Mester a szavaival és a magatartásával éppen azt mutatta be, ahogyan a zsidó tanítványai gondolkodtak a többi nép fiairól. Az izraeliták a kiválasztottak, először vagy kizárólag nekik jár az üdvösség, a pogányok pedig ebek. Sajnos ez a gondolkodásmód a tanítványokat is jellemezte, nem csak a nép akkori vallási vezetőit. Mindenki politikai szabadítót, Messiást várt, aki a többi nép fölé emeli a nemzetet, és így lerázhatják magukról a római igát is. Ezzel szemben Jézus minden emberi nyomorúság mélyére tekint és a bűntől jött megszabadítani (vö. Jn 8,34-36), aminek zsoldja az örök halál, az örök elveszés (vö. Róm 6,23a, Jn 3,16). Ilyen Messiás nekik nem kellett. Jézus tehát ebben a válaszában a tanítványok lelkületét képezi le, tükröt tartva eléjük, hogy láthassák, mennyire kicsinyes és nemzetieskedő a gondolkodásmódjuk, és hogy milyen messze járnak az Isten országától, hogy ha így viselkednek. „Jézus tudta, hogy mi lakik az emberben” – írja az evangélium, és azt is látta, hogy ez az asszony nem fog meghátrálni a kérésével, hanem kitartó lesz a könyörgésben, a hitben pedig állhatatos. Lehet, hogy miközben Jézus szavai elutasítóak voltak, a hangja mégis lágy volt és a tekintete biztató. Ez a szövegből nem derül ki, de abban biztosak lehetünk, hogy nem volt rideg. Miközben az asszony könyörög, ő maga is „szegénnyé” válik, mert megalázkodott, ez által be tudja fogadni az Isten kegyelmét, így ő is már a „fiak” közé tartozik és nem az „ebek” közé.

Jézus elutasító szavainak értelmét tehát így lehetne visszaadni: „Nem jó a szegény emberek kenyerét elvenni, és ezt a gazdag pogányoknak odavetni”. Az asszony könyörgésére Jézus azonnal fordít magatartásán, megdicséri az asszony válaszát és megjegyzi Máté evangéliumában: „Asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint (Mt 15,28).” Kevés embernek dicsérte meg Jézus a hitét. Csak a római százados hitén csodálkozott el ennyire, aki a szolgája gyógyulását kérte tőle. Hitetlenséget a saját népe, szülővárosa, a nép vezetői és leginkább a tanítványok részéről tapasztalt, ezért is volt Jézus mindenkor annyira egyedül itt az emberek között, - miközben mindenkor az Atyával egységben maradt a hitben.

Jézus minden kortársa üdvösségéért küzdött, még az életére törő főpapokért és írástudókért is, de talán a tanítványai megmentéséért küzdött legtöbbet. Péter apostolt sikerült megmentenie, Júdást nem, mert minden ember szabad döntésén múlik, hogy a bűneivel Krisztushoz fordul, vagy azokat tagadva elfordul tőle és közben önmagával is elhiteti, hogy ő valójában igaz. Krisztus azért jött, hogy a bűnöst megmentse, a betegségekből meggyógyítson és a sátán uralmát lerontsa ezen a földön. Tudunk-e mi ilyen kitartóan valamiért imádkozni és van-e ekkora hitünk, mint ennek a kánaánita asszonynak? Az Írás szerint bizonyos esetekben lehet Istennel szemben küzdeni az imában, és győzni (vö. Ter 32,28-29). A jó Isten még ezt is lehetővé teszi az Ő szeretett gyermekeinek. A tanítvány azonban előbb vagy utóbb tanulja meg hittel azt is kimondani, hogy „Uram, ne az én akaratom legyen, hanem a tied!”

Felhasznált irodalom: Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgata alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bp., 2002. / Biblia (Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás), Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Bp., 2008. / Szent Biblia, fordította: Károli Gáspár, Bp., 2002. / Görög-magyar Újszövetség, Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27. revideált kiadás, Kálvin János kiadója, Bp. 2008.
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:2

Nem elérhető szati62

 • Moderátor
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 680
 • Nem: Nő
 • Nyugdijas
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #61 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 07:26:14 »
Bennem nagyon  ott van,ne tudom Ti hogy látjátok,miért szerette jobban Jánost Jézus?
Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1 János levél 4:16)
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:2

Nem elérhető szati62

 • Moderátor
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 680
 • Nem: Nő
 • Nyugdijas
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #62 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 07:31:03 »
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:2

Nem elérhető Kálmán

 • Helyreállítási szolgálat
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13598
 • Nem: Férfi
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #63 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 09:00:50 »
Bennem nagyon  ott van,ne tudom Ti hogy látjátok,miért szerette jobban Jánost Jézus?
Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1 János levél 4:16)

Nem tudom, hogy miért szerette Jézus Jánost jobban. Az biztos, hogy nem azért mert János jobb volt a többinél. Az ok Jézusban van és nem Jánosban.
Igen, Isten szeretet. Mindenkit szeret. De az is igaz, hogy nem mindenkit egyformán.

Nem elérhető szati62

 • Moderátor
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 680
 • Nem: Nő
 • Nyugdijas
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #64 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 12:36:27 »
Kedves Kálmán,én nem úgy látom teljesen.
Az örökkévalóság legszeretetteljesebb cselekedete a Róma 5:8-ban kerül említésre: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Aki pedig tudomást sem vesz Isten szeretetéről, aki elutasítja Krisztust megváltóként, aki megtagadja az őt megvásároló Megváltót (2 Péter 2:1), az az egész örökkévalóságon át haragjának lesz alávetve (Róma 1:18), nem pedig szeretetének (Róma 6:23). Isten mindenkit feltétel nélkül szeret, hiszen mindenki iránt irgalmat tanúsít, nem semmisít meg senkit bűnei miatt azonnal. Ugyanakkor „szövetséges szeretetet” csak azok iránt táplál, akik üdvösségüket Jézus Krisztustól várják (János 3:36). Csak azok fogják az örökkévalóságon keresztül megtapasztalni Isten szeretetét, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Urukban és Megváltójukban.

Szeret Isten mindenkit? Igen. Jobban szereti Isten a keresztyéneket, mint a nem keresztyéneket? Nem. Másként szereti Isten a keresztyéneket, mint a nem keresztyéneket? Igen. Isten mindenkit egyformán szeret, mert mindenki iránt irgalmas. Isten viszont csak a keresztyéneket szereti abban az értelemben, hogy csak ők élvezik örök kegyelmét, irgalmát és a mennybeli örök szeretetének ígéretét. A mindenki iránt tanúsított feltétel nélküli szeretetének arra kellene késztetnie bennünket, hogy higgyünk őbenne, és hálás szívvel befogadjuk a Jézus Krisztus, mint megváltó elfogadásához kötött, feltételes szeretetét.
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:2

Nem elérhető Kálmán

 • Helyreállítási szolgálat
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 13598
 • Nem: Férfi
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #65 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 13:40:08 »
Az a helyzet szati62, hogy ha megvizsgáljuk az adott igeverseket amiket idézel, azt láthatjuk, hogy a Róma 5,8 valamint a 2Pt 2:1 keresztyéneknek szól. A Róma 1,18 az emberiség természetes állapotát mutatja. Isten szeretetből megment némelyeket Jézus Krisztus által az Ő haragja alól. Hogyha őket megmenti akkor logikus az, hogy őket jobban szereti mint azokat akiket nem ment meg. Ez az én meggyőződésem. Te magad írtad korábban hogy Jézus jobban szerette Jánost. És ez így van. Akkor azon sem kell elcsodálkozzunk, hogy ha Jézus jobban szereti az ő tanítványait mint az ő ellenségeit.

Nem elérhető Csaba

 • Moderátor
 • Fórumlakó
 • *
 • Hozzászólások: 12577
 • Nem: Férfi
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #66 Dátum: 2015. Augusztus 10. - 23:07:53 »
Elég Jézus visszajöveteléről olvasni a Bibliában. A ''Jézus, vagy Isten mindenkit szeret''- egy agyrém, semmi köze a bibliai keresztyénség hitéhez.
'A szeretet nem keresi a maga hasznát...'
1Kor. 13

Nem elérhető szati62

 • Moderátor
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 680
 • Nem: Nő
 • Nyugdijas
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #67 Dátum: 2015. Augusztus 11. - 08:24:56 »
Ez így van Kálmán.
Féltő szerető Istenünk van.
Ámen vint
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:2

Nem elérhető szati62

 • Moderátor
 • Aktív fórumozó
 • *
 • Hozzászólások: 680
 • Nem: Nő
 • Nyugdijas
Re:NAPI ÁHÍTAT
« Válasz #68 Dátum: 2015. November 26. - 09:13:58 »
Krisztus szeretetet hoz az otthonodba
Ma 2015. november 26., csütörtök, Virág napja van. Holnap Virgil napja lesz.
Olvasmány:
Jn 11,1–44

Jézus Krisztus kimondhatatlanul szereti minden egyes családtagodat. Ha ezt tudod, úgy már könnyű lesz neked.
Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg.  A nővérei megüzenték Jézusnak: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.”  Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.”  Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt.  Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt,  de azután így szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét Júdeába!”  A tanítványok ezt mondták neki: „Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy?”  Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát,  de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága.”  Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: „Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem.”  A tanítványok ezt felelték rá: „Uram, ha elaludt, meggyógyul.” Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól.  Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt,  és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!”  Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.”  Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van.  Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez,  ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.  Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt.  Márta ekkor így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.  De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.”  Jézus ezt mondta neki: „Feltámad a testvéred!”  Márta így válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”  Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;  és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?”  Márta így felelt: „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.”  Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: „A Mester itt van, és hív téged.”  Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá.  De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele.  A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utánamentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon.  Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.”  Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott,  és megkérdezte: „Hova helyeztétek őt?” Azt felelték: „Uram, jöjj és lásd meg!”  Jézus könnyekre fakadt.  A zsidók ezt mondták: „Íme, mennyire szerette!”  Közülük néhányan pedig így szóltak: „Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?”  Jézus - még mindig mélyen megindulva - a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta.  Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ.” Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.”  Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?”  Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.  Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.”  Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: „Lázár, jöjj ki!”  És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!”
Magyarázat
Sokszor nehéz elhinnünk azokat a közhelyszerű hívő szövegeket, amiket jól ismerünk, és mások számára gyakran idézgetünk, küldözgetünk: „Előbb Isten elé kerül minden, ami téged ér”, „Isten sohasem ejt hibát”. Vagy tudunk akár ilyen bibliaverseket is: „Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet” (Zsolt 121,7), „...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róm 8,28). Csak amikor éppen mi vagyunk nagy bajban, nehéz ezeket elhinnünk...
Márta és Mária ilyen tragédiát éltek át. Bármennyire kedves volt is az ő betániai hajlékuk, most megüresedett. A Lázár betegségéről való híradással elkéstek, testvérük meghalt, el kellett temetniük. Pedig úgy gondolták, hogy amint Jézus megkapja a hírt, azonnal rohan hozzájuk. Hogy a beteg meg ne haljon. Mert hát szereti őket (3., 21. és 32. v.)! Később Jézusnak a sírnál sírása, „csendes könnyezése” kapcsán a gyászoló tömegnek is ugyanez volt a véleménye: „Mennyire szerette őt!” (35–36. v.) De hát szeretete most kevés volt, nem volt képes meggyógyítani Lázárt, nem törődött vele idejében
Igen, nehéz ilyenkor elhinni, hogy Jézus mégis szeret. De le sem lehet tagadni, hogy szeretete feltámadást, életet, hitet munkál! Higgy benne minden körülményed között, így éltető szeretetét ámulva tapasztalod! /PD/
Lázár sírja mellett búsult Mária,
Ám soká nem kellett gyászban járnia,
Mert csodát tett ott az Úr...
Most már hálakönnye hull.
Máriával én is fennen hirdetem,
Ő az üdv és élet, nékem mindenem!
(Charlotte Elliott nyomán Szak Antal
A hit hangjai, 506)
(Papp Dániel)
„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Róma 12:2