Két út

Kategória: Keresőknek
Publikálva: 2013. április 05. (péntek) 11:50
Írta: Super User
Találat: 1938

Mindnyájan rajta vagyunk egy úton, egy életúton. Megszülettünk és ráléptünk erre az életútra, és végig kell járnunk, akár tetszik nekünk, akár nem. Hova visz ez az út?
A Bibliában azt olvassuk, hogy az ember útja kétféle lehet. Vannak emberek, akiknek az útja a veszedelembe visz, másoknak pedig az életre.
„Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.”  Máté evangéliuma 7, 13-14
Nagyon megdöbbentő Jézusnak ez a szava. Némely emberek meghalnak, és mennek a veszedelemre, mert már itt, a Földön is azt az utat járták. A veszedelem azt jelenti, hogy nincs visszaút. Onnan már nem lehet visszajönni, nem lehet utat váltani, ott vége a reménynek!

Mitől függ, hogy kinek hová vezet az útja, milyen lesz a vége?

Jézus szerint attól, hogy milyen utat választottunk. Jézus az út alatt a mi életutunkat, a mi életmagatartásunkat, életmódunkat, gondolkodásunkat érti, azt, ahogyan élünk. Te milyen úton jársz?
Az a benyomásunk, hogy nagyon sokféle út létezik. Ahány ember, annyi életút. De ez csak a látszat, Jézus szerint kétféle út vezet ki ebből a földi életből. Az egyik határállomáson kilépve az ember a veszedelemre (kárhozatra) megy, míg a másikon az életre, ami az örökéletet jelenti.

A széles úton sokan járnak. Miért járnak olyan sokan rajta? Azért, mert nem tudják, hogy a széles út hova visz! Ha én tudom, hogy egy útnak a végén, amin megyek – egy szakadék tátong, abban a percben visszafordulok, és nem megyek tovább rajta. Csak akkor folytatom az utat, ha nem tudom, vagy nem akarom tudomásul venni, hogy ott mi vár rám.
Ha valaki azt mondja: „Nem tudom, hogy hova visz az utam” – ez rossz jel! Mindegy, hogy ki vagy; lehetsz nagyon okos ember, fontos beosztásban, lehetsz sikeres, gazdag, vagy egészséges, ha nem tudod, hogy hová visz az utad – akkor a széles úton mégy.
Vészes jel az is, amikor valaki azt mondja, hogy „Majd kiderül!” Ugyanis csak a végén derül ki, és akkor már senki nem tud változtatni rajta.
A két út között ez döntő különbség: aki a széles úton megy, az nem tudja, hogy hova visz az útja. És azt sem tudja, hogy milyen úton halad! Aki pedig a másik úton megy, tudja, hogy ő most a keskeny úton jár.

Ha nem tudod, hogy milyen úton jársz, állj most meg! Állj meg, hogy megmondja Neked az Úr Jézus Krisztus, hogy hova visz az utad. Ő azt szeretné, ha mindnyájan egy „útellenőrzést” tartanánk, és megkérdeznénk magunktól: hová vezet az utam? Az Úr segítsen meg mindnyájunkat, hogy tudjunk utat váltani, a széles útról a keskenyre!

Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az Úr azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”   Mózes 5. könyve 30, 15-19